Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινόβιος
48 Οινόη
49 Οινοκλής
50 Οινόμαος
51 Οινόπη
52 Οινοπίων
53 Οινοτίων
54 Οινοτρόπη
55 Οινοτρόπος
56 Οινοχόος
57 Οίνοψ
58 Οινώνη
59 Οινωτός
60 Οίνωτρος
61 Οίοκλος
62 Οιόλυκος
63 Οιστρεβέλης
64 Οιστρέβλης
65 Οιστρόβλης
66 Οίστρος
67 Οίτυλος
68 Οιώνιχος
69 Όκκελος
70 Οκκελώ
71 Όκκιλος
72 Οκταϊ
73 Ολβία
74 Ολβιόδωρος
75 Όλβιος
76 Όλγα
77 Όλδα
78 Ολδάς
79 Ολένα
80 Όλια
81 Ολόβολος
82 Όλορος
83 Όλπις
84 Όλτος
85 Ολυμπάς
86 Ολυμπιάς
87 Ολυμπιοδώρα
88 Ολυμπιόδωρος
89 Ολύμπιος
90 Ολυμπιοσθένης
91 Ολυμπιώτισσα
92 Όλυμπος
93 Ολύνα
94 Ολυνθεύς
95 Ολύνθιος
96 Όλυνθος
97 Ολυσσεύς
98 Όμαδος
99 Ομήρια
100 Όμηρος
102 Ομόθεος
103 Ομόλιππος
104 Ομολοϊς
105 Ομόνοια
106 Ομονοούσα
107 Ομορφούλα
108 Ομφάλη
109 Όναιθος
110 Όναρος
111 Ονασαγόρας
112 Ονασαγόρη
113 Ονασίας
114 Ονασιμήδης
115 Ονατάς
116 Όνειρος
117 Ονείτης
118 Οἰνεύς
119 Ονήσανδρος
120 Ονησικρίτη
121 Ονησίκριτος
122 Ονήσιλος
123 Ονησίμη
124 Ονήσιμος
125 Ονησίππη
126 Ονήσιππος
127 Ονησιφόρα
128 Ονησίφορος
129 Ονήτωρ
130 Οννίκ
131 Ονομακλης
132 Ονομάκριτος
133 Ονομάντη
134 Ονομάντιος
135 Ονόμαρχος
136 Ονόμας
137 Ονόμαστος
138 Ονουφρία
139 Ονούφριος
140 Οντίν
141 Όντρεϊ
142 Ονυμάντια
143 Ονυμάντιος
144 Ονωράτη
145 Ονωράτος
146 Ονωρία
147 Ονώριος
148 Οξάνα
149 Οξύθεμις
150 Όξυλος
151 Οξύνιος
152 Οξύντης
153 Οξύπορος
154 Οπίτης
155 Οπλέας
156 Οπλεύς
157 Όπλης
158 Οπούς
159 Οππιανός
160 Οπώρα
161 Οπωρεύς
162 Οράτιος
163 Όργης
164 Ορειβάσιος
165 Ορείη
166 Όρειος
167 Ορέντιος
168 Ορέσανδρος
169 Ορέσβιος
170 Ορεσθεύς
171 Ορεστάδας
172 Ορεστιάς
173 Ορέστιος
174 Ορθαγόρας
175 Ορθαία
176 Ορθαίος
177 Ορθάνης
178 Ορθοδοξία
179 Ορθόδοξος
180 Ορθοκωστά
181 Όρθων
182 Οριάνα
183 Οριέτα
184 Ορίκαδμος
185 Όρικος
186 Ορίνα
187 Ορινία,
188 Όρμενος
189 Ορνεύς
190 Όρνυτος
191 Οροιβάντιος
192 Όροιδος
193 Όρον
194 Ορόψις
195 Ορσαλία
197 Ορσάλιος
198 Ορσεδίκη
199 Ορσελα
200 Ορσηίς
201 Ορσίλοχος
202 Ορσινόμη
203 Όρσιππος
204 Ορσίφας
205 Ορσοβία
206 Ορσόβιος
207 Όρσων
208 Όρτα
209 Ορτανσία
210 Ορτάνσιος
211 Ορτεύς
212 Ορτίλοχος
213 Ορφεύς
215 Ορφώνδας
216 Ορχάν
217 Ορχομενός
218 Ορωνός
219 Όρωνος
220 Οσβάλδη
221 Οσβάλδος
223 Οσβίν
224 Οσία
225 Όσιρις
226 Οσπίτιος
227 Οτρεύς
228 Οτρήρη
229 Οτρήρης
230 Οτρυντεύς
231 Ουαλεριανός
232 Ουαλερικος
233 Ουάλης
235 Ουάρρων
236 Ουβάλδη
237 Ουβάλδος
238 Ούγος ZXY
239 Ουελλήιος
240 Ουίκτωρ
241 Ουίρκας
242 Ουίρκω
243 Ουκαλέγων
244 Ουλιάνα
245 Ουλιξεύς
246 Ουλίξης
247 Ουλκιανός
248 Ούλλα
249 Ούλπιος
250 Ουλρίχα
251 Ουλρίχος
252 Ουλτανός
253 Ουλτρίλος
254 Ουμβέρτος
255 Ουρανία
257 Ουρανός
258 Ουρβανή
259 Ουρβανός
260 Ούρειος
261 Ουρίας
262 Ουριήλ
263 Ουριηλία
264 Ουρπασιανή
265 Ουρπασιανός
266 Ουσταχανάς
267 Ούτις
268 Οφέλας
269 Οφελέστης
270 Οφέλια
271 Όφελος
272 Οφέλτας
273 Οφέλτης
274 Οφέλτιος
275 Οφηλία
276 Οφιά
277 Οφιλιάννα
278 Οφιονεύς
279 Οφιούχος
280 Οφίων
281 Οχήσια
282 Οχήσιος
283 Όχιμος
284 Όψιμος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία