Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αίγινα
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχυλίς
25 Βιάγκα
26 Βιλιστίχη
27 Βόα
28 Βοΐσκα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Γύγη
37 Δανάη
38 Δημηλάτα
39 Δημώ
40 Διδύμη
41 Διοτίμα
42 Δοξιθέα
43 Δροσίς
44 Δωρίχα
45 Ειρήνη
47 Ερμιόνη
48 Ερπυλλίς
49 Ερωτηίς
50 Ευάρδη
51 Εύκλεια
52 Ευξίππη
53 Ευφροσύνη
54 Ηδεία
55 Ηδύλη
56 Θαΐς
57 Θαλασσία
58 Θαργηλία
59 Θαυμάρια
60 Θεανώ
61 Θεοδότη
62 Θεολύτη
63 Θεττάλη
64 Θεωρίς
65 Θρυαλλίς
66 Ιερόκλεια
67 Ιόεσσα
68 Ιππαρχία
69 Ιππάφεσις
70 Ιππη
71 Ισθμιάς
72 Καλλιστράτη
73 Καναλίς
74 Κοναλλίς
75 Κόρη
76 Κορωνίς
77 Κρατίνα
78 Κροκάλη
79 Κρωβύλη
81 Κυμβάλιον
82 Κύννα
83 Κυρήνη
84 Λαγίς
85 Λαγίσκα
86 Λαΐς
87 Λαμία
88 Λάμια
89 Λαμπυρίς
90 Λαμπώ
91 Λαπάδιον
92 Λασθένεια
93 Λέαινα
94 Λεοντία
95 Λοπάδιον
96 Λυδία
97 Λύκα
98 Λύκαινα
99 Λυναιτόκυστον
100 Λύρα
101 Λυσανία
102 Λυσιδίκη
103 Μάγος η
104 Μαμμάριον
105 Μανία
106 Μαρωνίς
107 Μεγαλοστράτη
108 Μεγάρα
109 Μέγιλλα
110 Μεδοντιάς
111 Μετάνειρα
112 Μητίχη
113 Μικώ
114 Μνάσα
115 Μνησαρέτη
116 Μνησίς
117 Μούσα
118 Μυλτώ
119 Μύρινα
120 Μυρρίνη
121 Μυρτίς
122 Μύστα
123 Μύστις
124 Ναννάριον
125 Νάννιον
126 Ναννώ
127 Νέαιρα
128 Νίκη
131 Νικίππη
132 Νικοστρατίς
133 Ξενοδάμεια
134 Οία
135 Ολυμπιάς
136 Οπώρα
137 Παγκάστη
138 Παλαιστώ
139 Παμφίλη
140 Παναρέτη
141 Παννυχίς
142 Παρθενίς
143 Πάροινος
144 Παρόραμα
145 Πασιφάη
146 Πασιφίλη
147 Πατροφίλη
148 Πετάλη
149 Πλαγγών
150 Ποθεινή
151 Πολύκλεια
152 Πολυξένη
153 Πράξυλλα
154 Προδίκη
155 Πυθιάς
156 Πυνθονίκη
157 Πυραλίς
158 Ροδόκλεια
159 Ροδόπη
160 Σαλμωνίς
161 Σαπφώ
162 Σατύρα
163 Σεκλίνη
164 Σθενελαΐς
165 Σιγή
166 Σιμαίθα
167 Σιμμίχη
168 Σινώπη
169 Σκιώνη
170 Σμίκρη
171 Σταγών
172 Στρατόλα
173 Στρατονίκη
174 Στρυβήλη
175 Σωσσάνδρα
176 Τιγρίς
177 Τιμάνδρα
178 Τιμάριον
179 Τρυφωνία
180 Υάκινθις
181 Υμνίς
182 Φάνιον
183 Φανοστράτη
184 Φίλα
185 Φιλαινίς
186 Φιλάνδρα
187 Φίλη
188 Φιλιμάτιον
189 Φιλίνη
190 Φιλίσκη
191 Φιλοξένη
192 Φιλουμένη
193 Φιλύρα
194 Φιλώτις
195 Φοίβη
197 Φορμίσιον
198 Φρύνη
199 Χαρίκλεια
200 Χαριτοβλέφαρος
201 Χαριτώ
202 Χίμαιρα
203 Χορηγίς
204 Χρυσάριον
205 Χρύση
206 Χρύσιλλα
207 Χρυσογόνη
208 Ψαμάθη
209 Ώκιμον
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία