Εορτές 25 Σεπτεμβρίου: Άγιος Βυζατινός Αγιος Παφνουτιος Ο Ιεροσολυμήτης, Ιερομαρτυρας Βυζατινή Ευστοργία Ευστόργιος Οσία Ευφροσύνη Παναγία η Εγκυμονούσα Παφνουτία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ταττή Άγιος Ευγένιος Όσιος Παφνούτιος ο Αιγύπτιος Όσιος Σέργιος ο Θαυματουργός
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνος
2 Αιτωλίς
3 Αιτωλός
4 Ακεψεής
5 Ακρίβη
6 Αλαφούζος
7 Αλεβίζος
8 Αλτίνα
9 Αλτίνος
10 Ανήρ
11 Ανθοδέσμη
12 Άνοιξη
13 Αουρόρα
14 Απλοδώρα
15 Απλόδωρος
16 Αφόβητος
17 Αφράτος
18 Αφροκόμη
19 Αφροξυλάνθη
20 Άχθος
21 Βακίνα
22 Βαμβακία
23 Βάμβαξ
24 Βαρσαβάς
25 Βελούδω
26 Βίλντα
27 Βίλντε
28 Βουκεφάλας
29 Βουκεφαλία
30 Βρετός
31 Γιαννοελένη
32 Γκιούλα
33 Δαύκτος
34 Δεισδαιμόνας
35 Δερπούλη
36 Δερπούλης
37 Εξαρχία
38 Έξαρχος
39 Επαφρόδιτος
40 Επιστήμη
41 Επιστήμων
42 Ερμαφρόδιτος
43 Ευγραφία
44 Εύγραφος
45 Ευμορφία
46 Εύμορφος
47 Ευπρεπεία
48 Ευπρέπειος
49 Ζαρίφης
50 Ζαρίφισσα
51 Ζίνια
52 Ζίνιος
53 Ημήτριος
54 Θαμπελίνα
55 Θαμπελίνος
56 Θεμελίνα
57 Θεμέλιος
58 Θέσια
59 Θέσιος
60 Ιακίσχολος
61 Ιακϊώβ
62 Ιάμβουλος
63 Ιδησιδομενεύς
64 Ινδίς
65 Καλαπόθος
66 Καλόγερος
67 Καλογιάννης
68 Καλοθετίνα
69 Καλόθετος
70 Καμέλιος
71 Κανακάρη
72 Κανακάρης
73 Καστροβακίνα
74 Κερδώ
75 Κέρδων
76 Κίρκος
77 Κοκκαλίνη
78 Κοκκώνα
79 Κοπρεύς
80 Κρήτη
81 Κυραψηλή
82 Λέας
83 Λεσβία
84 Λέσβιος
85 Λέχης
86 Λίλιθ
88 Λουκούλα
89 Λούκουλος
90 Λωΐς
91 Μαγκαφούλα
92 Μαλαξή
93 Μαλαξής
94 Μανέθων
95 Μανοδώρα
96 Μανόδωρος
97 Μαρανθία
98 Μαργαρίτης
99 Μαρέβα
100 Μεγαλήνη
101 Μένδρη
102 Μένδρης
103 Μοσχοκαρφένια
104 Μπάγια
105 Νικολβία
106 Νύξ
107 Νωαίνα
108 Νωαίνης
109 Οικουτούτου
110 Οκταϊ
111 Ομόνοια
112 Οσία
113 Όσιος
114 Παλαιστίνος
115 Πανωραίος
116 Παρουσία
117 Πατάπιος
118 Περδώ
119 Πιτυρεύς
120 Ποθητή
121 Ποθητός
122 Ποιμήν
123 Πουλουδία
124 Πουλουδιός
125 Προαναγγελλομένη
126 Πύρινος
127 Σαβάνα
128 Σαβάνας
129 Σαραντία
130 Σαράντος
131 Σαρδανάπαλος
134 Σγουρή
135 Σγούρος
136 Συνετή
137 Συνετός
138 Συννεφιά
139 Τριβίμιος
140 Τσαμπίκα
141 Τσαντή
142 Υπακοή
143 Υπέροχος
144 Φίρμιος
145 Φραγκόπουλος
146 Χαϊδεμένη
147 Χελώνα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία