Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαϊανή
27 Γαϊανός
28 Γάιος
29 Γαϊτάνος
30 Ἀγακλῆς
31 Γαλαθέος
32 Γαλακτίνη
33 Γαλακτοτροφούσα
34 Γαλανή
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλατάς
39 Γαλάτεια
40 Γαλάτειος
41 Γαλατερούσα
42 Γαλατιανή
43 Γαλατούσα
44 Γαλατσια
45 Γαλαχτοτροφία
46 Γαλαχτοφορούσα
47 Γαλεύς
48 Γαλή
49 Γαλήνη
50 Γαληνός
51 Γαλιλαίος
52 Γάλλα
53 Γάλλος
54 Γαλουχιότισσα
55 Γάλυκος
56 Γαλυμήδη
57 Γαλυμήδης
58 Γαμαλιήλ
59 Ἀγαμέμνωνας
60 Γάννης
61 Γανυμήδα
62 Γανυμήδης
64 Ἀγαπαῖος
65 Ἀγαπητὸς
66 Γαραμαντίς
67 Γαράμας
68 Γαργαφίη
69 Γαρδία
70 Γαρουφαήλ
71 Γαρυφαλλιά
72 Ἀγασίας
73 Ἀγασικλῆς
74 Ἀγασικράτης
75 Γάσπαρ
76 Γαυάνης
77 Γαυδέντιος
78 Ἄγγελος
79 Ἀγγελῆς
80 Ἀγγέλω
81 Γεάδης
82 Γεβράσιος
83 Γεγησαπέτ
84 Γεδεών
85 Γέδιος
86 Γεϊθαζέτ
87 Γείτων
88 Γελάνωρ
89 Γελάσιος
90 Γέλων
91 Γελώος
92 Γέλως
93 Γέμελος
94 Γεμινιανός
95 Γέμινος
96 Γενεβιέβη
97 Γενεθλία
98 Γενέθλιος
99 Γενέλεως
100 Γενέση
101 Γενετυλλίς
102 Γενέτωρ
103 Γενναδία
104 Γεννάδιος
105 Γενναία
106 Γενναίος
107 Γεντήλιος
108 Γεραδας
109 Γέραιστος
110 Γεράκης
111 Γερακίνα
112 Γεράνωρ
113 Γεραρδίνη
114 Γερασια
115 Γερασίμη
116 Γεράσιμος
117 Γερβάσιος
118 Γέρην
119 Γέρηνος
120 Γερμανός
121 Γερόλεμος
122 Γερούσης
123 Γερτρούδη
124 Γέρων
125 Γεσθημανή
126 Γεϋθαζέτ
127 Γεύση
128 Γευσιστράτη
129 Γεωργία
130 Γεωργιάννα
131 Γεώργιος
132 Γή
133 Γηγενής
134 Γηνατού
135 Γηρομεριού
136 Γηρυόνης
137 Ἄγης
138 Ἀγάθανδρος
139 Ἀγάθυλλα
140 Ἀγάθυμος
141 Ἀγάθων
142 Ἀγάθωνας
143 Γιάγκος
144 Γιάκουμος
145 Γιαλαμάς
146 Γιαλούσα
147 Γιάννης
148 Γιασεμή
149 Γιασεμής
150 Γιάτρισσα
151 Γιγάντιος
152 Γίγων
153 Γιθόης
154 Γίλλος
155 Γιοβάννα
156 Γιόλα
157 Γιολάντα
158 Γιολένα
159 Γιόλης
160 Γιονιντα
161 Γιούλα
162 Γιούλη
163 Γιουλσαμη
164 Γιουνονα
165 Γιούρι
166 Γιουσούφ
167 Γιοχάνα
168 Ἄγις
169 Γιτιάδας
170 Ἀγιᾶτις
171 Γίτσα
172 Γιωργιλιάνα
173 Γιωργοβασίλης
174 Γιωργομιχάλης
175 Γιώρμαρη
176 Γιωτάννα
177 Γκαβή
178 Γκαλδούνος
179 Γκάλια
180 Γκαλίνα
181 Γκαμπριέλα
182 Γκαραμπετ
183 Γκάρυ
184 Γκας
185 Γκασπάρ
186 Γκέλη
187 Γκέλυ
188 Γκέντι
189 Γκέραλτ
190 Γκέττας
191 Γκιζέλα
192 Γκιζιλκιζιώτισσα
193 Γκίκας
194 Γκιουκσέλ
195 Γκιούλα
196 Γκιουλτέν
197 Γκιουλχάν
198 Γκιουνέρ
199 Γκόγκα
200 Γκόγκος
201 Γκόλφης
202 Γκόλφω
203 Γκόρντον
204 Γκουβερνιώτισσα
205 Γκράτσια
206 Ἄγλαῒα
207 Γλαυκέτης
208 Γλαύκη
209 Γλαυκίππη
210 Γλαύκιππος
211 Γλαυκοθέα
212 Γλαυκοθόη
213 Γλαυκονόμη
214 Γλαύκος
215 Γλαυκώπις
216 Γλαφύρα
218 Γλαφυρός
219 Ἀγλαΐων
220 Γλέππος
221 Γληνεύς
222 Γλίεβος
223 Γλίσας
224 Γλυκέρα
225 Γλυκέριος
226 Γλυκίνος
227 Γλυκιώτισσα
228 Γλυκοκυματούσα
229 Γλυκομαχη
230 Γλυκοφιλούσα
231 Γλύκων
232 Γλύμης
233 Γλυνός
234 Ἀγέμαχος
235 Ἁγνὼ
236 Γναεύς
237 Γνάθαινα
238 Γναθαίνης
239 Γναθαίνιον
240 Ἁγνίας
241 Ἁγνόδημος
242 Γνήσιππος
243 Ἁγνόθεος
244 Ἁγνοθέα
245 Ἅγνὸς
246 Ἁγνωνίδης
247 Γνώσα
248 Γνωσίδημος
249 Γνωσίδικος
250 Γοβδέλαος
251 Γογγύλα
252 Γόγγυλος
253 Γοθαζάτ
254 Γοιρδελάκη
255 Γολγοθά
256 Γόλγος
257 Γόλης
258 Γολιάθης
259 Γολινδούχ
260 Γονατάς
261 Γόνη
262 Γόρασδος
263 Γόργασος
264 Γόργη
265 Γοργίων
266 Γοργοεπήκοος
267 Γοργοθίονας
268 Γοργόνα
269 Γοργόνιος
270 Γόργος
271 Γοργοφόνη
272 Γοργόφονος
273 Γοργυδίων
274 Γοργυθίων
275 Γοργύρα
276 Γοργώ
277 Γόργων
278 Γοργώπας
279 Γοργώπις
280 Γορδία
281 Γόρδιος
282 Γορτύνη
283 Γότθος
284 Γουάραμ
285 Γουδελία
286 Γουεντυ
287 Γουίλλιαμ
288 Γούλα
289 Γουλιέλμος
290 Γούλλα
291 Γουμένισσα
292 Γουμερά
293 Γουνεύς
294 Γουνιώτισσα
295 Γούντα
296 Γουρίας
297 Γουρλομάτα
298 Γραία
299 Γραικός
300 Γραμματή
301 Γραμματική
302 Γραμμένος
303 Γράμμη
304 Γρανέτα
305 Γράνικος
306 Γράος
307 Γρατίων
308 Γράτος
309 Γραύς
310 Γραφιώτισσα
311 Γρηγεντία
312 Γρηγέντιος
313 Γρηγοράγγελος
314 Γρηγορία
315 Γρηγόριος
316 Γρηγοροβία
317 Γρηγορόβιος
318 Ἀγριππίνη
319 Ἀγροίκιος
320 Γρύλλος
321 Γρύλος
322 Γρυμαία
323 Γρύνειος
324 Γρύνη
325 Γρύνος
326 Γρυνώ
327 Γρύττος
328 Γρυφαίος
329 Γυάθων
330 Γυγαίη
331 Γύγης
332 Γύης
333 Γύλιππος
334 Γύλις
335 Γυναίκα
336 Γυπαιεύς
337 Γυρίδας
338 Γύριννα
339 Γυρτιάδης
340 Γύρτων
341 Γύττιος
342 Γύψενη
343 Ἀγχίρροος
344 Γώγ
345 Γωγώ
346 Γωνιά
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία