Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Ἀχάζ
4 Χαϊγασιέν
5 Χαϊδεμένη
6 Χάιδος
7 Χάιδω
8 Χαϊκο
9 Χαϊλένα
10 Χαιρέας
11 Χαιρέδημος
12 Χαιρείας
13 Χαιρεκράτης
14 Χαιρέλεως
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρήμων
23 Χαιρησίλεως
24 Χαιρίδας
25 Χαιρίων
26 Χαίρων
27 Χαιρώνδας
28 Χαίτος
29 Χακόπ
30 Χαλδαία
31 Χάλεντ
32 Χαλιμά
33 Χαλκάνωρ
34 Χαλκήδων
35 Χαλκίδιος
36 Χαλκιόπη
37 Χαλκοπρατειών
38 Χαλκώδων
39 Χάλκων
40 Χαμαϊδή
41 Χαμαιλέων
42 Χαμπής
43 Χάος
44 Χαρά
45 Χαραγιώτης
46 Χαραλαμπία
47 Χαράλαμπος
48 Χάραξ
49 Χαρέτης
50 Χαρή
51 Χαρηλένα
52 Χάρης
53 Χαρητίδης
54 Χαρητίνος
55 Χαριάδης
56 Χαρίδαμος
57 Χαρίδας
58 Χαρίδημος
59 Χαριζάνης
60 Χαριθέα
61 Χαρίκλεια
62 Χαρικλείδης
63 Χαρικλεύς
64 Χαρίλα
65 Χαρίλαος
66 Χαρίλεια
67 Χαρίλια
68 Χαριλλος
69 Χαριμένης
70 Χαρινάδης
71 Χαρίνος
72 Χαρίξεινος
73 Χάριππος
74 Χάρις
75 Χαρίσανδρος
76 Χαρισία
77 Χαρίσιμος
78 Χαρίσιος
79 Χαρίσταυρος
80 Χαριστή
81 Χαριτιμήδης
82 Χαριτίνη
83 Χαρίτος
84 Χαριτούλα
85 Χαριτώ
86 Χαριτωμένη
87 Χαριτωμένος
88 Χαρίτων
89 Χάρμανδος
90 Χαρμαντίδης
91 Χαρμίδης
92 Χαρμίνος
93 Χάρμιον
94 Χάρμιππος
95 Χάρμις
96 Χαρμιώνη
97 Χαρμόλαος
98 Χάρμος
99 Χαροιάδης
100 Χαροπίνος
101 Χάροπος
102 Χάρου
103 Χαρουτιούν
104 Χαρουτούν
105 Χάροψ
106 Χάρτας
107 Χαρτοφίλης
108 Χάρυβδις
109 Χάρων
110 Χάρων
111 Χαρώνδας
112 Χασάν
113 Χασδαί
114 Χειλάς
115 Χείλων
116 Χειλωνίς
117 Ἀχείμ
118 Χείμων
119 Χεϊνε
120 Χειρίμαχος
121 Χειρίσοφος
122 Χειροκράτης
123 Χείρων
124 Χεκράτεια
125 Χέλγκα
126 Χέλεν
127 Χέλενα
128 Χελιδονού
129 Χελιδών
130 Χέλκα
131 Χελώνα
132 Χερουβείμ
133 Χερουβειμία
134 Χερσίας
135 Χερσιδάμας
136 Χερσίδαμος
137 Χερσικράτης
138 Χέρσις
139 Χερσίφρων
140 Χήρα
141 Χθονία
142 Χθόνια
143 Χθόνιος
144 Χθονοφύλη
145 Χιλάς
146 Χίλδα
147 Χίλεος
148 Χιλιονοματούσα
149 Χίλων
150 Χίλωνας
151 Χιλωνις
152 Χίμαιρα
153 Χιονία
154 Χιονίδης
155 Χιόνις
156 Χιτοπούλα
157 Χίων
158 Χλόη
159 Χλόη
160 Χλώρη
161 Χλωρίς
162 Χοβίκ
163 Χοβνάν
164 Χοζοβιώτισσα
165 Χοιρίλος
166 Χοιρίνη
167 Χορέν
168 Χορηγίς
169 Χόρχε
170 Χουδίων
172 Χουλελαίος
173 Χουρμούζιος
174 Χρέμης
175 Χρέμων
176 Χρεμωνίδης
177 Χρηστίνα
178 Χρηστίνος
179 Χρηστόγιαννος
180 Χρηστόδημος
181 Χρηστόδωρος
182 Χρηστομανώλης
183 Χρηστοπανάγος
184 Χρήστος
185 Χρίστα
186 Χρισταλένα
187 Χρισταλένη
188 Χριστάλλα
191 Χριστευάγγελος
192 Χρίστια
193 Χριστιάνα
194 Χριστιανή
195 Χριστιάννα
196 Χριστιανός
197 Χριστιγιάννης
198 Χριστίνα
199 Χριστίνος
200 Χριστοβάκης
201 Χριστοβαλάντη
202 Χριστόδημος
203 Χριστοδούλη
204 Χριστόδουλος
205 Χριστόδωρος
206 Χριστοθέα
207 Χριστόθεος
208 Χριστολουκάς
209 Χριστομάριος
210 Χριστός
214 Χρίστος
215 Χριστούλα
216 Χριστοφίλη
217 Χριστοφιλία
218 Χριστοφόρα
219 Χριστόφορος
220 Χριστοφύλλη
221 Χριψιμέ
222 Χρομία
223 Χρόμιος
224 Χρόμων
225 Χρονία
226 Χρόνιος
227 Χρυσαίμιλη
228 Χρυσαλένα
229 Χρυσαλία
230 Χρυσάμαξος
231 Χρυσανδρέας
232 Χρυσάνθιος
233 Χρυσανθίς
234 Χρυσάννα
235 Χρυσάριον
236 Χρυσαυγή
237 Χρυσαφία
238 Χρυσάφιος
239 Χρυσαφίτισσα
240 Χρυσάωρ
241 Χρυσελίνα
242 Χρυσέμιλη
243 Χρύσερμος
244 Χρυσεύη
245 Χρυσηίς
246 Χρυσηλία
247 Χρυσήλιος
248 Χρύσης
249 Χρύσιλλα
250 Χρυσίνος
251 Χρυσίππη
252 Χρύσιππος
253 Χρυσίς
254 Χρυσιστίνα
255 Χρυσοβαλάντη
256 Χρυσοβαλάντης
257 Χρυσοβαλεντίνα
258 Χρυσοβέργης
259 Χρυσογαλούσα
260 Χρυσογένεια
261 Χρυσογόνη
262 Χρυσόγονος
263 Χρυσοδαφνιώτισσα
264 Χρυσοθέα
265 Χρυσόθεμις
266 Χρυσοκαστριώτισσα
267 Χρυσοκελλαριά
268 Χρυσοκόμης
269 Χρυσολέων
270 Χρυσομάλλη
271 Χρυσομαρία
272 Χρυσομέλια
273 Χρυσομέλιος
274 Χρυσομήλα
275 Χρυσόνθεμις
276 Χρυσοπέλεια
277 Χρυσοπηγή
278 Χρυσοπλόκη
279 Χρυσόρθη
280 Χρυσορροία
281 Χρύσος
282 Χρυσοσθένης
283 Χρυσοσκαλίτισσα
284 Χρυσοσπηλιώτισσα
285 Χρυσοστόμη
286 Χρυσόστομος
287 Χρυσοσώτηρος
288 Χρυσοτέλεια
289 Χρυσοτέλειος
290 Χρυσούλα
291 Χρύσπα
292 Χρυσσαλίς
293 Χρυστάλλα
296 Χρυσταλλένη
297 Χρυσταλλία
298 Χρυστοδούλα
299 Χτήσιος
300 Χτήσιππος
301 Χτιμένη
302 Χυτούλα
303 Χύτρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία