Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Αβδιηλία
2 Αγαθόκλεια
3 Αγαλιανός
4 Αγαλλία
5 Αγαλλίας
6 Αγγελία
7 Αγγελική
8 Αγγλία
9 Αεθλία
10 Αέθλιος
11 Αέλια
12 Αθανάσιος
13 Αθλίας
14 Αιγιάλεια
15 Αιλία
16 Αίλιος
17 Αιμιλία
18 Αιμίλιος
19 Αιολία
20 Αιτωλίς
21 Αλεξάνδρα
22 Αλέξανδρος
25 Αλία
26 Αλίαρτος
27 Αλίας
28 Αμαλία
29 Αμαλιάννα
30 Αμέλια
31 Αμολιανή
32 Αμπλία
33 Αμπλίας
34 Αμυγδαλέα
35 Αμφιλοχία
36 Ανατολή
37 Ανατόλιος
38 Ανειτυλλιανή
39 Ανειτυλλιανός
40 Ανέλια
41 Ανθή
42 Ανθήλια
43 Απελλή
44 Απελλής
46 Αποστολία
47 Αργήλη
48 Αρδαλίς
49 Αριλιά
50 Αριστοτέλεια
51 Αριστοτέλης
52 Ασχολία
53 Ασχόλιος
54 Αυξιλιαρία
55 Αυρηλία
56 Αχίλλεια
57 Αχιλλεύς
60 Βαβύλα
61 Βαλεντίνα
62 Βαλέρια
63 Βάλια
64 Βαρβάρα
65 Βασιλεία
66 Βασιλεύς
67 Βελανιδιά
68 Βέλη
69 Βεργουπουλιανή
70 Βερουλία
71 Βήλη
72 Βήρυλλα
73 Ἀβιλλία
74 Βιργίλιος
75 Βιτάλη
76 Βιτάλιος
77 Βουκεφαλία
78 Βύβλιος
79 Γαβριηλία
80 Γαρυφαλλιά
81 Γαρύφαλλος
82 Γενεθλία
83 Γενέθλιος
84 Γεντηλία
85 Γεντήλιος
86 Γεράσιμος
87 Γεωργιλιάνα
88 Γεώργιος
89 Γιωργιλιάνα
90 Γκάλια
91 Γοβδέλαος
92 Γολιάθης
93 Γουδελία
94 Γουλιέλμος
95 Γρηγόριος
96 Δάλια
97 Δεναλία
98 Δήλια
99 Δήλιος
100 Διανελια
101 Διόκλεια
102 Δροσίς
103 Δροσοσταλία
104 Εϊλιανή
105 Εϊλιανός
106 Ειναλία
107 Εκατονταπυλιανή
108 Ελαία
109 Ελένη
111 Έλια
112 Ελιακείμ
113 Ελιάνα
114 Ελιάνθη
115 Ελιάννα
116 Ελληάννα
117 Εμιλιάνα
118 Εμμανουηλία
119 Εριφύλη
120 Ερμολία
121 Ερμυλία
122 Ερσιλία
123 Ευαγγελία
124 Ευβούλη
125 Εύβουλος
126 Ευθαλία
127 Ευλαλία
128 Ευλάλιος
129 Ευλαμπία
131 Ευλάμπιος
132 Ευμελια
133 Εύπλοια
134 Ευπωλια
135 Ευριλία
136 Ευστάθιος
137 Ευστολία
138 Ζέλεια
139 Ζήλια
140 Ζουμπουλία
141 Ζώιλα
142 Ηλιάναξ
143 Ηλιάνθη
144 Ηλιάννα
145 Ηλιάς
146 Ηλίας
147 Ηλιαχτίδα
148 Ήλιος
150 Ηλιού
151 Θάλεια
153 Θαλελαία
154 Θαλής
155 Θαργηλία
156 Θεμέλη
157 Θεοδούλη
158 Θεόκλεια
159 Θεόπη
160 Θεοφίλη
161 Θεσαλία
162 Θεσπρωτός
163 Θεσσαλία
164 Θρυάλλιος
165 Θρυαλλίς
166 Ιδαλία
167 Ίλια
168 Ιλίαν
169 Ιλιάνα
170 Ιλιάς
171 Ιουβενάλιος
172 Ιουλία
173 Ιουλιάννα
174 Ιούλιος
175 Ιωάννα
176 Καικιλία
178 Καικίλιος
179 Καιραλία
180 Καιράλιος
181 Κάλια
182 Καλιάδνη
183 Καλιάνασσα
184 Καλιάνδη
185 Καλιάνθη
186 Καλλεύς
187 Κάλλη
188 Καλλιάδης
189 Καλλιάναξ
190 Καλλιάνασσα
191 Καλλιάνειρα
192 Καλλιάνθη
193 Καλλίαρχος
194 Καλλιόπη
196 Καλλίς
197 Καλλισθένη
198 Καμέλια
199 Καμέλιος
200 Κανδαύλη
201 Κανέλλα
202 Καραφυλλια
203 Καριοφυλλιά
204 Καρόλα
205 Καρυοφιλιά
206 Καρυοφυλλιά
207 Κασταλία
208 Καστάλιος
209 Καστιήλ
210 Καστιηλία
211 Καταλωνική
212 Καταπολιανή
213 Κλειώ
214 Κλέλια
215 Κλέλιος
216 Κομγάλιος
217 Κονδυλία
218 Κοντυλιά
219 Κοραλία
220 Κορκοδειλιά
221 Κορνηλία
222 Κορνήλιος
223 Κουίντος
224 Κρυσταλλία
225 Κυριακή
226 Κυριλλία
227 Λάζαρος
228 Λέα
229 Λέλια
230 Ληαγόρη
231 Λία
232 Λιαίος
233 Λιάκος
234 Λιάκουρας
235 Λιάνα
236 Λιάννα
237 Λιάς
238 Λιασής
239 Λίλη
240 Λίλης
241 Λίλια
242 Λιλιάνα
243 Λολλία
244 Λολλίων
245 Λουκίλιος
246 Μαμμίλια
247 Μανείλια
248 Μανείλιος
249 Μανείλιος
250 Μαξίμη
251 Μαρηλία
252 Μαρθίλια
253 Μαρία
254 Μαρίλια
255 Μαριλιάννα
256 Μαρόλια
257 Μειδύλα
258 Μελία
259 Μελιάνα
260 Μελιάννα
261 Μέλιος
262 Μέλλια
263 Μεμβλίαρος
264 Μερκουλιάλιος
265 Μηλιά
266 Μήλιος
267 Μικέλια
268 Μιλιάς
269 Μιχαηλία
270 Μολίων
271 Μπριγκίτα
273 Μυλλίας
274 Ναθαλία
275 Ναθαναηλία
276 Ναλιάν
277 Ναταλία
279 Νατάλιος
280 Νείλια
281 Νέλια
282 Νεφέλη
283 Νηφαλίων
284 Νικόλαος
285 Νικολία
286 Ντάλια
287 Νταλλιανή
288 Οθέλλα
289 Όλγα
290 Όλια
291 Ολυμπιάς
292 Ορσαλία
294 Ορσάλιος
295 Ουλιάνα
296 Ουριηλία
297 Οφέλια
298 Οφηλία
299 Οφιλιάννα
300 Πάμελα
301 Παμφίλη
302 Παμφύλη
303 Παντελεούσα
304 Παντέλια
305 Παντελιάς
306 Πανώλιας
307 Παρασκευάς
308 Πασχάλης
309 Πασχαλία
310 Πελίας
311 Περίκλεια
312 Πόλια
313 Πολίαγρος
314 Πολιάδης
315 Πολίαρχος
316 Πόλιος
317 Πολλίας
318 Πολύκλεια
319 Πολυχρονία
321 Ποπλία
322 Πούλια
323 Πούλιος
324 Πουπλία
325 Πούπλιος
326 Πωλλιανός
327 Ραλλία
328 Ραμπελια
329 Ραφαηλία
330 Ροζαλία
331 Ρωμύλα
332 Σαμάνθα
333 Σαμουηλία
334 Σαράντος
335 Σαρμπέλα
336 Σεϊμβλά
337 Σικυλλίας
338 Σίλια
339 Σκελλίας
340 Σκοπελιανός
341 Σκύλλις
342 Σμίλης
343 Σοφία
344 Σοφίλια
345 Σπηλια
346 Σπυρολιάς
347 Σταυραγγελία
348 Στελιάνα
349 Στέλιος
350 Στυλιανή
351 Στυλιάννα
352 Στυλιανός
353 Σύλια
354 Σύλλα
355 Συλλίας
356 Συμέλα
357 Τάλια
358 Τελλίας
359 Τερβιλία
360 Τερβίλιος
361 Τέρτυλλος
362 Τζεϊλιαν
363 Τζιλιάνα
364 Τζούλια
365 Τορπιλία
366 Τουρλιανή
367 Τραλλιανός
368 Τριανταφυλλιά
369 Τριφυλία
370 Τυλιανή
371 Φάλια
372 Φαλίας
373 Φειδαλία
374 Φηγία
375 Φιγαλεία
376 Φίλια
377 Φιλιάδης
378 Φιλίππα
379 Φιλιώ
380 Φίρμιος
381 Φλίας
382 Φυγαλία
383 Φυταλία
384 Χαράλαμπος
385 Χαρίκλεια
386 Χαρίλια
387 Χριστοδούλα
388 Χριστόδουλος
389 Χριστοφιλία
390 Χρυσαλλίς
391 Χρυσηίς
392 Χρυσηλία
393 Χρυσήλιος
394 Χρυσομέλια
395 Χρυσταλλία
396 Ωραιοζήλη
397 Ωρέλια
398 Ωφελία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία