Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Ήβη
2 Ηβιάννα
3 Ηβίκκος
4 Ήβων
5 Ηγάθραξ
6 Ηγείας
7 Ηγέλεως
8 Ηγέλοχος
9 Ηγεμόνη
10 Ηγέμων
11 Ηγερία
12 Ηγέστρατος
13 Ηγηδιάναξ
14 Ηγήμων
15 Ηγησάνδρα
16 Ηγησανδρίδας
17 Ηγήσανδρος
18 Ηγησιάναξ
19 Ηγησίας
20 Ηγησίβουλος
21 Ηγησικλής
22 Ηγησίλεως
23 Ηγησίνους
24 Ηγήσιππος
25 Ηγησιπύλη
26 Ηγησίπυλος
27 Ηγησίστρατος
28 Ηγητορία
29 Ηγήτρια
30 Ηγήτωρ
31 Ηγίας
32 Ηγίης
33 Ηγουμένη
34 Ηγούμενος
35 Ηδεία
36 Ηδηφών
37 Ἀηδὼν
38 Ηδύλη
39 Ηδύλος
40 Ηδυμελής
41 Ηδύοινος
42 Ηδύπνους
43 Ηετίων
44 Ηετίωνας
45 Ηιονεύς
46 Ηιόνη
47 Ηλάνθη
48 Ηλεάνα
49 Ηλεί
50 Ηλειάς
51 Ηλείος
52 Ηλέκτρα
53 Ήλεκτρος
54 Ηλεκτρύων
55 Ηλενώρα
56 Ηλεύς
57 Ηλί
58 Ηλιάναξ
59 Ηλιάνθη
60 Ηλιάννα
61 Ηλιάς
62 Ηλίας
63 Ηλιαχτίδα
64 Ηλίη
65 Ηλιξ
66 Ηλιογέννητη
67 Ηλιοδώρα
68 Ηλιόδωρος
69 Ηλιόκαλη
70 Ηλιονεύς
71 Ήλιος
73 Ηλιοστάλακτη
74 Ηλιοστάλακτος
75 Ηλιοτόκος
76 Ηλιού
77 Ηλιοφώτη
78 Ηλιόφωτος
79 Ηλύσια
80 Ημαθίωνας
81 Ημέρα
82 Ημήτριος
83 Ημιθέα
84 Ημιθέων
85 Ηνιοπεύς
86 Ηνιόχη
87 Ηνίοχος
88 Ήνοψ
89 Ηπιόνη
90 Ηποτίδης
91 Ήπυτος
92 Ηρ
93 Ήρα
94 Ηραιέας
95 Ηρακλεία
96 Ηρακλείδης
97 Ηρακλείδια
98 Ηρακλείμουσα
99 Ηρακλείμων
100 Ηράκλειτος
101 Ηρακλής
102 Ηράκων
103 Ηρέας
104 Ήρη
105 Ηριγόνη
107 Ηριδανός
108 Ηριλλος
109 Ήριννα
110 Ηριππίδας
111 Ήρκος
112 Ήρμης
113 Ηρόδικος
114 Ηρόδοτος
115 Ηρόδωρος
116 Ηρομένης
117 Ηρόπυθος
118 Ηροστράτη
119 Ηρόστρατος
120 Ηρόφαντος
121 Ηροφίλη
122 Ηρόφιλος
123 Ηρόφυτος
124 Ηρώ
125 Ηρώδης
126 Ηρωδιάς
127 Ήρων
128 Ηρώνδα
129 Ηρώνδας
130 Ήρως
131 Ησαΐα
132 Ησαΐας
133 Ησαύ
134 Ησίοδος
135 Ησιονεύς
136 Ησιόνη
137 Ησκόος
138 Ησυχία
139 Ησύχιος
140 Ηφαιστία
141 Ήφαιστος
142 Ηχώ
143 Ηώ
144 Ηώνη
145 Ηώς
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία