Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλάτα
39 Γαλατάς
40 Γαλάτεια
41 Γαλάτειος
42 Γαλατερούσα
43 Γαλατιανή
44 Γαλατούσα
45 Γαλατσια
46 Γαλαχτοτροφία
47 Γαλαχτοφορούσα
48 Γαλεύς
49 Γαλή
50 Γαλήνη
51 Γαληνός
52 Γάλικα
53 Γάλικος
54 Γαλιλαίος
55 Γάλλα
56 Γάλλος
57 Γαλουχιότισσα
58 Γαλυμήδη
59 Γαλυμήδης
60 Γαμαλιήλ
61 Ἀγαμέμνωνας
62 Γάννης
63 Γανυμήδα
64 Γανυμήδης
66 Ἀγαπαῖος
67 Ἀγαπητὸς
68 Γαραμαντίς
69 Γαράμας
70 Γαργαφίη
71 Γαρδία
72 Γαρουφαήλ
73 Γαρυφαλλιά
74 Γαρύφαλλος
75 Ἀγασίας
76 Ἀγασικλῆς
77 Ἀγασικράτης
78 Γάσπαρ
79 Γαυάνης
80 Γαυδεντία
81 Γαυδέντιος
82 Ἄγγελος
83 Ἀγγελῆς
84 Ἀγγέλω
85 Γεάδη
86 Γεάδης
87 Γεβράσιος
88 Γεγησαπέτ
89 Γεδεούσα
90 Γεδεών
91 Γέδιος
92 Γεϊθαζέτ
93 Γείτων
94 Γελάνωρ
95 Γελασία
96 Γελάσιος
97 Γέλων
98 Γελώος
99 Γέλως
100 Γεμέλα
101 Γέμελος
102 Γεμίνα
103 Γεμίνος
104 Γενεβιέβη
105 Γενεθλία
106 Γενέθλιος
107 Γενέλεως
108 Γενέση
109 Γενετυλλίς
110 Γενέτωρ
111 Γενναδία
112 Γεννάδιος
113 Γενναία
114 Γενναίος
115 Γεντηλία
116 Γεντήλιος
117 Γεραδας
118 Γέραιστος
119 Γεράκης
120 Γερακίνα
121 Γεράνωρ
122 Γεραρδίνη
123 Γερασια
124 Γερασίμη
125 Γεράσιμος
126 Γερβασία
127 Γερβάσιος
128 Γέρην
129 Γέρηνος
130 Γερμάνα
131 Γερμανός
132 Γερόλεμος
133 Γερούσης
134 Γερτρούδη
135 Γερτρούδος
136 Γέρων
137 Γεσθημανή
138 Γεϋθαζέτ
139 Γεύση
140 Γευσιστράτη
141 Γεωπολυγένη
142 Γεωπολυγένης
143 Γεωργία
144 Γεωργιάννα
145 Γεωργιλιάνα
146 Γεώργιος
147 Γή
148 Γηγενής
149 Γηνατού
150 Γηρομεριού
151 Γηρυόνης
152 Ἄγης
153 Ἀγάθανδρος
154 Ἀγάθυλλα
155 Ἀγάθυμος
156 Ἀγάθων
157 Ἀγάθωνας
158 Γιάγκος
159 Γιάκουμος
160 Γιαλαμάς
161 Γιαλούσα
162 Γιάννης
163 Γιάρετ
164 Γιασεμή
165 Γιασεμής
166 Γιάτρισσα
167 Γιγαντίς
168 Γίγας
169 Γίγων
170 Γιεσάκ
171 Γιεσακία
172 Γίλλος
173 Γιοβάννα
174 Γιόλα
175 Γιολάντα
176 Γιολένα
177 Γιόλης
178 Γιόνα
179 Γιόνας
180 Γιονιντα
181 Γιούι
182 Γιούλα
183 Γιούλη
184 Γιουλσαμη
185 Γιουνονα
186 Γιούρι
187 Γιουσούφ
188 Γιοχάνα
189 Ἄγις
190 Γιτιάδας
191 Ἀγιᾶτις
192 Γίτσα
193 Γιωργιάννα
194 Γιωργιλιάνα
195 Γιωργοβασίλης
196 Γιωργομιχάλης
197 Γιώρμαρη
198 Γιωτάννα
199 Γκαβή
200 Ἀγκαία
201 Γκαλδούνος
202 Γκάλια
203 Γκαλίνα
204 Γκαμπριέλα
205 Γκαραμπετ
206 Γκάρυ
207 Γκας
208 Γκασπάρ
209 Γκέλη
210 Γκέντι
211 Γκέραλτ
212 Γκέττας
213 Γκιζέλα
214 Γκιζιλκιζιώτισσα
215 Γκίκας
216 Γκίλντας
217 Γκιουκσέλ
218 Γκιούλα
219 Γκιουλτέν
220 Γκιουλχάν
221 Γκιουνέρ
222 Γκόγκα
223 Γκόγκος
224 Γκόλφης
225 Γκόλφω
226 Γκόρντον
227 Γκουβερνιώτισσα
228 Γκράτσια
229 Ἄγλαῒα
230 Ἀγλαΐος
232 Γλαυκέτης
233 Γλαύκη
234 Γλαυκίππη
235 Γλαύκιππος
236 Γλαυκοθέα
237 Γλαυκοθόη
238 Γλαυκονόμη
239 Γλαύκος
240 Γλαυκώπις
241 Γλαφύρα
243 Γλαφυρός
244 Ἀγλαΐων
245 Γλέππος
246 Γληνεύς
247 Γλίεβος
248 Γλίσας
249 Γλυκέρα
250 Γλυκέριος
251 Γλυκίνος
252 Γλυκιώτισσα
253 Γλυκοκυματούσα
254 Γλυκομάχη
255 Γλυκόμαχος
256 Γλύκουσα
257 Γλυκοφιλούσα
258 Γλύκων
259 Γλύμης
260 Γλυνός
261 Ἀγέμαχος
262 Ἁγνὼ
263 Γναεύς
264 Γνάθαινα
265 Γναθαίνης
266 Γναθαίνιον
267 Ἁγνίας
268 Ἁγνόδημος
269 Γνήσιππος
270 Ἁγνόθεος
271 Ἁγνοθέα
272 Ἅγνὸς
273 Ἁγνωνίδης
274 Γνώσα
275 Γνωσία
276 Γνωσίας
277 Γνωσίδημος
278 Γνωσίδικος
279 Γνωσιμάχη
280 Γνωσίμαχος
281 Γοβδέλαος
282 Γογγύλα
283 Γόγγυλος
284 Γοθαζάτ
285 Γοιρδελάκη
286 Γολγοθά
287 Γόλγος
288 Γόλης
289 Γολιάθης
290 Γολινδούχ
291 Γονατάς
292 Γόνη
293 Γόρασδος
294 Γόργασος
295 Γόργη
296 Γοργοεπήκοος
297 Γοργοθίονας
298 Γοργόνα
299 Γοργόνιος
300 Γόργος
301 Γοργοφόνη
302 Γοργόφονος
303 Γοργυδίων
304 Γοργυθίων
305 Γοργύρα
306 Γοργώ
307 Γόργων
308 Γοργώπας
309 Γοργώπις
310 Γορδία
311 Γόρδιος
312 Γορτυνία
313 Γορτύνιος
314 Γοτθία
315 Γότθος
316 Γουάραμ
317 Γουδελία
318 Γουεντυ
319 Γουιλφρέδη
320 Γουιλφρέδος
321 Γουϊνιφρέδη
323 Γουίρο
324 Γούλα
325 Γουλιέλμος
326 Γούλλα
327 Γουμένισσα
328 Γουμερά
329 Γουνεύς
330 Γουνιώτισσα
331 Γούντα
332 Γουολβούργα
333 Γουολβούργος
334 Γουρία
335 Γουρίας
336 Γουρλομάτα
337 Γραία
338 Γραικός
339 Γραμματή
340 Γραμματική
341 Γραμματικός
342 Γραμμένος
343 Γράμμη
344 Γρανέτα
345 Γράνικος
346 Γράος
347 Γράπτη
348 Γράπτος
349 Γρατία
350 Γρατίων
351 Γραύς
352 Γραφιώτισσα
353 Γρηγεντία
354 Γρηγέντιος
355 Γρηγοράγγελος
356 Γρηγορία
357 Γρηγόριος
358 Γρηγοροβία
359 Γρηγορόβιος
360 Ἀγριππίνη
361 Ἀγροίκιος
362 Γρύλλος
363 Γρύλος
364 Γρυμαία
365 Γρύνειος
366 Γρύνη
367 Γρύνος
368 Γρυνώ
369 Γρύττος
370 Γρυφαίος
371 Γυάθων
372 Γυγαίη
373 Γύγης
374 Γύης
375 Γύλιππος
376 Γύλις
377 Γυναίκα
378 Γυπαιεύς
379 Γυρίδας
380 Γύριννα
381 Γυρτιάδης
382 Γύρτων
383 Γύττιος
384 Γύψενη
385 Ἀγχίρροος
386 Γώγ
387 Γωγώ
388 Γωνιά
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία