Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβόννη
11 Υβρίας
12 Υγεία
13 Υγιεία
14 Υγίνα
15 Υγίνος
16 Ύδαρνις
17 Ύδνα
18 Ύδρα
19 Υδρέα
20 Υδρεάς
21 Υδυλη
22 Υέλη
23 Υιός
24 Υιών
25 Ύλα
26 Υλαίος
27 Ύλας
28 Υλένια
29 Υλεύς
30 Υλη
31 Ύλλος
32 Υλότης
33 Υμεναία
34 Υμέναιος
35 Υμήν
36 Υμνία
37 Υμνίς
38 Υολανδα
39 Υόνη
40 Υπακοή
41 Υπάκοος
42 Υπαπαντή
43 Υπατία
45 Υπάτιος
46 Υπατόδωρος
47 Υπείροχος
48 Υπείρων
49 Υπεράνθη
50 Υπεράνθης
51 Υπεράσιος
52 Υπέρβια
53 Υπέρβιος
54 Υπέρβολος
55 Υπέρεια
56 Υπερείδης
57 Υπερέχιος
58 Υπερήνωρ
59 Υπερήνωψ
60 Υπέρης
61 Υπερίδης
62 Υπερίππη
63 Υπερίππος
64 Υπερίων
65 Υπερμενης
66 Υπερμήστρα
67 Υπερμνήστρα
68 Υπερόχη
69 Υπέροχος
70 Υπέρτιμος
71 Υπέρφας
72 Υπήνος
73 Υπνος
74 Υπομονή
76 Υρία
77 Υριέας
78 Υρμίνα
79 Υρμίνη
80 Υρνηθώ
81 Ύρτακος
82 Υρτία
83 Ύρτιος
84 Υρώ
85 Υσάρνη
86 Υσάρνος
87 Υσμίνη
88 Υσμινίας
89 Ύσμουσα
90 Ύσμων
91 Υψεύς
92 Υψήνωρ
93 Υψίκλεια
94 Υψικλής
95 Υψικράτης
96 Υψιπύλη
97 Υψίπυλος
98 Υψουράνιος
99 Υψούς
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία