Εορτές 7 Μαΐου: Αγίας Ζωοδόχου Πηγής Ζήσης Ζώης Ζωοδόχος Πηγή Ζωοδόχου Πηγής Κρήνος Όσιος Ισέ Όσιος Σιώ Πηγή Πολυζώη Πολυζώης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξιος Τοθ Άγιος Κύριλλος ο μάρτυρας Άγιος Ακάκιος ο Βυζαντινός Άγιος Αυγουστίνος Άγιος Ιουβενάλιος ο Μάρτυρας Άγιος Κοδράτος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες Άγιος Μάξιμος Άγιος Ρουφίνος Άγιος Φλάβιος Ζωοπηγή Θεοπηγή Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Ψυχαΐτης Όσιος Νείλος εκ Ρωσίας Σαλός Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης Όσιος Πύρρος Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός «ὁ ἐν Λυκαονίᾳ» Σταυρός πάνω από το Γολγοθά.
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Trea
8 Veep
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Αββαία
46 Άβδηρα
47 Αβδιηλία
48 Αβερκία
49 Αβερρόη
50 Αβησσυνία
51 Αβία
52 Αβιάθα
53 Αβιανία
54 Αβιανία
55 Αβίαντη
56 Αβίατη
57 Άβιβα
58 Αβιμελιχίς
59 Αβινιόν
60 Αβλαβία
61 Άβληρα
62 Αβουδίμη
63 Αβουναία
64 Αβρααμία
65 Αβρικία
66 Αβρονίκη
67 Αβρόντιον
68 Αβροσύνη
69 Αβρότονον
70 Αβρυλλίς
71 Αβρωνίς
72 Αβρώτη
73 Αβυδηνή
74 Αγάβη
75 Αγαθαγγέλα
76 Αγαθάγητη
77 Αγάθη
78 Αγαθημερίς
79 Αγαθίππη
80 Αγαθόβουλη
81 Αγαθοδαίμουσα
82 Αγαθοδώρα
83 Αγαθόκλεια
84 Αγαθονίκη
85 Αγαθοπόδη
86 Αγαθοσθένη
87 Αγάθυρνα
88 Αγαθύρση
89 Αγαθωνία
90 Αγαθωνύμη
91 Αγάκλεια
92 Αγαλλία
93 Αγαμεμνονίδη
94 Αγαμήδη
95 Αγαμηδίδα
96 Αγαμήθη
97 Αγανίκη
98 Αγανίππη
99 Αγάπη
100 Αγαπηνωρίς
101 Αγαπητή
102 Αγαπτολέμα
103 Αγαρίστη
104 Αγαύη
105 Αγγέλα
106 Αγγελία
107 Αγγέλιδα
108 Αγγελική
109 Αγγελίνα
110 Αγγερούλα
111 Αγγλία
112 Αγελαϊς
113 Αγεμάχη
114 Αγεύουσα
115 Αγεχόρη
116 Αγηνωρίς
117 Αγησάνδρα
118 Αγησιλεία
119 Αγησιλοχίς
120 Αγησιμάχη
121 Αγησιστράτη
122 Αγησιχόρα
123 Αγιάσσου
124 Αγιάτις
125 Αγιδώς
126 Αγιοδεκτινή
127 Αγιοηλιώτισσα
128 Αγιολούσαινα
129 Αγιούλα
130 Αγιούπα
131 Αγκαία
132 Αγλαΐα
133 Αγλαονίκη
134 Αγλαόπη
136 Αγλαοφήμη
137 Άγλαυρος
138 Αἴγλη
139 Αγναγόρα
140 Αγνή
142 Αγνοδίκη
143 Αγνόκλεια
144 Αγορακρίτη
145 Αγοράστη
146 Αγορή
147 Αγορίτσα
148 Αγραία
149 Αγράμπελη
150 Αγρεύουσα
151 Αγρία
152 Αγριδιώτισσα
153 Αγριλιώτισσα
154 Αγριόπη
155 Αγρίππα
156 Αγροιώ
157 Αγροτέρα
158 Αγυάη
159 Αγχιάλη
160 Αγχιμάχη
161 Αγχινόη
162 Αγχιρόη
163 Αγχιρρόη
164 Άγω
165 Αγωνίς
166 Άδα
167 Αδαία
168 Αδαλβέρτη
169 Αδαμαντία
171 Αδάμη
172 Αδελαΐς
173 Αδελφή
174 Αδιάντη
175 Αδίστα
176 Αδίτη
177 Αδμήτη
178 Αδράστεια
179 Αδριανή
180 Αδύτη
181 Αδώνια
182 Αεθλία
183 Αειθάλα
184 Αειμακάριστος
185 Αειμεσιτεύουσα
186 Αείμνηστη
187 Αέλια
188 Αελλόπους
189 Αελλώ
190 Αερία
191 Αερόπη
192 Αετία
193 Αζαΐς
194 Αζαρία
195 Αηδών
196 Αθανάδα
197 Αθανασία
198 Αθεόνα
199 Αἰθερία
200 Αθηνά
201 Αθηναγόρα
202 Αθηναΐς
203 Αθήνη
204 Αθηνίς
205 Αθηνιώτισσα
206 Αθηνοδώρα
207 Αθηνώ
208 Αθορ
209 Αἴθρα
210 Αία
211 Αιάκη
212 Αιγαία
213 Αιγέα
214 Αίγειρος
215 Αιγέστη
216 Αίγη
217 Αιγιάλεια
218 Αιγίδα
219 Αίγινα
221 Αιγίσθη
222 Αίγλη
223 Αιγυπτία
224 Αϊδανή
225 Αιδεσία
226 Αιδός
227 Αιδώ
228 Αιθερία
229 Αίθη
230 Αιθίλλα
231 Αιθούσα
232 Αίθρα
233 Αιθύλλα
234 Αικατερίνη
237 Αιλία
238 Αιματούσα
239 Αιμίαλου
240 Αιμιλένια
241 Αιμιλένια
242 Αιμιλία
243 Αιμιλίνα
244 Αίμουσα
245 Αιναρέτη
246 Αινεία
247 Αινιώνη
248 Άϊντα
249 Αιόλη
250 Αιολία
251 Αϊρένα
252 Αιρίν
253 Αιρκώτισσα
254 Αιρώ
255 Αίσαρα
256 Αισημίδα
257 Αίσηπα
258 Αίστυ
259 Αίστυ
260 Αισυήτη
261 Αισχίνη
262 Αισχρηίς
263 Αισχυλίς
264 Αισωπία
266 Άϊτα
267 Αίτνα
268 Αιτωλίς
269 Αιχμίουσα
270 Αιωπίς
271 Αιώρα
272 Ακαδημία
273 Ακαθή
274 Ακάθιστη
275 Ακακαλλίς
276 Ακακία
277 Ακαλανθίς
278 Ακαλλαρίς
279 Ακάμα
280 Ακανθίς
281 Ακάστη
282 Ακατάβλητη
283 Ακατάφλεκτη
284 Αἰκατερίνη
285 Ακελδαμά
286 Ακέλεια
287 Ακεσάνδρα
288 Άκεσις
289 Ακεψεή
290 Ακεψιμά
291 Ακήραση
292 Ακίνδυνη
293 Ακκώ
294 Ακματίδα
295 Ακμή
296 Ακολουθία
297 Ακραία
298 Ακρήτη
299 Ακρίβη
300 Ακρωτηριανή
301 Ακταία
302 Ακτίς
303 Ακτορίς
304 Ακυλίνα
305 Αλαλά
306 Αλάνα
307 Αλανιώτισσα
308 Αλαξάνδρα
309 Αλάσια
310 Αλβανή
311 Αλβέρτα
312 Αλβίνα
313 Αλέκα
314 Αλεμίνα
315 Αλένα
316 Αλεξάνδρα
317 Αλεξία
318 Αλεξίβια
319 Αλεξίκακη
320 Αλεξιμάχη
321 Αλεξιρόη
322 Αλεξιώτισσα
323 Αλεπινή
324 Αλήθεια
325 Αληκτώ
326 Αλήτη
327 Αληυόνη
328 Αλθαία
329 Αλία
330 Αλίη
331 Αλίκη
332 Αλιμήδη
333 Αλίντα
334 Αλίσα
335 Άλισον
336 Αλιφηραία
337 Αλκαθόη
338 Αλκαία
339 Αλκάνδρη
340 Αλκάντρα
341 Άλκη
342 Αλκήνωρ
343 Άλκηστις
344 Αλκιβία
345 Αλκιβιάδη
346 Αλκιδίκη
347 Αλκιθόη
348 Αλκιμάχη
349 Αλκιμέδη
350 Αλκιμήδη
351 Αλκινόη
352 Αλκίππη
354 Αλκίς
355 Αλκίφρουσα
356 Αλκμάονα
357 Αλκμήνη
358 Αλκυών
359 Αλλοιώτισσα
360 Άλμα
361 Αλμαρίνα
362 Αλμπάνα
363 Αλόη
364 Αλόπη
365 Αλόχη
366 Αλσηΐς
367 Αλτάνη
368 Άλτη
369 Άλτιμη
370 Αλύα
371 Αλυπία
372 Αλυσία
373 Αλφαία
374 Αλφειά
375 Αλφεσίβοια
376 Άλφια
377 Αλωνία
378 Αμαδρυάς
379 Αμαζών
380 Αμάθεια
381 Αμαθούσα
382 Αμάλθεια
383 Αμαλία
384 Αμαλιάννα
385 Αμανατία
386 Αμάνδα
387 Αμαρακίς
388 Αμαρίλντα
389 Αμαρυλλίς
391 Αματίτση
392 Αμβέρσα
393 Αμβροσία
394 Αμεθέα
395 Αμέλια
396 Άμεμπτη
397 Αμερίνη
398 Αμερίσσα
399 Αμέρσια
400 Αμήδη
401 Αμμία
402 Αμμιανή
403 Αμμωνά
404 Αμνησία
405 Αμοίνη
406 Αμολιανή
407 Αμπελίς
408 Αμπελοκήπισσα
409 Αμπλία
410 Αμυγδαλιά
411 Αμύκλα
412 Αμυμώνη
413 Αμύντα
414 Αμφιάλη
415 Αμφιαράη
416 Αμφιδάμα
417 Αμφιθέα
418 Αμφιθόη
419 Αμφίκλεια
420 Αμφικτυωνίς
421 Αμφιλοχία
422 Αμφιλύκη
423 Αμφιμάχη
424 Αμφιμέδα
425 Αμφιμήδη
426 Αμφινόμη
427 Αμφιρρόη
428 Αμφιρώ
429 Αμφιτρίτη
430 Αμφιώνη
431 Αμωμη
432 Ανάγκη
433 Αναΐς
434 Αναϊτις
435 Αναλίζα
436 Ανανία
437 Αναξαγόρα
438 Αναξάνδρα
439 Αναξαρέτη
440 Ανάξαρχη
441 Αναξιβία
442 Αναξιμάνδρα
443 Αναξιμένη
444 Αναξιρρόη
445 Ανάργυρη
446 Άνασσα
447 Αναστασία
448 Αναστέλλα
449 Ανατολή
450 Αναφωνήτρια
451 Άνβη
452 Άνδρεα
453 Ανδριανή
454 Ανδριάννα
455 Ανδριγούλα
456 Ανδρομάχη
457 Ανδρομέδα
458 Ανδρομήδη
459 Ανδρονίκη
460 Ανδροπελαγία
461 Ανεζίνα
462 Ανειτυλλιανή
463 Ανεκτή
464 Ανέλια
465 Άνελλα
466 Άνεμονη
467 Ανεμπόδιστη
468 Ανερίνα
469 Ανερίνα
470 Ανέστια
471 Ανησιδώρα
472 Άνθα
473 Ανθεμις
474 Ανθή
475 Ανθηδόνη
477 Ανθήκλεια
478 Ανθήλεια
479 Ανθήλια
480 Ανθηνίκη
481 Άνθιμη
482 Ανθίππη
483 Ανθοδέσμη
484 Ανθοζωή
485 Ανθοσμία
486 Ανθρακία
487 Ανία
488 Ανίκητη
489 Ανιμαϊς
490 Ανίνα
491 Ανίππη
492 Ανίτα
493 Ανμαρί
494 Άνν Μαρί
495 Άννα
497 Αννακαίτη
498 Ανναλίζα
499 Ανναμπέλα
500 Ανναρέα
501 Ανναστέλλα
502 Αννέζη
503 Αννίνη
504 Άνοιξη
505 Ανουσώ
506 Ανουτσιάτα
507 Άντα
508 Άντεια
509 Αντελίνα
510 Αντερώσα
511 Αντζελίνα
512 Αντηνώρη
513 Άντια
514 Αντιάνειρ
515 Αντιγόνη
516 Αντίκλεια
517 Αντιμάχη
518 Αντιμήδη
519 Αντινίτισσα
520 Αντινόη
521 Αντιόπη
522 Αντιοχίδα
523 Αντίπα
524 Αντιπάτρα
525 Άντιφα
526 Αντιφάνη
527 Αντιφάτη
528 Αντιφόνη
529 Αντιφωνήτρια
530 Αντιφώσσα
531 Αντουανέτα
533 Άντρεα
534 Αντωνέττα
535 Αντωνία
536 Αντωνίκη
537 Αντωνίσκη
538 Ανυξιά
539 Ανυσία
540 Ανωμερίτισσα
541 Αξίερο
542 Αξίνη
543 Αξιοθέα
544 Αξιόκερσα
545 Αξιονίκη
546 Αξιούσα
547 Αοδεσία
548 Αοιδή
549 Αουρόρα
550 Απελλή
551 Απελλίχα
552 Απήμαντη
553 Απλοδώρα
554 Απολλιναρία
555 Απολλινάριος
556 Απολλωνία
557 Απολλωνίς
558 Αποστολένα
559 Αποστολία
560 Απυμοσύνη
561 Άπφια
562 Αραβέλλα
563 Αρακιώτισσα
564 Αραξή
565 Αράπισσα
566 Αράχνη
567 Αρβανίτισσα
568 Άρβηλα
569 Αργά
570 Αργεία
571 Αργέλη
572 Αργεντινή
573 Άργη
574 Αργήλη
575 Αργία
576 Αργίνη
577 Αργίνουσσα
578 Αργιόπη
579 Αργυλεωνις
580 Αργυρά
581 Αργυφίη
582 Αργώ
583 Αρδαλίς
584 Αρεδία
585 Αρέθουσα
586 Αρεία
587 Αρείωνας
588 Αρεστή
589 Άρεστον
590 Αρετή
591 Αρηβοϊα
592 Αρηγονίς
593 Αρήνη
594 Αρήτη
595 Άρια
596 Αριάδνη
598 Αριάθνη
599 Αριάνα
600 Αριαρούλα
601 Αρίβοια
602 Αριγνωτη
603 Αριδάφνη
604 Αριέλ
605 Αριέτα
606 Αριλιά
607 Αριμνηστέα
608 Αρίννα
609 Αρίσα
610 Αρίσβη
611 Αρισταγγέλα
612 Αρισταγόρα
613 Αρισταινέτη
614 Αρισταρχίς
615 Αριστείδη
616 Αρίστη
617 Αριστιάνα
618 Αριστίνα
619 Αριστίππη
620 Αριστοβούλα
621 Αριστοδήμη
622 Αριστοδίκη
623 Αριστοθέα
624 Αριστόκλεια
625 Αριστομάχη
626 Αριστομένη
627 Αριστομήδη
628 Αριστονίκη
629 Αριστοτέλεια
630 Αριστοτέχνη
631 Αριστωνομίδα
632 Αρίφρουσα
633 Αρκαδία
634 Αρκέα
635 Άρκη
636 Αρλέτα
637 Αρλίντα
638 Αρμαντίνα
639 Αρμενοκρατούσα
640 Αρμοδία
641 Αρμοθόη
642 Αρμονία
643 Άρνη
644 Αρόα
645 Άρπινα
646 Αρριανή
647 Αρριδαία
648 Αρριέττα
649 Αρσάκη
650 Αρσενία
651 Αρσίνα
652 Αρσινόη
653 Αρσίππη
654 Άρτα
655 Αρτεμιδώρα
656 Άρτεμις
657 Αρτεμισία
658 Αρτυμήδη
659 Αρχαγάθη
660 Αρχαγγελιώτισσα
661 Αρχεάνασσα
662 Αρχεδίκη
663 Αρχελάη
664 Αρχεμάχη
665 Αρχεμήδη
666 Αρχία
667 Αρχιδαμια
668 Αρχιδίκη
669 Αρχιμήδη
670 Αρχίππη
671 Αρχισπορίτισσα
672 Αρχοντία
673 Αρχοντίνα
674 Ασάνω
675 Ασάφεια
676 Άση
677 Ασημίνα
678 Ασημώνη
679 Ασία
680 Ασίη
681 Ασινέθ
682 Ασκλά
683 Ασκληπιάς
684 Ασκληπιγένεια
685 Ασκληπιοδότη
686 Ασκληπιοδώρα
687 Άσκρη
688 Άσπα
689 Ασπασία
690 Ασπραγγέλου
691 Ασπροβουνιώτισσα
692 Ασπροπαναγιά
693 Ασπρούλα
694 Αστάρτη
695 Ασταφις
696 Αστερία
697 Αστερόειδα
698 Αστερόπεια
699 Αστερόπη
700 Αστή
701 Αστηρόπη
702 Αστράδαινα
703 Αστραία
704 Αστρελένα
705 Άστρια
706 Αστρίς
707 Αστρίτη
708 Αστυάνασσα
709 Αστυβία
710 Αστυδάμεια
711 Αστυκράτεια
712 Αστυμάχη
713 Αστυμέδουσα
714 Αστυμηδίδη
715 Αστυμηδίδης
716 Αστυνόμη
717 Αστυόχεια
718 Αστυόχη
719 Ασύγκριτη
720 Ασυδία
721 Ασυνέθ
722 Ασυνούλα
723 Ασχολία
724 Ασωπίς
725 Αταλάντη
726 Ατάργατις
727 Ατζουλέτα
728 Ατθίς
729 Ατία
730 Άτις
731 Ατλάντεια
732 Άτροπος
733 Ατταλίς
734 Αττική
735 Αυγεία
736 Αυγερινή
737 Αυγή
738 Αυγούστα
739 Αυδάκτη
740 Αυδάτα
741 Αύκτα
742 Αυλίδα
743 Αυξεντία
744 Αυξιβία
745 Αυξιλιαρία
746 Αύρα
747 Αύρη
748 Αυρηλία
749 Αυσημήδη
750 Αυτομάτη
751 Αυτομέδουσα
752 Αυτομήδη
753 Αυτονόη
754 Αυτονομία
755 Αφένδρα
756 Αφεντία
757 Αφέντρα
758 Αφθονία
759 Αφραάτη
760 Αφρικάνα
761 Αφροδίτη
762 Αφροκόμη
763 Αφροξυλάνθη
764 Αφρούλα
765 Αχαία
766 Αχαΐα
767 Αχαιμένη
768 Αχίλλεια
769 Αχίμα
770 Άχραντος
771 Αψεύδη
772 Αψευδής
773 Αψιδιώτισσα
774 Αώα
775 Βαβέλυκα
776 Βαβύλα
777 Βάγια
778 Βάδιμη
779 Βαθύκλεια
780 Ἄβαι
781 Βάια
782 Βάκια
783 Βακίνα
784 Βακχίς
785 Βακχυλίς
786 Βαλάντα
787 Βαλασία
788 Βαλδερούδη
789 Βαλεντίνα
790 Βαλέρια
791 Βάλια
792 Βαλμπόνα
793 Βαλουκλιώτισσα
794 Βαλσαμή
795 Βάλτη
796 Βαμβακία
797 Βάνα
798 Βάνδα
799 Βανέσσα
801 Βανίνα
802 Βανιώτισσα
803 Βάννα
804 Βάντα
805 Βαουθά
806 Βαπτίς
807 Βαραγγιώτισσα
808 Βαραδάτη
809 Βαραχησία
810 Βαρβάρα
811 Βαρδιανιώτισσα
812 Βαρδιάννα
813 Βαρθολομαία
814 Βάρις
815 Βαρκέτις
816 Βαρκού
817 Βάρλα
818 Βαρνάβα
819 Βαρουχία
820 Βαρσαβία
821 Βαρσανουφία
822 Βαρσίνη
823 Βαρυτίμη
824 Βάσια
825 Βασιανή
826 Βασιάνθη
827 Βασιλεία
828 Βασιλειάνα
829 Βασιλένια
830 Βασιληγενέτειρα
831 Βασίλισσα
832 Βασιλοπούλα
833 Ἀβασκαντίς
834 Ἀβασκαντώ
835 Ἄβασκη
836 Βάσσα
837 Ἄβασσον
838 Ἀβάστακτη
839 Βάτεια
840 Βατίς
841 Βατοπεδινή
842 Βατούσαινα
843 Βαυβώ
844 Βαυκίς
845 Ἀβαύχα
846 Βαυώ
847 Βάχθιση
848 Ἄββα
849 Ἄβδα
850 Ἀβδαία
851 Ἀβδαίμουσα
852 Ἀβδαλωνύμη
853 Ἀβδαράκη
854 Ἀβδάρβα
855 Ἀβδαστράτη
856 Ἀβδελωνύμη
857 Ἀβδέμουσα
858 Ἀβδερίτις
859 Ἄβδη
860 Ἀβδήμουσα
861 Ἄβδηρα
862 Ἀβδηρίτη
863 Ἀβδηροδημοκρίτη
864 Ἀβδία
865 Ἀβδίμιλκη
866 Ἀβδολωνύμη
867 Ἀβδρανόθεμις
868 Ἀβδύβαλη
869 Ἀβδύμουσα
870 Ἄβδυρα
871 Ἀβεάκη
872 Βεάτα
873 Βεατρίκη
874 Βεβαία
875 Βεβρύκη
876 Ἀβειρώσσα
877 Βελανιδιά
878 Βέλβινα
879 Βέλη
880 Βελίκα
881 Βελίνα
882 Βελισσαρία
883 Βελιστίχη
884 Βελούδω
885 Βενανδία
886 Βεναντία
887 Βενεδίκτη
888 Βενετία
889 Βενθεσικύμη
890 Βένια
891 Βενιζέλα
892 Βέννα
893 Βενούστα
894 Βεντούλα
895 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
896 Βέρα
897 Βερβούργα
898 Βεργούλα
899 Βεργουπουλιανή
900 Βερεγγάρια
901 Βερεκούνδα
902 Βερενίκη
903 Βέρθα
904 Βερνάρδη
905 Βερόη
906 Βερόνικα
907 Βερονίκη
909 Βερουλία
910 Βερσεβέ
911 Βερτράνδη
912 Βερώνη
913 Βεσέλα
914 Βεσσέλκα
915 Βέτα
916 Ἀβεύρια
917 Βέφα
918 Ἄβη
919 Ἀβηδάμεια
920 Βηθανία
921 Βηθεσδά
922 Βηθζαθά
923 Βηθλεέμ
924 Βηθλεεμίτισσα
925 Ἀβηϊχίς
926 Βήλη
927 Βηματάρισσα
928 Ἀβηοδώρα
929 Βηρία
930 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
931 Βήρυλλα
932 Βησσαρία
933 Ἀβηΐχα
934 Βηχιανή
935 Βία
936 Βιάγκα
937 Βιασεσλάβα
938 Βιβέτα
939 Βιβή
940 Βιβιανή
941 Ἀβίγα
942 Βιγλιώτισσα
943 Ἀβιδία
944 Ἀβιδιανή
945 Βιδιανή
946 Βιερα
947 Ἀβιηνή
948 Ἀβικέννα
949 Βικέντια
950 Βικτώρια
951 Βίκυ
952 Βιλελμίνη
953 Βιλιστίχη
954 Ἀβιλλία
955 Βίλμα
956 Βιμποράδα
957 Βίνα
958 Ἀβίνδη
959 Ἀβιογένη
960 Ἀβιοδότη
961 Ἀβιοδώρα
962 Ἀβιοκρίτη
963 Βιόλα
964 Βιολάνθη
965 Βιολέτα
966 Βιργενια
967 Βιργινία
968 Βιργιωμένη
969 Ἄβις
970 Ἀβισάρη
971 Βιστωνίς
972 Βίτα
973 Βιτάλη
974 Ἀβίτη
975 Βιτιμία
976 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
977 Βιώνη
978 Ἀβλάβεια
979 Βλαδιμήρα
980 Βλαδισλάβα
981 Βλακεία
982 Βλανδίνα
983 Βλασία
984 Βλάστα
985 Βλαχέρνα
986 Βλέπουσα
987 Ἀβλίουσα
988 Βλουτινα
989 Βλυχιόρικα
990 Ἀβλωνάκη
991 Ἄβναγη
992 Ἀβνάκη
993 Βόα
994 Βοδοάλδη
995 Βόηθα
996 Βοία
997 Βοΐσκα
998 Βοιώ
999 Βολίνα
1000 Βομβύκη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία