Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτης
24 Λαέρτιος
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λάιος
33 Λαΐς
34 Λαιτήσια
35 Λάκαινα
36 Λακεδαίμων
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρατίδας
40 Λακρατίδης
41 Λακρίνης
42 Λάκριτος
43 Λακύδης
44 Λάκων
45 Λαλαγη
46 Λαλάκης
47 Λαλούλα
48 Λάμαχος
49 Λαμέδων
50 Λαμέχ
51 Λαμία
52 Λάμια
53 Λάμιος
54 Λάμος
55 Λαμπαδία
56 Λαμπαδός
57 Λαμπάς
58 Λαμπετίη
59 Λαμπηδών
60 Λάμπης
61 Λαμπιδώ
62 Λαμπίρης
63 Λαμπίρω
64 Λάμπις
65 Λαμπιτώ
66 Λάμπιχος
67 Λαμποβίτισσα
68 Λάμπος
69 Λάμπουσα
70 Λαμπρά
71 Λαμπράκης
72 Λαμπροκλής
73 Λαμπρόμαχος
74 Λάμπρος
75 Λαμπρότατη
76 Λαμπροφορία
77 Λαμπυρίς
78 Λαμπωτας
79 Λαμύνθιος
80 Λάμφιλος
81 Λάνα
82 Λάνασσα
83 Λάνγια
84 Λανίκη
85 Λάντερν
86 Λαόγονος
87 Λαογόρας
88 Λαογόρη
89 Λαοδάμας
90 Λαοδάμεια
91 Λαοδηγήτρια
92 Λαοδίκεια
93 Λαοδίκη
94 Λαοδίκης
95 Λαοδίκιος
96 Λαοδόκος
97 Λαόδοκος
98 Λαοθόη
99 Λαοθόης
100 Λαοκόων
101 Λαοκόωσα
102 Λαοκράτης
103 Λαοκρατία
104 Λαομέδεια
105 Λαομέδων
106 Λαομένη
107 Λαομένης
108 Λαομήδης
109 Λαονόμη
110 Λαού
111 Λάουρα
112 Λάουρος
113 Λαόφιλος
114 Λαοφόντη
115 Λαπάδιον
116 Λάπηδος
117 Λαπίθης
118 Λάρα
119 Λάρης
120 Λαριάδα
121 Λαρίσα
122 Λάριχος
123 Λάρκος
124 Λαρμπι
125 Λαρνιώτισσα
126 Λασθεκία
127 Λασθένεια
128 Λασθένης
129 Λάσιος
130 Λάσκαρης
131 Λασκαρία
132 Λάσος
133 Λαστρατίδας
134 Λασύρτας
135 Λατίνος
136 Λατομίτισσα
137 Λάτραμυς
138 Λατρεύς
139 Λαυρεντία
140 Λαυρέντιος
141 Λαφάης
142 Λαφάνης
143 Λαφάων
144 Λαφιδώθ
145 Λάφιλος
146 Λαφίνα
147 Λαχαρής
148 Λαχάρης
149 Λαχαρίδας
150 Λάχεσις
151 Λάχης
152 Λάχνη
153 Λάχων
154 Λάων
155 Λέα
156 Λέαγρος
157 Λεάδης
158 Λέαινα
159 Λεάναξ
160 Λεάνδρα
161 Λέανδρος
162 Λεάνειρα
163 Λέαρχος
164 Λεβαντία
165 Λεββαίος
166 Λεβέντης
167 Λεία
168 Λέια
169 Λειαγόρη
170 Λειλά
171 Λειώδης
172 Λειώκριτος
173 Λέλα
174 Λέλεξ
175 Λέλια
176 Λελίτα
177 Λέλλος
178 Λελούδα
179 Λελούδας
180 Λεμονής
181 Λεμονθέα
182 Λεμονιά
183 Λένα
184 Λενάντα
185 Λένγκω
186 Λένης
187 Λένια
188 Λενίτσα
189 Λενιώ
190 Λένος
191 Λέντης
192 Λέξανδρος
193 Λεό
194 Λεονάρδος
195 Λεοννάτος
196 Λεονταρίτη
197 Λέοντας
198 Λεοντεύς
200 Λεοντής
201 Λεοντία
202 Λεοντιάδης
203 Λεόντιον
204 Λεοντίσκος
205 Λεόντιχος
206 Λεοντομένης
207 Λεονώρα
208 Λεοπόλδος
209 Λεόφρων
210 Λεπρεάτης
211 Λεπτίνης
212 Λέπτις
213 Λερία
214 Λεσβία
215 Λεσβόθεμις
216 Λεσβοκλής
217 Λεσβώναξ
218 Λεσινιώτισσα
219 Λέσλη
220 Λέσχης
221 Λέσχος
222 Λέτα
223 Λετίσια
224 Λετρεύς
225 Λευί
226 Λευίς
227 Λευκάδιος
228 Λευκάτη
229 Λεύκια
230 Λεύκιος
231 Λευκίππη
232 Λεύκιππος
233 Λευκοθέα
234 Λευκοθέη
235 Λευκολοφίδης
236 Λευκονόη
237 Λευκόπεος
238 Λευκοφρυς
239 Λεύκων
240 Λευκώνης
241 Λευκωπεύς
242 Λευκωσία
243 Λεϋλά
244 Λεφένα
245 Λέχης
246 Λεχούσα
247 Λεωβώτας
248 Λεωβώτας
249 Λεωβώτης
250 Λεωγόρας
251 Λεωδάμας
252 Λεώδοκος
253 Λεωκήδης
254 Λεωκράτης
255 Λεωκρήτια
256 Λεώκριτος
257 Λεωκύδης
258 Λέων
259 Λεώνη
260 Λεωνίδα
261 Λεωνίδας
262 Λεωνόρα
263 Λεωντίνη
264 Λεώνυμος
265 Λεωπρέπης
266 Λέως
267 Λεωσθένης
268 Λεωτροφίδης
269 Λεωτυχίδας
270 Λεωτυχίδης
271 Λεώφαντας
272 Λεώφαντος
273 Λεωχάρης
274 Ληαγόρη
275 Λήδα
276 Λήδη
277 Λήθος
278 Ληϊητος
279 Λημναία
280 Λημναίος
281 Ληναίος
282 Λήτος
283 Λητώ
284 Λία
285 Λιαίος
286 Ἐλιακείμ
287 Λιάκος
288 Λιάκουρας
289 Λιάνα
290 Λιάννα
291 Λιάς
292 Λιασής
293 Λιβαδιώτισσα
294 Λιβάνιος
295 Λιβεριανός
296 Λιβέριος
297 Λίβιος
298 Λίβιστρος
299 Λιβρεθία
300 Λιβύη
301 Λίβυσσα
302 Λίβων
303 Λίγεια
304 Λιγύρων
305 Λίζα
306 Λιζέτα
307 Λίθαγος
308 Λιθαρή
309 Λικίνιος
310 Λικώρος
311 Λικώρος
312 Λικώρος
313 Λικυμνία
314 Λικύμνιος
315 Λικώρεια
316 Λίλαια
317 Λίλαιος
318 Λίλη
319 Λίλης
320 Λίλια
321 Λιλιάνα
322 Λίλιθ
323 Λιλίκα
324 Λίλλων
325 Λίλουσα
326 Λιλυβήας
327 Λιλυβηΐς
328 Λιμναία
329 Λιμναίος
330 Λίμνη
331 Λίμνος
332 Λιμνώρεια
333 Λιμπερτυ
334 Λίνα
335 Λινάρδος
336 Λίνδος
337 Λινίτσα
338 Λίνος
339 Λίντα
340 Λίξος
341 Λιονταρής
342 Λιόσα
343 Ἐλιούδ
344 Λιουντμιλα
345 Λιπάρα
346 Λίπαρος
347 Λιριόπη
348 Λισσίας
349 Λιτίνα
350 Λίτσα
351 Λίτσος
352 Λίχας
353 Λίχης
354 Λίχης
355 Λίλλων
356 Λόβη
357 Λόβων
358 Λογγίνα
359 Λογγίνος
360 Λογκοβάρδα
361 Λογοθέτης
362 Λοίζα
363 Λοΐζος
364 Λοιμιώτισσα
365 Λόις
366 Λοκρός
367 Λόλα
368 Λολλίων
369 Λόλλος
370 Λοξίας
371 Λοξώ
372 Λοπάδιον
373 Λορελάη
374 Λορένα
375 Λορένσε
376 Λορέντζος
377 Λοριάνα
378 Λόττις
379 Λουβαρά
380 Λουγκρού
381 Λουδα
382 Λουδοβίκα
383 Λουδοβίκος
384 Λούης
385 Λούθηρος
386 Λουίζα
387 Λουΐζος
388 Λουκάς
389 Λουκία
390 Λουκιάνα
391 Λουκιανή
392 Λουκίλιος
393 Λουκιλλιανός
394 Λουκίνη
395 Λουκίνος
396 Λούκιος
397 Λουκούλα
398 Λούκουλος
399 Λουκρητία
400 Λουκρήτιος
402 Λούλα
403 Λούλης
404 Λουλού
405 Λουλούδης
406 Λουλουδιά
407 Λουμινίτα
408 Λουντμίλα
409 Λουπία
410 Λουπικίνος
411 Λούπων
412 Λούση
413 Λουσία
414 Λουσίλ
415 Λούσιος
416 Λουτσία
417 Λουτσιε
418 Λούτσιος
419 Λούτφη
420 Λύα
421 Λυβια
422 Λυγαίος
423 Λύγδαμις
424 Λυγερή
425 Λυγερός
426 Λύγηρος
427 Λυγία
428 Λυγκεύς
429 Λύδα
430 Λύδη
431 Λυδία
432 Λυδιάννα
433 Λύκα
434 Λυκάβας
435 Λύκαιθος
436 Λύκαινα
437 Λυκαίος
438 Λυκάμβας
439 Λύκανθος
440 Λυκάονας
441 Λυκάρητος
442 Λυκάριος
443 Λυκάστης
444 Λύκαστο
445 Λύκαστος
446 Λυκάωνας
447 Λυκέας
448 Λύκη
449 Λύκητος
450 Λυκία
451 Λυκίας
452 Λυκιγένεια
453 Λυκιγενής
454 Λυκίδας
455 Λυκίμνιος
456 Λυκίνη
457 Λυκίνος
458 Λύκις
459 Λυκίσκος
460 Λύκκα
461 Λυκόδας
462 Λυκοδήμου
463 Λυκομήδης
464 Λυκοπανάγος
465 Λύκος
466 Λυκούργος
467 Λυκούρεσι
468 Λυκούρισση
469 Λυκοφόντης
470 Λυκοφρονίδη
471 Λυκόφρων
472 Λύκτιος
473 Λύκτος
474 Λύκων
475 Λυκωπεύς
476 Λυκώπης
477 Λυκωρέας
478 Λυκωρεύς
479 Λυκώτας
480 Λυμνώρεια
481 Λυμπέρης
482 Λυναιτόκυστον
483 Λύο
484 Λύρα
485 Λύραμνος
486 Λύρκος
487 Λύρνος
488 Λύρος
489 Λυσαγόρας
490 Λυσάνδρα
491 Λυσανδρίδας
492 Λύσανδρος
493 Λυσανία
494 Λυσανίας
495 Λύση
496 Λυσιάδης
497 Λυσιάνασσα
498 Λυσίανθος
499 Λυσίας
500 Λυσίβιος
501 Λυσιδίκη
502 Λυσίθεος
503 Λυσίθοος
504 Λυσικλείδης
505 Λυσικλής
506 Λυσικράτη
507 Λυσικράτης
508 Λυσιμάχη
509 Λυσίμαχος
511 Λυσιμένης
512 Λυσίνομος
513 Λυσίππη
514 Λύσιππος
515 Λύσις
516 Λυσιστράτη
517 Λυσίστρατος
518 Λύσος
519 Λύσσανδρος
520 Λυσσίμαχος
521 Λύσων
522 Λυταία
523 Λύτρια
524 Λώιδα
525 Λωξάνδρα
526 Λώρα
527 Λωρέτα
528 Λώρης
529 Λώρια
530 Λωΐς
531 Λωτ
532 Λωτίς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία