Εορτές 9 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άβληρα Άβληρος Αγακλέης Αγάκλεια Αγαμεμνονίδη Αγαμέμνων Αγαπήνωρ Αγαπηνωρίς Αγασθένη Αγασθένης o Ηλείος Αγάστροφη Αγάστροφος Παιονίδης Αγαυός Αγχίαλος Αγχίση Αγχίσης Αδάμη Άδραστος Αζεύς Αίας ο Τελαμώνιος Αιγέστη Αιγέστης Αιθύλλα Αινείας Αινηΐς Αίσακος του Πρίαμου Αισυήτης Ακάμα Ακάμας Αμφιμάχη Αμφίμαχος Αντίλοχος Αντίφα Αντίφας Ασκάλαφος ο Ορχομένιος Αστυάναξ Αστυάνασσα Βρισεύς Βρισηίς Γανυμήδης Δαρδανίς Δάρδανος – Γενάρχης των Τρώων Δόλων ο Τρώας Δρήσος ο Τρώας Δρύοψ Εκάβη Ελεφήνωρ Ελέφουσα Ελπήνωρ Έπεια Επειός Επήριτος Εριχθόνιος ο βασιλιάς Θερσάνδρα Θέρσανδρος Ιάλμενος Ιδομενέας Ιδομένεια Ιλιονεύς Ιλιόνη Ιφίνοος Δεξιάδης Κασσάνδρα Λαοκόων ο Τρώας Μαχάων Μηριόνης Νιρεύς Πανδαρίς Πάνδαρος Ποδαλείρια Ποδαλείριος Πολυαίμουσα Πολυαίμων Πολυδάμας Πολυδάμεια Πριαμίς Πρίαμος Προθοήνωρ Προθόων Ρήσος Ρησώ Σίνων Σινωνίς Στίχια Στιχίος Τεύκρα Τεύκρος Τελαμωνιάδης Τληπτολέμα Τληπτόλεμος Τρωίλος Ύρτιος Φειδίππη Ωκαλέη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγάθων Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Κολούμβα Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Ορέστης Άγιος Ροδίων Έλυμος Ενναθάς Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα
1 Αβραστης
2 Αγεσίμβροτος
3 Αγλώκριτος
4 Αγοράκριτος
5 Αγοράναξ
6 Αδαμάντιος
7 Αδάματος
8 Αδίστας
9 Άδμητος
10 Άδραστος
11 Άδρηστος
12 Αείμνηστος
13 Αέτιος
15 Αιγέστης
16 Αίγινος
17 Αιήτης
18 Αίνετος
19 Ακάμας
20 Ακοντεύς
21 Ακρίτας
22 Αλήτης
23 Αλκαινέτος
24 Αλκέτας
25 Αλοκράτης
26 Άλτης
27 Άμεμπτος
28 Αμομφάρετος
29 Αμύντωρ
30 Αμφιτρίτης
31 Αναγνώστης
32 Ανίκητος
33 Αντέρως
35 Αντικράτης
36 Άνυτος
37 Απήμων
38 Αργεντίνος
39 Αργοναύτης
40 Αρίμνηστος
41 Αρίστακος
42 Αρίστιππος
43 Αριστοκράτης
44 Άριστος
45 Άρτας
46 Άσιοτ
47 Ασσάντ
48 Αστός
49 Αστυάναξ
50 Ασύγκριτος
51 Άτλας
52 Ατρύτων
53 Άττος
54 Αύκτος
55 Αυξέντιος
56 Αφέντης
57 Αφραάτης
58 Άχραντος
59 Βάπτος
60 Βάτων
61 Βενάνδιος
62 Βενάνδιος
63 Βενετός
64 Βενούστος
65 Βέρθος
66 Βίλντε
67 Βιολετής
68 Βονιφάτιος
69 Βραβάντιος
70 Βριτόμαρτος
71 Βροντεύς
72 Γαλάντης
73 Γαλατάς
74 Γίγας
75 Γκίλντας
76 Γνωστός
77 Γράπτος
78 Γρατίων
79 Γύρτων
80 Γωρυτόεις
81 Δάνδης
82 Δαύκτος
83 Δεβοσέτος
84 Δεινοκράτης
85 Δεσπότης
86 Δημόκριτος
87 Δομέτιος
88 Δονάλδος
89 Δονάτος
90 Δρύας
91 Δυνάστης
92 Δώτιος
93 Εάτα
94 Εβέντιος
95 Έλατος
96 Ελισσαίος
97 Εξπέδιτος
98 Επαφρόδιτος
99 Επιάλτης
100 Επίκτητος
101 Έραστος
102 Εράτων
103 Ερμοκράτης
104 Έρωτας
105 Ευάρεστος
106 Ευβίοτος
107 Ευέλπιστος
108 Ευκράτης
109 Εύρετος
110 Εφιάλτης
111 Εφυδάτιος
112 Ζαμπέτας
113 Ζαννέτος
114 Ηλιόφωτος
115 Θαυμαστός
116 Θεαίτητος
117 Θεόγνις
118 Θεοδέκτης
119 Θεόκριτος
120 Θεόκτιστος
121 Θεόπιστος
122 Θεόφραστος
123 Θεοφύλακτος
124 Ιαπετός
125 Ιννοκέντιος
126 Ιόκαστος
127 Ιουβεντίνος
128 Ιούστος
129 Ιππάρετος
130 Ίππατος
131 Ιππηγέτης
132 Ιπποκράτης
133 Ιππόλυτος
134 Ισοκράτης
135 Ιφιτίων
136 Καθαρός
137 Καλλίστρατος
138 Καλόδοτος
139 Καπίτων
140 Καστάλιος
141 Κάστος
142 Κιτταίος
143 Κλεαγέτης
144 Κλεομάντης
145 Κόδρος
146 Κολώτας
147 Κοντεύς
148 Κουάρτος
149 Κουθβέρτος
150 Κουίντος
151 Κούρτιος
152 Κρατίνος
153 Κρίτων
154 Κυρίνιος
155 Κωνσταντίνος
156 Λαμπροτρίτης
157 Λαοκράτης
158 Λεβέντης
159 Λεώκριτος
160 Λέων
161 Λυκάρητος
162 Λώτος
163 Μάμας
164 Μάντης
165 Μάντος
166 Μαργαρίτης
167 Μεγιστεύς
168 Μελέτιος
169 Μελίρρυτος
170 Μόδεστος
171 Μπάρετ
172 Μπάτης
173 Μύρτος
174 Μύστης
175 Ναπολέων
176 Νασρεντίν
177 Νεόφυτος
178 Νικήρατος
179 Νικόστρατος
180 Νότης
181 Νότος
182 Ξύστος
183 Ονησίκριτος
184 Ονυμάντιος
185 Ορέντιος
186 Παμμέγιστος
187 Παναγιώτης
188 Πανάρετος
189 Πάροδος
190 Πασικράτης
191 Παφνούτιος
192 Πιλάτος
193 Πίστων
194 Ποθείνος
195 Ποθητός
196 Πολεμοκράτης
197 Πολίτης
198 Πολυαγάπητος
199 Πολυάρατος
200 Πουδέντος
201 Πρωτεύς
202 Πυθάρετος
203 Πυθόκριτος
204 Ροβέρτος
205 Ροζέτος
206 Σάκτος
207 Σαράντος
208 Σαρμάτιος
210 Σερβάτος
211 Σιλανόδοτος
212 Σιλανοκράτης
213 Σουμανίτις
214 Σπάρτων
215 Σπεράτος
216 Σπήλιος
217 Στρατίων
218 Σωκράτης
219 Σωσικράτης
220 Σώστρατος
221 Ταξιάρχης 
222 Τάρας
223 Ταΰγετος
224 Τέρτιος
225 Τερψικράτης
226 Τζούστος
227 Τηλαύγης
228 Τίτος
229 Τοξοκράτης
230 Τσάντος
231 Υπάτιος
232 Ύρτιος
233 Φαινάρετος
234 Φαύστος
235 Φειδεκράτης
236 Φειδεκρίτης
237 Φερεκράτης
238 Φήστος
239 Φουγάτιος
240 Φύταλος
241 Φώτιστος
242 Χάιδος
243 Χαίτων
244 Χαρίτων
245 Χάρων
246 Χερσικράτης
247 Χριστόδουλος
248 Ψόης
250 Ωκυπέτης
251 Ώτος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία