Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαϊανή
27 Γαϊανός
28 Γάιος
29 Γαϊτάνος
30 Ἀγακλῆς
31 Γαλαθέος
32 Γαλακτίνη
33 Γαλακτοτροφούσα
34 Γαλανή
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλατάς
39 Γαλάτεια
40 Γαλάτειος
41 Γαλατερούσα
42 Γαλατιανή
43 Γαλατούσα
44 Γαλατσια
45 Γαλαχτοτροφία
46 Γαλαχτοφορούσα
47 Γαλεύς
48 Γαλή
49 Γαλήνη
50 Γαληνός
51 Γαλιλαίος
52 Γάλλα
53 Γάλλος
54 Γαλουχιότισσα
55 Γάλυκος
56 Γαμαλιήλ
57 Ἀγαμέμνωνας
58 Γάννης
59 Γανυμήδα
60 Γανυμήδης
62 Ἀγαπαῖος
63 Ἀγαπητὸς
64 Γαραμαντίς
65 Γαράμας
66 Γαργαφίη
67 Γαρδία
68 Γαρουφαήλ
69 Γαρυφαλλιά
70 Ἀγασίας
71 Ἀγασικλῆς
72 Ἀγασικράτης
73 Γάσπαρ
74 Γαυάνης
75 Γαυδέντιος
76 Ἄγγελος
77 Ἀγγελῆς
78 Ἀγγέλω
79 Γεάδης
80 Γεβράσιος
81 Γεγησαπέτ
82 Γεδεών
83 Γέδιος
84 Γεθσημανή
85 Γεϊθαζέτ
86 Γείτων
87 Γελάνωρ
88 Γελάσιος
89 Γέλων
90 Γελώος
91 Γέλως
92 Γέμελος
93 Γεμινιανός
94 Γέμινος
95 Γενεβιέβη
96 Γενεθλία
97 Γενέθλιος
98 Γενέλεως
99 Γενέση
100 Γενετυλλίς
101 Γενέτωρ
102 Γενναδία
103 Γεννάδιος
104 Γενναία
105 Γενναίος
106 Γεντήλιος
107 Γεραδας
108 Γέραιστος
109 Γεράκης
110 Γερακίνα
111 Γεράνωρ
112 Γεραρδίνη
113 Γερασια
114 Γερασίμη
115 Γεράσιμος
116 Γερβάσιος
117 Γέρην
118 Γέρηνος
119 Γερμανός
120 Γερόλεμος
121 Γερούσης
122 Γερτρούδη
123 Γέρων
124 Γεϋθαζέτ
125 Γεύση
126 Γευσιστράτη
127 Γεωργία
128 Γεωργιάννα
129 Γεώργιος
130 Γή
131 Γηγενής
132 Γηνατού
133 Γηρομεριού
134 Γηρυόνης
135 Ἄγης
136 Ἀγάθανδρος
137 Ἀγάθυλλα
138 Ἀγάθυμος
139 Ἀγάθων
140 Ἀγάθωνας
141 Γιάγκος
142 Γιάκουμος
143 Γιαλαμάς
144 Γιαλούσα
145 Γιάννης
146 Γιασεμή
147 Γιασεμής
148 Γιάτρισσα
149 Γιγάντιος
150 Γίγων
151 Γιθόης
152 Γίλλος
153 Γιοβάννα
154 Γιόλα
155 Γιολάντα
156 Γιολένα
157 Γιόλης
158 Γιονιντα
159 Γιούλα
160 Γιούλη
161 Γιουλσαμη
162 Γιουνονα
163 Γιούρι
164 Γιουσούφ
165 Γιοχάνα
166 Ἄγις
167 Γιτιάδας
168 Ἀγιᾶτις
169 Γίτσα
170 Γιωργιλιάνα
171 Γιωργοβασίλης
172 Γιωργομιχάλης
173 Γιώρμαρη
174 Γιωτάννα
175 Γκαβή
176 Γκαλδούνος
177 Γκάλια
178 Γκαλίνα
179 Γκαμπριέλα
180 Γκαραμπετ
181 Γκάρυ
182 Γκας
183 Γκασπάρ
184 Γκέλη
185 Γκέλυ
186 Γκέντι
187 Γκέραλτ
188 Γκέττας
189 Γκιζέλα
190 Γκιζιλκιζιώτισσα
191 Γκίκας
192 Γκιουκσέλ
193 Γκιούλα
194 Γκιουλτέν
195 Γκιουλχάν
196 Γκιουνέρ
197 Γκόγκα
198 Γκόγκος
199 Γκόλφης
200 Γκόλφω
201 Γκόρντον
202 Γκουβερνιώτισσα
203 Γκράτσια
204 Ἄγλαῒα
205 Γλαυκέτης
206 Γλαύκη
207 Γλαυκίππη
208 Γλαύκιππος
209 Γλαυκοθέα
210 Γλαυκοθόη
211 Γλαυκονόμη
212 Γλαύκος
213 Γλαυκώπις
214 Γλαφύρα
216 Γλαφυρός
217 Ἀγλαΐων
218 Γλέππος
219 Γληνεύς
220 Γλίεβος
221 Γλίσας
222 Γλυκέρα
223 Γλυκέριος
224 Γλυκίνος
225 Γλυκιώτισσα
226 Γλυκοκυματούσα
227 Γλυκομαχη
228 Γλυκοφιλούσα
229 Γλύκων
230 Γλύμης
231 Γλυνός
232 Ἀγέμαχος
233 Ἁγνὼ
234 Γναεύς
235 Γνάθαινα
236 Γναθαίνης
237 Γναθαίνιον
238 Ἁγνίας
239 Ἁγνόδημος
240 Γνήσιππος
241 Ἁγνόθεος
242 Ἁγνοθέα
243 Ἅγνὸς
244 Ἁγνωνίδης
245 Γνώσα
246 Γνωσίδημος
247 Γνωσίδικος
248 Γοβδέλαος
249 Γογγύλα
250 Γόγγυλος
251 Γοθαζάτ
252 Γοιρδελάκη
253 Γολγοθά
254 Γόλγος
255 Γόλης
256 Γολιάθης
257 Γολινδούχ
258 Γονατάς
259 Γόνη
260 Γόρασδος
261 Γόργασος
262 Γόργη
263 Γοργίων
264 Γοργοεπήκοος
265 Γοργοθίονας
266 Γοργόνα
267 Γοργόνιος
268 Γόργος
269 Γοργοφόνη
270 Γοργόφονος
271 Γοργυδίων
272 Γοργυθίων
273 Γοργύρα
274 Γοργώ
275 Γόργων
276 Γοργώπας
277 Γοργώπις
278 Γορδία
279 Γόρδιος
280 Γορτύνη
281 Γότθος
282 Γουάραμ
283 Γουδελία
284 Γουεντυ
285 Γουίλλιαμ
286 Γούλα
287 Γουλιέλμος
288 Γούλλα
289 Γουμένισσα
290 Γουμερά
291 Γουνεύς
292 Γουνιώτισσα
293 Γούντα
294 Γουρίας
295 Γουρλομάτα
296 Γραία
297 Γραικός
298 Γραμματή
299 Γραμματική
300 Γραμμένος
301 Γράμμη
302 Γρανέτα
303 Γράνικος
304 Γράος
305 Γρατίων
306 Γράτος
307 Γραύς
308 Γραφιώτισσα
309 Γρηγεντία
310 Γρηγέντιος
311 Γρηγοράγγελος
312 Γρηγορία
313 Γρηγόριος
314 Ἀγριππίνη
315 Ἀγροίκιος
316 Γρύλλος
317 Γρύλος
318 Γρυμαία
319 Γρύνειος
320 Γρύνη
321 Γρύνος
322 Γρυνώ
323 Γρύττος
324 Γρυφαίος
325 Γυάθων
326 Γυγαίη
327 Γύγης
328 Γύης
329 Γύλιππος
330 Γύλις
331 Γυναίκα
332 Γυπαιεύς
333 Γυρίδας
334 Γύριννα
335 Γυρτιάδης
336 Γύρτων
337 Γύττιος
338 Γύψενη
339 Ἀγχίρροος
340 Γώγ
341 Γωγώ
342 Γωνιά
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία