Εορτές 13 Μαΐου: Αγία Γλυκερία Άγιος Σαρβάτος της Τονγκρέ Βελγίου Λαοδίκη Λαοδίκιος Παυσίκακη Παυσίκακος Σαρβάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γλυκερία του Νόβγκοροντ Όσιος Ευθύμιος Όσιος Ιωάννης ο Ίβηρας Όσιος Σέργιος ο ομολογητής
1 Αβρονίκη
2 Αγαθονίκη
3 Αγαθόνικος
4 Αγανίκη
5 Αγλαονίκη
6 Ανδρονίκη
7 Ανθηνίκη
8 Ανίκητη
9 Ανίκητος
10 Αντωνίκη
11 Αξιονίκη
12 Αριστονίκη
13 Βερενίκη
14 Βερενίκης
15 Βερονίκη
17 Βιθυνία
18 Βρετάνη
19 Γερμάνα
20 Δάφνη
21 Δημονίκη
22 Δομενίκη
23 Δομηνίκη
24 Δόμνα
25 Ειρηνονίκη
26 Ελενίκη
27 Ελευθερονίκη
28 Ελπινίκη
29 Ελπίνικος
30 Έρμα
31 Ευγενίκη
32 Ευδαιμονία
33 Ευνίκη
34 Ευνίκης
35 Ευνικιανή
36 Ευρονίκη
37 Ευρονίκης
38 Θεσσαλονίκη
39 Ισθμιονίκης
40 Ιωάννης
41 Ιωαννίκη
42 Ιωαννίκιος
43 Καλλινίκη
44 Καλλίνικος
45 Καταλωνική
46 Κλέα
47 Κλειονίκη
48 Κλειωνίκη
49 Κλεονίκη
50 Κλεόνικος
51 Κούλα
52 Λανίκη
53 Μηκιονίκη
54 Μινικίος
55 Μονίκης
56 Νικαγόρα
57 Νικασίπολις
58 Νίκη
61 Νικηπόλης
62 Νικηράτη
63 Νικήρατος
64 Νίκης
65 Νικηστράτη
66 Νικήστρατος
67 Νικήτα
68 Νικήτας
69 Νικητάτου
70 Νικηφόρα
71 Νικηφορία
72 Νικηφόρος
73 Νικίππη
74 Νίκιππος
75 Νικοδήμη
76 Νικοδρόμη
77 Νικόλαος
78 Νικολβία
79 Νικολία
80 Νικομήδη
81 Νικοπολιτιανή
82 Πλειστονίκης
83 Πολυνίκη
84 Πολυνίκης
85 Πυθιονίκη
86 Πυθονίκη
87 Πυνθονίκη
88 Ροδονίκη
89 Στρατονίκη
90 Στρατόνικος
91 Φιλονίκη
92 Φοινίκη
93 Χρονία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία