Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νανώ
40 Νάξος
41 Νάοκλος
42 Ναόμι
43 Ναός
44 Ναούμ
45 Ναούμα
46 Νάπα
47 Ναπολεοντία
48 Ναπολέων
49 Ναρκαίος
50 Νάρκισσα
51 Νάρκισσος
53 Ναρσή
54 Ναρσής
55 Ναρυκίδας
56 Νασάμων
57 Νάσια
58 Νάσος
59 Νασρεντίν
60 Νάσσα
61 Νασσίμ
62 Νάστας
63 Νάστης
64 Νάσω
65 Ναταλία
67 Νατάλιος
68 Νατάσα
69 Νατέλα
70 Νατεύς
71 Νατζίμπ
72 Νάτια
73 Ναυβολίδης
74 Ναύβολος
75 Ναυκίδης
76 Ναυκλείδας
77 Ναυκλείδης
78 Ναυκλής
79 Ναύκλος
80 Ναυκράτης
81 Ναύκρατις
82 Ναυκύδης
83 Ναυμάχιος
84 Ναύπλιος
85 Ναύπων
86 Ναυσιγένης
87 Ναυσιθόη
88 Ναυσίθοος
89 Ναυσικά
91 Ναυσικάστη
92 Ναυσικλείδης
93 Ναυσικλής
94 Ναυσικός
95 Ναυσικράτης
96 Ναυσικύδης
97 Ναυσίμαχος
98 Ναυσιμέδων
99 Ναυσίνικος
100 Ναυσίνοος
101 Ναυσίππη
102 Ναυσιστράτη
103 Ναυσιφάνης
104 Ναυτέας
105 Ναφιέ
106 Ναχώρ
107 Νεάδα
108 Νεάδας
109 Νέαιρα
110 Νέαιχμος
111 Νεάλκης
112 Νεάνθη
113 Νέανθος
114 Νεανία
115 Νεανίας
116 Νεάρχη
117 Νέαρχος
118 Νέας
119 Νεβζάτ
120 Νέβη
121 Νέβρος
122 Νεβροφόνη
123 Νεβροφόνος
124 Νέδα
125 Νέδη
126 Νέδοντας
127 Νέδων
128 Νείκαρχος
129 Νείλια
130 Νείλος
131 Νειοκλής
132 Νειτήτις
133 Νέκλερη
134 Νεκταρία
135 Νεκταριελένα
136 Νεκτάριος
137 Νεκτωρια
138 Νέλα
139 Νελαϊδας
140 Νέλια
141 Νέλλη
142 Νεμεάς
143 Νεμέσιος
144 Νέμεσις
145 Νέμη
146 Νένα
147 Νεόβη
148 Νεοβούλη
149 Νεόκλεια
150 Νεοκλείδης
151 Νεοκλής
152 Νεοκρέων
153 Νεόκριτος
154 Νεολαϊδας
155 Νεολλίς
156 Νεόλλις
157 Νεομάς
158 Νεόμηρις
159 Νεονέλλης
160 Νεονίλλη
161 Νεοπτόλεμος
163 Νέορος
164 Νεοφάνεισσα
165 Νεόφη
166 Νεοφύτα
167 Νεόφυτος
168 Νεοχάρης
169 Νέπα
170 Νέπως
171 Νεράιδα
172 Νεράιδος
173 Νεραντζιά
174 Νεράντζιος
175 Νέρδα
176 Νέρδων
177 Νερένια
178 Νεροφορούσα
179 Νέρων
180 Νεσρίν
181 Νέσσος
182 Νέσταβος
183 Νεστορία
184 Νέστος
185 Νέστωρ
186 Νέτζος
187 Νέτζω
188 Νεφαλίων
189 Νεφέλη
190 Νεφερτίτη
191 Νεφθαλείμ
192 Νέφθυς
193 Νέων
194 Νεώνια
195 Νηίς
196 Νηλεύς
197 Νήλισα
198 Νηλώ
199 Νημερτής
200 Νηρέας
201 Νηρηίδα
202 Νηρηίς
203 Νηρίτη
204 Νήριτος
205 Νήσια
206 Νήσιος
207 Νηφαίη
208 Νηφαλίων
209 Νήφουσα
210 Νήφων
211 Νιάρχος
212 Νιζέριος
213 Νικαγόρα
214 Νικαγόρας
215 Νικάδηνος
216 Νικαίνετος
217 Νικαίστας
218 Νικαίτη
219 Νικάνδρα
220 Νίκανδρος
221 Νικάνωρ
222 Νικαρέτη
223 Νικαρίστη
224 Νίκαρχος
225 Νίκας
226 Νικασίπολις
227 Νίκασος
228 Νικάσυλος
229 Νικάτωρ
230 Νικέας
231 Νίκη
234 Νικηπόλης
235 Νικηράτη
236 Νικήρατος
237 Νίκης
238 Νικηστράτη
239 Νικήστρατος
240 Νικήτα
241 Νικήτας
242 Νικητάτου
243 Νικηφόρα
244 Νικηφορία
245 Νικηφόρος
246 Νικίππη
247 Νίκιππος
248 Νίκλεια
249 Νικοβούλη
250 Νικόδαμος
251 Νικοδήμη
252 Νικόδημος
253 Νικοδίκη
254 Νικοδιονυσία
255 Νικοδιονύσιος
256 Νικοδρόμη
257 Νικόδρομος
258 Νικόδωρος
259 Νικοθόη
260 Νικοκλέα
261 Νικοκλέας
262 Νικοκράτης
263 Νικοκρέων
264 Νικόλαος
265 Νικολβία
266 Νικόλβιος
267 Νικολία
268 Νικόλοχος
269 Νικομάχεια
270 Νικόμαχος
271 Νικομήδη
272 Νικομήδης
273 Νικοποιός
274 Νικοπολιτιανή
275 Νικοπολιτιανός
276 Νικορδέτη
277 Νικοσθένης
278 Νικοστρατίς
279 Νικόστρατος
280 Νικοτέλεια
281 Νικοτέλης
282 Νικοφάνης
283 Νικόφημος
284 Νικόφρων
285 Νικοφών
286 Νικόχριστος
287 Νίκυλλα
288 Νικώ
289 Νίκων
291 Νίνα
292 Νίνας
293 Νινέτα
294 Νίνη
295 Νίνιαν
296 Νινόν
297 Νινύας
298 Νιόβη
301 Νίοβος
302 Νιρεύς
303 Νίρις
304 Νιρσάς
305 Νίρων
306 Νισέρ
307 Νισθαϊαδουσα
308 Νισθεάδουσα
309 Νίτας
310 Νίτσα
311 Νόβια
312 Νοηλμάρης
313 Νοήμονας
314 Νοημωννομιων
315 Νοιτση
316 Νομία
317 Νομική
318 Νομικός
319 Νομίων
320 Νόννα
321 Νόννος
322 Νοντάρ
323 Νόντας
324 Νόπη
325 Νοράι
326 Νόρμα
327 Νοσίς
328 Νοσσίς
329 Νοταράς
330 Νοτάρης
331 Νοτάριος
332 Νότης
333 Νουά
334 Νούλα
335 Νούλη
336 Νουμήνιος
337 Νούνε
338 Νουνεχία
339 Νουνέχιος
340 Νουρίτσα
341 Νουρσελ
342 Νουσήνιος
343 Νούσια
344 Νουφρής
345 Νταϊάνα
346 Νταίζη
347 Νταίηβιτ
348 Νταλάρα
349 Ντάλια
350 Νταλλιανή
351 Ντάνα
352 Ντάνια
353 Ντανιέλ
354 Ντάνιελ
355 Ντανιέλα
356 Ντάρικο
357 Ντέμης
358 Ντεμιρα
359 Ντέμυ
360 Ντέρεκ
361 Ντεσισλάβα
362 Ντζάννα
363 Ντία
364 Ντιάνα
365 Ντιλάιλα
366 Ντιλένα
367 Ντίνα
368 Ντίνος
369 Ντιράν
370 Ντιράντι
371 Ντοκλής
372 Ντομένικα
373 Ντομινίκ
374 Ντόναλντ
375 Ντόναν
376 Ντονάτα
377 Ντονατέλα
378 Ντονέλλα
379 Ντόρα
380 Ντορζής
381 Ντοριάννα
382 Ντορίνα
383 Ντόροθυ
384 Νύκεων
385 Νυκτεύς
386 Νύκτιμος
387 Νυμφαία
388 Νυμφαίος
389 Νυμφοδώρα
390 Νυμφόδωρος
391 Νυμφοκλής
392 Νυμφοτόκος
393 Νύξ
394 Νύσα
395 Νυσηίς
396 Νύσος
397 Νυχεία
398 Νύχτα
399 Νωαίνα
400 Νώε
402 Νώνακρις
403 Νώνη
404 Νώνης
405 Νώντια
406 Νώραξ
407 Νωρίνα
408 Νώτα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία