Εορτές 26 Μαΐου: Άγιος Αλφαίος Άγιος Συνέσιος Άγιος Φειδωλός Αλφαία Όσιος Φουγάτιος Συνεσία Φουγάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αυγουστίνος Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Ζαχαρίας ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κάρπος Άγιος Πρίσκος ο Μάρτυρας Φηλικίσσιμος
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ραϊδα
10 Ράιδα
11 Ραϊδω
12 Ράικο
13 Ραΐς
14 Ράκης
15 Ράλλης
16 Ραλλία
17 Ράλφ
18 Ραμά
19 Ραμαδάν
20 Ραμάζι
21 Ραμόν
22 Ραμόνα
23 Ραμπελια
24 Ραμφίας
25 Ράνια
26 Ραντμίλα
27 Ραούλ
28 Ράρος
29 Ραϋμόνδη
30 Ραϋμόνδος
31 Ραφαήλ
32 Ραφαηλία
33 Ράφι
34 Ραφίκα
35 Ραχάβ
36 Ραχήλ
37 Ἀργά
38 Ἀργίνουσσα
39 Ρέα
40 Ρεβέκκα
41 Ρεβοκάτα
42 Ρεβοκάτος
43 Ρεγγίνα
44 Ρεζενδά
45 Ρεζενδάς
46 Ρεία
47 Ρείσης
48 Ρεμζιε
49 Ρεμίγιος
50 Ρεμος
51 Ρεμπέκα
52 Ρένα
53 Ρενάτα
54 Ρενάτε
55 Ρενάτος
56 Ρενέ
57 Ρενιέρης
58 Ρένος
59 Ρέρη
60 Ρευκάτα
61 Ρευκάτος
62 Ρεψιμία
63 Ἴρη
64 Ρήγαινα
65 Ρήγας
66 Ρηγίλλα
67 Ρηγίνη
68 Ρηγίνος
69 Ρηγοπούλα
70 Ρηγούλα
71 Ρήνα
72 Ρήνη
73 Ρηνιώ
74 Ρηνούλα
75 Ρηξήνορας
76 Ρηξήνωρ
77 Ρηξίβιος
78 Ρήξος
79 Ρήσος
80 Ρητόριος
81 Ρία
82 Ριάνα
83 Ριάννα
84 Ριανός
85 Ρίγμος
86 Ριγω
87 Ριγωτου
88 Ριζάριος
89 Ρίζος
90 Ριζούλα
91 Ρικ
92 Ρίκα
93 Ρίκκος
94 Ριμμά
95 Ριμμάς
96 Ρινέσος
97 Ρινέττα
98 Ρίνθων
99 Ρίνος
100 Ρίνων
101 Ριρίκα
102 Ἀριστοκλειανὸς
103 Ρίτα
104 Ριτβαν
105 Ρίτος
106 Ρίτσα
107 Ρίτσιαρτ
108 Ριφεύς
109 Ἐριφύλιος
110 Ριχάρδος
111 Ριψόλαος
112 Ρίων
113 Ἑρμοκράτης
114 Ροβέρτα
115 Ροβέρτος
116 Ροβήρος
117 Ροβοάμ
118 Ρογάτα
119 Ρογάτος
120 Ρογήρος
121 Ροδάμανθυς
122 Ροδάνθη
123 Ροδάνθης
124 Ροδειάς
125 Ροδελπιδα
126 Ροδερίκα
127 Ροδερίκος
128 Ροδία
129 Ροδίππη
130 Ρόδιππος
131 Ροδίων
132 Ροδοθέα
133 Ροδόθεος
134 Ροδόκλεια
135 Ροδοκλής
136 Ροδόλφος
137 Ροδονθέα
138 Ροδονίκη
139 Ροδόπη
140 Ροδόπης
141 Ρόδος
142 Ροδόχρους
143 Ρόδων
144 Ρόζα
145 Ροζαλία
146 Ρόζαλιν
147 Ροζάνθη
148 Ροζάννα
149 Ροζέ
150 Ροζέτα
151 Ροζεττα
152 Ρόζμαρι
153 Ρόζυ
154 Ρόη
155 Ρόης
156 Ροϊδη
157 Ροϊδω
158 Ροίεος
159 Ρόικος
160 Ροίτος
161 Ροιώ
162 Ρολάνδη
163 Ρολάνδος
164 Ρομάν
165 Ρόμβη
166 Ρόμυ
167 Ροντόλφο
168 Ροξάνα
169 Ροσέτος
170 Ρόσση
171 Ροσσίτσα
172 Ροστισλάβος
173 Ροτάνια
174 Ρότζερ
175 Ροτισλάβ
176 Ρότνεϊ
177 Ρουβήν
178 Ρουβίμ
179 Ρουδάμα
180 Ρούθ
181 Ρούλα
182 Ρούλης
183 Ρουμβίνη
184 Ρουμελίντα
185 Ρουμελιώτισσα
186 Ρουμπίνη
187 Ρουμπίνος
188 Ρουντιν
189 Ρουσέτος
190 Ρουσης
191 Ρούσκα
192 Ρούσσα
193 Ρουσσης
194 Ρούσσος
195 Ρουστίκα
196 Ρουστικός
197 Ρούφη
198 Ρούφος
199 Ρυάκη
200 Ρύαξ
201 Ρυνδακω
202 Ρωμαίος
203 Ρωμαλέα
204 Ρωμανή
205 Ρωμανός
206 Ρωμίνα
207 Ρωμύλα
208 Ρωμύλος
209 Ρωξάνη
210 Ρωξάνθη
211 Ρωσια
212 Ρωσσετος
213 Ρώσσος
214 Ρωτής
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία