Εορτές 18 Οκτωβρίου: Άγιος Κυρμιδώλης Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαρίνος ο Γέρων Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Άγιος Γαβριήλ Άγιος Ισίδωρος Άγιος Μνάσων Άκμων Οσία Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός Όσιος Γεώργιος μάρτυρας Όσιος Θεόδωρος του Μεγάλου Σπηλαίου Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ» Όσιος Συμεών ο θαυματουργός
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβρίας
11 Υγεία
12 Υγιεία
13 Υγίνος
14 Ύδαρνις
15 Ύδνα
16 Ύδρα
17 Υδρέα
18 Υδρεάς
19 Υδυλη
20 Υέλη
21 Υιός
22 Υιών
23 Υλαίος
24 Ύλας
25 Υλένια
26 Υλεύς
27 Υλη
28 Ύλλος
29 Υλότης
30 Υμέναιος
31 Υμήν
32 Υμνία
33 Υμνίς
34 Υολανδα
35 Υόνη
36 Υπακοή
37 Υπαπαντή
38 Υπατία
40 Υπάτιος
41 Υπατόδωρος
42 Υπείροχος
43 Υπείρων
44 Υπεράνθη
45 Υπεράνθης
46 Υπεράσιος
47 Υπέρβια
48 Υπέρβιος
49 Υπέρβολος
50 Υπέρεια
51 Υπερείδης
52 Υπερέχιος
53 Υπερήνωρ
54 Υπερήνωψ
55 Υπέρης
56 Υπερίδης
57 Υπερίππη
58 Υπερίππος
59 Υπερίων
60 Υπερμενης
61 Υπερμήστρα
62 Υπερμνήστρα
63 Υπερόχη
64 Υπέροχος
65 Υπέρτιμος
66 Υπέρφας
67 Υπήνος
68 Υπνος
69 Υπομονή
71 Υρία
72 Υριέας
73 Υριεύς
74 Υρμίνα
75 Υρμίνη
76 Υρνηθώ
77 Ύρτακος
78 Ύρτιος
79 Υρώ
80 Υσάρνη
81 Υσάρνος
82 Υσμίνη
83 Υσμινίας
84 Ύσμων
85 Υψεύς
86 Υψήνωρ
87 Υψικλής
88 Υψικράτης
89 Υψιπύλη
90 Υψουράνιος
91 Υψούς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία