Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Κοσμία
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αιμιλένια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλίνα
8 Αίστυ
9 Αίστυ
10 Αλεξάγγελος
11 Άλκηστις
12 Αμαλιάννα
13 Αναλίζα
14 Αναστέλλα
15 Ανδρεστίνος
16 Ανδριάννα
17 Ανδροπελαγία
18 Ανδροπελαγίας
19 Ανδρόφιλος
20 Ανθήλια
21 Ανθηνίκη
22 Ανθοζωή
23 Ανμαρί
24 Άνν Μαρί
25 'Ανναγκρέϋς
26 Αννακαίτη
27 Ανναλίζα
28 Ανναρέα
29 Ανναστέλλα
30 Αννέζη
31 Αντελίνα
32 Αντζελίνα
33 Αντωνέττα
34 Αντωνίκη
35 Αντωνίκος
36 Αποστολένα
37 Αριάνα
38 Αριαρούλα
39 Αριδάφνη
40 Αριστιάνα
41 Αριστιανός
42 Αριστόκυπρος
43 Αρλέτα
44 Ασημώνη
45 Αστερόζα
46 Αστρελένα
47 Βάνα
48 Βανέσσα
50 Βανίνα
51 Βάννα
52 Βασιάνθη
53 Βασιλειάνα
54 Βασιλένια
55 Βέλη
56 Βερόνικα
57 Βιβέτα
58 Βίλμα
59 Γεωργιάννα
60 Γεωργιλιάνα
61 Γιανοελένη
62 Γιολένα
63 Γιωργιάννα
64 Γιωργιλιάνα
65 Γιωργοβασίλης
66 Γιωργομιχάλης
67 Γιώρμαρη
68 Γιωτάννα
69 Γρηγοράγγελος
70 Δαμοξενίδας
71 Δείφιλος
72 Δεναλία
73 Δεναλόη
74 Δεσμάρη
75 Δεσποιγιάννα
76 Δημητράγγελος
77 Δημητράνα
78 Δημητράσπα
79 Δημοπανάγος
80 Διονυστάθης
81 Δροσοσταλία
82 Δροσοσταλίδα
83 Δωρίνα
84 Εβελίνα
85 Εβελίνος
86 Εβίνα
87 Ειρηάννα
88 Ειρηλένα
89 Ειρηνάντη
90 Ειρήνγκω
91 Ειρηνονίκη
92 Ειρηστέλλα
93 Έλβη
94 Ελδώρα
95 Ελεάνα
96 Ελεάνθη
97 Ελενέτα
98 Ελενίκη
99 Ελενόδωρος
100 Ελενοκατίνα
101 Ελεντίνα
102 Ελεντίνος
103 Ελευθερονίκη
104 Έλια
105 Ελιάνθη
106 Ελιάννα
107 Ελιζάνα
108 Ελίνα
109 Ελιρόη
110 Ελληάννα
111 Έλμα
112 Ελπινίκη
113 Εμιλιάνα
114 Εριάννα
115 Εριλένα
116 Ερρικαίτη
117 Ερρικέτη
118 Ερωτοθέα
119 Ευελίνα
120 Ευλογέτα
121 Ευτυχιάννα
122 Ζαννέτα
123 Ζαφειρογιάννης
124 Ζαφειρομήτσος
125 Ζένια
126 Ζέτα
127 Ζίνα
128 Ζωηάννα
129 Ηβιάννα
130 Ηλάνθη
131 Ηλεάνα
132 Ηλενώρα
133 Ηλιάννα
134 Ηλιογέννητη
135 Ηλιοφώτη
136 Ηλιόφωτος
137 Ήρκος
138 Θαλειάννα
139 Θανασογιάννης
140 Θεμιστόκυπρος
141 Θεονίτσα
142 Θεοτούλα
143 Θεοχάνθη
144 Θεωνίτσα
145 Θωμάγγελος
146 Θωμαρίτα
147 Ιάμβουλος
148 Ιδησιδομενεύς
149 Ιεράρχης
150 Ιλεάνα
151 Ιουλιάννα
152 Ισθμιονίκης
153 Ιωαννέτα
154 Ιωαννίκη
155 Ιωντίνα
156 Καλήμορφη
157 Καληρόη
158 Καλλινίκη
159 Καλομαρία
160 Καρολίνα
161 Κατεριλένα
162 Κατερινέτα
163 Κατιάννα
164 Κατιλένα
165 Κατιφένια
166 Κλειωνίκη
167 Κλημεντίνα
168 Κλωντιάννα
169 Κοραλένια
170 Κριλένια
171 Κωνστανίνα
172 Κωσταλέκος
173 Λαγογιάννης
174 Λαζαρέτα
175 Λαλούλα
176 Λενάντα
177 Λέξανδρος
178 Λεοντομένης
179 Λεωνόρα
180 Λιβαδιώτισσα
181 Λιλιάνα
182 Λογοθέτης
183 Λοριάνα
184 Λυδιάννα
185 Λυκοπανάγος
186 Λυσσίμαχος
187 Μαγδαλένα
188 Μαγδαλένια
189 Μάγια
190 Μακαρέτα
191 Μακαρέτης
192 Μακώ
193 Μαμαντία
194 Μανταλένα
195 Μανταλένια
196 Μανωλίνα
197 Μαρανθία
198 Μαράνθιος
199 Μάρβια
200 Μαργεντίνη
201 Μαργέτα
202 Μαργιάννα
203 Μαργιαρένα
204 Μαργιορίτσα
205 Μαργκώ
206 Μαρέβα
207 Μαρηλία
208 Μαρθίλια
209 Μαριαγγέλα
210 Μαριαδώρα
211 ΜαρίαΕλένη
212 Μαριαλένα
213 Μαριαλίνα
214 Μάριαν
215 Μαριάνδρη
216 Μαριάνθη
217 Μαριανίνα
218 Μαριάννα
219 Μαριαννέτα
220 Μαριάντα
221 Μαριάντζελα
222 Μαριαντίνα
223 Μαριάντρη
224 Μαριαρένα
225 Μαριαστέλλα
226 Μαριβάνα
227 Μαριβέρα
228 Μαριβέτα
229 Μαριγιάννα
230 Μαριγιώτα
231 Μαριγούλα
232 Μαριδώρα
233 Μαριέλα
234 Μαριέλενα
235 Μαριελίνα
236 Μαριέλλα
237 Μαριεντίνα
238 Μαριέπη
239 Μαριετίνα
240 Μαριέττα
241 Μαριεύη
242 Μαρίζα
243 Μαριθέα
244 Μαρικαίτη
245 Μαρίκαλη
246 Μαρικέλλυ
247 Μαρικούλα
248 Μαριλένα
249 Μαριλένια
250 Μαριλέτα
251 Μαριλή
252 Μαρίλια
253 Μαριλιάννα
254 Μαριλίζα
255 Μαριλίλη
256 Μαριλίνα
257 Μαριλίς
258 Μαριλίτα
259 Μαριλίτσα
260 Μαριλού
261 Μαριλύβια
262 Μαριμίνα
263 Μαρινέλη
264 Μαρινέλλα
265 Μαρινία
266 Μαρινότα
267 Μαριόλα
268 Μαριόλγα
269 Μαριολένη
270 Μαρίσα
271 Μαρισάντυ
272 Μαρίσια
273 Μαρίσμη
274 Μαρισόφη
275 Μαριστέλλα
276 Μαριστέφη
277 Μαριτίνα
278 Μαριώτα
279 Μαρκαντώνιος
280 Μαρκελίνος
281 Μαρκιάννα
282 Μαρλίνα
283 Μαρόλ
284 Μαρόλια
285 Μάρσια
286 Μαρτίνα
287 Μαρτινιάνα
288 Ματίνα
289 Μεδουσανθή
290 Μελενίκος
291 Μελιάνα
292 Μελιάννα
293 Μελίζα
294 Μελιντίνα
295 Μελιντίνος
296 Μελισσάνθη
297 Μελιτίνα
298 Μελιτίνη
299 Μελπίνα
300 Μενελίκος
301 Μερβίνα
302 Μεριλένα
303 Μηνοδώρα
304 Μηνόδωρος
305 Μικαελένα
306 Μιλάντη
307 Μιλένα
308 Μίντι
309 Μιράντα
311 Μιρένα
312 Μοσχοβίνα
313 Μπελεφάνης
314 Μυράνθη
315 Μυριάνθη
316 Μυριέλλα
317 Μυρογιάννης
318 Μυρολένα
319 Ναθαλία
320 Ναντίνα
321 Νεκταριελένα
322 Νικαίτη
323 Νικηφορία
324 Νικοδιονυσία
325 Νικοδιονύσιος
326 Νικόχριστος
327 Νταλάρα
328 Ντιλένα
329 Ντοριάννα
330 Νυμφοδώρα
331 Ξενόδωρος
332 Ξενόθεμις
333 Ξενοκάδης
334 Ξενόμβροτος
335 Ξενομήδης
336 Ξενοπανάγος
337 Πανάγγελος
338 Παναγιάννης
339 Παναγοβασίλειος
340 Παναγογεράσιμος
341 Πανεύφημος
342 Παντέλια
343 Παντελιάς
344 Παντελίνα
345 Παντιάνα
346 Πανώλιας
347 Παρθενόπη
348 Παρθενορή
349 Πάρια
350 Πασχαλίνα
351 Περιλένα
352 Πετράντα
353 Πιεραντώνιος
354 Πολάντα
355 Πολυάννα
356 Πολυαρίστη
357 Προδρομίνα
358 Ρενάτα
359 Ριάνα
360 Ριάννα
361 Ροδάνθη
362 Ροδελπιδα
363 Ροδονίκη
364 Ροζαλία
365 Ροζάνθη
366 Ροζάννα
367 Ρόζμαρι
368 Σαββατίνα
369 Σαλωνίνα
370 Σαναχάριβος
371 Σαντιάνα
372 Σεβαστιάννα
373 Σεβαστίνα
374 Σεβαστίνος
375 Σιάννα
376 Σολομωντία
377 Σοφιάννα
378 Σοφιλένια
379 Σοφίλια
380 Σοφιλίζα
381 Σοφιλύδια
382 Σπηλιοπαναγιώτης
383 Σπυρααντώνης
384 Σπυραβάγγελος
385 Σπυράγγελος
386 Σπυρανδρέας
387 Σπυραντώνης
388 Σπυραριστείδης
389 Σπυρογεράσιμος
390 Σπυρογεώργιος
391 Σπυρογιάννης
392 Σπυροδημήτριος
393 Σπυρολιάς
394 Σπυρομήλιος
395 Σπυρονικόλαος
396 Σπυροφάνης
397 Σταμαλίνα
398 Σταματέλα
399 Σταματέλος
400 Σταματίκη
401 Σταματίνα
402 Σταματίνος
403 Σταυραγγελία
404 Σταυραντώνιος
405 Σταυριάνθη
406 Σταυριάννα
407 Σταυριλένα
408 Σταυρονικόλας
409 Στέβη
410 Στελιάνα
411 Στελλίνα
412 Στένια
413 Στεργιακούλα
414 Στεργιακούλης
415 Στεργιάνα
416 Στεργιάνης
417 Στρατιάννα
418 Στυλιάννα
419 Σύνθια
420 Τζέλα
421 Τζογιάννα
422 Τζωρτζέλλα
423 Τοφαλομενέλαος
424 Τσικουρώνα
425 Υλένια
426 Φίλα
427 Φιλαγόρας
428 Φιλαίμων
429 Φιλαινέτη
430 Φιλαινίς
431 Φιλαίος
432 Φιλαλήθης
433 Φιλαμειλείδης
434 Φιλάων
435 Φιλέας
436 Φιλέταιρος
437 Φιλίνη
438 Φιλίππα
439 Φιλοδώρα
440 Φιλόθεος
441 Φιλοκλέων
442 Φιλοκλής
443 Φιλοκράτης
444 Φιλοξένη
445 Φιλόπονος
446 Φιλούμενος
447 Φιλόχρηστος
448 Φλοριάνα
449 Φλωρεντίνη
450 Φλωρεντίνος
451 Φωλίτσα
452 Φωτάγγελος
453 Φωτανέστης
454 Φωτειάννα
455 Χαϊλένα
456 Χαραγιώτης
457 Χαρηλένα
458 Χαρίλια
459 Χαρίσταυρος
460 Χρηστέλλα
461 Χρηστόγιαννος
462 Χρηστόδημος
463 Χρηστόδωρος
464 Χρηστομανώλης
465 Χρηστοπανάγος
466 Χρισταλένα
467 Χρισταλένη
468 Χριστευάγγελος
469 Χριστιάννα
470 Χριστιγιάννης
471 Χριστοβάκης
472 Χριστοβαλάντη
473 Χριστόδημος
474 Χριστόδωρος
475 Χριστολουκάς
476 Χριστομάριος
477 Χριστοφίλη
478 Χριστοφιλία
479 Χρυσαίμιλη
480 Χρυσαλένα
481 Χρυσαλλίς
482 Χρυσανδρέας
483 Χρυσάννα
484 Χρυσελίνα
485 Χρυσέμιλη
486 Χρυσεύη
487 Χρυσιστίνα
488 Χρυσοβαλεντίνα
489 Χρυσογέρακας
490 Χρυσογερακίνα
491 Χρυσομαρία
492 Χρυσομέλια
493 Χρυσομέλιος
494 Χρυσοστόμη
495 Χρυσόστομος
496 Χρυσοσωτηρία
497 Χρυσοσώτηρος
498 Χρύσπα
499 Χρυσταλλία
500 Ψαραντώνης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία