Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μαγκλόριος
12 Μάγνα
13 Μάγνος
14 Μάγος
15 Μαδιάμ
16 Μαδύτου
17 Μαθθαίος
18 Μαθίλδη
19 Μαθιός
20 Μαθουσάλας
21 Μαία
22 Μαίας
23 Μαϊδούλφη
24 Μαϊδούλφος
25 Μαίη
26 Μάϊκολ
27 Μαίμαλος
28 Μαίναλος
29 Μαινάς
30 Μαιόνιος
31 Μάιρα
32 Μαιρηλέων
33 Μάιρος
34 Μαίσων
35 Μαίτσα
36 Μαίων
37 Μαΐωρ
38 Μακαρέτα
39 Μακαρέτης
40 Μακαρεύς
41 Μάκαρις
42 Μακεδονία
43 Μακεδών
44 Μακελάρια
45 Μακή
46 Μάκης
47 Μάκιστος
48 Μακκώ
49 Μακρανέας
50 Μακρής
51 Μάκρις
52 Μακροβία
53 Μακρόβιος
54 Μακώ
55 Μάλα
56 Μαλαίνα
57 Μάλαμας
58 Μαλαματένια
59 Μαλάχ
60 Μαλαχίας
61 Μαλβίνα
62 Μάλγις
63 Μαλγκοζάτα
64 Μαλεβή
65 Μαλελέηλ
66 Μάλης
67 Μαλησσήνη
68 Μαλθάκη
69 Μαλίς
71 Μαλίχα
72 Μαλλίων
73 Μάλλουσα
74 Μαλλώτης
75 Μάλος
77 Μαλοχία
78 Μαλφεθά
79 Μάλχος
80 Μάμα
81 Μαμαντία
82 Μάμας
83 Μαματσάκη
84 Μαμέλχθα
85 Μαμίλιος
86 Μαμίνα
87 Μαμμάριον
88 Μαμμίλια
89 Μαμμίνος
90 Μαμύκα
91 Μαναθώ
92 Μανάνα
93 Μάνασσης
94 Μανδαλάκη
95 Μανδροκλείδας
96 Μανδροκλής
97 Μανεδή
98 Μανεθώ
99 Μανέθων
100 Μανείλια
101 Μανείλιος
102 Μανείλιος
103 Μανήν
104 Μάνθα
105 Μάνθος
106 Μανία
107 Μανιάνα
108 Μανίκα
109 Μανίνα
110 Μανιώ
111 Μανοδώρα
112 Μανόδωρος
113 Μανουσία
114 Μανούσος
115 Μανταλένα
116 Μανταλένια
117 Μαντία
118 Μαντίας
119 Μαντίθεος
120 Μαντιλούσα
121 Μαντίνεια
122 Μαντινεύς
123 Μάντιος
124 Μαντόνα
125 Μαντώ
126 Μανωλίνα
127 Μαξίμη
128 Μάξιμος
129 Μαουγάλδιος
130 Μάρα
131 Μαραθούσα
132 Μαραθών
133 Μαραθωνομάχος
134 Μαράνα
135 Μαρανθία
136 Μαράτα
137 Μάρβα
138 Μάρβια
139 Μάργαρης
140 Μαργαρίτα
141 Μαργαρίτης
142 Μαργεντίνη
143 Μαργέτα
144 Μαργιάννα
145 Μαργιαρένα
146 Μαργιέτα
147 Μαργιορίτσα
148 Μαργιώρα
149 Μαργιωρή
150 Μάργκαρετ
151 Μαργκώ
152 Μαρδαρία
153 Μαρδάριος
154 Μαρδικούλα
155 Μαρδίτσα
156 Μαρδονία
157 Μαρδοχαῖος
158 Μάρδων
159 Μαρέα
160 Μαρέβα
161 Μαρέρια
162 Μάρη
163 Μαρηλία
164 Μάρης
165 Μάρθα
166 Μαρθάς
167 Μαρία
168 Μαριαγγέλα
169 Μαριαδώρα
170 Μαριαλένα
171 Μαριαλίνα
172 Μαριάμ
173 Μαριάμνη
174 Μάριαν
175 Μαριάνα
176 Μαριάνδρη
177 Μαριανέτα
178 Μαριάνθη
179 Μαριανίνα
180 Μαριάννα
181 Μαριάννας
182 Μαριαννέτα
183 Μαριάντα
184 Μαριάντζελα
185 Μαριαντίνα
186 Μαριαρένα
187 Μαριαστέλλα
188 Μαριβάνα
189 Μαριβέρα
190 Μαριβέτα
191 Μαριγιάννα
192 Μαριγιώτα
193 Μαριγούλα
194 Μαριδώρα
195 Μαριέλα
196 Μαριέλενα
197 Μαριελίνα
198 Μαριέλλα
199 Μαριεντίνα
200 Μαριέπη
201 Μαριετίνα
202 Μαριέττα
203 Μαριεύη
204 Μαρίζα
205 Μαριθέα
206 Μαρίκα
207 Μαρικαίτη
208 Μαρίκαλη
209 Μαρικέλλυ
210 Μαρικούλα
211 Μαριλένα
212 Μαριλένια
213 Μαριλένος
214 Μαριλέτα
215 Μαριλή
216 Μαρίλια
217 Μαριλιάννα
218 Μαριλίζα
219 Μαριλίλη
220 Μαριλίνα
221 Μαριλίς
222 Μαριλίτα
223 Μαριλίτσα
224 Μαριλού
225 Μαριλύβια
226 Μαριλυν
227 Μαριμίνα
228 Μαρίνα
229 Μαρινέλη
230 Μαρινέλλα
231 Μαρίνης
232 Μαρινία
233 Μαρίνος
234 Μαρινότα
235 Μαριόλα
236 Μαριόλγα
237 Μαριολένη
238 Μάριον
239 Μάριος
240 Μαριπάνα
241 Μάρις
242 Μαρίσα
243 Μαρισάντυ
244 Μαρίσια
245 Μαρίσμη
246 Μαρισόφη
247 Μαρίσσα
248 Μαριστάλλα
249 Μαριστέλλα
250 Μαριστέφη
251 Μαρίτα
252 Μαριτίνα
253 Μαρίων
254 Μαριωρή
255 Μαριωρή
256 Μαριώτα
257 Μαρκαντώνιος
258 Μαρκεζίνης
259 Μαρκελίνος
260 Μαρκέτα
261 Μαρκέτος
262 Μαρκετούση
263 Μάρκη
264 Μαρκησία
265 Μαρκήσιος
266 Μαρκιάννα
267 Μάρκος
268 Μαρλένα
269 Μαρλίνα
270 Μάρμαιρα
271 Μάρμαξ
272 Μαρμόρα
273 Μαρόλ
274 Μαρόλια
275 Μάρος
276 Μαρουθά
277 Μαρουθάς
278 Μαρπησία
279 Μαρς
280 Μαρσάλιος
281 Μαρσέλλα
282 Μαρσέλλος
283 Μάρση
284 Μάρσια
285 Μαρσύας
286 Μαρτάν
287 Μάρτης
288 Μαρτίνα
289 Μαρτινιάνα
290 Μαρτίνος
291 Μαρτσελ
292 Μαρτυρία
293 Μαρτύριος
294 Μαρτυροκλής
295 Μαρτύροχος
296 Μαρψίας
297 Μάρων
298 Μαρώνεια
299 Μαρωνίς
300 Μαρωτέσα
301 Μαστιχένια
302 Μάστορας
303 Μάστωρ
304 Μάτα
305 Ματθαία
306 Ματθαίος
307 Ματίλδα
308 Ματίλθη
309 Ματίνα
310 Ματινιώ
311 Ματούλα
312 Ματούρος
313 Ματρέας
314 Μάτρις
315 Μάτρων
316 Ματρώνα
317 Ματταθίας
318 Μάτω
319 Μαύρα
320 Μαυραγάνη
321 Μαυριανός
322 Μαυρίκα
323 Μαυρικία
324 Μαυρίκιος
325 Μαυριώτισσα
326 Μαυρομμάτα
327 Μαύρος
328 Μαυρουδής
329 Μαϋσιμάς
330 Μαχαιριώτισσα
331 Μαχαιρωμένη
332 Μαχανίδας
333 Μαχάτας
334 Μαχάων
335 Μάχη
336 Μάχια
337 Μαχμούντ
338 Μάχος
339 Μεγαίνετος
340 Μέγαιρα
341 Μεγακλείδης
342 Μεγακλεύς
343 Μεγακλής
344 Μεγακρέων
345 Μεγαλάγυρος
346 Μεγάλαρος
347 Μεγάλαρτος
348 Μεγαλοστράτη
349 Μεγαλοφάνης
350 Μεγαλόχαρη
351 Μεγαμήδη
352 Μεγαμήδης
353 Μεγάνειρα
354 Μεγαπένθης
355 Μεγάρα
356 Μεγαρεύς
357 Μεγάρη
358 Μέγαρος
359 Μέγας
360 Μεγασθένης
361 Μέγης
362 Μεγιάλιος
363 Μέγιλλα
364 Μέγιλλος
365 Μεγιστεύς
366 Μεγίστη
367 Μεγιστόνος
368 Μεδεών
369 Μεδεώνας
370 Μεδίμνη
371 Μέδιμνος
372 Μέδοντας
373 Μεδοντιάς
374 Μεδούλη
375 Μέδουσα
376 Μεδουσανθή
377 Μέδων
378 Μέθαπος
379 Μεθάρμη
380 Μέθη
381 Μεθοδία
382 Μεθόδιος
383 Μεθυμάκης
384 Μεθυμναία
385 Μεθυμναίος
386 Μεθώνη
387 Μειδίας
388 Μειδυλίδης
389 Μειδύλος
390 Μεικιάδης
391 Μειλανίων
392 Μείραξ
393 Μελαγχαίτης
394 Μέλαγχρος
395 Μέλαινα
396 Μελαινέας
397 Μελαινεύς
398 Μελαινη
399 Μελαμνίδας
400 Μελάμποδας
401 Μέλαμπος
402 Μελάμπους
403 Μελάμπυγος
404 Μελανεία
405 Μελανεύς
406 Μελάνθεια
407 Μελανθεύς
408 Μελανίππη
409 Μελάνιππος
410 Μελανκόμας
411 Μελάντας
412 Μελάντης
413 Μελάνωπος
414 Μέλας
415 Μελάσσιπος
416 Μελαυρώ
417 Μελαχρινή
418 Μελέαγρος
419 Μελέας
420 Μελέδημος
421 Μελενίκος
422 Μελετία
423 Μελέτιος
424 Μέλετος
425 Μέλη
426 Μελής
427 Μέλης
428 Μελησαγόρας
429 Μελήσανδρος
430 Μελησίας
431 Μελησιππιδα
432 Μελήσιππος
433 Μελία
434 Μελιάνα
435 Μελιάννα
436 Μελίβοια
437 Μελίζα
438 Μελίη
439 Μελίκα
440 Μελικέρτη
441 Μελικέρτης
442 Μελίνη
443 Μελίννα
444 Μελίνος
445 Μελιντίνα
446 Μελιξώ
447 Μέλιος
448 Μελισάνδρα
449 Μελίσανδρος
450 Μελισίας
451 Μέλισσα
452 Μελισσάνθη
453 Μελισσεύς
454 Μελισσηνή
455 Μελισσηνός
457 Μέλισσος
458 Μελιστάθης
459 Μελίστη
460 Μελιστίχη
461 Μελίτεια
462 Μελιτεύς
464 Μελιτίνα
465 Μελιτίνη
466 Μελιτίνος
467 Μέλλια
468 Μελλω
469 Μέλλων
470 Μέλος
471 Μέλπεια
472 Μελπίνα
473 Μέλπις
474 Μελπίτα
475 Μελπομένη
477 Μελτίνη
478 Μέλτσια
479 Μελχιόρ
480 Μελχισεδέκ ο Δίκαιος
481 Μελχίων
482 Μελώ
483 Μελωδία
484 Μέλων
485 Μέμα
486 Μεμάγγελος
487 Μεμβλίαρος
488 Μέμνια
489 Μέμνων
490 Μέμος
491 Μέμφις
492 Μέναιχμος
493 Μενακλής
494 Μενάλκης
495 Μενάνδρη
496 Μένανδρος
497 Μενασθώ
498 Μένδρη
499 Μένδρης
500 Μενεδαίος
501 Μενέδημος
502 Μενέθοινα
503 Μενέκαλος
504 Μενεκλείδης
505 Μένεκλης
506 Μενεκράτης
507 Μενέκωλος
508 Μενελάη
509 Μενέλαος
510 Μενελίκος
511 Μενέμαχος
512 Μενεξενος
513 Μενεξές
514 Μενεξία
515 Μενεπτόλεμος
516 Μενέσαιχμος
517 Μενεσθεύς
518 Μενεσθώ
519 Μενέστωρ
520 Μενέτωρ
521 Μενέχεος
522 Μένη
523 Μένης
524 Μένθη
525 Μενέθοινος
526 Μένια
527 Μένιγνος
528 Μένιος
529 Μενίππη
530 Μένιππος
531 Μενόδωρος
532 Μενοικεύς
533 Μένοινις
534 Μενοίτιος
535 Μένος
536 Μέντζελος
537 Μέντης
538 Μεντιζη
539 Μέντωρ
540 Μένων
541 Μερβίνα
542 Μεριλένα
543 Μερκουλιάλιος
544 Μερκουρία
545 Μερκούριος
546 Μερμερεύς
547 Μέρμερος
548 Μέρμησα
549 Μέρμνων
550 Μερόπη
551 Μέροψ
552 Μέρσα
553 Μερσεϊντα
554 Μερσίνα
555 Μέρτα
556 Μέρτια
557 Μέρτιος
558 Μέρτος
559 Μεσαύλης
560 Μεσαύλιος
561 Μεσεής
562 Μεσημβρία
563 Μέσθλης
564 Μεσινίδης
565 Μεσίππη
566 Μέσιππος
567 Μεσίρα
568 Μέσιρος
569 Μεσομήδης
570 Μεσοσπορίτισσα
571 Μεσσαλίνα
572 Μέσσαπος
573 Μεσσήνη
574 Μεσσηνία
575 Μεσσίας
576 Μέστα
577 Μέστωρ
578 Μέταβος
579 Μεταγένης
580 Μετάλκης
581 Μεταμόρφη
582 Μετάνειρα
583 Μεταξάς
584 Μεταξία
585 Μέτοπος
586 Μέτων
587 Μετώπη
588 Μέτωπος
589 Μεχμέτ
590 Μήδεια
591 Μήδεος
592 Μηδεσικάστη
593 Μηδεσικικάστη
594 Μήδιος
595 Μήδοκος
596 Μήδος
597 Μηδοσάδης
598 Μήδων
599 Μήθυμνα
600 Μηκιονίκη
601 Μηκιστέας
602 Μηκιστεύς
603 Μηλένη
604 Μηλιά
605 Μηλίνη
606 Μήλιος
607 Μηλόβιος
608 Μηλοβόσιος
609 Μηλόβοσις
610 Μήλος
611 Μήνα
612 Μηναία
613 Μηναίος
614 Μηνάς
615 Μήνη
616 Μήνης
617 Μήνις
618 Μηνογένης
619 Μηνόδοτος
620 Μηνοδώρα
621 Μηνόδωρος
622 Μηνόδωτος
623 Μηνόκριτος
624 Μηνοφάνης
625 Μηνόφιλος
626 Μηνώ
627 Μηνώδιος
628 Μήνων
629 Μηριγένης
630 Μηριόνη
631 Μηριόνης
632 Μηρορραφής
633 Μησαίη
634 Μήστρα
635 Μήστωρ
636 Μήτα
637 Μητάκος
638 Μητιάδουσα
639 Μητιόχη
640 Μητίοχος
641 Μήτις
642 Μητίχη
643 Μήτιχος
644 Μητίων
645 Μήτρας
646 Μητρόδοτος
647 Μητρόθεμις
648 Μητρόθεμις
649 Μητρόξενος
650 Μητροβάτα
651 Μητροβάτης
652 Μητρόβιος
653 Μητρογένεια
654 Μητρογένης
655 Μητροδόξα
656 Μητρόδοξης
657 Μητροδότα
658 Μητροδώρα
659 Μητρόδωρος
660 Μητρόκλεια
661 Μητροκλής
662 Μήτρος
663 Μητροτίμη
664 Μητρούσα
665 Μητροφάνης
666 Μητροφήμη
667 Μητροφίλη
668 Μητροφών
669 Μητροφώσσα
670 Μητρόφαντος
671 Μητρόφαντος
672 Μητρόφημος
673 Μητρόφιλος
674 Μήτση
675 Μήτσος
676 Μήτων
677 Μία
678 Μιαούλης
679 Μιαραναθούσα
680 Μίδαμος
681 Μίδας
682 Μίδεια
683 Μιδείη
684 Μίθαικος
685 Μιθριδάτης
686 Μίκα
687 Μικαελένα
688 Μίκαλλος
689 Μικε
690 Μικέλης
691 Μικέλια
692 Μικέλλα
693 Μικέλλης
694 Μικές
695 Μίκης
696 Μικίνας
697 Μικιρδιτς
698 Μικίων
699 Μικκίων
700 Μίκκος
701 Μικρίνας
702 Μίκυθος
703 Μίκυλος
704 Μικώ
705 Μίκων
706 Μιλάνος
707 Μιλάντη
708 Μιλδρέδη
709 Μιλένα
710 Μίλητος
711 Μιλιάς
712 Μιλίζα
713 Μίλκα
714 Μίλος
715 Μίλτας
716 Μιλτιάδη
717 Μιλτιάδης
718 Μιλτώ
719 Μίλτων
720 Μιλύας
721 Μίλων
722 Μιλωνία
723 Μίμαντας
724 Μίμας
725 Μίμης
726 Μίμνερμος
727 Μιμνομάχη
728 Μιμνόμαχος
729 Μίνα
730 Ἀμιναδάβ
731 Μίνδαρος
732 Μινέρβα
733 Μίνθη
734 Μινθώ
735 Μινικίος
736 Μίννα
737 Μινουκιανός
738 Μίντι
739 Μινυάς
740 Μινύας
741 Μίνωα
742 Μίνωας
743 Μίνωας
744 Μίνως
745 Μινώταυρος
746 Μιραν
747 Μιράντα
748 Μιρέλλα
749 Μιρένα
750 Μιριενα
751 Μίρκα
752 Μίρκο
753 Μιρλενα
754 Μίρνα
755 Μιροσλαβα
756 Μισαήλ
757 Μισγολαϊδας
758 Μισγόλας
759 Μίσδας
760 Μισέλ
761 Μίσηνος
762 Μισιέλ
763 Μισιελίν
764 Μίτση
765 Μίτυς
766 Μιχαήλ
767 Μιχαηλία
768 Μιχαίας
769 Μιχαίος
770 Μλάντεν
771 Μνάσα
772 Μνασαγόρας
773 Μνασάλκας
774 Μνασέας
775 Μνασίβουλος
776 Μνασιγείτων
777 Μνασιθέα
778 Μνασιθέας
779 Μνασίθοινα
780 Μνασίθοινος
781 Μνάσινος
782 Μνάσιππος
783 Μνασίων
784 Μνάσω
785 Μνάσων
786 Μνήμη
787 Μνημοσύνη
790 Μνήμων
791 Μνησαγόρας
792 Μνησαρέτη
793 Μνησάρχη
794 Μνήσαρχος
795 Μνησθέας
796 Μνησίβουλος
797 Μνησίδημος
798 Μνησίθεος
799 Μνησικλής
800 Μνησίλεως
801 Μνησίλοχος
802 Μνησιμάχη
803 Μνησίμαχος
804 Μνησιπτόλεμος
805 Μνησίς
806 Μνησίφιλος
807 Μνήσος
808 Μνήστρα
809 Μοδεράτος
810 Μοδέστα
811 Μόδεστος
812 Μοίρα
813 Μοιραι
814 Μοιριάδης
815 Μοίρις
816 Μοίριχος
817 Μοιροκλής
818 Μολίας
819 Μολίων
820 Μόλομβρος
821 Μόλος
822 Μολοσσός
823 Μολπίς
824 Μόλπις
825 Μολυβδοσκέβαστη
826 Μόλων
827 Μόνα
828 Μοναρκά
829 Μόνικα
830 Μονίκης
831 Μονίμη
832 Μόνιμος
833 Μοντάνα
834 Μοντανός
835 Μόνυχος
836 Μορέα
837 Μορία
838 Μορίν
839 Μόριχος
840 Μόρσιμος
841 Μόρσων
842 Μόρτης
843 Μόρυς
844 Μόρυχος
845 Μορφεύς
846 Μορφώ
847 Μόσχα
848 Μοσχάνθη
849 Μοσχάνθης
850 Μοσχιανή
851 Μοσχίων
852 Μοσχοβίνα
853 Μοσχοκαρφένια
854 Μόσχος
855 Μόσχω
856 Μοσχωνάς
857 Μοτύη
858 Μουεσσερ
859 Μούλιος
860 Μουράτιος
861 Μουρβετ
862 Μούσα
863 Μουσαία
864 Μουσαίος
865 Μούσος
866 Μουσώνιος
867 Μόψοπος
868 Μόψος
869 Μπακάρ
870 Μπακαρία
871 Μπαλής
872 Μπάμπης
873 Μπαμπίνα
874 Μπάμπος
875 Μπαντούλα
876 Μπάρμπαρα
877 Μπάρον
878 Μπατζίμι
879 Μπατζιμία
880 Μπάτης
881 Μπατίστας
882 Μπέβερλη
883 Μπέκαν
884 Μπέκας
885 Μπελεφάνης
886 Μπελίντα
887 Μπελκις
888 Μπέλος
889 Μπέμπα
890 Μπέμπης
891 Μπενάκης
892 Μπενούλα
893 Μπερναντέτ
894 Μπέρναρντ
895 Μπέσσυ
896 Μπέτη
897 Μπετίνη
898 Μπέττυ
899 Μπέτυ
900 Μπηγίνα
901 Μπήλιω
902 Μπία
903 Μπιάνκα
904 Μπιλιώ
905 Μπιλκη
906 Μπογδάνα
907 Μπόγιαν
908 Μπογιάνα
909 Μπόρας
910 Μπόρις
911 Μπορίσος
912 Μποσγουέλ
913 Μπουζιάνα
914 Μπουλένια
915 Μπουλέντ
916 Μπουμπουλίνα
917 Μπράιαν
918 Μπριγκίτα
920 Μπρούκ
921 Μπρουνίλντα
922 Μπρούχ
923 Μυγδόνια
924 Μύγδων
925 Μύδων
926 Μύης
927 Μυία
928 Μυκαλησσός
929 Μυκηνεύς
930 Μυκήνη
931 Μύκονος
932 Μύλης
933 Μύλινος
934 Μύλιος
935 Μυλλίας
936 Μυλτώ
937 Μύνης
938 Μυράνθη
939 Μυράντα
940 Μύργιαμ
941 Μυρέλα
942 Μύρια
943 Μύριαμ
944 Μυριανθέας
945 Μυριάνθη
946 Μυριέλλα
947 Μυρίκη
948 Μύρινα
949 Μυρίνος
950 Μυρκεύς
951 Μυρλεανός
952 Μυρμηκίδης
953 Μύρμηξ
954 Μυρμιδόνη
955 Μυρμιδών
956 Μύρνα
957 Μυροβλύτισσα
958 Μυρογιάννης
959 Μυρολένα
960 Μυροφόρα
961 Μυροφόρος
962 Μύρρα
963 Μυρρίνη
964 Μυρσίλος
965 Μύρσος
966 Μυρτενή
967 Μυρτίλος
968 Μυρτίς
969 Μύρτος
970 Μυρτώεσσα
971 Μύρων
972 Μύς
973 Μύσιος
974 Μύσκελλος
975 Μύστα
976 Μύστις
977 Μύσων
978 Μύσωνας
979 Μυτιληναίος
980 Μυτιλήνη
981 Μύτων
982 Μυφελαιώτισσα
983 Μωησής
984 Μωικώ
985 Μώκια
986 Μώκιος
987 Μώλος
988 Μωρήν
989 Μώρις
990 Μωυσής
991 Μωυσία
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία