Εορτές 25 Σεπτεμβρίου: Άγιος Βυζατινός Αγιος Παφνουτιος Ο Ιεροσολυμήτης, Ιερομαρτυρας Βυζατινή Ευστοργία Ευστόργιος Οσία Ευφροσύνη Παναγία η Εγκυμονούσα Παφνουτία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ταττή Άγιος Ευγένιος Όσιος Παφνούτιος ο Αιγύπτιος Όσιος Σέργιος ο Θαυματουργός
Ξενικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gwenagwy
5 Secardos
6 Tanco
7 Tressan
8 Vulphy
9 Waccar
10 Waldalenus
11 Willibald
12 Wulsin
13 Αβακούμ
14 Αβακουμία
15 Αβαρίνη
16 Αβαρίνος
17 Αββαδών
18 Αββάς
19 Αβδαίος
20 Αβδιήλ
21 Αβδιηλία
22 Αβδιού
24 Άβελ
25 Αβελβούλ
26 Αβερρόη
27 Αβερρόης
28 Αβέρωφ
29 Αβεσσαλώμ
30 Άβιβα
31 Άβιβος
32 Αβιλλία
33 Αβίλλιος
34 Αβιμελιχίς
35 Αβιμέλιχος
36 Αβινιόν
37 Αβουδίμη
38 Αβρααμία
39 Άβραμ
40 Αβώ
41 Αγγίας
43 Αγγλία
44 Αγιούπα
45 Αδαλβέρτος
46 Αδαμνάνη
47 Αδαμνάνος
48 Αδελαΐς
49 Άδης
50 Αδόλφος
51 Αδριανή
52 Αδριανός
53 Αζαρία
54 Αζάτ
55 Άζης
56 Αθρέ
57 Αϊδανή
58 Αϊδανός
59 Αίθαν
60 Αιλία
61 Αιμιλία
62 Αιμίλιος
63 Άϊντα
64 Αϊρένα
65 Ακέλεια
66 Άκελος
67 Ακεψεή
68 Ακεψεής
69 Ακύλα
70 Αλαμάνος
71 Άλαν
72 Αλάνα
73 Αλβανή
74 Αλβανός
75 Αλβέρτα
76 Αλβέρτος
77 Αλβίνα
78 Αλβίνος
79 Αλεγρία
80 Αλεμίνα
81 Αλένα
82 Αλίκη
83 Άλικος
84 Αλίντα
85 Άλισον
86 Αλλάς
87 Αλμπέος
88 Αλμπέρτος
89 Αλοίσιος
90 Αλουίζος
91 Αλπέγιος
92 Αλτίνα
93 Αλτίνος
94 Αλυόνα
95 Αλφαιεύς
96 Αλφόνς
97 Αλφρέδος
98 Αλχέλμος
99 Αμαλία
100 Αμανατία
101 Αμανάτιος
102 Αμάνδα
103 Άμανδος
105 Αμαστρίνη
106 Αμαστρίνος
107 Αμέλια
108 Αμέρικος
109 Αμμούν
110 Αμμουνία
111 Αμπάν
112 Αμπλία
113 Αμπλίας
114 Αμωναθάς
115 Αμώς
116 Ανάγκη
117 Ανανί
118 Ανανία
119 Ανανίας
120 Άνβη
121 Ανδριανή
122 Ανδριανός
123 Ανίτα
124 Ανμαρί
125 Άννα
127 Ανναγκρέυς
128 Ανναμπέλα
129 Άννας
130 Αννίβα
131 Αννίβας
132 Ανουτσιάτα
133 Ανουτσιάτης
134 Ανσέλμος
135 Αντρανίκ
136 Αντωνίσκη
137 Αντωνίσκος
138 Απρίων
139 Άπφια
140 Απφίας
141 Αραβέλλα
142 Αράμ
143 Αρβανίτης
144 Αρεδία
145 Αρέδιος
147 Αρθούρος
148 Αριέτα
149 Αρόα
150 Αρσάκη
151 Αρσάκιος
152 Αρφαξάδ
153 Ασήρ
154 Ασινέθ
155 Άσιοτ
156 Ασκλά
157 Ασκλάς
158 Ασμοδαίος
159 Ασσάντ
160 Αστή
161 Αστός
162 Ατζουλέτα
163 Αυγούστα
164 Αύγουστος
165 Αυδελλάς
166 Αυδιησούς
167 Αύκτα
168 Αυρήλιος
169 Αφραάτη
170 Αφραάτης
171 Αφρικάνα
172 Αφρικανός
174 Αχάζ
175 Αχαιμένη
176 Αχαιμένης
177 Αχιά
178 Άχμετ
179 Βαβύλα
180 Βάδιμη
181 Βάδιμος
182 Βαθούσης
183 Βάιατορ
184 Βαλδερούδη
185 Βαλδερούδης
186 Βαλεντίνα
187 Βαλεντίνος
188 Βαλέριος
189 Βαλσαμία
190 Βαλτάσαρ
191 Βάνδα
192 Βάνδος
193 Βανέσσα
195 Βαραδάτη
196 Βαραδάτος
197 Βαραχησία
198 Βαραχήσιος
199 Βαρθολομαία
200 Βαρθολομαίος
201 Βάρις
202 Βαρλαάμ
203 Βαρνάβα
204 Βαρούχ
205 Βαρουχία
206 Βαρραβάς
207 Βαρσαβάς
208 Βαρσαβία
209 Βαρσανουφία
210 Βαρσανούφιος
212 Βάρσια
213 Βαρσοβία
214 Βαρτάν
215 Βαστράδα
216 Βαστράδας
217 Βατσέ
218 Βάτων
219 Βάχθιση
220 Βάχθισος
221 Βεάτα
222 Βεάτος
223 Βεατρίκη
224 Βεατρίκιος
225 Βεδέα
226 Βεδέας
227 Βελίκα
228 Βελούδος
229 Βενανδία
230 Βενανδία
231 Βενάνδιος
232 Βενάνδιος
233 Βενδολίνος
234 Βενεδίκτη
235 Βενέδικτος
236 Βενέδιμος
237 Βενετία
238 Βενετός
239 Βένια
240 Βενούστα
241 Βενούστος
242 Βέρα
243 Βερβούργα
244 Βερβούργος
245 Βερεκούνδα
246 Βερεκούνδος
247 Βέρθα
248 Βέρθος
249 Βερνάρδη
250 Βερνάρδος
251 Βέρνης
252 Βέρος
253 Βερτράνδη
254 Βερτράνδος
255 Βετουρία
256 Βετούριος
257 Βηδία
258 Βήδιος
259 Βηθεσδά
260 Βήρα
261 Βήρος
262 Βήρυλλος
264 Βησσαρία
265 Βησσαρίων
266 Βιάγκα
267 Βιασεσλάβα
268 Βιασεσλάβος
269 Βιβή
270 Βιβιανή
271 Βιβιανός
273 Βίβος
274 Βιδζίν
275 Βικέντια
276 Βικέντιος
277 Βίκτωρας
278 Βικτώρια
279 Βιλελμίνη
280 Βιλλιβρόρδος
281 Βίλμα
282 Βίλντα
283 Βίλντε
284 Βιμποράδα
285 Βίνος
286 Βιόλα
287 Βιολάνθη
288 Βιολάνθης
289 Βιολέτα
290 Βιολετής
291 Βιργίλιος
292 Βιργινία
293 Βιργίνιος
294 Βιρίλα
295 Βιτιμία
296 Βιτύμιος
297 Βιτώριος
298 Βλαδιμήρα
299 Βλαδίμηρος
300 Βλαδισλάβα
301 Βλαδισλάβος
302 Βλάμης
303 Βλανδίνα
304 Βλανδίνος
305 Βλασία
306 Βοδοάλδος
307 Βολφγάγγος
308 Βονιφατία
309 Βονιφάτιος
310 Βοόζ
311 Βόσβα
312 Βόσβας
313 Βούγας
314 Βουκασίνη
315 Βουκασίνος
316 Βούλγη
317 Βούλγης
318 Βουλπιανός
319 Βρένδα
320 Βρένδας
321 Βρετάνη
322 Βρετάνιος
323 Βριθγουόλντος
324 Βρούτος
325 Βρυώνη
326 Βρυώνης
327 Βύρων
330 Γαβριηλία
331 Γαία
332 Γάια
333 Γάιος
334 Γαλάντης
335 Γαλιλαία
336 Γαλιλαίος
337 Γάλλα
338 Γάλλος
339 Γαμαλιήλ
340 Γαρδία
341 Γαυδεντία
342 Γαυδέντιος
343 Γεδεούσα
344 Γεδεών
345 Γέδιος
346 Γεϊθαζέτ
347 Γεμέλα
348 Γέμελος
349 Γενεβιέβη
350 Γεντηλία
351 Γεντήλιος
352 Γερβασία
353 Γερβάσιος
354 Γερμάνα
355 Γερμανός
356 Γερτρούδη
357 Γερτρούδος
358 Γεσθημανή
359 Γεϋθαζέτ
360 Γιάρετ
361 Γιασεμής
362 Γιεσάκ
363 Γιεσακία
364 Γιολάντα
365 Γιόνα
366 Γιόνας
367 Γιούι
368 Γκαμπριέλα
369 Γκασπάρ
370 Γκιζέλα
371 Γκίλντας
372 Γκιούλα
373 Γκράτσια
374 Γλίεβος
375 Γοβδέλαος
376 Γοβδέλια
377 Γοθαζάτ
378 Γολιάθης
379 Γολινδούχ
380 Γοράσδη
381 Γόρασδος
382 Γοτθία
383 Γότθος
384 Γουδελία
385 Γουιλφρέδη
386 Γουιλφρέδος
387 Γουϊνιφρέδη
389 Γουίρο
390 Γουλιέλμη
391 Γουλιέλμος
392 Γουολβούργα
393 Γουολβούργος
394 Γουρία
395 Γουρίας
396 Γρατία
397 Γρατίων
398 Δαβάκη
399 Δαβάκης
400 Δαβίδ
401 Δαβιδία
402 Δάδας
403 Δαλματία
405 Δαλμάτιος
406 Δαν
407 Δάναβη
408 Δάναβος
409 Δάναξ
410 Δανιήλ
411 Δάντης
412 Δαρεία
414 Δαρείος
415 Δαύκτη
416 Δαύκτος
417 Δεβόρα
418 Δεβοσέτος
419 Δείνα
420 Δεισδαιμόνα
421 Δεναχίς
422 Δέρβης
423 Δεσιδέρια
424 Δεσιδέριος
425 Διάνα
426 Διγνόρα
427 Διγνόρος
428 Δολώρα
429 Δολώρος
430 Δομετία
431 Δομέτιος
432 Δομηνίκη
433 Δομήνικος
434 Δόμνα
435 Δομνάς
436 Δόμνος
438 Δονάγη
439 Δόναγος
440 Δονάλδη
441 Δονάλδος
442 Δονάτα
443 Δόσα
444 Δοσάς
445 Δούκας
446 Δούκισσα
447 Δουνστάνος
448 Δροστάν
449 Δύμφνα
451 Δυράνδη
452 Δύρανδος
453 Δυφρίγη
454 Δυφρίγος
455 Εασία
456 Εάσιος
457 Εάτα
458 Εβελίνα
459 Εβελίνος
460 Εβεντία
461 Εβέντιος
462 Έβερ
463 Εβόρη
464 Εβόρης
465 Εγνατία
466 Εγνάτιος
467 Εδμόνδη
468 Εδμόνδος
469 Εδουάρδα
470 Εδουάρδος
471 Εδουίνη
472 Εδουίνος
473 Εδφρίθη
474 Εδφρίθος
475 Εζεκίας
476 Εθελβούργη
477 Εθελγουάλδος
478 Εθελδρέδη
479 Εθελμπέρτα
480 Εθελμπέρτος
482 Εϊλιανή
483 Εϊλιανός
484 Έιμαν
485 Ελάππας
486 Ελβίρα
487 Ελβίρος
488 Ελεάζαρ
489 Ελεαζαρία
490 Ελεονώρα
491 Ελεόνωρος
492 Ελισαβάν
493 Ελισάβετ
494 Ελισσαία
495 Ελισσαίος
496 Ελμίρα
497 Ελφρίδα
498 Εμμανουήλ
499 Έμπα
500 Έμπε
501 Ενναθά
502 Ενναθάς
503 Ενόη
504 Ενόης
505 Εντβέρτα
506 Εντβέρτος
507 Εντίθ
508 Ενώς
509 Ενώχ
510 Εξπεδίτη
511 Εξπέδιτος
512 Επιτάκιος
513 Επούλη
514 Επούλων
515 Εράλδα
516 Ερεννία
517 Ερέννιος
518 Ερκονγουάλδη
519 Ερκονγουάλδος
520 Ερμελίντα
521 Ερμινίγγελδος
522 Ερμυλία
523 Ερμύλος
525 Ερνέστα
526 Ερνέστος
527 Ερριέτα
528 Ερρίκα
529 Ερρίκος
530 Ερχάρδος
531 Εσθήρ
532 Εσμεράλδα
533 Εσμεράλδος
534 Εστέλλα
535 Έτνα
536 Εύα
537 Ευγέων
538 Ευδαμίδας
539 Ευδάμιππος
540 Ευμενίδες
541 Ευσίγνια
542 Ευσίγνιος
543 Εφραίμ
544 Εφραιμία
545 Ζαβουλών
546 Ζαϊμης
547 Ζαΐρα
548 Ζακελίνα
549 Ζακχαία
550 Ζακχαίος
552 Ζαμπέτας
553 Ζανιθά
554 Ζανιθάς
555 Ζαννέτα
556 Ζαννέτος
557 Ζαρίφης
558 Ζαρίφισσα
559 Ζαχαρίας
560 Ζεβεδαίος
561 Ζεβινά
562 Ζεβινάς
563 Ζεύς
564 Ζεφερίνο
565 Ζίνια
566 Ζίνιος
567 Ζνεζιάνα
568 Ζοζεφίνα
569 Ζουμπουλία
570 Ζοφιήλ
571 Ζυγμούνδη
572 Ζυγμούνδος
573 Ζωζέφ
574 Ζώρζ
575 Ζωρζέττα
576 Ηγάθραξ
577 Ηλιάς
578 Ηλιού
579 Ηρ
580 Ήρα
581 Ηρακλείμουσα
582 Ηρακλείμων
583 Ηρακλής
584 Ησαΐα
585 Ησαΐας
586 Ησαύ
587 Ησκόος
588 Θαδδαίος
589 Θαθουήλ
590 Θαθουηλία
591 Θαμπελίνα
592 Θαμπελίνος
593 Θαρρά
594 Θεκεμίνα
595 Θέλμα
596 Θεοδεμίρα
597 Θεοδεμίρος
598 Θεοδιχίλδη
599 Θέονταρτ
600 Θεοτόνιος
601 Θωμαΐς
602 Θωμάς
603 Ιάγος
604 Ιακωβία
605 Ιάκωβος
606 Ιάμβλιχος
607 Ιανή
608 Ιανός
609 Ιανουαρία
610 Ιανουάριος
611 Ιάρεδ
612 Ιαφέθ
613 Ιβάν
614 Ιβελίνα
615 Ιβιστίων
616 Ιβιστιώνη
617 Ιγνατία
618 Ιγνάτιος
620 Ιεζάβελ
621 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
622 Ιερεμίας
623 Ιερουσαλήμ
624 Ιησούς
626 Ιήσουσα
627 Ίλια
628 Ιλίαν
629 Ιλίνα
630 Ίλιος
631 Ιλτούδη
632 Ιλτούδος
633 Ινγενιανή
634 Ινγενιανός
635 Ίνδης
636 Ινδίς
637 Ιννοκέντια
638 Ιοβάν
639 Ιορδάνα
640 Ιορδάνης
641 Ιουβενάλια
642 Ιουβενάλιος
643 Ιουβεντίνη
644 Ιούδα
645 Ιούδας
646 Ιούλιος
647 Ιουνία
648 Ιουνίας
649 Ιούστα
651 Ιούστος
652 Ισαακία
653 Ισαβέλλα
654 Ισέ
655 Ισμαήλ
656 Ισμαηλία
657 Ισραήλ
658 Ιωακείμ
659 Ιωακειμία
660 Ιωάννα
661 Ιωάννης
662 Ιωάσαφ
663 Ιωασαφίνα
664 Ιώβ
665 Ιωβία
666 Ιωήλ
667 Ιωνάθαν
668 Ίωνας
669 Ιωράμ
670 Ιωσαφάτ
671 Ιωσήφ
672 Ιωσηφίνα
673 Ιωσίας
674 Καθβέργη
675 Καθρίν
676 Κάι
677 Καϊάφας
678 Καικιλία
680 Καικίλιος
681 Καϊνάν
682 Καισαρεία
683 Καλανδίων
686 Κάλανη
687 Καλάνος
688 Καμέλια
689 Καμέλιος
690 Καμουήλ
691 Κάνδιδα
692 Κάνδιδος
694 Κανιδία
695 Κανίδιος
696 Κάντοκ
697 Καπίτη
698 Καπιτωλίνη
699 Καπίτων
700 Καραντόκια
701 Καραντόκιος
702 Καρλομάγνος
703 Κάρμεν
704 Καρόλα
705 Καρολίνα
706 Κάρολος
707 Καρτέγιος
708 Κασδόα
709 Κάσδοος
710 Καστιήλ
711 Καστιηλία
712 Καστίνη
713 Καστίνος
714 Κάστος
715 Καστούλα
716 Κάστουλος
717 Κάτα
718 Κατόλια
719 Κατόλιος
720 Καττιδία
721 Καττίδιος
722 Καττύιος
723 Κάτων
724 Κέβιν
725 Κεβόρκ
726 Κέλερ
727 Κελεστίνη
728 Κελεστίνος
729 Κενδέα
730 Κενδέας
731 Κένεθ
732 Κενσουρίνος
733 Κεντιγκέρνος
734 Κεντυρία
735 Κέολγουλφ
736 Κέρρη
737 Κηγόρη
738 Κήγορος
739 Κηφά
740 Κηφάς
741 Κιάρα
742 Κιαράν
743 Κλαούντια
744 Κλάρα
745 Κλάρας
746 Κλαύδια
747 Κλαύδιος
748 Κλέλια
749 Κλέλιος
750 Κοκκώνα
751 Κολμαν
752 Κολούμβα
754 Κομασία
755 Κομάσιος
756 Κομγαλία
757 Κομγάλιος
758 Κοντσέτα
759 Κορεμνών
760 Κουάρτα
761 Κουάρτος
762 Κουαρτοσίλλα
763 Κουαρτοσίλλας
764 Κουθβέρτα
765 Κουθβέρτος
766 Κουϊνίδια
767 Κουϊνίδιος
768 Κουίντα
769 Κουίντος
770 Κουρνούτας
771 Κουρνουτία
772 Κούρτια
773 Κούρτιος
774 Κρήσκη
775 Κρήσκων
776 Κρίσπα
777 Κρίσπος
778 Κρίστι
779 Κύμινος
780 Κυπρίλλα
781 Κύπριλλος
782 Κύρα
783 Κυρίνια
784 Κυρίνιος
785 Κυρμιδώλη
786 Κυρμιδώλης
787 Κύρος
788 Κωνσταντίνα
789 Κωνσταντίνος
790 Λαβίνια
791 Λαβίνιος
792 Λάζαρος
793 Λαϊόβα
794 Λαιτήσια
795 Λαιτήσιος
796 Λαμέχ
797 Λάντερν
798 Λάσκαρης
799 Λασκαρία
800 Λατίνα
801 Λαυρέντιος
802 Λεβέντης
803 Λεβεντία
804 Λεϊλά
805 Λεονάρδα
806 Λεονάρδος
807 Λεοπολδη
808 Λεοπόλδος
809 Λέσλι
810 Λητώ
811 Λιβερία
812 Λιβέριος
813 Λίζα
814 Λιζέτα
815 Λίλη
816 Λίλης
817 Λιλιάνα
818 Λίλιθ
820 Λιμπερτυ
821 Λινάρδος
822 Λίνδα
823 Λιουντμιλα
824 Λιτίνα
825 Λόβη
826 Λογγίνα
827 Λογγίνος
828 Λοΐζος
829 Λόλα
830 Λολλία
831 Λολλίων
832 Λορελάη
833 Λορένα
834 Λορένσε
835 Λορέντζος
836 Λόττις
837 Λούης
838 Λούθηρος
839 Λουίζα
840 Λουΐζος
841 Λουκούλα
842 Λούκουλος
843 Λουκρητία
844 Λουκρήτιος
846 Λουντμίλα
847 Λουπία
848 Λούπων
849 Λούση
850 Λουσίλ
851 Λώτος
852 Μαβριανή
853 Μαβριανός
854 Μάγισσα
855 Μαγκλόρια
856 Μαγκλόριος
857 Μάγος
858 Μαδιάμ
859 Μαθίλδη
860 Μαθουσάλας
861 Μαϊδούλφη
862 Μαϊδούλφος
863 Μάϊκολ
864 Μαΐωρ
865 Μακή
866 Μαλάχ
867 Μαλαχίας
868 Μαλβίνα
869 Μαλελέηλ
870 Μαλίχα
871 Μαλοχία
872 Μάλχος
873 Μαμέλχθα
874 Μαμιλία
875 Μαμίλιος
876 Μαμμίλια
877 Μαμύκα
878 Μανάνα
879 Μάνασσης
880 Μανδίρα
881 Μανεθώ
882 Μανέθων
883 Μανήν
884 Μάνθος
885 Μανούσος
886 Μαντόνα
887 Μαξίμη
888 Μάξιμος
889 Μαουγάλδιος
890 Μαράτα
891 Μάργκαρετ
892 Μαρδαρία
893 Μαρδάριος
894 Μαρδικούλα
895 Μαρδονία
896 Μάρδων
897 Μαρέα
898 Μαρέβα
899 Μάρθα
900 Μαρθάς
901 Μαρθίλια
902 Μαριάμνη
903 Μαριάνα
904 Μαρίκα
905 Μαρίνα
906 Μαρινέλλα
907 Μαρίνος
908 Μάριος
909 Μάρκη
910 Μάρκος
911 Μαρλένα
912 Μαρουθά
913 Μαρουθάς
914 Μαρς
915 Μαρτίνα
916 Μαρτίνος
917 Μαρτύροχος
918 Ματθαία
919 Ματθαίος
920 Ματίλδα
921 Ματούρα
922 Ματούρος
923 Μαυρικία
924 Μαυρίκιος
925 Μαϋσιμάς
926 Μαχάρ
927 Μεδούλη
928 Μέδουλος
929 Μελίκα
930 Μελχιόρ
931 Μελχισεδέκ
932 Μένδρη
933 Μένδρης
934 Μενεξές
935 Μενεξία
936 Μερκουλιάλιος
937 Μερκουρία
938 Μερκούριος
939 Μέρτια
940 Μεσίρα
941 Μέσιρος
942 Μεσσίας
943 Μεχμέτ
944 Μικέλης
945 Μιλδρέδη
946 Μίλκα
947 Μίλος
948 Μιράντα
950 Μιρέλλα
951 Μίρνα
952 Μίσδας
953 Μισιρλής
954 Μισιρλού
955 Μιχαήλ
956 Μιχαηλία
957 Μιχαία
958 Μιχαίος
959 Μοδέστα
960 Μόνικα
961 Μονίκης
962 Μοντάνα
963 Μοντανός
964 Μόσχα
965 Μοτβάνα
966 Μουράτιος
967 Μπάγια
968 Μπακάρ
969 Μπακαρία
970 Μπάρετ
971 Μπατζίμι
972 Μπατζιμία
973 Μπέκαν
974 Μπέλα
975 Μπελίντα
976 Μπέλος
977 Μπέτυ
978 Μπιάνκα
979 Μπόγιαν
980 Μπογιάνα
981 Μπόρις
982 Μποσγουέλ
983 Μπριγκίτα
985 Μυριέλλα
986 Μύρνα
987 Μωικώ
988 Μώκια
989 Μώκιος
990 Μωρήν
991 Μωυσής
992 Μωυσία
993 Ναασσών
994 Ναζαρέτ
995 Ναζαρία
996 Ναζάριος
997 Ναζλή
998 Ναθαλία
999 Ναθάν
1000 Ναθαναήλ
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία