Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινοβία
48 Οινόβιος
49 Οινόη
50 Οινοκλής
51 Οινόμαος
52 Οινόπη
53 Οινοπίων
54 Οινοτίων
55 Οινοτρόπη
56 Οινοτρόπος
57 Οινοχόος
58 Οίνοψ
59 Οινώνη
60 Οινωτός
61 Οίνωτρος
62 Οίοκλος
63 Οιόλυκος
64 Οιστρεβέλης
65 Οιστρέβλης
66 Οίστρος
67 Οίτυλος
68 Οιώνιχος
69 Όκκελος
70 Οκκελώ
71 Οκταϊ
72 Ολβία
73 Ολβιόδωρος
74 Όλβιος
75 Όλγα
76 Όλδα
77 Ολδάς
78 Ολένα
79 Όλια
80 Ολόβολος
81 Όλορος
82 Όλπις
83 Όλτος
84 Ολυμπιάς
85 Ολυμπιοδώρα
86 Ολυμπιόδωρος
87 Ολυμπιοσθένης
88 Ολυμπιώτισσα
89 Όλυμπος
90 Ολύνα
91 Ολυνθεύς
92 Ολύνθιος
93 Όλυνθος
94 Ολυσσεύς
95 Όμαδος
96 Ομήρια
97 Όμηρος
99 Ομόθεος
100 Ομόλιππος
101 Ομολοϊς
102 Ομόνοια
103 Ομονοούσα
104 Ομορφούλα
105 Ομφάλη
106 Όναιθος
107 Όναρος
108 Ονασαγόρας
109 Ονασαγόρη
110 Ονασίας
111 Ονασιμήδης
112 Ονατάς
113 Ονειρά
114 Όνειρος
115 Ονείτης
116 Οἰνεύς
117 Ονήσανδρος
118 Ονησικρίτη
119 Ονησίκριτος
120 Ονήσιλος
121 Ονησίμη
122 Ονήσιμος
123 Ονησίππη
124 Ονήσιππος
125 Ονησιφόρα
126 Ονησίφορος
127 Ονήτωρ
128 Οννίκ
129 Ονομακλης
130 Ονομάκριτος
131 Ονομάντη
132 Ονομάντιος
133 Ονόμαρχος
134 Ονόμας
135 Ονόμαστος
136 Ονουφρία
137 Ονούφριος
138 Οντίν
139 Ονυμάντια
140 Ονυμάντιος
141 Ονωράτη
142 Ονωράτος
143 Ονωρία
144 Ονώριος
145 Οξάνα
146 Οξύθεμις
147 Όξυλος
148 Οξύνιος
149 Οξύντης
150 Οξύπορος
151 Οπίτης
152 Οπλέας
153 Οπλεύς
154 Όπλης
155 Οπούς
156 Οππιανός
157 Οπώρα
158 Οπωρεύς
159 Οράτιος
160 Όργης
161 Ορειβάσιος
162 Ορείη
163 Όρειος
164 Ορεντία
165 Ορέντιος
166 Ορέσανδρος
167 Ορέσβιος
168 Ορεσθεύς
169 Ορεστάδας
170 Ορέστης
171 Ορεστιάς
172 Ορθαγόρας
173 Ορθαία
174 Ορθαίος
175 Ορθάνης
176 Ορθοδοξία
177 Ορθόδοξος
178 Ορθοκωστά
179 Όρθων
180 Οριάνα
181 Οριέτα
182 Ορίκαδμος
183 Όρικος
184 Ορίνα
185 Ορινία,
186 Όρμενος
187 Ορνεύς
188 Όρνυτος
189 Οροιβάντιος
190 Όροιδος
191 Όρον
192 Όροψ
193 Ορσαλία
195 Ορσάλιος
196 Ορσεδίκη
197 Ορσελα
198 Ορσηίς
199 Ορσίλοχος
200 Ορσινόμη
201 Όρσιππος
202 Ορσίφας
203 Ορσοβία
204 Ορσόβιος
205 Όρσων
206 Όρτα
207 Ορτανσία
208 Ορτάνσιος
209 Ορτεύς
210 Ορτίλοχος
211 Ορφεύς
213 Ορφώνδας
214 Ορχάν
215 Ορχομενός
216 Ορωνός
217 Όρωνος
218 Οσβάλδη
219 Οσβάλδος
221 Οσβίν
222 Οσία
223 Όσιρις
224 Οσπίτιος
225 Οτρεύς
226 Οτρήρη
227 Οτρήρης
228 Οτρυντεύς
229 Ουαλεριανός
230 Ουάλης
232 Ουάρρων
233 Ουβάλδη
234 Ουβάλδος
235 Ούγος ZXY
236 Ουελλήια
237 Ουελλήιος
238 Ουίκτωρ
239 Ουίρκας
240 Ουίρκω
241 Ουκαλέγων
242 Ουλιάνα
243 Ουλιξεύς
244 Ουλκιανός
245 Ούλλα
246 Ούλπιος
247 Ουλρίχα
248 Ουλρίχος
249 Ουλτανός
250 Ουλτρίλη
251 Ουλτρίλος
252 Ουμβέρτος
253 Ουρανία
255 Ουράνιος
256 Ουρβανή
257 Ουρβανός
258 Ούρειος
259 Ουρίας
260 Ουριήλ
261 Ουριηλία
262 Ουρπασιανή
263 Ουρπασιανός
264 Ουσταχανάς
265 Ούτις
266 Οφέλας
267 Οφελέστης
268 Οφέλια
269 Όφελος
270 Οφέλτας
271 Οφέλτης
272 Οφέλτιος
273 Οφηλία
274 Οφιά
275 Οφιλιάννα
276 Οφιονεύς
277 Οφιούχος
278 Οφίων
279 Οχήσια
280 Οχήσιος
281 Όχιμος
282 Όψιμος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία