Εορτές 4 Φεβρουαρίου: Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας Βούλγη Βούλγης Ιασίμη Ιάσιμος Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου Σίμη Σίμος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αβράμιος Αβράμιος Άγιος Ιωσὴφ ο Νεομάρτυρας του Χαλεπλή Θεόκτιστος Όσιος Αβραάμ Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Όσιος Κόπρις Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός
1 Αίγλων
2 Αλωνία
3 Αλώνιος
4 Απόλλων
5 Απολλωνία
6 Απολλώνιος
7 Απολλωνίς
8 Ασκαλωνίτης
9 Ἀβδαλωνύμη
10 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
11 Ἀβδελωνύμη
12 Ἀβδελώνυμος
13 Ἀβδολωνύμη
14 Ἀβδολώνυμος
15 Βήλων
16 Ἀβλωνάκη
17 Ἀβλώνακος
18 Γέλων
19 Δόλων
20 Δολωνία
21 Ελώνα
22 Επούλων
23 Ζαβουλών
24 Κάλλων
25 Καταλωνική
26 Καυλών
27 Καυλωνία
28 Κλωνάρα
29 Κλωνάρη
30 Κλώνη
31 Κλώντια
32 Κλωντιάννα
33 Κλωντίνη
34 Κύκλων
35 Κύλωνας
36 Λίλλων
37 Λίλλων
38 Μέλλων
39 Μέλων
40 Μίλων
41 Μιλωνία
42 Μόλων
43 Πολωνα
44 Πύλων
45 Σάλων
46 Σαλώνη
47 Σαλωνίνα
48 Σόλων
49 Σολωνεία
50 Τέλλων
51 Τρικόλωνος
52 Τροκολώνος
53 Φίλων
55 Φιλώνδα
56 Φιλώνδας
57 Φιλωνίς
58 Χείλων
59 Χειλωνίς
60 Χειλωνίς
61 Χελώνα
62 Ωραπόλλων
63 Ωραπολλωνία
64 Αβαλόνιος
65 Θεσσαλονίκη
67 Θεσσαλόνικος
68 Ιλόνα
69 Καλλονή
70 Κλονάς
71 Κλονία
72 Κλονίη
73 Κλονίος
74 Φιλονίκη
75 Φιλόνικος
76 Φιλονίλα
77 Φιλονόη
78 Φιλονόμη
79 Φιλόνομος
80 Φυλονόη
81 Φυλόνομος
82 Αρχέλαος
83 Ασκλά
84 Ασκλάς
85 Γενεθλία
86 Γενέθλιος
87 Εϊλιανή
88 Εϊλιανός
89 Επούλη
90 Ευτελίδης
91 Θαλής
92 Ιλαρίων
93 Κλαύδια
94 Λογγίνα
95 Οφήλιος
96 Πάμφυλος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία