Εορτές 19 Σεπτεμβρίου: Άγιος Δορυμέδων Δορυμέδουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Σωσάννα η Οσιομάρτυς Άγιοι Θεόδωρος ο πρίγκιπας Άγιος Δαβίδ Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Σαββάτιος Άγιος Τρόφιμος
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Άγνων
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγίας
15 Αίγιος
16 Αίλιος
17 Αίσυπος
18 Αισχίνης
19 Αισχύλος
20 Άκανθος
21 Ακουσίλαος
22 Αλέξανδρος
25 Αλεξίνικος
26 Αλκαινέτος
27 Αλκιβιάδης
28 Αλκίδας
29 Αλκιμέδων
30 Άλκιμος
31 Αλκμαίων
32 Αμησινάς
33 Άμμων
34 Αμύντας
35 Ανάξανδρος
36 Ανδρέας
37 Ανδρόμαχος
38 Ανδρομένης
39 Ανδροσθένης
40 Ανθεστίων
41 Άνοχος
42 Αντήνωρ
43 Αντιγένης
44 Αντίγονος
45 Αντικλής
46 Αντικράτης
47 Αντίοχος
48 Αντίπατρος
49 Απελλής
51 Απολλόδωρος
52 Απολλοφάνης
53 Απολλωνίδης
54 Απολλώνιος
55 Άρατος
56 Αρίστανδρος
57 Αριστόδημος
58 Αριστοκλείδας
59 Αριστόλοχος
60 Αριστομένης
61 Αριστοφών
62 Αριστωνομίδας
63 Αρκεσίλαος
64 Αρρύβας
65 Αρτεμίδωρος
66 Αρυτάμας
67 Αρχέδαμος
68 Αρχέλαος
69 Αρχίας
70 Αρχιδάμος
71 Αρχίλοχος
72 Άρχιππος
73 Ασιατικός
74 Ασκληπιάδης
75 Αστυάναξ
76 Αστύλος
77 Ασώπιχος
78 Άτταλος
79 Αττικός
80 Ατυάνας
81 Αυρήλιος
82 Αυφίδιος
83 Αχιλλεύς
86 Βαρασδάτης
87 Βαυκίς
88 Βελιστίχης
89 Βοιωτός
90 Βύκελος
91 Γάιος
92 Γέλων
93 Γέρηνος
94 Γλαύκος
95 Γναεύς
96 Γόργος
97 Γρύλος
98 Γύλις
99 Δαϊκλής
100 Δαμάγητος
101 Δαμαιθίδας
102 Δαμάρατος
103 Δαμάρετος
104 Δάμαρχος
105 Δάμας
106 Δαμασίας
107 Δαμάσιππος
108 Δαμάτριος
109 Δαμίσκος
110 Δαμοκράτης
111 Δαμοξενίδας
112 Δαμόξενος
113 Δάμων
115 Δάνδις
116 Δάσμων
117 Δειδάς
118 Δεινόλοχος
119 Δεινοσθένης
120 Δείφιλος
121 Δημάδης
122 Δημάρατος
123 Δημήτριος
124 Δημόκριτος
125 Δημοσθένης
126 Δημόστρατος
127 Διαγόρας
129 Διακτορίδης
130 Δίαλλος
131 Δίδυμος
132 Δίκων
133 Διογένης
134 Διόγνητος
135 Διόδοτος
136 Διόδωρος
137 Διοκλής
138 Διονυσόδωρος
139 Διόξιππος
140 Διοφάνης
141 Δίων
142 Δόρυκλος
143 Δούρις
144 Δρομεύς
145 Δωριεύς
146 Δωρόθεος
147 Δωτάδης
148 Εικάσιος
149 Εκάτομνος
150 Ελλάνικος
151 Εμαυτίων
152 Εμπεδοκλής
153 Ενικεύς
154 Εξαίνετος
155 Επαινετός
156 Επίδαυρος
157 Επιθέρσης
158 Επικράδιος
159 Επίνικος
160 Επιτελίδας
161 Επιχάρης
162 Ερατοσθένης
163 Εράτων
164 Εργοτέλης
165 Ερίτιμος
166 Ερμαγόρας
167 Ερμησιάναξ
168 Ερμογένης
169 Ερυξίας
170 Ετοιμοκλής
171 Ευαγόρας
172 Ευανορίδας
173 Εύβουλος
174 Ευβώτας
175 Εύδαμος
176 Ευθυκλής
177 Ευθυμένης
178 Εύθυμος
179 Ευκλείδης
180 Ευπόλεμος
181 Εύπωλος
182 Ευρυάδης
183 Ευρύβατος
184 Ευρυβιάδης
185 Ευρύβοτος
186 Ευρυκλείδας
187 Ευρυκλής
188 Ευρύλας
189 Ευρυμένης
190 Ευστόλιος
191 Ευτελίδας
192 Εφάρμοστος
193 Εφουδίων
194 Ζωπυρος
195 Ηγήμων
196 Ηλιόδωρος
197 Ηρακλείδης
198 Ηράκλειτος
199 Ηρόδοτος
200 Ηρόδωρος
201 Ήρων
202 Θάλπις
203 Θεασίδης
204 Θεόγνητος
205 Θεοδοτίων
206 Θεόδωρος
207 Θεόπομπος
208 Θεόπροπος
209 Θεότιμος
210 Θεόχρηστος
211 Θερσίλοχος
212 Θέρσιος
213 Θεσσαλός
214 Θέων
215 Θήρων
216 Θυμίλος
217 Ιδαίος
218 Ιέρων
219 Ιερώνυμος
220 Ικαδίων
221 Ίκαρος
222 Ίκκος
223 Ιολαΐδας
224 Ιππόβοτος
225 Ιπποκλέας
226 Ιπποκράτης
227 Ιππόμαχος
228 Ίππος
229 Ιπποσθένης
230 Ιππόστρατος
231 Ισαρίων
232 Ισίδωρος
233 Ισόμαχος
234 Κάλας
235 Καλλιάδης
236 Καλλίας
237 Καλλικλής
238 Καλλικράτης
239 Κάλλιππος
240 Καλλισθένης
241 Κάλλιστος
242 Καλλιτέλης
243 Κάλλων
244 Κάπρος
245 Καρτέρων
246 Κασίας
247 Κεράς
248 Κίμων
250 Κλεισθένης
251 Κλειτόμαχος
252 Κλειτόστρατος
253 Κλείτωρ
254 Κλεογένης
255 Κλεόδωρος
256 Κλεόμαχος
257 Κλεόξενος
258 Κλεοπτόλεμος
259 Κλεοσθένη
260 Κλεοσθένης
261 Κλεόστρατος
262 Κλέων
263 Κλεώνδας
264 Κλητίας
265 Κλίτων
266 Κομαίος
267 Κραναός
268 Κράτης
269 Κρατίνος
270 Κρατισθένης
271 Κραυξίδας
272 Κρέων
273 Κρίσων
274 Κριτόδαμος
275 Κροκίνας
276 Κρόκων
277 Κύλωνας
278 Κυνίσκα
279 Κυνίσκας
280 Κυνίσκος
281 Λάβαξ
282 Λάδας
283 Λάδρομος
284 Λακράτης
285 Λάμαχος
286 Λάμπος
287 Λασθένης
288 Λαστρατίδας
289 Λαχαρίδας
290 Λάχων
291 Λεοντίσκος
292 Λέων
293 Λεωνίδας
294 Λεωχάρης
295 Λίχας
296 Λουκάς
297 Λύγδαμις
298 Λυκίνος
299 Λυκομήδης
300 Λύκος
301 Λυκόφρων
302 Λυκώτας
303 Λύσιππος
304 Μάγνος
305 Μαρίων
306 Μάρκος
307 Μεγακλής
308 Μελανκόμας
309 Μενάλκης
310 Μένανδρος
311 Μενέδημος
312 Μενεπτόλεμος
313 Μενεσθεύς
314 Μενόδωρος
315 Μένος
316 Μικίνας
317 Μικίων
318 Μικρίνας
319 Μιλτιάδης
320 Μίλων
321 Μίνως
322 Μνασέας
323 Μνασίβουλος
324 Μόσχος
325 Μυρκεύς
326 Μύρων
327 Μύς
328 Ναρυκίδας
329 Νελαϊδας
330 Νέρων
331 Νίκανδρος
332 Νικάνωρ
333 Νίκαρχος
334 Νικέας
335 Νικόδαμος
336 Νικοκλής
337 Νικόμαχος
338 Νικόστρατος
339 Νικοφών
340 Νίκων
342 Ξέναρχος
343 Ξενόδαμος
344 Ξενόδικος
345 Ξενόδοκος
346 Ξενόθεμις
347 Ξενοκλής
348 Ξενόμβροτος
349 Ξενοπείθης
350 Ξενοφάνης
351 Ξενοφών
352 Ξένων
353 Όλυμπος
354 Ολυνθεύς
355 Ονησίκριτος
356 Ονόμαστος
357 Όρθων
358 Όρσιππος
359 Παγώνδας
360 Παιάνιος
361 Παμμένης
362 Πανδίων
363 Παντακλής
364 Παντάρκης
365 Παρμενίδης
366 Παρμενίσκος
367 Παρμενίων
368 Παταϊκός
369 Πεισίστρατος
370 Περιγένης
371 Πλούταρχος
372 Πολέμων
373 Πολίτης
374 Πολυκλής
375 Πολύκτωρ
376 Πολυμήστωρ
377 Πολύμναστος
378 Πολυνείκης
379 Πολύξενος
380 Πολυπείθης
381 Ποπλίων
382 Πουλυδάμας
383 Πούπλιος
384 Πραξαγόρας
385 Πραξιδάμας
386 Πρωτόλαος
387 Πυθαγόρας
388 Πυθοκλής
389 Πυθόστρατος
390 Πύθων
391 Πυριλάμπης
392 Πυρρίας
393 Πύτταλος
394 Πώλος
395 Πώρος
396 Ρηξίβιος
397 Ριψόλαος
398 Ρόδων
399 Σαραπίων
400 Σάτυρος
401 Σελεάδας
402 Σέλευκος
403 Σιμμίας
404 Σιμύλος
405 Σκάμανδρος
406 Σόφιος
407 Στέφανος
408 Στόμας
409 Στόμιος
410 Στράτων
411 Συβαριάδης
412 Σύμμαχος
413 Σφαίρος
414 Σφοδριάς
415 Σωδάμας
416 Σωκράτης
417 Σώπατρος
418 Σωσιάδης
419 Σωσιγένης
420 Σώσιππος
421 Σώστρατος
422 Σωτάδης
423 Σώφρων
424 Ταυροσθένης
425 Τέλλις
426 Τέλλων
427 Τεριναίος
428 Τηλέμαχος
429 Τιβέριος
430 Τίμαιος
431 Τιμάνθης
432 Τίμαρχος
433 Τιμασίθεος
434 Τιμόδημος
435 Τιμόθεος
436 Τιμοκράτης
437 Τιμοσθένης
438 Τίμων
439 Τίσανδρος
440 Τισικράτης
441 Τλασίμαχος
442 Τορύμβας
443 Τρύφων
445 Τρωίλος
446 Υπέρβιος
447 Υπήνος
448 Ύσμων
449 Υψικλής
450 Φαίδιμος
451 Φαίδρος
452 Φάνας
453 Φείδων
454 Φερένικος
455 Φερίας
456 Φιλάμμων
457 Φιλίνος
458 Φίλιππος
459 Φίλιστος
460 Φιλόμβροτος
461 Φιλόμηλος
462 Φιλόνικος
463 Φιλούμενος
464 Φίλων
465 Φιλώτας
466 Φορμίων
467 Φρικίας
468 Φρύνιχος
469 Φρύνων
470 Φωκίδης
471 Χαίρων
472 Χαρμίδης
473 Χάρμις
474 Χείλων
475 Χείμων
476 Χιόνης
477 Χοιρίλος
478 Χρυσάμαξος
479 Χρυσόγονος
480 Ψαύμιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία