Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μάγνα
12 Μάγνης
13 Μαγνησία
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μαδύτου
17 Μαθθαίος
18 Μαθίλδη
19 Μαθιός
20 Μαθουσάλας
21 Μαία
22 Μαιάς
23 Μαίας
24 Μαϊδούλφος
25 Μαίη
26 Μάϊκολ
27 Μαίμαλος
28 Μαίναλος
29 Μαινάς
30 Μάιρα
31 Μαιρηλέων
32 Μάιρος
33 Μαίσων
34 Μαίτσα
35 Μαίων
36 Μαΐωρ
37 Μακαρεύς
38 Μάκαρις
39 Μακεδόνα
40 Μακεδών
41 Μακελάρια
42 Μακή
43 Μάκης
44 Μάκιστος
45 Μακκώ
46 Μακρής
47 Μακρίνα
50 Μακρίνη
51 Μάκρις
52 Μακρόβιος
53 Μακώ
54 Μάλα
55 Μαλαίνα
56 Μάλαμας
57 Μαλαματένια
58 Μαλάχ
59 Μαλαχίας
60 Μαλβίνα
61 Μάλγις
62 Μαλγκοζάτα
63 Μαλεβή
64 Μαλελέηλ
65 Μάλης
66 Μαλησσήνη
67 Μαλθάκη
68 Μαλίς
69 Μαλλίων
70 Μάλλουσα
71 Μαλλώτης
72 Μαλός
73 Μαλοχία
74 Μαλφεθά
75 Μαλχίων
76 Μάλχος
77 Μάμα
78 Μαμαντία
79 Μάμας
80 Μαματσάκη
81 Μαμέλχθα
82 Μαμέλχθη
83 Μαμίλιος
84 Μαμίνα
85 Μαμμάριον
86 Μαμμίνος
87 Μαμύκα
88 Μαναθώ
89 Μανάνα
90 Μανασσής
91 Μάνασσης
92 Μανδαλάκη
93 Μανδροκλείδας
94 Μανδροκλής
95 Μανεδή
96 Μανέθων
97 Μανήν
98 Μάνθα
99 Μάνθος
100 Μανία
101 Μανιάνα
102 Μανίκα
103 Μανίνα
104 Μανιώ
105 Μανουσία
106 Μανούσος
107 Μανταλένα
108 Μανταλένια
109 Μαντία
110 Μαντίας
111 Μαντίθεος
112 Μαντιλούσα
113 Μαντίνεια
114 Μαντινεύς
115 Μάντιος
116 Μαντόνα
117 Μαντώ
118 Μανωλίνα
119 Μάξιμη
120 Μαξιμιλιανή
121 Μαξιμιλιανός
122 Μαξιμίνος
123 Μάξιμος
124 Μαξιμώ
125 Μαουγάλδιος
126 Μάρα
127 Μαραθούσα
128 Μαραθών
129 Μαραθωνομάχος
130 Μαράνα
131 Μαρανθία
132 Μαράτα
133 Μάρβα
134 Μάρβια
135 Μαργαρης
136 Μαργαρίτα
137 Μαργαρίτης
138 Μαργεντίνη
139 Μαργέτα
140 Μαργιάννα
141 Μαργιαρένα
142 Μαργιέτα
143 Μαργιορίτσα
144 Μαργιώρα
145 Μαργιωρή
146 Μάργκαρετ
147 Μαργκώ
148 Μαρδαρία
149 Μαρδάριος
150 Μαρδικούλα
151 Μαρδίτσα
152 Μαρδοχαῖος
153 Μάρδων
154 Μαρέα
155 Μαρέβα
156 Μαρέρια
157 Μάρη
158 Μαρηλία
159 Μάρης
160 Μάρθα
161 Μαρία
162 Μαριαγγέλα
163 Μαριαλένα
164 Μαριαλίνα
165 Μαριάμ
166 Μαριάμνη
167 Μάριαν
168 Μαριάνα
169 Μαριάνας
170 Μαριάνδρη
171 Μαριανέτα
172 Μαριάνθη
173 Μαριανίνα
174 Μαριάννα
175 Μαριαννέτα
176 Μαριανός
177 Μαριάντα
178 Μαριάντζελα
179 Μαριαντίνα
180 Μαριαρένα
181 Μαριαστέλλα
182 Μαριβάνα
183 Μαριβέρα
184 Μαριβέτα
185 Μαριγιάννα
186 Μαριγιώτα
187 Μαριγούλα
188 Μαριδώρα
189 Μαριέλα
190 Μαριέλενα
191 Μαριελίνα
192 Μαριέλλα
193 Μαριεντίνα
194 Μαριέπη
195 Μαριετίνα
196 Μαριέττα
197 Μαριεύη
198 Μαρίζα
199 Μαριθέα
200 Μαρίκα
201 Μαρικαίτη
202 Μαρίκαλη
203 Μαρικέλλυ
204 Μαρικούλα
205 Μαριλένα
206 Μαριλένια
207 Μαριλέτα
208 Μαριλή
209 Μαρίλια
210 Μαριλιάννα
211 Μαριλίζα
212 Μαριλίλη
213 Μαριλίνα
214 Μαριλίς
215 Μαριλίτα
216 Μαριλίτσα
217 Μαριλού
218 Μαριλύβια
219 Μαριλυν
220 Μαριμίνα
221 Μαρίνα
222 Μαρινέλη
223 Μαρινέλλα
224 Μαρίνης
225 Μαρινία
226 Μαρίνος
227 Μαρινότα
228 Μαριόλα
229 Μαριόλγα
230 Μαριολένη
231 Μάριον
232 Μάριος
233 Μαριπάνα
234 Μάρις
235 Μαρίσα
236 Μαρισάντυ
237 Μαρίσια
238 Μαρίσμη
239 Μαρισόφη
240 Μαρίσσα
241 Μαριστάλλα
242 Μαριστέλλα
243 Μαριστέφη
244 Μαρίτα
245 Μαριτίνα
246 Μαρίων
247 Μαριωρή
248 Μαριωρή
249 Μαριώτα
250 Μαρκαντώνιος
251 Μαρκεζίνης
252 Μαρκελίνος
253 Μαρκέλλα
254 Μάρκελλος
255 Μαρκέτα
256 Μαρκέτος
257 Μαρκετούση
258 Μαρκεττού
259 Μαρκησία
260 Μαρκήσιος
261 Μαρκία
262 Μαρκιάνα
263 Μαρκιανός
264 Μαρκίος
265 Μάρκος
266 Μαρκότ
267 Μαρλένα
268 Μαρλίνα
269 Μάρμαιρα
270 Μάρμαξ
271 Μαρμόρα
272 Μαρόλ
273 Μαρόλια
274 Μάρος
275 Μαρουθάς
276 Μάρπησσα
277 Μαρς
278 Μαρσάλιος
279 Μαρσέλλα
280 Μαρσέλλος
281 Μάρση
282 Μάρσια
283 Μαρσύας
284 Μαρτάν
285 Μάρτης
286 Μαρτίνα
287 Μαρτινιάνα
288 Μαρτίνος
289 Μαρτσελ
290 Μαρτυρία
291 Μαρτύριος
292 Μαρτυροκλής
293 Μαρτύροχος
294 Μαρψίας
295 Μάρων
296 Μαρώνεια
297 Μαρωτέσα
298 Μαστιχένια
299 Μάστορας
300 Μάστωρ
301 Μάτα
302 Ματθαίος
303 Μάτθαν
304 Ματθίλδη
305 Ματίλδα
306 Ματίλθη
307 Ματίνα
308 Ματινιώ
309 Ματούλα
310 Ματούρος
311 Ματρέας
312 Μάτρις
313 Μάτρων
314 Ματρώνα
315 Ματταθίας
316 Μάτω
317 Μαύρα
318 Μαυραγάνη
319 Μαυριανός
320 Μαυρίκα
321 Μαυρικία
322 Μαυρίκιος
323 Μαυριώτισσα
324 Μαυρομμάτα
325 Μαύρος
326 Μαυρουδής
327 Μαϋσιμάς
328 Μαχαιριώτισσα
329 Μαχαιρωμένη
330 Μαχανίδας
331 Μαχάτας
332 Μαχάων
333 Μάχη
334 Μάχια
335 Μαχμούντ
336 Μάχων
337 Μεγαίνετος
338 Μέγαιρα
339 Μεγακλείδης
340 Μεγακλεύς
341 Μεγακλής
342 Μεγακρέων
343 Μεγαλάγυρος
344 Μεγάλαρος
345 Μεγάλαρτος
346 Μεγαλοστράτη
347 Μεγαλοφάνης
348 Μεγαλόχαρη
349 Μεγαμήδη
350 Μεγαμήδης
351 Μεγάνειρα
352 Μεγαπένθης
353 Μεγάρα
354 Μεγαρεύς
355 Μεγάρη
356 Μέγαρος
357 Μέγας
358 Μεγασθένης
359 Μέγης
360 Μεγιάλιος
361 Μέγιλλα
362 Μέγιλλος
363 Μεγιστεύς
364 Μεγίστη
365 Μεγιστόνος
366 Μεδεών
367 Μεδεώνας
368 Μέδιμνος
369 Μέδοντας
370 Μεδοντιάς
371 Μεδούλη
372 Μέδουσα
373 Μεδουσανθή
374 Μέδων
375 Μέθαπος
376 Μεθάρμη
377 Μέθη
378 Μεθοδία
379 Μεθόδιος
380 Μεθυμάκης
381 Μεθυμναίος
382 Μεθώνη
383 Μειδίας
384 Μειδυλίδης
385 Μειδύλος
386 Μεικιάδης
387 Μειλανίων
388 Μείραξ
389 Μελαγχαίτης
390 Μέλαγχρος
391 Μέλαινα
392 Μελαινέας
393 Μελαινεύς
394 Μελαινη
395 Μελαμνίδας
396 Μελάμποδας
397 Μέλαμπος
398 Μελάμπους
399 Μέλαμπους
400 Μελάμπυγος
401 Μελανεία
402 Μελανεύς
403 Μελάνθεια
404 Μελανθεύς
405 Μελανίππη
406 Μελανιππίδης
407 Μελάνιππος
408 Μελανκόμας
409 Μελάντας
410 Μελάντης
411 Μελάνωπος
412 Μέλας
413 Μελάσσιπος
414 Μελαυρώ
415 Μελαχρινή
416 Μελέαγρος
417 Μελέας
418 Μελέδημος
419 Μελενίκος
420 Μελετία
421 Μελέτιος
422 Μέλετος
423 Μελη
424 Μέλης
425 Μελησαγόρας
426 Μελήσανδρος
427 Μελησίας
428 Μελησιππιδα
429 Μελήσιππος
430 Μελία
431 Μελιάνα
432 Μελιάννα
433 Μελίβοια
434 Μελίζα
435 Μελίη
436 Μελίκα
437 Μελικέρτη
438 Μελικέρτης
439 Μελίνη
440 Μελιννα
441 Μελιννώ
442 Μελίνος
443 Μελιντίνα
444 Μελινώ
445 Μελιξώ
446 Μέλιος
447 Μελισάνδρα
448 Μελίσανδρος
449 Μελισίας
450 Μέλισσα
451 Μελισσάνθη
452 Μελισσεύς
453 Μελισσηνή
454 Μελισσηνός
456 Μέλισσος
457 Μελισσώ
458 Μελιστάθης
459 Μελίστη
460 Μελιστίχη
461 Μελίτεια
462 Μελιτεύς
464 Μελίτη
465 Μελιτίνα
466 Μελιτίνη
467 Μελιτίνος
468 Μέλλια
469 Μελλω
470 Μέλλων
471 Μέλος
472 Μέλπεια
473 Μελπίνα
474 Μέλπις
475 Μελπίτα
476 Μελπομένη
478 Μελτίνη
479 Μέλτσια
480 Μελχιόρ
481 Μελχισεδέκ
482 Μελχίων
483 Μελώ
484 Μελωδία
485 Μέλων
486 Μέμα
487 Μεμάγγελος
488 Μεμβλίαρος
489 Μέμνια
490 Μέμνων
491 Μέμος
492 Μέμφις
493 Μέναιχμος
494 Μενακλής
495 Μενάλκης
496 Μένανδρος
497 Μενασθώ
498 Μένδρη
499 Μένδρης
500 Μενεδαίος
501 Μενέδημος
502 Μενέκαλος
503 Μενεκλείδης
504 Μένεκλης
505 Μενεκράτης
506 Μενέκωλος
507 Μενελάη
508 Μενέλαος
509 Μενελίκος
510 Μενέμαχος
511 Μενεξενος
512 Μενεξές
513 Μενεξία
514 Μενεπτόλεμος
515 Μενέσαιχμος
516 Μενεσθεύς
517 Μενεσθώ
518 Μενέστωρ
519 Μενέτωρ
520 Μενέχεος
521 Μένη
522 Μένης
523 Μένθη
524 Μένια
525 Μένιγνος
526 Μένιος
527 Μενίππη
528 Μενιππίδης
529 Μένιππος
532 Μενόδωρος
533 Μενοικεύς
534 Μενοίτιος
535 Μένος
536 Μέντζελος
537 Μέντης
538 Μεντιζη
539 Μέντωρ
540 Μένων
541 Μερβίνα
542 Μεριλένα
543 Μερκουλιάλιος
544 Μερκουρία
545 Μερκούριος
546 Μερμερεύς
547 Μέρμερος
548 Μέρμνων
549 Μερόπη
550 Μέροψ
551 Μέρσα
552 Μερσεϊντα
553 Μερσίνα
554 Μέρτα
555 Μέρτια
556 Μέρτιος
557 Μέρτος
558 Μεσαύλης
559 Μεσαύλιος
560 Μεσεής
561 Μεσημβρία
562 Μέσθλης
563 Μεσινίδης
564 Μέσιππος
565 Μέσιρος
566 Μεσομήδης
567 Μεσοσπορίτισσα
568 Μεσσαλίνα
569 Μέσσαπος
570 Μεσσήνη
571 Μεσσηνία
572 Μεσσίας
573 Μεστός
574 Μέταβος
575 Μεταγένης
576 Μετάλκης
577 Μεταμόρφη
578 Μετάνειρα
579 Μεταξάς
580 Μεταξία
581 Μέτοπος
582 Μέτων
583 Μετώπη
584 Μέτωπος
585 Μεχμέτ
586 Μήδεια
587 Μήδεος
588 Μηδεσικάστη
589 Μηδεσικικάστη
590 Μήδιος
591 Μήδοκος
592 Μήδος
593 Μηδοσάδης
594 Μήδων
595 Μήθυμνα
596 Μηκιονίκη
597 Μηκιστέας
598 Μηκιστεύς
599 Μηλένη
600 Μηλιά
601 Μηλίνη
602 Μήλιος
603 Μηλόβιος
604 Μηλοβόσιος
605 Μηλόβοσις
606 Μήλος
607 Μήνα
608 Μηναία
609 Μηναίος
610 Μηνάς
611 Μήνη
612 Μήνης
613 Μήνις
614 Μηνογένης
615 Μηνόδοτος
616 Μηνοδώρα
617 Μηνόδωρος
618 Μηνόδωτος
619 Μηνόκριτος
620 Μηνοφάνης
621 Μηνόφιλος
622 Μηνώ
623 Μηνώδιος
624 Μήνων
625 Μηριγένης
626 Μηριόνη
627 Μηριόνης
628 Μηρορραφής
629 Μησαίη
630 Μήστρα
631 Μήστωρ
632 Μήτα
633 Μητάκος
634 Μητιάδουσα
635 Μητιόχη
636 Μητίοχος
637 Μήτις
638 Μητίχη
639 Μήτιχος
640 Μητίων
641 Μήτρας
642 Μητρόβιος
643 Μητροδώρα
644 Μητρόδωρος
645 Μητροκλής
646 Μήτρος
647 Μητροφάνης
648 Μήτση
649 Μήτσος
650 Μήτων
651 Μία
652 Μιαούλης
653 Μιαραναθούσα
654 Μίδαμος
655 Μίδας
656 Μίδεια
657 Μιδείη
658 Μίθαικος
659 Μιθριδάτης
660 Μίκα
661 Μικαελένα
662 Μίκαλλος
663 Μικε
664 Μικέλης
665 Μικέλια
666 Μικέλλα
667 Μικέλλης
668 Μικές
669 Μίκης
670 Μικίνας
671 Μικιρδιτς
672 Μικίων
673 Μικκίων
674 Μίκκος
675 Μικρίνας
676 Μίκυθος
677 Μίκυλος
678 Μικώ
679 Μίκων
680 Μιλάνος
681 Μιλάντη
682 Μιλδρέδη
683 Μιλένα
684 Μίλητος
685 Μιλιάς
686 Μιλίζα
687 Μίλκα
688 Μίλος
689 Μίλτας
690 Μιλτιάδης
691 Μιλτώ
692 Μίλτων
693 Μιλύας
694 Μίλων
695 Μιλωνία
696 Μίμαντας
697 Μίμας
698 Μίμης
699 Μίμνερμος
700 Μιμνόμαχος
701 Μίνα
702 Ἀμιναδάβ
703 Μίνδαρος
704 Μινέρβα
705 Μίνθη
706 Μινθώ
707 Μινικίος
708 Μίννα
709 Μινουκιανός
710 Μίντι
711 Μινυάς
712 Μινύας
713 Μίνωα
714 Μίνωας
715 Μίνωας
716 Μίνως
717 Μινώταυρος
718 Μιραν
719 Μιράντα
720 Μιρέλλα
721 Μιρένα
722 Μιριενα
723 Μίρκα
724 Μίρκο
725 Μιρλενα
726 Μίρνα
727 Μιροσλαβα
728 Μισαήλ
729 Μισγολαϊδας
730 Μισγόλας
731 Μίσδας
732 Μισέλ
733 Μίσηνος
734 Μισιέλ
735 Μισιελίν
736 Μίτση
737 Μίτυς
738 Μιχαήλ
739 Μιχαηλία
740 Μιχαίας
741 Μιχαίος
742 Μλάντεν
743 Μνάσα
744 Μνασαγόρας
745 Μνασάλκας
746 Μνασέας
747 Μνασίβουλος
748 Μνασιγείτων
749 Μνασιθέα
750 Μνασιθέας
751 Μνάσινος
752 Μνάσιππος
753 Μνασίων
754 Μνάσων
755 Μνήμη
756 Μνημοσύνη
759 Μνήμων
760 Μνησαγόρας
761 Μνησαρέτη
762 Μνήσαρχος
763 Μνησθέας
764 Μνησίβουλος
765 Μνησίδημος
766 Μνησίθεος
767 Μνησικλής
768 Μνησίλεως
769 Μνησίλοχος
770 Μνησιμάχη
771 Μνησίμαχος
772 Μνησιπτόλεμος
773 Μνησίς
774 Μνησίφιλος
775 Μνήσος
776 Μνήστρα
777 Μοδεράτος
778 Μοδέστα
779 Μόδεστος
780 Μοίρα
781 Μοιραι
782 Μοιριάδης
783 Μοίρις
784 Μοίριχος
785 Μοιροκλής
786 Μολίας
787 Μολίων
788 Μόλομβρος
789 Μόλος
790 Μολοσσός
791 Μολπαδία
792 Μόλπη
793 Μολπία
794 Μόλπις
795 Μόλπος
796 Μολυβδοσκέβαστη
797 Μόλων
798 Μόνα
799 Μοναρκά
800 Μόνικα
801 Μονίμη
802 Μόνιμος
803 Μοντάνα
804 Μοντανός
805 Μόνυχος
806 Μορέα
807 Μορία
808 Μορίν
809 Μόριχος
810 Μόρσιμος
811 Μόρσων
812 Μόρτης
813 Μόρυς
814 Μόρυχος
815 Μορφεύς
816 Μορφώ
817 Μόσχα
818 Μοσχιανή
819 Μοσχίων
820 Μοσχοβίνα
821 Μοσχοκαρφένια
822 Μόσχος
823 Μόσχω
824 Μοσχωνάς
825 Μοτύη
826 Μουεσσερ
827 Μούλιος
828 Μουράτιος
829 Μουρβετ
830 Μούσα
831 Μουσαίος
832 Μούσος
833 Μουσώνιος
834 Μόψοπος
835 Μόψος
836 Μπακάρ
837 Μπαλής
838 Μπάμπης
839 Μπαμπίνα
840 Μπάμπος
841 Μπαντούλα
842 Μπάρμπαρα
843 Μπάρον
844 Μπατζίμι
845 Μπάτης
846 Μπατίστας
847 Μπέβερλη
848 Μπέκαν
849 Μπέκας
850 Μπελεφάνης
851 Μπελίντα
852 Μπελκις
853 Μπέλος
854 Μπέμπα
855 Μπέμπης
856 Μπενάκης
857 Μπενούλα
858 Μπερναντέτ
859 Μπέρναρντ
860 Μπέσσυ
861 Μπέτη
862 Μπετίνη
863 Μπέττυ
864 Μπέτυ
865 Μπηγίνα
866 Μπήλιω
867 Μπία
868 Μπιάνκα
869 Μπιλιώ
870 Μπιλκη
871 Μπογδάνα
872 Μπόγιαν
873 Μπογιάνα
874 Μπόρας
875 Μπόρις
876 Μπορίσος
877 Μπουζιάνα
878 Μπουλένια
879 Μπουλέντ
880 Μπουμπουλίνα
881 Μπράιαν
882 Μπριγκίτα
884 Μπρούκ
885 Μπρουνίλντα
886 Μπρούχ
887 Μυγδόνια
888 Μύγδων
889 Μύδων
890 Μύης
891 Μυία
892 Μυκαλησσός
893 Μυκηνεύς
894 Μυκήνη
895 Μύκονος
896 Μύλης
897 Μύλινος
898 Μύλιος
899 Μυλλίας
900 Μυλτώ
901 Μύνης
902 Μυράνθη
903 Μυράντα
904 Μύργιαμ
905 Μυρέλα
906 Μύρια
907 Μύριαμ
908 Μυριανθέας
909 Μυριάνθη
910 Μυριέλλα
911 Μυρίκη
912 Μυρίνα
913 Μύρινα
914 Μυρίνη
915 Μυρκεύς
916 Μυρλεανός
917 Μυρμηκίδης
918 Μύρμηξ
919 Μυρμιδόνη
920 Μυρμιδών
921 Μύρνα
922 Μυροβλύτισσα
923 Μυρογιάννης
924 Μυρολένα
925 Μύρος
926 Μυροφόρα
927 Μυροφόρος
928 Μύρρα
929 Μυρρίνη
930 Μυρσίλος
931 Μυρσίνη
932 Μύρσος
933 Μυρτενή
934 Μυρτίλος
935 Μυρτίς
936 Μύρτος
937 Μυρτώεσσα
938 Μύρων
939 Μυρώνια
940 Μυρωνιανός
941 Μυρωνίδης
942 Μύς
943 Μύσιος
944 Μύσκελλος
945 Μύστα
946 Μύστις
947 Μύσων
948 Μύσωνας
949 Μύτων
950 Μυφελαιώτισσα
951 Μωησής
952 Μωικώ
953 Μώκιος
954 Μώλος
955 Μωρήν
956 Μώρις
957 Μωυσής
958 Μωυσία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία