Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νανώ
40 Νάξος
41 Νάοκλος
42 Ναόμι
43 Ναός
44 Ναούμ
45 Ναούμα
46 Νάπα
47 Ναπολεοντία
48 Ναπολέων
49 Ναρκαίος
50 Νάρκισσα
51 Νάρκισσος
53 Ναρσή
54 Ναρσής
55 Ναρυκίδας
56 Νασάμων
57 Νάσια
58 Νάσος
59 Νάσσα
60 Νασσίμ
61 Νάστας
62 Νάστης
63 Νάσω
64 Ναταλία
66 Νατάλιος
67 Νατάσα
68 Νατέλα
69 Νατεύς
70 Νατζίμπ
71 Νάτια
72 Ναυβολίδης
73 Ναύβολος
74 Ναυκίδης
75 Ναυκλείδας
76 Ναυκλείδης
77 Ναυκλής
78 Ναύκλος
79 Ναυκράτης
80 Ναύκρατις
81 Ναυκύδης
82 Ναυμάχιος
83 Ναύπλιος
84 Ναύπων
85 Ναυσιγένης
86 Ναυσιθόη
87 Ναυσίθοος
88 Ναυσικά
90 Ναυσικάστη
91 Ναυσικλείδης
92 Ναυσικλής
93 Ναυσικός
94 Ναυσικράτης
95 Ναυσικύδης
96 Ναυσίμαχος
97 Ναυσιμέδων
98 Ναυσίνικος
99 Ναυσίνοος
100 Ναυσίππη
101 Ναυσιστράτη
102 Ναυσιφάνης
103 Ναυτέας
104 Ναφιέ
105 Ναχώρ
106 Νεάδα
107 Νεάδας
108 Νέαιρα
109 Νέαιχμος
110 Νεάλκης
111 Νεάνθη
112 Νέανθος
113 Νεανία
114 Νεανίας
115 Νεάρχη
116 Νέαρχος
117 Νέας
118 Νεβζάτ
119 Νέβη
120 Νέβρος
121 Νεβροφόνη
122 Νεβροφόνος
123 Νέδα
124 Νέδη
125 Νέδοντας
126 Νέδων
127 Νείκαρχος
128 Νείλια
129 Νείλος
130 Νειοκλής
131 Νειτήτις
132 Νέκλερη
133 Νεκταρία
134 Νεκταριελένα
135 Νεκτάριος
136 Νεκτωρια
137 Νέλα
138 Νελαϊδας
139 Νέλια
140 Νέλλη
141 Νεμέα
142 Νεμεάς
143 Νεμέσιος
144 Νέμεσις
145 Νέμη
146 Νένα
147 Νεόβη
148 Νεοβούλη
149 Νεόκλεια
150 Νεοκλείδης
151 Νεοκλής
152 Νεοκρέων
153 Νεόκριτος
154 Νεολαϊδας
155 Νεολλίς
156 Νεόλλις
157 Νεομάς
158 Νεόμηρις
159 Νεονέλλης
160 Νεονίλλη
161 Νεοπτόλεμος
163 Νέορος
164 Νεοφάνεισσα
165 Νεόφη
166 Νεοφύτα
167 Νεόφυτος
168 Νεοχάρης
169 Νέπα
170 Νέπως
171 Νεράιδα
172 Νεράιδος
173 Νεραντζιά
174 Νεράντζιος
175 Νέρδα
176 Νέρδων
177 Νερένια
178 Νεροφορούσα
179 Νέρων
180 Νεσρίν
181 Νέσσος
182 Νέσταβος
183 Νεστορία
184 Νέστος
185 Νέστωρ
186 Νέτζος
187 Νέτζω
188 Νεφαλίων
189 Νεφέλη
190 Νεφερτίτη
191 Νεφθαλείμ
192 Νέφθυς
193 Νέων
194 Νεώνια
195 Νηίς
196 Νηλεύς
197 Νήλισα
198 Νηλώ
199 Νημερτής
200 Νηρέας
201 Νηρηίδα
202 Νηρηίς
203 Νηρίτη
204 Νήριτος
205 Νήσια
206 Νήσιος
207 Νηφαίη
208 Νηφαλίων
209 Νήφουσα
210 Νήφων
211 Νιάρχος
212 Νιζέριος
213 Νικαγόρα
214 Νικαγόρας
215 Νικάδηνος
216 Νικαίνετος
217 Νικαίστας
218 Νικάνδρα
219 Νίκανδρος
220 Νικάνωρ
221 Νικαρέτη
222 Νικαρίστη
223 Νίκαρχος
224 Νίκας
225 Νικασίπολις
226 Νίκασος
227 Νικάσυλος
228 Νικάτωρ
229 Νικέας
230 Νίκη
233 Νικηπόλης
234 Νικηράτη
235 Νικήρατος
236 Νίκης
237 Νικηστράτη
238 Νικήστρατος
239 Νικήτα
240 Νικήτας
241 Νικητάτου
242 Νικηφόρα
243 Νικηφορία
244 Νικηφόρος
245 Νικίππη
246 Νίκιππος
247 Νίκλεια
248 Νικοβούλη
249 Νικόδαμος
250 Νικοδήμη
251 Νικόδημος
252 Νικοδίκη
253 Νικοδιονυσία
254 Νικοδιονύσιος
255 Νικοδρόμη
256 Νικόδρομος
257 Νικόδωρος
258 Νικοθόη
259 Νικοκλέα
260 Νικοκλέας
261 Νικοκράτης
262 Νικοκρέων
263 Νικόλαος
264 Νικολβία
265 Νικόλβιος
266 Νικολία
267 Νικόλοχος
268 Νικομάχεια
269 Νικόμαχος
270 Νικομήδη
271 Νικομήδης
272 Νικοποιός
273 Νικοπολιτιανή
274 Νικοπολιτιανός
275 Νικορδέτη
276 Νικοσθένης
277 Νικοστρατίς
278 Νικόστρατος
279 Νικοτέλεια
280 Νικοτέλης
281 Νικοφάνης
282 Νικόφημος
283 Νικόφρων
284 Νικοφών
285 Νικόχριστος
286 Νίκυλλα
287 Νικώ
288 Νίκων
290 Νίνα
291 Νίνας
292 Νινέτα
293 Νίνη
294 Νίνιαν
295 Νινόν
296 Νινύας
297 Νιόβη
300 Νίοβος
301 Νιρεύς
302 Νίρις
303 Νιρσάς
304 Νίρων
305 Νισέρ
306 Νισθαϊαδουσα
307 Νισθεάδουσα
308 Νίτας
309 Νίτσα
310 Νόβια
311 Νοηλμάρης
312 Νοήμονας
313 Νοημωννομιων
314 Νοιτση
315 Νομία
316 Νομική
317 Νομικός
318 Νομίων
319 Νόννα
320 Νόννος
321 Νοντάρ
322 Νόντας
323 Νόπη
324 Νοράι
325 Νόρμα
326 Νοσίς
327 Νοσσίς
328 Νοταράς
329 Νοτάρης
330 Νοτάριος
331 Νότης
332 Νουά
333 Νούλα
334 Νούλη
335 Νουμήνιος
336 Νούνε
337 Νουνεχία
338 Νουνέχιος
339 Νουρίτσα
340 Νουρσελ
341 Νουσήνιος
342 Νούσια
343 Νουφρής
344 Νταϊάνα
345 Νταίζη
346 Νταίηβιτ
347 Νταλάρα
348 Ντάλια
349 Νταλλιανή
350 Ντάνα
351 Ντάνια
352 Ντανιέλ
353 Ντάνιελ
354 Ντανιέλα
355 Ντάρικο
356 Ντέμης
357 Ντεμιρα
358 Ντέμυ
359 Ντέρεκ
360 Ντεσισλάβα
361 Ντζάννα
362 Ντία
363 Ντιάνα
364 Ντιλάιλα
365 Ντιλένα
366 Ντίνα
367 Ντίνος
368 Ντιράν
369 Ντιράντι
370 Ντοκλής
371 Ντομένικα
372 Ντομινίκ
373 Ντόναλντ
374 Ντόναν
375 Ντονάτα
376 Ντονατέλα
377 Ντονέλλα
378 Ντόρα
379 Ντορζής
380 Ντοριάννα
381 Ντορίνα
382 Ντόροθυ
383 Νύκεων
384 Νυκτεύς
385 Νύκτιμος
386 Νυμφαία
387 Νυμφαίος
388 Νυμφοδώρα
389 Νυμφόδωρος
390 Νυμφοκλής
391 Νυμφοτόκος
392 Νύξ
393 Νύσα
394 Νυσηίς
395 Νύσος
396 Νυχεία
397 Νύχτα
398 Νωαίνα
399 Νώε
401 Νώνακρις
402 Νώνη
403 Νώνης
404 Νώντια
405 Νώραξ
406 Νωρίνα
407 Νώτα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία