Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινάρετος
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φάλια
43 Φαλίας
44 Φαλίνος
45 Φάλιος
46 Φάλκης
47 Φαλλάς
48 Φαμπιόλα
49 Φάνα
50 Φαναγόρα
51 Φαναγόρας
52 Φάνας
53 Φανέας
54 Φανερουλιώτισσα
55 Φανερωμένη
56 Φανερωμένος
57 Φανέσα
58 Φανή
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλης
64 Φανόμαχος
65 Φάνος
66 Φανοσθένης
67 Φανοστράτη
68 Φανόστρατος
69 Φανουρία
70 Φανούριος
71 Φάντης
72 Φαντίνα
73 Φαντίνος
74 Φαντω
75 Φανώ
76 Φαραώ
77 Φαρές
78 Φαρέτρια
79 Φαρέτριος
80 Φάρις
81 Φαρμακολύτρα
82 Φαρμουθία
83 Φαρμούθιος
84 Φαρνάκη
85 Φαρνάκιος
86 Φάρσαλος
87 Φάρτη
88 Φάρτης
89 Φαρφιρίτσα
90 Φασηλίτης
91 Φασιθέα
92 Φασίστρατος
93 Φάσσα
94 Φάσσος
95 Φάσων
96 Φατιχ
97 Φατμέ
98 Φάυλλα
99 Φάυλλος
100 Φαύσιος
101 Φαύστα
102 Φαύστος
103 Φάων
104 Φέβρα
105 Φεβρωνία
106 Φεβρώνιος
107 Φειδαγόρα
108 Φειδαγόρας
109 Φειδακίδα
110 Φειδακίδας
111 Φειδαλία
112 Φειδάλιος
113 Φειδαντίδη
114 Φειδαντίδης
115 Φειδάρη
116 Φειδάρης
117 Φειδεκράτεια
118 Φειδεκράτης
119 Φειδεκρίτα
120 Φειδεκρίτης
121 Φειδία
122 Φειδίας
123 Φειδιππίδης
124 Φείδιππος
125 Φειδώλα
126 Φείδων
127 φελξα
128 Φέμη
129 Φένια
130 Φερακλής
131 Φερβίνα
132 Φερβίνος
133 Φέρεκλος
134 Φερεκράτη
135 Φερεκράτης
136 Φερεκύδης
137 Φερεσύδη
138 Φερετίμη
139 Φερεύς
140 Φερεφήμη
141 Φερέφημος
142 Φέρης
143 Φερίας
144 Φερνάνδη
145 Φερνάντο
146 Φέρουσα
147 Φερφουθή
149 Φεύρα
150 Φευρωνία
151 Φηγεύς
152 Φηγία
153 Φηλικίσσιμος
154 Φήλιξ
155 Φηλίξη
157 Φημία
158 Φήμιος
159 Φημονόη
160 Φηνία
161 Φηνώ
162 Φήστα
163 Φήστος
164 Φθα
165 Φθία
166 Φθίος
167 Φθονία
169 Φιγαλεία
170 Φίγαλος
171 Φιγούρα
172 Φιδιότισσα
173 Φιδοττοταμιανή
174 Φιδούσα
175 Φίδωσα
176 Φίλα
177 Φιλαγόρας
178 Φιλαγρία
179 Φιλάγριος
180 Φιλαδέλφεια
181 Φιλάδελφος
182 Φιλάδερφος
183 Φιλαίμων
184 Φιλαινέτη
185 Φιλαινίς
186 Φιλαίος
187 Φιλαλήθης
188 Φιλαμειλείδης
189 Φιλάμμων
190 Φιλάνδρα
191 Φίλανδρος
192 Φιλάνθη
193 Φιλαρέτη
194 Φιλάρετος
195 Φιλάων
196 Φίλγας
197 Φιλέας
198 Φιλέορτη
199 Φιλέορτος
200 Φιλεταίρα
201 Φιλέταιρος
202 Φιλεύς
203 Φίλη
204 Φιλήκη
205 Φιλήμουσα
206 Φιλήμων
207 Φιληρατίς
208 Φίλης
209 Φιλήσιος
210 Φιλήσυχη
211 Φιλήσυχος
212 Φιλήτη
213 Φιλήτωρ
214 Φίλια
215 Φιλιάδης
216 Φιλίζ
217 Φιλιμάτιον
218 Φιλίνη
219 Φιλίνος
220 Φίλιπ
221 Φιλίππα
222 Φίλιππος
223 Φιλίσια
224 Φιλίσκη
225 Φιλίσκος
226 Φιλίστα
227 Φιλιστίων
228 Φίλιστος
229 Φιλιώ
230 Φίλλις
231 Φιλλύλιος
232 Φιλογένης
233 Φιλογονία
234 Φιλογόνιος
235 Φιλοδάμεια
236 Φιλόδαμος
237 Φιλόδημος
238 Φιλοδίκη
239 Φιλοδώρα
240 Φιλοθέη
241 Φιλόθεος
242 Φίλοινα
243 Φίλοινος
244 Φιλοίτα
245 Φιλοίτιος
246 Φιλόκαλος
247 Φιλοκήδης
248 Φιλοκλέων
249 Φιλοκλής
250 Φιλοκράτης
251 Φιλοκτήμουσα
252 Φιλοκτήμων
254 Φιλοκτήτης
255 Φιλόκυπρος
256 Φιλοκύων
257 Φιλόλαος
258 Φιλόλογος
259 Φιλομάχη
260 Φιλομβρότα
261 Φιλόμβροτος
262 Φιλομέδουσα
263 Φιλομένα
264 Φιλομένης
265 Φιλομήλα
266 Φιλομηλείδης
267 Φιλόμηλος
268 Φιλομήνα
269 Φιλόμνηστος
270 Φιλονίκη
271 Φιλόνικος
272 Φιλονίλα
273 Φιλονόη
274 Φιλονόμη
275 Φιλόνομος
276 Φιλοξένη
277 Φιλόξενος
278 Φιλοποιμενίς
279 Φιλοποίμην
280 Φιλόπονος
281 Φίλος
282 Φιλοσοφία
283 Φιλόσοφος
284 Φιλοστέφανος
285 Φιλοστόργιος
286 Φιλόστρατος
287 Φιλότιμος
288 Φιλουμένη
289 Φιλούμενος
290 Φιλοφάνης
291 Φιλόφρων
292 Φιλοχάρης
293 Φιλόχαρις
294 Φιλόχορος
295 Φιλόχρηστος
296 Φιλοχτήτης
297 Φιλτίς
298 Φίλτυς
299 Φιλυλλα
300 Φιλύλλιος
301 Φιλύρα
302 Φιλύρας
303 Φιλώ
304 Φίλων
306 Φιλώνδα
307 Φιλώνδας
308 Φιλωνίς
309 Φιλώτας
310 Φιλωτέρα
311 Φιλώτις
312 Φίναν
313 Φινεύς
314 Φίννιαν
315 Φιντίας
316 Φιντυς
317 Φιόνα
318 Φιορη
319 Φιρμία
320 Φίρμιος
321 Φίτσα
322 Φλάβια
323 Φλάβιος
324 Φλαουϊανή
325 Φλαουϊανός
326 Φλεβαριανή
327 Φλεγύας
328 Φλέγων
329 Φλέρυ
330 Φλίας
331 Φλόγα
332 Φλογέας
333 Φλογίδας
334 Φλοριάνα
335 Φλουρέντζα
336 Φλουρέντζος
337 Φλουρής
338 Φλώρα
340 Φλωράντρη
341 Φλωρεντία
342 Φλωρεντίνη
343 Φλωρεντίνος
344 Φλωρέντιος
345 Φλώρος
346 Φοβερά
347 Φόβη
348 Φόβος
349 Φοίβη
351 Φοιβίδας
352 Φοίβος
353 Φοινίκη
354 Φοίνιξ
355 Φοίτιος
356 Φόλας
357 Φολέγανδρος
358 Φολείδης
359 Φοντάνα
360 Φόρα
361 Φόραξ
362 Φόρβας
363 Φόρκυς
364 Φόρμη
365 Φόρμις
366 Φορμίσιον
367 Φορμίων
368 Φορτουνάτα
369 Φορτουνάτος
370 Φορωνεύς
371 Φορωνίς
372 Φουγάτια
373 Φουγάτιος
374 Φούλα
375 Φουλβία
376 Φούλης
377 Φουρεγκού
378 Φουρσάς
379 Φουσίκ
380 Φραγκίσκη
381 Φραγκίσκος
382 Φραγκόπουλος
383 Φράδμων
384 Φρασίας
385 Φρασίδαμος
386 Φρασίκλεια
388 Φρασικλής
389 Φράσιμος
390 Φρασίος
391 Φρασκούλα
392 Φρασκω
393 Φράστωρ
394 Φρέγια
395 Φρέζη
396 Φρεζής
397 Φρειδερίκη
398 Φρειδερίκος
399 Φρένικος
400 Φρεσκίτα
401 Φρικίας
402 Φρίκος
403 Φρίντα
404 Φρίξα
405 Φρίξος
406 Φρίτασγουίθ
407 Φρόνα
408 Φρονίμη
409 Φρόνιμος
410 Φρόνιος
411 Φροντίδας
412 Φρόντων
413 Φρουμεντία
414 Φρουμέντιος
415 Φρυάδα
416 Φρυγία
417 Φρύνη
418 Φρύνος
419 Φρύξος
420 Φτελέα
421 ΦΤΙΟΣ
422 Φυγαλία
423 Φυγέλα
424 Φύγελος
425 Φύη
426 Φυκιάδας
427 Φυλακηίς
428 Φυλακτός
429 Φυλάνθη
430 Φύλαντας
431 Φύλαξ
432 Φυλαξία
433 Φυλάριος
434 Φύλαρχος
435 Φύλας
436 Φυλεύς
437 Φυληίς
438 Φυλλίδα
439 Φυλλίδος
440 Φυλλίς
441 Φυλόμαχος
442 Φυλονόη
443 Φυλόνομος
444 Φύντια
445 Φυρόμαχος
446 Φύρση
447 Φυσάδεια
448 Φυσέντζος
449 Φύσιος
450 Φυταλία
451 Φύταλος
452 Φύτιος
453 Φυτούλα
454 Φυτώ
455 Φωκαΐς
456 Φωκίων
457 Φωκυλίδης
458 Φωλίτσα
459 Φωλόη
460 Φώλος
461 Φωσθονία
464 Φωστηρία
465 Φωστήριος
466 Φωσφόρος
467 Φωτάγγελος
468 Φωτανέστης
469 Φωτειάννα
470 Φωτεινή
471 Φωτεινός
472 Φώτης
473 Φώτιστος
474 Φωφώ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία