Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζάρια
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νάξος
40 Νάοκλος
41 Ναόμι
42 Ναός
43 Ναούμ
44 Ναούμα
45 Νάπα
46 Ναπολεοντία
47 Ναπολέων
48 Ναρκαίος
49 Νάρκισσα
50 Νάρκισσος
51 Ναρσής
52 Ναρσής 2
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νάσος
57 Νάσσα
58 Νασσίμ
59 Νάστας
60 Νάστης
61 Νάσω
62 Νάτα
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατεύς
69 Νατζίμπ
70 Νάτια
71 Ναυβολίδης
72 Ναύβολος
73 Ναυκίδης
74 Ναυκλείδας
75 Ναυκλείδης
76 Ναυκλής
77 Ναύκλος
78 Ναυκράτης
79 Ναύκρατις
80 Ναυκύδης
81 Ναυμάχιος
82 Ναύπλιος
83 Ναύπων
84 Ναυσιγένης
85 Ναυσιθόη
86 Ναυσίθοος
87 Ναυσικά
89 Ναυσικάστη
90 Ναυσικλείδης
91 Ναυσικλής
92 Ναυσικράτης
93 Ναυσικύδης
94 Ναυσίμαχος
95 Ναυσιμέδων
96 Ναυσίνικος
97 Ναυσίνοος
98 Ναυσίππη
99 Ναυσιστράτη
100 Ναυσιφάνης
101 Ναυτέας
102 Ναφιέ
103 Ναχώρ
104 Νεάδιος
105 Νέαιρα
106 Νέαιχμος
107 Νεάλκης
108 Νεάνθης
109 Νέανθος
110 Νεανίσκος
111 Νέαρχος
112 Νέας
113 Νεβζάτ
114 Νέβη
115 Νέβρος
116 Νεβροφόνη
117 Νεβροφόνος
118 Νέδα
119 Νέδη
120 Νέδοντας
121 Νέδων
122 Νείκαρχος
123 Νείλια
124 Νείλος
125 Νειοκλής
126 Νειτήτις
127 Νέκλερη
128 Νεκταρία
129 Νεκταριελένα
130 Νεκτάριος
131 Νεκτωρια
132 Νέλα
133 Νελαϊδας
134 Νέλια
135 Νέλλη
136 Νεμέα
137 Νεμεάς
138 Νεμέσιος
139 Νέμεσις
140 Νέμη
141 Νένα
142 Νεόβη
143 Νεοβούλη
144 Νεόκλεια
145 Νεοκλείδης
146 Νεοκλής
147 Νεοκρέων
148 Νεόκριτος
149 Νεολαϊδας
150 Νεολλίνα
151 Νεομάς
152 Νεόμηρις
153 Νεονέλλης
154 Νεονίλλη
155 Νεοπτόλεμος
157 Νέορος
158 Νεοφάνεισσα
159 Νεόφη
160 Νεοφύτα
161 Νεόφυτος
162 Νεοχάρης
163 Νεποτιανός
164 Νεράιδα
165 Νεράιδος
166 Νεραντζιά
167 Νέρδων
168 Νεροφορούσα
169 Νέρων
170 Νεσρίν
171 Νέσσος
172 Νέσταβος
173 Νεστορία
174 Νέστος
175 Νέστωρ
176 Νέτζω
177 Νεφαλίων
178 Νεφέλη
179 Νεφθαλείμ
180 Νέφθυς
181 Νέφος
182 Νέων
183 Νηίς
184 Νηλεύς
185 Νηλώ
186 Νημερτής
187 Νηρέας
188 Νηρηίδα
189 Νηρηίς
190 Νηρίτη
191 Νήριτος
192 Νησαία
193 Νήσης
194 Νησώ
195 Νηφαίη
196 Νηφαλίων
197 Νήφουσα
198 Νήφων
199 Νιάρχος
200 Νιζέριος
201 Νικαγόρας
202 Νικάδηνος
203 Νικαίνετος
204 Νικαίστας
205 Νικάνδρα
206 Νίκανδρος
207 Νικάνορας
210 Νικάνωρ
211 Νικαρέτη
212 Νικαρίστη
213 Νίκαρχος
214 Νίκας
215 Νικασίπολις
216 Νίκασος
217 Νικάσυλος
218 Νικάτωρ
219 Νικέας
220 Νίκη
223 Νικηπόλης
224 Νικήρατος
225 Νικήστρατος
226 Νικήτα
227 Νικήτας
228 Νικητάτου
229 Νικηφόρα
230 Νικηφορία
231 Νικηφόρος
232 Νικιάδης
233 Νικίας
234 Νικίππη
235 Νίκιππος
236 Νίκλεια
237 Νικοβούλη
238 Νικόδαμος
239 Νικοδήμη
240 Νικόδημος
241 Νικοδίκη
242 Νικοδιονυσία
243 Νικοδιονύσιος
244 Νικόδρομος
245 Νικόδωρος
246 Νικοθόη
247 Νικοκλής
248 Νικοκράτης
249 Νικοκρέων
250 Νικολαϊδας
251 Νικόλαος
252 Νικολία
253 Νικόλοχος
254 Νικομάχεια
255 Νικόμαχος
256 Νικομήδης
257 Νικοποιός
258 Νικοπολιτιανός
259 Νικορδέτη
260 Νικοσθένης
261 Νικοστρατίς
262 Νικόστρατος
263 Νικοτέλεια
264 Νικοτέλης
265 Νικοφάνης
266 Νικόφημος
267 Νικόφρων
268 Νικοφών
269 Νικόχριστος
270 Νίκυλλα
271 Νικώ
272 Νίκων
274 Νίνα
275 Νίνας
276 Νινέτα
277 Νίνη
278 Νινόν
279 Νινύας
280 Νιόβη
283 Νιρεύς
284 Νίρος
285 Νιρσάς
286 Νίσα
287 Νισαίος
288 Νισέρ
289 Νισθαϊαδουσα
290 Νισθεάδουσα
291 Νίσος
292 Νισώ
293 Νίτας
294 Νίτσα
295 Νόβια
296 Νοηλμάρης
297 Νοήμονας
298 Νοημωννομιων
299 Νοιτση
300 Νομία
301 Νομική
302 Νομικός
303 Νομίων
304 Νόνη
305 Νόνια
306 Νόννα
307 Νόννος
308 Νοντάρ
309 Νόντας
310 Νόπη
311 Νοράι
312 Νόρμα
313 Νοσίς
314 Νοσσίς
315 Νοταράς
316 Νοτάρης
317 Νοτάριος
318 Νότης
319 Νούλα
320 Νούλη
321 Νουμήνιος
322 Νούνε
323 Νουνεχία
324 Νουρίτσα
325 Νουρσελ
326 Νουσήνιος
327 Νούσια
328 Νουφρής
329 Νταϊάνα
330 Νταίζη
331 Νταίηβιτ
332 Νταλάρα
333 Ντάλια
334 Νταλλιανή
335 Ντάνα
336 Ντάνια
337 Ντανιέλ
338 Ντάνιελ
339 Ντανιέλα
340 Ντάρικο
341 Ντέμης
342 Ντεμιρα
343 Ντέμυ
344 Ντέρεκ
345 Ντεσισλάβα
346 Ντζάννα
347 Ντία
348 Ντιάνα
349 Ντιλάιλα
350 Ντιλένα
351 Ντίνα
352 Ντιράν
353 Ντιράντι
354 Ντοκλής
355 Ντομένικα
356 Ντομινίκ
357 Ντόναν
358 Ντονάτα
359 Ντονατέλα
360 Ντόρα
361 Ντορζής
362 Ντοριάννα
363 Ντορίνα
364 Ντόροθυ
365 Νύκεων
366 Νυκτεύς
367 Νύκτιμος
368 Νυμφαία
369 Νυμφαίος
370 Νυμφοδώρα
371 Νυμφόδωρος
372 Νυμφοκλής
373 Νυμφοτόκος
374 Νύξ
375 Νύσα
376 Νυσηίς
377 Νύσος
378 Νυχεία
379 Νύχτα
380 Νωαίνα
381 Νώε
382 Νώνακρις
383 Νώντια
384 Νώραξ
385 Νωρίνα
386 Νώτα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία