Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Ανναμπέλα Άννας Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
1 Χαλκάορ
2 Abra
3 Aισχύλα
4 Aλεξιμήδη
5 Aριμήδη
6 Etheldreda
7 Eύαρδις
8 Gwenagwy
9 Nαΐς
10 Wivina
11 Ααρδαῒς
12 Άβα
13 Άβαβα
14 Αβαδδώσσα
15 Αβάδνη
16 Αβαεοδώρα
17 Αβαζία ή Αβασγία
18 Αβαζίουσα
19 Αβάη
20 Αβαία
21 Αβαιοδόρα
22 Αβαιοδώρα
23 Αβαιοκρίτη
24 Αβαίστα
25 Αβάκαινα
26 Αβάκεια
27 Αβακένα
28 Αβακουμία
29 Άβακτη
30 Αβάμμουσα
31 Αβανθίς
32 Αβαντία καί Αμαντία
33 Αβαντιάδη
34 Αβαντιάς
35 Αβαντίδη
36 Αβαντίς
37 Αβαρβαρέη
38 Αβάρβαρη
39 Αβαρη
40 Αβαρίνη
41 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
42 Άβαρτη
43 Αβάσιτη
44 Αβασκάντη
45 Αβασκάντιλλα
46 Αββαία
47 Άβδηρα
48 Αβδιηλία
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Αβιάθα
54 Αβιανία
55 Αβιανία
56 Αβίαντη
57 Αβίατη
58 Άβιβα
59 Αβιλλία
60 Αβιμελιχίς
61 Αβινιόν
62 Αβλαβία
63 Άβληρα
64 Αβουδίμη
65 Αβουναία
66 Αβρααμία
67 Αβρικία
68 Αβρονίκη
69 Αβρόντιον
70 Αβροσύνη
71 Αβροτέλεια
72 Αβρότονον
73 Αβρυλλίς
74 Αβρωνίς
75 Αβρώτη
76 Άβυδη
77 Αγάβη
78 Αγαθαγγέλα
79 Αγαθάγητη
80 Αγάθη
81 Αγαθημερίς
82 Αγαθίππη
83 Αγαθόβουλη
84 Αγαθοδαίμουσα
85 Αγαθοδώρα
86 Αγαθόκλεια
87 Αγαθονίκη
88 Αγαθοπόδη
89 Αγαθοσθένη
90 Αγάθυρνα
91 Αγαθύρση
92 Αγαθωνία
93 Αγαθωνύμη
94 Αγάκλεια
95 Αγαλλία
96 Αγαμεμνονίδη
97 Αγαμήδη
98 Αγαμηδίδα
99 Αγαμήθη
100 Αγανίκη
101 Αγανίππη
102 Αγάπη
103 Αγαπηνωρίς
104 Αγαπητή
105 Αγαπτολέμα
106 Αγαρίστη
107 Αγασίκλεια
108 Αγαύη
109 Αγγέλα
110 Αγγελαρία
111 Αγγελία
112 Αγγέλιδα
113 Αγγελική
114 Αγγελίνα
115 Αγγερούλα
116 Αγγλία
117 Αγελάδα
118 Αγελαϊς
119 Αγεμάχη
120 Αγέρωχη
121 Αγεστράτη
122 Αγεύουσα
123 Αγεχόρη
124 Αγηνωρίς
125 Αγησάνδρα
126 Αγησιλεία
127 Αγησιλοχίς
128 Αγησιμάχη
129 Αγησιστράτη
130 Αγησιχόρα
131 Αγιάσσου
132 Αγιάτις
133 Αγιδώς
134 Αγιοδεκτινή
135 Αγιοηλιώτισσα
136 Αγιολούσαινα
137 Αγιούλα
138 Αγιούπα
139 Αγκαία
140 Αγλαΐα
141 Αγλαονίκη
142 Αγλαόπη
144 Αγλαοφήμη
145 Άγλαυρος
146 Αἴγλη
147 Αγναγόρα
148 Αγνή
150 Αγνοδίκη
151 Αγνόκλεια
152 Αγορακρίτη
153 Αγοράστη
154 Αγορή
155 Αγορίτσα
156 Αγραία
157 Αγράμπελη
158 Αγράφω
159 Αγρεύουσα
160 Αγρία
161 Αγριδιώτισσα
162 Αγριλιώτισσα
163 Αγριόπη
164 Αγρίππα
165 Αγροιώ
166 Αγροτέρα
167 Αγρυπνία
168 Αγυάη
169 Αγχιάλη
170 Αγχιμάχη
171 Αγχινόη
172 Αγχιρόη
173 Αγχιρρόη
174 Αγχίση
175 Άγω
176 Αγωνίς
177 Άδα
178 Αδαία
179 Αδαλβέρτη
180 Αδαμαντία
182 Αδάματη
183 Αδάμη
184 Αδελαΐς
185 Αδελφή
186 Αδιάντη
187 Αδίστα
188 Αδίτη
189 Αδμήτη
190 Αδράστεια
191 Αδριανή
192 Αδύτη
193 Αδώνια
194 Αεθλία
195 Αειθάλα
196 Αειμακάριστος
197 Αειμεσιτεύουσα
198 Αειμνήστη
199 Αέλια
200 Αελλόπους
201 Αελλώ
202 Αερία
203 Αερόπη
204 Αετία
205 Αζαΐς
206 Αηδών
207 Αθανάδα
208 Αθανασία
209 Αθεόνα
210 Αἰθερία
211 Αθηνά
212 Αθηναγόρα
213 Αθήνη
214 Αθηνίς
215 Αθηνιώτισσα
216 Αθηνογένεια
217 Αθηνοδώρα
218 Αθηνώ
219 Αθορ
220 Αἴθρα
221 Αία
222 Αιάκη
223 Αιγαία
224 Αιγέα
225 Αίγειρος
226 Αιγέστη
227 Αίγη
228 Αιγιάλεια
229 Αιγίδα
230 Αίγινα
232 Αιγίσθη
233 Αίγλη
234 Αιγυπτία
235 Αϊδανή
236 Αιδεσία
237 Αιδός
238 Αιδώ
239 Αιήτη
240 Αιθερία
241 Αίθη
242 Αιθήρη
243 Αιθίλλα
244 Αιθούσα
245 Αίθρα
246 Αιθύλλα
247 Αικατερίνη
250 Αιλία
251 Αιματούσα
252 Αιμίαλου
253 Αιμιλένια
254 Αιμιλένια
255 Αιμιλία
256 Αιμιλίνα
257 Αίμουσα
258 Αιναρέτη
259 Αινεία
260 Αινία
261 Αινίππη
262 Αινιώνη
263 Άϊντα
264 Αιόλη
265 Αϊρένα
266 Αιρίν
267 Αιρκώτισσα
268 Αιρώ
269 Αίσαρα
270 Αισημίδα
271 Αίσηπα
272 Αίστυ
273 Αίστυ
274 Αισυήτη
275 Αισχίνη
276 Αισχρηίς
277 Αισχυλίς
278 Αισωπία
280 Άϊτα
281 Αίτνα
282 Αιτωλίς
283 Αιχμίουσα
284 Αιωπίς
285 Αιώρα
286 Ακαδημία
287 Ακαθή
288 Ακάθιστη
289 Ακακαλλίς
290 Ακακία
291 Ακαλανθίς
292 Ακαλλαρίς
293 Ακάμα
294 Ακανθίς
295 Ακάστη
296 Ακατάβλητη
297 Ακατάφλεκτη
298 Αἰκατερίνη
299 Ακελδαμά
300 Ακέλεια
301 Ακεσάνδρα
302 Άκεσις
303 Ακεψεή
304 Ακεψιμά
305 Ακήραση
306 Ακίνδυνη
307 Ακκαλίς
308 Ακκώ
309 Ακματίδα
310 Ακμή
311 Άκμουσα
312 Ακολουθία
313 Ακραία
314 Ακρίβη
315 Ακρίτα
316 Ακρωτηριανή
317 Ακταία
318 Ακτίς
319 Ακτορίς
320 Ακύλα
321 Αλαλά
322 Αλάνα
323 Αλανιώτισσα
324 Αλαξάνδρα
325 Αλάσια
326 Αλβανή
327 Αλβέρτα
328 Αλβίνα
329 Αλεγρία
330 Αλέκα
331 Αλεμίνα
332 Αλένα
333 Αλεξάνδρα
334 Αλεξία
335 Αλεξίβια
336 Αλεξίκακη
337 Αλεξιμάχη
338 Αλεξιρόη
339 Αλεξιώτισσα
340 Αλεπινή
341 Αλήθεια
342 Αληκτώ
343 Αλήτη
344 Αληυόνη
345 Αλθαία
346 Αλία
347 Αλίη
348 Αλιθέρση
349 Αλίκη
350 Αλιμήδη
351 Αλίντα
352 Αλίσα
353 Άλισον
354 Αλιφηραία
355 Αλκαθόη
356 Αλκαία
357 Αλκάνδρη
358 Αλκάντρα
359 Άλκη
360 Αλκήνωρ
361 Άλκηστις
362 Αλκιβία
363 Αλκιβιάδη
364 Αλκιδίκη
365 Αλκιθόη
366 Αλκιμάχη
367 Αλκιμέδη
368 Αλκιμήδη
369 Αλκινόη
370 Αλκίππη
372 Αλκίς
373 Αλκίφρουσα
374 Αλκμήνη
375 Αλκυών
376 Αλλοιώτισσα
377 Άλμα
378 Αλμαρίνα
379 Αλμπάνα
380 Αλόη
381 Αλοκράτη
382 Αλόπη
383 Αλόχη
384 Αλσηΐς
385 Αλταία
386 Αλτάνη
387 Άλτη
388 Άλτιμη
389 Αλτίνα
390 Αλύα
391 Αλυπία
392 Αλυσία
393 Αλφαία
394 Αλφειά
395 Αλφεσίβοια
396 Άλφια
397 Αλωνία
398 Αμαδρυάς
399 Αμαζών
400 Αμάθεια
401 Αμαθούσα
402 Αμάλθεια
403 Αμαλία
404 Αμαλιάννα
405 Αμανατία
406 Αμάνδα
407 Αμαρακίς
408 Αμαρίλντα
409 Αμαρυλλίς
411 Αμαστρίνη
412 Αματίτση
413 Αμβέρσα
414 Αμβροσία
415 Αμεθέα
416 Αμέλια
417 Άμεμπτη
418 Αμερίκη
419 Αμερίνη
420 Αμερίσσα
421 Αμέρσια
422 Αμήδη
423 Αμμία
424 Αμμιανή
425 Αμμουνία
426 Αμμωνά
427 Αμνησία
428 Αμοίνη
429 Αμολιανή
430 Αμομφαρέτη
431 Αμπελίς
432 Αμπελοκήπισσα
433 Αμπλία
434 Αμυγδαλέα
435 Αμύκλα
436 Αμυμώνη
437 Αμύντα
438 Αμύρα
439 Αμφιάλη
440 Αμφιαράη
441 Αμφιδάμα
442 Αμφιθέα
443 Αμφιθόη
444 Αμφίκλεια
445 Αμφικτυωνίς
446 Αμφιλοχία
447 Αμφιλύκη
448 Αμφιμάχη
449 Αμφιμέδα
450 Αμφιμήδη
451 Αμφινόμη
452 Αμφιρρόη
453 Αμφιρώ
454 Αμφιτρίτη
455 Αμφιώνη
456 Αμωμη
457 Ανάγκη
458 Αναία
459 Αναΐς
460 Αναϊτις
461 Αναλίζα
462 Ανανία
463 Αναξαγόρα
464 Αναξάνδρα
465 Αναξαρέτη
466 Ανάξαρχη
467 Αναξιβία
468 Αναξιμάνδρα
469 Αναξιμένη
470 Αναξιρρόη
471 Ανάργυρη
472 Άνασσα
473 Αναστασία
474 Αναστέλλα
475 Ανατολή
476 Αναφωνήτρια
477 Άνβη
478 Άνδρεα
479 Ανδριανή
480 Ανδριάννα
481 Ανδριγούλα
482 Ανδροδάιξα
483 Ανδρομάχη
484 Ανδρομέδα
485 Ανδρομήδη
486 Ανδρονίκη
487 Ανδροπελαγία
488 Ανδροφίλη
489 Ανεζίνα
490 Ανειτυλλιανή
491 Ανεκτή
492 Ανέλια
493 Άνελλα
494 Ανεμπόδιστη
495 Άνεμώνη
496 Ανερίνα
497 Ανερίνα
498 Ανέστια
499 Ανησιδώρα
500 Άνθα
501 Ανθεμις
502 Ανθή
503 Ανθηδόνη
505 Ανθήκλεια
506 Ανθήλεια
507 Ανθήλια
508 Ανθηνίκη
509 Άνθιμη
510 Ανθίππη
511 Ανθοδέσμη
512 Ανθοζωή
513 Ανθονίκη
514 Ανθοσμία
515 Ανθρακία
516 Ανία
517 Ανίκητη
518 Ανιμαϊς
519 Ανίνα
520 Ανίππη
521 Ανίτα
522 Ανμαρί
523 Άνν Μαρί
524 Άννα
526 'Ανναγκρέϋς
527 Αννακαίτη
528 Ανναλίζα
529 Ανναμπέλα
530 Ανναρέα
531 Ανναστέλλα
532 Αννέζη
533 Αννίνη
534 Άνοιξη
535 Ανουσώ
536 Ανουτσιάτα
537 Άντα
538 Άντεια
539 Αντελίνα
540 Αντερώσα
541 Αντζελίνα
542 Αντηνώρη
543 Άντια
544 Αντιάνειρα
545 Αντιγόνη
546 Αντίκλεια
547 Αντιλοχίς
548 Αντιμάχη
549 Αντιμήδη
550 Αντινίτισσα
551 Αντινόη
552 Αντιόπη
553 Αντιοχίς
554 Αντίπα
555 Αντιπάτρα
556 Άντιφα
557 Αντιφάνη
558 Αντιφάτη
559 Αντιφόνη
560 Αντιφωνήτρια
561 Αντιφώσσα
562 Αντουανέτα
564 Άντρεα
565 Αντωνέττα
566 Αντωνία
567 Αντωνίκη
568 Αντωνίσκη
569 Ανυξιά
570 Ανυσία
571 Ανωμερίτισσα
572 Ανώνυμη
573 Άξα
574 Αξίερο
575 Αξίνη
576 Αξιοθέα
577 Αξιόκερσα
578 Αξιονίκη
579 Αξιούσα
580 Αοδεσία
581 Αοιδή
582 Αουρόρα
583 Απατουρία
584 Απελλή
585 Απελλίχα
586 Απήμια
587 Απλοδώρα
588 Απολλιναρία
589 Απολλωνία
590 Απολλωνίς
591 Αποστολένα
592 Αποστολία
593 Απυμοσύνη
594 Άπφια
595 Αραβέλλα
596 Αρακιώτισσα
597 Αραμπέλα
598 Αραξή
599 Αράπισσα
600 Αράχνη
601 Αρβανίτισσα
602 Άρβηλα
603 Αργά
604 Αργεία
605 Αργέλη
606 Αργεντινή
607 Αργήλη
608 Αργία
609 Αργίνη
610 Αργίνουσσα
611 Αργιόπη
612 Αργοναύτη
613 Αργυλεωνις
614 Αργυρά
615 Αργυφίη
616 Αργώ
617 Αρδαλίς
618 Αρεδία
619 Αρέθουσα
621 Αρεία
622 Αρείωνας
623 Αρεστή
624 Άρεστον
625 Αρετή
626 Αρηβοΐα
627 Αρηγονίς
628 Αρήνη
629 Αρήτη
630 Άρια
631 Αριάδνη
633 Αριάθνη
634 Αριάνα
635 Αριαρούλα
636 Αρίβοια
637 Αριγνωτη
638 Αριδάφνη
639 Αριέλ
640 Αριέτα
641 Αριλιά
642 Αριμνηστέα
643 Αρίννα
644 Αρίσα
645 Αρίσβη
646 Αρισταγγέλα
647 Αρισταγόρα
648 Αρισταινέτη
649 Αρισταρχίς
650 Αριστείδη
651 Αρίστη
652 Αριστιάνα
653 Αριστίνα
654 Αριστίππη
655 Αριστοβούλα
656 Αριστοδήμη
657 Αριστοδίκη
658 Αριστοθέα
659 Αριστόκλεια
660 Αριστοκρατία
661 Αριστοκύπρα
662 Αριστομάχη
663 Αριστομένη
664 Αριστομήδη
665 Αριστονίκη
666 Αριστονόη
667 Αριστοτέλεια
668 Αριστοτέχνη
669 Αριστωνομίδα
670 Αρίφρουσα
671 Αρκαδία
672 Αρκέα
673 Άρκη
674 Αρλέτα
675 Αρλίντα
676 Αρμαντίνα
677 Αρμενοκρατούσα
678 Αρμοδία
679 Αρμοθόη
680 Αρμονία
681 Άρνη
682 Αρόα
683 Αροδάφνη
684 Άρπινα
685 Αρριανή
686 Αρριδαία
687 Αρριέττα
688 Αρρύβα
689 Αρσάκη
690 Αρσενία
691 Αρσίνα
692 Αρσινόη
693 Αρσίππη
694 Άρτα
695 Αρτεμιδώρα
696 Άρτεμις
697 Αρτεμισία
698 Αρτυμήδη
699 Αρχαγάθη
700 Αρχαγγελιώτισσα
701 Αρχεάνασσα
702 Αρχεδίκη
703 Αρχελάη
704 Αρχεμάχη
705 Αρχεμήδη
706 Αρχία
707 Αρχιδαμια
708 Αρχιδίκη
709 Αρχιμήδη
710 Αρχίππη
711 Αρχισπορίτισσα
712 Αρχοντία
713 Αρχοντίνα
714 Ασάνω
715 Ασάφεια
716 Άση
717 Ασημίνα
718 Ασημώνη
719 Ασία
720 Ασίη
721 Ασινέθ
722 Ασκλά
723 Ασκληπιάς
724 Ασκληπιγένεια
725 Ασκληπιοδότη
726 Ασκληπιοδώρα
727 Άσκρη
728 Άσπα
729 Ασπασία
730 Ασπιδοχάρμη
731 Ασπραγγέλου
732 Ασπροβουνιώτισσα
733 Ασπροπαναγιά
734 Ασπρούλα
735 Αστάρτη
736 Ασταφις
737 Αστεία
738 Αστερία
739 Αστερόειδα
740 Αστερόζα
741 Αστερόπεια
742 Αστερόπη
743 Αστή
744 Αστηρόπη
745 Αστράδαινα
746 Αστραία
747 Αστρελένα
748 Άστρια
749 Αστρίς
750 Αστρίτη
751 Αστυάνασσα
752 Αστυβία
753 Αστυδάμεια
754 Αστυκράτεια
755 Αστυμάχη
756 Αστυμέδουσα
757 Αστυμηδίδη
758 Αστυμηδίδης
759 Αστυνόμη
760 Αστυόχεια
761 Αστυόχη
762 Ασύγκριτη
763 Ασυδία
764 Ασυνέθ
765 Ασυνούλα
766 Ασχολία
767 Ασωπίς
768 Αταλάντη
769 Ατάργατις
770 Ατζουλέτα
771 Ατθίς
772 Ατία
773 Άτις
774 Ατλάντεια
775 Άτροπος
776 Ατρύτη
777 Ατταλίς
778 Αττική
779 Αυγεία
780 Αυγερινή
781 Αυγή
782 Αυγούστα
783 Αυδάκτη
784 Αυδάτα
785 Αύκτα
786 Αυλίδα
787 Αυξεντία
788 Αυξιβία
789 Αυξιλιαρία
790 Αύρα
791 Αυρηλία
792 Αυσημήδη
793 Αυτομάτη
794 Αυτομέδουσα
795 Αυτομήδη
796 Αυτονόη
797 Αυτονομία
798 Αφαία
799 Αφένδρα
800 Αφεντία
801 Αφέντρα
802 Αφθονία
803 Αφραάτη
804 Αφρικάνα
805 Αφροδίτη
806 Αφροκόμη
807 Αφροξυλάνθη
808 Αφρούλα
809 Αχαία
810 Αχαιμένη
811 Αχίλλεια
812 Αχίμα
813 Άχραντη
814 Αψεύδη
815 Αψευδής
816 Αψιδιώτισσα
817 Αώα
818 Βαβέλυκα
819 Βαβύλα
820 Βάγια
821 Βάδιμη
822 Βαθύκλεια
823 Ἄβαι
824 Βάια
825 Βάκια
826 Βακίνα
827 Βακχίς
828 Βακχυλίς
829 Βαλάντα
830 Βαλασία
831 Βαλδερούδη
832 Βαλεντίνα
833 Βαλέρια
834 Βάλια
835 Βαλμπόνα
836 Βαλουκλιώτισσα
837 Βαλσαμή
838 Βάλτη
839 Βαμβακία
840 Βάνα
841 Βάνδα
842 Βανέσσα
844 Βανίνα
845 Βανιώτισσα
846 Βάννα
847 Βάντα
848 Βαουθά
849 Βαπτίς
850 Βαραγγιώτισσα
851 Βαραδάτη
852 Βαραχησία
853 Βαρβάρα
854 Βαρδιανιώτισσα
855 Βαρδιάννα
856 Βαρθολομαία
857 Βάρις
858 Βαρκέτις
859 Βαρκού
860 Βάρλα
861 Βαρνάβα
862 Βαρουχία
863 Βαρσαβία
864 Βαρσανουφία
865 Βαρσίνη
866 Βαρυτίμη
867 Βάσια
868 Βασιανή
869 Βασιάνθη
870 Βασιλεία
871 Βασιλειάνα
872 Βασιλένια
873 Βασιληγενέτειρα
874 Βασίλισσα
875 Βασιλοπούλα
876 Ἀβασκαντίς
877 Ἀβασκαντώ
878 Ἄβασκη
879 Βάσσα
880 Ἄβασσον
881 Ἀβάστακτη
882 Βαστράδα
883 Βάτεια
884 Βατίς
885 Βατοπεδινή
886 Βατούσαινα
887 Βαυβώ
888 Βαυκίς
889 Ἀβαύχα
890 Βαυώ
891 Βάχθιση
892 Ἄββα
893 Ἄβδα
894 Ἀβδαία
895 Ἀβδαίμουσα
896 Ἀβδαλωνύμη
897 Ἀβδαράκη
898 Ἀβδάρβα
899 Ἀβδαστράτη
900 Ἀβδελωνύμη
901 Ἀβδέμουσα
902 Ἀβδερίτις
903 Ἄβδη
904 Ἀβδήμουσα
905 Ἄβδηρα
906 Ἀβδηρίτη
907 Ἀβδηροδημοκρίτη
908 Ἀβδία
909 Ἀβδίμιλκη
910 Ἀβδολωνύμη
911 Ἀβδρανόθεμις
912 Ἀβδύβαλη
913 Ἀβδύμουσα
914 Ἄβδυρα
915 Ἀβεάκη
916 Βεάτα
917 Βεατρίκη
918 Βεβαία
919 Βεβρύκη
920 Βεδέα
921 Ἀβειρώσσα
922 Βελανιδιά
923 Βέλβινα
924 Βέλη
925 Βελίκα
926 Βελίνα
927 Βελισσαρία
928 Βελιστίχη
929 Βελούδω
930 Βενανδία
931 Βεναντία
932 Βενδιμιανή
933 Βενεδίκτη
934 Βενετία
935 Βενθεσικύμη
936 Βένια
937 Βενιζέλα
938 Βέννα
939 Βενούστα
940 Βεντούλα
941 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
942 Βέρα
943 Βερβούργα
944 Βεργούλα
945 Βεργουπουλιανή
946 Βερεγγάρια
947 Βερεκούνδα
948 Βερενίκη
949 Βέρθα
950 Βερνάρδη
951 Βερόη
952 Βερονίκη
954 Βερουλία
955 Βερσεβέ
956 Βερτράνδη
957 Βερώνη
958 Βεσέλα
959 Βεσσέλκα
960 Βέτα
961 Ἀβεύρια
962 Βέφα
963 Ἄβη
964 Ἀβηδάμεια
965 Βηθανία
966 Βηθεσδά
967 Βηθζαθά
968 Βηθλεέμ
969 Βηθλεεμίτισσα
970 Ἀβηϊχίς
971 Βήλη
972 Βηματάρισσα
973 Ἀβηοδώρα
974 Βηρία
975 Βήρυλλα
976 Βησσαρία
977 Ἀβηΐχα
978 Βηχιανή
979 Βία
980 Βιάγκα
981 Βιασεσλάβα
982 Βιβέτα
983 Βιβή
984 Βιβιανή
985 Ἀβίγα
986 Βιγλιώτισσα
987 Ἀβιδία
988 Ἀβιδιανή
989 Βιδιανή
990 Βιερα
991 Ἀβιηνή
992 Ἀβικέννα
993 Βικέντια
994 Βικτώρια
995 Βίκυ
996 Βιλελμίνη
997 Βιλιστίχη
998 Βίλμα
999 Βίλντα
1000 Βιμποράδα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία