Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαιδρίας
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φαναγόρας
49 Φάνας
50 Φανέας
51 Φανερουλιώτισσα
52 Φανερωμένη
53 Φανέσα
54 Φανή
55 Φάνης
56 Φανίας
57 Φάνιον
58 Φανόδημος
59 Φανόδικος
60 Φανόκλης
61 Φανόμαχος
62 Φάνος
63 Φανοσθένης
64 Φανοστράτη
65 Φανόστρατος
66 Φανουρία
67 Φανούριος
68 Φάντης
69 Φαντίνος
70 Φαντω
71 Φανώ
72 Φαραώ
73 Φαρές
74 Φαρέτριος
75 Φάρις
76 Φαρμακολύτρα
77 Φαρμουθία
78 Φαρμούθιος
79 Φαρνάκη
80 Φαρνάκιος
81 Φάρσαλος
82 Φάρτη
83 Φαρφιρίτσα
84 Φασηλίτης
85 Φασιθέα
86 Φασίστρατος
87 Φάσσα
88 Φάσσος
89 Φάσων
90 Φατιχ
91 Φατμέ
92 Φάυλλος
93 Φαύσιος
94 Φαύστα
95 Φαύστος
96 Φάων
97 Φέβρα
98 Φείδας
99 Φειδία
100 Φειδίας
101 Φειδιππίδης
102 Φείδιππος
103 Φειδώλας
104 Φείδων
105 Φέμη
106 Φένια
107 Φερακλής
108 Φερβίνα
109 Φερβίνος
110 Φέρεκλος
111 Φερεκράτης
112 Φερεκύδης
113 Φερενίκη
114 Φερένικος
115 Φερεσύδη
116 Φερετίμη
117 Φερεύς
118 Φέρης
119 Φερίας
120 Φερνάνδη
121 Φερνάντο
122 Φέρουσα
123 Φερφουθή
124 Φεύρα
125 Φευρωνία
126 Φευρωνία
127 Φηγεύς
128 Φήλικας
129 Φηλικίσσιμος
130 Φήλιξ
131 Φηλίξη
132 Φήμη
133 Φήμιος
134 Φημονόη
135 Φηνώ
136 Φήστος
137 Φθα
138 Φθία
139 Φθίος
140 Φθονία
142 Φιγαλεία
143 Φίγαλος
144 Φιγούρα
145 Φιδιότισσα
146 Φιδοττοταμιανή
147 Φιδούσα
148 Φίδωσα
149 Φίλα
150 Φιλαγόρας
151 Φιλάγριος
152 Φιλαδέλφεια
153 Φιλάδελφος
154 Φιλάδερφος
155 Φιλαίμων
156 Φιλαινέτη
157 Φιλαινίς
158 Φιλαίος
159 Φιλαλήθης
160 Φιλαμειλείδης
161 Φιλάμμων
162 Φιλάνδρα
163 Φίλανδρος
164 Φιλάνθη
165 Φιλαρέτη
166 Φιλάρετος
167 Φιλάων
168 Φίλγας
169 Φιλέας
170 Φιλεόρτιος
171 Φιλεταίρα
172 Φιλέταιρος
173 Φιλεύς
174 Φίλη
175 Φιλήκη
176 Φιληκίσσιμος
177 Φιλήμων
178 Φιληρατίς
179 Φίλης
180 Φιλήσιος
181 Φιλήσυχη
182 Φιλήσυχος
183 Φιλήτωρ
184 Φίλια
185 Φιλιάδης
186 Φιλίζ
187 Φιλικητάτη
189 Φιλίνη
190 Φιλίνος
191 Φίλιπ
192 Φιλίππα
193 Φίλιππος
194 Φιλίσια
195 Φιλίσκος
196 Φιλίστα
197 Φιλιστίων
198 Φίλιστος
199 Φιλιώ
200 Φίλλις
201 Φιλλύλιος
202 Φιλογένης
203 Φιλογονία
204 Φιλογόνιος
205 Φιλοδάμεια
206 Φιλόδαμος
207 Φιλόδημος
208 Φιλοδίκη
209 Φιλοδώρα
210 Φιλοθέη
211 Φιλόθεος
212 Φιλοίτιος
213 Φιλόκαλος
214 Φιλοκήδης
215 Φιλοκλέων
216 Φιλοκλής
217 Φιλοκράτης
218 Φιλοκτήμων
220 Φιλοκτήτης
221 Φιλόκυπρος
222 Φιλοκύων
223 Φιλόλαος
224 Φιλόλογος
225 Φιλομάχη
226 Φιλόμβροτος
227 Φιλομέδουσα
228 Φιλομένα
229 Φιλομένης
230 Φιλομήλα
231 Φιλομηλείδης
232 Φιλόμηλος
233 Φιλομήνα
234 Φιλόμνηστος
235 Φιλόνικος
236 Φιλονίλα
237 Φιλονόη
238 Φιλονόμη
239 Φιλόνομος
240 Φιλοξένη
241 Φιλόξενος
242 Φιλοποίμην
243 Φιλόπονος
244 Φιλοσοφία
245 Φιλόσοφος
246 Φιλοστέφανος
247 Φιλοστόργιος
248 Φιλόστρατος
249 Φιλότιμος
250 Φιλουμένη
251 Φιλούμενος
252 Φιλοφάνης
253 Φιλόφρων
254 Φιλοχάρης
255 Φιλόχαρις
256 Φιλόχορος
257 Φιλόχρηστος
258 Φιλοχτήτης
259 Φιλτίς
260 Φίλτυς
261 Φιλυλλα
262 Φιλύλλιος
263 Φιλύρα
264 Φιλώ
265 Φίλων
266 Φιλώνδας
267 Φιλωνίδης
268 Φιλώτας
269 Φιλωτέρα
270 Φιλώτις
271 Φινεές
272 Φινεύς
273 Φίννιαν
274 Φιντίας
275 Φιντυς
276 Φιόνα
277 Φιορη
278 Φιρμιλιανός
279 Φιρμίνος
280 Φίρμος
281 Φίτσα
282 Φλάβια
283 Φλάβιος
284 Φλαουϊανή
285 Φλαουϊανός
286 Φλεβαριανή
287 Φλεγύας
288 Φλέγων
289 Φλέρυ
290 Φλίας
291 Φλόγα
292 Φλογέας
293 Φλογίδας
294 Φλοριάνα
295 Φλουρέντζα
296 Φλουρέντζος
297 Φλουρής
298 Φλώρα
300 Φλωράντρη
301 Φλωρεντία
302 Φλωρεντίνη
303 Φλωρεντίνος
304 Φλωρέντιος
305 Φλώρος
306 Φοβερά
307 Φόβη
308 Φόβος
309 Φοίβη
311 Φοιβίδας
312 Φοίβος
313 Φοινίκη
314 Φοίνιξ
315 Φοίτιος
316 Φόλας
317 Φολέγανδρος
318 Φολείδης
319 Φόλος
320 Φοντάνα
321 Φόρα
322 Φόραξ
323 Φόρβας
324 Φόρκυς
325 Φόρμη
326 Φόρμις
327 Φορμίσιον
328 Φορμίων
329 Φορτουνάτα
330 Φορτουνάτος
331 Φορωνεύς
332 Φορωνίς
333 Φουγάτιος
334 Φούλα
335 Φουλβία
336 Φούλης
337 Φουρεγκού
338 Φουρσάς
339 Φουρτουνιανός
340 Φουσίκ
341 Φραγκίσκη
342 Φραγκίσκος
343 Φραγκόπουλος
344 Φράδμων
345 Φρασίας
346 Φρασίδαμος
347 Φρασίκλεια
349 Φρασικλείδης
350 Φρασικλής
351 Φράσιμος
352 Φρασίος
353 Φρασκούλα
354 Φρασκω
355 Φράστωρ
356 Φρέγια
357 Φρέζη
358 Φρεζής
359 Φρειδερίκη
360 Φρειδερίκος
361 Φρένικος
362 Φρεσκίτα
363 Φρικίας
364 Φρίκος
365 Φρίντα
366 Φρίξος
367 Φρίτασγουίθ
368 Φρόνα
369 Φρονίμη
370 Φρόνιμος
371 Φρόνιος
372 Φροντίδας
373 Φρόντων
374 Φρουμεντία
375 Φρουμέντιος
376 Φρυάδα
377 Φρυγία
378 Φρύνη
379 Φρυνίσκος
380 Φρύνιχος
381 Φρύνων
382 Φρύξος
383 Φτελέα
384 ΦΤΙΟΣ
385 Φυγαλία
386 Φύγελλος
387 Φύη
388 Φυκιάδας
389 Φυλακηίς
390 Φυλακτός
391 Φυλάνθη
392 Φύλαντας
393 Φύλαξ
394 Φυλάριος
395 Φύλαρχος
396 Φύλας
397 Φυλεύς
398 Φυληίς
399 Φυλλίδα
400 Φυλλίδος
401 Φυλλίς
402 Φυλόμαχος
403 Φυλονόη
404 Φυλόνομος
405 Φύντια
406 Φυρόμαχος
407 Φύρση
408 Φυσάδεια
409 Φυσέντζος
410 Φύσιος
411 Φυταλία
412 Φύταλος
413 Φύτιος
414 Φυτούλα
415 Φυτώ
416 Φωκαΐς
417 Φωκάς
418 Φωκίδης
419 Φωκίων
420 Φώκος
421 Φωκυλίδης
422 Φωλίτσα
423 Φώλος
424 Φωστηρία
425 Φωστήριος
426 Φωσφόρος
427 Φωτανέστης
428 Φωτειάννα
429 Φωτεινή
430 Φωτεινός
431 Φώτης
432 Φώτιστος
433 Φωφώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία