Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανός
36 Γαλανούσα
37 Γαλαξαύρα
38 Γαλαξαύρη
39 Γαλάτα
40 Γαλατάς
41 Γαλάτεια
42 Γαλάτειος
43 Γαλατερούσα
44 Γαλατιανή
45 Γαλατούσα
46 Γαλατσια
47 Γαλαχτοτροφία
48 Γαλαχτοφορούσα
49 Γαλεύς
50 Γαλή
51 Γαλήνη
52 Γαληνός
53 Γάλικα
54 Γάλικος
55 Γαλιλαία
56 Γαλιλαίος
57 Γάλλα
58 Γάλλος
59 Γαλουχιότισσα
60 Γαλυμήδη
61 Γαλυμήδης
62 Γαμαλιήλ
63 Ἀγαμέμνωνας
64 Γάννης
65 Γανυμήδα
66 Γανυμήδης
68 Ἀγαπαῖος
69 Ἀγαπητὸς
70 Γαραμαντίς
71 Γαράμας
72 Γαργαφίη
73 Γαρδία
74 Γαρουφαήλ
75 Γαρυφαλλιά
76 Γαρύφαλλος
77 Ἀγασίας
78 Ἀγασικλῆς
79 Ἀγασικράτης
80 Γάσπαρ
81 Γαυάνης
82 Γαυδεντία
83 Γαυδέντιος
84 Ἄγγελος
85 Ἀγγελῆς
86 Ἀγγέλω
87 Γεάδη
88 Γεάδης
89 Γεβράσιος
90 Γεγησαπέτ
91 Γεδεούσα
92 Γεδεών
93 Γέδιος
94 Γεϊθαζέτ
95 Γείτων
96 Γελάνωρ
97 Γελασία
98 Γελάσιος
99 Γέλων
100 Γελώος
101 Γέλως
102 Γεμέλα
103 Γέμελος
104 Γεμίνα
105 Γεμίνος
106 Γενεβιέβη
107 Γενεθλία
108 Γενέθλιος
109 Γενέλεως
110 Γενέση
111 Γενετυλλίς
112 Γενέτωρ
113 Γενναδία
114 Γεννάδιος
115 Γενναία
116 Γενναίος
117 Γεντηλία
118 Γεντήλιος
119 Γεραδας
120 Γέραιστος
121 Γεράκης
122 Γερακίνα
123 Γεράνωρ
124 Γεραρδίνη
125 Γερασια
126 Γερασίμη
127 Γεράσιμος
128 Γερβασία
129 Γερβάσιος
130 Γέρην
131 Γέρηνος
132 Γερμάνα
133 Γερμανός
134 Γερόλεμος
135 Γερούσης
136 Γερτρούδη
137 Γερτρούδος
138 Γέρων
139 Γεσθημανή
140 Γεϋθαζέτ
141 Γεύση
142 Γευσιστράτη
143 Γεωπολυγένη
144 Γεωπολυγένης
145 Γεωργία
146 Γεωργιάννα
147 Γεωργιλιάνα
148 Γεώργιος
149 Γή
150 Γηγενής
151 Γηνατού
152 Γηρομεριού
153 Γηρυόνης
154 Ἄγης
155 Ἀγάθανδρος
156 Ἀγάθυλλα
157 Ἀγάθυμος
158 Ἀγάθων
159 Ἀγάθωνας
160 Γιάγκος
161 Γιάκουμος
162 Γιαλαμάς
163 Γιαλούσα
164 Γιάννης
165 Γιανοελένη
166 Γιάρετ
167 Γιασεμή
168 Γιασεμής
169 Γιάτρισσα
170 Γιγαντίς
171 Γίγας
172 Γίγων
173 Γιεσάκ
174 Γιεσακία
175 Γίλλος
176 Γιοβάννα
177 Γιόλα
178 Γιολάντα
179 Γιολένα
180 Γιόλης
181 Γιόνα
182 Γιόνας
183 Γιονιντα
184 Γιούι
185 Γιούλα
186 Γιούλη
187 Γιούλης
188 Γιουλσαμη
189 Γιουνονα
190 Γιούρι
191 Γιουσούφ
192 Γιοχάνα
193 Ἄγις
194 Γιτιάδας
195 Ἀγιᾶτις
196 Γίτσα
197 Γιωργιάννα
198 Γιωργιλιάνα
199 Γιωργοβασίλης
200 Γιωργομιχάλης
201 Γιώρμαρη
202 Γιωτάννα
203 Γκαβή
204 Ἀγκαία
205 Γκαλδούνος
206 Γκάλια
207 Γκαλίνα
208 Γκαμπριέλα
209 Γκαραμπετ
210 Γκάρυ
211 Γκας
212 Γκασπάρ
213 Γκέλη
214 Γκέντι
215 Γκέραλτ
216 Γκέττας
217 Γκιζέλα
218 Γκιζιλκιζιώτισσα
219 Γκίκας
220 Γκίλντας
221 Γκιουκσέλ
222 Γκιούλα
223 Γκιουλτέν
224 Γκιουλχάν
225 Γκιουνέρ
226 Γκόγκα
227 Γκόγκος
228 Γκόλφης
229 Γκόρντον
230 Γκουβερνιώτισσα
231 Γκράτσια
232 Ἄγλαῒα
233 Ἀγλαΐος
235 Γλαυκέτης
236 Γλαύκη
237 Γλαυκίππη
238 Γλαύκιππος
239 Γλαυκοθέα
240 Γλαυκοθόη
241 Γλαυκονόμη
242 Γλαύκος
243 Γλαυκώπις
244 Γλαφύρα
246 Γλαφυρός
247 Ἀγλαΐων
248 Γλέππος
249 Γληνεύς
250 Γλίεβος
251 Γλίσας
252 Γλυκέρα
253 Γλυκέριος
254 Γλυκίνος
255 Γλυκιώτισσα
256 Γλυκοκυματούσα
257 Γλυκομάχη
258 Γλυκόμαχος
259 Γλύκουσα
260 Γλυκοφιλούσα
261 Γλύκων
262 Γλύμης
263 Γλυνός
264 Ἀγέμαχος
265 Ἁγνὼ
266 Γναεύς
267 Γνάθαινα
268 Γναθαίνης
269 Γναθαίνιον
270 Ἁγνίας
271 Ἁγνόδημος
272 Γνήσιππος
273 Ἁγνόθεος
274 Ἁγνοθέα
275 Ἅγνὸς
276 Ἁγνωνίδης
277 Γνώσα
278 Γνωσία
279 Γνωσίας
280 Γνωσίδημος
281 Γνωσίδικος
282 Γνωσιμάχη
283 Γνωσίμαχος
284 Γοβδέλαος
285 Γογγύλα
286 Γόγγυλος
287 Γοθαζάτ
288 Γοιρδελάκη
289 Γολγοθά
290 Γολγοθάς
291 Γόλγος
292 Γόλης
293 Γολιάθης
294 Γολινδούχ
295 Γονατάς
296 Γόνη
297 Γόρασδος
298 Γόργασος
299 Γόργη
300 Γοργοεπήκοος
301 Γοργοθίονας
302 Γοργόνα
303 Γοργόνιος
304 Γόργος
305 Γοργοφόνη
306 Γοργόφονος
307 Γοργυδίων
308 Γοργυθίων
309 Γοργύρα
310 Γοργώ
311 Γόργων
312 Γοργώπας
313 Γοργώπις
314 Γορδία
315 Γόρδιος
316 Γορτυνία
317 Γορτύνιος
318 Γοτθία
319 Γότθος
320 Γουάραμ
321 Γουδελία
322 Γουεντυ
323 Γουιλφρέδη
324 Γουιλφρέδος
325 Γουϊνιφρέδη
327 Γουίρο
328 Γούλα
329 Γουλιέλμη
330 Γουλιέλμος
331 Γούλλα
332 Γουμένισσα
333 Γουμερά
334 Γουνεύς
335 Γουνιώτισσα
336 Γούντα
337 Γουολβούργα
338 Γουολβούργος
339 Γουρία
340 Γουρίας
341 Γουρλομάτα
342 Γραία
343 Γραικός
344 Γραμματή
345 Γραμματική
346 Γραμματικός
347 Γραμμένος
348 Γράμμη
349 Γρανέτα
350 Γράνικος
351 Γράος
352 Γράπτη
353 Γράπτος
354 Γρατία
355 Γρατίων
356 Γραύς
357 Γραφιώτισσα
358 Γρηγεντία
359 Γρηγέντιος
360 Γρηγοράγγελος
361 Γρηγορία
362 Γρηγόριος
363 Γρηγοροβία
364 Γρηγορόβιος
365 Ἀγριππίνη
366 Ἀγροίκιος
367 Γρύλλος
368 Γρύλος
369 Γρυμαία
370 Γρυνεία
371 Γρύνειος
372 Γρύττος
373 Γρυφαίος
374 Γυάθων
375 Γύγη
376 Γύγης
377 Γύλιππος
378 Γύλις
379 Γυναίκα
380 Γυπαιεύς
381 Γυρίδας
382 Γύριννα
383 Γυρτιάς
384 Γύρτων
385 Γύττιος
386 Γύψενη
387 Ἀγχίρροος
388 Γώγ
389 Γωγώ
390 Γωνιά
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία