Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζακυνθία
8 Ζάκυνθος
9 Ζακχαία
10 Ζακχαίος
12 Ζάκχος
13 Ζαλακιώτισσα
14 Ζάλευκος
15 Ζάμολξις
16 Ζαμπέλα
17 Ζαμπέτα
18 Ζαμπέτας
19 Ζάμπια
20 Ζανιθάς
21 Ζαννα
22 Ζάννες
23 Ζαννέτα
24 Ζαννέτος
25 Ζαρά
26 Ζαρίφης
27 Ζαρουαντίνης
28 Ζαρουϊ
29 Ζαφειρία
30 Ζαφείριος
31 Ζαφειρογιάννης
32 Ζαφειρομήτσος
33 Ζαχαρία
34 Ζαχαρίας
35 Ζαχερ
36 Ζάχος
37 Ζεβεδαίος
38 Ζεβινά
39 Ζεβινάς
40 Ζέζα
41 Ζέλα
42 Ζέλεια
43 Ζένα
44 Ζένας
45 Ζενεβιέβ
46 Ζένια
47 Ζένιος
48 Ζένος
49 Ζενων
50 Ζέππου
51 Ζεραχιώτισσα
52 Ζεριχιώτισσα
53 Ζερμπτίτσης
54 Ζέτα
55 Ζευξίδαμος
56 Ζευξίδας
57 Ζευξίππη
58 Ζεύξιππος
59 Ζεύξις
60 Ζευξώ
61 Ζεύς
62 Ζεφερίνο
63 Ζεφύρα
64 Ζέφυρος
66 Ζήθος
67 Ζήκος
68 Ζήλαρχος
69 Ζήλας
70 Ζήλια
71 Ζήλος
72 Ζήμαρχος
73 Ζην
74 Ζήνα
75 Ζηναΐς
76 Ζηνάς
77 Ζηνεύς
78 Ζήνια
79 Ζήνις
80 Ζηνοβία
82 Ζηνόβιος
83 Ζηνόδοτος
84 Ζηνόδωρος
85 Ζηνόδωτος
86 Ζηνόθεμις
87 Ζηνοφάνης
88 Ζήνων
89 Ζησα
90 Ζήσης
91 Ζήσιμος
92 Ζήσος
93 Ζήτης
94 Ζιζέττα
95 Ζίνα
96 Ζίτσα
97 Ζνεζιάνα
98 Ζόγια
99 Ζοζεφίνα
100 Ζοροβάβελ
101 Ζουβάνης
102 Ζουζάνα
103 Ζούλλα
104 Ζουμπουλία
105 Ζοφιήλ
106 Ζυγμούνδη
107 Ζυγμούνδος
108 Ζυλή
109 Ζωάννα
110 Ζωάρκεια
111 Ζωγραφία
112 Ζωγράφος
113 Ζωζέφ
114 Ζωζώ
115 Ζωή
116 Ζωηάννα
117 Ζωήρρυτος
118 Ζώης
119 Ζωηφόρος
120 Ζώικα
121 Ζώιλα
122 Ζωίλος
123 Ζωκλέα
124 Ζώνα
125 Ζωναίος
126 Ζωνάς
127 Ζώνη
128 Ζωογόνος
129 Ζωοδότειρα
130 Ζωοδότρα
131 Ζωοδόχος
132 Ζωοπηγή
133 Ζωοπόρος
134 Ζωοτόκος
135 Ζωπυρος
136 Ζώρας
137 Ζώρζ
138 Ζωρζέττα
139 Ζωροάστρης
140 Ζώσιμη
141 Ζώσιμος
143 Ζωστήρος
144 Ζωτιάτης
145 Ζωτικίς
146 Ζωτικός
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία