Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαϊανή
27 Γαϊανός
28 Γάιος
29 Γαϊτάνος
30 Ἀγακλῆς
31 Γαλαθέος
32 Γαλακτίνη
33 Γαλακτοτροφούσα
34 Γαλανή
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλατάς
39 Γαλάτεια
40 Γαλάτειος
41 Γαλατερούσα
42 Γαλατιανή
43 Γαλατούσα
44 Γαλατσια
45 Γαλαχτοτροφία
46 Γαλαχτοφορούσα
47 Γαλεός
48 Γαλήνη
49 Γαληνός
50 Γαλιλαίος
51 Γάλλα
52 Γάλλος
53 Γαλουχιότισσα
54 Γάλυκος
55 Γαμαλιήλ
56 Ἀγαμέμνωνας
57 Γάννης
58 Γανυμήδα
59 Γανυμήδης
60 Ἀγαπαῖος
61 Ἀγαπητὸς
62 Γαραμαντίς
63 Γαράμας
64 Γαργαφίη
65 Γαρδία
66 Γαρουφαήλ
67 Γαρυφαλλιά
68 Ἀγασίας
69 Ἀγασικλῆς
70 Ἀγασικράτης
71 Γάσπαρ
72 Γαυάνης
73 Γαυδέντιος
74 Ἄγγελος
75 Ἀγγελῆς
76 Ἀγγέλω
77 Γεάδης
78 Γεβράσιος
79 Γεγησαπέτ
80 Γεδεών
81 Γέδιος
82 Γεθσημανή
83 Γεϊθαζέτ
84 Γείτων
85 Γελάνωρ
86 Γελάσιος
87 Γέλων
88 Γελώος
89 Γέλως
90 Γέμελος
91 Γεμινιανός
92 Γέμινος
93 Γενεβιέβη
94 Γενεθλία
95 Γενέθλιος
96 Γενέλεως
97 Γενέση
98 Γενετυλλίς
99 Γενέτωρ
100 Γενναδία
101 Γεννάδιος
102 Γενναία
103 Γενναίος
104 Γεντήλιος
105 Γεραδας
106 Γέραιστος
107 Γεράκης
108 Γερακίνα
109 Γεράνωρ
110 Γεραρδίνη
111 Γερασια
112 Γερασίμη
113 Γεράσιμος
114 Γερβάσιος
115 Γέρην
116 Γέρηνος
117 Γερμανός
118 Γερόλεμος
119 Γερούσης
120 Γερτρούδη
121 Γέρων
122 Γεϋθαζέτ
123 Γεύση
124 Γευσιστράτη
125 Γεωργία
126 Γεωργιάννα
127 Γεώργιος
128 Γή
129 Γηγενής
130 Γηνατού
131 Γηρομεριού
132 Γηρυόνης
133 Ἄγης
134 Ἀγάθανδρος
135 Ἀγάθυλλα
136 Ἀγάθυμος
137 Ἀγάθων
138 Ἀγάθωνας
139 Γιάγκος
140 Γιάκουμος
141 Γιαλαμάς
142 Γιαλούσα
143 Γιάννης
144 Γιασεμή
145 Γιασεμής
146 Γιάτρισσα
147 Γιγάντιος
148 Γίγων
149 Γιθόης
150 Γίλλος
151 Γιοβάννα
152 Γιόλα
153 Γιολάντα
154 Γιολένα
155 Γιόλης
156 Γιονιντα
157 Γιούλα
158 Γιούλη
159 Γιουλσαμη
160 Γιουνονα
161 Γιούρι
162 Γιουσούφ
163 Γιοχάνα
164 Ἄγις
165 Γιτιάδας
166 Ἀγιᾶτις
167 Γίτσα
168 Γιωργιλιάνα
169 Γιωργοβασίλης
170 Γιωργομιχάλης
171 Γιώρμαρη
172 Γιωτάννα
173 Γκαβή
174 Γκαλδούνος
175 Γκάλια
176 Γκαλίνα
177 Γκαμπριέλα
178 Γκαραμπετ
179 Γκάρυ
180 Γκας
181 Γκασπάρ
182 Γκέλη
183 Γκέλυ
184 Γκέντι
185 Γκέραλτ
186 Γκέττας
187 Γκιζέλα
188 Γκιζιλκιζιώτισσα
189 Γκίκας
190 Γκιουκσέλ
191 Γκιούλα
192 Γκιουλτέν
193 Γκιουλχάν
194 Γκιουνέρ
195 Γκόγκα
196 Γκόγκος
197 Γκόλφης
198 Γκόλφω
199 Γκόρντον
200 Γκουβερνιώτισσα
201 Γκράτσια
202 Ἄγλαῒα
203 Γλαυκέτης
204 Γλαύκη
205 Γλαύκια
206 Γλαυκίας
207 Γλαυκίδης
208 Γλαυκίος
209 Γλαυκίππη
210 Γλαύκιππος
211 Γλαυκοθέα
212 Γλαυκοθόη
213 Γλαυκονόμη
214 Γλαύκος
215 Γλαυκώπις
216 Γλαφύρα
218 Γλαφυρός
219 Ἀγλαΐων
220 Γλέππος
221 Γληνεύς
222 Γλίεβος
223 Γλίσας
224 Γλυκέρα
225 Γλυκέριος
226 Γλυκίνος
227 Γλυκιώτισσα
228 Γλυκοκυματούσα
229 Γλυκομαχη
230 Γλυκοφιλούσα
231 Γλύκων
232 Γλύμης
233 Γλυνός
234 Ἀγέμαχος
235 Ἁγνὼ
236 Γναεύς
237 Γνάθαινα
238 Γναθαίνης
239 Γναθαίνιον
240 Ἁγνίας
241 Ἁγνόδημος
242 Γνήσιππος
243 Ἁγνόθεος
244 Ἁγνοθέα
245 Ἅγνὸς
246 Ἁγνωνίδης
247 Γνώσα
248 Γνωσίδημος
249 Γνωσίδικος
250 Γοβδέλαος
251 Γογγύλα
252 Γόγγυλος
253 Γοθαζάτ
254 Γοιρδελάκη
255 Γολγοθά
256 Γόλγος
257 Γόλης
258 Γολιάθης
259 Γολινδούχ
260 Γονατάς
261 Γόνη
262 Γόρασδος
263 Γόργασος
264 Γόργη
265 Γοργίων
266 Γοργοεπήκοος
267 Γοργοθίονας
268 Γοργόνα
269 Γοργόνιος
270 Γόργος
271 Γοργοφόνη
272 Γοργοφονος
273 Γοργυδίων
274 Γοργυθίων
275 Γοργύρα
276 Γοργώ
277 Γόργων
278 Γοργώπας
279 Γοργώπις
280 Γορδία
281 Γόρδιος
282 Γορτύνη
283 Γότθος
284 Γουάραμ
285 Γουδελία
286 Γουεντυ
287 Γουίλλιαμ
288 Γούλα
289 Γουλιέλμος
290 Γούλλα
291 Γουμένισσα
292 Γουμερά
293 Γουνεύς
294 Γουνιώτισσα
295 Γούντα
296 Γουρίας
297 Γουρλομάτα
298 Γραία
299 Γραικός
300 Γραμματή
301 Γραμματική
302 Γραμμένος
303 Γράμμη
304 Γράνικος
305 Γράος
306 Γρατίων
307 Γράτος
308 Γραύς
309 Γραφιώτισσα
310 Γρηγεντία
311 Γρηγέντιος
312 Γρηγοράγγελος
313 Γρηγορία
314 Γρηγόριος
315 Ἀγριππίνη
316 Ἀγροίκιος
317 Γρύλλος
318 Γρύλος
319 Γρυμαία
320 Γρύνειος
321 Γρύνη
322 Γρύνος
323 Γρυνώ
324 Γρύττος
325 Γρυφαίος
326 Γυάθων
327 Γυγαίη
328 Γύγης
329 Γύης
330 Γύλιππος
331 Γύλις
332 Γυναίκα
333 Γυπαιεύς
334 Γυρίδας
335 Γύριννα
336 Γυρτιάδης
337 Γύρτων
338 Γύττιος
339 Γύψενη
340 Ἀγχίρροος
341 Γώγ
342 Γωγώ
343 Γωνιά
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία