Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβόννη
11 Υβρίας
12 Υγεία
13 Υγιεία
14 Υγίνα
15 Υγίνος
16 Ύδαρνις
17 Ύδνα
18 Ύδρα
19 Υδρέα
20 Υδρεάς
21 Υδυλη
22 Υέλη
23 Υιός
24 Υιών
25 Ύλα
26 Υλαίος
27 Ύλας
28 Υλένια
29 Υλεύς
30 Υλη
31 Ύλλος
32 Υλότης
33 Υμέναιος
34 Υμήν
35 Υμνία
36 Υμνίς
37 Υολανδα
38 Υόνη
39 Υπακοή
40 Υπάκοος
41 Υπαπαντή
42 Υπατία
44 Υπάτιος
45 Υπατόδωρος
46 Υπείροχος
47 Υπείρων
48 Υπεράνθη
49 Υπεράνθης
50 Υπεράσιος
51 Υπέρβια
52 Υπέρβιος
53 Υπέρβολος
54 Υπέρεια
55 Υπερείδης
56 Υπερέχιος
57 Υπερήνωρ
58 Υπερήνωψ
59 Υπέρης
60 Υπερίδης
61 Υπερίππη
62 Υπερίππος
63 Υπερίων
64 Υπερμενης
65 Υπερμήστρα
66 Υπερμνήστρα
67 Υπερόχη
68 Υπέροχος
69 Υπέρτιμος
70 Υπέρφας
71 Υπήνος
72 Υπνος
73 Υπομονή
75 Υρία
76 Υριέας
77 Υριεύς
78 Υρμίνα
79 Υρμίνη
80 Υρνηθώ
81 Ύρτακος
82 Ύρτιος
83 Υρώ
84 Υσάρνη
85 Υσάρνος
86 Υσμίνη
87 Υσμινίας
88 Ύσμουσα
89 Ύσμων
90 Υψεύς
91 Υψήνωρ
92 Υψίκλεια
93 Υψικλής
94 Υψικράτης
95 Υψιπύλη
96 Υψίπυλος
97 Υψουράνιος
98 Υψούς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία