Εορτές 29 Φεβρουαρίου: Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μώκιος ο Αναγνώστης
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Αγνός
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγεύς
15 Αιγίας
16 Αιγίδας
17 Αίγιος
18 Αίλιος
21 Αίσυπος
22 Αισχίνης
23 Αισχύλος
24 Άκανθος
25 Ακματίδας
26 Ακουσίλαος
27 Αλέξανδρος
30 Αλεξίβιος
31 Αλεξίνικος
32 Αλκαινέτος
33 Αλκιβιάδης
34 Αλκίδας
35 Αλκιμέδων
36 Άλκιμος
37 Αλκμαίων
38 Αμησινάς
39 Άμμων
40 Αμύντας
41 Ανάξανδρος
42 Ανδρέας
43 Ανδρόμαχος
44 Ανδρομένης
45 Ανδροσθένης
46 Ανθεστίων
47 Άνοχος
48 Αντήνωρ
49 Αντιγένης
50 Αντίγονος
51 Αντικλής
52 Αντικράτης
53 Αντίοχος
54 Αντίπατρος
55 Απελλής
57 Απολλόδωρος
58 Απολλοφάνης
59 Απόλλων
60 Απολλώνιος
61 Άρατος
62 Αρίστανδρος
63 Αριστόδημος
64 Αριστοκλείδας
65 Αριστόλοχος
66 Αριστομένης
67 Αριστοφών
68 Αριστωνομίδας
69 Αρκεσίλαος
70 Αρρύβας
71 Αρτεμίδωρος
72 Αρυτάμας
73 Αρχέδαμος
74 Αρχέλαος
75 Αρχίας
76 Αρχιδάμος
77 Αρχίλοχος
78 Άρχιππος
79 Ασιατικός
80 Αστυάναξ
81 Αστύλος
82 Ασώπιχος
83 Άτταλος
84 Αττικός
85 Ατυάνας
86 Αυρήλιος
87 Αυφίδιος
88 Αχιλλεύς
91 Βαρασδάτης
92 Βαυκίς
93 Βελιστίχης
94 Βοιωτός
95 Βύκελος
96 Γάιος
97 Γέλων
98 Γέρηνος
99 Γλαύκος
100 Γναεύς
101 Γόργος
102 Γρύλος
103 Γύλις
104 Δαϊκλής
105 Δαμάγητος
106 Δαμαιθίδας
107 Δαμάρατος
108 Δαμάρετος
109 Δάμαρχος
110 Δαμάσιππος
111 Δαμάτριος
113 Δαμίσκος
114 Δαμοκράτης
115 Δαμοξενίδας
116 Δαμόξενος
117 Δάμων
119 Δάνδις
120 Δάσμων
121 Δειδάς
122 Δεινόλοχος
123 Δεινοσθένης
124 Δείφιλος
125 Δημάδης
126 Δημάρατος
127 Δημήτριος
128 Δημόκριτος
129 Δημοσθένης
130 Δημόστρατος
131 Διαγόρας
133 Διακτορίδης
134 Δίαλλος
135 Δίδυμος
136 Δίκων
137 Διογένης
138 Διόγνητος
139 Διόδοτος
140 Διόδωρος
141 Διοκλής
142 Διονυσόδωρος
143 Διοφάνης
144 Δίων
145 Δόρυκλος
146 Δούρις
147 Δρομεύς
148 Δωριεύς
149 Δωρόθεος
150 Δωτάδης
151 Εικάσιος
152 Εκάτομνος
153 Ελλάνικος
154 Εμαυτίων
155 Εμπεδοκλής
156 Ενικεύς
157 Εξαίνετος
158 Επαίνετος
159 Επίδαυρος
160 Επιθέρσης
161 Επικράδιος
162 Επίνικος
163 Επιτελίδας
164 Επιχάρης
165 Ερατοσθένης
166 Εράτων
167 Εργοτέλης
168 Ερίτιμος
169 Ερμαγόρας
170 Ερμησιάναξ
171 Ερμογένης
172 Ερυξίας
173 Ετοιμοκλής
174 Ευαγόρας
175 Ευανορίδας
176 Εύβουλος
177 Ευβώτας
178 Εύδαμος
179 Ευθυκλής
180 Ευθυμένης
181 Εύθυμος
182 Ευκλείδης
183 Ευπόλεμος
184 Εύπωλος
185 Ευρυάδης
186 Ευρύβατος
187 Ευρυβιάδης
188 Ευρύβοτος
189 Ευρυκλείδας
190 Ευρυκλής
191 Ευρύλας
192 Ευρυμένης
193 Ευστόλιος
194 Ευτελίδας
195 Εφάρμοστος
196 Εφουδίων
197 Ζωπυρος
198 Ηγήμων
199 Ηλιόδωρος
200 Ηρακλείδης
201 Ηράκλειτος
202 Ηρόδοτος
203 Ηρόδωρος
204 Ήρων
205 Θάλπις
206 Θεασίδης
207 Θεόγνητος
208 Θεοδοτίων
209 Θεόδωρος
210 Θεόπομπος
211 Θεόπροπος
212 Θεότιμος
213 Θεόχρηστος
214 Θερσίλοχος
215 Θέρσιος
216 Θεσσαλός
217 Θέων
218 Θήρων
219 Θυμίλος
220 Ιδαίος
221 Ιέρων
222 Ιερώνυμος
223 Ικαδίων
224 Ίκκος
225 Ιολαΐδας
226 Ιππόβοτος
227 Ιπποκλέας
228 Ιπποκράτης
229 Ιππόμαχος
230 Ίππος
231 Ιπποσθένης
232 Ιππόστρατος
233 Ισαρίων
234 Ισίδωρος
235 Ισόμαχος
236 Κάλας
237 Καλλιάδης
238 Καλλίας
239 Καλλικλής
240 Καλλικράτης
241 Κάλλιππος
242 Καλλισθένης
243 Κάλλιστος
244 Καλλιτέλης
245 Κάλλων
246 Κάπρος
247 Καρτέρων
248 Κασίας
249 Κεράς
250 Κητεύς
251 Κίμων
253 Κλεισθένης
254 Κλειτόμαχος
255 Κλειτόστρατος
256 Κλείτωρ
257 Κλεογένης
258 Κλεόδωρος
259 Κλεόμαχος
260 Κλεόξενος
261 Κλεοπτόλεμος
262 Κλεοσθένη
263 Κλεοσθένης
264 Κλεόστρατος
265 Κλέων
266 Κλεώνδας
267 Κλητίας
268 Κλίτων
269 Κομαίος
270 Κραναός
271 Κράτης
272 Κρατίνος
273 Κρατισθένης
274 Κραυξίδας
275 Κρέων
276 Κρίσων
277 Κριτόδαμος
278 Κροκίνας
279 Κρόκων
280 Κύλωνας
281 Κυνίσκα
282 Κυνίσκας
283 Κυνίσκος
284 Λάβαξ
285 Λάδας
286 Λάδρομος
287 Λακράτης
288 Λάμαχος
289 Λάμπις
290 Λασθένης
291 Λαστρατίδας
292 Λαχαρίδας
293 Λάχων
294 Λεοντίσκος
295 Λέων
296 Λεωνίδας
297 Λεωχάρης
298 Λίχας
299 Λουκάς
300 Λύγδαμις
301 Λυκίνος
302 Λυκομήδης
303 Λύκος
304 Λυκόφρων
305 Λυκώτας
306 Λύσιππος
307 Μάγνος
308 Μαρίων
309 Μάρκος
310 Μεγακλής
311 Μελανκόμας
312 Μενάλκης
313 Μένανδρος
314 Μενέδημος
315 Μενεπτόλεμος
316 Μενεσθεύς
317 Μενόδωρος
318 Μένος
319 Μικίνας
320 Μικίων
321 Μικρίνας
322 Μιλτιάδης
323 Μίλων
324 Μίνως
325 Μνασέας
326 Μνασίβουλος
327 Μνάσων
328 Μόσχος
329 Μυρκεύς
330 Μύρων
331 Μύς
332 Ναρυκίδας
333 Νελαϊδας
334 Νέρων
335 Νίκανδρος
336 Νικάνωρ
337 Νίκαρχος
338 Νικέας
339 Νικόδαμος
340 Νικοκλέας
341 Νικόμαχος
342 Νικόστρατος
343 Νικοφών
344 Νίκων
346 Ξέναρχος
347 Ξενόδαμος
348 Ξενόδικος
349 Ξενόδοκος
350 Ξενόθεμις
351 Ξενοκλής
352 Ξενόμβροτος
353 Ξενοπείθης
354 Ξενοφάνης
355 Ξενοφών
356 Ξένων
357 Όλυμπος
358 Ολυνθεύς
359 Ονησίκριτος
360 Ονόμαστος
361 Όρθων
362 Όρσιππος
363 Παγώνδας
364 Παιάνιος
365 Παμμένης
366 Πανδίων
367 Παντακλής
368 Παντάρκης
369 Παρμενίδης
370 Παρμενίσκος
371 Παρμενίων
372 Πασίχορος
373 Παταϊκός
374 Πεισίστρατος
375 Περιγένης
376 Πλούταρχος
377 Πολέμων
378 Πολίτης
379 Πολυκλής
380 Πολύκτωρ
381 Πολυμήστωρ
382 Πολύμναστος
383 Πολυνείκης
384 Πολύξενος
385 Πολυπείθης
386 Ποπλίων
387 Πουλυδάμας
388 Πούπλιος
389 Πραξαγόρας
390 Πραξιδάμας
391 Πρωτόλαος
392 Πυθαγόρας
393 Πυθοκλής
394 Πυθόστρατος
395 Πύθων
396 Πυριλάμπης
397 Πυρρίας
398 Πύτταλος
399 Πώλος
400 Πώρος
401 Ρηξίβιος
402 Ριψόλαος
403 Ρόδων
404 Σαραπίων
405 Σάτυρος
406 Σελεάδας
407 Σέλευκος
408 Σιμμίας
409 Σιμύλος
410 Σκάμανδρος
411 Σμάραγδος
413 Σόφιος
414 Στέφανος
415 Στόμας
416 Στόμιος
417 Στράτων
418 Συβαριάδης
419 Σύμμαχος
420 Σφαίρος
421 Σφοδριάς
422 Σωδάμας
423 Σωκράτης
424 Σώπατρος
425 Σωσιάδης
426 Σωσιγένης
427 Σώσιππος
428 Σώστρατος
429 Σωτάδης
430 Σώφρων
431 Ταυροσθένης
432 Τέλλις
433 Τέλλων
434 Τεριναίος
435 Τηλέμαχος
436 Τιβέριος
437 Τίμαιος
438 Τιμάνθης
439 Τίμαρχος
440 Τιμασίθεος
441 Τιμόδημος
442 Τιμόθεος
443 Τιμοκράτης
444 Τιμοσθένης
445 Τίμων
446 Τίσανδρος
447 Τισικράτης
448 Τλασίμαχος
449 Τορύμβας
450 Τρύφων
452 Τρωίλος
453 Υπέρβιος
454 Υπήνος
455 Ύσμων
456 Υψικλής
457 Φαίδιμος
458 Φαίδρος
459 Φάνας
460 Φείδων
461 Φερένικος
462 Φερίας
463 Φιλάμμων
464 Φιλίνος
465 Φίλιππος
466 Φίλιστος
467 Φιλόμβροτος
468 Φιλόμηλος
469 Φιλόνικος
470 Φιλούμενος
471 Φίλων
473 Φιλώτας
474 Φορμίων
475 Φρικίας
476 Φρύνιχος
477 Φρύνων
478 Φωκίδης
479 Χαίρων
480 Χαρμίδης
481 Χάρμις
482 Χείλων
483 Χείμων
484 Χιόνης
485 Χοιρίλος
486 Χρυσάμαξος
487 Χρυσόγονος
488 Ψαύμιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία