Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιανίσκος
28 Ιανός
29 Ιανουάριος
30 Ιαπετός
31 Ιάπηγας
32 Ιάπυξ
33 Ιάρεδ
34 Ίας
35 Ίαση
36 Ιασίμη
37 Ιάσιμος
38 Ιασίονας
39 Ιάσιος
40 Ιασίων
41 Ίασμη
42 Ίασος
43 Ίασπις
44 Ιασώ
45 Ιάσων
47 Ιατροκλής
48 Ιαφέθ
49 Ιάχη
50 Ιβάν
51 Ιβάνα
52 Ιβελίνα
53 Ιβιστίωνας
54 Ιβόν
55 Ίβυκος
56 Ιγνατία
57 Ιγνάτιος
58 Ίδα
59 Ιδαία
60 Ιδαίος
61 Ιδαλία
62 Ίδας
63 Ιδεύς
64 Ίδη
65 Ίδης
66 Ιδησιδομενεύς
67 Ίδμων
68 Ιδοθέα
69 Ιδομενέας
70 Ιδομενεύς
71 Ιδουμα
72 Ιδυία
73 Ιεζάβελ
74 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
75 Ιέρακας
76 Ιερακίνα
77 Ιέραξ
78 Ιεράρχης
79 Ιέρεια
80 Ιερεμίας
81 Ιερεύς
82 Ιεριχώ
83 Ιερόβλαστος
84 Ιεροθέα
85 Ιερόθεος
86 Ιερόκλεια
87 Ιεροκλής
88 Ιερομνήμη
89 Ιερομνήμων
90 Ιερομύτης
91 Ιεροσολυμιτική
92 Ιεροσολυμίτισσα
93 Ιερουσαλημ
94 Ιεροφίλη
95 Ιεροφών
96 Ιέρων
97 Ιερωνύμη
98 Ιερώνυμος
99 Ιεσσαί
100 Ιεφθάε
101 Ιεχωνίας
102 Ιησούς
104 Ιητραγόρης
105 Ιθαγένης
106 Ιθαιμένης
107 Ίθακος
108 Ιθυκλής
109 Ικαδίων
110 Ικανός
111 Ικαρία
112 Ικάριος
113 Ίκαρος
114 Ικέλιδας
115 Ικέσιος
116 Ικέτας
117 Ικετάων
118 Ικέτης
119 Ικεύσιμος
120 Ίκκος
121 Ικμάλιος
122 Ικτίνος
123 Ιλάειρα
124 Ιλαρία
125 Ιλαρίων
126 Ίλαρχος
127 Ίλας
128 Ιλάων
129 Ιλεάνα
130 Ίλια
131 Ιλίαν
132 Ιλιάνα
133 Ιλιάς
134 Ιλίνα
135 Ιλιονεύς
136 Ιλιόνη
137 Ιλλος
138 Ιλλυρία
139 Ιλλύριος
140 Ιλόνα
141 Ίλος
142 Ιλτούδ
143 Ιλχάν
144 Ιμβρεύς
145 Ίμβριος
146 Ίμβρος
147 Ιμεραίος
148 Ιμέριος
149 Ιμερόεσσα
150 Ίμερος
151 Ιμεύσιμος
152 Ίνα
153 Ινάσσα
154 Ίναχος
155 Ινγενιανή
156 Ινγκης
157 Ίνδης
158 Ινδία
159 Ίννα
160 Ίννας
161 Ιννοκέντια
162 Ιννοκέντιος
163 Ινώ
164 Ίξαλος
165 Ιξιόνη
166 Ιξίων
168 Ιοβάτης
169 Ιόβης
170 Ιοβιανός
171 Ιοδάμεια
172 Ιόεσσα
173 Ιοκάστη
174 Ιόκαστος
175 Ιολαΐδας
176 Ιολανδα
177 Ιολάνδη
178 Ιολάνθη
179 Ιόλαος
180 Ιόλας
181 Ιόλη
182 Ιόνα
183 Ιονέλλα
184 Ιόνη
185 Ιόνκα
186 Ιόπη
187 Ιορδάνα
188 Ιορδάνης
189 Ιουβενάλιος
190 Ιουβεντίνος
191 Ιούδας
192 Ιουδίθ
193 Ιουλία
194 Ιουλιανή
195 Ιουλιάννα
196 Ιουλιάννα2
197 Ιουλιανός
198 Ιούλιος
199 Ιούλλα
200 Ίουλος
201 Ιουνία
202 Ιουνίας
203 Ιούστα
205 Ιουστίνη
206 Ιουστινιανή
207 Ιουστινιανός
208 Ιουστίνος
209 Ιούστος
210 Ιοφών
211 Ιόφωνας
212 Ίοψ
213 Ιππαγόρας
214 Ιππάλκιμος
215 Ίππαλος
216 Ιππαρέτη
217 Ιππαρίνος
218 Ιππαρχία
219 Ιππαρχίδης
220 Ίππαρχος
221 Ιππάσιος
222 Ίππασος
223 Ιππάφεσις
224 Ιππεύς
225 Ιππη
226 Ιππίας
227 Ιππίτας
228 Ιππόβοτος
229 Ιπποδάμεια
230 Ιππόδαμος
231 Ιπποδίκη
232 Ιππόδρομος
233 Ιππόζυγος
234 Ιπποθόη
235 Ιππόθοος
236 Ιπποθόων
237 Ιπποκλέας
238 Ιπποκλείδης
239 Ιπποκλής
240 Ίπποκλος
241 Ιπποκορυστής
242 Ιπποκόων
243 Ιπποκράτη
244 Ιπποκράτης
245 Ιππολοχίδας
246 Ιππόλοχος
247 Ιππολύτη
248 Ιππόλυτος
249 Ιππόμαχος
250 Ιππομέδουσα
251 Ιππομέδων
252 Ιππομέδωνας
253 Ιππομένης
254 Ιππόνη
255 Ιππόνικος
256 Ιππονόη
257 Ιππονοϊδας
258 Ιππονόμη
259 Ιππόνοος
260 Ιππόνους
261 Ίππος
262 Ιπποσθένης
263 Ιππόστρατος
264 Ιππότης
265 Ιπποτίων
266 Ιππουργός
267 Ιπποφορβάς
268 Ιπποφορβεύς
269 Ίππυλος
270 Ιππύς
271 Ίππυς
272 Ιππφορβεύς
273 Ιππώ
274 Ίππων
275 Ιππώναξ
276 Ιππωτος
277 Ιρένα
278 Ίρια
279 Ίριδα
280 Ιρίνα
281 Ίρις
282 Ίρμα
283 Ίρος
284 Ίρρα
285 Ίσα
286 Ισαάκ
287 Ισαβέλλα
288 Ισαγόρας
289 Ισάδας
290 Ισαία
291 Ισαίος
292 Ίσανδρος
293 Ισάνθης
294 Ισάνωρ
295 Ισαρίων
296 Ίσαρχος
297 Ίσαυρος
298 Ισέ
299 Ισηγορία
300 Ισθμιάς
301 Ισθμιονίκης
302 Ισίας
303 Ισίγονος
304 Ισίδας
305 Ισιδώρα
306 Ισίδωρος
307 Ισίδωτος
308 Ισιντα
309 Ίσιρα
310 Ίσις
311 Ισλαϊδας
312 Ισμαήλ
313 Ίσμαρος
314 Ισμήνη
315 Ισμηνία
316 Ισμήνιος
317 Ισμηνίς
318 Ισμηνοδώρα
319 Ισμηνόδωρος
320 Ισμηνός
321 Ισοδία
322 Ισοκράτης
323 Ισόλοχος
324 Ισόμαχος
325 Ισοπέλλα
326 Ισοπλής
327 Ίσος
328 Ισραέλ
329 Ισραήλ
330 Ισσαάκ
331 Ίσση
332 Ιστιαίος
333 Ιστορίς
334 Ιστρανός
335 Ίστρος
336 Ισχαγόρας
337 Ισχάνοος
338 Ίσχενος
339 Ισχέπολις
340 Ισχόλαος
341 Ισχύς
342 Ίσχυς
343 Ίτα
344 Ιταλική
345 Ιταναίος
346 Ιτέα
347 Ιτη
348 Ίτυλος
349 Ιτυμονεύς
350 Ίτυς
351 Ίτυς ή`Ιτυλος
352 Ιτώνη
353 Ιτωνός
354 Ίυγξ
355 Ιύνξ
356 Ιφεύς
357 Ιφθίμη
358 Ιφιάνασσα
359 Ιφιάνειρα
360 Ιφιγένεια
361 Ιφιγένης
362 Ιφιδάμας
363 Ιφικλής
364 Ιφικλής
365 Ίφικλος
366 Ιφικράτεια
367 Ιφικράτης
368 Ιφιμέδεια
369 Ιφιμέδη
370 Ιφιμέδουσα
371 Ιφιμέδων
372 Ιφιμέθεια
373 Ιφινόη
374 Ιφινόμη
375 Ιφίνοος
376 Ίφις
377 Ίφις
378 Ιφιτίων
379 Ίφιτος
380 Ιφτίμη
381 Ιώ
382 Ιωακείμ
383 Ιωακειμία
384 Ιωάννα
385 Ιωαννέτα
386 Ιωάννης
387 Ιωαννίκιος
388 Ιωάσαφ
389 Ιώβ
390 Ιώβη
391 Ιωβία
392 Ιωήλ
393 Ιώλκιος
394 Ίων
395 Ιωνάθαν
396 Ιωνάς
397 Ίωνας
398 Ιώνη
399 Ιωνία
400 Ιωντίνα
401 Ιωράμ
402 Ιωσαφάτ
403 Ιώσηπος
404 Ιωσήφ
405 Ιωσηφίνα
406 Ιωσίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία