Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 Αβακουμία
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβανθία
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντία καί Αμαντία
60 Αβαντιάδη
61 Αβαντιάδης
62 Αβαντιάς
63 Αβαντίδας
64 Αβαντίδη
65 Αβαντίδης
66 Αβαντίς
67 Αβαρβαρέη
68 Αβαρβαρέης
69 Αβάρβαρη
70 Αβάρβαρος
71 Αβαρη
72 Αβαρης
73 Αβαρίνη
74 Αβαρίνος
75 Άβαρις
76 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
77 Άβαρνος
78 Άβαρτη
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτη
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντη
85 Αβασκάντιλλα
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβασκαντος
88 Αββαδών
89 Αββαδώσα
90 Αββαία
91 Αββάς
92 Άβγαρ
93 Αβδαίος
94 Αβδάραξος
95 Άβδηρα
96 Άβδηρος
97 Άβδης
98 Αβδιήλ
99 Αβδιηλία
100 Αβδιού
101 Αβειρὼν
102 Αβειρών
103 Άβελ
104 Αβελάρδος
105 Αβελβούλ
106 Αβεντίνος
107 Αβερκία
108 Αβέρκιος
109 Αβερρόη
110 Αβερρόης
111 Αβέρωφ
112 Αβεσσαλώμ
113 Αβήπας
114 Αβησσυνία
115 Αβιά
116 Αβία
117 Αβιάδ
118 Αβιάθα
119 Αβιάθαρ
120 Αβιανία
121 Αβιανία
122 Αβιάνιος
123 Αβιανός
124 Αβίαντη
125 Αβίας
126 Αβίατη
127 Αβίατος
128 Άβιβα
129 Άβιβος
130 Αβιμελιχίς
131 Αβιμέλιχος
132 Αβινιόν
133 Άβιος
134 Αβιούδ
135 Αβλαβία
136 Αβλάβιος
137 Αβλαβίων
138 Άβληρα
139 Άβληρος
140 Αβουδίμη
141 Αβούδιμος
142 Αβουναία
143 Αβραάμ
147 Αβρααμία
148 Άβραμ
149 Άβραξ
150 Άβραχας
151 Αβρέας
152 Αβρικία
153 Αβρίκιος
154 Αβρονίκη
155 Αβρόντιον
156 Αβροσύνη
157 Αβροτέλεια
158 Αβροτέλειος
159 Αβρότονον
160 Αβρυλλίς
161 Άβρων
162 Αβρωνίς
163 Αβρωνυχίς
164 Αβρώνυχος
165 Αβρώτη
166 Άβρωτος
167 Αβυδηνή
168 Αβυδηνός
169 Αβώ
170 Αγάβη
171 Άγαβος
172 Αγαθαγγέλα
173 Αγαθάγγελος
174 Αγαθάγητη
175 Αγαθάγητος
176 Αγαθαρχίς
177 Αγάθαρχος
178 Αγαθάγητος
179 Αγάθη
180 Αγαθημερίς
181 Αγαθήμερος
182 Αγαθίνος
183 Αγαθίππη
184 Αγάθιππος
185 Αγαθόβουλη
186 Αγαθόβουλος
187 Αγαθοδαίμουσα
188 Αγαθοδαίμων
189 Αγαθοδώρα
190 Αγαθόδωρος
191 Αγαθοκλέας
192 Αγαθόκλεια
193 Αγαθονίκη
194 Αγαθόνικος
195 Αγαθοπόδη
196 Αγαθόπους
197 Αγαθοσθένη
198 Αγαθοσθένης
199 Αγαθόστρατος
200 Αγαθότυχος
201 Αγάθυλλος
202 Αγάθυρνα
203 Αγάθυρνος
204 Αγαθύρση
205 Αγάθυρσος
206 Αγάθων
207 Αγαθωνία
208 Αγαθωνύμη
209 Αγαθώνυμος
210 Αγαίος
211 Αγακλέης
212 Αγάκλεια
213 Αγάκλυτος
214 Αγαλιανός
215 Αγαλλία
216 Αγαλλίας
217 Αγαμεμνονίδη
218 Αγαμέμνων
219 Αγαμηδίδας
220 Αγαμήδη
221 Αγαμήδης
222 Αγαμηδίδα
223 Αγαμηδίδας
224 Αγαμήθη
225 Αγαμήθης
226 Αγανίκη
227 Αγανίππη
228 Αγανός
229 Αγαπαίος
230 Αγάπη
231 Αγαπήνωρ
232 Αγαπηνωρίς
233 Αγαπητή
234 Αγαπητός
235 Αγάπιος
236 Αγαπτολέμα
237 Αγαπτόλεμος
238 Αγαρίστη
239 Αγασθένης
240 Αγασίας
241 Αγασικλής
242 Αγασικράτης
243 Αγασιμένης
244 Αγάσιμος
245 Αγασσαμενός
246 Αγάστροφος
247 Αγαύη
248 Αγαυός
249 Αγγέλα
250 Αγγελάριος
251 Αγγελία
252 Αγγέλιδα
253 Αγγελική
254 Αγγελίνα
255 Αγγελίνος
256 Αγγελίων
257 Άγγελος
258 Αγγενίδας
259 Αγγερούλα
260 Αγγίας
262 Αγγλία
263 Αγέας
264 Αἰγέας
265 Αγελάδας
266 Αγελαϊς
267 Αγέλαος
268 Αγέλας
269 Άγελος
270 Αγέλοχος
271 Αγεμάχη
272 Αγέμαχος
273 Αἰγεὺς
274 Αγέστρατος
275 Αγεύουσα
276 Αγεύς
277 Αγεχόρη
278 Αγέχορος
279 Αγήμων
280 Αγήνωρ
281 Αγηνωρίς
282 Αγησάνδρα
283 Αγήσανδρος
284 Αγήσαρχος
285 Αγησίας
286 Αγησιδάμας
287 Αγησίδαμος
288 Αγησίλαος
289 Αγησιλεία
290 Αγησιλοχίς
291 Αγησίλοχος
292 Αγησιμάχη
293 Αγησίμαχος
294 Αγησίμβροτος
295 Αγησίπολις
296 Αγησιππίδας
297 Αγησιππίδης
298 Αγησιστράτη
299 Αγησίστρατος
300 Αγησιχόρα
301 Αγήτας
302 Άγητος
303 Αγήτως
304 Αγίας
305 Αγιάσσου
306 Αγιάτις
307 Αγιδώς
308 Αἰγιμιὸς
309 Αγιοδεκτινή
310 Αγιοηλιώτισσα
311 Αγιολούσαινα
312 Αγιούλα
313 Αγιούπα
314 Άγις
315 Αἲγισθος
316 Αγίων
317 Αγίων Πάντων
318 Αγκαία
319 Αγκαίος
320 Αγκύορας
321 Αγκύωε
322 Αγλαΐα
323 Αγλάιος
324 Αγλαοκρέων
325 Αγλαονίκη
326 Αγλαόπη
328 Αγλαόπης
329 Αγλαοσθένης
330 Αγλαόφαμος
331 Αγλαοφήμη
332 Αγλαοφών
333 Άγλαυρος
334 Αἴγλη
335 Αγναγόρα
336 Άγναπτος
337 Αγνή
339 Αγνόδημος
340 Αγνοδίκη
341 Αγνόδικος
342 Αγνόδωρος
343 Αγνόθεμις
344 Αγνόκλεια
345 Αγνοκλής
346 Αγνός
347 Αγνόφιλος
348 Αγνωνίδης
349 Αγονέας
350 Αγορακλής
351 Αγορακρίτη
352 Αγοράκριτος
353 Αγοράναξ
354 Αγοράστη
355 Αγόραστος
356 Αγόρατος
357 Αγορή
358 Αγορίτσα
359 Αγραία
360 Αγράμπελη
361 Άγραυλος
362 Αγρεύουσα
363 Αγρεύς
364 Αγρία
365 Αγριδιώτισσα
366 Αγριλιώτισσα
367 Αγριόπας
368 Αγριόπη
369 Αγρίοπος
370 Άγριος
371 Αγρίππα
372 Αγρίππας
373 Αγριώνιος
374 Αγροιώ
375 Αγροτέρα
376 Άγρων
377 Αγυάη
378 Αγύλαιος
379 Αγύριος
380 Αγύρριος
381 Αγχιάλη
382 Αγχίαλος
383 Αγχιμάχη
384 Αγχίμαχος
385 Αγχίμολος
386 Αγχινόη
387 Άγχιος
388 Αγχίπυλος
389 Αγχιρόη
390 Αγχίροος
391 Αγχιρρόη
392 Αγχίσης
393 Άγω
394 Αγωνίς
395 Άδα
396 Αδαία
397 Αδαίος
398 Αδαλβέρτη
399 Αδαλβέρτος
400 Αδάμ
403 Αδαμαντία
405 Αδαμάντιος
406 Αδάμας
407 Αδάμη
408 Αδαμνάνος
409 Άδας
410 Αδέας
411 Αδείμαντος
412 Αδελαΐς
413 Αδελφή
414 Αδελφός
415 Αἰδέσιος
416 Άδης
417 Αδιάντη
418 Αδιάτομος
419 Αδιατόριξ
420 Αδίστα
421 Αδίστας
422 Αδίτη
423 Αδμήτη
424 Άδμητος
425 Αδόλφος
426 Αδονάι
427 Αδράστεια
428 Άδραστος
429 Άδρησκος
430 Αδριανή
431 Αδριανός
432 Αδύτη
433 Αδώνια
434 Άδωνις
435 Αεθλία
436 Αέθλιος
437 Αειθάλα
438 Αειθαλάς
439 Αειμακάριστος
440 Αειμεσιτεύουσα
441 Αείμνηστη
442 Αείμνηστος
443 Αέλια
444 Αελλήεις
445 Αελλοπόδης
446 Αελλόπους
447 Αελλώ
448 Αερία
449 Αερίας
450 Αερόπη
451 Αέροπος
452 Αετία
453 Αέτιος
455 Αζαΐς
456 Αζαρία
457 Αζαρίας
458 Αζάριος
459 Αζάς
460 Αζάτ
461 Άζευς
462 Άζης
463 Αζώρ
464 Αηδόνιος
465 Αηδών
466 Αήτης
467 Αἰήτης
468 Άητωρ
469 Αητωραιακός
470 Αθάμας
471 Αθάμβιλος
472 Αθανάδα
473 Αθανάδας
474 Αθάνας
475 Αθανασία
476 Αθανάσιος
477 Αθάνατος
478 Αθεόνα
479 Αθέρας
480 Αἰθερία
481 Αἰθέριος
482 Αθηδάρας
483 Αθηνά
484 Αθηναγόρα
485 Αθηναγόρας
486 Αθηνάδας
487 Αθηνάδης
488 Αθήναιος
489 Αθηναΐς
490 Αθήνη
491 Αθήνιππος
492 Αθηνίς
493 Αθηνίων
494 Αθηνιώτισσα
495 Αθηνογένης
496 Αθηνοδώρα
497 Αθηνόδωρος
498 Αθηνοκλής
499 Αθηνόκριτος
500 Αθηνώ
501 Αἰθάλης
502 Αθλίας
503 Αθορ
504 Αθοσίων
505 Αἴθρα
506 Αθρέ
507 Άθως
508 Αία
509 Αιάκη
510 Αιακός
511 Αιανός
512 Αίας
513 Αιγαία
514 Αιγαίων
515 Αιγέα
516 Αιγείδας
517 Αίγειρος
518 Αιγέστη
519 Αιγέστης
520 Αιγεύς
521 Αιγέων
522 Αιγεωνέας
523 Αίγη
524 Αιγιάλεια
525 Αιγιαλεύς
526 Αιγίας
527 Αιγίδα
528 Αιγίδας
529 Αίγιλος
530 Αιγίμιος
531 Αίγινα
533 Αίγινος
534 Αίγιος
535 Αιγίσθη
536 Αίγισθος
537 Αιγιστέας
538 Αίγιστος
539 Αιγίων
540 Αίγλη
541 Αίγλων
542 Αιγυπτία
543 Αιγύπτιος
544 Αίγυπτος
545 Αίγων
546 Αϊδανή
547 Αϊδανός
548 Αιδεσία
549 Αιδέσιος
551 Άιδης
552 Αιδός
553 Αιδώ
554 Αϊδωνεύς
555 Αιήτης
556 Αιήτιος
557 Αιθαλίδης
558 Αίθαν
559 Αιθερία
560 Αίθη
561 Αιθήρ
562 Αιθίδας
563 Αίθικος
564 Αιθίλλα
565 Αιθιόλας
566 Αιθίων
567 Αίθλιος
568 Αίθος
569 Αιθούσα
570 Αιθούσιος
571 Αίθρα
572 Αιθύλλα
573 Αίθων
574 Αίθωνας
575 Αικατερίνη
578 Αικατερίνος
579 Αιλία
580 Αίλιος
581 Αϊμαν
582 Αιματούσα
583 Αιμίαλου
584 Αιμιλένια
585 Αιμιλένια
586 Αιμιλία
587 Αιμιλίνα
588 Αιμίλιος
589 Άιμον
590 Αιμόνιος
591 Αίμος
592 Αίμουσα
593 Αίμων
594 Αιναρέτη
595 Αινέας
596 Αινεία
597 Αινείας
598 Αίνειος
599 Αινεσίδημος
600 Αίνετος
601 Αινεύς
602 Αίνητος
603 Αινιάδης
604 Αινιώνη
605 Αινόμορος
606 Αϊνουρ
607 Άϊντα
608 Αίξων
609 Αιόλη
610 Αιολία
611 Αίολος
612 Αίπυτος
613 Αϊρένα
614 Αιρίν
615 Αιρκώτισσα
616 Αιρώ
617 Αίσακος
618 Αισανίας
619 Αίσαρα
620 Αισημίδα
621 Αισημίδας
622 Αίσηπα
623 Αίσηπος
624 Αίσιμος
625 Αίσιος
626 Αισίων
627 Αίστυ
628 Αίστυ
629 Αισυήτη
630 Αισυήτης
631 Αίσυμνος
632 Αίσυπος
633 Αισχίνη
634 Αισχίνης
635 Αισχίων
636 Αισχρηίς
637 Αισχυλίδης
638 Αισχυλίς
639 Αισχύλος
640 Αίσων
641 Αισωπία
643 Αίσωψ
645 Άϊτα
646 Αίτνα
647 Αιτναίος
648 Αιτωλίς
649 Αιτωλός
650 Αιχμίουσα
651 Αιχμοκλής
652 Αιωπίς
653 Αιώρα
654 Ακαδημία
655 Ακάδημος
656 Ακαθή
657 Ακάθιστη
658 Ακάθιστος
659 Ακακαλλίς
660 Ακάκητος
661 Ακακία
662 Ακάκιος
664 Άκακος
665 Ακαλανθίς
666 Ακαλλαρίς
667 Ακάμα
668 Ακάμας
669 Ακανθίς
670 Άκανθος
671 Ακαρίων
672 Ακαρναν
673 Ακάστη
674 Άκαστος
675 Ακατάβλητη
676 Ακατάβλητος
677 Ακατάφλεκτη
678 Ακατάφλεκτος
679 Αἰκατερίνη
680 Ακελδαμά
681 Ακέλεια
682 Άκελος
683 Ακεσάνδρα
684 Ακέσανδρος
685 Ακεσίας
686 Ακεσίδας
687 Ακεσίλαος
688 Ακεσίλας
689 Ακεσίμβροτος
690 Άκεσις
691 Ακέστης
692 Ακεστόδωρος
693 Ακέστωρ
694 Ακεψεή
695 Ακεψεής
696 Ακεψιμά
697 Ακεψιμάς
698 Ακήραση
699 Ακήρατος
700 Αἰάκης
701 Άκης
702 Ακίνδυνη
703 Ακίνδυνος
704 Άκις
705 Ακκώ
706 Ακματίδα
707 Ακματίδας
708 Ακμή
709 Ακμονίδας
710 Άκμων
711 Ακολουθία
712 Ακόλουθος
713 Ακοντεύς
714 Ακόπ
715 Ακουμενός
716 Ακουσιλάδας
717 Ακουσίλαος
718 Ακούτιος
719 Ακραγαντίνος
720 Ακράγας
721 Ακραία
722 Άκρατος
723 Ακρήτη
724 Ακρίας
725 Ακρίβη
726 Ακρίβος
727 Ακρίσιος
728 Ακρίτας
729 Ακρόκομος
730 Ακρόνεος
731 Ακρότατος
732 Άκρων
733 Ακρωτηριανή
734 Ακταία
735 Ακταίος
736 Ακτίνας
737 Ακτίς
738 Άκτις
739 Ακτορίς
740 Άκτωρ
741 Ακύλας
743 Ακυλίνα
744 Αλαλά
745 Αλαλκομένης
746 Αλαμάνος
747 Άλαν
748 Αλάνα
749 Αλανιώτισσα
750 Αλαξάνδρα
751 Αλάσια
752 Αλάστωρ
753 Αλαφούζος
754 Αλβανή
755 Αλβανός
756 Αλβέρτα
757 Αλβέρτος
758 Αλβίνα
759 Αλβίνος
760 Αλδχέλμος
761 Αλεβίζος
762 Αλεβίων
763 Αλεγήνωρ
764 Αλέκα
765 Αλέκος
766 Αλεκτρυών
767 Αλέκτωρ
768 Αλεμίνα
769 Αλένα
770 Αλεξάγγελος
771 Αλεξάνδρα
772 Αλέξανδρος
775 Αλεξάνορας
776 Αλεξάνωρ
777 Αλέξαρχος
778 Αλεξία
779 Αλεξιάρης
780 Αλεξίβια
781 Αλεξίβιος
782 Αλεξίκακη
783 Αλεξίκακος
784 Αλεξικλής
785 Αλεξιμάχη
786 Αλεξίμαχος
787 Αλεξίνικος
788 Αλέξιος
789 Αλεξιππιδας
790 Αλεξιρόη
791 Αλεξιώτισσα
792 Αλέξων
793 Αλεός
794 Αλεπινή
795 Αλεύας
796 Αλέχτορας
797 Αλήθεια
798 Αληθής
799 Αληκτώ
800 Αλήσιος
801 Αλήτη
802 Αλήτης
803 Αληυόνη
804 Αλθαία
805 Αλθαιμένης
806 Άλθηπος
807 Αλία
808 Αλίαρτος
809 Αλίας
810 Αλίη
811 Αλιθέρσης
812 Αλίκη
813 Αλιμήδη
814 Αλιμήδης
815 Αλίντα
816 Άλιος
817 Αλίοχος
818 Άλις
819 Αλίσα
820 Άλισον
821 Αλιφηραία
822 Αλίφηρας
823 Αλκαθόη
824 Αλκάθοος
825 Αλκαία
826 Αλκαινέτος
827 Αλκαίος
828 Αλκαμένης
829 Αλκάνδρη
830 Άλκανδρος
831 Αλκάντρα
832 Αλκάνωρ
833 Αλκείδης
834 Αλκέτας
835 Άλκη
836 Αλκήνωρ
837 Άλκης
838 Άλκηστις
839 Αλκίας
840 Αλκιβία
841 Αλκιβιάδη
842 Αλκιβιάδης
843 Αλκίβιος
844 Αλκιδάμας
845 Αλκίδας
846 Αλκιδίκη
847 Αλκιθόη
848 Αλκιμάχη
849 Αλκίμαχος
850 Αλκιμέδη
851 Αλκιμέδων
852 Αλκιμένης
853 Αλκιμήδη
854 Αλκιμήδης
855 Άλκιμος
856 Αλκινάδας
857 Αλκινόη
858 Αλκίνοος
859 Αλκίππη
861 Άλκιππος
862 Αλκίς
863 Αλκισθένης
864 Αλκίσων
865 Αλκίφρουσα
866 Αλκίφρων
867 Αλκμαίων
868 Αλκμάν
869 Αλκμάονα
870 Αλκμάων
871 Αλκμέων
872 Αλκμήνη
873 Αλκμήνωρ
874 Αλκυονεύς
875 Αλκυών
876 Άλκων
877 Άλκωνας
878 Αλλάς
879 Αλλοιώτισσα
880 Άλμα
881 Αλμαρίνα
882 Αλμήνωρ
883 Αλμπάνα
884 Αλμπέος
885 Αλμπέρτος
886 Άλμωψ
887 Αλξίων
888 Αλόη
889 Αλοίσιος
890 Αλοκράτης
891 Αλόπη
892 Αλόπιος
893 Αλουίζος
894 Αλόχη
895 Αλπέγιος
896 Άλπης
897 Αλσηΐς
898 Αλταίων
899 Αλτάνη
900 Άλτη
901 Άλτης
902 Άλτιμη
903 Άλτιμος
904 Αλύα
905 Αλυζεύς
906 Άλυκος
907 Αλυπία
908 Αλύπιος
909 Αλύριος
910 Αλυσία
911 Αλύσιος
912 Αλφαία
913 Αλφαίος
914 Αλφειά
915 Αλφειός
916 Αλφεσίβοια
917 Αλφεσίβοιος
918 Άλφια
919 Αλφόνς
920 Αλφρέδος
921 Αλωεύς
922 Αλωνία
923 Αλώνιος
924 Αλώπεκος
925 Αμαδρυάς
926 Αμαζόνιος
927 Αμαζών
928 Αμάθεια
929 Αμαθεύς
930 Αμαθούσα
931 Αμάλθεια
932 Αμαλθεύς
933 Αμαλία
934 Αμαλιάννα
935 Αμαλκείδης
936 Αμανατία
937 Αμανάτιος
938 Αμανάτιος
939 Αμανάτιος
940 Αμάνδα
941 Άμανδος
943 Αμαρακίς
944 Αμάρακος
945 Αμάρανθος
946 Αμάραντος
947 Αμαρίλντα
948 Αμαρυλλίς
950 Αματίτση
951 Αμβέρσα
952 Άμβραξ
953 Αμβροσία
954 Αμβρόσιος
955 Αμβρύων
956 Αμεθέα
957 Αμεινία
958 Αμεινίας
959 Αμεινοκλής
960 Αμειψίας
961 Αμέλια
962 Αμέλιος
963 Άμεμπτος
964 Αμερίας
965 Αμέρικος
966 Αμερίνη
967 Αμερίσσα
968 Αμέρσια
969 Αμέστριος
970 Αμετάθετος
971 Αμήδη
972 Αμήδης
973 Αμήν
974 Αμήνοφις
975 Αμήνων
976 Αμησινάς
977 Αμήστριος
978 Άμηστρις
979 Αμιανός
980 Αμίαντος
981 Αμίλκας
982 Αμιναδάβ
983 Αμινίας
984 Άμιρις
985 Άμισσος
986 Αμισώδαρος
987 Αμμέας
988 Αμμία
989 Αμμιανή
990 Αμμιανός
991 Αμμούν
992 Άμμων
993 Αμμωνά
994 Αμμωναθάς
995 Αμνησία
996 Αμοίνη
997 Αμολιανή
998 Αμόλυντος
999 Αμομφάρετος
1000 Αμοπάων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία