Εορτές 7 Μαΐου: Αγίας Ζωοδόχου Πηγής Ζήσης Ζώης Ζωοδόχος Πηγή Ζωοδόχου Πηγής Κρήνος Όσιος Ισέ Όσιος Σιώ Πηγή Πολυζώη Πολυζώης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξιος Τοθ Άγιος Κύριλλος ο μάρτυρας Άγιος Ακάκιος ο Βυζαντινός Άγιος Αυγουστίνος Άγιος Ιουβενάλιος ο Μάρτυρας Άγιος Κοδράτος και οι μαζί μ' αυτόν μαρτυρήσαντες Άγιος Μάξιμος Άγιος Ρουφίνος Άγιος Φλάβιος Ζωοπηγή Θεοπηγή Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Ψυχαΐτης Όσιος Νείλος εκ Ρωσίας Σαλός Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης Όσιος Πύρρος Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός «ὁ ἐν Λυκαονίᾳ» Σταυρός πάνω από το Γολγοθά.
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Secardos
7 Theodemir
8 Tressan
9 Urbitius
10 Veep
11 Viator
12 Vouga
13 Vulphy
14 Waccar
15 Waldalenus
16 Willibald
17 Wulsin
18 Yakim
19 Yrchard
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβούδιμος
42 Αβρααμία
43 Άβραμ
44 Αβώ
45 Αγγίας
47 Αγγλία
48 Αγιούπα
49 Αδαλβέρτος
50 Αδάμη
51 Αδαμνάνος
52 Αδελαΐς
53 Άδης
54 Αδόλφος
55 Αδριανή
56 Αδριανός
57 Αζάς
58 Αζάτ
59 Άζης
60 Αθρέ
61 Αϊδανή
62 Αϊδανός
63 Αίθαν
64 Αιλία
65 Αιμιλία
66 Αιμίλιος
67 Άϊντα
68 Αϊρένα
69 Ακέλεια
70 Άκελος
71 Ακεψεή
72 Ακεψεής
73 Ακυλίνα
74 Αλαμάνος
75 Άλαν
76 Αλάνα
77 Αλβανή
78 Αλβανός
79 Αλβέρτα
80 Αλβέρτος
81 Αλβίνα
82 Αλβίνος
83 Αλδχέλμος
84 Αλεμίνα
85 Αλίκη
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλφαία
95 Αλφαίος
96 Αλφόνς
97 Αλφρέδος
98 Αμαλία
99 Αμανατία
100 Αμανάτιος
101 Αμάνδα
102 Άμανδος
104 Αμέλια
105 Αμπάν
106 Αμπλία
107 Αμπλίας
108 Αμωναθάς
109 Αμώς
110 Ανάγκη
111 Ανανί
112 Ανανία
113 Ανανίας
114 Άνβη
115 Ανδριανή
116 Ανδριανός
117 Ανίτα
118 Ανμαρί
119 Άννα
121 'Ανναγκρέϋς
122 Άννας
123 Αννίβας
124 Ανουτσιάτα
125 Ανουτσιάτης
126 Ανσέλμος
127 Αντρανίκ
128 Αντωνίσκη
129 Αντωνίσκος
130 Απρίων
131 Αραβέλλα
132 Αρβανίτης
133 Αρεδία
134 Αρέδιος
135 Αρθούρος
136 Αριέτα
137 Αρόα
138 Αρσάκη
139 Αρσάκιος
140 Αρφαξάδ
141 Ασήρ
142 Ασινέθ
143 Άσιοτ
144 Ασκλά
145 Ασκλάς
146 Ασσάντ
147 Αστή
148 Αστός
149 Ατζουλέτα
150 Αυγούστα
151 Αύγουστος
152 Αυδελλάς
153 Αυδιησούς
154 Αύκτα
155 Αφραάτη
156 Αφραάτης
157 Αφρικάνα
158 Αφρικανός
160 Αχάζ
161 Αχαιμένη
162 Αχαιμένης
163 Άχμετ
164 Βαβύλα
165 Βάδιμη
166 Βάδιμος
167 Βαθούσης
168 Βαλδερούδη
169 Βαλδερούδης
170 Βαλεντίνα
171 Βαλεντίνος
172 Βαλέριος
173 Βαλτάσαρ
174 Βάνδα
175 Βάνδος
176 Βανέσσα
178 Βαραδάτη
179 Βαραδάτος
180 Βαραχησία
181 Βαραχήσιος
182 Βαρθολομαία
183 Βαρθολομαίος
184 Βάρις
185 Βαρλαάμ
186 Βαρνάβα
187 Βαρούχ
188 Βαρουχία
189 Βαρραβάς
190 Βαρσαβάς
191 Βαρσαβία
192 Βαρσανουφία
193 Βαρσανούφιος
195 Βαρσοβία
196 Βαρτάν
197 Βαρυψαβάς
198 Βατσέ
199 Βάτων
200 Βάχθιση
201 Βάχθισος
202 Βεάτα
203 Βεάτος
204 Βεατρίκη
205 Βεδέας
206 Βελίκα
207 Βενανδία
208 Βενάνδιος
209 Βεναντία
210 Βενάντιος
211 Βενδιμιανός
212 Βενδολίνος
213 Βενεδίκτη
214 Βενέδικτος
215 Βενέδιμος
216 Βενετία
217 Βενέτιος
218 Βένια
219 Βενούστα
220 Βενούστος
221 Βέρα
222 Βερβούργα
223 Βερεκούνδα
224 Βερεκούνδος
225 Βέρης
226 Βέρθα
227 Βέρθος
228 Βερνάρδη
229 Βερνάρδος
230 Βέρνης
231 Βέρος
232 Βερουλία
233 Βερούλιος
234 Βερτράνδη
235 Βερτράνδος
236 Βετούριος
237 Βηθεσδά
238 Βήριος
239 Βήρυλλος
241 Βησσαρία
242 Βησσαρίων
243 Βιάγκα
244 Βιασεσλάβος
245 Βιβή
246 Βιβιανή
247 Βιβιανός
249 Βίβος
250 Βιδζίν
251 Βικέντια
252 Βικέντιος
253 Βίκτωρας
254 Βικτώρια
255 Βιλελμίνη
256 Βιλλιβρόρδος
257 Βίλμα
258 Βιμποράδα
259 Βίνος
260 Βιόλα
261 Βιολέτα
262 Βιολετής
263 Βιργίλιος
264 Βιργινία
265 Βιργίνιος
266 Βιρίλα
267 Βιτιμία
268 Βιτιμίων
269 Βιτώριος
270 Βλαδιμήρα
271 Βλαδίμηρος
272 Βλαδισλάβα
273 Βλαδισλάβος
274 Βλάμης
275 Βλασία
276 Βοδοάλδος
277 Βολφγάγγος
278 Βονιφατία
279 Βονιφάτιος
280 Βοόζ
281 Βόσβα
282 Βόσβας
283 Βουκασίνη
284 Βουκασίνος
285 Βούλγη
286 Βούλγης
287 Βουλπιανός
288 Βρένδα
289 Βρένδας
290 Βρετάνη
291 Βρετάνιος
292 Βριθγουόλντος
293 Βρούτος
294 Βρυώνη
295 Βρυώνης
296 Βύρων
299 Γαβριηλία
300 Γαία
301 Γάια
302 Γάιος
303 Γαλιλαίος
304 Γάλλα
305 Γάλλος
306 Γαρδία
307 Γαρουφαήλ
308 Γαυδεντία
309 Γαυδέντιος
310 Γεδεούσα
311 Γεδεών
312 Γέδιος
313 Γεϊθαζέτ
314 Γεμέλα
315 Γέμελος
316 Γενεβιέβη
317 Γεντηλία
318 Γεντήλιος
319 Γερβασία
320 Γερβάσιος
321 Γερμάνα
322 Γερμανός
323 Γερτρούδη
324 Γερτρούδος
325 Γεσθημανή
326 Γεϋθαζέτ
327 Γιάρετ
328 Γιεσάκ
329 Γιεσακία
330 Γιολάντα
331 Γιόνα
332 Γιόνας
333 Γιούι
334 Γκαμπριέλα
335 Γκασπάρ
336 Γκιζέλα
337 Γκίλντας
338 Γκιούλα
339 Γκράτσια
340 Γοβδέλαος
341 Γοθαζάτ
342 Γολιάθης
343 Γολινδούχ
344 Γόρασδος
345 Γοτθία
346 Γότθος
347 Γουδελία
348 Γουιλφρέδη
349 Γουιλφρέδος
350 Γουϊνιφρέδη
352 Γουίρο
353 Γουλιέλμος
354 Γουολβούργα
355 Γουολβούργος
356 Γουρία
357 Γουρίας
358 Γρατία
359 Γρατίων
360 Δαβάκη
361 Δαβάκης
362 Δαβίδ
363 Δαβιδία
364 Δάδας
365 Δαλματία
367 Δαλμάτιος
368 Δάναβη
369 Δάναβος
370 Δάναξ
371 Δανιήλ
372 Δάντης
373 Δαρεία
375 Δαρείος
376 Δαύκτη
377 Δαύκτος
378 Δείνα
379 Δεισδαιμόνα
380 Δεναχίς
381 Δέρβης
382 Δεσιδέρια
383 Δεσιδέριος
384 Διγνόρα
385 Διγνόρος
386 Δολώρα
387 Δολώρος
388 Δομετία
389 Δομέτιος
390 Δομηνίκη
391 Δομήνικος
392 Δόμνα
393 Δομνάς
394 Δόμνος
396 Δόναγος
397 Δονάτα
398 Δόσα
399 Δοσάς
400 Δούκας
401 Δούκισσα
402 Δουνστάνος
403 Δροστάν
404 Δύμφνα
406 Δυράνδη
407 Δύρανδος
408 Δυφρίγη
409 Δυφρίγος
410 Εασία
411 Εάσιος
412 Εβελίνα
413 Εβελίνος
414 Εβεντία
415 Εβέντιος
416 Έβερ
417 Εβόρη
418 Εβόρης
419 Εδμόνδη
420 Εδμόνδος
421 Εδουάρδα
422 Εδουάρδος
423 Εδουίνη
424 Εδουίνος
425 Εζεκίας
426 Εθελβούργη
427 Εθελμπέρτα
428 Εθελμπέρτος
430 Εϊλιανή
431 Εϊλιανός
432 Ελάππας
433 Ελβίρα
434 Ελβίρος
435 Ελεάζαρ
436 Ελεαζαρία
437 Ελεονώρα
438 Ελεόνωρος
439 Ελισαβάν
440 Ελισάβετ
441 Ελισσαία
442 Ελισσαίος
443 Ελφρίδα
444 Εμμανουήλ
445 Έμπα
446 Ενναθά
447 Ενναθάς
448 Ενόη
449 Ενόης
450 Εντβέρτα
451 Εντβέρτος
452 Εντίθ
453 Ενώχ
454 Εξπεδίτη
455 Εξπέδιτος
456 Επούλη
457 Επούλων
458 Ερακίνθη
459 Εράκινθος
460 Εράλδα
461 Ερεννία
462 Ερέννιος
463 Ερκονγουάλδη
464 Ερκονγουάλδος
465 Ερμινίγγελδος
466 Ερμυλία
467 Ερμύλος
469 Ερνέστα
470 Ερνέστος
471 Ερριέτα
472 Ερρίκα
473 Ερρίκος
474 Ερσιλία
475 Ερσίλιος
476 Εσθήρ
477 Εσμεράλδα
478 Εσμεράλδος
479 Εστέλλα
480 Έτνα
481 Εύα
482 Ευγέων
483 Ευδαμίδας
484 Ευδάμιππος
485 Ευμενίδες
486 Ευσίγνια
487 Ευσίγνιος
488 Εφραίμ
489 Εφραιμία
490 Ζαϊμης
491 Ζαΐρα
492 Ζακελίνα
493 Ζακχαία
494 Ζακχαίος
496 Ζανιθά
497 Ζανιθάς
498 Ζαχαρίας
499 Ζεβεδαίος
500 Ζεβινά
501 Ζεβινάς
502 Ζεύς
503 Ζεφερίνο
504 Ζίνια
505 Ζίνιος
506 Ζνεζιάνα
507 Ζοζεφίνα
508 Ζουμπουλία
509 Ζοφιήλ
510 Ζυγμούνδη
511 Ζυγμούνδος
512 Ζωζέφ
513 Ζώρζ
514 Ζωρζέττα
515 Ηγάθραξ
516 Ηλιάς
517 Ηλιού
518 Ήρα
519 Ηρακλείμουσα
520 Ηρακλείμων
521 Ηρακλής
522 Ησαΐα
523 Ησαΐας
524 Ησαύ
525 Ησκόος
526 Θαδδαίος
527 Θαθουήλ
528 Θαμπελίνα
529 Θαμπελίνος
530 Θαρρά
531 Θεκεμίνα
532 Θέλμα
533 Θεοδιχίλδη
534 Θέονταρτ
535 Θεοτόνιος
536 Θωμαΐς
537 Θωμάς
538 Ιάγος
539 Ιακωβία
540 Ιάκωβος
541 Ιάμβλιχος
542 Ιανουαρία
543 Ιανουάριος
544 Ιαφέθ
545 Ιβάν
546 Ιβελίνα
547 Ιβιστίων
548 Ιγνατία
549 Ιγνάτιος
550 Ιεζάβελ
551 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
552 Ιερεμίας
553 Ιερουσαλήμ
554 Ιησούς
556 Ιήσουσα
557 Ίλια
558 Ιλίαν
559 Ιλίνα
560 Ίλιος
561 Ιλτούδη
562 Ιλτούδος
563 Ινγενιανή
564 Ινγενιανός
565 Ίνδης
566 Ινδίς
567 Ιννοκέντια
568 Ιοβάν
569 Ιουβενάλιος
570 Ιουβεντίνη
571 Ιούδα
572 Ιούδας
573 Ιούλιος
574 Ιουνία
575 Ιουνίας
576 Ιούστα
578 Ιούστος
579 Ισαακία
580 Ισαβέλλα
581 Ισέ
582 Ισμαήλ
583 Ιωακείμ
584 Ιωακειμία
585 Ιωάννης
586 Ιωάσαφ
587 Ιωασαφίνα
588 Ιωβία
589 Ιωήλ
590 Ιωνάθαν
591 Ίωνας
592 Ιωράμ
593 Ιωσήφ
594 Ιωσηφίνα
595 Ιωσίας
596 Κάθμπεργκ
597 Καθρίν
598 Κάι
599 Καικιλία
601 Καικίλιος
602 Καϊνάν
603 Καισαρεία
604 Καλανδίων
607 Κάλανη
608 Καλάνος
609 Καμέλια
610 Καμέλιος
611 Καμουήλ
612 Κάνδιδα
613 Κάνδιδος
615 Κανιδία
616 Κανίδιος
617 Κάντοκ
618 Καπίτη
619 Καπιτωλίνη
620 Καπίτων
621 Καραντόκια
622 Καραντόκιος
623 Καρλομάγνος
624 Κάρμεν
625 Καρόλα
626 Καρολίνα
627 Κάρολος
628 Καρτέγιος
629 Κασδόα
630 Κάσδοος
631 Καστιήλ
632 Καστιηλία
633 Καστίνη
634 Καστίνος
635 Κάστος
636 Καττίδιος
637 Καττύιος
638 Κάτων
639 Κέβιν
640 Κεβόρκ
641 Κελεστίνη
642 Κελεστίνος
643 Κενδέα
644 Κενδέας
645 Κένδρα
646 Κένδρος
647 Κένεθ
648 Κενσουρίνος
649 Κεντιγκέρνος
650 Κεντυρία
651 Κέολγουλφ
652 Κέρρη
653 Κηφά
654 Κηφάς
655 Κιάρα
656 Κιαράν
657 Κλαούντια
658 Κλάρα
659 Κλάρας
660 Κλαύδια
661 Κλαύδιος
662 Κλέλια
663 Κλέλιος
664 Κοκκώνα
665 Κολμαν
666 Κολούμβα
668 Κομασία
669 Κομάσιος
670 Κομγάλιος
671 Κοντσέτα
672 Κορεμνών
673 Κουάρτα
674 Κουάρτος
675 Κουαρτοσίλλα
676 Κουαρτοσίλλας
677 Κουθβέρτα
678 Κουθβέρτος
679 Κουϊνίδια
680 Κουϊνίδιος
681 Κουίντα
682 Κουίντος
683 Κουρνούτας
684 Κουρνουτία
685 Κρήσκη
686 Κρήσκων
687 Κρίσπα
688 Κρίσπος
689 Κρίστι
690 Κύμινος
691 Κυπρίλλα
692 Κυπρίλλος
693 Κύρα
694 Κυρίνια
695 Κυρίνιος
696 Κυρμιδώλη
697 Κυρμιδώλης
698 Κύρος
699 Κωνσταντίνα
700 Κωνσταντίνος
701 Λαβίνια
702 Λαβίνιος
703 Λάζαρος
704 Λαϊόβα
705 Λαιτήσια
706 Λαιτήσιος
707 Λάντερν
708 Λαυρέντιος
709 Λεβέντης
710 Λεβεντία
711 Λεονάρδος
712 Λεοπολδίνα
713 Λεοπόλδος
714 Λεϋλά
715 Λητώ
716 Λιβερία
717 Λιβέριος
718 Λίζα
719 Λιζέτα
720 Λίλη
721 Λίλης
722 Λιλιάνα
723 Λίλιθ
724 Λιμπερτυ
725 Λινάρδος
726 Λίντα
727 Λιουντμιλα
728 Λιτίνα
729 Λόβη
730 Λογγίνα
731 Λογγίνος
732 Λοϊζος
733 Λόλα
734 Λολλία
735 Λολλίων
736 Λορελάη
737 Λορένα
738 Λορένσε
739 Λορέντζος
740 Λόττις
741 Λούης
742 Λούθηρος
743 Λουίζα
744 Λουΐζος
745 Λουκούλα
746 Λούκουλος
747 Λουκρητία
748 Λουκρήτιος
750 Λουμινίτα
751 Λουντμίλα
752 Λουπία
753 Λούπων
754 Λούση
755 Λουσίλ
756 Λωτ
757 Μαβριανή
758 Μαβριανός
759 Μάγισσα
760 Μαγκλόρια
761 Μαγκλόριος
762 Μάγος
763 Μαδιάμ
764 Μαθίλδη
765 Μαθουσάλας
766 Μαϊδούλφη
767 Μαϊδούλφος
768 Μάϊκολ
769 Μαΐωρ
770 Μακή
771 Μαλάχ
772 Μαλαχίας
773 Μαλβίνα
774 Μαλίχα
775 Μαλοχία
776 Μάλχος
777 Μαμέλχθα
778 Μαμίλιος
779 Μαμμίλια
780 Μαμύκα
781 Μανάνα
782 Μάνασσης
783 Μανεθώ
784 Μανέθων
785 Μανήν
786 Μάνθος
787 Μανούσος
788 Μαντόνα
789 Μαξίμη
790 Μάξιμος
791 Μαουγάλδιος
792 Μαράτα
793 Μάργκαρετ
794 Μαρδαρία
795 Μαρδάριος
796 Μαρδικούλα
797 Μαρδονία
798 Μάρδων
799 Μαρέα
800 Μαρέβα
801 Μάρθα
802 Μαρθάς
803 Μαρθίλια
804 Μαριάμνη
805 Μαριάνα
806 Μαρίκα
807 Μαρίνα
808 Μαρινέλλα
809 Μαρίνος
810 Μάριος
811 Μάρκος
812 Μαρλένα
813 Μαρουθά
814 Μαρουθάς
815 Μαρς
816 Μαρτίνα
817 Μαρτίνος
818 Μαρτύροχος
819 Ματθαία
820 Ματθαίος
821 Ματίλδα
822 Ματίλθη
823 Ματούρος
824 Μαυρικία
825 Μαυρίκιος
826 Μαϋσιμάς
827 Μαχάρ
828 Μεδούλη
829 Μέδουλος
830 Μελίκα
831 Μελχιόρ
832 Μελχισεδέκ ο Δίκαιος
833 Μένδρη
834 Μένδρης
835 Μενεξές
836 Μενεξία
837 Μερκουλιάλιος
838 Μερκουρία
839 Μερκούριος
840 Μέρτια
841 Μεσίρα
842 Μέσιρος
843 Μεσσίας
844 Μεχμέτ
845 Μικέλης
846 Μιλδρέδη
847 Μίλκα
848 Μίλος
849 Μιράντα
850 Μιρέλλα
851 Μίρνα
852 Μίσδας
853 Μισιρλού
854 Μιχαήλ
855 Μιχαηλία
856 Μιχαίας
857 Μιχαίος
858 Μοδέστα
859 Μόνικα
860 Μονίκης
861 Μοντάνα
862 Μοντανός
863 Μόσχα
864 Μουράτιος
865 Μπάγια
866 Μπακάρ
867 Μπακαρία
868 Μπατζίμι
869 Μπατζιμία
870 Μπέκαν
871 Μπελίντα
872 Μπέλος
873 Μπέτυ
874 Μπιάνκα
875 Μπόγιαν
876 Μπογιάνα
877 Μπόρις
878 Μποσγουέλ
879 Μπριγκίτα
881 Μυριέλλα
882 Μύρνα
883 Μωησής
884 Μωικώ
885 Μώκια
886 Μώκιος
887 Μωρήν
888 Μωυσής
889 Ναασσών
890 Ναζαρέτ
891 Ναζαρία
892 Ναζάριος
893 Ναθαλία
894 Ναθάν
895 Ναθαναήλ
896 Ναθαναηλία
897 Ναούμ
898 Ναούμα
899 Ναπολέων
900 Ναρσή
901 Ναρσής
902 Νασσίμ
903 Ναταλία
905 Νατάλιος
906 Νατάσα
907 Νατέλα
908 Νατζίμπ
909 Ναχώρ
910 Νεάδα
911 Νέβη
912 Νείλος
913 Νέλια
914 Νέπα
915 Νέπως
916 Νέρδα
917 Νέρδων
918 Νέσταβος
919 Νεφθαλείμ
920 Νέφθυς
921 Νίνιαν
922 Νιρσάς
923 Νισέρ
924 Νοηλμάρης
925 Νόννα
926 Νόρμα
927 Νουά
928 Νταϊάνα
929 Νταίζη
930 Νταίηβιτ
931 Ντάλια
932 Ντάνα
933 Ντάνια
934 Ντανιέλ
935 Ντάνιελ
936 Ντανιέλα
937 Ντέρεκ
938 Ντεσισλάβα
939 Ντιάνα
940 Ντιλάιλα
941 Ντιράν
942 Ντιράντι
943 Ντομένικα
944 Ντομινίκ
945 Ντόναλντ
946 Ντόναν
947 Ντονάτα
948 Ντονατέλα
949 Ντονέλλα
950 Ντόρα
951 Ντορζής
952 Ντορίνα
953 Ντόροθυ
954 Νώε
956 Οβδιός
957 Οβιδία
958 Οβίδιος
959 Οδηράν
960 Οζίας
961 Οθέλλα
962 Οθέλλος
963 Όθων
964 Οθωνία
965 Όλγα
966 Όλδα
967 Ολδάς
968 Ολένα
969 Ονουφρία
970 Ονούφριος
971 Όντρεϊ
972 Ονωράτη
973 Ονωράτος
974 Ονωρία
975 Ονώριος
976 Ορσαλία
978 Ορσάλιος
979 Ορτανσία
980 Ορτάνσιος
981 Οσβάλδη
982 Οσβάλδος
984 Οσβίν
985 Οσπίτιος
986 Ουαλεριανός
987 Ουάλης
989 Ουάρρων
990 Ουβάλδη
991 Ουβάλδος
992 Ουελλήιος
993 Ουίκτωρ
994 Ουίρκας
995 Ουλκιανός
996 Ουλρίχα
997 Ουλρίχος
998 Ουλτανός
999 Ουλτρίλος
1000 Ουμβέρτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία