Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Εαρίνη
2 Εάρινος
3 Εάσιος
4 Έβανς
5 Εβελίνα
6 Εβελίνος
7 Εβέντιος
8 Έβερ
9 Έβη
10 Εβίνα
11 Εβίτα
12 Εβόρη
13 Εβόρης
14 Εβραία
15 Εγγυήτρια
16 Εγκέλαδος
17 Εγκολπία
18 Εγνατία
19 Εδμόνδη
20 Εδμόνδος
21 Εδοθαία
22 Εδουάρδα
23 Εδουάρδος
24 Εζεκίας
25 Εθαλίων
26 Εθελμπέρτος
28 Εθνεγερσία
29 Εθοδαία
30 Ειδοθέα
31 Ειδομένη
32 Ειδώ
33 Εικάσιος
34 Εικονία
35 Εικονίστρια
36 Ειλειθυία
38 Ειληβία
39 Εϊλιανός
40 Ειλικρίνεια
41 Ειμαρμένη
42 Ειναλία
43 Ειόνη
44 Ειρένα
45 Ειρηάννα
46 Ειρηλένα
47 Ειρήμη
48 Ειρήνα
49 Ειρηναία
50 Ειρηναίος
51 Ειρηνάντα
52 Ειρηνάρχη
53 Ειρήναρχος
54 Ειρήνγκω
55 Ειρήνη
57 Ειρηνικὸς
58 Ειρηνίς
59 Ειρηνονίκη
60 Ειρηστέλλα
61 Ειρίσκος
62 Εκάβη
63 Εκαέργη
64 Εκάλη
65 Εκαμήδη
66 Εκαμήδης
67 Εκαταίος
68 Εκάτη
69 Εκάτομνος
70 Εκατονταπυλιανή
71 Εκάτων
72 Εκατώνυμος
73 Έκβασος
74 Εκδίκηση
75 Εκδίκιος
77 Εκήβολος
78 Εκκελώ
79 Εκκλησιάρχουσα
80 Έκκριτος
81 Εκλεκτός
82 Εκπρέπης
83 Έκτωρ
84 Εκφανης
85 Εκφαντίδης
86 Έκφαντος
87 Ελάδιος
88 Ελαία
89 Ελαιανθη
90 Ελαιοβρύτισσα
91 Ελαϊς
92 Έλανδρος
93 Ελάνικος
94 Ελάππας
95 Ελάρα
96 Ελασια
97 Ελάσιππος
98 Έλασος
99 Ελάτεια
100 Έλατος
101 Ελατρεύς
102 Ελάχεια
103 Έλβα
104 Ελβετία
105 Έλβη
106 Ελβίρα
107 Έλβις
108 Ελδώρα
109 Ελεάζαρ
110 Ελεάνα
111 Ελεάνθη
112 Ελεάννα
113 Ελεάτης
114 Ελεημονήτρια
115 Ελεήστρια
116 Ελέιν
117 Έλειος
118 Ελενέτα
119 Ελένη
121 Ελενίκη
122 Ελενόδωρος
123 Ελενοκατίνα
124 Έλενος
125 Ελεντίνα
126 Ελεοβρύτης
127 Ελεοδώρα
128 Ελεονώρα
129 Ελέους
130 Ελεούσα
131 Ελέσα
132 Ελευθερία
133 Ελευθέριος
134 Ελευθερονίκη
135 Ελευθερώτρια
136 Ελευθήρ
137 Ελευθώ
138 Ελεφάντω
139 Ελεφήνωρ
140 Ελεώνας
141 Έλια
142 Ελιακείμ
143 Ελιάνα
144 Ελιάνθη
145 Ελιάννα
146 Ελίδα
147 Ελίζ
148 Ελίζα
149 Ελιζάνα
150 Ελικας
151 Ελικάων
152 Ελίκη
153 Ελικών
154 Ελικωνίδης
155 Ελικωνίς
156 Έλιμος
157 Ελίνα
158 Έλιξ
159 Ελιούδ
160 Ελιρόη
161 Έλις
162 Ελισαβάν
163 Ελισάβετ
164 Ελισάνθη
165 Ελισσαία
166 Ελισσαίος
167 Ελίσσων
168 Ελίτα
169 Ελκιωνη
170 Ελλάδιος
171 Ελλάνικος
172 Ελλανοδίκης
173 Ελλάνωρ
174 Ελλάς
175 Ελλεν
176 Έλλη
178 Ελληάννα
179 Έλληνας
180 Ελληνίς
181 Ελληνόπη
182 Ελλησποντία
183 Ελλιμένια
184 Ελλιμένιος
185 Έλλωρις
186 Έλμα
187 Ελμινα
188 Ελμίρα
189 Έλντα
190 Ελορις
191 Ελπήνωρ
192 Ελπίδα
193 Ελπιδηφόρα
194 Ελπιδηφόρος
195 Ελπίδιος
196 Ελπιδοφόρα
197 Ελπιδοφόρος
199 Ελπιδώρα
200 Ελπίδωρος
201 Ελπίνα
202 Ελπίνης
203 Ελπινίκη
204 Έλπις
205 Έλσα
206 Ελσόνα
207 Έλυα
208 Έλυμας
209 Ελφρίδα
210 Ελώνα
211 Ελώριππος
212 Εμανθούλα
213 Εμαυτίων
214 Εμιλιάνα
215 Έμμα
216 Εμμανουήλ
217 Εμμανουηλία
218 Εμμάχιας
219 Εμμέλεια
220 Εμμέλειος
221 Έμμελιν
222 Εμορφίλη
223 Έμπα
224 Εμπεδίας
225 Εμπεδοκλής
226 Έμπεδος
227 Εμπέραμος
228 Έμποδος
229 Έμπουσα
230 Έμπυλος
231 Έμυ
232 Εναίσιμος
233 Ένανδρος
234 Εναρέτη
235 Ενατίων
236 Εναύλιος
237 Ενδηίς
238 Ενδημιών
239 Ένδιος
240 Ενδυμίων
241 Ενήμερος
242 Ενθρονη
243 Ενικεύς
244 Ένικος
245 Ενιπεύς
246 Ενιππεύς
247 Ενιπώ
248 Ενκελεντα
249 Ενναθά
250 Έννομος
251 Ενόη
252 Ενόης
253 Ενοπίων
254 Ένουδος
255 Ενρί
256 Εντεδίκη
257 Εντελίδης
258 Έντιμος
259 Έντουαρτ
260 Ενυάλιος
261 Ενυεύς
262 Ενυμίων
263 Ενυτέας
264 Ενυώ
265 Ενώς
266 Ενώτη
267 Ενώχ
268 Εξάδιον
269 Εξαίνετος
270 Εξακουστή
271 Έξακουστοδιανή
272 Έξακουστοδιανός
273 Εξακουστός
274 Εξαμύας
275 Εξαρχία
276 Έξαρχος
277 Εξεκίας
278 Εξηκεστίδης
279 Εξήκεστος
280 Εξηκίας
281 Εξόλη
282 Εξοχική
283 Εξπέδιτος
284 Επαινετός
285 Επακούουσα
286 Επαμεινώνδας
287 Επαμεινωνδία
288 Επανωχωριανή
289 Έπαφος
290 Επαφρόδιτος
291 Επειγεύς
292 Επειός
293 Επήβολος
294 Επήρατος
295 Επιγένης
296 Επιδάμνιος
297 Επίδαυρος
298 Επίδικος
299 Επίζηλος
300 Επιθέρσης
301 Επίκαδος
302 Επικάστη
303 Επικλείδας
304 Επικλής
305 Επίκουρος
306 Επικράδιος
307 Επικράτης
308 Επίκτητος
309 Επικυδης
310 Επικυδίδας
311 Επίκωμος
312 Επιλαΐς
313 Επίλαος
314 Επίμαχη
315 Επίμαχος
316 Επιμελεια
317 Επιμένης
318 Επιμενίδης
319 Επιμήδης
320 Επιμηθέας
321 Επιμμενίδης
322 Επίνικος
323 Επιπόλη
324 Επιπυργιδία
325 Επισθένης
326 Επισκοπιανή
327 Επιστήμη
328 Επίστροφος
329 Επίστωρ
330 Επίσυλος
331 Επιτάδας
332 Επιτάκιος
333 Επιτελίδας
334 Επιτιμήδη
335 Επιτιμήδης
336 Επιφανία
337 Επιφάνιος
338 Επίφρων
339 Επιχάρης
340 Επιχαρίδης
341 Επίχαρις
342 Επίχαρμος
343 Επόκιλλος
344 Επολόνιος
345 Επουράνιος
346 Έποχος
347 Επταβηματούσα
348 Επωπεύς
349 Έρα
350 Ερακίνθη
351 Εράλδα
352 Ερασίκλεια
353 Ερασινίδης
354 Ερασίξενος
355 Ερασίππη
356 Εράσιππος
357 Ερασίστρατος
358 Ερασμία
359 Έρασμος
360 Εράστη
361 Έραστος
362 Ερατία
363 Ερατοκλείδης
364 Έρατος
365 Ερατοσθένης
366 Ερατώ
367 Εράτων
368 Εργάνη
369 Εργίνα
370 Εργίνος
371 Έργισκος
372 Εργκιν
373 Εργοκλής
374 Εργοτέλης
375 Εργότιμος
376 Εργόφιλος
377 Έρεβος
378 Ερένια
379 Ερέννιος
380 Ερεσίχθων
381 Ερετμέας
382 Ερετμεύς
383 Ερετριεύς
384 Ερευθαλίων
385 Ερεχθέας
386 Ερεχθεύς
387 Έρια
388 Εριαλντα
389 Εριάννα
390 Ερίβοια
391 Εριβώτης
392 Ερίγδουπος
393 Εριγόνα
394 Εριγόνη
395 Ερίγυιος
396 Ερίγων
397 Εριθακίς
398 Εριθέλγη
399 Έρικ
400 Ερικέτη
401 Εριλένα
402 Εριμήδη
403 Εριμήδης
404 Ερινύα
405 Έρινυης
406 Έριξις
407 Έρις
408 Ερισθένεια
409 Ερισύχθων
410 Εριτίμη
411 Ερίτιμος
412 Εριφία
413 Έριφος
414 Εριφύλη
415 Εριχθόνιος
416 Εριώπις
417 Ερκονγουάλδος
418 Ερκούλιος
419 Έρκυνα
420 Έρμα
421 Ερμαγόρας
422 Ερμαίος
423 Ερμαιώνδας
424 Ερμάνος
425 Ερμαπίων
426 Έρμαρχος
427 Ερμαφρόδιτος
428 Έρμεα
429 Ερμειάς
430 Ερμείας
431 Ερμελίντα
432 Ερμήνα
433 Ερμηνεία
434 Ερμής
435 Ερμησιάναξ
436 Ερμησίλεως
437 Ερμίας
438 Ερμίλλη
439 Ερμίλλος
440 Ερμίνα
441 Ερμινίγγελδος
442 Ερμίνος
443 Ερμιόνη
444 Ερμίππη
445 Έρμιππος
446 Ερμίων
447 Ερμογένης
448 Ερμογενία
449 Ερμοδίκη
450 Ερμοδίλη
451 Ερμόδοτος
452 Ερμόδωρος
453 Ερμοκλής
454 Ερμοκράτης
455 Ερμοκρέων
456 Ερμόλαος
457 Ερμολία
458 Ερμόλυκος
459 Έρμος
460 Ερμότιμος
461 Ερμόφαντος
462 Ερμοφίλη
463 Ερμυλία
464 Ερμύλος
465 Έρμων
466 Ερμώναξ
467 Ερνέστα
468 Ερνέστος
469 Ερξίας
470 Ερξικλείδης
471 Εροφίλη
472 Ερπυλλίς
473 Ερριέτα
474 Έρρικα
475 Ερρικαίτη
476 Ερρικέτη
477 Ερρίκος
478 Ερσαν
479 Έρση
480 Ερσιλία
481 Ερσίλιος
482 Ερύαλος
483 Ερύθεια
484 Ερυθρά
485 Ερυθραία
486 Ερύθρας
487 Ερύθριος
488 Ερύλαος
489 Ερυμάνθη
490 Ερύμανθος
491 Ερύμας
492 Έρυξ
493 Ερυξίας
494 Ερυξίμαχος
495 Ερυξώ
496 Ερυπιανή
497 Ερυσίκη
498 Ερυσίχθονας
499 Ερυσίχθων
500 Έρυτος
501 Έρφινος
502 Έρως
503 Ερωτηΐς
504 Ερωτοθέα
505 Ερωτόκλεια
506 Ερωτόκριτος
507 Ερωφίλη
508 Εσαϊα
509 Εσδράς
510 Εσθήρ
511 Εσμεράλδα
512 Εσπερέθουσα
513 Εσπερίς
514 Έσπερος
515 Εσρεφ
516 Εσρώμ
517 Εστέλλα
518 Έστερ
519 Εστία
520 Εστιαίος
521 Ἀείστρατος
522 Εσφιγμένη
523 Εταίρα
524 Ετεοκλής
525 Ετέοκλος
526 Ετεοκλυμένη
527 Ετεόνικος
528 Ετεωνέας
529 Ετίφυλος
530 Έτνα
531 Ετοιμοκλής
532 Εύα
533 Ευαγγελία
534 Ευάγγελος
535 Ευάγης
536 Ευαγόρας
537 Ευαγόρη
538 Εύαγρος
539 Ευάδνη
540 Εύαθλος
541 Ευαίμονας
542 Ευαίμων
543 Ευαίνωτος
544 Ευαίχμη
545 Ευαίων
546 Ευάλας
547 Ευάλιος
548 Ευάλκης
549 Ευαλκίδης
550 Ευαλού
551 Ευαμερίων
552 Ευάν
553 Ευάνδρη
554 Εύανδρος
555 Ευάνετος
556 Ευανθεύς
557 Ευανθία
558 Ευανορίδας
559 Ευάνωρ
560 Ευάρδη
561 Ευάρεστη
562 Ευάρεστος
563 Ευαρέτη
564 Ευάριστος
565 Ευάρνη
566 Ευάρχιππος
567 Εύαρχος
568 Εύβιος
569 Ευβιωτός
570 Εύβοια
571 Εύβοιος
572 Ευβούλη
573 Εύβουλος
574 Ευβώτας
575 Ευβώτη
576 Ευγαίων
577 Ευγάμων
578 Ευγένης
579 Ευγενία
580 Ευγέων
581 Ευγνωσία
582 Εύγραμμος
583 Ευγραφία
584 Εύγραφος
585 Ευδαιμονία
586 Ευδαίμων
587 Ευδαμίδας
588 Ευδάμιππος
589 Εύδαμος
590 Ευδάνεος
591 Εύδημος
592 Εύδης
593 Ευδία
594 Ευδίκιος
595 Εύδικος
596 Εύδιος
597 Ευδοκία
598 Ευδοκίμη
599 Ευδόκιμος
600 Ευδόκιος
601 Ευδοξία
602 Εύδοξος
603 Ευδυΐα
604 Ευδώη
605 Ευδώρη
606 Εύδωρος
607 Ευέλθων
608 Ευέλθωντας
609 Ευελίνα
610 Ευελπίστη
611 Ευέλπιστος
612 Ευεργίδης
613 Ευέτης
614 Ευετίων
615 Εύη
616 Ευήγορος
617 Ευήθιος
618 Ευήμερος
619 Ευηνία
620 Ευηνίνη
621 Ευήνιος
622 Ευήνορας
623 Εύηνος
624 Ευήρη
625 Ευήρης
626 Εύης
627 Ευήτης
628 Ευθαλία
629 Ευθάλιος
630 Ευθασία
631 Ευθάσιος
632 Εύθηρος
633 Ευθίας
634 Ευθοσίων
635 Ευθσένιος
636 Ευθύβουλος
637 Ευθύδημος
638 Ευθύδικος
639 Ευθύδομος
640 Ευθυκλής
641 Ευθυκράτης
642 Ευθύκριτος
643 Ευθυμένης
644 Ευθυμία
645 Ευθυμίδης
646 Ευθύμιος
647 Εύθυμος
648 Εύθυνος
649 Ευθύνους
650 Εύθυς
651 Ευθύφρων
652 Ευϊλάσιος
653 Ευίππη
654 Εύιππος
655 Εύκαδμος
656 Εύκαιρος
657 Ευκαμπίδας
658 Ευκαρπία
659 Ευκαρπίων
660 Ευκλέα
661 Εύκλεια
662 Ευκλείδας
663 Ευκλείδης
664 Ευκλειδία
665 Εύκλεος
666 Εύκοσμος
667 Ευκράντη
668 Ευκράτη
669 Ευκράτης
670 Εύκριτος
671 Ευκτήμων
672 Ευλαβής
673 Ευλαβία
674 Ευλαλία
675 Ευλάλιος
676 Ευλαμπία
677 Ευλαμπίδης
678 Ευλάμπιος
679 Ευλιμένη
680 Ευλιμήνη
681 Ευλογέτα
682 Ευλογία
683 Ευλόγιος
684 Εύλωπος
685 Ευμάθιος
686 Εύμαιος
687 Ευμάρης
688 Εύμαχος
689 Ευμείδη
690 Ευμείδης
691 Ευμελια
692 Ευμένης
693 Ευμενία
694 Ευμενίδες
695 Ευμήδη
696 Ευμήδης
697 Εύμηλος
698 Ευμήτης
699 Εύμοιρος
700 Ευμόλπη
701 Εύμολπος
702 Εύμονας
703 Ευμορφία
704 Εύμορφος
705 Εύμων
706 Ευνάπιος
707 Εύνη
708 Εύνηος
709 Ευνίκη
710 Ευνικιανός
711 Εύνοια
712 Ευνοϊκός
714 Ευνομία
715 Εύνομος
716 Εύνοστος
717 Ευνούχος
718 Ευξάνθη
719 Ευξάνθιος
720 Ευξενίδης
721 Ευξένιππος
722 Εύξενος
723 Ευξίθεος
724 Ευξίππη
725 Ευξίφιος
726 Εύοδος
727 Ευπαίδας
728 Ευπάλαμος
729 Ευπαλίνος
730 Ευπάτωρ
731 Ευπείθης
732 Ευπίνητος
733 Εύπλοια
734 Εύπλοιος
735 Ευπόλεμος
736 Εύπολις
737 Ευπόμπη
738 Εύπομπος
739 Εύπορος
740 Ευπραξία
741 Ευπράξιος
742 Ευπρεπία
743 Ευπρέπιος
744 Ευπωλια
745 Εύπωλος
746 Ευράσιος
747 Ευρετή
748 Εύρετος
749 Εύρη
750 Ευρήλιος
751 Ευριάδης
752 Ευριάνθη
753 Ευρικλής
754 Ευριλία
755 Εύριμος
756 Ευριπίδης
757 Ευριπούλα
758 Ευρονία
759 Ευρονίκη
760 Ευρονίκης
761 Ευρόνιος
762 Εύρος
763 Ευρούλα
764 Ευρυάδης
765 Ευρυάλη η Γοργόνα
766 Ευρύαλος
767 Ευρυάναξ
768 Ευρυανασσα
769 Ευρύβατος
770 Ευρυβία
771 Ευρυβιάδης
772 Ευρύβιος
773 Ευρύβοτος
774 Ευρυβώτας
775 Ευρυγάνεια
776 Ευρύγιος
777 Ευρυγόνη
778 Ευρυγόνη
779 Ευρυγόνη
780 Ευρύγονος
781 Ευρυδάμας
782 Ευρυδαμίδα
783 Ευρυδάμεια
784 Ευρυδαμίδας
785 Ευρύδημος
786 Ευρυδίκη
787 Ευρυέος
788 Ευρυθέμις
789 Ευρύθεμις
790 Ευρυθόη
791 Ευρύθρας
792 Ευρύκαπυς
793 Ευρύκη
794 Ευρύκλεια
795 Ευρυκλείδας
796 Ευρυκλής
797 Ευρυκράτης
798 Ευρυκύδη
799 Ευρύλας
800 Ευρυλεονίδος
801 Ευρυλέων
802 Ευρυλεωνίς
803 Ευρυλόχεια
804 Ευρύλοχος
805 Ευρύμαχος
806 Ευρυμέδη
807 Ευρυμέδουσα
808 Ευρυμέδων
809 Ευρυμένης
810 Ευρυμήδη
811 Ευρυμίδης
812 Εύρυμος
813 Ευρυνόμη
814 Ευρύνομος
815 Ευρυνσμός
816 Ευρυόπη
817 Ευρυόπης
818 Ευρυπία
819 Ευρυπτόλεμος
820 Ευρυπύλη
821 Ευρύπυλος
822 Ευρυπών
823 Ευρυρόη
824 Ευρυσάκης
825 Ευρυσθένης
826 Ευρυσθεύς
827 Ευρύστρατος
828 Ευρυτάκης
829 Ευρυτέλη
830 Ευρύτη
831 Ευρύτιμος
832 Ευρυτίων
833 Ευρυφάεσσα
834 Ευρύφημος
835 Ευρυφών
836 Ευρωπαία
837 Ευρώπη
838 Ευρώτας
839 Ευρωτώ
840 Εύρωψ
841 Ευσεβία
842 Ευσέβιος
843 Ευσεβιώτης
844 Ευσεβώνας
845 Ευσθέντιος
846 Ευσίγνιος
847 Εύσπλαχνος
848 Εύσσωρος
849 Ευσταθία
850 Ευστάθιος
851 Ευσταχίς
852 Εύσταχυς
853 Ευστολία
854 Ευστόλιος
855 Εύστομος
856 Ευστόργιος
857 Ευστοχία
859 Ευστόχιος
860 Ευστρατία
861 Ευστράτιος
862 Εύστροφος
863 Ευσχήμων
864 Ευσχήμων
865 Εύσωρος
866 Ευταξία
867 Ευταξίας
868 Ευτελίδας
869 Ευτέξιος
870 Ευτέρπη
871 Ευτέρπης
872 Ευτόκιος
873 Εύτρησις
874 Ευτροπία
875 Ευτρόπιος
876 Ευτύχης
877 Ευτυχία
878 Ευτυχιάννα
879 Ευτυχιανός
880 Ευτυχίδας
881 Ευτυχίς
882 Εύτυχος
883 Ευφάης
884 Ευφαμίδας
885 Ευφάνης
886 Ευφάνωρας
887 Εύφημη
888 Ευφημίδης
889 Εύφημος
890 Ευφήτης
891 Ευφίλητος
892 Ευφορβία
893 Εύφορβος
894 Ευφορία
895 Ευφορίων
896 Ευφραίμ
897 Ευφραιμία
898 Ευφραίνουσα
899 Ευφραίος
900 Ευφρανσία
901 Ευφραντίδης
902 Ευφράνωρ
903 Ευφραξία
904 Ευφρασία
905 Ευφράσιος
906 Ευφροσύνη
907 Ευφρόσυνος
908 Εύφρων
909 Ευχαρίδης
910 Εύχαρις
911 Ευχάριστος
912 Εύχειος
913 Εύχειρ
914 Ευχήνωρ
915 Ευχήστρατος
916 Ευψυχία
917 Ευψύχιος
918 Ευωδεύς
919 Ευωδία
920 Ευώνυμη
921 Ευώνυμος
922 Ευώπις
923 Εφάρμοστος
924 Έφεσος
925 Εφευρετισα
926 Έφη
927 Εφήβιος
928 Εφηβούσα
929 Εφθαλία
930 Εφιάλτης
931 Έφιππος
932 Έφορος
933 Εφουδίων
934 Εφραίμ
935 Εφραιμία
936 Εφυγένια
937 Εφυδάτια
938 Εφυδάτιος
939 Εφυμιανός
940 Εφύρα
941 Εχεκλής
942 Εχεκράτεια
943 Εχεκράτης
944 Εχέλαος
945 Εχέλας
946 Εχέμβροτος
947 Έχεμος
948 Εχέμων
949 Εχένηος
950 Εχέπωλος
951 Εχέστρατος
952 Έχετλος
953 Εχετομίδας
954 Έχετος
955 Εχέϋκος
956 Εχέφρων
957 Έχιδνα
958 Εχίος
959 Εχίων
960 Εωσφόρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία