Εορτές 7 Μαΐου: Αγίας Ζωοδόχου Πηγής Ζήσης Ζώης Ζωοδόχος Πηγή Ζωοδόχου Πηγής Κρήνος Όσιος Ισέ Όσιος Σιώ Πηγή Πολυζώη Πολυζώης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξιος Τοθ Άγιος Κύριλλος ο μάρτυρας Άγιος Ακάκιος ο Βυζαντινός Άγιος Αυγουστίνος Άγιος Ιουβενάλιος ο Μάρτυρας Άγιος Κοδράτος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες Άγιος Μάξιμος Άγιος Ρουφίνος Άγιος Φλάβιος Ζωοπηγή Θεοπηγή Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Ψυχαΐτης Όσιος Νείλος εκ Ρωσίας Σαλός Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης Όσιος Πύρρος Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός «ὁ ἐν Λυκαονίᾳ» Σταυρός πάνω από το Γολγοθά.
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλένια
8 Αιμιλίνα
9 Αίστυ
10 Αίστυ
11 Αλεξάγγελος
12 Άλκηστις
13 Αμαλιάννα
14 Αναλίζα
15 Αναστέλλα
16 Ανδρεστίνος
17 Ανδριάννα
18 Ανδροπελαγία
19 Ανδροπελαγίας
20 Ανδρόφιλος
21 Ανθήλια
22 Ανθηνίκη
23 Ανθοζωή
24 Ανμαρί
25 Άνν Μαρί
26 'Ανναγκρέϋς
27 Αννακαίτη
28 Ανναλίζα
29 Ανναρέα
30 Ανναστέλλα
31 Αννέζη
32 Αντελίνα
33 Αντζελίνα
34 Αντωνέττα
35 Αντωνίκη
36 Αντωνίκος
37 Αποστολένα
38 Αριάνα
39 Αριαρούλα
40 Αριδάφνη
41 Αριστιάνα
42 Αριστιανός
43 Αρλέτα
44 Ασημώνη
45 Αστρελένα
46 Βάνα
47 Βανέσσα
49 Βανίνα
50 Βάννα
51 Βασιάνθη
52 Βασιλειάνα
53 Βασιλένια
54 Βέλη
55 Βερόνικα
56 Βιβέτα
57 Βίλμα
58 Γεωργιάννα
59 Γεωργιλιάνα
60 Γιανοελένη
61 Γιολένα
62 Γιωργιάννα
63 Γιωργιλιάνα
64 Γιωργοβασίλης
65 Γιωργομιχάλης
66 Γιώρμαρη
67 Γιωτάννα
68 Γρηγοράγγελος
69 Δαμοξενίδας
70 Δείφιλος
71 Δεναλία
72 Δεναλόη
73 Δεσμάρη
74 Δεσποιγιάννα
75 Δημητράγγελος
76 Δημητράνα
77 Δημητράσπα
78 Δημοπανάγος
79 Διονυστάθης
80 Δροσοσταλία
81 Δροσοσταλίδα
82 Δωρίνα
83 Εβελίνα
84 Εβελίνος
85 Εβίνα
86 Ειρηάννα
87 Ειρηλένα
88 Ειρηνάντη
89 Ειρήνγκω
90 Ειρηνονίκη
91 Ειρηστέλλα
92 Έλβη
93 Ελδώρα
94 Ελεάνα
95 Ελεάνθη
96 Ελενέτα
97 Ελενίκη
98 Ελενόδωρος
99 Ελενοκατίνα
100 Ελεντίνα
101 Ελεντίνος
102 Ελευθερονίκη
103 Έλια
104 Ελιάνθη
105 Ελιάννα
106 Ελιζάνα
107 Ελίνα
108 Ελιρόη
109 Ελληάννα
110 Έλμα
111 Ελπινίκη
112 Εμιλιάνα
113 Εριάννα
114 Εριλένα
115 Ερρικαίτη
116 Ερρικέτη
117 Ερωτοθέα
118 Ευελίνα
119 Ευλογέτα
120 Ευτυχιάννα
121 Ζαννέτα
122 Ζαφειρογιάννης
123 Ζαφειρομήτσος
124 Ζένια
125 Ζέτα
126 Ζίνα
127 Ζωηάννα
128 Ηβιάννα
129 Ηλάνθη
130 Ηλεάνα
131 Ηλενώρα
132 Ηλιάννα
133 Ηλιογέννητη
134 Ηλιοφώτη
135 Ηλιόφωτος
136 Ήρκος
137 Θαλειάννα
138 Θανασογιάννης
139 Θεονίτσα
140 Θεοτούλα
141 Θεοχάνθη
142 Θεωνίτσα
143 Θωμάγγελος
144 Θωμαρίτα
145 Ιάμβουλος
146 Ιδησιδομενεύς
147 Ιεράρχης
148 Ιλεάνα
149 Ιουλιάννα
150 Ισθμιονίκης
151 Ιωαννέτα
152 Ιωαννίκη
153 Ιωντίνα
154 Καλήμορφη
155 Καληρόη
156 Καλλινίκη
157 Καλομαρία
158 Καρολίνα
159 Κατεριλένα
160 Κατερινέτα
161 Κατιάννα
162 Κατιλένα
163 Κατιφένια
164 Κλειωνίκη
165 Κλημεντίνα
166 Κλωντιάννα
167 Κωνστανίνα
168 Κωσταλέκος
169 Λαγογιάννης
170 Λαζαρέτα
171 Λαλούλα
172 Λενάντα
173 Λέξανδρος
174 Λεοντομένης
175 Λεωνόρα
176 Λιβαδιώτισσα
177 Λιλιάνα
178 Λογοθέτης
179 Λοριάνα
180 Λυδιάννα
181 Λυκοπανάγος
182 Λυσσίμαχος
183 Μαγδαλένα
184 Μαγδαλένια
185 Μάγια
186 Μακαρέτα
187 Μακαρέτης
188 Μακώ
189 Μαμαντία
190 Μανταλένα
191 Μανταλένια
192 Μανωλίνα
193 Μαρανθία
194 Μαράνθιος
195 Μάρβια
196 Μαργεντίνη
197 Μαργέτα
198 Μαργιάννα
199 Μαργιαρένα
200 Μαργιορίτσα
201 Μαργκώ
202 Μαρέβα
203 Μαρηλία
204 Μαρθίλια
205 Μαριαγγέλα
206 Μαριαδώρα
207 Μαριαλένα
208 Μαριαλίνα
209 Μάριαν
210 Μαριάνδρη
211 Μαριάνθη
212 Μαριανίνα
213 Μαριάννα
214 Μαριαννέτα
215 Μαριάντα
216 Μαριάντζελα
217 Μαριαντίνα
218 Μαριάντρη
219 Μαριαρένα
220 Μαριαστέλλα
221 Μαριβάνα
222 Μαριβέρα
223 Μαριβέτα
224 Μαριγιάννα
225 Μαριγιώτα
226 Μαριγούλα
227 Μαριδώρα
228 Μαριέλα
229 Μαριέλενα
230 Μαριελίνα
231 Μαριέλλα
232 Μαριεντίνα
233 Μαριέπη
234 Μαριετίνα
235 Μαριέττα
236 Μαριεύη
237 Μαρίζα
238 Μαριθέα
239 Μαρικαίτη
240 Μαρίκαλη
241 Μαρικέλλυ
242 Μαρικούλα
243 Μαριλένα
244 Μαριλένια
245 Μαριλέτα
246 Μαριλή
247 Μαρίλια
248 Μαριλιάννα
249 Μαριλίζα
250 Μαριλίλη
251 Μαριλίνα
252 Μαριλίς
253 Μαριλίτα
254 Μαριλίτσα
255 Μαριλού
256 Μαριλύβια
257 Μαριμίνα
258 Μαρινέλη
259 Μαρινέλλα
260 Μαρινία
261 Μαρινότα
262 Μαριόλα
263 Μαριόλγα
264 Μαριολένη
265 Μαρίσα
266 Μαρισάντυ
267 Μαρίσια
268 Μαρίσμη
269 Μαρισόφη
270 Μαριστέλλα
271 Μαριστέφη
272 Μαριτίνα
273 Μαριώτα
274 Μαρκαντώνιος
275 Μαρκελίνος
276 Μαρκιάννα
277 Μαρλίνα
278 Μαρόλ
279 Μαρόλια
280 Μάρσια
281 Μαρτίνα
282 Μαρτινιάνα
283 Ματίνα
284 Μεδουσανθή
285 Μελενίκος
286 Μελιάνα
287 Μελιάννα
288 Μελίζα
289 Μελιντίνα
290 Μελιντίνος
291 Μελισσάνθη
292 Μελιτίνα
293 Μελιτίνη
294 Μελπίνα
295 Μενελίκος
296 Μερβίνα
297 Μεριλένα
298 Μηνοδώρα
299 Μηνόδωρος
300 Μικαελένα
301 Μιλάντη
302 Μιλένα
303 Μίντι
304 Μιράντα
305 Μιρένα
306 Μοσχοβίνα
307 Μπελεφάνης
308 Μυράνθη
309 Μυριάνθη
310 Μυριέλλα
311 Μυρογιάννης
312 Μυρολένα
313 Ναθαλία
314 Ναντίνα
315 Νεκταριελένα
316 Νικηφορία
317 Νικοδιονυσία
318 Νικοδιονύσιος
319 Νικόχριστος
320 Νταλάρα
321 Ντιλένα
322 Ντοριάννα
323 Νυμφοδώρα
324 Ξενόδωρος
325 Ξενόθεμις
326 Ξενοκάδης
327 Ξενόμβροτος
328 Ξενομήδης
329 Ξενοπανάγος
330 Πανάγγελος
331 Παναγιάννης
332 Παναγοβασίλειος
333 Παναγογεράσιμος
334 Πανεύφημος
335 Παντελέα
336 Παντέλια
337 Παντελιάς
338 Παντελίνα
339 Παντιάνα
340 Πανώλιας
341 Παρθενόπη
342 Παρθενορή
343 Πάρια
344 Πασχαλίνα
345 Περιλένα
346 Πετράντα
347 Πιεραντώνιος
348 Πολάντα
349 Πολυάννα
350 Πολυαρίστη
351 Προδρομίνα
352 Ρενάτα
353 Ριάνα
354 Ριάννα
355 Ροδάνθη
356 Ροδελπιδα
357 Ροδονίκη
358 Ροζαλία
359 Ροζάνθη
360 Ροζάννα
361 Ροζέτα
362 Ρόζμαρι
363 Σαββατίνα
364 Σαλωνίνα
365 Σαναχάριβος
366 Σαντιάνα
367 Σεβαστιάννα
368 Σεβαστίνα
369 Σεβαστίνος
370 Σιάννα
371 Σολομωντία
372 Σοφιάννα
373 Σοφιλένια
374 Σοφίλια
375 Σοφιλίζα
376 Σοφιλύδια
377 Σπηλιοπαναγιώτης
378 Σπυρααντώνης
379 Σπυραβάγγελος
380 Σπυράγγελος
381 Σπυρανδρέας
382 Σπυραντώνης
383 Σπυραριστείδης
384 Σπυρογεράσιμος
385 Σπυρογεώργιος
386 Σπυρογιάννης
387 Σπυροδημήτριος
388 Σπυρολιάς
389 Σπυρομήλιος
390 Σπυρονικόλαος
391 Σπυροφάνης
392 Σταμαλίνα
393 Σταματέλα
394 Σταματέλος
395 Σταματίκη
396 Σταματίνα
397 Σταυραγγελία
398 Σταυραντώνιος
399 Σταυριάνθη
400 Σταυριάννα
401 Σταυριλένα
402 Σταυρονικόλας
403 Στέβη
404 Στελιάνα
405 Στελλίνα
406 Στένια
407 Στεργιακούλα
408 Στεργιακούλης
409 Στεργιάνα
410 Στεργιάνης
411 Στρατιάννα
412 Στυλιάννα
413 Σύνθια
414 Τζέλα
415 Τζογιάννα
416 Τζωρτζέλλα
417 Τοφαλομενέλαος
418 Τσικουρώνα
419 Υλένια
420 Φίλα
421 Φιλαγόρας
422 Φιλαίμων
423 Φιλαινέτη
424 Φιλαινίς
425 Φιλαίος
426 Φιλαλήθης
427 Φιλαμειλείδης
428 Φιλάων
429 Φιλέας
430 Φιλέταιρος
431 Φιλίνη
432 Φιλίππα
433 Φιλοδώρα
434 Φιλόθεος
435 Φιλοκλέων
436 Φιλοκλής
437 Φιλοκράτης
438 Φιλοξένη
439 Φιλόπονος
440 Φιλούμενος
441 Φιλόχρηστος
442 Φλοριάνα
443 Φλωρεντίνη
444 Φλωρεντίνος
445 Φωλίτσα
446 Φωτάγγελος
447 Φωτανέστης
448 Φωτειάννα
449 Χαϊλένα
450 Χαραγιώτης
451 Χαρηλένα
452 Χαρίλια
453 Χαρίσταυρος
454 Χρηστέλλα
455 Χρηστόγιαννος
456 Χρηστόδημος
457 Χρηστόδωρος
458 Χρηστομανώλης
459 Χρηστοπανάγος
460 Χρισταλένα
461 Χρισταλένη
462 Χριστευάγγελος
463 Χριστιάννα
464 Χριστιγιάννης
465 Χριστοβάκης
466 Χριστοβαλάντη
467 Χριστόδημος
468 Χριστόδωρος
469 Χριστολουκάς
470 Χριστομάριος
471 Χριστοφίλη
472 Χριστοφιλία
473 Χρυσαίμιλη
474 Χρυσαλένα
475 Χρυσαλλίς
476 Χρυσανδρέας
477 Χρυσάννα
478 Χρυσελίνα
479 Χρυσέμιλη
480 Χρυσεύη
481 Χρυσιστίνα
482 Χρυσοβαλεντίνα
483 Χρυσογέρακας
484 Χρυσογερακίνα
485 Χρυσομαρία
486 Χρυσομέλια
487 Χρυσομέλιος
488 Χρυσοστόμη
489 Χρυσόστομος
490 Χρυσοσωτηρία
491 Χρυσοσώτηρος
492 Χρύσπα
493 Χρυσταλλία
494 Ψαραντώνης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία