Εορτές 15 Μαΐου: Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός Aγία Βέρθα Αγία Δύμφνα, κρίνο της Ιρλανδίας Άγιος Gerebernus Άγιος Waldalenus Βέρθος Καλός Οσία Καλή Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλήτης Όσιος Παχώμιος ο Μέγας Παχωμία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Baya=μούρο Αμαρακίς Αμάρακος Αμυγδαλιά Ανθοδέσμη Άνοιξη Αριάνθη Βαμβακία Βάμβαξ Βιολέτα Βιολετής Γαλάνθη Δαμιθάλεια Διάνθη Δίανθος Ερείκη η σπονδυλανθής Ζίνια Ζίνιος Η Φιλάνθη των Μύθων Ιόλη Κάκια Μένδρη Καλιάνθη Καμέλια Καμέλιος Κήρινθα Κήρινθος Κομάνθη Κρίνος Κρινώ Λελούδα Λελούδας Λουλούδης Λουλουδιά Μένδρης Μενεξές Μενεξία Μοσχάνθη Μοσχάνθης Μοσχοκαρφένια Μοσχοκαρφένιος Μυριανθέας Μυριάνθη Νεάνθη Νέανθος Πετούνια Πετούνιος Πουλουδία Πουλουδιός Ρεζενδά Ρεζενδάς Ροδανθή Ροδάνθης Ροδοθέα Ροδόθεος Ροδόχρους Τριάνθη Υπεράνθης ο Αχαρνεύς Ωραιάνθη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Αρέθας των Αλταΐων Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Παχώμιος Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Απόστολος Τίτος Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης Όσιος Αχίλλιος Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής Όσιος Παχώμιος του Κένο Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης Υακινθίς Υάκινθος ο Λακεδαιμόνιος
1 Αβιμελιχίς
2 Αμαλία
3 Αμέλια
4 Αμέλιος
5 Βαλσαμή
6 Γεμέλα
7 Γεράσιμος
8 Δημομέλης
9 Εμμέλεια
11 Εμμέλειος
12 Έμμελιν
13 Ερμελίντα
14 Ευμελια
15 Ηδυμελής
16 Θεμέλη
17 Θεμελίνα
18 Θεμέλιος
19 Θυμελη
20 Καμέλια
21 Καμέλιος
22 Μεδούλη
23 Μελεαγρίς
24 Μελέαγρος
25 Μελετία
26 Μελέτιος
27 Μέλη
28 Μελής
29 Μέλης
30 Μελησαγόρας
31 Μελήσανδρος
32 Μελησίας
33 Μελησιππιδα
34 Μελήσιππος
35 Μελία
36 Μελιάνα
37 Μελιάννα
38 Μελίβοια
39 Μελίζα
40 Μελίη
41 Μελίκα
42 Μελικέρτη
43 Μελικέρτης
44 Μελικός
45 Μελίνα
46 Μελίννα
47 Μελίνος
48 Μελιντίνα
49 Μελιντίνος
50 Μελιξώ
51 Μελιξώς
52 Μέλιος
53 Μελισάνδρα
54 Μελίσανδρος
55 Μελισίας
56 Μέλισσα
57 Μελισσάνθη
58 Μελισσεύς
59 Μελισσηνή
60 Μελισσηνός
62 Μέλισσος
63 Μελιστάθης
64 Μελίστη
65 Μελιστίχη
66 Μελίτεια
67 Μελιτεύς
69 Μελιτίνα
70 Μελιτίνη
71 Μελιτίνος
72 Μελπομένη
74 Μελχιόρ
75 Μενελάη
76 Μενέλαος
77 Πάμελα
78 Ρουμελίντα
79 Ρουμελιώτισσα
80 Ρωμύλα
81 Σεμέλη
82 Σουμέλα
83 Σουμελάς
84 Σταμάτιος
85 Σταμέλης
86 Συμέλα
87 Χρυσομέλια
88 Χρυσομέλιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία