Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιαλυσός
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιάμβλιχος
21 Ιάμβουλος
22 Ιαμεμενός
23 Ίαμος
24 Ιάνασα
25 Ιάνασσα
26 Ιάνειρα
27 Ιάνθη
28 Ιάνθης
29 Ιανίσκος
30 Ιανός
31 Ιανουαρία
32 Ιανουάριος
33 Ιαπέτη
34 Ιαπετός
35 Ιάπηγας
36 Ιάπυξ
37 Ιάρεδ
38 Ιάς
39 Ίας
40 Ίαση
41 Ιασιμάχη
42 Ιασίμαχος
43 Ιασίμη
44 Ιάσιμος
45 Ιασίονας
46 Ιάσιος
47 Ιασίων
48 Ίασμη
49 Ίασος
50 Ίασπις
51 Ιασώ
52 Ιάσων
54 Ιασωνίς
55 Ιατροκλής
56 Ιαφέθ
57 Ιάχη
58 Ιβάν
59 Ιβάνα
60 Ιβελίνα
61 Ιβέττα
62 Ιβιστίων
63 Ίβυκος
64 Ιγνατία
65 Ιγνάτιος
66 Ίδα
67 Ιδαία
68 Ιδαίος
69 Ιδαλία
70 Ίδας
71 Ιδεύς
72 Ίδη
73 Ίδης
74 Ιδησιδομενεύς
75 Ίδμουσα
76 Ίδμων
77 Ιδοθέα
78 Ιδομένεια
79 Ιδομενεύς
80 Ιδουμα
81 Ιδυία
82 Ιεζάβελ
83 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
84 Ιεράκη
85 Ιέραξ
86 Ιεράρχης
87 Ιέρεια
88 Ιερεμίας
89 Ιερεύς
90 Ιεριχώ
91 Ιερόβλαστος
92 Ιεροθέα
93 Ιερόθεος
94 Ιερόκλεια
95 Ιεροκλής
96 Ιερομνήμη
97 Ιερομνήμων
98 Ιερομύτης
99 Ιεροσολυμιτική
100 Ιεροσολυμίτισσα
101 Ιερουσαλήμ
102 Ιεροφίλη
103 Ιεροφών
104 Ιέρων
105 Ιερωνύμη
106 Ιερώνυμος
107 Ιεσσαί
108 Ιεφθάε
109 Ιεχωνίας
110 Ιησούς
112 Ιήσουσα
113 Ιητραγόρης
114 Ιθαγένης
115 Ιθαιμένης
116 Ιθάκη
117 Ιθακός
118 Ιθυκλής
119 Ικαδίων
120 Ικανός
121 Ικαρία
122 Ικάριος
123 Ικέλιδας
124 Ικέσιος
125 Ικέτας
126 Ικετάων
127 Ικέτης
128 Ικεύσιμος
129 Ίκκος
130 Ικμάλιος
131 Ικτίνος
132 Ιλάειρα
133 Ιλαρία
134 Ιλαρίων
135 Ίλαρχος
136 Ίλας
137 Ιλάων
138 Ιλεάνα
139 Ίλια
140 Ιλίαν
141 Ιλιάνα
142 Ιλιάς
143 Ιλίνα
144 Ιλιονεύς
145 Ιλιόνη
146 Ίλιος
147 Ιλλος
148 Ιλλύριος
149 Ιλλυρίς
150 Ιλόνα
151 Ίλος
152 Ιλτούδη
153 Ιλτούδος
154 Ιλχάν
155 Ιμβρεύς
156 Ίμβριος
157 Ίμβρος
158 Ιμέρα
159 Ιμεραίος
160 Ιμερόεσσα
161 Ίμερος
162 Ιμεύσιμος
163 Ίνα
164 Ινάσσα
165 Ίναχος
166 Ινγενιανή
167 Ινγενιανός
168 Ινγκης
169 Ίνδης
170 Ίνδικτος
171 Ινδίς
172 Ίνις
173 Ίννα
174 Ιννάς
175 Ιννοκέντια
176 Ιννοκέντιος
177 Ινώ
178 Ίνων
179 Ίξαλος
180 Ιξιόνη
181 Ιξίων
183 Ιοβάν
184 Ιοβάτης
185 Ιόβης
186 Ιοβιανός
187 Ιοδάμεια
188 Ιοδόκη
189 Ιόεσσα
190 Ιοκάστη
191 Ιόκαστος
192 Ιολαΐδας
193 Ιολανδα
194 Ιολάνδη
195 Ιολάνθη
196 Ιόλαος
197 Ιόλας
198 Ιόλη
199 Ιόλλας
200 Ιόνα
201 Ιονέλλα
202 Ιόνη
203 Ιόνκα
204 Ιοξεία
205 Ιόπη
206 Ιορδάνα
207 Ιορδάνης
208 Ιουβενάλια
209 Ιουβενάλιος
210 Ιουβεντίνη
211 Ιουβεντίνος
212 Ιούδα
213 Ιούδας
214 Ιουδίθ
215 Ιουλία
216 Ιουλιάννα
217 Ιούλιος
218 Ιούλλα
219 Ίουλος
220 Ιουνία
221 Ιουνίας
222 Ιούστα
224 Ιούστος
225 Ιοφών
226 Ιόφωνας
227 Ίοψ
228 Ιππαγόρας
229 Ιππάλκιμος
230 Ίππαλος
231 Ιππαρέτη
232 Ιππαρίνος
233 Ιππαρχία
234 Ιππαρχίδης
235 Ίππαρχος
236 Ιππάσιος
237 Ίππασος
238 Ιππάφεσις
239 Ιππεύς
240 Ιππη
241 Ιππίας
242 Ιππίτας
243 Ιπποβότα
244 Ιππόβοτος
245 Ιπποδάμεια
246 Ιππόδαμος
247 Ιπποδίκη
248 Ιππόδρομος
249 Ιππόζυγος
250 Ιπποθόη
251 Ιππόθοος
252 Ιπποθόων
253 Ιπποκλέας
254 Ιπποκλείδης
255 Ιπποκλής
256 Ίπποκλος
257 Ιπποκορύστης
258 Ιπποκόων
259 Ιπποκράτη
260 Ιπποκράτης
261 Ιππολοχίδας
262 Ιππόλοχος
263 Ιππολύση
264 Ιππόλυσος
265 Ιππολύτη
266 Ιππόλυτος
267 Ιππομάχη
268 Ιππόμαχος
269 Ιππομέδουσα
270 Ιππομέδων
271 Ιππομένης
272 Ιππόνη
273 Ιππόνικος
274 Ιππονόη
275 Ιππονοϊδας
276 Ιππονόμη
277 Ιππόνοος
278 Ιππόνους
279 Ίππος
280 Ιπποσθένης
281 Ιππόστρατος
282 Ιππότης
283 Ιπποτίων
284 Ιππουργός
285 Ιπποφορβάς
286 Ιπποφορβεύς
287 Ίππυλος
288 Ιππύς
289 Ίππυς
290 Ιππφορβεύς
291 Ιππώ
292 Ίππων
293 Ιππώναξ
294 Ιππωτος
295 Ιρένα
296 Ίρια
297 Ίριδα
298 Ιρίνα
299 Ίρις
301 Ίρμα
302 Ίρος
303 Ίρρα
304 Ίσα
305 Ισαάκ
306 Ισαακία
307 Ισαβέλλα
308 Ισαγόρας
309 Ισάδας
310 Ισαία
311 Ισαίος
312 Ίσανδρος
313 Ισάνθης
314 Ισάνωρ
315 Ισαρίων
316 Ίσαρχος
317 Ίσαυρος
318 Ισέ
319 Ισηγορία
320 Ισθμιάς
321 Ισθμιονίκης
322 Ισίας
323 Ισίγονος
324 Ισίδας
325 Ισιδώρα
326 Ισίδωρος
327 Ισίδωτος
328 Ισιντα
329 Ίσιρα
330 Ίσις
331 Ισλαϊδας
332 Ισμαήλ
333 Ισμαηλία
334 Ίσμαρος
335 Ισμήνη
336 Ισμηνία
337 Ισμήνιος
338 Ισμηνίς
339 Ισμηνοδώρα
340 Ισμηνόδωρος
341 Ισμηνός
342 Ισοκράτεια
343 Ισοκράτης
344 Ισόλοχος
345 Ισόμαχος
346 Ισοπέλλα
347 Ισοπλής
348 Ίσος
349 Ισραέλ
350 Ισραήλ
351 Ισσαάκ
352 Ίσση
353 Ιστιαίος
354 Ιστορίς
355 Ιστρανός
356 Ίστρος
357 Ισχαγόρας
358 Ισχάνοος
359 Ίσχενος
360 Ισχέπολις
361 Ισχόλαος
362 Ισχύς
363 Ίσχυς
364 Ίτα
365 Ιταλική
366 Ιταναίος
367 Ιτέα
368 Ιτη
369 Ίτυλος
370 Ιτυμονεύς
371 Ίτυς
372 Ίτυς ή`Ιτυλος
373 Ιτώνη
374 Ιτωνός
375 Ίυγξ
376 Ιύνξ
377 Ιφεύς
378 Ιφθίμη
379 Ιφιάνασσα
380 Ιφιάνειρα
381 Ιφιγένεια
383 Ιφιγένης
384 Ιφιδάμας
385 Ιφικλής
386 Ίφικλος
387 Ιφικράτεια
388 Ιφικράτης
389 Ιφιμέδουσα
390 Ιφιμέδων
391 Ιφιμέθεια
392 Ιφινόη
393 Ιφινόμη
394 Ιφίνοος
395 Ίφιος
396 Ίφις
397 Ιφίτη
398 Ιφιτίων
399 Ιφτίμη
400 Ιώ
401 Ιωακείμ
402 Ιωακειμία
403 Ιωάννα
404 Ιωαννέτα
405 Ιωάννης
406 Ιωαννίκη
407 Ιωαννίκιος
408 Ιωάσαφ
409 Ιωασαφίνα
410 Ιώβ
411 Ιωβία
412 Ιωήλ
413 Ιώλκιος
414 Ιωνάθαν
415 Ίωνας
416 Ιώνη
417 Ιωνία
418 Ιωντίνα
419 Ιωράμ
420 Ιωσαφάτ
421 Ιωσαφάτ
422 Ιώσηπος
423 Ιωσήφ
424 Ιωσηφίνα
425 Ιωσίας
426 Ιωσίας
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία