Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Μαβριανή
2 Μαβριανός
3 Μαγαζιώτισσα
4 Μαγγίνος
5 Μαγδαλένα
6 Μαγδαλένια
7 Μαγδαλή
8 Μαγδαληνή
9 Μάγια
10 Μαγκαφούλα
11 Μαγκλόρια
12 Μαγκλόριος
13 Μάγνα
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μάγος η
17 Μαδιάμ
18 Μαδύτου
19 Μαθθαίος
20 Μαθίλδη
21 Μαθιός
22 Μαθουσάλας
23 Μαία
24 Μαία
25 Μαίας
26 Μαϊδούλφη
27 Μαϊδούλφος
28 Μαίη
29 Μάϊκολ
30 Μαίμαλος
31 Μαίναλος
32 Μαινάς
33 Μαιόνιος
34 Μάιρα
35 Μαιρηλέων
36 Μάιρος
37 Μαίσων
38 Μαίτσα
39 Μαίων
40 Μαΐωρ
41 Μακαρέτα
42 Μακαρέτης
43 Μακαρεύς
44 Μάκαρις
45 Μακεδονία
46 Μακεδών
47 Μακελάρια
48 Μακή
49 Μάκης
50 Μάκιστος
51 Μακκώ
52 Μακρανέας
53 Μακρής
54 Μάκρις
55 Μακροβία
56 Μακρόβιος
57 Μακώ
58 Μάλα
59 Μαλαίνα
60 Μάλαμας
61 Μαλάμω
62 Μαλαξή
63 Μαλαξής
64 Μαλάχ
65 Μαλαχίας
66 Μαλβίνα
67 Μάλγις
68 Μαλγκοζάτα
69 Μαλεβή
70 Μαλελέηλ
71 Μάλης
72 Μαλησσήνη
73 Μαλθάκη
74 Μαλίς
76 Μαλίχα
77 Μαλλίων
78 Μάλλουσα
79 Μαλλώτης
80 Μάλος
82 Μαλοχία
83 Μαλφεθά
84 Μάλχος
85 Μάμα
86 Μαμαντία
87 Μάμας
88 Μαματσάκη
89 Μαμέλχθα
90 Μαμίλιος
91 Μαμίνα
92 Μαμμάριον
93 Μαμμίλια
94 Μαμμίνος
95 Μαμύκα
96 Μαναθώ
97 Μανάνα
98 Μάνασσης
99 Μανδαλάκη
100 Μανδροκλείδας
101 Μανδροκλής
102 Μανεδή
103 Μανεθώ
104 Μανέθων
105 Μανείλια
106 Μανείλιος
107 Μανείλιος
108 Μανήν
109 Μάνθα
110 Μάνθος
111 Μανία
112 Μανιάνα
113 Μανίκα
114 Μανίνα
115 Μανιώ
116 Μανοδώρα
117 Μανόδωρος
118 Μανουσία
119 Μανούσος
120 Μανταλένα
121 Μανταλένια
122 Μαντίθεος
123 Μαντιλούσα
124 Μαντίνεια
125 Μαντινεύς
126 Μαντόνα
127 Μάντος
128 Μαντώ
129 Μανωλίνα
130 Μαξίμη
131 Μάξιμος
132 Μαουγάλδιος
133 Μάρα
134 Μαραθούσα
135 Μαραθών
136 Μαραθωνομάχος
137 Μαράνα
138 Μαρανθία
139 Μαράνθιος
140 Μαράτα
141 Μάρβα
142 Μάρβια
143 Μάργαρης
144 Μαργαρίτα
145 Μαργαρίτης
146 Μαργεντίνη
147 Μαργέτα
148 Μαργιάννα
149 Μαργιαρένα
150 Μαργιέτα
151 Μαργιορίτσα
152 Μαργιώρα
153 Μαργιωρή
154 Μάργκαρετ
155 Μαργκώ
156 Μαρδαρία
157 Μαρδάριος
158 Μαρδικούλα
159 Μαρδίτσα
160 Μαρδονία
161 Μαρδοχαῖος
162 Μάρδων
163 Μαρέα
164 Μαρέβα
165 Μαρέρια
166 Μάρη
167 Μαρηλία
168 Μάρης
169 Μάρθα
170 Μαρθάς
171 Μαρθίλια
172 Μαρία
173 Μαριαγγέλα
174 Μαριαδώρα
175 ΜαρίαΕλένη
176 Μαριαλένα
177 Μαριαλίνα
178 Μαριάμ
179 Μαριάμνη
180 Μάριαν
181 Μαριάνα
182 Μαριάνδρη
183 Μαριανέτα
184 Μαριάνθη
185 Μαριανίνα
186 Μαριάννα
187 Μαριάννας
188 Μαριαννέτα
189 Μαριάντα
190 Μαριάντζελα
191 Μαριαντίνα
192 Μαριάντρη
193 Μαριαρένα
194 Μαριαστέλλα
195 Μαριβάνα
196 Μαριβέρα
197 Μαριβέτα
198 Μαριγιάννα
199 Μαριγιώτα
200 Μαριγούλα
201 Μαριδώρα
202 Μαριέλα
203 Μαριέλενα
204 Μαριελίνα
205 Μαριέλλα
206 Μαριεντίνα
207 Μαριέπη
208 Μαριετίνα
209 Μαριέττα
210 Μαριεύη
211 Μαρίζα
212 Μαριθέα
213 Μαρίκα
214 Μαρικαίτη
215 Μαρίκαλη
216 Μαρικέλλυ
217 Μαρικούλα
218 Μαριλένα
219 Μαριλένια
220 Μαριλένος
221 Μαριλέτα
222 Μαριλή
223 Μαρίλια
224 Μαριλιάννα
225 Μαριλίζα
226 Μαριλίλη
227 Μαριλίνα
228 Μαριλίς
229 Μαριλίτα
230 Μαριλίτσα
231 Μαριλού
232 Μαριλύβια
233 Μαριλυν
234 Μαριμίνα
235 Μαρίνα
236 Μαρινέλη
237 Μαρινέλλα
238 Μαρίνης
239 Μαρινία
240 Μαρίνος
241 Μαρινότα
242 Μαριόλα
243 Μαριόλγα
244 Μαριολένη
245 Μάριον
246 Μάριος
247 Μαριπάνα
248 Μάρις
249 Μαρίσα
250 Μαρισάντυ
251 Μαρίσια
252 Μαρίσμη
253 Μαρισόφη
254 Μαρίσσα
255 Μαριστάλλα
256 Μαριστέλλα
257 Μαριστέφη
258 Μαρίτα
259 Μαριτίνα
260 Μαρίων
261 Μαριωρή
262 Μαριωρή
263 Μαριώτα
264 Μαρκαντώνιος
265 Μαρκεζίνης
266 Μαρκελίνος
267 Μαρκέτα
268 Μαρκέτος
269 Μαρκετούση
270 Μάρκη
271 Μαρκησία
272 Μαρκήσιος
273 Μαρκιάννα
274 Μάρκος
275 Μαρλένα
276 Μαρλίνα
277 Μάρμαιρα
278 Μάρμαξ
279 Μαρμόρα
280 Μαρόλ
281 Μαρόλια
282 Μάρος
283 Μαρουθά
284 Μαρουθάς
285 Μαρπησία
286 Μαρς
287 Μαρσάλιος
288 Μαρσέλλα
289 Μαρσέλλος
290 Μάρση
291 Μάρσια
292 Μαρσύας
293 Μαρτάν
294 Μάρτης
295 Μαρτίνα
296 Μαρτινιάνα
297 Μαρτίνος
298 Μαρτσελ
299 Μαρτυρία
300 Μαρτύριος
301 Μαρτυροκλέα
302 Μαρτυροκλής
303 Μαρτύροχος
304 Μαρψίας
305 Μάρων
306 Μαρώνεια
307 Μαρωνίς
308 Μαρωτέσα
309 Μαστιχένια
310 Μάστορας
311 Μάστωρ
312 Μάτα
313 Ματθαία
314 Ματθαίος
315 Ματίλδα
316 Ματίλθη
317 Ματίνα
318 Ματινιώ
319 Ματούλα
320 Ματούρος
321 Ματρέας
322 Μάτρις
323 Μάτρων
324 Ματρώνα
325 Ματταθίας
326 Μάτω
327 Μαύρα
328 Μαυραγάνη
329 Μαυριανός
330 Μαυρικία
331 Μαυρίκιος
332 Μαυριώτισσα
333 Μαυρομμάτα
334 Μαύρος
335 Μαυρουδής
336 Μαϋσιμάς
337 Μαχαιριώτισσα
338 Μαχαιρωμένη
339 Μαχανίδας
340 Μαχάρ
341 Μαχάτας
342 Μαχάων
343 Μάχη
344 Μάχια
345 Μαχμούντ
346 Μάχος
347 Μεγαίνετος
348 Μέγαιρα
349 Μεγακλείδης
350 Μεγακλεύς
351 Μεγακλής
352 Μεγακρέων
353 Μεγαλάγυρος
354 Μεγάλαρος
355 Μεγάλαρτος
356 Μεγαλήνη
357 Μεγαλοστράτη
358 Μεγαλοφάνης
359 Μεγαλόχαρη
360 Μεγαμήδη
361 Μεγαμήδης
362 Μεγάνδρη
363 Μέγανδρος
364 Μεγάνειρα
365 Μεγαπένθης
366 Μεγάρα
367 Μεγαρεύς
368 Μεγάρη
369 Μέγαρος
370 Μέγας
371 Μεγασθένης
372 Μεγάσουσα
373 Μεγάσων
374 Μέγης
375 Μεγιάλιος
376 Μέγιλλα
377 Μέγιλλος
378 Μεγιστεύς
379 Μεγίστη
380 Μεγιστόνος
381 Μεδεών
382 Μεδεώνας
383 Μεδίμνη
384 Μέδιμνος
385 Μεδοντιάς
386 Μεδούλη
387 Μέδουλος
388 Μέδουσα
389 Μεδουσανθή
390 Μέδων
391 Μέθαπος
392 Μεθάρμη
393 Μέθη
394 Μέθης
395 Μεθοδία
396 Μεθόδιος
397 Μεθυμάκης
398 Μεθυμναία
399 Μεθυμναίος
400 Μεθώνη
401 Μειδίας
402 Μειδύλα
403 Μειδύλος
404 Μεικιάδης
405 Μειλανίων
406 Μείραξ
407 Μελαγχαίτης
408 Μέλαγχρος
409 Μέλαινα
410 Μελαινέας
411 Μελαινεύς
412 Μελαινη
413 Μελαμνίδας
414 Μελάμπους
415 Μελάμπυγος
416 Μελανεία
417 Μελανεύς
418 Μελάνθεια
419 Μελανθεύς
420 Μελανίππη
421 Μελάνιππος
422 Μελανκόμας
423 Μελάντας
424 Μελάντης
425 Μελάνωπος
426 Μέλας
427 Μελασσίπη
428 Μελάσσιπος
429 Μελαυρώ
430 Μελαχρινή
431 Μελεαγρίς
432 Μελέαγρος
433 Μελέας
434 Μελέδημος
435 Μελένια
436 Μελενίκος
437 Μελετία
438 Μελέτιος
439 Μέλετος
440 Μέλη
441 Μελής
442 Μέλης
443 Μελησαγόρας
444 Μελήσανδρος
445 Μελησίας
446 Μελησιππιδα
447 Μελήσιππος
448 Μελία
449 Μελιάνα
450 Μελιάννα
451 Μελίβοια
452 Μελίζα
453 Μελίη
454 Μελίκα
455 Μελικέρτη
456 Μελικέρτης
457 Μελικός
458 Μελίνα
459 Μελίννα
460 Μελίνος
461 Μελιντίνα
462 Μελιντίνος
463 Μελιξώ
464 Μελιξώς
465 Μέλιος
466 Μελισάνδρα
467 Μελίσανδρος
468 Μελισίας
469 Μέλισσα
470 Μελισσάνθη
471 Μελισσάνθης
472 Μελισσεύς
473 Μελισσηνή
474 Μελισσηνός
476 Μέλισσος
477 Μελιστάθης
478 Μελίστη
479 Μελιστίχη
480 Μελίτεια
481 Μελιτεύς
483 Μελιτίνα
484 Μελιτίνη
485 Μελιτίνος
486 Μέλλια
487 Μελλω
488 Μέλλων
489 Μέλος
490 Μέλπεια
491 Μελπίνα
492 Μέλπις
493 Μελπίτα
494 Μελπομένη
496 Μελπόμενος
497 Μελτίνη
498 Μέλτσια
499 Μελχιόρ
500 Μελχισεδέκ
501 Μελχίων
502 Μελώ
503 Μελωδία
504 Μέλων
505 Μέμα
506 Μεμάγγελος
507 Μεμβλίαρος
508 Μέμνια
509 Μέμνων
510 Μέμος
511 Μέμφις
512 Μέναιχμος
513 Μενακλής
514 Μενάλκης
515 Μενάνδρη
516 Μένανδρος
517 Μενασθώ
518 Μένδρη
519 Μένδρης
520 Μενεδαίος
521 Μενέδημος
522 Μενέθοινα
523 Μενέκαλος
524 Μενεκλείδης
525 Μένεκλης
526 Μενεκράτης
527 Μενέκωλος
528 Μενελάη
529 Μενέλαος
530 Μενελίκος
531 Μενέμαχος
532 Μενεξενος
533 Μενεξές
534 Μενεξία
535 Μενεπτόλεμος
536 Μενέσαιχμος
537 Μενεσθεύς
538 Μενεσθώ
539 Μενέστωρ
540 Μενέτωρ
541 Μενέχεος
542 Μένη
543 Μένης
544 Μένθη
545 Μενέθοινος
546 Μένια
547 Μένιγνος
548 Μένιος
549 Μενίππη
550 Μένιππος
551 Μενόδωρος
552 Μενοικεύς
553 Μένοινις
554 Μενοίτιος
555 Μένος
556 Μέντζελος
557 Μέντης
558 Μεντιζη
559 Μέντωρ
560 Μένων
561 Μερβίνα
562 Μεριλένα
563 Μερκουλιάλιος
564 Μερκουρία
565 Μερκούριος
566 Μερμερεύς
567 Μέρμερος
568 Μέρμησα
569 Μέρμνων
570 Μερόπη
571 Μέροψ
572 Μέρσα
573 Μερσεϊντα
574 Μερσίνα
575 Μέρτα
576 Μέρτια
577 Μέρτιος
578 Μέρτος
579 Μεσαύλης
580 Μεσαύλιος
581 Μεσεής
582 Μεσημβρία
583 Μέσθλης
584 Μεσινίδης
585 Μεσίππη
586 Μέσιππος
587 Μεσίρα
588 Μέσιρος
589 Μεσομήδης
590 Μεσοσπορίτισσα
591 Μεσσαλίνα
592 Μέσσαπος
593 Μεσσήνη
594 Μεσσηνία
595 Μεσσίας
596 Μέστα
597 Μέστωρ
598 Μέταβος
599 Μεταγένης
600 Μετάλκης
601 Μεταμόρφη
602 Μετάνειρα
603 Μεταξάς
604 Μεταξία
605 Μέτοπος
606 Μέτων
607 Μετώπη
608 Μέτωπος
609 Μεχμέτ
610 Μήδεια
611 Μήδεος
612 Μηδεσικάστη
613 Μηδεσικικάστη
614 Μήδιος
615 Μήδοκος
616 Μήδος
617 Μηδοσάδης
618 Μήδων
619 Μήθυμνα
620 Μηθύμνειος
621 Μηκιονίκη
622 Μηκιστέας
623 Μηλένη
624 Μηλιά
625 Μηλίνη
626 Μήλιος
627 Μηλόβιος
628 Μηλοβόσιος
629 Μηλόβοσις
630 Μήλος
631 Μήνα
632 Μηναία
633 Μηναίος
634 Μηνάς
635 Μήνη
636 Μήνης
637 Μήνις
638 Μηνογένης
639 Μηνόδοτος
640 Μηνοδώρα
641 Μηνόδωρος
642 Μηνόδωτος
643 Μηνόκριτος
644 Μηνοφάνης
645 Μηνόφιλος
646 Μηνώ
647 Μηνωδία
648 Μηνώδιος
649 Μήνων
650 Μηριγένης
651 Μηριόνη
652 Μηριόνης
653 Μηρορραφής
654 Μησαίη
655 Μήστρα
656 Μήστωρ
657 Μήτα
658 Μητάκος
659 Μητιάδουσα
660 Μητιόχη
661 Μητίοχος
662 Μήτις
663 Μητίχη
664 Μήτιχος
665 Μητίων
666 Μήτρας
667 Μητρόδοτος
668 Μητρόθεμις
669 Μητρόθεμις
670 Μητρόξενος
671 Μητροβάτα
672 Μητροβάτης
673 Μητρόβιος
674 Μητρογένεια
675 Μητρογένης
676 Μητροδόξα
677 Μητρόδοξης
678 Μητροδότα
679 Μητροδώρα
680 Μητρόδωρος
681 Μητρόκλεια
682 Μητροκλής
683 Μήτρος
684 Μητροτίμη
685 Μητρούσα
686 Μητροφάνη
687 Μητροφάνης
688 Μητροφήμη
689 Μητροφίλη
690 Μητροφών
691 Μητροφώσσα
692 Μητρόφαντος
693 Μητρόφαντος
694 Μητρόφημος
695 Μητρόφιλος
696 Μήτση
697 Μήτσος
698 Μήτων
699 Μία
700 Μιαούλης
701 Μιαραναθούσα
702 Μίδαμος
703 Μίδας
704 Μίδεια
705 Μιδείη
706 Μίθαικος
707 Μιθριδάτης
708 Μίκα
709 Μικαελένα
710 Μίκαλλος
711 Μικε
712 Μικέλης
713 Μικέλια
714 Μικέλλα
715 Μικέλλης
716 Μικές
717 Μίκης
718 Μικίνας
719 Μικιρδιτς
720 Μικίων
721 Μικκίων
722 Μίκκος
723 Μικρίνας
724 Μίκυθος
725 Μίκυλος
726 Μικώ
727 Μίκων
728 Μιλάνος
729 Μιλάντη
730 Μιλδρέδη
731 Μιλένα
732 Μίλητος
733 Μιλιάς
734 Μιλίζα
735 Μίλκα
736 Μίλος
737 Μιλτιάδη
738 Μιλτιάδης
739 Μιλτοκύδη
740 Μιλτοκύδης
741 Μιλτοκύθη
742 Μιλτοκύθης
743 Μιλύας
744 Μίλων
745 Μιλωνία
746 Μίμαντας
747 Μίμας
748 Μιμή
749 Μίμης
750 Μίμνερμος
751 Μιμνομάχη
752 Μιμνόμαχος
753 Μίνα
754 Μίνδαρος
755 Μινέρβα
756 Μίνθη
757 Μινθώ
758 Μινικίος
759 Μίννα
760 Μινουκιανός
761 Μίντι
762 Μινυάς
763 Μινύας
764 Μινώα
765 Μίνως
766 Μινώταυρος
767 Μιραν
768 Μιράντα
770 Μιραντολίνα
771 Μιρέλλα
772 Μιρένα
773 Μιριενα
774 Μίρκα
775 Μίρκο
776 Μιρλενα
777 Μίρνα
778 Μιροσλαβα
779 Μισαήλ
780 Μισγολαϊδας
781 Μισγόλας
782 Μίσδας
783 Μισέλ
784 Μίσηνος
785 Μισιέλ
786 Μισιελίν
787 Μισιρλής
788 Μισιρλού
789 Μίτση
790 Μίτυς
791 Μιχαήλ
792 Μιχαηλία
793 Μιχαία
794 Μιχαίος
795 Μλάντεν
796 Μνάσα
797 Μνασαγόρας
798 Μνασάλκας
799 Μνασέας
800 Μνασίβουλος
801 Μνασιγείτων
802 Μνασιθέα
803 Μνασιθέας
804 Μνασίθοινα
805 Μνασίθοινος
806 Μνάσινος
807 Μνάσιππος
808 Μνασίων
809 Μνάσω
810 Μνάσων
811 Μνήμη
814 Μνήμων
815 Μνησαγόρας
816 Μνησαρέτη
817 Μνησάρχη
818 Μνήσαρχος
819 Μνησθέας
820 Μνησίβουλος
821 Μνησίδημος
822 Μνησίθεος
823 Μνησικλής
824 Μνησίλεως
825 Μνησίλοχος
826 Μνησιμάχη
827 Μνησίμαχος
828 Μνησιπτόλεμος
829 Μνησίς
830 Μνησίφιλος
831 Μνήσος
832 Μνήστρα
833 Μοδεράτος
834 Μοδέστα
835 Μόδεστος
836 Μοίρα
837 Μοιραι
838 Μοιριάδης
839 Μοίρις
840 Μοίριχος
841 Μοιροκλής
842 Μολίων
843 Μολίων
844 Μόλομβρος
845 Μόλος
846 Μολοσσός
847 Μολπαγόρα
848 Μολπαγόρας
849 Μολπίς
850 Μόλπις
851 Μολυβδοσκέβαστη
852 Μόλων
853 Μόνα
854 Μοναρκά
855 Μόνικα
856 Μονίκης
857 Μονίμη
858 Μόνιμος
859 Μοντάνα
860 Μοντανός
861 Μόνυχος
862 Μορέα
863 Μορία
864 Μορίν
865 Μόριχος
866 Μόρσιμος
867 Μόρσων
868 Μόρτης
869 Μόρυς
870 Μόρυχος
871 Μορφεύς
872 Μορφώ
873 Μόσχα
874 Μοσχάνθη
875 Μοσχάνθης
876 Μοσχιανή
877 Μοσχίων
878 Μοσχοβίνα
879 Μοσχοκαρφένια
880 Μοσχοκαρφένιος
881 Μόσχος
882 Μόσχω
883 Μοσχωνάς
884 Μοτύη
885 Μουεσσερ
886 Μούλιος
887 Μουράτιος
888 Μουρβετ
889 Μούσα
890 Μουσαία
891 Μουσαίος
892 Μούσος
893 Μουσώνιος
894 Μόψοπος
895 Μόψος
896 Μπάγια
897 Μπακάρ
898 Μπακαρία
899 Μπαλής
900 Μπάμπης
901 Μπαμπίνα
902 Μπαντούλα
903 Μπάρμπαρα
904 Μπάρον
905 Μπατζίμι
906 Μπατζιμία
907 Μπάτη
908 Μπάτης
909 Μπατίστας
910 Μπέβερλη
911 Μπέκαν
912 Μπέκας
913 Μπελεφάνης
914 Μπελίντα
915 Μπελκις
916 Μπέλος
917 Μπέμπα
918 Μπέμπης
919 Μπενάκης
920 Μπενούλα
921 Μπέσσυ
922 Μπέτυ
923 Μπηγίνα
924 Μπήλιω
925 Μπία
926 Μπιάνκα
927 Μπιλιώ
928 Μπιλκη
929 Μπογδάνα
930 Μπόγιαν
931 Μπογιάνα
932 Μπόρας
933 Μπόρις
934 Μποσγουέλ
935 Μπουζιάνα
936 Μπουλένια
937 Μπουλέντ
938 Μπουμπουλίνα
939 Μπράιαν
940 Μπριγκίτα
942 Μπρούκ
943 Μπρουνίλντα
944 Μπρούχ
945 Μυγδόνια
946 Μύγδων
947 Μύδων
948 Μύης
949 Μυία
950 Μυκαλησσός
951 Μυκηνεύς
952 Μυκήνη
953 Μύκονος
954 Μύλης
955 Μύλινος
956 Μύλιος
957 Μυλλίας
958 Μυλτώ
959 Μύνης
960 Μυράνθη
961 Μυράντα
962 Μύργιαμ
963 Μυρέλα
964 Μύρια
965 Μύριαμ
966 Μυριανθέας
967 Μυριάνθη
968 Μυριέλλα
969 Μυρίκη
970 Μύρινα
971 Μυρίνος
972 Μυρκεύς
973 Μυρλεανός
974 Μύρλεια
975 Μυρμηκίδης
976 Μύρμηξ
977 Μυρμιδόνη
978 Μυρμιδών
979 Μύρνα
980 Μυροβλύτισσα
981 Μυρογιάννης
982 Μυρολένα
983 Μυροφόρα
984 Μυροφόρος
985 Μύρρα
986 Μυρρίνη
987 Μυρσίλος
988 Μύρσος
989 Μυρτενή
990 Μυρτίλος
991 Μυρτίς
992 Μύρτος
993 Μυρτώεσσα
994 Μύρων
995 Μύς
996 Μύσιος
997 Μύσκελλος
998 Μύστα
999 Μύστης
1000 Μύστις
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία