Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Theodichildis
8 Wivina
9 Ααρδαῒς
10 Άβα
11 Άβαβα
12 Αβαδδώσσα
13 Αβάδνη
14 Αβαεοδώρα
15 Αβαζία ή Αβασγία
16 Αβαζίουσα
17 Αβάη
18 Αβαία
19 Αβαιοδόρα
20 Αβαιοδώρα
21 Αβαιοκρίτη
22 Αβαίστα
23 Αβάκαινα
24 Αβάκεια
25 Αβακένα
26 Αβακουμία
27 Άβακτη
28 Αβάμμουσα
29 Αβανθίς
30 Αβαντία καί Αμαντία
31 Αβαντιάδη
32 Αβαντιάς
33 Αβαντίδη
34 Αβαντίς
35 Αβαρβαρέη
36 Αβάρβαρη
37 Αβαρη
38 Αβαρίνη
39 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
40 Άβαρτη
41 Αβάσιτη
42 Αβασκάντη
43 Αβασκάντιλλα
44 Άβδηρα
45 Αβδιηλία
46 Αβερκία
47 Αβερρόη
48 Αβησσυνία
49 Αβία
50 Άβιβα
51 Αβιμελιχίς
52 Αβινιόν
53 Αβλαβία
54 Άβληρα
55 Αβουναία
56 Αβρααμία
57 Αβρικία
58 Αβρονίκη
59 Αβρόντιον
60 Αβροσύνη
61 Αβρότονον
62 Αβρυλλίς
63 Αβρωνίς
64 Αβρώτη
65 Αβυδηνή
66 Αγάβη
67 Αγαθαγγέλα
68 Αγαθάγητη
69 Αγάθη
70 Αγαθημερίς
71 Αγαθόβουλη
72 Αγαθοδαίμουσα
73 Αγαθοδώρα
74 Αγαθόκλεια
75 Αγαθονίκη
76 Αγαθόπους -θ
77 Αγάθυρνα
78 Αγαθύρση
79 Αγαθωνία
80 Αγαθωνύμη
81 Αγαλλία
82 Αγαμεμνονίδη
83 Αγαμήδη
84 Αγαμηδίδα
85 Αγαμήθη
86 Αγανίκη
87 Αγανίππη
88 Αγάπη
89 Αγαπηνωρίς
90 Αγαπητή
91 Αγαπτολέμα
92 Αγαρίστη
93 Αγαύη
94 Αγγαία
95 Αγγέλα
96 Αγγελία
97 Αγγέλιδα
98 Αγγελική
99 Αγγελίνα
100 Αγγερούλα
101 Αγεμάχη
102 Αγεύουσα
103 Αγηνωρίς
104 Αγησάνδρα
105 Αγησιλεία
106 Αγησιλοχίς
107 Αγησιμάχη
108 Αγησιστράτη
109 Αγησιχόρα
110 Αγιάσσου
111 Αγιάτις
112 Αγιδώς
113 Αγιοδεκτινή
114 Αγιοηλιώτισσα
115 Αγιολούσαινα
116 Αγιούλα
117 Αγιούπα
118 Αγκαία
119 Αγλαΐα
120 Αγλαονίκη
121 Αγλαόπη
123 Αγλαοφήμη
124 Άγλαυρος
125 Αἴγλη
126 Αγναγόρα
127 Αγνή
129 Αγνοδίκη
130 Αγνόκλεια
131 Αγορακρίτη
132 Αγοράστη
133 Αγορή
134 Αγορίτσα
135 Αγραία
136 Αγράμπελη
137 Αγρεύουσα
138 Αγρία
139 Αγριδιώτισσα
140 Αγριλιώτισσα
141 Αγριόπη
142 Αγρίππα
143 Αγροιώ
144 Αγροτέρα
145 Αγυάη
146 Αγχιάλη
147 Αγχιμάχη
148 Αγχινόη
149 Αγχιρόη
150 Αγχιρρόη
151 Άγω
152 Αγωνίς
153 Άδα
154 Αδαία
155 Αδαλβέρτη
156 Αδαμαντία
158 Αδάμη
159 Αδελαΐς
160 Αδελφά
161 Αδιάντη
162 Αδίστα
163 Αδίτη
164 Αδμήτη
165 Αδράστεια
166 Αδριανή
167 Αδύτη
168 Αδώνια
169 Αεθλία
170 Αειθάλα
171 Αειμακάριστος
172 Αειμεσιτεύουσα
173 Αείμνηστη
174 Αέλια
175 Αελλόπους
176 Αελλώ
177 Αερία
178 Αερόπη
179 Αετία
180 Αζαΐς
181 Αζαρία
182 Αηδόνα
183 Αηδόνιον
184 Αθανάδα
185 Αθανασία
186 Αθεόνα
187 Αἰθερία
188 Αθηνά
189 Αθηναγόρα
190 Αθηναΐς
191 Αθήνη
192 Αθηνίς
193 Αθηνιώτισσα
194 Αθηνοδώρα
195 Αθηνώ
196 Αθορ
197 Αἴθρα
198 Αία
199 Αιάκη
200 Αιγαία
201 Αιγέα
202 Αίγειρος
203 Αίγη
204 Αιγιάλεια
205 Αιγίδα
206 Αίγινα
208 Αιγίσθη
209 Αίγλη
210 Αιγυπτία
211 Αϊδανή
212 Αιδεσία
213 Αιδός
214 Αιδώ
215 Αιθερία
216 Αίθη
217 Αιθίλλα
218 Αιθούσα
219 Αίθρα
220 Αικατερίνη
223 Αιματούσα
224 Αιμίαλου
225 Αιμιλένια
226 Αιμιλένια
227 Αιμιλία
228 Αιμιλίνα
229 Αίμουσα
230 Αιναρέτη
231 Αινιώνη
232 Άϊντα
233 Αιόλη
234 Αιολία
235 Αϊρένα
236 Αιρίν
237 Αιρκώτισσα
238 Αιρώ
239 Αίσαρα
240 Αισημίδα
241 Αίστυ
242 Αίστυ
243 Αισχίνη
244 Αισχρηίς
245 Αισχυλίς
246 Αισωπία
248 Άϊτα
249 Αίτνα
250 Αιτωλίς
251 Αιχμίουσα
252 Αιωπίς
253 Αιώρα
254 Ακαδημία
255 Ακαθή
256 Ακάθιστη
257 Ακακαλλίς
258 Ακακία
259 Ακαλανθίς
260 Ακαλλαρίς
261 Ακανθίς
262 Ακάστη
263 Ακατάβλητη
264 Ακατάφλεκτη
265 Αἰκατερίνη
266 Ακελδαμά
267 Ακέλεια
268 Ακεσάνδρα
269 Άκεσις
270 Ακεψεή
271 Ακήραση
272 Ακίνδυνη
273 Ακκώ
274 Ακματίδα
275 Ακμή
276 Ακολουθία
277 Ακραία
278 Ακρήτη
279 Ακριβή
280 Ακρωτηριανή
281 Ακταία
282 Ακτίς
283 Ακτορίς
284 Ακυλίνα
285 Αλαλά
286 Αλανιώτισσα
287 Αλαξάνδρα
288 Αλάσια
289 Αλβέρτα
290 Αλβίνα
291 Αλέκα
292 Αλεμίνα
293 Αλένα
294 Αλεξάνδρα
295 Αλεξία
296 Αλεξίβια
297 Αλεξίκακη
298 Αλεξιμάχη
299 Αλεξιρόη
300 Αλεξιώτισσα
301 Αλεπινή
302 Αλήθεια
303 Αληθινή
304 Αληκτώ
305 Αληυόνη
306 Αλθαία
307 Αλία
308 Αλίη
309 Αλίκη
310 Αλιμήδη
311 Αλίντα
312 Αλιξ
313 Αλίσα
314 Άλισον
315 Αλιφηραία
316 Αλκαθόη
317 Αλκάνδρη
318 Αλκάντρα
319 Άλκη
320 Αλκήνωρ
321 Άλκηστις
322 Αλκιβία
323 Αλκιβιάδη
324 Αλκιδίκη
325 Αλκιθόη
326 Αλκιμάχη
327 Αλκιμέδη
328 Αλκιμήδη
329 Αλκινόη
330 Αλκίππη
332 Αλκίς
333 Αλκίφρουσα
334 Αλκμάονα
335 Αλκμήνη
336 Αλκυών
337 Αλλοιώτισσα
338 Άλμα
339 Αλμαρίνα
340 Αλμπάνα
341 Αλόη
342 Αλόπη
343 Αλόχη
344 Αλσηΐς
345 Αλτάνη
346 Άλτιμη
347 Αλύα
348 Αλυπία
349 Αλυσία
350 Αλφαία
351 Αλφεά
352 Αλφειά
353 Αλφεσίβοια
354 Άλφια
355 Αλωνία
356 Αμαδρυάς
357 Αμαζών
358 Αμάθεια
359 Αμαθούσα
360 Αμαλθαία
361 Αμάλθεια
362 Αμαλία
363 Αμαλιάννα
364 Αμανατία
365 Αμάνδα
366 Αμαρακίς
367 Αμαρίλντα
368 Αμαρυλλίς
370 Αματίτση
371 Αμβέρσα
372 Αμβροσία
373 Αμεθέα
374 Αμέλια
375 Αμερίνη
376 Αμερίσσα
377 Αμέρσια
378 Αμήδη
379 Αμμία
380 Αμμωνά
381 Αμνησία
382 Αμοίνη
383 Αμολιανή
384 Αμπελίς
385 Αμπελοκήπισσα
386 Αμπλία
387 Αμυγδαλιά
388 Αμύκλα
389 Αμυμώνη
390 Αμύντα
391 Αμφιάλη
392 Αμφιανή
393 Αμφιαράη
394 Αμφιδάμα
395 Αμφιθέα
396 Αμφιθόη
397 Αμφίκλεια
398 Αμφικτυωνίς
399 Αμφιλοχία
400 Αμφιλύκη
401 Αμφιμάχη
402 Αμφιμήδη
403 Αμφινόμη
404 Αμφιρρόη
405 Αμφιρώ
406 Αμφιτρίτη
407 Αμφιώνη
408 Αμωμη
409 Ανάγκη
410 Αναΐς
411 Αναϊτις
412 Αναλίζα
413 Ανανία
414 Αναξάνδρα
415 Αναξαρέτη
416 Ανάξαρχη
417 Αναξιβία
418 Αναξιμάνδρα
419 Αναξιμένη
420 Αναξιρρόη
421 Ανάργυρη
422 Άνασσα
423 Αναστασία
424 Αναστέλλα
425 Ανατολή
426 Αναφωνήτρια
427 Άνβη
428 Άνδρεα
429 Ανδριανή
430 Ανδριάννα
431 Ανδριγούλα
432 Ανδρομάχη
433 Ανδρομέδα
434 Ανδρομήδη
435 Ανδρονίκη
436 Ανδροπελαγία
437 Ανεζίνα
438 Ανειτυλλιανή
439 Ανεκτή
440 Ανέλια
441 Άνελλα
442 Άνεμονη
443 Ανεμπόδιστη
444 Ανερίνα
445 Ανερίνα
446 Ανέστια
447 Ανησιδώρα
448 Ανθεμις
449 Ανθή
450 Ανθηδόνη
452 Ανθήκλεια
453 Ανθήλεια
454 Ανθηνίκη
455 Άνθιμη
456 Ανθίππη
457 Ανθοδέσμη
458 Ανθοζωή
459 Ανθρακία
460 Ανία
461 Ανίκητη
462 Ανιμαϊς
463 Ανίνα
464 Ανίππη
465 Ανίτα
466 Ανμαρί
467 Άνν Μαρί
468 Άννα
470 Αννακαίτη
471 Ανναλίζα
472 Ανναμπέλα
473 Ανναρέα
474 Ανναστέλλα
475 Αννέζη
476 Αννίνη
477 Άνοιξη
478 Ανουσώ
479 Ανουτσιάτα
480 Άντα
481 Άντεια
482 Αντελίνα
483 Αντερώσα
484 Αντζελίνα
485 Άντια
486 Αντιάνειρ
487 Αντιγόνη
488 Αντίκλεια
489 Αντιμάχη
490 Αντιμήδη
491 Αντινίτισσα
492 Αντινόη
493 Αντιόπη
494 Αντιοχίδα
495 Αντίπα
496 Άντιφα
497 Αντιφωνήτρια
498 Αντουανέτα
500 Άντρεα
501 Αντωνέττα
502 Αντωνία
503 Αντωνίκη
504 Αντωνίσκη
505 Ανυξιά
506 Ανυσία
507 Ανωμερίτισσα
508 Αξίερο
509 Αξίνη
510 Αξιοθέα
511 Αξιόκερσα
512 Αξιονίκη
513 Αοδεσία
514 Αοιδή
515 Αουρόρα
516 Απελλή
517 Απελλίχα
518 Απλοδώρα
519 Απολλιναρία
520 Απολλινάριος
521 Απολλωνία
522 Απολλωνίς
523 Αποστολένα
524 Αποστολία
525 Απυμοσύνη
526 Άπφια
527 Αραβέλλα
528 Αρακιώτισσα
529 Αραξή
530 Αράπισσα
531 Αράχνη
532 Αρβανίτισσα
533 Άρβηλα
534 Αργά
535 Αργεία
536 Αργέλη
537 Αργεντινή
538 Άργη
539 Αργήλη
540 Αργία
541 Αργίνη
542 Αργίνουσσα
543 Αργιόπη
544 Αργυλεωνις
545 Αργυρά
546 Αργυφίη
547 Αργώ
548 Αρδαλίς
549 Αρέθα
550 Αρεία
551 Αρείωνας
552 Αρεστή
553 Άρεστον
554 Αρετή
555 Αρηβοϊα
556 Αρηγονίς
557 Αρήνη
558 Αρήτη
559 Άρια
560 Αριάδνη
562 Αριάθνη
563 Αριάνα
564 Αριαρούλα
565 Αρίβοια
566 Αριγνωτη
567 Αριδάφνη
568 Αριέλ
569 Αριέτα
570 Αριλιά
571 Αριμνηστέα
572 Αρίννα
573 Αρίσα
574 Αρίσβη
575 Αρισταγγέλα
576 Αρισταγόρα
577 Αρισταινέτη
578 Αρισταρχίς
579 Αριστείδη
580 Αρίστη
581 Αριστίππη
582 Αριστοβούλα
583 Αριστοδήμη
584 Αριστοδίκη
585 Αριστοθέα
586 Αριστόκλεια
587 Αριστομάχη
588 Αριστομένη
589 Αριστομήδη
590 Αριστονίκη
591 Αριστοτέλεια
592 Αριστοτέχνη
593 Αριστωνομίδα
594 Αρίφρουσα
595 Αρκαδία
596 Άρκη
597 Αρλέτα
598 Αρλίντα
599 Αρμαντίνα
600 Αρμενοκρατούσα
601 Αρμοδία
602 Αρμοθόη
603 Αρμονία
604 Άρνη
605 Αρόα
606 Άρπινα
607 Αρριανή
608 Αρριέττα
609 Αρσάκη
610 Αρσενία
611 Αρσίνα
612 Αρσινόη
613 Αρσίππη
614 Άρτα
615 Αρτεμιδώρα
616 Άρτεμις
617 Αρτεμισία
618 Αρτυμήδη
619 Αρχαγάθη
620 Αρχαγγελιώτισσα
621 Αρχεάνασσα
622 Αρχεδίκη
623 Αρχελάη
624 Αρχεμάχη
625 Αρχεμήδη
626 Αρχία
627 Αρχιδαμια
628 Αρχιδίκη
629 Αρχιμήδη
630 Αρχίππη
631 Αρχισπορίτισσα
632 Αρχοντία
633 Ασάνω
634 Ασάφεια
635 Άση
636 Ασημίνα
637 Ασημώνη
638 Ασία
639 Ασίη
640 Ασινέθ
641 Ασκλά
642 Ασκληπιάς
643 Ασκληπιγένεια
644 Ασκληπιοδότη
645 Ασκληπιοδώρα
646 Άσκρη
647 Άσπα
648 Ασπασία
649 Ασπραγγέλου
650 Ασπροβουνιώτισσα
651 Ασπροπαναγιά
652 Ασπρούλα
653 Αστάρτη
654 Ασταφις
655 Αστερία
656 Αστερόειδα
657 Αστερόπεια
658 Αστερόπη
659 Αστή
660 Αστηρόπη
661 Αστράδαινα
662 Αστραία
663 Άστρια
664 Αστρίς
665 Αστρίτη
666 Αστυάνασσα
667 Αστυδάμεια
668 Αστυκράτεια
669 Αστυμάχη
670 Αστυμέδουσα
671 Αστυμηδίδη
672 Αστυμηδίδης
673 Αστυνόμη
674 Αστυόχεια
675 Αστυόχη
676 Ασύγκριτη
677 Ασυδία
678 Ασυνέθ
679 Ασυνούλα
680 Ασχολία
681 Ασωπίς
682 Αταλάντη
683 Ατάργατις
684 Ατζουλέτα
685 Ατθίς
686 Ατία
687 Άτις
688 Ατλάντεια
689 Ατλαντείη
690 Άτροπος
691 Ατταλίς
692 Αττική
693 Αυγεία
694 Αυγερινή
695 Αυγή
696 Αυγούστα
697 Αυγώνα
698 Αυδάτα
699 Αυλίδα
700 Αυξεντία
701 Αυξιβία
702 Αυξιλιαρία
703 Αύρα
704 Αύρη
705 Αυρηλία
706 Αυσημήδη
707 Αυτομάτη
708 Αυτομέδουσα
709 Αυτομήδη
710 Αυτονόη
711 Αυτονομία
712 Αφένδρα
713 Αφεντία
714 Αφέντρα
715 Αφθονία
716 Αφραάτη
717 Αφρικάνα
718 Αφροδίσια
719 Αφροδίτη
720 Αφροκόμη
721 Αφροξυλάνθη
722 Αφρούλα
723 Αχαία
724 Αχαΐα
725 Αχαιμένη
726 Αχίλλεια
727 Αχίμα
728 Άχραντος
729 Αψεύδη
730 Αψευδής
731 Αψιδιώτισσα
732 Αώα
733 Βαβέλυκα
734 Βαβύλα
735 Βάγια
736 Βάδιμη
737 Βαθύκλεια
738 Ἄβαι
739 Βάια
740 Βάκια
741 Βακίνα
742 Βακχίς
743 Βακχύλα
744 Βαλάντα
745 Βαλασία
746 Βαλδερούδη
747 Βαλεντίνα
748 Βαλέρια
749 Βάλια
750 Βαλμπόνα
751 Βαλουκλιώτισσα
752 Βαλσαμή
753 Βάλτη
754 Βαμβακία
755 Βάνα
756 Βάνδα
757 Βανέσσα
759 Βανίνα
760 Βανιώτισσα
761 Βάννα
762 Βάντα
763 Βαουθά
764 Βάπτις
765 Βαραγγιώτισσα
766 Βαραδάτη
767 Βαραχησία
768 Βαρβάρα
769 Βαρδιανιώτισσα
770 Βαρδιάννα
771 Βαρέρια
772 Βάρις
773 Βαρκέτις
774 Βαρκού
775 Βάρλα
776 Βαρουχία
777 Βαρσαβία
778 Βαρσανουφία
779 Βαρσίνη
780 Βαρυτίμη
781 Βάσια
782 Βασιανή
783 Βασιάνθη
784 Βασιλεία
785 Βασιλειάνα
786 Βασιλένια
787 Βασιληγενέτειρα
788 Βασιλίδα
789 Βασίλισσα
790 Βασιλοπούλα
791 Ἀβασκαντίς
792 Ἀβασκαντώ
793 Ἄβασκη
794 Βάσσα
795 Βασσόη
796 Ἄβασσον
797 Ἀβάστακτη
798 Βάτεια
799 Βατίς
800 Βατοπεδινή
801 Βατούσαινα
802 Βαυβώ
803 Βαυκίς
804 Ἀβαύχα
805 Βαυώ
806 Βάχθιση
807 Ἄββα
808 Ἄβδα
809 Ἀβδαία
810 Ἀβδαίμουσα
811 Ἀβδαλωνύμη
812 Ἀβδαράκη
813 Ἀβδάρβα
814 Ἀβδαστράτη
815 Ἀβδελωνύμη
816 Ἀβδέμουσα
817 Ἀβδερίτις
818 Ἄβδη
819 Ἀβδήμουσα
820 Ἄβδηρα
821 Ἀβδηρίτη
822 Ἀβδηροδημοκρίτη
823 Ἀβδία
824 Ἀβδίμιλκη
825 Ἀβδολωνύμη
826 Ἀβδρανόθεμις
827 Ἀβδύβαλη
828 Ἀβδύμουσα
829 Ἄβδυρα
830 Ἀβεάκη
831 Βεάτα
832 Βεατρίκη
833 Βεβαία
834 Βεβρύκη
835 Ἀβειρώσσα
836 Βελανιδιά
837 Βέλβινα
838 Βέλη
839 Βελίκα
840 Βελίνα
841 Βελισσαρία
842 Βελιστίχη
843 Βελούδω
844 Βενανδία
845 Βεναντία
846 Βενεδίκτη
847 Βενετία
848 Βενετσάνα
849 Βενθεσικύμη
850 Βένια
851 Βενιζέλα
852 Βέννα
853 Βεντούλα
854 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
855 Βέρα
856 Βερβούργα
857 Βεργούλα
858 Βεργουπουλιανή
859 Βερεγγάρια
860 Βερενίκη
861 Βέρθα
862 Βερνίκη
863 Βερόη
864 Βερόνικα
865 Βερονίκη
867 Βερουλία
868 Βερσεβέ
869 Βερτράνδη
870 Βερώνη
871 Βεσέλα
872 Βεσσέλκα
873 Ἀβεύρια
874 Βέφα
875 Ἄβη
876 Ἀβηδάμεια
877 Βηθανία
878 Βηθεσδά
879 Βηθζαθά
880 Βηθλεέμ
881 Βηθλεεμίτισσα
882 Ἀβηϊχίς
883 Βήλη
884 Βηματάρισσα
885 Ἀβηοδώρα
886 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
887 Βήρυλλα
888 Βησσαρία
889 Ἀβηΐχα
890 Βηχιανή
891 Ἀβία
892 Βία
893 Βιάγκα
894 Ἀβιάθα
895 Ἀβιανή
896 Ἀβιανία
897 Ἀβίαντη
898 Ἀβίατη
899 Βιβέτα
900 Βιβή
901 Βιβιανή
902 Ἀβίγα
903 Βιγλιώτισσα
904 Ἀβιδία
905 Ἀβιδιανή
906 Βιδιανή
907 Βιερα
908 Ἀβιηνή
909 Ἀβικέννα
910 Βικέντια
911 Βικτώρια
912 Βίκυ
913 Βιλελμίνη
914 Βιλιστίχη
915 Ἀβιλλία
916 Βίλμα
917 Βιμποράδα
918 Βίνα
919 Ἀβίνδη
920 Ἀβιογένη
921 Ἀβιοδότη
922 Ἀβιοδώρα
923 Ἀβιοκρίτη
924 Βιόλα
925 Βιολάνθη
926 Βιολέτα
927 Βιργενια
928 Βιργινία
929 Βιργιωμένη
930 Ἄβις
931 Ἀβισάρη
932 Βιστωνίς
933 Βίτα
934 Βιτάλη
935 Ἀβίτη
936 Βιτιμία
937 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
938 Βιώνη
939 Ἀβλάβεια
940 Βλαδιμήρα
941 Βλαδισλάβα
942 Βλακεία
943 Βλανδίνα
944 Βλασία
945 Βλασούλα
946 Βλάστα
947 Βλαχέρνα
948 Βλέπουσα
949 Ἀβλίουσα
950 Βλουτινα
951 Βλυχιόρικα
952 Ἀβλωνάκη
953 Ἄβναγη
954 Ἀβνάκη
955 Βόα
956 Βοδοάλδη
957 Βόηθα
958 Βοία
959 Βοΐσκα
960 Βοιώ
961 Βολίνα
962 Βομβύκη
963 Βονιφατία
964 Βορεινή
965 Βουβώ
966 Βουζιανα
967 Βουκασίνη
968 Βουκολίς
969 Βούλα
970 Βούλγη
971 Βούλιστα
972 Βουλπιανή
973 Βουναρκώτισσα
974 Βουνογιάτρισσα
975 Βουνού
976 Βούρα
977 Βουρνιώτισσα
978 Βούσιρις
979 Ἁβρὼ
980 Ἀβραάμη
981 Ἀβραάμη
982 Βραισία
983 Βρασία
984 Βραυρώ
985 Βράχου
986 Βρεμούσα
987 Βρένδα
988 Βρεσθενίτισσα
989 Βρέταννη
990 Βρετή
991 Βρετός
992 Βρεττανία
993 Βρεφοκομούσα
994 Βρεφοκρατούσα
995 Βρεφουργήσασα
996 Βρεχούσα
997 Βρησηίς
998 Βριζώ
999 Βριμώ
1000 Βρισηίς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία