Εορτές 27 Νοεμβρίου: Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας Όσιος Πινούφριος Πινουφρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης Άγιος Θεοδόσιος του Τυρνόβου Άγιος Ιάκωβος ο θαυματουργός επίσκοπος Ροστοβίας Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης Όσιος Ναθαναήλ Όσιος Παλλάδιος
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγόραστος
6 Αερίας
7 Αθανασία
8 Αθανάσιος
9 Αθεόνα
10 Αικατερίνη
13 Αικατερίνος
14 Αιμιλένια
15 Αιμιλίνα
16 Αίστυ
17 Ακάθιστη
18 Ακακία
19 Ακάκιος
21 Ακεψιμάς
22 Ακίνδυνος
23 Ακρίβη
24 Αλέκα
25 Αλέκος
26 Αλεξάγγελος
27 Αλεξιώτισσα
28 Αλωνία
29 Αλώνιος
30 Αμαλιάννα
31 Αναγνώστης
32 Αναλίζα
33 Ανάργυρη
34 Αναστασία
35 Αναστάσιος
36 Ανδροπελαγίας
37 Ανεκτή
38 Άνεκτος
39 Ανεμπόδιστη
40 Ανεμπόδιστος
42 Ανερίνα
43 Ανέστης
44 Ανθήλια
45 Ανθηνίκη
46 Ανθοδέσμη
47 Ανθυποβάγγελος
48 Αννακαίτη
49 Ανναλίζα
50 Ανναρέα
51 Άνοιξη
52 Αντωνίκη
53 Αντωνίκος
54 Αντώνιος
55 Απλοδώρα
56 Απλόδωρος
57 Αποστολένα
58 Αποστολία
59 Απόστολος
61 Αρεστή
62 Αριάνθη
63 Άριστος
64 Αρσενία
65 Αρσένιος
66 Άρτα
67 Αρτάκης
68 Ασάφεια
69 Ασάφιος
70 Ασημάκης
71 Ασημίνα
72 Ασπρούλα
73 Αστή
74 Αστός
75 Ασύγκριτη
76 Ασύγκριτος
77 Ασχολία
78 Αυγερινή
79 Αυγερινός
80 Αυτονομία
81 Αφέντρα
82 Αφθονία
83 Αφθόνιος
85 Αφράτος
86 Αφροκόμη
87 Αφροξυλάνθη
88 Αφρούλα
89 Άχθος
90 Βαλσαμή
91 Βαλσάμων
92 Βαμβακία
93 Βάμβαξ
94 Βάνα
95 Βανίνα
96 Βάννα
97 Βαρυτίμη
98 Βαρύτιμος
99 Βασιανή
100 Βασιάνθη
101 Βασιλεία
102 Βασίλειος
103 Βασιλένια
104 Βασιλοπούλα
105 Βεβαία
106 Βηθλεεμίτισσα
107 Βηχιανή
108 Βηχιανός
111 Βιβέτα
112 Βίλμα
113 Βιολάνθη
114 Βιολάνθης
115 Βρετή
116 Βρετός
117 Βρέφος
118 Γαλακτοτροφούσα
119 Γαλάνθη
120 Γαλάτα
121 Γαλατάς
122 Γαλάτειος
123 Γαλατερούσα
124 Γεάδη
125 Γεάδης
126 Γεννάδιος
127 Γεράκης
128 Γερακίνα
129 Γερασίμη
130 Γεράσιμος
131 Γεωργία
132 Γεωργιάννα
133 Γεωργιλιάνα
134 Γεώργιος
135 Γιολένα
136 Γιούλα
137 Γιούλης
138 Γιωργιάννα
139 Γραμματή
140 Γραμματική
141 Γραμματικός
142 Γρηγεντία
143 Γρηγέντιος
144 Γρηγορία
145 Γρηγόριος
146 Γρηγοροβία
147 Γρηγορόβιος
148 Δάδας
149 Δακρυρροούσα
150 Δάσιος
151 Δεισδαιμόνα
152 Δεναλία
153 Δεσμάρη
154 Δεσποιγιάννα
155 Δημητράνα
156 Δημητράσπα
157 Δημία
158 Δήμιος
159 Δημοκρατία
160 Διάδοχος
161 Διαλεχτή
162 Διαλεχτός
163 Διγενής
164 Δικαία
165 Δούλη
166 Δωρίνα
167 Εβίνα
168 Εγκυμονούσα
169 Εζεκία
170 Εθνεγερσία
171 Εθνεγέρσιος
172 Ειρηάννα
173 Ειρηλένα
174 Ειρηνάντη
175 Ειρηστέλλα
176 Εισόδιος
177 Εκατονταπυλιανή
178 Εκδίκηση
179 Ελαιανθη
180 Έλβη
181 Ελεάνα
182 Ελεάνθη
183 Ελεήστρια
184 Ελεντίνα
185 Ελεντίνος
186 Ελιάνθη
187 Ελίνα
188 Ελιρόη
189 Ελισσαίος
190 Ελλάδιος
191 Ελπιδηφόρος
192 Έρασμος
193 Έρις
194 Έρμα
195 Ερμηνεία
196 Ερωτοθέα
197 Ευαγγελία
198 Ευάρεστος
199 Ευγενίκη
200 Ευγενίκος
201 Εύη
202 Ευήθιος
203 Ευλαβής
204 Ευλαβία
205 Ευλαμπία
207 Ευλάμπιος
208 Ευλογία
209 Ευλόγιος
210 Ευνούχος
211 Εύρετος
212 Ευρωπαία
213 Ευστάθιος
214 Ευστοργία
215 Ευστόργιος
216 Ευστρατία
217 Ευστράτιος
218 Ευταξία
219 Ευτέξιος
220 Ευτύχης
221 Ευψυχία
222 Ευψύχιος
223 Έφη
224 Ζένια
225 Ζένιος
226 Ζέτα
227 Ζωή
228 Ζώης
229 Ζωοδόχος
230 Ζώσιμη
231 Ηγουμένη
232 Ηλιογέννητη
233 Ηλιοστάλακτη
234 Ηλιοστάλακτος
235 Ηλιόφωτος
236 Ήρκος
237 Θαυμαστός
238 Θεαγώνη
239 Θεαγώνης
240 Θεμέλη
241 Θεμελίνα
242 Θεογνωσία
243 Θεογνώσιος
244 Θεοδηγία
245 Θεοδούλη
246 Θεόδουλος
248 Θεοείδη
249 Θεόειδος
250 Θεόκλεια
251 Θεόκλητη
252 Θεοκρίτη
253 Θεοκτίστη
254 Θεόκτιστος
255 Θεολήπτη
256 Θεόληπτος
257 Θεολογία
258 Θεολόγος
259 Θεόπεμπτος
260 Θεοπίστη
261 Θεόπιστος
262 Θεοσέβιος
263 Θεοσκέπαστη
264 Θεοστήρικτος
265 Θεοτόκης
266 Θεοτόκος
267 Θεοτόνια
268 Θεοφύλακτη
269 Θεοφύλακτος
270 Θεοχάρης
271 Θεοχαρία
272 Θεράπων
273 Θέρμων
274 Θέσια
275 Θέσιος
276 Θεσπέσια
277 Θεσσαλονίκη
279 Θυμιούλλα
280 Ιλαρία
281 Ιλαρίων
282 Ίτα
283 Καλή
284 Καλήμορφη
285 Καληρόη
286 Καλιάνδη
287 Καλιάνθη
288 Καλίτσα
289 Κάλλη
290 Καλληδόνης
291 Καλλής
292 Καλλιάδης
293 Καλλιάναξ
294 Καλλιάνασσα
295 Καλλιάνειρα
296 Καλλίβιος
297 Καλλιδίκη
298 Καλλίος
299 Καλλιτροπία
300 Καλλίτροπος
301 Καλόγερος
302 Καλόγρια
303 Καλοθετίνα
304 Καλόθετος
305 Καλομαρία
306 Καλός
307 Καριοφύλλης
308 Καριοφυλλιά
309 Κατελίνα
310 Κεράνη
311 Κερασία
312 Κεράσιος
313 Κλεόπατρος
314 Κλεοπία
315 Κομάνθη
316 Κοντή
317 Κορίνα
318 Κοσμία
319 Κούλα
320 Κριλένια
321 Κυπριανή
322 Κυπριανός
323 Κυράννα
324 Κυράννας
325 Κυράτσω
326 Κυραψηλή
327 Κυριαίνα
328 Κυριαίνος
329 Κύριλλος
330 Λαμπροτρίτη
331 Λαμπροτρίτης
332 Λατομίτισσα
333 Λεάνθη
334 Λεβέντης
335 Λεβεντία
336 Λελούδα
337 Λεοντεύς
339 Λιθαρή
340 Λυγερή
341 Λυγερός
342 Μακρής
343 Μάλαμας
344 Μαλαματένια
345 Μαναθώ
346 Μαρανθία
347 Μαράνθιος
348 Μαργαρίτα
349 Μαργαρίτης
350 Μαριαδώρα
351 Μάριαν
352 Μαριανέτα
353 Μαριάννας
354 Μαριάντζελα
355 Μαριβάνα
356 Μαρίζα
357 Μαριλίλη
358 Μαρτυρία
359 Μαρτύριος
360 Μαρτυροκλέα
361 Μαρτυροκλής
362 Μαύρα
363 Μαυρικία
364 Μαυρίκιος
365 Μαύρος
366 Μεγάνδρη
367 Μέγανδρος
368 Μεδίμνη
369 Μέδιμνος
370 Μεδουσανθή
371 Μεθοδία
372 Μεθόδιος
373 Μεθυμάκης
374 Μελετία
375 Μελής
376 Μελιντίνος
377 Μελισσάνθη
378 Μελπίνα
379 Μερσίνα
380 Μεταξάς
381 Μεταξία
382 Μήλιος
383 Μηναία
384 Μηναίος
385 Μητροφάνης
386 Μίκαλλος
387 Μόσχω
388 Μπάτη
389 Μπάτης
390 Μυράνθη
391 Μυριανθέας
392 Μυριάνθη
393 Μυροβλύτισσα
394 Μυροφόρα
395 Ναπολεοντία
396 Νάσος
397 Νεονίλλη
398 Νεοφύτα
399 Νεόφυτος
400 Νερένια
401 Νέτζω
402 Νήφων
403 Νικοδιονυσία
404 Νικοδιονύσιος
405 Νικόχριστος
406 Νουνεχία
407 Οικουμένιος
408 Ομορφούλα
409 Ονησίφορος
410 Ορθοδοξία
411 Ορθόδοξος
412 Παγκοσμία
413 Παγκόσμιος
414 Παις
415 Παλάμουσα
416 Παναγιώτα
417 Παναγιώτης
418 Πανταζής
419 Παντάναξ
420 Παντάνασσα
421 Παντελεήμων
422 Παντελεούσα
423 Παντελιάς
424 Παπαδιά
425 Παράμονος
426 Παραμυθία
427 Παραμύθιος
428 Παρασκευή
429 Παράσχη
430 Παράσχος
431 Παρηγόριος
432 Παρθαγάπη
433 Παρίδης
434 Πάροδος
435 Πατήρ
436 Παυσολύπιος
437 Πελάγιος
438 Περιστέρης
439 Περμανθία
440 Περνιακή
441 Περνιακός
442 Πετράντα
443 Πετρώνιος
444 Πηγή
445 Πλουμιστή
446 Πλουσία
447 Πλούσιος
448 Πλουτοδώρα
449 Πλουτόδωρος
450 Ποιμενία
451 Πολυάννα
452 Πολυζώη
453 Πολυκαρπία
454 Πολύκαρπος
455 Πολυτέλεια
456 Πολυτέλειος
457 Πούλια
458 Πούλιος
459 Πουλουδία
460 Πουλουδιός
461 Προαναγγελλομένη
462 Προδρομία
463 Πρόδρομος
464 Προσδόκη
465 Προσδόκιος
466 Προχόρη
467 Πρόχορος
468 Πύρινος
469 Ριάνα
470 Ροζάνθη
471 Ροζάνθης
472 Ρούλα
473 Σαντορίνη
474 Σαραντία
475 Σαράντος
476 Σγούρος
477 Σεβαστή
478 Σεβαστός
481 Σιάτης
482 Σισώης
483 Σκιαδενή
484 Σκιαδενός
485 Σμαράγδα
486 Σμάραγδος
488 Σοφία
489 Σπηλιοπαναγιώτης
490 Σπήλιος
491 Σπορά
492 Σπόρος
493 Σπυρίδων
494 Σπυριδώνα
495 Σπυρονικόλαος
496 Σταματία
497 Σταματίνος
498 Σταμάτιος
499 Σταύρη
500 Σταύρος
501 Στέλιος
502 Στεργία
503 Στεργιακούλης
504 Στέργιος
505 Στυλιανή
506 Στυλιανός
507 Συμέλα
508 Συνετή
509 Συράκος
510 Συρράκος
511 Τάκης
512 Ταξιάρχης 
513 Ταράχη
514 Τεκούσα
515 Τίτσα
516 Τριάνθη
517 Τριανταφυλλιά
518 Τριαντάφυλλος
519 Τρίαρος
520 Τριάς
523 Τροοδία
524 Τροόδιος
525 Τρυγώνα
526 Τρυφερή
527 Τρυφερός
528 Τυφλός
529 Τυχική
530 Τυχικός
531 Φαίη
532 Φανερωμένη
533 Φανή
534 Φανουρία
535 Φανούριος
536 Φιλήσυχη
537 Φιλήσυχος
538 Φιλογονία
539 Φιλογόνιος
540 Φιλόθεος
541 Φλόγα
542 Φυλακτός
543 Φωστηρία
544 Φωστήριος
545 Φωτεινή
546 Φωτεινός
547 Χάιδος
548 Χάιδω
549 Χαραλαμπία
550 Χαράλαμπος
551 Χαριτωμένη
552 Χαριτωμένος
553 Χαρτοφίλης
554 Χελώνα
555 Χήρα
556 Χήρος
557 Χρηστέλλα
558 Χρήστος
559 Χριστάλλα
562 Χρίστια
563 Χριστιανή
564 Χριστιανός
565 Χριστίνα
566 Χριστίνος
567 Χριστοδούλα
568 Χριστόδουλος
569 Χριστοθέα
570 Χριστός
575 Χρίστος
576 Χριστοφόρα
577 Χριστόφορος
578 Χριστώνυμη
579 Χριστώνυμος
580 Χρόνιος
581 Χρυσανδρέας
582 Χρυσάφιος
583 Χρυσαφίς
584 Χρυσηλία
585 Χρυσήλιος
586 Χρυσοπηγή
587 Χρυσοπλόκη
588 Χρυσοπλόκος
589 Χρυσοστόμη
590 Χρυσόστομος
591 Χρυσοτέλειος
592 Χρυστάλλα
595 Ωραιάνθη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία