Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων Παυσιρία Χρυσοπλόκος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης 'Αγιος Βαβύλας Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αηδόνιον
10 Αίγινα
12 Αναϊτις
13 Ανθή
14 Άντια
15 Αξίνη
16 Αρισταγόρα
17 Αριστόκλεια
18 Αρχεάνασσα
19 Αρχιδίκη
20 Αρχίππη
21 Ασπασία
22 Αστερία
23 Αυδάτα
24 Βακχίς
25 Βακχύλα
26 Βιάγκα
27 Βιλιστίχη
28 Βόα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Δανάη
37 Δημηλάτα
38 Δημώ
39 Διδύμη
40 Διοτίμα
41 Δοξιθέα
42 Δροσίς
43 Δωρίχα
44 Ειρήνη
46 Ειρηνίς
47 Ερμιόνη
48 Ερπυλλίς
49 Ερωτηΐς
50 Ερωτιώνη
51 Ευάρδη
52 Εύκλεια
53 Ευξίππη
54 Ευφροσύνη
55 Ηδεία
56 Ηδύλη
57 Θαΐς
58 Θαλασσία
59 Θάλλουσα
60 Θαργηλία
61 Θαυμάριον
62 Θεανώ
63 Θεοδότη
64 Θεολύτη
65 Θεττάλη
66 Θεωρίς
67 Θρυαλλίς
68 Ιερόκλεια
69 Ιόεσσα
70 Ιππαρχία
71 Ιππάφεσις
72 Ιππη
73 Ισθμιάς
74 Καλλιστράτη
75 Καναλίς
76 Κοναλλίς
77 Κόρη
78 Κόριννα
79 Κορωνίς
80 Κροκάλη
81 Κρωβύλη
83 Κυμβάλιον
84 Κύννα
85 Κυρήνη
86 Λαγίς
87 Λαγίσκα
88 Λαΐς
89 Λαμία
90 Λάμια
91 Λαμπυρίς
92 Λαπάδιον
93 Λασθένεια
94 Λέαινα
95 Λεόντιον
96 Λοπάδιον
97 Λύδη
98 Λύκα
99 Λύκαινα
100 Λυναιτόκυστον
101 Λυσανία
102 Μαγίδιον
103 Μαμμάριον
104 Μανία
105 Μαρωνίς
106 Μεγαλοστράτη
107 Μεγάρα
108 Μέγιλλα
109 Μεδοντιάς
110 Μετάνειρα
111 Μητίχη
112 Μικώ
113 Μιλτώ
114 Μνάσα
115 Μνησαρέτη
116 Μνησίς
117 Μούσα
118 Μυλτώ
119 Μύρινα
120 Μυρρίνη
121 Μυρτίς
122 Μύστα
123 Ναννάριον
124 Νάννιον
125 Ναννώ
126 Νέαιρα
127 Νίκη
130 Νικίππη
131 Νικοστρατίς
132 Ξενοδάμεια
133 Οία
134 Ολυμπιάς
135 Οπώρα
136 Παγκάστη
137 Παλαιστώ
138 Παμφίλη
139 Παναρέτη
140 Παννυχίς
141 Παρθενίς
142 Πάροινος
143 Παρόραμα
144 Πασιφάη
145 Πασιφίλη
146 Πατροφίλη
147 Πετάλη
148 Πλαγγών
149 Ποθεινή
150 Πολύκλεια
151 Πολυξένη
152 Πράξυλλα
153 Προδίκη
154 Πυθιάς
155 Πυνθονίκη
156 Πυραλίς
157 Ροδόκλεια
158 Ροδώπις
159 Σαλμωνίς
160 Σαπφώ
161 Σατύρα
162 Σεκλίνη
163 Σθενελαΐς
164 Σιγή
165 Σιμαίθα
166 Σιμμίχη
167 Σινώπη
168 Σκιώνη
169 Σμίκρη
170 Σταγόνιον
171 Στρατόλα
172 Στρατονίκη
173 Στρυβήλη
174 Σωσσάνδρα
175 Τιγρίς
176 Τιμάνδρα
177 Τιμάριον
178 Τρυφωνία
179 Υάκινθις
180 Υμνίς
181 Φάνιον
182 Φανοστράτη
183 Φίλα
184 Φιλαινίς
185 Φιλάνδρα
186 Φίλη
187 Φιλιμάτιον
188 Φιλίνη
189 Φιλίσκη
190 Φιλοξένη
191 Φιλουμένη
192 Φιλύρα
193 Φιλώτις
194 Φοίβη
196 Φορμίσιον
197 Φρύνη
198 Χαρίκλεια
199 Χαριτοβλέφαρος
200 Χαριτώ
201 Χίμαιρα
202 Χορηγίς
203 Χρυσάριον
204 Χρύσιλλα
205 Χρυσίς
206 Χρυσογόνη
207 Ψαμάθη
208 Ώκιμον
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία