Εορτές 20 Ιανουαρίου: Άγιοι Θύρσος και Αγνή οι Μάρτυρες Άγιος Ιννάς Άγιος Ριμμάς Άγιος Φαβιανός Ευθυμία Θύρσα Ίννα Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Πίννα Πίννας Ριμμά Φάβια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αγνή η Μάρτυρας Αγία Άννα Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης Άγιος Ιωάννης ο Ιερομάρτυρας Άγιος Πέτρος ο μακάριος τελώνης
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Trea
8 Veep
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Αβιάθα
52 Αβιανία
53 Αβιανία
54 Αβίαντη
55 Αβίατη
56 Άβιβα
57 Αβιμελιχίς
58 Αβινιόν
59 Αβλαβία
60 Άβληρα
61 Αβουδίμη
62 Αβουναία
63 Αβρααμία
64 Αβρικία
65 Αβρονίκη
66 Αβρόντιον
67 Αβροσύνη
68 Αβρότονον
69 Αβρυλλίς
70 Αβρωνίς
71 Αβρώτη
72 Αβυδηνή
73 Αγάβη
74 Αγαθαγγέλα
75 Αγαθάγητη
76 Αγάθη
77 Αγαθημερίς
78 Αγαθόβουλη
79 Αγαθοδαίμουσα
80 Αγαθοδώρα
81 Αγαθόκλεια
82 Αγαθονίκη
83 Αγαθοπόδη
84 Αγαθοσθένη
85 Αγάθυρνα
86 Αγαθύρση
87 Αγαθωνία
88 Αγαθωνύμη
89 Αγάκλεια
90 Αγαλλία
91 Αγαμεμνονίδη
92 Αγαμήδη
93 Αγαμηδίδα
94 Αγαμήθη
95 Αγανίκη
96 Αγανίππη
97 Αγάπη
98 Αγαπηνωρίς
99 Αγαπητή
100 Αγαπτολέμα
101 Αγαρίστη
102 Αγαύη
103 Αγγέλα
104 Αγγελία
105 Αγγέλιδα
106 Αγγελική
107 Αγγελίνα
108 Αγγερούλα
109 Αγγλία
110 Αγελαϊς
111 Αγεμάχη
112 Αγεύουσα
113 Αγηνωρίς
114 Αγησάνδρα
115 Αγησιλεία
116 Αγησιλοχίς
117 Αγησιμάχη
118 Αγησιστράτη
119 Αγησιχόρα
120 Αγιάσσου
121 Αγιάτις
122 Αγιδώς
123 Αγιοδεκτινή
124 Αγιοηλιώτισσα
125 Αγιολούσαινα
126 Αγιούλα
127 Αγιούπα
128 Αγκαία
129 Αγλαΐα
130 Αγλαονίκη
131 Αγλαόπη
133 Αγλαοφήμη
134 Άγλαυρος
135 Αἴγλη
136 Αγναγόρα
137 Αγνή
139 Αγνοδίκη
140 Αγνόκλεια
141 Αγορακρίτη
142 Αγοράστη
143 Αγορή
144 Αγορίτσα
145 Αγραία
146 Αγράμπελη
147 Αγρεύουσα
148 Αγρία
149 Αγριδιώτισσα
150 Αγριλιώτισσα
151 Αγριόπη
152 Αγρίππα
153 Αγροιώ
154 Αγροτέρα
155 Αγυάη
156 Αγχιάλη
157 Αγχιμάχη
158 Αγχινόη
159 Αγχιρόη
160 Αγχιρρόη
161 Άγω
162 Αγωνίς
163 Άδα
164 Αδαία
165 Αδαλβέρτη
166 Αδαμαντία
168 Αδάμη
169 Αδελαΐς
170 Αδελφά
171 Αδιάντη
172 Αδίστα
173 Αδίτη
174 Αδμήτη
175 Αδράστεια
176 Αδριανή
177 Αδύτη
178 Αδώνια
179 Αεθλία
180 Αειθάλα
181 Αειμακάριστος
182 Αειμεσιτεύουσα
183 Αείμνηστη
184 Αέλια
185 Αελλόπους
186 Αελλώ
187 Αερία
188 Αερόπη
189 Αετία
190 Αζαΐς
191 Αζαρία
192 Αηδών
193 Αθανάδα
194 Αθανασία
195 Αθεόνα
196 Αἰθερία
197 Αθηνά
198 Αθηναγόρα
199 Αθηναΐς
200 Αθήνη
201 Αθηνίς
202 Αθηνιώτισσα
203 Αθηνοδώρα
204 Αθηνώ
205 Αθορ
206 Αἴθρα
207 Αία
208 Αιάκη
209 Αιγαία
210 Αιγέα
211 Αίγειρος
212 Αιγέστη
213 Αίγη
214 Αιγιάλεια
215 Αιγίδα
216 Αίγινα
218 Αιγίσθη
219 Αίγλη
220 Αιγυπτία
221 Αϊδανή
222 Αιδεσία
223 Αιδός
224 Αιδώ
225 Αιθερία
226 Αίθη
227 Αιθίλλα
228 Αιθούσα
229 Αίθρα
230 Αιθύλλα
231 Αικατερίνη
234 Αιλία
235 Αιματούσα
236 Αιμίαλου
237 Αιμιλένια
238 Αιμιλένια
239 Αιμιλία
240 Αιμιλίνα
241 Αίμουσα
242 Αιναρέτη
243 Αινεία
244 Αινιώνη
245 Άϊντα
246 Αιόλη
247 Αιολία
248 Αϊρένα
249 Αιρίν
250 Αιρκώτισσα
251 Αιρώ
252 Αίσαρα
253 Αισημίδα
254 Αίσηπα
255 Αίστυ
256 Αίστυ
257 Αισυήτη
258 Αισχίνη
259 Αισχρηίς
260 Αισχυλίς
261 Αισωπία
263 Άϊτα
264 Αίτνα
265 Αιτωλίς
266 Αιχμίουσα
267 Αιωπίς
268 Αιώρα
269 Ακαδημία
270 Ακαθή
271 Ακάθιστη
272 Ακακαλλίς
273 Ακακία
274 Ακαλανθίς
275 Ακαλλαρίς
276 Ακάμα
277 Ακανθίς
278 Ακάστη
279 Ακατάβλητη
280 Ακατάφλεκτη
281 Αἰκατερίνη
282 Ακελδαμά
283 Ακέλεια
284 Ακεσάνδρα
285 Άκεσις
286 Ακεψεή
287 Ακεψιμά
288 Ακήραση
289 Ακίνδυνη
290 Ακκώ
291 Ακματίδα
292 Ακμή
293 Ακολουθία
294 Ακραία
295 Ακρήτη
296 Ακρίβη
297 Ακρωτηριανή
298 Ακταία
299 Ακτίς
300 Ακτορίς
301 Ακυλίνα
302 Αλαλά
303 Αλανιώτισσα
304 Αλαξάνδρα
305 Αλάσια
306 Αλβανή
307 Αλβέρτα
308 Αλβίνα
309 Αλέκα
310 Αλεμίνα
311 Αλένα
312 Αλεξάνδρα
313 Αλεξία
314 Αλεξίβια
315 Αλεξίκακη
316 Αλεξιμάχη
317 Αλεξιρόη
318 Αλεξιώτισσα
319 Αλεπινή
320 Αλήθεια
321 Αληθινή
322 Αληκτώ
323 Αλήτη
324 Αληυόνη
325 Αλθαία
326 Αλία
327 Αλίη
328 Αλίκη
329 Αλιμήδη
330 Αλίντα
331 Αλίσα
332 Άλισον
333 Αλιφηραία
334 Αλκαθόη
335 Αλκαία
336 Αλκάνδρη
337 Αλκάντρα
338 Άλκη
339 Αλκήνωρ
340 Άλκηστις
341 Αλκιβία
342 Αλκιβιάδη
343 Αλκιδίκη
344 Αλκιθόη
345 Αλκιμάχη
346 Αλκιμέδη
347 Αλκιμήδη
348 Αλκινόη
349 Αλκίππη
351 Αλκίς
352 Αλκίφρουσα
353 Αλκμάονα
354 Αλκμήνη
355 Αλκυών
356 Αλλοιώτισσα
357 Άλμα
358 Αλμαρίνα
359 Αλμπάνα
360 Αλόη
361 Αλόπη
362 Αλόχη
363 Αλσηΐς
364 Αλτάνη
365 Άλτη
366 Άλτιμη
367 Αλύα
368 Αλυπία
369 Αλυσία
370 Αλφαία
371 Αλφειά
372 Αλφεσίβοια
373 Άλφια
374 Αλωνία
375 Αμαδρυάς
376 Αμαζών
377 Αμάθεια
378 Αμαθούσα
379 Αμάλθεια
380 Αμαλία
381 Αμαλιάννα
382 Αμανατία
383 Αμάνδα
384 Αμαρακίς
385 Αμαρίλντα
386 Αμαρυλλίς
388 Αματίτση
389 Αμβέρσα
390 Αμβροσία
391 Αμεθέα
392 Αμέλια
393 Αμερίνη
394 Αμερίσσα
395 Αμέρσια
396 Αμήδη
397 Αμμία
398 Αμμιανή
399 Αμμωνά
400 Αμνησία
401 Αμοίνη
402 Αμολιανή
403 Αμπελίς
404 Αμπελοκήπισσα
405 Αμπλία
406 Αμυγδαλιά
407 Αμύκλα
408 Αμυμώνη
409 Αμύντα
410 Αμφιάλη
411 Αμφιανή
412 Αμφιαράη
413 Αμφιδάμα
414 Αμφιθέα
415 Αμφιθόη
416 Αμφίκλεια
417 Αμφικτυωνίς
418 Αμφιλοχία
419 Αμφιλύκη
420 Αμφιμάχη
421 Αμφιμέδα
422 Αμφιμήδη
423 Αμφινόμη
424 Αμφιρρόη
425 Αμφιρώ
426 Αμφιτρίτη
427 Αμφιώνη
428 Αμωμη
429 Ανάγκη
430 Αναΐς
431 Αναϊτις
432 Αναλίζα
433 Ανανία
434 Αναξαγόρα
435 Αναξάνδρα
436 Αναξαρέτη
437 Ανάξαρχη
438 Αναξιβία
439 Αναξιμάνδρα
440 Αναξιμένη
441 Αναξιρρόη
442 Ανάργυρη
443 Άνασσα
444 Αναστασία
445 Αναστέλλα
446 Ανατολή
447 Αναφωνήτρια
448 Άνβη
449 Άνδρεα
450 Ανδριανή
451 Ανδριάννα
452 Ανδριγούλα
453 Ανδρομάχη
454 Ανδρομέδα
455 Ανδρομήδη
456 Ανδρονίκη
457 Ανδροπελαγία
458 Ανεζίνα
459 Ανειτυλλιανή
460 Ανεκτή
461 Ανέλια
462 Άνελλα
463 Άνεμονη
464 Ανεμπόδιστη
465 Ανερίνα
466 Ανερίνα
467 Ανέστια
468 Ανησιδώρα
469 Άνθα
470 Ανθεμις
471 Ανθή
472 Ανθηδόνη
474 Ανθήκλεια
475 Ανθήλεια
476 Ανθήλια
477 Ανθηνίκη
478 Άνθιμη
479 Ανθίππη
480 Ανθοδέσμη
481 Ανθοζωή
482 Ανθοσμία
483 Ανθρακία
484 Ανία
485 Ανίκητη
486 Ανιμαϊς
487 Ανίνα
488 Ανίππη
489 Ανίτα
490 Ανμαρί
491 Άνν Μαρί
492 Άννα
494 Αννακαίτη
495 Ανναλίζα
496 Ανναμπέλα
497 Ανναρέα
498 Ανναστέλλα
499 Αννέζη
500 Αννίνη
501 Άνοιξη
502 Ανουσώ
503 Ανουτσιάτα
504 Άντα
505 Άντεια
506 Αντελίνα
507 Αντερώσα
508 Αντζελίνα
509 Αντηνώρη
510 Άντια
511 Αντιάνειρ
512 Αντιγόνη
513 Αντίκλεια
514 Αντιμάχη
515 Αντιμήδη
516 Αντινίτισσα
517 Αντινόη
518 Αντιόπη
519 Αντιοχίδα
520 Αντίπα
521 Αντιπάτρα
522 Άντιφα
523 Αντιφάνη
524 Αντιφάτη
525 Αντιφόνη
526 Αντιφωνήτρια
527 Αντιφώσσα
528 Αντουανέτα
530 Άντρεα
531 Αντωνέττα
532 Αντωνία
533 Αντωνίκη
534 Αντωνίσκη
535 Ανυξιά
536 Ανυσία
537 Ανωμερίτισσα
538 Αξίερο
539 Αξίνη
540 Αξιοθέα
541 Αξιόκερσα
542 Αξιονίκη
543 Αοδεσία
544 Αοιδή
545 Αουρόρα
546 Απελλή
547 Απελλίχα
548 Απήμαντη
549 Απλοδώρα
550 Απολλιναρία
551 Απολλινάριος
552 Απολλωνία
553 Απολλωνίς
554 Αποστολένα
555 Αποστολία
556 Απυμοσύνη
557 Άπφια
558 Αραβέλλα
559 Αρακιώτισσα
560 Αραξή
561 Αράπισσα
562 Αράχνη
563 Αρβανίτισσα
564 Άρβηλα
565 Αργά
566 Αργεία
567 Αργέλη
568 Αργεντινή
569 Άργη
570 Αργήλη
571 Αργία
572 Αργίνη
573 Αργίνουσσα
574 Αργιόπη
575 Αργυλεωνις
576 Αργυρά
577 Αργυφίη
578 Αργώ
579 Αρδαλίς
580 Αρεδία
581 Αρέθουσα
582 Αρεία
583 Αρείωνας
584 Αρεστή
585 Άρεστον
586 Αρετή
587 Αρηβοϊα
588 Αρηγονίς
589 Αρήνη
590 Αρήτη
591 Άρια
592 Αριάδνη
594 Αριάθνη
595 Αριάνα
596 Αριαρούλα
597 Αρίβοια
598 Αριγνωτη
599 Αριδάφνη
600 Αριέλ
601 Αριέτα
602 Αριλιά
603 Αριμνηστέα
604 Αρίννα
605 Αρίσα
606 Αρίσβη
607 Αρισταγγέλα
608 Αρισταγόρα
609 Αρισταινέτη
610 Αρισταρχίς
611 Αριστείδη
612 Αρίστη
613 Αριστιάνα
614 Αριστίνα
615 Αριστίππη
616 Αριστοβούλα
617 Αριστοδήμη
618 Αριστοδίκη
619 Αριστοθέα
620 Αριστόκλεια
621 Αριστομάχη
622 Αριστομένη
623 Αριστομήδη
624 Αριστονίκη
625 Αριστοτέλεια
626 Αριστοτέχνη
627 Αριστωνομίδα
628 Αρίφρουσα
629 Αρκαδία
630 Αρκέα
631 Άρκη
632 Αρλέτα
633 Αρλίντα
634 Αρμαντίνα
635 Αρμενοκρατούσα
636 Αρμοδία
637 Αρμοθόη
638 Αρμονία
639 Άρνη
640 Αρόα
641 Άρπινα
642 Αρριανή
643 Αρριδαία
644 Αρριέττα
645 Αρσάκη
646 Αρσενία
647 Αρσίνα
648 Αρσινόη
649 Αρσίππη
650 Άρτα
651 Αρτεμιδώρα
652 Άρτεμις
653 Αρτεμισία
654 Αρτυμήδη
655 Αρχαγάθη
656 Αρχαγγελιώτισσα
657 Αρχεάνασσα
658 Αρχεδίκη
659 Αρχελάη
660 Αρχεμάχη
661 Αρχεμήδη
662 Αρχία
663 Αρχιδαμια
664 Αρχιδίκη
665 Αρχιμήδη
666 Αρχίππη
667 Αρχισπορίτισσα
668 Αρχοντία
669 Αρχοντίνα
670 Ασάνω
671 Ασάφεια
672 Άση
673 Ασημίνα
674 Ασημώνη
675 Ασία
676 Ασίη
677 Ασινέθ
678 Ασκλά
679 Ασκληπιάς
680 Ασκληπιγένεια
681 Ασκληπιοδότη
682 Ασκληπιοδώρα
683 Άσκρη
684 Άσπα
685 Ασπασία
686 Ασπραγγέλου
687 Ασπροβουνιώτισσα
688 Ασπροπαναγιά
689 Ασπρούλα
690 Αστάρτη
691 Ασταφις
692 Αστερία
693 Αστερόειδα
694 Αστερόπεια
695 Αστερόπη
696 Αστή
697 Αστηρόπη
698 Αστράδαινα
699 Αστραία
700 Αστρελένα
701 Άστρια
702 Αστρίς
703 Αστρίτη
704 Αστυάνασσα
705 Αστυδάμεια
706 Αστυκράτεια
707 Αστυμάχη
708 Αστυμέδουσα
709 Αστυμηδίδη
710 Αστυμηδίδης
711 Αστυνόμη
712 Αστυόχεια
713 Αστυόχη
714 Ασύγκριτη
715 Ασυδία
716 Ασυνέθ
717 Ασυνούλα
718 Ασχολία
719 Ασωπίς
720 Αταλάντη
721 Ατάργατις
722 Ατζουλέτα
723 Ατθίς
724 Ατία
725 Άτις
726 Ατλάντεια
727 Ατλαντείη
728 Άτροπος
729 Ατταλίς
730 Αττική
731 Αυγεία
732 Αυγερινή
733 Αυγή
734 Αυγούστα
735 Αυγώνα
736 Αυδάκτη
737 Αυδάτα
738 Αύκτα
739 Αυλίδα
740 Αυξεντία
741 Αυξιβία
742 Αυξιλιαρία
743 Αύρα
744 Αύρη
745 Αυρηλία
746 Αυσημήδη
747 Αυτομάτη
748 Αυτομέδουσα
749 Αυτομήδη
750 Αυτονόη
751 Αυτονομία
752 Αφένδρα
753 Αφεντία
754 Αφέντρα
755 Αφθονία
756 Αφραάτη
757 Αφρικάνα
758 Αφροδίτη
759 Αφροκόμη
760 Αφροξυλάνθη
761 Αφρούλα
762 Αχαία
763 Αχαΐα
764 Αχαιμένη
765 Αχίλλεια
766 Αχίμα
767 Άχραντος
768 Αψεύδη
769 Αψευδής
770 Αψιδιώτισσα
771 Αώα
772 Βαβέλυκα
773 Βαβύλα
774 Βάγια
775 Βάδιμη
776 Βαθύκλεια
777 Ἄβαι
778 Βάια
779 Βάκια
780 Βακίνα
781 Βακχίς
782 Βακχυλίς
783 Βαλάντα
784 Βαλασία
785 Βαλδερούδη
786 Βαλεντίνα
787 Βαλέρια
788 Βάλια
789 Βαλμπόνα
790 Βαλουκλιώτισσα
791 Βαλσαμή
792 Βάλτη
793 Βαμβακία
794 Βάνα
795 Βάνδα
796 Βανέσσα
798 Βανίνα
799 Βανιώτισσα
800 Βάννα
801 Βάντα
802 Βαουθά
803 Βάπτις
804 Βαραγγιώτισσα
805 Βαραδάτη
806 Βαραχησία
807 Βαρβάρα
808 Βαρδιανιώτισσα
809 Βαρδιάννα
810 Βαρθολομαία
811 Βάρις
812 Βαρκέτις
813 Βαρκού
814 Βάρλα
815 Βαρνάβα
816 Βαρουχία
817 Βαρσαβία
818 Βαρσανουφία
819 Βαρσίνη
820 Βαρυτίμη
821 Βάσια
822 Βασιανή
823 Βασιάνθη
824 Βασιλεία
825 Βασιλειάνα
826 Βασιλένια
827 Βασιληγενέτειρα
828 Βασιλίδα
829 Βασίλισσα
830 Βασιλοπούλα
831 Ἀβασκαντίς
832 Ἀβασκαντώ
833 Ἄβασκη
834 Βάσσα
835 Ἄβασσον
836 Ἀβάστακτη
837 Βάτεια
838 Βατίς
839 Βατοπεδινή
840 Βατούσαινα
841 Βαυβώ
842 Βαυκίς
843 Ἀβαύχα
844 Βαυώ
845 Βάχθιση
846 Ἄββα
847 Ἄβδα
848 Ἀβδαία
849 Ἀβδαίμουσα
850 Ἀβδαλωνύμη
851 Ἀβδαράκη
852 Ἀβδάρβα
853 Ἀβδαστράτη
854 Ἀβδελωνύμη
855 Ἀβδέμουσα
856 Ἀβδερίτις
857 Ἄβδη
858 Ἀβδήμουσα
859 Ἄβδηρα
860 Ἀβδηρίτη
861 Ἀβδηροδημοκρίτη
862 Ἀβδία
863 Ἀβδίμιλκη
864 Ἀβδολωνύμη
865 Ἀβδρανόθεμις
866 Ἀβδύβαλη
867 Ἀβδύμουσα
868 Ἄβδυρα
869 Ἀβεάκη
870 Βεάτα
871 Βεατρίκη
872 Βεβαία
873 Βεβρύκη
874 Ἀβειρώσσα
875 Βελανιδιά
876 Βέλβινα
877 Βέλη
878 Βελίκα
879 Βελίνα
880 Βελισσαρία
881 Βελιστίχη
882 Βελούδω
883 Βενανδία
884 Βεναντία
885 Βενεδίκτη
886 Βενετία
887 Βενετσάνα
888 Βενθεσικύμη
889 Βένια
890 Βενιζέλα
891 Βέννα
892 Βενούστα
893 Βεντούλα
894 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
895 Βέρα
896 Βερβούργα
897 Βεργούλα
898 Βεργουπουλιανή
899 Βερεγγάρια
900 Βερεκούνδα
901 Βερενίκη
902 Βέρθα
903 Βερνάρδη
904 Βερόη
905 Βερόνικα
906 Βερονίκη
908 Βερουλία
909 Βερσεβέ
910 Βερτράνδη
911 Βερώνη
912 Βεσέλα
913 Βεσσέλκα
914 Ἀβεύρια
915 Βέφα
916 Ἄβη
917 Ἀβηδάμεια
918 Βηθανία
919 Βηθεσδά
920 Βηθζαθά
921 Βηθλεέμ
922 Βηθλεεμίτισσα
923 Ἀβηϊχίς
924 Βήλη
925 Βηματάρισσα
926 Ἀβηοδώρα
927 Βηρία
928 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
929 Βήρυλλα
930 Βησσαρία
931 Ἀβηΐχα
932 Βηχιανή
933 Βία
934 Βιάγκα
935 Βιασεσλάβα
936 Βιβέτα
937 Βιβή
938 Βιβιανή
939 Ἀβίγα
940 Βιγλιώτισσα
941 Ἀβιδία
942 Ἀβιδιανή
943 Βιδιανή
944 Βιερα
945 Ἀβιηνή
946 Ἀβικέννα
947 Βικέντια
948 Βικτώρια
949 Βίκυ
950 Βιλελμίνη
951 Βιλιστίχη
952 Ἀβιλλία
953 Βίλμα
954 Βιμποράδα
955 Βίνα
956 Ἀβίνδη
957 Ἀβιογένη
958 Ἀβιοδότη
959 Ἀβιοδώρα
960 Ἀβιοκρίτη
961 Βιόλα
962 Βιολάνθη
963 Βιολέτα
964 Βιργενια
965 Βιργινία
966 Βιργιωμένη
967 Ἄβις
968 Ἀβισάρη
969 Βιστωνίς
970 Βίτα
971 Βιτάλη
972 Ἀβίτη
973 Βιτιμία
974 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
975 Βιώνη
976 Ἀβλάβεια
977 Βλαδιμήρα
978 Βλαδισλάβα
979 Βλακεία
980 Βλανδίνα
981 Βλασία
982 Βλάστα
983 Βλαχέρνα
984 Βλέπουσα
985 Ἀβλίουσα
986 Βλουτινα
987 Βλυχιόρικα
988 Ἀβλωνάκη
989 Ἄβναγη
990 Ἀβνάκη
991 Βόα
992 Βοδοάλδη
993 Βόηθα
994 Βοία
995 Βοΐσκα
996 Βοιώ
997 Βολίνα
998 Βομβύκη
999 Βονιφατία
1000 Βορεινή
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία