Εορτές 23 Ιουνίου: Αγία Πρόβη Άγιος Αριστοκλής Άγιος Ευστόχιος Αγριππίνα Ευστοχία Όντρεϊ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγέας του Αριστοκλή Αγεμάχη Αγέμαχος Αγεύουσα Αγεύς ο Αργείος Αγήνωρ Αιγείδας ο Κρης Αιγιάς Ολυμπιονίκης στον Κέλητα Αιγίδα Αίλιος Γρανιανός ο Σικυώνιος Άκανθος ο Σπαρτιάτης Ακματίδα Αλεξίβια Αλεξίβιος ο Ηραιεύς Αλκιμέδων ο Αιγινήτης Αλκιμήδης Αρίστανδρος ο Λέσβιος Αριστωνομίδα Αριστωνομίδας ο Κώος Αυτομήδη Αυτομήδης ο Φλιάσιος Γέλων ο Λακεδαιμόνιος Γλαυκίας ή Γλύκων Δαμάτριος Δάνδις ο Αργείος Διαγόρα Διαγόρας ο Ρόδιος Διδώ Διονυσόδωρος Εικάσιος ο Κολοφώνιος Εξαινέτα Εξαίνετος Εράτων Εργοτέλεια Εργοτέλης ο Ιμεραίος Ετοιμόκλεια Ετοιμοκλής ο Σπαρτιάτης Ευβάτας ή Εύβατος ή Ευβότας Ευθύκλεια Ευθυκλής ο Λοκρός Θεοπόμπη Θεοπρόπη Θεόπροπος ο Ρόδιος Ιδαίος Ίκκος ο Ταραντίνος Ιπποβότα Ιππόβοτος Ιππομάχη Ιππόμαχος ο Ήλειος Κήτων ο Λοκρός Κλεόδωρος Κλεοσθένης Κρατίνος ο Μεγαρεύς Κρόκων ο Ερετριεύς Λασθένης ο Θηβαίος Λύκος Λυκοφρονίδη Λυκόφρων Μίλων ο Κροτωνιάτης Μίνως Νικαγόρας ο Λίνδιος Νικοκλέα Νικοκλής ο Ακριάτης Ξενόδαμος ο Αντικυρεύς Πασιχόρη Πασίχορος ο Βοιωτός Πολίτης ο Ρωμαίος Πολυκλής Πολύκτωρ ο Ηλειος Προμάχη Πρόμαχος ο Πελλήνιος Πυθοκλέα Πυθοκλής ο Σικυώνιος Πυριλάμπη Πυριλάμπης ο Εφέσιος Στόμια Στόμιος ο Ηλείος Σωτάδη Σωτάδης ο Κρης Τειρεσίης Τελέστας Τιμαρχία Τίμαρχος ο Μαντινεύς Υπέρβια Υπέρβιος Ύσμουσα Ύσμων ο Ηλείος Φάνα Φιλομβρότα Φιλόμβροτος ο Λακεδαιμόνιος Φρύνων ο Αθηναίος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος Άγιος Γεράσιμος Κρήτης Άγιος Καλλίνικος Διοπόλεως Άγιος Καλλίνικος Κυδωνίας Άγιος Λολλίας Άγιος Νεόφυτος Κνωσσού Άγιος Ουρβανός Αριστοκλής Γαϊανός Ευδαίμων ο Αλεξανδρινός
1 Theodemir
2 Αθεόνα
3 Αμεθέα
4 Αμφιθέα
5 Αμφίθεος
6 Αντίθεος
7 Αξιοθέα
8 Αριστοθέα
9 Αριστόθεος
10 Γαλαθέος
11 Γλαυκοθέα
12 Ἁγνόθεος
13 Δεξιθέα
14 Δεξίθεος
15 Δοξιθέα
16 Δοσιθέα
17 Δοσίθεος
18 Δωρόθεος
19 Ευξίθεος
20 Ημιθέων
21 Θέα
22 Θεαγώνης
23 Θεαίτητος
24 Θεογένης
25 Θεογένις
26 Θεόγνη
27 Θεόγνις
28 Θεογνωσία
29 Θεογνώσιος
30 Θεογονία
31 Θεοδάμας
32 Θεοδέκτης
33 Θεοδηγία
34 Θεοδήγιος
35 Θεοδίδαχτη
36 Θεοδιχίλδη
37 Θεοδόξαστη
38 Θεοδοσία
39 Θεοδόσιος
40 Θεοδότη
41 Θεόδοτος
42 Θεοδούλη
43 Θεόδουλος
45 Θεοδούσα
46 Θεοδώρα
47 Θεοδώρητος
48 Θεοδωρίδας
49 Θεόδωρος
50 Θεοείδη
51 Θεόειδος
52 Θέοινος
53 Θεόκλεια
54 Θεόκλειος
55 Θεόκλητη
56 Θεόκλητος
57 Θεοκλύμενος
58 Θεοκνήτωρ
59 Θεοκόσμητη
60 Θεόκοσμος
61 Θεοκρίνης
62 Θεοκρίτη
63 Θεόκριτος
64 Θεοκτίστη
65 Θεόκτιστος
66 Θεολήπτη
67 Θεόληπτος
68 Θεολογία
69 Θεολόγος
70 Θεόλυκος
71 Θεολύτη
72 Θεόλυτος
73 Θεομάνα
74 Θεόμανδρος
75 Θεομήστωρ
76 Θεομητροπρεπεστέρα
77 Θεομνήστος
78 Θεονίτσα
79 Θεονόη
80 Θέονταρτ
81 Θεονύμφη
82 Θεοξενία
83 Θεοξένιος
84 Θεοπέμπτη
85 Θεόπεμπτος
86 Θεόπη
87 Θεοπηγή
88 Θεοπίστη
89 Θεόπιστος
90 Θεόπλαστη
91 Θεοπόμπη
92 Θεόπομπος
93 Θεοπούλα
94 Θεοπρέπη
95 Θεοπρεπής
96 Θεοπρόβη
97 Θεόπροβος
98 Θεοπρόπη
99 Θεόπροπος
100 Θέος
101 Θέος
102 Θεοσεβία
103 Θεοσέβιος
104 Θεοσέβρη
105 Θεόσεβρος
106 Θεοσκέπαστη
107 Θεοστήρικτη
108 Θεοστήρικτος
109 Θεοστίχη
110 Θεόστιχος
111 Θεοστορούλα
112 Θεοτέκνη
113 Θεότεκνος
114 Θεοτέρα
115 Θεότη
116 Θεοτίμη
117 Θεοτίμητη
118 Θεοτίμητος
119 Θεότιμος
120 Θεοτόκης
121 Θεοτόκος
122 Θεοτόνια
123 Θεοτόνιος
124 Θεοτούλα
125 Θεότροπος
126 Θεόττας
127 Θεουργία
128 Θεοφάνη
129 Θεοφάνης
130 Θεοφίλη
131 Θεόφιλος
132 Θεόφραστη
133 Θεόφραστος
134 Θεοφρονία
135 Θεόφρων
136 Θεοφύλακτη
137 Θεοφύλακτος
138 Θεοφύλλη
139 Θεοχάνθη
140 Θεοχάρης
141 Θεοχαρία
142 Θεόχρηστος
143 Θέων
144 Θεώνη
145 Θεωνίτσα
146 Θεωρίς
147 Θεωρίων
148 Ιερόθεος
149 Λεμονθέος
150 Λυσίθεος
151 Μαντίθεος
152 Μνησίθεος
153 Ολυνθεύς
154 Ομόθεος
155 Ποθεινή
156 Ποθείνος
157 Ροδόθεος
158 Σωσίθεος
159 Τέρης
160 Τιμασίθεος
161 Τιμησίθεος
162 Τιμόθεος
163 Φιλοθέη
164 Φιλόθεος
165 Χριστόθεος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία