Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέαινα
44 Χαμαιλέων
45 Χαμπής
46 Χάος
47 Χαρά
48 Χαραγιώτης
49 Χαραλαμπία
50 Χαράλαμπος
51 Χαραμής
52 Χάραξ
53 Χαρέτης
54 Χαρή
55 Χαρηλένα
56 Χάρης
57 Χαρητίδη
58 Χαρητίδης
59 Χαρητίνος
60 Χαριάδης
61 Χαρίδαμος
62 Χαρίδας
63 Χαρίδημος
64 Χαριζάνης
65 Χαριθέα
66 Χαρίκλεια
67 Χαρικλεύς
68 Χαρίλα
69 Χαρίλαος
70 Χαρίλεια
71 Χαρίλια
72 Χαριλλος
73 Χαριμένης
74 Χαρινάδης
75 Χαρίνος
76 Χαρίξεινος
77 Χάριππος
78 Χάρις
79 Χαρίσανδρος
80 Χαρίσιμος
81 Χαρίσιος
82 Χαρίσταυρος
83 Χαριστή
84 Χαριτάδη
85 Χαριτόδημος
86 Χαριτάδης
87 Χαριτείδαη
88 Χαριτείδαος
89 Χαριτέλεια
90 Χαριτέλης
91 Χαριτέρπη
92 Χαριτέρπης
93 Χαρίτεχνη
94 Χαριτήσια
95 Χαριτίμη
96 Χαρίτιμος
97 Χαριτοβλέφαρος
98 Χαριτοδήμη
99 Χαριτόδημος
100 Χαριτοδότη
101 Χαριτοδότης
102 Χαριτόκλεια
103 Χαριτοκλής
104 Χαριτήσιος
105 Χαρίτυλα
106 Χαρίτυλος
107 Χαριτώ
108 Χαριτωμένη
109 Χαριτωμένος
110 Χαρίτων
111 Χαριτώνυμη
112 Χαριτώνυμος
113 Χαρίων
114 Χαρλάμω
115 Χάρμανδος
116 Χαρμαντίδης
117 Χαρμίδης
118 Χαρμίνος
119 Χάρμιον
120 Χάρμιππος
121 Χάρμις
122 Χαρμιώνη
123 Χαρμόλαος
124 Χάρμος
125 Χαροιάδης
126 Χαροπίνος
127 Χάροπος
128 Χάρου
129 Χαρουτιούν
130 Χαρουτούν
131 Χάροψ
132 Χαρίστρατος
133 Χαρίστρατος
134 Χάρτας
135 Χαρίτεχνος
136 Χαρτοφίλης
137 Χαρίτυλος
138 Χάρυβδις
139 Χάρων
140 Χαρώνδας
141 Χασάν
142 Χασδαί
143 Χειλάς
144 Χείλων
145 Χειλωνίς
146 Χειλωνίς
147 Χείμων
148 Χεϊνε
149 Χειρίμαχος
150 Χειρίσοφος
151 Χειροκράτης
152 Χείρων
153 Χεκράτεια
154 Χέλγκα
155 Χέλεν
156 Χέλενα
157 Χελιδόνοος
158 Χελιδών
159 Χέλκα
160 Χελώνα
161 Χερουβείμ
162 Χερουβειμία
163 Χερσίας
164 Χερσιδάμας
165 Χερσίδαμος
166 Χερσικράτη
167 Χερσικράτης
168 Χέρσις
169 Χερσίφρων
170 Χήρα
171 Χήρος
172 Χθονία
173 Χθόνια
174 Χθόνιος
175 Χθονοφύλη
176 Χθονόφυλος
177 Χιλάς
178 Χίλδα
179 Χίλεος
180 Χιλιονοματούσα
181 Χίμαιρα
182 Χιόνης
183 Χιονία
184 Χιτοπούλα
185 Χίων
186 Χλόη
187 Χλόης
188 Χλωρίς
189 Χοβίκ
190 Χοβνάν
191 Χοζοβιώτισσα
192 Χοιρίλος
193 Χοιρίνη
194 Χορέν
195 Χορηγίς
196 Χορηγίων
197 Χόρχε
198 Χουδίουσα
199 Χουδίων
201 Χουλελαίος
202 Χουρμούζιος
203 Χρέμης
204 Χρέμων
205 Χρεμωνίδης
206 Χρηστέλλα
207 Χρηστίνα
208 Χρηστίνος
209 Χρηστόγιαννος
210 Χρηστόδημος
211 Χρηστόδωρος
212 Χρηστομανώλης
213 Χρηστοπανάγος
214 Χρήστος
215 Χρίστα
216 Χρισταλένα
217 Χρισταλένη
218 Χριστάλλα
221 Χριστευάγγελος
222 Χρίστια
223 Χριστιάνα
224 Χριστιανή
225 Χριστιάννα
226 Χριστιανός
227 Χριστιγιάννης
228 Χριστίνα
229 Χριστίνος
230 Χριστοβάκης
231 Χριστοβαλάντη
232 Χριστόδημος
233 Χριστοδούλα
234 Χριστόδουλος
235 Χριστόδωρος
236 Χριστοθέα
237 Χριστόθεος
238 Χριστολουκάς
239 Χριστομάριος
240 Χριστός
245 Χρίστος
246 Χριστούλα
247 Χριστοφίλη
248 Χριστοφιλία
249 Χριστοφόρα
250 Χριστόφορος
251 Χριστοφύλλη
252 Χριστώνυμη
253 Χριστώνυμος
254 Χριψιμέ
255 Χρομία
256 Χρόμιος
257 Χρόμων
258 Χρονία
259 Χρόνιος
260 Χρσόρθρος
261 Χρυσαίμιλη
262 Χρυσαλένα
263 Χρυσαλλίς
264 Χρύσαλλος
265 Χρυσάμαξος
266 Χρυσανδρέας
267 Χρυσάνθιος
268 Χρυσανθίς
269 Χρυσάννα
270 Χρυσάριον
271 Χρυσαυγή
272 Χρυσάφιος
273 Χρυσαφίς
274 Χρυσαφίτισσα
275 Χρυσάωρ
276 Χρυσελίνα
277 Χρυσέμιλη
278 Χρύσερμος
279 Χρυσεύη
280 Χρύση
281 Χρυσηλία
282 Χρυσήλιος
283 Χρύσης
284 Χρύσιλλα
285 Χρυσίνος
286 Χρυσίππη
287 Χρύσιππος
288 Χρυσιστίνα
289 Χρυσοβαλάντη
290 Χρυσοβαλάντης
291 Χρυσοβαλεντίνα
292 Χρυσοβέργης
293 Χρυσογαλούσα
294 Χρυσογένεια
295 Χρυσογέρακας
296 Χρυσογερακίνα
297 Χρυσογόνη
298 Χρυσόγονος
299 Χρυσοδαφνιώτισσα
300 Χρυσοθέα
301 Χρυσόθεμις
302 Χρυσοκαστριώτισσα
303 Χρυσοκελλαριά
304 Χρυσοκόμης
305 Χρυσολέων
306 Χρυσομάλλη
307 Χρυσομαρία
308 Χρυσομέλια
309 Χρυσομέλιος
310 Χρυσομήλα
311 Χρυσόνθεμις
312 Χρυσοπέλεια
313 Χρυσοπηγή
314 Χρυσοπλόκη
315 Χρυσοπλόκος
316 Χρυσόρθρη
317 Χρύσορθρος
318 Χρυσορροία
319 Χρυσοσθένη
320 Χρυσοσθένης
321 Χρυσοσκαλίτισσα
322 Χρυσοστόμη
323 Χρυσόστομος
324 Χρυσοσωτηρία
325 Χρυσοσώτηρος
326 Χρυσοτέλεια
327 Χρυσοτέλειος
328 Χρυσούλα
329 Χρύσπα
330 Χρυστάλλα
333 Χρυσταλλένη
334 Χρυσταλλία
335 Χρυστέλλα
336 Χρυστοδούλα
337 Χτήσιος
338 Χτήσιππος
339 Χτιμένη
340 Χυτούλα
341 Χύτρος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία