Εορτές 7 Μαΐου: Αγίας Ζωοδόχου Πηγής Ζήσης Ζώης Ζωοδόχος Πηγή Ζωοδόχου Πηγής Κρήνος Όσιος Ισέ Όσιος Σιώ Πηγή Πολυζώη Πολυζώης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξιος Τοθ Άγιος Κύριλλος ο μάρτυρας Άγιος Ακάκιος ο Βυζαντινός Άγιος Αυγουστίνος Άγιος Ιουβενάλιος ο Μάρτυρας Άγιος Κοδράτος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες Άγιος Μάξιμος Άγιος Ρουφίνος Άγιος Φλάβιος Ζωοπηγή Θεοπηγή Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Ψυχαΐτης Όσιος Νείλος εκ Ρωσίας Σαλός Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης Όσιος Πύρρος Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός «ὁ ἐν Λυκαονίᾳ» Σταυρός πάνω από το Γολγοθά.
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνος
2 Αιτωλίς
3 Ακεψεής
4 Ακρίβη
5 Αλαφούζος
6 Αλεβίζος
7 Ανήρ
8 Ανθοδέσμη
9 Άνοιξη
10 Αουρόρα
11 Αφόβητος
12 Αφράτος
13 Αφροκόμη
14 Αφροξυλάνθη
15 Βακίνα
16 Βαμβακία
17 Βάμβαξ
18 Βαρσαβάς
19 Βελούδω
20 Βουκεφάλας
21 Βουκεφαλία
22 Βρετός
23 Γιανοελένη
24 Γκιούλα
25 Δαύκτος
26 Εξαρχία
27 Έξαρχος
28 Επαφρόδιτος
29 Επιστήμη
30 Ερμαφρόδιτος
31 Ευγραφία
32 Εύγραφος
33 Ευπρεπεία
34 Ευπρέπειος
35 Ζίνια
36 Ζίνιος
37 Ημήτριος
38 Θαμπελίνα
39 Θαμπελίνος
40 Θεμελίνα
41 Θεμέλιος
42 Θέσια
43 Θέσιος
44 Ιακίσχολος
45 Ιακϊώβ
46 Ιάμβουλος
47 Ιδησιδομενεύς
48 Ινδίς
49 Καλαπόθος
50 Καλόγερος
51 Καλογιάννης
52 Καλοθετίνα
53 Καλόθετος
54 Καμέλιος
55 Καστροβακίνα
56 Κερδώ
57 Κέρδων
58 Κοκκαλίνη
59 Κοκκώνα
60 Κοπρεύς
61 Κρήτη
62 Κυραψηλή
63 Λέας
64 Λεσβία
65 Λέσβιος
66 Λέχης
67 Λίλιθ
68 Λουκούλα
69 Λούκουλος
70 Λωΐς
71 Μαγκαφούλα
72 Μανέθων
73 Μαρανθία
74 Μαργαρίτης
75 Μαρέβα
76 Μένδρη
77 Μένδρης
78 Μοσχοκαρφένια
79 Νύξ
80 Νωαίνα
81 Οικουτούτου
82 Οκταϊ
83 Ομόνοια
84 Παλαιστίνος
85 Πανωραίος
86 Παρουσία
87 Πατάπιος
88 Πιτυρεύς
89 Ποθητή
90 Ποθητός
91 Ποιμήν
92 Πουλουδία
93 Πουλουδιός
94 Προαναγγελλομένη
95 Πύρινος
96 Σαβάνα
97 Σαβάνας
98 Σαραντία
99 Σαράντος
100 Σαρδανάπαλος
103 Σγουρή
104 Σγούρος
105 Συνετή
106 Συνετός
107 Συννεφιά
108 Τριβίμιος
109 Τσαμπίκα
110 Τσαντή
111 Υπακοή
112 Υπέροχος
113 Φίρμιος
114 Φραγκόπουλος
115 Χαϊδεμένη
116 Χελώνα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία