Εορτές 1 Δεκεμβρίου: Άγιος Θεόκλητος Επίσκοπος Λακεδαιμονίας Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων Ναούμ ο Ελκεσαίος Ναούμα Φιλαρέτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιθούσα η Νύμφη Αιθούσιος Ηλέκτρα Πλειάδα Λαμπηθώ Ἁλκυόνη Πλειάδα Μαία Πλαυκία Πλαύκιος Πλειάδα Πλείας Πλειώνη Πρώτις Στερόπη Πλειάδα Στονυχία Ταϋγέτη Ταΰγετος Υρία Υριέας
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανανίας ο Πέρσης Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Άγιος Σολόχων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Αρετή Όσιος Αντώνιος ο Νέος
1 Χαλκάορ
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Gwenagwy
7 Nαΐς
8 Wivina
9 Ααρδαῒς
10 Άβα
11 Άβαβα
12 Αβαδδώσσα
13 Αβάδνη
14 Αβαεοδώρα
15 Αβαζία ή Αβασγία
16 Αβαζίουσα
17 Αβάη
18 Αβαία
19 Αβαιοδόρα
20 Αβαιοδώρα
21 Αβαιοκρίτη
22 Αβαίστα
23 Αβάκαινα
24 Αβάκεια
25 Αβακένα
26 Αβακουμία
27 Άβακτη
28 Αβάμμουσα
29 Αβανθίς
30 Αβαντία καί Αμαντία
31 Αβαντιάδη
32 Αβαντιάς
33 Αβαντίδη
34 Αβαντίς
35 Αβαρβαρέη
36 Αβάρβαρη
37 Αβαρη
38 Αβαρίνη
39 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
40 Άβαρτη
41 Αβάσιτη
42 Αβασκάντη
43 Αβασκάντιλλα
44 Αββαία
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Αβιάθα
52 Αβιανία
53 Αβιανία
54 Αβίαντη
55 Αβίατη
56 Άβιβα
57 Αβιλλία
58 Αβιμελιχίς
59 Αβινιόν
60 Αβλαβία
61 Άβληρα
62 Αβουδίμη
63 Αβουναία
64 Αβουρνιά
65 Άβρα
66 Αβρααμία
67 Αβραγόρα
68 Αβρετία
69 Αβρικία
70 Αβρίππη
71 Αβροκόμη
72 Αβρονίκη
73 Αβρόντιον
74 Αβροπέδιλη
75 Αβροσύνη
76 Αβροτέλεια
77 Αβρότονον
78 Αβρυλλίς
79 Αβρωνίς
80 Αβρώτη
81 Άβυδη
82 Αγάβη
83 Αγαθαγγέλα
84 Αγαθάγητη
85 Αγάθη
86 Αγαθημερίς
87 Αγαθίππη
88 Αγαθόβουλη
89 Αγαθοδαίμουσα
90 Αγαθοδώρα
91 Αγαθόκλεια
92 Αγαθονίκη
93 Αγαθοπόδη
94 Αγαθοσθένη
95 Αγάθυρνα
96 Αγαθύρση
97 Αγαθωνία
98 Αγαθωνύμη
99 Αγάκλεια
100 Αγαλλία
101 Αγαμεμνονίδη
102 Αγαμήδη
103 Αγαμηδίδα
104 Αγαμήθη
105 Αγανίκη
106 Αγανίππη
107 Αγαπαία
108 Αγάπη
109 Αγαπηνωρίς
110 Αγαπητή
111 Αγαπτολέμα
112 Αγαρίστη
113 Αγασθένη
114 Αγασίκλεια
115 Αγασίππη
116 Αγαστοφάνη
117 Αγάστροφη
118 Αγαύη
119 Αγαφάντη
120 Αγγέλα
121 Αγγελία
122 Αγγέλιδα
123 Αγγελική
124 Αγγελίνα
125 Αγγερούλα
126 Αγγλία
127 Αγέα
128 Αγελάδα
129 Αγελαϊς
130 Αγελέα
131 Αγεμάχη
132 Αγεπόλεια
133 Αγέρωχη
134 Αγεσιμβροτίς
135 Αγεστράτη
136 Αγεύουσα
137 Αγεχόρη
138 Αγηνωρίς
139 Αγησάνδρα
140 Αγησιλεία
141 Αγησιλοχίς
142 Αγησιμάχη
143 Αγησινόη
144 Αγησίππη
145 Αγησιστράτη
146 Αγησιχόρη
147 Αγία
148 Αγιάσσου
149 Αγιάτις
150 Αγιδώς
151 Αγιοδεκτινή
152 Αγιοηλιώτισσα
153 Αγιολούσαινα
154 Αγιούλα
155 Αγιούπα
156 Αγίππη
157 Αγίς
158 Αγκαία
159 Αγλαΐα
160 Αγλανθιώ
161 Αγλαονίκη
162 Αγλαόπη
164 Αγλαοφήμη
165 Άγλαυρος
166 Αἴγλη
167 Αγλωκρίτη
168 Αγναγόρα
169 Αγνή
171 Αγνίππη
172 Αγνοδίκη
173 Αγνόκλεια
174 Αγοράκλεια
175 Αγορακρίτη
176 Αγοράνασσα
177 Αγοράστη
178 Αγορή
179 Αγορίτσα
180 Αγραία
181 Αγράμπελη
182 Αγράφω
183 Αγρέα
184 Αγρία
185 Αγριδιώτισσα
186 Αγριλιώτισσα
187 Αγριόπη
188 Αγρίππα
189 Αγροιώ
190 Αγροτέρα
191 Αγρυπνία
192 Αγυάη
193 Αγχία
194 Αγχιάλη
195 Αγχιβία
196 Αγχιθέα
197 Αγχιμάχη
198 Αγχίμολη
199 Αγχινόη
200 Αγχίππη
201 Αγχιπύλη
202 Αγχιρόη
203 Αγχιρρόη
204 Αγχίση
205 Άγχουρα
206 Άγω
207 Αγωνίππη
208 Αγωνίς
209 Άδα
210 Αδαία
211 Αδαλβέρτη
212 Αδαμαντία
214 Αδάματη
215 Αδάμη
216 Αδαμνάνη
217 Αδελαΐς
218 Αδελφή
219 Αδηφαγία
220 Αδιάντη
221 Αδίστα
222 Αδίτη
223 Αδμήτη
224 Αδράστεια
225 Αδριανή
226 Αδύτη
227 Αδώνια
228 Αεθλία
229 Αειθάλα
230 Αειμακάριστος
231 Αειμεσιτεύουσα
232 Αειμνήστη
233 Αέλια
234 Αελλόπους
235 Αελλώ
236 Αερία
237 Αερόπη
238 Αετία
239 Αζαΐς
240 Αζαρία
241 Αζείδα
242 Αηδών
243 Αθάμβουσα
244 Αθανάδα
245 Αθανασία
246 Αθεόνα
247 Αἰθερία
248 Αθηδάρα
249 Αθηνά
250 Αθηναγόρα
251 Αθήνη
252 Αθηνίς
253 Αθηνιώτισσα
254 Αθηνογένεια
255 Αθηνοδώρα
256 Αθηνώ
257 Αθορ
258 Αἴθρα
259 Αθώα
260 Αθώρηκτη
261 Αία
262 Αιάκη
263 Αίγαγρη
264 Αιγαία
265 Αιγαίωρα
266 Αιγαλέα
267 Αιγάστρη
268 Αιγάτη
269 Αίγειρος
270 Αιγέστη
271 Αιγιάλεια
272 Αιγίδα
273 Αίγινα
275 Αιγίσθη
276 Αίγλη
277 Αιγυπτία
278 Αϊδανή
279 Αιδεσία
280 Αιδός
281 Αιδώ
282 Αιήτη
283 Αιθάλη
284 Αιθερία
285 Αιθίλλα
286 Αιθούσα
287 Αίθρα
288 Αιθύλλα
289 Αικατερίνη
292 Αιλία
293 Αιμάνθη
294 Αιματούσα
295 Αιμίαλου
296 Αιμιλένια
297 Αιμιλένια
298 Αιμιλία
299 Αιμιλίνα
300 Αίμουσα
301 Αιναρέτη
302 Αινεία
303 Αινία
304 Αινίππη
305 Αινιώνη
306 Άϊντα
307 Αιξ
308 Αιόλη
309 Αϊρένα
310 Αιρίν
311 Αιρκώτισσα
312 Αιρώ
313 Αίσαρα
314 Αισημίδα
315 Αίσηπα
316 Αίστυ
317 Αίστυ
318 Αισυήτη
319 Αισχίνη
320 Αισχρηίς
321 Αισχυλίς
322 Αισωπία
324 Άϊτα
325 Αίτνα
326 Αιτωλίς
327 Αιχμίουσα
328 Αιωπίς
329 Αιώρα
330 Ακαδημία
331 Ακαθή
332 Ακάθιστη
333 Ακακαλλίς
334 Ακακία
335 Ακαλανθίς
336 Ακαλλαρίς
337 Ακάμα
338 Ακανθίς
339 Ακάστη
340 Ακατάβλητη
341 Ακατάφλεκτη
342 Αἰκατερίνη
343 Ακελδαμά
344 Ακέλεια
345 Ακεσάνδρα
346 Άκεσις
347 Ακεψεή
348 Ακεψιμά
349 Ακήραση
350 Ακίνδυνη
351 Άκις
352 Ακκαλίς
353 Ακκώ
354 Ακματίδα
355 Ακμή
356 Άκμουσα
357 Ακολουθία
358 Ακουσιθέα
359 Ακουσιλάα
360 Ακουσιλόχεια
361 Ακραία
362 Ακρίβη
363 Ακρίτα
364 Ακροτελεύτιον
365 Ακρωτηριανή
366 Ακταία
367 Ακτίς
368 Ακτορίς
369 Ακύλα
370 Αλαλά
371 Αλάνα
372 Αλανιώτισσα
373 Αλαξάνδρα
374 Αλάσια
375 Αλαστορίδη
376 Αλβανή
377 Αλβέρτα
378 Αλβίνα
379 Αλεγρία
380 Αλέκα
381 Αλεμίνα
382 Αλένα
383 Αλεξάνδρα
384 Αλεξία
385 Αλεξίβια
386 Αλεξίκακη
387 Αλεξιμάχη
388 Αλεξίππη
389 Αλεξιρόη
390 Αλεξιώτισσα
391 Αλεπινή
392 Αλήθεια
393 Αληκτώ
394 Αλήτη
395 Αληυόνη
396 Αλθαία
397 Αλία
398 Αλίη
399 Αλιθέρση
400 Αλίκη
401 Αλιμήδη
402 Αλίντα
403 Αλιόπη
404 Αλίσα
405 Άλισον
406 Αλιφηραία
407 Αλκαθόη
408 Αλκαία
409 Αλκαινέτη
410 Αλκαμένη
411 Αλκάνδρη
412 Αλκάντρα
413 Αλκέτα
414 Άλκη
415 Αλκήνωρ
416 Άλκηστις
417 Αλκιβία
418 Αλκιβιάδη
419 Αλκιδίκη
420 Αλκιθόη
421 Αλκιμάχη
422 Αλκιμέδη
423 Αλκίμη
424 Αλκιμίδη
425 Αλκινόη
426 Αλκιόπη
427 Αλκίππη
429 Αλκίς
430 Αλκισθένη
431 Αλκίφρουσα
432 Αλκμήνη
433 Αλκυών
434 Αλλοιώτισσα
435 Άλμα
436 Αλμαρίνα
437 Αλμπάνα
438 Αλόη
439 Αλοκράτη
440 Αλόπη
441 Αλόχη
442 Αλσηΐς
443 Αλταία
444 Αλτάνη
445 Άλτη
446 Άλτιμη
447 Αλτίνα
448 Αλύα
449 Αλυόνα
450 Αλυπία
451 Αλυσία
452 Αλφαία
453 Αλφειά
454 Αλφεσίβοια
455 Άλφια
456 Αλωνία
457 Αμαδρυάς
458 Αμαζών
459 Αμάθεια
460 Αμαθούσα
461 Αμάλθεια
462 Αμαλία
463 Αμαλιάννα
464 Αμανατία
465 Αμάνδα
466 Αμαρακίς
467 Αμαρίλντα
468 Αμαρυλλίς
470 Αμαστρίνη
471 Αματίτση
472 Αμβέρσα
473 Αμβροσία
474 Αμεθέα
475 Αμέθυστη
476 Αμέλια
477 Άμεμπτη
478 Αμερίκη
479 Αμερίνη
480 Αμερίσσα
481 Αμέρσια
482 Αμήδη
483 Αμμία
484 Αμμιανή
485 Αμμουνία
486 Αμμωνά
487 Αμνησία
488 Αμοίνη
489 Αμολιανή
490 Αμομφαρέτη
491 Αμπελίς
492 Αμπελοκήπισσα
493 Αμπλία
494 Αμυγδαλέα
495 Αμύκλα
496 Αμυμώνη
497 Αμύντα
498 Αμύρα
499 Αμφιάλη
500 Αμφιάνασσα
501 Αμφιαράη
502 Αμφιδάμα
503 Αμφιδίκη
504 Αμφιθάλεια
505 Αμφιθέα
506 Αμφιθόη
507 Αμφίκλεια
508 Αμφικτυωνίς
509 Αμφιλοχία
510 Αμφιλύκη
511 Αμφίλυτη
512 Αμφιμάχη
513 Αμφιμέδα
514 Αμφιμήδη
515 Αμφινόμη
516 Αμφιρρόη
517 Αμφιρώ
518 Αμφιτρίτη
519 Αμφιώνη
520 Αμωμη
521 Ανάγκη
522 Αναία
523 Αναΐς
524 Αναϊτις
525 Αναλίζα
526 Ανανία
527 Αναξαγόρα
528 Αναξάνδρα
529 Αναξαρέτη
530 Ανάξαρχη
531 Αναξιβία
532 Αναξιμάνδρα
533 Αναξιμένη
534 Αναξίππη
535 Αναξιρρόη
536 Ανάργυρη
537 Άνασσα
538 Αναστασία
539 Αναστέλλα
540 Ανατολή
541 Αναφωνήτρια
542 Άνβη
543 Άνδρεα
544 Ανδριανή
545 Ανδριάννα
546 Ανδριγούλα
547 Ανδροδάιξα
548 Ανδρομάχη
549 Ανδρομέδα
550 Ανδρομήδη
551 Ανδρονίκη
552 Ανδροπελαγία
553 Ανδροσθένη
554 Ανδροφίλη
555 Ανεζίνα
556 Ανειτυλλιανή
557 Ανεκτή
558 Ανέλια
559 Άνελλα
560 Ανεμπόδιστη
561 Άνεμώνη
562 Ανερίνα
563 Ανερίνα
564 Ανέστια
565 Ανησιδώρα
566 Άνθα
567 Άνθεμις
568 Ανθεστηρίς
569 Ανθή
570 Ανθηδόνη
572 Ανθήκλεια
573 Ανθήλεια
574 Ανθήλια
575 Ανθηνίκη
576 Ανθηνίς
577 Άνθιμη
578 Ανθίππη
579 Ανθοδέσμη
580 Ανθοζωή
581 Ανθονίκη
582 Ανθοσμία
583 Ανθρακία
584 Ανία
585 Ανίκητη
586 Ανιμαϊς
587 Ανίνα
588 Ανίππη
589 Ανίτα
590 Ανμαρί
591 Άνν Μαρί
592 Άννα
594 Ανναγκρέυς
595 Αννακαίτη
596 Ανναλίζα
597 Ανναμπέλα
598 Ανναρέα
599 Ανναστέλλα
600 Αννέζη
601 Αννίβα
602 Αννίνη
603 Άνοιξη
604 Ανουσώ
605 Ανουτσιάτα
606 Άντα
607 Ανταγόρα
608 Ανταία
609 Άντεια
610 Αντελίνα
611 Αντερώσα
612 Αντζελίνα
613 Αντηνώρη
614 Άντια
615 Αντιάνειρα
616 Αντιγένη
617 Αντιγόνη
618 Αντιδώρα
619 Αντιδωρίππη
620 Αντίκλεια
621 Αντιλοχίς
622 Αντιμάχη
623 Αντιμήδη
624 Αντινίτισσα
625 Αντινόη
626 Αντιόπη
627 Αντιοχίς
628 Αντίπα
629 Αντιπάτρα
630 Άντιφα
631 Αντιφάνη
632 Αντιφάτη
633 Αντιφόνη
634 Αντιφωνήτρια
635 Αντιφώσσα
636 Αντουανέτα
638 Άντρεα
639 Αντωνέττα
640 Αντωνία
641 Αντωνίκη
642 Αντωνίσκη
643 Ανυξιά
644 Ανυσία
645 Ανωμερίτισσα
646 Ανώνυμη
647 Άξα
648 Αξίερο
649 Αξίνη
650 Αξιοθέα
651 Αξιόκερσα
652 Αξιονίκη
653 Αξιούσα
654 Αοδεσία
655 Αοιδή
656 Αουρόρα
657 Απατουρία
658 Απείρανδρος
659 Απελλή
660 Απελλίχα
661 Απήμια
662 Απλοδώρα
663 Απολλιναρία
664 Απολλοδήμη
665 Απολλοδότη
666 Απολλοδούρη
667 Απολλωνία
668 Απολλωνίς
669 Αποστολένα
670 Αποστολία
671 Απυμοσύνη
672 Άπφια
673 Αραβέλλα
674 Αρακιώτισσα
675 Αραμπέλλα
676 Αράνθια
677 Αραξή
678 Αράπισσα
679 Αράχνη
680 Αρβανίτισσα
681 Άρβηλα
682 Αργά
683 Αργανθώνη
684 Αργεία
685 Αργέλη
686 Αργεντινή
687 Αργήλη
688 Αργία
689 Αργίνη
690 Αργίνουσσα
691 Αργιόπη
692 Αργοναύτη
693 Αργυλεωνις
694 Αργυρά
695 Αργυφίη
696 Αργώ
697 Αρδαλίς
698 Αρεδία
699 Αρέθουσα
701 Αρεία
702 Αρειμάνια
703 Αρείωνας
704 Αρεστή
705 Άρεστον
706 Αρετή
707 Αρηβοΐα
708 Αρηγονίς
709 Αρήνη
710 Αρήτη
711 Άρια
712 Αριάδνη
715 Αριάθνη
716 Αριάνα
717 Αριαράθη
718 Αριαρούλα
719 Αρίβοια
720 Αριγνωτη
721 Αριδάφνη
722 Αριδίκη
723 Αριέλ
724 Αριέτα
725 Αριλιά
726 Αρίμανθη
727 Αριμνηστέα
728 Αρίννα
729 Αρίσα
730 Αρίσβη
731 Αρισταγγέλα
732 Αρισταγόρα
733 Αρισταινέτη
734 Αριστακώ
735 Αριστάνδρα
736 Αρισταρχίς
737 Αριστείδη
738 Αρίστη
739 Αριστιάνα
740 Αριστίνα
741 Αριστιόπη
742 Αριστίππη
743 Αριστόβια
744 Αριστοβούλα
745 Αριστογείτουσα
746 Αριστοδήμη
747 Αριστοδίκη
748 Αριστοθάλεια
749 Αριστοθέα
750 Αριστόκλεια
751 Αριστοκρατία
752 Αριστοκύπρα
753 Αριστομάχη
754 Αριστομένη
755 Αριστομήδη
756 Αριστονίκη
757 Αριστονόη
758 Αριστοτέλεια
759 Αριστοτέχνη
760 Αριστωνύμη
761 Αρίφρουσα
762 Αρκαδία
763 Αρκέα
764 Άρκη
765 Αρκιθάλεια
766 Αρλέτα
767 Αρλίντα
768 Αρμαντίνα
769 Αρμενοκρατούσα
770 Αρμοδία
771 Αρμοθόη
772 Αρμονία
773 Άρνη
774 Αρόα
775 Αροδάφνη
776 Άρπινα
777 Αρριανή
778 Αρριδαία
779 Αρριέττα
780 Αρριχίουσα
781 Αρρύβα
782 Αρσάκη
783 Αρσενία
784 Αρσίνα
785 Αρσινόη
786 Αρσίππη
787 Άρτα
788 Αρτεμιδώρα
789 Άρτεμις
790 Αρτυμήδη
791 Αρύτη
792 Αρχαγάθη
793 Αρχαγγελιώτισσα
794 Αρχεάνασσα
795 Αρχεδίκη
796 Αρχελάη
797 Αρχεμάχη
798 Αρχεμήδη
799 Αρχενίκη
800 Αρχεόπη
801 Αρχεστράτη
802 Αρχέστροτη
803 Αρχία
804 Αρχιδάμη
805 Αρχιδίκη
806 Αρχιμήδη
807 Αρχίππη
808 Αρχισπορίτισσα
809 Αρχοντία
810 Αρχοντίνα
811 Ασάνω
812 Ασάφεια
813 Άση
814 Ασημίνα
815 Ασημώνη
816 Ασία
817 Ασίη
818 Ασινέθ
819 Ασκλά
820 Ασκληπιάς
821 Ασκληπιγένεια
822 Ασκληπιοδότη
823 Ασκληπιοδώρα
824 Άσκρη
825 Άσπα
826 Ασπασία
827 Ασπιδοχάρμη
828 Ασπραγγέλου
829 Ασπροβουνιώτισσα
830 Ασπροπαναγιά
831 Ασπρούλα
832 Ασσονίδη
833 Αστακίδη
834 Αστάρτη
835 Ασταφις
836 Αστεία
837 Αστερία
838 Αστερόειδα
839 Αστερόζα
840 Αστερόπη
841 Αστή
842 Αστηρόπη
843 Αστράδαινα
844 Αστραία
845 Αστρελένα
846 Άστρια
847 Αστρίς
848 Αστρίτη
849 Αστυάγη
850 Αστυάλη
851 Αστυάνασσα
852 Αστυβία
853 Αστυδάμεια
854 Αστυκράτεια
855 Άστυλα
856 Αστυλόχεια
857 Αστυμάχη
858 Αστυμέδουσα
859 Αστυμηδίδη
860 Αστυμηδίδης
861 Αστυνόμη
862 Αστυόχεια
863 Αστυόχη
864 Ασύγκριτη
865 Ασυδία
866 Ασυνέθ
867 Ασυνούλα
868 Ασχολία
869 Ασωπίς
870 Ασωπογείτα
871 Ασωπογένη
872 Ασωποδάρη
873 Ασωποδότη
874 Ασωποδώρα
875 Ασώποια
876 Ασωπόκλεια
877 Ασωποκρίτη
878 Ασωπολάα
879 Αταλάντη
880 Ατάργατις
881 Ατζουλέτα
882 Ατθίς
883 Ατία
884 Άτις
885 Ατλάντεια
886 Άτροπος
887 Ατρύτη
888 Ατταλίς
889 Αττική
890 Αυγεία
891 Αυγερινή
892 Αυγή
893 Αυγούστα
894 Αυδάκτη
895 Αυδάτα
896 Αύκτα
897 Αυλίδα
898 Αυξεντία
899 Αυξιβία
900 Αυξιλιαρία
901 Αυξώ
902 Αύρα
903 Αυρηλία
904 Αυσημήδη
905 Αυτομάτη
906 Αυτομέδουσα
907 Αυτομήδη
908 Αυτονόη
909 Αυτονομία
910 Αφαία
911 Αφένδρα
912 Αφεντία
913 Αφέντρα
914 Αφθονία
915 Αφραάτη
916 Αφρικάνα
917 Αφροδίτη
918 Αφροκόμη
919 Αφροξυλάνθη
920 Αφρούλα
921 Αχαιά
922 Αχαιμένη
923 Αχερουσία
924 Αχερουσία
925 Αχίλλεια
926 Αχίμα
927 Άχραντη
928 Αψεύδη
929 Αψευδής
930 Αψιδιώτισσα
931 Αώα
932 Βαβέλυκα
933 Βαβύλα
934 Βάγια
935 Βάδιμη
936 Βαθύκλεια
937 Ἄβαι
938 Βάια
939 Βάκια
940 Βακίνα
941 Βακχίς
942 Βακχυλίς
943 Βαλάντα
944 Βαλασία
945 Βαλδερούδη
946 Βαλεντίνα
947 Βαλέρια
948 Βάλια
949 Βαλμπόνα
950 Βαλουκλιώτισσα
951 Βαλσαμία
952 Βάλτη
953 Βαμβακία
954 Βάνα
955 Βάνδα
956 Βανέσσα
958 Βανίνα
959 Βανιώτισσα
960 Βάννα
961 Βάντα
962 Βαουθά
963 Βαπτίς
964 Βαραγγιώτισσα
965 Βαραδάτη
966 Βαραχησία
967 Βαρβάρα
968 Βαρδαρία
969 Βαρδιανιώτισσα
970 Βαρδιάννα
971 Βαρθολομαία
972 Βάρις
973 Βαρκέτις
974 Βαρκού
975 Βάρλα
976 Βαρνάβα
977 Βαρουχία
978 Βαρσαβία
979 Βαρσανουφία
980 Βάρσια
981 Βαρσίνη
982 Βαρυτίμη
983 Βάσια
984 Βασιανή
985 Βασιάνθη
986 Βασιλεία
987 Βασιλειάνα
988 Βασιλένια
989 Βασιληγενέτειρα
990 Βασίλισσα
991 Βασιλοπούλα
992 Ἀβασκαντίς
993 Ἀβασκαντώ
994 Ἄβασκη
995 Βάσσα
996 Ἄβασσον
997 Ἀβάστακτη
998 Βαστράδα
999 Βάτεια
1000 Βατίς
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία