Εορτές 6 Δεκεμβρίου: Άγιος Αέρος ο επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας Άγιος Νισέρ Αερία Νικολία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άκαστος Άκτωρ Αλιμήδης Αμεινικλής ο Κορίνθιος Αμύρα Άμυρος Αμφίαλος Αμφιαράη Αμφιάραος Αμφιδάμα Αμφιδάμας Αργοναύτη Αργοναύτης Άργος των Θεσπιών Αυγεία Αυγείας ο Αργοναύρης Βούτης Ευμάχη Εύμαχος ο Ρόδιος Ευρύαλος Ζήτης Ίδμων Καινέας Κάλαϊς ο Θράκας Κήυξ Κλυτίος Κνήμος ο Λακεδαιμόνιος Λαέρτη Λαέρτης Μαρέα Μόψος Ναυσικά Νωνάς Νώνη Περικλυμένη Περικλύμενος Πηνελάη Πηνέλεως Πολυδεύκη Πολυδεύκης Πολύφημος Πρίασος ο Αργοναύτης Πυθέας ο Μασσαλιώτης Τορπιλία Τορπίλιος Ύλας Υψιπύλη Υψίπυλος Φέρεκλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο «ἐν Σιήσκῳ» Όσιος Νείλος ο Νέος και θαυματουργός Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος Καραμάνος ή Κασσέτης
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Tanco
15 Theodemir
16 Tillo
17 Tressan
18 Urbitius
19 Vedast
20 Verocianus
21 Victurus
22 Vitalis
23 Vouga
24 Vulphy
25 Waccar
26 Waldalenus
27 Willibald
28 Wulfstan
29 Wulsin
30 zxy Ιόλας
31 Αάαρκος
32 Αάβακτος
33 Αἰακὸς
34 Αἰαντίδης
35 Αἰαντόδωρος
36 Ααρασσός
37 Ααρών
39 Αἲας
40 Αασίφορος
41 Αάσπετος
42 Άαστος
43 Αάσχετος
44 Άβαβος
45 Αβάδνης
46 Αβαεόδωρος
47 Αβάζιος
48 Αβαθμίδωτος
49 Αβαιόδορος
50 Αβαιόδωρ
51 Αβαιόδωρος
52 Αβαιόκριτος
53 Αβαίος
54 Αβαίστας
55 Αβάκ
56 Αβάκαινας
57 Αβακένας
58 Αβακής
59 Αβακούμ
60 Άβακτος
61 Αβάμμων
62 Αβάνθιος
63 Αβαντιάδης
64 Αβαντίδας
65 Αβαρβαρέης
66 Αβάρβαρος
67 Αβαρης
68 Αβαρίνος
69 Άβαρις
70 Άβαρνος
71 Άβαρτος
72 Άβας
73 Αβάσγιος
74 Αβάσιτος
75 Αβασκάντιλλος
76 Αβασκαντος
77 Αββαδών
78 Αββαδώσα
79 Αββάς
80 Άβγαρ
81 Αβδαίος
82 Αβδάραξος
83 Άβδηρος
84 Άβδης
85 Αβδιήλ
86 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβίλλιος
107 Αβιμέλιχος
108 Άβιος
109 Αβιούδ
110 Αβλάβιος
111 Αβλαβίων
112 Άβληρος
113 Αβούδιμος
114 Αβραάμ
118 Άβραμ
119 Άβραξ
120 Άβραχας
121 Αβρέας
122 Αβρίκιος
123 Αβροτέλειος
124 Άβρων
125 Αβρώνυχος
126 Άβρωτος
127 Άβυδος
128 Αβώ
129 Άγαβος
130 Αγαθάγγελος
131 Αγαθάγητος
132 Αγαθαρχίς
133 Αγάθαρχος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθήμερος
136 Αγαθίνος
137 Αγάθιππος
138 Αγαθόβουλος
139 Αγαθοδαίμων
140 Αγαθόδωρος
141 Αγαθοκλέας
142 Αγαθονίκης
143 Αγαθόπους
144 Αγαθοσθένης
145 Αγαθόστρατος
146 Αγαθότυχος
147 Αγάθυλλος
148 Αγάθυρνος
149 Αγάθυρσος
150 Αγάθων
151 Αγαθώνυμος
152 Αγαίος
153 Αγακλέης
154 Αγάκλυτος
155 Αγαλιανός
156 Αγαλλίας
157 Αγαμέμνων
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήδης
160 Αγαμηδίδας
161 Αγαμήθης
162 Αγανός
163 Αγαπαίος
164 Αγαπήνωρ
165 Αγαπητός
166 Αγάπιος
167 Αγαπτόλεμος
168 Αγασθένης
169 Αγασίας
170 Αγασικλής
171 Αγασικράτης
172 Αγασιμένης
173 Αγάσιμος
174 Αγασσαμενός
175 Αγάστροφος
176 Αγαυός
177 Αγγελάριος
178 Αγγελικός
179 Αγγελίνος
180 Αγγελίων
181 Άγγελος
182 Αγγενίδας
183 Αγγερούλης
184 Αγγίας
186 Αγέας
187 Αἰγέας
188 Αγελάδας
189 Αγέλαος
190 Αγέλας
191 Άγελος
192 Αγέλοχος
193 Αγέμαχος
194 Αγέρωχος
195 Αἰγεὺς
196 Αγεύς
197 Αγέχορος
198 Αγήμων
199 Αγήνωρ
200 Αγήσανδρος
201 Αγήσαρχος
202 Αγησίας
203 Αγησιδάμας
204 Αγησίδαμος
205 Αγησίλαος
206 Αγησίλοχος
207 Αγησίμαδος
208 Αγησίμαχος
209 Αγησίμβροτος
210 Αγησίπολις
211 Αγησιππίδας
212 Αγησιππίδης
213 Αγησίστρατος
214 Αγήτας
215 Άγητος
216 Αγήτως
217 Αγίας
218 Αἰγιμιὸς
219 Άγις
220 Αἲγισθος
221 Αγίων
222 Αγκαίος
223 Αγκύορας
224 Αγκύωε
225 Αγλάιος
226 Αγλαοκρέων
227 Αγλαόπης
228 Αγλαοσθένης
229 Αγλαόφαμος
230 Αγλαοφών
231 Άγναπτος
232 Αγνόδημος
233 Αγνόδικος
234 Αγνόδωρος
235 Αγνοκλής
236 Αγνός
237 Αγνόφιλος
238 Αγνωνίδης
239 Αγονέας
240 Αγορακλής
241 Αγοράκριτος
242 Αγοράναξ
243 Αγόραστος
244 Αγόρατος
245 Αγρεύς
246 Αγρίοπος
247 Άγριος
248 Αγρίππας
249 Αγριώνιος
250 Άγρων
251 Αγύλαιος
252 Αγύριος
253 Αγύρριος
254 Αγχίαλος
255 Αγχίμαχος
256 Αγχίμολος
257 Άγχιος
258 Αγχίπυλος
259 Αγχίροος
260 Αγχίσης
261 Αδαίος
262 Αδαλβέρτος
263 Αδάμ
266 Αδαμάντιος
267 Αδάμας
268 Αδάματος
269 Αδαμνάνος
270 Άδας
271 Αδέας
272 Αδείμαντος
273 Αδελφός
274 Αἰδέσιος
275 Άδης
276 Αδιατόριξ
277 Αδίστας
278 Άδμητος
279 Αδόλφος
280 Αδονάι
281 Άδραστος
282 Άδρησκος
283 Αδριανός
284 Άδωνις
285 Αέθλιος
286 Αειθαλάς
287 Αείμνηστος
288 Αέλιος
289 Αελλήεις
290 Αελλοπόδης
291 Αερίας
292 Αέροπος
293 Αέτιος
295 Αζαρίας
296 Αζάς
297 Αζάτ
298 Άζευς
299 Άζης
300 Αζώρ
301 Αηδόνιος
302 Αήτης
303 Αἰήτης
304 Άητωρ
305 Αητωραιακός
306 Αθάμας
307 Αθάμβιλος
308 Αθανάδας
309 Αθάνας
310 Αθανάσιος
311 Αθάνατος
312 Αθέρας
313 Αἰθέριος
314 Αθηδάρας
315 Αθηναγόρας
316 Αθήναιος
317 Αθήνιππος
318 Αθηνίων
319 Αθηνογένης
320 Αθηνόδωρος
321 Αθηνοκλής
322 Αθηνόκριτος
323 Αθλημένης
324 Αἰθάλης
325 Αθλίας
326 Αθοσίων
327 Αθρέ
328 Άθως
329 Αιακός
330 Αιανός
331 Αίας
332 Αιγαίων
333 Αιγείδας
334 Αιγέστης
335 Αιγεύς
336 Αιγεωνέας
337 Αιγιαλεύς
338 Αιγίας
339 Αιγίδας
340 Αίγιλος
341 Αιγίμιος
342 Αίγινος
343 Αίγιος
344 Αίγισθος
345 Αιγιστέας
346 Αίγιστος
347 Αιγίων
348 Αίγλων
349 Αιγύπτιος
350 Αίγυπτος
351 Αίγων
352 Αϊδανός
353 Αιδέσιος
355 Άιδης
356 Αϊδωνεύς
357 Αιήτης
358 Αιθαλίδης
359 Αίθαν
360 Αιθήρ
361 Αιθίδας
362 Αίθικος
363 Αιθιόλας
364 Αιθιοπίς
365 Αιθίων
366 Αίθλιος
367 Αίθος
368 Αιθούσιος
369 Αίθων
370 Αίθωνας
371 Αικατερίνος
372 Αίλιος
373 Άιμαν
374 Αιμίλιος
375 Άιμον
376 Αιμόνιος
377 Αίμος
378 Αίμων
379 Αινέας
380 Αινείας
381 Αίνειος
382 Αινεσίδημος
383 Αίνετος
384 Αινεύς
385 Αίνητος
386 Αινιάδης
387 Αϊνουρ
388 Αίξων
389 Αίολος
390 Αίπυτος
391 Αίσακος
392 Αισανίας
393 Αισημίδας
394 Αίσηπος
395 Αισία
396 Αίσιμος
397 Αίσιος
398 Αισυήτης
399 Αίσυμνος
400 Αίσυπος
401 Αισχίνης
402 Αισχίων
403 Αισχυλίδης
404 Αισχύλος
405 Αίσων
406 Αίσωψ
408 Αιτναίος
409 Αιτωλός
410 Αιχμοκλής
411 Ακάδημος
412 Ακάθιστος
413 Ακάκητος
414 Ακάκιος
416 Άκακος
417 Ακάμας
418 Άκανθος
419 Ακαρίων
420 Ακαρναν
421 Άκαστος
422 Ακατάβλητος
423 Ακατάφλεκτος
424 Άκελος
425 Ακέσανδρος
426 Ακεσίας
427 Ακεσίδας
428 Ακεσίλαος
429 Ακεσίλας
430 Ακεσίμβροτος
431 Ακέστης
432 Ακεστόδωρος
433 Ακέστωρ
434 Ακεψεής
435 Ακεψιμάς
436 Ακήρατος
437 Αἰάκης
438 Άκης
439 Ακίνδυνος
440 Άκις
441 Ακματίδας
442 Ακμονίδας
443 Άκμων
444 Ακόλουθος
445 Ακοντεύς
446 Ακουμενός
447 Ακουσιλάδας
448 Ακουσίλαος
449 Ακούτιος
450 Ακραγαντίνος
451 Ακράγας
452 Άκρατος
453 Ακρίας
454 Ακρίβος
455 Ακρίσιος
456 Ακρίτας
457 Ακρόκομος
458 Ακρόνεος
459 Ακρότατος
460 Άκρων
461 Ακταίος
462 Ακτίνας
463 Άκτις
464 Άκτωρ
465 Ακύλας
467 Αλαλκομένης
468 Αλαμάνος
469 Άλαν
470 Αλάστωρ
471 Αλαφούζος
472 Αλβανός
473 Αλβέρτος
474 Αλβίνος
475 Αλεβίζος
476 Αλεβίων
477 Αλεγήνωρ
478 Αλεκτρυών
479 Αλέκτωρ
480 Αλεξάγγελος
481 Αλέξανδρος
484 Αλεξάνορας
485 Αλεξάνωρ
486 Αλέξαρχος
487 Αλεξίβιος
488 Αλεξίκακος
489 Αλεξικλής
490 Αλεξίμαχος
491 Αλεξίνικος
492 Αλέξιος
493 Αλεξιππιδας
494 Αλέξων
495 Αλεός
496 Αλεύας
497 Αλέχτορας
498 Αληθής
499 Αλήσιος
500 Αλήτης
501 Αλθαιμένης
502 Άλθηπος
503 Αλίαρτος
504 Αλίας
505 Αλιθέρσης
506 Άλικος
507 Αλιμήδης
508 Άλιος
509 Αλίοχος
510 Αλίφηρας
511 Αλκάθοος
512 Αλκαινέτος
513 Αλκαίος
514 Αλκαμένης
515 Άλκανδρος
516 Αλκάνωρ
517 Αλκείδης
518 Αλκέτας
519 Άλκης
520 Αλκίας
521 Αλκιβιάδης
522 Αλκίβιος
523 Αλκιδάμας
524 Αλκίδας
525 Αλκίμαχος
526 Αλκιμέδων
527 Αλκιμένης
528 Αλκιμήδης
529 Άλκιμος
530 Αλκινάδας
531 Αλκίνοος
532 Άλκιππος
533 Αλκισθένης
534 Αλκίσων
535 Αλκίφρων
536 Αλκμήνης
537 Αλκυονεύς
538 Άλκων
539 Άλκωνας
540 Αλλάς
541 Αλμήνωρ
542 Αλμπάνης
543 Αλμπέος
544 Αλμπέρτος
545 Άλμωψ
546 Αλξίων
547 Αλοίσιος
548 Αλοκράτης
549 Αλόπιος
550 Αλουίζος
551 Αλπέγιος
552 Άλπης
553 Αλταίων
554 Άλτης
555 Άλτιμος
556 Αλτίνος
557 Αλυζεύς
558 Άλυκος
559 Αλύπιος
560 Αλύριος
561 Αλύσιος
562 Αλφαιεύς
563 Αλφειός
564 Αλφεσίβοιος
565 Αλφόνς
566 Αλφρέδος
567 Αλχέλμος
568 Αλωεύς
569 Αλώνιος
570 Αλώπεκος
571 Αμαζόνιος
572 Αμαθεύς
573 Αμαλθεύς
574 Αμάλιος
575 Αμαλκείδης
576 Αμανάτιος
577 Αμανάτιος
578 Αμανάτιος
579 Άμανδος
581 Αμάρακος
582 Αμάρανθος
583 Αμάραντος
584 Αμαστρίνος
585 Άμβραξ
586 Αμβρόσιος
587 Αμβρύων
588 Αμεινία
589 Αμεινίας
590 Αμεινοκλής
591 Αμειψίας
592 Αμέλιος
593 Άμεμπτος
594 Αμερίας
595 Αμέρικος
596 Αμέστριος
597 Αμετάθετος
598 Αμήδης
599 Αμήν
600 Αμήνοφις
601 Αμήνων
602 Αμησινάς
603 Αμήστριος
604 Άμηστρις
605 Αμιανός
606 Αμίαντος
607 Αμίλκας
608 Αμιναδάβ
609 Αμινίας
610 Άμιρις
611 Άμισσος
612 Αμισώδαρος
613 Αμμέας
614 Αμμιανός
615 Αμμούν
616 Άμμων
617 Αμμωναθάς
618 Αμόλυντος
619 Αμομφάρετος
620 Αμοπάων
621 Αμούν
622 Αμπάν
623 Αμπέλιος
624 Αμπλίας
625 Άμπυκος
626 Άμπυξ
627 Αμύδας
628 Αμυθάων
629 Αμύκλας
630 Άμυκος
631 Αμύνανδρος
632 Αμυνίας
633 Άμυνος
634 Αμύντωρ
635 Αμύνων
636 Άμυρος
637 Αμφάρης
638 Αμφίαλος
639 Αμφιάναξ
640 Αμφιάραος
641 Αμφιδάμας
642 Αμφίδικος
643 Αμφίδοκος
644 Αμφίδωρος
645 Αμφίθεος
646 Άμφικλος
647 Αμφικράτης
648 Αμφικτύων
649 Αμφίλοχος
650 Αμφίλυκος
651 Αμφίλυτος
652 Αμφίμαρος
653 Αμφίμαχος
654 Αμφιμέδων
655 Αμφιμήδης
656 Αμφίμνηστος
657 Αμφινεύς
658 Αμφίνομος
659 Αμφίομος
660 Άμφισσος
661 Αμφίστρατος
662 Αμφιτρίτης
663 Αμφιτρύων
664 Αμφίων
665 Αμφότερος
666 Αἳμων
667 Αμών
668 Αμωναθάς
669 Αμώς
670 Άμωσις
671 Αναβησίνεος
672 Αναγνώστης
673 Ανάκλητος
674 Ανακρέουσα
675 Ανακρέων
677 Ανάκτωρ
678 Ανανί
679 Ανανίας
680 Αναξαγόρας
681 Ανάξανδρος
682 Αναξαρέτης
683 Ανάξαρχος
684 Αναξίβιος
685 Αναξίδαμος
686 Αναξικράτης
687 Αναξίλαος
688 Αναξίμανδρος
689 Αναξιμένης
690 Αναξίνος
691 Ανάξιππος
692 Άναξις
693 Αναπίας
694 Ανάργυρος
695 Αἰνέας
696 Αναστάσιος
697 Ανατόλιος
698 Ανάχαρσις
699 Άνδης
700 Ανδοκίδης
701 Ανδούλος
702 Ανδραίμων
703 Ανδρέας
704 Ανδρεστίνος
705 Ανδριανός
706 Ανδρόγεως
707 Ανδροδάμας
708 Ανδροίτας
709 Ανδροκλείδας
710 Ανδροκλής
711 Άνδροκλος
712 Ανδροκράτης
713 Ανδροκύδης
714 Ανδρόλεως
715 Ανδρόμαχος
716 Ανδρομέδης
717 Ανδρομένης
718 Ανδρομήδης
719 Ανδρονίδης
720 Ανδρονίκης
721 Ανδροπελαγίας
722 Ανδροσθένης
723 Ανδροτίων
724 Ανδρόφιλος
725 Άνδρων
726 Ανδώνιος
727 Αἰνείας
728 Αἲνειος
729 Ανειτυλλιανός
730 Άνεκτος
731 Ανεμπόδιστος
733 Ανέστης
734 Αἴνετος
735 Αἴνεφος
736 Ανήρ
737 Αἰνησίδημος
738 Άνθας
739 Ανθέμιος
740 Άνθερμος
741 Ανθεστίων
742 Ανθηδόνιος
743 Άνθιμος
744 Άνθιππος
745 Άνθος
746 Ανθόσμιος
747 Ανθυποβάγγελος
748 Άνιγρος
749 Ανίκητος
750 Ανίκκερις
751 Ανίνας
752 Άνιος
753 Άνιππος
754 Άννας
755 Αννίβας
756 Αννίκ
757 Αννίκερις
758 Άννινος
759 Αννούβ
760 Ανούσας
761 Ανουτσιάτης
762 Άνοχος
763 Ανσέλμος
764 Ανταγόρας
765 Ανταίος
766 Ανταλκίδας
767 Άντανδρος
768 Αντέας
769 Αντείας
770 Αντέρως
772 Αντήνωρ
773 Αντιάδης
774 Αντίας
775 Αντιγένης
776 Αντίγονος
777 Αντίδοτος
778 Αντίδωρος
779 Αντίθεος
780 Αντικλής
781 Αντικράτης
782 Αντιλέων
783 Αντιλίνος
784 Αντίλοχος
785 Αντίμαχος
786 Αντιμέδων
787 Αντιμένης
788 Αντιμήδης
789 Αντίμνηστος
790 Αντίμοιρος
791 Αντίνοος
792 Αντίοχος
793 Αντίπας
794 Αντίπατρος
795 Αντίπαφος
796 Άντιππος
797 Αντισθένης
798 Αντιστάτης
799 Αντιφάνης
800 Αντίφας
801 Αντιφάτης
802 Αντίφημος
803 Αντίφιλος
804 Αντίφονος
805 Άντιφος
806 Αντιφών
807 Αντιχάρης
808 Αντιωρος
809 Αντραίμονας
810 Αντρανίκ
811 Άντυλλος
812 Αντωνίκος
813 Αντώνιος
814 Αντωνίσκος
815 Ανυβις
816 Ανύσιος
817 Άνυστις
818 Ανύτη
819 Άνυτος
820 Ανφαχος
821 Ανώγων
822 Ανώνυμος
823 Αξίερος
824 Αξιόκερσος
825 Αξιόνικος
826 Αξίοχος
827 Αξίων
828 Αξιώτης
829 Άξυλος
830 Αοβολος
831 Αοιδός
832 Απαίος
833 Απάμειος
834 Άπαμος
835 Απείρανδρος
836 Απειρόγαμος
837 Απελάς
838 Απελλής
840 Απήμων
841 Απία
842 Απίων
843 Απέλλιχος
844 Απλόδωρος
845 Απογόνου
846 Απολλάς
847 Απολλινάριος
848 Απολλόδωρος
849 Απολλοκράτης
850 Απολλοφάνης
851 Απολλύων
852 Απόλλων
853 Απολλώνιος
854 Απόστολος
856 Απουλήιος
857 Άποφις
858 Απρίλιος
859 Απρίων
860 Απρόσιτος
861 Άπτερος
862 Απφίας
863 Άραβος
864 Άρακος
865 Αράμ
866 Αράπης
867 Αραρώς
868 Άρας
869 Άρατος
870 Άραχνος
871 Αρβανίτης
872 Άρβηλος
873 Αργαίος
874 Άργαλος
875 Αργάς
876 Αργεάδης
877 Άργεννος
878 Αργεντίνος
879 Αργέστης
880 Αργεύς
881 Αργήλης
882 Άργης
883 Αργίνος
884 Άργιος
885 Αργοναύτης
886 Άργος
887 Αργυράκριτος
888 Αργυρός
889 Αρδαβάνης
890 Αρδαλίων
891 Αρέδιος
893 Αρέθων
894 Άρειος
895 Αρεσίας
896 Αρέστης
897 Αρέστωρ
898 Αρεταίος
899 Αρετάων
900 Αρεύς
901 Αρήγων
902 Αρηιάς
903 Αρηίθοος
904 Αρηίλυκος
905 Αρήιος
906 Αρηξίων
907 Αρηος
908 Άρης
910 Άρητος
911 Αρθούρος
912 Αριάδνης
913 Αριάνθη
914 Αριδαίος
915 Αριδίκης
916 Αρίζηλος
917 Αριμήδης
918 Αρίμνης
919 Αρίμνηστος
920 Άρισβος
921 Αριστάγγελος
922 Αρισταγόρας
923 Αρισταίνετος
924 Αρίστανδρος
925 Αρίσταρχος
926 Αριστείδης
927 Αριστιανός
928 Αριστίνος
929 Αρίστιππος
930 Αριστόβουλος
932 Αριστογείτων
933 Αριστογένης
934 Αριστόδημος
935 Αριστόδικος
936 Αριστόδουλος
937 Αριστόθεος
938 Αριστόθηρος
939 Αριστοκλέας
941 Αριστοκλειανός
942 Αριστοκλείδας
943 Αριστόκλητος
944 Αριστοκράτης
945 Αριστόκριτος
946 Αριστόκυπρος
947 Αριστολαϊδης
948 Αριστόλαος
949 Αριστόλεως
950 Αριστόλοχος
951 Αριστόμαχος
952 Αριστομένης
953 Αριστομήδης
954 Αριστόμνηστος
955 Αριστόνας
956 Αριστόνικος
957 Αριστόνοος
958 Αριστόξενος
959 Άριστος
960 Αριστοτέλης
961 Αριστοτέχνης
962 Αριστότιμος
963 Αριστοφάνης
964 Αριστόφαντος
965 Αριστόφιλος
966 Αριστοφών
967 Αρίστυλλος
968 Αριστωνομίδας
969 Αριστώνυμος
970 Αριφράδης
971 Αρίφρων
972 Αρίων
973 Αρκάδιος
974 Αρκέας
975 Αρκείσιος
976 Αρκεσίδας
977 Αρκεσίλαος
978 Αρκέσιος
979 Αρκτίνος
980 Άρκτος
981 Αρκτούρος
982 Άρκτοφόνος
983 Αρμαδίων
984 Αρμάνδος
985 Αρματίδης
986 Αρμενίδας
987 Αρμόδιος
988 Αρμοκύδης
989 Αρμονίας
990 Αρναίος
991 Άρπαγος
992 Αρπαλέας
993 Αρπαλίων
994 Άρπαλος
995 Αρπάλυκος
996 Αρποκρατίων
997 Αρπύλας
998 Αρριανός
999 Αρρίας
1000 Αρριβαίος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία