Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιάνθης
28 Ιανίσκος
29 Ιανός
30 Ιανουάριος
31 Ιαπετός
32 Ιάπηγας
33 Ιάπυξ
34 Ιάρεδ
35 Ίας
36 Ίαση
37 Ιασίμη
38 Ιάσιμος
39 Ιασίονας
40 Ιάσιος
41 Ιασίων
42 Ίασμη
43 Ίασος
44 Ίασπις
45 Ιασώ
46 Ιάσων
48 Ιασωνίς
49 Ιατροκλής
50 Ιαφέθ
51 Ιάχη
52 Ιβάν
53 Ιβάνα
54 Ιβελίνα
55 Ιβιστίωνας
56 Ιβόν
57 Ίβυκος
58 Ιγνατία
59 Ιγνάτιος
60 Ίδα
61 Ιδαία
62 Ιδαίος
63 Ιδαλία
64 Ίδας
65 Ιδεύς
66 Ίδη
67 Ίδης
68 Ιδησιδομενεύς
69 Ίδμων
70 Ιδοθέα
71 Ιδομενέας
72 Ιδομενεύς
73 Ιδουμα
74 Ιδυία
75 Ιεζάβελ
76 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
77 Ιέρακας
78 Ιερακίνα
79 Ιέραξ
80 Ιεράρχης
81 Ιέρεια
82 Ιερεμίας
83 Ιερεύς
84 Ιεριχώ
85 Ιερόβλαστος
86 Ιεροθέα
87 Ιερόθεος
88 Ιερόκλεια
89 Ιεροκλής
90 Ιερομνήμη
91 Ιερομνήμων
92 Ιερομύτης
93 Ιεροσολυμιτική
94 Ιεροσολυμίτισσα
95 Ιερουσαλημ
96 Ιεροφίλη
97 Ιεροφών
98 Ιέρων
99 Ιερωνύμη
100 Ιερώνυμος
101 Ιεσσαί
102 Ιεφθάε
103 Ιεχωνίας
104 Ιησούς
106 Ιήσουσα
107 Ιητραγόρης
108 Ιθαγένης
109 Ιθαιμένης
110 Ίθακος
111 Ιθυκλής
112 Ικαδίων
113 Ικανός
114 Ικαρία
115 Ικάριος
116 Ίκαρος
117 Ικέλιδας
118 Ικέσιος
119 Ικέτας
120 Ικετάων
121 Ικέτης
122 Ικεύσιμος
123 Ίκκος
124 Ικμάλιος
125 Ικτίνος
126 Ιλάειρα
127 Ιλαρία
128 Ιλαρίων
129 Ίλαρχος
130 Ίλας
131 Ιλάων
132 Ιλεάνα
133 Ίλια
134 Ιλίαν
135 Ιλιάνα
136 Ιλιάς
137 Ιλίνα
138 Ιλιονεύς
139 Ιλιόνη
140 Ιλλος
141 Ιλλύριος
142 Ιλλυρίς
143 Ιλόνα
144 Ίλος
145 Ιλτούδ
146 Ιλχάν
147 Ιμβρεύς
148 Ίμβριος
149 Ίμβρος
150 Ιμεραίος
151 Ιμέριος
152 Ιμερόεσσα
153 Ίμερος
154 Ιμεύσιμος
155 Ίνα
156 Ινάσσα
157 Ίναχος
158 Ινγενιανή
159 Ινγενιανός
160 Ινγκης
161 Ίνδης
162 Ινδία
163 Ίννα
164 Ίννας
165 Ιννοκέντια
166 Ιννοκέντιος
167 Ινώ
168 Ίξαλος
169 Ιξιόνη
170 Ιξίων
172 Ιοβάτης
173 Ιόβης
174 Ιοβιανός
175 Ιοδάμεια
176 Ιόεσσα
177 Ιοκάστη
178 Ιόκαστος
179 Ιολαΐδας
180 Ιολανδα
181 Ιολάνδη
182 Ιολάνθη
183 Ιόλαος
184 Ιόλας
185 Ιόλη
186 Ιόνα
187 Ιονέλλα
188 Ιόνη
189 Ιόνκα
190 Ιόπη
191 Ιορδάνα
192 Ιορδάνης
193 Ιουβενάλιος
194 Ιουβεντίνος
195 Ιούδας
196 Ιουδίθ
197 Ιουλία
198 Ιουλιάννα
199 Ιούλιος
200 Ιούλλα
201 Ίουλος
202 Ιουνία
203 Ιουνίας
204 Ιούστα
206 Ιουστίνη
207 Ιουστινιανή
208 Ιουστινιανός
209 Ιουστίνος
210 Ιούστος
211 Ιοφών
212 Ιόφωνας
213 Ίοψ
214 Ιππαγόρας
215 Ιππάλκιμος
216 Ίππαλος
217 Ιππαρέτη
218 Ιππαρίνος
219 Ιππαρχία
220 Ιππαρχίδης
221 Ίππαρχος
222 Ιππάσιος
223 Ίππασος
224 Ιππάφεσις
225 Ιππεύς
226 Ιππη
227 Ιππίας
228 Ιππίτας
229 Ιππόβοτος
230 Ιπποδάμεια
231 Ιππόδαμος
232 Ιπποδίκη
233 Ιππόδρομος
234 Ιππόζυγος
235 Ιπποθόη
236 Ιππόθοος
237 Ιπποθόων
238 Ιπποκλέας
239 Ιπποκλείδης
240 Ιπποκλής
241 Ίπποκλος
242 Ιπποκορύστης
243 Ιπποκόων
244 Ιπποκράτη
245 Ιπποκράτης
246 Ιππολοχίδας
247 Ιππόλοχος
248 Ιππολύτη
249 Ιππόλυτος
250 Ιππόμαχος
251 Ιππομέδουσα
252 Ιππομέδων
253 Ιππομένης
254 Ιππόνη
255 Ιππόνικος
256 Ιππονόη
257 Ιππονοϊδας
258 Ιππονόμη
259 Ιππόνοος
260 Ιππόνους
261 Ίππος
262 Ιπποσθένης
263 Ιππόστρατος
264 Ιππότης
265 Ιπποτίων
266 Ιππουργός
267 Ιπποφορβάς
268 Ιπποφορβεύς
269 Ίππυλος
270 Ιππύς
271 Ίππυς
272 Ιππφορβεύς
273 Ιππώ
274 Ίππων
275 Ιππώναξ
276 Ιππωτος
277 Ιρένα
278 Ίρια
279 Ίριδα
280 Ιρίνα
281 Ίρις
282 Ίρμα
283 Ίρος
284 Ίρρα
285 Ίσα
286 Ισαάκ
287 Ισαβέλλα
288 Ισαγόρας
289 Ισάδας
290 Ισαία
291 Ισαίος
292 Ίσανδρος
293 Ισάνθης
294 Ισάνωρ
295 Ισαρίων
296 Ίσαρχος
297 Ίσαυρος
298 Ισέ
299 Ισηγορία
300 Ισθμιάς
301 Ισθμιονίκης
302 Ισίας
303 Ισίγονος
304 Ισίδας
305 Ισιδώρα
306 Ισίδωρος
307 Ισίδωτος
308 Ισιντα
309 Ίσιρα
310 Ίσις
311 Ισλαϊδας
312 Ισμαήλ
313 Ίσμαρος
314 Ισμήνη
315 Ισμηνία
316 Ισμήνιος
317 Ισμηνίς
318 Ισμηνοδώρα
319 Ισμηνόδωρος
320 Ισμηνός
321 Ισοδία
322 Ισοκράτης
323 Ισόλοχος
324 Ισόμαχος
325 Ισοπέλλα
326 Ισοπλής
327 Ίσος
328 Ισραέλ
329 Ισραήλ
330 Ισσαάκ
331 Ίσση
332 Ιστιαίος
333 Ιστορίς
334 Ιστρανός
335 Ίστρος
336 Ισχαγόρας
337 Ισχάνοος
338 Ίσχενος
339 Ισχέπολις
340 Ισχόλαος
341 Ισχύς
342 Ίσχυς
343 Ίτα
344 Ιταλική
345 Ιταναίος
346 Ιτέα
347 Ιτη
348 Ίτυλος
349 Ιτυμονεύς
350 Ίτυς
351 Ίτυς ή`Ιτυλος
352 Ιτώνη
353 Ιτωνός
354 Ίυγξ
355 Ιύνξ
356 Ιφεύς
357 Ιφθίμη
358 Ιφιάνασσα
359 Ιφιάνειρα
360 Ιφιγένεια
361 Ιφιγένης
362 Ιφιδάμας
363 Ιφικλής
364 Ιφικλής
365 Ίφικλος
366 Ιφικράτεια
367 Ιφικράτης
368 Ιφιμέδουσα
369 Ιφιμέδων
370 Ιφιμέθεια
371 Ιφινόη
372 Ιφινόμη
373 Ιφίνοος
374 Ίφις
375 Ίφις
376 Ιφιτίων
377 Ίφιτος
378 Ιφτίμη
379 Ιώ
380 Ιωακείμ
381 Ιωακειμία
382 Ιωάννα
383 Ιωαννέτα
384 Ιωάννης
385 Ιωαννίκιος
386 Ιωάσαφ
387 Ιώβ
388 Ιώβη
389 Ιωβία
390 Ιωήλ
391 Ιώλκιος
392 Ίων
393 Ιωνάθαν
394 Ιωνάς
395 Ίωνας
396 Ιώνη
397 Ιωνία
398 Ιωντίνα
399 Ιωράμ
400 Ιωσαφάτ
401 Ιώσηπος
402 Ιωσήφ
403 Ιωσηφίνα
404 Ιωσίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία