Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Κοσμία
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Etheldreda
6 Eύαρδις
7 Gwenagwy
8 Nαΐς
9 Trea
10 Wivina
11 Ααρδαῒς
12 Άβα
13 Άβαβα
14 Αβαδδώσσα
15 Αβάδνη
16 Αβαεοδώρα
17 Αβαζία ή Αβασγία
18 Αβαζίουσα
19 Αβάη
20 Αβαία
21 Αβαιοδόρα
22 Αβαιοδώρα
23 Αβαιοκρίτη
24 Αβαίστα
25 Αβάκαινα
26 Αβάκεια
27 Αβακένα
28 Αβακουμία
29 Άβακτη
30 Αβάμμουσα
31 Αβανθίς
32 Αβαντία καί Αμαντία
33 Αβαντιάδη
34 Αβαντιάς
35 Αβαντίδη
36 Αβαντίς
37 Αβαρβαρέη
38 Αβάρβαρη
39 Αβαρη
40 Αβαρίνη
41 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
42 Άβαρτη
43 Αβάσιτη
44 Αβασκάντη
45 Αβασκάντιλλα
46 Αββαία
47 Άβδηρα
48 Αβδιηλία
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Αβιάθα
54 Αβιανία
55 Αβιανία
56 Αβίαντη
57 Αβίατη
58 Άβιβα
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβρααμία
66 Αβρικία
67 Αβρονίκη
68 Αβρόντιον
69 Αβροσύνη
70 Αβρότονον
71 Αβρυλλίς
72 Αβρωνίς
73 Αβρώτη
74 Αβυδηνή
75 Αγάβη
76 Αγαθαγγέλα
77 Αγαθάγητη
78 Αγάθη
79 Αγαθημερίς
80 Αγαθίππη
81 Αγαθόβουλη
82 Αγαθοδαίμουσα
83 Αγαθοδώρα
84 Αγαθόκλεια
85 Αγαθονίκη
86 Αγαθοπόδη
87 Αγαθοσθένη
88 Αγάθυρνα
89 Αγαθύρση
90 Αγαθωνία
91 Αγαθωνύμη
92 Αγάκλεια
93 Αγαλλία
94 Αγαμεμνονίδη
95 Αγαμήδη
96 Αγαμηδίδα
97 Αγαμήθη
98 Αγανίκη
99 Αγανίππη
100 Αγάπη
101 Αγαπηνωρίς
102 Αγαπητή
103 Αγαπτολέμα
104 Αγαρίστη
105 Αγαύη
106 Αγγέλα
107 Αγγελαρία
108 Αγγελία
109 Αγγέλιδα
110 Αγγελική
111 Αγγελίνα
112 Αγγερούλα
113 Αγγλία
114 Αγελαϊς
115 Αγεμάχη
116 Αγεστράτη
117 Αγεύουσα
118 Αγεχόρη
119 Αγηνωρίς
120 Αγησάνδρα
121 Αγησιλεία
122 Αγησιλοχίς
123 Αγησιμάχη
124 Αγησιστράτη
125 Αγησιχόρα
126 Αγιάσσου
127 Αγιάτις
128 Αγιδώς
129 Αγιοδεκτινή
130 Αγιοηλιώτισσα
131 Αγιολούσαινα
132 Αγιούλα
133 Αγιούπα
134 Αγκαία
135 Αγλαΐα
136 Αγλαονίκη
137 Αγλαόπη
139 Αγλαοφήμη
140 Άγλαυρος
141 Αἴγλη
142 Αγναγόρα
143 Αγνή
145 Αγνοδίκη
146 Αγνόκλεια
147 Αγορακρίτη
148 Αγοράστη
149 Αγορή
150 Αγορίτσα
151 Αγραία
152 Αγράμπελη
153 Αγρεύουσα
154 Αγρία
155 Αγριδιώτισσα
156 Αγριλιώτισσα
157 Αγριόπη
158 Αγρίππα
159 Αγροιώ
160 Αγροτέρα
161 Αγυάη
162 Αγχιάλη
163 Αγχιμάχη
164 Αγχινόη
165 Αγχιρόη
166 Αγχιρρόη
167 Άγω
168 Αγωνίς
169 Άδα
170 Αδαία
171 Αδαλβέρτη
172 Αδαμαντία
174 Αδάμη
175 Αδελαΐς
176 Αδελφή
177 Αδιάντη
178 Αδίστα
179 Αδίτη
180 Αδμήτη
181 Αδράστεια
182 Αδριανή
183 Αδύτη
184 Αδώνια
185 Αεθλία
186 Αειθάλα
187 Αειμακάριστος
188 Αειμεσιτεύουσα
189 Αείμνηστη
190 Αέλια
191 Αελλόπους
192 Αελλώ
193 Αερία
194 Αερόπη
195 Αετία
196 Αζαΐς
197 Αζαρία
198 Αηδών
199 Αθανάδα
200 Αθανασία
201 Αθεόνα
202 Αἰθερία
203 Αθηνά
204 Αθηναγόρα
205 Αθήνη
206 Αθηνίς
207 Αθηνιώτισσα
208 Αθηνοδώρα
209 Αθηνώ
210 Αθορ
211 Αἴθρα
212 Αία
213 Αιάκη
214 Αιγαία
215 Αιγέα
216 Αίγειρος
217 Αιγέστη
218 Αίγη
219 Αιγιάλεια
220 Αιγίδα
221 Αίγινα
223 Αιγίσθη
224 Αίγλη
225 Αιγυπτία
226 Αϊδανή
227 Αιδεσία
228 Αιδός
229 Αιδώ
230 Αιήτη
231 Αιθερία
232 Αίθη
233 Αιθήρη
234 Αιθίλλα
235 Αιθούσα
236 Αίθρα
237 Αιθύλλα
238 Αικατερίνη
241 Αιλία
242 Αιματούσα
243 Αιμίαλου
244 Αιμιλένια
245 Αιμιλένια
246 Αιμιλία
247 Αιμιλίνα
248 Αίμουσα
249 Αιναρέτη
250 Αινεία
251 Αινία
252 Αινίππη
253 Αινιώνη
254 Άϊντα
255 Αιόλη
256 Αιολία
257 Αϊρένα
258 Αιρίν
259 Αιρκώτισσα
260 Αιρώ
261 Αίσαρα
262 Αισημίδα
263 Αίσηπα
264 Αίστυ
265 Αίστυ
266 Αισυήτη
267 Αισχίνη
268 Αισχρηίς
269 Αισχυλίς
270 Αισωπία
272 Άϊτα
273 Αίτνα
274 Αιτωλίς
275 Αιχμίουσα
276 Αιωπίς
277 Αιώρα
278 Ακαδημία
279 Ακαθή
280 Ακάθιστη
281 Ακακαλλίς
282 Ακακία
283 Ακαλανθίς
284 Ακαλλαρίς
285 Ακάμα
286 Ακανθίς
287 Ακάστη
288 Ακατάβλητη
289 Ακατάφλεκτη
290 Αἰκατερίνη
291 Ακελδαμά
292 Ακέλεια
293 Ακεσάνδρα
294 Άκεσις
295 Ακεψεή
296 Ακεψιμά
297 Ακήραση
298 Ακίνδυνη
299 Ακκαλίς
300 Ακκώ
301 Ακματίδα
302 Ακμή
303 Ακολουθία
304 Ακραία
305 Ακρήτη
306 Ακρίβη
307 Ακρωτηριανή
308 Ακταία
309 Ακτίς
310 Ακτορίς
311 Ακύλα
312 Αλαλά
313 Αλάνα
314 Αλανιώτισσα
315 Αλαξάνδρα
316 Αλάσια
317 Αλβανή
318 Αλβέρτα
319 Αλβίνα
320 Αλεγρία
321 Αλέκα
322 Αλεμίνα
323 Αλένα
324 Αλεξάνδρα
325 Αλεξία
326 Αλεξίβια
327 Αλεξίκακη
328 Αλεξιμάχη
329 Αλεξιρόη
330 Αλεξιώτισσα
331 Αλεπινή
332 Αλήθεια
333 Αληκτώ
334 Αλήτη
335 Αληυόνη
336 Αλθαία
337 Αλία
338 Αλίη
339 Αλίκη
340 Αλιμήδη
341 Αλίντα
342 Αλίσα
343 Άλισον
344 Αλιφηραία
345 Αλκαθόη
346 Αλκαία
347 Αλκάνδρη
348 Αλκάντρα
349 Άλκη
350 Αλκήνωρ
351 Άλκηστις
352 Αλκιβία
353 Αλκιβιάδη
354 Αλκιδίκη
355 Αλκιθόη
356 Αλκιμάχη
357 Αλκιμέδη
358 Αλκιμήδη
359 Αλκινόη
360 Αλκίππη
362 Αλκίς
363 Αλκίφρουσα
364 Αλκμάονα
365 Αλκμήνη
366 Αλκυών
367 Αλλοιώτισσα
368 Άλμα
369 Αλμαρίνα
370 Αλμπάνα
371 Αλόη
372 Αλόπη
373 Αλόχη
374 Αλσηΐς
375 Αλτάνη
376 Άλτη
377 Άλτιμη
378 Αλύα
379 Αλυπία
380 Αλυσία
381 Αλφαία
382 Αλφειά
383 Αλφεσίβοια
384 Άλφια
385 Αλωνία
386 Αμαδρυάς
387 Αμαζών
388 Αμάθεια
389 Αμαθούσα
390 Αμάλθεια
391 Αμαλία
392 Αμαλιάννα
393 Αμανατία
394 Αμάνδα
395 Αμαρακίς
396 Αμαρίλντα
397 Αμαρυλλίς
399 Αμαστρίνη
400 Αματίτση
401 Αμβέρσα
402 Αμβροσία
403 Αμεθέα
404 Αμέλια
405 Άμεμπτη
406 Αμερίκη
407 Αμερίνη
408 Αμερίσσα
409 Αμέρσια
410 Αμήδη
411 Αμμία
412 Αμμιανή
413 Αμμωνά
414 Αμνησία
415 Αμοίνη
416 Αμολιανή
417 Αμπελίς
418 Αμπελοκήπισσα
419 Αμπλία
420 Αμυγδαλέα
421 Αμύκλα
422 Αμυμώνη
423 Αμύντα
424 Αμφιάλη
425 Αμφιαράη
426 Αμφιδάμα
427 Αμφιθέα
428 Αμφιθόη
429 Αμφίκλεια
430 Αμφικτυωνίς
431 Αμφιλοχία
432 Αμφιλύκη
433 Αμφιμάχη
434 Αμφιμέδα
435 Αμφιμήδη
436 Αμφινόμη
437 Αμφιρρόη
438 Αμφιρώ
439 Αμφιτρίτη
440 Αμφιώνη
441 Αμωμη
442 Ανάγκη
443 Αναΐς
444 Αναϊτις
445 Αναλίζα
446 Ανανία
447 Αναξαγόρα
448 Αναξάνδρα
449 Αναξαρέτη
450 Ανάξαρχη
451 Αναξιβία
452 Αναξιμάνδρα
453 Αναξιμένη
454 Αναξιρρόη
455 Ανάργυρη
456 Άνασσα
457 Αναστασία
458 Αναστέλλα
459 Ανατολή
460 Αναφωνήτρια
461 Άνβη
462 Άνδρεα
463 Ανδριανή
464 Ανδριάννα
465 Ανδριγούλα
466 Ανδρομάχη
467 Ανδρομέδα
468 Ανδρομήδη
469 Ανδρονίκη
470 Ανδροπελαγία
471 Ανεζίνα
472 Ανειτυλλιανή
473 Ανεκτή
474 Ανέλια
475 Άνελλα
476 Άνεμονη
477 Ανεμπόδιστη
478 Ανερίνα
479 Ανερίνα
480 Ανέστια
481 Ανησιδώρα
482 Άνθα
483 Ανθεμις
484 Ανθή
485 Ανθηδόνη
487 Ανθήκλεια
488 Ανθήλεια
489 Ανθήλια
490 Ανθηνίκη
491 Άνθιμη
492 Ανθίππη
493 Ανθοδέσμη
494 Ανθοζωή
495 Ανθοσμία
496 Ανθρακία
497 Ανία
498 Ανίκητη
499 Ανιμαϊς
500 Ανίνα
501 Ανίππη
502 Ανίτα
503 Ανμαρί
504 Άνν Μαρί
505 Άννα
507 Αννακαίτη
508 Ανναλίζα
509 Ανναμπέλα
510 Ανναρέα
511 Ανναστέλλα
512 Αννέζη
513 Αννίνη
514 Άνοιξη
515 Ανουσώ
516 Ανουτσιάτα
517 Άντα
518 Άντεια
519 Αντελίνα
520 Αντερώσα
521 Αντζελίνα
522 Αντηνώρη
523 Άντια
524 Αντιάνειρ
525 Αντιγόνη
526 Αντίκλεια
527 Αντιμάχη
528 Αντιμήδη
529 Αντινίτισσα
530 Αντινόη
531 Αντιόπη
532 Αντιοχίς
533 Αντίπα
534 Αντιπάτρα
535 Άντιφα
536 Αντιφάνη
537 Αντιφάτη
538 Αντιφόνη
539 Αντιφωνήτρια
540 Αντιφώσσα
541 Αντουανέτα
543 Άντρεα
544 Αντωνέττα
545 Αντωνία
546 Αντωνίκη
547 Αντωνίσκη
548 Ανυξιά
549 Ανυσία
550 Ανωμερίτισσα
551 Αξίερο
552 Αξίνη
553 Αξιοθέα
554 Αξιόκερσα
555 Αξιονίκη
556 Αξιούσα
557 Αοδεσία
558 Αοιδή
559 Αουρόρα
560 Απελλή
561 Απελλίχα
562 Απήμαντη
563 Απλοδώρα
564 Απολλιναρία
565 Απολλωνία
566 Απολλωνίς
567 Αποστολένα
568 Αποστολία
569 Απυμοσύνη
570 Άπφια
571 Αραβέλλα
572 Αρακιώτισσα
573 Αραμπέλα
574 Αραξή
575 Αράπισσα
576 Αράχνη
577 Αρβανίτισσα
578 Άρβηλα
579 Αργά
580 Αργεία
581 Αργέλη
582 Αργεντινή
583 Άργη
584 Αργήλη
585 Αργία
586 Αργίνη
587 Αργίνουσσα
588 Αργιόπη
589 Αργυλεωνις
590 Αργυρά
591 Αργυφίη
592 Αργώ
593 Αρδαλίς
594 Αρεδία
595 Αρέθουσα
596 Αρεία
597 Αρείωνας
598 Αρεστή
599 Άρεστον
600 Αρετή
601 Αρηβοϊα
602 Αρηγονίς
603 Αρήνη
604 Αρήτη
605 Άρια
606 Αριάδνη
608 Αριάθνη
609 Αριάνα
610 Αριαρούλα
611 Αρίβοια
612 Αριγνωτη
613 Αριδάφνη
614 Αριέλ
615 Αριέτα
616 Αριλιά
617 Αριμνηστέα
618 Αρίννα
619 Αρίσα
620 Αρίσβη
621 Αρισταγγέλα
622 Αρισταγόρα
623 Αρισταινέτη
624 Αρισταρχίς
625 Αριστείδη
626 Αρίστη
627 Αριστιάνα
628 Αριστίνα
629 Αριστίππη
630 Αριστοβούλα
631 Αριστοδήμη
632 Αριστοδίκη
633 Αριστοθέα
634 Αριστόκλεια
635 Αριστοκρατία
636 Αριστοκύπρα
637 Αριστομάχη
638 Αριστομένη
639 Αριστομήδη
640 Αριστονίκη
641 Αριστοτέλεια
642 Αριστοτέχνη
643 Αριστωνομίδα
644 Αρίφρουσα
645 Αρκαδία
646 Αρκέα
647 Άρκη
648 Αρλέτα
649 Αρλίντα
650 Αρμαντίνα
651 Αρμενοκρατούσα
652 Αρμοδία
653 Αρμοθόη
654 Αρμονία
655 Άρνη
656 Αρόα
657 Άρπινα
658 Αρριανή
659 Αρριδαία
660 Αρριέττα
661 Αρσάκη
662 Αρσενία
663 Αρσίνα
664 Αρσινόη
665 Αρσίππη
666 Άρτα
667 Αρτεμιδώρα
668 Άρτεμις
669 Αρτεμισία
670 Αρτυμήδη
671 Αρχαγάθη
672 Αρχαγγελιώτισσα
673 Αρχεάνασσα
674 Αρχεδίκη
675 Αρχελάη
676 Αρχεμάχη
677 Αρχεμήδη
678 Αρχία
679 Αρχιδαμια
680 Αρχιδίκη
681 Αρχιμήδη
682 Αρχίππη
683 Αρχισπορίτισσα
684 Αρχοντία
685 Αρχοντίνα
686 Ασάνω
687 Ασάφεια
688 Άση
689 Ασημίνα
690 Ασημώνη
691 Ασία
692 Ασίη
693 Ασινέθ
694 Ασκλά
695 Ασκληπιάς
696 Ασκληπιγένεια
697 Ασκληπιοδότη
698 Ασκληπιοδώρα
699 Άσκρη
700 Άσπα
701 Ασπασία
702 Ασπραγγέλου
703 Ασπροβουνιώτισσα
704 Ασπροπαναγιά
705 Ασπρούλα
706 Αστάρτη
707 Ασταφις
708 Αστερία
709 Αστερόειδα
710 Αστερόζα
711 Αστερόπεια
712 Αστερόπη
713 Αστή
714 Αστηρόπη
715 Αστράδαινα
716 Αστραία
717 Αστρελένα
718 Άστρια
719 Αστρίς
720 Αστρίτη
721 Αστυάνασσα
722 Αστυβία
723 Αστυδάμεια
724 Αστυκράτεια
725 Αστυμάχη
726 Αστυμέδουσα
727 Αστυμηδίδη
728 Αστυμηδίδης
729 Αστυνόμη
730 Αστυόχεια
731 Αστυόχη
732 Ασύγκριτη
733 Ασυδία
734 Ασυνέθ
735 Ασυνούλα
736 Ασχολία
737 Ασωπίς
738 Αταλάντη
739 Ατάργατις
740 Ατζουλέτα
741 Ατθίς
742 Ατία
743 Άτις
744 Ατλάντεια
745 Άτροπος
746 Ατταλίς
747 Αττική
748 Αυγεία
749 Αυγερινή
750 Αυγή
751 Αυγούστα
752 Αυδάκτη
753 Αυδάτα
754 Αύκτα
755 Αυλίδα
756 Αυξεντία
757 Αυξιβία
758 Αυξιλιαρία
759 Αύρα
760 Αύρη
761 Αυρηλία
762 Αυσημήδη
763 Αυτομάτη
764 Αυτομέδουσα
765 Αυτομήδη
766 Αυτονόη
767 Αυτονομία
768 Αφένδρα
769 Αφεντία
770 Αφέντρα
771 Αφθονία
772 Αφραάτη
773 Αφρικάνα
774 Αφροδίτη
775 Αφροκόμη
776 Αφροξυλάνθη
777 Αφρούλα
778 Αχαία
779 Αχαΐα
780 Αχαιμένη
781 Αχίλλεια
782 Αχίμα
783 Άχραντος
784 Αψεύδη
785 Αψευδής
786 Αψιδιώτισσα
787 Αώα
788 Βαβέλυκα
789 Βαβύλα
790 Βάγια
791 Βάδιμη
792 Βαθύκλεια
793 Ἄβαι
794 Βάια
795 Βάκια
796 Βακίνα
797 Βακχίς
798 Βακχυλίς
799 Βαλάντα
800 Βαλασία
801 Βαλδερούδη
802 Βαλεντίνα
803 Βαλέρια
804 Βάλια
805 Βαλμπόνα
806 Βαλουκλιώτισσα
807 Βαλσαμή
808 Βάλτη
809 Βαμβακία
810 Βάνα
811 Βάνδα
812 Βανέσσα
814 Βανίνα
815 Βανιώτισσα
816 Βάννα
817 Βάντα
818 Βαουθά
819 Βαπτίς
820 Βαραγγιώτισσα
821 Βαραδάτη
822 Βαραχησία
823 Βαρβάρα
824 Βαρδιανιώτισσα
825 Βαρδιάννα
826 Βαρθολομαία
827 Βάρις
828 Βαρκέτις
829 Βαρκού
830 Βάρλα
831 Βαρνάβα
832 Βαρουχία
833 Βαρσαβία
834 Βαρσανουφία
835 Βαρσίνη
836 Βαρυτίμη
837 Βάσια
838 Βασιανή
839 Βασιάνθη
840 Βασιλεία
841 Βασιλειάνα
842 Βασιλένια
843 Βασιληγενέτειρα
844 Βασίλισσα
845 Βασιλοπούλα
846 Ἀβασκαντίς
847 Ἀβασκαντώ
848 Ἄβασκη
849 Βάσσα
850 Ἄβασσον
851 Ἀβάστακτη
852 Βαστράδα
853 Βάτεια
854 Βατίς
855 Βατοπεδινή
856 Βατούσαινα
857 Βαυβώ
858 Βαυκίς
859 Ἀβαύχα
860 Βαυώ
861 Βάχθιση
862 Ἄββα
863 Ἄβδα
864 Ἀβδαία
865 Ἀβδαίμουσα
866 Ἀβδαλωνύμη
867 Ἀβδαράκη
868 Ἀβδάρβα
869 Ἀβδαστράτη
870 Ἀβδελωνύμη
871 Ἀβδέμουσα
872 Ἀβδερίτις
873 Ἄβδη
874 Ἀβδήμουσα
875 Ἄβδηρα
876 Ἀβδηρίτη
877 Ἀβδηροδημοκρίτη
878 Ἀβδία
879 Ἀβδίμιλκη
880 Ἀβδολωνύμη
881 Ἀβδρανόθεμις
882 Ἀβδύβαλη
883 Ἀβδύμουσα
884 Ἄβδυρα
885 Ἀβεάκη
886 Βεάτα
887 Βεατρίκη
888 Βεβαία
889 Βεβρύκη
890 Ἀβειρώσσα
891 Βελανιδιά
892 Βέλβινα
893 Βέλη
894 Βελίκα
895 Βελίνα
896 Βελισσαρία
897 Βελιστίχη
898 Βελούδω
899 Βενανδία
900 Βεναντία
901 Βενεδίκτη
902 Βενετία
903 Βενθεσικύμη
904 Βένια
905 Βενιζέλα
906 Βέννα
907 Βενούστα
908 Βεντούλα
909 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
910 Βέρα
911 Βερβούργα
912 Βεργούλα
913 Βεργουπουλιανή
914 Βερεγγάρια
915 Βερεκούνδα
916 Βερενίκη
917 Βέρθα
918 Βερνάρδη
919 Βερόη
920 Βερόνικα
921 Βερονίκη
923 Βερουλία
924 Βερσεβέ
925 Βερτράνδη
926 Βερώνη
927 Βεσέλα
928 Βεσσέλκα
929 Βέτα
930 Ἀβεύρια
931 Βέφα
932 Ἄβη
933 Ἀβηδάμεια
934 Βηθανία
935 Βηθεσδά
936 Βηθζαθά
937 Βηθλεέμ
938 Βηθλεεμίτισσα
939 Ἀβηϊχίς
940 Βήλη
941 Βηματάρισσα
942 Ἀβηοδώρα
943 Βηρία
944 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
945 Βήρυλλα
946 Βησσαρία
947 Ἀβηΐχα
948 Βηχιανή
949 Βία
950 Βιάγκα
951 Βιασεσλάβα
952 Βιβέτα
953 Βιβή
954 Βιβιανή
955 Ἀβίγα
956 Βιγλιώτισσα
957 Ἀβιδία
958 Ἀβιδιανή
959 Βιδιανή
960 Βιερα
961 Ἀβιηνή
962 Ἀβικέννα
963 Βικέντια
964 Βικτώρια
965 Βίκυ
966 Βιλελμίνη
967 Βιλιστίχη
968 Ἀβιλλία
969 Βίλμα
970 Βίλντα
971 Βιμποράδα
972 Βίνα
973 Ἀβίνδη
974 Ἀβιογένη
975 Ἀβιοδότη
976 Ἀβιοδώρα
977 Ἀβιοκρίτη
978 Βιόλα
979 Βιολάνθη
980 Βιολέτα
981 Βιργενια
982 Βιργινία
983 Βιργιωμένη
984 Ἄβις
985 Ἀβισάρη
986 Βιστωνίς
987 Βίτα
988 Βιτάλη
989 Ἀβίτη
990 Βιτιμία
991 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
992 Βιώνη
993 Ἀβλάβεια
994 Βλαδιμήρα
995 Βλαδισλάβα
996 Βλακεία
997 Βλανδίνα
998 Βλασία
999 Βλάστα
1000 Βλαχέρνα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία