Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νανώ
40 Νάξος
41 Νάοκλος
42 Ναόμι
43 Ναός
44 Ναούμ
45 Ναούμα
46 Νάπα
47 Ναπολεοντία
48 Ναπολέων
49 Ναρκαίος
50 Νάρκισσα
51 Νάρκισσος
52 Ναρσή
53 Ναρσής
54 Ναρυκίδας
55 Νασάμων
56 Νάσια
57 Νάσος
58 Νάσσα
59 Νασσίμ
60 Νάστας
61 Νάστης
62 Νάσω
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατεύς
69 Νατζίμπ
70 Νάτια
71 Ναυβολίδης
72 Ναύβολος
73 Ναυκίδης
74 Ναυκλείδας
75 Ναυκλείδης
76 Ναυκλής
77 Ναύκλος
78 Ναυκράτης
79 Ναύκρατις
80 Ναυκύδης
81 Ναυμάχιος
82 Ναύπλιος
83 Ναύπων
84 Ναυσιγένης
85 Ναυσιθόη
86 Ναυσίθοος
87 Ναυσικά
89 Ναυσικάστη
90 Ναυσικλείδης
91 Ναυσικλής
92 Ναυσικός
93 Ναυσικράτης
94 Ναυσικύδης
95 Ναυσίμαχος
96 Ναυσιμέδων
97 Ναυσίνικος
98 Ναυσίνοος
99 Ναυσίππη
100 Ναυσιστράτη
101 Ναυσιφάνης
102 Ναυτέας
103 Ναφιέ
104 Ναχώρ
105 Νεάδα
106 Νεάδας
107 Νέαιρα
108 Νέαιχμος
109 Νεάλκης
110 Νεάνθη
111 Νέανθος
112 Νεανίσκος
113 Νεάρχη
114 Νέαρχος
115 Νέας
116 Νεβζάτ
117 Νέβη
118 Νέβρος
119 Νεβροφόνη
120 Νεβροφόνος
121 Νέδα
122 Νέδη
123 Νέδοντας
124 Νέδων
125 Νείκαρχος
126 Νείλια
127 Νείλος
128 Νειοκλής
129 Νειτήτις
130 Νέκλερη
131 Νεκταρία
132 Νεκταριελένα
133 Νεκτάριος
134 Νεκτωρια
135 Νέλα
136 Νελαϊδας
137 Νέλια
138 Νέλλη
139 Νεμέα
140 Νεμεάς
141 Νεμέσιος
142 Νέμεσις
143 Νέμη
144 Νένα
145 Νεόβη
146 Νεοβούλη
147 Νεόκλεια
148 Νεοκλείδης
149 Νεοκλής
150 Νεοκρέων
151 Νεόκριτος
152 Νεολαϊδας
153 Νεολλίς
154 Νεόλλις
155 Νεομάς
156 Νεόμηρις
157 Νεονέλλης
158 Νεονίλλη
159 Νεοπτόλεμος
161 Νέορος
162 Νεοφάνεισσα
163 Νεόφη
164 Νεοφύτα
165 Νεόφυτος
166 Νεοχάρης
167 Νέπα
168 Νέπως
169 Νεράιδα
170 Νεράιδος
171 Νεραντζιά
172 Νεράντζιος
173 Νέρδα
174 Νέρδων
175 Νεροφορούσα
176 Νέρων
177 Νεσρίν
178 Νέσσος
179 Νέσταβος
180 Νεστορία
181 Νέστος
182 Νέστωρ
183 Νέτζω
184 Νεφαλίων
185 Νεφέλη
186 Νεφθαλείμ
187 Νέφθυς
188 Νέων
189 Νεώνια
190 Νηίς
191 Νηλεύς
192 Νήλισα
193 Νηλώ
194 Νημερτής
195 Νηρέας
196 Νηρηίδα
197 Νηρηίς
198 Νηρίτη
199 Νήριτος
200 Νήσια
201 Νήσιος
202 Νηφαίη
203 Νηφαλίων
204 Νήφουσα
205 Νήφων
206 Νιάρχος
207 Νιζέριος
208 Νικαγόρας
209 Νικάδηνος
210 Νικαίνετος
211 Νικαίστας
212 Νικάνδρα
213 Νίκανδρος
214 Νικάνωρ
215 Νικαρέτη
216 Νικαρίστη
217 Νίκαρχος
218 Νίκας
219 Νικασίπολις
220 Νίκασος
221 Νικάσυλος
222 Νικάτωρ
223 Νικέας
224 Νίκη
227 Νικηπόλης
228 Νικηράτη
229 Νικήρατος
230 Νίκης
231 Νικηστράτη
232 Νικήστρατος
233 Νικήτα
234 Νικήτας
235 Νικητάτου
236 Νικηφόρα
237 Νικηφορία
238 Νικηφόρος
239 Νικίππη
240 Νίκιππος
241 Νίκλεια
242 Νικοβούλη
243 Νικόδαμος
244 Νικοδήμη
245 Νικόδημος
246 Νικοδίκη
247 Νικοδιονυσία
248 Νικοδιονύσιος
249 Νικόδρομος
250 Νικόδωρος
251 Νικοθόη
252 Νικοκλέα
253 Νικοκλέας
254 Νικοκράτης
255 Νικοκρέων
256 Νικόλαος
257 Νικολβία
258 Νικόλβιος
259 Νικολία
260 Νικόλοχος
261 Νικομάχεια
262 Νικόμαχος
263 Νικομήδη
264 Νικομήδης
265 Νικοποιός
266 Νικοπολιτιανή
267 Νικοπολιτιανός
268 Νικορδέτη
269 Νικοσθένης
270 Νικοστρατίς
271 Νικόστρατος
272 Νικοτέλεια
273 Νικοτέλης
274 Νικοφάνης
275 Νικόφημος
276 Νικόφρων
277 Νικοφών
278 Νικόχριστος
279 Νίκυλλα
280 Νικώ
281 Νίκων
283 Νίνα
284 Νίνας
285 Νινέτα
286 Νίνη
287 Νίνιαν
288 Νινόν
289 Νινύας
290 Νιόβη
293 Νιρεύς
294 Νίρις
295 Νιρσάς
296 Νίρων
297 Νισέρ
298 Νισθαϊαδουσα
299 Νισθεάδουσα
300 Νίτας
301 Νίτσα
302 Νόβια
303 Νοηλμάρης
304 Νοήμονας
305 Νοημωννομιων
306 Νοιτση
307 Νομία
308 Νομική
309 Νομικός
310 Νομίων
311 Νόνη
312 Νόνια
313 Νόννα
314 Νόννος
315 Νοντάρ
316 Νόντας
317 Νόπη
318 Νοράι
319 Νόρμα
320 Νοσίς
321 Νοσσίς
322 Νοταράς
323 Νοτάρης
324 Νοτάριος
325 Νότης
326 Νουά
327 Νούλα
328 Νούλη
329 Νουμήνιος
330 Νούνε
331 Νουνεχία
332 Νουνέχιος
333 Νουρίτσα
334 Νουρσελ
335 Νουσήνιος
336 Νούσια
337 Νουφρής
338 Νταϊάνα
339 Νταίζη
340 Νταίηβιτ
341 Νταλάρα
342 Ντάλια
343 Νταλλιανή
344 Ντάνα
345 Ντάνια
346 Ντανιέλ
347 Ντάνιελ
348 Ντανιέλα
349 Ντάρικο
350 Ντέμης
351 Ντεμιρα
352 Ντέμυ
353 Ντέρεκ
354 Ντεσισλάβα
355 Ντζάννα
356 Ντία
357 Ντιάνα
358 Ντιλάιλα
359 Ντιλένα
360 Ντίνα
361 Ντίνος
362 Ντιράν
363 Ντιράντι
364 Ντοκλής
365 Ντομένικα
366 Ντομινίκ
367 Ντόναν
368 Ντονάτα
369 Ντονατέλα
370 Ντόρα
371 Ντορζής
372 Ντοριάννα
373 Ντορίνα
374 Ντόροθυ
375 Νύκεων
376 Νυκτεύς
377 Νύκτιμος
378 Νυμφαία
379 Νυμφαίος
380 Νυμφοδώρα
381 Νυμφόδωρος
382 Νυμφοκλής
383 Νυμφοτόκος
384 Νύξ
385 Νύσα
386 Νυσηίς
387 Νύσος
388 Νυχεία
389 Νύχτα
390 Νωαίνα
391 Νώε
393 Νώνακρις
394 Νώντια
395 Νώραξ
396 Νωρίνα
397 Νώτα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία