Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιαλυσός
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιάμβλιχος
21 Ιάμβουλος
22 Ιαμεμενός
23 Ίαμος
24 Ιάνασα
25 Ιάνασσα
26 Ιάνειρα
27 Ιάνθη
28 Ιάνθης
29 Ιανίσκος
30 Ιανός
31 Ιανουαρία
32 Ιανουάριος
33 Ιαπέτη
34 Ιαπετός
35 Ιάπηγας
36 Ιάπυξ
37 Ιάρεδ
38 Ίας
39 Ίαση
40 Ιασίμη
41 Ιάσιμος
42 Ιασίονας
43 Ιάσιος
44 Ιασίων
45 Ίασμη
46 Ίασος
47 Ίασπις
48 Ιασώ
49 Ιάσων
51 Ιασωνίς
52 Ιατροκλής
53 Ιαφέθ
54 Ιάχη
55 Ιβάν
56 Ιβάνα
57 Ιβελίνα
58 Ιβέττα
59 Ιβιστίων
60 Ίβυκος
61 Ιγνατία
62 Ιγνάτιος
63 Ίδα
64 Ιδαία
65 Ιδαίος
66 Ιδαλία
67 Ίδας
68 Ιδεύς
69 Ίδη
70 Ίδης
71 Ιδησιδομενεύς
72 Ίδμουσα
73 Ίδμων
74 Ιδοθέα
75 Ιδομενεύς
76 Ιδουμα
77 Ιδυία
78 Ιεζάβελ
79 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
80 Ιέρακας
81 Ιερακίνα
82 Ιέραξ
83 Ιεράρχης
84 Ιέρεια
85 Ιερεμίας
86 Ιερεύς
87 Ιεριχώ
88 Ιερόβλαστος
89 Ιεροθέα
90 Ιερόθεος
91 Ιερόκλεια
92 Ιεροκλής
93 Ιερομνήμη
94 Ιερομνήμων
95 Ιερομύτης
96 Ιεροσολυμιτική
97 Ιεροσολυμίτισσα
98 Ιερουσαλήμ
99 Ιεροφίλη
100 Ιεροφών
101 Ιέρων
102 Ιερωνύμη
103 Ιερώνυμος
104 Ιεσσαί
105 Ιεφθάε
106 Ιεχωνίας
107 Ιησούς
109 Ιήσουσα
110 Ιητραγόρης
111 Ιθαγένης
112 Ιθαιμένης
113 Ίθακος
114 Ιθυκλής
115 Ικαδίων
116 Ικανός
117 Ικαρία
118 Ικάριος
119 Ικέλιδας
120 Ικέσιος
121 Ικέτας
122 Ικετάων
123 Ικέτης
124 Ικεύσιμος
125 Ίκκος
126 Ικμάλιος
127 Ικτίνος
128 Ιλάειρα
129 Ιλαρία
130 Ιλαρίων
131 Ίλαρχος
132 Ίλας
133 Ιλάων
134 Ιλεάνα
135 Ίλια
136 Ιλίαν
137 Ιλιάνα
138 Ιλιάς
139 Ιλίνα
140 Ιλιονεύς
141 Ιλιόνη
142 Ιλλος
143 Ιλλύριος
144 Ιλλυρίς
145 Ιλόνα
146 Ίλος
147 Ιλτούδη
148 Ιλτούδος
149 Ιλχάν
150 Ιμβρεύς
151 Ίμβριος
152 Ίμβρος
153 Ιμεραίος
154 Ιμέριος
155 Ιμερόεσσα
156 Ίμερος
157 Ιμεύσιμος
158 Ίνα
159 Ινάσσα
160 Ίναχος
161 Ινγενιανή
162 Ινγενιανός
163 Ινγκης
164 Ίνδης
165 Ινδίς
166 Ίνις
167 Ίννα
168 Ιννάς
169 Ιννοκέντια
170 Ιννοκέντιος
171 Ινώ
172 Ίνων
173 Ίξαλος
174 Ιξιόνη
175 Ιξίων
177 Ιοβάν
178 Ιοβάτης
179 Ιόβης
180 Ιοβιανός
181 Ιοδάμεια
182 Ιόεσσα
183 Ιοκάστη
184 Ιόκαστος
185 Ιολαΐδας
186 Ιολανδα
187 Ιολάνδη
188 Ιολάνθη
189 Ιόλαος
190 Ιόλας
191 Ιόλη
192 Ιόνα
193 Ιονέλλα
194 Ιόνη
195 Ιόνκα
196 Ιόπη
197 Ιορδάνα
198 Ιορδάνης
199 Ιουβενάλιος
200 Ιουβεντίνη
201 Ιουβεντίνος
202 Ιούδα
203 Ιούδας
204 Ιουδίθ
205 Ιουλία
206 Ιουλιάννα
207 Ιούλιος
208 Ιούλλα
209 Ίουλος
210 Ιουνία
211 Ιουνίας
212 Ιούστα
214 Ιούστος
215 Ιοφών
216 Ιόφωνας
217 Ίοψ
218 Ιππαγόρας
219 Ιππάλκιμος
220 Ίππαλος
221 Ιππαρέτη
222 Ιππαρίνος
223 Ιππαρχία
224 Ιππαρχίδης
225 Ίππαρχος
226 Ιππάσιος
227 Ίππασος
228 Ιππάφεσις
229 Ιππεύς
230 Ιππη
231 Ιππίας
232 Ιππίτας
233 Ιπποβότα
234 Ιππόβοτος
235 Ιπποδάμεια
236 Ιππόδαμος
237 Ιπποδίκη
238 Ιππόδρομος
239 Ιππόζυγος
240 Ιπποθόη
241 Ιππόθοος
242 Ιπποθόων
243 Ιπποκλέας
244 Ιπποκλείδης
245 Ιπποκλής
246 Ίπποκλος
247 Ιπποκορύστης
248 Ιπποκόων
249 Ιπποκράτη
250 Ιπποκράτης
251 Ιππολοχίδας
252 Ιππόλοχος
253 Ιππολύση
254 Ιππόλυσος
255 Ιππολύτη
256 Ιππόλυτος
257 Ιππομάχη
258 Ιππόμαχος
259 Ιππομέδουσα
260 Ιππομέδων
261 Ιππομένης
262 Ιππόνη
263 Ιππόνικος
264 Ιππονόη
265 Ιππονοϊδας
266 Ιππονόμη
267 Ιππόνοος
268 Ιππόνους
269 Ίππος
270 Ιπποσθένης
271 Ιππόστρατος
272 Ιππότης
273 Ιπποτίων
274 Ιππουργός
275 Ιπποφορβάς
276 Ιπποφορβεύς
277 Ίππυλος
278 Ιππύς
279 Ίππυς
280 Ιππφορβεύς
281 Ιππώ
282 Ίππων
283 Ιππώναξ
284 Ιππωτος
285 Ιρένα
286 Ίρια
287 Ίριδα
288 Ιρίνα
289 Ίρις
291 Ίρμα
292 Ίρος
293 Ίρρα
294 Ίσα
295 Ισαάκ
296 Ισαακία
297 Ισαβέλλα
298 Ισαγόρας
299 Ισάδας
300 Ισαία
301 Ισαίος
302 Ίσανδρος
303 Ισάνθης
304 Ισάνωρ
305 Ισαρίων
306 Ίσαρχος
307 Ίσαυρος
308 Ισέ
309 Ισηγορία
310 Ισθμιάς
311 Ισθμιονίκης
312 Ισίας
313 Ισίγονος
314 Ισίδας
315 Ισιδώρα
316 Ισίδωρος
317 Ισίδωτος
318 Ισιντα
319 Ίσιρα
320 Ίσις
321 Ισλαϊδας
322 Ισμαήλ
323 Ίσμαρος
324 Ισμήνη
325 Ισμηνία
326 Ισμήνιος
327 Ισμηνίς
328 Ισμηνοδώρα
329 Ισμηνόδωρος
330 Ισμηνός
331 Ισοδία
332 Ισοκράτεια
333 Ισοκράτης
334 Ισόλοχος
335 Ισόμαχος
336 Ισοπέλλα
337 Ισοπλής
338 Ίσος
339 Ισραέλ
340 Ισραήλ
341 Ισσαάκ
342 Ίσση
343 Ιστιαίος
344 Ιστορίς
345 Ιστρανός
346 Ίστρος
347 Ισχαγόρας
348 Ισχάνοος
349 Ίσχενος
350 Ισχέπολις
351 Ισχόλαος
352 Ισχύς
353 Ίσχυς
354 Ίτα
355 Ιταλική
356 Ιταναίος
357 Ιτέα
358 Ιτη
359 Ίτυλος
360 Ιτυμονεύς
361 Ίτυς
362 Ίτυς ή`Ιτυλος
363 Ιτώνη
364 Ιτωνός
365 Ίυγξ
366 Ιύνξ
367 Ιφεύς
368 Ιφθίμη
369 Ιφιάνασσα
370 Ιφιάνειρα
371 Ιφιγένεια
373 Ιφιγένης
374 Ιφιδάμας
375 Ιφικλής
376 Ίφικλος
377 Ιφικράτεια
378 Ιφικράτης
379 Ιφιμέδουσα
380 Ιφιμέδων
381 Ιφιμέθεια
382 Ιφινόη
383 Ιφινόμη
384 Ιφίνοος
385 Ίφιος
386 Ίφις
387 Ιφιτίων
388 Ίφιτος
389 Ιφτίμη
390 Ιώ
391 Ιωακείμ
392 Ιωακειμία
393 Ιωάννα
394 Ιωαννέτα
395 Ιωάννης
396 Ιωαννίκη
397 Ιωαννίκιος
398 Ιωάσαφ
399 Ιωασαφίνα
400 Ιώβ
401 Ιώβη
402 Ιωβία
403 Ιωήλ
404 Ιώλκιος
405 Ιωνάθαν
406 Ίωνας
407 Ιώνη
408 Ιωνία
409 Ιωντίνα
410 Ιωράμ
411 Ιωσαφάτ
412 Ιώσηπος
413 Ιωσήφ
414 Ιωσηφίνα
415 Ιωσίας
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία