Εορτές 7 Μαΐου: Αγίας Ζωοδόχου Πηγής Ζήσης Ζώης Ζωοδόχος Πηγή Ζωοδόχου Πηγής Κρήνος Όσιος Ισέ Όσιος Σιώ Πηγή Πολυζώη Πολυζώης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξιος Τοθ Άγιος Κύριλλος ο μάρτυρας Άγιος Ακάκιος ο Βυζαντινός Άγιος Αυγουστίνος Άγιος Ιουβενάλιος ο Μάρτυρας Άγιος Κοδράτος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες Άγιος Μάξιμος Άγιος Ρουφίνος Άγιος Φλάβιος Ζωοπηγή Θεοπηγή Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Ψυχαΐτης Όσιος Νείλος εκ Ρωσίας Σαλός Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης Όσιος Πύρρος Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός «ὁ ἐν Λυκαονίᾳ» Σταυρός πάνω από το Γολγοθά.
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Cedd
10 Eata
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Theodemir
15 Tillo
16 Tressan
17 Urbitius
18 Verocianus
19 Viator
20 Victurus
21 Vitalis
22 Vouga
23 Vulphy
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Willibald
27 Wulfstan
28 Wulsin
29 Yakim
30 Yrchard
31 zxy Ιόλας
32 Αάαρκος
33 Αάβακτος
34 Αἰακὸς
35 Αἰαντίδης
36 Αἰαντόδωρος
37 Ααρασσός
38 Ααρών
40 Αἲας
41 Αασίφορος
42 Αάσπετος
43 Άαστος
44 Αάσχετος
45 Άβαβος
46 Αβάδνης
47 Αβαεόδωρος
48 Αβάζιος
49 Αβαθμίδωτος
50 Αβαιόδορος
51 Αβαιόδωρ
52 Αβαιόδωρος
53 Αβαιόκριτος
54 Αβαίος
55 Αβαίστας
56 Αβάκ
57 Αβάκαινας
58 Αβακένας
59 Αβακής
60 Αβακούμ
61 Άβακτος
62 Αβάμμων
63 Αβάνθιος
64 Αβαντιάδης
65 Αβαντίδας
66 Αβαρβαρέης
67 Αβάρβαρος
68 Αβαρης
69 Αβαρίνος
70 Άβαρις
71 Άβαρνος
72 Άβαρτος
73 Άβας
74 Αβάσγιος
75 Αβάσιτος
76 Αβασκάντιλλος
77 Αβασκαντος
78 Αββαδών
79 Αββαδώσα
80 Αββάς
81 Άβγαρ
82 Αβδαίος
83 Αβδάραξος
84 Άβδηρος
85 Άβδης
86 Αβδιήλ
87 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβιμέλιχος
107 Άβιος
108 Αβιούδ
109 Αβλάβιος
110 Αβλαβίων
111 Άβληρος
112 Αβούδιμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθόπους
143 Αγαθοσθένης
144 Αγαθόστρατος
145 Αγαθότυχος
146 Αγάθυλλος
147 Αγάθυρνος
148 Αγάθυρσος
149 Αγάθων
150 Αγαθώνυμος
151 Αγαίος
152 Αγακλέης
153 Αγάκλυτος
154 Αγαλιανός
155 Αγαλλίας
156 Αγαμέμνων
157 Αγαμηδίδας
158 Αγαμήδης
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήθης
161 Αγανός
162 Αγαπαίος
163 Αγαπήνωρ
164 Αγαπητός
165 Αγάπιος
166 Αγαπτόλεμος
167 Αγασθένης
168 Αγασίας
169 Αγασικλής
170 Αγασικράτης
171 Αγασιμένης
172 Αγάσιμος
173 Αγασσαμενός
174 Αγάστροφος
175 Αγαυός
176 Αγγελάριος
177 Αγγελίνος
178 Αγγελίων
179 Άγγελος
180 Αγγενίδας
181 Αγγίας
183 Αγέας
184 Αἰγέας
185 Αγελάδας
186 Αγέλαος
187 Αγέλας
188 Άγελος
189 Αγέλοχος
190 Αγέμαχος
191 Αἰγεὺς
192 Αγεύς
193 Αγέχορος
194 Αγήμων
195 Αγήνωρ
196 Αγήσανδρος
197 Αγήσαρχος
198 Αγησίας
199 Αγησιδάμας
200 Αγησίδαμος
201 Αγησίλαος
202 Αγησίλοχος
203 Αγησίμαχος
204 Αγησίμβροτος
205 Αγησίπολις
206 Αγησιππίδας
207 Αγησιππίδης
208 Αγησίστρατος
209 Αγήτας
210 Άγητος
211 Αγήτως
212 Αγίας
213 Αἰγιμιὸς
214 Άγις
215 Αἲγισθος
216 Αγίων
217 Αγκαίος
218 Αγκύορας
219 Αγκύωε
220 Αγλάιος
221 Αγλαοκρέων
222 Αγλαόπης
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνόδημος
228 Αγνόδικος
229 Αγνόδωρος
230 Αγνοκλής
231 Αγνός
232 Αγνόφιλος
233 Αγνωνίδης
234 Αγονέας
235 Αγορακλής
236 Αγοράκριτος
237 Αγοράναξ
238 Αγόραστος
239 Αγόρατος
240 Αγρεύς
241 Αγριόπας
242 Αγρίοπος
243 Άγριος
244 Αγρίππας
245 Αγριώνιος
246 Άγρων
247 Αγύλαιος
248 Αγύριος
249 Αγύρριος
250 Αγχίαλος
251 Αγχίμαχος
252 Αγχίμολος
253 Άγχιος
254 Αγχίπυλος
255 Αγχίροος
256 Αγχίσης
257 Αδαίος
258 Αδαλβέρτος
259 Αδάμ
262 Αδαμάντιος
263 Αδάμας
264 Αδαμνάνος
265 Άδας
266 Αδέας
267 Αδείμαντος
268 Αδελφός
269 Αἰδέσιος
270 Άδης
271 Αδιατόριξ
272 Αδίστας
273 Άδμητος
274 Αδόλφος
275 Αδονάι
276 Άδραστος
277 Άδρησκος
278 Αδριανός
279 Άδωνις
280 Αέθλιος
281 Αειθαλάς
282 Αείμνηστος
283 Αελλήεις
284 Αελλοπόδης
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αέτιος
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αηδόνιος
297 Αήτης
298 Αἰήτης
299 Άητωρ
300 Αητωραιακός
301 Αθάμας
302 Αθάμβιλος
303 Αθανάδας
304 Αθάνας
305 Αθανάσιος
306 Αθάνατος
307 Αθέρας
308 Αἰθέριος
309 Αθηδάρας
310 Αθηναγόρας
311 Αθηνάδας
312 Αθηνάδης
313 Αθήναιος
314 Αθήνιππος
315 Αθηνίων
316 Αθηνογένης
317 Αθηνόδωρος
318 Αθηνοκλής
319 Αθηνόκριτος
320 Αἰθάλης
321 Αθλίας
322 Αθοσίων
323 Αθρέ
324 Άθως
325 Αιακός
326 Αιανός
327 Αίας
328 Αιγαίων
329 Αιγείδας
330 Αιγέστης
331 Αιγεύς
332 Αιγέων
333 Αιγεωνέας
334 Αιγιαλεύς
335 Αιγίας
336 Αιγίδας
337 Αίγιλος
338 Αιγίμιος
339 Αίγινος
340 Αίγιος
341 Αίγισθος
342 Αιγιστέας
343 Αίγιστος
344 Αιγίων
345 Αίγλων
346 Αιγύπτιος
347 Αίγυπτος
348 Αίγων
349 Αϊδανός
350 Αιδέσιος
352 Άιδης
353 Αϊδωνεύς
354 Αιήτης
355 Αιήτιος
356 Αιθαλίδης
357 Αίθαν
358 Αιθήρ
359 Αιθίδας
360 Αίθικος
361 Αιθιόλας
362 Αιθίων
363 Αίθλιος
364 Αίθος
365 Αιθούσιος
366 Αίθων
367 Αίθωνας
368 Αικατερίνος
369 Αίλιος
370 Αϊμαν
371 Αιμίλιος
372 Άιμον
373 Αιμόνιος
374 Αίμος
375 Αίμων
376 Αινέας
377 Αινείας
378 Αίνειος
379 Αινεσίδημος
380 Αίνετος
381 Αινεύς
382 Αίνητος
383 Αινιάδης
384 Αϊνουρ
385 Αίξων
386 Αίολος
387 Αίπυτος
388 Αίσακος
389 Αισανίας
390 Αισημίδας
391 Αίσηπος
392 Αίσιμος
393 Αίσιος
394 Αισίων
395 Αισυήτης
396 Αίσυμνος
397 Αίσυπος
398 Αισχίνης
399 Αισχίων
400 Αισχυλίδης
401 Αισχύλος
402 Αίσων
403 Αίσωψ
405 Αιτναίος
406 Αιτωλός
407 Αιχμοκλής
408 Ακάδημος
409 Ακάθιστος
410 Ακάκητος
411 Ακάκιος
413 Άκακος
414 Ακάμας
415 Άκανθος
416 Ακαρίων
417 Ακαρναν
418 Άκαστος
419 Ακατάβλητος
420 Ακατάφλεκτος
421 Άκελος
422 Ακέσανδρος
423 Ακεσίας
424 Ακεσίδας
425 Ακεσίλαος
426 Ακεσίλας
427 Ακεσίμβροτος
428 Ακέστης
429 Ακεστόδωρος
430 Ακέστωρ
431 Ακεψεής
432 Ακεψιμάς
433 Ακήρατος
434 Αἰάκης
435 Άκης
436 Ακίνδυνος
437 Άκις
438 Ακματίδας
439 Ακμονίδας
440 Άκμων
441 Ακόλουθος
442 Ακοντεύς
443 Ακουμενός
444 Ακουσιλάδας
445 Ακουσίλαος
446 Ακούτιος
447 Ακραγαντίνος
448 Ακράγας
449 Άκρατος
450 Ακρίας
451 Ακρίβος
452 Ακρίσιος
453 Ακρίτας
454 Ακρόκομος
455 Ακρόνεος
456 Ακρότατος
457 Άκρων
458 Ακταίος
459 Ακτίνας
460 Άκτις
461 Άκτωρ
462 Ακύλας
464 Αλαλκομένης
465 Αλαμάνος
466 Άλαν
467 Αλάστωρ
468 Αλαφούζος
469 Αλβανός
470 Αλβέρτος
471 Αλβίνος
472 Αλδχέλμος
473 Αλεβίζος
474 Αλεβίων
475 Αλεγήνωρ
476 Αλεκτρυών
477 Αλέκτωρ
478 Αλεξάγγελος
479 Αλέξανδρος
482 Αλεξάνορας
483 Αλεξάνωρ
484 Αλέξαρχος
485 Αλεξιάρης
486 Αλεξίβιος
487 Αλεξίκακος
488 Αλεξικλής
489 Αλεξίμαχος
490 Αλεξίνικος
491 Αλέξιος
492 Αλεξιππιδας
493 Αλέξων
494 Αλεός
495 Αλεύας
496 Αλέχτορας
497 Αληθής
498 Αλήσιος
499 Αλήτης
500 Αλθαιμένης
501 Άλθηπος
502 Αλίαρτος
503 Αλίας
504 Αλιθέρσης
505 Αλιμήδης
506 Άλιος
507 Αλίοχος
508 Αλίφηρας
509 Αλκάθοος
510 Αλκαινέτος
511 Αλκαίος
512 Αλκαμένης
513 Άλκανδρος
514 Αλκάνωρ
515 Αλκείδης
516 Αλκέτας
517 Άλκης
518 Αλκίας
519 Αλκιβιάδης
520 Αλκίβιος
521 Αλκιδάμας
522 Αλκίδας
523 Αλκίμαχος
524 Αλκιμέδων
525 Αλκιμένης
526 Αλκιμήδης
527 Άλκιμος
528 Αλκινάδας
529 Αλκίνοος
530 Άλκιππος
531 Αλκισθένης
532 Αλκίσων
533 Αλκίφρων
534 Αλκμαίων
535 Αλκμάν
536 Αλκμάων
537 Αλκμέων
538 Αλκμήνωρ
539 Αλκυονεύς
540 Άλκων
541 Άλκωνας
542 Αλλάς
543 Αλμήνωρ
544 Αλμπέος
545 Αλμπέρτος
546 Άλμωψ
547 Αλξίων
548 Αλοίσιος
549 Αλοκράτης
550 Αλόπιος
551 Αλουίζος
552 Αλπέγιος
553 Άλπης
554 Αλταίων
555 Άλτης
556 Άλτιμος
557 Αλυζεύς
558 Άλυκος
559 Αλύπιος
560 Αλύριος
561 Αλύσιος
562 Αλφαίος
563 Αλφειός
564 Αλφεσίβοιος
565 Αλφόνς
566 Αλφρέδος
567 Αλωεύς
568 Αλώνιος
569 Αλώπεκος
570 Αμαζόνιος
571 Αμαθεύς
572 Αμαλθεύς
573 Αμαλκείδης
574 Αμανάτιος
575 Αμανάτιος
576 Αμανάτιος
577 Άμανδος
579 Αμάρακος
580 Αμάρανθος
581 Αμάραντος
582 Άμβραξ
583 Αμβρόσιος
584 Αμβρύων
585 Αμεινία
586 Αμεινίας
587 Αμεινοκλής
588 Αμειψίας
589 Αμέλιος
590 Άμεμπτος
591 Αμερίας
592 Αμέρικος
593 Αμέστριος
594 Αμετάθετος
595 Αμήδης
596 Αμήν
597 Αμήνοφις
598 Αμήνων
599 Αμησινάς
600 Αμήστριος
601 Άμηστρις
602 Αμιανός
603 Αμίαντος
604 Αμίλκας
605 Αμιναδάβ
606 Αμινίας
607 Άμιρις
608 Άμισσος
609 Αμισώδαρος
610 Αμμέας
611 Αμμιανός
612 Αμμούν
613 Άμμων
614 Αμμωναθάς
615 Αμόλυντος
616 Αμομφάρετος
617 Αμοπάων
618 Αμούν
619 Αμπάν
620 Αμπέλιος
621 Αμπλίας
622 Άμπυκος
623 Άμπυξ
624 Αμύδας
625 Αμυθάων
626 Αμύκλας
627 Άμυκος
628 Αμύνανδρος
629 Αμυνίας
630 Άμυνος
631 Αμύντας
632 Αμυντιανός
633 Αμύντωρ
634 Αμύνων
635 Άμυρος
636 Αμφάρης
637 Αμφίαλος
638 Αμφιάναξ
639 Αμφιάραος
640 Αμφιδάμας
641 Αμφίδικος
642 Αμφίδοκος
643 Αμφίδωρος
644 Αμφίθεος
645 Άμφικλος
646 Αμφικράτης
647 Αμφικτύων
648 Αμφίλοχος
649 Αμφίλυκος
650 Αμφίλυτος
651 Αμφίμαρος
652 Αμφίμαχος
653 Αμφιμέδων
654 Αμφιμήδης
655 Αμφίμνηστος
656 Αμφινεύς
657 Αμφίνομος
658 Αμφίομος
659 Άμφισσος
660 Αμφίστρατος
661 Αμφιτρίτης
662 Αμφιτρύων
663 Αμφίων
664 Αμφότερος
665 Αἳμων
666 Αμών
667 Αμωναθάς
668 Αμώς
669 Άμωσις
670 Αναβησίνεος
671 Αναγνώστης
672 Ανάκλητος
673 Ανακρέουσα
674 Ανακρέων
676 Ανάκτωρ
677 Ανανί
678 Ανανίας
679 Αναξαγόρας
680 Ανάξανδρος
681 Αναξαρέτης
682 Ανάξαρχος
683 Αναξίβιος
684 Αναξίδαμος
685 Αναξικράτης
686 Αναξίλαος
687 Αναξίμανδρος
688 Αναξιμένης
689 Αναξίνος
690 Ανάξιππος
691 Άναξις
692 Αναπίας
693 Ανάργυρος
694 Αἰνέας
695 Αναστάσιος
696 Ανατόλιος
697 Ανάχαρσις
698 Άνδης
699 Ανδοκίδης
700 Ανδούλος
701 Ανδραίμων
702 Ανδρέας
703 Ανδρεστίνος
704 Ανδριανός
705 Ανδρόγεως
706 Ανδροδάμας
707 Ανδροίτας
708 Ανδροκλείδας
709 Ανδροκλής
710 Άνδροκλος
711 Ανδροκράτης
712 Ανδροκύδης
713 Ανδρόλεως
714 Ανδρόμαχος
715 Ανδρομέδης
716 Ανδρομένης
717 Ανδρομήδης
718 Ανδρονίδης
719 Ανδρόνικος
720 Ανδροπελαγίας
721 Ανδροσθένης
722 Ανδροτίων
723 Ανδρόφιλος
724 Άνδρων
725 Ανδώνιος
726 Αἰνείας
727 Αἲνειος
728 Ανειτυλλιανός
729 Άνεκτος
730 Ανεμπόδιστος
732 Ανέστης
733 Αἴνετος
734 Αἴνεφος
735 Ανήρ
736 Αἰνησίδημος
737 Άνθας
738 Ανθέμιος
739 Ανθεμίων
740 Άνθερμος
741 Ανθεστίων
742 Ανθηδόνιος
743 Άνθιμος
744 Άνθιππος
745 Άνθος
746 Ανθόσμιος
747 Άνιγρος
748 Ανίκητος
749 Ανίκκερις
750 Ανίνας
751 Άνιος
752 Άνιππος
753 'Ανναγκρέϋς
754 Άννας
755 Αννίβας
756 Αννίκ
757 Αννίκερις
758 Άννινος
759 Αννούβ
760 Ανούσας
761 Ανουτσιάτης
762 Άνοχος
763 Ανσέλμος
764 Ανταγόρας
765 Ανταίος
766 Ανταλκίδας
767 Άντανδρος
768 Αντέας
769 Αντείας
770 Αντέρως
772 Αντήνωρ
773 Αντιάδης
774 Αντίας
775 Αντιγένης
776 Αντίγονος
777 Αντίδοτος
778 Αντίδωρος
779 Αντίθεος
780 Αντικλής
781 Αντικράτης
782 Αντιλέων
783 Αντιλίνος
784 Αντίλοχος
785 Αντίμαχος
786 Αντιμέδων
787 Αντιμένης
788 Αντιμήδης
789 Αντίμνηστος
790 Αντίμοιρος
791 Αντίνοος
792 Αντίνος
793 Αντίοχος
794 Αντίπας
795 Αντίπατρος
796 Αντίπαφος
797 Άντιππος
798 Αντισθένης
799 Αντιστάτης
800 Αντιφάνης
801 Αντίφας
802 Αντιφάτης
803 Αντίφημος
804 Αντίφιλος
805 Αντίφονος
806 Άντιφος
807 Αντιφών
808 Αντιχάρης
809 Αντιωρος
810 Αντραίμονας
811 Αντρανίκ
812 Άντυλλος
813 Αντωνίκος
814 Αντώνιος
815 Αντωνίσκος
816 Ανυβις
817 Ανύσιος
818 Άνυστις
819 Ανύτη
820 Άνυτος
821 Ανφαχος
822 Ανώγων
823 Ανώνυμος
824 Αξίερος
825 Αξιόκερσος
826 Αξιόνικος
827 Αξίοχος
828 Αξίων
829 Αξιώτης
830 Άξυλος
831 Αοβολος
832 Αοιδός
833 Απαίος
834 Απάμειος
835 Άπαμος
836 Απείρανδρος
837 Απειρόγαμος
838 Απελάς
839 Απελλής
841 Απήμαντος
842 Απία
843 Απίων
844 Απέλλιχος
845 Απογόνου
846 Απολλάς
847 Απολλόδωρος
848 Απολλοκράτης
849 Απολλοφάνης
850 Απολλύων
851 Απόλλων
852 Απολλώνιος
853 Απόστολος
855 Απουλήιος
856 Άποφις
857 Απρίλιος
858 Απρίων
859 Απρόσιτος
860 Άπτερος
861 Άραβος
862 Άρακος
863 Αράμ
864 Αράπης
865 Αραρώς
866 Άρας
867 Άρατος
868 Αρβανίτης
869 Άρβηλος
870 Αργαίος
871 Άργαλος
872 Αργάς
873 Αργεάδης
874 Άργεννος
875 Αργεντίνος
876 Αργέστης
877 Αργεύς
878 Αργήλης
879 Άργης
880 Αργίνος
881 Άργιος
882 Άργος
883 Αργυράκριτος
884 Αργυρός
885 Αρδαλίων
886 Αρέδιος
887 Αρέθων
888 Άρειος
889 Αρεσίας
890 Αρέστης
891 Αρέστωρ
892 Αρεταίος
893 Αρετάων
894 Αρεύς
895 Αρήγων
896 Αρηιάς
897 Αρηίθοος
898 Αρηίλυκος
899 Αρήιος
900 Αρηξίων
901 Αρηος
902 Άρης
904 Άρητος
905 Αρθούρος
906 Αριάδνης
907 Αριάνθη
908 Αριδαίος
909 Αριδίκης
910 Αρίζηλος
911 Αριμήδης
912 Αρίμνης
913 Αρίμνηστος
914 Άρισβος
915 Αριστάγγελος
916 Αρισταγόρας
917 Αρισταίνετος
918 Αρίστανδρος
919 Αρίσταρχος
920 Αριστείδης
921 Αριστιανός
922 Αριστίνος
923 Αρίστιππος
924 Αριστόβουλος
926 Αριστογείτων
927 Αριστογένης
928 Αριστόδημος
929 Αριστόδικος
930 Αριστόδουλος
931 Αριστόθεος
932 Αριστόθηρος
933 Αριστοκλειανός
934 Αριστοκλείδας
935 Αριστοκλεύς
936 Αριστόκλητος
937 Αριστοκράτης
938 Αριστόκριτος
939 Αριστολαϊδης
940 Αριστόλαος
941 Αριστόλεως
942 Αριστόλοχος
943 Αριστόμαχος
944 Αριστομένης
945 Αριστομήδης
946 Αριστόμνηστος
947 Αριστόνας
948 Αριστόνικος
949 Αριστόνοος
950 Αριστόνους
951 Αριστόξενος
952 Άριστος
953 Αριστοτέλης
954 Αριστοτέχνης
955 Αριστότιμος
956 Αριστοφάνης
957 Αριστόφαντος
958 Αριστόφιλος
959 Αριστοφών
960 Αρίστυλλος
961 Αριστωνομίδας
962 Αριστώνυμος
963 Αριφράδης
964 Αρίφρων
965 Αρίων
966 Αρκάδιος
967 Αρκάς
968 Αρκέας
969 Αρκείσιος
970 Αρκεσίδας
971 Αρκεσίλαος
972 Αρκέσιος
973 Αρκτίνος
974 Άρκτος
975 Αρκτούρος
976 Άρκτοφόνος
977 Αρμαδίων
978 Αρμάνδος
979 Αρματίδης
980 Αρμενίδας
981 Αρμόδιος
982 Αρμοκύδης
983 Αρμονίας
984 Αρναίος
985 Άρπαγος
986 Αρπαλέας
987 Αρπαλίων
988 Άρπαλος
989 Αρπάλυκος
990 Αρποκρατίων
991 Αρπύλας
992 Αρριανός
993 Αρρίας
994 Αρριβαίος
995 Αρριδαίος
996 Αρρύβας
997 Αρσάκιος
998 Αρσένιος
999 Αρσίνοος
1000 Αρτάκης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία