Εορτές 7 Ιουνίου: Vulphy Willibald Αγία Ζηναΐς η Θαυματουργή Άγιος Λυκαρίων Λυκαρία Οσία Ποταμία Οσία Ποταμιαίνη Ποταμιαίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ευσεβεία Αγία Σωσάννα Άγιοι Βασιλείδης μάρτυρας Στρατιώτης Άγιος Ιωάννης Άγιος Ταράσιος Οσία Σεβαστιανή Όσιος Παναγής Μπασιάς (Παΐσιος) Όσιος Παναγής Μπασιάς (Παΐσιος)
1 Ιωνάθαν
2 Ίωνας
3 Ιώνη
4 Ιωνία
5 Ιωντίνα
6 Ηώνη
7 Ιόνα
8 Ιονέλλα
9 Ιόνη
10 Ιόνκα
11 Αβλαβίων
12 Αγγελίων
13 Αγίων
14 Αγίων Πάντων
15 Αγριώνιος
16 Αθηνίων
17 Αθοσίων
18 Αιγαίων
19 Αιγίων
20 Αιθίων
21 Αινιώνη
22 Αισχίων
23 Ακαρίων
24 Αλεβίων
25 Αλξίων
26 Αλταίων
27 Αμφίων
28 Αμφιώνη
29 Ανδροτίων
30 Ανθεστηρίων
31 Ανθεστίων
32 Αξίων
33 Απίων
34 Απρίων
35 Αρδαλίων
36 Αρείωνας
37 Αρηξίων
38 Αρίων
39 Αρμαδίων
40 Αρμανδίων
41 Αρπαλίων
42 Αρποκρατίων
43 Αρραχίων
44 Αρριχίων
45 Αρχοντίων
46 Αστερίων
47 Ασφαλίων
48 Αυτεσίων
49 Αψεφίων
50 Ἀβαζίων
51 Βησσαρίων
52 Βητίων
53 Βίων
54 Βιώνη
55 Ἀβλίων
56 Βουκολίων
57 Γοργυδίων
58 Γοργυθίων
59 Γρατίων
60 Δελφίων
61 Δευκαλίων
62 Δηϊων
63 Δημοτίων
64 Δίων
65 Διώνασσα
66 Διώνδας
67 Διώνη
68 Δολλίων
69 Δολοπίων
70 Εθαλίων
71 Ειλειθυίων
72 Ελκιωνη
73 Εμαυτίων
74 Ενατίων
75 Ενδημιών
76 Ενδυμίων
77 Ενοπίων
78 Ενυμίων
79 Ερευθαλίων
80 Ερμαιώνδας
81 Ερμαπίων
82 Ερμίων
83 Ευαίων
84 Ευαμερίων
85 Ευγαίων
86 Ευετίων
87 Ευθοσίων
88 Ευκαρπίων
89 Ευρυτίων
90 Ευφορίων
91 Εφουδίων
92 Εχίων
93 Ηετίων
94 Ηετίωνας
95 Ημαθίωνας
96 Θεαρίων
97 Θεαρίωνας
98 Θεΐων
99 Θελξίων
100 Θεωρίων
101 Θηρυκιων
102 Θωρυκίων
103 Ιασίων
104 Ιβιστίων
105 Ικαδίων
106 Ιλαρίων
107 Ιξίων
109 Ιπποτίων
110 Ισαρίων
111 Ιφιτίων
112 Καλανδίων
115 Καρίων
116 Κεντυρίων
117 Κεφαλίων
118 Κηδαλίων
119 Κλείων
120 Κλειωνίκη
121 Κοραλίων
122 Κρείων
123 Λαμπετίων
124 Λολλίων
125 Μαίων
126 Μαλλίων
127 Μαρίων
128 Μειλανίων
129 Μελχίων
130 Μητίων
131 Μικίων
132 Μικκίων
133 Μνασίων
134 Μολίων
135 Μολίων
136 Νεφαλίων
137 Νηφαλίων
138 Νοημωννομιων
139 Νομίων
141 Οινοπίων
142 Οινοτίων
143 Οιώνιχος
144 Οφίων
145 Παίων
146 Παιωνία
147 Πακτίων
148 Πανδίων
149 Πανιώνιος
150 Παρμενίων
151 Πασίων
152 Πασίωνας
153 Πασσαρίων
154 Πασσίων
155 Παταικίων
156 Πατερίων
157 Περικτίων
158 Πλειώνη
159 Πολίων
160 Ποπλίων
161 Πορφυρίων
162 Πραξίων
163 Πρίων
164 Πρνυτίων
165 Προμαθίων
166 Πυγμαλίων
167 Πυργίων
168 Ρειώνη
169 Ρίων
170 Ροδίων
171 Σαλπίων
172 Σαννίων
173 Σαννυρίων
174 Σαπφίων
175 Σαραπίων
176 Σιλανίων
177 Σιωνία
178 Σιώνιος
179 Σκιπίων
180 Σκιώνη
181 Σμικρίων
182 Σουσαρίων
183 Στρατίων
184 Στρογγυλίων
185 Σωσσίων
186 Σωτίων
187 Τεμασίων
188 Τερεντίων
189 Τερψίων
190 Υιών
191 Υπερίων
192 Υφαλίων
193 Φαίων
194 Φιλιστίων
195 Φορμίων
196 Φωκίων
197 Χαιρίων
198 Χαλκοπρατειών
199 Χαρίων
200 Χαρμιώνη
201 Χίων
202 Χορηγίων
203 Χουδίων
205 Ωρίων
206 Ωριώνη
207 Ωφελίων
208 Αβινιόν
209 Αβρόντιον
210 Ακροτελεύτιον
211 Αξιονίκη
212 Αξιόνικος
213 Βρόμιον
214 Γιόνα
215 Γιόνας
216 Γιονιντα
217 Γναθαίνιον
218 Γοργοθίονας
219 Δηιονεύς
220 Διονέρα
221 Διονυσία
222 Διονυσικλής
223 Διονυσόδωρος
224 Διονυσόδωτος
225 Διονυσοκλής
226 Διόνυσος
227 Διονυσοφών
228 Διονυστάθης
229 Δώριον
230 Ειόνη
231 Εξάδιον
232 Ερμιόνη
233 Ηιονεύς
234 Ηιόνη
235 Ηλιονεύς
236 Ηπιόνη
237 Ησιονεύς
238 Ησιόνη
239 Ἀθήνιον
240 Ιλιονεύς
241 Ιλιόνη
242 Ιξιόνη
243 Ισθμιονίκης
244 Κεβριόνης
245 Κλειονίκη
246 Κομηών
247 Κυμβάλιον
248 Λαπάδιον
249 Λιονταρής
250 Λοπάδιον
251 Μαιόνιος
252 Μαμμάριον
253 Μάριον
254 Μηκιονίκη
255 Μηριόνη
256 Μηριόνης
257 Ναννάριον
258 Νάννιον
259 Νικοδιονυσία
260 Νικοδιονύσιος
261 Οφιονεύς
262 Παιήονα
263 Παιήων
264 Περικτιόνη
265 Πιόνη
266 Πίονις
267 Πληιόνη
268 Πυθιονίκη
269 Τιμάριον
270 Φάνιον
271 Φιόνα
272 Φορμίσιον
273 Χάρμιον
274 Χιλιονοματούσα
275 Χιόνης
276 Χιονία
277 Χρυσάριον
278 Αγάπη
279 Αγαπητός
280 Αγρία
281 Άγριος
282 Αέτιος
284 Αηδών
285 Αθήναιος
286 Αιγίδα
287 Αίσιος
288 Αιτωλός
289 Ακάμα
290 Άκεσις
291 Ακταίος
292 Αλβανή
293 Αλβανός
294 Αλέξανδρος
297 Αλέξιος
298 Αλκμήνη
299 Αλκμήνης
300 Αλκυών
301 Αλύπιος
302 Αλφειά
303 Αλφειός
304 Αμβροσία
305 Αμμωνά
306 Αμφιλοχία
307 Ανδρέας
308 Ανθέμιος
309 Άνθος
310 Άνιος
311 Αννούβ
312 Αντίγονος
313 Αντώνιος
314 Άπφια
315 Αρκαδία
316 Αρκάδιος
317 Ασκληπιός
318 Αστείος
319 Ασωπός
320 Αχαιός
321 Βάκχος
322 Βαλεντίνος
323 Βιτύμιος
324 Βλάσιος
325 Βοΐσκα
326 Γαλάτειος
327 Γλυκέρα
328 Γλυκέριος
329 Γνωσία
330 Γοργόνα
331 Γόργος
332 Γραύς
333 Γρύνειος
334 Δαίδαλος
335 Δαμάρης
336 Δάμαρις
338 Δαμάσα
339 Δάρδανος
340 Δάφνης
341 Δημήτριος
342 Δημολέων
343 Διογένεια
344 Δορκάς
345 Ειρηναίος
346 Ελάτεια
347 Έλατος
348 Ελευθερία
349 Ελευθέριος
350 Έλπις
351 Επιφανία
352 Έρμων
353 Έρωτας
354 Ερωτηίς
355 Έσπερος
356 Ευβούλη
357 Εύβουλος
358 Εύδικος
359 Ευήθιος
360 Ευθάλιος
361 Εύμαχος
362 Ευοδία
363 Εύοδος
364 Εύπορος
365 Ευσεβία
366 Ευτελίδης
367 Ευφράσιος
368 Ηδύλη
369 Ηδύλος
370 Ηλείος
371 Ηλεκτρύων
372 Ηρώδης
373 Ησυχία
374 Ήφαιστος
375 Θαλάσσιος
376 Θάλεια
378 Θαλής
379 Θαλλελαία
380 Θαμύρας
381 Θαυμάρια
382 Θαυμασία
383 Θεόδοτος
384 Θεοπρόπη
385 Θρoνία
386 Θύρσος
387 Θώραξ
388 Ιάσων
390 Ιγνατία
391 Ικαρία
392 Ικάριος
393 Ίμερος
394 Ιούλιος
395 Ιππόλυτος
396 Ισμήνη
397 Ίσχυς
398 Καίσαρ
399 Καλλίστη
400 Κάρπος
401 Καρπώ
402 Κάστωρ
403 Κοραλία
404 Κόρη
405 Κορωνός
406 Κουίντος
407 Κρίνος
408 Κρινώ
409 Κρόνος
410 Κύριος
413 Λαγίσκα
414 Λειριόπη
415 Λεοντία
416 Λεοντόκαρδη
417 Λευκονόη
418 Λέων
419 Λεωνίδα
420 Λεωνίδας
421 Λίμνη
422 Λυδία
423 Λύδιος
424 Λύκαινα
425 Λυκάριος
426 Λύση
427 Λύσης
428 Μάγισσα
429 Μάγος
430 Μαΐωρ
431 Μακαρεύς
432 Μάλχος
433 Μαργαρίτα
434 Μάρης
435 Μάρκος
436 Μείραξ
437 Μένανδρος
438 Μόλπις
439 Μόσχος
440 Μούσα
441 Μυρτίς
442 Μύστις
443 Ναυκράτης
444 Νέων
445 Νήσια
446 Νίκη
449 Νίκης
450 Νικηφόρος
451 Νίνα
452 Ξάνθη
453 Όλυμπος
454 Όμηρος
456 Ονήσιμος
457 Ορεστιάς
458 Ουρβανός
459 Οφήλιος
460 Παγκρατία
461 Παγχάριος
462 Παλλαδία
463 Παμφίλη
464 Παμφύλη
465 Πάμφυλος
466 Πάνδροσος
467 Πανθήρα
468 Παραμυθία
469 Πασίας
470 Παυσίας
471 Παυσίριος
472 Πελάγιος
473 Πιέρος
474 Πίστων
475 Ποθείνος
476 Πολίτης
477 Πολύβιος
478 Πολυδεύκης
479 Πομπήιος
480 Πρωτεύς
481 Πρωτολέων
482 Πυθεύς
483 Πυθιάς
484 Πύρρος
485 Σατύρα
486 Σάτυρος
487 Σθένελος
488 Σμαράγδα
489 Σμικύθης
490 Σπυρίδων
491 Σταγών
492 Στόμιος
493 Σώστρατος
494 Σωτήρ
495 Σωτήρα
496 Σώφρων
497 Ταραξίας
498 Τάτιος
499 Ταύρα
500 Ταύρος
501 Τελαμών
502 Τελεσφόρα
503 Τερψίχορος
504 Τιμάσιος
505 Τύραννος
506 Υόνη
507 Φαίδρα
508 Φαρνάκιος
509 Φείδιππος
510 Φηγεύς
511 Φιλαινίς
512 Φιλήμουσα
513 Φορτουνάτος
514 Φρύνος
515 Φυλαξία
516 Φωκαΐς
517 Χάρις
518 Χαριτώ
519 Χάροψ
520 Χελιδών
521 Χριστίνος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία