Εορτές 18 Οκτωβρίου: Άγιος Κυρμιδώλης Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαρίνος ο Γέρων Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Άγιος Γαβριήλ Άγιος Ισίδωρος Άγιος Μνάσων Άκμων Οσία Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός Όσιος Γεώργιος μάρτυρας Όσιος Θεόδωρος του Μεγάλου Σπηλαίου Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ» Όσιος Συμεών ο θαυματουργός
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νάξος
40 Νάοκλος
41 Ναόμι
42 Ναός
43 Ναούμ
44 Ναούμα
45 Νάπα
46 Ναπολεοντία
47 Ναπολέων
48 Ναρκαίος
49 Νάρκισσα
50 Νάρκισσος
51 Ναρσής
52 Ναρσής 2
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νάσος
57 Νάσσα
58 Νασσίμ
59 Νάστας
60 Νάστης
61 Νάσω
62 Νάτα
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατεύς
69 Νατζίμπ
70 Νάτια
71 Ναυβολίδης
72 Ναύβολος
73 Ναυκίδης
74 Ναυκλείδας
75 Ναυκλείδης
76 Ναυκλής
77 Ναύκλος
78 Ναυκράτης
79 Ναύκρατις
80 Ναυκύδης
81 Ναυμάχιος
82 Ναύπλιος
83 Ναύπων
84 Ναυσιγένης
85 Ναυσιθόη
86 Ναυσίθοος
87 Ναυσικά
89 Ναυσικάστη
90 Ναυσικλείδης
91 Ναυσικλής
92 Ναυσικράτης
93 Ναυσικύδης
94 Ναυσίμαχος
95 Ναυσιμέδων
96 Ναυσίνικος
97 Ναυσίνοος
98 Ναυσίππη
99 Ναυσιστράτη
100 Ναυσιφάνης
101 Ναυτέας
102 Ναφιέ
103 Ναχώρ
104 Νεάδιος
105 Νέαιρα
106 Νέαιχμος
107 Νεάλκης
108 Νεάνθης
109 Νέανθος
110 Νεανίσκος
111 Νέαρχος
112 Νέας
113 Νεβζάτ
114 Νέβη
115 Νέβρος
116 Νεβροφόνη
117 Νεβροφόνος
118 Νέδα
119 Νέδη
120 Νέδοντας
121 Νέδων
122 Νείκαρχος
123 Νείλια
124 Νείλος
125 Νειοκλής
126 Νειτήτις
127 Νέκλερη
128 Νεκταρία
129 Νεκταριελένα
130 Νεκτάριος
131 Νεκτωρια
132 Νέλα
133 Νελαϊδας
134 Νέλια
135 Νέλλη
136 Νεμέα
137 Νεμεάς
138 Νεμέσιος
139 Νέμεσις
140 Νέμη
141 Νένα
142 Νεόβη
143 Νεοβούλη
144 Νεόκλεια
145 Νεοκλείδης
146 Νεοκλής
147 Νεοκρέων
148 Νεόκριτος
149 Νεολαϊδας
150 Νεολλίνα
151 Νεομάς
152 Νεόμηρις
153 Νεονέλλης
154 Νεονίλλη
155 Νεοπτόλεμος
157 Νέορος
158 Νεοφάνεισσα
159 Νεόφη
160 Νεοφύτα
161 Νεόφυτος
162 Νεοχάρης
163 Νεποτιανός
164 Νεράιδα
165 Νεράιδος
166 Νεραντζιά
167 Νεράντζιος
168 Νέρδων
169 Νεροφορούσα
170 Νέρων
171 Νεσρίν
172 Νέσσος
173 Νέσταβος
174 Νεστορία
175 Νέστος
176 Νέστωρ
177 Νέτζω
178 Νεφαλίων
179 Νεφέλη
180 Νεφθαλείμ
181 Νέφθυς
182 Νέφος
183 Νέων
184 Νηίς
185 Νηλεύς
186 Νηλώ
187 Νημερτής
188 Νηρέας
189 Νηρηίδα
190 Νηρηίς
191 Νηρίτη
192 Νήριτος
193 Νησαία
194 Νήσης
195 Νησώ
196 Νηφαίη
197 Νηφαλίων
198 Νήφουσα
199 Νήφων
200 Νιάρχος
201 Νιζέριος
202 Νικαγόρας
203 Νικάδηνος
204 Νικαίνετος
205 Νικαίστας
206 Νικάνδρα
207 Νίκανδρος
208 Νικάνωρ
209 Νικαρέτη
210 Νικαρίστη
211 Νίκαρχος
212 Νίκας
213 Νικασίπολις
214 Νίκασος
215 Νικάσυλος
216 Νικάτωρ
217 Νικέας
218 Νίκη
221 Νικηπόλης
222 Νικήρατος
223 Νικήστρατος
224 Νικήτα
225 Νικήτας
226 Νικητάτου
227 Νικηφόρα
228 Νικηφορία
229 Νικηφόρος
230 Νικιάδης
231 Νικίας
232 Νικίππη
233 Νίκιππος
234 Νίκλεια
235 Νικοβούλη
236 Νικόδαμος
237 Νικοδήμη
238 Νικόδημος
239 Νικοδίκη
240 Νικοδιονυσία
241 Νικοδιονύσιος
242 Νικόδρομος
243 Νικόδωρος
244 Νικοθόη
245 Νικοκλής
246 Νικοκράτης
247 Νικοκρέων
248 Νικολαϊδας
249 Νικόλαος
250 Νικολία
251 Νικόλοχος
252 Νικομάχεια
253 Νικόμαχος
254 Νικομήδη
255 Νικομήδης
256 Νικοποιός
257 Νικοπολιτιανός
258 Νικορδέτη
259 Νικοσθένης
260 Νικοστρατίς
261 Νικόστρατος
262 Νικοτέλεια
263 Νικοτέλης
264 Νικοφάνης
265 Νικόφημος
266 Νικόφρων
267 Νικοφών
268 Νικόχριστος
269 Νίκυλλα
270 Νικώ
271 Νίκων
273 Νίνα
274 Νίνας
275 Νινέτα
276 Νίνη
277 Νίνιαν
278 Νινόν
279 Νινύας
280 Νιόβη
283 Νιρεύς
284 Νίρος
285 Νιρσάς
286 Νίσα
287 Νισαίος
288 Νισέρ
289 Νισθαϊαδουσα
290 Νισθεάδουσα
291 Νίσος
292 Νισώ
293 Νίτας
294 Νίτσα
295 Νόβια
296 Νοηλμάρης
297 Νοήμονας
298 Νοημωννομιων
299 Νοιτση
300 Νομία
301 Νομική
302 Νομικός
303 Νομίων
304 Νόνη
305 Νόνια
306 Νόννα
307 Νόννος
308 Νοντάρ
309 Νόντας
310 Νόπη
311 Νοράι
312 Νόρμα
313 Νοσίς
314 Νοσσίς
315 Νοταράς
316 Νοτάρης
317 Νοτάριος
318 Νότης
319 Νουά
320 Νούλα
321 Νούλη
322 Νουμήνιος
323 Νούνε
324 Νουνεχία
325 Νουρίτσα
326 Νουρσελ
327 Νουσήνιος
328 Νούσια
329 Νουφρής
330 Νταϊάνα
331 Νταίζη
332 Νταίηβιτ
333 Νταλάρα
334 Ντάλια
335 Νταλλιανή
336 Ντάνα
337 Ντάνια
338 Ντανιέλ
339 Ντάνιελ
340 Ντανιέλα
341 Ντάρικο
342 Ντέμης
343 Ντεμιρα
344 Ντέμυ
345 Ντέρεκ
346 Ντεσισλάβα
347 Ντζάννα
348 Ντία
349 Ντιάνα
350 Ντιλάιλα
351 Ντιλένα
352 Ντίνα
353 Ντιράν
354 Ντιράντι
355 Ντοκλής
356 Ντομένικα
357 Ντομινίκ
358 Ντόναν
359 Ντονάτα
360 Ντονατέλα
361 Ντόρα
362 Ντορζής
363 Ντοριάννα
364 Ντορίνα
365 Ντόροθυ
366 Νύκεων
367 Νυκτεύς
368 Νύκτιμος
369 Νυμφαία
370 Νυμφαίος
371 Νυμφοδώρα
372 Νυμφόδωρος
373 Νυμφοκλής
374 Νυμφοτόκος
375 Νύξ
376 Νύσα
377 Νυσηίς
378 Νύσος
379 Νυχεία
380 Νύχτα
381 Νωαίνα
382 Νώε
384 Νώνακρις
385 Νώντια
386 Νώραξ
387 Νωρίνα
388 Νώτα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία