Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Εαρίνη
2 Εάρινος
3 Εάσιος
4 Έβανς
5 Εβελίνα
6 Εβελίνος
7 Εβέντιος
8 Έβερ
9 Έβη
10 Εβίνα
11 Εβίτα
12 Εβόρη
13 Εβόρης
14 Εβραία
15 Εγγυήτρια
16 Εγκέλαδος
17 Εγκολπία
18 Εγνατία
19 Εδμόνδη
20 Εδμόνδος
21 Εδοθαία
22 Εδουάρδα
23 Εδουάρδος
24 Εζεκίας
25 Εθαλίων
26 Εθελμπέρτος
28 Εθνεγερσία
29 Εθοδαία
30 Ειδοθέα
31 Ειδομένη
32 Ειδώ
33 Εικάσιος
34 Εικονία
35 Εικονίστρια
36 Ειλειθυία
38 Ειληβία
39 Εϊλιανός
40 Ειλικρίνεια
41 Ειμαρμένη
42 Ειναλία
43 Ειόνη
44 Ειρένα
45 Ειρηάννα
46 Ειρηλένα
47 Ειρήμη
48 Ειρήνα
49 Ειρηναία
50 Ειρηναίος
51 Ειρηνάντα
52 Ειρηνάρχη
53 Ειρήναρχος
54 Ειρήνγκω
55 Ειρήνη
57 Ειρηνικὸς
58 Ειρηνίς
59 Ειρηνονίκη
60 Ειρηστέλλα
61 Ειρίσκος
62 Εκάβη
63 Εκαέργη
64 Εκάλη
65 Εκαμήδη
66 Εκαταίος
67 Εκάτη
68 Εκάτομνος
69 Εκατονταπυλιανή
70 Εκάτων
71 Εκατώνυμος
72 Έκβασος
73 Εκδίκηση
74 Εκδίκιος
76 Εκήβολος
77 Εκκελώ
78 Εκκλησιάρχουσα
79 Έκκριτος
80 Εκλεκτός
81 Εκπρέπης
82 Έκτωρ
83 Εκφανης
84 Εκφαντίδης
85 Έκφαντος
86 Ελάδιος
87 Ελαία
88 Ελαιανθη
89 Ελαιοβρύτισσα
90 Ελαϊς
91 Έλανδρος
92 Ελάνικος
93 Ελάππας
94 Ελάρα
95 Ελασια
96 Ελάσιππος
97 Έλασος
98 Ελάτεια
99 Έλατος
100 Ελατρεύς
101 Ελάχεια
102 Έλβα
103 Ελβετία
104 Έλβη
105 Ελβίρα
106 Έλβις
107 Ελδώρα
108 Ελεάζαρ
109 Ελεάζαρος
110 Ελεάνα
111 Ελεάνθη
112 Ελεάννα
113 Ελεάτης
114 Ελεημονήτρια
115 Ελεήστρια
116 Ελέιν
117 Έλειος
118 Ελενέτα
119 Ελένη
121 Ελενίκη
122 Ελενόδωρος
123 Ελενοκατίνα
124 Έλενος
125 Ελεντίνα
126 Ελεοβρύτης
127 Ελεοδώρα
128 Ελεονώρα
129 Ελέους
130 Ελεούσα
131 Ελέσα
132 Ελευθερία
133 Ελευθέριος
134 Ελευθερονίκη
135 Ελευθερώτρια
136 Ελευθήρ
137 Ελευθώ
138 Ελεφάντω
139 Ελεφήνωρ
140 Ελεώνας
141 Έλια
142 Ελιακείμ
143 Ελιάνα
144 Ελιάνθη
145 Ελιάννα
146 Ελίδα
147 Ελίζ
148 Ελίζα
149 Ελιζάνα
150 Ελικας
151 Ελικάων
152 Ελίκη
153 Ελικών
154 Ελικωνίδης
155 Ελικωνίς
156 Έλιμος
157 Ελίνα
158 Έλιξ
159 Ελιούδ
160 Ελιρόη
161 Έλις
162 Ελισαβάν
163 Ελισάβετ
164 Ελισάνθη
165 Ελισσαία
166 Ελισσαίος
167 Ελίσσων
168 Ελίτα
169 Ελκιωνη
170 Ελλάδιος
171 Ελλάνικος
172 Ελλανοδίκης
173 Ελλάνωρ
174 Ελλάς
175 Ελλεν
176 Έλλη
178 Ελληάννα
179 Έλληνας
180 Ελληνίς
181 Ελληνόπη
182 Ελλησποντία
183 Ελλιμένια
184 Ελλιμένιος
185 Έλλωρις
186 Έλμα
187 Ελμινα
188 Ελμίρα
189 Έλντα
190 Ελόνα
191 Ελορις
192 Ελπήνωρ
193 Ελπίδα
194 Ελπιδηφόρα
195 Ελπιδηφόρος
196 Ελπίδιος
197 Ελπιδοφόρα
198 Ελπιδοφόρος
200 Ελπιδώρα
201 Ελπίδωρος
202 Ελπίνα
203 Ελπίνης
204 Ελπινίκη
205 Έλπις
206 Έλσα
207 Ελσόνα
208 Έλυα
209 Έλυμας
210 Ελφρίδα
211 Ελώνα
212 Ελώριππος
213 Εμανθούλα
214 Εμαυτίων
215 Εμιλιάνα
216 Έμμα
217 Εμμανουήλ
218 Εμμανουηλία
219 Εμμάχιας
220 Εμμέλεια
221 Εμμέλειος
222 Έμμελιν
223 Εμορφίλη
224 ΕΜΠΑ
225 Εμπεδίας
226 Εμπεδοκλής
227 Έμπεδος
228 Εμπέραμος
229 Έμποδος
230 Έμπουσα
231 Έμπυλος
232 Έμυ
233 Εναίσιμος
234 Ένανδρος
235 Εναρέτη
236 Ενατίων
237 Εναύλιος
238 Ενδηίς
239 Ενδημιών
240 Ένδιος
241 Ενδυμίων
242 Ενήμερος
243 Ενθρονη
244 Ενικεύς
245 Ένικος
246 Ενιπεύς
247 Ενιππεύς
248 Ενιπώ
249 Ενκελεντα
250 Ενναθά
251 Έννομος
252 Ενόη
253 Ενόης
254 Ενοπίων
255 Ένουδος
256 Ενρί
257 Εντεδίκη
258 Εντελίδης
259 Έντιμος
260 Έντουαρτ
261 Ενυάλιος
262 Ενυεύς
263 Ενυμίων
264 Ενυτέας
265 Ενυώ
266 Ενώς
267 Ενώτη
268 Ενώχ
269 Εξάδιον
270 Εξαίνετος
271 Εξακουστή
272 Έξακουστοδιανή
273 Έξακουστοδιανός
274 Εξακουστός
275 Εξαμύας
276 Εξαρχία
277 Έξαρχος
278 Εξεκίας
279 Εξηκεστίδης
280 Εξήκεστος
281 Εξηκίας
282 Εξόλη
283 Εξοχική
284 Εξπέδιτος
285 Επαινετός
286 Επακούουσα
287 Επαμεινώνδας
288 Επαμεινωνδία
289 Επανωχωριανή
290 Έπαφος
291 Επαφρόδιτος
292 Επειγεύς
293 Επειός
294 Επήβολος
295 Επήρατος
296 Επιγένης
297 Επιδάμνιος
298 Επίδαυρος
299 Επίδικος
300 Επίζηλος
301 Επιθέρσης
302 Επίκαδος
303 Επικάστη
304 Επικλείδας
305 Επικλής
306 Επίκουρος
307 Επικράδιος
308 Επικράτης
309 Επίκτητος
310 Επικυδης
311 Επικυδίδας
312 Επίκωμος
313 Επιλαΐς
314 Επίλαος
315 Επίμαχη
316 Επίμαχος
317 Επιμελεια
318 Επιμένης
319 Επιμενίδης
320 Επιμήδης
321 Επιμηθέας
322 Επιμμενίδης
323 Επίνικος
324 Επιπόλη
325 Επιπυργιδία
326 Επισθένης
327 Επισκοπιανή
328 Επιστήμη
329 Επίστροφος
330 Επίστωρ
331 Επίσυλος
332 Επιτάδας
333 Επιτάκιος
334 Επιτελίδας
335 Επιφανία
336 Επιφάνιος
337 Επίφρων
338 Επιχάρης
339 Επιχαρίδης
340 Επίχαρις
341 Επίχαρμος
342 Επόκιλλος
343 Επολόνιος
344 Επουράνιος
345 Έποχος
346 Επταβηματούσα
347 Επωπεύς
348 Έρα
349 Ερακίνθη
350 Εράλδα
351 Ερασίκλεια
352 Ερασινίδης
353 Ερασίξενος
354 Ερασίππη
355 Εράσιππος
356 Ερασίστρατος
357 Ερασμία
358 Έρασμος
359 Εράστη
360 Έραστος
361 Ερατία
362 Ερατοκλείδης
363 Έρατος
364 Ερατοσθένης
365 Ερατώ
366 Εράτων
367 Εργάνη
368 Εργίνα
369 Εργίνος
370 Έργισκος
371 Εργκιν
372 Εργοκλής
373 Εργοτέλης
374 Εργότιμος
375 Εργόφιλος
376 Έρεβος
377 Ερένια
378 Ερέννιος
379 Ερεσίχθων
380 Ερετμέας
381 Ερετμεύς
382 Ερετριεύς
383 Ερευθαλίων
384 Ερεχθέας
385 Ερεχθεύς
386 Έρια
387 Εριαλντα
388 Εριάννα
389 Ερίβοια
390 Εριβώτης
391 Ερίγδουπος
392 Εριγόνα
393 Εριγόνη
394 Ερίγυιος
395 Ερίγων
396 Εριθακίς
397 Εριθέλγη
398 Έρικ
399 Ερικέτη
400 Εριλένα
401 Ερινύα
402 Έρινυης
403 Έριξις
404 Έρις
405 Ερισθένεια
406 Ερισύχθων
407 Εριτίμη
408 Ερίτιμος
409 Εριφία
410 Έριφος
411 Εριφύλη
412 Εριχθόνιος
413 Εριώπις
414 Ερκονγουάλδος
415 Ερκούλιος
416 Έρκυνα
417 Έρμα
418 Ερμαγόρας
419 Ερμαίος
420 Ερμαιώνδας
421 Ερμάνος
422 Ερμαπίων
423 Έρμαρχος
424 Ερμάς
425 Ερμαφρόδιτος
426 Έρμεα
427 Ερμειάς
428 Ερμείας
429 Ερμελίντα
430 Ερμήνα
431 Ερμηνεία
432 Ερμής
433 Ερμησιάναξ
434 Ερμησίλεως
435 Ερμίας
436 Ερμίλλη
437 Ερμίλλος
438 Ερμίνα
439 Ερμινίγγελδος
440 Ερμίνος
441 Ερμιόνη
442 Ερμίππη
443 Έρμιππος
444 Ερμίων
445 Ερμογένης
446 Ερμογενία
447 Ερμοδίκη
448 Ερμοδίλη
449 Ερμόδοτος
450 Ερμόδωρος
451 Ερμοκλής
452 Ερμοκράτης
453 Ερμοκρέων
454 Ερμόλαος
455 Ερμολία
456 Ερμόλυκος
457 Έρμος
458 Ερμότιμος
459 Ερμόφαντος
460 Ερμοφίλη
461 Ερμυλία
462 Ερμύλος
463 Έρμων
464 Ερμώναξ
465 Ερνέστα
466 Ερνέστος
467 Ερξίας
468 Ερξικλείδης
469 Εροφίλη
470 Ερπυλλίς
471 Ερριέτα
472 Έρρικα
473 Ερρικαίτη
474 Ερρικέτη
475 Ερρίκος
476 Ερσαν
477 Έρση
478 Ερσιλία
479 Ερσίλιος
480 Ερύαλος
481 Ερύθεια
482 Ερυθρά
483 Ερυθραία
484 Ερύθρας
485 Ερύθριος
486 Ερύλαος
487 Ερυμάνθη
488 Ερύμανθος
489 Ερύμας
490 Έρυξ
491 Ερυξίας
492 Ερυξίμαχος
493 Ερυξώ
494 Ερυπιανή
495 Ερυσίκη
496 Ερυσίχθονας
497 Ερυσίχθων
498 Έρυτος
499 Έρφινος
500 Έρως
501 Ερωτηΐς
502 Ερωτοθέα
503 Ερωτόκλεια
504 Ερωτόκριτος
505 Ερωφίλη
506 Εσαϊα
507 Εσδράς
508 Εσθήρ
509 Εσμεράλδα
510 Εσπερέθουσα
511 Εσπερίς
512 Έσπερος
513 Εσρεφ
514 Εσρώμ
515 Εστέλλα
516 Έστερ
517 Εστία
518 Εστιαίος
519 Ἀείστρατος
520 Εσφιγμένη
521 Εταίρα
522 Ετεοκλής
523 Ετέοκλος
524 Ετεοκλυμένη
525 Ετεόνικος
526 Ετεωνέας
527 Ετίφυλος
528 Έτνα
529 Ετοιμοκλής
530 Εύα
531 Ευαγγελία
532 Ευαγγελίστρα
533 Ευαγγελίστρια
534 Ευάγγελος
535 Ευάγης
536 Ευαγόρας
537 Ευαγόρη
538 Εύαγρος
539 Ευάδνη
540 Εύαθλος
541 Ευαίμονας
542 Ευαίμων
543 Ευαίνωτος
544 Ευαίχμη
545 Ευαίων
546 Ευάλας
547 Ευάλιος
548 Ευάλκης
549 Ευαλκίδης
550 Ευαλού
551 Ευαμερίων
552 Ευάν
553 Ευάνδρη
554 Εύανδρος
555 Ευάνετος
556 Ευανθεύς
557 Ευανθία
558 Ευανορίδας
559 Ευάνωρ
560 Ευάρδη
561 Ευάρεστη
562 Ευάρεστος
563 Ευαρέτη
564 Ευάριστος
565 Ευάρνη
566 Ευάρχιππος
567 Εύαρχος
568 Εύβιος
569 Ευβιωτός
570 Εύβοια
571 Εύβοιος
572 Ευβούλη
573 Εύβουλος
574 Ευβώτας
575 Ευβώτη
576 Ευγαίων
577 Ευγάμων
578 Ευγένης
579 Ευγενία
580 Ευγένιος
581 Ευγέων
582 Ευγνωσία
583 Εύγραμμος
584 Ευγραφία
585 Εύγραφος
586 Ευδαιμονία
587 Ευδαίμων
588 Ευδαμίδας
589 Ευδάμιππος
590 Εύδαμος
591 Ευδάνεος
592 Εύδημος
593 Εύδης
594 Ευδία
595 Ευδίκιος
596 Εύδικος
597 Εύδιος
598 Ευδοκία
599 Ευδοκίμη
600 Ευδόκιμος
601 Ευδόκιος
602 Ευδοξία
603 Εύδοξος
604 Ευδυΐα
605 Ευδώη
606 Ευδώρη
607 Εύδωρος
608 Ευέλθων
609 Ευέλθωντας
610 Ευελίνα
611 Ευελπίστη
612 Ευέλπιστος
613 Ευεργίδης
614 Ευέτης
615 Ευετίων
616 Εύη
617 Ευήγορος
618 Ευήθιος
619 Ευήμερος
620 Ευηνία
621 Ευηνίνη
622 Ευήνιος
623 Ευήνορας
624 Εύηνος
625 Ευήρη
626 Ευήρης
627 Εύης
628 Ευήτης
629 Ευθαλία
630 Ευθάλιος
631 Ευθασία
632 Ευθάσιος
633 Εύθηρος
634 Ευθίας
635 Ευθοσίων
636 Ευθσένιος
637 Ευθύβουλος
638 Ευθύδημος
639 Ευθύδικος
640 Ευθύδομος
641 Ευθυκλής
642 Ευθυκράτης
643 Ευθύκριτος
644 Ευθυμένης
645 Ευθυμία
646 Ευθυμίδης
647 Ευθύμιος
648 Εύθυμος
649 Εύθυνος
650 Ευθύνους
651 Εύθυς
652 Ευθύφρων
653 Ευϊλάσιος
654 Ευίππη
655 Εύιππος
656 Εύκαδμος
657 Εύκαιρος
658 Ευκαμπίδας
659 Ευκαρπία
660 Ευκαρπίων
661 Ευκλέα
662 Εύκλεια
663 Ευκλείδας
664 Ευκλείδης
665 Ευκλειδία
666 Εύκλεος
667 Εύκοσμος
668 Ευκράντη
669 Ευκράτη
670 Ευκράτης
671 Εύκριτος
672 Ευκτήμων
673 Ευλαβής
674 Ευλαβία
675 Ευλαλία
676 Ευλάλιος
677 Ευλαμπία
678 Ευλαμπίδης
679 Ευλάμπιος
680 Ευλιμένη
681 Ευλιμήνη
682 Ευλογέτα
683 Ευλογία
684 Ευλόγιος
685 Εύλωπος
686 Ευμάθιος
687 Εύμαιος
688 Ευμάρης
689 Εύμαχος
690 Ευμείδη
691 Ευμείδης
692 Ευμελια
693 Ευμενία
694 Ευμενίδες
695 Ευμένιος
696 Ευμήδη
697 Ευμήδης
698 Εύμηλος
699 Ευμήτης
700 Εύμοιρος
701 Ευμόλπη
702 Εύμολπος
703 Εύμονας
704 Ευμορφία
705 Εύμορφος
706 Εύμων
707 Ευνάπιος
708 Εύνη
709 Εύνηος
710 Ευνίκη
711 Ευνικιανός
712 Εύνοια
713 Ευνοϊκός
715 Ευνομία
716 Εύνομος
717 Εύνοστος
718 Ευνούχος
719 Ευξάνθη
720 Ευξάνθιος
721 Ευξενίδης
722 Ευξένιππος
723 Εύξενος
724 Ευξίθεος
725 Ευξίππη
726 Ευξίφιος
727 Εύοδος
728 Ευπαίδας
729 Ευπάλαμος
730 Ευπαλίνος
731 Ευπάτωρ
732 Ευπείθης
733 Ευπίνητος
734 Εύπλοια
735 Εύπλος
736 Ευπόλεμος
737 Εύπολις
738 Ευπόμπη
739 Εύπομπος
740 Εύπορος
741 Ευπραξία
742 Ευπράξιος
743 Ευπρεπία
744 Ευπρέπιος
745 Ευπωλια
746 Εύπωλος
747 Ευράσιος
748 Ευρετή
749 Εύρετος
750 Εύρη
751 Ευρήλιος
752 Ευριάδης
753 Ευριάνθη
754 Ευρικλής
755 Ευριλία
756 Εύριμος
757 Ευριπίδης
758 Ευριπούλα
759 Εύρος
760 Ευρούλα
761 Ευρυάδης
762 Ευρυάλη η Γοργόνα
763 Ευρύαλος
764 Ευρυάναξ
765 Ευρυανασσα
766 Ευρύβατος
767 Ευρυβία
768 Ευρυβιάδης
769 Ευρύβιος
770 Ευρύβοτος
771 Ευρυβώτας
772 Ευρυγάνεια
773 Ευρύγιος
774 Ευρυδάμαντα
775 Ευρυδάμας
776 Ευρυδαμεια
777 Ευρυδαμίδας
778 Ευρύδημος
779 Ευρυδίκη
780 Ευρυέος
781 Ευρυθέμις
782 Ευρύθεμις
783 Ευρυθόη
784 Ευρύθρας
785 Ευρύκαπυς
786 Ευρύκη
787 Ευρύκλεια
788 Ευρυκλείδας
789 Ευρυκλής
790 Ευρυκράτης
791 Ευρυκύδη
792 Ευρύλας
793 Ευρυλεονίδος
794 Ευρυλέων
795 Ευρυλεωνίς
796 Ευρύλοχος
797 Ευρύμαχος
798 Ευρυμέδη
799 Ευρυμέδουσα
800 Ευρυμέδων
801 Ευρυμένης
802 Ευρυμήδη
803 Ευρυμίδης
804 Εύρυμος
805 Ευρυνόμη
806 Ευρύνομος
807 Ευρυνσμός
808 Ευρυόπη
809 Ευρυόπης
810 Ευρυπία
811 Ευρυπτόλεμος
812 Ευρυπύλη
813 Ευρύπυλος
814 Ευρυπών
815 Ευρυρόη
816 Ευρυσάκης
817 Ευρυσθένης
818 Ευρυσθεύς
819 Ευρύστρατος
820 Ευρυτάκης
821 Ευρυτέλη
822 Ευρύτη
823 Ευρύτιμος
824 Ευρυτίων
825 Ευρυφάεσσα
826 Ευρύφημος
827 Ευρυφών
828 Ευρωπαία
829 Ευρώπη
830 Ευρώτας
831 Ευρωτώ
832 Εύρωψ
833 Ευσεβία
834 Ευσέβιος
835 Ευσεβιώτης
836 Ευσεβώνας
837 Ευσθέντιος
838 Ευσίγνιος
839 Εύσπλαχνος
840 Εύσσωρος
841 Ευσταθία
842 Ευστάθιος
843 Ευσταχηιος
844 Ευστολία
845 Ευστόλιος
846 Ευστόργιος
847 Ευστοχία
849 Ευστόχιος
850 Ευστρατία
851 Ευστράτιος
852 Εύστροφος
853 Ευσχήμων
854 Ευσχήμων
855 Εύσωρος
856 Ευταξία
857 Ευταξίας
858 Ευτελίδας
859 Ευτέξιος
860 Ευτέρπη
861 Ευτέρπης
862 Ευτόκιος
863 Εύτρησις
864 Ευτροπία
865 Ευτρόπιος
866 Ευτυχία
867 Ευτυχιανή
868 Ευτυχιάννα
869 Ευτυχιανός
870 Ευτυχίδας
871 Ευτύχιος
872 Ευτυχίς
873 Εύτυχος
874 Ευφάης
875 Ευφαμίδας
876 Ευφάνης
877 Ευφάνωρας
878 Εύφημη
879 Ευφημίδης
880 Εύφημος
881 Ευφήτης
882 Ευφίλητος
883 Ευφορβία
884 Εύφορβος
885 Ευφορία
886 Ευφορίων
887 Ευφραίμ
888 Ευφραιμία
889 Ευφραίνουσα
890 Ευφραίος
891 Ευφρανσία
892 Ευφραντίδης
893 Ευφράνωρ
894 Ευφραξία
895 Ευφρασία
896 Ευφράσιος
897 Ευφροσύνη
898 Ευφρόσυνος
899 Εύφρων
900 Ευχαρίδης
901 Εύχαρις
902 Ευχάριστος
903 Εύχειος
904 Εύχειρ
905 Ευχήνωρ
906 Ευχήστρατος
907 Ευψυχία
908 Ευψύχιος
909 Ευωδεύς
910 Ευωδία
911 Ευώνυμη
912 Ευώνυμος
913 Ευώπις
914 Εφάρμοστος
915 Έφεσος
916 Εφευρετισα
917 Έφη
918 Εφήβιος
919 Εφηβούσα
920 Εφθαλία
921 Εφιάλτης
922 Έφιππος
923 Έφορος
924 Εφουδίων
925 Εφραίμ
926 Εφραιμία
927 Εφυγένια
928 Εφυδάτια
929 Εφυμιανός
930 Εφύρα
931 Εχεκλής
932 Εχεκράτεια
933 Εχεκράτης
934 Εχέλαος
935 Εχέλας
936 Εχέμβροτος
937 Έχεμος
938 Εχέμων
939 Εχένηος
940 Εχέπωλος
941 Εχέστρατος
942 Έχετλος
943 Εχετομίδας
944 Έχετος
945 Εχέϋκος
946 Εχέφρων
947 Έχιδνα
948 Εχίος
949 Εχίων
950 Εωσφόρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία