Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Ήβη
2 Ηβιάννα
3 Ηβίκκος
4 Ηγάθραξ
5 Ηγείας
6 Ηγέλεως
7 Ηγέλοχος
8 Ηγεμόνη
9 Ηγέμων
10 Ηγερία
11 Ηγέστρατος
12 Ηγηδιάναξ
13 Ηγήμων
14 Ηγησάνδρα
15 Ηγησανδρίδας
16 Ηγήσανδρος
17 Ηγησιάναξ
18 Ηγησίας
19 Ηγησίβουλος
20 Ηγησικλής
21 Ηγησίλεως
22 Ηγησίνους
23 Ηγήσιππος
24 Ηγησιπύλη
25 Ηγησίστρατος
26 Ηγητορία
27 Ηγήτρια
28 Ηγήτωρ
29 Ηγίας
30 Ηγίης
31 Ηγουμένη
32 Ηδεία
33 Ηδηφών
34 Ἀηδὼν
35 Ηδύλη
36 Ηδύλος
37 Ηδυμελής
38 Ηδύοινος
39 Ηδύπνους
40 Ηερίβια
41 Ηετίων
42 Ηετίωνας
43 Ηιονεύς
44 Ηιόνη
45 Ηλάνθη
46 Ηλεάνα
47 Ηλεί
48 Ηλειάς
49 Ηλείος
50 Ηλέκτρα
51 Ήλεκτρος
52 Ηλεκτρύων
53 Ηλενώρα
54 Ηλεύς
55 Ηλί
56 Ηλιάναξ
57 Ηλιάνθη
58 Ηλιάννα
59 Ηλιάς
60 Ηλίας
61 Ηλιαχτίδα
62 Ηλίη
63 Ηλιξ
64 Ηλιογέννητη
65 Ηλιοδώρα
66 Ηλιόδωρος
67 Ηλιόκαλη
68 Ηλιονεύς
69 Ήλιος
71 Ηλιοστάλακτη
72 Ηλιοστάλακτος
73 Ηλιοτόκος
74 Ηλιού
75 Ηλιοφώτη
76 Ηλιόφωτος
77 Ηλύσια
78 Ημαθίωνας
79 Ημέρα
80 Ημήτριος
81 Ημιθέα
82 Ημιθέων
83 Ηνιοπεύς
84 Ηνιόχη
85 Ηνίοχος
86 Ήνοψ
87 Ηπιόνη
88 Ηποτίδης
89 Ήπυτος
90 Ηρ
91 Ήρα
92 Ηραιέας
93 Ηραϊς
94 Ηρακλαίμων
95 Ηρακλέης
96 Ηράκλεια
97 Ηρακλείδης
98 Ηρακλείδια
99 Ηρακλείμων
100 Ηράκλειος
101 Ηράκλειτος
102 Ηρακλέων
103 Ηρακλής
104 Ηράκων
105 Ηρέας
106 Ήρη
107 Ηριγόνη
109 Ηριδανός
110 Ηριλλος
111 Ήριννα
112 Ηριππίδας
113 Ήρκος
114 Ήρμης
115 Ηρόδικος
116 Ηρόδοτος
117 Ηρόδωρος
118 Ηρομένης
119 Ηρόπυθος
120 Ηρόστρατος
121 Ηρόφαντος
122 Ηροφίλη
123 Ηρόφιλος
124 Ηρόφυτος
125 Ηρώ
126 Ηρώδης
127 Ηρωδιάς
128 Ήρων
129 Ήρωνας
130 Ηρώνδας
131 Ήρως
132 Ησαΐα
133 Ησαΐας
134 Ησαύ
135 Ησίοδος
136 Ησιόνη
137 Ησκόος
138 Ησύχεια
139 Ησυχία
140 Ησύχιος
141 Ηφαιστία
142 Ηφαιστίνη
143 Ηφαιστίων
144 Ήφαιστος
145 Ηχώ
146 Ηώ
147 Ηώνη
148 Ηώς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία