Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιάνθης
28 Ιανίσκος
29 Ιανός
30 Ιανουάριος
31 Ιαπετός
32 Ιάπηγας
33 Ιάπυξ
34 Ιάρεδ
35 Ίας
36 Ίαση
37 Ιασίμη
38 Ιάσιμος
39 Ιασίονας
40 Ιάσιος
41 Ιασίων
42 Ίασμη
43 Ίασος
44 Ίασπις
45 Ιασώ
46 Ιάσων
48 Ιασωνίς
49 Ιατροκλής
50 Ιαφέθ
51 Ιάχη
52 Ιβάν
53 Ιβάνα
54 Ιβελίνα
55 Ιβιστίωνας
56 Ιβόν
57 Ίβυκος
58 Ιγνατία
59 Ιγνάτιος
60 Ίδα
61 Ιδαία
62 Ιδαίος
63 Ιδαλία
64 Ίδας
65 Ιδεύς
66 Ίδη
67 Ίδης
68 Ιδησιδομενεύς
69 Ίδμων
70 Ιδοθέα
71 Ιδομενέας
72 Ιδομενεύς
73 Ιδουμα
74 Ιδυία
75 Ιεζάβελ
76 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
77 Ιέρακας
78 Ιερακίνα
79 Ιέραξ
80 Ιεράρχης
81 Ιέρεια
82 Ιερεμίας
83 Ιερεύς
84 Ιεριχώ
85 Ιερόβλαστος
86 Ιεροθέα
87 Ιερόθεος
88 Ιερόκλεια
89 Ιεροκλής
90 Ιερομνήμη
91 Ιερομνήμων
92 Ιερομύτης
93 Ιεροσολυμιτική
94 Ιεροσολυμίτισσα
95 Ιερουσαλημ
96 Ιεροφίλη
97 Ιεροφών
98 Ιέρων
99 Ιερωνύμη
100 Ιερώνυμος
101 Ιεσσαί
102 Ιεφθάε
103 Ιεχωνίας
104 Ιησούς
106 Ιήσουσα
107 Ιητραγόρης
108 Ιθαγένης
109 Ιθαιμένης
110 Ίθακος
111 Ιθυκλής
112 Ικαδίων
113 Ικανός
114 Ικαρία
115 Ικάριος
116 Ικέλιδας
117 Ικέσιος
118 Ικέτας
119 Ικετάων
120 Ικέτης
121 Ικεύσιμος
122 Ίκκος
123 Ικμάλιος
124 Ικτίνος
125 Ιλάειρα
126 Ιλαρία
127 Ιλαρίων
128 Ίλαρχος
129 Ίλας
130 Ιλάων
131 Ιλεάνα
132 Ίλια
133 Ιλίαν
134 Ιλιάνα
135 Ιλιάς
136 Ιλίνα
137 Ιλιονεύς
138 Ιλιόνη
139 Ιλλος
140 Ιλλύριος
141 Ιλλυρίς
142 Ιλόνα
143 Ίλος
144 Ιλτούδ
145 Ιλχάν
146 Ιμβρεύς
147 Ίμβριος
148 Ίμβρος
149 Ιμεραίος
150 Ιμέριος
151 Ιμερόεσσα
152 Ίμερος
153 Ιμεύσιμος
154 Ίνα
155 Ινάσσα
156 Ίναχος
157 Ινγενιανή
158 Ινγενιανός
159 Ινγκης
160 Ίνδης
161 Ινδία
162 Ίννα
163 Ίννας
164 Ιννοκέντια
165 Ιννοκέντιος
166 Ινώ
167 Ίξαλος
168 Ιξιόνη
169 Ιξίων
171 Ιοβάτης
172 Ιόβης
173 Ιοβιανός
174 Ιοδάμεια
175 Ιόεσσα
176 Ιοκάστη
177 Ιόκαστος
178 Ιολαΐδας
179 Ιολανδα
180 Ιολάνδη
181 Ιολάνθη
182 Ιόλαος
183 Ιόλας
184 Ιόλη
185 Ιόνα
186 Ιονέλλα
187 Ιόνη
188 Ιόνκα
189 Ιόπη
190 Ιορδάνα
191 Ιορδάνης
192 Ιουβενάλιος
193 Ιουβεντίνη
194 Ιουβεντίνος
195 Ιούδας
196 Ιουδίθ
197 Ιουλία
198 Ιουλιάννα
199 Ιούλιος
200 Ιούλλα
201 Ίουλος
202 Ιουνία
203 Ιουνίας
204 Ιούστα
206 Ιουστίνη
207 Ιουστινιανή
208 Ιουστινιανός
209 Ιουστίνος
210 Ιούστος
211 Ιοφών
212 Ιόφωνας
213 Ίοψ
214 Ιππαγόρας
215 Ιππάλκιμος
216 Ίππαλος
217 Ιππαρέτη
218 Ιππαρίνος
219 Ιππαρχία
220 Ιππαρχίδης
221 Ίππαρχος
222 Ιππάσιος
223 Ίππασος
224 Ιππάφεσις
225 Ιππεύς
226 Ιππη
227 Ιππίας
228 Ιππίτας
229 Ιππόβοτος
230 Ιπποδάμεια
231 Ιππόδαμος
232 Ιπποδίκη
233 Ιππόδρομος
234 Ιππόζυγος
235 Ιπποθόη
236 Ιππόθοος
237 Ιπποθόων
238 Ιπποκλέας
239 Ιπποκλείδης
240 Ιπποκλής
241 Ίπποκλος
242 Ιπποκορύστης
243 Ιπποκόων
244 Ιπποκράτη
245 Ιπποκράτης
246 Ιππολοχίδας
247 Ιππόλοχος
248 Ιππολύτη
249 Ιππόλυτος
250 Ιππόμαχος
251 Ιππομέδουσα
252 Ιππομέδων
253 Ιππομένης
254 Ιππόνη
255 Ιππόνικος
256 Ιππονόη
257 Ιππονοϊδας
258 Ιππονόμη
259 Ιππόνοος
260 Ιππόνους
261 Ίππος
262 Ιπποσθένης
263 Ιππόστρατος
264 Ιππότης
265 Ιπποτίων
266 Ιππουργός
267 Ιπποφορβάς
268 Ιπποφορβεύς
269 Ίππυλος
270 Ιππύς
271 Ίππυς
272 Ιππφορβεύς
273 Ιππώ
274 Ίππων
275 Ιππώναξ
276 Ιππωτος
277 Ιρένα
278 Ίρια
279 Ίριδα
280 Ιρίνα
281 Ίρις
282 Ίρμα
283 Ίρος
284 Ίρρα
285 Ίσα
286 Ισαάκ
287 Ισαβέλλα
288 Ισαγόρας
289 Ισάδας
290 Ισαία
291 Ισαίος
292 Ίσανδρος
293 Ισάνθης
294 Ισάνωρ
295 Ισαρίων
296 Ίσαρχος
297 Ίσαυρος
298 Ισέ
299 Ισηγορία
300 Ισθμιάς
301 Ισθμιονίκης
302 Ισίας
303 Ισίγονος
304 Ισίδας
305 Ισιδώρα
306 Ισίδωρος
307 Ισίδωτος
308 Ισιντα
309 Ίσιρα
310 Ίσις
311 Ισλαϊδας
312 Ισμαήλ
313 Ίσμαρος
314 Ισμήνη
315 Ισμηνία
316 Ισμήνιος
317 Ισμηνίς
318 Ισμηνοδώρα
319 Ισμηνόδωρος
320 Ισμηνός
321 Ισοδία
322 Ισοκράτης
323 Ισόλοχος
324 Ισόμαχος
325 Ισοπέλλα
326 Ισοπλής
327 Ίσος
328 Ισραέλ
329 Ισραήλ
330 Ισσαάκ
331 Ίσση
332 Ιστιαίος
333 Ιστορίς
334 Ιστρανός
335 Ίστρος
336 Ισχαγόρας
337 Ισχάνοος
338 Ίσχενος
339 Ισχέπολις
340 Ισχόλαος
341 Ισχύς
342 Ίσχυς
343 Ίτα
344 Ιταλική
345 Ιταναίος
346 Ιτέα
347 Ιτη
348 Ίτυλος
349 Ιτυμονεύς
350 Ίτυς
351 Ίτυς ή`Ιτυλος
352 Ιτώνη
353 Ιτωνός
354 Ίυγξ
355 Ιύνξ
356 Ιφεύς
357 Ιφθίμη
358 Ιφιάνασσα
359 Ιφιάνειρα
360 Ιφιγένεια
361 Ιφιγένης
362 Ιφιδάμας
363 Ιφικλής
364 Ιφικλής
365 Ίφικλος
366 Ιφικράτεια
367 Ιφικράτης
368 Ιφιμέδουσα
369 Ιφιμέδων
370 Ιφιμέθεια
371 Ιφινόη
372 Ιφινόμη
373 Ιφίνοος
374 Ίφις
375 Ίφις
376 Ιφιτίων
377 Ίφιτος
378 Ιφτίμη
379 Ιώ
380 Ιωακείμ
381 Ιωακειμία
382 Ιωάννα
383 Ιωαννέτα
384 Ιωάννης
385 Ιωαννίκιος
386 Ιωάσαφ
387 Ιώβ
388 Ιώβη
389 Ιωβία
390 Ιωήλ
391 Ιώλκιος
392 Ίων
393 Ιωνάθαν
394 Ίωνας
395 Ιώνη
396 Ιωνία
397 Ιωντίνα
398 Ιωράμ
399 Ιωσαφάτ
400 Ιώσηπος
401 Ιωσήφ
402 Ιωσηφίνα
403 Ιωσίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία