Εορτές 14 Ιουνίου: Ελισσαία Προφήτης Ελισσαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μεθόδιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αγία Φιλίππα η Ομολογήτρια Οσία Ιουλίττα Όσιος Νήφων Ο Αθωνίτης
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αιήτης
9 Αίνετος
10 Ακάμας
11 Ακοντεύς
12 Αλήτης
13 Αλοκράτης
14 Άλτης
15 Άμεμπτος
16 Αμφιτρίτης
17 Ανίκητος
18 Αντέρως
20 Άνυτος
21 Απήμαντος
22 Αργεντίνος
23 Αρίμνηστος
24 Αρίστιππος
25 Άριστος
26 Άσιοτ
27 Ασσάντ
28 Αστός
29 Ασύγκριτος
30 Άτλας
31 Αύκτος
32 Αυξέντιος
33 Αφέντης
34 Αφραάτης
35 Βάπτος
36 Βάτων
37 Βενάνδιος
38 Βενάντιος
39 Βενέτιος
40 Βενούστος
41 Βέρθος
42 Βιολετής
43 Βονιφάτιος
44 Βραβάντιος
45 Γαλατάς
46 Γίγας
47 Γκίλντας
48 Γράπτος
49 Γρατίων
50 Γύρτων
51 Δαύκτος
52 Δεσπότης
53 Δημόκριτος
54 Δομέτιος
55 Δονάτος
56 Δυνάστης
57 Εβέντιος
58 Έλατος
59 Ελισσαίος
60 Εξπέδιτος
61 Επαφρόδιτος
62 Επιάλτης
63 Επίκτητος
64 Έραστος
65 Εράτων
66 Έρωτας
67 Ευάρεστος
68 Ευβίοτος
69 Ευέλπιστος
70 Ευκράτης
71 Εύρετος
72 Εφυδάτιος
73 Ηλιόφωτος
74 Θαυμαστός
75 Θεαίτητος
76 Θεόγνις
77 Θεοδέκτης
78 Θεόκριτος
79 Θεόκτιστος
80 Θεόπιστος
81 Θεόφραστος
82 Θεοφύλακτος
83 Ιαπετός
84 Ιννοκέντιος
85 Ιόκαστος
86 Ιουβεντίνος
87 Ιούστος
88 Ιπποκράτης
89 Ιππόλυτος
90 Ισοκράτης
91 Καλλίστρατος
92 Καλόδοτος
93 Καπίτων
94 Καστάλιος
95 Κάστος
96 Κιτταίος
97 Κόδρος
98 Κοντεύς
99 Κουάρτος
100 Κουθβέρτος
101 Κουίντος
102 Κρατίνος
103 Κυρίνιος
104 Κωνσταντίνος
105 Λαμπροτρίτης
106 Λαοκράτης
107 Λεβέντης
108 Λέων
109 Λυκάρητος
110 Μάμας
111 Μάντος
112 Μαργαρίτης
113 Μεγιστεύς
114 Μελέτιος
115 Μόδεστος
116 Μπάτης
117 Μύρτος
118 Μύστης
119 Ναπολέων
120 Νεόφυτος
121 Ντόναλντ
122 Ξύστος
123 Ονησίκριτος
124 Ονυμάντιος
125 Παμμέγιστος
126 Παναγιώτης
127 Πανάρετος
128 Πασικράτης
129 Παφνούτιος
130 Πίστων
131 Ποθείνος
132 Ποθητός
133 Πολίτης
134 Πολυαγάπητος
135 Πολυάρατος
136 Πουδέντος
137 Πρωτεύς
138 Ροβέρτος
139 Σαράντος
140 Σαρμάτας
142 Σερβάτος
143 Σπάρτων
144 Στρατίων
145 Σωκράτης
146 Σωσικράτης
147 Σώστρατος
148 Ταξιάρχης 
149 Τάρας
150 Τέρτιος
151 Τερψικράτης
152 Τζούστος
153 Τηλαύγης
154 Τίτος
155 Τοξοκράτης
156 Τσάντος
157 Υπάτιος
158 Ύρτιος
159 Φαύστος
160 Φειδεκράτης
161 Φειδεκρίτης
162 Φερεκράτης
163 Φήστος
164 Φουγάτιος
165 Φύταλος
166 Φώτιστος
167 Χάιδος
168 Χαίτων
169 Χαρίτων
170 Χάρων
171 Χερσικράτης
172 Χριστόδουλος
173 Ψόης
175 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία