Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανός
36 Γαλανούσα
37 Γαλάντης
38 Γαλαξαύρα
39 Γαλαξαύρη
40 Γαλάτα
41 Γαλατάς
42 Γαλάτεια
43 Γαλάτειος
44 Γαλατερούσα
45 Γαλατιανή
46 Γαλατούσα
47 Γαλατσια
48 Γαλαχτοτροφία
49 Γαλαχτοφορούσα
50 Γαλεύς
51 Γαλή
52 Γαλήνη
53 Γαληνός
54 Γάλικα
55 Γάλικος
56 Γαλιλαία
57 Γαλιλαίος
58 Γάλλα
59 Γάλλος
60 Γαλουχιότισσα
61 Γαλυμήδη
62 Γαλυμήδης
63 Γαμαλιήλ
64 Ἀγαμέμνωνας
65 Γάννης
66 Γανυμήδα
67 Γανυμήδης
69 Ἀγαπαῖος
70 Ἀγαπητὸς
71 Γαραμαντίς
72 Γαράμας
73 Γαργαφίη
74 Γαρδία
75 Γαρυφαλλιά
76 Γαρύφαλλος
77 Ἀγασίας
78 Ἀγασικλῆς
79 Ἀγασικράτης
80 Γάσπαρ
81 Γαυάνης
82 Γαυδεντία
83 Γαυδέντιος
84 Ἄγγελος
85 Ἀγγελῆς
86 Ἀγγέλω
87 Γεάδη
88 Γεάδης
89 Γεβράσιος
90 Γεγησαπέτ
91 Γεδεούσα
92 Γεδεών
93 Γέδιος
94 Γεϊθαζέτ
95 Γείτων
96 Γελάνωρ
97 Γελασία
98 Γελάσιος
99 Γέλων
100 Γελώος
101 Γέλως
102 Γεμέλα
103 Γέμελος
104 Γεμίνα
105 Γεμίνος
106 Γενεβιέβη
107 Γενεθλία
108 Γενέθλιος
109 Γενέλεως
110 Γενέση
111 Γενετυλλίς
112 Γενέτωρ
113 Γενναδία
114 Γεννάδιος
115 Γενναία
116 Γενναίος
117 Γεντηλία
118 Γεντήλιος
119 Γεραδας
120 Γέραιστος
121 Γεράκης
122 Γερακίνα
123 Γεράνωρ
124 Γεραρδίνη
125 Γερασια
126 Γερασίμη
127 Γεράσιμος
128 Γερβασία
129 Γερβάσιος
130 Γέρην
131 Γέρηνος
132 Γερμάνα
133 Γερμανός
134 Γερόλεμος
135 Γερούσης
136 Γερτρούδη
137 Γερτρούδος
138 Γέρων
139 Γεσθημανή
140 Γεϋθαζέτ
141 Γεύση
142 Γευσιστράτη
143 Γεωπολυγένη
144 Γεωπολυγένης
145 Γεωργία
146 Γεωργιάννα
147 Γεωργιλιάνα
148 Γεώργιος
149 Γεωργογιάννα
150 Γεωργογιάννης
151 Γή
152 Γηγενής
153 Γηνατού
154 Γηρομεριού
155 Γηρυόνης
156 Ἄγης
157 Ἀγάθανδρος
158 Ἀγάθυλλα
159 Ἀγάθυμος
160 Ἀγάθων
161 Ἀγάθωνας
162 Γιάγκος
163 Γιάκουμος
164 Γιαλαμάς
165 Γιαλούσα
166 Γιάννης
167 Γιανοελένη
168 Γιάρετ
169 Γιασεμή
170 Γιασεμής
171 Γιάτρισσα
172 Γιγαντίς
173 Γίγας
174 Γίγων
175 Γιεσάκ
176 Γιεσακία
177 Γίλλος
178 Γιοβάννα
179 Γιόλα
180 Γιολάντα
181 Γιολένα
182 Γιόλης
183 Γιόνα
184 Γιόνας
185 Γιονιντα
186 Γιούι
187 Γιούλα
188 Γιούλη
189 Γιούλης
190 Γιουλσαμη
191 Γιουνονα
192 Γιούρι
193 Γιουσούφ
194 Γιοχάνα
195 Ἄγις
196 Γιτιάδας
197 Ἀγιᾶτις
198 Γίτσα
199 Γιωργιάννα
200 Γιωργιλιάνα
201 Γιωργοβασίλης
202 Γιωργοδήμας
203 Γιωργομιχάλης
204 Γιώρμαρη
205 Γιωτάννα
206 Γκαβή
207 Ἀγκαία
208 Γκαλδούνος
209 Γκάλια
210 Γκαλίνα
211 Γκαμπριέλα
212 Γκαραμπετ
213 Γκάρυ
214 Γκας
215 Γκασπάρ
216 Γκέλη
217 Γκέντι
218 Γκέραλτ
219 Γκέττας
220 Γκιζέλα
221 Γκιζιλκιζιώτισσα
222 Γκίκας
223 Γκίλντας
224 Γκιουκσέλ
225 Γκιούλα
226 Γκιουλτέν
227 Γκιουλχάν
228 Γκιουνέρ
229 Γκόγκα
230 Γκόγκος
231 Γκόλφης
232 Γκόρντον
233 Γκουβερνιώτισσα
234 Γκράτσια
235 Ἄγλαῒα
236 Γλαυκέτης
237 Γλαύκη
238 Γλαυκίππη
239 Γλαύκιππος
240 Γλαυκοθέα
241 Γλαυκοθόη
242 Γλαυκονόμη
243 Γλαύκος
244 Γλαυκώπις
245 Γλαυκωπός
246 Γλαφύρα
248 Γλαφυρός
249 Ἀγλαΐων
250 Γλέππος
251 Γληνεύς
252 Γλίεβος
253 Γλίσας
254 Γλυκέρα
255 Γλυκέριος
256 Γλυκίνος
257 Γλυκιώτισσα
258 Γλυκοκυματούσα
259 Γλυκομάχη
260 Γλυκόμαχος
261 Γλύκουσα
262 Γλυκοφιλούσα
263 Γλύκων
264 Γλύμης
265 Γλυνός
266 Ἀγέμαχος
267 Ἁγνὼ
268 Γναεύς
269 Γνάθαινα
270 Γναθαίνης
271 Γναθαίνιον
272 Ἁγνίας
273 Ἁγνόδημος
274 Γνήσιππος
275 Ἁγνόθεος
276 Ἁγνοθέα
277 Ἅγνὸς
278 Ἁγνωνίδης
279 Γνώσα
280 Γνωσία
281 Γνωσίας
282 Γνωσίδημος
283 Γνωσίδικος
284 Γνωσιμάχη
285 Γνωσίμαχος
286 Γοβδέλαος
287 Γοβδέλια
288 Γογγύλα
289 Γόγγυλος
290 Γοθαζάτ
291 Γοιρδελάκη
292 Γολγοθά
293 Γολγοθάς
294 Γόλγος
295 Γόλης
296 Γολιάθης
297 Γολινδούχ
298 Γονατάς
299 Γόνη
300 Γοράσδη
301 Γόρασδος
302 Γόργασος
303 Γόργη
304 Γοργοεπήκοος
305 Γοργοθίονας
306 Γοργόνα
307 Γοργόνος
308 Γόργος
309 Γοργοφόνη
310 Γοργόφονος
311 Γοργυδίων
312 Γοργυθίων
313 Γοργύρα
314 Γοργώ
315 Γόργων
316 Γοργώπας
317 Γοργώπις
318 Γορδία
319 Γόρδιος
320 Γορτυνία
321 Γορτύνιος
322 Γοτθία
323 Γότθος
324 Γουάραμ
325 Γουδελία
326 Γουεντυ
327 Γουιλφρέδη
328 Γουιλφρέδος
329 Γουϊνιφρέδη
331 Γουίρο
332 Γούλα
333 Γουλιέλμη
334 Γουλιέλμος
335 Γούλλα
336 Γουμένισσα
337 Γουμερά
338 Γουνεύς
339 Γουνιώτισσα
340 Γούντα
341 Γουολβούργα
342 Γουολβούργος
343 Γουρία
344 Γουρίας
345 Γουρλομάτα
346 Γραία
347 Γραικός
348 Γραμματή
349 Γραμματική
350 Γραμματικός
351 Γραμμένος
352 Γράμμη
353 Γρανέτα
354 Γράνικος
355 Γράος
356 Γράπτη
357 Γράπτος
358 Γρατία
359 Γρατίων
360 Γραύς
361 Γραφιώτισσα
362 Γρηγεντία
363 Γρηγέντιος
364 Γρηγοράγγελος
365 Γρηγορία
366 Γρηγόριος
367 Γρηγοροβία
368 Γρηγορόβιος
369 Γρίβας
370 Ἀγριππίνη
371 Ἀγροίκιος
372 Γρύλλος
373 Γρύλος
374 Γρυμαία
375 Γρυνεία
376 Γρύνειος
377 Γρύττος
378 Γρυφαίος
379 Γυάθων
380 Γύγη
381 Γύγης
382 Γύλιππος
383 Γύλις
384 Γυναίκα
385 Γυπαιεύς
386 Γυρίδας
387 Γύριννα
388 Γυρτιάς
389 Γύρτων
390 Γύττιος
391 Γύψενη
392 Ἀγχίρροος
393 Γώγ
394 Γωγώ
395 Γωνιά
396 Γωρυτόεις
397 Γωρυτόεσσα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία