Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
Ξενικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gwenagwy
5 Secardos
6 Tanco
7 Tressan
8 Vulphy
9 Waccar
10 Waldalenus
11 Willibald
12 Wulsin
13 Αβακούμ
14 Αβακουμία
15 Αβαρίνη
16 Αβαρίνος
17 Αββαδών
18 Αββάς
19 Αβδαίος
20 Αβδιήλ
21 Αβδιηλία
22 Αβδιού
24 Άβελ
25 Αβελβούλ
26 Αβερρόη
27 Αβερρόης
28 Αβέρωφ
29 Αβεσσαλώμ
30 Άβιβα
31 Άβιβος
32 Αβιμελιχίς
33 Αβιμέλιχος
34 Αβινιόν
35 Αβουδίμη
36 Αβρααμία
37 Άβραμ
38 Αβώ
39 Αγγίας
41 Αγγλία
42 Αγιούπα
43 Αδαλβέρτος
44 Αδαμνάνη
45 Αδαμνάνος
46 Αδελαΐς
47 Άδης
48 Αδόλφος
49 Αδριανή
50 Αδριανός
51 Αζαρία
52 Αζάτ
53 Αζήσιος
54 Αθρέ
55 Αϊδανή
56 Αϊδανός
57 Αίθαν
58 Αιλία
59 Αιμιλία
60 Αιμίλιος
61 Άϊντα
62 Αϊρένα
63 Ακέλεια
64 Άκελος
65 Ακεψεή
66 Ακεψεής
67 Ακύλα
68 Αλαμάνος
69 Άλαν
70 Αλάνα
71 Αλβανή
72 Αλβανός
73 Αλβέρτα
74 Αλβέρτος
75 Αλβίνα
76 Αλβίνος
77 Αλεγρία
78 Αλεμίνα
79 Αλένα
80 Αλίκη
81 Άλικος
82 Αλίντα
83 Άλισον
84 Αλλάς
85 Αλμπέος
86 Αλμπέρτος
87 Αλοίσιος
88 Αλουίζος
89 Αλπέγιος
90 Αλτίνα
91 Αλτίνος
92 Αλυόνα
93 Αλφαιεύς
94 Αλφόνς
95 Αλφρέδος
96 Αλχέλμος
97 Αμαλία
98 Αμανατία
99 Αμανάτιος
100 Αμάνδα
101 Άμανδος
103 Αμαστρίνη
104 Αμαστρίνος
105 Αμέλια
106 Αμέρικος
107 Αμμούν
108 Αμμουνία
109 Αμπάν
110 Αμπλία
111 Αμπλίας
112 Αμωναθάς
113 Αμώς
114 Ανάγκη
115 Ανανί
116 Ανανία
117 Ανανίας
118 Άνβη
119 Ανδριανή
120 Ανδριανός
121 Ανίτα
122 Ανμαρί
123 Άννα
125 Ανναγκρέυς
126 Ανναμπέλα
127 Άννας
128 Αννίβα
129 Αννίβας
130 Ανουτσιάτα
131 Ανουτσιάτης
132 Ανσέλμος
133 Αντρανίκ
134 Αντωνίσκη
135 Αντωνίσκος
136 Απρίων
137 Άπφια
138 Απφίας
139 Αραβέλλα
140 Αράμ
141 Αρβανίτης
142 Αρεδία
143 Αρέδιος
145 Αρθούρος
146 Αριέτα
147 Αρόα
148 Αρσάκη
149 Αρσάκης
150 Αρφαξάδ
151 Ασήρ
152 Ασινέθ
153 Άσιοτ
154 Ασκλά
155 Ασκλάς
156 Ασμοδαίος
157 Ασσάντ
158 Αστή
159 Αστός
160 Ατζουλέτα
161 Αυγούστα
162 Αύγουστος
163 Αυδελλάς
164 Αυδιησούς
165 Αύκτα
166 Αφραάτη
167 Αφραάτης
168 Αφρικάνα
169 Αφρικανός
171 Αχάζ
172 Αχαιμένη
173 Αχαιμένης
174 Αχιά
175 Άχμετ
176 Βαβύλα
177 Βάδιμη
178 Βάδιμος
179 Βαθούσης
180 Βάιατορ
181 Βαλδερούδη
182 Βαλδερούδης
183 Βαλεντίνα
184 Βαλεντίνος
185 Βαλέριος
186 Βαλσαμία
187 Βαλτάσαρ
188 Βάμβαξ
189 Βάνδα
190 Βάνδος
191 Βανέσσα
193 Βαραδάτη
194 Βαραδάτος
195 Βαραχησία
196 Βαραχήσιος
197 Βαρδάρης
198 Βαρδαρία
199 Βαρθολομαία
200 Βαρθολομαίος
201 Βάρις
202 Βαρλαάμ
203 Βαρνάβα
204 Βαρούχ
205 Βαρουχία
206 Βαρραβάς
207 Βαρσαβάς
208 Βαρσαβία
209 Βαρσανουφία
210 Βαρσανούφιος
212 Βάρσια
213 Βαρσοβία
214 Βαρτάν
215 Βαστράδα
216 Βαστράδας
217 Βατσέ
218 Βάτων
219 Βάχθιση
220 Βάχθισος
221 Βεάτα
222 Βεάτος
223 Βεατρίκη
224 Βεατρίκιος
225 Βεδέα
226 Βεδέας
227 Βελίκα
228 Βελούδος
229 Βενανδία
230 Βενανδία
231 Βενάνδιος
232 Βενάνδιος
233 Βενδολίνη
234 Βενδολίνος
235 Βενεδίκτη
236 Βενέδικτος
237 Βενέδιμος
238 Βενετία
239 Βενέτιος
240 Βενετός
241 Βένια
242 Βενούστα
243 Βενούστος
244 Βέρα
245 Βερβούργα
246 Βερβούργος
247 Βερεκούνδα
248 Βερεκούνδος
249 Βέρθα
250 Βέρθος
251 Βερνάρδη
252 Βερνάρδος
253 Βέρνης
254 Βέρος
255 Βερτράνδη
256 Βερτράνδος
257 Βετουρία
258 Βετούριος
259 Βηδία
260 Βήδιος
261 Βηθεσδά
262 Βήρα
263 Βήρος
264 Βήρυλλος
266 Βησσαρία
267 Βησσαρίων
268 Βιάγκα
269 Βιασεσλάβα
270 Βιασεσλάβος
271 Βιβή
272 Βιβιανή
273 Βιβιανός
275 Βίβος
276 Βιδζίν
277 Βικέντια
278 Βικέντιος
279 Βίκτωρας
280 Βικτώρια
281 Βιλελμίνη
282 Βιλλιβρόρδος
283 Βίλμα
284 Βίλντα
285 Βίλντε
286 Βιμποράδα
287 Βίνος
288 Βιόλα
289 Βιολάνθη
290 Βιολάνθης
291 Βιολέτα
292 Βιολετής
293 Βιργίλιος
294 Βιργινία
295 Βιργίνιος
296 Βιρίλα
297 Βιτιμία
298 Βιτύμιος
299 Βιτώριος
300 Βλαδιμήρα
301 Βλαδίμηρος
302 Βλαδισλάβα
303 Βλαδισλάβος
304 Βλάμης
305 Βλανδίνα
306 Βλανδίνος
307 Βλασία
308 Βοδοάλδος
309 Βολφγάγγος
310 Βονιφατία
311 Βονιφάτιος
312 Βοόζ
313 Βόσβα
314 Βόσβας
315 Βούγας
316 Βουκασίνη
317 Βουκασίνος
318 Βούλγη
319 Βούλγης
320 Βουλπιανός
321 Βρένδα
322 Βρένδας
323 Βρετάνη
324 Βρετάνιος
325 Βριθγουόλντος
326 Βρούτος
327 Βρυώνη
328 Βρυώνης
329 Βύρων
332 Γαβριηλία
333 Γαία
334 Γάια
335 Γάιος
336 Γαλάντης
337 Γαλιλαία
338 Γαλιλαίος
339 Γάλλα
340 Γάλλος
341 Γαμαλιήλ
342 Γαρδία
343 Γαυδεντία
344 Γαυδέντιος
345 Γεδεούσα
346 Γεδεών
347 Γέδιος
348 Γεϊθαζέτ
349 Γεϊθαζέτη
350 Γεμέλα
351 Γέμελος
352 Γενεβιέβη
353 Γεντηλία
354 Γεντήλιος
355 Γερβασία
356 Γερβάσιος
357 Γερμάνα
358 Γερμανός
359 Γερτρούδη
360 Γερτρούδος
361 Γεσθημανή
362 Γιάρετ
363 Γιασεμής
364 Γιεσάκ
365 Γιεσακία
366 Γιολάντα
367 Γιόνα
368 Γιόνας
369 Γιούι
370 Γκαμπριέλα
371 Γκασπάρ
372 Γκιζέλα
373 Γκίκας
374 Γκίλντας
375 Γκιούλα
376 Γκράτσια
377 Γλίεβος
378 Γοβδέλαος
379 Γοβδέλια
380 Γοθαζάτ
381 Γολιάθης
382 Γολινδούχ
383 Γοράσδη
384 Γόρασδος
385 Γοτθία
386 Γότθος
387 Γουδελία
388 Γουιλφρέδη
389 Γουιλφρέδος
390 Γουϊνιφρέδη
392 Γουϊνιφρέδης
393 Γουίρο
394 Γουλιέλμη
395 Γουλιέλμος
396 Γουολβούργα
397 Γουολβούργος
398 Γουρία
399 Γουρίας
400 Γρατία
401 Γρατίων
402 Δαβάκη
403 Δαβάκης
404 Δαβίδ
405 Δαβιδία
406 Δάδας
407 Δαλματία
409 Δαλμάτιος
410 Δαν
411 Δάναβη
412 Δάναβος
413 Δάναξ
414 Δανιήλ
415 Δάντης
416 Δαρεία
418 Δαρείος
419 Δαύκτη
420 Δαύκτος
421 Δεβόρα
422 Δεβοσέτος
423 Δείνα
424 Δεισδαιμόνα
425 Δεναχίς
426 Δέρβης
427 Δεσιδέρια
428 Δεσιδέριος
429 Διάνα
430 Διγνόρα
431 Διγνόρος
432 Δολώρα
433 Δολώρος
434 Δομετία
435 Δομέτιος
436 Δομηνίκη
437 Δομήνικος
438 Δόμνα
439 Δομνάς
440 Δόμνος
442 Δονάγη
443 Δόναγος
444 Δονάλδη
445 Δονάλδος
446 Δονάτα
447 Δόσα
448 Δοσάς
449 Δούκας
450 Δούκισσα
451 Δουνστάνος
452 Δροστάν
453 Δύμφνα
455 Δυράνδη
456 Δύρανδος
457 Δυφρίγη
458 Δυφρίγος
459 Εασία
460 Εάσιος
461 Εάτα
462 Εβελίνα
463 Εβελίνος
464 Εβεντία
465 Εβέντιος
466 Έβερ
467 Εβόρη
468 Εβόρης
469 Εγνατία
470 Εγνάτιος
471 Εδμόνδη
472 Εδμόνδος
473 Εδουάρδα
474 Εδουάρδος
475 Εδουίνη
476 Εδουίνος
477 Εδφρίθη
478 Εδφρίθος
479 Εζεκίας
480 Εθελβούργη
481 Εθελγουάλδος
482 Εθελδρέδη
483 Εθελμπέρτα
484 Εθελμπέρτος
486 Εϊλιανή
487 Εϊλιανός
488 Έιμαν
489 Ελάππας
490 Ελβίνα
491 Ελβίνος
492 Ελβίρα
493 Ελβίρος
494 Ελεάζαρ
495 Ελεαζαρία
496 Ελεονώρα
497 Ελεόνωρος
498 Ελισαβάν
499 Ελισάβετ
500 Ελισσαία
501 Ελισσαίος
502 Ελμίρα
503 Ελφρίδα
504 Εμμανουήλ
505 Έμπα
506 Έμπε
507 Ενναθά
508 Ενναθάς
509 Ενόη
510 Ενόης
511 Εντβέρτα
512 Εντβέρτος
513 Εντίθ
514 Ενώς
515 Ενώχ
516 Εξπεδίτη
517 Εξπέδιτος
518 Επιτάκιος
519 Επούλη
520 Επούλων
521 Εράλδα
522 Ερεννία
523 Ερέννιος
524 Ερκονγουάλδη
525 Ερκονγουάλδος
526 Ερμελίντα
527 Ερμινίγγελδος
528 Ερμυλία
529 Ερμύλος
531 Ερνέστα
532 Ερνέστος
533 Ερριέτα
534 Ερρίκα
535 Ερρίκος
536 Ερχάρδος
537 Εσθήρ
538 Εσμεράλδα
539 Εσμεράλδος
540 Εστέλλα
541 Έτνα
542 Εύα
543 Ευγέων
544 Ευδαμίδας
545 Ευδάμιππος
546 Ευμενίδες
547 Ευσίγνια
548 Ευσίγνιος
549 Εφραίμ
550 Εφραιμία
551 Ζαβουλών
552 Ζαϊμης
553 Ζαΐρα
554 Ζακελίνα
555 Ζακχαία
556 Ζακχαίος
558 Ζαμπέτας
559 Ζανιθά
560 Ζανιθάς
561 Ζαννέτα
562 Ζαννέτος
563 Ζαρίφης
564 Ζαρίφισσα
565 Ζαρουαντίνη
566 Ζαρουαντίνης
567 Ζαχαρίας
568 Ζεβεδαίος
569 Ζεβινά
570 Ζεβινάς
571 Ζεύς
572 Ζεφερίνο
573 Ζίνια
574 Ζίνιος
575 Ζνεζιάνα
576 Ζοζεφίνα
577 Ζουμπουλία
578 Ζοφιήλ
579 Ζυγμούνδη
580 Ζυγμούνδος
581 Ζωζέφ
582 Ζώρζ
583 Ζωρζέττα
584 Ηγάθραξ
585 Ηλιάς
586 Ηλιού
587 Ηρ
588 Ήρα
589 Ηρακλείμουσα
590 Ηρακλείμων
591 Ηρακλής
592 Ησαΐα
593 Ησαΐας
594 Ησαύ
595 Ησκόος
596 Θαδδαίος
597 Θαθουήλ
598 Θαθουηλία
599 Θαμπελίνα
600 Θαμπελίνος
601 Θαρρά
602 Θεκεμίνα
603 Θέλμα
604 Θεοδεμίρα
605 Θεοδεμίρος
606 Θεοδιχίλδη
607 Θέονταρτ
608 Θεοτόνιος
609 Θωμαΐς
610 Θωμάς
611 Ιάγος
612 Ιακωβία
613 Ιάκωβος
614 Ιάμβλιχος
615 Ιανή
616 Ιανός
617 Ιανουαρία
618 Ιανουάριος
619 Ιάρεδ
620 Ιαφέθ
621 Ιβάν
622 Ιβελίνα
623 Ιβιστίων
624 Ιβιστιώνη
625 Ιγνατία
626 Ιγνάτιος
628 Ιεζάβελ
629 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
630 Ιερεμίας
631 Ιερουσαλήμ
632 Ιησούς
634 Ιήσουσα
635 Ίλια
636 Ιλίαν
637 Ιλίνα
638 Ίλιος
639 Ιλτούδη
640 Ιλτούδος
641 Ινγενιανή
642 Ινγενιανός
643 Ίνδης
644 Ινδίς
645 Ιννοκέντια
646 Ιοβάν
647 Ιορδάνα
648 Ιορδάνης
649 Ιουβενάλια
650 Ιουβενάλιος
651 Ιουβεντίνη
652 Ιούδα
653 Ιούδας
654 Ιούλιος
655 Ιουνία
656 Ιουνίας
657 Ιούστα
659 Ιούστος
660 Ισαακία
661 Ισαβέλλα
662 Ισέ
663 Ισμαήλ
664 Ισμαηλία
665 Ισραήλ
666 Ιωακείμ
667 Ιωακειμία
668 Ιωάννα
669 Ιωάννης
670 Ιωάσαφ
671 Ιωασαφίνα
672 Ιώβ
673 Ιωβία
674 Ιωήλ
675 Ιωνάθαν
676 Ίωνας
677 Ιωράμ
678 Ιωσαφάτ
679 Ιωσήφ
680 Ιωσηφίνα
681 Ιωσίας
682 Καθβέργη
683 Καθρίν
684 Κάι
685 Καϊάφας
686 Καικιλία
688 Καικίλιος
689 Καϊνάν
690 Καισαρεία
691 Καλανδίων
694 Κάλανη
695 Καλάνος
696 Καμέλια
697 Καμέλιος
698 Καμουήλ
699 Κάνδιδα
700 Κάνδιδος
702 Κανιδία
703 Κανίδιος
704 Κάντοκ
705 Καπίτη
706 Καπιτωλίνη
707 Καπίτων
708 Καραντόκια
709 Καραντόκιος
710 Καρλομάγνος
711 Κάρμεν
712 Καρόλα
713 Καρολίνα
714 Κάρολος
715 Καρτέγιος
716 Κασδόα
717 Κάσδοος
718 Καστιήλ
719 Καστιηλία
720 Καστίνη
721 Καστίνος
722 Κάστος
723 Καστούλα
724 Κάστουλος
725 Κάτα
726 Κατόλια
727 Κατόλιος
728 Καττιδία
729 Καττίδιος
730 Καττύιος
731 Κάτων
732 Κέβιν
733 Κεβόρκ
734 Κέλερ
735 Κελεστίνη
736 Κελεστίνος
737 Κενδέα
738 Κενδέας
739 Κένεθ
740 Κενσουρίνος
741 Κεντιγκέρνος
742 Κεντυρία
743 Κέολγουλφ
744 Κέρρη
745 Κηγόρη
746 Κήγορος
747 Κηφά
748 Κηφάς
749 Κιάρα
750 Κιαράν
751 Κλαούντια
752 Κλάρα
753 Κλάρας
754 Κλαύδια
755 Κλαύδιος
756 Κλέλια
757 Κλέλιος
758 Κοκκώνα
759 Κολμαν
760 Κολούμβα
762 Κομασία
763 Κομάσιος
764 Κομγαλία
765 Κομγάλιος
766 Κοντσέτα
767 Κορεμνών
768 Κουάρτα
769 Κουάρτος
770 Κουαρτοσίλλα
771 Κουαρτοσίλλας
772 Κουθβέρτα
773 Κουθβέρτος
774 Κουϊνίδια
775 Κουϊνίδιος
776 Κουίντα
777 Κουίντος
778 Κουρνούτας
779 Κουρνουτία
780 Κούρτια
781 Κούρτιος
782 Κρήσκη
783 Κρήσκων
784 Κρίσπα
785 Κρίσπος
786 Κρίστι
787 Κύμινος
788 Κυπρίλλα
789 Κύπριλλος
790 Κύρα
791 Κυρίνια
792 Κυρίνιος
793 Κυρμιδώλη
794 Κυρμιδώλης
795 Κύρος
796 Κωνσταντίνα
797 Κωνσταντίνος
798 Λαβίνια
799 Λαβίνιος
800 Λάζαρος
801 Λαϊόβα
802 Λαιτήσια
803 Λαιτήσιος
804 Λαμέχ
805 Λάντερν
806 Λάσκαρης
807 Λασκαρία
808 Λατίνα
809 Λαυρέντιος
810 Λεβέντης
811 Λεβεντία
812 Λεϊλά
813 Λεονάρδα
814 Λεονάρδος
815 Λεοπολδη
816 Λεοπόλδος
817 Λέσλι
818 Λητώ
819 Λιβερία
820 Λιβέριος
821 Λίζα
822 Λιζέτα
823 Λίλη
824 Λίλης
825 Λιλιάνα
826 Λίλιθ
828 Λιμπερτυ
829 Λινάρδος
830 Λίνδα
831 Λιουντμιλα
832 Λιτίνα
833 Λόβη
834 Λογγίνα
835 Λογγίνος
836 Λοΐζος
837 Λόλα
838 Λολλία
839 Λολλίων
840 Λορελάη
841 Λορένα
842 Λορένσε
843 Λορέντζος
844 Λόττις
845 Λούης
846 Λούθηρος
847 Λουίζα
848 Λουΐζος
849 Λουκούλα
850 Λούκουλος
851 Λουκρητία
852 Λουκρήτιος
854 Λουντμίλα
855 Λουπία
856 Λούπων
857 Λούση
858 Λουσίλ
859 Μαβριανή
860 Μαβριανός
861 Μάγισσα
862 Μαγκλόρια
863 Μαγκλόριος
864 Μάγος
865 Μαδιάμ
866 Μαθίλδη
867 Μαθουσάλας
868 Μαϊδούλφη
869 Μαϊδούλφος
870 Μάϊκολ
871 Μαΐωρ
872 Μακή
873 Μαλάχ
874 Μαλαχίας
875 Μαλβίνα
876 Μαλελέηλ
877 Μαλίχα
878 Μαλοχία
879 Μάλχος
880 Μαμέλχθα
881 Μαμιλία
882 Μαμίλιος
883 Μαμμίλια
884 Μαμύκα
885 Μανάνα
886 Μάνασσης
887 Μανδίρα
888 Μανεθώ
889 Μανέθων
890 Μανήν
891 Μάνθος
892 Μανούσος
893 Μαντόνα
894 Μαξίμη
895 Μάξιμος
896 Μαουγάλδιος
897 Μαράτα
898 Μάργκαρετ
899 Μαρδαρία
900 Μαρδάριος
901 Μαρδικούλα
902 Μαρδονία
903 Μάρδων
904 Μαρέα
905 Μαρέβα
906 Μάρθα
907 Μαρθάς
908 Μαρθίλια
909 Μαριάμνη
910 Μαριάνα
911 Μαρίκα
912 Μαριμπέλ
913 Μαρίνα
914 Μαρινέλλα
915 Μαρίνος
916 Μάριος
917 Μάρκη
918 Μάρκος
919 Μαρλένα
920 Μαρουθά
921 Μαρουθάς
922 Μαρς
923 Μαρτίνα
924 Μαρτίνος
925 Μαρτύροχος
926 Ματθαία
927 Ματθαίος
928 Ματίλδα
929 Ματούρα
930 Ματούρος
931 Μαυρικία
932 Μαυρίκιος
933 Μαϋσιμάς
934 Μαχάρ
935 Μεδούλη
936 Μέδουλος
937 Μελίκα
938 Μελχιόρ
939 Μελχισεδέκ
940 Μένδρη
941 Μένδρης
942 Μενεξές
943 Μενεξία
944 Μερκουλιάλιος
945 Μερκουρία
946 Μερκούριος
947 Μέρτια
948 Μεσίρα
949 Μέσιρος
950 Μεσσίας
951 Μεχμέτ
952 Μικέλης
953 Μιλδρέδη
954 Μίλκα
955 Μίλος
956 Μιράντα
958 Μιρέλλα
959 Μίρνα
960 Μίσδας
961 Μισιρλής
962 Μισιρλού
963 Μιχαήλ
964 Μιχαηλία
965 Μιχαία
966 Μιχαίος
967 Μοδέστα
968 Μόνικα
969 Μονίκης
970 Μοντάνα
971 Μοντανός
972 Μόσχα
973 Μοτβάνα
974 Μουράτιος
975 Μπάγια
976 Μπακάρ
977 Μπακαρία
978 Μπάρετ
979 Μπατζίμι
980 Μπατζιμία
981 Μπέκαν
982 Μπέλα
983 Μπελίντα
984 Μπέλος
985 Μπέτυ
986 Μπιάνκα
987 Μπόγιαν
988 Μπογιάνα
989 Μπόρις
990 Μποσγουέλ
991 Μπριγκίτα
993 Μυριέλλα
994 Μύρνα
995 Μωικώ
996 Μώκια
997 Μώκιος
998 Μωρήν
999 Μωυσής
1000 Μωυσία
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία