Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβόννη
11 Υβρίας
12 Υγεία
13 Υγιεία
14 Υγίνα
15 Υγίνος
16 Ύδαρνις
17 Ύδνα
18 Ύδρα
19 Υδρέα
20 Υδρεάς
21 Υδυλη
22 Υέλη
23 Υιός
24 Υιών
25 Ύλα
26 Υλαίος
27 Ύλας
28 Υλένια
29 Υλεύς
30 Υλη
31 Ύλλος
32 Υλότης
33 Υμέναιος
34 Υμήν
35 Υμνία
36 Υμνίς
37 Υολανδα
38 Υόνη
39 Υπακοή
40 Υπάκοος
41 Υπαπαντή
42 Υπατία
44 Υπάτιος
45 Υπατόδωρος
46 Υπείροχος
47 Υπείρων
48 Υπεράνθη
49 Υπεράνθης
50 Υπεράσιος
51 Υπέρβια
52 Υπέρβιος
53 Υπέρβολος
54 Υπέρεια
55 Υπερείδης
56 Υπερέχιος
57 Υπερήνωρ
58 Υπερήνωψ
59 Υπέρης
60 Υπερίδης
61 Υπερίππη
62 Υπερίππος
63 Υπερίων
64 Υπερμενης
65 Υπερμήστρα
66 Υπερμνήστρα
67 Υπερόχη
68 Υπέροχος
69 Υπέρτιμος
70 Υπέρφας
71 Υπήνος
72 Υπνος
73 Υπομονή
75 Υρία
76 Υριέας
77 Υριεύς
78 Υρμίνα
79 Υρμίνη
80 Υρνηθώ
81 Ύρτακος
82 Ύρτιος
83 Υρώ
84 Υσάρνη
85 Υσάρνος
86 Υσμίνη
87 Υσμινίας
88 Ύσμουσα
89 Ύσμων
90 Υψεύς
91 Υψήνωρ
92 Υψίκλεια
93 Υψικλής
94 Υψικράτης
95 Υψιπύλη
96 Υψουράνιος
97 Υψούς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία