Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδιέης
9 Οδίος
10 Οδοιδόκος
11 Οδύσσεια
12 Οδυσσεύς
16 Οζίας
17 Οθέλλος
18 Οθρηίς
19 Οθρυάδης
20 Οθρυονεύς
21 Όθων
22 Οθωνία
23 Οία
24 Οίαγρος
25 Οιάνθη
26 Οίαξ
27 Οίβαλος
28 Οίβη
29 Οιβώτας
30 Οιδίπους
32 Οικειώτατη
33 Οϊκλείης
34 Οϊκλής
35 Όϊκλος
36 Οικονόμισσα
37 Οικουμένιος
38 Οικουτούτου
39 Οϊλεύς
40 Οίμη
41 Οινεύς
42 Οινόβιος
43 Οινόη
44 Οινοκλής
45 Οινόμαος
46 Οινοπίδης
47 Οινοπίων
48 Οινοπίωνας
49 Οίνοψ
50 Οινώνη
51 Οινωτός
52 Οινωτρό
53 Οίνωτρος
54 Οίοκλος
55 Οιόλυκος
56 Οιστρεβέλης
57 Οιστρέβλης
58 Οιστρόβλης
59 Οίστρος
60 Οίτυλος
61 Οιώνιχος
62 Όκκελος
63 Οκκελώ
64 Όκκιλος
65 Οκταϊ
66 Ολβία
67 Ολβιόδωρος
68 Όλβιος
69 Όλγα
70 Όλδα
71 Ολένα
72 Όλια
73 Ολιβιανός
74 Ολόβολος
75 Όλορος
76 Όλπις
77 Όλτος
78 Ολυμπάς
79 Ολυμπιάς
80 Ολυμπιοδώρα
81 Ολυμπιόδωρος
82 Ολύμπιος
83 Ολυμπιοσθένης
84 Ολυμπιώτισσα
85 Όλυμπος
86 Ολυμπούσα
87 Ολύνα
88 Ολυνθεύς
89 Ολύνθιος
90 Όλυνθος
91 Ολυσσεύς
92 Όμαδος
93 Ομήρια
94 Όμηρος
96 Ομόθεος
97 Ομόλιππος
98 Ομολοϊς
99 Ομόνοια
100 Ομονοούσα
101 Ομορφούλα
102 Ομφάλη
103 Όναιθος
104 Όναρος
105 Ονασίας
106 Ονασιμήδης
107 Ονατάς
108 Όνειρος
109 Ονείτης
110 Οἰνεύς
111 Ονήσανδρος
112 Ονησίκριτος
113 Ονήσιλος
114 Ονήσιμος
115 Ονήσιππος
116 Ονησίφορος
117 Ονήτωρ
118 Οννίκ
119 Ονομακλης
120 Ονομάκριτος
121 Ονομαντιος
122 Ονόμαρχος
123 Ονόμας
124 Ονόμαστος
125 Ονουφρία
126 Ονούφριος
127 Οντίν
128 Ονωράτος
129 Ονώριος
130 Οξάνα
131 Οξύθεμις
132 Όξυλος
133 Οξύνιος
134 Οξύντης
135 Οξύπορος
136 Οπίτης
137 Οπλέας
138 Οπλεύς
139 Όπλης
140 Οπούς
141 Οππιανός
142 Οπώρα
143 Οράτιος
144 Όργης
145 Ορειβάσιος
146 Ορείη
147 Όρειος
148 Ορέντιος
149 Ορέσανδρος
150 Ορέσβιος
151 Ορεσθεύς
152 Ορεστάδας
153 Ορεστιάς
154 Ορέστιος
155 Ορθαγόρας
156 Ορθαία
157 Ορθαίος
158 Ορθάνης
159 Ορθοδοξία
160 Ορθόδοξος
161 Ορθοκωστά
162 Όρθων
163 Οριάνα
164 Οριέτα
165 Ορίκαδμος
166 Όρικος
167 Ορίνα
168 Ορινία,
169 Όρμενος
170 Ορνεύς
171 Όρνυτος
172 Οροιβάντιος
173 Όροιδος
174 Όρον
175 Ορόψις
176 Ορσαλία
177 Ορσεδίκη
178 Ορσελα
179 Ορσηίς
180 Ορσίλοχος
181 Ορσινόμη
182 Όρσιππος
183 Ορσίφας
184 Ορσοβία
185 Ορσόβιος
186 Όρτα
187 Ορτάνζια
188 Ορτανσία
189 Ορτεύς
190 Ορτίλοχος
191 Ορτισία
192 Ορτίσιος
193 Ορφεύς
195 Ορφώνδας
196 Ορχάν
197 Ορχομενός
198 Ορωνός
199 Όρωνος
200 Οσία
201 Όσιρις
202 Οσπίτιος
203 Οτρεύς
204 Οτρήρη
205 Οτρυντεύς
206 Ουαλεριανός
207 Ουαλερικος
208 Ουαλερίνος
209 Ουαλερίνος
210 Ουάλης
212 Ουάρρων
213 Ουβάλδος
214 Ουίκτωρ
215 Ουίρκας
216 Ουίρκω
217 Ουκαλέγων
218 Ουλιάνα
219 Ουλιξεύς
220 Ουλίξης
221 Ουλκιανός
222 Ούλλα
223 Ούλπιος
224 Ουλτανός
225 Ουλτρίλος
226 Ουμβέρτος
227 Ουρανία
229 Ουρανός
230 Ουρβανός
231 Ούρειος
232 Ουρίας
233 Ουριήλ
234 Ουρπασιανός
235 Ουρσίκιος
236 Ούρσουλα
237 Ουσταχανάς
238 Ούτις
239 Οφέλας
240 Οφελέστης
241 Οφέλια
242 Όφελος
243 Οφέλτας
244 Οφέλτης
245 Οφέλτιος
246 Οφηλία
247 Οφιά
248 Οφιλιάννα
249 Οφιονεύς
250 Οφιούχος
251 Οφίων
252 Οχήσιος
253 Όχιμος
254 Όψιμος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία