Εορτές 17 Αυγούστου: Άγιος Στράτων Λεύκια Στράτουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Αγία Τερέζα Σουαρόν Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Δημήτριος ο Μοναχός Άγιος Ευτυχιανός Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Άγιος Κορωνάτος Άγιος Λεύκιος Άγιος Μύρων Άγιος Φίλιππος Αίγλων Μύρων Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος ο Σπηλαιώτης Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 Αβακουμία
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβανθία
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντία καί Αμαντία
60 Αβαντιάδη
61 Αβαντιάδης
62 Αβαντιάς
63 Αβαντίδας
64 Αβαντίδη
65 Αβαντίδης
66 Αβαντίς
67 Αβαρβαρέη
68 Αβαρβαρέης
69 Αβάρβαρη
70 Αβάρβαρος
71 Αβαρη
72 Αβαρης
73 Αβαρίνη
74 Αβαρίνος
75 Άβαρις
76 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
77 Άβαρνος
78 Άβαρτη
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτη
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντη
85 Αβασκάντιλλα
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβασκαντος
88 Αββαδών
89 Αββαδώσα
90 Αββαία
91 Αββάς
92 Άβγαρ
93 Αβδαίος
94 Αβδάραξος
95 Άβδηρα
96 Άβδηρος
97 Άβδης
98 Αβδιήλ
99 Αβδιηλία
100 Αβδιού
102 Αβειρὼν
103 Αβειρών
104 Άβελ
105 Αβελάρδος
106 Αβελβούλ
107 Αβεντίνος
108 Αβερκία
109 Αβέρκιος
110 Αβερρόη
111 Αβερρόης
112 Αβέρωφ
113 Αβεσσαλώμ
114 Αβήπας
115 Αβησσυνία
116 Αβιά
117 Αβία
118 Αβιάδ
119 Αβιάθα
120 Αβιάθαρ
121 Αβιανία
122 Αβιανία
123 Αβιάνιος
124 Αβιανός
125 Αβίαντη
126 Αβίας
127 Αβίατη
128 Αβίατος
129 Άβιβα
130 Άβιβος
131 Αβιμελιχίς
132 Αβιμέλιχος
133 Αβινιόν
134 Άβιος
135 Αβιούδ
136 Αβλαβία
137 Αβλάβιος
138 Αβλαβίων
139 Άβληρα
140 Άβληρος
141 Αβουδίμη
142 Αβούδιμος
143 Αβουναία
144 Αβραάμ
148 Αβρααμία
149 Άβραμ
150 Άβραξ
151 Άβραχας
152 Αβρέας
153 Αβρικία
154 Αβρίκιος
155 Αβρονίκη
156 Αβρόντιον
157 Αβροσύνη
158 Αβροτέλεια
159 Αβροτέλειος
160 Αβρότονον
161 Αβρυλλίς
162 Άβρων
163 Αβρωνίς
164 Αβρωνυχίς
165 Αβρώνυχος
166 Αβρώτη
167 Άβρωτος
168 Άβυδη
169 Άβυδος
170 Αβώ
171 Αγάβη
172 Άγαβος
173 Αγαθαγγέλα
174 Αγαθάγγελος
175 Αγαθάγητη
176 Αγαθάγητος
177 Αγαθαρχίς
178 Αγάθαρχος
179 Αγαθάγητος
180 Αγάθη
181 Αγαθημερίς
182 Αγαθήμερος
183 Αγαθίνος
184 Αγαθίππη
185 Αγάθιππος
186 Αγαθόβουλη
187 Αγαθόβουλος
188 Αγαθοδαίμουσα
189 Αγαθοδαίμων
190 Αγαθοδώρα
191 Αγαθόδωρος
192 Αγαθοκλέας
193 Αγαθόκλεια
194 Αγαθονίκη
195 Αγαθονίκης
196 Αγαθοπόδη
197 Αγαθόπους
198 Αγαθοσθένη
199 Αγαθοσθένης
200 Αγαθόστρατος
201 Αγαθότυχος
202 Αγάθυλλος
203 Αγάθυρνα
204 Αγάθυρνος
205 Αγαθύρση
206 Αγάθυρσος
207 Αγάθων
208 Αγαθωνία
209 Αγαθωνύμη
210 Αγαθώνυμος
211 Αγαίος
212 Αγακλέης
213 Αγάκλεια
214 Αγάκλυτος
215 Αγαλιανός
216 Αγαλλία
217 Αγαλλίας
218 Αγαμεμνονίδη
219 Αγαμέμνων
220 Αγαμηδίδας
221 Αγαμήδη
222 Αγαμήδης
223 Αγαμηδίδα
224 Αγαμηδίδας
225 Αγαμήθη
226 Αγαμήθης
227 Αγανίκη
228 Αγανίππη
229 Αγανός
230 Αγαπαίος
231 Αγάπη
232 Αγαπήνωρ
233 Αγαπηνωρίς
234 Αγαπητή
235 Αγαπητός
236 Αγάπιος
237 Αγαπτολέμα
238 Αγαπτόλεμος
239 Αγαρίστη
240 Αγασθένης
241 Αγασίας
242 Αγασίκλεια
243 Αγασικλής
244 Αγασικράτης
245 Αγασιμένης
246 Αγάσιμος
247 Αγασσαμενός
248 Αγάστροφος
249 Αγαύη
250 Αγαυός
251 Αγγέλα
252 Αγγελαρία
253 Αγγελάριος
254 Αγγελία
255 Αγγέλιδα
256 Αγγελική
257 Αγγελικός
258 Αγγελίνα
259 Αγγελίνος
260 Αγγελίων
261 Άγγελος
262 Αγγενίδας
263 Αγγερούλα
264 Αγγερούλης
265 Αγγίας
267 Αγγλία
268 Αγέας
269 Αἰγέας
270 Αγελάδας
271 Αγελαϊς
272 Αγέλαος
273 Αγέλας
274 Άγελος
275 Αγέλοχος
276 Αγεμάχη
277 Αγέμαχος
278 Αγέρωχη
279 Αγέρωχος
280 Αἰγεὺς
281 Αγεστράτη
282 Αγέστρατος
283 Αγεύουσα
284 Αγεύς
285 Αγεχόρη
286 Αγέχορος
287 Αγήμων
288 Αγήνωρ
289 Αγηνωρίς
290 Αγησάνδρα
291 Αγήσανδρος
292 Αγήσαρχος
293 Αγησίας
294 Αγησιδάμας
295 Αγησίδαμος
296 Αγησίλαος
297 Αγησιλεία
298 Αγησιλοχίς
299 Αγησίλοχος
300 Αγησίμαδος
301 Αγησιμάχη
302 Αγησίμαχος
303 Αγησίμβροτος
304 Αγησίπολις
305 Αγησιππίδας
306 Αγησιππίδης
307 Αγησιστράτη
308 Αγησίστρατος
309 Αγησιχόρα
310 Αγήτας
311 Άγητος
312 Αγήτως
313 Αγίας
314 Αγιάσσου
315 Αγιάτις
316 Αγιδώς
317 Αἰγιμιὸς
318 Αγιοδεκτινή
319 Αγιοηλιώτισσα
320 Αγιολούσαινα
321 Αγιούλα
322 Αγιούπα
323 Άγις
324 Αἲγισθος
325 Αγίων
326 Αγίων Πάντων
327 Αγκαία
328 Αγκαίος
329 Αγκύορας
330 Αγκύωε
331 Αγλαΐα
332 Αγλάιος
333 Αγλαοκρέων
334 Αγλαονίκη
335 Αγλαόπη
337 Αγλαόπης
338 Αγλαοσθένης
339 Αγλαόφαμος
340 Αγλαοφήμη
341 Αγλαοφών
342 Άγλαυρος
343 Αἴγλη
344 Αγναγόρα
345 Άγναπτος
346 Αγνή
348 Αγνόδημος
349 Αγνοδίκη
350 Αγνόδικος
351 Αγνόδωρος
352 Αγνόθεμις
353 Αγνόκλεια
354 Αγνοκλής
355 Αγνός
356 Αγνόφιλος
357 Αγνωνίδης
358 Αγονέας
359 Αγορακλής
360 Αγορακρίτη
361 Αγοράκριτος
362 Αγοράναξ
363 Αγοράστη
364 Αγόραστος
365 Αγόρατος
366 Αγορή
367 Αγορίτσα
368 Αγραία
369 Αγράμπελη
370 Άγραυλος
371 Αγράφω
372 Αγρεύουσα
373 Αγρεύς
374 Αγρία
375 Αγριδιώτισσα
376 Αγριλιώτισσα
377 Αγριόπη
378 Αγρίοπος
379 Άγριος
380 Αγρίππα
381 Αγρίππας
382 Αγριώνιος
383 Αγροιώ
384 Αγροτέρα
385 Αγρυπνία
386 Άγρων
387 Αγυάη
388 Αγύλαιος
389 Αγύριος
390 Αγύρριος
391 Αγχιάλη
392 Αγχίαλος
393 Αγχιμάχη
394 Αγχίμαχος
395 Αγχίμολος
396 Αγχινόη
397 Άγχιος
398 Αγχίπυλος
399 Αγχιρόη
400 Αγχίροος
401 Αγχιρρόη
402 Αγχίση
403 Αγχίσης
404 Άγω
405 Αγωνίς
406 Άδα
407 Αδαία
408 Αδαίος
409 Αδαλβέρτη
410 Αδαλβέρτος
411 Αδάμ
414 Αδαμαντία
416 Αδαμάντιος
417 Αδάμας
418 Αδάματη
419 Αδάματος
420 Αδάμη
421 Αδαμνάνος
422 Άδας
423 Αδέας
424 Αδείμαντος
425 Αδελαΐς
426 Αδελφή
427 Αδελφός
428 Αἰδέσιος
429 Άδης
430 Αδιάντη
431 Αδιάτομος
432 Αδιατόριξ
433 Αδίστα
434 Αδίστας
435 Αδίτη
436 Αδμήτη
437 Άδμητος
438 Αδόλφος
439 Αδονάι
440 Αδράστεια
441 Άδραστος
442 Άδρησκος
443 Αδριανή
444 Αδριανός
445 Αδύτη
446 Αδώνια
447 Άδωνις
448 Αεθλία
449 Αέθλιος
450 Αειθάλα
451 Αειθαλάς
452 Αειμακάριστος
453 Αειμεσιτεύουσα
454 Αειμνήστη
455 Αείμνηστος
456 Αέλια
457 Αέλιος
458 Αελλήεις
459 Αελλοπόδης
460 Αελλόπους
461 Αελλώ
462 Αερία
463 Αερίας
464 Αερόπη
465 Αέροπος
466 Αετία
467 Αέτιος
469 Αζαΐς
470 Αζαρίας
471 Αζάς
472 Αζάτ
473 Άζευς
474 Άζης
475 Αζώρ
476 Αηδόνιος
477 Αηδών
478 Αήτης
479 Αἰήτης
480 Άητωρ
481 Αητωραιακός
482 Αθάμας
483 Αθάμβιλος
484 Αθανάδα
485 Αθανάδας
486 Αθάνας
487 Αθανασία
488 Αθανάσιος
489 Αθάνατος
490 Αθεόνα
491 Αθέρας
492 Αἰθερία
493 Αἰθέριος
494 Αθηδάρας
495 Αθηνά
496 Αθηναγόρα
497 Αθηναγόρας
498 Αθήναιος
499 Αθήνη
500 Αθήνιππος
501 Αθηνίς
502 Αθηνίων
503 Αθηνιώτισσα
504 Αθηνογένεια
505 Αθηνογένης
506 Αθηνοδώρα
507 Αθηνόδωρος
508 Αθηνοκλής
509 Αθηνόκριτος
510 Αθηνώ
511 Αἰθάλης
512 Αθλίας
513 Αθορ
514 Αθοσίων
515 Αἴθρα
516 Αθρέ
517 Άθως
518 Αία
519 Αιάκη
520 Αιακός
521 Αιανός
522 Αίας
523 Αιγαία
524 Αιγαίων
525 Αιγέα
526 Αιγείδας
527 Αίγειρος
528 Αιγέστη
529 Αιγέστης
530 Αιγεύς
531 Αιγεωνέας
532 Αίγη
533 Αιγιάλεια
534 Αιγιαλεύς
535 Αιγίας
536 Αιγίδα
537 Αιγίδας
538 Αίγιλος
539 Αιγίμιος
540 Αίγινα
542 Αίγινος
543 Αίγιος
544 Αιγίσθη
545 Αίγισθος
546 Αιγιστέας
547 Αίγιστος
548 Αιγίων
549 Αίγλη
550 Αίγλων
551 Αιγυπτία
552 Αιγύπτιος
553 Αίγυπτος
554 Αίγων
555 Αϊδανή
556 Αϊδανός
557 Αιδεσία
558 Αιδέσιος
560 Άιδης
561 Αιδός
562 Αιδώ
563 Αϊδωνεύς
564 Αιήτη
565 Αιήτης
566 Αιθαλίδης
567 Αίθαν
568 Αιθερία
569 Αίθη
570 Αιθήρ
571 Αιθήρη
572 Αιθίδας
573 Αίθικος
574 Αιθίλλα
575 Αιθιόλας
576 Αιθίων
577 Αίθλιος
578 Αίθος
579 Αιθούσα
580 Αιθούσιος
581 Αίθρα
582 Αιθύλλα
583 Αίθων
584 Αίθωνας
585 Αικατερίνη
588 Αικατερίνος
589 Αιλία
590 Αίλιος
591 Άιμαν
592 Αιματούσα
593 Αιμίαλου
594 Αιμιλένια
595 Αιμιλένια
596 Αιμιλία
597 Αιμιλίνα
598 Αιμίλιος
599 Άιμον
600 Αιμόνιος
601 Αίμος
602 Αίμουσα
603 Αίμων
604 Αιναρέτη
605 Αινέας
606 Αινεία
607 Αινείας
608 Αίνειος
609 Αινεσίδημος
610 Αίνετος
611 Αινεύς
612 Αίνητος
613 Αινία
614 Αινιάδης
615 Αινίππη
616 Αινιώνη
617 Αινόμορος
618 Αϊνουρ
619 Άϊντα
620 Αίξων
621 Αιόλη
622 Αίολος
623 Αίπυτος
624 Αϊρένα
625 Αιρίν
626 Αιρκώτισσα
627 Αιρώ
628 Αίσακος
629 Αισανίας
630 Αίσαρα
631 Αισημίδα
632 Αισημίδας
633 Αίσηπα
634 Αίσηπος
635 Αισία
636 Αίσιμος
637 Αίσιος
638 Αίστυ
639 Αίστυ
640 Αισυήτη
641 Αισυήτης
642 Αίσυμνος
643 Αίσυπος
644 Αισχίνη
645 Αισχίνης
646 Αισχίων
647 Αισχρηίς
648 Αισχυλίδης
649 Αισχυλίς
650 Αισχύλος
651 Αίσων
652 Αισωπία
654 Αίσωψ
656 Άϊτα
657 Αίτνα
658 Αιτναίος
659 Αιτωλίς
660 Αιτωλός
661 Αιχμίουσα
662 Αιχμοκλής
663 Αιωπίς
664 Αιώρα
665 Ακαδημία
666 Ακάδημος
667 Ακαθή
668 Ακάθιστη
669 Ακάθιστος
670 Ακακαλλίς
671 Ακάκητος
672 Ακακία
673 Ακάκιος
675 Άκακος
676 Ακαλανθίς
677 Ακαλλαρίς
678 Ακάμα
679 Ακάμας
680 Ακανθίς
681 Άκανθος
682 Ακαρίων
683 Ακαρναν
684 Ακάστη
685 Άκαστος
686 Ακατάβλητη
687 Ακατάβλητος
688 Ακατάφλεκτη
689 Ακατάφλεκτος
690 Αἰκατερίνη
691 Ακελδαμά
692 Ακέλεια
693 Άκελος
694 Ακεσάνδρα
695 Ακέσανδρος
696 Ακεσίας
697 Ακεσίδας
698 Ακεσίλαος
699 Ακεσίλας
700 Ακεσίμβροτος
701 Άκεσις
702 Ακέστης
703 Ακεστόδωρος
704 Ακέστωρ
705 Ακεψεή
706 Ακεψεής
707 Ακεψιμά
708 Ακεψιμάς
709 Ακήραση
710 Ακήρατος
711 Αἰάκης
712 Άκης
713 Ακίνδυνη
714 Ακίνδυνος
715 Άκις
716 Ακκαλίς
717 Ακκώ
718 Ακματίδα
719 Ακματίδας
720 Ακμή
721 Ακμονίδας
722 Άκμουσα
723 Άκμων
724 Ακολουθία
725 Ακόλουθος
726 Ακοντεύς
727 Ακόπ
728 Ακουμενός
729 Ακουσιλάδας
730 Ακουσίλαος
731 Ακούτιος
732 Ακραγαντίνος
733 Ακράγας
734 Ακραία
735 Άκρατος
736 Ακρίας
737 Ακρίβη
738 Ακρίβος
739 Ακρίσιος
740 Ακρίτα
741 Ακρίτας
742 Ακρόκομος
743 Ακρόνεος
744 Ακρότατος
745 Άκρων
746 Ακρωτηριανή
747 Ακταία
748 Ακταίος
749 Ακτίνας
750 Ακτίς
751 Άκτις
752 Ακτορίς
753 Άκτωρ
754 Ακύλα
755 Ακύλας
757 Αλαλά
758 Αλαλκομένης
759 Αλαμάνος
760 Άλαν
761 Αλάνα
762 Αλανιώτισσα
763 Αλαξάνδρα
764 Αλάσια
765 Αλάστωρ
766 Αλαφούζος
767 Αλβανή
768 Αλβανός
769 Αλβέρτα
770 Αλβέρτος
771 Αλβίνα
772 Αλβίνος
773 Αλεβίζος
774 Αλεβίων
775 Αλεγήνωρ
776 Αλεγρία
777 Αλέκα
778 Αλέκος
779 Αλεκτρυών
780 Αλέκτωρ
781 Αλεμίνα
782 Αλένα
783 Αλεξάγγελος
784 Αλεξάνδρα
785 Αλέξανδρος
788 Αλεξάνορας
789 Αλεξάνωρ
790 Αλέξαρχος
791 Αλεξία
792 Αλεξίβια
793 Αλεξίβιος
794 Αλεξίκακη
795 Αλεξίκακος
796 Αλεξικλής
797 Αλεξιμάχη
798 Αλεξίμαχος
799 Αλεξίνικος
800 Αλέξιος
801 Αλεξιππιδας
802 Αλεξιρόη
803 Αλεξιώτισσα
804 Αλέξων
805 Αλεός
806 Αλεπινή
807 Αλεύας
808 Αλέχτορας
809 Αλήθεια
810 Αληθής
811 Αληκτώ
812 Αλήσιος
813 Αλήτη
814 Αλήτης
815 Αληυόνη
816 Αλθαία
817 Αλθαιμένης
818 Άλθηπος
819 Αλία
820 Αλίαρτος
821 Αλίας
822 Αλίη
823 Αλιθέρση
824 Αλιθέρσης
825 Αλίκη
826 Άλικος
827 Αλιμήδη
828 Αλιμήδης
829 Αλίντα
830 Άλιος
831 Αλίοχος
832 Άλις
833 Αλίσα
834 Άλισον
835 Αλιφηραία
836 Αλίφηρας
837 Αλκαθόη
838 Αλκάθοος
839 Αλκαία
840 Αλκαινέτος
841 Αλκαίος
842 Αλκαμένης
843 Αλκάνδρη
844 Άλκανδρος
845 Αλκάντρα
846 Αλκάνωρ
847 Αλκείδης
848 Αλκέτας
849 Άλκη
850 Αλκήνωρ
851 Άλκης
852 Άλκηστις
853 Αλκίας
854 Αλκιβία
855 Αλκιβιάδη
856 Αλκιβιάδης
857 Αλκίβιος
858 Αλκιδάμας
859 Αλκίδας
860 Αλκιδίκη
861 Αλκιθόη
862 Αλκιμάχη
863 Αλκίμαχος
864 Αλκιμέδη
865 Αλκιμέδων
866 Αλκιμένης
867 Αλκιμήδη
868 Αλκιμήδης
869 Άλκιμος
870 Αλκινάδας
871 Αλκινόη
872 Αλκίνοος
873 Αλκίππη
875 Άλκιππος
876 Αλκίς
877 Αλκισθένης
878 Αλκίσων
879 Αλκίφρουσα
880 Αλκίφρων
881 Αλκμαίων
882 Αλκμάν
883 Αλκμάονα
884 Αλκμάων
885 Αλκμέων
886 Αλκμήνη
887 Αλκμήνωρ
888 Αλκυονεύς
889 Αλκυών
890 Άλκων
891 Άλκωνας
892 Αλλάς
893 Αλλοιώτισσα
894 Άλμα
895 Αλμαρίνα
896 Αλμήνωρ
897 Αλμπάνα
898 Αλμπάνης
899 Αλμπέος
900 Αλμπέρτος
901 Άλμωψ
902 Αλξίων
903 Αλόη
904 Αλοίσιος
905 Αλοκράτης
906 Αλόπη
907 Αλόπιος
908 Αλουίζος
909 Αλόχη
910 Αλπέγιος
911 Άλπης
912 Αλσηΐς
913 Αλταία
914 Αλταίων
915 Αλτάνη
916 Άλτη
917 Άλτης
918 Άλτιμη
919 Άλτιμος
920 Αλτίνα
921 Αλτίνος
922 Αλύα
923 Αλυζεύς
924 Άλυκος
925 Αλυπία
926 Αλύπιος
927 Αλύριος
928 Αλυσία
929 Αλύσιος
930 Αλφαία
931 Αλφαιεύς
932 Αλφειά
933 Αλφειός
934 Αλφεσίβοια
935 Αλφεσίβοιος
936 Άλφια
937 Αλφόνς
938 Αλφρέδος
939 Αλχέλμος
940 Αλωεύς
941 Αλωνία
942 Αλώνιος
943 Αλώπεκος
944 Αμαδρυάς
945 Αμαζόνιος
946 Αμαζών
947 Αμάθεια
948 Αμαθεύς
949 Αμαθούσα
950 Αμάλθεια
951 Αμαλθεύς
952 Αμαλία
953 Αμαλιάννα
954 Αμάλιος
955 Αμαλκείδης
956 Αμανατία
957 Αμανάτιος
958 Αμανάτιος
959 Αμανάτιος
960 Αμάνδα
961 Άμανδος
963 Αμαρακίς
964 Αμάρακος
965 Αμάρανθος
966 Αμάραντος
967 Αμαρίλντα
968 Αμαρυλλίς
970 Αμαστρίνη
971 Αμαστρίνος
972 Αματίτση
973 Αμβέρσα
974 Άμβραξ
975 Αμβροσία
976 Αμβρόσιος
977 Αμβρύων
978 Αμεθέα
979 Αμεινία
980 Αμεινίας
981 Αμεινοκλής
982 Αμειψίας
983 Αμέλια
984 Αμέλιος
985 Άμεμπτη
986 Άμεμπτος
987 Αμερίας
988 Αμερίκη
989 Αμέρικος
990 Αμερίνη
991 Αμερίσσα
992 Αμέρσια
993 Αμέστριος
994 Αμετάθετος
995 Αμήδη
996 Αμήδης
997 Αμήν
998 Αμήνοφις
999 Αμήνων
1000 Αμησινάς
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία