Εορτές 4 Φεβρουαρίου: Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας Βούλγη Βούλγης Ιασίμη Ιάσιμος Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου Σίμη Σίμος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αβράμιος Αβράμιος Άγιος Ιωσὴφ ο Νεομάρτυρας του Χαλεπλή Θεόκτιστος Όσιος Αβραάμ Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Όσιος Κόπρις Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός
1 Θεογένης
2 Θεογένις
3 Θεόγνη
4 Θεόγνις
5 Θεογνωσία
6 Θεογνώσιος
7 Θεογονία
8 Θεοδάμας
9 Θεοδέκτης
10 Θεοδηγία
11 Θεοδήγιος
12 Θεοδίδαχτη
13 Θεοδιχίλδη
14 Θεοδόξαστη
15 Θεοδοσία
16 Θεοδόσιος
17 Θεοδότη
18 Θεόδοτος
19 Θεοδούλη
20 Θεόδουλος
22 Θεοδούσα
23 Θεοδώρα
24 Θεοδώρητος
25 Θεοδωρίδας
26 Θεόδωρος
27 Θεοείδη
28 Θεόειδος
29 Θέοινος
30 Θεόκλεια
31 Θεόκλειος
32 Θεόκλητη
33 Θεόκλητος
34 Θεοκλυμένη
35 Θεοκλύμενος
36 Θεοκνήτωρ
37 Θεοκόσμητη
38 Θεόκοσμος
39 Θεοκρίνης
40 Θεοκρίτη
41 Θεόκριτος
42 Θεοκτίστη
43 Θεόκτιστος
44 Θεολήπτη
45 Θεόληπτος
46 Θεολογία
47 Θεολόγος
48 Θεόλυκος
49 Θεολύτη
50 Θεόλυτος
51 Θεομάνα
52 Θεόμανδρος
53 Θεομήστωρ
54 Θεομητροπρεπεστέρα
55 Θεομνήστος
56 Θεονίτσα
57 Θεονόη
58 Θεόνοος
59 Θέονταρτ
60 Θεονύμφη
61 Θεόνυμφος
62 Θεοξενία
63 Θεοξένιος
64 Θεοπέμπτη
65 Θεόπεμπτος
66 Θεόπη
67 Θεοπηγή
68 Θεοπίστη
69 Θεόπιστος
70 Θεόπλαστη
71 Θεοπόμπη
72 Θεόπομπος
73 Θεοπούλα
74 Θεοπρέπη
75 Θεοπρεπής
76 Θεοπρόβη
77 Θεόπροβος
78 Θεοπρόπη
79 Θεόπροπος
80 Θέος
81 Θεοσέβεια
82 Θεοσέβειος
83 Θεοσέβρη
84 Θεόσεβρος
85 Θεοσκέπαστη
86 Θεοστήρικτη
87 Θεοστήρικτος
88 Θεοστίχη
89 Θεόστιχος
90 Θεοστορούλα
91 Θεοτέκνη
92 Θεότεκνος
93 Θεοτέρα
94 Θεότη
95 Θεοτίμη
96 Θεοτίμητη
97 Θεοτίμητος
98 Θεότιμος
99 Θεοτόκης
100 Θεοτόκος
101 Θεοτόνια
102 Θεοτόνιος
103 Θεοτούλα
104 Θεότροπος
105 Θεόττας
106 Θεουργία
107 Θεοφάνη
108 Θεοφάνης
109 Θεοφίλη
110 Θεόφιλος
111 Θεόφραστη
112 Θεόφραστος
113 Θεοφρονία
114 Θεόφρων
115 Θεοφύλακτη
116 Θεοφύλακτος
117 Θεοφύλλη
118 Θεοχάνθη
119 Θεοχάρης
120 Θεοχαρία
121 Θεόχρηστος
122 Theodemir
123 Θέων
124 Θεώνη
125 Θεωνίτσα
126 Θεωρίς
127 Θεωρίων
128 Αθεόνα
129 Αμφίθεος
130 Αντίθεος
131 Αριστόθεος
132 Γαλαθέος
133 Ἁγνόθεος
134 Δεξίθεος
135 Δοσίθεος
136 Δωρόθεος
137 Ευξίθεος
138 Ιερόθεος
139 Λεμονθέος
140 Λυσίθεος
141 Μαντίθεος
142 Μνησίθεος
143 Ομόθεος
144 Ροδόθεος
145 Σταυρόθεος
146 Σωσίθεος
147 Τιμασίθεος
148 Τιμησίθεος
149 Τιμόθεος
150 Φιλόθεος
151 Χριστόθεος
152 Ημιθέων
153 Αμεθέα
154 Αμφιθέα
155 Αξιοθέα
156 Αριστοθέα
157 Γλαυκοθέα
158 Δεξιθέα
159 Δοξιθέα
160 Δοσιθέα
161 Θέα
162 Θεαγώνης
163 Θεαίτητος
164 Θέανος
165 Θουκυδίδη
166 Θουκυδίδης
167 Ολυνθεύς
168 Ποθεινή
169 Ποθείνος
170 Πυθεύς
171 Τέρης
172 Φιλοθέη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία