Εορτές 17 Μαΐου: Αγία Ιουνία 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Ιουνίας Άγιος Παμφύλων Άγιος Σολόχων Ανδρονίκη Μαϊδούλφη Μαϊδούλφος Παμφαμήρ Παμφαμήρα Παμφύλη Σολοχία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Όσιος Νεκτάριος
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Tanco
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wulsin
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
31 Αβέρκιος
32 Αβερρόη
33 Αβερρόης
34 Αβέρωφ
35 Αβεσσαλώμ
36 Άβιβα
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβινιόν
41 Αβουδίμη
42 Αβρααμία
43 Άβραμ
44 Αβώ
45 Αγγίας
47 Αγγλία
48 Αγιούπα
49 Αδαλβέρτος
50 Αδαμνάνος
51 Αδελαΐς
52 Άδης
53 Αδόλφος
54 Αδριανή
55 Αδριανός
56 Αζάς
57 Αζάτ
58 Άζης
59 Αθρέ
60 Αϊδανή
61 Αϊδανός
62 Αίθαν
63 Αιλία
64 Αιμιλία
65 Αιμίλιος
66 Άϊντα
67 Αϊρένα
68 Ακέλεια
69 Άκελος
70 Ακεψεή
71 Ακεψεής
72 Ακύλα
73 Αλαμάνος
74 Άλαν
75 Αλάνα
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλδχέλμος
83 Αλεγρία
84 Αλεμίνα
85 Αλένα
86 Αλίκη
87 Αλίντα
88 Άλισον
89 Αλλάς
90 Αλμπέος
91 Αλμπέρτος
92 Αλοίσιος
93 Αλουίζος
94 Αλπέγιος
95 Αλτίνα
96 Αλτίνος
97 Αλφαιεύς
98 Αλφόνς
99 Αλφρέδος
100 Αμαλία
101 Αμανατία
102 Αμανάτιος
103 Αμάνδα
104 Άμανδος
106 Αμαστρίνη
107 Αμαστρίνος
108 Αμέλια
109 Αμέρικος
110 Αμπάν
111 Αμπλία
112 Αμπλίας
113 Αμωναθάς
114 Αμώς
115 Ανάγκη
116 Ανανί
117 Ανανία
118 Ανανίας
119 Άνβη
120 Ανδριανή
121 Ανδριανός
122 Ανίτα
123 Ανμαρί
124 Άννα
126 'Ανναγκρέϋς
127 Άννας
128 Αννίβας
129 Ανουτσιάτα
130 Ανουτσιάτης
131 Ανσέλμος
132 Αντρανίκ
133 Αντωνίσκη
134 Αντωνίσκος
135 Απρίων
136 Άπφια
137 Απφίας
138 Αραβέλλα
139 Αρβανίτης
140 Αρεδία
141 Αρέδιος
143 Αρθούρος
144 Αριέτα
145 Αρόα
146 Αρσάκη
147 Αρσάκιος
148 Αρφαξάδ
149 Ασήρ
150 Ασινέθ
151 Άσιοτ
152 Ασκλά
153 Ασκλάς
154 Ασμοδαίος
155 Ασσάντ
156 Αστή
157 Αστός
158 Ατζουλέτα
159 Αυγούστα
160 Αύγουστος
161 Αυδελλάς
162 Αυδιησούς
163 Αύκτα
164 Αυρήλιος
165 Αφραάτη
166 Αφραάτης
167 Αφρικάνα
168 Αφρικανός
170 Αχάζ
171 Αχαιμένη
172 Αχαιμένης
173 Αχιά
174 Άχμετ
175 Βαβύλα
176 Βάδιμη
177 Βάδιμος
178 Βαθούσης
179 Βαλδερούδη
180 Βαλδερούδης
181 Βαλεντίνα
182 Βαλεντίνος
183 Βαλέριος
184 Βαλτάσαρ
185 Βάνδα
186 Βάνδος
187 Βανέσσα
189 Βαραδάτη
190 Βαραδάτος
191 Βαραχησία
192 Βαραχήσιος
193 Βαρθολομαία
194 Βαρθολομαίος
195 Βάρις
196 Βαρλαάμ
197 Βαρνάβα
198 Βαρούχ
199 Βαρουχία
200 Βαρραβάς
201 Βαρσαβάς
202 Βαρσαβία
203 Βαρσανουφία
204 Βαρσανούφιος
206 Βαρσοβία
207 Βαρτάν
208 Βαρυψαβάς
209 Βαστράδα
210 Βατσέ
211 Βάτων
212 Βάχθιση
213 Βάχθισος
214 Βεάτα
215 Βεάτος
216 Βεατρίκη
217 Βεδέας
218 Βελίκα
219 Βελούδος
220 Βενανδία
221 Βενάνδιος
222 Βεναντία
223 Βενάντιος
224 Βενδιμιανή
225 Βενδιμιανός
226 Βενδολίνος
227 Βενεδίκτη
228 Βενέδικτος
229 Βενέδιμος
230 Βενετία
231 Βενέτιος
232 Βένια
233 Βενούστα
234 Βενούστος
235 Βέρα
236 Βερβούργα
237 Βερβούργος
238 Βερεκούνδα
239 Βερεκούνδος
240 Βέρθα
241 Βέρθος
242 Βερνάρδη
243 Βερνάρδος
244 Βέρνης
245 Βέρος
246 Βερουλία
247 Βερτράνδη
248 Βερτράνδος
249 Βετούριος
250 Βηθεσδά
251 Βηρία
252 Βήρος
253 Βήρυλλος
255 Βησσαρία
256 Βησσαρίων
257 Βιάγκα
258 Βιασεσλάβος
259 Βιβή
260 Βιβιανή
261 Βιβιανός
263 Βίβος
264 Βιδζίν
265 Βιέιτορ
266 Βικέντια
267 Βικέντιος
268 Βίκτωρας
269 Βικτώρια
270 Βιλελμίνη
271 Βιλλιβρόρδος
272 Βίλμα
273 Βίλντα
274 Βίλντε
275 Βιμποράδα
276 Βίνος
277 Βιόλα
278 Βιολάνθη
279 Βιολάνθης
280 Βιολέτα
281 Βιολετής
282 Βιργίλιος
283 Βιργινία
284 Βιργίνιος
285 Βιρίλα
286 Βιτιμία
287 Βιτιμίων
288 Βιτώριος
289 Βλαδιμήρα
290 Βλαδίμηρος
291 Βλαδισλάβα
292 Βλαδισλάβος
293 Βλάμης
294 Βλασία
295 Βοδοάλδος
296 Βολφγάγγος
297 Βονιφατία
298 Βονιφάτιος
299 Βοόζ
300 Βόσβα
301 Βόσβας
302 Βουκασίνη
303 Βουκασίνος
304 Βούλγη
305 Βούλγης
306 Βουλπιανός
307 Βρένδα
308 Βρένδας
309 Βρετάνη
310 Βρετάνιος
311 Βριθγουόλντος
312 Βρούτος
313 Βρυώνη
314 Βρυώνης
315 Βύρων
318 Γαβριηλία
319 Γαία
320 Γάια
321 Γάιος
322 Γαλάντης
323 Γαλιλαία
324 Γαλιλαίος
325 Γάλλα
326 Γάλλος
327 Γαμαλιήλ
328 Γαρδία
329 Γαυδεντία
330 Γαυδέντιος
331 Γεδεούσα
332 Γεδεών
333 Γέδιος
334 Γεϊθαζέτ
335 Γεμέλα
336 Γέμελος
337 Γενεβιέβη
338 Γεντηλία
339 Γεντήλιος
340 Γερβασία
341 Γερβάσιος
342 Γερμάνα
343 Γερμανός
344 Γερτρούδη
345 Γερτρούδος
346 Γεσθημανή
347 Γεϋθαζέτ
348 Γιάρετ
349 Γιεσάκ
350 Γιεσακία
351 Γιολάντα
352 Γιόνα
353 Γιόνας
354 Γιούι
355 Γκαμπριέλα
356 Γκασπάρ
357 Γκιζέλα
358 Γκίλντας
359 Γκιούλα
360 Γκράτσια
361 Γοβδέλαος
362 Γοβδέλια
363 Γοθαζάτ
364 Γολιάθης
365 Γολινδούχ
366 Γόρασδος
367 Γοτθία
368 Γότθος
369 Γουδελία
370 Γουιλφρέδη
371 Γουιλφρέδος
372 Γουϊνιφρέδη
374 Γουίρο
375 Γουλιέλμη
376 Γουλιέλμος
377 Γουολβούργα
378 Γουολβούργος
379 Γουρία
380 Γουρίας
381 Γρατία
382 Γρατίων
383 Δαβάκη
384 Δαβάκης
385 Δαβίδ
386 Δαβιδία
387 Δάδας
388 Δαλματία
390 Δαλμάτιος
391 Δάναβη
392 Δάναβος
393 Δάναξ
394 Δανιήλ
395 Δάντης
396 Δαρεία
398 Δαρείος
399 Δαύκτη
400 Δαύκτος
401 Δεβοσέτος
402 Δείνα
403 Δεισδαιμόνα
404 Δεναχίς
405 Δέρβης
406 Δεσιδέρια
407 Δεσιδέριος
408 Διγνόρα
409 Διγνόρος
410 Δολώρα
411 Δολώρος
412 Δομετία
413 Δομέτιος
414 Δομηνίκη
415 Δομήνικος
416 Δόμνα
417 Δομνάς
418 Δόμνος
420 Δονάγη
421 Δόναγος
422 Δονάτα
423 Δόσα
424 Δοσάς
425 Δούκας
426 Δούκισσα
427 Δουνστάνος
428 Δροστάν
429 Δύμφνα
431 Δυράνδη
432 Δύρανδος
433 Δυφρίγη
434 Δυφρίγος
435 Εασία
436 Εάσιος
437 Εβελίνα
438 Εβελίνος
439 Εβεντία
440 Εβέντιος
441 Έβερ
442 Εβόρη
443 Εβόρης
444 Εδμόνδη
445 Εδμόνδος
446 Εδουάρδα
447 Εδουάρδος
448 Εδουίνη
449 Εδουίνος
450 Εδφρίθος
451 Εζεκίας
452 Εθελβούργη
453 Εθελμπέρτα
454 Εθελμπέρτος
456 Εϊλιανή
457 Εϊλιανός
458 Ελάππας
459 Ελβίρα
460 Ελβίρος
461 Ελεάζαρ
462 Ελεαζαρία
463 Ελεονώρα
464 Ελεόνωρος
465 Ελισαβάν
466 Ελισάβετ
467 Ελισσαία
468 Ελισσαίος
469 Ελφρίδα
470 Εμμανουήλ
471 Έμπα
472 Έμπε
473 Ενναθά
474 Ενναθάς
475 Ενόη
476 Ενόης
477 Εντβέρτα
478 Εντβέρτος
479 Εντίθ
480 Ενώχ
481 Εξπεδίτη
482 Εξπέδιτος
483 Επιτάκιος
484 Επούλη
485 Επούλων
486 Εράλδα
487 Ερεννία
488 Ερέννιος
489 Ερκονγουάλδη
490 Ερκονγουάλδος
491 Ερμινίγγελδος
492 Ερμυλία
493 Ερμύλος
495 Ερνέστα
496 Ερνέστος
497 Ερριέτα
498 Ερρίκα
499 Ερρίκος
500 Ερσιλία
501 Ερσίλιος
502 Ερχάρδος
503 Εσθήρ
504 Εσμεράλδα
505 Εσμεράλδος
506 Εστέλλα
507 Έτνα
508 Εύα
509 Ευγέων
510 Ευδαμίδας
511 Ευδάμιππος
512 Ευμενίδες
513 Ευσίγνια
514 Ευσίγνιος
515 Εφραίμ
516 Εφραιμία
517 Ζαϊμης
518 Ζαΐρα
519 Ζακελίνα
520 Ζακχαία
521 Ζακχαίος
523 Ζαμπέτας
524 Ζανιθά
525 Ζανιθάς
526 Ζαννέτα
527 Ζαννέτος
528 Ζαρίφης
529 Ζαρίφισσα
530 Ζαχαρίας
531 Ζεβεδαίος
532 Ζεβινά
533 Ζεβινάς
534 Ζεύς
535 Ζεφερίνο
536 Ζίνια
537 Ζίνιος
538 Ζνεζιάνα
539 Ζοζεφίνα
540 Ζουμπουλία
541 Ζοφιήλ
542 Ζυγμούνδη
543 Ζυγμούνδος
544 Ζωζέφ
545 Ζώρζ
546 Ζωρζέττα
547 Ηγάθραξ
548 Ηλιάς
549 Ηλιού
550 Ηρ
551 Ήρα
552 Ηρακλείμουσα
553 Ηρακλείμων
554 Ηρακλής
555 Ησαΐα
556 Ησαΐας
557 Ησαύ
558 Ησκόος
559 Θαδδαίος
560 Θαθουήλ
561 Θαμπελίνα
562 Θαμπελίνος
563 Θαρρά
564 Θεκεμίνα
565 Θέλμα
566 Θεοδιχίλδη
567 Θέονταρτ
568 Θεοτόνιος
569 Θωμαΐς
570 Θωμάς
571 Ιάγος
572 Ιακωβία
573 Ιάκωβος
574 Ιάμβλιχος
575 Ιανουαρία
576 Ιανουάριος
577 Ιαφέθ
578 Ιβάν
579 Ιβελίνα
580 Ιβιστίων
581 Ιγνατία
582 Ιγνάτιος
583 Ιεζάβελ
584 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
585 Ιερεμίας
586 Ιερουσαλήμ
587 Ιησούς
589 Ιήσουσα
590 Ίλια
591 Ιλίαν
592 Ιλίνα
593 Ίλιος
594 Ιλτούδη
595 Ιλτούδος
596 Ινγενιανή
597 Ινγενιανός
598 Ίνδης
599 Ινδίς
600 Ιννοκέντια
601 Ιοβάν
602 Ιουβενάλια
603 Ιουβενάλιος
604 Ιουβεντίνη
605 Ιούδα
606 Ιούδας
607 Ιούλιος
608 Ιουνία
609 Ιουνίας
610 Ιούστα
612 Ιούστος
613 Ισαακία
614 Ισαβέλλα
615 Ισέ
616 Ισμαήλ
617 Ισμαηλία
618 Ιωακείμ
619 Ιωακειμία
620 Ιωάννα
621 Ιωάννης
622 Ιωάσαφ
623 Ιωασαφίνα
624 Ιώβ
625 Ιωβία
626 Ιωήλ
627 Ιωνάθαν
628 Ίωνας
629 Ιωράμ
630 Ιωσήφ
631 Ιωσηφίνα
632 Ιωσίας
633 Κάθμπεργκ
634 Καθρίν
635 Κάι
636 Καικιλία
638 Καικίλιος
639 Καϊνάν
640 Καισαρεία
641 Καλανδίων
644 Κάλανη
645 Καλάνος
646 Καμέλια
647 Καμέλιος
648 Καμουήλ
649 Κάνδιδα
650 Κάνδιδος
652 Κανέλλα
653 Κανιδία
654 Κανίδιος
655 Κάντοκ
656 Καπίτη
657 Καπιτωλίνη
658 Καπίτων
659 Καραντόκια
660 Καραντόκιος
661 Καρλομάγνος
662 Κάρμεν
663 Καρόλα
664 Καρολίνα
665 Κάρολος
666 Καρτέγιος
667 Κασδόα
668 Κάσδοος
669 Καστιήλ
670 Καστιηλία
671 Καστίνη
672 Καστίνος
673 Κάστος
674 Καττίδιος
675 Καττύιος
676 Κάτων
677 Κέβιν
678 Κεβόρκ
679 Κέλερ
680 Κελεστίνη
681 Κελεστίνος
682 Κενδέα
683 Κενδέας
684 Κένεθ
685 Κενσουρίνος
686 Κεντιγκέρνος
687 Κεντυρία
688 Κέολγουλφ
689 Κέρρη
690 Κηφά
691 Κηφάς
692 Κιάρα
693 Κιαράν
694 Κλαούντια
695 Κλάρα
696 Κλάρας
697 Κλαύδια
698 Κλαύδιος
699 Κλέλια
700 Κλέλιος
701 Κοκκώνα
702 Κολμαν
703 Κολούμβα
705 Κομασία
706 Κομάσιος
707 Κομγαλία
708 Κομγάλιος
709 Κοντσέτα
710 Κορεμνών
711 Κουάρτα
712 Κουάρτος
713 Κουαρτοσίλλα
714 Κουαρτοσίλλας
715 Κουθβέρτα
716 Κουθβέρτος
717 Κουϊνίδια
718 Κουϊνίδιος
719 Κουίντα
720 Κουίντος
721 Κουρνούτας
722 Κουρνουτία
723 Κούρτια
724 Κούρτιος
725 Κρήσκη
726 Κρήσκων
727 Κρίσπα
728 Κρίσπος
729 Κρίστι
730 Κύμινος
731 Κυπρίλλα
732 Κύπριλλος
733 Κύρα
734 Κυρίνια
735 Κυρίνιος
736 Κυρμιδώλη
737 Κυρμιδώλης
738 Κύρος
739 Κωνσταντίνα
740 Κωνσταντίνος
741 Λαβίνια
742 Λαβίνιος
743 Λάζαρος
744 Λαϊόβα
745 Λαιτήσια
746 Λαιτήσιος
747 Λάντερν
748 Λάσκαρης
749 Λασκαρία
750 Λαυρέντιος
751 Λεβέντης
752 Λεβεντία
753 Λεϊλά
754 Λεονάρδος
755 Λεοπολδίνα
756 Λεοπόλδος
757 Λέσλι
758 Λητώ
759 Λιβερία
760 Λιβέριος
761 Λίζα
762 Λιζέτα
763 Λίλη
764 Λίλης
765 Λιλιάνα
766 Λίλιθ
768 Λιμπερτυ
769 Λινάρδος
770 Λίνδα
771 Λιουντμιλα
772 Λιτίνα
773 Λόβη
774 Λογγίνα
775 Λογγίνος
776 Λοΐζος
777 Λόλα
778 Λολλία
779 Λολλίων
780 Λορελάη
781 Λορένα
782 Λορένσε
783 Λορέντζος
784 Λόττις
785 Λούης
786 Λούθηρος
787 Λουίζα
788 Λουΐζος
789 Λουκούλα
790 Λούκουλος
791 Λουκρητία
792 Λουκρήτιος
794 Λουμινίτα
795 Λουντμίλα
796 Λουπία
797 Λούπων
798 Λούση
799 Λουσίλ
800 Λωτ
801 Μαβριανή
802 Μαβριανός
803 Μαγκλόρια
804 Μαγκλόριος
805 Μάγος
806 Μάγος η
807 Μαδιάμ
808 Μαθίλδη
809 Μαθουσάλας
810 Μαϊδούλφη
811 Μαϊδούλφος
812 Μάϊκολ
813 Μαΐωρ
814 Μακή
815 Μαλάχ
816 Μαλαχίας
817 Μαλβίνα
818 Μαλίχα
819 Μαλοχία
820 Μάλχος
821 Μαμέλχθα
822 Μαμιλία
823 Μαμίλιος
824 Μαμμίλια
825 Μαμύκα
826 Μανάνα
827 Μάνασσης
828 Μανδίρα
829 Μανεθώ
830 Μανέθων
831 Μανήν
832 Μάνθος
833 Μανούσος
834 Μαντόνα
835 Μαξίμη
836 Μάξιμος
837 Μαουγάλδιος
838 Μαράτα
839 Μάργκαρετ
840 Μαρδαρία
841 Μαρδάριος
842 Μαρδικούλα
843 Μαρδονία
844 Μάρδων
845 Μαρέα
846 Μαρέβα
847 Μάρθα
848 Μαρθάς
849 Μαρθίλια
850 Μαριάμνη
851 Μαριάνα
852 Μαρίκα
853 Μαρίνα
854 Μαρινέλλα
855 Μαρίνος
856 Μάριος
857 Μάρκος
858 Μαρλένα
859 Μαρουθά
860 Μαρουθάς
861 Μαρς
862 Μαρτίνα
863 Μαρτίνος
864 Μαρτύροχος
865 Ματθαία
866 Ματθαίος
867 Ματίλδα
868 Ματίλθη
869 Ματούρος
870 Μαυρικία
871 Μαυρίκιος
872 Μαϋσιμάς
873 Μαχάρ
874 Μεδούλη
875 Μέδουλος
876 Μελίκα
877 Μελχιόρ
878 Μελχισεδέκ
879 Μένδρη
880 Μένδρης
881 Μενεξές
882 Μενεξία
883 Μερκουλιάλιος
884 Μερκουρία
885 Μερκούριος
886 Μέρτια
887 Μεσίρα
888 Μέσιρος
889 Μεσσίας
890 Μεχμέτ
891 Μικέλης
892 Μιλδρέδη
893 Μίλκα
894 Μίλος
895 Μιράντα
897 Μιρέλλα
898 Μίρνα
899 Μίσδας
900 Μισιρλής
901 Μισιρλού
902 Μιχαήλ
903 Μιχαηλία
904 Μιχαία
905 Μιχαίος
906 Μοδέστα
907 Μόνικα
908 Μονίκης
909 Μοντάνα
910 Μοντανός
911 Μόσχα
912 Μουράτιος
913 Μπάγια
914 Μπακάρ
915 Μπακαρία
916 Μπάρετ
917 Μπατζίμι
918 Μπατζιμία
919 Μπέκαν
920 Μπελίντα
921 Μπέλος
922 Μπέτυ
923 Μπιάνκα
924 Μπόγιαν
925 Μπογιάνα
926 Μπόρις
927 Μποσγουέλ
928 Μπριγκίτα
930 Μυριέλλα
931 Μύρνα
932 Μωησής
933 Μωικώ
934 Μώκια
935 Μώκιος
936 Μωρήν
937 Μωυσής
938 Μωυσία
939 Ναασσών
940 Ναζαρέτ
941 Ναζαρία
942 Ναζάριος
943 Ναζλή
944 Ναθαλία
945 Ναθάν
946 Ναθαναήλ
947 Ναθαναηλία
948 Ναούμ
949 Ναούμα
950 Ναπολέων
951 Ναρσή
952 Ναρσής
953 Νασρεντίν
954 Νασσίμ
955 Ναταλία
957 Νατάλιος
958 Νατάσα
959 Νατέλα
960 Νατζίμπ
961 Ναχώρ
962 Νεάδα
963 Νέβη
964 Νείλος
965 Νέλβα
966 Νέλια
967 Νέπα
968 Νέπως
969 Νέρδα
970 Νέρδων
971 Νέσταβος
972 Νεφθαλείμ
973 Νέφθυς
974 Νίνιαν
975 Νιρσάς
976 Νισέρ
977 Νοηλμάρης
978 Νόννα
979 Νόρμα
980 Νουά
981 Νταϊάνα
982 Νταίζη
983 Νταίηβιτ
984 Ντάλια
985 Ντάνα
986 Ντάνια
987 Ντανιέλ
988 Ντάνιελ
989 Ντανιέλα
990 Ντέρεκ
991 Ντεσισλάβα
992 Ντιάνα
993 Ντιλάιλα
994 Ντιράν
995 Ντιράντι
996 Ντομένικα
997 Ντομινίκ
998 Ντόναλντ
999 Ντόναν
1000 Ντονάτα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία