Εορτές 26 Μαΐου: Άγιος Αλφαίος Άγιος Συνέσιος Άγιος Φειδωλός Αλφαία Όσιος Φουγάτιος Συνεσία Φουγάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αυγουστίνος Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Ζαχαρίας ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κάρπος Άγιος Πρίσκος ο Μάρτυρας Φηλικίσσιμος
1 Ήβη
2 Ηβιάννα
3 Ηβίκκος
4 Ήβων
5 Ηγάθραξ
6 Ηγείας
7 Ηγέλεως
8 Ηγέλοχος
9 Ηγεμόνη
10 Ηγέμων
11 Ηγερία
12 Ηγέστρατος
13 Ηγηδιάναξ
14 Ηγήμων
15 Ηγησάνδρα
16 Ηγησανδρίδας
17 Ηγήσανδρος
18 Ηγησιάναξ
19 Ηγησίας
20 Ηγησίβουλος
21 Ηγησικλής
22 Ηγησίλεως
23 Ηγησίνους
24 Ηγήσιππος
25 Ηγησιπύλη
26 Ηγησίστρατος
27 Ηγητορία
28 Ηγήτρια
29 Ηγήτωρ
30 Ηγίας
31 Ηγίης
32 Ηγουμένη
33 Ηγούμενος
34 Ηδεία
35 Ηδηφών
36 Ἀηδὼν
37 Ηδύλη
38 Ηδύλος
39 Ηδυμελής
40 Ηδύοινος
41 Ηδύπνους
42 Ηερίβια
43 Ηετίων
44 Ηετίωνας
45 Ηιονεύς
46 Ηιόνη
47 Ηλάνθη
48 Ηλεάνα
49 Ηλεί
50 Ηλειάς
51 Ηλείος
52 Ηλέκτρα
53 Ήλεκτρος
54 Ηλεκτρύων
55 Ηλενώρα
56 Ηλεύς
57 Ηλί
58 Ηλιάναξ
59 Ηλιάνθη
60 Ηλιάννα
61 Ηλιάς
62 Ηλίας
63 Ηλιαχτίδα
64 Ηλίη
65 Ηλιξ
66 Ηλιογέννητη
67 Ηλιοδώρα
68 Ηλιόδωρος
69 Ηλιόκαλη
70 Ηλιονεύς
71 Ήλιος
73 Ηλιοστάλακτη
74 Ηλιοστάλακτος
75 Ηλιοτόκος
76 Ηλιού
77 Ηλιοφώτη
78 Ηλιόφωτος
79 Ηλύσια
80 Ημαθίωνας
81 Ημέρα
82 Ημήτριος
83 Ημιθέα
84 Ημιθέων
85 Ηνιοπεύς
86 Ηνιόχη
87 Ηνίοχος
88 Ήνοψ
89 Ηπιόνη
90 Ηποτίδης
91 Ήπυτος
92 Ηρ
93 Ήρα
94 Ηραιέας
95 Ηραΐς
96 Ηράις
97 Ηρακλεία
98 Ηρακλείδης
99 Ηρακλείδια
100 Ηρακλείμουσα
101 Ηρακλείμων
102 Ηράκλειτος
103 Ηρακλής
104 Ηράκων
105 Ηρέας
106 Ήρη
107 Ηριγόνη
109 Ηριδανός
110 Ηριλλος
111 Ήριννα
112 Ηριππίδας
113 Ήρκος
114 Ήρμης
115 Ηρόδικος
116 Ηρόδοτος
117 Ηρόδωρος
118 Ηρομένης
119 Ηρόπυθος
120 Ηρόστρατος
121 Ηρόφαντος
122 Ηροφίλη
123 Ηρόφιλος
124 Ηρόφυτος
125 Ηρώ
126 Ηρώδης
127 Ηρωδιάς
128 Ήρων
129 Ήρωνας
130 Ηρώνδας
131 Ήρως
132 Ησαΐα
133 Ησαΐας
134 Ησαύ
135 Ησίοδος
136 Ησιονεύς
137 Ησιόνη
138 Ησκόος
139 Ησυχία
140 Ησύχιος
141 Ηφαιστία
142 Ήφαιστος
143 Ηχώ
144 Ηώ
145 Ηώνη
146 Ηώς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία