Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 Αβακουμία
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβανθία
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντία καί Αμαντία
60 Αβαντιάδη
61 Αβαντιάδης
62 Αβαντιάς
63 Αβαντίδας
64 Αβαντίδη
65 Αβαντίδης
66 Αβαντίς
67 Αβαρβαρέη
68 Αβαρβαρέης
69 Αβάρβαρη
70 Αβάρβαρος
71 Αβαρη
72 Αβαρης
73 Αβαρίνη
74 Αβαρίνος
75 Άβαρις
76 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
77 Άβαρνος
78 Άβαρτη
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτη
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντη
85 Αβασκάντιλλα
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβασκαντος
88 Αββαδών
89 Αββαδώσα
90 Αββαία
91 Αββάς
92 Άβγαρ
93 Αβδαίος
94 Αβδάραξος
95 Άβδηρα
96 Άβδηρος
97 Άβδης
98 Αβδιήλ
99 Αβδιηλία
100 Αβδιού
102 Αβειρὼν
103 Αβειρών
104 Άβελ
105 Αβελάρδος
106 Αβελβούλ
107 Αβεντίνος
108 Αβερκία
109 Αβέρκιος
110 Αβερρόη
111 Αβερρόης
112 Αβέρωφ
113 Αβεσσαλώμ
114 Αβήπας
115 Αβησσυνία
116 Αβιά
117 Αβία
118 Αβιάδ
119 Αβιάθα
120 Αβιάθαρ
121 Αβιανία
122 Αβιανία
123 Αβιάνιος
124 Αβιανός
125 Αβίαντη
126 Αβίας
127 Αβίατη
128 Αβίατος
129 Άβιβα
130 Άβιβος
131 Αβιμελιχίς
132 Αβιμέλιχος
133 Αβινιόν
134 Άβιος
135 Αβιούδ
136 Αβλαβία
137 Αβλάβιος
138 Αβλαβίων
139 Άβληρα
140 Άβληρος
141 Αβουδίμη
142 Αβούδιμος
143 Αβουναία
144 Αβραάμ
148 Αβρααμία
149 Άβραμ
150 Άβραξ
151 Άβραχας
152 Αβρέας
153 Αβρικία
154 Αβρίκιος
155 Αβρονίκη
156 Αβρόντιον
157 Αβροσύνη
158 Αβροτέλεια
159 Αβροτέλειος
160 Αβρότονον
161 Αβρυλλίς
162 Άβρων
163 Αβρωνίς
164 Αβρωνυχίς
165 Αβρώνυχος
166 Αβρώτη
167 Άβρωτος
168 Αβυδηνή
169 Αβυδηνός
170 Αβώ
171 Αγάβη
172 Άγαβος
173 Αγαθαγγέλα
174 Αγαθάγγελος
175 Αγαθάγητη
176 Αγαθάγητος
177 Αγαθαρχίς
178 Αγάθαρχος
179 Αγαθάγητος
180 Αγάθη
181 Αγαθημερίς
182 Αγαθήμερος
183 Αγαθίνος
184 Αγαθίππη
185 Αγάθιππος
186 Αγαθόβουλη
187 Αγαθόβουλος
188 Αγαθοδαίμουσα
189 Αγαθοδαίμων
190 Αγαθοδώρα
191 Αγαθόδωρος
192 Αγαθοκλέας
193 Αγαθόκλεια
194 Αγαθονίκη
195 Αγαθόνικος
196 Αγαθοπόδη
197 Αγαθόπους
198 Αγαθοσθένη
199 Αγαθοσθένης
200 Αγαθόστρατος
201 Αγαθότυχος
202 Αγάθυλλος
203 Αγάθυρνα
204 Αγάθυρνος
205 Αγαθύρση
206 Αγάθυρσος
207 Αγάθων
208 Αγαθωνία
209 Αγαθωνύμη
210 Αγαθώνυμος
211 Αγαίος
212 Αγακλέης
213 Αγάκλεια
214 Αγάκλυτος
215 Αγαλιανός
216 Αγαλλία
217 Αγαλλίας
218 Αγαμεμνονίδη
219 Αγαμέμνων
220 Αγαμηδίδας
221 Αγαμήδη
222 Αγαμήδης
223 Αγαμηδίδα
224 Αγαμηδίδας
225 Αγαμήθη
226 Αγαμήθης
227 Αγανίκη
228 Αγανίππη
229 Αγανός
230 Αγαπαίος
231 Αγάπη
232 Αγαπήνωρ
233 Αγαπηνωρίς
234 Αγαπητή
235 Αγαπητός
236 Αγάπιος
237 Αγαπτολέμα
238 Αγαπτόλεμος
239 Αγαρίστη
240 Αγασθένης
241 Αγασίας
242 Αγασικλής
243 Αγασικράτης
244 Αγασιμένης
245 Αγάσιμος
246 Αγασσαμενός
247 Αγάστροφος
248 Αγαύη
249 Αγαυός
250 Αγγέλα
251 Αγγελαρία
252 Αγγελάριος
253 Αγγελία
254 Αγγέλιδα
255 Αγγελική
256 Αγγελικός
257 Αγγελίνα
258 Αγγελίνος
259 Αγγελίων
260 Άγγελος
261 Αγγενίδας
262 Αγγερούλα
263 Αγγίας
265 Αγγλία
266 Αγέας
267 Αἰγέας
268 Αγελάδας
269 Αγελαϊς
270 Αγέλαος
271 Αγέλας
272 Άγελος
273 Αγέλοχος
274 Αγεμάχη
275 Αγέμαχος
276 Αγέρωχη
277 Αγέρωχος
278 Αἰγεὺς
279 Αγεστράτη
280 Αγέστρατος
281 Αγεύουσα
282 Αγεύς
283 Αγεχόρη
284 Αγέχορος
285 Αγήμων
286 Αγήνωρ
287 Αγηνωρίς
288 Αγησάνδρα
289 Αγήσανδρος
290 Αγήσαρχος
291 Αγησίας
292 Αγησιδάμας
293 Αγησίδαμος
294 Αγησίλαος
295 Αγησιλεία
296 Αγησιλοχίς
297 Αγησίλοχος
298 Αγησιμάχη
299 Αγησίμαχος
300 Αγησίμβροτος
301 Αγησίπολις
302 Αγησιππίδας
303 Αγησιππίδης
304 Αγησιστράτη
305 Αγησίστρατος
306 Αγησιχόρα
307 Αγήτας
308 Άγητος
309 Αγήτως
310 Αγίας
311 Αγιάσσου
312 Αγιάτις
313 Αγιδώς
314 Αἰγιμιὸς
315 Αγιοδεκτινή
316 Αγιοηλιώτισσα
317 Αγιολούσαινα
318 Αγιούλα
319 Αγιούπα
320 Άγις
321 Αἲγισθος
322 Αγίων
323 Αγίων Πάντων
324 Αγκαία
325 Αγκαίος
326 Αγκύορας
327 Αγκύωε
328 Αγλαΐα
329 Αγλάιος
330 Αγλαοκρέων
331 Αγλαονίκη
332 Αγλαόπη
334 Αγλαόπης
335 Αγλαοσθένης
336 Αγλαόφαμος
337 Αγλαοφήμη
338 Αγλαοφών
339 Άγλαυρος
340 Αἴγλη
341 Αγναγόρα
342 Άγναπτος
343 Αγνή
345 Αγνόδημος
346 Αγνοδίκη
347 Αγνόδικος
348 Αγνόδωρος
349 Αγνόθεμις
350 Αγνόκλεια
351 Αγνοκλής
352 Αγνός
353 Αγνόφιλος
354 Αγνωνίδης
355 Αγονέας
356 Αγορακλής
357 Αγορακρίτη
358 Αγοράκριτος
359 Αγοράναξ
360 Αγοράστη
361 Αγόραστος
362 Αγόρατος
363 Αγορή
364 Αγορίτσα
365 Αγραία
366 Αγράμπελη
367 Άγραυλος
368 Αγρεύουσα
369 Αγρεύς
370 Αγρία
371 Αγριδιώτισσα
372 Αγριλιώτισσα
373 Αγριόπη
374 Αγρίοπος
375 Άγριος
376 Αγρίππα
377 Αγρίππας
378 Αγριώνιος
379 Αγροιώ
380 Αγροτέρα
381 Άγρων
382 Αγυάη
383 Αγύλαιος
384 Αγύριος
385 Αγύρριος
386 Αγχιάλη
387 Αγχίαλος
388 Αγχιμάχη
389 Αγχίμαχος
390 Αγχίμολος
391 Αγχινόη
392 Άγχιος
393 Αγχίπυλος
394 Αγχιρόη
395 Αγχίροος
396 Αγχιρρόη
397 Αγχίσης
398 Άγω
399 Αγωνίς
400 Άδα
401 Αδαία
402 Αδαίος
403 Αδαλβέρτη
404 Αδαλβέρτος
405 Αδάμ
410 Αδαμαντία
412 Αδαμάντιος
413 Αδάμας
414 Αδάμη
415 Αδαμνάνος
416 Άδας
417 Αδέας
418 Αδείμαντος
419 Αδελαΐς
420 Αδελφή
421 Αδελφός
422 Αἰδέσιος
423 Άδης
424 Αδιάντη
425 Αδιάτομος
426 Αδιατόριξ
427 Αδίστα
428 Αδίστας
429 Αδίτη
430 Αδμήτη
431 Άδμητος
432 Αδόλφος
433 Αδονάι
434 Αδράστεια
435 Άδραστος
436 Άδρησκος
437 Αδριανή
438 Αδριανός
439 Αδύτη
440 Αδώνια
441 Άδωνις
442 Αεθλία
443 Αέθλιος
444 Αειθάλα
445 Αειθαλάς
446 Αειμακάριστος
447 Αειμεσιτεύουσα
448 Αειμνήστη
449 Αείμνηστος
450 Αέλια
451 Αέλιος
452 Αελλήεις
453 Αελλοπόδης
454 Αελλόπους
455 Αελλώ
456 Αερία
457 Αερίας
458 Αερόπη
459 Αέροπος
460 Αετία
461 Αέτιος
463 Αζαΐς
464 Αζαρία
465 Αζαρίας
466 Αζάριος
467 Αζάς
468 Αζάτ
469 Άζευς
470 Άζης
471 Αζώρ
472 Αηδόνιος
473 Αηδών
474 Αήτης
475 Αἰήτης
476 Άητωρ
477 Αητωραιακός
478 Αθάμας
479 Αθάμβιλος
480 Αθανάδα
481 Αθανάδας
482 Αθάνας
483 Αθανασία
484 Αθανάσιος
485 Αθάνατος
486 Αθεόνα
487 Αθέρας
488 Αἰθερία
489 Αἰθέριος
490 Αθηδάρας
491 Αθηνά
492 Αθηναγόρα
493 Αθηναγόρας
494 Αθήναιος
495 Αθήνη
496 Αθήνιππος
497 Αθηνίς
498 Αθηνίων
499 Αθηνιώτισσα
500 Αθηνογένης
501 Αθηνοδώρα
502 Αθηνόδωρος
503 Αθηνοκλής
504 Αθηνόκριτος
505 Αθηνώ
506 Αἰθάλης
507 Αθλίας
508 Αθορ
509 Αθοσίων
510 Αἴθρα
511 Αθρέ
512 Άθως
513 Αία
514 Αιάκη
515 Αιακός
516 Αιανός
517 Αίας
518 Αιγαία
519 Αιγαίων
520 Αιγέα
521 Αιγείδας
522 Αίγειρος
523 Αιγέστη
524 Αιγέστης
525 Αιγεύς
526 Αιγεωνέας
527 Αίγη
528 Αιγιάλεια
529 Αιγιαλεύς
530 Αιγίας
531 Αιγίδα
532 Αιγίδας
533 Αίγιλος
534 Αιγίμιος
535 Αίγινα
537 Αίγινος
538 Αίγιος
539 Αιγίσθη
540 Αίγισθος
541 Αιγιστέας
542 Αίγιστος
543 Αιγίων
544 Αίγλη
545 Αίγλων
546 Αιγυπτία
547 Αιγύπτιος
548 Αίγυπτος
549 Αίγων
550 Αϊδανή
551 Αϊδανός
552 Αιδεσία
553 Αιδέσιος
555 Άιδης
556 Αιδός
557 Αιδώ
558 Αϊδωνεύς
559 Αιήτη
560 Αιήτης
561 Αιθαλίδης
562 Αίθαν
563 Αιθερία
564 Αίθη
565 Αιθήρ
566 Αιθήρη
567 Αιθίδας
568 Αίθικος
569 Αιθίλλα
570 Αιθιόλας
571 Αιθίων
572 Αίθλιος
573 Αίθος
574 Αιθούσα
575 Αιθούσιος
576 Αίθρα
577 Αιθύλλα
578 Αίθων
579 Αίθωνας
580 Αικατερίνη
583 Αικατερίνος
584 Αιλία
585 Αίλιος
586 Αϊμαν
587 Αιματούσα
588 Αιμίαλου
589 Αιμιλένια
590 Αιμιλένια
591 Αιμιλία
592 Αιμιλίνα
593 Αιμίλιος
594 Άιμον
595 Αιμόνιος
596 Αίμος
597 Αίμουσα
598 Αίμων
599 Αιναρέτη
600 Αινέας
601 Αινεία
602 Αινείας
603 Αίνειος
604 Αινεσίδημος
605 Αίνετος
606 Αινεύς
607 Αίνητος
608 Αινία
609 Αινιάδης
610 Αινίππη
611 Αινιώνη
612 Αινόμορος
613 Αϊνουρ
614 Άϊντα
615 Αίξων
616 Αιόλη
617 Αιολία
618 Αίολος
619 Αίπυτος
620 Αϊρένα
621 Αιρίν
622 Αιρκώτισσα
623 Αιρώ
624 Αίσακος
625 Αισανίας
626 Αίσαρα
627 Αισημίδα
628 Αισημίδας
629 Αίσηπα
630 Αίσηπος
631 Αίσιμος
632 Αίσιος
633 Αισίων
634 Αίστυ
635 Αίστυ
636 Αισυήτη
637 Αισυήτης
638 Αίσυμνος
639 Αίσυπος
640 Αισχίνη
641 Αισχίνης
642 Αισχίων
643 Αισχρηίς
644 Αισχυλίδης
645 Αισχυλίς
646 Αισχύλος
647 Αίσων
648 Αισωπία
650 Αίσωψ
652 Άϊτα
653 Αίτνα
654 Αιτναίος
655 Αιτωλίς
656 Αιτωλός
657 Αιχμίουσα
658 Αιχμοκλής
659 Αιωπίς
660 Αιώρα
661 Ακαδημία
662 Ακάδημος
663 Ακαθή
664 Ακάθιστη
665 Ακάθιστος
666 Ακακαλλίς
667 Ακάκητος
668 Ακακία
669 Ακάκιος
671 Άκακος
672 Ακαλανθίς
673 Ακαλλαρίς
674 Ακάμα
675 Ακάμας
676 Ακανθίς
677 Άκανθος
678 Ακαρίων
679 Ακαρναν
680 Ακάστη
681 Άκαστος
682 Ακατάβλητη
683 Ακατάβλητος
684 Ακατάφλεκτη
685 Ακατάφλεκτος
686 Αἰκατερίνη
687 Ακελδαμά
688 Ακέλεια
689 Άκελος
690 Ακεσάνδρα
691 Ακέσανδρος
692 Ακεσίας
693 Ακεσίδας
694 Ακεσίλαος
695 Ακεσίλας
696 Ακεσίμβροτος
697 Άκεσις
698 Ακέστης
699 Ακεστόδωρος
700 Ακέστωρ
701 Ακεψεή
702 Ακεψεής
703 Ακεψιμά
704 Ακεψιμάς
705 Ακήραση
706 Ακήρατος
707 Αἰάκης
708 Άκης
709 Ακίνδυνη
710 Ακίνδυνος
711 Άκις
712 Ακκαλίς
713 Ακκώ
714 Ακματίδα
715 Ακματίδας
716 Ακμή
717 Ακμονίδας
718 Άκμουσα
719 Άκμων
720 Ακολουθία
721 Ακόλουθος
722 Ακοντεύς
723 Ακόπ
724 Ακουμενός
725 Ακουσιλάδας
726 Ακουσίλαος
727 Ακούτιος
728 Ακραγαντίνος
729 Ακράγας
730 Ακραία
731 Άκρατος
732 Ακρήτη
733 Ακρίας
734 Ακρίβη
735 Ακρίβος
736 Ακρίσιος
737 Ακρίτας
738 Ακρόκομος
739 Ακρόνεος
740 Ακρότατος
741 Άκρων
742 Ακρωτηριανή
743 Ακταία
744 Ακταίος
745 Ακτίνας
746 Ακτίς
747 Άκτις
748 Ακτορίς
749 Άκτωρ
750 Ακύλα
751 Ακύλας
753 Αλαλά
754 Αλαλκομένης
755 Αλαμάνος
756 Άλαν
757 Αλάνα
758 Αλανιώτισσα
759 Αλαξάνδρα
760 Αλάσια
761 Αλάστωρ
762 Αλαφούζος
763 Αλβανή
764 Αλβανός
765 Αλβέρτα
766 Αλβέρτος
767 Αλβίνα
768 Αλβίνος
769 Αλδχέλμος
770 Αλεβίζος
771 Αλεβίων
772 Αλεγήνωρ
773 Αλεγρία
774 Αλέκα
775 Αλέκος
776 Αλεκτρυών
777 Αλέκτωρ
778 Αλεμίνα
779 Αλένα
780 Αλεξάγγελος
781 Αλεξάνδρα
782 Αλέξανδρος
785 Αλεξάνορας
786 Αλεξάνωρ
787 Αλέξαρχος
788 Αλεξία
789 Αλεξίβια
790 Αλεξίβιος
791 Αλεξίκακη
792 Αλεξίκακος
793 Αλεξικλής
794 Αλεξιμάχη
795 Αλεξίμαχος
796 Αλεξίνικος
797 Αλέξιος
798 Αλεξιππιδας
799 Αλεξιρόη
800 Αλεξιώτισσα
801 Αλέξων
802 Αλεός
803 Αλεπινή
804 Αλεύας
805 Αλέχτορας
806 Αλήθεια
807 Αληθής
808 Αληκτώ
809 Αλήσιος
810 Αλήτη
811 Αλήτης
812 Αληυόνη
813 Αλθαία
814 Αλθαιμένης
815 Άλθηπος
816 Αλία
817 Αλίαρτος
818 Αλίας
819 Αλίη
820 Αλιθέρση
821 Αλιθέρσης
822 Αλίκη
823 Αλιμήδη
824 Αλιμήδης
825 Αλίντα
826 Άλιος
827 Αλίοχος
828 Άλις
829 Αλίσα
830 Άλισον
831 Αλιφηραία
832 Αλίφηρας
833 Αλκαθόη
834 Αλκάθοος
835 Αλκαία
836 Αλκαινέτος
837 Αλκαίος
838 Αλκαμένης
839 Αλκάνδρη
840 Άλκανδρος
841 Αλκάντρα
842 Αλκάνωρ
843 Αλκείδης
844 Αλκέτας
845 Άλκη
846 Αλκήνωρ
847 Άλκης
848 Άλκηστις
849 Αλκίας
850 Αλκιβία
851 Αλκιβιάδη
852 Αλκιβιάδης
853 Αλκίβιος
854 Αλκιδάμας
855 Αλκίδας
856 Αλκιδίκη
857 Αλκιθόη
858 Αλκιμάχη
859 Αλκίμαχος
860 Αλκιμέδη
861 Αλκιμέδων
862 Αλκιμένης
863 Αλκιμήδη
864 Αλκιμήδης
865 Άλκιμος
866 Αλκινάδας
867 Αλκινόη
868 Αλκίνοος
869 Αλκίππη
871 Άλκιππος
872 Αλκίς
873 Αλκισθένης
874 Αλκίσων
875 Αλκίφρουσα
876 Αλκίφρων
877 Αλκμαίων
878 Αλκμάν
879 Αλκμάονα
880 Αλκμάων
881 Αλκμέων
882 Αλκμήνη
883 Αλκμήνωρ
884 Αλκυονεύς
885 Αλκυών
886 Άλκων
887 Άλκωνας
888 Αλλάς
889 Αλλοιώτισσα
890 Άλμα
891 Αλμαρίνα
892 Αλμήνωρ
893 Αλμπάνα
894 Αλμπάνης
895 Αλμπέος
896 Αλμπέρτος
897 Άλμωψ
898 Αλξίων
899 Αλόη
900 Αλοίσιος
901 Αλοκράτης
902 Αλόπη
903 Αλόπιος
904 Αλουίζος
905 Αλόχη
906 Αλπέγιος
907 Άλπης
908 Αλσηΐς
909 Αλταίων
910 Αλτάνη
911 Άλτη
912 Άλτης
913 Άλτιμη
914 Άλτιμος
915 Αλτίνα
916 Αλτίνος
917 Αλύα
918 Αλυζεύς
919 Άλυκος
920 Αλυπία
921 Αλύπιος
922 Αλύριος
923 Αλυσία
924 Αλύσιος
925 Αλφαία
926 Αλφαιεύς
927 Αλφειά
928 Αλφειός
929 Αλφεσίβοια
930 Αλφεσίβοιος
931 Άλφια
932 Αλφόνς
933 Αλφρέδος
934 Αλωεύς
935 Αλωνία
936 Αλώνιος
937 Αλώπεκος
938 Αμαδρυάς
939 Αμαζόνιος
940 Αμαζών
941 Αμάθεια
942 Αμαθεύς
943 Αμαθούσα
944 Αμάλθεια
945 Αμαλθεύς
946 Αμαλία
947 Αμαλιάννα
948 Αμάλιος
949 Αμαλκείδης
950 Αμανατία
951 Αμανάτιος
952 Αμανάτιος
953 Αμανάτιος
954 Αμάνδα
955 Άμανδος
957 Αμαρακίς
958 Αμάρακος
959 Αμάρανθος
960 Αμάραντος
961 Αμαρίλντα
962 Αμαρυλλίς
964 Αμαστρίνη
965 Αμαστρίνος
966 Αματίτση
967 Αμβέρσα
968 Άμβραξ
969 Αμβροσία
970 Αμβρόσιος
971 Αμβρύων
972 Αμεθέα
973 Αμεινία
974 Αμεινίας
975 Αμεινοκλής
976 Αμειψίας
977 Αμέλια
978 Αμέλιος
979 Άμεμπτη
980 Άμεμπτος
981 Αμερίας
982 Αμερίκη
983 Αμέρικος
984 Αμερίνη
985 Αμερίσσα
986 Αμέρσια
987 Αμέστριος
988 Αμετάθετος
989 Αμήδη
990 Αμήδης
991 Αμήν
992 Αμήνοφις
993 Αμήνων
994 Αμησινάς
995 Αμήστριος
996 Άμηστρις
997 Αμιανός
998 Αμίαντος
999 Αμίλκας
1000 Αμιναδάβ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία