Εορτές 18 Οκτωβρίου: Άγιος Κυρμιδώλης Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαρίνος ο Γέρων Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Άγιος Γαβριήλ Άγιος Ισίδωρος Άγιος Μνάσων Άκμων Οσία Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός Όσιος Γεώργιος μάρτυρας Όσιος Θεόδωρος του Μεγάλου Σπηλαίου Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ» Όσιος Συμεών ο θαυματουργός
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μάγνα
12 Μάγνης
13 Μαγνησία
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μαδιάμ
17 Μαδύτου
18 Μαθθαίος
19 Μαθίλδη
20 Μαθιός
21 Μαθουσάλας
22 Μαία
23 Μαίας
24 Μαϊδούλφος
25 Μαίη
26 Μάϊκολ
27 Μαίμαλος
28 Μαίναλος
29 Μαινάς
30 Μαιόνιος
31 Μάιρα
32 Μαιρηλέων
33 Μάιρος
34 Μαίσων
35 Μαίτσα
36 Μαίων
37 Μαΐωρ
38 Μακαρεύς
39 Μάκαρις
40 Μακεδόνα
41 Μακεδών
42 Μακελάρια
43 Μακή
44 Μάκης
45 Μάκιστος
46 Μακκώ
47 Μακρής
48 Μάκρις
49 Μακροβία
50 Μακρόβιος
51 Μακώ
52 Μάλα
53 Μαλαίνα
54 Μάλαμας
55 Μαλαματένια
56 Μαλάχ
57 Μαλαχίας
58 Μαλβίνα
59 Μάλγις
60 Μαλγκοζάτα
61 Μαλεβή
62 Μαλελέηλ
63 Μάλης
64 Μαλησσήνη
65 Μαλθάκη
66 Μαλίς
68 Μαλλίων
69 Μάλλουσα
70 Μαλλώτης
71 Μάλος
73 Μαλοχία
74 Μαλφεθά
75 Μαλχίων
76 Μάλχος
77 Μάμα
78 Μαμαντία
79 Μάμας
80 Μαματσάκη
81 Μαμέλχθα
82 Μαμίλιος
83 Μαμίνα
84 Μαμμάριον
85 Μαμμίνος
86 Μαμύκα
87 Μαναθώ
88 Μανάνα
89 Μανασσής
90 Μάνασσης
91 Μανδαλάκη
92 Μανδροκλείδας
93 Μανδροκλής
94 Μανεδή
95 Μανέθων
96 Μανείλια
97 Μανείλιος
98 Μανείλιος
99 Μανήν
100 Μάνθα
101 Μάνθος
102 Μανία
103 Μανιάνα
104 Μανίκα
105 Μανίνα
106 Μανιώ
107 Μανοδώρα
108 Μανόδωρος
109 Μανουσία
110 Μανούσος
111 Μανταλένα
112 Μανταλένια
113 Μαντία
114 Μαντίας
115 Μαντίθεος
116 Μαντιλούσα
117 Μαντίνεια
118 Μαντινεύς
119 Μάντιος
120 Μαντόνα
121 Μαντώ
122 Μανωλίνα
123 Μάξιμη
124 Μαξιμιλιανή
125 Μαξιμιλιανός
126 Μάξιμος
127 Μαξιμώ
128 Μαουγάλδιος
129 Μάρα
130 Μαραθούσα
131 Μαραθών
132 Μαραθωνομάχος
133 Μαράνα
134 Μαρανθία
135 Μαράτα
136 Μάρβα
137 Μάρβια
138 Μάργαρης
139 Μαργαρίτα
140 Μαργαρίτης
141 Μαργεντίνη
142 Μαργέτα
143 Μαργιάννα
144 Μαργιαρένα
145 Μαργιέτα
146 Μαργιορίτσα
147 Μαργιώρα
148 Μαργιωρή
149 Μάργκαρετ
150 Μαργκώ
151 Μαρδαρία
152 Μαρδάριος
153 Μαρδικούλα
154 Μαρδίτσα
155 Μαρδοχαῖος
156 Μάρδων
157 Μαρέα
158 Μαρέβα
159 Μαρέρια
160 Μάρη
161 Μαρηλία
162 Μάρης
163 Μάρθα
164 Μαρθάς
165 Μαρία
166 Μαριαγγέλα
167 Μαριαδώρα
168 Μαριαλένα
169 Μαριαλίνα
170 Μαριάμ
171 Μαριάμνη
172 Μάριαν
173 Μαριάνα
174 Μαριάνας
175 Μαριάνδρη
176 Μαριανέτα
177 Μαριάνθη
178 Μαριανίνα
179 Μαριάννα
180 Μαριαννέτα
181 Μαριανός
182 Μαριάντα
183 Μαριάντζελα
184 Μαριαντίνα
185 Μαριαρένα
186 Μαριαστέλλα
187 Μαριβάνα
188 Μαριβέρα
189 Μαριβέτα
190 Μαριγιάννα
191 Μαριγιώτα
192 Μαριγούλα
193 Μαριδώρα
194 Μαριέλα
195 Μαριέλενα
196 Μαριελίνα
197 Μαριέλλα
198 Μαριεντίνα
199 Μαριέπη
200 Μαριετίνα
201 Μαριέττα
202 Μαριεύη
203 Μαρίζα
204 Μαριθέα
205 Μαρίκα
206 Μαρικαίτη
207 Μαρίκαλη
208 Μαρικέλλυ
209 Μαρικούλα
210 Μαριλένα
211 Μαριλένια
212 Μαριλένος
213 Μαριλέτα
214 Μαριλή
215 Μαρίλια
216 Μαριλιάννα
217 Μαριλίζα
218 Μαριλίλη
219 Μαριλίνα
220 Μαριλίς
221 Μαριλίτα
222 Μαριλίτσα
223 Μαριλού
224 Μαριλύβια
225 Μαριλυν
226 Μαριμίνα
227 Μαρίνα
228 Μαρινέλη
229 Μαρινέλλα
230 Μαρίνης
231 Μαρινία
232 Μαρίνος
233 Μαρινότα
234 Μαριόλα
235 Μαριόλγα
236 Μαριολένη
237 Μάριον
238 Μάριος
239 Μαριπάνα
240 Μάρις
241 Μαρίσα
242 Μαρισάντυ
243 Μαρίσια
244 Μαρίσμη
245 Μαρισόφη
246 Μαρίσσα
247 Μαριστάλλα
248 Μαριστέλλα
249 Μαριστέφη
250 Μαρίτα
251 Μαριτίνα
252 Μαρίων
253 Μαριωρή
254 Μαριωρή
255 Μαριώτα
256 Μαρκαντώνιος
257 Μαρκεζίνης
258 Μαρκελίνος
259 Μαρκέλλα
260 Μάρκελλος
261 Μαρκέτα
262 Μαρκέτος
263 Μαρκετούση
264 Μαρκησία
265 Μαρκήσιος
266 Μαρκία
267 Μαρκιάνα
268 Μαρκιανός
269 Μαρκίος
270 Μάρκος
271 Μαρκότ
272 Μαρλένα
273 Μαρλίνα
274 Μάρμαιρα
275 Μάρμαξ
276 Μαρμόρα
277 Μαρόλ
278 Μαρόλια
279 Μάρος
280 Μαρουθάς
281 Μάρπησσα
282 Μαρς
283 Μαρσάλιος
284 Μαρσέλλα
285 Μαρσέλλος
286 Μάρση
287 Μάρσια
288 Μαρσύας
289 Μαρτάν
290 Μάρτης
291 Μαρτίνα
292 Μαρτινιάνα
293 Μαρτίνος
294 Μαρτσελ
295 Μαρτυρία
296 Μαρτύριος
297 Μαρτυροκλής
298 Μαρτύροχος
299 Μαρψίας
300 Μάρων
301 Μαρώνεια
302 Μαρωνίς
303 Μαρωτέσα
304 Μαστιχένια
305 Μάστορας
306 Μάστωρ
307 Μάτα
308 Ματθαίος
309 Μάτθαν
310 Ματθίλδη
311 Ματίλδα
312 Ματίλθη
313 Ματίνα
314 Ματινιώ
315 Ματούλα
316 Ματούρος
317 Ματρέας
318 Μάτρις
319 Μάτρων
320 Ματρώνα
321 Ματταθίας
322 Μάτω
323 Μαύρα
324 Μαυραγάνη
325 Μαυριανός
326 Μαυρίκα
327 Μαυρικία
328 Μαυρίκιος
329 Μαυριώτισσα
330 Μαυρομμάτα
331 Μαύρος
332 Μαυρουδής
333 Μαϋσιμάς
334 Μαχαιριώτισσα
335 Μαχαιρωμένη
336 Μαχανίδας
337 Μαχάτας
338 Μαχάων
339 Μάχη
340 Μάχια
341 Μαχμούντ
342 Μάχων
343 Μεγαίνετος
344 Μέγαιρα
345 Μεγακλείδης
346 Μεγακλεύς
347 Μεγακλής
348 Μεγακρέων
349 Μεγαλάγυρος
350 Μεγάλαρος
351 Μεγάλαρτος
352 Μεγαλοστράτη
353 Μεγαλοφάνης
354 Μεγαλόχαρη
355 Μεγαμήδη
356 Μεγαμήδης
357 Μεγάνειρα
358 Μεγαπένθης
359 Μεγάρα
360 Μεγαρεύς
361 Μεγάρη
362 Μέγαρος
363 Μέγας
364 Μεγασθένης
365 Μέγης
366 Μεγιάλιος
367 Μέγιλλα
368 Μέγιλλος
369 Μεγιστεύς
370 Μεγίστη
371 Μεγιστόνος
372 Μεδεών
373 Μεδεώνας
374 Μεδίμνη
375 Μέδιμνος
376 Μέδοντας
377 Μεδοντιάς
378 Μεδούλη
379 Μέδουσα
380 Μεδουσανθή
381 Μέδων
382 Μέθαπος
383 Μεθάρμη
384 Μέθη
385 Μεθοδία
386 Μεθόδιος
387 Μεθυμάκης
388 Μεθυμναίος
389 Μεθώνη
390 Μειδίας
391 Μειδυλίδης
392 Μειδύλος
393 Μεικιάδης
394 Μειλανίων
395 Μείραξ
396 Μελαγχαίτης
397 Μέλαγχρος
398 Μέλαινα
399 Μελαινέας
400 Μελαινεύς
401 Μελαινη
402 Μελαμνίδας
403 Μελάμποδας
404 Μέλαμπος
405 Μελάμπους
406 Μελάμπυγος
407 Μελανεία
408 Μελανεύς
409 Μελάνη
410 Μελάνθεια
411 Μελανθεύς
412 Μελανίππη
413 Μελάνιππος
414 Μελανκόμας
415 Μελάντας
416 Μελάντης
417 Μελάνωπος
418 Μέλας
419 Μελάσσιπος
420 Μελαυρώ
421 Μελαχρινή
422 Μελέαγρος
423 Μελέας
424 Μελέδημος
425 Μελενίκος
426 Μελετία
427 Μελέτιος
428 Μέλετος
429 Μελη
430 Μέλης
431 Μελησαγόρας
432 Μελήσανδρος
433 Μελησίας
434 Μελησιππιδα
435 Μελήσιππος
436 Μελία
437 Μελιάνα
438 Μελιάννα
439 Μελίβοια
440 Μελίζα
441 Μελίη
442 Μελίκα
443 Μελικέρτη
444 Μελικέρτης
445 Μελίνη
446 Μελίννα
447 Μελίνος
448 Μελιντίνα
449 Μελιξώ
450 Μέλιος
451 Μελισάνδρα
452 Μελίσανδρος
453 Μελισίας
454 Μέλισσα
455 Μελισσάνθη
456 Μελισσεύς
457 Μελισσηνή
458 Μελισσηνός
460 Μέλισσος
461 Μελισσώ
462 Μελιστάθης
463 Μελίστη
464 Μελιστίχη
465 Μελίτεια
466 Μελιτεύς
468 Μελιτίνα
469 Μελιτίνη
470 Μελιτίνος
471 Μέλλια
472 Μελλω
473 Μέλλων
474 Μέλος
475 Μέλπεια
476 Μελπίνα
477 Μέλπις
478 Μελπίτα
479 Μελπομένη
481 Μελτίνη
482 Μέλτσια
483 Μελχιόρ
484 Μελχισεδέκ
485 Μελχίων
486 Μελώ
487 Μελωδία
488 Μέλων
489 Μέμα
490 Μεμάγγελος
491 Μεμβλίαρος
492 Μέμνια
493 Μέμνων
494 Μέμος
495 Μέμφις
496 Μέναιχμος
497 Μενακλής
498 Μενάλκης
499 Μένανδρος
500 Μενασθώ
501 Μένδρη
502 Μένδρης
503 Μενεδαίος
504 Μενέδημος
505 Μενέθοινα
506 Μενέκαλος
507 Μενεκλείδης
508 Μένεκλης
509 Μενεκράτης
510 Μενέκωλος
511 Μενελάη
512 Μενέλαος
513 Μενελίκος
514 Μενέμαχος
515 Μενεξενος
516 Μενεξές
517 Μενεξία
518 Μενεπτόλεμος
519 Μενέσαιχμος
520 Μενεσθεύς
521 Μενεσθώ
522 Μενέστωρ
523 Μενέτωρ
524 Μενέχεος
525 Μένη
526 Μένης
527 Μένθη
528 Μενέθοινος
529 Μένια
530 Μένιγνος
531 Μένιος
532 Μενίππη
533 Μενιππίδης
534 Μένιππος
537 Μενόδωρος
538 Μενοικεύς
539 Μένοινις
540 Μενοίτιος
541 Μένος
542 Μέντζελος
543 Μέντης
544 Μεντιζη
545 Μέντωρ
546 Μένων
547 Μερβίνα
548 Μεριλένα
549 Μερκουλιάλιος
550 Μερκουρία
551 Μερκούριος
552 Μερμερεύς
553 Μέρμερος
554 Μέρμνων
555 Μερόπη
556 Μέροψ
557 Μέρσα
558 Μερσεϊντα
559 Μερσίνα
560 Μέρτα
561 Μέρτια
562 Μέρτιος
563 Μέρτος
564 Μεσαύλης
565 Μεσαύλιος
566 Μεσεής
567 Μεσημβρία
568 Μέσθλης
569 Μεσινίδης
570 Μέσιππος
571 Μέσιρος
572 Μεσομήδης
573 Μεσοσπορίτισσα
574 Μεσσαλίνα
575 Μέσσαπος
576 Μεσσήνη
577 Μεσσηνία
578 Μεσσίας
579 Μέστα
580 Μέστωρ
581 Μέταβος
582 Μεταγένης
583 Μετάλκης
584 Μεταμόρφη
585 Μετάνειρα
586 Μεταξάς
587 Μεταξία
588 Μέτοπος
589 Μέτων
590 Μετώπη
591 Μέτωπος
592 Μεχμέτ
593 Μήδεια
594 Μήδεος
595 Μηδεσικάστη
596 Μηδεσικικάστη
597 Μήδιος
598 Μήδοκος
599 Μήδος
600 Μηδοσάδης
601 Μήδων
602 Μήθυμνα
603 Μηκιονίκη
604 Μηκιστέας
605 Μηκιστεύς
606 Μηλένη
607 Μηλιά
608 Μηλίνη
609 Μήλιος
610 Μηλόβιος
611 Μηλοβόσιος
612 Μηλόβοσις
613 Μήλος
614 Μήνα
615 Μηναία
616 Μηναίος
617 Μηνάς
618 Μήνη
619 Μήνης
620 Μήνις
621 Μηνογένης
622 Μηνόδοτος
623 Μηνοδώρα
624 Μηνόδωρος
625 Μηνόδωτος
626 Μηνόκριτος
627 Μηνοφάνης
628 Μηνόφιλος
629 Μηνώ
630 Μηνώδιος
631 Μήνων
632 Μηριγένης
633 Μηριόνη
634 Μηριόνης
635 Μηρορραφής
636 Μησαίη
637 Μήστρα
638 Μήστωρ
639 Μήτα
640 Μητάκος
641 Μητιάδουσα
642 Μητιόχη
643 Μητίοχος
644 Μήτις
645 Μητίχη
646 Μήτιχος
647 Μητίων
648 Μήτρας
649 Μητρόδοτος
650 Μητρόθεμις
651 Μητρόθεμις
652 Μητρόξενος
653 Μητροβάτα
654 Μητροβάτης
655 Μητρόβιος
656 Μητρογένεια
657 Μητρογένης
658 Μητροδόξα
659 Μητρόδοξης
660 Μητροδότα
661 Μητροδώρα
662 Μητρόδωρος
663 Μητρόκλεια
664 Μητροκλής
665 Μήτρος
666 Μητροτίμη
667 Μητρούσα
668 Μητροφάνης
669 Μητροφήμη
670 Μητροφίλη
671 Μητροφών
672 Μητροφώσσα
673 Μητρόφαντος
674 Μητρόφαντος
675 Μητρόφημος
676 Μητρόφιλος
677 Μήτση
678 Μήτσος
679 Μήτων
680 Μία
681 Μιαούλης
682 Μιαραναθούσα
683 Μίδαμος
684 Μίδας
685 Μίδεια
686 Μιδείη
687 Μίθαικος
688 Μιθριδάτης
689 Μίκα
690 Μικαελένα
691 Μίκαλλος
692 Μικε
693 Μικέλης
694 Μικέλια
695 Μικέλλα
696 Μικέλλης
697 Μικές
698 Μίκης
699 Μικίνας
700 Μικιρδιτς
701 Μικίων
702 Μικκίων
703 Μίκκος
704 Μικρίνας
705 Μίκυθος
706 Μίκυλος
707 Μικώ
708 Μίκων
709 Μιλάνος
710 Μιλάντη
711 Μιλδρέδη
712 Μιλένα
713 Μίλητος
714 Μιλιάς
715 Μιλίζα
716 Μίλκα
717 Μίλος
718 Μίλτας
719 Μιλτιάδης
720 Μιλτώ
721 Μίλτων
722 Μιλύας
723 Μίλων
724 Μιλωνία
725 Μίμαντας
726 Μίμας
727 Μίμης
728 Μίμνερμος
729 Μιμνόμαχος
730 Μίνα
731 Ἀμιναδάβ
732 Μίνδαρος
733 Μινέρβα
734 Μίνθη
735 Μινθώ
736 Μινικίος
737 Μίννα
738 Μινουκιανός
739 Μίντι
740 Μινυάς
741 Μινύας
742 Μίνωα
743 Μίνωας
744 Μίνωας
745 Μίνως
746 Μινώταυρος
747 Μιραν
748 Μιράντα
749 Μιρέλλα
750 Μιρένα
751 Μιριενα
752 Μίρκα
753 Μίρκο
754 Μιρλενα
755 Μίρνα
756 Μιροσλαβα
757 Μισαήλ
758 Μισγολαϊδας
759 Μισγόλας
760 Μίσδας
761 Μισέλ
762 Μίσηνος
763 Μισιέλ
764 Μισιελίν
765 Μίτση
766 Μίτυς
767 Μιχαήλ
768 Μιχαηλία
769 Μιχαίας
770 Μιχαίος
771 Μλάντεν
772 Μνάσα
773 Μνασαγόρας
774 Μνασάλκας
775 Μνασέας
776 Μνασίβουλος
777 Μνασιγείτων
778 Μνασιθέα
779 Μνασιθέας
780 Μνασίθοινα
781 Μνασίθοινος
782 Μνάσινος
783 Μνάσιππος
784 Μνασίων
785 Μνάσων
786 Μνήμη
787 Μνημοσύνη
790 Μνήμων
791 Μνησαγόρας
792 Μνησαρέτη
793 Μνήσαρχος
794 Μνησθέας
795 Μνησίβουλος
796 Μνησίδημος
797 Μνησίθεος
798 Μνησικλής
799 Μνησίλεως
800 Μνησίλοχος
801 Μνησιμάχη
802 Μνησίμαχος
803 Μνησιπτόλεμος
804 Μνησίς
805 Μνησίφιλος
806 Μνήσος
807 Μνήστρα
808 Μοδεράτος
809 Μοδέστα
810 Μόδεστος
811 Μοίρα
812 Μοιραι
813 Μοιριάδης
814 Μοίρις
815 Μοίριχος
816 Μοιροκλής
817 Μολίας
818 Μολίων
819 Μόλομβρος
820 Μόλος
821 Μολοσσός
822 Μολπαδία
823 Μόλπη
824 Μολπία
825 Μόλπις
826 Μόλπος
827 Μολυβδοσκέβαστη
828 Μόλων
829 Μόνα
830 Μοναρκά
831 Μόνικα
832 Μονίκης
833 Μονίμη
834 Μόνιμος
835 Μοντάνα
836 Μοντανός
837 Μόνυχος
838 Μορέα
839 Μορία
840 Μορίν
841 Μόριχος
842 Μόρσιμος
843 Μόρσων
844 Μόρτης
845 Μόρυς
846 Μόρυχος
847 Μορφεύς
848 Μορφώ
849 Μόσχα
850 Μοσχιανή
851 Μοσχίων
852 Μοσχοβίνα
853 Μοσχοκαρφένια
854 Μόσχος
855 Μόσχω
856 Μοσχωνάς
857 Μοτύη
858 Μουεσσερ
859 Μούλιος
860 Μουράτιος
861 Μουρβετ
862 Μούσα
863 Μουσαίος
864 Μούσος
865 Μουσώνιος
866 Μόψοπος
867 Μόψος
868 Μπακάρ
869 Μπακαρία
870 Μπαλής
871 Μπάμπης
872 Μπαμπίνα
873 Μπάμπος
874 Μπαντούλα
875 Μπάρμπαρα
876 Μπάρον
877 Μπατζίμι
878 Μπατζιμία
879 Μπάτης
880 Μπατίστας
881 Μπέβερλη
882 Μπέκαν
883 Μπέκας
884 Μπελεφάνης
885 Μπελίντα
886 Μπελκις
887 Μπέλος
888 Μπέμπα
889 Μπέμπης
890 Μπενάκης
891 Μπενούλα
892 Μπερναντέτ
893 Μπέρναρντ
894 Μπέσσυ
895 Μπέτη
896 Μπετίνη
897 Μπέττυ
898 Μπέτυ
899 Μπηγίνα
900 Μπήλιω
901 Μπία
902 Μπιάνκα
903 Μπιλιώ
904 Μπιλκη
905 Μπογδάνα
906 Μπόγιαν
907 Μπογιάνα
908 Μποϊζίλ
909 Μπόρας
910 Μπόρις
911 Μπορίσος
912 Μπουζιάνα
913 Μπουλένια
914 Μπουλέντ
915 Μπουμπουλίνα
916 Μπράιαν
917 Μπριγκίτα
919 Μπρούκ
920 Μπρουνίλντα
921 Μπρούχ
922 Μυγδόνια
923 Μύγδων
924 Μύδων
925 Μύης
926 Μυία
927 Μυκαλησσός
928 Μυκηνεύς
929 Μυκήνη
930 Μύκονος
931 Μύλης
932 Μύλινος
933 Μύλιος
934 Μυλλίας
935 Μυλτώ
936 Μύνης
937 Μυράνθη
938 Μυράντα
939 Μύργιαμ
940 Μυρέλα
941 Μύρια
942 Μύριαμ
943 Μυριανθέας
944 Μυριάνθη
945 Μυριέλλα
946 Μυρίκη
947 Μύρινα
948 Μυρίνη
949 Μυρκεύς
950 Μυρλεανός
951 Μυρμηκίδης
952 Μύρμηξ
953 Μυρμιδόνη
954 Μυρμιδών
955 Μύρνα
956 Μυροβλύτισσα
957 Μυρογιάννης
958 Μυρολένα
959 Μυροφόρα
960 Μυροφόρος
961 Μύρρα
962 Μυρρίνη
963 Μυρσίλος
964 Μύρσος
965 Μυρτενή
966 Μυρτίλος
967 Μυρτίς
968 Μύρτος
969 Μυρτώεσσα
970 Μύρων
971 Μύς
972 Μύσιος
973 Μύσκελλος
974 Μύστα
975 Μύστις
976 Μύσων
977 Μύσωνας
978 Μύτων
979 Μυφελαιώτισσα
980 Μωησής
981 Μωικώ
982 Μώκιος
983 Μώλος
984 Μωρήν
985 Μώρις
986 Μωυσής
987 Μωυσία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία