Εορτές 22 Αυγούστου: Άγιος Αγαθόνικος Άγιος Θεοπρέπειος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αριάδνη η Βασίλισσα Άγιος Ειρηναίος Άγιος Ζωτικός Άγιος Νεόφυτος ο υπηρέτης της Οσίας Ανθούσας Άγιος Σεβηριανός Ανθούσα Οσία Ορόψις Χαρίσιμος
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Edithac
6 Eύαρδις
7 Nαΐς
8 Theodichildis
9 Walburga
10 Winifred
12 Wivina
13 Ααρδαῒς
14 Άβα
15 Άβαβα
16 Αβαδδώσσα
17 Αβάδνη
18 Αβαεοδώρα
19 Αβαζία ή Αβασγία
20 Αβαζίουσα
21 Αβάη
22 Αβαία
23 Αβαιοδόρα
24 Αβαιοδώρα
25 Αβαιοκρίτη
26 Αβαίστα
27 Αβάκαινα
28 Αβάκεια
29 Αβακένα
30 Αβακουμία
31 Άβακτη
32 Αβάμμουσα
33 Αβανθίς
34 Αβαντία καί Αμαντία
35 Αβαντιάδη
36 Αβαντιάς
37 Αβαντίδη
38 Αβαντίς
39 Αβαρβαρέη
40 Αβάρβαρη
41 Αβαρη
42 Αβαρίνη
43 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
44 Άβαρτη
45 Αβάσιτη
46 Αβασκάντη
47 Αβασκάντιλλα
48 Άβδηρα
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Άβιβα
54 Αβινιόν
55 Αβλαβία
56 Άβληρα
57 Αβουναία
58 Αβραμία
59 Αβρονίκη
60 Αβρόντιον
61 Αβροσύνη
62 Αβρότονον
63 Αβρυλλίς
64 Αβρωνίς
65 Αβρώτη
66 Αβυδηνή
67 Αγάβη
68 Αγαθαγγέλα
69 Αγαθάγητη
70 Αγάθη
71 Αγαθημερίς
72 Αγαθόβουλη
73 Αγαθόκλεια
74 Αγαθονίκη
75 Αγάθυρνα
76 Αγαθύρση
77 Αγαθωνύμη
78 Αγαλλία
79 Αγαμεμνονίδη
80 Αγαμήδη
81 Αγαμηδίδα
82 Αγαμήθη
83 Αγανίκη
84 Αγανίππη
85 Αγάπη
86 Αγαπητή
87 Αγαρίστη
88 Αγαύη
89 Αγγαία
90 Αγγέλα
91 Αγγελία
92 Αγγέλιδα
93 Αγγελική
94 Αγγελίνα
95 Αγγερούλα
96 Αγελάδας
97 Αγηνωρίς
98 Αγησιλεία
99 Αγησιστράτη
100 Αγησιχόρα
101 Αγιάσσου
102 Αγιάτις
103 Αγιδώς
104 Αγιοδεκτινή
105 Αγιοηλιώτισσα
106 Αγιολούσαινα
107 Αγιούλα
108 Αγιούπα
109 Αγλαΐα
110 Αγλαΐς
111 Αγλαονίκη
112 Αγλαόπη
114 Αγλαοφήμη
115 Άγλαυρος
116 Αἴγλη
117 Αγναγόρα
118 Αγνή
120 Αγνοδίκη
121 Αγνόκλεια
122 Αγνώ
123 Αγοράστη
124 Αγορή
125 Αγραία
126 Αγράμπελη
127 Αγρεύουσα
128 Αγρία
129 Αγριδιώτισσα
130 Αγριλιώτισσα
131 Αγριόπη
132 Αγριππίνα
133 Αγροιώ
134 Αγροτέρα
135 Αγυάη
136 Αγχιάλη
137 Αγχιμάχη
138 Αγχινόη
139 Αγχιρόη
140 Αγχιρρόη
141 Αγωνίς
142 Άδα
143 Αδαλβέρτη
144 Αδαμαντία
146 Αδάμη
147 Αδελαΐς
148 Αδελφά
149 Αδιάντη
150 Αδίτη
151 Αδμήτη
152 Αδράστεια
153 Αδριανή
154 Αδύτη
155 Αδώνια
156 Αειμακάριστος
157 Αειμεσιτεύουσα
158 Αείμνηστη
159 Αέλια
160 Αελλόπους
161 Αελλώ
162 Αερία
163 Αερόπη
164 Αζαρία
165 Αηδόνα
166 Αηδόνιον
167 Αθανασία
168 Αθεόνα
169 Αἰθερία
170 Αθηνά
171 Αθηναγόρα
172 Αθηναΐς
173 Αθήνη
174 Αθηνίς
175 Αθηνιώτισσα
176 Αθηνοδώρα
177 Αθηνώ
178 Αθορ
179 Αἴθρα
180 Αία
181 Αιγαία
182 Αίγειρος
183 Αίγη
184 Αιγιάλεια
185 Αίγινα
187 Αιγινώ
188 Αίγλη
189 Αιγληίς
190 Αιγυπτία
191 Αιδεσία
192 Αιδός
193 Αιδώ
194 Αιθερία
195 Αίθη
196 Αιθίλλα
197 Αιθούσα
198 Αίθρα
199 Αίθρη
200 Αικατερίνη
203 Αιματούσα
204 Αιμίαλου
205 Αιμιλένια
206 Αιμιλία
207 Αίμουσα
208 Αιναρέτη
209 Αινιώνη
210 Άϊντα
211 Αιόλη
212 Αιολία
213 Αϊρένα
214 Αιρίν
215 Αιρκώτισσα
216 Αιρώ
217 Αίσαρα
218 Αισημίδα
219 Αίστυ
220 Αισχρηίς
221 Αισχυλίς
222 Αισωπία
224 Άϊτα
225 Αίτνα
226 Αιτωλίς
227 Αιχμίουσα
228 Αιώρα
229 Ακαδημία
230 Ακαθή
231 Ακάθιστη
232 Ακακαλλίς
233 Ακακία
234 Ακαλανθίς
235 Ακαλλαρίς
236 Ακανθίς
237 Ακάστη
238 Ακατάβλητη
239 Ακατάφλεκτη
240 Αἰκατερίνη
241 Ακελδαμά
242 Ακεσώ
243 Ακήραση
244 Ακίνδυνη
245 Ακκώ
246 Ακμή
247 Ακραία
248 Ακρήτη
249 Ακριβή
250 Ακρωτηριανή
251 Ακταία
252 Ακταίη
253 Ακτίς
254 Ακτορίς
255 Ακυλίνα
256 Αλαλά
257 Αλανιώτισσα
258 Αλαξάνδρα
259 Αλάσια
260 Αλβέρτα
261 Αλβίνα
262 Αλέκα
263 Αλεμίνα
264 Αλένα
265 Αλεξάνδρα
266 Αλεξία
267 Αλεξίβια
268 Αλεξίκακη
269 Αλεξιρόη
270 Αλεξιώτισσα
271 Αλεπινή
272 Αλήθεια
273 Αληθινή
274 Αληκτώ
275 Αληυόνη
276 Αλθαία
277 Αλία
278 Αλίη
279 Αλίκη
280 Αλιμήδη
281 Αλίντα
282 Αλιξ
283 Αλίσα
284 Άλισον
285 Αλιφηραία
286 Αλκαθόη
287 Αλκάνδρη
288 Αλκάντρα
289 Άλκη
290 Αλκήνωρ
291 Άλκηστις
292 Αλκιβία
293 Αλκιβιάδη
294 Αλκιδίκη
295 Αλκιθόη
296 Αλκιμάχη
297 Αλκιμέδη
298 Αλκιμήδη
299 Αλκινόη
300 Αλκίππη
302 Αλκίς
303 Αλκμάονα
304 Αλκμήνη
305 Αλκυών
306 Αλλοιώτισσα
307 Άλμα
308 Αλμαρίνα
309 Αλμπάνα
310 Αλόη
311 Αλόπη
312 Αλόχη
313 Αλτάνη
314 Αλύα
315 Αλυπία
316 Αλφεά
317 Αλφεσίβοια
318 Άλφια
319 Αλωνία
320 Αμαδρυάς
321 Αμαζών
322 Αμάθεια
323 Αμαθούσα
324 Αμαλθαία
325 Αμάλθεια
326 Αμαλία
327 Αμαλιάννα
328 Αμανατία
329 Αμάνδα
330 Αμαρακίς
331 Αμαρίλντα
332 Αμαρυλλίς
334 Αματίτση
335 Αμβέρσα
336 Αμβροσία
337 Αμεθέα
338 Αμέλια
339 Αμερίνη
340 Αμερίσσα
341 Αμέρσια
342 Αμήδη
343 Αμμία
344 Αμνησία
345 Αμοίνη
346 Αμολιανή
347 Αμπελίς
348 Αμπελοκήπισσα
349 Αμυγδαλιά
350 Αμύκλα
351 Αμυμώνη
352 Αμύντα
353 Αμφιθέα
354 Αμφιθόη
355 Αμφίκλεια
356 Αμφικτυωνίς
357 Αμφιλοχία
358 Αμφιλύκη
359 Αμφιμήδη
360 Αμφινόμη
361 Αμφιρρόη
362 Αμφιρώ
363 Αμφιτρίτη
364 Αμφιώνη
365 Αμωμη
366 Ανάγκη
367 Αναΐς
368 Αναϊτις
369 Ανανία
370 Αναξαρέτη
371 Αναξιβία
372 Αναξιρρόη
373 Ανάργυρη
374 Άνασσα
375 Αναστασία
376 Ανατολή
377 Αναφωνήτρια
378 Άνβη
379 Άνδρεα
380 Ανδριανή
381 Ανδριγούλα
382 Ανδρομάχη
383 Ανδρομέδα
384 Ανδρομήδη
385 Ανδρονίκη
386 Ανδροπελαγία
387 Ανεζίνα
388 Ανειτυλλιανή
389 Ανεκτή
390 Ανέλια
391 Άνελλα
392 Άνεμονη
393 Ανερίνα
394 Ανέστια
395 Ανησιδώρα
396 Ανθεμις
397 Ανθή
398 Ανθηδόνη
400 Ανθήκλεια
401 Ανθήλεια
402 Ανθηνίκη
403 Ανθιμία
404 Ανθίππη
405 Ανθοδέσμη
406 Ανθοζωή
407 Ανθρακία
408 Ανίκητη
409 Ανιμαϊς
410 Ανίνα
411 Ανίππη
412 Ανίτα
413 Ανμαρί
414 Άνν Μαρί
415 Άννα
417 Ανναμπέλα
418 Ανναστέλλα
419 Αννέζη
420 Αννίνη
421 Άνοιξη
422 Ανουσώ
423 Ανουτσιάτα
424 Άντα
425 Άντεια
426 Αντελίνα
427 Αντζελίνα
428 Άντια
429 Αντιάνειρ
430 Αντιγόνη
431 Αντίκλεια
432 Αντιμάχη
433 Αντιμήδη
434 Αντινίτισσα
435 Αντινόη
436 Αντιόπη
437 Αντιοχίδα
438 Άντιφα
439 Αντιφωνήτρια
440 Αντουανέτα
442 Άντρεα
443 Αντωνέττα
444 Αντωνία
445 Αντωνίσκη
446 Ανυξιά
447 Ανυσία
448 Ανωμερίτισσα
449 Αξίερο
450 Αξίνη
451 Αξιοθέα
452 Αξιόκερσα
453 Αξιονίκη
454 Αοδεσία
455 Αοιδή
456 Αουρόρα
457 Απελλή
458 Απελλίχα
459 Απλοδώρα
460 Απολλιναρία
461 Απολλινάριος
462 Απολλωνία
463 Αποστολένα
464 Αποστολία
465 Απυμοσύνη
466 Άπφια
467 Αραβέλλα
468 Αρακιώτισσα
469 Αραξή
470 Αράπισσα
471 Αράχνη
472 Αρβανίτισσα
473 Άρβηλα
474 Αργά
475 Αργεία
476 Αργέλη
477 Αργεντινή
478 Άργη
479 Αργία
480 Αργίνη
481 Αργίνουσσα
482 Αργιόπη
483 Αργυλεωνις
484 Αργυρά
485 Αργυφίη
486 Αργώ
487 Αρδαλίς
488 Αρέθουσα
489 Αρεία
490 Αρείωνας
491 Αρεστή
492 Άρεστον
493 Αρετή
494 Αρηβοϊα
495 Αρηγονίς
496 Αρήνη
497 Αρήτη
498 Άρια
499 Αριάδνη
501 Αριάθνη
502 Αριάνα
503 Αριαρούλα
504 Αρίβοια
505 Αριγνωτη
506 Αριδάφνη
507 Αριέλ
508 Αριέτα
509 Αριλιά
510 Αριμνηστέα
511 Αρίννα
512 Αρίσα
513 Αρίσβη
514 Αριστά
515 Αρισταγόρα
516 Αρισταρχίς
517 Αριστέα
518 Αρίστη
519 Αριστοβούλα
520 Αριστοδήμη
521 Αριστοθέα
522 Αριστόκλεια
523 Αριστομάχη
524 Αριστομένη
525 Αριστομήδη
526 Αριστονίκη
527 Αριστοτέλεια
528 Αρίφρουσα
529 Αρκαδία
530 Άρκη
531 Αρλέτα
532 Αρλίντα
533 Αρμαντίνα
534 Αρμενοκρατούσα
535 Αρμοθόη
536 Αρμονία
537 Άρνη
538 Αρόα
539 Άρπινα
540 Αρριέττα
541 Αρσενία
542 Αρσίνα
543 Αρσινόη
544 Αρσίππη
545 Άρτα
546 Αρτεμιδώρα
547 Άρτεμις
548 Αρτεμισία
549 Αρτυμήδη
550 Αρχαγάθη
551 Αρχαγγελιώτισσα
552 Αρχεάνασσα
553 Αρχεδίκη
554 Αρχεμάχη
555 Αρχεμήδη
556 Αρχία
557 Αρχιδαμια
558 Αρχιδίκη
559 Αρχιμήδη
560 Αρχίππη
561 Αρχισπορίτισσα
562 Αρχοντία
563 Ασάνω
564 Άση
565 Ασημίνα
566 Ασημώνη
567 Ασία
568 Ασίη
569 Ασινέθ
570 Ασκληπιάδα
571 Ασκληπιάς
572 Ασκληπιγένεια
573 Ασκληπιοδότη
574 Ασκληπιοδώρα
575 Άσκρη
576 Άσπα
577 Ασπασία
578 Ασπραγγέλου
579 Ασπροβουνιώτισσα
580 Ασπροπαναγιά
581 Ασπρούλα
582 Αστάρτη
583 Ασταφις
584 Αστερία
585 Αστερόειδα
586 Αστερόπεια
587 Αστερόπη
588 Αστή
589 Αστηρόπη
590 Αστράδαινα
591 Αστραία
592 Άστρια
593 Αστρίς
594 Αστρίτη
595 Αστυάνασσα
596 Αστυδάμεια
597 Αστυκράτεια
598 Αστυμέδουσα
599 Αστυμηδίδη
600 Αστυμηδίδης
601 Αστυνόμη
602 Αστυόχεια
603 Αστυόχη
604 Ασύγκριτη
605 Ασυδία
606 Ασυνέθ
607 Ασυνούλα
608 Ασωπίς
609 Αταλάντη
610 Ατάργατις
611 Ατζουλέτα
612 Ατθίς
613 Ατία
614 Άτις
615 Ατλάντεια
616 Ατλαντείη
617 Άτροπος
618 Ατταλίς
619 Αττική
620 Αυγεία
621 Αυγερινή
622 Αυγή
623 Αυγούστα
624 Αυγουστιανή
625 Αυγώνα
626 Αυδάτα
627 Αυλίδα
628 Αυξεντία
629 Αυξιλιαρία
630 Αύρα
631 Αύρη
632 Αυρηλία
633 Αυσημήδη
634 Αυτομάτη
635 Αυτομέδουσα
636 Αυτομήδη
637 Αυτονόη
638 Αυτονομία
639 Αφένδρα
640 Αφεντία
641 Αφέντρα
642 Αφθονία
643 Αφροδίσια
644 Αφροδίτη
645 Αφροκόμη
646 Αφροξυλάνθη
647 Αφρούλα
648 Αχαία
649 Αχαΐα
650 Αχίλλεια
651 Αχίμα
652 Άχραντος
653 Αψεύδη
654 Αψευδής
655 Αψιδιώτισσα
656 Αώα
657 Βαβέλυκα
658 Βάγια
659 Ἄβαι
660 Βάια
661 Βάκια
662 Βακίνα
663 Βακχίς
664 Βαλάντα
665 Βαλασία
666 Βαλδερούδη
667 Βαλεντίνα
668 Βαλέρια
669 Βάλια
670 Βαλμπόνα
671 Βαλουκλιώτισσα
672 Βαλσαμή
673 Βάλτη
674 Βαμβακία
675 Βάνα
676 Βάνδα
677 Βανέσσα
679 Βανίνα
680 Βανιώτισσα
681 Βάντα
682 Βαουθά
683 Βαραγγιώτισσα
684 Βαρβάρα
685 Βαρδιανιώτισσα
686 Βαρδιάννα
687 Βαρέρια
688 Βάρις
689 Βαρκέτις
690 Βαρκού
691 Βάρλα
692 Βαρουχία
693 Βαρσίνη
694 Βαρυτίμη
695 Βάσια
696 Βασιανή
697 Βασιλεία
698 Βασιλειάνα
699 Βασιλένια
700 Βασιληγενέτειρα
701 Βασιλίδα
702 Βασίλισσα
703 Βασιλοπούλα
704 Ἀβασκαντίς
705 Ἀβασκαντώ
706 Ἄβασκη
707 Βάσσα
708 Βασσόη
709 Ἄβασσον
710 Ἀβάστακτη
711 Βάτεια
712 Βατίς
713 Βατοπεδινή
714 Βατούσαινα
715 Βαυβώ
716 Βαυκίς
717 Ἀβαύχα
718 Βαυώ
719 Ἄββα
720 Ἄβδα
721 Ἀβδαία
722 Ἀβδαίμουσα
723 Ἀβδαλωνύμη
724 Ἀβδαράκη
725 Ἀβδάρβα
726 Ἀβδαστράτη
727 Ἀβδελωνύμη
728 Ἀβδέμουσα
729 Ἀβδερίτις
730 Ἄβδη
731 Ἀβδήμουσα
732 Ἄβδηρα
733 Ἀβδηρίτη
734 Ἀβδηροδημοκρίτη
735 Ἀβδία
736 Ἀβδίμιλκη
737 Ἀβδολωνύμη
738 Ἀβδρανόθεμις
739 Ἀβδύβαλη
740 Ἀβδύμουσα
741 Ἄβδυρα
742 Ἀβεάκη
743 Βεάτα
744 Βεατρίκη
745 Βεβαία
746 Βεβρύκη
747 Ἀβειρώσσα
748 Βελανιδιά
749 Βέλβινα
750 Βέλη
751 Βελίκα
752 Βελίνα
753 Βελισσαρία
754 Βελιστίχη
755 Βελούδω
756 Βενεδίκτη
757 Βενετία
758 Βενετσάνα
759 Βενθεσικύμη
760 Βένια
761 Βενιζέλα
762 Βέννα
763 Βεντούλα
764 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
765 Βέρα
766 Βεργούλα
767 Βεργουπουλιανή
768 Βερεγγάρια
769 Βερενίκη
770 Βέρθα
771 Βερνίκη
772 Βερόη
773 Βερόνικα
774 Βερονίκη
776 Βερούλα
777 Βερσεβέ
778 Βερτράνδη
779 Βερώνη
780 Βεσέλα
781 Βεσσέλκα
782 Ἀβεύρια
783 Βέφα
784 Ἄβη
785 Ἀβηδάμεια
786 Βηθανία
787 Βηθζαθά
788 Βηθλεέμ
789 Βηθλεεμίτισσα
790 Ἀβηϊχίς
791 Βήλη
792 Βηματάρισσα
793 Ἀβηοδώρα
794 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
795 Βησσαρία
796 Ἀβηΐχα
797 Βηχιανή
798 Ἀβία
799 Βία
800 Ἀβιάθα
801 Ἀβιανή
802 Ἀβιανία
803 Ἀβίαντη
804 Ἀβίατη
805 Βιβέτα
806 Βιβή
807 Βιβιανή
808 Ἀβίγα
809 Βιγλιώτισσα
810 Ἀβιδία
811 Ἀβιδιανή
812 Βιδιανή
813 Βιερα
814 Ἀβιηνή
815 Ἀβικέννα
816 Βικεντία
817 Βικτώρια
818 Βίκυ
819 Βιλελμίνη
820 Βιλιστίχη
821 Ἀβιλλία
822 Βίλμα
823 Ἀβιμελίχα
824 Ἀβιμελιχίς
825 Βιμποράδα
826 Βίνα
827 Ἀβίνδη
828 Ἀβιογένη
829 Ἀβιοδότη
830 Ἀβιοδώρα
831 Ἀβιοκρίτη
832 Βιόλα
833 Βιολάνθη
834 Βιολέτα
835 Βιργενια
836 Βιργινία
837 Βιργιωμένη
838 Ἄβις
839 Ἀβισάρη
840 Βιστωνίς
841 Βίτα
842 Βιτάλη
843 Ἀβίτη
844 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
845 Ἀβλάβεια
846 Βλαδιμήρα
847 Βλακεία
848 Βλανδίνα
849 Βλασαρού
850 Βλασία
851 Βλασούλα
852 Βλάστα
853 Βλαχέρνα
854 Βλέπουσα
855 Ἀβλίουσα
856 Βλουτινα
857 Βλυχιόρικα
858 Ἀβλωνάκη
859 Ἄβναγη
860 Ἀβνάκη
861 Βόα
862 Βοήθεια
863 Βοία
864 Βοιώ
865 Βολίνα
866 Βομβύκη
867 Βορεινή
868 Βουβώ
869 Βουζιανα
870 Βούλα
871 Βούλιστα
872 Βουναρκώτισσα
873 Βουνογιάτρισσα
874 Βουνού
875 Βούρα
876 Βουρνιώτισσα
877 Βούσιρις
878 Ἁβρὼ
879 Ἀβραάμη
880 Βραισία
881 Βρασία
882 Βραυρώ
883 Βράχου
884 Βρένδα
885 Βρεσθενίτισσα
886 Βρετή
887 Βρετός
888 Βρεττανία
889 Βρεφοκομούσα
890 Βρεφοκρατούσα
891 Βρεφουργήσασα
892 Βρεχούσα
893 Βρησηίς
894 Βριζώ
895 Βριμώ
896 Βρισηίς
897 Βρόμιον
898 Βροντιανή
899 Βρόντου
900 Ἁβρονύχα
901 Βροχής
902 Βρυαίνη
903 Βρύκη
904 Βρύλλη
905 Ἁβρυλλίς
906 Βρύμη
907 Βρυμώ
908 Βρυσηίς
909 Βρυσιανή
910 Βρυτομάρτις
911 Βρυώ
912 Βρυώνη
913 Βρώμη
914 Βυβλίς
915 Ἀγώ
916 Γαβριηλία
917 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
918 Ἀγαθημερίς
919 Ἀγαθόκλεια
920 Γαία
921 Γαϊανή
922 Γαλακτίνη
923 Γαλακτοτροφούσα
924 Γαλανή
925 Γαλανούσα
926 Γαλαξαύρα
927 Γαλαξαύρη
928 Γαλάτεια
929 Γαλατερούσα
930 Γαλατιανή
931 Γαλατούσα
932 Γαλατσια
933 Γαλαχτοτροφία
934 Γαλαχτοφορούσα
935 Γαλή
936 Γαλήνη
937 Γάλλα
938 Γαλουχιότισσα
939 Γαλυμήδη
940 Γανυμήδα
941 Γαραμαντίς
942 Γαργαφίη
943 Γαρυφαλλιά
944 Ἀγγέλω
945 Γέλως
946 Γενεβιέβη
947 Γενεθλία
948 Γενέση
949 Γενετυλλίς
950 Γενναδία
951 Γενναία
952 Γερακίνα
953 Γεραρδίνη
954 Γερασια
955 Γερασίμη
956 Γερτρούδη
957 Γεσθημανή
958 Γεύση
959 Γευσιστράτη
960 Γεωργία
961 Γεωργιάννα
962 Γή
963 Γηνατού
964 Γηρομεριού
965 Ἀγάθυλλα
966 Γιαλούσα
967 Γιασεμή
968 Γιάτρισσα
969 Γιοβάννα
970 Γιόλα
971 Γιολάντα
972 Γιολένα
973 Γιονιντα
974 Γιούλα
975 Γιούλη
976 Γιουλσαμη
977 Γιουνονα
978 Γιούρι
979 Γιοχάνα
980 Ἀγιᾶτις
981 Γίτσα
982 Γιωργιλιάνα
983 Γιώρμαρη
984 Γιωτάννα
985 Γκαβή
986 Γκάλια
987 Γκαλίνα
988 Γκαμπριέλα
989 Γκέλυ
990 Γκέντι
991 Γκιζέλα
992 Γκιζιλκιζιώτισσα
993 Γκιούλα
994 Γκόγκα
995 Γκόλφω
996 Γκουβερνιώτισσα
997 Γκράτσια
998 Ἄγλαῒα
999 Γλαύκη
1000 Γλαυκίππη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία