Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμων
15 Χαιρεστράτη
16 Χαιρέστρατος
17 Χαιρετισμών
18 Χαιρεφάνης
19 Χαιρέφιλος
20 Χαιρεφών
21 Χαιρήμων
22 Χαιρησίλεως
23 Χαιρίδας
24 Χαιρίων
25 Χαίρων
26 Χαιρώνδας
27 Χαίτων
28 Χακόπ
29 Χαλδαία
30 Χάλεντ
31 Χαλιμά
32 Χαλκάνωρ
33 Χαλκήδων
34 Χαλκίδιος
35 Χαλκιόπη
36 Χαλκοπρατειών
37 Χαλκώδων
38 Χάλκων
39 Χαμ
40 Χαμαϊδή
41 Χαμαιλέων
42 Χαμπής
43 Χάος
44 Χαρά
45 Χαραγιώτης
46 Χαραλαμπία
47 Χαράλαμπος
48 Χάραξ
49 Χαρέτης
50 Χαρή
51 Χαρηλένα
52 Χάρης
53 Χαρητίδης
54 Χαρητίνος
55 Χαριάδης
56 Χαρίδαμος
57 Χαρίδας
58 Χαρίδημος
59 Χαριζάνης
60 Χαριθέα
61 Χαρίκλεια
62 Χαρικλεύς
63 Χαρίλα
64 Χαρίλαος
65 Χαρίλεια
66 Χαρίλια
67 Χαριλλος
68 Χαριμένης
69 Χαρινάδης
70 Χαρίνος
71 Χαρίξεινος
72 Χάριππος
73 Χάρις
74 Χαρίσανδρος
75 Χαρισία
76 Χαρίσιμος
77 Χαρίσιος
78 Χαρίσταυρος
79 Χαριστή
80 Χαριτιμήδης
81 Χαριτίνη
82 Χαρίτος
83 Χαριτούλα
84 Χαριτώ
85 Χαριτωμένη
86 Χαριτωμένος
87 Χαρίτων
88 Χάρμανδος
89 Χαρμαντίδης
90 Χαρμίδης
91 Χαρμίνος
92 Χάρμιον
93 Χάρμιππος
94 Χάρμις
95 Χαρμιώνη
96 Χαρμόλαος
97 Χάρμος
98 Χαροιάδης
99 Χαροπίνος
100 Χάροπος
101 Χάρου
102 Χαρουτιούν
103 Χαρουτούν
104 Χάροψ
105 Χάρτας
106 Χαρτοφίλης
107 Χάρυβδις
108 Χάρων
109 Χάρων
110 Χαρώνδας
111 Χασάν
112 Χασδαί
113 Χειλάς
114 Χείλων
115 Χειλωνίς
116 Χειλωνίς
117 Ἀχείμ
118 Χείμων
119 Χεϊνε
120 Χειρίμαχος
121 Χειρίσοφος
122 Χειροκράτης
123 Χείρων
124 Χεκράτεια
125 Χέλγκα
126 Χέλεν
127 Χέλενα
128 Χελιδονού
129 Χελιδών
130 Χέλκα
131 Χελώνα
132 Χερουβείμ
133 Χερουβειμία
134 Χερσίας
135 Χερσιδάμας
136 Χερσίδαμος
137 Χερσικράτης
138 Χέρσις
139 Χερσίφρων
140 Χήρα
141 Χθονία
142 Χθόνια
143 Χθόνιος
144 Χθονοφύλη
145 Χιλάς
146 Χίλδα
147 Χίλεος
148 Χιλιονοματούσα
149 Χίμαιρα
150 Χιόνης
151 Χιονία
152 Χιτοπούλα
153 Χίων
154 Χλόη
155 Χλόη
156 Χλόης
157 Χλώρη
158 Χλωρίς
159 Χοβίκ
160 Χοβνάν
161 Χοζοβιώτισσα
162 Χοιρίλος
163 Χοιρίνη
164 Χορέν
165 Χορηγίς
166 Χόρχε
167 Χουδίων
169 Χουλελαίος
170 Χουρμούζιος
171 Χρέμης
172 Χρέμων
173 Χρεμωνίδης
174 Χρηστίνα
175 Χρηστίνος
176 Χρηστόγιαννος
177 Χρηστόδημος
178 Χρηστόδωρος
179 Χρηστομανώλης
180 Χρηστοπανάγος
181 Χρήστος
182 Χρίστα
183 Χρισταλένα
184 Χρισταλένη
185 Χριστάλλα
188 Χριστευάγγελος
189 Χρίστια
190 Χριστιάνα
191 Χριστιανή
192 Χριστιάννα
193 Χριστιανός
194 Χριστιγιάννης
195 Χριστίνα
196 Χριστίνος
197 Χριστοβάκης
198 Χριστοβαλάντη
199 Χριστόδημος
200 Χριστοδούλη
201 Χριστόδουλος
202 Χριστόδωρος
203 Χριστοθέα
204 Χριστόθεος
205 Χριστολουκάς
206 Χριστομάριος
207 Χριστός
211 Χρίστος
212 Χριστούλα
213 Χριστοφίλη
214 Χριστοφιλία
215 Χριστοφόρα
216 Χριστόφορος
217 Χριστοφύλλη
218 Χριψιμέ
219 Χρομία
220 Χρόμιος
221 Χρόμων
222 Χρονία
223 Χρόνιος
224 Χρυσαίμιλη
225 Χρυσαλένα
226 Χρυσαλία
227 Χρυσάμαξος
228 Χρυσανδρέας
229 Χρυσάνθη
230 Χρύσανθος
231 Χρυσάννα
232 Χρυσάριον
233 Χρυσαυγή
234 Χρυσάφιος
235 Χρυσαφίς
236 Χρυσαφίτισσα
237 Χρυσάωρ
238 Χρυσελίνα
239 Χρυσέμιλη
240 Χρύσερμος
241 Χρυσεύη
242 Χρυσηίς
243 Χρυσηλία
244 Χρυσήλιος
245 Χρύσης
246 Χρύσιλλα
247 Χρυσίνος
248 Χρυσίππη
249 Χρύσιππος
250 Χρυσίς
251 Χρυσιστίνα
252 Χρυσοβαλάντη
253 Χρυσοβαλάντης
254 Χρυσοβαλεντίνα
255 Χρυσοβέργης
256 Χρυσογαλούσα
257 Χρυσογένεια
258 Χρυσογόνη
259 Χρυσόγονος
260 Χρυσοδαφνιώτισσα
261 Χρυσοθέα
262 Χρυσόθεμις
263 Χρυσοκαστριώτισσα
264 Χρυσοκελλαριά
265 Χρυσοκόμης
266 Χρυσολέων
267 Χρυσομάλλη
268 Χρυσομαρία
269 Χρυσομέλια
270 Χρυσομέλιος
271 Χρυσομήλα
272 Χρυσόνθεμις
273 Χρυσοπέλεια
274 Χρυσοπηγή
275 Χρυσοπλόκη
276 Χρυσόρθη
277 Χρυσορροία
278 Χρύσος
279 Χρυσοσθένης
280 Χρυσοσκαλίτισσα
281 Χρυσοσπηλιώτισσα
282 Χρυσοστόμη
283 Χρυσόστομος
284 Χρυσοσώτηρος
285 Χρυσοτέλεια
286 Χρυσοτέλειος
287 Χρυσούλα
288 Χρύσπα
289 Χρυσσαλίς
290 Χρυστάλλα
293 Χρυσταλλένη
294 Χρυσταλλία
295 Χρυστοδούλα
296 Χτήσιος
297 Χτήσιππος
298 Χτιμένη
299 Χυτούλα
300 Χύτρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία