Εορτές 20 Ιουνίου: Άγιος Έκτορας Όσιος Κάλλιστος ο A', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Πεντηκοστή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κάλλιστος Άγιος Μεθόδιος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Πατάρων Μάριος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αιήτης
9 Αίνετος
10 Ακάμας
11 Ακοντεύς
12 Αλήτης
13 Αλοκράτης
14 Άλτης
15 Άμεμπτος
16 Αμφιτρίτης
17 Ανίκητος
18 Αντέρως
20 Άνυτος
21 Απήμαντος
22 Αργεντίνος
23 Αρίμνηστος
24 Αρίστιππος
25 Άριστος
26 Άσιοτ
27 Ασσάντ
28 Αστός
29 Ασύγκριτος
30 Άτλας
31 Αύκτος
32 Αυξέντιος
33 Αφέντης
34 Αφραάτης
35 Βάπτος
36 Βάτων
37 Βενάνδιος
38 Βενάντιος
39 Βενέτιος
40 Βενούστος
41 Βέρθος
42 Βιολετής
43 Βονιφάτιος
44 Βραβάντιος
45 Γαλατάς
46 Γίγας
47 Γκίλντας
48 Γράπτος
49 Γρατίων
50 Γύρτων
51 Δάνδης
52 Δαύκτος
53 Δεσπότης
54 Δημόκριτος
55 Δομέτιος
56 Δονάτος
57 Δυνάστης
58 Εβέντιος
59 Έλατος
60 Ελισσαίος
61 Εξπέδιτος
62 Επαφρόδιτος
63 Επιάλτης
64 Επίκτητος
65 Έραστος
66 Εράτων
67 Έρωτας
68 Ευάρεστος
69 Ευβίοτος
70 Ευέλπιστος
71 Ευκράτης
72 Εύρετος
73 Εφυδάτιος
74 Ηλιόφωτος
75 Θαυμαστός
76 Θεαίτητος
77 Θεόγνις
78 Θεοδέκτης
79 Θεόκριτος
80 Θεόκτιστος
81 Θεόπιστος
82 Θεόφραστος
83 Θεοφύλακτος
84 Ιαπετός
85 Ιννοκέντιος
86 Ιόκαστος
87 Ιουβεντίνος
88 Ιούστος
89 Ιπποκράτης
90 Ιππόλυτος
91 Ισοκράτης
92 Καλλίστρατος
93 Καλόδοτος
94 Καπίτων
95 Καστάλιος
96 Κάστος
97 Κιτταίος
98 Κόδρος
99 Κοντεύς
100 Κουάρτος
101 Κουθβέρτος
102 Κουίντος
103 Κρατίνος
104 Κυρίνιος
105 Κωνσταντίνος
106 Λαμπροτρίτης
107 Λαοκράτης
108 Λεβέντης
109 Λέων
110 Λυκάρητος
111 Μάμας
112 Μάντος
113 Μαργαρίτης
114 Μεγιστεύς
115 Μελέτιος
116 Μόδεστος
117 Μπάτης
118 Μύρτος
119 Μύστης
120 Ναπολέων
121 Νεόφυτος
122 Ντόναλντ
123 Ξύστος
124 Ονησίκριτος
125 Ονυμάντιος
126 Παμμέγιστος
127 Παναγιώτης
128 Πανάρετος
129 Πασικράτης
130 Παφνούτιος
131 Πίστων
132 Ποθείνος
133 Ποθητός
134 Πολίτης
135 Πολυαγάπητος
136 Πολυάρατος
137 Πουδέντος
138 Πρωτεύς
139 Ροβέρτος
140 Σαράντος
141 Σαρμάτας
143 Σερβάτος
144 Σπάρτων
145 Στρατίων
146 Σωκράτης
147 Σωσικράτης
148 Σώστρατος
149 Ταξιάρχης 
150 Τάρας
151 Τέρτιος
152 Τερψικράτης
153 Τζούστος
154 Τηλαύγης
155 Τίτος
156 Τοξοκράτης
157 Τσάντος
158 Υπάτιος
159 Ύρτιος
160 Φαύστος
161 Φειδεκράτης
162 Φειδεκρίτης
163 Φερεκράτης
164 Φήστος
165 Φουγάτιος
166 Φύταλος
167 Φώτιστος
168 Χάιδος
169 Χαίτων
170 Χαρίτων
171 Χάρων
172 Χερσικράτης
173 Χριστόδουλος
174 Ψόης
176 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία