Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Ραάβ
2 Ραβουλάς
3 Ραγάβ
4 Ραδάμανθης
5 Ραδινή
6 Ράδιος
7 Ραδμίλα
8 Ραϊδα
9 Ράιδα
10 Ραϊδω
11 Ραΐς
12 Ράκης
13 Ράλλης
14 Ραλλία
15 Ράλφ
16 Ραμά
17 Ραμαδάν
18 Ραμάζι
19 Ραμόν
20 Ραμόνα
21 Ραμπελια
22 Ραμφίας
23 Ράνια
24 Ραντμίλα
25 Ραούλ
26 Ράρος
27 Ραϋμόνδη
28 Ραϋμόνδος
29 Ραφαήλ
30 Ραφαηλία
31 Ράφι
32 Ραφίκα
33 Ραχάβ
34 Ραχήλ
35 Ἀργά
36 Ἀργίνουσσα
37 Ρέα
38 Ρεβέκκα
39 Ρεβοκάτα
40 Ρεβοκάτος
41 Ρεγγίνα
42 Ρεζεδάς
43 Ρεζενδά
44 Ρεία
45 Ρείσης
46 Ρεμζιε
47 Ρεμίγιος
48 Ρεμος
49 Ρεμπέκα
50 Ρένα
51 Ρενάτα
52 Ρενάτε
53 Ρενάτος
54 Ρενέ
55 Ρενιέρης
56 Ρένος
57 Ρέρη
58 Ρευκάτος
59 Ρεψιμία
60 Ἴρη
61 Ρήγαινα
62 Ρήγας
63 Ρηγίλλα
64 Ρηγίνη
65 Ρηγίνος
66 Ρηγοπούλα
67 Ρηγούλα
68 Ρήνα
69 Ρήνη
70 Ρηνιώ
71 Ρηνούλα
72 Ρηξήνορας
73 Ρηξήνωρ
74 Ρηξίβιος
75 Ρήξος
76 Ρήσος
77 Ρητόριος
78 Ρία
79 Ριάνα
80 Ριάννα
81 Ριανός
82 Ρίγμος
83 Ριγω
84 Ριγωτου
85 Ριζάριος
86 Ρίζος
87 Ριζούλα
88 Ρικ
89 Ρίκα
90 Ρίκκος
91 Ριμμάς
92 Ρινέσος
93 Ρινέττα
94 Ρίνθων
95 Ρίνος
96 Ρίνων
97 Ριρίκα
98 Ἀριστοκλειανὸς
99 Ρίτα
100 Ριτβαν
101 Ρίτος
102 Ρίτσα
103 Ρίτσιαρτ
104 Ριφεύς
105 Ἐριφύλιος
106 Ριχάρδος
107 Ριψόλαος
108 Ρίων
109 Ἑρμοκράτης
110 Ροβέρτα
111 Ροβέρτος
112 Ροβήρος
113 Ροβοάμ
114 Ρογάτα
115 Ρογάτος
116 Ρογήρος
117 Ροδάμανθυς
118 Ροδάνθη
119 Ροδάνθης
120 Ροδειάς
121 Ροδελπιδα
122 Ροδία
123 Ροδίππη
124 Ρόδιππος
125 Ροδίων
126 Ροδοθέα
127 Ροδόθεος
128 Ροδόκλεια
129 Ροδοκλής
130 Ροδόλφος
131 Ροδονθέα
132 Ροδονίκη
133 Ροδοπιάνος
134 Ροδόπις
135 Ρόδος
136 Ροδόχρους
137 Ρόδων
138 Ροδώπις
139 Ρόζα
140 Ροζαλία
141 Ρόζαλιν
142 Ροζάνθη
143 Ροζάννα
144 Ροζέ
145 Ροζέτα
146 Ροζεττα
147 Ροζίνα
148 Ρόζμαρι
149 Ρόζυ
150 Ρόη
151 Ρόης
152 Ροϊδη
153 Ροϊδω
154 Ροίεος
155 Ρόικος
156 Ροίτος
157 Ροιώ
158 Ρολάνδη
159 Ρολάνδος
160 Ρομάν
161 Ρόμβη
162 Ρόμυ
163 Ροντόλφο
164 Ροξάνα
165 Ροσέτος
166 Ρόσση
167 Ροσσίτσα
168 Ροστισλάβος
169 Ροτάνια
170 Ρότζερ
171 Ροτισλάβ
172 Ρότνεϊ
173 Ρουβήν
174 Ρουβίμ
175 Ρουδάμα
176 Ρούθ
177 Ρούλα
178 Ρούλης
179 Ρουμβίνη
180 Ρουμελίντα
181 Ρουμελιώτισσα
182 Ρουμπίνη
183 Ρουμπίνος
184 Ρουντιν
185 Ρουσέτος
186 Ρουσης
187 Ρούσκα
188 Ρούσσα
189 Ρουσσης
190 Ρούσσος
191 Ρουστικός
192 Ρούφη
193 Ρούφος
194 Ρύαξ
195 Ρυνδακω
196 Ρωμαίος
197 Ρωμαλέα
198 Ρωμανή
199 Ρωμανός
200 Ρωμίνα
201 Ρωμύλα
202 Ρωμύλος
203 Ρωξάνη
204 Ρωξάνθη
205 Ρωσια
206 Ρωσσετος
207 Ρώσσος
208 Ρωτής
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία