Εορτές 11 Μαΐου: Άγιος Αργύριος ο Επανομίτης ο Νεομάρτυρας Άγιος Αρμόδιος Άγιος Διόσκορος ο Νέος Άγιος Μεθόδιος Φωτιστής των Σλάβων Άγιος Μώκιος Αρμοδία Διόσκορη Μώκια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Χριστόφορος εκ Γεωργίας Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Βάσσος Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Σταυρουπόλεως Άγιος Ιωσὴφ ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κύριλλος Φωτιστής των Σλάβων Άγιος Μάξιμος ο Μάρτυρας Άγιος Φάβιος ο Μάρτυρας Ευφροσύνη Οσία Ολυμπία Όσιος Αγγελάριος Όσιος Νικόδημος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Όσιος Σωφρόνιος ο Έγκλειστος
1 Αβδιηλία
2 Αιλία
3 Αίλιος
4 Αιμιλία
5 Αιμίλιος
6 Αμφιλοχία
7 Ανθήλια
8 Αργήλη
9 Αριλιά
10 Αυξιλιαρία
11 Αυρηλία
12 Βασιλεία
13 Βασιλεύς
14 Βήλη
15 Βιργίλιος
16 Γαβριηλία
17 Γαρυφαλλιά
18 Γεντηλία
19 Γεντήλιος
20 Γεωργιλιάνα
21 Γιωργιλιάνα
22 Δήλια
23 Δήλιος
24 Εϊλιανή
25 Εϊλιανός
26 Εμιλιάνα
27 Εμμανουηλία
28 Εριφύλη
29 Ερσιλία
30 Ευαγγελία
31 Ευθαλία
32 Ευριλία
33 Ζήλια
34 Ηλιάναξ
35 Ηλιάνθη
36 Ηλιάννα
37 Ηλιάς
38 Ηλίας
39 Ηλιαχτίδα
40 Ήλιος
42 Ηλιού
43 Θαργηλία
44 Θεοφίλη
45 Ίλια
46 Ιλίαν
47 Ιλιάνα
48 Ιλιάς
49 Καικιλία
51 Καικίλιος
52 Καρυοφιλιά
53 Καστιήλ
54 Καστιηλία
55 Κλέλια
56 Κορκοδειλιά
57 Κορνηλία
58 Κορνήλιος
59 Κουίντος
60 Λιάκος
61 Λίλη
62 Λίλης
63 Λίλια
64 Λιλιάνα
65 Μαμμίλια
66 Μανείλια
67 Μανείλιος
68 Μανείλιος
69 Μαξίμη
70 Μαρηλία
71 Μαρθίλια
72 Μαρίλια
73 Μαριλιάννα
74 Μηλιά
75 Μήλιος
76 Μιλιάς
77 Μιχαηλία
78 Ναθαναηλία
79 Νείλια
80 Ορσαλία
82 Ουριηλία
83 Οφηλία
84 Οφιλιάννα
85 Παμφίλη
86 Ποπλία
87 Ραφαηλία
88 Σαμάνθα
89 Σαμουηλία
90 Σίλια
91 Σμίλης
92 Σοφίλια
93 Σπηλια
94 Στυλιανός
95 Τερβιλία
96 Τερβίλιος
97 Τζεϊλιαν
98 Τζιλιάνα
99 Τορπιλία
100 Τριανταφυλλιά
101 Φίλια
102 Φιλιάδης
103 Φιλίππα
104 Φιλιώ
105 Φίρμιος
106 Χαρίκλεια
107 Χαρίλια
108 Χριστοφιλία
109 Χρυσηίς
110 Χρυσηλία
111 Χρυσήλιος
112 Ωραιοζήλη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία