Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Κοσμία
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Eata
12 Ethelwald
13 Gerebernus
14 Gudwall
15 Secardos
16 Theodemir
17 Tillo
18 Tressan
19 Urbitius
20 Verocianus
21 Viator
22 Victurus
23 Vitalis
24 Vouga
25 Vulphy
26 Waccar
27 Waldalenus
28 Willibald
29 Wulfstan
30 Wulsin
31 zxy Ιόλας
32 Αάαρκος
33 Αάβακτος
34 Αἰακὸς
35 Αἰαντίδης
36 Αἰαντόδωρος
37 Ααρασσός
38 Ααρών
40 Αἲας
41 Αασίφορος
42 Αάσπετος
43 Άαστος
44 Αάσχετος
45 Άβαβος
46 Αβάδνης
47 Αβαεόδωρος
48 Αβάζιος
49 Αβαθμίδωτος
50 Αβαιόδορος
51 Αβαιόδωρ
52 Αβαιόδωρος
53 Αβαιόκριτος
54 Αβαίος
55 Αβαίστας
56 Αβάκ
57 Αβάκαινας
58 Αβακένας
59 Αβακής
60 Αβακούμ
61 Άβακτος
62 Αβάμμων
63 Αβάνθιος
64 Αβαντιάδης
65 Αβαντίδας
66 Αβαρβαρέης
67 Αβάρβαρος
68 Αβαρης
69 Αβαρίνος
70 Άβαρις
71 Άβαρνος
72 Άβαρτος
73 Άβας
74 Αβάσγιος
75 Αβάσιτος
76 Αβασκάντιλλος
77 Αβασκαντος
78 Αββαδών
79 Αββαδώσα
80 Αββάς
81 Άβγαρ
82 Αβδαίος
83 Αβδάραξος
84 Άβδηρος
85 Άβδης
86 Αβδιήλ
87 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβιμέλιχος
107 Άβιος
108 Αβιούδ
109 Αβλάβιος
110 Αβλαβίων
111 Άβληρος
112 Αβούδιμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθόπους
143 Αγαθοσθένης
144 Αγαθόστρατος
145 Αγαθότυχος
146 Αγάθυλλος
147 Αγάθυρνος
148 Αγάθυρσος
149 Αγάθων
150 Αγαθώνυμος
151 Αγαίος
152 Αγακλέης
153 Αγάκλυτος
154 Αγαλιανός
155 Αγαλλίας
156 Αγαμέμνων
157 Αγαμηδίδας
158 Αγαμήδης
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήθης
161 Αγανός
162 Αγαπαίος
163 Αγαπήνωρ
164 Αγαπητός
165 Αγάπιος
166 Αγαπτόλεμος
167 Αγασθένης
168 Αγασίας
169 Αγασικλής
170 Αγασικράτης
171 Αγασιμένης
172 Αγάσιμος
173 Αγασσαμενός
174 Αγάστροφος
175 Αγαυός
176 Αγγελάριος
177 Αγγελίνος
178 Αγγελίων
179 Άγγελος
180 Αγγενίδας
181 Αγγίας
183 Αγέας
184 Αἰγέας
185 Αγελάδας
186 Αγέλαος
187 Αγέλας
188 Άγελος
189 Αγέλοχος
190 Αγέμαχος
191 Αἰγεὺς
192 Αγεύς
193 Αγέχορος
194 Αγήμων
195 Αγήνωρ
196 Αγήσανδρος
197 Αγήσαρχος
198 Αγησίας
199 Αγησιδάμας
200 Αγησίδαμος
201 Αγησίλαος
202 Αγησίλοχος
203 Αγησίμαχος
204 Αγησίμβροτος
205 Αγησίπολις
206 Αγησιππίδας
207 Αγησιππίδης
208 Αγησίστρατος
209 Αγήτας
210 Άγητος
211 Αγήτως
212 Αγίας
213 Αἰγιμιὸς
214 Άγις
215 Αἲγισθος
216 Αγίων
217 Αγκαίος
218 Αγκύορας
219 Αγκύωε
220 Αγλάιος
221 Αγλαοκρέων
222 Αγλαόπης
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνόδημος
228 Αγνόδικος
229 Αγνόδωρος
230 Αγνοκλής
231 Αγνός
232 Αγνόφιλος
233 Αγνωνίδης
234 Αγονέας
235 Αγορακλής
236 Αγοράκριτος
237 Αγοράναξ
238 Αγόραστος
239 Αγόρατος
240 Αγρεύς
241 Αγριόπας
242 Αγρίοπος
243 Άγριος
244 Αγρίππας
245 Αγριώνιος
246 Άγρων
247 Αγύλαιος
248 Αγύριος
249 Αγύρριος
250 Αγχίαλος
251 Αγχίμαχος
252 Αγχίμολος
253 Άγχιος
254 Αγχίπυλος
255 Αγχίροος
256 Αγχίσης
257 Αδαίος
258 Αδαλβέρτος
259 Αδάμ
262 Αδαμάντιος
263 Αδάμας
264 Αδαμνάνος
265 Άδας
266 Αδέας
267 Αδείμαντος
268 Αδελφός
269 Αἰδέσιος
270 Άδης
271 Αδιατόριξ
272 Αδίστας
273 Άδμητος
274 Αδόλφος
275 Αδονάι
276 Άδραστος
277 Άδρησκος
278 Αδριανός
279 Άδωνις
280 Αέθλιος
281 Αειθαλάς
282 Αείμνηστος
283 Αέλιος
284 Αελλήεις
285 Αελλοπόδης
286 Αερίας
287 Αέροπος
288 Αέτιος
290 Αζαρίας
291 Αζάριος
292 Αζάς
293 Αζάτ
294 Άζευς
295 Άζης
296 Αζώρ
297 Αηδόνιος
298 Αήτης
299 Αἰήτης
300 Άητωρ
301 Αητωραιακός
302 Αθάμας
303 Αθάμβιλος
304 Αθανάδας
305 Αθάνας
306 Αθανάσιος
307 Αθάνατος
308 Αθέρας
309 Αἰθέριος
310 Αθηδάρας
311 Αθηναγόρας
312 Αθήναιος
313 Αθήνιππος
314 Αθηνίων
315 Αθηνογένης
316 Αθηνόδωρος
317 Αθηνοκλής
318 Αθηνόκριτος
319 Αἰθάλης
320 Αθλίας
321 Αθοσίων
322 Αθρέ
323 Άθως
324 Αιακός
325 Αιανός
326 Αίας
327 Αιγαίων
328 Αιγείδας
329 Αιγέστης
330 Αιγεύς
331 Αιγεωνέας
332 Αιγιαλεύς
333 Αιγίας
334 Αιγίδας
335 Αίγιλος
336 Αιγίμιος
337 Αίγινος
338 Αίγιος
339 Αίγισθος
340 Αιγιστέας
341 Αίγιστος
342 Αιγίων
343 Αίγλων
344 Αιγύπτιος
345 Αίγυπτος
346 Αίγων
347 Αϊδανός
348 Αιδέσιος
350 Άιδης
351 Αϊδωνεύς
352 Αιήτης
353 Αιθαλίδης
354 Αίθαν
355 Αιθήρ
356 Αιθίδας
357 Αίθικος
358 Αιθιόλας
359 Αιθίων
360 Αίθλιος
361 Αίθος
362 Αιθούσιος
363 Αίθων
364 Αίθωνας
365 Αικατερίνος
366 Αίλιος
367 Αϊμαν
368 Αιμίλιος
369 Άιμον
370 Αιμόνιος
371 Αίμος
372 Αίμων
373 Αινέας
374 Αινείας
375 Αίνειος
376 Αινεσίδημος
377 Αίνετος
378 Αινεύς
379 Αίνητος
380 Αινιάδης
381 Αϊνουρ
382 Αίξων
383 Αίολος
384 Αίπυτος
385 Αίσακος
386 Αισανίας
387 Αισημίδας
388 Αίσηπος
389 Αίσιμος
390 Αίσιος
391 Αισίων
392 Αισυήτης
393 Αίσυμνος
394 Αίσυπος
395 Αισχίνης
396 Αισχίων
397 Αισχυλίδης
398 Αισχύλος
399 Αίσων
400 Αίσωψ
402 Αιτναίος
403 Αιτωλός
404 Αιχμοκλής
405 Ακάδημος
406 Ακάθιστος
407 Ακάκητος
408 Ακάκιος
410 Άκακος
411 Ακάμας
412 Άκανθος
413 Ακαρίων
414 Ακαρναν
415 Άκαστος
416 Ακατάβλητος
417 Ακατάφλεκτος
418 Άκελος
419 Ακέσανδρος
420 Ακεσίας
421 Ακεσίδας
422 Ακεσίλαος
423 Ακεσίλας
424 Ακεσίμβροτος
425 Ακέστης
426 Ακεστόδωρος
427 Ακέστωρ
428 Ακεψεής
429 Ακεψιμάς
430 Ακήρατος
431 Αἰάκης
432 Άκης
433 Ακίνδυνος
434 Άκις
435 Ακματίδας
436 Ακμονίδας
437 Άκμων
438 Ακόλουθος
439 Ακοντεύς
440 Ακουμενός
441 Ακουσιλάδας
442 Ακουσίλαος
443 Ακούτιος
444 Ακραγαντίνος
445 Ακράγας
446 Άκρατος
447 Ακρίας
448 Ακρίβος
449 Ακρίσιος
450 Ακρίτας
451 Ακρόκομος
452 Ακρόνεος
453 Ακρότατος
454 Άκρων
455 Ακταίος
456 Ακτίνας
457 Άκτις
458 Άκτωρ
459 Ακύλας
461 Αλαλκομένης
462 Αλαμάνος
463 Άλαν
464 Αλάστωρ
465 Αλαφούζος
466 Αλβανός
467 Αλβέρτος
468 Αλβίνος
469 Αλδχέλμος
470 Αλεβίζος
471 Αλεβίων
472 Αλεγήνωρ
473 Αλεκτρυών
474 Αλέκτωρ
475 Αλεξάγγελος
476 Αλέξανδρος
479 Αλεξάνορας
480 Αλεξάνωρ
481 Αλέξαρχος
482 Αλεξίβιος
483 Αλεξίκακος
484 Αλεξικλής
485 Αλεξίμαχος
486 Αλεξίνικος
487 Αλέξιος
488 Αλεξιππιδας
489 Αλέξων
490 Αλεός
491 Αλεύας
492 Αλέχτορας
493 Αληθής
494 Αλήσιος
495 Αλήτης
496 Αλθαιμένης
497 Άλθηπος
498 Αλίαρτος
499 Αλίας
500 Αλιθέρσης
501 Αλιμήδης
502 Άλιος
503 Αλίοχος
504 Αλίφηρας
505 Αλκάθοος
506 Αλκαινέτος
507 Αλκαίος
508 Αλκαμένης
509 Άλκανδρος
510 Αλκάνωρ
511 Αλκείδης
512 Αλκέτας
513 Άλκης
514 Αλκίας
515 Αλκιβιάδης
516 Αλκίβιος
517 Αλκιδάμας
518 Αλκίδας
519 Αλκίμαχος
520 Αλκιμέδων
521 Αλκιμένης
522 Αλκιμήδης
523 Άλκιμος
524 Αλκινάδας
525 Αλκίνοος
526 Άλκιππος
527 Αλκισθένης
528 Αλκίσων
529 Αλκίφρων
530 Αλκμαίων
531 Αλκμάν
532 Αλκμάων
533 Αλκμέων
534 Αλκμήνωρ
535 Αλκυονεύς
536 Άλκων
537 Άλκωνας
538 Αλλάς
539 Αλμήνωρ
540 Αλμπάνης
541 Αλμπέος
542 Αλμπέρτος
543 Άλμωψ
544 Αλξίων
545 Αλοίσιος
546 Αλοκράτης
547 Αλόπιος
548 Αλουίζος
549 Αλπέγιος
550 Άλπης
551 Αλταίων
552 Άλτης
553 Άλτιμος
554 Αλυζεύς
555 Άλυκος
556 Αλύπιος
557 Αλύριος
558 Αλύσιος
559 Αλφαιεύς
560 Αλφειός
561 Αλφεσίβοιος
562 Αλφόνς
563 Αλφρέδος
564 Αλωεύς
565 Αλώνιος
566 Αλώπεκος
567 Αμαζόνιος
568 Αμαθεύς
569 Αμαλθεύς
570 Αμάλιος
571 Αμαλκείδης
572 Αμανάτιος
573 Αμανάτιος
574 Αμανάτιος
575 Άμανδος
577 Αμάρακος
578 Αμάρανθος
579 Αμάραντος
580 Άμβραξ
581 Αμβρόσιος
582 Αμβρύων
583 Αμεινία
584 Αμεινίας
585 Αμεινοκλής
586 Αμειψίας
587 Αμέλιος
588 Άμεμπτος
589 Αμερίας
590 Αμέρικος
591 Αμέστριος
592 Αμετάθετος
593 Αμήδης
594 Αμήν
595 Αμήνοφις
596 Αμήνων
597 Αμησινάς
598 Αμήστριος
599 Άμηστρις
600 Αμιανός
601 Αμίαντος
602 Αμίλκας
603 Αμιναδάβ
604 Αμινίας
605 Άμιρις
606 Άμισσος
607 Αμισώδαρος
608 Αμμέας
609 Αμμιανός
610 Αμμούν
611 Άμμων
612 Αμμωναθάς
613 Αμόλυντος
614 Αμομφάρετος
615 Αμοπάων
616 Αμούν
617 Αμπάν
618 Αμπέλιος
619 Αμπλίας
620 Άμπυκος
621 Άμπυξ
622 Αμύδας
623 Αμυθάων
624 Αμύκλας
625 Άμυκος
626 Αμύνανδρος
627 Αμυνίας
628 Άμυνος
629 Αμύντωρ
630 Αμύνων
631 Άμυρος
632 Αμφάρης
633 Αμφίαλος
634 Αμφιάναξ
635 Αμφιάραος
636 Αμφιδάμας
637 Αμφίδικος
638 Αμφίδοκος
639 Αμφίδωρος
640 Αμφίθεος
641 Άμφικλος
642 Αμφικράτης
643 Αμφικτύων
644 Αμφίλοχος
645 Αμφίλυκος
646 Αμφίλυτος
647 Αμφίμαρος
648 Αμφίμαχος
649 Αμφιμέδων
650 Αμφιμήδης
651 Αμφίμνηστος
652 Αμφινεύς
653 Αμφίνομος
654 Αμφίομος
655 Άμφισσος
656 Αμφίστρατος
657 Αμφιτρίτης
658 Αμφιτρύων
659 Αμφίων
660 Αμφότερος
661 Αἳμων
662 Αμών
663 Αμωναθάς
664 Αμώς
665 Άμωσις
666 Αναβησίνεος
667 Αναγνώστης
668 Ανάκλητος
669 Ανακρέουσα
670 Ανακρέων
672 Ανάκτωρ
673 Ανανί
674 Ανανίας
675 Αναξαγόρας
676 Ανάξανδρος
677 Αναξαρέτης
678 Ανάξαρχος
679 Αναξίβιος
680 Αναξίδαμος
681 Αναξικράτης
682 Αναξίλαος
683 Αναξίμανδρος
684 Αναξιμένης
685 Αναξίνος
686 Ανάξιππος
687 Άναξις
688 Αναπίας
689 Ανάργυρος
690 Αἰνέας
691 Αναστάσιος
692 Ανατόλιος
693 Ανάχαρσις
694 Άνδης
695 Ανδοκίδης
696 Ανδούλος
697 Ανδραίμων
698 Ανδρέας
699 Ανδρεστίνος
700 Ανδριανός
701 Ανδρόγεως
702 Ανδροδάμας
703 Ανδροίτας
704 Ανδροκλείδας
705 Ανδροκλής
706 Άνδροκλος
707 Ανδροκράτης
708 Ανδροκύδης
709 Ανδρόλεως
710 Ανδρόμαχος
711 Ανδρομέδης
712 Ανδρομένης
713 Ανδρομήδης
714 Ανδρονίδης
715 Ανδρόνικος
716 Ανδροπελαγίας
717 Ανδροσθένης
718 Ανδροτίων
719 Ανδρόφιλος
720 Άνδρων
721 Ανδώνιος
722 Αἰνείας
723 Αἲνειος
724 Ανειτυλλιανός
725 Άνεκτος
726 Ανεμπόδιστος
728 Ανέστης
729 Αἴνετος
730 Αἴνεφος
731 Ανήρ
732 Αἰνησίδημος
733 Άνθας
734 Ανθέμιος
735 Άνθερμος
736 Ανθεστίων
737 Ανθηδόνιος
738 Άνθιμος
739 Άνθιππος
740 Άνθος
741 Ανθόσμιος
742 Ανθυποβάγγελος
743 Άνιγρος
744 Ανίκητος
745 Ανίκκερις
746 Ανίνας
747 Άνιος
748 Άνιππος
749 'Ανναγκρέϋς
750 Άννας
751 Αννίβας
752 Αννίκ
753 Αννίκερις
754 Άννινος
755 Αννούβ
756 Ανούσας
757 Ανουτσιάτης
758 Άνοχος
759 Ανσέλμος
760 Ανταγόρας
761 Ανταίος
762 Ανταλκίδας
763 Άντανδρος
764 Αντέας
765 Αντείας
766 Αντέρως
768 Αντήνωρ
769 Αντιάδης
770 Αντίας
771 Αντιγένης
772 Αντίγονος
773 Αντίδοτος
774 Αντίδωρος
775 Αντίθεος
776 Αντικλής
777 Αντικράτης
778 Αντιλέων
779 Αντιλίνος
780 Αντίλοχος
781 Αντίμαχος
782 Αντιμέδων
783 Αντιμένης
784 Αντιμήδης
785 Αντίμνηστος
786 Αντίμοιρος
787 Αντίνοος
788 Αντίνος
789 Αντίοχος
790 Αντίπας
791 Αντίπατρος
792 Αντίπαφος
793 Άντιππος
794 Αντισθένης
795 Αντιστάτης
796 Αντιφάνης
797 Αντίφας
798 Αντιφάτης
799 Αντίφημος
800 Αντίφιλος
801 Αντίφονος
802 Άντιφος
803 Αντιφών
804 Αντιχάρης
805 Αντιωρος
806 Αντραίμονας
807 Αντρανίκ
808 Άντυλλος
809 Αντωνίκος
810 Αντώνιος
811 Αντωνίσκος
812 Ανυβις
813 Ανύσιος
814 Άνυστις
815 Ανύτη
816 Άνυτος
817 Ανφαχος
818 Ανώγων
819 Ανώνυμος
820 Αξίερος
821 Αξιόκερσος
822 Αξιόνικος
823 Αξίοχος
824 Αξίων
825 Αξιώτης
826 Άξυλος
827 Αοβολος
828 Αοιδός
829 Απαίος
830 Απάμειος
831 Άπαμος
832 Απείρανδρος
833 Απειρόγαμος
834 Απελάς
835 Απελλής
837 Απήμαντος
838 Απία
839 Απίων
840 Απέλλιχος
841 Απλόδωρος
842 Απογόνου
843 Απολλάς
844 Απολλινάριος
845 Απολλόδωρος
846 Απολλοκράτης
847 Απολλοφάνης
848 Απολλύων
849 Απόλλων
850 Απολλώνιος
851 Απόστολος
853 Απουλήιος
854 Άποφις
855 Απρίλιος
856 Απρίων
857 Απρόσιτος
858 Άπτερος
859 Άραβος
860 Άρακος
861 Αράμ
862 Αράπης
863 Αραρώς
864 Άρας
865 Άρατος
866 Άραχνος
867 Αρβανίτης
868 Άρβηλος
869 Αργαίος
870 Άργαλος
871 Αργάς
872 Αργεάδης
873 Άργεννος
874 Αργεντίνος
875 Αργέστης
876 Αργεύς
877 Αργήλης
878 Άργης
879 Αργίνος
880 Άργιος
881 Άργος
882 Αργυράκριτος
883 Αργυρός
884 Αρδαλίων
885 Αρέδιος
887 Αρέθων
888 Άρειος
889 Αρεσίας
890 Αρέστης
891 Αρέστωρ
892 Αρεταίος
893 Αρετάων
894 Αρεύς
895 Αρήγων
896 Αρηιάς
897 Αρηίθοος
898 Αρηίλυκος
899 Αρήιος
900 Αρηξίων
901 Αρηος
902 Άρης
904 Άρητος
905 Αρθούρος
906 Αριάδνης
907 Αριάνθη
908 Αριδαίος
909 Αριδίκης
910 Αρίζηλος
911 Αριμήδης
912 Αρίμνης
913 Αρίμνηστος
914 Άρισβος
915 Αριστάγγελος
916 Αρισταγόρας
917 Αρισταίνετος
918 Αρίστανδρος
919 Αρίσταρχος
920 Αριστείδης
921 Αριστιανός
922 Αριστίνος
923 Αρίστιππος
924 Αριστόβουλος
926 Αριστογείτων
927 Αριστογένης
928 Αριστόδημος
929 Αριστόδικος
930 Αριστόδουλος
931 Αριστόθεος
932 Αριστόθηρος
933 Αριστοκλέας
934 Αριστοκλειανός
935 Αριστοκλείδας
936 Αριστόκλητος
937 Αριστοκράτης
938 Αριστόκριτος
939 Αριστόκυπρος
940 Αριστολαϊδης
941 Αριστόλαος
942 Αριστόλεως
943 Αριστόλοχος
944 Αριστόμαχος
945 Αριστομένης
946 Αριστομήδης
947 Αριστόμνηστος
948 Αριστόνας
949 Αριστόνικος
950 Αριστόνοος
951 Αριστόνους
952 Αριστόξενος
953 Άριστος
954 Αριστοτέλης
955 Αριστοτέχνης
956 Αριστότιμος
957 Αριστοφάνης
958 Αριστόφαντος
959 Αριστόφιλος
960 Αριστοφών
961 Αρίστυλλος
962 Αριστωνομίδας
963 Αριστώνυμος
964 Αριφράδης
965 Αρίφρων
966 Αρίων
967 Αρκάδιος
968 Αρκάς
969 Αρκέας
970 Αρκείσιος
971 Αρκεσίδας
972 Αρκεσίλαος
973 Αρκέσιος
974 Αρκτίνος
975 Άρκτος
976 Αρκτούρος
977 Άρκτοφόνος
978 Αρμαδίων
979 Αρμάνδος
980 Αρματίδης
981 Αρμενίδας
982 Αρμόδιος
983 Αρμοκύδης
984 Αρμονίας
985 Αρναίος
986 Άρπαγος
987 Αρπαλέας
988 Αρπαλίων
989 Άρπαλος
990 Αρπάλυκος
991 Αρποκρατίων
992 Αρπύλας
993 Αρριανός
994 Αρρίας
995 Αρριβαίος
996 Αρριδαίος
997 Αρρύβας
998 Αρσάκιος
999 Αρσένιος
1000 Αρσίνοος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία