Εορτές 1 Δεκεμβρίου: Άγιος Θεόκλητος Επίσκοπος Λακεδαιμονίας Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων Ναούμ ο Ελκεσαίος Ναούμα Φιλαρέτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιθούσα η Νύμφη Αιθούσιος Ηλέκτρα Πλειάδα Λαμπηθώ Ἁλκυόνη Πλειάδα Μαία Πλαυκία Πλαύκιος Πλειάδα Πλείας Πλειώνη Πρώτις Στερόπη Πλειάδα Στονυχία Ταϋγέτη Ταΰγετος Υρία Υριέας
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανανίας ο Πέρσης Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Άγιος Σολόχων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Αρετή Όσιος Αντώνιος ο Νέος
Αρχαίο Ελληνικό
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aισχύλα
7 Aλεξιμήδη
8 Aμφίροος
9 Aριμήδης
10 Aριμήδη
11 Aσστομήδης
12 Eύαρδις
13 Nαΐς
14 Αάαρκος
15 Αάατος
16 Αάβακτος
17 Αἰακὸς
18 Αἰαντίδης
19 Αἰαντόδωρος
20 Ααρασσός
21 Ααρδαῒς
22 Αἲας
23 Αασίφορος
24 Αάσπετος
25 Άαστος
26 Αάσχετος
27 Άβα
28 Άβαβα
29 Άβαβος
30 Αβάδνη
31 Αβάδνης
32 Αβαεοδώρα
33 Αβαεόδωρος
34 Αβαζία ή Αβασγία
35 Αβάζιος
36 Αβαζίουσα
37 Αβάη
38 Αβαθμίδωτος
39 Αβαθμολόγητος
40 Αβαία
41 Αβαιοδόρα
42 Αβαιόδορος
43 Αβαιόδωρ
44 Αβαιοδώρα
45 Αβαιόδωρος
46 Αβαιοκρίτη
47 Αβαιόκριτος
48 Αβαίος
49 Αβαίστα
50 Αβαίστας
51 Αβάκαινα
52 Αβάκαινας
53 Αβάκεια
54 Αβακένα
55 Αβακένας
56 Αβακής
57 Άβακτη
58 Άβακτος
59 Αβαλόνιος
60 Αβάμμουσα
61 Αβάμμων
62 Αβάνθιος
63 Αβανθίς
64 Αβαντία καί Αμαντία
65 Αβαντιάδη
66 Αβαντιάδης
67 Αβαντιάς
68 Αβαντίδας
69 Αβαντίδη
70 Αβαντίδης
71 Αβαντίς
72 Αβαρβαρέη
73 Αβαρβαρέης
74 Αβάρβαρη
75 Αβάρβαρος
76 Αβαρη
77 Αβαρης
78 Άβαρις
79 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
80 Άβαρνος
81 Άβαρτη
82 Άβαρτος
83 Άβας
84 Αβάσγιος
85 Αβάσιτη
86 Αβάσιτος
87 Αβασκάντη
88 Αβασκάντιλλα
89 Αβασκάντιλλος
90 Αβάσκαντος
91 Άβγαρ
92 Αβδάραξος
93 Άβδηρα
94 Άβδηρος
95 Άβδης
96 Αβειρών
97 Αβελάρδος
98 Αβία
99 Αβιάδ
100 Αβιάθα
101 Αβιάθαρ
102 Αβιανία
103 Αβιανία
104 Αβιάνιος
105 Αβιανός
106 Αβίαντη
107 Αβίας
108 Αβίατη
109 Αβίατος
110 Αβιλλία
111 Αβίλλιος
112 Άβιος
113 Αβλαβία
114 Αβλάβιος
115 Αβλαβίων
116 Άβληρα
117 Άβληρος
118 Αβουναία
119 Αβουρνιά
120 Άβρα
121 Αβραγόρα
122 Αβραστης
123 Αβρέας
124 Αβρετία
125 Αβρέτιος
126 Αβρικία
127 Αβρίκιος
128 Αβρίππη
129 Άβριππος
130 Αβροκόμας
131 Αβροκόμη
132 Αβρόλας
133 Αβρονίκη
134 Αβρόντιον
135 Αβροπέδιλη
136 Αβροπέδιλος
137 Αβροσύνη
138 Αβροτέλεια
139 Αβροτέλειος
140 Αβρότονον
141 Αβρυλλίς
142 Άβρων
143 Αβρωνίς
144 Αβρωνυχίς
145 Αβρώνυχος
146 Αβρώτη
147 Άβρωτος
148 Άβυδος
149 Αγαθαγγέλα
150 Αγαθάγγελος
151 Αγαθάγητη
152 Αγαθάγητος
153 Αγαθαρχίς
154 Αγάθαρχος
155 Αγαθάγητος
156 Αγάθη
157 Αγαθημερίς
158 Αγαθήμερος
159 Αγαθίνος
160 Αγαθίππη
161 Αγάθιππος
162 Αγαθόβουλη
163 Αγαθόβουλος
164 Αγαθοδαίμουσα
165 Αγαθοδαίμων
166 Αγαθοδώρα
167 Αγαθόδωρος
168 Αγαθοκλέας
169 Αγαθόκλεια
170 Αγαθονίκη
171 Αγαθονίκης
172 Αγαθοπόδη
173 Αγαθόπους
174 Αγαθοσθένη
175 Αγαθοσθένης
176 Αγαθόστρατος
177 Αγαθότυχος
178 Αγάθυλλος
179 Αγάθυρνα
180 Αγάθυρνος
181 Αγάθυρσος
182 Αγάθων
183 Αγαθωνία
184 Αγαθωνύμη
185 Αγαθώνυμος
186 Αγαίος
187 Αγακλέης
188 Αγάκλεια
189 Αγάκλυτος
190 Αγαλιανός
191 Αγαλλία
192 Αγαλλίας
193 Αγαμεμνονίδη
194 Αγαμέμνων
195 Αγαμηδίδας
196 Αγαμήδη
197 Αγαμήδης
198 Αγαμηδίδα
199 Αγαμηδίδας
200 Αγαμήθη
201 Αγαμήθης
202 Αγανίκη
203 Αγανίππη
204 Αγανός
205 Αγαπαία
206 Αγαπαίος
207 Αγάπη
208 Αγαπήνωρ
209 Αγαπηνωρίς
210 Αγάπης
211 Αγαπητή
212 Αγαπητός
213 Αγαπτολέμα
214 Αγαπτόλεμος
215 Αγαρίστη
216 Αγασθένη
217 Αγασθένης
218 Αγασίας
219 Αγασίκλεια
220 Αγασικλής
221 Αγασικράτης
222 Αγασιμένης
223 Αγάσιμος
224 Αγασίππη
225 Αγάσιππος
226 Αγασσαμενός
227 Αγαστοφάνη
228 Αγαστοφάνης
229 Αγάστροφη
230 Αγάστροφος
231 Αγαύη
232 Αγαυός
233 Αγαφάντη
234 Αγάφαντος
235 Αγγέλα
236 Αγγελία
237 Αγγελικός
238 Αγγελίων
239 Άγγελος
240 Αγγενίδας
241 Αγέα
242 Αγέας
243 Αἰγέας
244 Αγελάδας
245 Αγελαϊς
246 Αγέλαος
247 Αγέλας
248 Αγελέα
249 Αγέλεως
250 Αγέλοχος
251 Αγεμάχη
252 Αγέμαχος
253 Αγεπόλεια
254 Αγέπολις
255 Αγέρωχη
256 Αγέρωχος
257 Αἰγεὺς
258 Αγεσιμβροτίς
259 Αγεσίμβροτος
260 Αγεστράτη
261 Αγέστρατος
262 Αγεύουσα
263 Αγεύς
264 Αγεχόρη
265 Αγέχορος
266 Αγήμων
267 Αγήνωρ
268 Αγηνωρίς
269 Αγησάνδρα
270 Αγήσανδρος
271 Αγήσαρχος
272 Αγησίας
273 Αγησιδάμας
274 Αγησίδαμος
275 Αγησίλαος
276 Αγησιλοχίς
277 Αγησίλοχος
278 Αγησίμαδος
279 Αγησιμάχη
280 Αγησίμαχος
281 Αγησίμβροτος
282 Αγησινόη
283 Αγησίνοος
284 Αγησίπολις
285 Αγησίππη
286 Αγήσιππος
287 Αγησιστράτη
288 Αγησίστρατος
289 Αγησίχαρις
290 Αγησιχόρη
291 Αγησίχορος
292 Αγήτας
293 Άγητος
294 Αγήτως
295 Αγία
296 Αγίας
297 Αγιάτις
298 Αγιδώς
299 Αἰγιμιὸς
300 Αγίππη
301 Άγιππος
302 Αγίς
303 Άγις
304 Αἲγισθος
305 Αγίων
306 Αγκαία
307 Αγκαίος
308 Αγκύορας
309 Αγκύωε
310 Αγλαΐα
311 Αγλάιος
312 Αγλανθιώ
313 Αγλαοκρέων
314 Αγλαονίκη
315 Αγλαόπη
317 Αγλαόπης
318 Αγλαοσθένης
319 Αγλαόφαμος
320 Αγλαοφήμη
321 Αγλαοφών
322 Άγλαυρος
323 Αἴγλη
324 Αγλωκρίτη
325 Αγλώκριτος
326 Αγναγόρα
327 Άγναπτος
328 Αγνή
330 Αγνίππη
331 Άγνιππος
332 Αγνόδημος
333 Αγνοδίκη
334 Αγνόδικος
335 Αγνόδωρος
336 Αγνόθεμις
337 Αγνόκλεια
338 Αγνοκλής
339 Αγνός
340 Αγνόφιλος
341 Αγνωνίδης
342 Αγονέας
343 Αγοράκλεια
344 Αγορακλής
345 Αγορακρίτη
346 Αγοράκριτος
347 Αγοράναξ
348 Αγοράνασσα
349 Αγοράστη
350 Αγόρατος
351 Αγορή
352 Αγραία
353 Αγράμπελη
354 Άγραυλος
355 Αγρέα
356 Αγρεύς
357 Αγρία
358 Αγριόπη
359 Αγρίοπος
360 Άγριος
361 Αγρίππα
362 Αγρίππας
363 Αγριώνιος
364 Αγροιώ
365 Αγροτέρα
366 Άγρων
367 Αγύλαιος
368 Αγύριος
369 Αγύρριος
370 Αγχία
371 Αγχιάλη
372 Αγχίαλος
373 Αγχιβία
374 Αγχιθέα
375 Αγχίθεος
376 Αγχιμάχη
377 Αγχίμαχος
378 Αγχίμολη
379 Αγχίμολος
380 Αγχινόη
381 Άγχιος
382 Αγχίππη
383 Άγχιππος
384 Αγχιπύλη
385 Αγχίπυλος
386 Αγχιρόη
387 Αγχίροος
388 Αγχιρρόη
389 Αγχίση
390 Αγχίσης
392 Άγχουρα
393 Άγχουρος
394 Άγω
395 Αγώνιος
396 Αγωνίππη
397 Αγώνιππος
398 Αγωνίς
399 Άδα
400 Αδαία
401 Αδαίος
402 Αδάμ
405 Αδαμαντία
407 Αδαμάντιος
408 Αδάμας
409 Αδάματη
410 Αδάματος
411 Αδάμη
412 Άδας
413 Αδέας
414 Αδείμαντος
415 Αδελφή
416 Αδελφός
417 Αἰδέσιος
418 Άδης
419 Αδηφαγία
420 Αδιάντη
421 Αδιάτομος
422 Αδιατόριξ
423 Αδίστα
424 Αδίστας
425 Αδίτη
426 Αδμήτη
427 Άδμητος
428 Αδράστεια
429 Άδραστος
430 Αδύτη
431 Αδώνια
432 Άδωνις
433 Αεθλία
434 Αέθλιος
435 Αειθάλα
436 Αειθαλάς
437 Αειμνήστη
438 Αείμνηστος
439 Αέλια
440 Αέλιος
441 Αελλήεις
442 Αελλοπόδης
443 Αελλόπους
444 Αελλώ
445 Αερία
446 Αερόπη
447 Αέροπος
448 Αετία
449 Αέτιος
451 Αζαΐς
452 Αζάς
453 Αζείδα
454 Αζείδης
455 Άζευς
456 Αζήσιος
457 Αηδόνιος
458 Αηδών
459 Αήτης
460 Αἰήτης
461 Άητωρ
462 Αθάμας
463 Αθάμβουσα
464 Αθάμβων
465 Αθανάδα
466 Αθανάδας
467 Αθάνας
468 Αθάνατος
469 Αθέρας
470 Αἰθερία
471 Αἰθέριος
472 Αθηδάρα
473 Αθηδάρας
474 Αθηνά
475 Αθηναγόρα
476 Αθηναγόρας
477 Αθήναιος
478 Αθήνιππος
479 Αθηνίς
480 Αθηνίων
481 Αθηνογένεια
482 Αθηνογένης
483 Αθηνοδώρα
484 Αθηνόδωρος
485 Αθηνοκλής
486 Αθηνόκριτος
487 Αθηνώ
488 Αθλημένης
489 Αἰθάλης
490 Αθλίας
491 Αθοσίων
492 Αἴθρα
493 Αθώα
494 Αθώρηκτη
495 Αθώρηκτος
496 Άθως
497 Αία
498 Αιάκη
499 Αιανός
500 Αίας
501 Αίγαγρη
502 Αίγαγρος
503 Αιγαία
504 Αιγαίωρα
505 Αιγαίωρος
506 Αιγαλέα
507 Αιγάλεων
508 Αιγάστρη
509 Αίγαστρος
510 Αιγάτη
511 Αίγατος
512 Αίγειρος
513 Αιγέστη
514 Αιγέστης
515 Αιγεύς
516 Αιγεωνέας
517 Αιγιάλεια
518 Αιγιαλεύς
519 Αιγίας
520 Αιγίδα
521 Αιγίδας
522 Αίγιλος
523 Αιγίμιος
524 Αίγινα
526 Αίγινος
527 Αίγιος
528 Αιγίσθη
529 Αίγισθος
530 Αιγιστέας
531 Αιγίων
532 Αίγλη
533 Αίγλων
534 Αιγυπτία
535 Αιγύπτιος
536 Αίγυπτος
537 Αίγων
538 Αιδεσία
539 Αιδέσιος
541 Αιδώ
542 Αϊδωνεύς
543 Αιήτη
544 Αιήτης
545 Αιθάλη
546 Αιθάλης
547 Αιθερία
548 Αιθήρ
549 Αιθίδας
550 Αίθικος
551 Αιθίλλα
552 Αιθιόλας
553 Αιθιοπίς
554 Αιθίων
555 Αίθος
556 Αιθούσα
557 Αιθούσιος
558 Αίθρα
559 Αιθύλλα
560 Αίθων
561 Αίλιος
562 Αιμάνθη
563 Αιμάνθης
564 Αιμόνιος
565 Αίμος
566 Αίμουσα
567 Αίμων
568 Αιναρέτη
569 Αινέας
570 Αινεία
571 Αινείας
572 Αίνειος
573 Αινεσίδημος
574 Αίνετος
575 Αινεύς
576 Αίνητος
577 Αινία
578 Αινιάδης
579 Αινίππη
580 Αινιώνη
581 Αινόμορος
582 Αιξ
583 Αίξων
584 Αιόλη
585 Αίολος
586 Αίπυτος
587 Αιρώ
588 Αίσακος
589 Αισανίας
590 Αίσαρα
591 Αισημίδα
592 Αίσηπα
593 Αίσηπος
594 Αισία
595 Αίσιμος
596 Αίσιος
597 Αισυήτη
598 Αισυήτης
599 Αίσυμνος
600 Αίσυπος
601 Αισχίνη
602 Αισχίνης
603 Αισχίων
604 Αισχρηίς
605 Αισχυλίδης
606 Αισχυλίς
607 Αισχύλος
608 Αίσων
609 Αισωπία
611 Αίσωψ
614 Αίτνα
615 Αιτναίος
616 Αιτωλίς
617 Αιτωλός
618 Αιχμίουσα
619 Αιχμοκλής
620 Αιωπίς
621 Ακαδημία
622 Ακάδημος
623 Ακάθιστος
624 Ακακαλλίς
625 Ακάκητος
626 Άκακος
627 Ακαλανθίς
628 Ακάλανθος
629 Ακαλλαρίς
630 Ακάμα
631 Ακάμας
632 Ακανθίς
633 Άκανθος
634 Ακαρίων
635 Ακαρναν
636 Ακάστη
637 Άκαστος
638 Αἰκατερίνη
639 Ακεσάνδρα
640 Ακέσανδρος
641 Ακεσίας
642 Ακεσίδας
643 Ακεσίλαος
644 Ακεσίλας
645 Ακεσίμβροτος
646 Άκεσις
647 Ακεστόδωρος
648 Ακέστωρ
649 Ακεψιμά
650 Ακήρατος
651 Αἰάκης
652 Άκης
653 Άκις
654 Ακκαλίς
655 Ακκώ
656 Ακματίδα
657 Ακματίδας
658 Ακμή
659 Ακμονίδας
660 Άκμουσα
661 Άκμων
662 Ακολουθία
663 Ακόλουθος
664 Ακοντεύς
665 Ακουμενός
666 Ακουσιθέα
667 Ακουσίθεος
668 Ακουσιλάα
669 Ακουσίλαος
670 Ακουσιλόχεια
671 Ακουσίλοχος
672 Ακραγαντίνος
673 Ακράγας
674 Άκρατος
675 Ακρίας
676 Ακρίβος
677 Ακρίσιος
678 Ακρίτα
679 Ακρόκομος
680 Ακρόνεος
681 Ακρότατος
682 Ακροτελεύτιον
683 Ακροτελεύτιος
684 Άκρων
685 Ακταία
686 Ακταίος
687 Ακτίνας
688 Ακτίς
689 Άκτις
690 Ακτορίς
691 Άκτωρ
692 Αλαλά
693 Αλαλκομένης
694 Αλάσια
695 Αλαστορίδη
696 Αλάστωρ
697 Αλεβίων
698 Αλεγήνωρ
699 Αλεκτρυών
700 Αλέκτωρ
701 Αλεξάνδρα
702 Αλέξανδρος
705 Αλεξάνορας
706 Αλεξάνωρ
707 Αλέξαρχος
708 Αλεξία
709 Αλεξίβια
710 Αλεξίβιος
711 Αλεξίκακη
712 Αλεξίκακος
713 Αλεξικλής
714 Αλεξιμάχη
715 Αλεξίμαχος
716 Αλεξίνικος
717 Αλέξιος
718 Αλεξίππη
719 Αλέξιππος
720 Αλέξων
721 Αλεός
722 Αλεύας
723 Αλέχτορας
724 Αλήθεια
725 Αληθής
726 Αλήτη
727 Αλήτης
728 Αληυόνη
729 Αλθαία
730 Αλθαιμένης
731 Άλθηπος
732 Αλία
733 Αλίαρτος
734 Αλίας
735 Αλίη
736 Αλιθέρση
737 Αλιθέρσης
738 Αλίκη
739 Άλικος
740 Αλιμήδη
741 Αλιμήδης
742 Αλιόπη
743 Αλιόπης
744 Άλιος
745 Αλίοχος
746 Άλις
747 Αλίσα
748 Αλίσιος
749 Αλιφηραία
750 Αλίφηρας
751 Αλκαθόη
752 Αλκάθοος
753 Αλκαία
754 Αλκαινέτη
755 Αλκαίνετος
756 Αλκαίος
757 Αλκαμένη
758 Αλκαμένης
759 Αλκάνδρη
760 Άλκανδρος
761 Αλκάντρα
762 Αλκάνωρ
763 Αλκέτα
764 Αλκέτας
765 Άλκη
766 Αλκήνωρ
767 Άλκης
768 Άλκηστις
769 Αλκίας
770 Αλκιβία
771 Αλκιβιάδη
772 Αλκιβιάδης
773 Αλκίβιος
774 Αλκιδάμας
775 Αλκίδας
776 Αλκιδίκη
777 Αλκιθόη
778 Αλκιμάχη
779 Αλκίμαχος
780 Αλκιμέδη
781 Αλκιμέδων
782 Αλκιμένης
783 Αλκίμη
784 Αλκιμίδη
785 Αλκιμίδης
786 Άλκιμος
787 Αλκινάδας
788 Αλκινόη
789 Αλκίνοος
790 Αλκιόπη
791 Αλκίππη
793 Άλκιππος
794 Αλκίς
795 Αλκισθένη
796 Αλκισθένης
797 Αλκίφρουσα
798 Αλκίφρων
799 Αλκμήνη
800 Αλκμήνης
801 Αλκυονεύς
802 Αλκυών
803 Άλκων
804 Αλμήνωρ
805 Άλμωψ
806 Αλξίων
807 Αλοκράτη
808 Αλοκράτης
809 Αλόπη
810 Αλόπιος
811 Αλσηΐς
812 Αλταία
813 Αλταίων
814 Άλτη
815 Άλτης
816 Άλτιμη
817 Άλτιμος
818 Αλυζεύς
819 Άλυκος
820 Αλυόνα
821 Αλυπία
822 Αλύπιος
823 Αλύριος
824 Αλυσία
825 Αλύσιος
826 Αλφαία
827 Αλφειά
828 Αλφειός
829 Αλφεσίβοια
830 Αλφεσίβοιος
831 Αλωεύς
832 Αλώπεκος
833 Αμαδρυάς
834 Αμαζόνιος
835 Αμαζών
836 Αμάθεια
837 Αμαθεύς
838 Αμαθούσα
839 Αμάλθεια
840 Αμαλθεύς
841 Αμαλκείδης
842 Αμαρακίς
843 Αμάρακος
844 Αμαρυλλίς
846 Άμβραξ
847 Αμβροσία
848 Αμβρόσιος
849 Αμβρύων
850 Αμέθυστη
851 Αμέθυστος
852 Αμεινία
853 Αμεινίας
854 Αμεινοκλής
855 Αμειψίας
856 Αμέλιος
857 Άμεμπτη
858 Άμεμπτος
859 Αμερίας
860 Αμέστριος
861 Αμήδη
862 Αμήδης
863 Αμήνων
864 Αμησινάς
865 Αμήστριος
866 Άμηστρις
867 Αμιανός
868 Αμίαντος
869 Αμινίας
870 Άμιρις
871 Άμισσος
872 Αμισώδαρος
873 Αμμέας
874 Αμμία
875 Αμμιανή
876 Αμμιανός
877 Άμμων
878 Αμοίνη
879 Αμομφαρέτη
880 Αμομφάρετος
881 Αμοπάων
882 Αμπελίς
883 Άμπελος
884 Άμπυκος
885 Άμπυξ
886 Αμυγδαλέα
887 Αμύδας
888 Αμυθάων
889 Αμύκλα
890 Αμύκλας
891 Άμυκος
892 Αμυμώνη
893 Αμύνανδρος
894 Αμυνίας
895 Άμυνος
896 Αμύντωρ
897 Αμύνων
898 Αμύρα
899 Άμυρος
900 Αμφάρης
901 Αμφιάλη
902 Αμφίαλος
903 Αμφιάναξ
904 Αμφιάνασσα
905 Αμφιαράη
906 Αμφιάραος
907 Αμφιδάμα
908 Αμφιδάμας
909 Αμφιδίκη
910 Αμφίδικος
911 Αμφίδοκος
912 Αμφίδωρος
913 Αμφιθάλεια
914 Αμφιθαλής
915 Αμφιθέα
916 Αμφίθεος
917 Αμφιθόη
918 Αμφίκλεια
919 Άμφικλος
920 Αμφικράτης
921 Αμφικτύων
922 Αμφικτυωνίς
923 Αμφιλοχία
924 Αμφίλοχος
925 Αμφιλύκη
926 Αμφίλυκος
927 Αμφίλυτη
928 Αμφίλυτος
929 Αμφίμαρος
930 Αμφιμάχη
931 Αμφίμαχος
932 Αμφιμέδα
933 Αμφιμέδων
934 Αμφιμήδη
935 Αμφιμήδης
936 Αμφίμνηστος
937 Αμφινεύς
938 Αμφινόμη
939 Αμφίνομος
940 Αμφιρρόη
941 Αμφιρώ
942 Άμφισσος
943 Αμφίστρατος
944 Αμφιτρίτη
945 Αμφιτρίτης
946 Αμφιτρύων
947 Αμφίων
948 Αμφιώνη
949 Αμφότερος
950 Αἳμων
951 Αναβησίνεος
952 Αναία
953 Αναϊτις
954 Ανάκλητος
955 Ανακρέουσα
956 Ανακρέων
958 Ανάκτωρ
959 Αναξαγόρα
960 Αναξαγόρας
961 Αναξάνδρα
962 Ανάξανδρος
963 Αναξαρέτη
964 Αναξαρέτης
965 Ανάξαρχη
966 Ανάξαρχος
967 Αναξιβία
968 Αναξίβιος
969 Αναξίδαμος
970 Αναξικράτης
971 Αναξίλαος
972 Αναξιμάνδρα
973 Αναξίμανδρος
974 Αναξιμένη
975 Αναξιμένης
976 Αναξίνος
977 Αναξίππη
978 Ανάξιππος
979 Αναξιρρόη
980 Άναξις
981 Αναπίας
982 Ανάργυρος
983 Αἰνέας
984 Ανατολή
985 Ανατόλιος
986 Ανάχαρσις
987 Άνδης
988 Ανδοκίδης
989 Ανδούλος
990 Ανδραίμων
991 Άνδρεα
992 Ανδρέας
993 Ανδριγούλα
994 Ανδρόγεως
995 Ανδροδάιξα
996 Ανδροδάμας
997 Ανδροίτας
998 Ανδροκλείδας
999 Ανδροκλής
1000 Άνδροκλος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία