Εορτές 30 Μαρτίου: Αγία Ευβούλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Παλαιστίνη Παλαιστίνος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βίκτωρ Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Άγιος Ιωάννης Ε΄ Πατριάρχης Ιεροσολύμων (706-735) Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ο Σιναϊτης Άγιος Σωφρόνιος Επίσκοπος Ιρκούτσκ Ἅγιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου Ιωήλ ο πλανηθείς προφήτης Όσιος Ιωάννης
1 Χαλκάορ
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Etheldreda
6 Eύαρδις
7 Gwenagwy
8 Nαΐς
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Αββαία
46 Άβδηρα
47 Αβδιηλία
48 Αβερκία
49 Αβερρόη
50 Αβησσυνία
51 Αβία
52 Αβιάθα
53 Αβιανία
54 Αβιανία
55 Αβίαντη
56 Αβίατη
57 Άβιβα
58 Αβιλλία
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβουρνιά
66 Άβρα
67 Αβρααμία
68 Αβραγόρα
69 Αβρετία
70 Αβρικία
71 Αβρίππη
72 Αβροκόμη
73 Αβρονίκη
74 Αβρόντιον
75 Αβροσύνη
76 Αβροτέλεια
77 Αβρότονον
78 Αβρυλλίς
79 Αβρωνίς
80 Αβρώτη
81 Άβυδη
82 Αγάβη
83 Αγαθαγγέλα
84 Αγαθάγητη
85 Αγάθη
86 Αγαθημερίς
87 Αγαθίππη
88 Αγαθόβουλη
89 Αγαθοδαίμουσα
90 Αγαθοδώρα
91 Αγαθόκλεια
92 Αγαθονίκη
93 Αγαθοπόδη
94 Αγαθοσθένη
95 Αγάθυρνα
96 Αγαθύρση
97 Αγαθωνία
98 Αγαθωνύμη
99 Αγάκλεια
100 Αγαλλία
101 Αγαμεμνονίδη
102 Αγαμήδη
103 Αγαμηδίδα
104 Αγαμήθη
105 Αγανίκη
106 Αγανίππη
107 Αγάπη
108 Αγαπηνωρίς
109 Αγαπητή
110 Αγαπτολέμα
111 Αγαρίστη
112 Αγασίκλεια
113 Αγασίππη
114 Αγαστοφάνη
115 Αγαύη
116 Αγγέλα
117 Αγγελαρία
118 Αγγελία
119 Αγγέλιδα
120 Αγγελική
121 Αγγελίνα
122 Αγγερούλα
123 Αγγλία
124 Αγελάδα
125 Αγελαϊς
126 Αγελέα
127 Αγεμάχη
128 Αγεπόλεια
129 Αγέρωχη
130 Αγεσιμβροτίς
131 Αγεστράτη
132 Αγεύουσα
133 Αγεχόρη
134 Αγηνωρίς
135 Αγησάνδρα
136 Αγησιλεία
137 Αγησιλοχίς
138 Αγησιμάχη
139 Αγησινόη
140 Αγησίππη
141 Αγησιστράτη
142 Αγησιχόρη
143 Αγιάσσου
144 Αγιάτις
145 Αγιδώς
146 Αγιοδεκτινή
147 Αγιοηλιώτισσα
148 Αγιολούσαινα
149 Αγιούλα
150 Αγιούπα
151 Αγίππη
152 Αγκαία
153 Αγλαΐα
154 Αγλαονίκη
155 Αγλαόπη
157 Αγλαοφήμη
158 Άγλαυρος
159 Αἴγλη
160 Αγλωκρίτη
161 Αγναγόρα
162 Αγνή
164 Αγνίππη
165 Αγνοδίκη
166 Αγνόκλεια
167 Αγοράκλεια
168 Αγορακρίτη
169 Αγοράνασσα
170 Αγοράστη
171 Αγορή
172 Αγορίτσα
173 Αγραία
174 Αγράμπελη
175 Αγράφω
176 Αγρεύουσα
177 Αγρία
178 Αγριδιώτισσα
179 Αγριλιώτισσα
180 Αγριόπη
181 Αγρίππα
182 Αγροιώ
183 Αγροτέρα
184 Αγρυπνία
185 Αγυάη
186 Αγχία
187 Αγχιάλη
188 Αγχιβία
189 Αγχιμάχη
190 Αγχίμολη
191 Αγχινόη
192 Αγχίππη
193 Αγχιπύλη
194 Αγχιρόη
195 Αγχιρρόη
196 Αγχίση
197 Άγω
198 Αγωνίππη
199 Αγωνίς
200 Άδα
201 Αδαία
202 Αδαλβέρτη
203 Αδαμαντία
205 Αδάματη
206 Αδάμη
207 Αδελαΐς
208 Αδελφή
209 Αδιάντη
210 Αδίστα
211 Αδίτη
212 Αδμήτη
213 Αδράστεια
214 Αδριανή
215 Αδύτη
216 Αδώνια
217 Αεθλία
218 Αειθάλα
219 Αειμακάριστος
220 Αειμεσιτεύουσα
221 Αειμνήστη
222 Αέλια
223 Αελλόπους
224 Αελλώ
225 Αερία
226 Αερόπη
227 Αετία
228 Αζαΐς
229 Αζαρία
230 Αηδών
231 Αθανάδα
232 Αθανασία
233 Αθεόνα
234 Αἰθερία
235 Αθηνά
236 Αθηναγόρα
237 Αθήνη
238 Αθηνίς
239 Αθηνιώτισσα
240 Αθηνογένεια
241 Αθηνοδώρα
242 Αθηνώ
243 Αθορ
244 Αἴθρα
245 Αία
246 Αιάκη
247 Αιγαία
248 Αιγέα
249 Αίγειρος
250 Αιγέστη
251 Αίγη
252 Αιγιάλεια
253 Αιγίδα
254 Αίγινα
256 Αιγίσθη
257 Αίγλη
258 Αιγυπτία
259 Αϊδανή
260 Αιδεσία
261 Αιδός
262 Αιδώ
263 Αιήτη
264 Αιθερία
265 Αίθη
266 Αιθήρη
267 Αιθίλλα
268 Αιθούσα
269 Αίθρα
270 Αιθύλλα
271 Αικατερίνη
274 Αιλία
275 Αιματούσα
276 Αιμίαλου
277 Αιμιλένια
278 Αιμιλένια
279 Αιμιλία
280 Αιμιλίνα
281 Αίμουσα
282 Αιναρέτη
283 Αινεία
284 Αινία
285 Αινίππη
286 Αινιώνη
287 Άϊντα
288 Αιξ
289 Αιόλη
290 Αϊρένα
291 Αιρίν
292 Αιρκώτισσα
293 Αιρώ
294 Αίσαρα
295 Αισημίδα
296 Αίσηπα
297 Αίστυ
298 Αίστυ
299 Αισυήτη
300 Αισχίνη
301 Αισχρηίς
302 Αισχυλίς
303 Αισωπία
305 Άϊτα
306 Αίτνα
307 Αιτωλίς
308 Αιχμίουσα
309 Αιωπίς
310 Αιώρα
311 Ακαδημία
312 Ακαθή
313 Ακάθιστη
314 Ακακαλλίς
315 Ακακία
316 Ακαλανθίς
317 Ακαλλαρίς
318 Ακάμα
319 Ακανθίς
320 Ακάστη
321 Ακατάβλητη
322 Ακατάφλεκτη
323 Αἰκατερίνη
324 Ακελδαμά
325 Ακέλεια
326 Ακεσάνδρα
327 Άκεσις
328 Ακεψεή
329 Ακεψιμά
330 Ακήραση
331 Ακίνδυνη
332 Άκις
333 Ακκαλίς
334 Ακκώ
335 Ακματίδα
336 Ακμή
337 Άκμουσα
338 Ακολουθία
339 Ακραία
340 Ακρίβη
341 Ακρίτα
342 Ακροτελεύτιον
343 Ακρωτηριανή
344 Ακταία
345 Ακτίς
346 Ακτορίς
347 Ακύλα
348 Αλαλά
349 Αλάνα
350 Αλανιώτισσα
351 Αλαξάνδρα
352 Αλάσια
353 Αλβανή
354 Αλβέρτα
355 Αλβίνα
356 Αλεγρία
357 Αλέκα
358 Αλεμίνα
359 Αλένα
360 Αλεξάνδρα
361 Αλεξία
362 Αλεξίβια
363 Αλεξίκακη
364 Αλεξιμάχη
365 Αλεξίππη
366 Αλεξιρόη
367 Αλεξιώτισσα
368 Αλεπινή
369 Αλήθεια
370 Αληκτώ
371 Αλήτη
372 Αληυόνη
373 Αλθαία
374 Αλία
375 Αλίη
376 Αλιθέρση
377 Αλίκη
378 Αλιμήδη
379 Αλίντα
380 Αλίσα
381 Άλισον
382 Αλιφηραία
383 Αλκαθόη
384 Αλκαία
385 Αλκαμένη
386 Αλκάνδρη
387 Αλκάντρα
388 Άλκη
389 Αλκήνωρ
390 Άλκηστις
391 Αλκιβία
392 Αλκιβιάδη
393 Αλκιδίκη
394 Αλκιθόη
395 Αλκιμάχη
396 Αλκιμέδη
397 Αλκιμήδη
398 Αλκινόη
399 Αλκίππη
401 Αλκίς
402 Αλκίφρουσα
403 Αλκμήνη
404 Αλκυών
405 Αλλοιώτισσα
406 Άλμα
407 Αλμαρίνα
408 Αλμπάνα
409 Αλόη
410 Αλοκράτη
411 Αλόπη
412 Αλόχη
413 Αλσηΐς
414 Αλταία
415 Αλτάνη
416 Άλτη
417 Άλτιμη
418 Αλτίνα
419 Αλύα
420 Αλυπία
421 Αλυσία
422 Αλφαία
423 Αλφειά
424 Αλφεσίβοια
425 Άλφια
426 Αλωνία
427 Αμαδρυάς
428 Αμαζών
429 Αμάθεια
430 Αμαθούσα
431 Αμάλθεια
432 Αμαλία
433 Αμαλιάννα
434 Αμανατία
435 Αμάνδα
436 Αμαρακίς
437 Αμαρίλντα
438 Αμαρυλλίς
440 Αμαστρίνη
441 Αματίτση
442 Αμβέρσα
443 Αμβροσία
444 Αμεθέα
445 Αμέλια
446 Άμεμπτη
447 Αμερίκη
448 Αμερίνη
449 Αμερίσσα
450 Αμέρσια
451 Αμήδη
452 Αμμία
453 Αμμιανή
454 Αμμουνία
455 Αμμωνά
456 Αμνησία
457 Αμοίνη
458 Αμολιανή
459 Αμομφαρέτη
460 Αμπελίς
461 Αμπελοκήπισσα
462 Αμπλία
463 Αμυγδαλέα
464 Αμύκλα
465 Αμυμώνη
466 Αμύντα
467 Αμύρα
468 Αμφιάλη
469 Αμφιαράη
470 Αμφιδάμα
471 Αμφιθάλεια
472 Αμφιθέα
473 Αμφιθόη
474 Αμφίκλεια
475 Αμφικτυωνίς
476 Αμφιλοχία
477 Αμφιλύκη
478 Αμφιμάχη
479 Αμφιμέδα
480 Αμφιμήδη
481 Αμφινόμη
482 Αμφιρρόη
483 Αμφιρώ
484 Αμφιτρίτη
485 Αμφιώνη
486 Αμωμη
487 Ανάγκη
488 Αναία
489 Αναΐς
490 Αναϊτις
491 Αναλίζα
492 Ανανία
493 Αναξαγόρα
494 Αναξάνδρα
495 Αναξαρέτη
496 Ανάξαρχη
497 Αναξιβία
498 Αναξιμάνδρα
499 Αναξιμένη
500 Αναξίππη
501 Αναξιρρόη
502 Ανάργυρη
503 Άνασσα
504 Αναστασία
505 Αναστέλλα
506 Ανατολή
507 Αναφωνήτρια
508 Άνβη
509 Άνδρεα
510 Ανδριανή
511 Ανδριάννα
512 Ανδριγούλα
513 Ανδροδάιξα
514 Ανδρομάχη
515 Ανδρομέδα
516 Ανδρομήδη
517 Ανδρονίκη
518 Ανδροπελαγία
519 Ανδροφίλη
520 Ανεζίνα
521 Ανειτυλλιανή
522 Ανεκτή
523 Ανέλια
524 Άνελλα
525 Ανεμπόδιστη
526 Άνεμώνη
527 Ανερίνα
528 Ανερίνα
529 Ανέστια
530 Ανησιδώρα
531 Άνθα
532 Ανθεμις
533 Ανθή
534 Ανθηδόνη
536 Ανθήκλεια
537 Ανθήλεια
538 Ανθήλια
539 Ανθηνίκη
540 Άνθιμη
541 Ανθίππη
542 Ανθοδέσμη
543 Ανθοζωή
544 Ανθονίκη
545 Ανθοσμία
546 Ανθρακία
547 Ανία
548 Ανίκητη
549 Ανιμαϊς
550 Ανίνα
551 Ανίππη
552 Ανίτα
553 Ανμαρί
554 Άνν Μαρί
555 Άννα
557 Ανναγκρέυς
558 Αννακαίτη
559 Ανναλίζα
560 Ανναμπέλα
561 Ανναρέα
562 Ανναστέλλα
563 Αννέζη
564 Αννίβα
565 Αννίνη
566 Άνοιξη
567 Ανουσώ
568 Ανουτσιάτα
569 Άντα
570 Ανταγόρα
571 Ανταία
572 Άντεια
573 Αντελίνα
574 Αντερώσα
575 Αντζελίνα
576 Αντηνώρη
577 Άντια
578 Αντιάνειρα
579 Αντιγόνη
580 Αντίκλεια
581 Αντιλοχίς
582 Αντιμάχη
583 Αντιμήδη
584 Αντινίτισσα
585 Αντινόη
586 Αντιόπη
587 Αντιοχίς
588 Αντίπα
589 Αντιπάτρα
590 Άντιφα
591 Αντιφάνη
592 Αντιφάτη
593 Αντιφόνη
594 Αντιφωνήτρια
595 Αντιφώσσα
596 Αντουανέτα
598 Άντρεα
599 Αντωνέττα
600 Αντωνία
601 Αντωνίκη
602 Αντωνίσκη
603 Ανυξιά
604 Ανυσία
605 Ανωμερίτισσα
606 Ανώνυμη
607 Άξα
608 Αξίερο
609 Αξίνη
610 Αξιοθέα
611 Αξιόκερσα
612 Αξιονίκη
613 Αξιούσα
614 Αοδεσία
615 Αοιδή
616 Αουρόρα
617 Απατουρία
618 Απελλή
619 Απελλίχα
620 Απήμια
621 Απλοδώρα
622 Απολλιναρία
623 Απολλωνία
624 Απολλωνίς
625 Αποστολένα
626 Αποστολία
627 Απυμοσύνη
628 Άπφια
629 Αραβέλλα
630 Αρακιώτισσα
631 Αραμπέλα
632 Αραξή
633 Αράπισσα
634 Αράχνη
635 Αρβανίτισσα
636 Άρβηλα
637 Αργά
638 Αργεία
639 Αργέλη
640 Αργεντινή
641 Αργήλη
642 Αργία
643 Αργίνη
644 Αργίνουσσα
645 Αργιόπη
646 Αργοναύτη
647 Αργυλεωνις
648 Αργυρά
649 Αργυφίη
650 Αργώ
651 Αρδαλίς
652 Αρεδία
653 Αρέθουσα
655 Αρεία
656 Αρειμάνια
657 Αρείωνας
658 Αρεστή
659 Άρεστον
660 Αρετή
661 Αρηβοΐα
662 Αρηγονίς
663 Αρήνη
664 Αρήτη
665 Άρια
666 Αριάδνη
669 Αριάθνη
670 Αριάνα
671 Αριαρούλα
672 Αρίβοια
673 Αριγνωτη
674 Αριδάφνη
675 Αριδίκη
676 Αριέλ
677 Αριέτα
678 Αριλιά
679 Αριμνηστέα
680 Αρίννα
681 Αρίσα
682 Αρίσβη
683 Αρισταγγέλα
684 Αρισταγόρα
685 Αρισταινέτη
686 Αριστακώ
687 Αρισταρχίς
688 Αριστείδη
689 Αρίστη
690 Αριστιάνα
691 Αριστίνα
692 Αριστίππη
693 Αριστόβια
694 Αριστοβούλα
695 Αριστοδήμη
696 Αριστοδίκη
697 Αριστοθάλεια
698 Αριστοθέα
699 Αριστόκλεια
700 Αριστοκρατία
701 Αριστοκύπρα
702 Αριστομάχη
703 Αριστομένη
704 Αριστομήδη
705 Αριστονίκη
706 Αριστονόη
707 Αριστοτέλεια
708 Αριστοτέχνη
709 Αριστωνομίδα
710 Αρίφρουσα
711 Αρκαδία
712 Αρκέα
713 Άρκη
714 Αρκιθάλεια
715 Αρλέτα
716 Αρλίντα
717 Αρμαντίνα
718 Αρμενοκρατούσα
719 Αρμοδία
720 Αρμοθόη
721 Αρμονία
722 Άρνη
723 Αρόα
724 Αροδάφνη
725 Άρπινα
726 Αρριανή
727 Αρριδαία
728 Αρριέττα
729 Αρρύβα
730 Αρσάκη
731 Αρσενία
732 Αρσίνα
733 Αρσινόη
734 Αρσίππη
735 Άρτα
736 Αρτεμιδώρα
737 Άρτεμις
738 Αρτεμισία
739 Αρτυμήδη
740 Αρχαγάθη
741 Αρχαγγελιώτισσα
742 Αρχεάνασσα
743 Αρχεδίκη
744 Αρχελάη
745 Αρχεμάχη
746 Αρχεμήδη
747 Αρχία
748 Αρχιδαμια
749 Αρχιδίκη
750 Αρχιμήδη
751 Αρχίππη
752 Αρχισπορίτισσα
753 Αρχοντία
754 Αρχοντίνα
755 Ασάνω
756 Ασάφεια
757 Άση
758 Ασημίνα
759 Ασημώνη
760 Ασία
761 Ασίη
762 Ασινέθ
763 Ασκλά
764 Ασκληπιάς
765 Ασκληπιγένεια
766 Ασκληπιοδότη
767 Ασκληπιοδώρα
768 Άσκρη
769 Άσπα
770 Ασπασία
771 Ασπιδοχάρμη
772 Ασπραγγέλου
773 Ασπροβουνιώτισσα
774 Ασπροπαναγιά
775 Ασπρούλα
776 Αστάρτη
777 Ασταφις
778 Αστεία
779 Αστερία
780 Αστερόειδα
781 Αστερόζα
782 Αστερόπεια
783 Αστερόπη
784 Αστή
785 Αστηρόπη
786 Αστράδαινα
787 Αστραία
788 Αστρελένα
789 Άστρια
790 Αστρίς
791 Αστρίτη
792 Αστυάνασσα
793 Αστυβία
794 Αστυδάμεια
795 Αστυκράτεια
796 Αστυμάχη
797 Αστυμέδουσα
798 Αστυμηδίδη
799 Αστυμηδίδης
800 Αστυνόμη
801 Αστυόχεια
802 Αστυόχη
803 Ασύγκριτη
804 Ασυδία
805 Ασυνέθ
806 Ασυνούλα
807 Ασχολία
808 Ασωπίς
809 Αταλάντη
810 Ατάργατις
811 Ατζουλέτα
812 Ατθίς
813 Ατία
814 Άτις
815 Ατλάντεια
816 Άτροπος
817 Ατρύτη
818 Ατταλίς
819 Αττική
820 Αυγεία
821 Αυγερινή
822 Αυγή
823 Αυγούστα
824 Αυδάκτη
825 Αυδάτα
826 Αύκτα
827 Αυλίδα
828 Αυξεντία
829 Αυξιβία
830 Αυξιλιαρία
831 Αύρα
832 Αυρηλία
833 Αυσημήδη
834 Αυτομάτη
835 Αυτομέδουσα
836 Αυτομήδη
837 Αυτονόη
838 Αυτονομία
839 Αφαία
840 Αφένδρα
841 Αφεντία
842 Αφέντρα
843 Αφθονία
844 Αφραάτη
845 Αφρικάνα
846 Αφροδίτη
847 Αφροκόμη
848 Αφροξυλάνθη
849 Αφρούλα
850 Αχαία
851 Αχαιμένη
852 Αχερουσία
853 Αχερουσία
854 Αχίλλεια
855 Αχίμα
856 Άχραντη
857 Αψεύδη
858 Αψευδής
859 Αψιδιώτισσα
860 Αώα
861 Βαβέλυκα
862 Βαβύλα
863 Βάγια
864 Βάδιμη
865 Βαθύκλεια
866 Ἄβαι
867 Βάια
868 Βάκια
869 Βακίνα
870 Βακχίς
871 Βακχυλίς
872 Βαλάντα
873 Βαλασία
874 Βαλδερούδη
875 Βαλεντίνα
876 Βαλέρια
877 Βάλια
878 Βαλμπόνα
879 Βαλουκλιώτισσα
880 Βαλσαμή
881 Βάλτη
882 Βαμβακία
883 Βάνα
884 Βάνδα
885 Βανέσσα
887 Βανίνα
888 Βανιώτισσα
889 Βάννα
890 Βάντα
891 Βαουθά
892 Βαπτίς
893 Βαραγγιώτισσα
894 Βαραδάτη
895 Βαραχησία
896 Βαρβάρα
897 Βαρδιανιώτισσα
898 Βαρδιάννα
899 Βαρθολομαία
900 Βάρις
901 Βαρκέτις
902 Βαρκού
903 Βάρλα
904 Βαρνάβα
905 Βαρουχία
906 Βαρσαβία
907 Βαρσανουφία
908 Βάρσια
909 Βαρσίνη
910 Βαρυτίμη
911 Βάσια
912 Βασιανή
913 Βασιάνθη
914 Βασιλεία
915 Βασιλειάνα
916 Βασιλένια
917 Βασιληγενέτειρα
918 Βασίλισσα
919 Βασιλοπούλα
920 Ἀβασκαντίς
921 Ἀβασκαντώ
922 Ἄβασκη
923 Βάσσα
924 Ἄβασσον
925 Ἀβάστακτη
926 Βαστράδα
927 Βάτεια
928 Βατίς
929 Βατοπεδινή
930 Βατούσαινα
931 Βαυβώ
932 Βαυκίς
933 Ἀβαύχα
934 Βαυώ
935 Βάχθιση
936 Ἄββα
937 Ἄβδα
938 Ἀβδαία
939 Ἀβδαίμουσα
940 Ἀβδαλωνύμη
941 Ἀβδαράκη
942 Ἀβδάρβα
943 Ἀβδαστράτη
944 Ἀβδελωνύμη
945 Ἀβδέμουσα
946 Ἀβδερίτις
947 Ἄβδη
948 Ἀβδήμουσα
949 Ἄβδηρα
950 Ἀβδηρίτη
951 Ἀβδηροδημοκρίτη
952 Ἀβδία
953 Ἀβδίμιλκη
954 Ἀβδολωνύμη
955 Ἀβδρανόθεμις
956 Ἀβδύβαλη
957 Ἀβδύμουσα
958 Ἄβδυρα
959 Ἀβεάκη
960 Βεάτα
961 Βεατρίκη
962 Βεβαία
963 Βεβρύκη
964 Βεδέα
965 Ἀβειρώσσα
966 Βελανιδιά
967 Βέλβινα
968 Βέλη
969 Βελίκα
970 Βελίνα
971 Βελισσαρία
972 Βελιστίχη
973 Βελούδω
974 Βενανδία
975 Βεναντία
976 Βενδίς
977 Βενεδίκτη
978 Βενετία
979 Βενθεσικύμη
980 Βένια
981 Βενιζέλα
982 Βέννα
983 Βενούστα
984 Βεντούλα
985 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
986 Βέρα
987 Βερβούργα
988 Βεργούλα
989 Βεργουπουλιανή
990 Βερεγγάρια
991 Βερεκούνδα
992 Βερενίκη
993 Βέρθα
994 Βερνάρδη
995 Βερόη
996 Βερονίκη
998 Βερσεβέ
999 Βερτράνδη
1000 Βερώνη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία