Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Κοσμία
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Viator
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wulsin
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αδαλβέρτος
49 Αδαμνάνος
50 Αδελαΐς
51 Άδης
52 Αδόλφος
53 Αδριανή
54 Αδριανός
55 Αζάς
56 Αζάτ
57 Άζης
58 Αθρέ
59 Αϊδανή
60 Αϊδανός
61 Αίθαν
62 Αιλία
63 Αιμιλία
64 Αιμίλιος
65 Άϊντα
66 Αϊρένα
67 Ακέλεια
68 Άκελος
69 Ακεψεή
70 Ακεψεής
71 Ακύλα
72 Αλαμάνος
73 Άλαν
74 Αλάνα
75 Αλβανή
76 Αλβανός
77 Αλβέρτα
78 Αλβέρτος
79 Αλβίνα
80 Αλβίνος
81 Αλδχέλμος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλφαιεύς
95 Αλφόνς
96 Αλφρέδος
97 Αμαλία
98 Αμανατία
99 Αμανάτιος
100 Αμάνδα
101 Άμανδος
103 Αμαστρίνη
104 Αμέλια
105 Αμέρικος
106 Αμπάν
107 Αμπλία
108 Αμπλίας
109 Αμωναθάς
110 Αμώς
111 Ανάγκη
112 Ανανί
113 Ανανία
114 Ανανίας
115 Άνβη
116 Ανδριανή
117 Ανδριανός
118 Ανίτα
119 Ανμαρί
120 Άννα
122 'Ανναγκρέϋς
123 Άννας
124 Αννίβας
125 Ανουτσιάτα
126 Ανουτσιάτης
127 Ανσέλμος
128 Αντρανίκ
129 Αντωνίσκη
130 Αντωνίσκος
131 Απρίων
132 Αραβέλλα
133 Αρβανίτης
134 Αρεδία
135 Αρέδιος
137 Αρθούρος
138 Αριέτα
139 Αρόα
140 Αρσάκη
141 Αρσάκιος
142 Αρφαξάδ
143 Ασήρ
144 Ασινέθ
145 Άσιοτ
146 Ασκλά
147 Ασκλάς
148 Ασμοδαίος
149 Ασσάντ
150 Αστή
151 Αστός
152 Ατζουλέτα
153 Αυγούστα
154 Αύγουστος
155 Αυδελλάς
156 Αυδιησούς
157 Αύκτα
158 Αυρήλιος
159 Αφραάτη
160 Αφραάτης
161 Αφρικάνα
162 Αφρικανός
164 Αχάζ
165 Αχαιμένη
166 Αχαιμένης
167 Άχμετ
168 Βαβύλα
169 Βάδιμη
170 Βάδιμος
171 Βαθούσης
172 Βαλδερούδη
173 Βαλδερούδης
174 Βαλεντίνα
175 Βαλεντίνος
176 Βαλέριος
177 Βαλτάσαρ
178 Βάνδα
179 Βάνδος
180 Βανέσσα
182 Βαραδάτη
183 Βαραδάτος
184 Βαραχησία
185 Βαραχήσιος
186 Βαρθολομαία
187 Βαρθολομαίος
188 Βάρις
189 Βαρλαάμ
190 Βαρνάβα
191 Βαρούχ
192 Βαρουχία
193 Βαρραβάς
194 Βαρσαβάς
195 Βαρσαβία
196 Βαρσανουφία
197 Βαρσανούφιος
199 Βαρσοβία
200 Βαρτάν
201 Βαρυψαβάς
202 Βαστράδα
203 Βατσέ
204 Βάτων
205 Βάχθιση
206 Βάχθισος
207 Βεάτα
208 Βεάτος
209 Βεατρίκη
210 Βεδέας
211 Βελίκα
212 Βελούδος
213 Βενανδία
214 Βενάνδιος
215 Βεναντία
216 Βενάντιος
217 Βενδιμιανός
218 Βενδολίνος
219 Βενεδίκτη
220 Βενέδικτος
221 Βενέδιμος
222 Βενετία
223 Βενέτιος
224 Βένια
225 Βενούστα
226 Βενούστος
227 Βέρα
228 Βερβούργα
229 Βερεκούνδα
230 Βερεκούνδος
231 Βέρθα
232 Βέρθος
233 Βερνάρδη
234 Βερνάρδος
235 Βέρνης
236 Βέρος
237 Βερουλία
238 Βερούλιος
239 Βερτράνδη
240 Βερτράνδος
241 Βετούριος
242 Βηθεσδά
243 Βηρία
244 Βήριος
245 Βήρυλλος
247 Βησσαρία
248 Βησσαρίων
249 Βιάγκα
250 Βιασεσλάβος
251 Βιβή
252 Βιβιανή
253 Βιβιανός
255 Βίβος
256 Βιδζίν
257 Βικέντια
258 Βικέντιος
259 Βίκτωρας
260 Βικτώρια
261 Βιλελμίνη
262 Βιλλιβρόρδος
263 Βίλμα
264 Βίλντα
265 Βίλντε
266 Βιμποράδα
267 Βίνος
268 Βιόλα
269 Βιολάνθη
270 Βιολάνθης
271 Βιολέτα
272 Βιολετής
273 Βιργίλιος
274 Βιργινία
275 Βιργίνιος
276 Βιρίλα
277 Βιτιμία
278 Βιτιμίων
279 Βιτώριος
280 Βλαδιμήρα
281 Βλαδίμηρος
282 Βλαδισλάβα
283 Βλαδισλάβος
284 Βλάμης
285 Βλασία
286 Βοδοάλδος
287 Βολφγάγγος
288 Βονιφατία
289 Βονιφάτιος
290 Βοόζ
291 Βόσβα
292 Βόσβας
293 Βουκασίνη
294 Βουκασίνος
295 Βούλγη
296 Βούλγης
297 Βουλπιανός
298 Βρένδα
299 Βρένδας
300 Βρετάνη
301 Βρετάνιος
302 Βριθγουόλντος
303 Βρούτος
304 Βρυώνη
305 Βρυώνης
306 Βύρων
309 Γαβριηλία
310 Γαία
311 Γάια
312 Γάιος
313 Γαλάντης
314 Γαλιλαία
315 Γαλιλαίος
316 Γάλλα
317 Γάλλος
318 Γαμαλιήλ
319 Γαρδία
320 Γαρουφαήλ
321 Γαυδεντία
322 Γαυδέντιος
323 Γεδεούσα
324 Γεδεών
325 Γέδιος
326 Γεϊθαζέτ
327 Γεμέλα
328 Γέμελος
329 Γενεβιέβη
330 Γεντηλία
331 Γεντήλιος
332 Γερβασία
333 Γερβάσιος
334 Γερμάνα
335 Γερμανός
336 Γερτρούδη
337 Γερτρούδος
338 Γεσθημανή
339 Γεϋθαζέτ
340 Γιάρετ
341 Γιεσάκ
342 Γιεσακία
343 Γιολάντα
344 Γιόνα
345 Γιόνας
346 Γιούι
347 Γκαμπριέλα
348 Γκασπάρ
349 Γκιζέλα
350 Γκίλντας
351 Γκιούλα
352 Γκράτσια
353 Γοβδέλαος
354 Γοβδέλια
355 Γοθαζάτ
356 Γολιάθης
357 Γολινδούχ
358 Γόρασδος
359 Γοτθία
360 Γότθος
361 Γουδελία
362 Γουιλφρέδη
363 Γουιλφρέδος
364 Γουϊνιφρέδη
366 Γουίρο
367 Γουλιέλμη
368 Γουλιέλμος
369 Γουολβούργα
370 Γουολβούργος
371 Γουρία
372 Γουρίας
373 Γρατία
374 Γρατίων
375 Δαβάκη
376 Δαβάκης
377 Δαβίδ
378 Δαβιδία
379 Δάδας
380 Δαλματία
382 Δαλμάτιος
383 Δάναβη
384 Δάναβος
385 Δάναξ
386 Δανιήλ
387 Δάντης
388 Δαρεία
390 Δαρείος
391 Δαύκτη
392 Δαύκτος
393 Δείνα
394 Δεισδαιμόνα
395 Δεναχίς
396 Δέρβης
397 Δεσιδέρια
398 Δεσιδέριος
399 Διγνόρα
400 Διγνόρος
401 Δολώρα
402 Δολώρος
403 Δομετία
404 Δομέτιος
405 Δομηνίκη
406 Δομήνικος
407 Δόμνα
408 Δομνάς
409 Δόμνος
411 Δονάγη
412 Δόναγος
413 Δονάτα
414 Δόσα
415 Δοσάς
416 Δούκας
417 Δούκισσα
418 Δουνστάνος
419 Δροστάν
420 Δύμφνα
422 Δυράνδη
423 Δύρανδος
424 Δυφρίγη
425 Δυφρίγος
426 Εασία
427 Εάσιος
428 Εβελίνα
429 Εβελίνος
430 Εβεντία
431 Εβέντιος
432 Έβερ
433 Εβόρη
434 Εβόρης
435 Εδμόνδη
436 Εδμόνδος
437 Εδουάρδα
438 Εδουάρδος
439 Εδουίνη
440 Εδουίνος
441 Εδφρίθος
442 Εζεκίας
443 Εθελβούργη
444 Εθελμπέρτα
445 Εθελμπέρτος
447 Εϊλιανή
448 Εϊλιανός
449 Ελάππας
450 Ελβίρα
451 Ελβίρος
452 Ελεάζαρ
453 Ελεαζαρία
454 Ελεονώρα
455 Ελεόνωρος
456 Ελισαβάν
457 Ελισάβετ
458 Ελισσαία
459 Ελισσαίος
460 Ελφρίδα
461 Εμμανουήλ
462 Έμπα
463 Ενναθά
464 Ενναθάς
465 Ενόη
466 Ενόης
467 Εντβέρτα
468 Εντβέρτος
469 Εντίθ
470 Ενώχ
471 Εξπεδίτη
472 Εξπέδιτος
473 Επιτάκιος
474 Επούλη
475 Επούλων
476 Εράλδα
477 Ερεννία
478 Ερέννιος
479 Ερκονγουάλδη
480 Ερκονγουάλδος
481 Ερμινίγγελδος
482 Ερμυλία
483 Ερμύλος
485 Ερνέστα
486 Ερνέστος
487 Ερριέτα
488 Ερρίκα
489 Ερρίκος
490 Ερσιλία
491 Ερσίλιος
492 Ερχάρδος
493 Εσθήρ
494 Εσμεράλδα
495 Εσμεράλδος
496 Εστέλλα
497 Έτνα
498 Εύα
499 Ευγέων
500 Ευδαμίδας
501 Ευδάμιππος
502 Ευμενίδες
503 Ευσίγνια
504 Ευσίγνιος
505 Εφραίμ
506 Εφραιμία
507 Ζαϊμης
508 Ζαΐρα
509 Ζακελίνα
510 Ζακχαία
511 Ζακχαίος
513 Ζανιθά
514 Ζανιθάς
515 Ζαρίφης
516 Ζαρίφισσα
517 Ζαχαρίας
518 Ζεβεδαίος
519 Ζεβινά
520 Ζεβινάς
521 Ζεύς
522 Ζεφερίνο
523 Ζίνια
524 Ζίνιος
525 Ζνεζιάνα
526 Ζοζεφίνα
527 Ζουμπουλία
528 Ζοφιήλ
529 Ζυγμούνδη
530 Ζυγμούνδος
531 Ζωζέφ
532 Ζώρζ
533 Ζωρζέττα
534 Ηγάθραξ
535 Ηλιάς
536 Ηλιού
537 Ηρ
538 Ήρα
539 Ηρακλείμουσα
540 Ηρακλείμων
541 Ηρακλής
542 Ησαΐα
543 Ησαΐας
544 Ησαύ
545 Ησκόος
546 Θαδδαίος
547 Θαθουήλ
548 Θαμπελίνα
549 Θαμπελίνος
550 Θαρρά
551 Θεκεμίνα
552 Θέλμα
553 Θεοδιχίλδη
554 Θέονταρτ
555 Θεοτόνιος
556 Θωμαΐς
557 Θωμάς
558 Ιάγος
559 Ιακωβία
560 Ιάκωβος
561 Ιάμβλιχος
562 Ιανουαρία
563 Ιανουάριος
564 Ιαφέθ
565 Ιβάν
566 Ιβελίνα
567 Ιβιστίων
568 Ιγνατία
569 Ιγνάτιος
570 Ιεζάβελ
571 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
572 Ιερεμίας
573 Ιερουσαλήμ
574 Ιησούς
576 Ιήσουσα
577 Ίλια
578 Ιλίαν
579 Ιλίνα
580 Ίλιος
581 Ιλτούδη
582 Ιλτούδος
583 Ινγενιανή
584 Ινγενιανός
585 Ίνδης
586 Ινδίς
587 Ιννοκέντια
588 Ιοβάν
589 Ιουβενάλια
590 Ιουβενάλιος
591 Ιουβεντίνη
592 Ιούδα
593 Ιούδας
594 Ιούλιος
595 Ιουνία
596 Ιουνίας
597 Ιούστα
599 Ιούστος
600 Ισαακία
601 Ισαβέλλα
602 Ισέ
603 Ισμαήλ
604 Ισμαηλία
605 Ιωακείμ
606 Ιωακειμία
607 Ιωάννα
608 Ιωάννης
609 Ιωάσαφ
610 Ιωασαφίνα
611 Ιωβία
612 Ιωήλ
613 Ιωνάθαν
614 Ίωνας
615 Ιωράμ
616 Ιωσήφ
617 Ιωσηφίνα
618 Ιωσίας
619 Κάθμπεργκ
620 Καθρίν
621 Κάι
622 Καικιλία
624 Καικίλιος
625 Καϊνάν
626 Καισαρεία
627 Καλανδίων
630 Κάλανη
631 Καλάνος
632 Καμέλια
633 Καμέλιος
634 Καμουήλ
635 Κάνδιδα
636 Κάνδιδος
638 Κανιδία
639 Κανίδιος
640 Κάντοκ
641 Καπίτη
642 Καπιτωλίνη
643 Καπίτων
644 Καραντόκια
645 Καραντόκιος
646 Καρλομάγνος
647 Κάρμεν
648 Καρόλα
649 Καρολίνα
650 Κάρολος
651 Καρτέγιος
652 Κασδόα
653 Κάσδοος
654 Καστιήλ
655 Καστιηλία
656 Καστίνη
657 Καστίνος
658 Κάστος
659 Καττίδιος
660 Καττύιος
661 Κάτων
662 Κέβιν
663 Κεβόρκ
664 Κελεστίνη
665 Κελεστίνος
666 Κενδέα
667 Κενδέας
668 Κένεθ
669 Κενσουρίνος
670 Κεντιγκέρνος
671 Κεντυρία
672 Κέολγουλφ
673 Κέρρη
674 Κηφά
675 Κηφάς
676 Κιάρα
677 Κιαράν
678 Κλαούντια
679 Κλάρα
680 Κλάρας
681 Κλαύδια
682 Κλαύδιος
683 Κλέλια
684 Κλέλιος
685 Κοκκώνα
686 Κολμαν
687 Κολούμβα
689 Κομασία
690 Κομάσιος
691 Κομγάλιος
692 Κοντσέτα
693 Κορεμνών
694 Κουάρτα
695 Κουάρτος
696 Κουαρτοσίλλα
697 Κουαρτοσίλλας
698 Κουθβέρτα
699 Κουθβέρτος
700 Κουϊνίδια
701 Κουϊνίδιος
702 Κουίντα
703 Κουίντος
704 Κουρνούτας
705 Κουρνουτία
706 Κούρτια
707 Κούρτιος
708 Κρήσκη
709 Κρήσκων
710 Κρίσπα
711 Κρίσπος
712 Κρίστι
713 Κύμινος
714 Κυπρίλλα
715 Κύπριλλος
716 Κύρα
717 Κυρίνια
718 Κυρίνιος
719 Κυρμιδώλη
720 Κυρμιδώλης
721 Κύρος
722 Κωνσταντίνα
723 Κωνσταντίνος
724 Λαβίνια
725 Λαβίνιος
726 Λάζαρος
727 Λαϊόβα
728 Λαιτήσια
729 Λαιτήσιος
730 Λάντερν
731 Λαυρέντιος
732 Λεβέντης
733 Λεβεντία
734 Λεϊλά
735 Λεονάρδος
736 Λεοπολδίνα
737 Λεοπόλδος
738 Λητώ
739 Λιβερία
740 Λιβέριος
741 Λίζα
742 Λιζέτα
743 Λίλη
744 Λίλης
745 Λιλιάνα
746 Λίλιθ
748 Λιμπερτυ
749 Λινάρδος
750 Λίντα
751 Λιουντμιλα
752 Λιτίνα
753 Λόβη
754 Λογγίνα
755 Λογγίνος
756 Λοΐζος
757 Λόλα
758 Λολλία
759 Λολλίων
760 Λορελάη
761 Λορένα
762 Λορένσε
763 Λορέντζος
764 Λόττις
765 Λούης
766 Λούθηρος
767 Λουίζα
768 Λουΐζος
769 Λουκούλα
770 Λούκουλος
771 Λουκρητία
772 Λουκρήτιος
774 Λουμινίτα
775 Λουντμίλα
776 Λουπία
777 Λούπων
778 Λούση
779 Λουσίλ
780 Λωτ
781 Μαβριανή
782 Μαβριανός
783 Μαγκλόρια
784 Μαγκλόριος
785 Μάγος
786 Μάγος η
787 Μαδιάμ
788 Μαθίλδη
789 Μαθουσάλας
790 Μαϊδούλφη
791 Μαϊδούλφος
792 Μάϊκολ
793 Μαΐωρ
794 Μακή
795 Μαλάχ
796 Μαλαχίας
797 Μαλβίνα
798 Μαλίχα
799 Μαλοχία
800 Μάλχος
801 Μαμέλχθα
802 Μαμίλιος
803 Μαμμίλια
804 Μαμύκα
805 Μανάνα
806 Μάνασσης
807 Μανεθώ
808 Μανέθων
809 Μανήν
810 Μάνθος
811 Μανούσος
812 Μαντόνα
813 Μαξίμη
814 Μάξιμος
815 Μαουγάλδιος
816 Μαράτα
817 Μάργκαρετ
818 Μαρδαρία
819 Μαρδάριος
820 Μαρδικούλα
821 Μαρδονία
822 Μάρδων
823 Μαρέα
824 Μαρέβα
825 Μάρθα
826 Μαρθάς
827 Μαρθίλια
828 Μαριάμνη
829 Μαριάνα
830 Μαρίκα
831 Μαρίνα
832 Μαρινέλλα
833 Μαρίνος
834 Μάριος
835 Μάρκος
836 Μαρλένα
837 Μαρουθά
838 Μαρουθάς
839 Μαρς
840 Μαρτίνα
841 Μαρτίνος
842 Μαρτύροχος
843 Ματθαία
844 Ματθαίος
845 Ματίλδα
846 Ματίλθη
847 Ματούρος
848 Μαυρικία
849 Μαυρίκιος
850 Μαϋσιμάς
851 Μαχάρ
852 Μεδούλη
853 Μέδουλος
854 Μελίκα
855 Μελχιόρ
856 Μελχισεδέκ
857 Μένδρη
858 Μένδρης
859 Μενεξές
860 Μενεξία
861 Μερκουλιάλιος
862 Μερκουρία
863 Μερκούριος
864 Μέρτια
865 Μεσίρα
866 Μέσιρος
867 Μεσσίας
868 Μεχμέτ
869 Μικέλης
870 Μιλδρέδη
871 Μίλκα
872 Μίλος
873 Μιράντα
875 Μιρέλλα
876 Μίρνα
877 Μίσδας
878 Μισιρλής
879 Μισιρλού
880 Μιχαήλ
881 Μιχαηλία
882 Μιχαία
883 Μιχαίος
884 Μοδέστα
885 Μόνικα
886 Μονίκης
887 Μοντάνα
888 Μοντανός
889 Μόσχα
890 Μουράτιος
891 Μπάγια
892 Μπακάρ
893 Μπακαρία
894 Μπατζίμι
895 Μπατζιμία
896 Μπέκαν
897 Μπελίντα
898 Μπέλος
899 Μπέτυ
900 Μπιάνκα
901 Μπόγιαν
902 Μπογιάνα
903 Μπόρις
904 Μποσγουέλ
905 Μπριγκίτα
907 Μυριέλλα
908 Μύρνα
909 Μωησής
910 Μωικώ
911 Μώκια
912 Μώκιος
913 Μωρήν
914 Μωυσής
915 Μωυσία
916 Ναασσών
917 Ναζαρέτ
918 Ναζαρία
919 Ναζάριος
920 Ναζλή
921 Ναθαλία
922 Ναθάν
923 Ναθαναήλ
924 Ναθαναηλία
925 Ναούμ
926 Ναούμα
927 Ναπολέων
928 Ναρσή
929 Ναρσής
930 Νασρεντίν
931 Νασσίμ
932 Ναταλία
934 Νατάλιος
935 Νατάσα
936 Νατέλα
937 Νατζίμπ
938 Ναχώρ
939 Νεάδα
940 Νέβη
941 Νείλος
942 Νέλια
943 Νέπα
944 Νέπως
945 Νέρδα
946 Νέρδων
947 Νέσταβος
948 Νεφθαλείμ
949 Νέφθυς
950 Νίνιαν
951 Νιρσάς
952 Νισέρ
953 Νοηλμάρης
954 Νόννα
955 Νόρμα
956 Νουά
957 Νταϊάνα
958 Νταίζη
959 Νταίηβιτ
960 Ντάλια
961 Ντάνα
962 Ντάνια
963 Ντανιέλ
964 Ντάνιελ
965 Ντανιέλα
966 Ντέρεκ
967 Ντεσισλάβα
968 Ντιάνα
969 Ντιλάιλα
970 Ντιράν
971 Ντιράντι
972 Ντομένικα
973 Ντομινίκ
974 Ντόναλντ
975 Ντόναν
976 Ντονάτα
977 Ντονατέλα
978 Ντονέλλα
979 Ντόρα
980 Ντορζής
981 Ντορίνα
982 Ντόροθυ
983 Νώε
985 Οβδιός
986 Οβιδία
987 Οβίδιος
988 Οδηράν
989 Οζίας
990 Οθέλλα
991 Οθέλλος
992 Όθων
993 Οθωνία
994 Όλγα
995 Όλδα
996 Ολδάς
997 Ολένα
998 Ονουφρία
999 Ονούφριος
1000 Ονωράτη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία