Εορτές 25 Μαρτίου: Ανουτσιάτα Ανουτσιάτης Εθνάρχης Εθναρχία Εθνεγερσία Εθνεγέρσιος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σενουφία Σενούφιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αναγνώστης Στριφτόμπολας Δήμος Τσέλιος Ικέσια Ικέσιος Λάτρης Κανέλλα Κανέλλος Δεληγιάννης Κομνάς Τράκας Λαμπέτης Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Λόρδος Βύρων Μαντώ Μαυρογένους Παλαιολόγος Μπενιζέλος Πανουργιάς Ξεροδημήτρης Σταϊκη Στάικος Σταϊκόπουλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Πελαγία Αγία Πελαγία η Μάρτυς Άγιος Σαβινιανός Γλυκέρα η Θεσπική Δέσποινα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κύπρις Μαντόνα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μαρία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μάριος Μεγαλόχαρη Όσιος Τίμων ο Ερημίτης Παναγία η Ευαγγελίστρα Παναγιώτα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σουμέλα Σουμελάς
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνος
2 Αιτωλίς
3 Αιτωλός
4 Ακεψεής
5 Ακρίβη
6 Αλαφούζος
7 Αλεβίζος
8 Αλτίνα
9 Αλτίνος
10 Ανήρ
11 Ανθοδέσμη
12 Άνοιξη
13 Αουρόρα
14 Απλοδώρα
15 Απλόδωρος
16 Αφόβητος
17 Αφράτος
18 Αφροκόμη
19 Αφροξυλάνθη
20 Άχθος
21 Βακίνα
22 Βαμβακία
23 Βάμβαξ
24 Βαρσαβάς
25 Βελούδω
26 Βίλντα
27 Βίλντε
28 Βουκεφάλας
29 Βουκεφαλία
30 Βρετός
31 Γιαννοελένη
32 Γκιούλα
33 Δαύκτος
34 Δεισδαιμόνας
35 Δερπούλη
36 Δερπούλης
37 Εξαρχία
38 Έξαρχος
39 Επαφρόδιτος
40 Επιστήμη
41 Επιστήμων
42 Ερμαφρόδιτος
43 Ευγραφία
44 Εύγραφος
45 Ευμορφία
46 Εύμορφος
47 Ευπρεπεία
48 Ευπρέπειος
49 Ζαρίφης
50 Ζαρίφισσα
51 Ζίνια
52 Ζίνιος
53 Ημήτριος
54 Θαμπελίνα
55 Θαμπελίνος
56 Θεμελίνα
57 Θεμέλιος
58 Θέσια
59 Θέσιος
60 Ιακίσχολος
61 Ιακϊώβ
62 Ιάμβουλος
63 Ιδησιδομενεύς
64 Ινδίς
65 Καλαπόθος
66 Καλόγερος
67 Καλογιάννης
68 Καλοθετίνα
69 Καλόθετος
70 Καμέλιος
71 Κανακάρη
72 Κανακάρης
73 Καστροβακίνα
74 Κερδώ
75 Κέρδων
76 Κίρκος
77 Κοκκαλίνη
78 Κοκκώνα
79 Κοπρεύς
80 Κρήτη
81 Κυραψηλή
82 Λέας
83 Λεσβία
84 Λέσβιος
85 Λέχης
86 Λίλιθ
88 Λουκούλα
89 Λούκουλος
90 Λωΐς
91 Μαγκαφούλα
92 Μαλαξή
93 Μαλαξής
94 Μανέθων
95 Μανοδώρα
96 Μανόδωρος
97 Μαρανθία
98 Μαργαρίτης
99 Μαρέβα
100 Μεγαλήνη
101 Μένδρη
102 Μένδρης
103 Μοσχοκαρφένια
104 Μπάγια
105 Νύξ
106 Νωαίνα
107 Νωαίνης
108 Οικουτούτου
109 Οκταϊ
110 Ομόνοια
111 Οσία
112 Όσιος
113 Παλαιστίνος
114 Πανωραίος
115 Παρουσία
116 Πατάπιος
117 Περδώ
118 Πιτυρεύς
119 Ποθητή
120 Ποθητός
121 Ποιμήν
122 Πουλουδία
123 Πουλουδιός
124 Προαναγγελλομένη
125 Πύρινος
126 Σαβάνα
127 Σαβάνας
128 Σαραντία
129 Σαράντος
130 Σαρδανάπαλος
133 Σγουρή
134 Σγούρος
135 Συνετή
136 Συνετός
137 Συννεφιά
138 Τριβίμιος
139 Τσαμπίκα
140 Τσαντή
141 Υπακοή
142 Υπέροχος
143 Φίρμιος
144 Φραγκόπουλος
145 Χαϊδεμένη
146 Χελώνα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία