Εορτές 6 Ιουλίου: Άγιος Καττύιος ο Μάρτυρας Άγιος Λυκίας Άγιος Σάτυρος Άστεια Αστείος, Οσιομάρτυρας Λυκία Όσιος Σισώης ο Μεγάλος Σατύρα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Palladius Sexburga Αγία Λουκία Παρθενομάρτυς Άγιος Ανατολίας Άγιος Αντωνίνος Άγιος Άπαμος Άγιος Απολλώνιος Άγιος Άρχιππος Άγιος Βίκτωρ Άγιος Διόδωρος Άγιος Επίμαχος Δίων Νέας Ορωνός Όρωνος Όσιος Σισώης Παπικός Ρήξος Σερίνος Σερίνος
Βασιλικός Ύμνος
Γεράσιμος > Τραγούδια (3)

Τραγουδιστής:
Συνθέτης: Νικόλαος Μάντζαρος
Στιχουργός: Γεράσιμος Μαρκοράς
Χρονολογία: 1864


Κατὰ τ’ ἂστρα, τὸ θρόνο τοῦ Ὑψίστου
τῆς Ἑλλάδας τὸ τέκνο ἂς γυρίσῃ
τ’ ἀναμμένα φτερὰ τῆς ψυχῆς του,
καί, στὴ φλόγα τοῦ πόθου του, ἂς πῇ:
Ὁ καλὸς Βασιλιᾶς μου νὰ ζήσῃ,
τἠν Ἑλλάδα μεγάλη νὰ ἰδῇ!

Σὰν ἀχνὴ πρωτοφαίνεται ἡ μέρα,
σὰν ὁ ἥλιος χρυσόνει τὴ Δύση,
ἄς πετάῃ στὸν ἀμέτρητο αἰθέρα
ἕνας ἦχος, μία μόνη φωνή:
Ὁ καλὸς Βασιλιᾶς μου νὰ ζήσῃ,
τἠν Ἑλλάδα μεγάλη νὰ ἰδῇ!

Ἂν ἡ Ἐλπίδα κἀνένα ποτῆρι
μυστικὰ καὶ τοῦ σκλάβου γιομίσῃ,
στὸ φτωχό του ἐθνικὸ πανηγύρι
μὲ χαρὰ χαμηλόφωνη ἂς πῇ:
Ὁ καλὸς Βασιλιᾶς μου νὰ ζήσῃ,
τἠν Ἑλλάδα μεγάλη νὰ ἰδῇ!

Πλὴν εἰς ὅλα τὰ ἐλεύθερα μέρη
δίχως φόβο τὸ ζήτω ἂς βροντήσῃ·
χλωμιασμένο τοῦ Τούρκου τ’ ἀστέρι
ἂς ἀκούσῃ τὸν ἦχο νὰ πῇ:
Ὁ καλὸς Βασιλιᾶς μου νὰ ζήσῃ,
τἠν Ἑλλάδα μεγάλη νὰ ἰδῇ!Αναφορές σε ονόματα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία