Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλή
13 Ναζλού
14 Ναζωραίος
15 Ναθαλία
16 Ναθάμ
17 Ναθάν
18 Ναθαναήλ
19 Ναθαναηλία
20 Ναϊάδα
21 Ναϊάς
22 Ναϊρα
23 Νάϊρχος
24 Ναισάδης
25 Νάκης
26 Νακου
27 Νακώλεια
28 Ναλιάν
29 Νανά
30 Ναννακος
31 Ναννάριον
32 Νάννιον
33 Ναννώ
34 Νάνση
35 Νάνσια
36 Νάνσυ
37 Νάντα
38 Νάντια
39 Ναντίνα
40 Νανώ
41 Νάξος
42 Νάοκλος
43 Ναόμι
44 Ναός
45 Ναούμ
46 Ναούμα
47 Νάπα
48 Ναπολεοντία
49 Ναπολέων
50 Ναρκαίος
51 Νάρκισσα
52 Νάρκισσος
54 Ναρσή
55 Ναρσής
56 Ναρυκίδας
57 Νασάμων
58 Νάσια
59 Νάσος
60 Νασρεντίν
61 Νάσσα
62 Νασσίμ
63 Νάστας
64 Νάστης
65 Νάσω
66 Ναταλία
68 Νατάλιος
69 Νατάσα
70 Νατέλα
71 Νατεύς
72 Νατζίμπ
73 Νάτια
74 Ναυβολίδης
75 Ναύβολος
76 Ναυκίδης
77 Ναυκλείδας
78 Ναυκλείδης
79 Ναυκλής
80 Ναύκλος
81 Ναυκράτης
82 Ναύκρατις
83 Ναυκύδης
84 Ναυμάχιος
85 Ναύπλιος
86 Ναύπων
87 Ναυσιγένης
88 Ναυσιθόη
89 Ναυσίθοος
90 Ναυσικά
92 Ναυσικάστη
93 Ναυσικλείδης
94 Ναυσικλής
95 Ναυσικός
96 Ναυσικράτης
97 Ναυσικύδης
98 Ναυσίμαχος
99 Ναυσιμέδων
100 Ναυσίνικος
101 Ναυσίνοος
102 Ναυσίππη
103 Ναυσιστράτη
104 Ναυσιφάνης
105 Ναυτέας
106 Ναφιέ
107 Ναχώρ
108 Νεάδα
109 Νεάδας
110 Νέαιρα
111 Νέαιχμος
112 Νεάλκης
113 Νεάνθη
114 Νέανθος
115 Νεανία
116 Νεανίας
117 Νεάρχη
118 Νέαρχος
119 Νέας
120 Νεβζάτ
121 Νέβη
122 Νέβρος
123 Νεβροφόνη
124 Νεβροφόνος
125 Νέδα
126 Νέδη
127 Νέδοντας
128 Νέδων
129 Νείκαρχος
130 Νείλια
131 Νείλος
132 Νειοκλής
133 Νειτήτις
134 Νέκλερη
135 Νεκταρία
136 Νεκταριελένα
137 Νεκτάριος
138 Νεκτωρια
139 Νέλα
140 Νελαϊδας
141 Νέλβα
142 Νέλια
143 Νέλλη
144 Νεμεάς
145 Νεμέας
146 Νεμέσιος
147 Νέμεσις
148 Νέμη
149 Νένα
150 Νεόβη
151 Νεοβούλη
152 Νεόκλεια
153 Νεοκλείδης
154 Νεοκλής
155 Νεοκρέων
156 Νεόκριτος
157 Νεολαϊδας
158 Νεολλίς
159 Νεόλλις
160 Νεομάς
161 Νεόμηρις
162 Νεονέλλης
163 Νεονίλλη
164 Νεοπτόλεμος
166 Νέορος
167 Νεοφάνεισσα
168 Νεόφη
169 Νεοφύτα
170 Νεόφυτος
171 Νεοχάρης
172 Νέπα
173 Νέπως
174 Νεράιδα
175 Νεράιδος
176 Νεραντζιά
177 Νεράντζιος
178 Νέρδα
179 Νέρδων
180 Νερένια
181 Νεροφορούσα
182 Νέρων
183 Νεσρίν
184 Νέσσος
185 Νέσταβος
186 Νεστορία
187 Νέστος
188 Νέστωρ
189 Νέτζος
190 Νέτζω
191 Νεφαλίων
192 Νεφέλη
193 Νεφερτίτη
194 Νεφθαλείμ
195 Νέφθυς
196 Νέων
197 Νεώνια
198 Νηίς
199 Νηλεύς
200 Νήλισα
201 Νηλώ
202 Νημερτής
203 Νηρέας
204 Νηρηίδα
205 Νηρηίς
206 Νηρίτη
207 Νήριτος
208 Νήσια
209 Νήσιος
210 Νηφαίη
211 Νηφαλίων
212 Νήφουσα
213 Νήφων
214 Νιάρχος
215 Νιζέριος
216 Νικαγόρα
217 Νικαγόρας
218 Νικάδηνος
219 Νικαίνετος
220 Νικαίστας
221 Νικαίτη
222 Νικάνδρα
223 Νίκανδρος
224 Νικάνωρ
225 Νικαρέτη
226 Νικαρίστη
227 Νίκαρχος
228 Νίκας
229 Νικασίπολις
230 Νίκασος
231 Νικάσυλος
232 Νικάτωρ
233 Νικέας
234 Νίκη
237 Νικηπόλης
238 Νικηράτη
239 Νικήρατος
240 Νίκης
241 Νικηστράτη
242 Νικήστρατος
243 Νικήτα
244 Νικήτας
245 Νικητάτου
246 Νικηφόρα
247 Νικηφορία
248 Νικηφόρος
249 Νικίππη
250 Νίκιππος
251 Νίκλεια
252 Νικοβούλη
253 Νικόδαμος
254 Νικοδήμη
255 Νικόδημος
256 Νικοδίκη
257 Νικοδιονυσία
258 Νικοδιονύσιος
259 Νικοδρόμη
260 Νικόδρομος
261 Νικόδωρος
262 Νικοθόη
263 Νικοκλέα
264 Νικοκλέας
265 Νικοκράτης
266 Νικοκρέων
267 Νικόλαος
268 Νικολβία
269 Νικόλβιος
270 Νικολία
271 Νικόλοχος
272 Νικομάχεια
273 Νικόμαχος
274 Νικομήδη
275 Νικομήδης
276 Νικοποιός
277 Νικοπολιτιανή
278 Νικοπολιτιανός
279 Νικορδέτη
280 Νικοσθένης
281 Νικοστρατίς
282 Νικόστρατος
283 Νικοτέλεια
284 Νικοτέλης
285 Νικοφάνης
286 Νικόφημος
287 Νικόφρων
288 Νικοφών
289 Νικόχριστος
290 Νίκυλλα
291 Νικώ
292 Νίκων
294 Νίνα
295 Νίνας
296 Νινέτα
297 Νίνη
298 Νίνιαν
299 Νινόν
300 Νίνος
301 Νινύας
302 Νιόβη
305 Νίοβος
306 Νιρεύς
307 Νίρις
308 Νιρσάς
309 Νίρων
310 Νισέρ
311 Νισθαϊαδουσα
312 Νισθεάδουσα
313 Νίτας
314 Νίτσα
315 Νόβια
316 Νοηλμάρης
317 Νοήμονας
318 Νοημωννομιων
319 Νοιτση
320 Νομία
321 Νομική
322 Νομικός
323 Νομίων
325 Νόννα
326 Νόννος
327 Νοντάρ
328 Νόντας
329 Νόπη
330 Νοράι
331 Νόρμα
332 Νοσίς
333 Νοσσίς
334 Νότα
335 Νοταράς
336 Νοτάρης
337 Νοτάριος
338 Νότης
339 Νότος
340 Νουά
341 Νούλα
342 Νούλη
343 Νουμήνιος
344 Νούνε
345 Νουνεχία
346 Νουνέχιος
347 Νουρίτσα
348 Νουρσελ
349 Νουσήνιος
350 Νούσια
351 Νουφρής
352 Νταϊάνα
353 Νταίζη
354 Νταίηβιτ
355 Νταλάρα
356 Ντάλια
357 Νταλλιανή
358 Ντάνα
359 Ντάνια
360 Ντανιέλ
361 Ντάνιελ
362 Ντανιέλα
363 Ντάρικο
364 Ντέμης
365 Ντεμιρα
366 Ντέμυ
367 Ντέρεκ
368 Ντεσισλάβα
369 Ντζάννα
370 Ντία
371 Ντιάνα
372 Ντιλάιλα
373 Ντιλένα
374 Ντίνα
375 Ντίνος
376 Ντιράν
377 Ντιράντι
378 Ντοκλής
379 Ντομένικα
380 Ντομινίκ
381 Ντόναν
382 Ντονάτα
383 Ντονατέλα
384 Ντόρα
385 Ντορζής
386 Ντοριάννα
387 Ντορίνα
388 Ντόροθυ
389 Νύκεων
390 Νυκτεύς
391 Νύκτιμος
392 Νυμφαία
393 Νυμφαίος
394 Νυμφοδώρα
395 Νυμφόδωρος
396 Νυμφοκλής
397 Νυμφοτόκος
398 Νύξ
399 Νύσα
400 Νυσηίς
401 Νύσος
402 Νυχεία
403 Νύχτα
404 Νωαίνα
405 Νωαίνης
406 Νώε
408 Νώνακρις
409 Νώνη
410 Νώνης
411 Νώντια
412 Νώραξ
413 Νωρίνα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία