Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλος
19 Οθρηίς
20 Οθρυάδης
21 Οθρυονεύς
22 Όθων
23 Οθωνία
24 Οία
25 Οίαγρος
26 Οιάνθη
27 Οίαξ
28 Οίβαλος
29 Οίβη
30 Οιβώτας
31 Οιδίπους
33 Οικειώτατη
34 Οϊκλείης
35 Οϊκλής
36 Όϊκλος
37 Οικονόμισσα
38 Οικουμένιος
39 Οικουτούτου
40 Οϊλεύς
41 Οίμη
42 Οινάνθη
43 Οινεύς
44 Οινόβιος
45 Οινόη
46 Οινοκλής
47 Οινόμαος
48 Οινοπίδης
49 Οινοπίων
50 Οινοπίωνας
51 Οίνοψ
52 Οινώνη
53 Οινωτός
54 Οινωτρό
55 Οίνωτρος
56 Οίοκλος
57 Οιόλυκος
58 Οιστρεβέλης
59 Οιστρέβλης
60 Οιστρόβλης
61 Οίστρος
62 Οίτυλος
63 Οιώνιχος
64 Όκκελος
65 Οκκελώ
66 Όκκιλος
67 Οκταϊ
68 Ολβία
69 Ολβιόδωρος
70 Όλβιος
71 Όλγα
72 Όλδα
73 Ολένα
74 Όλια
75 Ολιβιανός
76 Ολόβολος
77 Όλορος
78 Όλπις
79 Όλτος
80 Ολυμπάς
81 Ολυμπιάς
82 Ολυμπιοδώρα
83 Ολυμπιόδωρος
84 Ολύμπιος
85 Ολυμπιοσθένης
86 Ολυμπιώτισσα
87 Όλυμπος
88 Ολυμπούσα
89 Ολύνα
90 Ολυνθεύς
91 Ολύνθιος
92 Όλυνθος
93 Ολυσσεύς
94 Όμαδος
95 Ομήρια
96 Όμηρος
98 Ομόθεος
99 Ομόλιππος
100 Ομολοϊς
101 Ομόνοια
102 Ομονοούσα
103 Ομορφούλα
104 Ομφάλη
105 Όναιθος
106 Όναρος
107 Ονασίας
108 Ονασιμήδης
109 Ονατάς
110 Όνειρος
111 Ονείτης
112 Οἰνεύς
113 Ονήσανδρος
114 Ονησίκριτος
115 Ονήσιλος
116 Ονησίμη
117 Ονήσιμος
118 Ονησίππη
119 Ονήσιππος
120 Ονησίφορος
121 Ονήτωρ
122 Οννίκ
123 Ονομακλης
124 Ονομάκριτος
125 Ονομαντιος
126 Ονόμαρχος
127 Ονόμας
128 Ονόμαστος
129 Ονουφρία
130 Ονούφριος
131 Οντίν
132 Ονωράτος
133 Ονώριος
134 Οξάνα
135 Οξύθεμις
136 Όξυλος
137 Οξύνιος
138 Οξύντης
139 Οξύπορος
140 Οπίτης
141 Οπλέας
142 Οπλεύς
143 Όπλης
144 Οπούς
145 Οππιανός
146 Οπώρα
147 Οράτιος
148 Όργης
149 Ορειβάσιος
150 Ορείη
151 Όρειος
152 Ορέντιος
153 Ορέσανδρος
154 Ορέσβιος
155 Ορεσθεύς
156 Ορεστάδας
157 Ορεστιάς
158 Ορέστιος
159 Ορθαγόρας
160 Ορθαία
161 Ορθαίος
162 Ορθάνης
163 Ορθοδοξία
164 Ορθόδοξος
165 Ορθοκωστά
166 Όρθων
167 Οριάνα
168 Οριέτα
169 Ορίκαδμος
170 Όρικος
171 Ορίνα
172 Ορινία,
173 Όρμενος
174 Ορνεύς
175 Όρνυτος
176 Οροιβάντιος
177 Όροιδος
178 Όρον
179 Ορόψις
180 Ορσαλία
181 Ορσεδίκη
182 Ορσελα
183 Ορσηίς
184 Ορσίλοχος
185 Ορσινόμη
186 Όρσιππος
187 Ορσίφας
188 Ορσοβία
189 Ορσόβιος
190 Όρτα
191 Ορτάνζια
192 Ορτανσία
193 Ορτεύς
194 Ορτίλοχος
195 Ορτισία
196 Ορτίσιος
197 Ορφεύς
199 Ορφώνδας
200 Ορχάν
201 Ορχομενός
202 Ορωνός
203 Όρωνος
204 Οσία
205 Όσιρις
206 Οσπίτιος
207 Οτρεύς
208 Οτρήρη
209 Οτρυντεύς
210 Ουαλεριανός
211 Ουαλερικος
212 Ουαλερίνος
213 Ουαλερίνος
214 Ουάλης
216 Ουάρρων
217 Ουβάλδος
218 Ουίκτωρ
219 Ουίρκας
220 Ουίρκω
221 Ουκαλέγων
222 Ουλιάνα
223 Ουλιξεύς
224 Ουλίξης
225 Ουλκιανός
226 Ούλλα
227 Ούλπιος
228 Ουλτανός
229 Ουλτρίλος
230 Ουμβέρτος
231 Ουρανία
233 Ουρανός
234 Ουρβανός
235 Ούρειος
236 Ουρίας
237 Ουριήλ
238 Ουρπασιανός
239 Ουρσίκιος
240 Ούρσουλα
241 Ουσταχανάς
242 Ούτις
243 Οφέλας
244 Οφελέστης
245 Οφέλια
246 Όφελος
247 Οφέλτας
248 Οφέλτης
249 Οφέλτιος
250 Οφηλία
251 Οφιά
252 Οφιλιάννα
253 Οφιονεύς
254 Οφιούχος
255 Οφίων
256 Οχήσιος
257 Όχιμος
258 Όψιμος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία