Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μάγνα
12 Μάγνης
13 Μαγνησία
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μαδιάμ
17 Μαδύτου
18 Μαθθαίος
19 Μαθίλδη
20 Μαθιός
21 Μαθουσάλας
22 Μαία
23 Μαιάς
24 Μαίας
25 Μαϊδούλφος
26 Μαίη
27 Μάϊκολ
28 Μαίμαλος
29 Μαίναλος
30 Μαινάς
31 Μάιρα
32 Μαιρηλέων
33 Μάιρος
34 Μαίσων
35 Μαίτσα
36 Μαίων
37 Μαΐωρ
38 Μακαρεύς
39 Μάκαρις
40 Μακεδόνα
41 Μακεδών
42 Μακελάρια
43 Μακή
44 Μάκης
45 Μάκιστος
46 Μακκώ
47 Μακρής
48 Μακρίνα
51 Μακρίνη
52 Μάκρις
53 Μακρόβιος
54 Μακώ
55 Μάλα
56 Μαλαίνα
57 Μάλαμας
58 Μαλαματένια
59 Μαλάχ
60 Μαλαχίας
61 Μαλβίνα
62 Μάλγις
63 Μαλγκοζάτα
64 Μαλεβή
65 Μαλελέηλ
66 Μάλης
67 Μαλησσήνη
68 Μαλθάκη
69 Μαλίς
70 Μαλλίων
71 Μάλλουσα
72 Μαλλώτης
73 Μαλός
74 Μαλοχία
75 Μαλφεθά
76 Μαλχίων
77 Μάλχος
78 Μάμα
79 Μαμαντία
80 Μάμας
81 Μαματσάκη
82 Μαμέλχθα
83 Μαμέλχθη
84 Μαμίλιος
85 Μαμίνα
86 Μαμμάριον
87 Μαμμίνος
88 Μαμύκα
89 Μαναθώ
90 Μανάνα
91 Μανασσής
92 Μάνασσης
93 Μανδαλάκη
94 Μανδροκλείδας
95 Μανδροκλής
96 Μανεδή
97 Μανέθων
98 Μανήν
99 Μάνθα
100 Μάνθος
101 Μανία
102 Μανιάνα
103 Μανίκα
104 Μανίνα
105 Μανιώ
106 Μανουσία
107 Μανούσος
108 Μανταλένα
109 Μανταλένια
110 Μαντία
111 Μαντίας
112 Μαντίθεος
113 Μαντιλούσα
114 Μαντίνεια
115 Μαντινεύς
116 Μάντιος
117 Μαντόνα
118 Μαντώ
119 Μανωλίνα
120 Μάξιμη
121 Μαξιμιλιανή
122 Μαξιμιλιανός
123 Μαξιμίνος
124 Μάξιμος
125 Μαξιμώ
126 Μαουγάλδιος
127 Μάρα
128 Μαραθούσα
129 Μαραθών
130 Μαραθωνομάχος
131 Μαράνα
132 Μαρανθία
133 Μαράτα
134 Μάρβα
135 Μάρβια
136 Μάργαρης
137 Μαργαρίτα
138 Μαργαρίτης
139 Μαργεντίνη
140 Μαργέτα
141 Μαργιάννα
142 Μαργιαρένα
143 Μαργιέτα
144 Μαργιορίτσα
145 Μαργιώρα
146 Μαργιωρή
147 Μάργκαρετ
148 Μαργκώ
149 Μαρδαρία
150 Μαρδάριος
151 Μαρδικούλα
152 Μαρδίτσα
153 Μαρδοχαῖος
154 Μάρδων
155 Μαρέα
156 Μαρέβα
157 Μαρέρια
158 Μάρη
159 Μαρηλία
160 Μάρης
161 Μάρθα
162 Μαρία
163 Μαριαγγέλα
164 Μαριαλένα
165 Μαριαλίνα
166 Μαριάμ
167 Μαριάμνη
168 Μάριαν
169 Μαριάνα
170 Μαριάνας
171 Μαριάνδρη
172 Μαριανέτα
173 Μαριάνθη
174 Μαριανίνα
175 Μαριάννα
176 Μαριαννέτα
177 Μαριανός
178 Μαριάντα
179 Μαριάντζελα
180 Μαριαντίνα
181 Μαριαρένα
182 Μαριαστέλλα
183 Μαριβάνα
184 Μαριβέρα
185 Μαριβέτα
186 Μαριγιάννα
187 Μαριγιώτα
188 Μαριγούλα
189 Μαριδώρα
190 Μαριέλα
191 Μαριέλενα
192 Μαριελίνα
193 Μαριέλλα
194 Μαριεντίνα
195 Μαριέπη
196 Μαριετίνα
197 Μαριέττα
198 Μαριεύη
199 Μαρίζα
200 Μαριθέα
201 Μαρίκα
202 Μαρικαίτη
203 Μαρίκαλη
204 Μαρικέλλυ
205 Μαρικούλα
206 Μαριλένα
207 Μαριλένια
208 Μαριλέτα
209 Μαριλή
210 Μαρίλια
211 Μαριλιάννα
212 Μαριλίζα
213 Μαριλίλη
214 Μαριλίνα
215 Μαριλίς
216 Μαριλίτα
217 Μαριλίτσα
218 Μαριλού
219 Μαριλύβια
220 Μαριλυν
221 Μαριμίνα
222 Μαρίνα
223 Μαρινέλη
224 Μαρινέλλα
225 Μαρίνης
226 Μαρινία
227 Μαρίνος
228 Μαρινότα
229 Μαριόλα
230 Μαριόλγα
231 Μαριολένη
232 Μάριον
233 Μάριος
234 Μαριπάνα
235 Μάρις
236 Μαρίσα
237 Μαρισάντυ
238 Μαρίσια
239 Μαρίσμη
240 Μαρισόφη
241 Μαρίσσα
242 Μαριστάλλα
243 Μαριστέλλα
244 Μαριστέφη
245 Μαρίτα
246 Μαριτίνα
247 Μαρίων
248 Μαριωρή
249 Μαριωρή
250 Μαριώτα
251 Μαρκαντώνιος
252 Μαρκεζίνης
253 Μαρκελίνος
254 Μαρκέλλα
255 Μάρκελλος
256 Μαρκέτα
257 Μαρκέτος
258 Μαρκετούση
259 Μαρκεττού
260 Μαρκησία
261 Μαρκήσιος
262 Μαρκία
263 Μαρκιάνα
264 Μαρκιανός
265 Μαρκίος
266 Μάρκος
267 Μαρκότ
268 Μαρλένα
269 Μαρλίνα
270 Μάρμαιρα
271 Μάρμαξ
272 Μαρμόρα
273 Μαρόλ
274 Μαρόλια
275 Μάρος
276 Μαρουθάς
277 Μάρπησσα
278 Μαρς
279 Μαρσάλιος
280 Μαρσέλλα
281 Μαρσέλλος
282 Μάρση
283 Μάρσια
284 Μαρσύας
285 Μαρτάν
286 Μάρτης
287 Μαρτίνα
288 Μαρτινιάνα
289 Μαρτίνος
290 Μαρτσελ
291 Μαρτυρία
292 Μαρτύριος
293 Μαρτυροκλής
294 Μαρτύροχος
295 Μαρψίας
296 Μάρων
297 Μαρώνεια
298 Μαρωτέσα
299 Μαστιχένια
300 Μάστορας
301 Μάστωρ
302 Μάτα
303 Ματθαίος
304 Μάτθαν
305 Ματθίλδη
306 Ματίλδα
307 Ματίλθη
308 Ματίνα
309 Ματινιώ
310 Ματούλα
311 Ματούρος
312 Ματρέας
313 Μάτρις
314 Μάτρων
315 Ματρώνα
316 Ματταθίας
317 Μάτω
318 Μαύρα
319 Μαυραγάνη
320 Μαυριανός
321 Μαυρίκα
322 Μαυρικία
323 Μαυρίκιος
324 Μαυριώτισσα
325 Μαυρομμάτα
326 Μαύρος
327 Μαυρουδής
328 Μαϋσιμάς
329 Μαχαιριώτισσα
330 Μαχαιρωμένη
331 Μαχανίδας
332 Μαχάτας
333 Μαχάων
334 Μάχη
335 Μάχια
336 Μαχμούντ
337 Μάχων
338 Μεγαίνετος
339 Μέγαιρα
340 Μεγακλείδης
341 Μεγακλεύς
342 Μεγακλής
343 Μεγακρέων
344 Μεγαλάγυρος
345 Μεγάλαρος
346 Μεγάλαρτος
347 Μεγαλοστράτη
348 Μεγαλοφάνης
349 Μεγαλόχαρη
350 Μεγαμήδη
351 Μεγαμήδης
352 Μεγάνειρα
353 Μεγαπένθης
354 Μεγάρα
355 Μεγαρεύς
356 Μεγάρη
357 Μέγαρος
358 Μέγας
359 Μεγασθένης
360 Μέγης
361 Μεγιάλιος
362 Μέγιλλα
363 Μέγιλλος
364 Μεγιστεύς
365 Μεγίστη
366 Μεγιστόνος
367 Μεδεών
368 Μεδεώνας
369 Μέδιμνος
370 Μέδοντας
371 Μεδοντιάς
372 Μεδούλη
373 Μέδουσα
374 Μεδουσανθή
375 Μέδων
376 Μέθαπος
377 Μεθάρμη
378 Μέθη
379 Μεθοδία
380 Μεθόδιος
381 Μεθυμάκης
382 Μεθυμναίος
383 Μεθώνη
384 Μειδίας
385 Μειδυλίδης
386 Μειδύλος
387 Μεικιάδης
388 Μειλανίων
389 Μείραξ
390 Μελαγχαίτης
391 Μέλαγχρος
392 Μέλαινα
393 Μελαινέας
394 Μελαινεύς
395 Μελαινη
396 Μελαμνίδας
397 Μελάμποδας
398 Μέλαμπος
399 Μελάμπους
400 Μέλαμπους
401 Μελάμπυγος
402 Μελανεία
403 Μελανεύς
404 Μελάνθεια
405 Μελανθεύς
406 Μελανίππη
407 Μελανιππίδης
408 Μελάνιππος
409 Μελανκόμας
410 Μελάντας
411 Μελάντης
412 Μελάνωπος
413 Μέλας
414 Μελάσσιπος
415 Μελαυρώ
416 Μελαχρινή
417 Μελέαγρος
418 Μελέας
419 Μελέδημος
420 Μελενίκος
421 Μελετία
422 Μελέτιος
423 Μέλετος
424 Μελη
425 Μέλης
426 Μελησαγόρας
427 Μελήσανδρος
428 Μελησίας
429 Μελησιππιδα
430 Μελήσιππος
431 Μελία
432 Μελιάνα
433 Μελιάννα
434 Μελίβοια
435 Μελίζα
436 Μελίη
437 Μελίκα
438 Μελικέρτη
439 Μελικέρτης
440 Μελίνη
441 Μελίννα
442 Μελίνος
443 Μελιντίνα
444 Μελιξώ
445 Μέλιος
446 Μελισάνδρα
447 Μελίσανδρος
448 Μελισίας
449 Μέλισσα
450 Μελισσάνθη
451 Μελισσεύς
452 Μελισσηνή
453 Μελισσηνός
455 Μέλισσος
456 Μελισσώ
457 Μελιστάθης
458 Μελίστη
459 Μελιστίχη
460 Μελίτεια
461 Μελιτεύς
463 Μελίτη
464 Μελιτίνα
465 Μελιτίνη
466 Μελιτίνος
467 Μέλλια
468 Μελλω
469 Μέλλων
470 Μέλος
471 Μέλπεια
472 Μελπίνα
473 Μέλπις
474 Μελπίτα
475 Μελπομένη
477 Μελτίνη
478 Μέλτσια
479 Μελχιόρ
480 Μελχισεδέκ
481 Μελχίων
482 Μελώ
483 Μελωδία
484 Μέλων
485 Μέμα
486 Μεμάγγελος
487 Μεμβλίαρος
488 Μέμνια
489 Μέμνων
490 Μέμος
491 Μέμφις
492 Μέναιχμος
493 Μενακλής
494 Μενάλκης
495 Μένανδρος
496 Μενασθώ
497 Μένδρη
498 Μένδρης
499 Μενεδαίος
500 Μενέδημος
501 Μενέκαλος
502 Μενεκλείδης
503 Μένεκλης
504 Μενεκράτης
505 Μενέκωλος
506 Μενελάη
507 Μενέλαος
508 Μενελίκος
509 Μενέμαχος
510 Μενεξενος
511 Μενεξές
512 Μενεξία
513 Μενεπτόλεμος
514 Μενέσαιχμος
515 Μενεσθεύς
516 Μενεσθώ
517 Μενέστωρ
518 Μενέτωρ
519 Μενέχεος
520 Μένη
521 Μένης
522 Μένθη
523 Μένια
524 Μένιγνος
525 Μένιος
526 Μενίππη
527 Μενιππίδης
528 Μένιππος
531 Μενόδωρος
532 Μενοικεύς
533 Μενοίτιος
534 Μένος
535 Μέντζελος
536 Μέντης
537 Μεντιζη
538 Μέντωρ
539 Μένων
540 Μερβίνα
541 Μεριλένα
542 Μερκουλιάλιος
543 Μερκουρία
544 Μερκούριος
545 Μερμερεύς
546 Μέρμερος
547 Μέρμνων
548 Μερόπη
549 Μέροψ
550 Μέρσα
551 Μερσεϊντα
552 Μερσίνα
553 Μέρτα
554 Μέρτια
555 Μέρτιος
556 Μέρτος
557 Μεσαύλης
558 Μεσαύλιος
559 Μεσεής
560 Μεσημβρία
561 Μέσθλης
562 Μεσινίδης
563 Μέσιππος
564 Μέσιρος
565 Μεσομήδης
566 Μεσοσπορίτισσα
567 Μεσσαλίνα
568 Μέσσαπος
569 Μεσσήνη
570 Μεσσηνία
571 Μεσσίας
572 Μεστός
573 Μέταβος
574 Μεταγένης
575 Μετάλκης
576 Μεταμόρφη
577 Μετάνειρα
578 Μεταξάς
579 Μεταξία
580 Μέτοπος
581 Μέτων
582 Μετώπη
583 Μέτωπος
584 Μεχμέτ
585 Μήδεια
586 Μήδεος
587 Μηδεσικάστη
588 Μηδεσικικάστη
589 Μήδιος
590 Μήδοκος
591 Μήδος
592 Μηδοσάδης
593 Μήδων
594 Μήθυμνα
595 Μηκιονίκη
596 Μηκιστέας
597 Μηκιστεύς
598 Μηλένη
599 Μηλιά
600 Μηλίνη
601 Μήλιος
602 Μηλόβιος
603 Μηλοβόσιος
604 Μηλόβοσις
605 Μήλος
606 Μήνα
607 Μηναία
608 Μηναίος
609 Μηνάς
610 Μήνη
611 Μήνης
612 Μήνις
613 Μηνογένης
614 Μηνόδοτος
615 Μηνοδώρα
616 Μηνόδωρος
617 Μηνόδωτος
618 Μηνόκριτος
619 Μηνοφάνης
620 Μηνόφιλος
621 Μηνώ
622 Μηνώδιος
623 Μήνων
624 Μηριγένης
625 Μηριόνη
626 Μηριόνης
627 Μηρορραφής
628 Μησαίη
629 Μήστρα
630 Μήστωρ
631 Μήτα
632 Μητάκος
633 Μητιάδουσα
634 Μητιόχη
635 Μητίοχος
636 Μήτις
637 Μητίχη
638 Μήτιχος
639 Μητίων
640 Μήτρας
641 Μητρόβιος
642 Μητροδώρα
643 Μητρόδωρος
644 Μητροκλής
645 Μήτρος
646 Μητροφάνης
647 Μήτση
648 Μήτσος
649 Μήτων
650 Μία
651 Μιαούλης
652 Μιαραναθούσα
653 Μίδαμος
654 Μίδας
655 Μίδεια
656 Μιδείη
657 Μίθαικος
658 Μιθριδάτης
659 Μίκα
660 Μικαελένα
661 Μίκαλλος
662 Μικε
663 Μικέλης
664 Μικέλια
665 Μικέλλα
666 Μικέλλης
667 Μικές
668 Μίκης
669 Μικίνας
670 Μικιρδιτς
671 Μικίων
672 Μικκίων
673 Μίκκος
674 Μικρίνας
675 Μίκυθος
676 Μίκυλος
677 Μικώ
678 Μίκων
679 Μιλάνος
680 Μιλάντη
681 Μιλδρέδη
682 Μιλένα
683 Μίλητος
684 Μιλιάς
685 Μιλίζα
686 Μίλκα
687 Μίλος
688 Μίλτας
689 Μιλτιάδης
690 Μιλτώ
691 Μίλτων
692 Μιλύας
693 Μίλων
694 Μιλωνία
695 Μίμαντας
696 Μίμας
697 Μίμης
698 Μίμνερμος
699 Μιμνόμαχος
700 Μίνα
701 Ἀμιναδάβ
702 Μίνδαρος
703 Μινέρβα
704 Μίνθη
705 Μινθώ
706 Μινικίος
707 Μίννα
708 Μινουκιανός
709 Μίντι
710 Μινυάς
711 Μινύας
712 Μίνωα
713 Μίνωας
714 Μίνωας
715 Μίνως
716 Μινώταυρος
717 Μιραν
718 Μιράντα
719 Μιρέλλα
720 Μιρένα
721 Μιριενα
722 Μίρκα
723 Μίρκο
724 Μιρλενα
725 Μίρνα
726 Μιροσλαβα
727 Μισαήλ
728 Μισγολαϊδας
729 Μισγόλας
730 Μίσδας
731 Μισέλ
732 Μίσηνος
733 Μισιέλ
734 Μισιελίν
735 Μίτση
736 Μίτυς
737 Μιχαήλ
738 Μιχαηλία
739 Μιχαίας
740 Μιχαίος
741 Μλάντεν
742 Μνάσα
743 Μνασαγόρας
744 Μνασάλκας
745 Μνασέας
746 Μνασίβουλος
747 Μνασιγείτων
748 Μνασιθέα
749 Μνασιθέας
750 Μνάσινος
751 Μνάσιππος
752 Μνασίων
753 Μνάσων
754 Μνήμη
755 Μνημοσύνη
758 Μνήμων
759 Μνησαγόρας
760 Μνησαρέτη
761 Μνήσαρχος
762 Μνησθέας
763 Μνησίβουλος
764 Μνησίδημος
765 Μνησίθεος
766 Μνησικλής
767 Μνησίλεως
768 Μνησίλοχος
769 Μνησιμάχη
770 Μνησίμαχος
771 Μνησιπτόλεμος
772 Μνησίς
773 Μνησίφιλος
774 Μνήσος
775 Μνήστρα
776 Μοδεράτος
777 Μοδέστα
778 Μόδεστος
779 Μοίρα
780 Μοιραι
781 Μοιριάδης
782 Μοίρις
783 Μοίριχος
784 Μοιροκλής
785 Μολίας
786 Μολίων
787 Μόλομβρος
788 Μόλος
789 Μολοσσός
790 Μολπαδία
791 Μόλπη
792 Μολπία
793 Μόλπις
794 Μόλπος
795 Μολυβδοσκέβαστη
796 Μόλων
797 Μόνα
798 Μοναρκά
799 Μόνικα
800 Μονίμη
801 Μόνιμος
802 Μοντάνα
803 Μοντανός
804 Μόνυχος
805 Μορέα
806 Μορία
807 Μορίν
808 Μόριχος
809 Μόρσιμος
810 Μόρσων
811 Μόρτης
812 Μόρυς
813 Μόρυχος
814 Μορφεύς
815 Μορφώ
816 Μόσχα
817 Μοσχιανή
818 Μοσχίων
819 Μοσχοβίνα
820 Μοσχοκαρφένια
821 Μόσχος
822 Μόσχω
823 Μοσχωνάς
824 Μοτύη
825 Μουεσσερ
826 Μούλιος
827 Μουράτιος
828 Μουρβετ
829 Μούσα
830 Μουσαίος
831 Μούσος
832 Μουσώνιος
833 Μόψοπος
834 Μόψος
835 Μπακάρ
836 Μπακαρία
837 Μπαλής
838 Μπάμπης
839 Μπαμπίνα
840 Μπάμπος
841 Μπαντούλα
842 Μπάρμπαρα
843 Μπάρον
844 Μπατζίμι
845 Μπατζιμία
846 Μπάτης
847 Μπατίστας
848 Μπέβερλη
849 Μπέκαν
850 Μπέκας
851 Μπελεφάνης
852 Μπελίντα
853 Μπελκις
854 Μπέλος
855 Μπέμπα
856 Μπέμπης
857 Μπενάκης
858 Μπενούλα
859 Μπερναντέτ
860 Μπέρναρντ
861 Μπέσσυ
862 Μπέτη
863 Μπετίνη
864 Μπέττυ
865 Μπέτυ
866 Μπηγίνα
867 Μπήλιω
868 Μπία
869 Μπιάνκα
870 Μπιλιώ
871 Μπιλκη
872 Μπογδάνα
873 Μπόγιαν
874 Μπογιάνα
875 Μποϊζίλ
876 Μπόρας
877 Μπόρις
878 Μπορίσος
879 Μπουζιάνα
880 Μπουλένια
881 Μπουλέντ
882 Μπουμπουλίνα
883 Μπράιαν
884 Μπριγκίτα
886 Μπρούκ
887 Μπρουνίλντα
888 Μπρούχ
889 Μυγδόνια
890 Μύγδων
891 Μύδων
892 Μύης
893 Μυία
894 Μυκαλησσός
895 Μυκηνεύς
896 Μυκήνη
897 Μύκονος
898 Μύλης
899 Μύλινος
900 Μύλιος
901 Μυλλίας
902 Μυλτώ
903 Μύνης
904 Μυράνθη
905 Μυράντα
906 Μύργιαμ
907 Μυρέλα
908 Μύρια
909 Μύριαμ
910 Μυριανθέας
911 Μυριάνθη
912 Μυριέλλα
913 Μυρίκη
914 Μυρίνα
915 Μύρινα
916 Μυρίνη
917 Μυρκεύς
918 Μυρλεανός
919 Μυρμηκίδης
920 Μύρμηξ
921 Μυρμιδόνη
922 Μυρμιδών
923 Μύρνα
924 Μυροβλύτισσα
925 Μυρογιάννης
926 Μυρολένα
927 Μύρος
928 Μυροφόρα
929 Μυροφόρος
930 Μύρρα
931 Μυρρίνη
932 Μυρσίλος
933 Μυρσίνη
934 Μύρσος
935 Μυρτενή
936 Μυρτίλος
937 Μυρτίς
938 Μύρτος
939 Μυρτώεσσα
940 Μύρων
941 Μυρώνια
942 Μυρωνιανός
943 Μυρωνίδης
944 Μύς
945 Μύσιος
946 Μύσκελλος
947 Μύστα
948 Μύστις
949 Μύσων
950 Μύσωνας
951 Μύτων
952 Μυφελαιώτισσα
953 Μωησής
954 Μωικώ
955 Μώκιος
956 Μώλος
957 Μωρήν
958 Μώρις
959 Μωυσής
960 Μωυσία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία