Εορτές 6 Ιουλίου: Άγιος Καττύιος ο Μάρτυρας Άγιος Λυκίας Άγιος Σάτυρος Άστεια Αστείος, Οσιομάρτυρας Λυκία Όσιος Σισώης ο Μεγάλος Σατύρα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Palladius Sexburga Αγία Λουκία Παρθενομάρτυς Άγιος Ανατολίας Άγιος Αντωνίνος Άγιος Άπαμος Άγιος Απολλώνιος Άγιος Άρχιππος Άγιος Βίκτωρ Άγιος Διόδωρος Άγιος Επίμαχος Δίων Νέας Ορωνός Όρωνος Όσιος Σισώης Παπικός Ρήξος Σερίνος Σερίνος
Κυπριακόν Άσμα εις τα Θεοφάνια
Πρόδρομος > Τραγούδια (5)

Τραγουδιστής:
Συνθέτης: Παραδοσιακό
Στιχουργός: Παραδοσιακό
Χρονολογία:


Σήμμερον ένι των Φωτών,
π΄αγιάζουν οι παπάες
τζιαι μέσ΄τα σπίδκια μπαίνουσιν
τζιαι λεν τον «Ιοδράνην».
Βοήθειαν να’ χουν τον Χριστόν,
τον Μέγαν Ιωάννην
στην Γαλιλαίαν ήτουνε,
τζι ήρτεν τον Ιορδάνην
δια να λάβει βάπτισμαν
από τον Ιωβάννην.
«Εγιώ είμαι δούλος σου, Χριστέ
τζιαι πώς να σε βαπτίσω;
Εις την δεξιάν σου την κορφήν
δεν ημπορώ να γγίζω,
να μην καούν τα χέρια μου
σαν το τζερίν να λειώσουν!»
Ο Πρόδρομος εξάπλωσεν
την δεξιάν του χείραν
μαγάλον θάμμαν γίνηκεν
στην δείχτην οικουμένην,
εκτίσθηκεν ο ουρανός
τζι ενέβην περιστέριν
άγιον πνεύμμαν ήτουνε
τζι ήρτεν να μαρτιρήσει,
πως ο Χριστός βαπτίζεται
ανατολήν τζιαι δύσιν.
Να βαπτισθούσιν τα νερά
στο πέλαος να βγούσιν
ακόμα ως την σήμμερον
οι ναύτες τα βαστούσιν.
Πάνω στα δένδρη τα ψηλά
πουλλάκια κιλαδάτε,
πρέπει του δόξαν του Χριστού
τζι έμέναν τ΄ως πολλά τε.Αναφορές σε ονόματα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία