Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Εαρίνη
2 Εάρινος
3 Εασία
4 Εάσιος
5 Έβανς
6 Εβελίνα
7 Εβελίνος
8 Εβεντία
9 Εβέντιος
10 Έβερ
11 Έβη
12 Εβίνα
13 Εβίτα
14 Εβόρη
15 Εβόρης
16 Εβραία
17 Έβρος
18 Εγγυήτρια
19 Εγκελάδη
20 Εγκέλαδος
21 Εγκολπία
22 Εγκόλπιος
23 Εγκυμονούσα
24 Εγνατία
25 Εγχεσίμαργη
26 Εγχεσίμαργος
27 Εδμόνδη
28 Εδμόνδος
29 Εδοθαία
30 Εδουάρδα
31 Εδουάρδος
32 Εδουίνη
33 Εδουίνος
34 Εδφρίθος
35 Εζεκία
36 Εζεκίας
37 Εθαλίουσα
38 Εθαλίων
39 Εθελβούργη
40 Εθελβούργος
41 Εθελγουάλδος
42 Εθελμπέρτα
43 Εθελμπέρτος
45 Εθνάρχης
46 Εθναρχία
47 Εθνεγερσία
48 Εθνεγέρσιος
49 Εθοδαία
50 Ειδοθέα
51 Ειδώ
52 Εικασία
53 Εικάσιος
54 Εικονία
55 Εικονίστρια
56 Ειλεβίη
57 Ειλειθυία
59 Ειλειθυίων
60 Ειληβία
61 Εϊλιανή
62 Εϊλιανός
63 Ειλικρίνεια
64 Ειμαρμένη
65 Ειναλία
66 Ειόνη
67 Ειρένα
68 Ειρηάννα
69 Ειρηλένα
70 Ειρήμη
71 Ειρηναίος
72 Ειρηνάντη
73 Ειρηνάρχη
74 Ειρήναρχος
75 Ειρήνγκω
76 Ειρήνη
78 Ειρηνικὸς
79 Ειρηνονίκη
80 Ειρηστέλλα
81 Ειρίσκος
82 Εισοδία
83 Εισόδιος
84 Εκάβη
85 Εκαέργη
86 Εκάλη
87 Εκαμήδη
88 Εκαμήδης
89 Εκαταίος
90 Εκάτη
91 Εκάτομνος
92 Εκατονταπυλιανή
93 Εκάτων
94 Εκατώνυμος
95 Έκβασος
96 Έκδικη
97 Εκδίκηση
98 Έκδικος
100 Εκήβολος
101 Εκκελώ
102 Εκκλησιάρχουσα
103 Έκκριτος
104 Εκλεκτός
105 Εκπρέπης
106 Εκτορία
107 Έκτωρ
108 Εκφανης
109 Εκφαντίδης
110 Έκφαντος
111 Ελάδιος
112 Ελαία
113 Ελαιανθη
114 Ελαιοβρύτισσα
115 Ελαϊς
116 Έλανδρος
117 Ελάνικος
118 Ελάππας
119 Ελάρα
120 Ελασια
121 Ελασίππη
122 Ελάσιππος
123 Έλασος
124 Ελάτεια
125 Έλατος
126 Ελατρεύς
127 Ελάχεια
128 Έλβα
129 Ελβετία
130 Έλβη
131 Ελβίρα
132 Ελβίρος
133 Έλβις
134 Ελδώρα
135 Ελεάζαρ
136 Ελεαζαρία
137 Ελεάνα
138 Ελεάνθη
139 Ελεάννα
140 Ελεάτης
141 Ελεημονήτρια
142 Ελεήστρια
143 Ελέιν
144 Έλειος
145 Ελενέτα
146 Ελένη
148 Ελενίκη
149 Ελενόδωρος
150 Ελενοκατίνα
151 Έλενος
152 Ελεντίνα
153 Ελεντίνος
154 Ελεοβρύτης
155 Ελεοδώρα
156 Ελεονώρα
157 Ελεόνωρος
158 Ελέους
159 Ελεούσα
160 Ελέσα
161 Ελευθερία
162 Ελευθέριος
163 Ελευθερονίκη
164 Ελευθήρ
165 Ελευθώ
166 Ελεφάντω
167 Ελεφήνωρ
168 Ελεώνας
169 Έλια
170 Ελιακείμ
171 Ελιάνα
172 Ελιάνθη
173 Ελιάννα
174 Ελίδα
175 Ελίζ
176 Ελίζα
177 Ελιζάνα
178 Ελικας
179 Ελικάων
180 Ελίκη
181 Ελικών
182 Ελικωνίς
183 Έλιμος
184 Ελίνα
185 Έλιξ
186 Ελιούδ
187 Ελιρόη
188 Έλις
189 Ελισαβάν
190 Ελισάβετ
191 Ελισάνθη
192 Ελισσαία
193 Ελισσαίος
194 Ελίσσων
195 Ελίτα
196 Ελκιωνη
197 Ελλάδα
198 Ελλάδιος
199 Ελλάνικος
200 Ελλανοδίκης
201 Ελλάνωρ
202 Ελλάς
203 Ελλεν
204 Έλλη
206 Ελληάννα
207 Έλληνας
208 Ελληνίς
209 Ελληνόπη
210 Ελλησποντία
211 Ελλιμένια
212 Ελλιμένιος
213 Έλλωρις
214 Έλμα
215 Ελμινα
216 Ελμίρα
217 Έλντα
218 Ελορις
219 Ελπήνωρ
220 Ελπιδηφόρα
221 Ελπιδηφόρος
222 Ελπιδοφόρα
223 Ελπιδοφόρος
225 Ελπιδώρα
226 Ελπίδωρος
227 Ελπινίκη
228 Ελπίνικος
229 Ελπίς
230 Έλπις
231 Έλσα
232 Ελσόνα
233 Έλυα
234 Ελύμα
235 Ελύμας
236 Ελφρίδα
237 Ελώνα
238 Ελώριππος
239 Εμανθούλα
240 Εμαυτίων
241 Εμβάδα
242 Εμβάδας
243 Εμιλιάνα
244 Έμμα
245 Εμμανουήλ
246 Εμμανουηλία
247 Εμμάχιας
248 Εμμέλεια
250 Εμμέλειος
251 Έμμελιν
252 Εμορφίλη
253 Έμπα
254 Έμπε
255 Εμπεδίας
256 Εμπεδοκλής
257 Έμπεδος
258 Εμπέραμος
259 Έμποδος
260 Έμπουσα
261 Έμπυλος
262 Έμυ
263 Εναίσιμος
264 Ένανδρος
265 Εναρέτη
266 Ενατίων
267 Εναύλιος
268 Ενδηίς
269 Ενδημιών
270 Ένδιος
271 Ενδυμίων
272 Ενήμερος
273 Ενθρονη
274 Ενικεύς
275 Ένικος
276 Ενιπεύς
277 Ενιππεύς
278 Ενιπώ
279 Ενκελεντα
280 Ενναθά
281 Ενναθάς
282 Έννομος
283 Ενόη
284 Ενόης
285 Ενοπίων
286 Ένουδος
287 Ενρί
288 Εντβέρτα
289 Εντβέρτος
290 Εντεδίκη
291 Εντελίδης
292 Εντίθ
293 Έντιμος
294 Έντουαρτ
295 Ενυάλιος
296 Ενυεύς
297 Ενυμίων
298 Ενυτέας
299 Ενυώ
300 Ενώς
301 Ενώτη
302 Ενώχ
303 Εξάδιον
304 Εξαινέτα
305 Εξαίνετος
306 Εξακουστή
307 Εξακουστός
308 Εξάμυα
309 Εξαμύας
310 Εξαρχία
311 Έξαρχος
312 Εξεκίας
313 Εξήκεστος
314 Εξηκίας
315 Εξόλη
316 Εξόλης
317 Εξοχική
318 Εξπεδίτη
319 Εξπέδιτος
320 Επαινέτη
321 Επαίνετος
322 Επακούουσα
323 Επαμεινώνδα
324 Επαμεινώνδας
325 Επανωχωριανή
326 Έπαφος
327 Επαφροδίτη
328 Επαφρόδιτος
329 Επειγεύς
330 Επειός
331 Επήβολος
332 Επήρατος
333 Επιάλτη
334 Επιάλτης
335 Επιγένεια
336 Επιγένης
337 Επιδάμνιος
338 Επίδαυρος
339 Επίδικος
340 Επίζηλος
341 Επιθέρσης
342 Επίκαδος
343 Επικάστη
344 Επικλείδας
345 Επικλής
346 Επίκουρος
347 Επικράδιος
348 Επικράτης
349 Επικτήτα
350 Επίκτητος
351 Επικυδης
352 Επικυδίδας
353 Επίκωμος
354 Επιλαΐς
355 Επίλαος
356 Επίμαχη
357 Επίμαχος
358 Επιμελεια
359 Επιμένης
360 Επιμενίδης
361 Επιμήδης
362 Επιμηθέας
363 Επιμμενίδης
364 Επίνικος
365 Επιπόλη
366 Επιπυργιδία
367 Επισθένης
368 Επισκοπή
369 Επίσκοπος
370 Επιστήμη
371 Επιστήμων
372 Επίστροφος
373 Επίστωρ
374 Επίσυλος
375 Επιτάδας
376 Επιτάκιος
377 Επιτελίδας
378 Επιτιμήδη
379 Επιτιμήδης
380 Επιφανία
381 Επιφάνιος
382 Επίφρων
383 Επιχάρης
384 Επιχαρίδης
385 Επίχαρις
386 Επίχαρμος
387 Επόκιλλος
388 Επούλη
389 Επούλων
390 Επουράνιος
391 Έποχος
392 Επταβηματούσα
393 Επωπεύς
394 Έρα
395 Ερακίνθη
396 Εράκινθος
397 Εράλδα
398 Ερασίκλεια
399 Ερασινίδης
400 Ερασίξενος
401 Ερασίππη
402 Εράσιππος
403 Ερασίστρατος
404 Ερασμία
405 Έρασμος
406 Εράστη
407 Έραστος
408 Ερατία
409 Ερατοκλείδης
410 Έρατος
411 Ερατοσθένης
412 Ερατώ
413 Εράτων
414 Εργάνη
415 Εργάνης
416 Εργίνα
417 Εργίνος
418 Έργισκος
419 Εργκιν
420 Εργοκλής
421 Εργοτέλεια
422 Εργοτέλης
423 Εργότιμος
424 Εργόφιλος
425 Έρεβος
426 Ερεννία
427 Ερέννιος
428 Ερεσίχθων
429 Ερετμέας
430 Ερετμεύς
431 Ερετριεύς
432 Ερευθαλίων
433 Ερεχθέας
434 Ερεχθεύς
435 Έρια
436 Εριάλντα
437 Εριάννα
438 Ερίβοια
439 Ερίβοιος
440 Εριβώτης
441 Ερίγδουπος
442 Εριγόνη
443 Ερίγυιος
444 Ερίγων
445 Εριθακίς
446 Εριθέλγη
447 Έρικ
448 Ερικέτη
449 Εριλένα
450 Εριμήδη
451 Εριμήδης
452 Ερινύα
453 Έρινυης
454 Έριξις
455 Έρις
456 Ερισθένεια
457 Ερισύχθων
458 Εριτίμη
459 Ερίτιμος
460 Εριφία
461 Εριφύλη
462 Εριφύλιος
463 Ερίφων
464 Εριχθόνια
465 Εριχθόνιος
466 Εριώπις
467 Ερκονγουάλδη
468 Ερκονγουάλδος
469 Ερκούλιος
470 Έρκυνα
471 Έρμα
472 Ερμαγόρας
473 Ερμαία
474 Ερμαίος
475 Ερμαιώνδας
476 Ερμάνος
477 Ερμαπίων
478 Έρμαρχος
479 Ερμαφρόδιτος
480 Έρμεα
481 Ερμεία
482 Ερμείας
483 Ερμελίντα
484 Ερμήνα
485 Ερμηνεία
486 Ερμηνεύς
487 Ερμής
488 Ερμησιάναξ
489 Ερμησίλεως
490 Ερμίας
491 Ερμίλλη
492 Ερμίλλος
493 Ερμίνα
494 Ερμινίγγελδος
495 Ερμίνος
496 Ερμιόνη
497 Ερμίππη
498 Έρμιππος
499 Ερμίων
500 Ερμογένης
501 Ερμογενία
502 Ερμοδίκη
503 Ερμοδίλη
504 Ερμόδοτος
505 Ερμόδωρος
506 Ερμοκλής
507 Ερμοκρατεία
508 Ερμοκράτης
509 Ερμοκρέων
510 Ερμόλαος
511 Ερμολία
512 Ερμόλυκος
513 Έρμος
514 Ερμότιμος
515 Ερμόφαντος
516 Ερμοφίλη
517 Ερμυλία
518 Ερμύλος
520 Έρμων
521 Ερμώναξ
522 Ερμώνυμη
523 Ερμώνυμος
524 Ερνέστα
525 Ερνέστος
526 Ερξίας
527 Ερξικλείδης
528 Ερπυλλίς
529 Έρπυλλος
530 Ερριέτα
531 Ερρίκα
532 Ερρικαίτη
533 Ερρικέτη
534 Ερρίκος
535 Ερσαία
536 Ερσαίος
537 Ερσιλία
538 Ερσίλιος
539 Ερύαλος
540 Ερύθεια
541 Ερυθρά
542 Ερυθραία
543 Ερύθρας
544 Ερύθριος
545 Ερύλαος
546 Ερυμάνθη
547 Ερύμανθος
548 Ερύμας
549 Έρυξ
550 Ερυξίας
551 Ερυξιμάχη
552 Ερυξίμαχος
553 Ερυξώ
554 Ερυπιανή
555 Ερυσίκη
556 Ερυσίχθονας
557 Ερυσίχθων
558 Έρυτος
559 Έρφινος
560 Ερχάρδος
561 Έρωτας
562 Ερωτηίς
563 Ερωτοθέα
564 Ερωτόκλεια
565 Ερωτοκρίτα
566 Ερωτόκριτος
567 Ερωτομάχη
568 Ερωτομάχος
569 Ερωτοτόκος
570 Ερωτοτρόφος
571 Ερωφίλη
572 Έρωχος
573 Εσαϊα
574 Εσδράς
575 Εσθήρ
576 Εσμεράλδα
577 Εσμεράλδος
578 Εσπερέθουσα
579 Εσπερίς
580 Έσπερος
581 Εσρεφ
582 Εσρώμ
583 Εστέλλα
584 Έστερ
585 Εστία
586 Εστιαίος
587 Ἀείστρατος
588 Εσφιγμένη
589 Εταίρα
590 Ετεόκλεια
591 Ετεοκλής
592 Ετεοκλυμένη
593 Ετεοκλύμενος
594 Ετεόνικος
595 Ετεωνέας
596 Ετίφυλος
597 Έτνα
598 Ετοιμόκλεια
599 Ετοιμοκλής
600 Εύα
601 Ευαγγελία
602 Ευάγγελος
603 Ευάγης
604 Ευαγόρας
605 Ευαγόρη
606 Ευάγρη
607 Εύαγρος
608 Ευάδνη
609 Εύαθλος
610 Ευαίμονας
611 Ευαίμων
612 Ευαίνωτος
613 Ευαίχμη
614 Ευαίων
615 Ευάλας
616 Ευάλιος
617 Ευάλκης
618 Ευαλκίδης
619 Ευαλού
620 Ευαμερίς
621 Ευαμερίων
622 Ευάν
623 Ευάνδρη
624 Εύανδρος
625 Ευάνετος
626 Ευανθεύς
627 Ευανθία
628 Ευανορίδας
629 Ευάνωρ
630 Ευάρδη
631 Ευάρεστη
632 Ευάρεστος
633 Ευαρέτη
634 Ευάριστος
635 Ευάρνη
636 Ευάρχιππος
637 Εύαρχος
638 Εύβιος
639 Ευβιότη
640 Ευβίοτος
641 Εύβοια
642 Εύβοιος
643 Ευβούλη
644 Εύβουλος
645 Ευβώτας
646 Ευβώτη
647 Ευγαίων
648 Ευγάμων
649 Ευγένης
650 Ευγενία
651 Ευγενίκη
652 Ευγενίκος
653 Ευγέων
654 Ευγνωσία
655 Ευγνώσιος
656 Εύγραμμος
657 Ευγραφία
658 Εύγραφος
659 Ευδαιμονία
660 Ευδαίμων
661 Ευδαμίδας
662 Ευδάμιππος
663 Εύδαμος
664 Ευδάνεος
665 Εύδημος
666 Εύδης
667 Ευδία
668 Ευδίκη
669 Εύδικος
670 Εύδιος
671 Ευδοκία
672 Ευδοκίμη
673 Ευδόκιμος
674 Ευδόκιος
675 Ευδοξία
676 Εύδοξος
677 Ευδυΐα
678 Ευδώη
679 Ευδώρη
680 Εύδωρος
681 Ευέλθων
682 Ευέλθωντας
683 Ευελίνα
684 Ευελπίστη
685 Ευέλπιστος
686 Ευεργίδης
687 Ευέτης
688 Ευετίων
689 Εύη
690 Ευήγορος
691 Ευηθία
692 Ευήθιος
693 Ευήμερος
694 Ευηνία
695 Ευηνίνη
696 Ευήνιος
697 Ευήνορας
698 Εύηνος
699 Ευήρη
700 Ευήρης
701 Εύης
702 Ευήτης
703 Ευθαλία
704 Ευθάλιος
705 Ευθασία
706 Ευθάσιος
707 Εύθηρος
708 Ευθίας
709 Ευθοσίων
710 Ευθύβουλος
711 Ευθύδημος
712 Ευθύδικος
713 Ευθύδομος
714 Ευθύκλεια
715 Ευθυκλής
716 Ευθυκράτης
717 Ευθύκριτος
718 Ευθυμένης
719 Ευθυμία
720 Ευθυμίδης
721 Ευθύμιος
722 Εύθυμος
723 Εύθυνος
724 Ευθύνους
725 Εύθυς
726 Ευθύφρων
727 Ευϊλάσια
728 Ευϊλάσιος
729 Ευίππη
730 Εύιππος
731 Εύκαδμος
732 Εύκαιρος
733 Ευκαμπίδας
734 Ευκαρπία
735 Ευκαρπίων
736 Εύκλεια
737 Ευκλείδας
738 Ευκλείδης
739 Ευκλειδία
740 Εύκλεος
741 Εύκοσμος
742 Ευκράντη
743 Ευκράτη
744 Ευκράτης
745 Εύκριτος
746 Ευκτήμων
747 Ευλαβής
748 Ευλαβία
749 Ευλαλία
750 Ευλάλιος
751 Ευλαμπία
753 Ευλάμπιος
754 Ευλιμένη
755 Ευλιμήνη
756 Ευλογέτα
757 Ευλογία
758 Ευλόγιος
759 Ευλύσιος
760 Εύλωπος
761 Ευμάθιος
762 Εύμαιος
763 Ευμάρης
764 Ευμάχη
765 Εύμαχος
766 Ευμείδη
767 Ευμείδης
768 Ευμελια
769 Ευμένης
770 Ευμενία
771 Ευμενίδες
772 Ευμήδη
773 Ευμήδης
774 Εύμηλος
775 Ευμήτης
776 Εύμοιρος
777 Ευμόλπη
778 Εύμολπος
779 Εύμονας
780 Ευμορφία
781 Εύμορφος
782 Εύμων
783 Ευνάπιος
784 Εύνη
785 Εύνηος
786 Ευνίκη
787 Ευνίκης
788 Ευνικιανή
789 Εύνοια
790 Ευνοϊκή
791 Ευνοϊκός
793 Ευνομία
794 Εύνομος
795 Εύνοστος
796 Ευνούχος
797 Ευξάνθη
798 Ευξάνθιος
799 Ευξενίδης
800 Ευξένιππος
801 Εύξενος
802 Ευξιθέα
803 Ευξίθεος
804 Ευξίππη
805 Ευξιφία
806 Ευξίφιος
807 Ευοδία
808 Εύοδος
809 Ευπαίδας
810 Ευπάλαμος
811 Ευπαλίνος
812 Ευπάτωρ
813 Ευπείθης
814 Ευπίνητος
815 Εύπλοια
816 Εύπλοιος
817 Ευπόλεμος
818 Εύπολις
819 Ευπόμπη
820 Εύπομπος
821 Εύπορη
822 Εύπορος
823 Ευπραξία
824 Ευπράξιος
825 Ευπρεπεία
826 Ευπρέπειος
827 Ευπωλία
828 Εύπωλος
829 Ευράσιος
830 Εύρετη
831 Εύρετος
832 Εύρη
833 Ευρήλιος
834 Ευριάδης
835 Ευριάνθη
836 Ευρικλής
837 Ευριλία
838 Εύριμος
839 Ευριπίδη
840 Ευριπίδης
841 Ευριπούλα
842 Ευρονία
843 Ευρονίκη
844 Ευρονίκης
845 Ευρόνιος
846 Εύρος
847 Ευρούλα
848 Ευρυάδη
849 Ευρυάδης
850 Ευρυάλη
851 Ευρύαλος
852 Ευρυάναξ
853 Ευρυανασσα
854 Ευρύβατος
855 Ευρυβία
856 Ευρυβιάδης
857 Ευρύβιος
858 Ευρύβοτος
859 Ευρυβώτας
860 Ευρυγάνεια
861 Ευρύγιος
862 Ευρυγόνη
863 Ευρυγόνη
864 Ευρυγόνη
865 Ευρύγονος
866 Ευρυδάμας
867 Ευρυδάμεια
868 Ευρύδημος
869 Ευρυδίκη
870 Ευρυέος
871 Ευρυθέμις
872 Ευρύθεμις
873 Ευρυθόη
874 Ευρύθρας
875 Ευρυκάπη
876 Ευρυκάπυς
877 Ευρύκη
878 Ευρύκλεια
879 Ευρυκλείδας
880 Ευρυκλής
881 Ευρυκράτης
882 Ευρυκύδη
883 Ευρύλας
884 Ευρυλεονίδος
885 Ευρυλέων
886 Ευρυλεωνίς
887 Ευρυλόφη
888 Ευρύλοφος
889 Ευρυλόχεια
890 Ευρύλοχος
891 Ευρυμάχη
892 Ευρύμαχος
893 Ευρυμέδη
894 Ευρυμέδουσα
895 Ευρυμέδων
896 Ευρυμένης
897 Ευρυμήδη
898 Ευρυμίδης
899 Εύρυμος
900 Ευρυνόμη
901 Ευρύνομος
902 Ευρυνσμός
903 Ευρυόπη
904 Ευρυόπης
905 Ευρυπία
906 Ευρυπτόλεμος
907 Ευρυπύλη
908 Ευρύπυλος
909 Ευρυπών
910 Ευρυρόη
911 Ευρυσάκης
912 Ευρυσθένης
913 Ευρυσθεύς
914 Ευρύστρατος
915 Ευρυτάκης
916 Ευρυτέλεια
917 Ευρυτέλειος
918 Ευρύτη
919 Ευρύτιμος
920 Ευρυτίων
921 Ευρυφάεσσα
922 Ευρύφημος
923 Ευρυφών
924 Ευρωπαία
925 Ευρώπη
926 Ευρώτας
927 Ευρωτώ
928 Εύρωψ
929 Ευσεβία
930 Ευσέβιος
931 Ευσθένεια
932 Ευσθένιος
933 Ευσίγνια
934 Ευσίγνιος
935 Εύσπλαχνος
936 Εύσσωρος
937 Ευσταθία
938 Ευστάθιος
939 Ευσταχίς
940 Εύσταχυς
941 Ευστολία
942 Ευστόλιος
943 Εύστομος
944 Ευστοργία
945 Ευστόργιος
946 Ευστοχία
947 Ευστόχιος
948 Ευστρατία
949 Ευστράτιος
950 Εύστροφος
951 Ευσχήμων
952 Ευσχήμων
953 Εύσωρος
954 Ευταξία
955 Ευταξίας
956 Ευτελίδη
957 Ευτελίδης
958 Ευτέξιος
959 Ευτέρπη
960 Ευτέρπης
961 Ευτόκιος
962 Εύτρησις
963 Ευτροπία
964 Ευτρόπιος
965 Ευτύχης
966 Ευτυχία
967 Ευτυχιάννα
968 Ευτυχίδας
969 Ευτυχίς
970 Εύτυχος
971 Ευφάης
972 Ευφαμίδας
973 Ευφάνης
974 Ευφάνωρας
975 Εύφημη
976 Εύφημος
977 Ευφήτης
978 Ευφίλητος
979 Ευφορβία
980 Εύφορβος
981 Ευφορία
982 Ευφορίων
983 Ευφραίμ
984 Ευφραιμία
985 Ευφραίνουσα
986 Ευφραίος
987 Ευφρανσία
988 Ευφραντίδης
989 Ευφράνωρ
990 Ευφραξία
991 Ευφρασία
992 Ευφράσιος
993 Ευφροσύνη
994 Εύφρων
995 Ευχαμένη
996 Ευχαμένης
997 Ευχαρίδης
998 Εύχαρις
999 Ευχάριστος
1000 Εύχειος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία