Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ράικο
10 Ραΐς
11 Ράκης
12 Ράλλης
13 Ραλλία
14 Ράλφ
15 Ραμά
16 Ραμαδάν
17 Ραμάζι
18 Ραμόν
19 Ραμόνα
20 Ραμπελια
21 Ραμφίας
22 Ράνια
23 Ραντμίλα
24 Ραούλ
25 Ράρος
26 Ραϋμόνδη
27 Ραϋμόνδος
28 Ραφαήλ
29 Ραφαηλία
30 Ράφι
31 Ραφίκα
32 Ραχάβ
33 Ραχήλ
34 Ἀργά
35 Ἀργίνουσσα
36 Ρέα
37 Ρεβέκκα
38 Ρεβοκάτα
39 Ρεβοκάτος
40 Ρεγγίνα
41 Ρεζενδά
42 Ρεζενδάς
43 Ρεία
44 Ρείσης
45 Ρεμζιε
46 Ρεμίγια
47 Ρεμίγιος
48 Ρεμος
49 Ρεμπέκα
50 Ρένα
51 Ρενάτα
52 Ρενάτε
53 Ρενάτος
54 Ρενέ
55 Ρενιέρης
56 Ρένος
57 Ρέρη
58 Ρευκάτα
59 Ρευκάτος
60 Ρεψιμία
61 Ἴρη
62 Ρήγαινα
63 Ρήγας
64 Ρηγίλλα
65 Ρηγίνη
66 Ρηγίνος
67 Ρηγοπούλα
68 Ρηγούλα
69 Ρήνα
70 Ρήνη
71 Ρηνιώ
72 Ρηνούλα
73 Ρηξήνορας
74 Ρηξήνωρ
75 Ρηξίβιος
76 Ρήξος
77 Ρήσος
78 Ρητόριος
79 Ρία
80 Ριάνα
81 Ριάννα
82 Ριανός
83 Ρίγμος
84 Ριγω
85 Ριγωτου
86 Ριζάριος
87 Ρίζος
88 Ριζούλα
89 Ρικ
90 Ρίκα
91 Ρίκκος
92 Ριμμά
93 Ριμμάς
94 Ρινέσος
95 Ρινέττα
96 Ρίνθων
97 Ρίνος
98 Ρίνων
99 Ριρίκα
100 Ἀριστοκλειανὸς
101 Ρίτα
102 Ριτβαν
103 Ρίτος
104 Ρίτσα
105 Ρίτσιαρτ
106 Ριφεύς
107 Ἐριφύλιος
108 Ριχάρδος
109 Ριψόλαος
110 Ρίων
111 Ἑρμοκράτης
112 Ροβέρτα
113 Ροβέρτος
114 Ροβήρος
115 Ροβοάμ
116 Ρογάτα
117 Ρογάτος
118 Ρογήρος
119 Ροδαμάνθη
120 Ροδάμανθυς
121 Ροδάνθη
122 Ροδάνθης
123 Ροδειάς
124 Ροδελπιδα
125 Ροδερίκα
126 Ροδερίκος
127 Ροδία
128 Ροδίππη
129 Ρόδιππος
130 Ροδίων
131 Ροδοθέα
132 Ροδόθεος
133 Ροδόκλεια
134 Ροδοκλής
135 Ροδόλφος
136 Ροδονθέα
137 Ροδονίκη
138 Ροδόπη
139 Ροδόπης
140 Ροδόχρους
141 Ρόδω
142 Ρόδων
143 Ρόζα
144 Ροζαλία
145 Ρόζαλιν
146 Ροζαμπέλα
147 Ροζάνθη
148 Ροζάννα
149 Ροζέ
150 Ροζέτα
151 Ροζεττα
152 Ρόζμαρι
153 Ρόζυ
154 Ρόη
155 Ρόης
156 Ροϊδη
157 Ροϊδω
158 Ροίεος
159 Ρόικος
160 Ροίτος
161 Ροιώ
162 Ρολάνδη
163 Ρολάνδος
164 Ρομάν
165 Ρόμβη
166 Ρόμυ
167 Ροντόλφο
168 Ροξάνα
169 Ροσέτος
170 Ρόσση
171 Ροσσίτσα
172 Ροστισλάβος
173 Ροτάνια
174 Ρότζερ
175 Ροτισλάβ
176 Ρότνεϊ
177 Ρουβήν
178 Ρουβίμ
179 Ρουδάμα
180 Ρούθ
181 Ρούλα
182 Ρούλης
183 Ρουμβίνη
184 Ρουμελίντα
185 Ρουμελιώτισσα
186 Ρουμπίνη
187 Ρουμπίνος
188 Ρουντιν
189 Ρουσέτος
190 Ρουσης
191 Ρούσκα
192 Ρούσσα
193 Ρουσσης
194 Ρούσσος
195 Ρουστίκα
196 Ρουστικός
197 Ρούφη
198 Ρούφος
199 Ρυάκη
200 Ρύαξ
201 Ρυνδακω
202 Ρωμαίος
203 Ρωμαλέα
204 Ρωμανή
205 Ρωμανός
206 Ρωμίνα
207 Ρωμύλα
208 Ρωμύλος
209 Ρωξάνη
210 Ρωξάνθη
211 Ρωσια
212 Ρωσσετος
213 Ρώσσος
214 Ρωτής
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία