Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λάμπη
62 Λαμπηδών
63 Λαμπηθώ
64 Λάμπης
65 Λαμπίρης
66 Λαμπίρω
67 Λαμπίς
68 Λάμπις
69 Λάμπιχος
70 Λαμποβίτισσα
71 Λάμπουσα
72 Λαμπρά
73 Λαμπράκης
74 Λαμπροκλής
75 Λαμπρόμαχος
76 Λάμπρος
77 Λαμπρότατη
78 Λαμπροτρίτη
79 Λαμπροτρίτης
80 Λαμπροφορία
81 Λαμπυρίς
82 Λαμπώ
83 Λάμπων
84 Λαμπωτας
85 Λαμύνθιος
86 Λάμφιλος
87 Λάνα
88 Λάνασσα
89 Λάνγια
90 Λανίκη
91 Λάντερν
92 Λαόγονος
93 Λαογόρας
94 Λαογόρη
95 Λαοδάμας
96 Λαοδάμεια
97 Λαοδηγήτρια
98 Λαοδίκη
99 Λαοδίκιος
100 Λαοδόκη
101 Λαοδόκος
102 Λαοθόη
103 Λαοθόης
104 Λαοκόων
105 Λαοκόωσα
106 Λαοκράτη
107 Λαοκράτης
108 Λαομέδεια
109 Λαομέδων
110 Λαομένη
111 Λαομένης
112 Λαομήδης
113 Λαονόμη
114 Λαού
115 Λαόφιλος
116 Λαοφόντη
117 Λαπάδιον
118 Λάπηδος
119 Λαπίθης
120 Λάρα
121 Λάρης
122 Λαριάδα
123 Λαρίσα
124 Λάριχος
125 Λάρκος
126 Λαρμπι
127 Λαρνιώτισσα
128 Λασθεκία
129 Λασθένεια
130 Λασθένης
131 Λάσιος
132 Λάσκαρης
133 Λασκαρία
134 Λάσος
135 Λαστρατίδας
136 Λασύρτας
137 Λατίνος
138 Λατομίτισσα
139 Λάτραμυς
140 Λατρεύς
141 Λατώρεια
142 Λατώρειος
143 Λαυρεντία
144 Λαυρέντιος
145 Λαφάης
146 Λαφάνης
147 Λαφάων
148 Λαφιδώθ
149 Λάφιλος
150 Λαφίνα
151 Λαχάρης
152 Λαχαρίδας
153 Λάχεσις
154 Λάχης
155 Λάχνη
156 Λάχων
157 Λάων
158 Λέα
159 Λέαγρος
160 Λεάδης
161 Λέαινα
162 Λεάναξ
163 Λεάνδρα
164 Λεανδρίας
165 Λεανδρίς
166 Λέανδρος
167 Λεάνειρα
168 Λεάνθη
169 Λέαρχος
170 Λέας
171 Λεβαντία
172 Λεββαίος
173 Λεβέντης
174 Λεβεντία
175 Λεία
176 Λειαγόρη
177 Λεϊλά
178 Λειώδη
179 Λειώδης
180 Λειωκρήτια
181 Λειώκριτος
182 Λέλα
183 Λέλεξ
184 Λέλια
185 Λελίτα
186 Λέλλος
187 Λελούδα
188 Λελούδας
189 Λεμονής
190 Λεμονθέα
191 Λεμονθέος
192 Λεμονιά
193 Λένα
194 Λενάντα
195 Λένγκω
196 Λένης
197 Λένια
198 Λενίτσα
199 Λενιώ
200 Λένος
201 Λέντης
202 Λέξανδρος
203 Λεό
204 Λεονάρδος
205 Λεοννάτος
206 Λεονταρίτη
207 Λεοντεύς
209 Λεοντία
210 Λεοντιάδης
211 Λεοντίσκος
212 Λεόντιχος
213 Λεοντομένης
214 Λεονώρα
215 Λεοπολδίνα
216 Λεοπόλδος
217 Λεόφρων
218 Λεπρεάτης
219 Λεπτία
220 Λεπτίας
221 Λερία
222 Λεσβία
223 Λέσβιος
224 Λεσβόθεμις
225 Λεσβοκλής
226 Λεσβώναξ
227 Λεσινιώτισσα
228 Λέσλι
229 Λέσχης
230 Λέσχος
231 Λέτα
232 Λετίσια
233 Λετρεύς
234 Λευί
235 Λευίς
236 Λευκάδα
237 Λευκάδιος
238 Λεύκια
239 Λεύκιος
240 Λευκίππη
241 Λεύκιππος
242 Λευκοθέα
243 Λευκολοφίδης
244 Λευκόμαντις
245 Λευκονόη
246 Λευκόπεος
247 Λευκοφρυς
248 Λεύκων
249 Λευκώνης
250 Λευκωπεύς
251 Λευκωσία
252 Λεφένα
253 Λέχης
254 Λεχούσα
255 Λεωβώτας
256 Λεωβώτας
257 Λεωβώτης
258 Λεωγόρας
259 Λεωδάμας
260 Λεώδοκος
261 Λεωκήδης
262 Λεωκράτης
263 Λεωκύδης
264 Λέων
265 Λεωνίδα
266 Λεωνίδας
267 Λεωνόρα
268 Λεωντίνη
269 Λεώνυμος
270 Λεωπρέπης
271 Λέως
272 Λεωσθένης
273 Λεωτροφίδης
274 Λεωτυχίδας
275 Λεωτυχίδης
276 Λεώφαντας
277 Λεώφαντος
278 Λεωχάρης
279 Ληαγόρη
280 Λήδη
281 Λήθος
282 Ληϊητος
283 Λημναία
284 Λημναίος
285 Ληναίος
286 Λήτος
287 Λητώ
288 Λία
289 Λιαίος
290 Λιάκος
291 Λιάκουρας
292 Λιάνα
293 Λιάννα
294 Λιάς
295 Λιασής
296 Λιβαδιώτισσα
297 Λιβάνιος
298 Λιβερία
299 Λιβέριος
300 Λίβιστρος
301 Λιβρεθία
302 Λιβύη
303 Λίβυος
304 Λίγεια
305 Λιγύρων
306 Λίζα
307 Λιζέτα
308 Λίθαγος
309 Λιθαρή
310 Λικίνιος
311 Λικώρος
312 Λικώρος
313 Λικώρος
314 Λικυμνία
315 Λικύμνιος
316 Λικώρεια
317 Λίλαια
318 Λίλαιος
319 Λίλη
320 Λίλης
321 Λίλια
322 Λιλιάνα
323 Λίλιθ
325 Λιλίκα
326 Λίλλων
327 Λίλουσα
328 Λιλυβήας
329 Λιλυβηΐς
330 Λίμνη
331 Λίμνος
332 Λιμνώρεια
333 Λιμπερτυ
334 Λίνα
335 Λινάρδος
336 Λίνδος
337 Λινίτσα
338 Λίνος
339 Λίντα
340 Λίξος
341 Λιονταρής
342 Λιόσα
343 Λιουντμιλα
344 Λιπάρα
345 Λίπαρος
346 Λιριόπη
347 Λισσίας
348 Λιτίνα
349 Λίτσα
350 Λίτσος
351 Λίχας
352 Λίχης
353 Λίχης
354 Λίλλων
355 Λόβη
356 Λόβων
357 Λογγίνα
358 Λογγίνος
359 Λογική
360 Λογικός
361 Λογκοβάρδα
362 Λογοθέτης
363 Λοίζα
364 Λοΐζος
365 Λοΐζος
366 Λοιμιώτισσα
367 Λόις
368 Λοκρός
369 Λόλα
370 Λολλία
371 Λολλίων
372 Λόλλος
373 Λοξίας
374 Λοξώ
375 Λοπάδιον
376 Λορελάη
377 Λορένα
378 Λορένσε
379 Λορέντζος
380 Λοριάνα
381 Λόττις
382 Λουβαρά
383 Λουγκρού
384 Λουδα
385 Λούης
386 Λούθηρος
387 Λουίζα
388 Λουΐζος
389 Λουκάς
390 Λουκία
391 Λουκιάνα
392 Λουκιανή
393 Λουκίλιος
394 Λουκίνη
395 Λουκίνος
396 Λούκιος
397 Λουκούλα
398 Λούκουλος
399 Λουκρητία
400 Λουκρήτιος
402 Λούλα
403 Λούλης
404 Λουλού
405 Λουλούδης
406 Λουλουδιά
407 Λουμινίτα
408 Λουντμίλα
409 Λουπία
410 Λούπων
411 Λούση
412 Λουσία
413 Λουσίας
414 Λουσίλ
415 Λουτσία
416 Λουτσιε
417 Λούτσιος
418 Λούτφη
419 Λύα
420 Λυβια
421 Λυγαίος
422 Λύγδαμις
423 Λυγερή
424 Λυγερός
425 Λύγηρος
426 Λυγία
427 Λυγκέας
428 Λυδία
429 Λυδιάννα
430 Λύδιος
431 Λυδός
432 Λύκα
433 Λυκάβας
434 Λύκαιθος
435 Λύκαινα
436 Λυκαίος
437 Λυκάμβας
438 Λύκανθος
439 Λυκάονας
440 Λυκαρήτη
441 Λυκάρητος
442 Λυκαρία
443 Λυκάριος
444 Λυκάστης
445 Λύκαστο
446 Λύκαστος
447 Λυκάωνας
448 Λυκέας
449 Λύκη
450 Λύκητος
451 Λυκία
452 Λυκίας
453 Λυκιγένεια
454 Λυκιγενής
455 Λυκίδας
456 Λυκίμνιος
457 Λυκίνη
458 Λυκίνος
459 Λύκις
460 Λυκίσκος
461 Λύκκα
462 Λυκόδας
463 Λυκοδήμου
464 Λυκομήδης
465 Λυκοπανάγος
466 Λύκος
467 Λυκουργίς
468 Λυκούργος
469 Λυκούρισση
470 Λυκοφόντης
471 Λυκοφρονίδη
472 Λυκόφρων
473 Λύκτιος
474 Λύκτος
475 Λύκων
476 Λυκωπεύς
477 Λυκώπης
478 Λυκωρέας
479 Λυκωρεύς
480 Λυκώτας
481 Λυμνώρεια
482 Λυμπέρης
483 Λυναιτόκυστον
484 Λύο
485 Λύρα
486 Λύραμνος
487 Λύρκος
488 Λύρνος
489 Λύρος
490 Λυσαγόρας
491 Λυσάνδρα
492 Λυσανδρίδας
493 Λύσανδρος
494 Λυσανία
495 Λυσανίας
496 Λύση
497 Λυσιάδης
498 Λυσιάναξ
499 Λυσιάνασσα
500 Λυσίανθος
501 Λυσίας
502 Λυσίβιος
503 Λυσιδίκη
504 Λυσίδικος
505 Λυσίθεος
506 Λυσίθοος
507 Λυσικλείδης
508 Λυσικλής
509 Λυσικράτη
510 Λυσικράτης
511 Λυσιμάχη
512 Λυσίμαχος
514 Λυσιμένης
515 Λυσίνομος
516 Λυσίππη
517 Λύσιππος
518 Λύσις
519 Λυσιστράτη
520 Λυσίστρατος
521 Λύσος
522 Λύσσανδρος
523 Λυσσίμαχος
524 Λύσων
525 Λυταία
526 Λύτρια
527 Λώιδα
528 Λωξάνδρα
529 Λώρα
530 Λωρέτα
531 Λώρης
532 Λώρια
533 Λωΐς
534 Λωτ
535 Λωτίς
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία