Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιαλυσός
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιάμβλιχος
21 Ιάμβουλος
22 Ιαμεμενός
23 Ίαμος
24 Ιάνασα
25 Ιάνασσα
26 Ιάνειρα
27 Ιάνθη
28 Ιάνθης
29 Ιανίσκος
30 Ιανός
31 Ιανουαρία
32 Ιανουάριος
33 Ιαπέτη
34 Ιαπετός
35 Ιάπηγας
36 Ιάπυξ
37 Ιάρεδ
38 Ιάς
39 Ίας
40 Ίαση
41 Ιασιμάχη
42 Ιασίμαχος
43 Ιασίμη
44 Ιάσιμος
45 Ιασίονας
46 Ιάσιος
47 Ιασίων
48 Ίασμη
49 Ίασος
50 Ίασπις
51 Ιασώ
52 Ιάσων
54 Ιασωνίς
55 Ιατροκλής
56 Ιαφέθ
57 Ιάχη
58 Ιβάν
59 Ιβάνα
60 Ιβελίνα
61 Ιβέττα
62 Ιβιστίων
63 Ίβυκος
64 Ιγνατία
65 Ιγνάτιος
66 Ίδα
67 Ιδαία
68 Ιδαίος
69 Ιδαλία
70 Ίδας
71 Ιδεύς
72 Ίδη
73 Ίδης
74 Ιδησιδομενεύς
75 Ίδμουσα
76 Ίδμων
77 Ιδοθέα
78 Ιδομένεια
79 Ιδομενεύς
80 Ιδουμα
81 Ιδυία
82 Ιεζάβελ
83 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
84 Ιεράκη
85 Ιέραξ
86 Ιεράρχης
87 Ιέρεια
88 Ιερεμίας
89 Ιερεύς
90 Ιεριχώ
91 Ιερόβλαστος
92 Ιεροθέα
93 Ιερόθεος
94 Ιερόκλεια
95 Ιεροκλής
96 Ιερομνήμη
97 Ιερομνήμων
98 Ιερομύτης
99 Ιεροσολυμιτική
100 Ιεροσολυμίτισσα
101 Ιερουσαλήμ
102 Ιεροφίλη
103 Ιεροφών
104 Ιέρων
105 Ιερωνύμη
106 Ιερώνυμος
107 Ιεσσαί
108 Ιεφθάε
109 Ιεχωνίας
110 Ιησούς
112 Ιήσουσα
113 Ιητραγόρης
114 Ιθαγένης
115 Ιθαιμένης
116 Ιθάκη
117 Ιθακός
118 Ιθυκλής
119 Ικαδίων
120 Ικανός
121 Ικαρία
122 Ικάριος
123 Ικέλιδας
124 Ικέσιος
125 Ικέτας
126 Ικετάων
127 Ικέτης
128 Ικεύσιμος
129 Ίκκος
130 Ικμάλιος
131 Ικτίνος
132 Ιλάειρα
133 Ιλαρία
134 Ιλαρίων
135 Ίλαρχος
136 Ίλας
137 Ιλάων
138 Ιλεάνα
139 Ίλια
140 Ιλίαν
141 Ιλιάνα
142 Ιλιάς
143 Ιλίνα
144 Ιλιονεύς
145 Ιλιόνη
146 Ίλιος
147 Ιλλος
148 Ιλλύριος
149 Ιλλυρίς
150 Ιλόνα
151 Ίλος
152 Ιλτούδη
153 Ιλτούδος
154 Ιλχάν
155 Ιμβρεύς
156 Ίμβριος
157 Ίμβρος
158 Ιμέρα
159 Ιμεραίος
160 Ιμερόεσσα
161 Ίμερος
162 Ιμεύσιμος
163 Ίνα
164 Ινάσσα
165 Ίναχος
166 Ινγενιανή
167 Ινγενιανός
168 Ινγκης
169 Ίνδης
170 Ίνδικτος
171 Ινδίς
172 Ίνις
173 Ίννα
174 Ιννάς
175 Ιννοκέντια
176 Ιννοκέντιος
177 Ινώ
178 Ίνων
179 Ίξαλος
180 Ιξιόνη
181 Ιξίων
183 Ιοβάν
184 Ιοβάτης
185 Ιόβης
186 Ιοβιανός
187 Ιοδάμεια
188 Ιόεσσα
189 Ιοκάστη
190 Ιόκαστος
191 Ιολαΐδας
192 Ιολανδα
193 Ιολάνδη
194 Ιολάνθη
195 Ιόλαος
196 Ιόλας
197 Ιόλη
198 Ιόνα
199 Ιονέλλα
200 Ιόνη
201 Ιόνκα
202 Ιόπη
203 Ιορδάνα
204 Ιορδάνης
205 Ιουβενάλια
206 Ιουβενάλιος
207 Ιουβεντίνη
208 Ιουβεντίνος
209 Ιούδα
210 Ιούδας
211 Ιουδίθ
212 Ιουλία
213 Ιουλιάννα
214 Ιούλιος
215 Ιούλλα
216 Ίουλος
217 Ιουνία
218 Ιουνίας
219 Ιούστα
221 Ιούστος
222 Ιοφών
223 Ιόφωνας
224 Ίοψ
225 Ιππαγόρας
226 Ιππάλκιμος
227 Ίππαλος
228 Ιππαρέτη
229 Ιππαρίνος
230 Ιππαρχία
231 Ιππαρχίδης
232 Ίππαρχος
233 Ιππάσιος
234 Ίππασος
235 Ιππάφεσις
236 Ιππεύς
237 Ιππη
238 Ιππίας
239 Ιππίτας
240 Ιπποβότα
241 Ιππόβοτος
242 Ιπποδάμεια
243 Ιππόδαμος
244 Ιπποδίκη
245 Ιππόδρομος
246 Ιππόζυγος
247 Ιπποθόη
248 Ιππόθοος
249 Ιπποθόων
250 Ιπποκλέας
251 Ιπποκλείδης
252 Ιπποκλής
253 Ίπποκλος
254 Ιπποκορύστης
255 Ιπποκόων
256 Ιπποκράτη
257 Ιπποκράτης
258 Ιππολοχίδας
259 Ιππόλοχος
260 Ιππολύση
261 Ιππόλυσος
262 Ιππολύτη
263 Ιππόλυτος
264 Ιππομάχη
265 Ιππόμαχος
266 Ιππομέδουσα
267 Ιππομέδων
268 Ιππομένης
269 Ιππόνη
270 Ιππόνικος
271 Ιππονόη
272 Ιππονοϊδας
273 Ιππονόμη
274 Ιππόνοος
275 Ιππόνους
276 Ίππος
277 Ιπποσθένης
278 Ιππόστρατος
279 Ιππότης
280 Ιπποτίων
281 Ιππουργός
282 Ιπποφορβάς
283 Ιπποφορβεύς
284 Ίππυλος
285 Ιππύς
286 Ίππυς
287 Ιππφορβεύς
288 Ιππώ
289 Ίππων
290 Ιππώναξ
291 Ιππωτος
292 Ιρένα
293 Ίρια
294 Ίριδα
295 Ιρίνα
296 Ίρις
298 Ίρμα
299 Ίρος
300 Ίρρα
301 Ίσα
302 Ισαάκ
303 Ισαακία
304 Ισαβέλλα
305 Ισαγόρας
306 Ισάδας
307 Ισαία
308 Ισαίος
309 Ίσανδρος
310 Ισάνθης
311 Ισάνωρ
312 Ισαρίων
313 Ίσαρχος
314 Ίσαυρος
315 Ισέ
316 Ισηγορία
317 Ισθμιάς
318 Ισθμιονίκης
319 Ισίας
320 Ισίγονος
321 Ισίδας
322 Ισιδώρα
323 Ισίδωρος
324 Ισίδωτος
325 Ισιντα
326 Ίσιρα
327 Ίσις
328 Ισλαϊδας
329 Ισμαήλ
330 Ισμαηλία
331 Ίσμαρος
332 Ισμήνη
333 Ισμηνία
334 Ισμήνιος
335 Ισμηνίς
336 Ισμηνοδώρα
337 Ισμηνόδωρος
338 Ισμηνός
339 Ισοδία
340 Ισοκράτεια
341 Ισοκράτης
342 Ισόλοχος
343 Ισόμαχος
344 Ισοπέλλα
345 Ισοπλής
346 Ίσος
347 Ισραέλ
348 Ισραήλ
349 Ισσαάκ
350 Ίσση
351 Ιστιαίος
352 Ιστορίς
353 Ιστρανός
354 Ίστρος
355 Ισχαγόρας
356 Ισχάνοος
357 Ίσχενος
358 Ισχέπολις
359 Ισχόλαος
360 Ισχύς
361 Ίσχυς
362 Ίτα
363 Ιταλική
364 Ιταναίος
365 Ιτέα
366 Ιτη
367 Ίτυλος
368 Ιτυμονεύς
369 Ίτυς
370 Ίτυς ή`Ιτυλος
371 Ιτώνη
372 Ιτωνός
373 Ίυγξ
374 Ιύνξ
375 Ιφεύς
376 Ιφθίμη
377 Ιφιάνασσα
378 Ιφιάνειρα
379 Ιφιγένεια
381 Ιφιγένης
382 Ιφιδάμας
383 Ιφικλής
384 Ίφικλος
385 Ιφικράτεια
386 Ιφικράτης
387 Ιφιμέδουσα
388 Ιφιμέδων
389 Ιφιμέθεια
390 Ιφινόη
391 Ιφινόμη
392 Ιφίνοος
393 Ίφιος
394 Ίφις
395 Ιφιτίων
396 Ίφιτος
397 Ιφτίμη
398 Ιώ
399 Ιωακείμ
400 Ιωακειμία
401 Ιωάννα
402 Ιωαννέτα
403 Ιωάννης
404 Ιωαννίκη
405 Ιωαννίκιος
406 Ιωάσαφ
407 Ιωασαφίνα
408 Ιώβ
409 Ιωβία
410 Ιωήλ
411 Ιώλκιος
412 Ιωνάθαν
413 Ίωνας
414 Ιώνη
415 Ιωνία
416 Ιωντίνα
417 Ιωράμ
418 Ιωσαφάτ
419 Ιωσαφάτ
420 Ιώσηπος
421 Ιωσήφ
422 Ιωσηφίνα
423 Ιωσίας
424 Ιωσίας
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία