Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινέας
25 Φαινεκλής
26 Φαίνιππος
27 Φαίνοψ
28 Φαινώ
29 Φαιοκόμης
30 Φαίστος
31 Φαίτος
32 Φαίων
33 Φάκης
34 Φάλαικος
35 Φάλανθος
36 Φάλαρις
37 Φαλέας
38 Φαλέκ
39 Φάληρος
40 Φάλης
41 Φάλια
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φάνα
49 Φαναγόρα
50 Φαναγόρας
51 Φάνας
52 Φανέας
53 Φανερουλιώτισσα
54 Φανερωμένη
55 Φανερωμένος
56 Φανέσα
57 Φανή
58 Φανίας
59 Φάνιον
60 Φανόδημος
61 Φανόδικος
62 Φανόκλης
63 Φανόμαχος
64 Φάνος
65 Φανοσθένης
66 Φανοστράτη
67 Φανόστρατος
68 Φανουρία
69 Φανούριος
70 Φάντης
71 Φαντίνα
72 Φαντίνος
73 Φαντω
74 Φανώ
75 Φαραώ
76 Φαρές
77 Φαρέτρια
78 Φαρέτριος
79 Φάρις
80 Φαρμακολύτρα
81 Φαρμουθία
82 Φαρμούθιος
83 Φαρνάκη
84 Φαρνάκιος
85 Φάρσαλος
86 Φάρτη
87 Φάρτης
88 Φαρφιρίτσα
89 Φασηλίτης
90 Φασιθέα
91 Φασίστρατος
92 Φάσσα
93 Φάσσος
94 Φάσων
95 Φατιχ
96 Φατμέ
97 Φάυλλος
98 Φαύσιος
99 Φαύστα
100 Φαύστος
101 Φάων
102 Φέβρα
103 Φεβρωνία
104 Φεβρώνιος
105 Φειδαγόρα
106 Φειδαγόρας
107 Φειδακίδα
108 Φειδακίδας
109 Φειδαλία
110 Φειδάλιος
111 Φειδαντίδη
112 Φειδαντίδης
113 Φειδάρη
114 Φειδάρης
115 Φειδεκράτεια
116 Φειδεκράτης
117 Φειδεκρίτα
118 Φειδεκρίτης
119 Φειδία
120 Φειδίας
121 Φειδιππίδης
122 Φείδιππος
123 Φειδώλα
124 Φείδων
125 φελξα
126 Φέμη
127 Φένια
128 Φερακλής
129 Φερβίνα
130 Φερβίνος
131 Φέρεκλος
132 Φερεκράτη
133 Φερεκράτης
134 Φερεκύδης
135 Φερεσύδη
136 Φερετίμη
137 Φερεύς
138 Φερεφήμη
139 Φερέφημος
140 Φέρης
141 Φερίας
142 Φερνάνδη
143 Φερνάντο
144 Φέρουσα
145 Φερφουθή
147 Φεύρα
148 Φευρωνία
149 Φηγεύς
150 Φηγία
151 Φηλικίσσιμος
152 Φήλιξ
153 Φηλίξη
155 Φήμη
156 Φήμιος
157 Φημονόη
158 Φηνία
159 Φηνώ
160 Φήστα
161 Φήστος
162 Φθα
163 Φθία
164 Φθίος
165 Φθονία
167 Φιγαλεία
168 Φίγαλος
169 Φιγούρα
170 Φιδιότισσα
171 Φιδοττοταμιανή
172 Φιδούσα
173 Φίδωσα
174 Φίλα
175 Φιλαγόρας
176 Φιλαγρία
177 Φιλάγριος
178 Φιλαδέλφεια
179 Φιλάδελφος
180 Φιλάδερφος
181 Φιλαίμων
182 Φιλαινέτη
183 Φιλαινίς
184 Φιλαίος
185 Φιλαλήθης
186 Φιλαμειλείδης
187 Φιλάμμων
188 Φιλάνδρα
189 Φίλανδρος
190 Φιλάνθη
191 Φιλαρέτη
192 Φιλάρετος
193 Φιλάων
194 Φίλγας
195 Φιλέας
196 Φιλέορτη
197 Φιλέορτος
198 Φιλεταίρα
199 Φιλέταιρος
200 Φιλεύς
201 Φίλη
202 Φιλήκη
203 Φιλήμουσα
204 Φιλήμων
205 Φιληρατίς
206 Φίλης
207 Φιλήσιος
208 Φιλήσυχη
209 Φιλήσυχος
210 Φιλήτη
211 Φιλήτωρ
212 Φίλια
213 Φιλιάδης
214 Φιλίζ
215 Φιλιμάτιον
216 Φιλίνη
217 Φιλίνος
218 Φίλιπ
219 Φιλίππα
220 Φίλιππος
221 Φιλίσια
222 Φιλίσκη
223 Φιλίσκος
224 Φιλίστα
225 Φιλιστίων
226 Φίλιστος
227 Φιλιώ
228 Φίλλις
229 Φιλλύλιος
230 Φιλογένης
231 Φιλογονία
232 Φιλογόνιος
233 Φιλοδάμεια
234 Φιλόδαμος
235 Φιλόδημος
236 Φιλοδίκη
237 Φιλοδώρα
238 Φιλοθέη
239 Φιλόθεος
240 Φίλοινα
241 Φίλοινος
242 Φιλοίτα
243 Φιλοίτιος
244 Φιλόκαλος
245 Φιλοκήδης
246 Φιλοκλέων
247 Φιλοκλής
248 Φιλοκράτης
249 Φιλοκτήμουσα
250 Φιλοκτήμων
252 Φιλοκτήτης
253 Φιλόκυπρος
254 Φιλοκύων
255 Φιλόλαος
256 Φιλόλογος
257 Φιλομάχη
258 Φιλομβρότα
259 Φιλόμβροτος
260 Φιλομέδουσα
261 Φιλομένα
262 Φιλομένης
263 Φιλομήλα
264 Φιλομηλείδης
265 Φιλόμηλος
266 Φιλομήνα
267 Φιλόμνηστος
268 Φιλονίκη
269 Φιλόνικος
270 Φιλονίλα
271 Φιλονόη
272 Φιλονόμη
273 Φιλόνομος
274 Φιλοξένη
275 Φιλόξενος
276 Φιλοποιμενίς
277 Φιλοποίμην
278 Φιλόπονος
279 Φίλος
280 Φιλοσοφία
281 Φιλόσοφος
282 Φιλοστέφανος
283 Φιλοστόργιος
284 Φιλόστρατος
285 Φιλότιμος
286 Φιλουμένη
287 Φιλούμενος
288 Φιλοφάνης
289 Φιλόφρων
290 Φιλοχάρης
291 Φιλόχαρις
292 Φιλόχορος
293 Φιλόχρηστος
294 Φιλοχτήτης
295 Φιλτίς
296 Φίλτυς
297 Φιλυλλα
298 Φιλύλλιος
299 Φιλύρα
300 Φιλύρας
301 Φιλώ
302 Φίλων
304 Φιλώνδα
305 Φιλώνδας
306 Φιλωνίς
307 Φιλώτας
308 Φιλωτέρα
309 Φιλώτις
310 Φίναν
311 Φινεύς
312 Φίννιαν
313 Φιντίας
314 Φιντυς
315 Φιόνα
316 Φιορη
317 Φιρμία
318 Φίρμιος
319 Φίτσα
320 Φλάβια
321 Φλάβιος
322 Φλαουϊανή
323 Φλαουϊανός
324 Φλεβαριανή
325 Φλεγύας
326 Φλέγων
327 Φλέρυ
328 Φλίας
329 Φλόγα
330 Φλογέας
331 Φλογίδας
332 Φλοριάνα
333 Φλουρέντζα
334 Φλουρέντζος
335 Φλουρής
336 Φλώρα
338 Φλωράντρη
339 Φλωρεντία
340 Φλωρεντίνη
341 Φλωρεντίνος
342 Φλωρέντιος
343 Φλώρος
344 Φοβερά
345 Φόβη
346 Φόβος
347 Φοίβη
349 Φοιβίδας
350 Φοίβος
351 Φοινίκη
352 Φοίνιξ
353 Φοίτιος
354 Φόλας
355 Φολέγανδρος
356 Φολείδης
357 Φοντάνα
358 Φόρα
359 Φόραξ
360 Φόρβας
361 Φόρκυς
362 Φόρμη
363 Φόρμις
364 Φορμίσιον
365 Φορμίων
366 Φορτουνάτα
367 Φορτουνάτος
368 Φορωνεύς
369 Φορωνίς
370 Φουγάτια
371 Φουγάτιος
372 Φούλα
373 Φουλβία
374 Φούλης
375 Φουρεγκού
376 Φουρσάς
377 Φουσίκ
378 Φραγκίσκη
379 Φραγκίσκος
380 Φραγκόπουλος
381 Φράδμων
382 Φρασίας
383 Φρασίδαμος
384 Φρασίκλεια
386 Φρασικλής
387 Φράσιμος
388 Φρασίος
389 Φρασκούλα
390 Φρασκω
391 Φράστωρ
392 Φρέγια
393 Φρέζη
394 Φρεζής
395 Φρειδερίκη
396 Φρειδερίκος
397 Φρένικος
398 Φρεσκίτα
399 Φρικίας
400 Φρίκος
401 Φρίντα
402 Φρίξα
403 Φρίξος
404 Φρίτασγουίθ
405 Φρόνα
406 Φρονίμη
407 Φρόνιμος
408 Φρόνιος
409 Φροντίδας
410 Φρόντων
411 Φρουμεντία
412 Φρουμέντιος
413 Φρυάδα
414 Φρυγία
415 Φρύνη
416 Φρύνος
417 Φρύξος
418 Φτελέα
419 ΦΤΙΟΣ
420 Φυγαλία
421 Φυγέλα
422 Φύγελος
423 Φύη
424 Φυκιάδας
425 Φυλακηίς
426 Φυλακτός
427 Φυλάνθη
428 Φύλαντας
429 Φύλαξ
430 Φυλαξία
431 Φυλάριος
432 Φύλαρχος
433 Φύλας
434 Φυλεύς
435 Φυληίς
436 Φυλλίδα
437 Φυλλίδος
438 Φυλλίς
439 Φυλόμαχος
440 Φυλονόη
441 Φυλόνομος
442 Φύντια
443 Φυρόμαχος
444 Φύρση
445 Φυσάδεια
446 Φυσέντζος
447 Φύσιος
448 Φυταλία
449 Φύταλος
450 Φύτιος
451 Φυτούλα
452 Φυτώ
453 Φωκαΐς
454 Φωκίων
455 Φωκυλίδης
456 Φωλίτσα
457 Φωλόη
458 Φώλος
459 Φωσθονία
462 Φωστηρία
463 Φωστήριος
464 Φωσφόρος
465 Φωτάγγελος
466 Φωτανέστης
467 Φωτειάννα
468 Φωτεινή
469 Φωτεινός
470 Φώτης
471 Φώτιστος
472 Φωφώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία