Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινοβία
48 Οινόβιος
49 Οινόη
50 Οινοκλής
51 Οινόμαος
52 Οινόπη
53 Οινοπίων
54 Οινοτίων
55 Οινοτρόπη
56 Οινοτρόπος
57 Οινοχόος
58 Οίνοψ
59 Οινώνη
60 Οινωτός
61 Οίνωτρος
62 Οίοκλος
63 Οιόλυκος
64 Οιστρεβέλης
65 Οιστρέβλης
66 Οίστρος
67 Οϊστροφή
68 Οίτυλος
69 Οιώνιχος
70 Όκκελος
71 Οκκελώ
72 Οκταϊ
73 Ολβία
74 Ολβιόδωρος
75 Όλβιος
76 Όλγα
77 Όλδα
78 Ολδάς
79 Ολένα
80 Όλια
81 Ολόβολος
82 Όλορος
83 Όλπις
84 Όλτος
85 Ολυμπιάς
86 Ολυμπιοδώρα
87 Ολυμπιόδωρος
88 Ολυμπιοσθένης
89 Ολυμπιώτισσα
90 Όλυμπος
91 Ολύνα
92 Ολυνθεύς
93 Ολύνθιος
94 Όλυνθος
95 Ολυσσεύς
96 Όμαδος
97 Ομήρια
98 Όμηρος
100 Ομόθεος
101 Ομόλιππος
102 Ομολοϊς
103 Ομόνοια
104 Ομονοούσα
105 Ομορφούλα
106 Ομφάλη
107 Όναιθος
108 Όναρος
109 Ονασαγόρας
110 Ονασαγόρη
111 Ονασίας
112 Ονασιμήδης
113 Ονατάς
114 Ονειρά
115 Όνειρος
116 Ονείτης
117 Οἰνεύς
118 Ονήσανδρος
119 Ονησικρίτη
120 Ονησίκριτος
121 Ονήσιλος
122 Ονησίμη
123 Ονήσιμος
124 Ονησίππη
125 Ονήσιππος
126 Ονησιφόρα
127 Ονησίφορος
128 Ονήτωρ
129 Οννίκ
130 Ονομακλης
131 Ονομάκριτος
132 Ονομάντη
133 Ονομάντιος
134 Ονόμαρχος
135 Ονόμας
136 Ονόμαστος
137 Ονουφρία
138 Ονούφριος
139 Οντίν
140 Ονυμάντια
141 Ονυμάντιος
142 Ονωράτη
143 Ονωράτος
144 Ονωρία
145 Ονώριος
146 Οξάνα
147 Οξύθεμις
148 Όξυλος
149 Οξύνιος
150 Οξύντης
151 Οξύπορος
152 Οπίτης
153 Οπλέας
154 Οπλεύς
155 Όπλης
156 Οπούς
157 Οππιανός
158 Οπώρα
159 Οπωρεύς
160 Οράτιος
161 Όργης
162 Ορειβάσιος
163 Ορείη
164 Όρειος
165 Ορεντία
166 Ορέντιος
167 Ορέσανδρος
168 Ορέσβιος
169 Ορεσθεύς
170 Ορεστάδας
171 Ορέστης
172 Ορεστιάς
173 Ορθαγόρας
174 Ορθαία
175 Ορθαίος
176 Ορθάνης
177 Ορθοδοξία
178 Ορθόδοξος
179 Ορθοκωστά
180 Όρθων
181 Οριάνα
182 Οριέτα
183 Ορίκαδμος
184 Όρικος
185 Ορίνα
186 Ορινία,
187 Όρμενος
188 Ορνεύς
189 Όρνυτος
190 Οροιβάντιος
191 Όροιδος
192 Όρον
193 Όροψ
194 Ορσαλία
196 Ορσάλιος
197 Ορσεδίκη
198 Ορσελα
199 Ορσηίς
200 Ορσίλοχος
201 Ορσινόμη
202 Όρσιππος
203 Ορσίφας
204 Ορσοβία
205 Ορσόβιος
206 Όρσων
207 Όρτα
208 Ορτανσία
209 Ορτάνσιος
210 Ορτεύς
211 Ορτίλοχος
212 Ορφεύς
214 Ορφώνδας
215 Ορχάν
216 Ορχομενός
217 Ορωνός
218 Όρωνος
219 Οσβάλδη
220 Οσβάλδος
222 Οσβίν
223 Οσία
224 Όσιρις
225 Οσπίτιος
226 Οτρεύς
227 Οτρήρη
228 Οτρήρης
229 Οτρυντεύς
230 Ουαλεριανός
231 Ουάλης
233 Ουάρρων
234 Ουβάλδη
235 Ουβάλδος
236 Ούγος ZXY
237 Ουελλήια
238 Ουελλήιος
239 Ουίκτωρ
240 Ουίρκας
241 Ουίρκω
242 Ουκαλέγων
243 Ουλιάνα
244 Ουλιξεύς
245 Ουλκιανός
246 Ούλλα
247 Ούλπιος
248 Ουλρίχα
249 Ουλρίχος
250 Ουλτανός
251 Ουλτρίλη
252 Ουλτρίλος
253 Ουμβέρτος
254 Ουρανία
256 Ουράνιος
257 Ουρβανή
258 Ουρβανός
259 Ούρειος
260 Ουρίας
261 Ουριήλ
262 Ουριηλία
263 Ουρπασιανή
264 Ουρπασιανός
265 Ουσταχανάς
266 Ούτις
267 Οφέλας
268 Οφελέστης
269 Οφέλια
270 Όφελος
271 Οφέλτας
272 Οφέλτης
273 Οφέλτιος
274 Οφηλία
275 Οφήλιος
276 Οφιά
277 Οφιλιάννα
278 Οφιονεύς
279 Οφιούχος
280 Οφίων
281 Οχήσια
282 Οχήσιος
283 Όχιμος
284 Όψιμος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία