Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Ἀχάζ
4 Χαϊγασιέν
5 Χαϊδεμένη
6 Χάιδος
7 Χάιδω
8 Χαϊκο
9 Χαϊλένα
10 Χαιρέας
11 Χαιρέδημος
12 Χαιρείας
13 Χαιρεκράτης
14 Χαιρέλεως
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρήμων
23 Χαιρησίλεως
24 Χαιρίδας
25 Χαιρίων
26 Χαίρων
27 Χαιρώνδας
28 Χαίτος
29 Χακόπ
30 Χαλδαία
31 Χάλεντ
32 Χαλιμά
33 Χαλκάνωρ
34 Χαλκήδων
35 Χαλκίδιος
36 Χαλκιόπη
37 Χαλκοπρατειών
38 Χαλκώδων
39 Χάλκων
40 Χαμαϊδή
41 Χαμαιλέων
42 Χαμπής
43 Χάος
44 Χαρά
45 Χαραγιώτης
46 Χαραλαμπία
47 Χαράλαμπος
48 Χάραξ
49 Χαρέτης
50 Χαρή
51 Χαρηλένα
52 Χάρης
53 Χαρητίδης
54 Χαρητίνος
55 Χαριάδης
56 Χαρίδαμος
57 Χαρίδας
58 Χαρίδημος
59 Χαριζάνης
60 Χαριθέα
61 Χαρίκλεια
62 Χαρικλείδης
63 Χαρικλεύς
64 Χαρίλα
65 Χαρίλαος
66 Χαρίλεια
67 Χαρίλια
68 Χαριλλος
69 Χαριμένης
70 Χαρινάδης
71 Χαρίνος
72 Χαρίξεινος
73 Χάριππος
74 Χάρις
75 Χαρίσανδρος
76 Χαρισία
77 Χαρίσιμος
78 Χαρίσιος
79 Χαρίσταυρος
80 Χαριστή
81 Χαριτιμήδης
82 Χαριτίνη
83 Χαρίτος
84 Χαριτούλα
85 Χαριτώ
86 Χαριτωμένη
87 Χαριτωμένος
88 Χαρίτων
89 Χάρμανδος
90 Χαρμαντίδης
91 Χαρμίδης
92 Χαρμίνος
93 Χάρμιον
94 Χάρμιππος
95 Χάρμις
96 Χαρμιώνη
97 Χαρμόλαος
98 Χάρμος
99 Χαροιάδης
100 Χαροπίνος
101 Χάροπος
102 Χάρου
103 Χαρουτιούν
104 Χαρουτούν
105 Χάροψ
106 Χάρτας
107 Χαρτοφίλης
108 Χάρυβδις
109 Χάρων
110 Χάρων
111 Χαρώνδας
112 Χασάν
113 Χασδαί
114 Χειλάς
115 Χείλων
116 Χειλωνίς
117 Χειλωνίς
118 Ἀχείμ
119 Χείμων
120 Χεϊνε
121 Χειρίμαχος
122 Χειρίσοφος
123 Χειροκράτης
124 Χείρων
125 Χεκράτεια
126 Χέλγκα
127 Χέλεν
128 Χέλενα
129 Χελιδονού
130 Χελιδών
131 Χέλκα
132 Χελώνα
133 Χερουβείμ
134 Χερουβειμία
135 Χερσίας
136 Χερσιδάμας
137 Χερσίδαμος
138 Χερσικράτης
139 Χέρσις
140 Χερσίφρων
141 Χήρα
142 Χθονία
143 Χθόνια
144 Χθόνιος
145 Χθονοφύλη
146 Χιλάς
147 Χίλδα
148 Χίλεος
149 Χιλιονοματούσα
150 Χίμαιρα
151 Χιονία
152 Χιονίδης
153 Χιόνις
154 Χιτοπούλα
155 Χίων
156 Χλόη
157 Χλόη
158 Χλόης
159 Χλώρη
160 Χλωρίς
161 Χοβίκ
162 Χοβνάν
163 Χοζοβιώτισσα
164 Χοιρίλος
165 Χοιρίνη
166 Χορέν
167 Χορηγίς
168 Χόρχε
169 Χουδίων
171 Χουλελαίος
172 Χουρμούζιος
173 Χρέμης
174 Χρέμων
175 Χρεμωνίδης
176 Χρηστίνα
177 Χρηστίνος
178 Χρηστόγιαννος
179 Χρηστόδημος
180 Χρηστόδωρος
181 Χρηστομανώλης
182 Χρηστοπανάγος
183 Χρήστος
184 Χρίστα
185 Χρισταλένα
186 Χρισταλένη
187 Χριστάλλα
190 Χριστευάγγελος
191 Χρίστια
192 Χριστιάνα
193 Χριστιανή
194 Χριστιάννα
195 Χριστιανός
196 Χριστιγιάννης
197 Χριστίνα
198 Χριστίνος
199 Χριστοβάκης
200 Χριστοβαλάντη
201 Χριστόδημος
202 Χριστοδούλη
203 Χριστόδουλος
204 Χριστόδωρος
205 Χριστοθέα
206 Χριστόθεος
207 Χριστολουκάς
208 Χριστομάριος
209 Χριστός
213 Χρίστος
214 Χριστούλα
215 Χριστοφίλη
216 Χριστοφιλία
217 Χριστοφόρα
218 Χριστόφορος
219 Χριστοφύλλη
220 Χριψιμέ
221 Χρομία
222 Χρόμιος
223 Χρόμων
224 Χρονία
225 Χρόνιος
226 Χρυσαίμιλη
227 Χρυσαλένα
228 Χρυσαλία
229 Χρυσάμαξος
230 Χρυσανδρέας
231 Χρυσάνθιος
232 Χρυσανθίς
233 Χρυσάννα
234 Χρυσάριον
235 Χρυσαυγή
236 Χρυσάφιος
237 Χρυσαφίς
238 Χρυσαφίτισσα
239 Χρυσάωρ
240 Χρυσελίνα
241 Χρυσέμιλη
242 Χρύσερμος
243 Χρυσεύη
244 Χρυσηίς
245 Χρυσηλία
246 Χρυσήλιος
247 Χρύσης
248 Χρύσιλλα
249 Χρυσίνος
250 Χρυσίππη
251 Χρύσιππος
252 Χρυσίς
253 Χρυσιστίνα
254 Χρυσοβαλάντη
255 Χρυσοβαλάντης
256 Χρυσοβαλεντίνα
257 Χρυσοβέργης
258 Χρυσογαλούσα
259 Χρυσογένεια
260 Χρυσογόνη
261 Χρυσόγονος
262 Χρυσοδαφνιώτισσα
263 Χρυσοθέα
264 Χρυσόθεμις
265 Χρυσοκαστριώτισσα
266 Χρυσοκελλαριά
267 Χρυσοκόμης
268 Χρυσολέων
269 Χρυσομάλλη
270 Χρυσομαρία
271 Χρυσομέλια
272 Χρυσομέλιος
273 Χρυσομήλα
274 Χρυσόνθεμις
275 Χρυσοπέλεια
276 Χρυσοπηγή
277 Χρυσοπλόκη
278 Χρυσόρθη
279 Χρυσορροία
280 Χρύσος
281 Χρυσοσθένης
282 Χρυσοσκαλίτισσα
283 Χρυσοσπηλιώτισσα
284 Χρυσοστόμη
285 Χρυσόστομος
286 Χρυσοσώτηρος
287 Χρυσοτέλεια
288 Χρυσοτέλειος
289 Χρυσούλα
290 Χρύσπα
291 Χρυσσαλίς
292 Χρυστάλλα
295 Χρυσταλλένη
296 Χρυσταλλία
297 Χρυστοδούλα
298 Χτήσιος
299 Χτήσιππος
300 Χτιμένη
301 Χυτούλα
302 Χύτρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία