Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ράικο
10 Ραΐς
11 Ράκης
12 Ράλλης
13 Ραλλία
14 Ράλφ
15 Ραμά
16 Ραμαδάν
17 Ραμαζί
18 Ραμόν
19 Ραμόνα
20 Ραμπελια
21 Ραμφίας
22 Ράνια
23 Ραντμίλα
24 Ραούλ
25 Ράρος
26 Ραϋμόνδη
27 Ραϋμόνδος
28 Ραφαήλ
29 Ραφαηλία
30 Ράφι
31 Ραφίκα
32 Ραχάβ
33 Ραχήλ
34 Ἀργά
35 Ἀργίνουσσα
36 Ρέα
37 Ρεβέκκα
38 Ρεβοκάτα
39 Ρεβοκάτος
40 Ρεγγίνα
41 Ρεγγίνος
42 Ρεζενδά
43 Ρεζενδάς
44 Ρεία
45 Ρείσης
46 Ρεμζιε
47 Ρεμίγια
48 Ρεμίγιος
49 Ρεμος
50 Ρεμπέκα
51 Ρένα
52 Ρενάτα
53 Ρενάτε
54 Ρενάτος
55 Ρενέ
56 Ρενιέρης
57 Ρένος
58 Ρέρη
59 Ρευκάτα
60 Ρευκάτος
61 Ρεψιμία
62 Ἴρη
63 Ρήγαινα
64 Ρήγας
65 Ρήνα
66 Ρήνη
67 Ρηνιώ
68 Ρηνούλα
69 Ρηξήνορας
70 Ρηξήνωρ
71 Ρηξίβιος
72 Ρήξος
73 Ρήσος
74 Ρησώ
75 Ρητόριος
76 Ρία
77 Ριάνα
78 Ριάννα
79 Ριανός
80 Ρίγμος
81 Ριγω
82 Ριγωτου
83 Ριζάριος
84 Ρίζος
85 Ριζούλα
86 Ρικ
87 Ρίκα
88 Ρίκκος
89 Ριμμά
90 Ριμμάς
91 Ρινέσος
92 Ρινέττα
93 Ρίνθων
94 Ρίνος
95 Ρίνων
96 Ριρίκα
97 Ἀριστοκλειανὸς
98 Ρίτα
99 Ριτβαν
100 Ρίτος
101 Ρίτσα
102 Ρίτσιαρτ
103 Ριφεύς
104 Ἐριφύλιος
105 Ριχάρδος
106 Ριψόλαος
107 Ρίων
108 Ἑρμοκράτης
109 Ροβέρτα
110 Ροβέρτος
111 Ροβήρος
112 Ροβοάμ
113 Ρογάτα
114 Ρογάτος
115 Ρογήρος
116 Ροδαμάνθη
117 Ροδάμανθυς
118 Ροδάνθη
119 Ροδάνθης
120 Ροδειάς
121 Ροδελπιδα
122 Ροδερίκα
123 Ροδερίκος
124 Ροδία
125 Ροδίππη
126 Ρόδιππος
127 Ροδίων
128 Ροδοθέα
129 Ροδόθεος
130 Ροδόκλεια
131 Ροδοκλής
132 Ροδόλφος
133 Ροδονθέα
134 Ροδονίκη
135 Ροδόπη
136 Ροδόπης
137 Ροδόχρους
138 Ρόδω
139 Ρόδων
140 Ρόζα
141 Ροζαλία
142 Ρόζαλιν
143 Ροζαμπέλα
144 Ροζάνθη
145 Ροζάνθης
146 Ροζάννα
147 Ροζέ
148 Ροζέτα
149 Ροζέτος
150 Ρόζμαρι
151 Ρόζυ
152 Ρόη
153 Ρόης
154 Ροϊδη
155 Ροϊδω
156 Ροίεος
157 Ρόικος
158 Ροίτος
159 Ροιώ
160 Ρολάνδη
161 Ρολάνδος
162 Ρομάν
163 Ρόμβη
164 Ρόμυ
165 Ροντόλφο
166 Ρόσση
167 Ροσσίτσα
168 Ροστισλάβος
169 Ροτάνια
170 Ρότζερ
171 Ροτισλάβ
172 Ρότνεϊ
173 Ρουβήν
174 Ρουβίμ
175 Ρουδάμα
176 Ρούθ
177 Ρούλα
178 Ρούλης
179 Ρουμβίνη
180 Ρουμελίντα
181 Ρουμελιώτισσα
182 Ρουμπίνη
183 Ρουμπίνος
184 Ρουντιν
185 Ρουσέτος
186 Ρουσης
187 Ρούσκα
188 Ρούσσα
189 Ρουσσης
190 Ρούσσος
191 Ρουστίκα
192 Ρουστικός
193 Ρούφη
194 Ρούφος
195 Ρυάκη
196 Ρύαξ
197 Ρυνδακω
198 Ρωμαία
199 Ρωμαίος
200 Ρωμαλέα
201 Ρωμανή
202 Ρωμανός
203 Ρωμίνα
204 Ρωμύλα
205 Ρωμύλος
206 Ρωξάνη
207 Ρωξάνθη
208 Ρωσια
209 Ρωσσετος
210 Ρώσσος
211 Ρωτής
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία