Εορτές 25 Ιουνίου: Αγία Φεβρωνία Έρως Λιβύη Λίβυος Ορεντία Ορέντιος Φαρνάκη Φαρνάκιος Φεβρώνιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ερωτοκρίτα Ερωτόκριτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Φεβρωνία η θαυματουργή Άγιος Κυριάκος Άγιος Λογγίνος Άγιος Μεθόδιος ο εν Νυβρίτω Άγιος Πέτρος ο δούκας, Ρώσος Ευτροπία η Οσιομάρτυρας Λεωνίδα Όσιος Δομέτιος Όσιος Θεοδόσιος Όσιος Σίμων Φιρμίνος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αιήτης
9 Αίνετος
10 Ακάμας
11 Ακοντεύς
12 Αλήτης
13 Αλοκράτης
14 Άλτης
15 Άμεμπτος
16 Αμφιτρίτης
17 Ανίκητος
18 Αντέρως
20 Άνυτος
21 Απήμαντος
22 Αργεντίνος
23 Αρίμνηστος
24 Αρίστιππος
25 Άριστος
26 Άσιοτ
27 Ασσάντ
28 Αστός
29 Ασύγκριτος
30 Άτλας
31 Αύκτος
32 Αυξέντιος
33 Αφέντης
34 Αφραάτης
35 Βάπτος
36 Βάτων
37 Βενάνδιος
38 Βενάντιος
39 Βενέτιος
40 Βενούστος
41 Βέρθος
42 Βιολετής
43 Βονιφάτιος
44 Βραβάντιος
45 Γαλατάς
46 Γίγας
47 Γκίλντας
48 Γράπτος
49 Γρατίων
50 Γύρτων
51 Δάνδης
52 Δαύκτος
53 Δεσπότης
54 Δημόκριτος
55 Δομέτιος
56 Δονάτος
57 Δυνάστης
58 Εβέντιος
59 Έλατος
60 Ελισσαίος
61 Εξπέδιτος
62 Επαφρόδιτος
63 Επιάλτης
64 Επίκτητος
65 Έραστος
66 Εράτων
67 Έρωτας
68 Ευάρεστος
69 Ευβίοτος
70 Ευέλπιστος
71 Ευκράτης
72 Εύρετος
73 Εφυδάτιος
74 Ηλιόφωτος
75 Θαυμαστός
76 Θεαίτητος
77 Θεόγνις
78 Θεοδέκτης
79 Θεόκριτος
80 Θεόκτιστος
81 Θεόπιστος
82 Θεόφραστος
83 Θεοφύλακτος
84 Ιαπετός
85 Ιννοκέντιος
86 Ιόκαστος
87 Ιουβεντίνος
88 Ιούστος
89 Ιπποκράτης
90 Ιππόλυτος
91 Ισοκράτης
92 Καλλίστρατος
93 Καλόδοτος
94 Καπίτων
95 Καστάλιος
96 Κάστος
97 Κιτταίος
98 Κόδρος
99 Κοντεύς
100 Κουάρτος
101 Κουθβέρτος
102 Κουίντος
103 Κρατίνος
104 Κυρίνιος
105 Κωνσταντίνος
106 Λαμπροτρίτης
107 Λαοκράτης
108 Λεβέντης
109 Λέων
110 Λυκάρητος
111 Μάμας
112 Μάντος
113 Μαργαρίτης
114 Μεγιστεύς
115 Μελέτιος
116 Μόδεστος
117 Μπάτης
118 Μύρτος
119 Μύστης
120 Ναπολέων
121 Νεόφυτος
122 Ντόναλντ
123 Ξύστος
124 Ονησίκριτος
125 Ονυμάντιος
126 Ορέντιος
127 Παμμέγιστος
128 Παναγιώτης
129 Πανάρετος
130 Πασικράτης
131 Παφνούτιος
132 Πίστων
133 Ποθείνος
134 Ποθητός
135 Πολίτης
136 Πολυαγάπητος
137 Πολυάρατος
138 Πουδέντος
139 Πρωτεύς
140 Ροβέρτος
141 Σαράντος
142 Σαρμάτας
144 Σερβάτος
145 Σπάρτων
146 Στρατίων
147 Σωκράτης
148 Σωσικράτης
149 Σώστρατος
150 Ταξιάρχης 
151 Τάρας
152 Τέρτιος
153 Τερψικράτης
154 Τζούστος
155 Τηλαύγης
156 Τίτος
157 Τοξοκράτης
158 Τσάντος
159 Υπάτιος
160 Ύρτιος
161 Φαύστος
162 Φειδεκράτης
163 Φειδεκρίτης
164 Φερεκράτης
165 Φήστος
166 Φουγάτιος
167 Φύταλος
168 Φώτιστος
169 Χάιδος
170 Χαίτων
171 Χαρίτων
172 Χάρων
173 Χερσικράτης
174 Χριστόδουλος
175 Ψόης
177 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία