Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλή
13 Ναζλού
14 Ναζωραίος
15 Ναθαλία
16 Ναθάμ
17 Ναθάν
18 Ναθαναήλ
19 Ναθαναηλία
20 Ναϊάδα
21 Ναϊάς
22 Ναϊρα
23 Νάϊρχος
24 Ναισάδης
25 Νάκης
26 Νακου
27 Νακώλεια
28 Ναλιάν
29 Νανά
30 Ναννακος
31 Ναννάριον
32 Νάννιον
33 Ναννώ
34 Νάνση
35 Νάνσια
36 Νάνσυ
37 Νάντα
38 Νάντια
39 Ναντίνα
40 Νανώ
41 Νάξος
42 Νάοκλος
43 Ναόμι
44 Ναός
45 Ναούμ
46 Ναούμα
47 Νάπα
48 Ναπολεοντία
49 Ναπολέων
50 Ναρκαίος
51 Νάρκισσα
52 Νάρκισσος
54 Ναρσή
55 Ναρσής
56 Ναρυκίδας
57 Νασάμων
58 Νάσια
59 Νάσος
60 Νασρεντίν
61 Νάσσα
62 Νασσίμ
63 Νάστας
64 Νάστης
65 Νάσω
66 Ναταλία
68 Νατάλιος
69 Νατάσα
70 Νατέλα
71 Νατεύς
72 Νατζίμπ
73 Νάτια
74 Ναυβολίδης
75 Ναύβολος
76 Ναυκίδης
77 Ναυκλείδας
78 Ναυκλείδης
79 Ναυκλής
80 Ναύκλος
81 Ναυκράτης
82 Ναύκρατις
83 Ναυκύδης
84 Ναυμάχιος
85 Ναύπλιος
86 Ναύπων
87 Ναυσιγένης
88 Ναυσιθόη
89 Ναυσίθοος
90 Ναυσικά
92 Ναυσικάστη
93 Ναυσικλείδης
94 Ναυσικλής
95 Ναυσικός
96 Ναυσικράτης
97 Ναυσικύδης
98 Ναυσίμαχος
99 Ναυσιμέδων
100 Ναυσίνικος
101 Ναυσίνοος
102 Ναυσίππη
103 Ναυσιστράτη
104 Ναυσιφάνης
105 Ναυτέας
106 Ναφιέ
107 Ναχώρ
108 Νεάδα
109 Νεάδας
110 Νέαιρα
111 Νέαιχμος
112 Νεάλκης
113 Νεάνθη
114 Νέανθος
115 Νεανία
116 Νεανίας
117 Νεάρχη
118 Νέαρχος
119 Νέας
120 Νεβζάτ
121 Νέβη
122 Νέβρος
123 Νεβροφόνη
124 Νεβροφόνος
125 Νέδα
126 Νέδη
127 Νέδοντας
128 Νέδων
129 Νείκαρχος
130 Νείλια
131 Νείλος
132 Νειοκλής
133 Νειτήτις
134 Νέκλερη
135 Νεκταρία
136 Νεκταριελένα
137 Νεκτάριος
138 Νεκτωρια
139 Νέλα
140 Νελαϊδας
141 Νέλια
142 Νέλλη
143 Νεμεάς
144 Νεμέας
145 Νεμέσιος
146 Νέμεσις
147 Νέμη
148 Νένα
149 Νεόβη
150 Νεοβούλη
151 Νεόκλεια
152 Νεοκλείδης
153 Νεοκλής
154 Νεοκρέων
155 Νεόκριτος
156 Νεολαϊδας
157 Νεολλίς
158 Νεόλλις
159 Νεομάς
160 Νεόμηρις
161 Νεονέλλης
162 Νεονίλλη
163 Νεοπτόλεμος
165 Νέορος
166 Νεοφάνεισσα
167 Νεόφη
168 Νεοφύτα
169 Νεόφυτος
170 Νεοχάρης
171 Νέπα
172 Νέπως
173 Νεράιδα
174 Νεράιδος
175 Νεραντζιά
176 Νεράντζιος
177 Νέρδα
178 Νέρδων
179 Νερένια
180 Νεροφορούσα
181 Νέρων
182 Νεσρίν
183 Νέσσος
184 Νέσταβος
185 Νεστορία
186 Νέστος
187 Νέστωρ
188 Νέτζος
189 Νέτζω
190 Νεφαλίων
191 Νεφέλη
192 Νεφερτίτη
193 Νεφθαλείμ
194 Νέφθυς
195 Νέων
196 Νεώνια
197 Νηίς
198 Νηλεύς
199 Νήλισα
200 Νηλώ
201 Νημερτής
202 Νηρέας
203 Νηρηίδα
204 Νηρηίς
205 Νηρίτη
206 Νήριτος
207 Νήσια
208 Νήσιος
209 Νηφαίη
210 Νηφαλίων
211 Νήφουσα
212 Νήφων
213 Νιάρχος
214 Νιζέριος
215 Νικαγόρα
216 Νικαγόρας
217 Νικάδηνος
218 Νικαίνετος
219 Νικαίστας
220 Νικαίτη
221 Νικάνδρα
222 Νίκανδρος
223 Νικάνωρ
224 Νικαρέτη
225 Νικαρίστη
226 Νίκαρχος
227 Νίκας
228 Νικασίπολις
229 Νίκασος
230 Νικάσυλος
231 Νικάτωρ
232 Νικέας
233 Νίκη
236 Νικηπόλης
237 Νικηράτη
238 Νικήρατος
239 Νίκης
240 Νικηστράτη
241 Νικήστρατος
242 Νικήτα
243 Νικήτας
244 Νικητάτου
245 Νικηφόρα
246 Νικηφορία
247 Νικηφόρος
248 Νικίππη
249 Νίκιππος
250 Νίκλεια
251 Νικοβούλη
252 Νικόδαμος
253 Νικοδήμη
254 Νικόδημος
255 Νικοδίκη
256 Νικοδιονυσία
257 Νικοδιονύσιος
258 Νικοδρόμη
259 Νικόδρομος
260 Νικόδωρος
261 Νικοθόη
262 Νικοκλέα
263 Νικοκλέας
264 Νικοκράτης
265 Νικοκρέων
266 Νικόλαος
267 Νικολβία
268 Νικόλβιος
269 Νικολία
270 Νικόλοχος
271 Νικομάχεια
272 Νικόμαχος
273 Νικομήδη
274 Νικομήδης
275 Νικοποιός
276 Νικοπολιτιανή
277 Νικοπολιτιανός
278 Νικορδέτη
279 Νικοσθένης
280 Νικοστρατίς
281 Νικόστρατος
282 Νικοτέλεια
283 Νικοτέλης
284 Νικοφάνης
285 Νικόφημος
286 Νικόφρων
287 Νικοφών
288 Νικόχριστος
289 Νίκυλλα
290 Νικώ
291 Νίκων
293 Νίνα
294 Νίνας
295 Νινέτα
296 Νίνη
297 Νίνιαν
298 Νινόν
299 Νίνος
300 Νινύας
301 Νιόβη
304 Νίοβος
305 Νιρεύς
306 Νίρις
307 Νιρσάς
308 Νίρων
309 Νισέρ
310 Νισθαϊαδουσα
311 Νισθεάδουσα
312 Νίτας
313 Νίτσα
314 Νόβια
315 Νοηλμάρης
316 Νοήμονας
317 Νοημωννομιων
318 Νοιτση
319 Νομία
320 Νομική
321 Νομικός
322 Νομίων
324 Νόννα
325 Νόννος
326 Νοντάρ
327 Νόντας
328 Νόπη
329 Νοράι
330 Νόρμα
331 Νοσίς
332 Νοσσίς
333 Νοταράς
334 Νοτάρης
335 Νοτάριος
336 Νότης
337 Νουά
338 Νούλα
339 Νούλη
340 Νουμήνιος
341 Νούνε
342 Νουνεχία
343 Νουνέχιος
344 Νουρίτσα
345 Νουρσελ
346 Νουσήνιος
347 Νούσια
348 Νουφρής
349 Νταϊάνα
350 Νταίζη
351 Νταίηβιτ
352 Νταλάρα
353 Ντάλια
354 Νταλλιανή
355 Ντάνα
356 Ντάνια
357 Ντανιέλ
358 Ντάνιελ
359 Ντανιέλα
360 Ντάρικο
361 Ντέμης
362 Ντεμιρα
363 Ντέμυ
364 Ντέρεκ
365 Ντεσισλάβα
366 Ντζάννα
367 Ντία
368 Ντιάνα
369 Ντιλάιλα
370 Ντιλένα
371 Ντίνα
372 Ντίνος
373 Ντιράν
374 Ντιράντι
375 Ντοκλής
376 Ντομένικα
377 Ντομινίκ
378 Ντόναλντ
379 Ντόναν
380 Ντονάτα
381 Ντονατέλα
382 Ντονέλλα
383 Ντόρα
384 Ντορζής
385 Ντοριάννα
386 Ντορίνα
387 Ντόροθυ
388 Νύκεων
389 Νυκτεύς
390 Νύκτιμος
391 Νυμφαία
392 Νυμφαίος
393 Νυμφοδώρα
394 Νυμφόδωρος
395 Νυμφοκλής
396 Νυμφοτόκος
397 Νύξ
398 Νύσα
399 Νυσηίς
400 Νύσος
401 Νυχεία
402 Νύχτα
403 Νωαίνα
404 Νώε
406 Νώνακρις
407 Νώνη
408 Νώνης
409 Νώντια
410 Νώραξ
411 Νωρίνα
412 Νώτα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία