Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Μαβριανή
2 Μαβριανός
3 Μαγαζιώτισσα
4 Μαγγίνος
5 Μαγδαλένα
6 Μαγδαλένια
7 Μαγδαλή
8 Μαγδαληνή
9 Μάγια
10 Μαγίδιον
11 Μαγκαφούλα
12 Μαγκλόρια
13 Μαγκλόριος
14 Μάγνα
15 Μάγνος
16 Μάγος
17 Μαδιάμ
18 Μαδύτου
19 Μαθθαίος
20 Μαθίλδη
21 Μαθιός
22 Μαθουσάλας
23 Μαία
24 Μαία
25 Μαίας
26 Μαϊδούλφη
27 Μαϊδούλφος
28 Μαίη
29 Μάϊκολ
30 Μαίμαλος
31 Μαίναλος
32 Μαινάς
33 Μαιόνιος
34 Μάιρα
35 Μαιρηλέων
36 Μάιρος
37 Μαίσων
38 Μαίτσα
39 Μαίων
40 Μαΐωρ
41 Μακαρέτα
42 Μακαρέτης
43 Μακαρεύς
44 Μάκαρις
45 Μακεδονία
46 Μακεδών
47 Μακελάρια
48 Μακή
49 Μάκης
50 Μάκιστος
51 Μακκώ
52 Μακρανέας
53 Μακρής
54 Μάκρις
55 Μακροβία
56 Μακρόβιος
57 Μακώ
58 Μάλα
59 Μαλαίνα
60 Μάλαμας
61 Μαλαματένια
62 Μαλάχ
63 Μαλαχίας
64 Μαλβίνα
65 Μάλγις
66 Μαλγκοζάτα
67 Μαλεβή
68 Μαλελέηλ
69 Μάλης
70 Μαλησσήνη
71 Μαλθάκη
72 Μαλίς
74 Μαλίχα
75 Μαλλίων
76 Μάλλουσα
77 Μαλλώτης
78 Μάλος
80 Μαλοχία
81 Μαλφεθά
82 Μάλχος
83 Μάμα
84 Μαμαντία
85 Μάμας
86 Μαματσάκη
87 Μαμέλχθα
88 Μαμίλιος
89 Μαμίνα
90 Μαμμάριον
91 Μαμμίλια
92 Μαμμίνος
93 Μαμύκα
94 Μαναθώ
95 Μανάνα
96 Μάνασσης
97 Μανδαλάκη
98 Μανδροκλείδας
99 Μανδροκλής
100 Μανεδή
101 Μανεθώ
102 Μανέθων
103 Μανείλια
104 Μανείλιος
105 Μανείλιος
106 Μανήν
107 Μάνθα
108 Μάνθος
109 Μανία
110 Μανιάνα
111 Μανίκα
112 Μανίνα
113 Μανιώ
114 Μανοδώρα
115 Μανόδωρος
116 Μανουσία
117 Μανούσος
118 Μανταλένα
119 Μανταλένια
120 Μαντία
121 Μαντίας
122 Μαντίθεος
123 Μαντιλούσα
124 Μαντίνεια
125 Μαντινεύς
126 Μάντιος
127 Μαντόνα
128 Μαντώ
129 Μανωλίνα
130 Μαξίμη
131 Μάξιμος
132 Μαουγάλδιος
133 Μάρα
134 Μαραθούσα
135 Μαραθών
136 Μαραθωνομάχος
137 Μαράνα
138 Μαρανθία
139 Μαράτα
140 Μάρβα
141 Μάρβια
142 Μάργαρης
143 Μαργαρίτα
144 Μαργαρίτης
145 Μαργεντίνη
146 Μαργέτα
147 Μαργιάννα
148 Μαργιαρένα
149 Μαργιέτα
150 Μαργιορίτσα
151 Μαργιώρα
152 Μαργιωρή
153 Μάργκαρετ
154 Μαργκώ
155 Μαρδαρία
156 Μαρδάριος
157 Μαρδικούλα
158 Μαρδίτσα
159 Μαρδονία
160 Μαρδοχαῖος
161 Μάρδων
162 Μαρέα
163 Μαρέβα
164 Μαρέρια
165 Μάρη
166 Μαρηλία
167 Μάρης
168 Μάρθα
169 Μαρθάς
170 Μαρία
171 Μαριαγγέλα
172 Μαριαδώρα
173 Μαριαλένα
174 Μαριαλίνα
175 Μαριάμ
176 Μαριάμνη
177 Μάριαν
178 Μαριάνα
179 Μαριάνδρη
180 Μαριανέτα
181 Μαριάνθη
182 Μαριανίνα
183 Μαριάννα
184 Μαριάννας
185 Μαριαννέτα
186 Μαριάντα
187 Μαριάντζελα
188 Μαριαντίνα
189 Μαριάντρη
190 Μαριαρένα
191 Μαριαστέλλα
192 Μαριβάνα
193 Μαριβέρα
194 Μαριβέτα
195 Μαριγιάννα
196 Μαριγιώτα
197 Μαριγούλα
198 Μαριδώρα
199 Μαριέλα
200 Μαριέλενα
201 Μαριελίνα
202 Μαριέλλα
203 Μαριεντίνα
204 Μαριέπη
205 Μαριετίνα
206 Μαριέττα
207 Μαριεύη
208 Μαρίζα
209 Μαριθέα
210 Μαρίκα
211 Μαρικαίτη
212 Μαρίκαλη
213 Μαρικέλλυ
214 Μαρικούλα
215 Μαριλένα
216 Μαριλένια
217 Μαριλένος
218 Μαριλέτα
219 Μαριλή
220 Μαρίλια
221 Μαριλιάννα
222 Μαριλίζα
223 Μαριλίλη
224 Μαριλίνα
225 Μαριλίς
226 Μαριλίτα
227 Μαριλίτσα
228 Μαριλού
229 Μαριλύβια
230 Μαριλυν
231 Μαριμίνα
232 Μαρίνα
233 Μαρινέλη
234 Μαρινέλλα
235 Μαρίνης
236 Μαρινία
237 Μαρίνος
238 Μαρινότα
239 Μαριόλα
240 Μαριόλγα
241 Μαριολένη
242 Μάριον
243 Μάριος
244 Μαριπάνα
245 Μάρις
246 Μαρίσα
247 Μαρισάντυ
248 Μαρίσια
249 Μαρίσμη
250 Μαρισόφη
251 Μαρίσσα
252 Μαριστάλλα
253 Μαριστέλλα
254 Μαριστέφη
255 Μαρίτα
256 Μαριτίνα
257 Μαρίων
258 Μαριωρή
259 Μαριωρή
260 Μαριώτα
261 Μαρκαντώνιος
262 Μαρκεζίνης
263 Μαρκελίνος
264 Μαρκέτα
265 Μαρκέτος
266 Μαρκετούση
267 Μάρκη
268 Μαρκησία
269 Μαρκήσιος
270 Μαρκιάννα
271 Μάρκος
272 Μαρλένα
273 Μαρλίνα
274 Μάρμαιρα
275 Μάρμαξ
276 Μαρμόρα
277 Μαρόλ
278 Μαρόλια
279 Μάρος
280 Μαρουθά
281 Μαρουθάς
282 Μαρπησία
283 Μαρς
284 Μαρσάλιος
285 Μαρσέλλα
286 Μαρσέλλος
287 Μάρση
288 Μάρσια
289 Μαρσύας
290 Μαρτάν
291 Μάρτης
292 Μαρτίνα
293 Μαρτινιάνα
294 Μαρτίνος
295 Μαρτσελ
296 Μαρτυρία
297 Μαρτύριος
298 Μαρτυροκλής
299 Μαρτύροχος
300 Μαρψίας
301 Μάρων
302 Μαρώνεια
303 Μαρωνίς
304 Μαρωτέσα
305 Μαστιχένια
306 Μάστορας
307 Μάστωρ
308 Μάτα
309 Ματθαία
310 Ματθαίος
311 Ματίλδα
312 Ματίλθη
313 Ματίνα
314 Ματινιώ
315 Ματούλα
316 Ματούρος
317 Ματρέας
318 Μάτρις
319 Μάτρων
320 Ματρώνα
321 Ματταθίας
322 Μάτω
323 Μαύρα
324 Μαυραγάνη
325 Μαυριανός
326 Μαυρίκα
327 Μαυρικία
328 Μαυρίκιος
329 Μαυριώτισσα
330 Μαυρομμάτα
331 Μαύρος
332 Μαυρουδής
333 Μαϋσιμάς
334 Μαχαιριώτισσα
335 Μαχαιρωμένη
336 Μαχανίδας
337 Μαχάρ
338 Μαχάτας
339 Μαχάων
340 Μάχη
341 Μάχια
342 Μαχμούντ
343 Μάχος
344 Μεγαίνετος
345 Μέγαιρα
346 Μεγακλείδης
347 Μεγακλεύς
348 Μεγακλής
349 Μεγακρέων
350 Μεγαλάγυρος
351 Μεγάλαρος
352 Μεγάλαρτος
353 Μεγαλοστράτη
354 Μεγαλοφάνης
355 Μεγαλόχαρη
356 Μεγαμήδη
357 Μεγαμήδης
358 Μεγάνδρη
359 Μέγανδρος
360 Μεγάνειρα
361 Μεγαπένθης
362 Μεγάρα
363 Μεγαρεύς
364 Μεγάρη
365 Μέγαρος
366 Μέγας
367 Μεγασθένης
368 Μέγης
369 Μεγιάλιος
370 Μέγιλλα
371 Μέγιλλος
372 Μεγιστεύς
373 Μεγίστη
374 Μεγιστόνος
375 Μεδεών
376 Μεδεώνας
377 Μεδίμνη
378 Μέδιμνος
379 Μέδοντας
380 Μεδοντιάς
381 Μεδούλη
382 Μέδουσα
383 Μεδουσανθή
384 Μέδων
385 Μέθαπος
386 Μεθάρμη
387 Μέθη
388 Μέθης
389 Μεθοδία
390 Μεθόδιος
391 Μεθυμάκης
392 Μεθυμναία
393 Μεθυμναίος
394 Μεθώνη
395 Μειδίας
396 Μειδυλίδης
397 Μειδύλος
398 Μεικιάδης
399 Μειλανίων
400 Μείραξ
401 Μελαγχαίτης
402 Μέλαγχρος
403 Μέλαινα
404 Μελαινέας
405 Μελαινεύς
406 Μελαινη
407 Μελαμνίδας
408 Μελάμποδας
409 Μέλαμπος
410 Μελάμπους
411 Μελάμπυγος
412 Μελανεία
413 Μελανεύς
414 Μελάνθεια
415 Μελανθεύς
416 Μελανίππη
417 Μελάνιππος
418 Μελανκόμας
419 Μελάντας
420 Μελάντης
421 Μελάνωπος
422 Μέλας
423 Μελασσίπη
424 Μελάσσιπος
425 Μελαυρώ
426 Μελαχρινή
427 Μελεαγρίς
428 Μελέαγρος
429 Μελέας
430 Μελέδημος
431 Μελενίκος
432 Μελετία
433 Μελέτιος
434 Μέλετος
435 Μέλη
436 Μελής
437 Μέλης
438 Μελησαγόρας
439 Μελήσανδρος
440 Μελησίας
441 Μελησιππιδα
442 Μελήσιππος
443 Μελία
444 Μελιάνα
445 Μελιάννα
446 Μελίβοια
447 Μελίζα
448 Μελίη
449 Μελίκα
450 Μελικέρτη
451 Μελικέρτης
452 Μελικός
453 Μελίνα
454 Μελίννα
455 Μελίνος
456 Μελιντίνα
457 Μελιντίνος
458 Μελιξώ
459 Μελιξώς
460 Μέλιος
461 Μελισάνδρα
462 Μελίσανδρος
463 Μελισίας
464 Μέλισσα
465 Μελισσάνθη
466 Μελισσεύς
467 Μελισσηνή
468 Μελισσηνός
470 Μέλισσος
471 Μελιστάθης
472 Μελίστη
473 Μελιστίχη
474 Μελίτεια
475 Μελιτεύς
477 Μελιτίνα
478 Μελιτίνη
479 Μελιτίνος
480 Μέλλια
481 Μελλω
482 Μέλλων
483 Μέλος
484 Μέλπεια
485 Μελπίνα
486 Μέλπις
487 Μελπίτα
488 Μελπομένη
490 Μελτίνη
491 Μέλτσια
492 Μελχιόρ
493 Μελχισεδέκ ο Δίκαιος
494 Μελχίων
495 Μελώ
496 Μελωδία
497 Μέλων
498 Μέμα
499 Μεμάγγελος
500 Μεμβλίαρος
501 Μέμνια
502 Μέμνων
503 Μέμος
504 Μέμφις
505 Μέναιχμος
506 Μενακλής
507 Μενάλκης
508 Μενάνδρη
509 Μένανδρος
510 Μενασθώ
511 Μένδρη
512 Μένδρης
513 Μενεδαίος
514 Μενέδημος
515 Μενέθοινα
516 Μενέκαλος
517 Μενεκλείδης
518 Μένεκλης
519 Μενεκράτης
520 Μενέκωλος
521 Μενελάη
522 Μενέλαος
523 Μενελίκος
524 Μενέμαχος
525 Μενεξενος
526 Μενεξές
527 Μενεξία
528 Μενεπτόλεμος
529 Μενέσαιχμος
530 Μενεσθεύς
531 Μενεσθώ
532 Μενέστωρ
533 Μενέτωρ
534 Μενέχεος
535 Μένη
536 Μένης
537 Μένθη
538 Μενέθοινος
539 Μένια
540 Μένιγνος
541 Μένιος
542 Μενίππη
543 Μένιππος
544 Μενόδωρος
545 Μενοικεύς
546 Μένοινις
547 Μενοίτιος
548 Μένος
549 Μέντζελος
550 Μέντης
551 Μεντιζη
552 Μέντωρ
553 Μένων
554 Μερβίνα
555 Μεριλένα
556 Μερκουλιάλιος
557 Μερκουρία
558 Μερκούριος
559 Μερμερεύς
560 Μέρμερος
561 Μέρμησα
562 Μέρμνων
563 Μερόπη
564 Μέροψ
565 Μέρσα
566 Μερσεϊντα
567 Μερσίνα
568 Μέρτα
569 Μέρτια
570 Μέρτιος
571 Μέρτος
572 Μεσαύλης
573 Μεσαύλιος
574 Μεσεής
575 Μεσημβρία
576 Μέσθλης
577 Μεσινίδης
578 Μεσίππη
579 Μέσιππος
580 Μεσίρα
581 Μέσιρος
582 Μεσομήδης
583 Μεσοσπορίτισσα
584 Μεσσαλίνα
585 Μέσσαπος
586 Μεσσήνη
587 Μεσσηνία
588 Μεσσίας
589 Μέστα
590 Μέστωρ
591 Μέταβος
592 Μεταγένης
593 Μετάλκης
594 Μεταμόρφη
595 Μετάνειρα
596 Μεταξάς
597 Μεταξία
598 Μέτοπος
599 Μέτων
600 Μετώπη
601 Μέτωπος
602 Μεχμέτ
603 Μήδεια
604 Μήδεος
605 Μηδεσικάστη
606 Μηδεσικικάστη
607 Μήδιος
608 Μήδοκος
609 Μήδος
610 Μηδοσάδης
611 Μήδων
612 Μήθυμνα
613 Μηθύμνειος
614 Μηκιονίκη
615 Μηκιστέας
616 Μηκιστεύς
617 Μηλένη
618 Μηλιά
619 Μηλίνη
620 Μήλιος
621 Μηλόβιος
622 Μηλοβόσιος
623 Μηλόβοσις
624 Μήλος
625 Μήνα
626 Μηναία
627 Μηναίος
628 Μηνάς
629 Μήνη
630 Μήνης
631 Μήνις
632 Μηνογένης
633 Μηνόδοτος
634 Μηνοδώρα
635 Μηνόδωρος
636 Μηνόδωτος
637 Μηνόκριτος
638 Μηνοφάνης
639 Μηνόφιλος
640 Μηνώ
641 Μηνωδία
642 Μηνώδιος
643 Μήνων
644 Μηριγένης
645 Μηριόνη
646 Μηριόνης
647 Μηρορραφής
648 Μησαίη
649 Μήστρα
650 Μήστωρ
651 Μήτα
652 Μητάκος
653 Μητιάδουσα
654 Μητιόχη
655 Μητίοχος
656 Μήτις
657 Μητίχη
658 Μήτιχος
659 Μητίων
660 Μήτρας
661 Μητρόδοτος
662 Μητρόθεμις
663 Μητρόθεμις
664 Μητρόξενος
665 Μητροβάτα
666 Μητροβάτης
667 Μητρόβιος
668 Μητρογένεια
669 Μητρογένης
670 Μητροδόξα
671 Μητρόδοξης
672 Μητροδότα
673 Μητροδώρα
674 Μητρόδωρος
675 Μητρόκλεια
676 Μητροκλής
677 Μήτρος
678 Μητροτίμη
679 Μητρούσα
680 Μητροφάνη
681 Μητροφάνης
682 Μητροφήμη
683 Μητροφίλη
684 Μητροφών
685 Μητροφώσσα
686 Μητρόφαντος
687 Μητρόφαντος
688 Μητρόφημος
689 Μητρόφιλος
690 Μήτση
691 Μήτσος
692 Μήτων
693 Μία
694 Μιαούλης
695 Μιαραναθούσα
696 Μίδαμος
697 Μίδας
698 Μίδεια
699 Μιδείη
700 Μίθαικος
701 Μιθριδάτης
702 Μίκα
703 Μικαελένα
704 Μίκαλλος
705 Μικε
706 Μικέλης
707 Μικέλια
708 Μικέλλα
709 Μικέλλης
710 Μικές
711 Μίκης
712 Μικίνας
713 Μικιρδιτς
714 Μικίων
715 Μικκίων
716 Μίκκος
717 Μικρίνας
718 Μίκυθος
719 Μίκυλος
720 Μικώ
721 Μίκων
722 Μιλάνος
723 Μιλάντη
724 Μιλδρέδη
725 Μιλένα
726 Μίλητος
727 Μιλιάς
728 Μιλίζα
729 Μίλκα
730 Μίλος
731 Μιλτιάδη
732 Μιλτιάδης
733 Μιλτοκύδη
734 Μιλτοκύδης
735 Μιλτοκύθη
736 Μιλτοκύθης
737 Μιλύας
738 Μίλων
739 Μιλωνία
740 Μίμαντας
741 Μίμας
742 Μιμή
743 Μίμης
744 Μίμνερμος
745 Μιμνομάχη
746 Μιμνόμαχος
747 Μίνα
748 Μίνδαρος
749 Μινέρβα
750 Μίνθη
751 Μινθώ
752 Μινικίος
753 Μίννα
754 Μινουκιανός
755 Μίντι
756 Μινυάς
757 Μινύας
758 Μινώα
759 Μίνως
760 Μινώταυρος
761 Μιραν
762 Μιράντα
763 Μιρέλλα
764 Μιρένα
765 Μιριενα
766 Μίρκα
767 Μίρκο
768 Μιρλενα
769 Μίρνα
770 Μιροσλαβα
771 Μισαήλ
772 Μισγολαϊδας
773 Μισγόλας
774 Μίσδας
775 Μισέλ
776 Μίσηνος
777 Μισιέλ
778 Μισιελίν
779 Μισιρλού
780 Μίτση
781 Μίτυς
782 Μιχαήλ
783 Μιχαηλία
784 Μιχαίας
785 Μιχαίος
786 Μλάντεν
787 Μνάσα
788 Μνασαγόρας
789 Μνασάλκας
790 Μνασέας
791 Μνασίβουλος
792 Μνασιγείτων
793 Μνασιθέα
794 Μνασιθέας
795 Μνασίθοινα
796 Μνασίθοινος
797 Μνάσινος
798 Μνάσιππος
799 Μνασίων
800 Μνάσω
801 Μνάσων
802 Μνήμη
803 Μνημοσύνη
806 Μνήμων
807 Μνησαγόρας
808 Μνησαρέτη
809 Μνησάρχη
810 Μνήσαρχος
811 Μνησθέας
812 Μνησίβουλος
813 Μνησίδημος
814 Μνησίθεος
815 Μνησικλής
816 Μνησίλεως
817 Μνησίλοχος
818 Μνησιμάχη
819 Μνησίμαχος
820 Μνησιπτόλεμος
821 Μνησίς
822 Μνησίφιλος
823 Μνήσος
824 Μνήστρα
825 Μοδεράτος
826 Μοδέστα
827 Μόδεστος
828 Μοίρα
829 Μοιραι
830 Μοιριάδης
831 Μοίρις
832 Μοίριχος
833 Μοιροκλής
834 Μολίων
835 Μολίων
836 Μόλομβρος
837 Μόλος
838 Μολοσσός
839 Μολπίς
840 Μόλπις
841 Μολυβδοσκέβαστη
842 Μόλων
843 Μόνα
844 Μοναρκά
845 Μόνικα
846 Μονίκης
847 Μονίμη
848 Μόνιμος
849 Μοντάνα
850 Μοντανός
851 Μόνυχος
852 Μορέα
853 Μορία
854 Μορίν
855 Μόριχος
856 Μόρσιμος
857 Μόρσων
858 Μόρτης
859 Μόρυς
860 Μόρυχος
861 Μορφεύς
862 Μορφώ
863 Μόσχα
864 Μοσχάνθη
865 Μοσχάνθης
866 Μοσχιανή
867 Μοσχίων
868 Μοσχοβίνα
869 Μοσχοκαρφένια
870 Μόσχος
871 Μόσχω
872 Μοσχωνάς
873 Μοτύη
874 Μουεσσερ
875 Μούλιος
876 Μουράτιος
877 Μουρβετ
878 Μούσα
879 Μουσαία
880 Μουσαίος
881 Μούσος
882 Μουσώνιος
883 Μόψοπος
884 Μόψος
885 Μπάγια
886 Μπακάρ
887 Μπακαρία
888 Μπαλής
889 Μπάμπης
890 Μπαμπίνα
891 Μπάμπος
892 Μπαντούλα
893 Μπάρμπαρα
894 Μπάρον
895 Μπατζίμι
896 Μπατζιμία
897 Μπάτη
898 Μπάτης
899 Μπατίστας
900 Μπέβερλη
901 Μπέκαν
902 Μπέκας
903 Μπελεφάνης
904 Μπελίντα
905 Μπελκις
906 Μπέλος
907 Μπέμπα
908 Μπέμπης
909 Μπενάκης
910 Μπενούλα
911 Μπέσσυ
912 Μπέτυ
913 Μπηγίνα
914 Μπήλιω
915 Μπία
916 Μπιάνκα
917 Μπιλιώ
918 Μπιλκη
919 Μπογδάνα
920 Μπόγιαν
921 Μπογιάνα
922 Μπόρας
923 Μπόρις
924 Μποσγουέλ
925 Μπουζιάνα
926 Μπουλένια
927 Μπουλέντ
928 Μπουμπουλίνα
929 Μπράιαν
930 Μπριγκίτα
932 Μπρούκ
933 Μπρουνίλντα
934 Μπρούχ
935 Μυγδόνια
936 Μύγδων
937 Μύδων
938 Μύης
939 Μυία
940 Μυκαλησσός
941 Μυκηνεύς
942 Μυκήνη
943 Μύκονος
944 Μύλης
945 Μύλινος
946 Μύλιος
947 Μυλλίας
948 Μυλτώ
949 Μύνης
950 Μυράνθη
951 Μυράντα
952 Μύργιαμ
953 Μυρέλα
954 Μύρια
955 Μύριαμ
956 Μυριανθέας
957 Μυριάνθη
958 Μυριέλλα
959 Μυρίκη
960 Μύρινα
961 Μυρίνος
962 Μυρκεύς
963 Μυρλεανός
964 Μυρμηκίδης
965 Μύρμηξ
966 Μυρμιδόνη
967 Μυρμιδών
968 Μύρνα
969 Μυροβλύτισσα
970 Μυρογιάννης
971 Μυρολένα
972 Μυροφόρα
973 Μυροφόρος
974 Μύρρα
975 Μυρρίνη
976 Μυρσίλος
977 Μύρσος
978 Μυρτενή
979 Μυρτίλος
980 Μυρτίς
981 Μύρτος
982 Μυρτώεσσα
983 Μύρων
984 Μύς
985 Μύσιος
986 Μύσκελλος
987 Μύστα
988 Μύστης
989 Μύστις
990 Μύσων
991 Μύσωνας
992 Μυτιληναίος
993 Μυτιλήνη
994 Μύτων
995 Μυφελαιώτισσα
996 Μωησής
997 Μωικώ
998 Μώκια
999 Μώκιος
1000 Μώλος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία