Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιάνθης
28 Ιανίσκος
29 Ιανός
30 Ιανουάριος
31 Ιαπετός
32 Ιάπηγας
33 Ιάπυξ
34 Ιάρεδ
35 Ίας
36 Ίαση
37 Ιασίμη
38 Ιάσιμος
39 Ιασίονας
40 Ιάσιος
41 Ιασίων
42 Ίασμη
43 Ίασος
44 Ίασπις
45 Ιασώ
46 Ιάσων
48 Ιατροκλής
49 Ιαφέθ
50 Ιάχη
51 Ιβάν
52 Ιβάνα
53 Ιβελίνα
54 Ιβιστίωνας
55 Ιβόν
56 Ίβυκος
57 Ιγνατία
58 Ιγνάτιος
59 Ίδα
60 Ιδαία
61 Ιδαίος
62 Ιδαλία
63 Ίδας
64 Ιδεύς
65 Ίδη
66 Ίδης
67 Ιδησιδομενεύς
68 Ίδμων
69 Ιδοθέα
70 Ιδομενέας
71 Ιδομενεύς
72 Ιδουμα
73 Ιδυία
74 Ιεζάβελ
75 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
76 Ιέρακας
77 Ιερακίνα
78 Ιέραξ
79 Ιεράρχης
80 Ιέρεια
81 Ιερεμίας
82 Ιερεύς
83 Ιεριχώ
84 Ιερόβλαστος
85 Ιεροθέα
86 Ιερόθεος
87 Ιερόκλεια
88 Ιεροκλής
89 Ιερομνήμη
90 Ιερομνήμων
91 Ιερομύτης
92 Ιεροσολυμιτική
93 Ιεροσολυμίτισσα
94 Ιερουσαλημ
95 Ιεροφίλη
96 Ιεροφών
97 Ιέρων
98 Ιερωνύμη
99 Ιερώνυμος
100 Ιεσσαί
101 Ιεφθάε
102 Ιεχωνίας
103 Ιησούς
105 Ιητραγόρης
106 Ιθαγένης
107 Ιθαιμένης
108 Ίθακος
109 Ιθυκλής
110 Ικαδίων
111 Ικανός
112 Ικαρία
113 Ικάριος
114 Ίκαρος
115 Ικέλιδας
116 Ικέσιος
117 Ικέτας
118 Ικετάων
119 Ικέτης
120 Ικεύσιμος
121 Ίκκος
122 Ικμάλιος
123 Ικτίνος
124 Ιλάειρα
125 Ιλαρία
126 Ιλαρίων
127 Ίλαρχος
128 Ίλας
129 Ιλάων
130 Ιλεάνα
131 Ίλια
132 Ιλίαν
133 Ιλιάνα
134 Ιλιάς
135 Ιλίνα
136 Ιλιονεύς
137 Ιλιόνη
138 Ιλλος
139 Ιλλύριος
140 Ιλλυρίς
141 Ιλόνα
142 Ίλος
143 Ιλτούδ
144 Ιλχάν
145 Ιμβρεύς
146 Ίμβριος
147 Ίμβρος
148 Ιμεραίος
149 Ιμέριος
150 Ιμερόεσσα
151 Ίμερος
152 Ιμεύσιμος
153 Ίνα
154 Ινάσσα
155 Ίναχος
156 Ινγενιανή
157 Ινγενιανός
158 Ινγκης
159 Ίνδης
160 Ινδία
161 Ίννα
162 Ίννας
163 Ιννοκέντια
164 Ιννοκέντιος
165 Ινώ
166 Ίξαλος
167 Ιξιόνη
168 Ιξίων
170 Ιοβάτης
171 Ιόβης
172 Ιοβιανός
173 Ιοδάμεια
174 Ιόεσσα
175 Ιοκάστη
176 Ιόκαστος
177 Ιολαΐδας
178 Ιολανδα
179 Ιολάνδη
180 Ιολάνθη
181 Ιόλαος
182 Ιόλας
183 Ιόλη
184 Ιόνα
185 Ιονέλλα
186 Ιόνη
187 Ιόνκα
188 Ιόπη
189 Ιορδάνα
190 Ιορδάνης
191 Ιουβενάλιος
192 Ιουβεντίνος
193 Ιούδας
194 Ιουδίθ
195 Ιουλία
196 Ιουλιανή
197 Ιουλιάννα
198 Ιουλιάννα2
199 Ιουλιανός
200 Ιούλιος
201 Ιούλλα
202 Ίουλος
203 Ιουνία
204 Ιουνίας
205 Ιούστα
207 Ιουστίνη
208 Ιουστινιανή
209 Ιουστινιανός
210 Ιουστίνος
211 Ιούστος
212 Ιοφών
213 Ιόφωνας
214 Ίοψ
215 Ιππαγόρας
216 Ιππάλκιμος
217 Ίππαλος
218 Ιππαρέτη
219 Ιππαρίνος
220 Ιππαρχία
221 Ιππαρχίδης
222 Ίππαρχος
223 Ιππάσιος
224 Ίππασος
225 Ιππάφεσις
226 Ιππεύς
227 Ιππη
228 Ιππίας
229 Ιππίτας
230 Ιππόβοτος
231 Ιπποδάμεια
232 Ιππόδαμος
233 Ιπποδίκη
234 Ιππόδρομος
235 Ιππόζυγος
236 Ιπποθόη
237 Ιππόθοος
238 Ιπποθόων
239 Ιπποκλέας
240 Ιπποκλείδης
241 Ιπποκλής
242 Ίπποκλος
243 Ιπποκορύστης
244 Ιπποκόων
245 Ιπποκράτη
246 Ιπποκράτης
247 Ιππολοχίδας
248 Ιππόλοχος
249 Ιππολύτη
250 Ιππόλυτος
251 Ιππόμαχος
252 Ιππομέδουσα
253 Ιππομέδων
254 Ιππομένης
255 Ιππόνη
256 Ιππόνικος
257 Ιππονόη
258 Ιππονοϊδας
259 Ιππονόμη
260 Ιππόνοος
261 Ιππόνους
262 Ίππος
263 Ιπποσθένης
264 Ιππόστρατος
265 Ιππότης
266 Ιπποτίων
267 Ιππουργός
268 Ιπποφορβάς
269 Ιπποφορβεύς
270 Ίππυλος
271 Ιππύς
272 Ίππυς
273 Ιππφορβεύς
274 Ιππώ
275 Ίππων
276 Ιππώναξ
277 Ιππωτος
278 Ιρένα
279 Ίρια
280 Ίριδα
281 Ιρίνα
282 Ίρις
283 Ίρμα
284 Ίρος
285 Ίρρα
286 Ίσα
287 Ισαάκ
288 Ισαβέλλα
289 Ισαγόρας
290 Ισάδας
291 Ισαία
292 Ισαίος
293 Ίσανδρος
294 Ισάνθης
295 Ισάνωρ
296 Ισαρίων
297 Ίσαρχος
298 Ίσαυρος
299 Ισέ
300 Ισηγορία
301 Ισθμιάς
302 Ισθμιονίκης
303 Ισίας
304 Ισίγονος
305 Ισίδας
306 Ισιδώρα
307 Ισίδωρος
308 Ισίδωτος
309 Ισιντα
310 Ίσιρα
311 Ίσις
312 Ισλαϊδας
313 Ισμαήλ
314 Ίσμαρος
315 Ισμήνη
316 Ισμηνία
317 Ισμήνιος
318 Ισμηνίς
319 Ισμηνοδώρα
320 Ισμηνόδωρος
321 Ισμηνός
322 Ισοδία
323 Ισοκράτης
324 Ισόλοχος
325 Ισόμαχος
326 Ισοπέλλα
327 Ισοπλής
328 Ίσος
329 Ισραέλ
330 Ισραήλ
331 Ισσαάκ
332 Ίσση
333 Ιστιαίος
334 Ιστορίς
335 Ιστρανός
336 Ίστρος
337 Ισχαγόρας
338 Ισχάνοος
339 Ίσχενος
340 Ισχέπολις
341 Ισχόλαος
342 Ισχύς
343 Ίσχυς
344 Ίτα
345 Ιταλική
346 Ιταναίος
347 Ιτέα
348 Ιτη
349 Ίτυλος
350 Ιτυμονεύς
351 Ίτυς
352 Ίτυς ή`Ιτυλος
353 Ιτώνη
354 Ιτωνός
355 Ίυγξ
356 Ιύνξ
357 Ιφεύς
358 Ιφθίμη
359 Ιφιάνασσα
360 Ιφιάνειρα
361 Ιφιγένεια
362 Ιφιγένης
363 Ιφιδάμας
364 Ιφικλής
365 Ιφικλής
366 Ίφικλος
367 Ιφικράτεια
368 Ιφικράτης
369 Ιφιμέδουσα
370 Ιφιμέδων
371 Ιφιμέθεια
372 Ιφινόη
373 Ιφινόμη
374 Ιφίνοος
375 Ίφις
376 Ίφις
377 Ιφιτίων
378 Ίφιτος
379 Ιφτίμη
380 Ιώ
381 Ιωακείμ
382 Ιωακειμία
383 Ιωάννα
384 Ιωαννέτα
385 Ιωάννης
386 Ιωαννίκιος
387 Ιωάσαφ
388 Ιώβ
389 Ιώβη
390 Ιωβία
391 Ιωήλ
392 Ιώλκιος
393 Ίων
394 Ιωνάθαν
395 Ιωνάς
396 Ίωνας
397 Ιώνη
398 Ιωνία
399 Ιωντίνα
400 Ιωράμ
401 Ιωσαφάτ
402 Ιώσηπος
403 Ιωσήφ
404 Ιωσηφίνα
405 Ιωσίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία