Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαϊανή
27 Γαϊανός
28 Γάιος
29 Γαϊτάνος
30 Ἀγακλῆς
31 Γαλαθέος
32 Γαλακτίνη
33 Γαλακτοτροφούσα
34 Γαλανή
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλατάς
39 Γαλάτεια
40 Γαλάτειος
41 Γαλατερούσα
42 Γαλατιανή
43 Γαλατούσα
44 Γαλατσια
45 Γαλαχτοτροφία
46 Γαλαχτοφορούσα
47 Γαλεός
48 Γαλήνη
49 Γαληνός
50 Γαλιλαίος
51 Γάλλα
52 Γάλλος
53 Γαλουχιότισσα
54 Γάλυκος
55 Γαμαλιήλ
56 Ἀγαμέμνωνας
57 Γάννης
58 Γανυμήδα
59 Γανυμήδης
60 Ἀγαπαῖος
61 Ἀγαπητὸς
62 Γαραμαντίς
63 Γαράμας
64 Γαργαφίη
65 Γαρδία
66 Γαρουφαήλ
67 Γαρυφαλλιά
68 Ἀγασίας
69 Ἀγασικλῆς
70 Ἀγασικράτης
71 Γάσπαρ
72 Γαυάνης
73 Γαυδέντιος
74 Ἄγγελος
75 Ἀγγελῆς
76 Ἀγγέλω
77 Γεάδης
78 Γεβράσιος
79 Γεγησαπέτ
80 Γεδεών
81 Γέδιος
82 Γεθσημανή
83 Γεϊθαζέτ
84 Γείτων
85 Γελάνωρ
86 Γελάσιος
87 Γέλων
88 Γελώος
89 Γέλως
90 Γέμελος
91 Γεμινιανός
92 Γέμινος
93 Γενεβιέβη
94 Γενεθλία
95 Γενέθλιος
96 Γενέλεως
97 Γενέση
98 Γενετυλλίς
99 Γενέτωρ
100 Γενναδία
101 Γεννάδιος
102 Γενναία
103 Γενναίος
104 Γεντήλιος
105 Γεραδας
106 Γέραιστος
107 Γεράκης
108 Γερακίνα
109 Γεράνωρ
110 Γεραρδίνη
111 Γερασια
112 Γερασίμη
113 Γεράσιμος
114 Γερβάσιος
115 Γέρην
116 Γέρηνος
117 Γερμανός
118 Γερόλεμος
119 Γερούσης
120 Γερτρούδη
121 Γέρων
122 Γεϋθαζέτ
123 Γεύση
124 Γευσιστράτη
125 Γεωργία
126 Γεωργιάννα
127 Γεώργιος
128 Γή
129 Γηγενής
130 Γηνατού
131 Γηρομεριού
132 Γηρυόνης
133 Ἄγης
134 Ἀγάθανδρος
135 Ἀγάθυλλα
136 Ἀγάθυμος
137 Ἀγάθων
138 Ἀγάθωνας
139 Γιάγκος
140 Γιάκουμος
141 Γιαλαμάς
142 Γιαλούσα
143 Γιάννης
144 Γιασεμή
145 Γιασεμής
146 Γιάτρισσα
147 Γιγάντιος
148 Γίγων
149 Γιθόης
150 Γίλλος
151 Γιοβάννα
152 Γιόλα
153 Γιολάντα
154 Γιολένα
155 Γιόλης
156 Γιονιντα
157 Γιούλα
158 Γιούλη
159 Γιουλσαμη
160 Γιουνονα
161 Γιούρι
162 Γιουσούφ
163 Γιοχάνα
164 Ἄγις
165 Γιτιάδας
166 Ἀγιᾶτις
167 Γίτσα
168 Γιωργιλιάνα
169 Γιωργοβασίλης
170 Γιωργομιχάλης
171 Γιώρμαρη
172 Γιωτάννα
173 Γκαβή
174 Γκαλδούνος
175 Γκάλια
176 Γκαλίνα
177 Γκαμπριέλα
178 Γκαραμπετ
179 Γκάρυ
180 Γκας
181 Γκασπάρ
182 Γκέλη
183 Γκέλυ
184 Γκέντι
185 Γκέραλτ
186 Γκέττας
187 Γκιζέλα
188 Γκιζιλκιζιώτισσα
189 Γκίκας
190 Γκιουκσέλ
191 Γκιούλα
192 Γκιουλτέν
193 Γκιουλχάν
194 Γκιουνέρ
195 Γκόγκα
196 Γκόγκος
197 Γκόλφης
198 Γκόλφω
199 Γκόρντον
200 Γκουβερνιώτισσα
201 Γκράτσια
202 Ἄγλαῒα
203 Γλαυκέτης
204 Γλαύκη
205 Γλαυκίππη
206 Γλαύκιππος
207 Γλαυκοθέα
208 Γλαυκοθόη
209 Γλαυκονόμη
210 Γλαύκος
211 Γλαυκώπις
212 Γλαφύρα
214 Γλαφυρός
215 Ἀγλαΐων
216 Γλέππος
217 Γληνεύς
218 Γλίεβος
219 Γλίσας
220 Γλυκέρα
221 Γλυκέριος
222 Γλυκίνος
223 Γλυκιώτισσα
224 Γλυκοκυματούσα
225 Γλυκομαχη
226 Γλυκοφιλούσα
227 Γλύκων
228 Γλύμης
229 Γλυνός
230 Ἀγέμαχος
231 Ἁγνὼ
232 Γναεύς
233 Γνάθαινα
234 Γναθαίνης
235 Γναθαίνιον
236 Ἁγνίας
237 Ἁγνόδημος
238 Γνήσιππος
239 Ἁγνόθεος
240 Ἁγνοθέα
241 Ἅγνὸς
242 Ἁγνωνίδης
243 Γνώσα
244 Γνωσίδημος
245 Γνωσίδικος
246 Γοβδέλαος
247 Γογγύλα
248 Γόγγυλος
249 Γοθαζάτ
250 Γοιρδελάκη
251 Γολγοθά
252 Γόλγος
253 Γόλης
254 Γολιάθης
255 Γολινδούχ
256 Γονατάς
257 Γόνη
258 Γόρασδος
259 Γόργασος
260 Γόργη
261 Γοργίων
262 Γοργοεπήκοος
263 Γοργοθίονας
264 Γοργόνα
265 Γοργόνιος
266 Γόργος
267 Γοργοφόνη
268 Γοργοφονος
269 Γοργυδίων
270 Γοργυθίων
271 Γοργύρα
272 Γοργώ
273 Γόργων
274 Γοργώπας
275 Γοργώπις
276 Γορδία
277 Γόρδιος
278 Γορτύνη
279 Γότθος
280 Γουάραμ
281 Γουδελία
282 Γουεντυ
283 Γουίλλιαμ
284 Γούλα
285 Γουλιέλμος
286 Γούλλα
287 Γουμένισσα
288 Γουμερά
289 Γουνεύς
290 Γουνιώτισσα
291 Γούντα
292 Γουρίας
293 Γουρλομάτα
294 Γραία
295 Γραικός
296 Γραμματή
297 Γραμματική
298 Γραμμένος
299 Γράμμη
300 Γράνικος
301 Γράος
302 Γρατίων
303 Γράτος
304 Γραύς
305 Γραφιώτισσα
306 Γρηγεντία
307 Γρηγέντιος
308 Γρηγοράγγελος
309 Γρηγορία
310 Γρηγόριος
311 Ἀγριππίνη
312 Ἀγροίκιος
313 Γρύλλος
314 Γρύλος
315 Γρυμαία
316 Γρύνειος
317 Γρύνη
318 Γρύνος
319 Γρυνώ
320 Γρύττος
321 Γρυφαίος
322 Γυάθων
323 Γυγαίη
324 Γύγης
325 Γύης
326 Γύλιππος
327 Γύλις
328 Γυναίκα
329 Γυπαιεύς
330 Γυρίδας
331 Γύριννα
332 Γυρτιάδης
333 Γύρτων
334 Γύττιος
335 Γύψενη
336 Ἀγχίρροος
337 Γώγ
338 Γωγώ
339 Γωνιά
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία