Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Ανναμπέλα Άννας Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθόστρατος
8 Αγαθότυχος
9 Αγγελίνα
10 Αγγελίνος
11 Αγγερούλα
12 Αγγερούλης
13 Αθηνοδώρα
14 Αθηνόδωρος
15 Αιμιλένια
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Αίστυ
20 Αλεξάγγελος
21 Άλκηστις
22 Αμαλιάννα
23 Αναλίζα
24 Αναστέλλα
25 Ανδρεστίνος
26 Ανδριάννα
27 Ανδρονίκη
28 Ανδρονίκης
29 Ανδροπελαγία
30 Ανδροπελαγίας
31 Ανδροφίλη
32 Ανδρόφιλος
33 Ανθήλια
34 Ανθηνίκη
35 Ανθοζωή
36 Ανθονίκη
37 Ανμαρί
38 Άνν Μαρί
39 'Ανναγκρέϋς
40 Αννακαίτη
41 Ανναλίζα
42 Ανναμπέλα
43 Ανναρέα
44 Ανναστέλλα
45 Αννέζη
46 Αντελίνα
47 Αντζελίνα
48 Αντωνέττα
49 Αντωνίκη
50 Αντωνίκος
51 Αποστολένα
52 Αριάνα
53 Αριαρούλα
54 Αριδάφνη
55 Αριστιάνα
56 Αριστιανός
57 Αριστόκυπρος
58 Αρλέτα
59 Ασημώνη
60 Αστερόζα
61 Αστρελένα
62 Βάνα
63 Βανέσσα
65 Βανίνα
66 Βάννα
67 Βασιάνθη
68 Βασιλειάνα
69 Βασιλένια
70 Βέλη
71 Βιβέτα
72 Βίλμα
73 Γεωργιάννα
74 Γεωργιλιάνα
75 Γεωργογιάννα
76 Γιαννοελένη
77 Γιολένα
78 Γιωργιάννα
79 Γιωργιλιάνα
80 Γιωργοβασίλης
81 Γιωργοδήμας
82 Γιωργομιχάλης
83 Γιώρμαρη
84 Γιωτάννα
85 Γρηγοράγγελος
86 Δαμοξενίδας
87 Δείφιλος
88 Δεναλία
89 Δεναλόη
90 Δεσμάρη
91 Δεσποιγιάννα
92 Δημελέ
93 Δημητράγγελος
94 Δημητράνα
95 Δημητράσπα
96 Δημοπανάγος
97 Διονυστάθης
98 Δροσοσταλία
99 Δροσοσταλίδα
100 Δωρίνα
101 Εβελίνα
102 Εβελίνος
103 Εβίνα
104 Ειρηάννα
105 Ειρηλένα
106 Ειρηνάντη
107 Ειρήνγκω
108 Ειρηνονίκη
109 Ειρηστέλλα
110 Έλβη
111 Ελδώρα
112 Ελεάνα
113 Ελεάνθη
114 Ελενέτα
115 Ελενίκη
116 Ελενόδωρος
117 Ελενοκατίνα
118 Ελεντίνα
119 Ελεντίνος
120 Ελευθερονίκη
121 Έλια
122 Ελιάνθη
123 Ελιάννα
124 Ελιζάνα
125 Ελίνα
126 Ελιρόη
127 Ελληάννα
128 Έλμα
129 Ελπιδοφόρα
130 Ελπιδοφόρος
132 Ελπινίκη
133 Εμιλιάνα
134 Εριάννα
135 Εριλένα
136 Ερρικαίτη
137 Ερρικέτη
138 Ερωτοθέα
139 Ευελίνα
140 Ευλογέτα
141 Ευτυχιάννα
142 Εφουλίνα
143 Ζαννέτα
144 Ζαφειρογιάννης
145 Ζαφειρομήτσος
146 Ζένια
147 Ζέτα
148 Ζίνα
149 Ζωηάννα
150 Ηβιάννα
151 Ηλάνθη
152 Ηλεάνα
153 Ηλενώρα
154 Ηλιάννα
155 Ηλιογέννητη
156 Ηλιοφώτη
157 Ηλιόφωτος
158 Ήρκος
159 Θαλειάννα
160 Θανασογιάννης
161 Θεμιστόκυπρος
162 Θεοδούλη
163 Θεόδουλος
165 Θεοδώρα
166 Θεόδωρος
167 Θεόκλητη
168 Θεόκλητος
169 Θεονίτσα
170 Θεοπίστη
171 Θεόπιστος
172 Θεοτούλα
173 Θεοφίλη
174 Θεόφιλος
175 Θεόφραστη
176 Θεόφραστος
177 Θεοφύλακτη
178 Θεοφύλακτος
179 Θεοχάνθη
180 Θεωνίτσα
181 Θωμάγγελος
182 Θωμαρίτα
183 Ιάμβουλος
184 Ιδησιδομενεύς
185 Ιεράρχης
186 Ιεροθέα
187 Ιερόθεος
188 Ιλεάνα
189 Ιουλιάννα
190 Ισθμιονίκης
191 Ιωαννέτα
192 Ιωαννίκη
193 Ιωντίνα
194 Καλήμορφη
195 Καληρόη
196 Καλλινίκη
197 Καλομαρία
198 Καρολίνα
199 Κατεριλένα
200 Κατερινέτα
201 Κατιάννα
202 Κατιλένα
203 Κατιφένια
204 Κλειωνίκη
205 Κλημεντίνα
206 Κλωντιάννα
207 Κοραλένια
208 Κριλένια
209 Κωνστανίνα
210 Κωσταλέκος
211 Λαγογιάννης
212 Λαζαρέτα
213 Λαλούλα
214 Λενάντα
215 Λέξανδρος
216 Λεοντομένης
217 Λεωνόρα
218 Λιβαδιώτισσα
219 Λιλιάνα
220 Λογοθέτης
221 Λοριάνα
222 Λυδιάννα
223 Λυκοπανάγος
224 Λυσσίμαχος
225 Μαγδαλένα
226 Μαγδαλένια
227 Μάγια
228 Μακαρέτα
229 Μακαρέτης
230 Μακώ
231 Μαμαντία
232 Μανταλένα
233 Μανταλένια
234 Μανωλίνα
235 Μαρανθία
236 Μαράνθιος
237 Μάρβια
238 Μαργεντίνη
239 Μαργέτα
240 Μαργιάννα
241 Μαργιαρένα
242 Μαργιορίτσα
243 Μαργκώ
244 Μαρέβα
245 Μαρηλία
246 Μαρθίλια
247 Μαριαγγέλα
248 Μαριαδώρα
249 ΜαρίαΕλένη
250 Μαριαλένα
251 Μαριαλίνα
252 Μάριαν
253 Μαριάνδρη
254 Μαριάνθη
255 Μαριάνθης
256 Μαριανίνα
257 Μαριάννα
258 Μαριαννέτα
259 Μαριάντα
260 Μαριάντζελα
261 Μαριαντίνα
262 Μαριάντρη
263 Μαριαρένα
264 Μαριαστέλλα
265 Μαριβάνα
266 Μαριβέρα
267 Μαριβέτα
268 Μαριγιάννα
269 Μαριγιώτα
270 Μαριγούλα
271 Μαριδώρα
272 Μαριέλα
273 Μαριέλενα
274 Μαριελίνα
275 Μαριέλλα
276 Μαριεντίνα
277 Μαριέπη
278 Μαριετίνα
279 Μαριέττα
280 Μαριεύη
281 Μαρίζα
282 Μαριθέα
283 Μαρικαίτη
284 Μαρίκαλη
285 Μαρικέλλυ
286 Μαρικούλα
287 Μαριλένα
288 Μαριλένια
289 Μαριλέτα
290 Μαριλή
291 Μαρίλια
292 Μαριλιάννα
293 Μαριλίζα
294 Μαριλίλη
295 Μαριλίνα
296 Μαριλίς
297 Μαριλίτα
298 Μαριλίτσα
299 Μαριλού
300 Μαριλύβια
301 Μαριμίνα
302 Μαρινέλη
303 Μαρινέλλα
304 Μαρινία
305 Μαρινότα
306 Μαριόλα
307 Μαριόλγα
308 Μαριολένη
309 Μαρίσα
310 Μαρισάντυ
311 Μαρίσια
312 Μαρίσμη
313 Μαρισόφη
314 Μαριστέλλα
315 Μαριστέφη
316 Μαριτίνα
317 Μαριώτα
318 Μαρκαντώνιος
319 Μαρκελίνος
320 Μαρκιάννα
321 Μαρκοζάνες
322 Μαρλίνα
323 Μαρόλ
324 Μαρόλια
325 Μάρσια
326 Μαρτίνα
327 Μαρτινιάνα
328 Ματίνα
329 Μεδουσανθή
330 Μελενίκος
331 Μελιάνα
332 Μελιάννα
333 Μελίζα
334 Μελιντίνα
335 Μελιντίνος
336 Μελισσάνθη
337 Μελιτίνα
338 Μελιτίνη
339 Μελπίνα
340 Μενελίκος
341 Μερβίνα
342 Μεριλένα
343 Μηνοδώρα
344 Μηνόδωρος
345 Μικαελένα
346 Μιλάντη
347 Μιλένα
348 Μίντι
349 Μιράντα
351 Μιρένα
352 Μοσχοβίνα
353 Μπελεφάνης
354 Μυράνθη
355 Μυράνθης
356 Μυριέλλα
357 Μυρογιάννης
358 Μυρολένα
359 Ναθαλία
360 Ναντίνα
361 Νεκταριελένα
362 Νικαίτη
363 Νικηφορία
364 Νικοδιονυσία
365 Νικοδιονύσιος
366 Νικόχριστος
367 Νταλάρα
368 Ντιλένα
369 Ντοριάννα
370 Νυμφοδώρα
371 Ξενόδωρος
372 Ξενόθεμις
373 Ξενοκάδης
374 Ξενόμβροτος
375 Ξενομήδης
376 Ξενοπανάγος
377 Πανάγγελος
378 Παναγιάννης
379 Παναγοβασίλειος
380 Παναγογεράσιμος
381 Πανεύφημη
382 Πανεύφημος
383 Παντέλια
384 Παντελιάς
385 Παντελίνα
386 Παντιάνα
387 Πανώλιας
388 Παρθενόπη
389 Παρθενορή
390 Πάρια
391 Πασχαλίνα
392 Περιλένα
393 Πετράντα
394 Πιεραντώνιος
395 Πολάντα
396 Πολυάννα
397 Πολυαρίστη
398 Πολυγιάννα
399 Προδρομίνα
400 Ρενάτα
401 Ριάνα
402 Ριάννα
403 Ροδάνθη
404 Ροδελπιδα
405 Ροδονίκη
406 Ροζαλία
407 Ροζάνθη
408 Ροζάννα
409 Ρόζμαρι
410 Σαββατίνα
411 Σαλωνίνα
412 Σαναχάριβος
413 Σαντιάνα
414 Σεβαστιάννα
415 Σεβαστίνα
416 Σεβαστίνος
417 Σηφογιώργης
418 Σιάννα
419 Σολομωντία
420 Σοφιάννα
421 Σοφιλένια
422 Σοφίλια
423 Σοφιλίζα
424 Σοφιλύδια
425 Σπηλιοπαναγιώτης
426 Σπυρααντώνης
427 Σπυραβάγγελος
428 Σπυράγγελος
429 Σπυρανδρέας
430 Σπυραντώνης
431 Σπυραριστείδης
432 Σπυρογεράσιμος
433 Σπυρογεώργιος
434 Σπυρογιάννης
435 Σπυροδημήτριος
436 Σπυρολιάς
437 Σπυρομήλιος
438 Σπυρονικόλαος
439 Σπυροφάνης
440 Σταμαλίνα
441 Σταματέλα
442 Σταματέλος
443 Σταματίκη
444 Σταματίνα
445 Σταματίνος
446 Σταυραγγελία
447 Σταυραντώνιος
448 Σταυριάνθη
449 Σταυριάννα
450 Σταυριλένα
451 Σταυρονικόλας
452 Στέβη
453 Στελιάνα
454 Στελλίνα
455 Στένια
456 Στεργιακούλα
457 Στεργιακούλης
458 Στεργιάνα
459 Στεργιάνης
460 Στρατιάννα
461 Στυλιάννα
462 Στυλινάγια
463 Σύνθια
464 Τζέλα
465 Τζογιάννα
466 Τζωρτζέλλα
467 Τοφαλομενέλαος
468 Τσικουρώνα
469 Υλένια
470 Φίλα
471 Φιλαγόρας
472 Φιλαίμων
473 Φιλαινέτη
474 Φιλαινίς
475 Φιλαίος
476 Φιλαλήθης
477 Φιλαμειλείδης
478 Φιλάων
479 Φιλέας
480 Φιλέταιρος
481 Φιλίνη
482 Φιλίππα
483 Φιλοδώρα
484 Φιλόθεος
485 Φιλοκλέων
486 Φιλοκλής
487 Φιλοκράτης
488 Φιλοξένη
489 Φιλόπονος
490 Φιλούμενος
491 Φιλόχρηστος
492 Φλοριάνα
493 Φλωρεντίνη
494 Φλωρεντίνος
495 Φωλίτσα
496 Φωτάγγελος
497 Φωτανέστης
498 Φωτειάννα
499 Χαϊλένα
500 Χαραγιώτης
501 Χαρηλένα
502 Χαρίλια
503 Χαρίσταυρος
504 Χρηστέλλα
505 Χρηστόγιαννος
506 Χρηστόδημος
507 Χρηστόδωρος
508 Χρηστομανώλης
509 Χρηστοπανάγος
510 Χρισταλένα
511 Χρισταλένη
512 Χριστευάγγελος
513 Χριστιάννα
514 Χριστιγιάννης
515 Χριστοβάκης
516 Χριστοβαλάντη
517 Χριστόδημος
518 Χριστόδωρος
519 Χριστολουκάς
520 Χριστομάριος
521 Χριστοφίλη
522 Χριστοφιλία
523 Χρυσαίμιλη
524 Χρυσαλένα
525 Χρυσαλλίς
526 Χρυσανδρέας
527 Χρυσάννα
528 Χρυσελίνα
529 Χρυσέμιλη
530 Χρυσεύη
531 Χρυσιστίνα
532 Χρυσοβαλεντίνα
533 Χρυσογέρακας
534 Χρυσογερακίνα
535 Χρυσομαρία
536 Χρυσομέλια
537 Χρυσομέλιος
538 Χρυσοστόμη
539 Χρυσόστομος
540 Χρυσοσωτηρία
541 Χρυσοσώτηρος
542 Χρύσπα
543 Χρυσταλλία
544 Χρυστέλλα
545 Ψαραντώνης
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία