Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Εαρίνη
2 Εάρινος
3 Εάσιος
4 Έβανς
5 Εβελίνα
6 Εβελίνος
7 Εβέντιος
8 Έβερ
9 Έβη
10 Εβίνα
11 Εβίτα
12 Εβόρη
13 Εβόρης
14 Εβραία
15 Εγγυήτρια
16 Εγκέλαδος
17 Εγκολπία
18 Εγνατία
19 Εδμόνδη
20 Εδμόνδος
21 Εδοθαία
22 Εδουάρδα
23 Εδουάρδος
24 Εζεκίας
25 Εθαλίων
26 Εθελμπέρτος
28 Εθνεγερσία
29 Εθοδαία
30 Ειδοθέα
31 Ειδομένη
32 Ειδώ
33 Εικάσιος
34 Εικονία
35 Εικονίστρια
36 Ειλειθυία
38 Ειληβία
39 Εϊλιανός
40 Ειλικρίνεια
41 Ειμαρμένη
42 Ειναλία
43 Ειόνη
44 Ειρένα
45 Ειρηάννα
46 Ειρηλένα
47 Ειρήμη
48 Ειρήνα
49 Ειρηναία
50 Ειρηναίος
51 Ειρηνάντα
52 Ειρηνάρχη
53 Ειρήναρχος
54 Ειρήνγκω
55 Ειρήνη
57 Ειρηνικὸς
58 Ειρηνίς
59 Ειρηνονίκη
60 Ειρηστέλλα
61 Ειρίσκος
62 Εκάβη
63 Εκαέργη
64 Εκάλη
65 Εκαμήδη
66 Εκαταίος
67 Εκάτη
68 Εκάτομνος
69 Εκατονταπυλιανή
70 Εκάτων
71 Εκατώνυμος
72 Έκβασος
73 Εκδίκηση
74 Εκδίκιος
76 Εκήβολος
77 Εκκελώ
78 Εκκλησιάρχουσα
79 Έκκριτος
80 Εκλεκτός
81 Εκπρέπης
82 Έκτωρ
83 Εκφανης
84 Εκφαντίδης
85 Έκφαντος
86 Ελάδιος
87 Ελαία
88 Ελαιανθη
89 Ελαιοβρύτισσα
90 Ελαϊς
91 Έλανδρος
92 Ελάνικος
93 Ελάππας
94 Ελάρα
95 Ελασια
96 Ελάσιππος
97 Έλασος
98 Ελάτεια
99 Έλατος
100 Ελατρεύς
101 Ελάχεια
102 Έλβα
103 Ελβετία
104 Έλβη
105 Ελβίρα
106 Έλβις
107 Ελδώρα
108 Ελεάζαρ
109 Ελεάζαρος
110 Ελεάνα
111 Ελεάνθη
112 Ελεάννα
113 Ελεάτης
114 Ελεημονήτρια
115 Ελεήστρια
116 Ελέιν
117 Έλειος
118 Ελενέτα
119 Ελένη
121 Ελενίκη
122 Ελενόδωρος
123 Ελενοκατίνα
124 Έλενος
125 Ελεντίνα
126 Ελεοβρύτης
127 Ελεοδώρα
128 Ελεονώρα
129 Ελέους
130 Ελεούσα
131 Ελέσα
132 Ελευθερία
133 Ελευθέριος
134 Ελευθερονίκη
135 Ελευθερώτρια
136 Ελευθήρ
137 Ελευθώ
138 Ελεφάντω
139 Ελεφήνωρ
140 Ελεώνας
141 Έλια
142 Ελιακείμ
143 Ελιάνα
144 Ελιάνθη
145 Ελιάννα
146 Ελίδα
147 Ελίζ
148 Ελίζα
149 Ελιζάνα
150 Ελικας
151 Ελικάων
152 Ελίκη
153 Ελικών
154 Ελικωνίδης
155 Ελικωνίς
156 Έλιμος
157 Ελίνα
158 Έλιξ
159 Ελιούδ
160 Ελιρόη
161 Έλις
162 Ελισαβάν
163 Ελισάβετ
164 Ελισάνθη
165 Ελισσαία
166 Ελισσαίος
167 Ελίσσων
168 Ελίτα
169 Ελκιωνη
170 Ελλάδιος
171 Ελλάνικος
172 Ελλανοδίκης
173 Ελλάνωρ
174 Ελλάς
175 Ελλεν
176 Έλλη
178 Ελληάννα
179 Έλληνας
180 Ελληνίς
181 Ελληνόπη
182 Ελλησποντία
183 Ελλιμένια
184 Ελλιμένιος
185 Έλλωρις
186 Έλμα
187 Ελμινα
188 Ελμίρα
189 Έλντα
190 Ελόνα
191 Ελορις
192 Ελπήνωρ
193 Ελπίδα
194 Ελπιδηφόρα
195 Ελπιδηφόρος
196 Ελπίδιος
197 Ελπιδοφόρα
198 Ελπιδοφόρος
200 Ελπιδώρα
201 Ελπίδωρος
202 Ελπίνα
203 Ελπίνης
204 Ελπινίκη
205 Έλπις
206 Έλσα
207 Ελσόνα
208 Έλυα
209 Έλυμας
210 Ελφρίδα
211 Ελώνα
212 Ελώριππος
213 Εμανθούλα
214 Εμαυτίων
215 Εμιλιάνα
216 Έμμα
217 Εμμανουήλ
218 Εμμανουηλία
219 Εμμάχιας
220 Εμμέλεια
221 Εμμέλειος
222 Έμμελιν
223 Εμορφίλη
224 Έμπα
225 Εμπεδίας
226 Εμπεδοκλής
227 Έμπεδος
228 Εμπέραμος
229 Έμποδος
230 Έμπουσα
231 Έμπυλος
232 Έμυ
233 Εναίσιμος
234 Ένανδρος
235 Εναρέτη
236 Ενατίων
237 Εναύλιος
238 Ενδηίς
239 Ενδημιών
240 Ένδιος
241 Ενδυμίων
242 Ενήμερος
243 Ενθρονη
244 Ενικεύς
245 Ένικος
246 Ενιπεύς
247 Ενιππεύς
248 Ενιπώ
249 Ενκελεντα
250 Ενναθά
251 Έννομος
252 Ενόη
253 Ενόης
254 Ενοπίων
255 Ένουδος
256 Ενρί
257 Εντεδίκη
258 Εντελίδης
259 Έντιμος
260 Έντουαρτ
261 Ενυάλιος
262 Ενυεύς
263 Ενυμίων
264 Ενυτέας
265 Ενυώ
266 Ενώς
267 Ενώτη
268 Ενώχ
269 Εξάδιον
270 Εξαίνετος
271 Εξακουστή
272 Έξακουστοδιανή
273 Έξακουστοδιανός
274 Εξακουστός
275 Εξαμύας
276 Εξαρχία
277 Έξαρχος
278 Εξεκίας
279 Εξηκεστίδης
280 Εξήκεστος
281 Εξηκίας
282 Εξόλη
283 Εξοχική
284 Εξπέδιτος
285 Επαινετός
286 Επακούουσα
287 Επαμεινώνδας
288 Επαμεινωνδία
289 Επανωχωριανή
290 Έπαφος
291 Επαφρόδιτος
292 Επειγεύς
293 Επειός
294 Επήβολος
295 Επήρατος
296 Επιγένης
297 Επιδάμνιος
298 Επίδαυρος
299 Επίδικος
300 Επίζηλος
301 Επιθέρσης
302 Επίκαδος
303 Επικάστη
304 Επικλείδας
305 Επικλής
306 Επίκουρος
307 Επικράδιος
308 Επικράτης
309 Επίκτητος
310 Επικυδης
311 Επικυδίδας
312 Επίκωμος
313 Επιλαΐς
314 Επίλαος
315 Επίμαχη
316 Επίμαχος
317 Επιμελεια
318 Επιμένης
319 Επιμενίδης
320 Επιμήδης
321 Επιμηθέας
322 Επιμμενίδης
323 Επίνικος
324 Επιπόλη
325 Επιπυργιδία
326 Επισθένης
327 Επισκοπιανή
328 Επιστήμη
329 Επίστροφος
330 Επίστωρ
331 Επίσυλος
332 Επιτάδας
333 Επιτάκιος
334 Επιτελίδας
335 Επιφανία
336 Επιφάνιος
337 Επίφρων
338 Επιχάρης
339 Επιχαρίδης
340 Επίχαρις
341 Επίχαρμος
342 Επόκιλλος
343 Επολόνιος
344 Επουράνιος
345 Έποχος
346 Επταβηματούσα
347 Επωπεύς
348 Έρα
349 Ερακίνθη
350 Εράλδα
351 Ερασίκλεια
352 Ερασινίδης
353 Ερασίξενος
354 Ερασίππη
355 Εράσιππος
356 Ερασίστρατος
357 Ερασμία
358 Έρασμος
359 Εράστη
360 Έραστος
361 Ερατία
362 Ερατοκλείδης
363 Έρατος
364 Ερατοσθένης
365 Ερατώ
366 Εράτων
367 Εργάνη
368 Εργίνα
369 Εργίνος
370 Έργισκος
371 Εργκιν
372 Εργοκλής
373 Εργοτέλης
374 Εργότιμος
375 Εργόφιλος
376 Έρεβος
377 Ερένια
378 Ερέννιος
379 Ερεσίχθων
380 Ερετμέας
381 Ερετμεύς
382 Ερετριεύς
383 Ερευθαλίων
384 Ερεχθέας
385 Ερεχθεύς
386 Έρια
387 Εριαλντα
388 Εριάννα
389 Ερίβοια
390 Εριβώτης
391 Ερίγδουπος
392 Εριγόνα
393 Εριγόνη
394 Ερίγυιος
395 Ερίγων
396 Εριθακίς
397 Εριθέλγη
398 Έρικ
399 Ερικέτη
400 Εριλένα
401 Ερινύα
402 Έρινυης
403 Έριξις
404 Έρις
405 Ερισθένεια
406 Ερισύχθων
407 Εριτίμη
408 Ερίτιμος
409 Εριφία
410 Έριφος
411 Εριφύλη
412 Εριχθόνιος
413 Εριώπις
414 Ερκονγουάλδος
415 Ερκούλιος
416 Έρκυνα
417 Έρμα
418 Ερμαγόρας
419 Ερμαίος
420 Ερμαιώνδας
421 Ερμάνος
422 Ερμαπίων
423 Έρμαρχος
424 Ερμαφρόδιτος
425 Έρμεα
426 Ερμειάς
427 Ερμείας
428 Ερμελίντα
429 Ερμήνα
430 Ερμηνεία
431 Ερμής
432 Ερμησιάναξ
433 Ερμησίλεως
434 Ερμίας
435 Ερμίλλη
436 Ερμίλλος
437 Ερμίνα
438 Ερμινίγγελδος
439 Ερμίνος
440 Ερμιόνη
441 Ερμίππη
442 Έρμιππος
443 Ερμίων
444 Ερμογένης
445 Ερμογενία
446 Ερμοδίκη
447 Ερμοδίλη
448 Ερμόδοτος
449 Ερμόδωρος
450 Ερμοκλής
451 Ερμοκράτης
452 Ερμοκρέων
453 Ερμόλαος
454 Ερμολία
455 Ερμόλυκος
456 Έρμος
457 Ερμότιμος
458 Ερμόφαντος
459 Ερμοφίλη
460 Ερμυλία
461 Ερμύλος
462 Έρμων
463 Ερμώναξ
464 Ερνέστα
465 Ερνέστος
466 Ερξίας
467 Ερξικλείδης
468 Εροφίλη
469 Ερπυλλίς
470 Ερριέτα
471 Έρρικα
472 Ερρικαίτη
473 Ερρικέτη
474 Ερρίκος
475 Ερσαν
476 Έρση
477 Ερσιλία
478 Ερσίλιος
479 Ερύαλος
480 Ερύθεια
481 Ερυθρά
482 Ερυθραία
483 Ερύθρας
484 Ερύθριος
485 Ερύλαος
486 Ερυμάνθη
487 Ερύμανθος
488 Ερύμας
489 Έρυξ
490 Ερυξίας
491 Ερυξίμαχος
492 Ερυξώ
493 Ερυπιανή
494 Ερυσίκη
495 Ερυσίχθονας
496 Ερυσίχθων
497 Έρυτος
498 Έρφινος
499 Έρως
500 Ερωτηΐς
501 Ερωτοθέα
502 Ερωτόκλεια
503 Ερωτόκριτος
504 Ερωφίλη
505 Εσαϊα
506 Εσδράς
507 Εσθήρ
508 Εσμεράλδα
509 Εσπερέθουσα
510 Εσπερίς
511 Έσπερος
512 Εσρεφ
513 Εσρώμ
514 Εστέλλα
515 Έστερ
516 Εστία
517 Εστιαίος
518 Ἀείστρατος
519 Εσφιγμένη
520 Εταίρα
521 Ετεοκλής
522 Ετέοκλος
523 Ετεοκλυμένη
524 Ετεόνικος
525 Ετεωνέας
526 Ετίφυλος
527 Έτνα
528 Ετοιμοκλής
529 Εύα
530 Ευαγγελία
531 Ευαγγελίστρα
532 Ευαγγελίστρια
533 Ευάγγελος
534 Ευάγης
535 Ευαγόρας
536 Ευαγόρη
537 Εύαγρος
538 Ευάδνη
539 Εύαθλος
540 Ευαίμονας
541 Ευαίμων
542 Ευαίνωτος
543 Ευαίχμη
544 Ευαίων
545 Ευάλας
546 Ευάλιος
547 Ευάλκης
548 Ευαλκίδης
549 Ευαλού
550 Ευαμερίων
551 Ευάν
552 Ευάνδρη
553 Εύανδρος
554 Ευάνετος
555 Ευανθεύς
556 Ευανθία
557 Ευανορίδας
558 Ευάνωρ
559 Ευάρδη
560 Ευάρεστη
561 Ευάρεστος
562 Ευαρέτη
563 Ευάριστος
564 Ευάρνη
565 Ευάρχιππος
566 Εύαρχος
567 Εύβιος
568 Ευβιωτός
569 Εύβοια
570 Εύβοιος
571 Ευβούλη
572 Εύβουλος
573 Ευβώτας
574 Ευβώτη
575 Ευγαίων
576 Ευγάμων
577 Ευγένης
578 Ευγενία
579 Ευγέων
580 Ευγνωσία
581 Εύγραμμος
582 Ευγραφία
583 Εύγραφος
584 Ευδαιμονία
585 Ευδαίμων
586 Ευδαμίδας
587 Ευδάμιππος
588 Εύδαμος
589 Ευδάνεος
590 Εύδημος
591 Εύδης
592 Ευδία
593 Ευδίκιος
594 Εύδικος
595 Εύδιος
596 Ευδοκία
597 Ευδοκίμη
598 Ευδόκιμος
599 Ευδόκιος
600 Ευδοξία
601 Εύδοξος
602 Ευδυΐα
603 Ευδώη
604 Ευδώρη
605 Εύδωρος
606 Ευέλθων
607 Ευέλθωντας
608 Ευελίνα
609 Ευελπίστη
610 Ευέλπιστος
611 Ευεργίδης
612 Ευέτης
613 Ευετίων
614 Εύη
615 Ευήγορος
616 Ευήθιος
617 Ευήμερος
618 Ευηνία
619 Ευηνίνη
620 Ευήνιος
621 Ευήνορας
622 Εύηνος
623 Ευήρη
624 Ευήρης
625 Εύης
626 Ευήτης
627 Ευθαλία
628 Ευθάλιος
629 Ευθασία
630 Ευθάσιος
631 Εύθηρος
632 Ευθίας
633 Ευθοσίων
634 Ευθσένιος
635 Ευθύβουλος
636 Ευθύδημος
637 Ευθύδικος
638 Ευθύδομος
639 Ευθυκλής
640 Ευθυκράτης
641 Ευθύκριτος
642 Ευθυμένης
643 Ευθυμία
644 Ευθυμίδης
645 Ευθύμιος
646 Εύθυμος
647 Εύθυνος
648 Ευθύνους
649 Εύθυς
650 Ευθύφρων
651 Ευϊλάσιος
652 Ευίππη
653 Εύιππος
654 Εύκαδμος
655 Εύκαιρος
656 Ευκαμπίδας
657 Ευκαρπία
658 Ευκαρπίων
659 Ευκλέα
660 Εύκλεια
661 Ευκλείδας
662 Ευκλείδης
663 Ευκλειδία
664 Εύκλεος
665 Εύκοσμος
666 Ευκράντη
667 Ευκράτη
668 Ευκράτης
669 Εύκριτος
670 Ευκτήμων
671 Ευλαβής
672 Ευλαβία
673 Ευλαλία
674 Ευλάλιος
675 Ευλαμπία
676 Ευλαμπίδης
677 Ευλάμπιος
678 Ευλιμένη
679 Ευλιμήνη
680 Ευλογέτα
681 Ευλογία
682 Ευλόγιος
683 Εύλωπος
684 Ευμάθιος
685 Εύμαιος
686 Ευμάρης
687 Εύμαχος
688 Ευμείδη
689 Ευμείδης
690 Ευμελια
691 Ευμένης
692 Ευμενία
693 Ευμενίδες
694 Ευμήδη
695 Ευμήδης
696 Εύμηλος
697 Ευμήτης
698 Εύμοιρος
699 Ευμόλπη
700 Εύμολπος
701 Εύμονας
702 Ευμορφία
703 Εύμορφος
704 Εύμων
705 Ευνάπιος
706 Εύνη
707 Εύνηος
708 Ευνίκη
709 Ευνικιανός
710 Εύνοια
711 Ευνοϊκός
713 Ευνομία
714 Εύνομος
715 Εύνοστος
716 Ευνούχος
717 Ευξάνθη
718 Ευξάνθιος
719 Ευξενίδης
720 Ευξένιππος
721 Εύξενος
722 Ευξίθεος
723 Ευξίππη
724 Ευξίφιος
725 Εύοδος
726 Ευπαίδας
727 Ευπάλαμος
728 Ευπαλίνος
729 Ευπάτωρ
730 Ευπείθης
731 Ευπίνητος
732 Εύπλοια
733 Εύπλος
734 Ευπόλεμος
735 Εύπολις
736 Ευπόμπη
737 Εύπομπος
738 Εύπορος
739 Ευπραξία
740 Ευπράξιος
741 Ευπρεπία
742 Ευπρέπιος
743 Ευπωλια
744 Εύπωλος
745 Ευράσιος
746 Ευρετή
747 Εύρετος
748 Εύρη
749 Ευρήλιος
750 Ευριάδης
751 Ευριάνθη
752 Ευρικλής
753 Ευριλία
754 Εύριμος
755 Ευριπίδης
756 Ευριπούλα
757 Εύρος
758 Ευρούλα
759 Ευρυάδης
760 Ευρυάλη η Γοργόνα
761 Ευρύαλος
762 Ευρυάναξ
763 Ευρυανασσα
764 Ευρύβατος
765 Ευρυβία
766 Ευρυβιάδης
767 Ευρύβιος
768 Ευρύβοτος
769 Ευρυβώτας
770 Ευρυγάνεια
771 Ευρύγιος
772 Ευρυγόνη
773 Ευρυγόνη
774 Ευρυγόνη
775 Ευρύγονος
776 Ευρυδάμας
777 Ευρυδαμίδα
778 Ευρυδάμεια
779 Ευρυδαμίδας
780 Ευρύδημος
781 Ευρυδίκη
782 Ευρυέος
783 Ευρυθέμις
784 Ευρύθεμις
785 Ευρυθόη
786 Ευρύθρας
787 Ευρύκαπυς
788 Ευρύκη
789 Ευρύκλεια
790 Ευρυκλείδας
791 Ευρυκλής
792 Ευρυκράτης
793 Ευρυκύδη
794 Ευρύλας
795 Ευρυλεονίδος
796 Ευρυλέων
797 Ευρυλεωνίς
798 Ευρυλόχεια
799 Ευρύλοχος
800 Ευρύμαχος
801 Ευρυμέδη
802 Ευρυμέδουσα
803 Ευρυμέδων
804 Ευρυμένης
805 Ευρυμήδη
806 Ευρυμίδης
807 Εύρυμος
808 Ευρυνόμη
809 Ευρύνομος
810 Ευρυνσμός
811 Ευρυόπη
812 Ευρυόπης
813 Ευρυπία
814 Ευρυπτόλεμος
815 Ευρυπύλη
816 Ευρύπυλος
817 Ευρυπών
818 Ευρυρόη
819 Ευρυσάκης
820 Ευρυσθένης
821 Ευρυσθεύς
822 Ευρύστρατος
823 Ευρυτάκης
824 Ευρυτέλη
825 Ευρύτη
826 Ευρύτιμος
827 Ευρυτίων
828 Ευρυφάεσσα
829 Ευρύφημος
830 Ευρυφών
831 Ευρωπαία
832 Ευρώπη
833 Ευρώτας
834 Ευρωτώ
835 Εύρωψ
836 Ευσεβία
837 Ευσέβιος
838 Ευσεβιώτης
839 Ευσεβώνας
840 Ευσθέντιος
841 Ευσίγνιος
842 Εύσπλαχνος
843 Εύσσωρος
844 Ευσταθία
845 Ευστάθιος
846 Ευσταχηιος
847 Ευστολία
848 Ευστόλιος
849 Εύστομος
850 Ευστόργιος
851 Ευστοχία
853 Ευστόχιος
854 Ευστρατία
855 Ευστράτιος
856 Εύστροφος
857 Ευσχήμων
858 Ευσχήμων
859 Εύσωρος
860 Ευταξία
861 Ευταξίας
862 Ευτελίδας
863 Ευτέξιος
864 Ευτέρπη
865 Ευτέρπης
866 Ευτόκιος
867 Εύτρησις
868 Ευτροπία
869 Ευτρόπιος
870 Ευτύχης
871 Ευτυχία
872 Ευτυχιάννα
873 Ευτυχιανός
874 Ευτυχίδας
875 Ευτυχίς
876 Εύτυχος
877 Ευφάης
878 Ευφαμίδας
879 Ευφάνης
880 Ευφάνωρας
881 Εύφημη
882 Ευφημίδης
883 Εύφημος
884 Ευφήτης
885 Ευφίλητος
886 Ευφορβία
887 Εύφορβος
888 Ευφορία
889 Ευφορίων
890 Ευφραίμ
891 Ευφραιμία
892 Ευφραίνουσα
893 Ευφραίος
894 Ευφρανσία
895 Ευφραντίδης
896 Ευφράνωρ
897 Ευφραξία
898 Ευφρασία
899 Ευφράσιος
900 Ευφροσύνη
901 Ευφρόσυνος
902 Εύφρων
903 Ευχαρίδης
904 Εύχαρις
905 Ευχάριστος
906 Εύχειος
907 Εύχειρ
908 Ευχήνωρ
909 Ευχήστρατος
910 Ευψυχία
911 Ευψύχιος
912 Ευωδεύς
913 Ευωδία
914 Ευώνυμη
915 Ευώνυμος
916 Ευώπις
917 Εφάρμοστος
918 Έφεσος
919 Εφευρετισα
920 Έφη
921 Εφήβιος
922 Εφηβούσα
923 Εφθαλία
924 Εφιάλτης
925 Έφιππος
926 Έφορος
927 Εφουδίων
928 Εφραίμ
929 Εφραιμία
930 Εφυγένια
931 Εφυδάτια
932 Εφυδάτιος
933 Εφυμιανός
934 Εφύρα
935 Εχεκλής
936 Εχεκράτεια
937 Εχεκράτης
938 Εχέλαος
939 Εχέλας
940 Εχέμβροτος
941 Έχεμος
942 Εχέμων
943 Εχένηος
944 Εχέπωλος
945 Εχέστρατος
946 Έχετλος
947 Εχετομίδας
948 Έχετος
949 Εχέϋκος
950 Εχέφρων
951 Έχιδνα
952 Εχίος
953 Εχίων
954 Εωσφόρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία