Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινόβιος
48 Οινόη
49 Οινοκλής
50 Οινόμαος
51 Οινόπη
52 Οινοπίδης
53 Οινοπίων
54 Οινοχόος
55 Οίνοψ
56 Οινώνη
57 Οινωτός
58 Οίνωτρος
59 Οίοκλος
60 Οιόλυκος
61 Οιστρεβέλης
62 Οιστρέβλης
63 Οιστρόβλης
64 Οίστρος
65 Οίτυλος
66 Οιώνιχος
67 Όκκελος
68 Οκκελώ
69 Όκκιλος
70 Οκταϊ
71 Ολβία
72 Ολβιόδωρος
73 Όλβιος
74 Όλγα
75 Όλδα
76 Ολδάς
77 Ολένα
78 Όλια
79 Ολόβολος
80 Όλορος
81 Όλπις
82 Όλτος
83 Ολυμπάς
84 Ολυμπιάς
85 Ολυμπιοδώρα
86 Ολυμπιόδωρος
87 Ολύμπιος
88 Ολυμπιοσθένης
89 Ολυμπιώτισσα
90 Όλυμπος
91 Ολύνα
92 Ολυνθεύς
93 Ολύνθιος
94 Όλυνθος
95 Ολυσσεύς
96 Όμαδος
97 Ομήρια
98 Όμηρος
100 Ομόθεος
101 Ομόλιππος
102 Ομολοϊς
103 Ομόνοια
104 Ομονοούσα
105 Ομορφούλα
106 Ομφάλη
107 Όναιθος
108 Όναρος
109 Ονασαγόρας
110 Ονασαγόρη
111 Ονασίας
112 Ονασιμήδης
113 Ονατάς
114 Όνειρος
115 Ονείτης
116 Οἰνεύς
117 Ονήσανδρος
118 Ονησικρίτη
119 Ονησίκριτος
120 Ονήσιλος
121 Ονησίμη
122 Ονήσιμος
123 Ονησίππη
124 Ονήσιππος
125 Ονησιφόρα
126 Ονησίφορος
127 Ονήτωρ
128 Οννίκ
129 Ονομακλης
130 Ονομάκριτος
131 Ονομαντιος
132 Ονόμαρχος
133 Ονόμας
134 Ονόμαστος
135 Ονουφρία
136 Ονούφριος
137 Οντίν
138 Ονωράτη
139 Ονωράτος
140 Ονωρία
141 Ονώριος
142 Οξάνα
143 Οξύθεμις
144 Όξυλος
145 Οξύνιος
146 Οξύντης
147 Οξύπορος
148 Οπίτης
149 Οπλέας
150 Οπλεύς
151 Όπλης
152 Οπούς
153 Οππιανός
154 Οπώρα
155 Οπωρεύς
156 Οράτιος
157 Όργης
158 Ορειβάσιος
159 Ορείη
160 Όρειος
161 Ορέντιος
162 Ορέσανδρος
163 Ορέσβιος
164 Ορεσθεύς
165 Ορεστάδας
166 Ορεστιάς
167 Ορέστιος
168 Ορθαγόρας
169 Ορθαία
170 Ορθαίος
171 Ορθάνης
172 Ορθοδοξία
173 Ορθόδοξος
174 Ορθοκωστά
175 Όρθων
176 Οριάνα
177 Οριέτα
178 Ορίκαδμος
179 Όρικος
180 Ορίνα
181 Ορινία,
182 Όρμενος
183 Ορνεύς
184 Όρνυτος
185 Οροιβάντιος
186 Όροιδος
187 Όρον
188 Ορόψις
189 Ορσαλία
190 Ορσεδίκη
191 Ορσελα
192 Ορσηίς
193 Ορσηλία
195 Ορσίλοχος
196 Ορσινόμη
197 Όρσιππος
198 Ορσίφας
199 Ορσοβία
200 Ορσόβιος
201 Όρτα
202 Ορτανσία
203 Ορτεύς
204 Ορτίλοχος
205 Ορτισία
206 Ορτίσιος
207 Ορφεύς
209 Ορφώνδας
210 Ορχάν
211 Ορχομενός
212 Ορωνός
213 Όρωνος
214 Οσία
215 Όσιρις
216 Οσπίτιος
217 Οτρεύς
218 Οτρήρη
219 Οτρήρης
220 Οτρυντεύς
221 Ουαλεριανός
222 Ουαλερικος
223 Ουάλης
225 Ουάρρων
226 Ουβάλδη
227 Ουβάλδος
228 Ουίκτωρ
229 Ουίρκας
230 Ουίρκω
231 Ουκαλέγων
232 Ουλιάνα
233 Ουλιξεύς
234 Ουλίξης
235 Ουλκιανός
236 Ούλλα
237 Ούλπιος
238 Ουλτανός
239 Ουλτρίλος
240 Ουμβέρτος
241 Ουρανία
243 Ουρανός
244 Ουρβανή
245 Ουρβανός
246 Ούρειος
247 Ουρίας
248 Ουριήλ
249 Ουρπασιανή
250 Ουρπασιανός
251 Ουρσίκιος
252 Ουσταχανάς
253 Ούτις
254 Οφέλας
255 Οφελέστης
256 Οφέλια
257 Όφελος
258 Οφέλτας
259 Οφέλτης
260 Οφέλτιος
261 Οφηλία
262 Οφιά
263 Οφιλιάννα
264 Οφιονεύς
265 Οφιούχος
266 Οφίων
267 Οχήσια
268 Οχήσιος
269 Όχιμος
270 Όψιμος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία