Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβόννη
11 Υβρίας
12 Υγεία
13 Υγιεία
14 Υγίνα
15 Υγίνος
16 Ύδαρνις
17 Ύδνα
18 Ύδρα
19 Υδρέα
20 Υδρεάς
21 Υδυλη
22 Υέλη
23 Υιός
24 Υιών
25 Ύλα
26 Υλαίος
27 Ύλας
28 Υλένια
29 Υλεύς
30 Υλη
31 Ύλλος
32 Υλότης
33 Υμέναιος
34 Υμήν
35 Υμνία
36 Υμνίς
37 Υολανδα
38 Υόνη
39 Υπακοή
40 Υπάκοος
41 Υπαπαντή
42 Υπατία
44 Υπάτιος
45 Υπατόδωρος
46 Υπείροχος
47 Υπείρων
48 Υπεράνθη
49 Υπεράνθης
50 Υπεράσιος
51 Υπέρβια
52 Υπέρβιος
53 Υπέρβολος
54 Υπέρεια
55 Υπερείδης
56 Υπερέχιος
57 Υπερήνωρ
58 Υπερήνωψ
59 Υπέρης
60 Υπερίδης
61 Υπερίππη
62 Υπερίππος
63 Υπερίων
64 Υπερμενης
65 Υπερμήστρα
66 Υπερμνήστρα
67 Υπερόχη
68 Υπέροχος
69 Υπέρτιμος
70 Υπέρφας
71 Υπήνος
72 Υπνος
73 Υπομονή
75 Υρία
76 Υριέας
77 Υριεύς
78 Υρμίνα
79 Υρμίνη
80 Υρνηθώ
81 Ύρτακος
82 Ύρτιος
83 Υρώ
84 Υσάρνη
85 Υσάρνος
86 Υσμίνη
87 Υσμινίας
88 Ύσμουσα
89 Ύσμων
90 Υψεύς
91 Υψήνωρ
92 Υψίκλεια
93 Υψικλής
94 Υψικράτης
95 Υψιπύλη
96 Υψίπυλος
97 Υψουράνιος
98 Υψούς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία