Εορτές 28 Μαρτίου: Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος Ηρωδιάς
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Μεθυμναία Μεθυμναίος Διόνυσος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Διονύσιος ο Ελεήμων Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Άγιος Ευστράτιος ο Νηστευτής ο Οσιομάρτυρας Όσιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης Όσιος Ιλαρίων εκ Ρωσίας Όσιος Ιλαρίων ο Νέος Όσιος Ιωάννης εκ Γεωργίας Όσιος Στέφανος ο θαυματουργός Στυλιανός Λένας
1 Μαρία
2 Μαριαγγέλα
3 Μαριαδώρα
4 ΜαρίαΕλένη
5 Μαριαλένα
6 Μαριαλίνα
7 Μαριάμνη
8 Μάριαν
9 Μαριάνα
10 Μαριάνδρη
11 Μαριανέτα
12 Μαριάνθη
13 Μαριάνθης
14 Μαριανίνα
15 Μαριάννα
16 Μαριάννας
17 Μαριαννέτα
18 Μαριάντα
19 Μαριάντζελα
20 Μαριαντίνα
21 Μαριάντρη
22 Μαριαρένα
23 Μαριαστέλλα
24 Μαριβάνα
25 Μαριβέρα
26 Μαριβέτα
27 Μαριγιάννα
28 Μαριγιώτα
29 Μαριγούλα
30 Μαριδώρα
31 Μαριέλα
32 Μαριέλενα
33 Μαριελίνα
34 Μαριέλλα
35 Μαριεντίνα
36 Μαριέπη
37 Μαριετίνα
38 Μαριέττα
39 Μαριεύη
40 Μαρίζα
41 Μαριθέα
42 Μαρίκα
43 Μαρικαίτη
44 Μαρίκαλη
45 Μαρικέλλυ
46 Μαρικούλα
47 Μαριλένα
48 Μαριλένια
49 Μαριλένος
50 Μαριλέτα
51 Μαριλή
52 Μαρίλια
53 Μαριλιάννα
54 Μαριλίζα
55 Μαριλίλη
56 Μαριλίνα
57 Μαριλίς
58 Μαριλίτα
59 Μαριλίτσα
60 Μαριλού
61 Μαριλύβια
62 Μαριλυν
63 Μαριμίνα
64 Μαρίνα
65 Μαρινέλη
66 Μαρινέλλα
67 Μαρινία
68 Μαρίνος
69 Μαρινότα
70 Μαριόλα
71 Μαριόλγα
72 Μαριολένη
73 Μάριον
74 Μάριος
75 Μαριπάνα
76 Μάρις
77 Μαρίσα
78 Μαρισάντυ
79 Μαρίσια
80 Μαρίσμη
81 Μαρισόφη
82 Μαρίσσα
83 Μαριστάλλα
84 Μαριστέλλα
85 Μαριστέφη
86 Μαρίτα
87 Μαριτίνα
88 Μαρίων
89 Μαριωρή
90 Μαριωρή
91 Μαριώτα
92 Μάρη
93 Μαρηλία
94 Μάρης
95 Αλμαρίνα
96 Αμαρίλντα
97 Ανμαρί
98 Άνν Μαρί
99 Δάμαρις
101 Θαυμάρια
102 Θαυμάριος
103 Θυμαρίδας
104 Θυμαρίδη
105 Θυμαρίδης
106 Θωμαρίτα
107 Καλομαρία
108 Καμάρινα
109 Μαμμάριον
110 Ρόζμαρι
111 Σιμάριστος
112 Σομμαρίτα
113 Τιμάριον
114 Χριστομάριος
115 Χρυσομαρία
116 Γιώρμαρη
117 Δαμάρης
118 Δεσμάρη
119 Ευμάρης
120 Θάμαρης
121 Νοηλμάρης
122 Τιμάρης
123 Ωμάρης
124 Δημάρατη
125 Δημάρατος
126 Θαυμασία
127 Θαυμάσιος
128 Μαργαρίτα
129 Μαργαρίτης
130 Μιράντα
132 Νέλα
133 Σμαράγδα
134 Σμάραγδος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία