Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Gerebernus
7 Gwenagwy
8 Secardos
9 Theodemir
10 Tressan
11 Urbitius
12 Viator
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Willibald
18 Wulsin
19 Yrchard
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αδαλβέρτος
49 Αδάμη
50 Αδαμνάνος
51 Αδελαΐς
52 Άδης
53 Αδόλφος
54 Αδριανή
55 Αδριανός
56 Αζάς
57 Αζάτ
58 Άζης
59 Αθρέ
60 Αϊδανή
61 Αϊδανός
62 Αίθαν
63 Αιλία
64 Αιμιλία
65 Αιμίλιος
66 Άϊντα
67 Αϊρένα
68 Ακέλεια
69 Άκελος
70 Ακεψεή
71 Ακεψεής
72 Ακυλίνα
73 Αλαμάνος
74 Άλαν
75 Αλάνα
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλδχέλμος
83 Αλεγρία
84 Αλεμίνα
85 Αλένα
86 Αλίκη
87 Αλίντα
88 Άλισον
89 Αλλάς
90 Αλμπέος
91 Αλμπέρτος
92 Αλοίσιος
93 Αλουίζος
94 Αλπέγιος
95 Αλφαιεύς
96 Αλφόνς
97 Αλφρέδος
98 Αμαλία
99 Αμανατία
100 Αμανάτιος
101 Αμάνδα
102 Άμανδος
104 Αμέλια
105 Αμπάν
106 Αμπλία
107 Αμπλίας
108 Αμωναθάς
109 Αμώς
110 Ανάγκη
111 Ανανί
112 Ανανία
113 Ανανίας
114 Άνβη
115 Ανδριανή
116 Ανδριανός
117 Ανίτα
118 Ανμαρί
119 Άννα
121 'Ανναγκρέϋς
122 Άννας
123 Αννίβας
124 Ανουτσιάτα
125 Ανουτσιάτης
126 Ανσέλμος
127 Αντρανίκ
128 Αντωνίσκη
129 Αντωνίσκος
130 Απρίων
131 Αραβέλλα
132 Αρβανίτης
133 Αρεδία
134 Αρέδιος
135 Αρθούρος
136 Αριέτα
137 Αρόα
138 Αρσάκη
139 Αρσάκιος
140 Αρφαξάδ
141 Ασήρ
142 Ασινέθ
143 Άσιοτ
144 Ασκλά
145 Ασκλάς
146 Ασσάντ
147 Αστή
148 Αστός
149 Ατζουλέτα
150 Αυγούστα
151 Αύγουστος
152 Αυδελλάς
153 Αυδιησούς
154 Αύκτα
155 Αυρήλιος
156 Αφραάτη
157 Αφραάτης
158 Αφρικάνα
159 Αφρικανός
161 Αχάζ
162 Αχαιμένη
163 Αχαιμένης
164 Άχμετ
165 Βαβύλα
166 Βάδιμη
167 Βάδιμος
168 Βαθούσης
169 Βαλδερούδη
170 Βαλδερούδης
171 Βαλεντίνα
172 Βαλεντίνος
173 Βαλέριος
174 Βαλτάσαρ
175 Βάνδα
176 Βάνδος
177 Βανέσσα
179 Βαραδάτη
180 Βαραδάτος
181 Βαραχησία
182 Βαραχήσιος
183 Βαρθολομαία
184 Βαρθολομαίος
185 Βάρις
186 Βαρλαάμ
187 Βαρνάβα
188 Βαρούχ
189 Βαρουχία
190 Βαρραβάς
191 Βαρσαβάς
192 Βαρσαβία
193 Βαρσανουφία
194 Βαρσανούφιος
196 Βαρσοβία
197 Βαρτάν
198 Βαρυψαβάς
199 Βαστράδα
200 Βατσέ
201 Βάτων
202 Βάχθιση
203 Βάχθισος
204 Βεάτα
205 Βεάτος
206 Βεατρίκη
207 Βεδέας
208 Βελίκα
209 Βελούδος
210 Βενανδία
211 Βενάνδιος
212 Βεναντία
213 Βενάντιος
214 Βενδιμιανός
215 Βενδολίνος
216 Βενεδίκτη
217 Βενέδικτος
218 Βενέδιμος
219 Βενετία
220 Βενέτιος
221 Βένια
222 Βενούστα
223 Βενούστος
224 Βέρα
225 Βερβούργα
226 Βερεκούνδα
227 Βερεκούνδος
228 Βέρης
229 Βέρθα
230 Βέρθος
231 Βερνάρδη
232 Βερνάρδος
233 Βέρνης
234 Βέρος
235 Βερουλία
236 Βερούλιος
237 Βερτράνδη
238 Βερτράνδος
239 Βετούριος
240 Βηθεσδά
241 Βηρία
242 Βήριος
243 Βήρυλλος
245 Βησσαρία
246 Βησσαρίων
247 Βιάγκα
248 Βιασεσλάβος
249 Βιβή
250 Βιβιανή
251 Βιβιανός
253 Βίβος
254 Βιδζίν
255 Βικέντια
256 Βικέντιος
257 Βίκτωρας
258 Βικτώρια
259 Βιλελμίνη
260 Βιλλιβρόρδος
261 Βίλμα
262 Βιμποράδα
263 Βίνος
264 Βιόλα
265 Βιολάνθη
266 Βιολάνθης
267 Βιολέτα
268 Βιολετής
269 Βιργίλιος
270 Βιργινία
271 Βιργίνιος
272 Βιρίλα
273 Βιτιμία
274 Βιτιμίων
275 Βιτώριος
276 Βλαδιμήρα
277 Βλαδίμηρος
278 Βλαδισλάβα
279 Βλαδισλάβος
280 Βλάμης
281 Βλασία
282 Βοδοάλδος
283 Βολφγάγγος
284 Βονιφατία
285 Βονιφάτιος
286 Βοόζ
287 Βόσβα
288 Βόσβας
289 Βουκασίνη
290 Βουκασίνος
291 Βούλγη
292 Βούλγης
293 Βουλπιανός
294 Βρένδα
295 Βρένδας
296 Βρετάνη
297 Βρετάνιος
298 Βριθγουόλντος
299 Βρούτος
300 Βρυώνη
301 Βρυώνης
302 Βύρων
305 Γαβριηλία
306 Γαία
307 Γάια
308 Γάιος
309 Γαλιλαίος
310 Γάλλα
311 Γάλλος
312 Γαρδία
313 Γαρουφαήλ
314 Γαυδεντία
315 Γαυδέντιος
316 Γεδεούσα
317 Γεδεών
318 Γέδιος
319 Γεϊθαζέτ
320 Γεμέλα
321 Γέμελος
322 Γενεβιέβη
323 Γεντηλία
324 Γεντήλιος
325 Γερβασία
326 Γερβάσιος
327 Γερμάνα
328 Γερμανός
329 Γερτρούδη
330 Γερτρούδος
331 Γεσθημανή
332 Γεϋθαζέτ
333 Γιάρετ
334 Γιεσάκ
335 Γιεσακία
336 Γιολάντα
337 Γιόνα
338 Γιόνας
339 Γιούι
340 Γκαμπριέλα
341 Γκασπάρ
342 Γκιζέλα
343 Γκίλντας
344 Γκιούλα
345 Γκράτσια
346 Γοβδέλαος
347 Γοθαζάτ
348 Γολιάθης
349 Γολινδούχ
350 Γόρασδος
351 Γοτθία
352 Γότθος
353 Γουδελία
354 Γουιλφρέδη
355 Γουιλφρέδος
356 Γουϊνιφρέδη
358 Γουίρο
359 Γουλιέλμη
360 Γουλιέλμος
361 Γουολβούργα
362 Γουολβούργος
363 Γουρία
364 Γουρίας
365 Γρατία
366 Γρατίων
367 Δαβάκη
368 Δαβάκης
369 Δαβίδ
370 Δαβιδία
371 Δάδας
372 Δαλματία
374 Δαλμάτιος
375 Δάναβη
376 Δάναβος
377 Δάναξ
378 Δανιήλ
379 Δάντης
380 Δαρεία
382 Δαρείος
383 Δαύκτη
384 Δαύκτος
385 Δείνα
386 Δεισδαιμόνα
387 Δεναχίς
388 Δέρβης
389 Δεσιδέρια
390 Δεσιδέριος
391 Διγνόρα
392 Διγνόρος
393 Δολώρα
394 Δολώρος
395 Δομετία
396 Δομέτιος
397 Δομηνίκη
398 Δομήνικος
399 Δόμνα
400 Δομνάς
401 Δόμνος
403 Δονάγη
404 Δόναγος
405 Δονάτα
406 Δόσα
407 Δοσάς
408 Δούκας
409 Δούκισσα
410 Δουνστάνος
411 Δροστάν
412 Δύμφνα
414 Δυράνδη
415 Δύρανδος
416 Δυφρίγη
417 Δυφρίγος
418 Εασία
419 Εάσιος
420 Εβελίνα
421 Εβελίνος
422 Εβεντία
423 Εβέντιος
424 Έβερ
425 Εβόρη
426 Εβόρης
427 Εδμόνδη
428 Εδμόνδος
429 Εδουάρδα
430 Εδουάρδος
431 Εδουίνη
432 Εδουίνος
433 Εζεκίας
434 Εθελβούργη
435 Εθελμπέρτα
436 Εθελμπέρτος
438 Εϊλιανή
439 Εϊλιανός
440 Ελάππας
441 Ελβίρα
442 Ελβίρος
443 Ελεάζαρ
444 Ελεαζαρία
445 Ελεονώρα
446 Ελεόνωρος
447 Ελισαβάν
448 Ελισάβετ
449 Ελισσαία
450 Ελισσαίος
451 Ελφρίδα
452 Εμμανουήλ
453 Έμπα
454 Ενναθά
455 Ενναθάς
456 Ενόη
457 Ενόης
458 Εντβέρτα
459 Εντβέρτος
460 Εντίθ
461 Ενώχ
462 Εξπεδίτη
463 Εξπέδιτος
464 Επιτάκιος
465 Επούλη
466 Επούλων
467 Εράλδα
468 Ερεννία
469 Ερέννιος
470 Ερκονγουάλδη
471 Ερκονγουάλδος
472 Ερμινίγγελδος
473 Ερμυλία
474 Ερμύλος
476 Ερνέστα
477 Ερνέστος
478 Ερριέτα
479 Ερρίκα
480 Ερρίκος
481 Ερσιλία
482 Ερσίλιος
483 Εσθήρ
484 Εσμεράλδα
485 Εσμεράλδος
486 Εστέλλα
487 Έτνα
488 Εύα
489 Ευγέων
490 Ευδαμίδας
491 Ευδάμιππος
492 Ευμενίδες
493 Ευσίγνια
494 Ευσίγνιος
495 Εφραίμ
496 Εφραιμία
497 Ζαϊμης
498 Ζαΐρα
499 Ζακελίνα
500 Ζακχαία
501 Ζακχαίος
503 Ζανιθά
504 Ζανιθάς
505 Ζαχαρίας
506 Ζεβεδαίος
507 Ζεβινά
508 Ζεβινάς
509 Ζεύς
510 Ζεφερίνο
511 Ζίνια
512 Ζίνιος
513 Ζνεζιάνα
514 Ζοζεφίνα
515 Ζουμπουλία
516 Ζοφιήλ
517 Ζυγμούνδη
518 Ζυγμούνδος
519 Ζωζέφ
520 Ζώρζ
521 Ζωρζέττα
522 Ηγάθραξ
523 Ηλιάς
524 Ηλιού
525 Ήρα
526 Ηρακλείμουσα
527 Ηρακλείμων
528 Ηρακλής
529 Ησαΐα
530 Ησαΐας
531 Ησαύ
532 Ησκόος
533 Θαδδαίος
534 Θαθουήλ
535 Θαμπελίνα
536 Θαμπελίνος
537 Θαρρά
538 Θεκεμίνα
539 Θέλμα
540 Θεοδιχίλδη
541 Θέονταρτ
542 Θεοτόνιος
543 Θωμαΐς
544 Θωμάς
545 Ιάγος
546 Ιακωβία
547 Ιάκωβος
548 Ιάμβλιχος
549 Ιανουαρία
550 Ιανουάριος
551 Ιαφέθ
552 Ιβάν
553 Ιβελίνα
554 Ιβιστίων
555 Ιγνατία
556 Ιγνάτιος
557 Ιεζάβελ
558 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
559 Ιερεμίας
560 Ιερουσαλήμ
561 Ιησούς
563 Ιήσουσα
564 Ίλια
565 Ιλίαν
566 Ιλίνα
567 Ίλιος
568 Ιλτούδη
569 Ιλτούδος
570 Ινγενιανή
571 Ινγενιανός
572 Ίνδης
573 Ινδίς
574 Ιννοκέντια
575 Ιοβάν
576 Ιουβενάλια
577 Ιουβενάλιος
578 Ιουβεντίνη
579 Ιούδα
580 Ιούδας
581 Ιούλιος
582 Ιουνία
583 Ιουνίας
584 Ιούστα
586 Ιούστος
587 Ισαακία
588 Ισαβέλλα
589 Ισέ
590 Ισμαήλ
591 Ισμαηλία
592 Ιωακείμ
593 Ιωακειμία
594 Ιωάννης
595 Ιωάσαφ
596 Ιωασαφίνα
597 Ιωβία
598 Ιωήλ
599 Ιωνάθαν
600 Ίωνας
601 Ιωράμ
602 Ιωσήφ
603 Ιωσηφίνα
604 Ιωσίας
605 Κάθμπεργκ
606 Καθρίν
607 Κάι
608 Καικιλία
610 Καικίλιος
611 Καϊνάν
612 Καισαρεία
613 Καλανδίων
616 Κάλανη
617 Καλάνος
618 Καμέλια
619 Καμέλιος
620 Καμουήλ
621 Κάνδιδα
622 Κάνδιδος
624 Κανιδία
625 Κανίδιος
626 Κάντοκ
627 Καπίτη
628 Καπιτωλίνη
629 Καπίτων
630 Καραντόκια
631 Καραντόκιος
632 Καρλομάγνος
633 Κάρμεν
634 Καρόλα
635 Καρολίνα
636 Κάρολος
637 Καρτέγιος
638 Κασδόα
639 Κάσδοος
640 Καστιήλ
641 Καστιηλία
642 Καστίνη
643 Καστίνος
644 Κάστος
645 Καττίδιος
646 Καττύιος
647 Κάτων
648 Κέβιν
649 Κεβόρκ
650 Κελεστίνη
651 Κελεστίνος
652 Κενδέα
653 Κενδέας
654 Κένδρα
655 Κένδρος
656 Κένεθ
657 Κενσουρίνος
658 Κεντιγκέρνος
659 Κεντυρία
660 Κέολγουλφ
661 Κέρρη
662 Κηφά
663 Κηφάς
664 Κιάρα
665 Κιαράν
666 Κλαούντια
667 Κλάρα
668 Κλάρας
669 Κλαύδια
670 Κλαύδιος
671 Κλέλια
672 Κλέλιος
673 Κοκκώνα
674 Κολμαν
675 Κολούμβα
677 Κομασία
678 Κομάσιος
679 Κομγάλιος
680 Κοντσέτα
681 Κορεμνών
682 Κουάρτα
683 Κουάρτος
684 Κουαρτοσίλλα
685 Κουαρτοσίλλας
686 Κουθβέρτα
687 Κουθβέρτος
688 Κουϊνίδια
689 Κουϊνίδιος
690 Κουίντα
691 Κουίντος
692 Κουρνούτας
693 Κουρνουτία
694 Κρήσκη
695 Κρήσκων
696 Κρίσπα
697 Κρίσπος
698 Κρίστι
699 Κύμινος
700 Κυπρίλλα
701 Κύπριλλος
702 Κύρα
703 Κυρίνια
704 Κυρίνιος
705 Κυρμιδώλη
706 Κυρμιδώλης
707 Κύρος
708 Κωνσταντίνα
709 Κωνσταντίνος
710 Λαβίνια
711 Λαβίνιος
712 Λάζαρος
713 Λαϊόβα
714 Λαιτήσια
715 Λαιτήσιος
716 Λάντερν
717 Λαυρέντιος
718 Λεβέντης
719 Λεβεντία
720 Λεονάρδος
721 Λεοπολδίνα
722 Λεοπόλδος
723 Λεϋλά
724 Λητώ
725 Λιβερία
726 Λιβέριος
727 Λίζα
728 Λιζέτα
729 Λίλη
730 Λίλης
731 Λιλιάνα
732 Λίλιθ
733 Λιμπερτυ
734 Λινάρδος
735 Λίντα
736 Λιουντμιλα
737 Λιτίνα
738 Λόβη
739 Λογγίνα
740 Λογγίνος
741 Λοΐζος
742 Λόλα
743 Λολλία
744 Λολλίων
745 Λορελάη
746 Λορένα
747 Λορένσε
748 Λορέντζος
749 Λόττις
750 Λούης
751 Λούθηρος
752 Λουίζα
753 Λουΐζος
754 Λουκούλα
755 Λούκουλος
756 Λουκρητία
757 Λουκρήτιος
759 Λουμινίτα
760 Λουντμίλα
761 Λουπία
762 Λούπων
763 Λούση
764 Λουσίλ
765 Λωτ
766 Μαβριανή
767 Μαβριανός
768 Μαγκλόρια
769 Μαγκλόριος
770 Μάγος
771 Μάγος η
772 Μαδιάμ
773 Μαθίλδη
774 Μαθουσάλας
775 Μαϊδούλφη
776 Μαϊδούλφος
777 Μάϊκολ
778 Μαΐωρ
779 Μακή
780 Μαλάχ
781 Μαλαχίας
782 Μαλβίνα
783 Μαλίχα
784 Μαλοχία
785 Μάλχος
786 Μαμέλχθα
787 Μαμίλιος
788 Μαμμίλια
789 Μαμύκα
790 Μανάνα
791 Μάνασσης
792 Μανεθώ
793 Μανέθων
794 Μανήν
795 Μάνθος
796 Μανούσος
797 Μαντόνα
798 Μαξίμη
799 Μάξιμος
800 Μαουγάλδιος
801 Μαράτα
802 Μάργκαρετ
803 Μαρδαρία
804 Μαρδάριος
805 Μαρδικούλα
806 Μαρδονία
807 Μάρδων
808 Μαρέα
809 Μαρέβα
810 Μάρθα
811 Μαρθάς
812 Μαρθίλια
813 Μαριάμνη
814 Μαριάνα
815 Μαρίκα
816 Μαρίνα
817 Μαρινέλλα
818 Μαρίνος
819 Μάριος
820 Μάρκος
821 Μαρλένα
822 Μαρουθά
823 Μαρουθάς
824 Μαρς
825 Μαρτίνα
826 Μαρτίνος
827 Μαρτύροχος
828 Ματθαία
829 Ματθαίος
830 Ματίλδα
831 Ματίλθη
832 Ματούρος
833 Μαυρικία
834 Μαυρίκιος
835 Μαϋσιμάς
836 Μαχάρ
837 Μεδούλη
838 Μέδουλος
839 Μελίκα
840 Μελχιόρ
841 Μελχισεδέκ
842 Μένδρη
843 Μένδρης
844 Μενεξές
845 Μενεξία
846 Μερκουλιάλιος
847 Μερκουρία
848 Μερκούριος
849 Μέρτια
850 Μεσίρα
851 Μέσιρος
852 Μεσσίας
853 Μεχμέτ
854 Μικέλης
855 Μιλδρέδη
856 Μίλκα
857 Μίλος
858 Μιράντα
860 Μιρέλλα
861 Μίρνα
862 Μίσδας
863 Μισιρλού
864 Μιχαήλ
865 Μιχαηλία
866 Μιχαίας
867 Μιχαίος
868 Μοδέστα
869 Μόνικα
870 Μονίκης
871 Μοντάνα
872 Μοντανός
873 Μόσχα
874 Μουράτιος
875 Μπάγια
876 Μπακάρ
877 Μπακαρία
878 Μπατζίμι
879 Μπατζιμία
880 Μπέκαν
881 Μπελίντα
882 Μπέλος
883 Μπέτυ
884 Μπιάνκα
885 Μπόγιαν
886 Μπογιάνα
887 Μπόρις
888 Μποσγουέλ
889 Μπριγκίτα
891 Μυριέλλα
892 Μύρνα
893 Μωησής
894 Μωικώ
895 Μώκια
896 Μώκιος
897 Μωρήν
898 Μωυσής
899 Ναασσών
900 Ναζαρέτ
901 Ναζαρία
902 Ναζάριος
903 Ναθαλία
904 Ναθάν
905 Ναθαναήλ
906 Ναθαναηλία
907 Ναούμ
908 Ναούμα
909 Ναπολέων
910 Ναρσή
911 Ναρσής
912 Νασσίμ
913 Ναταλία
915 Νατάλιος
916 Νατάσα
917 Νατέλα
918 Νατζίμπ
919 Ναχώρ
920 Νεάδα
921 Νέβη
922 Νείλος
923 Νέλια
924 Νέπα
925 Νέπως
926 Νέρδα
927 Νέρδων
928 Νέσταβος
929 Νεφθαλείμ
930 Νέφθυς
931 Νίνιαν
932 Νιρσάς
933 Νισέρ
934 Νοηλμάρης
935 Νόννα
936 Νόρμα
937 Νουά
938 Νταϊάνα
939 Νταίζη
940 Νταίηβιτ
941 Ντάλια
942 Ντάνα
943 Ντάνια
944 Ντανιέλ
945 Ντάνιελ
946 Ντανιέλα
947 Ντέρεκ
948 Ντεσισλάβα
949 Ντιάνα
950 Ντιλάιλα
951 Ντιράν
952 Ντιράντι
953 Ντομένικα
954 Ντομινίκ
955 Ντόναλντ
956 Ντόναν
957 Ντονάτα
958 Ντονατέλα
959 Ντονέλλα
960 Ντόρα
961 Ντορζής
962 Ντορίνα
963 Ντόροθυ
964 Νώε
966 Οβδιός
967 Οβιδία
968 Οβίδιος
969 Οδηράν
970 Οζίας
971 Οθέλλα
972 Οθέλλος
973 Όθων
974 Οθωνία
975 Όλγα
976 Όλδα
977 Ολδάς
978 Ολένα
979 Ονουφρία
980 Ονούφριος
981 Ονωράτη
982 Ονωράτος
983 Ονωρία
984 Ονώριος
985 Ορσαλία
987 Ορσάλιος
988 Ορτανσία
989 Ορτάνσιος
990 Οσβάλδη
991 Οσβάλδος
993 Οσβίν
994 Οσπίτιος
995 Ουαλεριανός
996 Ουάλης
998 Ουάρρων
999 Ουβάλδη
1000 Ουβάλδος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία