Εορτές 22 Αυγούστου: Άγιος Αγαθόνικος Άγιος Θεοπρέπειος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αριάδνη η Βασίλισσα Άγιος Ειρηναίος Άγιος Ζωτικός Άγιος Νεόφυτος ο υπηρέτης της Οσίας Ανθούσας Άγιος Σεβηριανός Ανθούσα Οσία Ορόψις Χαρίσιμος
1 Αγασίας
2 Αγγελίων
3 Αγελάδας
4 Αγήσανδρος
5 Αγοράκριτος
6 Αθηνογένης
7 Αθηνόδωρος
8 Άνθερμος
9 Απολλόδωρος
10 Αριστομήδης
11 Αρίστων
12 Ασκληπιόδωρος
13 Βόηθος
14 Βρύαξις
15 Δαίδαλος
16 Δεινομένης
17 Δημήτριος
18 Διονυσικλής
19 Δίποινος
20 Δίυλλος
21 Δορυκλείδας
22 Ένδιος
23 Ερμοκλής
24 Ερμοκρέων
25 Εύβιος
26 Ευθυκράτης
27 Εύκαδμος
28 Εύχαρις
29 Εύχειος
30 Ζηνόδωρος
31 Ηγείας
32 Θεόδωρος
33 Θεόκλειος
34 Θεόκοσμος
35 Θεομνήστος
36 Θεόπροπος
37 Θήρων
38 Θύλακος
39 Θυμίλος
40 Ίππασος
41 Ιωάννης
42 Κάλαμις
43 Καλλίμαχος
44 Καλλιστόνικος
45 Κάλλων
46 Κάναλος
47 Κάναχος
48 Κάνθαρος
49 Κηφισιόδωρος
50 Κηφισιόδωτος
51 Κλέαρχος
52 Κλείτων
53 Κλεοίτας
54 Κλεομένης
55 Κολώτης
56 Κρατίνος
57 Κρησίλας
58 Κριτίας
59 Κρίτων
60 Κτησικλής
61 Λαφάης
62 Λυκαίος
63 Λύσιππος
64 Μενέλαος
65 Μηνόδοτος
66 Μούσος
67 Νάρκισσος
68 Ναυκίδης
69 Πασιτέλης
70 Πολυδώρα
71 Πραξίων
72 Πυγμαλίων
73 Πυθαγόρας
74 Πυριλάμπης
75 Ρόικος
76 Σαλπίων
77 Σήραμβος
78 Σιλανίων
79 Σίμων
80 Σκόπας
81 Σκύλλις
82 Σμίλης
83 Σταδιεύς
84 Στέφανος
85 Στρογγυλίων
86 Σύαδρος
87 Σώμις
88 Σώσος
89 Τηλεφάνης
90 Τίμαρχος
91 Φειδίας
92 Φιλίσκος
93 Χάρης
94 Χιόνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία