Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζάκυνθος
8 Ζακχαία
9 Ζακχαίος
10 Ζάκχος
11 Ζαλακιώτισσα
12 Ζάλευκος
13 Ζάμολξις
14 Ζαμπέλα
15 Ζαμπέτα
16 Ζαμπέτας
17 Ζάμπια
18 Ζανιθάς
19 Ζαννα
20 Ζάννες
21 Ζαννέτα
22 Ζαννέτος
23 Ζαρά
24 Ζάρβηλος
25 Ζαρίφης
26 Ζαρουαντίνης
27 Ζαρουϊ
28 Ζαφειρία
29 Ζαφείριος
30 Ζαφειρογιάννης
31 Ζαφειρομήτσος
32 Ζαχαρία
33 Ζαχαρίας
34 Ζαχερ
35 Ζάχος
36 Ζεβεδαίος
37 Ζεβινάς
38 Ζέζα
39 Ζέλα
40 Ζέλεια
41 Ζένα
42 Ζένας
43 Ζενεβιέβ
44 Ζένια
45 Ζένιος
46 Ζένος
47 Ζενων
48 Ζέππου
49 Ζεραχιώτισσα
50 Ζεριχιώτισσα
51 Ζερμπτίτσης
52 Ζέτα
53 Ζευξίδαμος
54 Ζευξίδας
55 Ζευξίππη
56 Ζεύξιππος
57 Ζεύξις
58 Ζευξώ
59 Ζεύς
60 Ζεφερίνο
61 Ζέφυρ
62 Ζεφύρα
63 Ζέφυρος
65 Ζήθος
66 Ζήκος
67 Ζήλαρχος
68 Ζήλας
69 Ζήλια
70 Ζήλος
71 Ζήμαρχος
72 Ζην
73 Ζήνα
74 Ζηναΐς
75 Ζηνάς
76 Ζηνεύς
77 Ζήνια
78 Ζήνις
79 Ζηνοβία
81 Ζηνόβιος
82 Ζηνόδοτος
83 Ζηνόδωρος
84 Ζηνόδωτος
85 Ζηνόθεμις
86 Ζηνοφάνης
87 Ζήνων
88 Ζησα
89 Ζήσης
90 Ζήσιμος
91 Ζήσος
92 Ζήτης
93 Ζιζέττα
94 Ζίνα
95 Ζίτσα
96 Ζίτσα
97 Ζνεζιάνα
98 Ζόγια
99 Ζοζεφίνα
100 Ζοροβάβελ
101 Ζουβάνης
102 Ζουζάνα
103 Ζούλλα
104 Ζουμπουλία
105 Ζοφιήλ
106 Ζυλή
107 Ζωάννα
108 Ζωάρκεια
109 Ζωγραφία
110 Ζωγράφος
111 Ζωζέφ
112 Ζωζώ
113 Ζωή
114 Ζωηάννα
115 Ζωήρρυτος
116 Ζώης
117 Ζωηφόρος
118 Ζώικα
119 Ζώιλα
120 Ζωίλος
121 Ζωκλέα
122 Ζώνα
123 Ζωναίος
124 Ζωνάς
125 Ζώνη
126 Ζωογόνος
127 Ζωοδότειρα
128 Ζωοδότρα
129 Ζωοδόχος
130 Ζωοπηγή
131 Ζωοπόρος
132 Ζωοτόκος
133 Ζωπυρος
134 Ζώρας
135 Ζώρζ
136 Ζωρζέττα
137 Ζωροάστρης
138 Ζώσιμη
139 Ζώσιμος
141 Ζωστήρος
142 Ζωτιάτης
143 Ζωτικός
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία