Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μάγνα
12 Μάγνης
13 Μαγνησία
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μαδιάμ
17 Μαδύτου
18 Μαθθαίος
19 Μαθίλδη
20 Μαθιός
21 Μαθουσάλας
22 Μαία
23 Μαίας
24 Μαϊδούλφος
25 Μαίη
26 Μάϊκολ
27 Μαίμαλος
28 Μαίναλος
29 Μαινάς
30 Μάιρα
31 Μαιρηλέων
32 Μάιρος
33 Μαίσων
34 Μαίτσα
35 Μαίων
36 Μαΐωρ
37 Μακαρεύς
38 Μάκαρις
39 Μακεδόνα
40 Μακεδών
41 Μακελάρια
42 Μακή
43 Μάκης
44 Μάκιστος
45 Μακκώ
46 Μακρής
47 Μάκρις
48 Μακρόβιος
49 Μακώ
50 Μάλα
51 Μαλαίνα
52 Μάλαμας
53 Μαλαματένια
54 Μαλάχ
55 Μαλαχίας
56 Μαλβίνα
57 Μάλγις
58 Μαλγκοζάτα
59 Μαλεβή
60 Μαλελέηλ
61 Μάλης
62 Μαλησσήνη
63 Μαλθάκη
64 Μαλίς
66 Μαλλίων
67 Μάλλουσα
68 Μαλλώτης
69 Μαλός
70 Μαλοχία
71 Μαλφεθά
72 Μαλχίων
73 Μάλχος
74 Μάμα
75 Μαμαντία
76 Μάμας
77 Μαματσάκη
78 Μαμέλχθα
79 Μαμέλχθη
80 Μαμίλιος
81 Μαμίνα
82 Μαμμάριον
83 Μαμμίνος
84 Μαμύκα
85 Μαναθώ
86 Μανάνα
87 Μανασσής
88 Μάνασσης
89 Μανδαλάκη
90 Μανδροκλείδας
91 Μανδροκλής
92 Μανεδή
93 Μανέθων
94 Μανείλια
95 Μανείλιος
96 Μανείλιος
97 Μανήν
98 Μάνθα
99 Μάνθος
100 Μανία
101 Μανιάνα
102 Μανίκα
103 Μανίνα
104 Μανιώ
105 Μανοδώρα
106 Μανόδωρος
107 Μανουσία
108 Μανούσος
109 Μανταλένα
110 Μανταλένια
111 Μαντία
112 Μαντίας
113 Μαντίθεος
114 Μαντιλούσα
115 Μαντίνεια
116 Μαντινεύς
117 Μάντιος
118 Μαντόνα
119 Μαντώ
120 Μανωλίνα
121 Μάξιμη
122 Μαξιμιλιανή
123 Μαξιμιλιανός
124 Μαξιμίνος
125 Μάξιμος
126 Μαξιμώ
127 Μαουγάλδιος
128 Μάρα
129 Μαραθούσα
130 Μαραθών
131 Μαραθωνομάχος
132 Μαράνα
133 Μαρανθία
134 Μαράτα
135 Μάρβα
136 Μάρβια
137 Μάργαρης
138 Μαργαρίτα
139 Μαργαρίτης
140 Μαργεντίνη
141 Μαργέτα
142 Μαργιάννα
143 Μαργιαρένα
144 Μαργιέτα
145 Μαργιορίτσα
146 Μαργιώρα
147 Μαργιωρή
148 Μάργκαρετ
149 Μαργκώ
150 Μαρδαρία
151 Μαρδάριος
152 Μαρδικούλα
153 Μαρδίτσα
154 Μαρδοχαῖος
155 Μάρδων
156 Μαρέα
157 Μαρέβα
158 Μαρέρια
159 Μάρη
160 Μαρηλία
161 Μάρης
162 Μάρθα
163 Μαρθάς
164 Μαρία
165 Μαριαγγέλα
166 Μαριαδώρα
167 Μαριαλένα
168 Μαριαλίνα
169 Μαριάμ
170 Μαριάμνη
171 Μάριαν
172 Μαριάνα
173 Μαριάνας
174 Μαριάνδρη
175 Μαριανέτα
176 Μαριάνθη
177 Μαριανίνα
178 Μαριάννα
179 Μαριαννέτα
180 Μαριανός
181 Μαριάντα
182 Μαριάντζελα
183 Μαριαντίνα
184 Μαριαρένα
185 Μαριαστέλλα
186 Μαριβάνα
187 Μαριβέρα
188 Μαριβέτα
189 Μαριγιάννα
190 Μαριγιώτα
191 Μαριγούλα
192 Μαριδώρα
193 Μαριέλα
194 Μαριέλενα
195 Μαριελίνα
196 Μαριέλλα
197 Μαριεντίνα
198 Μαριέπη
199 Μαριετίνα
200 Μαριέττα
201 Μαριεύη
202 Μαρίζα
203 Μαριθέα
204 Μαρίκα
205 Μαρικαίτη
206 Μαρίκαλη
207 Μαρικέλλυ
208 Μαρικούλα
209 Μαριλένα
210 Μαριλένια
211 Μαριλένος
212 Μαριλέτα
213 Μαριλή
214 Μαρίλια
215 Μαριλιάννα
216 Μαριλίζα
217 Μαριλίλη
218 Μαριλίνα
219 Μαριλίς
220 Μαριλίτα
221 Μαριλίτσα
222 Μαριλού
223 Μαριλύβια
224 Μαριλυν
225 Μαριμίνα
226 Μαρίνα
227 Μαρινέλη
228 Μαρινέλλα
229 Μαρίνης
230 Μαρινία
231 Μαρίνος
232 Μαρινότα
233 Μαριόλα
234 Μαριόλγα
235 Μαριολένη
236 Μάριον
237 Μάριος
238 Μαριπάνα
239 Μάρις
240 Μαρίσα
241 Μαρισάντυ
242 Μαρίσια
243 Μαρίσμη
244 Μαρισόφη
245 Μαρίσσα
246 Μαριστάλλα
247 Μαριστέλλα
248 Μαριστέφη
249 Μαρίτα
250 Μαριτίνα
251 Μαρίων
252 Μαριωρή
253 Μαριωρή
254 Μαριώτα
255 Μαρκαντώνιος
256 Μαρκεζίνης
257 Μαρκελίνος
258 Μαρκέλλα
259 Μάρκελλος
260 Μαρκέτα
261 Μαρκέτος
262 Μαρκετούση
263 Μαρκησία
264 Μαρκήσιος
265 Μαρκία
266 Μαρκιάνα
267 Μαρκιανός
268 Μαρκίος
269 Μάρκος
270 Μαρκότ
271 Μαρλένα
272 Μαρλίνα
273 Μάρμαιρα
274 Μάρμαξ
275 Μαρμόρα
276 Μαρόλ
277 Μαρόλια
278 Μάρος
279 Μαρουθάς
280 Μάρπησσα
281 Μαρς
282 Μαρσάλιος
283 Μαρσέλλα
284 Μαρσέλλος
285 Μάρση
286 Μάρσια
287 Μαρσύας
288 Μαρτάν
289 Μάρτης
290 Μαρτίνα
291 Μαρτινιάνα
292 Μαρτίνος
293 Μαρτσελ
294 Μαρτυρία
295 Μαρτύριος
296 Μαρτυροκλής
297 Μαρτύροχος
298 Μαρψίας
299 Μάρων
300 Μαρώνεια
301 Μαρωτέσα
302 Μαστιχένια
303 Μάστορας
304 Μάστωρ
305 Μάτα
306 Ματθαίος
307 Μάτθαν
308 Ματθίλδη
309 Ματίλδα
310 Ματίλθη
311 Ματίνα
312 Ματινιώ
313 Ματούλα
314 Ματούρος
315 Ματρέας
316 Μάτρις
317 Μάτρων
318 Ματρώνα
319 Ματταθίας
320 Μάτω
321 Μαύρα
322 Μαυραγάνη
323 Μαυριανός
324 Μαυρίκα
325 Μαυρικία
326 Μαυρίκιος
327 Μαυριώτισσα
328 Μαυρομμάτα
329 Μαύρος
330 Μαυρουδής
331 Μαϋσιμάς
332 Μαχαιριώτισσα
333 Μαχαιρωμένη
334 Μαχανίδας
335 Μαχάτας
336 Μαχάων
337 Μάχη
338 Μάχια
339 Μαχμούντ
340 Μάχων
341 Μεγαίνετος
342 Μέγαιρα
343 Μεγακλείδης
344 Μεγακλεύς
345 Μεγακλής
346 Μεγακρέων
347 Μεγαλάγυρος
348 Μεγάλαρος
349 Μεγάλαρτος
350 Μεγαλοστράτη
351 Μεγαλοφάνης
352 Μεγαλόχαρη
353 Μεγαμήδη
354 Μεγαμήδης
355 Μεγάνειρα
356 Μεγαπένθης
357 Μεγάρα
358 Μεγαρεύς
359 Μεγάρη
360 Μέγαρος
361 Μέγας
362 Μεγασθένης
363 Μέγης
364 Μεγιάλιος
365 Μέγιλλα
366 Μέγιλλος
367 Μεγιστεύς
368 Μεγίστη
369 Μεγιστόνος
370 Μεδεών
371 Μεδεώνας
372 Μέδιμνος
373 Μέδοντας
374 Μεδοντιάς
375 Μεδούλη
376 Μέδουσα
377 Μεδουσανθή
378 Μέδων
379 Μέθαπος
380 Μεθάρμη
381 Μέθη
382 Μεθοδία
383 Μεθόδιος
384 Μεθυμάκης
385 Μεθυμναίος
386 Μεθώνη
387 Μειδίας
388 Μειδυλίδης
389 Μειδύλος
390 Μεικιάδης
391 Μειλανίων
392 Μείραξ
393 Μελαγχαίτης
394 Μέλαγχρος
395 Μέλαινα
396 Μελαινέας
397 Μελαινεύς
398 Μελαινη
399 Μελαμνίδας
400 Μελάμποδας
401 Μέλαμπος
402 Μελάμπους
403 Μελάμπυγος
404 Μελανεία
405 Μελανεύς
406 Μελάνθεια
407 Μελανθεύς
408 Μελανίππη
409 Μελάνιππος
410 Μελανκόμας
411 Μελάντας
412 Μελάντης
413 Μελάνωπος
414 Μέλας
415 Μελάσσιπος
416 Μελαυρώ
417 Μελαχρινή
418 Μελέαγρος
419 Μελέας
420 Μελέδημος
421 Μελενίκος
422 Μελετία
423 Μελέτιος
424 Μέλετος
425 Μελη
426 Μέλης
427 Μελησαγόρας
428 Μελήσανδρος
429 Μελησίας
430 Μελησιππιδα
431 Μελήσιππος
432 Μελία
433 Μελιάνα
434 Μελιάννα
435 Μελίβοια
436 Μελίζα
437 Μελίη
438 Μελίκα
439 Μελικέρτη
440 Μελικέρτης
441 Μελίνη
442 Μελίννα
443 Μελίνος
444 Μελιντίνα
445 Μελιξώ
446 Μέλιος
447 Μελισάνδρα
448 Μελίσανδρος
449 Μελισίας
450 Μέλισσα
451 Μελισσάνθη
452 Μελισσεύς
453 Μελισσηνή
454 Μελισσηνός
456 Μέλισσος
457 Μελισσώ
458 Μελιστάθης
459 Μελίστη
460 Μελιστίχη
461 Μελίτεια
462 Μελιτεύς
464 Μελίτη
465 Μελιτίνα
466 Μελιτίνη
467 Μελιτίνος
468 Μέλλια
469 Μελλω
470 Μέλλων
471 Μέλος
472 Μέλπεια
473 Μελπίνα
474 Μέλπις
475 Μελπίτα
476 Μελπομένη
478 Μελτίνη
479 Μέλτσια
480 Μελχιόρ
481 Μελχισεδέκ
482 Μελχίων
483 Μελώ
484 Μελωδία
485 Μέλων
486 Μέμα
487 Μεμάγγελος
488 Μεμβλίαρος
489 Μέμνια
490 Μέμνων
491 Μέμος
492 Μέμφις
493 Μέναιχμος
494 Μενακλής
495 Μενάλκης
496 Μένανδρος
497 Μενασθώ
498 Μένδρη
499 Μένδρης
500 Μενεδαίος
501 Μενέδημος
502 Μενέκαλος
503 Μενεκλείδης
504 Μένεκλης
505 Μενεκράτης
506 Μενέκωλος
507 Μενελάη
508 Μενέλαος
509 Μενελίκος
510 Μενέμαχος
511 Μενεξενος
512 Μενεξές
513 Μενεξία
514 Μενεπτόλεμος
515 Μενέσαιχμος
516 Μενεσθεύς
517 Μενεσθώ
518 Μενέστωρ
519 Μενέτωρ
520 Μενέχεος
521 Μένη
522 Μένης
523 Μένθη
524 Μένια
525 Μένιγνος
526 Μένιος
527 Μενίππη
528 Μενιππίδης
529 Μένιππος
532 Μενόδωρος
533 Μενοικεύς
534 Μενοίτιος
535 Μένος
536 Μέντζελος
537 Μέντης
538 Μεντιζη
539 Μέντωρ
540 Μένων
541 Μερβίνα
542 Μεριλένα
543 Μερκουλιάλιος
544 Μερκουρία
545 Μερκούριος
546 Μερμερεύς
547 Μέρμερος
548 Μέρμνων
549 Μερόπη
550 Μέροψ
551 Μέρσα
552 Μερσεϊντα
553 Μερσίνα
554 Μέρτα
555 Μέρτια
556 Μέρτιος
557 Μέρτος
558 Μεσαύλης
559 Μεσαύλιος
560 Μεσεής
561 Μεσημβρία
562 Μέσθλης
563 Μεσινίδης
564 Μέσιππος
565 Μέσιρος
566 Μεσομήδης
567 Μεσοσπορίτισσα
568 Μεσσαλίνα
569 Μέσσαπος
570 Μεσσήνη
571 Μεσσηνία
572 Μεσσίας
573 Μέστα
574 Μέστωρ
575 Μέταβος
576 Μεταγένης
577 Μετάλκης
578 Μεταμόρφη
579 Μετάνειρα
580 Μεταξάς
581 Μεταξία
582 Μέτοπος
583 Μέτων
584 Μετώπη
585 Μέτωπος
586 Μεχμέτ
587 Μήδεια
588 Μήδεος
589 Μηδεσικάστη
590 Μηδεσικικάστη
591 Μήδιος
592 Μήδοκος
593 Μήδος
594 Μηδοσάδης
595 Μήδων
596 Μήθυμνα
597 Μηκιονίκη
598 Μηκιστέας
599 Μηκιστεύς
600 Μηλένη
601 Μηλιά
602 Μηλίνη
603 Μήλιος
604 Μηλόβιος
605 Μηλοβόσιος
606 Μηλόβοσις
607 Μήλος
608 Μήνα
609 Μηναία
610 Μηναίος
611 Μηνάς
612 Μήνη
613 Μήνης
614 Μήνις
615 Μηνογένης
616 Μηνόδοτος
617 Μηνοδώρα
618 Μηνόδωρος
619 Μηνόδωτος
620 Μηνόκριτος
621 Μηνοφάνης
622 Μηνόφιλος
623 Μηνώ
624 Μηνώδιος
625 Μήνων
626 Μηριγένης
627 Μηριόνη
628 Μηριόνης
629 Μηρορραφής
630 Μησαίη
631 Μήστρα
632 Μήστωρ
633 Μήτα
634 Μητάκος
635 Μητιάδουσα
636 Μητιόχη
637 Μητίοχος
638 Μήτις
639 Μητίχη
640 Μήτιχος
641 Μητίων
642 Μήτρας
643 Μητρόδοτος
644 Μητρόθεμις
645 Μητρόθεμις
646 Μητρόξενος
647 Μητροβάτα
648 Μητροβάτης
649 Μητρόβιος
650 Μητρογένεια
651 Μητρογένης
652 Μητροδόξα
653 Μητρόδοξης
654 Μητροδότα
655 Μητροδώρα
656 Μητρόδωρος
657 Μητρόκλεια
658 Μητροκλής
659 Μήτρος
660 Μητροτίμη
661 Μητρούσα
662 Μητροφάνης
663 Μητροφήμη
664 Μητροφίλη
665 Μητροφών
666 Μητροφώσσα
667 Μητρόφαντος
668 Μητρόφαντος
669 Μητρόφημος
670 Μητρόφιλος
671 Μήτση
672 Μήτσος
673 Μήτων
674 Μία
675 Μιαούλης
676 Μιαραναθούσα
677 Μίδαμος
678 Μίδας
679 Μίδεια
680 Μιδείη
681 Μίθαικος
682 Μιθριδάτης
683 Μίκα
684 Μικαελένα
685 Μίκαλλος
686 Μικε
687 Μικέλης
688 Μικέλια
689 Μικέλλα
690 Μικέλλης
691 Μικές
692 Μίκης
693 Μικίνας
694 Μικιρδιτς
695 Μικίων
696 Μικκίων
697 Μίκκος
698 Μικρίνας
699 Μίκυθος
700 Μίκυλος
701 Μικώ
702 Μίκων
703 Μιλάνος
704 Μιλάντη
705 Μιλδρέδη
706 Μιλένα
707 Μίλητος
708 Μιλιάς
709 Μιλίζα
710 Μίλκα
711 Μίλος
712 Μίλτας
713 Μιλτιάδης
714 Μιλτώ
715 Μίλτων
716 Μιλύας
717 Μίλων
718 Μιλωνία
719 Μίμαντας
720 Μίμας
721 Μίμης
722 Μίμνερμος
723 Μιμνόμαχος
724 Μίνα
725 Ἀμιναδάβ
726 Μίνδαρος
727 Μινέρβα
728 Μίνθη
729 Μινθώ
730 Μινικίος
731 Μίννα
732 Μινουκιανός
733 Μίντι
734 Μινυάς
735 Μινύας
736 Μίνωα
737 Μίνωας
738 Μίνωας
739 Μίνως
740 Μινώταυρος
741 Μιραν
742 Μιράντα
743 Μιρέλλα
744 Μιρένα
745 Μιριενα
746 Μίρκα
747 Μίρκο
748 Μιρλενα
749 Μίρνα
750 Μιροσλαβα
751 Μισαήλ
752 Μισγολαϊδας
753 Μισγόλας
754 Μίσδας
755 Μισέλ
756 Μίσηνος
757 Μισιέλ
758 Μισιελίν
759 Μίτση
760 Μίτυς
761 Μιχαήλ
762 Μιχαηλία
763 Μιχαίας
764 Μιχαίος
765 Μλάντεν
766 Μνάσα
767 Μνασαγόρας
768 Μνασάλκας
769 Μνασέας
770 Μνασίβουλος
771 Μνασιγείτων
772 Μνασιθέα
773 Μνασιθέας
774 Μνάσινος
775 Μνάσιππος
776 Μνασίων
777 Μνάσων
778 Μνήμη
779 Μνημοσύνη
782 Μνήμων
783 Μνησαγόρας
784 Μνησαρέτη
785 Μνήσαρχος
786 Μνησθέας
787 Μνησίβουλος
788 Μνησίδημος
789 Μνησίθεος
790 Μνησικλής
791 Μνησίλεως
792 Μνησίλοχος
793 Μνησιμάχη
794 Μνησίμαχος
795 Μνησιπτόλεμος
796 Μνησίς
797 Μνησίφιλος
798 Μνήσος
799 Μνήστρα
800 Μοδεράτος
801 Μοδέστα
802 Μόδεστος
803 Μοίρα
804 Μοιραι
805 Μοιριάδης
806 Μοίρις
807 Μοίριχος
808 Μοιροκλής
809 Μολίας
810 Μολίων
811 Μόλομβρος
812 Μόλος
813 Μολοσσός
814 Μολπαδία
815 Μόλπη
816 Μολπία
817 Μόλπις
818 Μόλπος
819 Μολυβδοσκέβαστη
820 Μόλων
821 Μόνα
822 Μοναρκά
823 Μόνικα
824 Μονίκης
825 Μονίμη
826 Μόνιμος
827 Μοντάνα
828 Μοντανός
829 Μόνυχος
830 Μορέα
831 Μορία
832 Μορίν
833 Μόριχος
834 Μόρσιμος
835 Μόρσων
836 Μόρτης
837 Μόρυς
838 Μόρυχος
839 Μορφεύς
840 Μορφώ
841 Μόσχα
842 Μοσχιανή
843 Μοσχίων
844 Μοσχοβίνα
845 Μοσχοκαρφένια
846 Μόσχος
847 Μόσχω
848 Μοσχωνάς
849 Μοτύη
850 Μουεσσερ
851 Μούλιος
852 Μουράτιος
853 Μουρβετ
854 Μούσα
855 Μουσαίος
856 Μούσος
857 Μουσώνιος
858 Μόψοπος
859 Μόψος
860 Μπακάρ
861 Μπακαρία
862 Μπαλής
863 Μπάμπης
864 Μπαμπίνα
865 Μπάμπος
866 Μπαντούλα
867 Μπάρμπαρα
868 Μπάρον
869 Μπατζίμι
870 Μπατζιμία
871 Μπάτης
872 Μπατίστας
873 Μπέβερλη
874 Μπέκαν
875 Μπέκας
876 Μπελεφάνης
877 Μπελίντα
878 Μπελκις
879 Μπέλος
880 Μπέμπα
881 Μπέμπης
882 Μπενάκης
883 Μπενούλα
884 Μπερναντέτ
885 Μπέρναρντ
886 Μπέσσυ
887 Μπέτη
888 Μπετίνη
889 Μπέττυ
890 Μπέτυ
891 Μπηγίνα
892 Μπήλιω
893 Μπία
894 Μπιάνκα
895 Μπιλιώ
896 Μπιλκη
897 Μπογδάνα
898 Μπόγιαν
899 Μπογιάνα
900 Μποϊζίλ
901 Μπόρας
902 Μπόρις
903 Μπορίσος
904 Μπουζιάνα
905 Μπουλένια
906 Μπουλέντ
907 Μπουμπουλίνα
908 Μπράιαν
909 Μπριγκίτα
911 Μπρούκ
912 Μπρουνίλντα
913 Μπρούχ
914 Μυγδόνια
915 Μύγδων
916 Μύδων
917 Μύης
918 Μυία
919 Μυκαλησσός
920 Μυκηνεύς
921 Μυκήνη
922 Μύκονος
923 Μύλης
924 Μύλινος
925 Μύλιος
926 Μυλλίας
927 Μυλτώ
928 Μύνης
929 Μυράνθη
930 Μυράντα
931 Μύργιαμ
932 Μυρέλα
933 Μύρια
934 Μύριαμ
935 Μυριανθέας
936 Μυριάνθη
937 Μυριέλλα
938 Μυρίκη
939 Μύρινα
940 Μυρίνη
941 Μυρκεύς
942 Μυρλεανός
943 Μυρμηκίδης
944 Μύρμηξ
945 Μυρμιδόνη
946 Μυρμιδών
947 Μύρνα
948 Μυροβλύτισσα
949 Μυρογιάννης
950 Μυρολένα
951 Μυροφόρα
952 Μυροφόρος
953 Μύρρα
954 Μυρρίνη
955 Μυρσίλος
956 Μυρσίνη
957 Μύρσος
958 Μυρτενή
959 Μυρτίλος
960 Μυρτίς
961 Μύρτος
962 Μυρτώεσσα
963 Μύρων
964 Μύς
965 Μύσιος
966 Μύσκελλος
967 Μύστα
968 Μύστις
969 Μύσων
970 Μύσωνας
971 Μύτων
972 Μυφελαιώτισσα
973 Μωησής
974 Μωικώ
975 Μώκιος
976 Μώλος
977 Μωρήν
978 Μώρις
979 Μωυσής
980 Μωυσία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία