Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιανίσκος
28 Ιανός
29 Ιανουάριος
30 Ιαπετός
31 Ιάπηγας
32 Ιάπυξ
33 Ιάρεδ
34 Ίας
35 Ίαση
36 Ιασίμη
37 Ιάσιμος
38 Ιασίονας
39 Ιάσιος
40 Ιασίων
41 Ίασμη
42 Ίασος
43 Ίασπις
44 Ιασώ
45 Ιάσων
47 Ιατροκλής
48 Ιαφέθ
49 Ιάχη
50 Ιβάν
51 Ιβάνα
52 Ιβελίνα
53 Ιβιστίωνας
54 Ιβόν
55 Ίβυκος
56 Ιγνατία
57 Ιγνάτιος
58 Ίδα
59 Ιδαία
60 Ιδαίος
61 Ιδαλία
62 Ίδας
63 Ιδεύς
64 Ίδη
65 Ίδης
66 Ιδησιδομενεύς
67 Ίδμων
68 Ιδοθέα
69 Ιδομενέας
70 Ιδομενεύς
71 Ιδουμα
72 Ιδυία
73 Ιεζάβελ
74 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
75 Ιέρακας
76 Ιερακίνα
77 Ιέραξ
78 Ιεράρχης
79 Ιέρεια
80 Ιερεμίας
81 Ιερεύς
82 Ιεριχώ
83 Ιερόβλαστος
84 Ιεροθέα
85 Ιερόθεος
86 Ιερόκλεια
87 Ιεροκλής
88 Ιερομνήμη
89 Ιερομνήμων
90 Ιερομύτης
91 Ιεροσολυμιτική
92 Ιεροσολυμίτισσα
93 Ιερουσαλημ
94 Ιεροφίλη
95 Ιεροφών
96 Ιέρων
97 Ιερωνύμη
98 Ιερώνυμος
99 Ιεσσαί
100 Ιεφθάε
101 Ιεχωνίας
102 Ιησούς
104 Ιητραγόρης
105 Ιθαγένης
106 Ιθαιμένης
107 Ίθακος
108 Ιθυκλής
109 Ικαδίων
110 Ικανός
111 Ικαρία
112 Ικάριος
113 Ίκαρος
114 Ικέλιδας
115 Ικέσιος
116 Ικέτας
117 Ικετάων
118 Ικέτης
119 Ικεύσιμος
120 Ίκκος
121 Ικμάλιος
122 Ικτίνος
123 Ιλάειρα
124 Ιλαρία
125 Ιλαρίων
126 Ίλαρχος
127 Ίλας
128 Ιλάων
129 Ιλεάνα
130 Ίλια
131 Ιλίαν
132 Ιλιάνα
133 Ιλιάς
134 Ιλίνα
135 Ιλιονεύς
136 Ιλιόνη
137 Ιλλος
138 Ιλλυρία
139 Ιλλύριος
140 Ιλόνα
141 Ίλος
142 Ιλτούδ
143 Ιλχάν
144 Ιμβρεύς
145 Ίμβριος
146 Ίμβρος
147 Ιμεραίος
148 Ιμέριος
149 Ιμερόεσσα
150 Ίμερος
151 Ιμεύσιμος
152 Ίνα
153 Ινάσσα
154 Ίναχος
155 Ινγενιανή
156 Ινγκης
157 Ίνδης
158 Ινδία
159 Ίννα
160 Ίννας
161 Ιννοκέντια
162 Ιννοκέντιος
163 Ινώ
164 Ίξαλος
165 Ιξιόνη
166 Ιξίων
168 Ιοβάτης
169 Ιόβης
170 Ιοβιανός
171 Ιοδάμεια
172 Ιόεσσα
173 Ιοκάστη
174 Ιόκαστος
175 Ιολαΐδας
176 Ιολανδα
177 Ιολάνδη
178 Ιολάνθη
179 Ιόλαος
180 Ιόλας
181 Ιόλη
182 Ιόνα
183 Ιονέλλα
184 Ιόνη
185 Ιόνκα
186 Ιόπη
187 Ιορδάνα
188 Ιορδάνης
189 Ιουβενάλιος
190 Ιουβεντίνος
191 Ιούδας
192 Ιουδίθ
193 Ιουλία
194 Ιουλιανή
195 Ιουλιάννα
196 Ιουλιάννα2
197 Ιουλιανός
198 Ιούλιος
199 Ιούλλα
200 Ίουλος
201 Ιουνία
202 Ιουνίας
203 Ιούστα
205 Ιουστίνη
206 Ιουστινιανή
207 Ιουστινιανός
208 Ιουστίνος
209 Ιούστος
210 Ιοφών
211 Ιόφωνας
212 Ίοψ
213 Ιππαγόρας
214 Ιππάλκιμος
215 Ίππαλος
216 Ιππαρέτη
217 Ιππαρίνος
218 Ιππαρχία
219 Ιππαρχίδης
220 Ίππαρχος
221 Ιππάσιος
222 Ίππασος
223 Ιππάφεσις
224 Ιππεύς
225 Ιππη
226 Ιππίας
227 Ιππίτας
228 Ιππόβοτος
229 Ιπποδάμας
230 Ιπποδάμεια
231 Ιππόδαμος
232 Ιπποδίκη
233 Ιππόδρομος
234 Ιππόζυγος
235 Ιπποθόη
236 Ιππόθοος
237 Ιπποθόων
238 Ιπποκλέας
239 Ιπποκλείδης
240 Ιπποκλής
241 Ίπποκλος
242 Ιπποκορυστής
243 Ιπποκόων
244 Ιπποκράτη
245 Ιπποκράτης
246 Ιππολοχίδας
247 Ιππόλοχος
248 Ιππολύτη
249 Ιππόλυτος
250 Ιππόμαχος
251 Ιππομέδουσα
252 Ιππομέδων
253 Ιππομέδωνας
254 Ιππομένης
255 Ιππόνη
256 Ιππόνικος
257 Ιππονόη
258 Ιππονοϊδας
259 Ιππονόμη
260 Ιππόνοος
261 Ιππόνους
262 Ίππος
263 Ιπποσθένης
264 Ιππόστρατος
265 Ιππότης
266 Ιπποτίων
267 Ιππουργός
268 Ιπποφορβάς
269 Ιπποφορβεύς
270 Ίππυλος
271 Ιππύς
272 Ίππυς
273 Ιππφορβεύς
274 Ιππώ
275 Ίππων
276 Ιππώναξ
277 Ιππωτος
278 Ιρένα
279 Ίρια
280 Ίριδα
281 Ιρίνα
282 Ίρις
283 Ίρμα
284 Ίρος
285 Ίρρα
286 Ίσα
287 Ισαάκ
288 Ισαβέλλα
289 Ισαγόρας
290 Ισάδας
291 Ισαία
292 Ισαίος
293 Ίσανδρος
294 Ισάνθης
295 Ισάνωρ
296 Ισαρίων
297 Ίσαρχος
298 Ίσαυρος
299 Ισέ
300 Ισηγορία
301 Ισθμιάς
302 Ισθμιονίκης
303 Ισίας
304 Ισίγονος
305 Ισίδας
306 Ισιδώρα
307 Ισίδωρος
308 Ισίδωτος
309 Ισιντα
310 Ίσιρα
311 Ίσις
312 Ισλαϊδας
313 Ισμαήλ
314 Ίσμαρος
315 Ισμήνη
316 Ισμηνία
317 Ισμήνιος
318 Ισμηνίς
319 Ισμηνοδώρα
320 Ισμηνόδωρος
321 Ισμηνός
322 Ισοδία
323 Ισοκράτης
324 Ισόλοχος
325 Ισόμαχος
326 Ισοπέλλα
327 Ισοπλής
328 Ίσος
329 Ισραέλ
330 Ισραήλ
331 Ισσαάκ
332 Ίσση
333 Ιστιαίος
334 Ιστορίς
335 Ιστρανός
336 Ίστρος
337 Ισχαγόρας
338 Ισχάνοος
339 Ίσχενος
340 Ισχέπολις
341 Ισχόλαος
342 Ισχύς
343 Ίσχυς
344 Ίτα
345 Ιταλική
346 Ιταναίος
347 Ιτέα
348 Ιτη
349 Ίτυλος
350 Ιτυμονεύς
351 Ίτυς
352 Ίτυς ή`Ιτυλος
353 Ιτώνη
354 Ιτωνός
355 Ίυγξ
356 Ιύνξ
357 Ιφεύς
358 Ιφθίμη
359 Ιφιάνασσα
360 Ιφιάνειρα
361 Ιφιγένεια
362 Ιφιγένης
363 Ιφιδάμας
364 Ιφικλής
365 Ιφικλής
366 Ίφικλος
367 Ιφικράτεια
368 Ιφικράτης
369 Ιφιμέδεια
370 Ιφιμέδη
371 Ιφιμέδουσα
372 Ιφιμέδων
373 Ιφιμέθεια
374 Ιφινόη
375 Ιφινόμη
376 Ιφίνοος
377 Ίφις
378 Ίφις
379 Ιφιτίων
380 Ίφιτος
381 Ιφτίμη
382 Ιώ
383 Ιωακείμ
384 Ιωακειμία
385 Ιωάννα
386 Ιωαννέτα
387 Ιωάννης
388 Ιωαννίκιος
389 Ιωάσαφ
390 Ιώβ
391 Ιώβη
392 Ιωβία
393 Ιωήλ
394 Ιώλκιος
395 Ίων
396 Ιωνάθαν
397 Ιωνάς
398 Ίωνας
399 Ιώνη
400 Ιωνία
401 Ιωντίνα
402 Ιωράμ
403 Ιωσαφάτ
404 Ιώσηπος
405 Ιωσήφ
406 Ιωσηφίνα
407 Ιωσίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία