Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Ραάβ
2 Ραβουλάς
3 Ραγάβ
4 Ραδάμανθης
5 Ραδινή
6 Ράδιος
7 Ραδμίλα
8 Ραϊδα
9 Ράιδα
10 Ραϊδω
11 Ραΐς
12 Ράκης
13 Ράλλης
14 Ραλλία
15 Ράλφ
16 Ραμά
17 Ραμαδάν
18 Ραμάζι
19 Ραμόν
20 Ραμόνα
21 Ραμπελια
22 Ραμφίας
23 Ράνια
24 Ραντμίλα
25 Ραούλ
26 Ράρος
27 Ραϋμόνδη
28 Ραϋμόνδος
29 Ραφαήλ
30 Ραφαηλία
31 Ράφι
32 Ραφίκα
33 Ραχάβ
34 Ραχήλ
35 Ἀργά
36 Ἀργίνουσσα
37 Ρέα
38 Ρεβέκκα
39 Ρεβοκάτα
40 Ρεβοκάτος
41 Ρεγγίνα
42 Ρεζεδάς
43 Ρεζενδά
44 Ρεία
45 Ρείσης
46 Ρεμζιε
47 Ρεμίγιος
48 Ρεμος
49 Ρεμπέκα
50 Ρένα
51 Ρενάτα
52 Ρενάτε
53 Ρενάτος
54 Ρενέ
55 Ρενιέρης
56 Ρένος
57 Ρέρη
58 Ρευκάτος
59 Ρεψιμία
60 Ἴρη
61 Ρήγαινα
62 Ρήγας
63 Ρηγίλλα
64 Ρηγίνη
65 Ρηγίνος
66 Ρηγοπούλα
67 Ρηγούλα
68 Ρήνα
69 Ρήνη
70 Ρηνιώ
71 Ρηνούλα
72 Ρηξήνορας
73 Ρηξήνωρ
74 Ρηξίβιος
75 Ρήξος
76 Ρήσος
77 Ρητόριος
78 Ρία
79 Ριάνα
80 Ριάννα
81 Ριανός
82 Ριγίνος
83 Ρίγμος
84 Ριγω
85 Ριγωτου
86 Ριζάριος
87 Ρίζος
88 Ριζούλα
89 Ρικ
90 Ρίκα
91 Ρίκκος
92 Ριμμάς
93 Ρινέσος
94 Ρινέττα
95 Ρίνθων
96 Ρίνος
97 Ρίνων
98 Ριρίκα
99 Ἀριστοκλειανὸς
100 Ρίτα
101 Ριτβαν
102 Ρίτος
103 Ρίτσα
104 Ρίτσιαρτ
105 Ριφεύς
106 Ἐριφύλιος
107 Ριχάρδος
108 Ριψόλαος
109 Ρίων
110 Ἑρμοκράτης
111 Ροβέρτα
112 Ροβέρτος
113 Ροβήρος
114 Ροβοάμ
115 Ρογάτα
116 Ρογάτος
117 Ρογήρος
118 Ροδάμανθυς
119 Ροδάνθη
120 Ροδάνθης
121 Ροδειάς
122 Ροδελπιδα
123 Ροδία
124 Ροδίππη
125 Ρόδιππος
126 Ροδίων
127 Ροδοθέα
128 Ροδόθεος
129 Ροδόκλεια
130 Ροδοκλής
131 Ροδόλφος
132 Ροδονθέα
133 Ροδονίκη
134 Ροδοπιάνος
135 Ροδόπις
136 Ρόδος
137 Ροδόχρους
138 Ρόδων
139 Ροδώπις
140 Ρόζα
141 Ροζαλία
142 Ρόζαλιν
143 Ροζάνθη
144 Ροζάννα
145 Ροζέ
146 Ροζέτα
147 Ροζεττα
148 Ροζίνα
149 Ρόζμαρι
150 Ρόζυ
151 Ρόη
152 Ρόης
153 Ροϊδη
154 Ροϊδω
155 Ροίεος
156 Ρόικος
157 Ροίτος
158 Ροιώ
159 Ρολάνδη
160 Ρολάνδος
161 Ρομάν
162 Ρόμβη
163 Ρόμπερτ
164 Ρομπέρτο
165 Ρόμυ
166 Ροντόλφο
167 Ροξάνα
168 Ροπέρτο
169 Ροπέρτος
170 Ροσέτος
171 Ρόσση
172 Ροσσίτσα
173 Ροστισλάβος
174 Ροτάνια
175 Ρότζερ
176 Ροτισλάβ
177 Ρότνεϊ
178 Ρουβήν
179 Ρουβίμ
180 Ρουδάμα
181 Ρούθ
182 Ρούλα
183 Ρούλης
184 Ρουμβίνη
185 Ρουμελίντα
186 Ρουμελιώτισσα
187 Ρουμπίνη
188 Ρουμπίνος
189 Ρουντιν
190 Ρουπέν
191 Ρουσέτος
192 Ρουσης
193 Ρούσκα
194 Ρούσσα
195 Ρουσσης
196 Ρούσσος
197 Ρουστικός
198 Ρούφη
199 Ρούφος
200 Ρύαξ
201 Ρυνδακω
202 Ρωμαίος
203 Ρωμαλέα
204 Ρωμανή
205 Ρωμανός
206 Ρωμίνα
207 Ρωμύλα
208 Ρωμύλος
209 Ρωξάνη
210 Ρωξάνθη
211 Ρωσια
212 Ρωσσετος
213 Ρώσσος
214 Ρωτής
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία