Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Αγασίας
2 Αγγελίων
3 Αγελάδας
4 Αγήσανδρος
5 Αγοράκριτος
6 Αθηνογένης
7 Αθηνόδωρος
8 Άνθερμος
9 Απολλόδωρος
10 Αριστομήδης
11 Αρίστων
12 Ασκληπιόδωρος
13 Βόηθος
14 Βρύαξις
15 Δαίδαλος
16 Δεινομένης
17 Δημήτριος
18 Διονυσικλής
19 Δίποινος
20 Δίυλλος
21 Δορυκλείδας
22 Ένδιος
23 Ερμοκλής
24 Ερμοκρέων
25 Εύβιος
26 Ευθυκράτης
27 Εύκαδμος
28 Εύχαρις
29 Εύχειος
30 Ζηνόδωρος
31 Ηγείας
32 Θεόδωρος
33 Θεόκλειος
34 Θεόκοσμος
35 Θεομνήστος
36 Θεόπροπος
37 Θήρων
38 Θύλακος
39 Θυμίλος
40 Ίππασος
41 Ιωάννης
42 Κάλαμις
43 Καλλίμαχος
44 Καλλιστόνικος
45 Κάλλων
46 Κάναλος
47 Κάναχος
48 Κάνθαρος
49 Κηφισιόδωρος
50 Κηφισιόδωτος
51 Κλέαρχος
52 Κλείτων
53 Κλεοίτας
54 Κλεομένης
55 Κολώτης
56 Κρατίνος
57 Κρησίλας
58 Κριτίας
59 Κρίτων
60 Κτησικλής
61 Λαφάης
62 Λυκαίος
63 Λύσιππος
64 Μενέλαος
65 Μηνόδοτος
66 Μούσος
67 Νάρκισσος
68 Ναυκίδης
69 Πασιτέλης
70 Πολυδώρα
71 Πραξίων
72 Πυγμαλίων
73 Πυθαγόρας
74 Πυριλάμπης
75 Ρόικος
76 Σαλπίων
77 Σήραμβος
78 Σιλανίων
79 Σίμων
80 Σκόπας
81 Σκύλλις
82 Σμίλης
83 Σταδιεύς
84 Στέφανος
85 Στρογγυλίων
86 Σύαδρος
87 Σώμις
88 Σώσος
89 Τελέστης
90 Τηλεφάνης
91 Τίμαρχος
92 Φειδίας
93 Χάρης
94 Χιόνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία