Εορτές 18 Μαΐου: Αγία Γαλακτία Άγία Ταριχάνι Αγία Τεκούσα Αγία Φαεινή Άγιος Βενάντιος Άγιος Ιερομάρτυς Ποταμών Βεναντία Φαεινός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Φρασίκλεια
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγια Θεοδότη η παρθενομάρτυρας Αγία Ιουλία Αγία Κλαύδια Αγία Ματρώνα Άγιος Ανδρέας ο Μάρτυρας Άγιος Βενέδιμος Άγιος Δαβίδ Άγιος Διονύσιος Άγιος Διόσκορος Άγιος Ηράκλειος Άγιος Θεόδοτος ο Μάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας Άγιος Παυλίνος Άγιος Παύλος Άγιος Στέφανος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ευφρασία η παρθενομάρτυρας Οσία Αναστασώ από το Λευκάδιο Όσιος Μαρτινιανός ο εν τοις Αρεοβίνθου Όσιος Πέτρος μάρτυρας
1 Αβινιόν
2 Αβλαβίων
3 Αβρόντιον
4 Αγάπη
5 Αγαπητός
6 Αγγελίων
7 Αγίων
8 Αγίων Πάντων
9 Αγριώνιος
10 Αέτιος
12 Αηδών
13 Αθήναιος
14 Αθηνίων
15 Αθοσίων
16 Αιγαίων
17 Αιγίδα
18 Αιγίων
19 Αιθίων
20 Αινιώνη
21 Αισίων
22 Αισχίων
23 Αιτωλός
24 Ακάμα
25 Ακαρίων
26 Άκεσις
27 Ακταίος
28 Αλβανή
29 Αλβανός
30 Αλεβίων
31 Αλέξανδρος
34 Αλέξιος
35 Αλκμαίων
36 Αλκυών
37 Αλξίων
38 Αλταίων
39 Αλύπιος
40 Αλφειά
41 Αλφειός
42 Αμβροσία
43 Αμμωνά
44 Αμφιλοχία
45 Αμφίων
46 Αμφιώνη
47 Ανδρέας
48 Ανδροτίων
49 Ανθεμίων
50 Ανθεστίων
51 Άνθος
52 Άνιος
53 Αννούβ
54 Αντίγονος
55 Αντώνιος
56 Αξιονίκη
57 Αξιόνικος
58 Αξίων
59 Απίων
60 Απρίων
61 Αρδαλίων
62 Αρείωνας
63 Αρηξίων
64 Αρίων
65 Αρκαδία
66 Αρκάδιος
67 Αρμαδίων
68 Αρπαλίων
69 Αρποκρατίων
70 Αρραχίων
71 Αρχοντίων
72 Ασκληπιός
73 Αστερίων
74 Ασφαλίων
75 Αυτεσίων
76 Αψεφίων
77 Ἀβαζίων
78 Βάκχος
79 Βαλεντίνος
80 Βησσαρίων
81 Βητίων
82 Βιτιμίων
83 Βίων
84 Βιώνη
85 Βλάσιος
86 Ἀβλίων
87 Βοΐσκα
88 Βουκολίων
89 Βρόμιον
90 Γαλάτειος
91 Γιόνα
92 Γιόνας
93 Γιονιντα
94 Γλυκέρα
95 Γλυκέριος
96 Γναθαίνιον
97 Γνωσία
98 Γοργοθίονας
99 Γοργόνα
100 Γόργος
101 Γοργυδίων
102 Γοργυθίων
103 Γρατίων
104 Γραύς
105 Δαίδαλος
106 Δαμάρης
107 Δάμαρις
109 Δαμάσα
110 Δάρδανος
111 Δάφνης
112 Δελφίων
113 Δευκαλίων
114 Δηιονεύς
115 Δηϊων
116 Δημήτριος
117 Δημολέων
118 Δημοτίων
119 Διογένεια
120 Διονέρα
121 Διονυσία
122 Διονυσικλής
123 Διονυσόδοτος
124 Διονυσόδωρος
125 Διονυσόδωτος
126 Διονυσοκλής
127 Διόνυσος
128 Διονυσοφών
129 Διονυστάθης
130 Δίων
131 Διώνασσα
132 Διώνδας
133 Διώνη
134 Δολλίων
135 Δολοπίων
136 Δορκάς
137 Δώριον
138 Εθαλίων
139 Ειλειθυίων
140 Ειόνη
141 Ειρηναίος
142 Ελάτεια
143 Έλατος
144 Ελευθερία
145 Ελευθέριος
146 Ελκιωνη
147 Έλπις
148 Εμαυτίων
149 Ενατίων
150 Ενδημιών
151 Ενδυμίων
152 Ενοπίων
153 Ενυμίων
154 Εξάδιον
155 Επιφανία
156 Ερευθαλίων
157 Ερμαιώνδας
158 Ερμαπίων
159 Ερμιόνη
160 Ερμίων
161 Έρμων
162 Έρωτας
163 Ερωτηίς
164 Έσπερος
165 Ευαίων
166 Ευαμερίων
167 Ευβούλη
168 Εύβουλος
169 Ευγαίων
170 Εύδικος
171 Ευετίων
172 Ευήθιος
173 Ευθάλιος
174 Ευθοσίων
175 Ευκαρπίων
176 Εύμαχος
177 Ευοδία
178 Εύοδος
179 Εύπορος
180 Ευρυτίων
181 Ευσεβία
182 Ευφορίων
183 Ευφράσιος
184 Εφουδίων
185 Εχίων
186 Ηδύλη
187 Ηδύλος
188 Ηετίων
189 Ηετίωνας
190 Ηιονεύς
191 Ηιόνη
192 Ηλείος
193 Ηλεκτρύων
194 Ηλιονεύς
195 Ημαθίωνας
196 Ηπιόνη
197 Ηρώδης
198 Ησιονεύς
199 Ησιόνη
200 Ησυχία
201 Ήφαιστος
202 Ηώνη
203 Θαλάσσιος
204 Θάλεια
206 Θαλελαία
207 Θαλής
208 Θαυμάρια
209 Θαυμασία
210 Θεαρίων
211 Θεαρίωνας
212 Θεΐων
213 Θελξίων
214 Θεόδοτος
215 Θεοπρόπη
216 Θεωρίων
217 Θηρυκιων
218 Ἀθήνιον
219 Θρoνία
220 Θωρυκίων
221 Ιασίονας
222 Ιασίων
223 Ιάσων
225 Ιβιστίων
226 Ιγνατία
227 Ικαδίων
228 Ικαρία
229 Ικάριος
230 Ιλαρίων
231 Ιλιονεύς
232 Ιλιόνη
233 Ιξιόνη
234 Ιξίων
236 Ιόνα
237 Ιονέλλα
238 Ιόνη
239 Ιόνκα
240 Ιούλιος
241 Ιππόλυτος
242 Ιπποτίων
243 Ισαρίων
244 Ισθμιονίκης
245 Ίσχυς
246 Ιφιτίων
247 Ιωνάθαν
248 Ίωνας
249 Ιώνη
250 Ιωνία
251 Ιωντίνα
252 Καίσαρ
253 Καλανδίων
256 Καλλίστη
257 Καρίων
258 Κάρπος
259 Καρπώ
260 Κάστωρ
261 Κεβριόνης
262 Κεντυρίων
263 Κεφαλίων
264 Κηδαλίων
265 Κλειονίκη
266 Κλειωνίκη
267 Κομηών
268 Κόρη
269 Κορωνός
270 Κουίντος
271 Κρείων
272 Κρονίων
273 Κυμβάλιον
274 Κυρίων
277 Λαγίσκα
278 Λαμπετίων
279 Λαπάδιον
280 Λεοντία
281 Λευκονόη
282 Λέων
283 Λεωνίδα
284 Λεωνίδας
285 Λίμνη
286 Λιονταρής
287 Λολλίων
288 Λοπάδιον
289 Λυδία
290 Λύδιος
291 Λύκαινα
292 Λυκάριος
293 Μάγισσα
294 Μάγος
295 Μαιόνιος
296 Μαίων
297 Μαΐωρ
298 Μακαρεύς
299 Μαλλίων
300 Μάλχος
301 Μαμμάριον
302 Μαργαρίτα
303 Μάρης
304 Μάριον
305 Μαρίων
306 Μάρκος
307 Μειλανίων
308 Μείραξ
309 Μελχίων
310 Μένανδρος
311 Μηκιονίκη
312 Μηριόνη
313 Μηριόνης
314 Μητίων
315 Μικίων
316 Μικκίων
317 Μνασίων
318 Μολίων
319 Μολίων
320 Μόλπις
321 Μοσχίων
322 Μούσα
323 Μυρτίς
324 Ναννάριον
325 Νάννιον
326 Ναυκράτης
327 Νεφαλίων
328 Νέων
329 Νήσια
330 Νηφαλίων
331 Νίκη
334 Νίκης
335 Νικηφόρος
336 Νικοδιονυσία
337 Νικοδιονύσιος
338 Νίνα
339 Νοημωννομιων
340 Νομίων
341 Ξάνθη
342 Οινοπίων
343 Οινοτίων
344 Οιώνιχος
345 Όλυμπος
346 Όμηρος
348 Ονήσιμος
349 Ορεστιάς
350 Ουρβανός
351 Οφιονεύς
352 Οφίων
353 Παγκρατία
354 Παγχάριος
355 Παιήονα
356 Παιήων
357 Παίων
358 Παιωνία
359 Πακτίων
360 Παλλαδία
361 Παμφίλη
362 Παμφύλη
363 Πάμφυλος
364 Πανδίων
365 Πάνδροσος
366 Πανθηρία
367 Πανιώνιος
368 Παραμυθία
369 Παρμενίων
370 Πασίας
371 Πασίων
372 Πασίωνας
373 Πασσαρίων
374 Πασσίων
375 Παταικίων
376 Πατερίων
377 Παυσίριος
378 Πελάγιος
379 Περικτιόνη
380 Περικτίων
381 Πιερίων
382 Πιόνη
383 Πίονις
384 Πίστων
385 Πλειόνη
386 Πλειώνη
387 Πληιόνη
388 Ποθείνος
389 Πολίτης
390 Πολίων
391 Πολύβιος
392 Πολυδεύκης
393 Πομπίων
394 Ποπλίων
395 Πορφυρίων
396 Πραξίων
397 Πρίων
398 Πρνυτίων
399 Προμαθίων
400 Πρωτεύς
401 Πρωτολέων
402 Πυγμαλίων
403 Πυθιονίκη
404 Πυργίων
405 Πύρρος
406 Ρίων
407 Ροδίων
408 Σαλπίων
409 Σαννίων
410 Σαννυρίων
411 Σαραπίων
412 Σατύρα
413 Σάτυρος
414 Σιλανίων
415 Σιωνία
416 Σιώνιος
417 Σκιπίων
418 Σκιώνη
419 Σμαράγδα
420 Σμικρίων
421 Σμικύθης
422 Σουσαρίων
423 Σπυρίδων
424 Σταγών
425 Στόμιος
426 Στρατίων
427 Στρογγυλίων
428 Σωσσίων
429 Σώστρατος
430 Σωτίων
431 Σώφρων
432 Ταραξίας
433 Τάτιος
434 Ταυρίων
435 Τελαμών
436 Τελεσφόρα
437 Τεμασίων
438 Τερεντίων
439 Τερψίχορος
440 Τερψίων
441 Τιμάριον
442 Τιμάσιος
443 Τύραννος
444 Υιών
445 Υόνη
446 Υπερίων
447 Φαίδρα
448 Φαίων
449 Φάνιον
450 Φαρνάκιος
451 Φηγεύς
452 Φιλαινίς
453 Φιλήμουσα
454 Φιλιμάτιον
455 Φιλιστίων
456 Φιόνα
457 Φορμίσιον
458 Φορμίων
459 Φορτουνάτος
460 Φρύνος
461 Φυλαξία
462 Φωκίδα
463 Φωκίων
464 Χαιρίων
465 Χαλκοπρατειών
466 Χάρις
467 Χαριτώ
468 Χαρίων
469 Χάρμιον
470 Χαρμιώνη
471 Χελιδών
472 Χιλιονοματούσα
473 Χιόνης
474 Χιονία
475 Χίων
476 Χορηγίων
477 Χουδίων
479 Χριστίνος
480 Χρυσάριον
481 Ωρίων
482 Ωριώνη
483 Ωφελίων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία