Εορτές 11 Μαΐου: Άγιος Αργύριος ο Επανομίτης ο Νεομάρτυρας Άγιος Αρμόδιος Άγιος Διόσκορος ο Νέος Άγιος Μεθόδιος Φωτιστής των Σλάβων Άγιος Μώκιος Αρμοδία Διόσκορη Μώκια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Χριστόφορος εκ Γεωργίας Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Βάσσος Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Σταυρουπόλεως Άγιος Ιωσὴφ ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κύριλλος Φωτιστής των Σλάβων Άγιος Μάξιμος ο Μάρτυρας Άγιος Φάβιος ο Μάρτυρας Ευφροσύνη Οσία Ολυμπία Όσιος Αγγελάριος Όσιος Νικόδημος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Όσιος Σωφρόνιος ο Έγκλειστος
1 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
2 Αβησσυνία
3 Αβιανία
4 Αβιανία
5 Αγάθη
6 Αγαθωνία
7 Αγαμεμνονίδη
8 Αγνή
10 Αγνός
11 Αδαμαντία
13 Αδώνια
14 Άδωνις
15 Αζαΐς
16 Αθανασία
17 Αθηνά
18 Αιμιλένια
19 Αιμιλένια
20 Αιμιλία
21 Αινεία
22 Αινιάδης
23 Αισανίας
24 Αλβανή
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαζών
28 Αμεινία
29 Αμεινίας
30 Αμινίας
31 Άμμων
32 Αμμωνά
33 Αμυνίας
34 Αμφικτυωνίς
35 Ανανία
36 Ανανίας
37 Άνδρεα
38 Ανθηδόνη
40 Ανία
41 Ανίνας
42 Άνιος
43 Άννα
45 Αντωνία
46 Αντώνιος
47 Απολλωνία
48 Απολλώνιος
49 Απολλωνίς
50 Αργυρά
51 Αρμονία
52 Αρμονίας
53 Αρσενία
54 Ασημίνα
55 Αστερία
56 Αυτονομία
57 Αφθονία
58 Αφροδίτη
59 Βαλεντίνος
60 Βαρβάρα
61 Βάρβαρος
62 Βασιλένια
63 Βελούδω
64 Βένια
65 Βενιαμίν
66 Βηθανία
67 Βιθυνία
68 Βιθυνός
69 Βιργενια
70 Βιργινία
71 Βιργίνιος
72 Βραυρώ
73 Βρετάνιος
74 Βρεττανία
75 Γαρυφαλλιά
76 Γεμίνα
77 Γεμίνος
78 Γερμάνα
79 Γερμανός
80 Γεσθημανή
81 Γοργόνα
82 Γορτυνία
83 Γορτύνιος
84 Γραμματική
85 Γωνιά
86 Δανιάντρη
87 Δαρδανία
88 Δάφνη
89 Δάφνης
90 Δεινιάδας
91 Δεινίας
92 Δελφινία
93 Δέσποινα
94 Δημοκράνια
95 Δημοσθένη
96 Δημοσθένης
97 Διογένεια
98 Διογένης
99 Δομνιανίτισσας
100 Εικονία
101 Ειρηναίος
102 Ειρήνη
104 Ελένη
106 Ελλιμένια
107 Εμμανουηλία
108 Επιφανία
109 Επιφάνιος
110 Επούλη
111 Επούλων
112 Ερεννία
113 Ερέννιος
114 Ερμηνεία
115 Ερμιόνη
116 Ερμογενία
117 Ευγενία
118 Ευδαιμονία
119 Ευηνία
120 Ευθυμία
121 Ευμενία
122 Ευρονία
123 Ευρόνιος
124 Ευσίγνια
125 Ευσίγνιος
126 Ευσταθία
127 Εύφημος
128 Ευφροσύνη
129 Εφυγένια
130 Ζαφειρία
131 Ζαχαρία
132 Ζένια
133 Ζήνα
134 Ζίνια
135 Ζίνιος
136 Ζωγραφία
137 Θάνια
138 Θεαγενεία
139 Θεμονιανός
140 Θεόγνις
141 Θεογονία
142 Θεοξενία
143 Θεοτόνια
144 Θεοφάνη
145 Θεοφάνης
146 Θεοφρονία
147 Θεώνη
148 Θρoνία
149 Ιεχωνίας
150 Ινγενιανή
151 Ινγενιανός
152 Ιορδάνα
153 Ιουνία
154 Ιουνίας
155 Ιούστα
157 Ιούστος
158 Ισμήνη
159 Ισμηνία
160 Ιωάννα
161 Ιωάννης
162 Ιωνία
163 Καινίας
164 Καλλινία
165 Καλχινία
166 Καλχίνιος
167 Κατιφένια
168 Καυλωνία
169 Καφένια
170 Κιμωνίς
171 Κλεινίας
172 Κλονία
173 Κολοφωνία
174 Κονδυλία
175 Κονώ
176 Κοραλένια
177 Κοσμογονία
178 Κουζήνια
179 Κουζίνια
180 Κουίντα
181 Κουίντος
182 Κρονία
183 Κρυσταλλία
184 Κυράνη
185 Κυρίνια
186 Κωνστανίνα
187 Κωνσταντίνα
188 Λαβίνια
189 Λαβίνιος
190 Λαομένη
191 Λασθένεια
192 Λεμονιά
193 Λένια
194 Λημναία
195 Λιθαρή
196 Λικυμνία
197 Λικύμνιος
198 Λίμνη
199 Λουλουδιά
200 Λυσανία
201 Λυσανίας
202 Μαγδαλένια
203 Μαγδαληνή
204 Μάγνα
205 Μακεδονία
206 Μαλαματένια
207 Μανία
208 Μανιάνα
209 Μανταλένια
210 Μαρδονία
211 Μαρία
212 Μαριλένα
213 Μαριλένια
214 Μαρινία
215 Μαρτινιάνα
216 Μαρτίνος
217 Μαστιχένια
218 Μάτρων
219 Μελανεία
220 Μελετία
221 Μέμνια
222 Μενελάη
223 Μενεξία
224 Μένια
225 Μεσσηνία
226 Μεταξία
227 Μιλωνία
228 Μνημοσύνη
231 Μοσχοκαρφένια
232 Μοσχοκαρφένιος
233 Μπουλένια
234 Μυγδόνια
235 Μύρια
236 Μύρων
237 Νεανία
238 Νεανίας
239 Νεάρχη
240 Νέαρχος
241 Νεκταρία
242 Νερένια
243 Νέστωρ
244 Νεώνια
245 Νιάρχος
246 Νίνα
247 Νίνας
248 Νίνιαν
249 Ντάνια
250 Νώνη
251 Ξενία
252 Ξενιάδης
253 Ξένιος
254 Ξενοφωνία
255 Οθωνία
256 Οικουμενία
257 Ορινία,
258 Ουάρρων
259 Ουρανία
261 Ουρανός
262 Παγώνα
263 Παιωνία
264 Παναγιώτα
265 Παπία
266 Παπίας
267 Παρασκευή
268 Παρθενίς
269 Παρμενία
270 Παρμενίων
271 Παρσενία
272 Παυσανία
273 Παυσανίας
274 Περνιακή
275 Περνιακός
276 Περσεφόνη
277 Πετούνια
278 Πετούνιος
279 Πέτρα
280 Πετρωνία
281 Πίονις
282 Πλατωνίς
284 Ποθεινή
285 Ποθείνος
286 Ποιμενία
287 Ποιμήν
288 Πολύμνια
289 Πολυξένη
290 Πολυχρονία
292 Ποσειδωνία
293 Ποταμία
294 Ράνια
295 Ροτάνια
296 Σάββας
297 Σάββη
298 Σαβινιανή
299 Σαβινιανός
300 Σαβίνος
301 Σαγχωνιάθων
302 Σαμώνια
303 Σελήνη
304 Σελήνιος
305 Σελληνιάδα
306 Σέμνη
307 Σιδερή
308 Σιλβάνα
309 Σιμώνη
310 Σιρματένια
311 Σισίνια
312 Σισίνιος
313 Σιωνία
314 Σμαράγδα
315 Σολωνεία
316 Σόνια
317 Σουλτάνα
318 Σοφία
319 Σοφιλένια
320 Σοφονία
321 Σοφονίας
322 Σπυριδώνα
323 Σταματία
324 Στένια
325 Στεφανία
326 Στραβωνία
327 Συμεωνή
328 Συρμαλένια
329 Συρματένια
330 Σχινέα
331 Σώνια
332 Σωτηρία
333 Σωφρονία
334 Τάνια
335 Τάτια
336 Τελχινία
337 Τερφονία
338 Τιτάνια
339 Τριανταφυλλιά
340 Τροφωνία
341 Τροφώνιος
342 Τρυφωνία
343 Τύραννος
344 Υβόννη
345 Υγίνα
346 Υγίνος
347 Υλένια
348 Υμνία
349 Υσμινίας
350 Φανή
351 Φανίας
352 Φανουρία
353 Φεβρωνία
354 Φένια
355 Φευρωνία
356 Φηνία
357 Φθονία
359 Φιλήμουσα
360 Φιλογονία
361 Φιλογόνιος
362 Φιλοξένη
363 Φιλωνίς
364 Φίννιαν
365 Φλωρεντία
366 Φρύνη
367 Φρύνος
368 Φωσθονία
371 Φωτεινή
372 Χελιδών
373 Χθονία
374 Χθόνια
375 Χθόνιος
376 Χιονία
377 Χρονία
378 Χρυσαφίς
379 Χρυσταλλένη
380 Ωκεανίς
381 Ωλενίας
382 Ωραπολλωνία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία