Εορτές 18 Ιουνίου: Άγιος Ιγκόρ Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης Αθρέ Πολέμουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλένα του Ντέλμπεκ Αγία Αλεξανδρία Άγιος Αιθέριος Άγιος Θεόδουλος Άγιος Υπάτιος Όσιος Έρασμος Πολέμουσα
1 Αβαρίνος
2 Αγορή
3 Αγρίππα
4 Αικατερίνη
7 Αικατερίνος
8 Αλμαρίνα
9 Ανερίνα
10 Ανερίνα
11 Αυγερινός
12 Βαρβάρα
13 Βέρα
14 Δωρίνα
15 Ειρηναίος
16 Ειρηνάντη
17 Ειρηνάρχη
18 Ειρήναρχος
19 Ειρήνη
21 Ευφροσύνη
22 Ήριννα
23 Θεοδώρα
24 Θεοκρίνης
25 Θεριναία
26 Θεριναίος
27 Θρίνακας
28 Ιρίνα
29 Καμάρινα
30 Καρίνα
31 Κατρίνα
32 Κενσουρίνα
33 Κενσουρίνος
34 Κόρη
35 Κορίνα
36 Κόρος
37 Κρήνη
38 Κρήνος
39 Κριναγόρας
40 Κρίνακος
41 Κρίνος
42 Κρινώ
43 Κυρηναίος
44 Κυριακή
45 Κυρίνια
46 Κυρίνιος
47 Λαμπρά
48 Λασκαρία
49 Μάκαρις
50 Μάκρις
51 Μαρίνα
52 Μαρίνος
53 Μαύρα
54 Μαύρος
55 Μικρίνας
56 Μύρινα
57 Μυρίνος
58 Νεκταρία
59 Νέλα
60 Ντορίνα
61 Νωρίνα
62 Ορίνα
63 Παγχαρία
64 Παπυρία
65 Πατερία
66 Πατερίων
67 Περεγρίνα
68 Περεγρίνος
69 Περίανδρος
70 Πέτρα
71 Πουλχερία
72 Πύρη
73 Πύρινος
74 Ρήγαινα
75 Ρήνα
76 Ρίνος
77 Σαμπρίνα
78 Σειρήν
79 Σπυριδώνα
80 Σταύρη
81 Στεντορίς
82 Ταρίνα
83 Τεριναίος
84 Φλώρα
86 Φλωρεντία
87 Χαρινάδης
88 Χάρις
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία