Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αιμιλένια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλίνα
8 Αίστυ
9 Αίστυ
10 Αλεξάγγελος
11 Άλκηστις
12 Αμαλιάννα
13 Αναλίζα
14 Αναστέλλα
15 Ανδρεστίνος
16 Ανδριάννα
17 Ανδροπελαγία
18 Ανδροπελαγίας
19 Ανδρόφιλος
20 Ανθήλια
21 Ανθηνίκη
22 Ανθοζωή
23 Ανμαρί
24 Άνν Μαρί
25 'Ανναγκρέϋς
26 Αννακαίτη
27 Ανναλίζα
28 Ανναρέα
29 Ανναστέλλα
30 Αννέζη
31 Αντελίνα
32 Αντζελίνα
33 Αντωνέττα
34 Αντωνίκη
35 Αντωνίκος
36 Αποστολένα
37 Αριάνα
38 Αριαρούλα
39 Αριδάφνη
40 Αριστιάνα
41 Αριστιανός
42 Αριστόκυπρος
43 Αρλέτα
44 Ασημώνη
45 Αστερόζα
46 Αστρελένα
47 Βάνα
48 Βανέσσα
50 Βανίνα
51 Βάννα
52 Βασιάνθη
53 Βασιλειάνα
54 Βασιλένια
55 Βέλη
56 Βερόνικα
57 Βιβέτα
58 Βίλμα
59 Γεωργιάννα
60 Γεωργιλιάνα
61 Γιανοελένη
62 Γιολένα
63 Γιωργιάννα
64 Γιωργιλιάνα
65 Γιωργοβασίλης
66 Γιωργομιχάλης
67 Γιώρμαρη
68 Γιωτάννα
69 Γρηγοράγγελος
70 Δαμοξενίδας
71 Δείφιλος
72 Δεναλία
73 Δεναλόη
74 Δεσμάρη
75 Δεσποιγιάννα
76 Δημητράγγελος
77 Δημητράνα
78 Δημητράσπα
79 Δημοπανάγος
80 Διονυστάθης
81 Δροσοσταλία
82 Δροσοσταλίδα
83 Δωρίνα
84 Εβελίνα
85 Εβελίνος
86 Εβίνα
87 Ειρηάννα
88 Ειρηλένα
89 Ειρηνάντη
90 Ειρήνγκω
91 Ειρηνονίκη
92 Ειρηστέλλα
93 Έλβη
94 Ελδώρα
95 Ελεάνα
96 Ελεάνθη
97 Ελενέτα
98 Ελενίκη
99 Ελενόδωρος
100 Ελενοκατίνα
101 Ελεντίνα
102 Ελεντίνος
103 Ελευθερονίκη
104 Έλια
105 Ελιάνθη
106 Ελιάννα
107 Ελιζάνα
108 Ελίνα
109 Ελιρόη
110 Ελληάννα
111 Έλμα
112 Ελπινίκη
113 Εμιλιάνα
114 Εριάννα
115 Εριλένα
116 Ερρικαίτη
117 Ερρικέτη
118 Ερωτοθέα
119 Ευελίνα
120 Ευλογέτα
121 Ευτυχιάννα
122 Ζαννέτα
123 Ζαφειρογιάννης
124 Ζαφειρομήτσος
125 Ζένια
126 Ζέτα
127 Ζίνα
128 Ζωηάννα
129 Ηβιάννα
130 Ηλάνθη
131 Ηλεάνα
132 Ηλενώρα
133 Ηλιάννα
134 Ηλιογέννητη
135 Ηλιοφώτη
136 Ηλιόφωτος
137 Ήρκος
138 Θαλειάννα
139 Θανασογιάννης
140 Θεμιστόκυπρος
141 Θεονίτσα
142 Θεοτούλα
143 Θεοχάνθη
144 Θεωνίτσα
145 Θωμάγγελος
146 Θωμαρίτα
147 Ιάμβουλος
148 Ιδησιδομενεύς
149 Ιεράρχης
150 Ιλεάνα
151 Ιουλιάννα
152 Ισθμιονίκης
153 Ιωαννέτα
154 Ιωαννίκη
155 Ιωντίνα
156 Καλήμορφη
157 Καληρόη
158 Καλλινίκη
159 Καλομαρία
160 Καρολίνα
161 Κατεριλένα
162 Κατερινέτα
163 Κατιάννα
164 Κατιλένα
165 Κατιφένια
166 Κλειωνίκη
167 Κλημεντίνα
168 Κλωντιάννα
169 Κριλένια
170 Κωνστανίνα
171 Κωσταλέκος
172 Λαγογιάννης
173 Λαζαρέτα
174 Λαλούλα
175 Λενάντα
176 Λέξανδρος
177 Λεοντομένης
178 Λεωνόρα
179 Λιβαδιώτισσα
180 Λιλιάνα
181 Λογοθέτης
182 Λοριάνα
183 Λυδιάννα
184 Λυκοπανάγος
185 Λυσσίμαχος
186 Μαγδαλένα
187 Μαγδαλένια
188 Μάγια
189 Μακαρέτα
190 Μακαρέτης
191 Μακώ
192 Μαμαντία
193 Μανταλένα
194 Μανταλένια
195 Μανωλίνα
196 Μαρανθία
197 Μαράνθιος
198 Μάρβια
199 Μαργεντίνη
200 Μαργέτα
201 Μαργιάννα
202 Μαργιαρένα
203 Μαργιορίτσα
204 Μαργκώ
205 Μαρέβα
206 Μαρηλία
207 Μαρθίλια
208 Μαριαγγέλα
209 Μαριαδώρα
210 ΜαρίαΕλένη
211 Μαριαλένα
212 Μαριαλίνα
213 Μάριαν
214 Μαριάνδρη
215 Μαριάνθη
216 Μαριανίνα
217 Μαριάννα
218 Μαριαννέτα
219 Μαριάντα
220 Μαριάντζελα
221 Μαριαντίνα
222 Μαριάντρη
223 Μαριαρένα
224 Μαριαστέλλα
225 Μαριβάνα
226 Μαριβέρα
227 Μαριβέτα
228 Μαριγιάννα
229 Μαριγιώτα
230 Μαριγούλα
231 Μαριδώρα
232 Μαριέλα
233 Μαριέλενα
234 Μαριελίνα
235 Μαριέλλα
236 Μαριεντίνα
237 Μαριέπη
238 Μαριετίνα
239 Μαριέττα
240 Μαριεύη
241 Μαρίζα
242 Μαριθέα
243 Μαρικαίτη
244 Μαρίκαλη
245 Μαρικέλλυ
246 Μαρικούλα
247 Μαριλένα
248 Μαριλένια
249 Μαριλέτα
250 Μαριλή
251 Μαρίλια
252 Μαριλιάννα
253 Μαριλίζα
254 Μαριλίλη
255 Μαριλίνα
256 Μαριλίς
257 Μαριλίτα
258 Μαριλίτσα
259 Μαριλού
260 Μαριλύβια
261 Μαριμίνα
262 Μαρινέλη
263 Μαρινέλλα
264 Μαρινία
265 Μαρινότα
266 Μαριόλα
267 Μαριόλγα
268 Μαριολένη
269 Μαρίσα
270 Μαρισάντυ
271 Μαρίσια
272 Μαρίσμη
273 Μαρισόφη
274 Μαριστέλλα
275 Μαριστέφη
276 Μαριτίνα
277 Μαριώτα
278 Μαρκαντώνιος
279 Μαρκελίνος
280 Μαρκιάννα
281 Μαρλίνα
282 Μαρόλ
283 Μαρόλια
284 Μάρσια
285 Μαρτίνα
286 Μαρτινιάνα
287 Ματίνα
288 Μεδουσανθή
289 Μελενίκος
290 Μελιάνα
291 Μελιάννα
292 Μελίζα
293 Μελιντίνα
294 Μελιντίνος
295 Μελισσάνθη
296 Μελιτίνα
297 Μελιτίνη
298 Μελπίνα
299 Μενελίκος
300 Μερβίνα
301 Μεριλένα
302 Μηνοδώρα
303 Μηνόδωρος
304 Μικαελένα
305 Μιλάντη
306 Μιλένα
307 Μίντι
308 Μιράντα
310 Μιρένα
311 Μοσχοβίνα
312 Μπελεφάνης
313 Μυράνθη
314 Μυριάνθη
315 Μυριέλλα
316 Μυρογιάννης
317 Μυρολένα
318 Ναθαλία
319 Ναντίνα
320 Νεκταριελένα
321 Νικηφορία
322 Νικοδιονυσία
323 Νικοδιονύσιος
324 Νικόχριστος
325 Νταλάρα
326 Ντιλένα
327 Ντοριάννα
328 Νυμφοδώρα
329 Ξενόδωρος
330 Ξενόθεμις
331 Ξενοκάδης
332 Ξενόμβροτος
333 Ξενομήδης
334 Ξενοπανάγος
335 Πανάγγελος
336 Παναγιάννης
337 Παναγοβασίλειος
338 Παναγογεράσιμος
339 Πανεύφημος
340 Παντέλια
341 Παντελιάς
342 Παντελίνα
343 Παντιάνα
344 Πανώλιας
345 Παρθενόπη
346 Παρθενορή
347 Πάρια
348 Πασχαλίνα
349 Περιλένα
350 Πετράντα
351 Πιεραντώνιος
352 Πολάντα
353 Πολυάννα
354 Πολυαρίστη
355 Προδρομίνα
356 Ρενάτα
357 Ριάνα
358 Ριάννα
359 Ροδάνθη
360 Ροδελπιδα
361 Ροδονίκη
362 Ροζαλία
363 Ροζάνθη
364 Ροζάννα
365 Ρόζμαρι
366 Σαββατίνα
367 Σαλωνίνα
368 Σαναχάριβος
369 Σαντιάνα
370 Σεβαστιάννα
371 Σεβαστίνα
372 Σεβαστίνος
373 Σιάννα
374 Σολομωντία
375 Σοφιάννα
376 Σοφιλένια
377 Σοφίλια
378 Σοφιλίζα
379 Σοφιλύδια
380 Σπηλιοπαναγιώτης
381 Σπυρααντώνης
382 Σπυραβάγγελος
383 Σπυράγγελος
384 Σπυρανδρέας
385 Σπυραντώνης
386 Σπυραριστείδης
387 Σπυρογεράσιμος
388 Σπυρογεώργιος
389 Σπυρογιάννης
390 Σπυροδημήτριος
391 Σπυρολιάς
392 Σπυρομήλιος
393 Σπυρονικόλαος
394 Σπυροφάνης
395 Σταμαλίνα
396 Σταματέλα
397 Σταματέλος
398 Σταματίκη
399 Σταματίνα
400 Σταματίνος
401 Σταυραγγελία
402 Σταυραντώνιος
403 Σταυριάνθη
404 Σταυριάννα
405 Σταυριλένα
406 Σταυρονικόλας
407 Στέβη
408 Στελιάνα
409 Στελλίνα
410 Στένια
411 Στεργιακούλα
412 Στεργιακούλης
413 Στεργιάνα
414 Στεργιάνης
415 Στρατιάννα
416 Στυλιάννα
417 Σύνθια
418 Τζέλα
419 Τζογιάννα
420 Τζωρτζέλλα
421 Τοφαλομενέλαος
422 Τσικουρώνα
423 Υλένια
424 Φίλα
425 Φιλαγόρας
426 Φιλαίμων
427 Φιλαινέτη
428 Φιλαινίς
429 Φιλαίος
430 Φιλαλήθης
431 Φιλαμειλείδης
432 Φιλάων
433 Φιλέας
434 Φιλέταιρος
435 Φιλίνη
436 Φιλίππα
437 Φιλοδώρα
438 Φιλόθεος
439 Φιλοκλέων
440 Φιλοκλής
441 Φιλοκράτης
442 Φιλοξένη
443 Φιλόπονος
444 Φιλούμενος
445 Φιλόχρηστος
446 Φλοριάνα
447 Φλωρεντίνη
448 Φλωρεντίνος
449 Φωλίτσα
450 Φωτάγγελος
451 Φωτανέστης
452 Φωτειάννα
453 Χαϊλένα
454 Χαραγιώτης
455 Χαρηλένα
456 Χαρίλια
457 Χαρίσταυρος
458 Χρηστέλλα
459 Χρηστόγιαννος
460 Χρηστόδημος
461 Χρηστόδωρος
462 Χρηστομανώλης
463 Χρηστοπανάγος
464 Χρισταλένα
465 Χρισταλένη
466 Χριστευάγγελος
467 Χριστιάννα
468 Χριστιγιάννης
469 Χριστοβάκης
470 Χριστοβαλάντη
471 Χριστόδημος
472 Χριστόδωρος
473 Χριστολουκάς
474 Χριστομάριος
475 Χριστοφίλη
476 Χριστοφιλία
477 Χρυσαίμιλη
478 Χρυσαλένα
479 Χρυσαλλίς
480 Χρυσανδρέας
481 Χρυσάννα
482 Χρυσελίνα
483 Χρυσέμιλη
484 Χρυσεύη
485 Χρυσιστίνα
486 Χρυσοβαλεντίνα
487 Χρυσογέρακας
488 Χρυσογερακίνα
489 Χρυσομαρία
490 Χρυσομέλια
491 Χρυσομέλιος
492 Χρυσοστόμη
493 Χρυσόστομος
494 Χρυσοσωτηρία
495 Χρυσοσώτηρος
496 Χρύσπα
497 Χρυσταλλία
498 Ψαραντώνης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία