Εορτές 8 Ιουνίου: Αγία Καλλιόπη Άγιος Ναυκράτιος Ναύκρατις
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Άγιος Μαρκιανός Άγιος Νίκανδρος Άγιος Νίκανδρος Οσία Μελανεία Όσιος Θεόδωρος
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθόστρατος
8 Αγαθότυχος
9 Αγγελίνα
10 Αγγελίνος
11 Αγγερούλα
12 Αγγερούλης
13 Αθηνοδώρα
14 Αθηνόδωρος
15 Αιμιλένια
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Αίστυ
20 Αλεξάγγελος
21 Άλκηστις
22 Αμαλιάννα
23 Αναλίζα
24 Αναστέλλα
25 Ανδρεστίνος
26 Ανδριάννα
27 Ανδρονίκη
28 Ανδρονίκης
29 Ανδροπελαγία
30 Ανδροπελαγίας
31 Ανδροφίλη
32 Ανδρόφιλος
33 Ανθήλια
34 Ανθηνίκη
35 Ανθοζωή
36 Ανθονίκη
37 Ανμαρί
38 Άνν Μαρί
39 Ανναγκρέυς
40 Αννακαίτη
41 Ανναλίζα
42 Ανναμπέλα
43 Ανναρέα
44 Ανναστέλλα
45 Αννέζη
46 Αντελίνα
47 Αντζελίνα
48 Αντωνέττα
49 Αντωνίκη
50 Αντωνίκος
51 Αποστολένα
52 Αριάνα
53 Αριαρούλα
54 Αριδάφνη
55 Αριστιάνα
56 Αριστιανός
57 Αριστοθάλεια
58 Αριστόκυπρος
59 Αρλέτα
60 Ασημώνη
61 Αστερόζα
62 Αστρελένα
63 Βάνα
64 Βανέσσα
66 Βανίνα
67 Βάννα
68 Βασιάνθη
69 Βασιλειάνα
70 Βασιλένια
71 Βέλη
72 Βιβέτα
73 Βίλμα
74 Γεωργιάννα
75 Γεωργιλιάνα
76 Γεωργογιάννα
77 Γιαννοελένη
78 Γιολένα
79 Γιωργιάννα
80 Γιωργιλιάνα
81 Γιωργοβασίλης
82 Γιωργοδήμας
83 Γιωργομιχάλης
84 Γιώρμαρη
85 Γιωτάννα
86 Γρηγοράγγελος
87 Δείφιλος
88 Δεναλία
89 Δεναλόη
90 Δεσμάρη
91 Δεσποιγιάννα
92 Δημελέ
93 Δημητράγγελος
94 Δημητράνα
95 Δημητράσπα
96 Δημοπανάγος
97 Διονυστάθης
98 Δροσοσταλία
99 Δροσοσταλίδα
100 Δωρίνα
101 Εβελίνα
102 Εβελίνος
103 Εβίνα
104 Ειρηάννα
105 Ειρηλένα
106 Ειρηνάντη
107 Ειρήνγκω
108 Ειρηνονίκη
109 Ειρηστέλλα
110 Έλβη
111 Ελδώρα
112 Ελεάνα
113 Ελεάνθη
114 Ελενέτα
115 Ελενίκη
116 Ελενόδωρος
117 Ελενοκατίνα
118 Ελεντίνα
119 Ελεντίνος
120 Ελευθερονίκη
121 Έλια
122 Ελιάνθη
123 Ελιάννα
124 Ελιζάνα
125 Ελίνα
126 Ελιρόη
127 Ελληάννα
128 Έλμα
129 Ελπιδοφόρα
130 Ελπιδοφόρος
132 Ελπινίκη
133 Εμιλιάνα
134 Εριάννα
135 Εριλένα
136 Ερρικαίτη
137 Ερρικέτη
138 Ερωτοθέα
139 Ευελίνα
140 Ευλογέτα
141 Ευτυχιάννα
142 Εφουλίνα
143 Ζαννέτα
144 Ζαφειρογιάννης
145 Ζαφειρομήτσος
146 Ζένια
147 Ζέτα
148 Ζίνα
149 Ζωηάννα
150 Ηβιάννα
151 Ηλάνθη
152 Ηλεάνα
153 Ηλενώρα
154 Ηλιάννα
155 Ηλιογέννητη
156 Ηλιοφώτη
157 Ηλιόφωτος
158 Ήρκος
159 Θαλειάννα
160 Θανασογιάννης
161 Θεμιστόκυπρος
162 Θεοδούλη
163 Θεόδουλος
165 Θεοδώρα
166 Θεόδωρος
167 Θεόκλητη
168 Θεόκλητος
169 Θεονίτσα
170 Θεοπίστη
171 Θεόπιστος
172 Θεοτούλα
173 Θεοφίλη
174 Θεόφιλος
175 Θεόφραστη
176 Θεόφραστος
177 Θεοφύλακτη
178 Θεοφύλακτος
179 Θεοχάνθη
180 Θεωνίτσα
181 Θωμάγγελος
182 Θωμαρίτα
183 Ιάμβουλος
184 Ιδησιδομενεύς
185 Ιεράρχης
186 Ιεροθέα
187 Ιερόθεος
188 Ιλεάνα
189 Ιουλιάννα
190 Ισθμιονίκης
191 Ιωαννέτα
192 Ιωαννίκη
193 Ιωντίνα
194 Καλήμορφη
195 Καληρόη
196 Καλλινίκη
197 Καλομαρία
198 Καρολίνα
199 Κατεριλένα
200 Κατερινέτα
201 Κατιάννα
202 Κατιλένα
203 Κατιφένια
204 Κλειωνίκη
205 Κλημεντίνα
206 Κλωντιάννα
207 Κοραλένια
208 Κριλένια
209 Κωνστανίνα
210 Κωσταλέκος
211 Λαγογιάννης
212 Λαζαρέτα
213 Λαλούλα
214 Λενάντα
215 Λέξανδρος
216 Λεοντομένης
217 Λεωνόρα
218 Λιβαδιώτισσα
219 Λιλιάνα
220 Λογοθέτης
221 Λοριάνα
222 Λυδιάννα
223 Λυκοπανάγος
224 Λυσσίμαχος
225 Μαγδαλένα
226 Μαγδαλένια
227 Μάγια
228 Μακαρέτα
229 Μακαρέτης
230 Μακώ
231 Μαμαντία
232 Μανταλένα
233 Μανταλένια
234 Μανωλίνα
235 Μαρανθία
236 Μαράνθιος
237 Μάρβια
238 Μαργεντίνη
239 Μαργέτα
240 Μαργιάννα
241 Μαργιαρένα
242 Μαργιορίτσα
243 Μαργκώ
244 Μαρέβα
245 Μαρηλία
246 Μαρθίλια
247 Μαριαγγέλα
248 Μαριαδώρα
249 ΜαρίαΕλένη
250 Μαριαλένα
251 Μαριαλίνα
252 Μάριαν
253 Μαριάνδρη
254 Μαριάνθη
255 Μαριάνθης
256 Μαριανίνα
257 Μαριάννα
258 Μαριαννέτα
259 Μαριάντα
260 Μαριάντζελα
261 Μαριαντίνα
262 Μαριάντρη
263 Μαριαρένα
264 Μαριαστέλλα
265 Μαριβάνα
266 Μαριβέρα
267 Μαριβέτα
268 Μαριγιάννα
269 Μαριγιώτα
270 Μαριγούλα
271 Μαριδώρα
272 Μαριέλα
273 Μαριέλενα
274 Μαριελίνα
275 Μαριέλλα
276 Μαριεντίνα
277 Μαριέπη
278 Μαριετίνα
279 Μαριέττα
280 Μαριεύη
281 Μαρίζα
282 Μαριθέα
283 Μαρικαίτη
284 Μαρίκαλη
285 Μαρικέλλυ
286 Μαρικούλα
287 Μαριλένα
288 Μαριλένια
289 Μαριλέτα
290 Μαριλή
291 Μαρίλια
292 Μαριλιάννα
293 Μαριλίζα
294 Μαριλίλη
295 Μαριλίνα
296 Μαριλίς
297 Μαριλίτα
298 Μαριλίτσα
299 Μαριλού
300 Μαριλύβια
301 Μαριμίνα
302 Μαρινέλη
303 Μαρινέλλα
304 Μαρινία
305 Μαρινότα
306 Μαριόλα
307 Μαριόλγα
308 Μαριολένη
309 Μαρίσα
310 Μαρισάντυ
311 Μαρίσια
312 Μαρίσμη
313 Μαρισόφη
314 Μαριστέλλα
315 Μαριστέφη
316 Μαριτίνα
317 Μαριώτα
318 Μαρκαντώνιος
319 Μαρκελίνος
320 Μαρκιάννα
321 Μαρκοζάνες
322 Μαρλένα
323 Μαρλίνα
324 Μαρόλ
325 Μαρόλια
326 Μάρσια
327 Μαρτίνα
328 Μαρτινιάνα
329 Ματίνα
330 Μεδουσανθή
331 Μελενίκος
332 Μελιάνα
333 Μελιάννα
334 Μελίζα
335 Μελιντίνα
336 Μελιντίνος
337 Μελισσάνθη
338 Μελιτίνα
339 Μελιτίνη
340 Μελπίνα
341 Μενελίκος
342 Μερβίνα
343 Μεριλένα
344 Μηνοδώρα
345 Μηνόδωρος
346 Μικαελένα
347 Μιλάντη
348 Μιλένα
349 Μίντι
350 Μιράντα
352 Μιρένα
353 Μοσχοβίνα
354 Μπελεφάνης
355 Μυράνθη
356 Μυράνθης
357 Μυριέλλα
358 Μυρογιάννης
359 Μυρολένα
360 Ναθαλία
361 Ναντίνα
362 Νεκταριελένα
363 Νικαίτη
364 Νικηφορία
365 Νικοδιονυσία
366 Νικοδιονύσιος
367 Νικόχριστος
368 Νταλάρα
369 Ντιλένα
370 Ντοριάννα
371 Νυμφοδώρα
372 Ξενόδωρος
373 Ξενόθεμις
374 Ξενοκάδης
375 Ξενόμβροτος
376 Ξενομήδης
377 Ξενοπανάγος
378 Πανάγγελος
379 Παναγιάννης
380 Παναγοβασίλειος
381 Παναγογεράσιμος
382 Πανεύφημη
383 Πανεύφημος
384 Παντέλια
385 Παντελιάς
386 Παντελίνα
387 Παντιάνα
388 Πανώλιας
389 Παρθενόπη
390 Παρθενορή
391 Πάρια
392 Πασχαλίνα
393 Περιλένα
394 Πετράντα
395 Πιεραντώνιος
396 Πολάντα
397 Πολυάννα
398 Πολυαρίστη
399 Πολυγιάννα
400 Προδρομίνα
401 Ρενάτα
402 Ριάνα
403 Ριάννα
404 Ροδάνθη
405 Ροδελπιδα
406 Ροδονίκη
407 Ροζαλία
408 Ροζάνθη
409 Ροζάννα
410 Ρόζμαρι
411 Σαββατίνα
412 Σαλωνίνα
413 Σαναχάριβος
414 Σαντιάνα
415 Σεβαστιάννα
416 Σεβαστίνα
417 Σεβαστίνος
418 Σηφογιώργης
419 Σιάννα
420 Σολομωντία
421 Σοφιάννα
422 Σοφιλένια
423 Σοφίλια
424 Σοφιλίζα
425 Σοφιλύδια
426 Σπηλιοπαναγιώτης
427 Σπυρααντώνης
428 Σπυραβάγγελος
429 Σπυράγγελος
430 Σπυρανδρέας
431 Σπυραντώνης
432 Σπυραριστείδης
433 Σπυρογεράσιμος
434 Σπυρογεώργιος
435 Σπυρογιάννης
436 Σπυροδημήτριος
437 Σπυρολιάς
438 Σπυρομήλιος
439 Σπυρονικόλαος
440 Σπυροφάνης
441 Σταμαλίνα
442 Σταματέλα
443 Σταματέλος
444 Σταματίκη
445 Σταματίνα
446 Σταματίνος
447 Σταυραγγελία
448 Σταυραντώνιος
449 Σταυριάνθη
450 Σταυριάννα
451 Σταυριλένα
452 Σταυρονικόλας
453 Στέβη
454 Στελιάνα
455 Στελλίνα
456 Στένια
457 Στεργιακούλα
458 Στεργιακούλης
459 Στεργιάνα
460 Στεργιάνης
461 Στρατιάννα
462 Στυλιάννα
463 Στυλινάγια
464 Σύνθια
465 Τζέλα
466 Τζογιάννα
467 Τζωρτζέλλα
468 Τοφαλομενέλαος
469 Τσικουρώνα
470 Υλένια
471 Φίλα
472 Φιλαγόρας
473 Φιλαίμων
474 Φιλαινέτη
475 Φιλαινίς
476 Φιλαίος
477 Φιλαλήθης
478 Φιλαμειλείδης
479 Φιλάων
480 Φιλέας
481 Φιλέταιρος
482 Φιλίνη
483 Φιλίππα
484 Φιλόθεος
485 Φιλοκλέων
486 Φιλοκλής
487 Φιλοκράτης
488 Φιλοξένη
489 Φιλόπονος
490 Φιλούμενος
491 Φιλόχρηστος
492 Φλοριάνα
493 Φλωρεντίνη
494 Φλωρεντίνος
495 Φωλίτσα
496 Φωτάγγελος
497 Φωτανέστης
498 Φωτειάννα
499 Χαϊλένα
500 Χαραγιώτης
501 Χαρηλένα
502 Χαρίλια
503 Χαρίσταυρος
504 Χρηστέλλα
505 Χρηστόγιαννος
506 Χρηστόδημος
507 Χρηστόδωρος
508 Χρηστομανώλης
509 Χρηστοπανάγος
510 Χρισταλένα
511 Χρισταλένη
512 Χριστευάγγελος
513 Χριστιάννα
514 Χριστιγιάννης
515 Χριστοβάκης
516 Χριστοβαλάντη
517 Χριστόδημος
518 Χριστόδωρος
519 Χριστολουκάς
520 Χριστομάριος
521 Χριστοφίλη
522 Χριστοφιλία
523 Χρυσαίμιλη
524 Χρυσαλένα
525 Χρυσαλλίς
526 Χρυσανδρέας
527 Χρυσάννα
528 Χρυσελίνα
529 Χρυσέμιλη
530 Χρυσεύη
531 Χρυσιστίνα
532 Χρυσοβαλεντίνα
533 Χρυσογέρακας
534 Χρυσογερακίνα
535 Χρυσομαρία
536 Χρυσομέλια
537 Χρυσομέλιος
538 Χρυσοστόμη
539 Χρυσόστομος
540 Χρυσοσωτηρία
541 Χρυσοσώτηρος
542 Χρύσπα
543 Χρυσταλλία
544 Χρυστέλλα
545 Ψαραντώνης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία