Εορτές 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυρας Αγία Χριστοδούλη Άγιος Δάμασος Άγιος Κρίσπος Κρίσπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιουλιανή Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας Άγιος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Όσιος Κασσιανός Προφήτης Ἀμώς Ωσηέ
Ελληνικό
1 Αβερκία
2 Αβέρκιος
3 Αβούδιμος
4 Αγγελική
5 Αγγερούλα
6 Αγγερούλης
7 Αγόραστος
8 Αγράφω
9 Αγρυπνία
10 Αερίας
11 Αθανασία
12 Αθανάσιος
13 Αθεόνα
14 Αικατερίνη
17 Αικατερίνος
18 Αιμιλένια
19 Αιμιλίνα
20 Αίστυ
21 Ακάθιστη
22 Ακακία
23 Ακάκιος
25 Ακεψιμάς
26 Ακίνδυνος
27 Ακρίβη
28 Αλέκα
29 Αλέκος
30 Αλεξάγγελος
31 Αλεξιώτισσα
32 Αλωνία
33 Αλώνιος
34 Αμαλιάννα
35 Αναγνώστης
36 Αναλίζα
37 Ανάργυρη
38 Αναστασία
39 Αναστάσιος
40 Ανδροπελαγία
41 Ανδροπελαγίας
42 Ανεκτή
43 Άνεκτος
44 Ανεμπόδιστη
45 Ανεμπόδιστος
47 Ανερίνα
48 Ανέστης
49 Ανθήλια
50 Ανθηνίκη
51 Ανθηνίκος
52 Ανθοδέσμη
53 Ανθονίκη
54 Ανθυποβάγγελος
55 Αννακαίτη
56 Ανναλίζα
57 Ανναρέα
58 Άνοιξη
59 Αντωνίκη
60 Αντωνίκος
61 Αντώνιος
62 Ανώνυμη
63 Ανώνυμος
64 Απλοδώρα
65 Απλόδωρος
66 Αποστολένα
67 Αποστολία
68 Απόστολος
70 Αρεστή
71 Αριάνθη
72 Άριστος
73 Αροδάφνη
74 Αρσενία
75 Αρσένιος
76 Άρτα
77 Άρτας
78 Ασάφεια
79 Ασάφιος
80 Ασημάκης
81 Ασημίνα
82 Ασπρούλα
83 Αστή
84 Αστός
85 Ασύγκριτη
86 Ασύγκριτος
87 Ασχολία
88 Αυγερινή
89 Αυγερινός
90 Αυτονομία
91 Αφέντρα
92 Αφθονία
93 Αφθόνιος
95 Αφράτος
96 Αφροκόμη
97 Αφροξυλάνθη
98 Αφρούλα
99 Άχθος
100 Βαμβακία
101 Βάνα
102 Βανίνα
103 Βάννα
104 Βαρυτίμη
105 Βαρύτιμος
106 Βαρυψαβάς
107 Βασιανή
108 Βασιάνθη
109 Βασιλεία
110 Βασίλειος
112 Βασιλένια
113 Βασιλοπούλα
114 Βεβαία
115 Βηθλεεμίτισσα
116 Βηχιανή
117 Βηχιανός
120 Βιβέτα
121 Βίλμα
122 Βιολάνθη
123 Βιολάνθης
124 Βρετή
125 Βρετός
126 Βρέφος
127 Γαλακτοτροφούσα
128 Γαλάνθη
129 Γαλάτα
130 Γαλατάς
131 Γαλάτειος
132 Γαλατερούσα
133 Γεάδη
134 Γεάδης
135 Γεννάδιος
136 Γεράκης
137 Γερακίνα
138 Γερασίμη
139 Γεράσιμος
140 Γερόλεμος
141 Γεωργία
142 Γεωργιάννα
143 Γεωργιλιάνα
144 Γεώργιος
145 Γεωργογιάννα
146 Γεωργογιάννης
147 Γιολένα
148 Γιούλα
149 Γιούλης
150 Γιωργιάννα
151 Γιωργοδήμας
152 Γραμματή
153 Γρηγεντία
154 Γρηγέντιος
155 Γρηγορία
156 Γρηγόριος
157 Γρηγοροβία
158 Γρηγορόβιος
159 Δάδας
160 Δακρυρροούσα
161 Δάσιος
162 Δεισδαιμόνα
163 Δεναλία
164 Δεσμάρη
165 Δεσποιγιάννα
166 Δημητράνα
167 Δημητράσπα
168 Δημία
169 Δήμιος
170 Δημοκρατία
171 Διάδοχος
172 Διαλεχτή
173 Διαλεχτός
174 Διανέλια
175 Διανέλλος
176 Διγενής
177 Δικαία
178 Δούλη
179 Δωρίνα
180 Εβίνα
181 Εγκυμονούσα
182 Εζεκία
183 Εθνεγερσία
184 Εθνεγέρσιος
185 Ειρηάννα
186 Ειρηλένα
187 Ειρηνάντη
188 Ειρηνόνη
189 Ειρηστέλλα
190 Εισόδιος
191 Εκατονταπυλιανή
192 Εκδίκηση
193 Ελαιάνθη
194 Έλβη
195 Ελεάνα
196 Ελεάνθη
197 Ελεήστρια
198 Ελεντίνα
199 Ελεντίνος
200 Ελέσα
201 Ελιάνθη
202 Ελίνα
203 Ελιρόη
204 Ελισσαίος
205 Ελλάδιος
206 Ελπιδηφόρος
207 Έρασμος
208 Έρις
209 Έρμα
210 Ερμηνεία
211 Ερωτοθέα
212 Ευαγγελία
213 Ευάρεστος
214 Ευγενίκη
215 Ευγενίκος
216 Εύη
217 Ευήθιος
218 Ευλαβής
219 Ευλαβία
220 Ευλαμπία
222 Ευλάμπιος
223 Ευλογία
224 Ευλόγιος
225 Ευνούχος
226 Εύρετος
227 Ευρωπαία
228 Ευστάθιος
229 Ευστοργία
230 Ευστόργιος
231 Ευστρατία
232 Ευστράτιος
233 Ευτέξιος
234 Ευτύχης
235 Ευψυχία
236 Ευψύχιος
237 Έφη
238 Εφουλίνα
239 Ζαφειρία
240 Ζένια
241 Ζένιος
242 Ζέτα
243 Ζωή
244 Ζώης
245 Ζωοδόχος
246 Ζώσιμη
247 Ηγουμένη
248 Ηλιογέννητη
249 Ηλιοστάλακτη
250 Ηλιοστάλακτος
251 Ηλιόφωτος
252 Ήρκος
253 Θαυμαστός
254 Θεαγώνη
255 Θεαγώνης
256 Θεμέλη
257 Θεμελίνα
258 Θεογνωσία
259 Θεογνώσιος
260 Θεοδηγία
261 Θεοδούλη
262 Θεόδουλος
264 Θεοείδη
265 Θεόειδος
266 Θεόκλεια
267 Θεοκρίτη
268 Θεοκτίστη
269 Θεόκτιστος
270 Θεολήπτη
271 Θεόληπτος
272 Θεολογία
273 Θεολόγος
274 Θεόπεμπτος
275 Θεοπίστη
276 Θεόπιστος
277 Θεοσέβειος
278 Θεοσκέπαστη
279 Θεοστήρικτος
280 Θεοτόκης
281 Θεοτόκος
282 Θεοτόνια
283 Θεοφύλακτη
284 Θεοφύλακτος
285 Θεοχάρης
286 Θεοχαρία
287 Θέρμων
288 Θέσια
289 Θέσιος
290 Θεσπεσία
291 Θεσσαλονίκη
293 Θυμιούλλα
294 Ιλαρία
295 Ιλαρίων
296 Ίτα
297 Καθολική
298 Καθολικός
299 Καλή
300 Καλήμορφη
301 Καληρόη
302 Καλιάνδη
303 Καλιάνθη
304 Καλίτσα
305 Κάλλη
306 Καλληδόνης
307 Καλλής
308 Καλλιάδης
309 Καλλιάναξ
310 Καλλιάνασσα
311 Καλλιάνειρα
312 Καλλίβιος
313 Καλλιδίκη
314 Καλλίος
315 Καλλιτροπία
316 Καλλίτροπος
317 Καλόγερος
318 Καλόγρια
319 Καλοθετίνα
320 Καλόθετος
321 Καλομαρία
322 Καλός
323 Κανέλλα
324 Κανέλλος
325 Καριοφύλλης
326 Καριοφυλλιά
327 Κατελίνα
328 Κεράνη
329 Κερασία
330 Κεράσιος
331 Κλεόπατρος
332 Κομάνθη
333 Κοντή
334 Κορίνα
335 Κοσμία
336 Κούλα
337 Κριλένια
338 Κυπριανή
339 Κυπριανός
340 Κυράννα
341 Κυράννας
342 Κυράτσω
343 Κυραψηλή
344 Κυριαίνα
345 Κυριαίνος
346 Κύριλλος
347 Λαμπροτρίτη
348 Λαμπροτρίτης
349 Λατομίτισσα
350 Λεάνθη
351 Λεβέντης
352 Λεβεντία
353 Λελούδα
354 Λεμονιά
355 Λεοντεύς
357 Λεοντόκαρδη
358 Λεοντόκαρδος
359 Λίβας
360 Λιθαρή
361 Λυγερή
362 Λυγερός
363 Μακρής
364 Μάλαμας
365 Μαλάμω
366 Μαναθώ
367 Μαρανθία
368 Μαράνθιος
369 Μαργαρίτα
370 Μαργαρίτης
371 Μαριαδώρα
372 Μάριαν
373 Μαριανέτα
374 Μαριάννας
375 Μαριάντζελα
376 Μαριβάνα
377 Μαρίζα
378 Μαριλίλη
379 Μαρκοζάνες
380 Μαρτυρία
381 Μαρτύριος
382 Μαρτυροκλέα
383 Μαρτυροκλής
384 Μαύρα
385 Μαυρικία
386 Μαυρίκιος
387 Μαύρος
388 Μεγαλήνη
389 Μεγάνδρη
390 Μέγανδρος
391 Μεδίμνη
392 Μέδιμνος
393 Μεδουσανθή
394 Μεθοδία
395 Μεθόδιος
396 Μεθυμάκης
397 Μελετία
398 Μελής
399 Μελιντίνος
400 Μελισσάνθη
401 Μελπίνα
402 Μερσίνα
403 Μεταξάς
404 Μεταξία
405 Μήλιος
406 Μηναία
407 Μηναίος
408 Μητροφάνης
409 Μίκαλλος
410 Μόσχω
411 Μπάτη
412 Μπάτης
413 Μπήλιω
414 Μυράνθη
415 Μυράνθης
416 Μυριαλλής
417 Μυροβλύτισσα
418 Μυροφόρα
419 Ναπολεοντία
420 Νάσος
421 Νεονέλλης
422 Νεονίλλη
423 Νεοφύτα
424 Νεόφυτος
425 Νερένια
426 Νέτζω
427 Νήφων
428 Νικοδιονυσία
429 Νικοδιονύσιος
430 Νικόχριστος
431 Νουνεχία
432 Νωαίνα
433 Νωαίνης
434 Οικουμένιος
435 Ομορφούλα
436 Ονησίφορος
437 Ορθοδοξία
438 Ορθόδοξος
439 Παγκοσμία
440 Παγκόσμιος
441 Παγώνα
442 Παις
443 Παλαιολογίνα
444 Παναγιώτα
445 Παναγιώτης
446 Πανουργιάς
447 Πανταζής
448 Παντάναξ
449 Παντάνασσα
450 Παντελεήμων
451 Παντελεούσα
452 Παντελιάς
453 Παπαδιά
454 Παράμονος
455 Παραμυθία
456 Παραμύθιος
457 Παρασκευή
458 Παράσχη
459 Παράσχος
460 Παρηγόριος
461 Παρθαγάπη
462 Παρίδης
463 Πάροδος
464 Πατήρ
465 Παυσολύπιος
466 Πελάγιος
467 Περιστέρης
468 Περμανθία
469 Περνιακή
470 Περνιακός
471 Πετράντα
472 Πετρώνιος
473 Πηγή
474 Πλουμή
475 Πλουμιστή
476 Πλουσία
477 Πλούσιος
478 Πλουτοδώρα
479 Πλουτόδωρος
480 Ποιμενία
481 Πολυάννα
482 Πολυζώη
483 Πολυκαρπία
484 Πολύκαρπος
485 Πολυτέλεια
486 Πολυτέλειος
487 Ποταμιαίνη
488 Ποταμιαίνος
489 Πούλια
490 Πούλιος
491 Πουλουδία
492 Πουλουδιός
493 Προαναγγελλομένη
494 Προδρομία
495 Πρόδρομος
500 Προσδόκη
501 Προσδόκιος
502 Προχόρη
503 Πρόχορος
504 Ριάνα
505 Ροζάνθη
506 Ροζάνθης
507 Ρούλα
508 Σαντορίνη
509 Σαραντία
510 Σαράντος
511 Σγούρος
512 Σεβαστή
513 Σεβαστός
516 Σιάτης
517 Σίμος
518 Σισώη
519 Σισώης
520 Σκιαδενή
521 Σκιαδενός
522 Σμαράγδα
523 Σμάραγδος
525 Σοφία
526 Σπηλιοπαναγιώτης
527 Σπήλιος
528 Σπορά
529 Σπόρος
530 Σπυρίδων
531 Σπυριδώνα
532 Σπυρονικόλαος
533 Σταματία
534 Σταματίνος
535 Σταμάτιος
536 Στάντης
537 Σταύρη
538 Σταυροθέα
539 Σταυρόθεος
540 Σταύρος
542 Στεργία
543 Στεργιακούλης
544 Στέργιος
545 Στυλιανή
546 Στυλιανός
547 Συμέλα
548 Συνετή
549 Συράκος
550 Συρράκος
551 Τάκης
552 Ταξιάρχης 
553 Ταράχη
554 Τεκούσα
555 Τίτσα
556 Τρέα
557 Τριάνθη
558 Τριανταφυλλιά
559 Τριαντάφυλλος
560 Τρίαρος
561 Τριάς
564 Τροοδία
565 Τροόδιος
566 Τρυγών
567 Τρυφερή
568 Τρυφερός
569 Τυφλός
570 Τυχική
571 Τυχικός
572 Φαίη
573 Φανερωμένη
574 Φανή
575 Φανουρία
576 Φανούριος
577 Φιλήσυχη
578 Φιλήσυχος
579 Φιλογονία
580 Φιλογόνιος
581 Φιλόθεος
582 Φλόγα
583 Φλώρα
585 Φυλακτός
586 Φωστηρία
587 Φωστήριος
588 Φωτεινή
589 Φωτεινός
590 Χάιδος
591 Χάιδω
592 Χαραλαμπία
593 Χαράλαμπος
594 Χαριτωμένη
595 Χαριτωμένος
596 Χαρτοφίλης
597 Χελώνα
598 Χήρα
599 Χήρος
600 Χρηστέλλα
601 Χρήστος
602 Χριστάλλα
605 Χρίστια
606 Χριστιανή
607 Χριστιανός
608 Χριστίνα
609 Χριστίνος
610 Χριστοδούλα
611 Χριστόδουλος
612 Χριστοθέα
613 Χριστός
618 Χρίστος
619 Χριστοφόρα
620 Χριστόφορος
621 Χριστώνυμη
622 Χριστώνυμος
623 Χρόνιος
624 Χρυσανδρέας
625 Χρυσάφιος
626 Χρυσαφίς
627 Χρυσηλία
628 Χρυσήλιος
629 Χρυσοβαλάντη
630 Χρυσοβαλάντης
631 Χρυσοπηγή
632 Χρυσοπλόκη
633 Χρυσοπλόκος
634 Χρυσοστόμη
635 Χρυσόστομος
636 Χρυσοτέλειος
637 Χρυστάλλα
640 Χρυστέλλα
641 Ωραιάνθη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία