Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Βιβιάνα Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθόστρατος
8 Αγαθότυχος
9 Αγγελίνα
10 Αγγελίνος
11 Αγγερούλα
12 Αγγερούλης
13 Αθηνοδώρα
14 Αθηνόδωρος
15 Αιμιλένια
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Αίστυ
20 Αλεξάγγελος
21 Άλκηστις
22 Αμαλιάννα
23 Αναλίζα
24 Αναστέλλα
25 Ανδρεστίνος
26 Ανδριάννα
27 Ανδρονίκη
28 Ανδρονίκης
29 Ανδροπελαγία
30 Ανδροπελαγίας
31 Ανδροφίλη
32 Ανδρόφιλος
33 Ανθήλια
34 Ανθηνίκη
35 Ανθοζωή
36 Ανθονίκη
37 Ανμαρί
38 Άνν Μαρί
39 'Ανναγκρέϋς
40 Αννακαίτη
41 Ανναλίζα
42 Ανναρέα
43 Ανναστέλλα
44 Αννέζη
45 Αντελίνα
46 Αντζελίνα
47 Αντωνέττα
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αποστολένα
51 Αριάνα
52 Αριαρούλα
53 Αριδάφνη
54 Αριστιάνα
55 Αριστιανός
56 Αριστόκυπρος
57 Αρλέτα
58 Ασημώνη
59 Αστερόζα
60 Αστρελένα
61 Βάνα
62 Βανέσσα
64 Βανίνα
65 Βάννα
66 Βασιάνθη
67 Βασιλειάνα
68 Βασιλένια
69 Βέλη
70 Βιβέτα
71 Βίλμα
72 Γεωργιάννα
73 Γεωργιλιάνα
74 Γεωργογιάννα
75 Γιαννοελένη
76 Γιολένα
77 Γιωργιάννα
78 Γιωργιλιάνα
79 Γιωργοβασίλης
80 Γιωργοδήμας
81 Γιωργομιχάλης
82 Γιώρμαρη
83 Γιωτάννα
84 Γρηγοράγγελος
85 Δαμοξενίδας
86 Δείφιλος
87 Δεναλία
88 Δεναλόη
89 Δεσμάρη
90 Δεσποιγιάννα
91 Δημελέ
92 Δημητράγγελος
93 Δημητράνα
94 Δημητράσπα
95 Δημοπανάγος
96 Διονυστάθης
97 Δροσοσταλία
98 Δροσοσταλίδα
99 Δωρίνα
100 Εβελίνα
101 Εβελίνος
102 Εβίνα
103 Ειρηάννα
104 Ειρηλένα
105 Ειρηνάντη
106 Ειρήνγκω
107 Ειρηνονίκη
108 Ειρηστέλλα
109 Έλβη
110 Ελδώρα
111 Ελεάνα
112 Ελεάνθη
113 Ελενέτα
114 Ελενίκη
115 Ελενόδωρος
116 Ελενοκατίνα
117 Ελεντίνα
118 Ελεντίνος
119 Ελευθερονίκη
120 Έλια
121 Ελιάνθη
122 Ελιάννα
123 Ελιζάνα
124 Ελίνα
125 Ελιρόη
126 Ελληάννα
127 Έλμα
128 Ελπιδοφόρα
129 Ελπιδοφόρος
131 Ελπινίκη
132 Εμιλιάνα
133 Εριάννα
134 Εριλένα
135 Ερρικαίτη
136 Ερρικέτη
137 Ερωτοθέα
138 Ευελίνα
139 Ευλογέτα
140 Ευτυχιάννα
141 Εφουλίνα
142 Ζαννέτα
143 Ζαφειρογιάννης
144 Ζαφειρομήτσος
145 Ζένια
146 Ζέτα
147 Ζίνα
148 Ζωηάννα
149 Ηβιάννα
150 Ηλάνθη
151 Ηλεάνα
152 Ηλενώρα
153 Ηλιάννα
154 Ηλιογέννητη
155 Ηλιοφώτη
156 Ηλιόφωτος
157 Ήρκος
158 Θαλειάννα
159 Θανασογιάννης
160 Θεμιστόκυπρος
161 Θεοδούλη
162 Θεόδουλος
164 Θεοδώρα
165 Θεόδωρος
166 Θεόκλητη
167 Θεόκλητος
168 Θεονίτσα
169 Θεοπίστη
170 Θεόπιστος
171 Θεοτούλα
172 Θεοφίλη
173 Θεόφιλος
174 Θεόφραστη
175 Θεόφραστος
176 Θεοφύλακτη
177 Θεοφύλακτος
178 Θεοχάνθη
179 Θεωνίτσα
180 Θωμάγγελος
181 Θωμαρίτα
182 Ιάμβουλος
183 Ιδησιδομενεύς
184 Ιεράρχης
185 Ιεροθέα
186 Ιερόθεος
187 Ιλεάνα
188 Ιουλιάννα
189 Ισθμιονίκης
190 Ιωαννέτα
191 Ιωαννίκη
192 Ιωντίνα
193 Καλήμορφη
194 Καληρόη
195 Καλλινίκη
196 Καλομαρία
197 Καρολίνα
198 Κατεριλένα
199 Κατερινέτα
200 Κατιάννα
201 Κατιλένα
202 Κατιφένια
203 Κλειωνίκη
204 Κλημεντίνα
205 Κλωντιάννα
206 Κοραλένια
207 Κριλένια
208 Κωνστανίνα
209 Κωσταλέκος
210 Λαγογιάννης
211 Λαζαρέτα
212 Λαλούλα
213 Λενάντα
214 Λέξανδρος
215 Λεοντομένης
216 Λεωνόρα
217 Λιβαδιώτισσα
218 Λιλιάνα
219 Λογοθέτης
220 Λοριάνα
221 Λυδιάννα
222 Λυκοπανάγος
223 Λυσσίμαχος
224 Μαγδαλένα
225 Μαγδαλένια
226 Μάγια
227 Μακαρέτα
228 Μακαρέτης
229 Μακώ
230 Μαμαντία
231 Μανταλένα
232 Μανταλένια
233 Μανωλίνα
234 Μαρανθία
235 Μαράνθιος
236 Μάρβια
237 Μαργεντίνη
238 Μαργέτα
239 Μαργιάννα
240 Μαργιαρένα
241 Μαργιορίτσα
242 Μαργκώ
243 Μαρέβα
244 Μαρηλία
245 Μαρθίλια
246 Μαριαγγέλα
247 Μαριαδώρα
248 ΜαρίαΕλένη
249 Μαριαλένα
250 Μαριαλίνα
251 Μάριαν
252 Μαριάνδρη
253 Μαριάνθη
254 Μαριάνθης
255 Μαριανίνα
256 Μαριάννα
257 Μαριαννέτα
258 Μαριάντα
259 Μαριάντζελα
260 Μαριαντίνα
261 Μαριάντρη
262 Μαριαρένα
263 Μαριαστέλλα
264 Μαριβάνα
265 Μαριβέρα
266 Μαριβέτα
267 Μαριγιάννα
268 Μαριγιώτα
269 Μαριγούλα
270 Μαριδώρα
271 Μαριέλα
272 Μαριέλενα
273 Μαριελίνα
274 Μαριέλλα
275 Μαριεντίνα
276 Μαριέπη
277 Μαριετίνα
278 Μαριέττα
279 Μαριεύη
280 Μαρίζα
281 Μαριθέα
282 Μαρικαίτη
283 Μαρίκαλη
284 Μαρικέλλυ
285 Μαρικούλα
286 Μαριλένα
287 Μαριλένια
288 Μαριλέτα
289 Μαριλή
290 Μαρίλια
291 Μαριλιάννα
292 Μαριλίζα
293 Μαριλίλη
294 Μαριλίνα
295 Μαριλίς
296 Μαριλίτα
297 Μαριλίτσα
298 Μαριλού
299 Μαριλύβια
300 Μαριμίνα
301 Μαρινέλη
302 Μαρινέλλα
303 Μαρινία
304 Μαρινότα
305 Μαριόλα
306 Μαριόλγα
307 Μαριολένη
308 Μαρίσα
309 Μαρισάντυ
310 Μαρίσια
311 Μαρίσμη
312 Μαρισόφη
313 Μαριστέλλα
314 Μαριστέφη
315 Μαριτίνα
316 Μαριώτα
317 Μαρκαντώνιος
318 Μαρκελίνος
319 Μαρκιάννα
320 Μαρκοζάνες
321 Μαρλίνα
322 Μαρόλ
323 Μαρόλια
324 Μάρσια
325 Μαρτίνα
326 Μαρτινιάνα
327 Ματίνα
328 Μεδουσανθή
329 Μελενίκος
330 Μελιάνα
331 Μελιάννα
332 Μελίζα
333 Μελιντίνα
334 Μελιντίνος
335 Μελισσάνθη
336 Μελιτίνα
337 Μελιτίνη
338 Μελπίνα
339 Μενελίκος
340 Μερβίνα
341 Μεριλένα
342 Μηνοδώρα
343 Μηνόδωρος
344 Μικαελένα
345 Μιλάντη
346 Μιλένα
347 Μίντι
348 Μιράντα
350 Μιρένα
351 Μοσχοβίνα
352 Μπελεφάνης
353 Μυράνθη
354 Μυράνθης
355 Μυριάνθη
356 Μυριέλλα
357 Μυρογιάννης
358 Μυρολένα
359 Ναθαλία
360 Ναντίνα
361 Νεκταριελένα
362 Νικαίτη
363 Νικηφορία
364 Νικοδιονυσία
365 Νικοδιονύσιος
366 Νικόχριστος
367 Νταλάρα
368 Ντιλένα
369 Ντοριάννα
370 Νυμφοδώρα
371 Ξενόδωρος
372 Ξενόθεμις
373 Ξενοκάδης
374 Ξενόμβροτος
375 Ξενομήδης
376 Ξενοπανάγος
377 Πανάγγελος
378 Παναγιάννης
379 Παναγοβασίλειος
380 Παναγογεράσιμος
381 Πανεύφημη
382 Πανεύφημος
383 Παντέλια
384 Παντελιάς
385 Παντελίνα
386 Παντιάνα
387 Πανώλιας
388 Παρθενόπη
389 Παρθενορή
390 Πάρια
391 Πασχαλίνα
392 Περιλένα
393 Πετράντα
394 Πιεραντώνιος
395 Πολάντα
396 Πολυάννα
397 Πολυαρίστη
398 Πολυγιάννα
399 Προδρομίνα
400 Ρενάτα
401 Ριάνα
402 Ριάννα
403 Ροδάνθη
404 Ροδελπιδα
405 Ροδονίκη
406 Ροζαλία
407 Ροζάνθη
408 Ροζάννα
409 Ρόζμαρι
410 Σαββατίνα
411 Σαλωνίνα
412 Σαναχάριβος
413 Σαντιάνα
414 Σεβαστιάννα
415 Σεβαστίνα
416 Σεβαστίνος
417 Σηφογιώργης
418 Σιάννα
419 Σολομωντία
420 Σοφιάννα
421 Σοφιλένια
422 Σοφίλια
423 Σοφιλίζα
424 Σοφιλύδια
425 Σπηλιοπαναγιώτης
426 Σπυρααντώνης
427 Σπυραβάγγελος
428 Σπυράγγελος
429 Σπυρανδρέας
430 Σπυραντώνης
431 Σπυραριστείδης
432 Σπυρογεράσιμος
433 Σπυρογεώργιος
434 Σπυρογιάννης
435 Σπυροδημήτριος
436 Σπυρολιάς
437 Σπυρομήλιος
438 Σπυρονικόλαος
439 Σπυροφάνης
440 Σταμαλίνα
441 Σταματέλα
442 Σταματέλος
443 Σταματίκη
444 Σταματίνα
445 Σταματίνος
446 Σταυραγγελία
447 Σταυραντώνιος
448 Σταυριάνθη
449 Σταυριάννα
450 Σταυριλένα
451 Σταυρονικόλας
452 Στέβη
453 Στελιάνα
454 Στελλίνα
455 Στένια
456 Στεργιακούλα
457 Στεργιακούλης
458 Στεργιάνα
459 Στεργιάνης
460 Στρατιάννα
461 Στυλιάννα
462 Στυλινάγια
463 Σύνθια
464 Τζέλα
465 Τζογιάννα
466 Τζωρτζέλλα
467 Τοφαλομενέλαος
468 Τσικουρώνα
469 Υλένια
470 Φίλα
471 Φιλαγόρας
472 Φιλαίμων
473 Φιλαινέτη
474 Φιλαινίς
475 Φιλαίος
476 Φιλαλήθης
477 Φιλαμειλείδης
478 Φιλάων
479 Φιλέας
480 Φιλέταιρος
481 Φιλίνη
482 Φιλίππα
483 Φιλοδώρα
484 Φιλόθεος
485 Φιλοκλέων
486 Φιλοκλής
487 Φιλοκράτης
488 Φιλοξένη
489 Φιλόπονος
490 Φιλούμενος
491 Φιλόχρηστος
492 Φλοριάνα
493 Φλωρεντίνη
494 Φλωρεντίνος
495 Φωλίτσα
496 Φωτάγγελος
497 Φωτανέστης
498 Φωτειάννα
499 Χαϊλένα
500 Χαραγιώτης
501 Χαρηλένα
502 Χαρίλια
503 Χαρίσταυρος
504 Χρηστέλλα
505 Χρηστόγιαννος
506 Χρηστόδημος
507 Χρηστόδωρος
508 Χρηστομανώλης
509 Χρηστοπανάγος
510 Χρισταλένα
511 Χρισταλένη
512 Χριστευάγγελος
513 Χριστιάννα
514 Χριστιγιάννης
515 Χριστοβάκης
516 Χριστοβαλάντη
517 Χριστόδημος
518 Χριστόδωρος
519 Χριστολουκάς
520 Χριστομάριος
521 Χριστοφίλη
522 Χριστοφιλία
523 Χρυσαίμιλη
524 Χρυσαλένα
525 Χρυσαλλίς
526 Χρυσανδρέας
527 Χρυσάννα
528 Χρυσελίνα
529 Χρυσέμιλη
530 Χρυσεύη
531 Χρυσιστίνα
532 Χρυσοβαλεντίνα
533 Χρυσογέρακας
534 Χρυσογερακίνα
535 Χρυσομαρία
536 Χρυσομέλια
537 Χρυσομέλιος
538 Χρυσοστόμη
539 Χρυσόστομος
540 Χρυσοσωτηρία
541 Χρυσοσώτηρος
542 Χρύσπα
543 Χρυσταλλία
544 Χρυστέλλα
545 Ψαραντώνης
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία