Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαΐα
27 Γαϊανή
28 Γαϊανός
29 Γάιος
30 Γαϊτάνος
31 Ἀγακλῆς
32 Γαλαθέος
33 Γαλακτίνη
34 Γαλακτοτροφούσα
35 Γαλανή
36 Γαλανούσα
37 Γαλαξαύρα
38 Γαλαξαύρη
39 Γαλάτα
40 Γαλατάς
41 Γαλάτεια
42 Γαλάτειος
43 Γαλατερούσα
44 Γαλατιανή
45 Γαλατούσα
46 Γαλατσια
47 Γαλαχτοτροφία
48 Γαλαχτοφορούσα
49 Γαλεύς
50 Γαλή
51 Γαλήνη
52 Γαληνός
53 Γάλικα
54 Γάλικος
55 Γαλιλαίος
56 Γάλλα
57 Γάλλος
58 Γαλουχιότισσα
59 Γαλυμήδη
60 Γαλυμήδης
61 Γαμαλιήλ
62 Ἀγαμέμνωνας
63 Γάννης
64 Γανυμήδα
65 Γανυμήδης
67 Ἀγαπαῖος
68 Ἀγαπητὸς
69 Γαραμαντίς
70 Γαράμας
71 Γαργαφίη
72 Γαρδία
73 Γαρουφαήλ
74 Γαρυφαλλιά
75 Ἀγασίας
76 Ἀγασικλῆς
77 Ἀγασικράτης
78 Γάσπαρ
79 Γαυάνης
80 Γαυδεντία
81 Γαυδέντιος
82 Ἄγγελος
83 Ἀγγελῆς
84 Ἀγγέλω
85 Γεάδη
86 Γεάδης
87 Γεβράσιος
88 Γεγησαπέτ
89 Γεδεών
90 Γέδιος
91 Γεϊθαζέτ
92 Γείτων
93 Γελάνωρ
94 Γελασία
95 Γελάσιος
96 Γέλων
97 Γελώος
98 Γέλως
99 Γεμέλα
100 Γέμελος
101 Γεμίνα
102 Γεμίνος
103 Γενεβιέβη
104 Γενεθλία
105 Γενέθλιος
106 Γενέλεως
107 Γενέση
108 Γενετυλλίς
109 Γενέτωρ
110 Γενναδία
111 Γεννάδιος
112 Γενναία
113 Γενναίος
114 Γεντηλία
115 Γεντήλιος
116 Γεραδας
117 Γέραιστος
118 Γεράκης
119 Γερακίνα
120 Γεράνωρ
121 Γεραρδίνη
122 Γερασια
123 Γερασίμη
124 Γεράσιμος
125 Γερβασία
126 Γερβάσιος
127 Γέρην
128 Γέρηνος
129 Γερμάνα
130 Γερμανός
131 Γερόλεμος
132 Γερούσης
133 Γερτρούδη
134 Γερτρούδος
135 Γέρων
136 Γεσθημανή
137 Γεϋθαζέτ
138 Γεύση
139 Γευσιστράτη
140 Γεωργία
141 Γεωργιάννα
142 Γεωργιλιάνα
143 Γεώργιος
144 Γή
145 Γηγενής
146 Γηνατού
147 Γηρομεριού
148 Γηρυόνης
149 Ἄγης
150 Ἀγάθανδρος
151 Ἀγάθυλλα
152 Ἀγάθυμος
153 Ἀγάθων
154 Ἀγάθωνας
155 Γιάγκος
156 Γιάκουμος
157 Γιαλαμάς
158 Γιαλούσα
159 Γιάννης
160 Γιάρετ
161 Γιασεμή
162 Γιασεμής
163 Γιάτρισσα
164 Γιγάντιος
165 Γίγων
166 Γιεσάκ
167 Γιεσακία
168 Γιθόης
169 Γίλλος
170 Γιοβάννα
171 Γιόλα
172 Γιολάντα
173 Γιολένα
174 Γιόλης
175 Γιονιντα
176 Γιούλα
177 Γιούλη
178 Γιουλσαμη
179 Γιουνονα
180 Γιούρι
181 Γιουσούφ
182 Γιοχάνα
183 Ἄγις
184 Γιτιάδας
185 Ἀγιᾶτις
186 Γίτσα
187 Γιωργιάννα
188 Γιωργιλιάνα
189 Γιωργοβασίλης
190 Γιωργομιχάλης
191 Γιώρμαρη
192 Γιωτάννα
193 Γκαβή
194 Ἀγκαία
195 Γκαλδούνος
196 Γκάλια
197 Γκαλίνα
198 Γκαμπριέλα
199 Γκαραμπετ
200 Γκάρυ
201 Γκας
202 Γκασπάρ
203 Γκέλη
204 Γκέλυ
205 Γκέντι
206 Γκέραλτ
207 Γκέττας
208 Γκιζέλα
209 Γκιζιλκιζιώτισσα
210 Γκίκας
211 Γκίλντας
212 Γκιουκσέλ
213 Γκιούλα
214 Γκιουλτέν
215 Γκιουλχάν
216 Γκιουνέρ
217 Γκόγκα
218 Γκόγκος
219 Γκόλφης
220 Γκόλφω
221 Γκόρντον
222 Γκουβερνιώτισσα
223 Γκράτσια
224 Ἄγλαῒα
225 Ἀγλαΐος
227 Γλαυκέτης
228 Γλαύκη
229 Γλαυκίππη
230 Γλαύκιππος
231 Γλαυκοθέα
232 Γλαυκοθόη
233 Γλαυκονόμη
234 Γλαύκος
235 Γλαυκώπις
236 Γλαφύρα
238 Γλαφυρός
239 Ἀγλαΐων
240 Γλέππος
241 Γληνεύς
242 Γλίεβος
243 Γλίσας
244 Γλύκα
245 Γλυκέρα
246 Γλυκέριος
247 Γλυκίνος
248 Γλυκιώτισσα
249 Γλυκοκυματούσα
250 Γλυκομάχη
251 Γλυκόμαχος
252 Γλυκοφιλούσα
253 Γλύκων
254 Γλύμης
255 Γλυνός
256 Ἀγέμαχος
257 Ἁγνὼ
258 Γναεύς
259 Γνάθαινα
260 Γναθαίνης
261 Γναθαίνιον
262 Ἁγνίας
263 Ἁγνόδημος
264 Γνήσιππος
265 Ἁγνόθεος
266 Ἁγνοθέα
267 Ἅγνὸς
268 Ἁγνωνίδης
269 Γνώσα
270 Γνωσία
271 Γνωσίας
272 Γνωσίδημος
273 Γνωσίδικος
274 Γνωσιμάχη
275 Γνωσίμαχος
276 Γοβδέλαος
277 Γογγύλα
278 Γόγγυλος
279 Γοθαζάτ
280 Γοιρδελάκη
281 Γολγοθά
282 Γόλγος
283 Γόλης
284 Γολιάθης
285 Γολινδούχ
286 Γονατάς
287 Γόνη
288 Γόρασδος
289 Γόργασος
290 Γόργη
291 Γοργοεπήκοος
292 Γοργοθίονας
293 Γοργόνα
294 Γοργόνιος
295 Γόργος
296 Γοργοφόνη
297 Γοργόφονος
298 Γοργυδίων
299 Γοργυθίων
300 Γοργύρα
301 Γοργώ
302 Γόργων
303 Γοργώπας
304 Γοργώπις
305 Γορδία
306 Γόρδιος
307 Γορτύνη
308 Γοτθία
309 Γότθος
310 Γουάραμ
311 Γουδελία
312 Γουεντυ
313 Γουίλλιαμ
314 Γουιλφρέδος
315 Γουϊνιφρέδη
317 Γουίρο
318 Γούλα
319 Γουλιέλμος
320 Γούλλα
321 Γουμένισσα
322 Γουμερά
323 Γουνεύς
324 Γουνιώτισσα
325 Γούντα
326 Γουολβούργα
327 Γουολβούργος
328 Γουρία
329 Γουρίας
330 Γουρλομάτα
331 Γραία
332 Γραικός
333 Γραμματή
334 Γραμματική
335 Γραμμένος
336 Γράμμη
337 Γρανέτα
338 Γράνικος
339 Γράος
340 Γρατίων
341 Γράτος
342 Γραύς
343 Γραφιώτισσα
344 Γρηγεντία
345 Γρηγέντιος
346 Γρηγοράγγελος
347 Γρηγορία
348 Γρηγόριος
349 Γρηγοροβία
350 Γρηγορόβιος
351 Ἀγριππίνη
352 Ἀγροίκιος
353 Γρύλλος
354 Γρύλος
355 Γρυμαία
356 Γρύνειος
357 Γρύνη
358 Γρύνος
359 Γρυνώ
360 Γρύττος
361 Γρυφαίος
362 Γυάθων
363 Γυγαίη
364 Γύγης
365 Γύης
366 Γύλιππος
367 Γύλις
368 Γυναίκα
369 Γυπαιεύς
370 Γυρίδας
371 Γύριννα
372 Γυρτιάδης
373 Γύρτων
374 Γύττιος
375 Γύψενη
376 Ἀγχίρροος
377 Γώγ
378 Γωγώ
379 Γωνιά
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία