Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζάρια
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νάξος
40 Νάοκλος
41 Ναόμι
42 Ναός
43 Ναούμ
44 Ναούμα
45 Νάπα
46 Ναπολεοντία
47 Ναπολέων
48 Ναρκαίος
49 Νάρκισσα
50 Νάρκισσος
51 Ναρσής
52 Ναρσής
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νάσος
57 Νάσσα
58 Νασσίμ
59 Νάστας
60 Νάστης
61 Νάσω
62 Νάτα
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατεύς
69 Νατζίμπ
70 Νάτια
71 Ναυβολίδης
72 Ναύβολος
73 Ναυκίδης
74 Ναυκλείδας
75 Ναυκλείδης
76 Ναυκλής
77 Ναύκλος
78 Ναυκράτης
79 Ναύκρατις
80 Ναυκύδης
81 Ναυμάχιος
82 Ναύπλιος
83 Ναύπων
84 Ναυσιγένης
85 Ναυσιθόη
86 Ναυσίθοος
87 Ναυσικά
89 Ναυσικάστη
90 Ναυσικλείδης
91 Ναυσικλής
92 Ναυσικράτης
93 Ναυσικύδης
94 Ναυσίμαχος
95 Ναυσιμέδων
96 Ναυσίνικος
97 Ναυσίνοος
98 Ναυσίππη
99 Ναυσιστράτη
100 Ναυσιφάνης
101 Ναυτέας
102 Ναφιέ
103 Ναχώρ
104 Νεάδιος
105 Νέαιρα
106 Νέαιχμος
107 Νεάλκης
108 Νεάνθης
109 Νέανθος
110 Νεανίσκος
111 Νέαρχος
112 Νέας
113 Νεβζάτ
114 Νέβη
115 Νέβρος
116 Νεβροφόνη
117 Νεβροφόνος
118 Νέδα
119 Νέδη
120 Νέδοντας
121 Νέδων
122 Νείκαρχος
123 Νείλος
124 Νειοκλής
125 Νειτήτις
126 Νέκλερη
127 Νεκταρία
128 Νεκταριελένα
129 Νεκτάριος
130 Νεκτωρια
131 Νέλα
132 Νελαϊδας
133 Νέλια
134 Νέλλη
135 Νεμέα
136 Νεμεάς
137 Νεμέσιος
138 Νέμεσις
139 Νέμη
140 Νένα
141 Νεόβη
142 Νεοβούλη
143 Νεόκλεια
144 Νεοκλείδης
145 Νεοκλής
146 Νεοκρέων
147 Νεόκριτος
148 Νεολαϊδας
149 Νεολλίνα
150 Νεομάς
151 Νεόμηρις
152 Νεονέλλης
153 Νεονίλλη
154 Νεοπτόλεμος
156 Νέορος
157 Νεοφάνεισσα
158 Νεόφη
159 Νεοφύτα
160 Νεόφυτος
161 Νεοχάρης
162 Νεποτιανός
163 Νεράιδα
164 Νεράιδος
165 Νεραντζιά
166 Νέρδων
167 Νεροφορούσα
168 Νέρων
169 Νεσρίν
170 Νέσσος
171 Νέσταβος
172 Νεστορία
173 Νέστος
174 Νέστωρ
175 Νέτζω
176 Νεφαλίων
177 Νεφέλη
178 Νεφθαλείμ
179 Νέφθυς
180 Νέφος
181 Νέων
182 Νηίς
183 Νηλέας
184 Νηλώ
185 Νημερτής
186 Νηρέας
187 Νηρηίδα
188 Νηρηίς
189 Νηρίτη
190 Νήριτος
191 Νησαία
192 Νήσης
193 Νησώ
194 Νηφαίη
195 Νηφαλίων
196 Νήφουσα
197 Νήφων
198 Νιάρχος
199 Νιζέριος
200 Νικαγόρας
201 Νικάδηνος
202 Νικαίνετος
203 Νικαίστας
204 Νικάνδρα
205 Νίκανδρος
206 Νικάνορας
209 Νικάνωρ
210 Νικαρέτη
211 Νικαρίστη
212 Νίκαρχος
213 Νίκας
214 Νικασίπολις
215 Νίκασος
216 Νικάσυλος
217 Νικάτωρ
218 Νικέας
219 Νίκη
222 Νικηπόλης
223 Νικήρατος
224 Νικήστρατος
225 Νικήτα
226 Νικήτας
227 Νικητάτου
228 Νικηφόρα
229 Νικηφορία
230 Νικηφόρος
231 Νικιάδης
232 Νικίας
233 Νικίππη
234 Νίκιππος
235 Νίκλεια
236 Νικοβούλη
237 Νικόδαμος
238 Νικοδήμη
239 Νικόδημος
240 Νικοδίκη
241 Νικοδιονυσία
242 Νικοδιονύσιος
243 Νικόδρομος
244 Νικόδωρος
245 Νικοθόη
246 Νικοκλής
247 Νικοκράτης
248 Νικοκρέων
249 Νικολαϊδας
250 Νικόλαος
251 Νικολία
252 Νικόλοχος
253 Νικομάχεια
254 Νικόμαχος
255 Νικομήδης
256 Νικοποιός
257 Νικοπολιτιανός
258 Νικορδέτη
259 Νικοσθένης
260 Νικοστρατίς
261 Νικόστρατος
262 Νικοτέλεια
263 Νικοτέλης
264 Νικοφάνης
265 Νικόφημος
266 Νικόφρων
267 Νικοφών
268 Νικόχριστος
269 Νίκυλλα
270 Νικώ
271 Νίκων
273 Νίνα
274 Νίνας
275 Νινέτα
276 Νίνη
277 Νινόν
278 Νινύας
279 Νιόβη
282 Νιρεύς
283 Νίρος
284 Νιρσάς
285 Νίσα
286 Νισαίος
287 Νισέρ
288 Νισθαϊαδουσα
289 Νισθεάδουσα
290 Νίσος
291 Νισώ
292 Νίτας
293 Νίτσα
294 Νόβια
295 Νοηλμάρης
296 Νοήμονας
297 Νοημωννομιων
298 Νοιτση
299 Νομία
300 Νομική
301 Νομικός
302 Νομίων
303 Νόνη
304 Νόνια
305 Νόννα
306 Νόννος
307 Νοντάρ
308 Νόντας
309 Νόπη
310 Νοράι
311 Νόρμα
312 Νοσίς
313 Νοσσίς
314 Νοταράς
315 Νοτάρης
316 Νοτάριος
317 Νότης
318 Νούλα
319 Νούλη
320 Νουμήνιος
321 Νούνε
322 Νουνεχία
323 Νουρίτσα
324 Νουρσελ
325 Νουσήνιος
326 Νούσια
327 Νουφρής
328 Νταϊάνα
329 Νταίζη
330 Νταίηβιτ
331 Νταλάρα
332 Ντάλια
333 Νταλλιανή
334 Ντάνα
335 Ντάνια
336 Ντανιέλ
337 Ντάνιελ
338 Ντανιέλα
339 Ντάρικο
340 Ντέμης
341 Ντεμιρα
342 Ντέμυ
343 Ντέρεκ
344 Ντεσισλάβα
345 Ντζάννα
346 Ντία
347 Ντιάνα
348 Ντιλάιλα
349 Ντιλένα
350 Ντίνα
351 Ντιράν
352 Ντιράντι
353 Ντοκλής
354 Ντομένικα
355 Ντομινίκ
356 Ντόναν
357 Ντονάτα
358 Ντονατέλα
359 Ντόρα
360 Ντορζής
361 Ντοριάννα
362 Ντορίνα
363 Ντόροθυ
364 Νύκεων
365 Νυκτεύς
366 Νύκτιμος
367 Νυμφαία
368 Νυμφαίος
369 Νυμφοδώρα
370 Νυμφόδωρος
371 Νυμφοκλής
372 Νυμφοτόκος
373 Νύξ
374 Νύσα
375 Νυσηίς
376 Νύσος
377 Νυχεία
378 Νύχτα
379 Νωαίνα
380 Νώε
381 Νώνακρις
382 Νώντια
383 Νώραξ
384 Νωρίνα
385 Νώτα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία