Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Θαδδαία
2 Θαδδαίος
3 Θαδθαία
4 Θαθουήλ
5 Θαΐς
6 Θαΐς
7 Θαλασσία
8 Θαλάσσιος
9 Θαλασσομάχισσα
10 θαλασσομαχούσα
11 Θάλεια
13 Θαλειάννα
14 Θαλελαία
15 Θαλελαίος
16 Θαλερή
17 Θαλερός
18 Θαλής
19 Θαλήστριος
20 Θάληστρις
21 Θαλήτας
22 Θάλπιος
23 Θάλπις
24 Θαλύσιος
25 Θάμαρ
26 Θάμαρης
27 Θάμια
28 Θαμπελίνα
29 Θαμπελίνος
30 Θαμύρα
31 Θαμύρας
32 θάνα
33 Θανάκη
34 Θανασογιάννης
35 Θάνατος
36 Θάνια
37 Θαννύρας
38 Θάνος
39 Θαργηλία
40 Θαρεινή
41 Θαρρά
42 Θάρρηξ
43 Θάρροψ
44 Θαρσιππος
45 Θάρυπος
46 Θάσος
47 Θαύμακος
48 Θαυμάρια
49 Θαυμάριος
50 Θαύμας
51 Θαυμασία
52 Θαυμάσιος
53 Θαυμαστή
54 Θαυμαστός
55 Θέα
56 Θεαγενείδης
57 Θεάγης
58 Θεαγώνη
59 Θεαγώνης
60 Θεάδουσα
61 Θεαθώ
62 Θεαίνετος
63 Θεαίτητη
64 Θεαίτητος
65 Θεάλεχτη
66 Θέανος
67 Θέαντος
68 Θεανώ
69 Θεαρίδας
70 Θεαρίων
71 Θεαρίωνας
72 Θεασίδης
73 Θέγνα
74 Θεία
75 Θειαίος
76 Θειαντίς
77 Θείας
78 Θείο
79 Θειοδάμας
80 Θεΐουσα
81 Θεισόα
82 Θειώδας
83 Θεΐων
84 Θεκεμίνα
85 Θέλθας
86 Θέλμα
87 Θέλξη
88 Θέλξια
89 Θελξιέπεια
90 Θελξινόη
91 Θελξίνοια
92 Θελξιόπη
94 Θελξίων
95 Θέλπουσα
96 Θεμέλη
97 Θεμελίνα
98 Θεμέλιος
99 Θέμη
100 Θέμης
101 Θέμις
102 Θεμίσκυρα
103 Θέμιστα
104 Θεμισταγόρας
105 Θεμιστέας
106 Θεμίστη
107 Θεμίστης
108 Θεμίστιος
109 Θεμιστογένης
110 Θεμιστόκλεια
111 Θεμιστοκλής
112 Θεμιστοκύπρα
113 Θεμιστόκυπρος
114 Θεμιστονόη
115 Θεμιστώ
116 Θεμίσων
117 Θέμος
118 Θένη
119 Θεογένης
120 Θεογένις
121 Θεόγνη
122 Θεόγνις
123 Θεογνωσία
124 Θεογνώσιος
125 Θεογονία
126 Θεοδάμας
127 Θεοδέκτης
128 Θεοδηγία
129 Θεοδήγιος
130 Θεοδίδαχτη
131 Θεοδιχίλδη
132 Θεοδόξαστη
133 Θεοδοσία
134 Θεοδόσιος
135 Θεοδότη
136 Θεόδοτος
137 Θεοδούλη
138 Θεόδουλος
140 Θεοδούσα
141 Θεοδώρα
142 Θεοδώρητος
143 Θεοδωρίδας
144 Θεόδωρος
145 Θεοείδη
146 Θεόειδος
147 Θέοινος
148 Θεόκλεια
149 Θεόκλειος
150 Θεόκλητη
151 Θεόκλητος
152 Θεοκλυμένη
153 Θεοκλύμενος
154 Θεοκνήτωρ
155 Θεοκόσμητη
156 Θεόκοσμος
157 Θεοκρίνης
158 Θεοκρίτη
159 Θεόκριτος
160 Θεοκτίστη
161 Θεόκτιστος
162 Θεολήπτη
163 Θεόληπτος
164 Θεολογία
165 Θεολόγος
166 Θεόλυκος
167 Θεολύτη
168 Θεόλυτος
169 Θεομάνα
170 Θεόμανδρος
171 Θεομήστωρ
172 Θεομητροπρεπεστέρα
173 Θεομνήστος
174 Θεονίτσα
175 Θεονόη
176 Θεόνοος
177 Θέονταρτ
178 Θεονύμφη
179 Θεοξενία
180 Θεοξένιος
181 Θεοπέμπτη
182 Θεόπεμπτος
183 Θεόπη
184 Θεοπηγή
185 Θεοπίστη
186 Θεόπιστος
187 Θεόπλαστη
188 Θεοπόμπη
189 Θεόπομπος
190 Θεοπούλα
191 Θεοπρέπη
192 Θεοπρεπής
193 Θεοπρόβη
194 Θεόπροβος
195 Θεοπρόπη
196 Θεόπροπος
197 Θέος
198 Θεοσέβεια
199 Θεοσέβειος
200 Θεοσέβρη
201 Θεόσεβρος
202 Θεοσκέπαστη
203 Θεοστήρικτη
204 Θεοστήρικτος
205 Θεοστίχη
206 Θεόστιχος
207 Θεοστορούλα
208 Θεοτέκνη
209 Θεότεκνος
210 Θεοτέρα
211 Θεότη
212 Θεοτίμη
213 Θεοτίμητη
214 Θεοτίμητος
215 Θεότιμος
216 Θεοτόκης
217 Θεοτόκος
218 Θεοτόνια
219 Θεοτόνιος
220 Θεοτούλα
221 Θεότροπος
222 Θεόττας
223 Θεουργία
224 Θεοφάνη
225 Θεοφάνης
226 Θεοφίλη
227 Θεόφιλος
228 Θεόφραστη
229 Θεόφραστος
230 Θεοφρονία
231 Θεόφρων
232 Θεοφύλακτη
233 Θεοφύλακτος
234 Θεοφύλλη
235 Θεοχάνθη
236 Θεοχάρης
237 Θεοχαρία
238 Θεόχρηστος
239 Θέπη
240 Θεράπαινα
241 Θεράπων
242 Θεριναία
243 Θεριναίος
244 Θεριστής
245 Θέρμη
246 Θερμιανή
247 Θερμιανός
248 Θερμοπύλη
249 Θερμόπυλος
250 Θέρμων
251 Θερσαγόρας
252 Θερσάνδρα
253 Θέρσανδρος
254 Θέρσεια
255 Θέρσιλος
256 Θερσίλοχος
257 Θέρσιος
258 Θέρσιππος
259 Θερσίτης
260 Θερώ
261 Θεσαλία
262 Θέσια
263 Θέσιος
264 Θέσπεια
265 Θεσπέσια
266 Θεσπέσιος
267 Θεσπιάς
268 Θέσπιος
269 Θέσπις
270 Θεσπρωτίς
271 Θεσπρωτός
272 Θεσπρωτός
273 Θεσσαλία
274 Θεσσαλονίκη
276 Θεσσαλόνικος
277 Θεσσαλός
278 Θέσταλος
279 Θέστης
280 Θέστιος
281 Θεστορίδης
282 Θέστωρ
283 Θέτη
284 Θέτιδα
285 Θέτις
286 Θεττάλη
287 Θευαγέστατη
288 Θευδάς
289 Θεύδιος
290 Θεφανώ
291 Θέων
292 Θεώνη
293 Θεωνίτσα
294 Θεωρίς
295 Θεωρίων
296 Θηβαίος
297 Θηβαϊς
298 Θήβη
299 Θημις
300 Ἀθηνώ
301 Ἀθηναγόρας
302 Ἀθηνέας
303 Ἀθηνόβιος
304 Ἀθηνόδωρος
305 Ἀθηνογένης
306 Ἀθηνοκλῆς
307 Ἀθηνόπολις
308 Ἀθηνίων
309 Θήρα
310 Θηραμένης
311 Θηράμων
312 Θήρας
313 Θηρεσία
314 Θηρέσιος
315 Θηρεύς
316 Θηριαμένης
317 Θηριανός
318 Θηρικλής
319 Θηριμάχη
320 Θηρίμαχος
321 Θηριππίδης
322 Θήρις
323 Θηρυκιων
324 Θηρω
325 Θήρων
326 Θήρωνας
327 Θησείδη
328 Θησεύς
329 Θήσια
330 Θήσιος
331 Θίβα
332 Θίβος
333 Θιβραχος
334 Θίβρων
335 Θίσβη
338 Ἀθήναιος
339 Ἀθήνιον
340 Θόαντας
341 Θόας
342 Θόη
343 Θόρναξ
344 Θούδημος
345 Θούδιππος
346 Θουκλής
347 Θουκυδίδης
348 Θουριμάχη
349 Θουρίμαχος
350 Θουριόμαντις
351 Θούριος
352 Θουφάνης
353 Θούφραστος
354 Θόων
355 Θόωσα
356 Θοώτης
357 Θρoνία
358 Θράκη
359 Θρασέας
360 Θρασεία
361 Θρασοκλής
362 Θρασυάλκης
363 Θρασυβούλη
364 Θρασύβουλος
365 Θρασυδαίος
366 Θρασύδαμος
367 Θρασυκλής
368 Θρασύλαος
369 Θρασύλλος
370 Θρασύλοχος
371 Θρασυμάχη
372 Θρασύμαχος
373 Θρασυμήδης
374 Θρασυμηλίδας
375 Θρασύμηλος
376 Θρασυμηλοςθυέστης
377 Θρασώνδας
378 Θρασωνίδας
379 Θρεψίππας
380 Θρηνούσα
381 Θρηνωδούσα
382 Θρίνακας
383 Θρόνος
384 Θρύα
385 Θρυάλλιος
386 Θρυαλλίς
387 Θύελλα
388 Θυέστης
389 Θυία
390 Θύλακος
391 Θυμαρέτη
392 Θυμαρίδας
393 Θυμαρίδη
394 Θυμαρίδης
395 Θυμαχάρης
396 Θυμβραίος
397 Θύμβρις
398 Θυμελη
399 Θυμίλος
400 Θυμιούλλα
401 Θυμοίτης
402 Θυμοκλής
403 Θυμοχάρης
404 Θυμώνδας
405 Θύος
406 Θυραιός
407 Θυρέας
408 Θύρσα
409 Θύρσος
410 Θυώνη
411 Θώδη
412 Θώδης
413 Θώδος
414 Θώθ
415 Θώκνος
416 Θωμάγγελος
417 Θωμαΐς
418 Θωμαρίτα
419 Θωμάς
420 Θωμιανή
421 Θώνας
422 Θώραξ
423 Θωρήκη
424 Θωρυκίων
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία