Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθόστρατος
8 Αγαθότυχος
9 Αγγελίνα
10 Αγγελίνος
11 Αγγερούλα
12 Αγγερούλης
13 Αθηνοδώρα
14 Αθηνόδωρος
15 Αιμιλένια
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Αίστυ
20 Αλεξάγγελος
21 Άλκηστις
22 Αμαλιάννα
23 Αναλίζα
24 Αναστέλλα
25 Ανδρεστίνος
26 Ανδριάννα
27 Ανδρονίκη
28 Ανδρονίκης
29 Ανδροπελαγία
30 Ανδροπελαγίας
31 Ανδροφίλη
32 Ανδρόφιλος
33 Ανθήλια
34 Ανθηνίκη
35 Ανθηνίκος
36 Ανθοζωή
37 Ανθονίκη
38 Ανμαρί
39 Άνν Μαρί
40 Ανναγκρέυς
41 Αννακαίτη
42 Ανναλίζα
43 Ανναμπέλα
44 Ανναρέα
45 Ανναστέλλα
46 Αννέζη
47 Αντελίνα
48 Αντζελίνα
49 Αντωνέττα
50 Αντωνίκη
51 Αντωνίκος
52 Αποστολένα
53 Αριάνα
54 Αριαρούλα
55 Αριδάφνη
56 Αριστιάνα
57 Αριστιανός
58 Αριστοθάλεια
59 Αριστόκυπρος
60 Αρλέτα
61 Ασημώνη
62 Αστερόζα
63 Αστρελένα
64 Βάνα
65 Βανέσσα
67 Βανίνα
68 Βάννα
69 Βασιάνθη
70 Βασιλειάνα
71 Βασιλένια
72 Βέλη
73 Βιβέτα
74 Βίλμα
75 Γεωργιάννα
76 Γεωργιλιάνα
77 Γεωργογιάννα
78 Γιαννοελένη
79 Γιολένα
80 Γιωργιάννα
81 Γιωργιλιάνα
82 Γιωργοβασίλης
83 Γιωργοδήμας
84 Γιωργομιχάλης
85 Γιώρμαρη
86 Γιωτάννα
87 Γρηγοράγγελος
88 Δείφιλος
89 Δεναλία
90 Δεναλόη
91 Δεσμάρη
92 Δεσποιγιάννα
93 Δημελέ
94 Δημητράγγελος
95 Δημητράνα
96 Δημητράσπα
97 Δημοπανάγος
98 Διονυστάθης
99 Δροσοσταλία
100 Δροσοσταλίδα
101 Δωρίνα
102 Εβελίνα
103 Εβελίνος
104 Εβίνα
105 Ειρηάννα
106 Ειρηλένα
107 Ειρηνάντη
108 Ειρήνγκω
109 Ειρηνόνη
110 Ειρηνονίκη
111 Ειρηστέλλα
112 Έλβη
113 Ελδώρα
114 Ελεάνα
115 Ελεάνθη
116 Ελενέτα
117 Ελενίκη
118 Ελενόδωρος
119 Ελενοκατίνα
120 Ελεντίνα
121 Ελεντίνος
122 Ελευθερονίκη
123 Έλια
124 Ελιάνθη
125 Ελιάννα
126 Ελιζάνα
127 Ελίνα
128 Ελιρόη
129 Ελληάννα
130 Έλμα
131 Ελπιδώρα
132 Ελπίδωρος
133 Ελπινίκη
134 Ελπίστη
135 Εμιλιάνα
136 Εριάννα
137 Εριλένα
138 Ερρικαίτη
139 Ερρικέτη
140 Ερωτοθέα
141 Ευελίνα
142 Ευλογέτα
143 Ευτυχιάννα
144 Εφουλίνα
145 Ζαννέτα
146 Ζαφειρογιάννης
147 Ζαφειρομήτσος
148 Ζένια
149 Ζέτα
150 Ζίνα
151 Ζωηάννα
152 Ηβιάννα
153 Ηλάνθη
154 Ηλάνθης
155 Ηλεάνα
156 Ηλενώρα
157 Ηλιάννα
158 Ηλιογέννητη
159 Ηλιοφώτη
160 Ηλιόφωτος
161 Ήρκος
162 Θαλειάννα
163 Θανασογιάννης
164 Θεμιστόκυπρος
165 Θεοδούλη
166 Θεόδουλος
168 Θεοδώρα
169 Θεόδωρος
170 Θεόκλητη
171 Θεόκλητος
172 Θεονίτσα
173 Θεοπίστη
174 Θεόπιστος
175 Θεοτούλα
176 Θεοφίλη
177 Θεόφιλος
178 Θεόφραστη
179 Θεόφραστος
180 Θεοφύλακτη
181 Θεοφύλακτος
182 Θεοχάνθη
183 Θεωνίτσα
184 Θωμάγγελος
185 Θωμαρίτα
186 Ιάμβουλος
187 Ιδησιδομενεύς
188 Ιεράρχης
189 Ιεροθέα
190 Ιερόθεος
191 Ιλεάνα
192 Ιουλιάννα
193 Ισθμιονίκης
194 Ισμηνοδώρα
195 Ιωαννέτα
196 Ιωαννίκη
197 Ιωντίνα
198 Καλήμορφη
199 Καληρόη
200 Καλλινίκη
201 Καλομαρία
202 Καρολίνα
203 Κατεριλένα
204 Κατερινέτα
205 Κατιάννα
206 Κατιλένα
207 Κατιφένια
208 Κλειωνίκη
209 Κλημεντίνα
210 Κλωντιάννα
211 Κοραλένια
212 Κριλένια
213 Κωνστανίνα
214 Κωσταλέκος
215 Λαγογιάννης
216 Λαζαρέτα
217 Λαλούλα
218 Λενάντα
219 Λέξανδρος
220 Λεοντομένης
221 Λεωνόρα
222 Λιβαδιώτισσα
223 Λιλιάνα
224 Λογοθέτης
225 Λοριάνα
226 Λυδιάννα
227 Λυκοπανάγος
228 Λυσσίμαχος
229 Μαγδαλένα
230 Μαγδαλένια
231 Μάγια
232 Μακαρέτα
233 Μακαρέτης
234 Μακώ
235 Μαμαντία
236 Μανταλένα
237 Μανταλένια
238 Μανωλίνα
239 Μαρανθία
240 Μαράνθιος
241 Μάρβια
242 Μαργεντίνη
243 Μαργέτα
244 Μαργιάννα
245 Μαργιαρένα
246 Μαργιορίτσα
247 Μαργκώ
248 Μαρέβα
249 Μαρηλία
250 Μαρθίλια
251 Μαριαγγέλα
252 Μαριαδώρα
253 ΜαρίαΕλένη
254 Μαριαλένα
255 Μαριαλίνα
256 Μάριαν
257 Μαριάνδρη
258 Μαριάνθη
259 Μαριάνθης
260 Μαριανίνα
261 Μαριάννα
262 Μαριαννέτα
263 Μαριάντα
264 Μαριάντζελα
265 Μαριαντίνα
266 Μαριάντρη
267 Μαριαρένα
268 Μαριαστέλλα
269 Μαριβάνα
270 Μαριβέρα
271 Μαριβέτα
272 Μαριγιάννα
273 Μαριγιώτα
274 Μαριγούλα
275 Μαριδώρα
276 Μαριέλα
277 Μαριέλενα
278 Μαριελίνα
279 Μαριέλλα
280 Μαριεντίνα
281 Μαριέπη
282 Μαριετίνα
283 Μαριέττα
284 Μαριεύη
285 Μαρίζα
286 Μαριθέα
287 Μαρικαίτη
288 Μαρίκαλη
289 Μαρικέλλυ
290 Μαρικούλα
291 Μαριλένα
292 Μαριλένια
293 Μαριλέτα
294 Μαριλή
295 Μαρίλια
296 Μαριλιάννα
297 Μαριλίζα
298 Μαριλίλη
299 Μαριλίνα
300 Μαριλίς
301 Μαριλίτα
302 Μαριλίτσα
303 Μαριλού
304 Μαριλύβια
305 Μαριμίνα
306 Μαρινέλη
307 Μαρινέλλα
308 Μαρινία
309 Μαρινότα
310 Μαριόλα
311 Μαριόλγα
312 Μαριολένη
313 Μαρίσα
314 Μαρισάντυ
315 Μαρίσια
316 Μαρίσμη
317 Μαρισόφη
318 Μαριστέλλα
319 Μαριστέφη
320 Μαριτίνα
321 Μαριώτα
322 Μαρκαντώνιος
323 Μαρκελίνος
324 Μαρκιάννα
325 Μαρκοζάνες
326 Μαρλένα
327 Μαρλίνα
328 Μαρόλ
329 Μαρόλια
330 Μάρσια
331 Μαρτίνα
332 Μαρτινιάνα
333 Ματίνα
334 Μεδουσανθή
335 Μελενίκος
336 Μελιάνα
337 Μελιάννα
338 Μελίζα
339 Μελιντίνα
340 Μελιντίνος
341 Μελισσάνθη
342 Μελιτίνα
343 Μελιτίνη
344 Μελπίνα
345 Μενελίκος
346 Μερβίνα
347 Μεριλένα
348 Μηνόδωρος
349 Μικαελένα
350 Μιλάντη
351 Μιλένα
352 Μίντι
353 Μιράντα
355 Μιρένα
356 Μοσχοβίνα
357 Μπελεφάνης
358 Μυράνθη
359 Μυράνθης
360 Μυριέλλα
361 Μυρογιάννης
362 Μυρολένα
363 Ναθαλία
364 Ναντίνα
365 Νεκταριελένα
366 Νικαίτη
367 Νικηφορία
368 Νικοδιονυσία
369 Νικοδιονύσιος
370 Νικολβία
371 Νικόχριστος
372 Νταλάρα
373 Ντιλένα
374 Ντοριάννα
375 Νυμφοδώρα
376 Ξενόδωρος
377 Ξενόθεμις
378 Ξενοκάδης
379 Ξενόμβροτος
380 Ξενομήδης
381 Ξενοπανάγος
382 Πανάγγελος
383 Παναγιάννης
384 Παναγοβασίλειος
385 Παναγογεράσιμος
386 Πανεύφημη
387 Πανεύφημος
388 Παντέλια
389 Παντελιάς
390 Παντελίνα
391 Παντιάνα
392 Πανώλιας
393 Παρθενόπη
394 Παρθενορή
395 Πάρια
396 Πασχαλίνα
397 Περιλένα
398 Πετράντα
399 Πιεραντώνιος
400 Πολάντα
401 Πολυάννα
402 Πολυαρίστη
403 Πολυγιάννα
404 Προδρομίνα
405 Ρενάτα
406 Ριάνα
407 Ριάννα
408 Ροδάνθη
409 Ροδελπιδα
410 Ροδονίκη
411 Ροζαλία
412 Ροζάνθη
413 Ροζάννα
414 Ρόζμαρι
415 Σαββατίνα
416 Σαλωνίνα
417 Σαναχάριβος
418 Σαντιάνα
419 Σεβαστιάννα
420 Σεβαστίνα
421 Σεβαστίνος
422 Σηφογιώργης
423 Σιάννα
424 Σολομωντία
425 Σοφιάννα
426 Σοφιλένια
427 Σοφίλια
428 Σοφιλίζα
429 Σοφιλύδια
430 Σπηλιοπαναγιώτης
431 Σπυρααντώνης
432 Σπυραβάγγελος
433 Σπυράγγελος
434 Σπυρανδρέας
435 Σπυραντώνης
436 Σπυραριστείδης
437 Σπυρογεράσιμος
438 Σπυρογεώργιος
439 Σπυρογιάννης
440 Σπυροδημήτριος
441 Σπυρολιάς
442 Σπυρομήλιος
443 Σπυρονικόλαος
444 Σπυροφάνης
445 Σταμαλίνα
446 Σταματέλα
447 Σταματέλος
448 Σταματίκη
449 Σταματίνα
450 Σταματίνος
451 Σταυραγγελία
452 Σταυραντώνιος
453 Σταυριάνθη
454 Σταυριάννα
455 Σταυριλένα
456 Σταυρονικόλας
457 Στέβη
458 Στελιάνα
459 Στελλίνα
460 Στένια
461 Στεργιακούλα
462 Στεργιακούλης
463 Στεργιάνα
464 Στεργιάνης
465 Στρατιάννα
466 Στυλιάννα
467 Στυλινάγια
468 Σύνθια
469 Τζέλα
470 Τζογιάννα
471 Τζωρτζέλλα
472 Τοφαλομενέλαος
473 Τσικουρώνα
474 Υλένια
475 Φίλα
476 Φιλαγόρας
477 Φιλαίμων
478 Φιλαινέτη
479 Φιλαινίς
480 Φιλαίος
481 Φιλαλήθης
482 Φιλαμειλείδης
483 Φιλάων
484 Φιλέας
485 Φιλέταιρος
486 Φιλίνη
487 Φιλίππα
488 Φιλόθεος
489 Φιλοκλής
490 Φιλοκράτης
491 Φιλοξένη
492 Φιλόπονος
493 Φιλούμενος
494 Φιλόχρηστος
495 Φλοριάνα
496 Φλωρεντίνη
497 Φλωρεντίνος
498 Φωλίτσα
499 Φωτάγγελος
500 Φωτανέστης
501 Φωτειάννα
502 Χαϊλένα
503 Χαραγιώτης
504 Χαρηλένα
505 Χαρίλια
506 Χαρισταύρη
507 Χαρίσταυρος
508 Χρηστέλλα
509 Χρηστόγιαννος
510 Χρηστόδημος
511 Χρηστόδωρος
512 Χρηστομανώλης
513 Χρηστοπανάγος
514 Χρισταλένα
515 Χρισταλένη
516 Χριστευάγγελος
517 Χριστιάννα
518 Χριστιγιάννης
519 Χριστοβάκης
520 Χριστοβαλάντη
521 Χριστοβαλάντης
522 Χριστόδημος
523 Χριστόδωρος
524 Χριστολουκάς
525 Χριστομάριος
526 Χριστοφίλη
527 Χριστοφιλία
528 Χρυσαίμιλη
529 Χρυσαλένα
530 Χρυσαλλίς
531 Χρυσανδρέας
532 Χρυσάννα
533 Χρυσελίνα
534 Χρυσέμιλη
535 Χρυσεύη
536 Χρυσιστίνα
537 Χρυσοβαλεντίνα
538 Χρυσογέρακας
539 Χρυσογερακίνα
540 Χρυσομαρία
541 Χρυσομέλια
542 Χρυσομέλιος
543 Χρυσοστόμη
544 Χρυσόστομος
545 Χρυσοσωτηρία
546 Χρυσοσώτηρος
547 Χρύσπα
548 Χρυσταλλία
549 Χρυστέλλα
550 Ψαραντώνης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία