Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανός
36 Γαλανούσα
37 Γαλάντης
38 Γαλαξαύρα
39 Γαλαξαύρη
40 Γαλάτα
41 Γαλατάς
42 Γαλάτεια
43 Γαλάτειος
44 Γαλατερούσα
45 Γαλατιανή
46 Γαλατούσα
47 Γαλατσια
48 Γαλαχτοτροφία
49 Γαλαχτοφορούσα
50 Γαλεύς
51 Γαλή
52 Γαλήνη
53 Γαληνός
54 Γάλικα
55 Γάλικος
56 Γαλιλαία
57 Γαλιλαίος
58 Γάλλα
59 Γάλλος
60 Γαλουχιότισσα
61 Γαλυμήδη
62 Γαλυμήδης
63 Γαμαλιήλ
64 Ἀγαμέμνωνας
65 Γάννης
66 Γανυμήδα
67 Γανυμήδης
69 Ἀγαπαῖος
70 Ἀγαπητὸς
71 Γαραμαντίς
72 Γαράμας
73 Γαργαφίη
74 Γαρδία
75 Γαρουφαήλ
76 Γαρυφαλλιά
77 Γαρύφαλλος
78 Ἀγασίας
79 Ἀγασικλῆς
80 Ἀγασικράτης
81 Γάσπαρ
82 Γαυάνης
83 Γαυδεντία
84 Γαυδέντιος
85 Ἄγγελος
86 Ἀγγελῆς
87 Ἀγγέλω
88 Γεάδη
89 Γεάδης
90 Γεβράσιος
91 Γεγησαπέτ
92 Γεδεούσα
93 Γεδεών
94 Γέδιος
95 Γεϊθαζέτ
96 Γείτων
97 Γελάνωρ
98 Γελασία
99 Γελάσιος
100 Γέλων
101 Γελώος
102 Γέλως
103 Γεμέλα
104 Γέμελος
105 Γεμίνα
106 Γεμίνος
107 Γενεβιέβη
108 Γενεθλία
109 Γενέθλιος
110 Γενέλεως
111 Γενέση
112 Γενετυλλίς
113 Γενέτωρ
114 Γενναδία
115 Γεννάδιος
116 Γενναία
117 Γενναίος
118 Γεντηλία
119 Γεντήλιος
120 Γεραδας
121 Γέραιστος
122 Γεράκης
123 Γερακίνα
124 Γεράνωρ
125 Γεραρδίνη
126 Γερασια
127 Γερασίμη
128 Γεράσιμος
129 Γερβασία
130 Γερβάσιος
131 Γέρην
132 Γέρηνος
133 Γερμάνα
134 Γερμανός
135 Γερόλεμος
136 Γερούσης
137 Γερτρούδη
138 Γερτρούδος
139 Γέρων
140 Γεσθημανή
141 Γεϋθαζέτ
142 Γεύση
143 Γευσιστράτη
144 Γεωπολυγένη
145 Γεωπολυγένης
146 Γεωργία
147 Γεωργιάννα
148 Γεωργιλιάνα
149 Γεώργιος
150 Γή
151 Γηγενής
152 Γηνατού
153 Γηρομεριού
154 Γηρυόνης
155 Ἄγης
156 Ἀγάθανδρος
157 Ἀγάθυλλα
158 Ἀγάθυμος
159 Ἀγάθων
160 Ἀγάθωνας
161 Γιάγκος
162 Γιάκουμος
163 Γιαλαμάς
164 Γιαλούσα
165 Γιάννης
166 Γιανοελένη
167 Γιάρετ
168 Γιασεμή
169 Γιασεμής
170 Γιάτρισσα
171 Γιγαντίς
172 Γίγας
173 Γίγων
174 Γιεσάκ
175 Γιεσακία
176 Γίλλος
177 Γιοβάννα
178 Γιόλα
179 Γιολάντα
180 Γιολένα
181 Γιόλης
182 Γιόνα
183 Γιόνας
184 Γιονιντα
185 Γιούι
186 Γιούλα
187 Γιούλη
188 Γιούλης
189 Γιουλσαμη
190 Γιουνονα
191 Γιούρι
192 Γιουσούφ
193 Γιοχάνα
194 Ἄγις
195 Γιτιάδας
196 Ἀγιᾶτις
197 Γίτσα
198 Γιωργιάννα
199 Γιωργιλιάνα
200 Γιωργοβασίλης
201 Γιωργοδήμας
202 Γιωργομιχάλης
203 Γιώρμαρη
204 Γιωτάννα
205 Γκαβή
206 Ἀγκαία
207 Γκαλδούνος
208 Γκάλια
209 Γκαλίνα
210 Γκαμπριέλα
211 Γκαραμπετ
212 Γκάρυ
213 Γκας
214 Γκασπάρ
215 Γκέλη
216 Γκέντι
217 Γκέραλτ
218 Γκέττας
219 Γκιζέλα
220 Γκιζιλκιζιώτισσα
221 Γκίκας
222 Γκίλντας
223 Γκιουκσέλ
224 Γκιούλα
225 Γκιουλτέν
226 Γκιουλχάν
227 Γκιουνέρ
228 Γκόγκα
229 Γκόγκος
230 Γκόλφης
231 Γκόρντον
232 Γκουβερνιώτισσα
233 Γκράτσια
234 Ἄγλαῒα
235 Ἀγλαΐος
237 Γλαυκέτης
238 Γλαύκη
239 Γλαυκίππη
240 Γλαύκιππος
241 Γλαυκοθέα
242 Γλαυκοθόη
243 Γλαυκονόμη
244 Γλαύκος
245 Γλαυκώπις
246 Γλαφύρα
248 Γλαφυρός
249 Ἀγλαΐων
250 Γλέππος
251 Γληνεύς
252 Γλίεβος
253 Γλίσας
254 Γλυκέρα
255 Γλυκέριος
256 Γλυκίνος
257 Γλυκιώτισσα
258 Γλυκοκυματούσα
259 Γλυκομάχη
260 Γλυκόμαχος
261 Γλύκουσα
262 Γλυκοφιλούσα
263 Γλύκων
264 Γλύμης
265 Γλυνός
266 Ἀγέμαχος
267 Ἁγνὼ
268 Γναεύς
269 Γνάθαινα
270 Γναθαίνης
271 Γναθαίνιον
272 Ἁγνίας
273 Ἁγνόδημος
274 Γνήσιππος
275 Ἁγνόθεος
276 Ἁγνοθέα
277 Ἅγνὸς
278 Ἁγνωνίδης
279 Γνώσα
280 Γνωσία
281 Γνωσίας
282 Γνωσίδημος
283 Γνωσίδικος
284 Γνωσιμάχη
285 Γνωσίμαχος
286 Γοβδέλαος
287 Γοβδέλια
288 Γογγύλα
289 Γόγγυλος
290 Γοθαζάτ
291 Γοιρδελάκη
292 Γολγοθά
293 Γολγοθάς
294 Γόλγος
295 Γόλης
296 Γολιάθης
297 Γολινδούχ
298 Γονατάς
299 Γόνη
300 Γόρασδος
301 Γόργασος
302 Γόργη
303 Γοργοεπήκοος
304 Γοργοθίονας
305 Γοργόνα
306 Γοργόνιος
307 Γόργος
308 Γοργοφόνη
309 Γοργόφονος
310 Γοργυδίων
311 Γοργυθίων
312 Γοργύρα
313 Γοργώ
314 Γόργων
315 Γοργώπας
316 Γοργώπις
317 Γορδία
318 Γόρδιος
319 Γορτυνία
320 Γορτύνιος
321 Γοτθία
322 Γότθος
323 Γουάραμ
324 Γουδελία
325 Γουεντυ
326 Γουιλφρέδη
327 Γουιλφρέδος
328 Γουϊνιφρέδη
330 Γουίρο
331 Γούλα
332 Γουλιέλμη
333 Γουλιέλμος
334 Γούλλα
335 Γουμένισσα
336 Γουμερά
337 Γουνεύς
338 Γουνιώτισσα
339 Γούντα
340 Γουολβούργα
341 Γουολβούργος
342 Γουρία
343 Γουρίας
344 Γουρλομάτα
345 Γραία
346 Γραικός
347 Γραμματή
348 Γραμματική
349 Γραμματικός
350 Γραμμένος
351 Γράμμη
352 Γρανέτα
353 Γράνικος
354 Γράος
355 Γράπτη
356 Γράπτος
357 Γρατία
358 Γρατίων
359 Γραύς
360 Γραφιώτισσα
361 Γρηγεντία
362 Γρηγέντιος
363 Γρηγοράγγελος
364 Γρηγορία
365 Γρηγόριος
366 Γρηγοροβία
367 Γρηγορόβιος
368 Γρίβας
369 Ἀγριππίνη
370 Ἀγροίκιος
371 Γρύλλος
372 Γρύλος
373 Γρυμαία
374 Γρυνεία
375 Γρύνειος
376 Γρύττος
377 Γρυφαίος
378 Γυάθων
379 Γύγη
380 Γύγης
381 Γύλιππος
382 Γύλις
383 Γυναίκα
384 Γυπαιεύς
385 Γυρίδας
386 Γύριννα
387 Γυρτιάς
388 Γύρτων
389 Γύττιος
390 Γύψενη
391 Ἀγχίρροος
392 Γώγ
393 Γωγώ
394 Γωνιά
395 Γωρυτόεις
396 Γωρυτόεσσα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία