Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Cedd
10 Eata
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Theodemir
15 Tillo
16 Tressan
17 Urbitius
18 Verocianus
19 Viator
20 Victurus
21 Vitalis
22 Vouga
23 Vulphy
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Willibald
27 Wulfstan
28 Wulsin
29 Yrchard
30 zxy Ιόλας
31 Αάαρκος
32 Αάβακτος
33 Αἰακὸς
34 Αἰαντίδης
35 Αἰαντόδωρος
36 Ααρασσός
37 Ααρών
39 Αἲας
40 Αασίφορος
41 Αάσπετος
42 Άαστος
43 Αάσχετος
44 Άβαβος
45 Αβάδνης
46 Αβαεόδωρος
47 Αβάζιος
48 Αβαθμίδωτος
49 Αβαιόδορος
50 Αβαιόδωρ
51 Αβαιόδωρος
52 Αβαιόκριτος
53 Αβαίος
54 Αβαίστας
55 Αβάκ
56 Αβάκαινας
57 Αβακένας
58 Αβακής
59 Αβακούμ
60 Άβακτος
61 Αβάμμων
62 Αβάνθιος
63 Αβαντιάδης
64 Αβαντίδας
65 Αβαρβαρέης
66 Αβάρβαρος
67 Αβαρης
68 Αβαρίνος
69 Άβαρις
70 Άβαρνος
71 Άβαρτος
72 Άβας
73 Αβάσγιος
74 Αβάσιτος
75 Αβασκάντιλλος
76 Αβασκαντος
77 Αββαδών
78 Αββαδώσα
79 Αββάς
80 Άβγαρ
81 Αβδαίος
82 Αβδάραξος
83 Άβδηρος
84 Άβδης
85 Αβδιήλ
86 Αβδιού
87 Αβειρών
88 Άβελ
89 Αβελάρδος
90 Αβελβούλ
91 Αβεντίνος
92 Αβέρκιος
93 Αβερρόης
94 Αβέρωφ
95 Αβεσσαλώμ
96 Αβήπας
97 Αβιά
98 Αβιάδ
99 Αβιάθαρ
100 Αβιάνιος
101 Αβιανός
102 Αβίας
103 Αβίατος
104 Άβιβος
105 Αβιμέλιχος
106 Άβιος
107 Αβιούδ
108 Αβλάβιος
109 Αβλαβίων
110 Άβληρος
111 Αβούδιμος
112 Αβραάμ
116 Άβραμ
117 Άβραξ
118 Άβραχας
119 Αβρέας
120 Αβρίκιος
121 Αβροτέλειος
122 Άβρων
123 Αβρώνυχος
124 Άβρωτος
125 Αβυδηνός
126 Αβώ
127 Άγαβος
128 Αγαθάγγελος
129 Αγαθάγητος
130 Αγαθαρχίς
131 Αγάθαρχος
132 Αγαθάγητος
133 Αγαθήμερος
134 Αγαθίνος
135 Αγάθιππος
136 Αγαθόβουλος
137 Αγαθοδαίμων
138 Αγαθόδωρος
139 Αγαθοκλέας
140 Αγαθόνικος
141 Αγαθόπους
142 Αγαθοσθένης
143 Αγαθόστρατος
144 Αγαθότυχος
145 Αγάθυλλος
146 Αγάθυρνος
147 Αγάθυρσος
148 Αγάθων
149 Αγαθώνυμος
150 Αγαίος
151 Αγακλέης
152 Αγάκλυτος
153 Αγαλιανός
154 Αγαλλίας
155 Αγαμέμνων
156 Αγαμηδίδας
157 Αγαμήδης
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήθης
160 Αγανός
161 Αγαπαίος
162 Αγαπήνωρ
163 Αγαπητός
164 Αγάπιος
165 Αγαπτόλεμος
166 Αγασθένης
167 Αγασίας
168 Αγασικλής
169 Αγασικράτης
170 Αγασιμένης
171 Αγάσιμος
172 Αγασσαμενός
173 Αγάστροφος
174 Αγαυός
175 Αγγελάριος
176 Αγγελίνος
177 Αγγελίων
178 Άγγελος
179 Αγγενίδας
180 Αγγίας
182 Αγέας
183 Αἰγέας
184 Αγελάδας
185 Αγέλαος
186 Αγέλας
187 Άγελος
188 Αγέλοχος
189 Αγέμαχος
190 Αἰγεὺς
191 Αγεύς
192 Αγέχορος
193 Αγήμων
194 Αγήνωρ
195 Αγήσανδρος
196 Αγήσαρχος
197 Αγησίας
198 Αγησιδάμας
199 Αγησίδαμος
200 Αγησίλαος
201 Αγησίλοχος
202 Αγησίμαχος
203 Αγησίμβροτος
204 Αγησίπολις
205 Αγησιππίδας
206 Αγησιππίδης
207 Αγησίστρατος
208 Αγήτας
209 Άγητος
210 Αγήτως
211 Αγίας
212 Αἰγιμιὸς
213 Άγις
214 Αἲγισθος
215 Αγίων
216 Αγκαίος
217 Αγκύορας
218 Αγκύωε
219 Αγλάιος
220 Αγλαοκρέων
221 Αγλαόπης
222 Αγλαοσθένης
223 Αγλαόφαμος
224 Αγλαοφών
225 Άγναπτος
226 Αγνόδημος
227 Αγνόδικος
228 Αγνόδωρος
229 Αγνοκλής
230 Αγνός
231 Αγνόφιλος
232 Αγνωνίδης
233 Αγονέας
234 Αγορακλής
235 Αγοράκριτος
236 Αγοράναξ
237 Αγόραστος
238 Αγόρατος
239 Αγρεύς
240 Αγριόπας
241 Αγρίοπος
242 Άγριος
243 Αγρίππας
244 Αγριώνιος
245 Άγρων
246 Αγύλαιος
247 Αγύριος
248 Αγύρριος
249 Αγχίαλος
250 Αγχίμαχος
251 Αγχίμολος
252 Άγχιος
253 Αγχίπυλος
254 Αγχίροος
255 Αγχίσης
256 Αδαίος
257 Αδαλβέρτος
258 Αδάμ
261 Αδαμάντιος
262 Αδάμας
263 Αδαμνάνος
264 Άδας
265 Αδέας
266 Αδείμαντος
267 Αδελφός
268 Αἰδέσιος
269 Άδης
270 Αδιατόριξ
271 Αδίστας
272 Άδμητος
273 Αδόλφος
274 Αδονάι
275 Άδραστος
276 Άδρησκος
277 Αδριανός
278 Άδωνις
279 Αέθλιος
280 Αειθαλάς
281 Αείμνηστος
282 Αέλιος
283 Αελλήεις
284 Αελλοπόδης
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αέτιος
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αηδόνιος
297 Αήτης
298 Αἰήτης
299 Άητωρ
300 Αητωραιακός
301 Αθάμας
302 Αθάμβιλος
303 Αθανάδας
304 Αθάνας
305 Αθανάσιος
306 Αθάνατος
307 Αθέρας
308 Αἰθέριος
309 Αθηδάρας
310 Αθηναγόρας
311 Αθήναιος
312 Αθήνιππος
313 Αθηνίων
314 Αθηνογένης
315 Αθηνόδωρος
316 Αθηνοκλής
317 Αθηνόκριτος
318 Αἰθάλης
319 Αθλίας
320 Αθοσίων
321 Αθρέ
322 Άθως
323 Αιακός
324 Αιανός
325 Αίας
326 Αιγαίων
327 Αιγείδας
328 Αιγέστης
329 Αιγεύς
330 Αιγεωνέας
331 Αιγιαλεύς
332 Αιγίας
333 Αιγίδας
334 Αίγιλος
335 Αιγίμιος
336 Αίγινος
337 Αίγιος
338 Αίγισθος
339 Αιγιστέας
340 Αίγιστος
341 Αιγίων
342 Αίγλων
343 Αιγύπτιος
344 Αίγυπτος
345 Αίγων
346 Αϊδανός
347 Αιδέσιος
349 Άιδης
350 Αϊδωνεύς
351 Αιήτης
352 Αιθαλίδης
353 Αίθαν
354 Αιθήρ
355 Αιθίδας
356 Αίθικος
357 Αιθιόλας
358 Αιθίων
359 Αίθλιος
360 Αίθος
361 Αιθούσιος
362 Αίθων
363 Αίθωνας
364 Αικατερίνος
365 Αίλιος
366 Αϊμαν
367 Αιμίλιος
368 Άιμον
369 Αιμόνιος
370 Αίμος
371 Αίμων
372 Αινέας
373 Αινείας
374 Αίνειος
375 Αινεσίδημος
376 Αίνετος
377 Αινεύς
378 Αίνητος
379 Αινιάδης
380 Αϊνουρ
381 Αίξων
382 Αίολος
383 Αίπυτος
384 Αίσακος
385 Αισανίας
386 Αισημίδας
387 Αίσηπος
388 Αίσιμος
389 Αίσιος
390 Αισίων
391 Αισυήτης
392 Αίσυμνος
393 Αίσυπος
394 Αισχίνης
395 Αισχίων
396 Αισχυλίδης
397 Αισχύλος
398 Αίσων
399 Αίσωψ
401 Αιτναίος
402 Αιτωλός
403 Αιχμοκλής
404 Ακάδημος
405 Ακάθιστος
406 Ακάκητος
407 Ακάκιος
409 Άκακος
410 Ακάμας
411 Άκανθος
412 Ακαρίων
413 Ακαρναν
414 Άκαστος
415 Ακατάβλητος
416 Ακατάφλεκτος
417 Άκελος
418 Ακέσανδρος
419 Ακεσίας
420 Ακεσίδας
421 Ακεσίλαος
422 Ακεσίλας
423 Ακεσίμβροτος
424 Ακέστης
425 Ακεστόδωρος
426 Ακέστωρ
427 Ακεψεής
428 Ακεψιμάς
429 Ακήρατος
430 Αἰάκης
431 Άκης
432 Ακίνδυνος
433 Άκις
434 Ακματίδας
435 Ακμονίδας
436 Άκμων
437 Ακόλουθος
438 Ακοντεύς
439 Ακουμενός
440 Ακουσιλάδας
441 Ακουσίλαος
442 Ακούτιος
443 Ακραγαντίνος
444 Ακράγας
445 Άκρατος
446 Ακρίας
447 Ακρίβος
448 Ακρίσιος
449 Ακρίτας
450 Ακρόκομος
451 Ακρόνεος
452 Ακρότατος
453 Άκρων
454 Ακταίος
455 Ακτίνας
456 Άκτις
457 Άκτωρ
458 Ακύλας
460 Αλαλκομένης
461 Αλαμάνος
462 Άλαν
463 Αλάστωρ
464 Αλαφούζος
465 Αλβανός
466 Αλβέρτος
467 Αλβίνος
468 Αλδχέλμος
469 Αλεβίζος
470 Αλεβίων
471 Αλεγήνωρ
472 Αλεκτρυών
473 Αλέκτωρ
474 Αλεξάγγελος
475 Αλέξανδρος
478 Αλεξάνορας
479 Αλεξάνωρ
480 Αλέξαρχος
481 Αλεξίβιος
482 Αλεξίκακος
483 Αλεξικλής
484 Αλεξίμαχος
485 Αλεξίνικος
486 Αλέξιος
487 Αλεξιππιδας
488 Αλέξων
489 Αλεός
490 Αλεύας
491 Αλέχτορας
492 Αληθής
493 Αλήσιος
494 Αλήτης
495 Αλθαιμένης
496 Άλθηπος
497 Αλίαρτος
498 Αλίας
499 Αλιθέρσης
500 Αλιμήδης
501 Άλιος
502 Αλίοχος
503 Αλίφηρας
504 Αλκάθοος
505 Αλκαινέτος
506 Αλκαίος
507 Αλκαμένης
508 Άλκανδρος
509 Αλκάνωρ
510 Αλκείδης
511 Αλκέτας
512 Άλκης
513 Αλκίας
514 Αλκιβιάδης
515 Αλκίβιος
516 Αλκιδάμας
517 Αλκίδας
518 Αλκίμαχος
519 Αλκιμέδων
520 Αλκιμένης
521 Αλκιμήδης
522 Άλκιμος
523 Αλκινάδας
524 Αλκίνοος
525 Άλκιππος
526 Αλκισθένης
527 Αλκίσων
528 Αλκίφρων
529 Αλκμαίων
530 Αλκμάν
531 Αλκμάων
532 Αλκμέων
533 Αλκμήνωρ
534 Αλκυονεύς
535 Άλκων
536 Άλκωνας
537 Αλλάς
538 Αλμήνωρ
539 Αλμπέος
540 Αλμπέρτος
541 Άλμωψ
542 Αλξίων
543 Αλοίσιος
544 Αλοκράτης
545 Αλόπιος
546 Αλουίζος
547 Αλπέγιος
548 Άλπης
549 Αλταίων
550 Άλτης
551 Άλτιμος
552 Αλυζεύς
553 Άλυκος
554 Αλύπιος
555 Αλύριος
556 Αλύσιος
557 Αλφαιεύς
558 Αλφειός
559 Αλφεσίβοιος
560 Αλφόνς
561 Αλφρέδος
562 Αλωεύς
563 Αλώνιος
564 Αλώπεκος
565 Αμαζόνιος
566 Αμαθεύς
567 Αμαλθεύς
568 Αμάλιος
569 Αμαλκείδης
570 Αμανάτιος
571 Αμανάτιος
572 Αμανάτιος
573 Άμανδος
575 Αμάρακος
576 Αμάρανθος
577 Αμάραντος
578 Άμβραξ
579 Αμβρόσιος
580 Αμβρύων
581 Αμεινία
582 Αμεινίας
583 Αμεινοκλής
584 Αμειψίας
585 Αμέλιος
586 Άμεμπτος
587 Αμερίας
588 Αμέρικος
589 Αμέστριος
590 Αμετάθετος
591 Αμήδης
592 Αμήν
593 Αμήνοφις
594 Αμήνων
595 Αμησινάς
596 Αμήστριος
597 Άμηστρις
598 Αμιανός
599 Αμίαντος
600 Αμίλκας
601 Αμιναδάβ
602 Αμινίας
603 Άμιρις
604 Άμισσος
605 Αμισώδαρος
606 Αμμέας
607 Αμμιανός
608 Αμμούν
609 Άμμων
610 Αμμωναθάς
611 Αμόλυντος
612 Αμομφάρετος
613 Αμοπάων
614 Αμούν
615 Αμπάν
616 Αμπέλιος
617 Αμπλίας
618 Άμπυκος
619 Άμπυξ
620 Αμύδας
621 Αμυθάων
622 Αμύκλας
623 Άμυκος
624 Αμύνανδρος
625 Αμυνίας
626 Άμυνος
627 Αμύντας
628 Αμυντιανός
629 Αμύντωρ
630 Αμύνων
631 Άμυρος
632 Αμφάρης
633 Αμφίαλος
634 Αμφιάναξ
635 Αμφιάραος
636 Αμφιδάμας
637 Αμφίδικος
638 Αμφίδοκος
639 Αμφίδωρος
640 Αμφίθεος
641 Άμφικλος
642 Αμφικράτης
643 Αμφικτύων
644 Αμφίλοχος
645 Αμφίλυκος
646 Αμφίλυτος
647 Αμφίμαρος
648 Αμφίμαχος
649 Αμφιμέδων
650 Αμφιμήδης
651 Αμφίμνηστος
652 Αμφινεύς
653 Αμφίνομος
654 Αμφίομος
655 Άμφισσος
656 Αμφίστρατος
657 Αμφιτρίτης
658 Αμφιτρύων
659 Αμφίων
660 Αμφότερος
661 Αἳμων
662 Αμών
663 Αμωναθάς
664 Αμώς
665 Άμωσις
666 Αναβησίνεος
667 Αναγνώστης
668 Ανάκλητος
669 Ανακρέουσα
670 Ανακρέων
672 Ανάκτωρ
673 Ανανί
674 Ανανίας
675 Αναξαγόρας
676 Ανάξανδρος
677 Αναξαρέτης
678 Ανάξαρχος
679 Αναξίβιος
680 Αναξίδαμος
681 Αναξικράτης
682 Αναξίλαος
683 Αναξίμανδρος
684 Αναξιμένης
685 Αναξίνος
686 Ανάξιππος
687 Άναξις
688 Αναπίας
689 Ανάργυρος
690 Αἰνέας
691 Αναστάσιος
692 Ανατόλιος
693 Ανάχαρσις
694 Άνδης
695 Ανδοκίδης
696 Ανδούλος
697 Ανδραίμων
698 Ανδρέας
699 Ανδρεστίνος
700 Ανδριανός
701 Ανδρόγεως
702 Ανδροδάμας
703 Ανδροίτας
704 Ανδροκλείδας
705 Ανδροκλής
706 Άνδροκλος
707 Ανδροκράτης
708 Ανδροκύδης
709 Ανδρόλεως
710 Ανδρόμαχος
711 Ανδρομέδης
712 Ανδρομένης
713 Ανδρομήδης
714 Ανδρονίδης
715 Ανδρόνικος
716 Ανδροπελαγίας
717 Ανδροσθένης
718 Ανδροτίων
719 Ανδρόφιλος
720 Άνδρων
721 Ανδώνιος
722 Αἰνείας
723 Αἲνειος
724 Ανειτυλλιανός
725 Άνεκτος
726 Ανεμπόδιστος
728 Ανέστης
729 Αἴνετος
730 Αἴνεφος
731 Ανήρ
732 Αἰνησίδημος
733 Άνθας
734 Ανθέμιος
735 Άνθερμος
736 Ανθεστίων
737 Ανθηδόνιος
738 Άνθιμος
739 Άνθιππος
740 Άνθος
741 Ανθόσμιος
742 Ανθυποβάγγελος
743 Άνιγρος
744 Ανίκητος
745 Ανίκκερις
746 Ανίνας
747 Άνιος
748 Άνιππος
749 'Ανναγκρέϋς
750 Άννας
751 Αννίβας
752 Αννίκ
753 Αννίκερις
754 Άννινος
755 Αννούβ
756 Ανούσας
757 Ανουτσιάτης
758 Άνοχος
759 Ανσέλμος
760 Ανταγόρας
761 Ανταίος
762 Ανταλκίδας
763 Άντανδρος
764 Αντέας
765 Αντείας
766 Αντέρως
768 Αντήνωρ
769 Αντιάδης
770 Αντίας
771 Αντιγένης
772 Αντίγονος
773 Αντίδοτος
774 Αντίδωρος
775 Αντίθεος
776 Αντικλής
777 Αντικράτης
778 Αντιλέων
779 Αντιλίνος
780 Αντίλοχος
781 Αντίμαχος
782 Αντιμέδων
783 Αντιμένης
784 Αντιμήδης
785 Αντίμνηστος
786 Αντίμοιρος
787 Αντίνοος
788 Αντίνος
789 Αντίοχος
790 Αντίπας
791 Αντίπατρος
792 Αντίπαφος
793 Άντιππος
794 Αντισθένης
795 Αντιστάτης
796 Αντιφάνης
797 Αντίφας
798 Αντιφάτης
799 Αντίφημος
800 Αντίφιλος
801 Αντίφονος
802 Άντιφος
803 Αντιφών
804 Αντιχάρης
805 Αντιωρος
806 Αντραίμονας
807 Αντρανίκ
808 Άντυλλος
809 Αντωνίκος
810 Αντώνιος
811 Αντωνίσκος
812 Ανυβις
813 Ανύσιος
814 Άνυστις
815 Ανύτη
816 Άνυτος
817 Ανφαχος
818 Ανώγων
819 Ανώνυμος
820 Αξίερος
821 Αξιόκερσος
822 Αξιόνικος
823 Αξίοχος
824 Αξίων
825 Αξιώτης
826 Άξυλος
827 Αοβολος
828 Αοιδός
829 Απαίος
830 Απάμειος
831 Άπαμος
832 Απείρανδρος
833 Απειρόγαμος
834 Απελάς
835 Απελλής
837 Απήμαντος
838 Απία
839 Απίων
840 Απέλλιχος
841 Απογόνου
842 Απολλάς
843 Απολλινάριος
844 Απολλόδωρος
845 Απολλοκράτης
846 Απολλοφάνης
847 Απολλύων
848 Απόλλων
849 Απολλώνιος
850 Απόστολος
852 Απουλήιος
853 Άποφις
854 Απρίλιος
855 Απρίων
856 Απρόσιτος
857 Άπτερος
858 Άραβος
859 Άρακος
860 Αράμ
861 Αράπης
862 Αραρώς
863 Άρας
864 Άρατος
865 Αρβανίτης
866 Άρβηλος
867 Αργαίος
868 Άργαλος
869 Αργάς
870 Αργεάδης
871 Άργεννος
872 Αργεντίνος
873 Αργέστης
874 Αργεύς
875 Αργήλης
876 Άργης
877 Αργίνος
878 Άργιος
879 Άργος
880 Αργυράκριτος
881 Αργυρός
882 Αρδαλίων
883 Αρέδιος
884 Αρέθων
885 Άρειος
886 Αρεσίας
887 Αρέστης
888 Αρέστωρ
889 Αρεταίος
890 Αρετάων
891 Αρεύς
892 Αρήγων
893 Αρηιάς
894 Αρηίθοος
895 Αρηίλυκος
896 Αρήιος
897 Αρηξίων
898 Αρηος
899 Άρης
901 Άρητος
902 Αρθούρος
903 Αριάδνης
904 Αριάνθη
905 Αριδαίος
906 Αριδίκης
907 Αρίζηλος
908 Αριμήδης
909 Αρίμνης
910 Αρίμνηστος
911 Άρισβος
912 Αριστάγγελος
913 Αρισταγόρας
914 Αρισταίνετος
915 Αρίστανδρος
916 Αρίσταρχος
917 Αριστείδης
918 Αριστιανός
919 Αριστίνος
920 Αρίστιππος
921 Αριστόβουλος
923 Αριστογείτων
924 Αριστογένης
925 Αριστόδημος
926 Αριστόδικος
927 Αριστόδουλος
928 Αριστόθεος
929 Αριστόθηρος
930 Αριστοκλέας
931 Αριστοκλειανός
932 Αριστοκλείδας
933 Αριστόκλητος
934 Αριστοκράτης
935 Αριστόκριτος
936 Αριστόκυπρος
937 Αριστολαϊδης
938 Αριστόλαος
939 Αριστόλεως
940 Αριστόλοχος
941 Αριστόμαχος
942 Αριστομένης
943 Αριστομήδης
944 Αριστόμνηστος
945 Αριστόνας
946 Αριστόνικος
947 Αριστόνοος
948 Αριστόνους
949 Αριστόξενος
950 Άριστος
951 Αριστοτέλης
952 Αριστοτέχνης
953 Αριστότιμος
954 Αριστοφάνης
955 Αριστόφαντος
956 Αριστόφιλος
957 Αριστοφών
958 Αρίστυλλος
959 Αριστωνομίδας
960 Αριστώνυμος
961 Αριφράδης
962 Αρίφρων
963 Αρίων
964 Αρκάδιος
965 Αρκάς
966 Αρκέας
967 Αρκείσιος
968 Αρκεσίδας
969 Αρκεσίλαος
970 Αρκέσιος
971 Αρκτίνος
972 Άρκτος
973 Αρκτούρος
974 Άρκτοφόνος
975 Αρμαδίων
976 Αρμάνδος
977 Αρματίδης
978 Αρμενίδας
979 Αρμόδιος
980 Αρμοκύδης
981 Αρμονίας
982 Αρναίος
983 Άρπαγος
984 Αρπαλέας
985 Αρπαλίων
986 Άρπαλος
987 Αρπάλυκος
988 Αρποκρατίων
989 Αρπύλας
990 Αρριανός
991 Αρρίας
992 Αρριβαίος
993 Αρριδαίος
994 Αρρύβας
995 Αρσάκιος
996 Αρσένιος
997 Αρσίνοος
998 Αρτάκης
999 Αρταξέρξης
1000 Αρταξίας
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία