Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Ταρζαν
37 Τάριελ
38 Ταρίνα
39 Ταριχάνι
40 Ταρκύνιος
41 Ταρραίος
42 Ταρσία
43 Ταρσίζιος
44 Τάρταρος
45 Τάσα
46 Ταταρνώτισσα
47 Τάτια
48 Τάτιος
49 Τατσελος
50 Τάτση
51 Τάτσι
52 Τατσιάν
53 Ταϋγέτη
54 Ταΰγετος
55 Ταυρέας
56 Ταυριας
57 Ταυρίων
58 Ταυροσθένης
59 Τάφιος
60 Ταώραα
61 Τέα
62 Τέβρος
63 Τεγεάτης
64 Τεγύριος
65 Τειρεσίας
67 Τειρεσίη
68 Τεισίας
69 Τέκμησσα
70 Τέκμων
71 Τεκούσα
72 Τεκταίος
73 Τέκτων
74 Τελαμών
75 Τελέας
76 Τελέδαμος
77 Τελεδίκη
78 Τελένικος
79 Τελέσαρχος
80 Τελέσας
81 Τελεσθώ
83 Τελεσιάδας
84 Τελεσίας
85 Τελεσικράτης
86 Τελέσιλλα
87 Τελεσίνικος
88 Τελέσιππα
89 Τελεσταγόρας
90 Τελέστης
91 Τελεσφόρα
92 Τελεσφόρος
93 Τελετία
94 Τελέτιος
95 Τελευταγόρα
96 Τελευταγόρας
97 Τελεύτας
98 Τελευτίας
99 Τελέων
100 Τέλης
101 Τέλλην
102 Τελλίας
103 Τέλλις
104 Τέλλος
105 Τέλλων
106 Τελχίν
107 Τελχινία
108 Τεμασίων
109 Τέμπρος
110 Τενάγης
111 Τέναρος
112 Τενθρηδών
113 Τεντούς
114 Τερβιλία
115 Τερβίλιος
116 Τερεντία
117 Τερεντίων
118 Τερηδών
119 Τέρης
120 Τεριναίος
121 Τέρπανδρος
122 Τερπιάδης
123 Τέρπιος
124 Τέρπων
125 Τέρτια
126 Τέρτιος
127 Τέρτυλλος
128 Τερφονία
129 Τέρψη
130 Τερψημέρη
131 Τέρψια
132 Τερψίας
133 Τερψιθέα
134 Τερψικλής
135 Τερψικράτη
136 Τερψικράτης
137 Τερψιχόρη
138 Τερψίχορος
139 Τερψίων
140 Τέτα
141 Τέταμος
142 Τέτη
143 Τέτος
144 Τέττα
145 Τεύθρας
146 Τεύκρα
147 Τεύκρος
149 Τεύταμος
150 Τευταμύας
151 Τευτίαπλος
152 Τέχνη
153 Τέχνων
154 Τζάκος
155 Τζανετίνα
156 Τζανέτος
157 Τζανής
158 Τζεϊλιαν
159 Τζέϊμς
160 Τζέϊν
161 Τζέλα
162 Τζελένα
163 Τζεμάλ
164 Τζένιφερ
165 Τζεραλντίν
166 Τζέσικα
167 Τζιακελίν
168 Τζιβαγιέρα
169 Τζιενγκες
170 Τζιλιάνα
171 Τζίνα
172 Τζιοζεφίν
173 Τζιούντιθ
174 Τζιχάτ
175 Τζιωάννα
176 Τζο
177 Τζοάννα
178 Τζοβάνης
179 Τζογιάννα
180 Τζόλυ
181 Τζουανσέρι
182 Τζούλια
183 Τζουμα
184 Τζόυς
185 Τζούστα
186 Τζούστος
187 Τζώζεφ
188 Τζων
189 Τζωρτζ
190 Τζωρτζέλλα
191 Τζωρτζίνα
192 Τηδεύς
193 Τηθύς
194 Τηλαύγη
195 Τηλαύγης
196 Τηλεβόας
197 Τηλεγόνη
198 Τηλέγονος
199 Τηλέδαμος
200 Τηλεδίκη
201 Τηλεκλείδης
202 Τηλεκλής
203 Τηλεμάχη
204 Τηλέμαχος
205 Τήλεμος
206 Τηλεφάνης
207 Τηλέφη
208 Τηλεφίδης
209 Τήλεφος
210 Τηληκλέας
211 Τήλος
212 Τήμενος
213 Τήνου
214 Τηρεύς
215 Τηρηϊς
216 Τήρης
217 Τηριδάη
218 Τήρω
219 Τίασα
220 Τιβέριος
221 Τιβουρτία
222 Τίβουρτος
223 Τίγασις
224 Τίγριος
225 Τιγρίς
226 Τιθόα
227 Τιθόης
228 Τιθορέα
229 Τιθωνός
230 Τίλδα
231 Τιλφούσα
232 Τιμαγένης
233 Τιμαγόρας
234 Τιμαία
235 Τιμαιθώ
236 Τιμαίνετος
237 Τίμαιος
238 Τίμαλκος
239 Τιμάνδρα
240 Τίμανδρος
241 Τιμάνθης
242 Τιμανορίδας
243 Τιμάνωρ
244 Τιμάρατος
245 Τιμαρέτα
246 Τιμαρέτη
247 Τιμάρετος
248 Τιμάρης
249 Τιμάριον
250 Τιμαρχία
251 Τίμαρχος
252 Τιμάσαρχος
253 Τιμασίθεος
254 Τιμασικύπρα
255 Τιμασίκυπρος
256 Τιμάσιος
257 Τιμαχίδας
258 Τιμέας
259 Τιμηγενίδης
260 Τιμησιάναξ
261 Τιμησίθεος
262 Τιμία
263 Τίμιος
264 Τιμόδημος
265 Τιμοθέα
266 Τιμόθεος
267 Τιμοκήδης
268 Τιμόκλεια
269 Τιμοκλής
270 Τιμοκράτης
271 Τιμοκρέων
272 Τιμόκριτος
273 Τιμολάα
274 Τιμόλαος
275 Τιμολέων
276 Τιμόμαχος
277 Τιμονόη
278 Τιμοξένα
279 Τιμόξενος
280 Τίμος
281 Τιμοσθένη
282 Τιμοσθένης
283 Τιμόστρατος
284 Τιμοφάνης
285 Τιμοχάρης
286 Τιμύλα
287 Τιμύχα
288 Τιμώ
289 Τίμων
291 Τιμώναξ
292 Τιμώσα
293 Τίνα
294 Τισαγόρας
295 Τισαμόρη
296 Τίσανδρος
297 Τισιάδης
298 Τισίας
299 Τισικράτης
300 Τισίμαχος
301 Τισιφόνη
302 Τισίφονος
303 Τισσαμενός
304 Τίσσανδρος
305 Τισσαφέρνης
306 Τίτα
307 Τιταία
308 Τίτακος
309 Τιτάν
310 Τιτανίς
311 Τιτίκα
312 Τίτιος
313 Τίτορμα
314 Τίτορμος
315 Τίτος
316 Τίτσα
317 Τιτυός
318 Τιτυοστρηχος
319 Τίφυς
320 Τιφύση
321 Τλασίμαχος
322 Τληπτόλεμος
323 Τλησίας
324 Τμώλος
325 Τόλης
326 Τολμαίος
327 Τολμίδης
328 Τομαζίνα
329 Τομάζος
330 Τομόροι
331 Τοντόρ
332 Τοξεύς
333 Τοξοάνασσα
334 Τοξοκράτη
335 Τοξοκράτης
336 Τοξοφόνη
337 Τοπλoύ
338 Τορίλαος
339 Τορος
340 Τορπιλία
341 Τορπίλιος
342 Τορύμβας
343 Τότα
344 Τοτός
345 Τουδώ
346 Τούλα
347 Τουμαζής
348 Τουμπίας
349 Τουνόμ
350 Τουντζαη
351 Τούρβουσα
352 Τούρβων
353 Τουρλιανή
354 Τοφαλλής
355 Τοφαλομενέλαος
356 Τραγιανη
357 Τραγκυλίνα
358 Τραγκυλίνος
359 Τραϊανή
360 Τραϊανός
361 Τράλλα
362 Τραλλιανός
363 Τραπεζούς
364 Τάραρχος
365 Τρέβορ
366 Τρήχος
367 Τριάνθη
368 Τρίανθος
369 Τριανταφυλλιά
370 Τριαντάφυλλος
371 Τριάντης
372 Τρίαρος
373 Τριάς
376 Τριβαλός
377 Τριβιμία
378 Τριβίμιος
379 Τριγώνα
380 Τρίκαρδος
381 Τρικόλωνος
382 Τριόπη
383 Τρίπτη
384 Τριπτόλεμος
385 Τρισεύγενη
386 Τριτώ
387 Τρίτων
388 Τριφυλία
389 Τρίφυλος
390 Τρίφυνα
391 Τροβάτου
392 Τροίζηνος
393 Τροκολώνος
394 Τροοδία
395 Τροόδιος
396 Τρουλή
397 Τροφίμη
398 Τρόφιμος
399 Τροφωνία
400 Τροφώνιος
401 Τρυγώνα
402 Τρυπητή
403 Τρύτων
404 Τρυφερή
405 Τρυφερός
406 Τρύφων
408 Τρυφωνία
409 Τρωάς
410 Τρώας
411 Τρωίλος
412 Τρώς
413 Τσαμπίκα
414 Τσαμπίκος
415 Τσάνος
416 Τσαντή
417 Τσάντος
418 Τσαρλς
419 Τσέλση
420 Τσικίτα
421 Τσικουρώνα
422 Τσιοπουριάν
423 Τσιτσα
424 Τσιτσέκα
425 Τσυκκώτισσα
426 Ττοφαλής
427 Ττοφής
428 Τύδας
429 Τυδέας
430 Τυδεύς
431 Τυλιανή
432 Τύλλιος
433 Τυμιχα
434 Τύμνης
435 Τυνδάρεος
436 Τύνδαρης
437 Τυνδάριχος
438 Τύννιχος
439 Τυννώνδας
440 Τυπάλδος
441 Τύραννος
442 Τύραννος
443 Τυρία
444 Τύριμμας
445 Τύριννα
446 Τυρνησίς
447 Τυρραίος
448 Τυρραστιάδας
449 Τυρσηνίς
450 Τυρσηνός
451 Τυρταίος
452 Τύρταμος
453 Τυρώ
454 Τυφλή
455 Τυφλός
456 Τυφοεύς 
457 Τυφωέας
458 Τυφών
459 Τυφωνεύς
460 Τυφώνη
461 Τύχη
462 Τυχική
463 Τυχικός
464 Τυχίος
465 Τύχων
466 Τωβία
467 Τωβίας
468 Τωβίτ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία