Εορτές 20 Ιουνίου: Άγιος Έκτορας Όσιος Κάλλιστος ο A', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Πεντηκοστή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κάλλιστος Άγιος Μεθόδιος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Πατάρων Μάριος
1 Aριμήδης
2 Aριμήδη
3 Αβαρβαρέη
4 Αβάρβαρη
5 Αβαρη
6 Αβαρης
7 Αβαρίνη
8 Αβαρίνος
9 Άβαρις
10 Αγαρίστη
11 Αγγελάριος
12 Αγέχορος
13 Αγρίππα
14 Αειμακάριστος
15 Αζαρία
16 Αζαρίας
17 Αζάριος
18 Αικατερίνη
21 Αικατερίνος
22 Ακαλλαρίς
23 Ακαρίων
24 Αλέξιος
25 Αλμαρίνα
26 Αμαρίλντα
27 Αμμωνά
28 Αμφάρης
29 Αμφιαράη
30 Αμφιάραος
31 Ανμαρί
32 Άνν Μαρί
33 Αντιχάρης
34 Αντώνιος
35 Απολλιναρία
36 Απολλινάριος
37 Αρετή
38 Αρηβοϊα
39 Αρηγονίς
40 Αρήγων
41 Αρηιάς
42 Αρηίθοος
43 Αρηίλυκος
44 Αρήιος
45 Αρήνη
46 Αρηξίων
47 Αρηος
48 Άρης
50 Αρήτη
51 Άρητος
52 Άρια
53 Αριάδνη
55 Αριάδνης
56 Αριάθνη
57 Αριάνα
58 Αριάνθη
59 Αριαρούλα
60 Αρίβοια
61 Αριγνωτη
62 Αριδαίος
63 Αριδάφνη
64 Αριδίκης
65 Αριέλ
66 Αριέτα
67 Αρίζηλος
68 Αριλιά
69 Αριμήδης
70 Αρίμνης
71 Αριμνηστέα
72 Αρίμνηστος
73 Αρίννα
74 Αρίσα
75 Αρίσβη
76 Άρισβος
77 Αρισταγγέλα
78 Αριστάγγελος
79 Αρισταγόρα
80 Αρισταγόρας
81 Αρισταινέτη
82 Αρισταίνετος
83 Αρίστανδρος
84 Αρισταρχίς
85 Αρίσταρχος
86 Αριστείδη
87 Αριστείδης
88 Αρίστη
89 Αριστιάνα
90 Αριστιανός
91 Αριστίνα
92 Αριστίνος
93 Αριστίππη
94 Αρίστιππος
95 Αριστοβούλα
96 Αριστόβουλος
98 Αριστογείτων
99 Αριστογένης
100 Αριστοδήμη
101 Αριστόδημος
102 Αριστοδίκη
103 Αριστόδικος
104 Αριστόδουλος
105 Αριστοθέα
106 Αριστόθεος
107 Αριστόθηρος
108 Αριστόκλεια
109 Αριστοκλειανός
110 Αριστοκλείδας
111 Αριστοκλεύς
112 Αριστόκλητος
113 Αριστοκράτης
114 Αριστόκριτος
115 Αριστοκύπρα
116 Αριστόκυπρος XYZ
117 Αριστολαϊδης
118 Αριστόλαος
119 Αριστόλεως
120 Αριστόλοχος
121 Αριστομάχη
122 Αριστόμαχος
123 Αριστομένη
124 Αριστομένης
125 Αριστομήδη
126 Αριστομήδης
127 Αριστόμνηστος
128 Αριστόνας
129 Αριστονίκη
130 Αριστόνικος
131 Αριστόνοος
132 Αριστόνους
133 Αριστόξενος
134 Άριστος
135 Αριστοτέλεια
136 Αριστοτέλης
137 Αριστοτέχνη
138 Αριστοτέχνης
139 Αριστότιμος
140 Αριστοφάνης
141 Αριστόφαντος
142 Αριστόφιλος
143 Αριστοφών
144 Αρίστυλλος
145 Αριστωνομίδα
146 Αριστωνομίδας
147 Αριστώνυμος
148 Αριφράδης
149 Αρίφρουσα
150 Αρίφρων
151 Αρίων
152 Αρριδαία
153 Αρριδαίος
154 Αυξιλιαρία
155 Αυτοχαρίδας
156 Αφροδίτη
157 Βάνδος
158 Βαρβάρα
159 Βάρβαρος
160 Βαριησού
161 Βάρις
162 Βέλη
163 Βελισσαρία
164 Βελισσάριος
165 Βερεγγάρια
166 Βηματάρισσα
167 Βησσαρία
168 Βησσαρίων
169 Ἀβισάρη
170 Ἀβισάρης
171 Γαρυφαλλιά
172 Γαρύφαλλος
173 Γάσπαρ
174 Γιώρμαρη
175 Δαμάρης
176 Δάμαρις
178 Δαμοχαρης
179 Δαρεία
181 Δαρείος
182 Δάρης
183 Δαριέα
184 Δεινοχάρης
185 Δεσμάρη
186 Δημάρατη
187 Δημάρατος
188 Δημολέων
189 Δημοχάρης
190 Δημόχαρις
191 Δοξάρισσα
192 Εαρίνη
193 Εάρινος
194 Ελεαζαρία
195 Επιχάρης
196 Επιχαρίδης
197 Επίχαρις
198 Ερασμία
199 Έρωτας
200 Ερωτηίς
201 Ευάριστος
202 Ευμάρης
203 Ευχαρίδης
204 Εύχαρις
205 Ευχάριστος
206 Ζαρίφης
207 Ζαχαρία
208 Ζαχαρίας
209 Θάμαρης
210 Θαυμάρια
211 Θαυμάριος
212 Θαυμασία
213 Θαυμάσιος
214 Θεαρίδας
215 Θεαρίων
216 Θεαρίωνας
217 Θεοχάρης
218 Θεοχαρία
219 Θυμαρίδας
220 Θυμαρίδη
221 Θυμαρίδης
222 Θυμαχάρης
223 Θυμοχάρης
224 Θωμαρίτα
225 Ιανίσκος
226 Ιανουαρία
227 Ιανουάριος
228 Ικαρία
229 Ικάριος
230 Ιλαρία
231 Ιλαρίων
232 Ιλλύριος
233 Ιλλυρίς
234 Ιππαρίνος
235 Ισαρίων
236 Καθαριώτισσα
237 Καίσαρ
238 Καισαρεία
239 Καλομαρία
240 Καμακάρι
241 Καμάρινα
242 Κανακάρη
243 Κανακάρης
244 Κανάκης
245 Κανάρης
246 Κανταριώτισσα
247 Καρία
248 Καρίνα
249 Καριοφύλλης
250 Καριοφυλλιά
251 Καρίων
252 Κεχαριτωμένη
253 Κιάρα
254 Κλάρα
255 Κλέα
256 Κλεαρίδας
257 Κλεαρίστη
258 Κλεάριστος
259 Κλεοχάρεια
260 Κλωνάρη
261 Κόρη
262 Κουταλάρης
263 Κυνάρητος
264 Κυνώ
265 Κυπαρισσία
266 Κυπάρισσος
267 Κωνσταντίνος
268 Λαζαρία
269 Λάζαρος
270 Λάρης
271 Λαριάδα
272 Λαρίσα
273 Λάριχος
274 Λάσκαρης
275 Λασκαρία
276 Λαυρέντιος
277 Λαχάρης
278 Λαχαρίδας
279 Λεονταρίτη
280 Λέων
281 Λεωχάρης
282 Λιθαρή
283 Λιονταρής
284 Λυκαρήτη
285 Λυκάρητος
286 Λυκαρία
287 Λυκάριος
288 Μακαρεύς
289 Μάκαρις
290 Μακελάρια
291 Μαμμάριον
292 Μάργαρης
293 Μαργαρίτα
294 Μαργαρίτης
295 Μαρδαρία
296 Μαρδάριος
297 Μάρη
298 Μαρηλία
299 Μάρης
300 Μαρία
301 Μαριαγγέλα
302 Μαριαδώρα
303 Μαριαλένα
304 Μαριαλίνα
305 Μαριάμ
306 Μαριάμνη
307 Μάριαν
308 Μαριάνα
309 Μαριάνδρη
310 Μαριανέτα
311 Μαριάνθη
312 Μαριανίνα
313 Μαριάννα
314 Μαριάννας
315 Μαριαννέτα
316 Μαριάντα
317 Μαριάντζελα
318 Μαριαντίνα
319 Μαριάντρη
320 Μαριαρένα
321 Μαριαστέλλα
322 Μαριβάνα
323 Μαριβέρα
324 Μαριβέτα
325 Μαριγιάννα
326 Μαριγιώτα
327 Μαριγούλα
328 Μαριδώρα
329 Μαριέλα
330 Μαριέλενα
331 Μαριελίνα
332 Μαριέλλα
333 Μαριεντίνα
334 Μαριέπη
335 Μαριετίνα
336 Μαριέττα
337 Μαριεύη
338 Μαρίζα
339 Μαριθέα
340 Μαρίκα
341 Μαρικαίτη
342 Μαρίκαλη
343 Μαρικέλλυ
344 Μαρικούλα
345 Μαριλένα
346 Μαριλένια
347 Μαριλένος
348 Μαριλέτα
349 Μαριλή
350 Μαρίλια
351 Μαριλιάννα
352 Μαριλίζα
353 Μαριλίλη
354 Μαριλίνα
355 Μαριλίς
356 Μαριλίτα
357 Μαριλίτσα
358 Μαριλού
359 Μαριλύβια
360 Μαριλυν
361 Μαριμίνα
362 Μαρίνα
363 Μαρινέλη
364 Μαρινέλλα
365 Μαρίνης
366 Μαρινία
367 Μαρίνος
368 Μαρινότα
369 Μαριόλα
370 Μαριόλγα
371 Μαριολένη
372 Μάριον
373 Μάριος
374 Μαριπάνα
375 Μάρις
376 Μαρίσα
377 Μαρισάντυ
378 Μαρίσια
379 Μαρίσμη
380 Μαρισόφη
381 Μαρίσσα
382 Μαριστάλλα
383 Μαριστέλλα
384 Μαριστέφη
385 Μαρίτα
386 Μαριτίνα
387 Μαρίων
388 Μαριωρή
389 Μαριωρή
390 Μαριώτα
391 Μεγαλόχαρη
392 Μεγάρη
393 Μιράντα
394 Μούσα
395 Μπακάρ
396 Μπακαρία
397 Ναζαρία
398 Ναζάριος
399 Ναννάριον
400 Νεκταρία
401 Νεκταριελένα
402 Νεκτάριος
403 Νέλα
404 Νεοχάρης
405 Νικαρίστη
406 Νοηλμάρης
407 Νοτάρης
408 Νοτάριος
409 Νουά
410 Ντάρικο
411 Ξάνθη
412 Ξεναρης
413 Παγχαρία
414 Παγχάριος
415 Παλικάρης
416 Παμμακάριστη
417 Παμμακάριστος
418 Παρασκευάς
419 Παρασκευή
420 Παράσχη
421 Παρέσα
422 Παρή
423 Παρηγορία
424 Παρηγόριος
425 Πάρια
426 Παρίδης
427 Πάριος
428 Πάρις Α
429 Πάρις Θ
430 Παρίσης
431 Παρισσώ
432 Πασσαρία
433 Πασσαρίων
434 Πεδαριτος
435 Πολυαρίστη
436 Πολυχάρης
437 Πολυχαρίδας
438 Πρωτολέων
439 Πρωτονοτάριος
440 Ριζάριος
441 Ρόζμαρι
442 Σαγαρή
443 Σαγάριος
444 Σακελλάριος
445 Σαναχάριβος
446 Σαράντος
447 Σαριμπάλα
448 Σάρρα
449 Σεραφείμ
450 Σιμάριστος
451 Σκαριφιδας
452 Σμαράγδα
453 Σμάραγδος
455 Σομμαρίτα
456 Σουσαρίων
457 Σπυραριστείδης
458 Σταματία
459 Συβαριάδης
460 Συβαριάδου
461 Σχολάριος
462 Τάρα
463 Τάριελ
464 Ταρίνα
465 Ταριχάνι
466 Τιμάρης
467 Τιμάριον
468 Τιμοχάρης
469 Τύνδαρης
470 Τυνδάριχος
471 Φάλαρις
472 Φάρις
473 Φάρτη
474 Φειδάρη
475 Φειδάρης
476 Φιλοχάρης
477 Φιλόχαρις
478 Φλεβαριανή
479 Φυλάριος
480 Χαρά
481 Χαραλαμπία
482 Χαράλαμπος
483 Χαρέτης
484 Χαρή
485 Χαρηλένα
486 Χάρης
487 Χαρητίδης
488 Χαρητίνος
489 Χαριάδης
490 Χαρίδαμος
491 Χαρίδας
492 Χαρίδημος
493 Χαριζάνης
494 Χαριθέα
495 Χαρίκλεια
496 Χαρικλεύς
497 Χαρίλα
498 Χαρίλαος
499 Χαρίλεια
500 Χαρίλια
501 Χαριλλος
502 Χαριμένης
503 Χαρινάδης
504 Χαρίνος
505 Χαρίξεινος
506 Χάριππος
507 Χάρις
508 Χαρίσανδρος
509 Χαρίσιμος
510 Χαρίσιος
511 Χαρίσταυρος
512 Χαριστή
513 Χαριτάδη
514 Χαριτόδημος
515 Χαριτάδης
516 Χαριτείδαη
517 Χαριτείδαος
518 Χαριτέλεια
519 Χαριτέλης
520 Χαριτέρπη
521 Χαριτέρπης
522 Χαρίτεχνη
523 Χαριτήσια
524 Χαριτίμη
525 Χαρίτιμος
526 Χαριτοβλέφαρος
527 Χαριτοδήμη
528 Χαριτόδημος
529 Χαριτοδότη
530 Χαριτοδότης
531 Χαριτόκλεια
532 Χαριτοκλής
533 Χαριτήσιος
534 Χαρίτυλα
535 Χαρίτυλος
536 Χαριτώ
537 Χαριτωμένη
538 Χαριτωμένος
539 Χαρίτων
540 Χαριτώνυμη
541 Χαριτώνυμος
542 Χαρίων
543 Χαρίτυλος
544 Χάρων
545 Χριστομάριος
546 Χρυσάριον
547 Χρυσοκελλαριά
548 Χρυσομαρία
549 Ψαλμαχάρη
550 Ψαλμαχάρης
551 Ψυχή
552 Ωμάρης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία