Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλος
19 Οθρηίς
20 Οθρυάδης
21 Οθρυονεύς
22 Όθων
23 Οθωνία
24 Οία
25 Οίαγρος
26 Οιάνθη
27 Οίαξ
28 Οίβαλος
29 Οίβη
30 Οιβώτας
31 Οιδίπους
33 Οικειώτατη
34 Οϊκλείης
35 Οϊκλής
36 Όϊκλος
37 Οικονόμισσα
38 Οικουμένιος
39 Οικουτούτου
40 Οϊλεύς
41 Οίμη
42 Οινάνθη
43 Οινεύς
44 Οινόβιος
45 Οινόη
46 Οινοκλής
47 Οινόμαος
48 Οινοπίδης
49 Οινοπίων
50 Οινοπίωνας
51 Οίνοψ
52 Οινώνη
53 Οινωτός
54 Οινωτρό
55 Οίνωτρος
56 Οίοκλος
57 Οιόλυκος
58 Οιστρεβέλης
59 Οιστρέβλης
60 Οιστρόβλης
61 Οίστρος
62 Οίτυλος
63 Οιώνιχος
64 Όκκελος
65 Οκκελώ
66 Όκκιλος
67 Οκταϊ
68 Ολβία
69 Ολβιόδωρος
70 Όλβιος
71 Όλγα
72 Όλδα
73 Ολένα
74 Όλια
75 Ολιβιανός
76 Ολόβολος
77 Όλορος
78 Όλπις
79 Όλτος
80 Ολυμπάς
81 Ολυμπιάς
82 Ολυμπιοδώρα
83 Ολυμπιόδωρος
84 Ολύμπιος
85 Ολυμπιοσθένης
86 Ολυμπιώτισσα
87 Όλυμπος
88 Ολυμπούσα
89 Ολύνα
90 Ολυνθεύς
91 Ολύνθιος
92 Όλυνθος
93 Ολυσσεύς
94 Όμαδος
95 Ομήρια
96 Όμηρος
98 Ομόθεος
99 Ομόλιππος
100 Ομολοϊς
101 Ομόνοια
102 Ομονοούσα
103 Ομορφούλα
104 Ομφάλη
105 Όναιθος
106 Όναρος
107 Ονασαγόρας
108 Ονασαγόρη
109 Ονασίας
110 Ονασιμήδης
111 Ονατάς
112 Όνειρος
113 Ονείτης
114 Οἰνεύς
115 Ονήσανδρος
116 Ονησίκριτος
117 Ονήσιλος
118 Ονησίμη
119 Ονήσιμος
120 Ονησίππη
121 Ονήσιππος
122 Ονησίφορος
123 Ονήτωρ
124 Οννίκ
125 Ονομακλης
126 Ονομάκριτος
127 Ονομαντιος
128 Ονόμαρχος
129 Ονόμας
130 Ονόμαστος
131 Ονουφρία
132 Ονούφριος
133 Οντίν
134 Ονωράτος
135 Ονώριος
136 Οξάνα
137 Οξύθεμις
138 Όξυλος
139 Οξύνιος
140 Οξύντης
141 Οξύπορος
142 Οπίτης
143 Οπλέας
144 Οπλεύς
145 Όπλης
146 Οπούς
147 Οππιανός
148 Οπώρα
149 Οράτιος
150 Όργης
151 Ορειβάσιος
152 Ορείη
153 Όρειος
154 Ορέντιος
155 Ορέσανδρος
156 Ορέσβιος
157 Ορεσθεύς
158 Ορεστάδας
159 Ορεστιάς
160 Ορέστιος
161 Ορθαγόρας
162 Ορθαία
163 Ορθαίος
164 Ορθάνης
165 Ορθοδοξία
166 Ορθόδοξος
167 Ορθοκωστά
168 Όρθων
169 Οριάνα
170 Οριέτα
171 Ορίκαδμος
172 Όρικος
173 Ορίνα
174 Ορινία,
175 Όρμενος
176 Ορνεύς
177 Όρνυτος
178 Οροιβάντιος
179 Όροιδος
180 Όρον
181 Ορόψις
182 Ορσαλία
183 Ορσεδίκη
184 Ορσελα
185 Ορσηίς
186 Ορσίλοχος
187 Ορσινόμη
188 Όρσιππος
189 Ορσίφας
190 Ορσοβία
191 Ορσόβιος
192 Όρτα
193 Ορτάνζια
194 Ορτανσία
195 Ορτεύς
196 Ορτίλοχος
197 Ορτισία
198 Ορτίσιος
199 Ορφεύς
201 Ορφώνδας
202 Ορχάν
203 Ορχομενός
204 Ορωνός
205 Όρωνος
206 Οσία
207 Όσιρις
208 Οσπίτιος
209 Οτρεύς
210 Οτρήρη
211 Οτρυντεύς
212 Ουαλεριανός
213 Ουαλερικος
214 Ουαλερίνος
215 Ουαλερίνος
216 Ουάλης
218 Ουάρρων
219 Ουβάλδος
220 Ουίκτωρ
221 Ουίρκας
222 Ουίρκω
223 Ουκαλέγων
224 Ουλιάνα
225 Ουλιξεύς
226 Ουλίξης
227 Ουλκιανός
228 Ούλλα
229 Ούλπιος
230 Ουλτανός
231 Ουλτρίλος
232 Ουμβέρτος
233 Ουρανία
235 Ουρανός
236 Ουρβανός
237 Ούρειος
238 Ουρίας
239 Ουριήλ
240 Ουρπασιανός
241 Ουρσίκιος
242 Ούρσουλα
243 Ουσταχανάς
244 Ούτις
245 Οφέλας
246 Οφελέστης
247 Οφέλια
248 Όφελος
249 Οφέλτας
250 Οφέλτης
251 Οφέλτιος
252 Οφηλία
253 Οφιά
254 Οφιλιάννα
255 Οφιονεύς
256 Οφιούχος
257 Οφίων
258 Οχήσιος
259 Όχιμος
260 Όψιμος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία