Εορτές 7 Δεκεμβρίου: Αγία Ορθοδόξη Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβροσία Ορθόδοξος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Φιλοθέη του Άρτζες Ρουμανίας Άγιοι Γάιος Άγιος Αθηνόδωρος Άγιος Αθηνόδωρος Άγιος Ακεψιμάς Άγιος Ακεψιμάς Άγιος Ισίδωρος Άγιος Λέων Άγιος Μαρτίνος Άγιος Μαρτίνος Άγιος Νεόφυτος Άγιος Νικόλαος Άγιος Πρίσκος Γαϊανός Όσιος Αμμούν «ὁ τῆς Νιτρίας» Όσιος Γεράσιμος ο εξ Ευρίπου Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης ο Ειρηνικός Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Ιωάννης ο Νηστευτής «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ» Όσιος Παύλος ο Υποτακτικός
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Theodichildis
8 Walburga
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Άβιβα
52 Αβιμελιχίς
53 Αβινιόν
54 Αβλαβία
55 Άβληρα
56 Αβουναία
57 Αβρααμία
58 Αβρονίκη
59 Αβρόντιον
60 Αβροσύνη
61 Αβρότονον
62 Αβρυλλίς
63 Αβρωνίς
64 Αβρώτη
65 Αβυδηνή
66 Αγάβη
67 Αγαθαγγέλα
68 Αγαθάγητη
69 Αγάθη
70 Αγαθημερίς
71 Αγαθόβουλη
72 Αγαθοδαίμουσα
73 Αγαθόκλεια
74 Αγαθονίκη
75 Αγάθυρνα
76 Αγαθύρση
77 Αγαθωνύμη
78 Αγαλλία
79 Αγαμεμνονίδη
80 Αγαμήδη
81 Αγαμηδίδα
82 Αγαμήθη
83 Αγανίκη
84 Αγανίππη
85 Αγάπη
86 Αγαπητή
87 Αγαρίστη
88 Αγαύη
89 Αγγαία
90 Αγγέλα
91 Αγγελία
92 Αγγέλιδα
93 Αγγελική
94 Αγγελίνα
95 Αγγερούλα
96 Αγηνωρίς
97 Αγησάνδρα
98 Αγησιλεία
99 Αγησιλοχίς
100 Αγησιστράτη
101 Αγησιχόρα
102 Αγιάσσου
103 Αγιάτις
104 Αγιδώς
105 Αγιοδεκτινή
106 Αγιοηλιώτισσα
107 Αγιολούσαινα
108 Αγιούλα
109 Αγιούπα
110 Αγκαία
111 Αγλαΐα
112 Αγλαΐς
113 Αγλαονίκη
114 Αγλαόπη
116 Αγλαοφήμη
117 Άγλαυρος
118 Αἴγλη
119 Αγναγόρα
120 Αγνή
122 Αγνοδίκη
123 Αγνόκλεια
124 Αγνώ
125 Αγοράστη
126 Αγορή
127 Αγραία
128 Αγράμπελη
129 Αγρεύουσα
130 Αγρία
131 Αγριδιώτισσα
132 Αγριλιώτισσα
133 Αγριόπη
134 Αγρίππα
135 Αγροιώ
136 Αγροτέρα
137 Αγυάη
138 Αγχιάλη
139 Αγχιμάχη
140 Αγχινόη
141 Αγχιρόη
142 Αγχιρρόη
143 Αγωνίς
144 Άδα
145 Αδαλβέρτη
146 Αδαμαντία
148 Αδάμη
149 Αδελαΐς
150 Αδελφά
151 Αδιάντη
152 Αδίτη
153 Αδμήτη
154 Αδράστεια
155 Αδριανή
156 Αδύτη
157 Αδώνια
158 Αειμακάριστος
159 Αειμεσιτεύουσα
160 Αείμνηστη
161 Αέλια
162 Αελλόπους
163 Αελλώ
164 Αερία
165 Αερόπη
166 Αζαρία
167 Αηδόνα
168 Αηδόνιον
169 Αθανασία
170 Αθεόνα
171 Αἰθερία
172 Αθηνά
173 Αθηναγόρα
174 Αθηναΐς
175 Αθήνη
176 Αθηνίς
177 Αθηνιώτισσα
178 Αθηνοδώρα
179 Αθηνώ
180 Αθορ
181 Αἴθρα
182 Αία
183 Αιγαία
184 Αίγειρος
185 Αίγη
186 Αιγιάλεια
187 Αίγινα
189 Αιγινώ
190 Αίγλη
191 Αιγληίς
192 Αιγυπτία
193 Αϊδανή
194 Αιδεσία
195 Αιδός
196 Αιδώ
197 Αιθερία
198 Αίθη
199 Αιθίλλα
200 Αιθούσα
201 Αίθρα
202 Αικατερίνη
205 Αιματούσα
206 Αιμίαλου
207 Αιμιλένια
208 Αιμιλένια
209 Αιμιλία
210 Αιμιλίνα
211 Αίμουσα
212 Αιναρέτη
213 Αινιώνη
214 Άϊντα
215 Αιόλη
216 Αιολία
217 Αϊρένα
218 Αιρίν
219 Αιρκώτισσα
220 Αιρώ
221 Αίσαρα
222 Αισημίδα
223 Αίστυ
224 Αίστυ
225 Αισχρηίς
226 Αισχυλίς
227 Αισωπία
229 Άϊτα
230 Αίτνα
231 Αιτωλίς
232 Αιχμίουσα
233 Αιωπίς
234 Αιώρα
235 Ακαδημία
236 Ακαθή
237 Ακάθιστη
238 Ακακαλλίς
239 Ακακία
240 Ακαλανθίς
241 Ακαλλαρίς
242 Ακανθίς
243 Ακάστη
244 Ακατάβλητη
245 Ακατάφλεκτη
246 Αἰκατερίνη
247 Ακελδαμά
248 Ακεσώ
249 Ακήραση
250 Ακίνδυνη
251 Ακκώ
252 Ακμή
253 Ακραία
254 Ακρήτη
255 Ακριβή
256 Ακρωτηριανή
257 Ακταία
258 Ακταίη
259 Ακτίς
260 Ακτορίς
261 Ακυλίνα
262 Αλαλά
263 Αλανιώτισσα
264 Αλαξάνδρα
265 Αλάσια
266 Αλβέρτα
267 Αλβίνα
268 Αλέκα
269 Αλεμίνα
270 Αλένα
271 Αλεξάνδρα
272 Αλεξία
273 Αλεξίβια
274 Αλεξίκακη
275 Αλεξιρόη
276 Αλεξιώτισσα
277 Αλεπινή
278 Αλήθεια
279 Αληθινή
280 Αληκτώ
281 Αληυόνη
282 Αλθαία
283 Αλία
284 Αλίη
285 Αλίκη
286 Αλιμήδη
287 Αλίντα
288 Αλιξ
289 Αλίσα
290 Άλισον
291 Αλιφηραία
292 Αλκαθόη
293 Αλκάνδρη
294 Αλκάντρα
295 Άλκη
296 Αλκήνωρ
297 Άλκηστις
298 Αλκιβία
299 Αλκιβιάδη
300 Αλκιδίκη
301 Αλκιθόη
302 Αλκιμάχη
303 Αλκιμέδη
304 Αλκιμήδη
305 Αλκινόη
306 Αλκίππη
308 Αλκίς
309 Αλκμάονα
310 Αλκμήνη
311 Αλκυών
312 Αλλοιώτισσα
313 Άλμα
314 Αλμαρίνα
315 Αλμπάνα
316 Αλόη
317 Αλόπη
318 Αλόχη
319 Αλσηΐς
320 Αλτάνη
321 Αλύα
322 Αλυπία
323 Αλφεά
324 Αλφεσίβοια
325 Άλφια
326 Αλωνία
327 Αμαδρυάς
328 Αμαζών
329 Αμάθεια
330 Αμαθούσα
331 Αμαλθαία
332 Αμάλθεια
333 Αμαλία
334 Αμαλιάννα
335 Αμανατία
336 Αμάνδα
337 Αμαρακίς
338 Αμαρίλντα
339 Αμαρυλλίς
341 Αματίτση
342 Αμβέρσα
343 Αμβροσία
344 Αμεθέα
345 Αμέλια
346 Αμερίνη
347 Αμερίσσα
348 Αμέρσια
349 Αμήδη
350 Αμμία
351 Αμνησία
352 Αμοίνη
353 Αμολιανή
354 Αμπελίς
355 Αμπελοκήπισσα
356 Αμπλία
357 Αμυγδαλιά
358 Αμύκλα
359 Αμυμώνη
360 Αμύντα
361 Αμφιάλη
362 Αμφιαράη
363 Αμφιδάμα
364 Αμφιθέα
365 Αμφιθόη
366 Αμφίκλεια
367 Αμφικτυωνίς
368 Αμφιλοχία
369 Αμφιλύκη
370 Αμφιμήδη
371 Αμφινόμη
372 Αμφιρρόη
373 Αμφιρώ
374 Αμφιτρίτη
375 Αμφιώνη
376 Αμωμη
377 Ανάγκη
378 Αναΐς
379 Αναϊτις
380 Ανανία
381 Αναξαρέτη
382 Αναξιβία
383 Αναξιρρόη
384 Ανάργυρη
385 Άνασσα
386 Αναστασία
387 Αναστέλλα
388 Ανατολή
389 Αναφωνήτρια
390 Άνβη
391 Άνδρεα
392 Ανδριανή
393 Ανδριγούλα
394 Ανδρομάχη
395 Ανδρομέδα
396 Ανδρομήδη
397 Ανδρονίκη
398 Ανδροπελαγία
399 Ανεζίνα
400 Ανειτυλλιανή
401 Ανεκτή
402 Ανέλια
403 Άνελλα
404 Άνεμονη
405 Ανεμπόδιστη
406 Ανερίνα
407 Ανερίνα
408 Ανέστια
409 Ανησιδώρα
410 Ανθεία
411 Ανθεμις
412 Ανθή
413 Ανθηδόνη
415 Ανθήκλεια
416 Ανθήλεια
417 Ανθηνίκη
418 Άνθιμη
419 Ανθίππη
420 Ανθοδέσμη
421 Ανθοζωή
422 Ανθρακία
423 Ανίκητη
424 Ανιμαϊς
425 Ανίνα
426 Ανίππη
427 Ανίτα
428 Ανμαρί
429 Άνν Μαρί
430 Άννα
432 Ανναμπέλα
433 Ανναστέλλα
434 Αννέζη
435 Αννίνη
436 Άνοιξη
437 Ανουσώ
438 Ανουτσιάτα
439 Άντα
440 Άντεια
441 Αντελίνα
442 Αντζελίνα
443 Άντια
444 Αντιάνειρ
445 Αντιγόνη
446 Αντίκλεια
447 Αντιμάχη
448 Αντιμήδη
449 Αντινίτισσα
450 Αντινόη
451 Αντιόπη
452 Αντιοχίδα
453 Άντιφα
454 Αντιφωνήτρια
455 Αντουανέτα
457 Άντρεα
458 Αντωνέττα
459 Αντωνία
460 Αντωνίκη
461 Αντωνίσκη
462 Ανυξιά
463 Ανυσία
464 Ανωμερίτισσα
465 Αξίερο
466 Αξίνη
467 Αξιοθέα
468 Αξιόκερσα
469 Αξιονίκη
470 Αοδεσία
471 Αοιδή
472 Αουρόρα
473 Απελλή
474 Απελλίχα
475 Απλοδώρα
476 Απολλιναρία
477 Απολλινάριος
478 Απολλωνία
479 Απολλωνίς
480 Αποστολένα
481 Αποστολία
482 Απυμοσύνη
483 Άπφια
484 Αραβέλλα
485 Αρακιώτισσα
486 Αραξή
487 Αράπισσα
488 Αράχνη
489 Αρβανίτισσα
490 Άρβηλα
491 Αργά
492 Αργεία
493 Αργέλη
494 Αργεντινή
495 Άργη
496 Αργία
497 Αργίνη
498 Αργίνουσσα
499 Αργιόπη
500 Αργυλεωνις
501 Αργυρά
502 Αργυφίη
503 Αργώ
504 Αρδαλίς
505 Αρέθα
506 Αρεία
507 Αρείωνας
508 Αρεστή
509 Άρεστον
510 Αρετή
511 Αρηβοϊα
512 Αρηγονίς
513 Αρήνη
514 Αρήτη
515 Άρια
516 Αριάδνη
518 Αριάθνη
519 Αριάνα
520 Αριαρούλα
521 Αρίβοια
522 Αριγνωτη
523 Αριδάφνη
524 Αριέλ
525 Αριέτα
526 Αριλιά
527 Αριμνηστέα
528 Αρίννα
529 Αρίσα
530 Αρίσβη
531 Αρισταγόρα
532 Αρισταρχίς
533 Αριστείδη
534 Αρίστη
535 Αριστοβούλα
536 Αριστοδήμη
537 Αριστοδίκη
538 Αριστοθέα
539 Αριστόκλεια
540 Αριστομάχη
541 Αριστομένη
542 Αριστομήδη
543 Αριστονίκη
544 Αριστοτέλεια
545 Αρίφρουσα
546 Αρκαδία
547 Άρκη
548 Αρλέτα
549 Αρλίντα
550 Αρμαντίνα
551 Αρμενοκρατούσα
552 Αρμοθόη
553 Αρμονία
554 Άρνη
555 Αρόα
556 Άρπινα
557 Αρριέττα
558 Αρσάκη
559 Αρσενία
560 Αρσίνα
561 Αρσινόη
562 Αρσίππη
563 Άρτα
564 Αρτεμιδώρα
565 Άρτεμις
566 Αρτεμισία
567 Αρτυμήδη
568 Αρχαγάθη
569 Αρχαγγελιώτισσα
570 Αρχεάνασσα
571 Αρχεδίκη
572 Αρχεμάχη
573 Αρχεμήδη
574 Αρχία
575 Αρχιδαμια
576 Αρχιδίκη
577 Αρχιμήδη
578 Αρχίππη
579 Αρχισπορίτισσα
580 Αρχοντία
581 Ασάνω
582 Άση
583 Ασημίνα
584 Ασημώνη
585 Ασία
586 Ασίη
587 Ασινέθ
588 Ασκληπιάδα
589 Ασκληπιάς
590 Ασκληπιγένεια
591 Ασκληπιοδότη
592 Ασκληπιοδώρα
593 Άσκρη
594 Άσπα
595 Ασπασία
596 Ασπραγγέλου
597 Ασπροβουνιώτισσα
598 Ασπροπαναγιά
599 Ασπρούλα
600 Αστάρτη
601 Ασταφις
602 Αστερία
603 Αστερόειδα
604 Αστερόπεια
605 Αστερόπη
606 Αστή
607 Αστηρόπη
608 Αστράδαινα
609 Αστραία
610 Άστρια
611 Αστρίς
612 Αστρίτη
613 Αστυάνασσα
614 Αστυδάμεια
615 Αστυκράτεια
616 Αστυμέδουσα
617 Αστυμηδίδη
618 Αστυμηδίδης
619 Αστυνόμη
620 Αστυόχεια
621 Αστυόχη
622 Ασύγκριτη
623 Ασυδία
624 Ασυνέθ
625 Ασυνούλα
626 Ασωπίς
627 Αταλάντη
628 Ατάργατις
629 Ατζουλέτα
630 Ατθίς
631 Ατία
632 Άτις
633 Ατλάντεια
634 Ατλαντείη
635 Άτροπος
636 Ατταλίς
637 Αττική
638 Αυγεία
639 Αυγερινή
640 Αυγή
641 Αυγούστα
642 Αυγουστιανή
643 Αυγώνα
644 Αυδάτα
645 Αυλίδα
646 Αυξεντία
647 Αυξιβία
648 Αυξιλιαρία
649 Αύρα
650 Αύρη
651 Αυρηλία
652 Αυσημήδη
653 Αυτομάτη
654 Αυτομέδουσα
655 Αυτομήδη
656 Αυτονόη
657 Αυτονομία
658 Αφένδρα
659 Αφεντία
660 Αφέντρα
661 Αφθονία
662 Αφροδίσια
663 Αφροδίτη
664 Αφροκόμη
665 Αφροξυλάνθη
666 Αφρούλα
667 Αχαία
668 Αχαΐα
669 Αχαιμένη
670 Αχίλλεια
671 Αχίμα
672 Άχραντος
673 Αψεύδη
674 Αψευδής
675 Αψιδιώτισσα
676 Αώα
677 Βαβέλυκα
678 Βάγια
679 Ἄβαι
680 Βάια
681 Βάκια
682 Βακίνα
683 Βακχίς
684 Βαλάντα
685 Βαλασία
686 Βαλδερούδη
687 Βαλεντίνα
688 Βαλέρια
689 Βάλια
690 Βαλμπόνα
691 Βαλουκλιώτισσα
692 Βαλσαμή
693 Βάλτη
694 Βαμβακία
695 Βάνα
696 Βάνδα
697 Βανέσσα
699 Βανίνα
700 Βανιώτισσα
701 Βάντα
702 Βαουθά
703 Βαραγγιώτισσα
704 Βαρβάρα
705 Βαρδιανιώτισσα
706 Βαρδιάννα
707 Βαρέρια
708 Βάρις
709 Βαρκέτις
710 Βαρκού
711 Βάρλα
712 Βαρουχία
713 Βαρσίνη
714 Βαρυτίμη
715 Βάσια
716 Βασιανή
717 Βασιάνθη
718 Βασιλεία
719 Βασιλειάνα
720 Βασιλένια
721 Βασιληγενέτειρα
722 Βασιλίδα
723 Βασίλισσα
724 Βασιλοπούλα
725 Ἀβασκαντίς
726 Ἀβασκαντώ
727 Ἄβασκη
728 Βάσσα
729 Βασσόη
730 Ἄβασσον
731 Ἀβάστακτη
732 Βάτεια
733 Βατίς
734 Βατοπεδινή
735 Βατούσαινα
736 Βαυβώ
737 Βαυκίς
738 Ἀβαύχα
739 Βαυώ
740 Ἄββα
741 Ἄβδα
742 Ἀβδαία
743 Ἀβδαίμουσα
744 Ἀβδαλωνύμη
745 Ἀβδαράκη
746 Ἀβδάρβα
747 Ἀβδαστράτη
748 Ἀβδελωνύμη
749 Ἀβδέμουσα
750 Ἀβδερίτις
751 Ἄβδη
752 Ἀβδήμουσα
753 Ἄβδηρα
754 Ἀβδηρίτη
755 Ἀβδηροδημοκρίτη
756 Ἀβδία
757 Ἀβδίμιλκη
758 Ἀβδολωνύμη
759 Ἀβδρανόθεμις
760 Ἀβδύβαλη
761 Ἀβδύμουσα
762 Ἄβδυρα
763 Ἀβεάκη
764 Βεάτα
765 Βεατρίκη
766 Βεβαία
767 Βεβρύκη
768 Ἀβειρώσσα
769 Βελανιδιά
770 Βέλβινα
771 Βέλη
772 Βελίκα
773 Βελίνα
774 Βελισσαρία
775 Βελιστίχη
776 Βελούδω
777 Βενεδίκτη
778 Βενετία
779 Βενετσάνα
780 Βενθεσικύμη
781 Βένια
782 Βενιζέλα
783 Βέννα
784 Βεντούλα
785 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
786 Βέρα
787 Βεργούλα
788 Βεργουπουλιανή
789 Βερεγγάρια
790 Βερενίκη
791 Βέρθα
792 Βερνίκη
793 Βερόη
794 Βερόνικα
795 Βερονίκη
797 Βερούλα
798 Βερσεβέ
799 Βερτράνδη
800 Βερώνη
801 Βεσέλα
802 Βεσσέλκα
803 Ἀβεύρια
804 Βέφα
805 Ἄβη
806 Ἀβηδάμεια
807 Βηθανία
808 Βηθζαθά
809 Βηθλεέμ
810 Βηθλεεμίτισσα
811 Ἀβηϊχίς
812 Βήλη
813 Βηματάρισσα
814 Ἀβηοδώρα
815 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
816 Βησσαρία
817 Ἀβηΐχα
818 Βηχιανή
819 Ἀβία
820 Βία
821 Ἀβιάθα
822 Ἀβιανή
823 Ἀβιανία
824 Ἀβίαντη
825 Ἀβίατη
826 Βιβέτα
827 Βιβή
828 Βιβιανή
829 Ἀβίγα
830 Βιγλιώτισσα
831 Ἀβιδία
832 Ἀβιδιανή
833 Βιδιανή
834 Βιερα
835 Ἀβιηνή
836 Ἀβικέννα
837 Βικέντια
838 Βικτώρια
839 Βίκυ
840 Βιλελμίνη
841 Βιλιστίχη
842 Ἀβιλλία
843 Βίλμα
844 Βιμποράδα
845 Βίνα
846 Ἀβίνδη
847 Ἀβιογένη
848 Ἀβιοδότη
849 Ἀβιοδώρα
850 Ἀβιοκρίτη
851 Βιόλα
852 Βιολάνθη
853 Βιολέτα
854 Βιργενια
855 Βιργινία
856 Βιργιωμένη
857 Ἄβις
858 Ἀβισάρη
859 Βιστωνίς
860 Βίτα
861 Βιτάλη
862 Ἀβίτη
863 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
864 Ἀβλάβεια
865 Βλαδιμήρα
866 Βλαδισλάβα
867 Βλακεία
868 Βλανδίνα
869 Βλασαρού
870 Βλασία
871 Βλασούλα
872 Βλάστα
873 Βλαχέρνα
874 Βλέπουσα
875 Ἀβλίουσα
876 Βλουτινα
877 Βλυχιόρικα
878 Ἀβλωνάκη
879 Ἄβναγη
880 Ἀβνάκη
881 Βόα
882 Βοήθεια
883 Βοία
884 Βοιώ
885 Βολίνα
886 Βομβύκη
887 Βορεινή
888 Βουβώ
889 Βουζιανα
890 Βούλα
891 Βούλιστα
892 Βουναρκώτισσα
893 Βουνογιάτρισσα
894 Βουνού
895 Βούρα
896 Βουρνιώτισσα
897 Βούσιρις
898 Ἁβρὼ
899 Ἀβραάμη
900 Ἀβραάμη
901 Βραισία
902 Βρασία
903 Βραυρώ
904 Βράχου
905 Βρένδα
906 Βρεσθενίτισσα
907 Βρετή
908 Βρετός
909 Βρεττανία
910 Βρεφοκομούσα
911 Βρεφοκρατούσα
912 Βρεφουργήσασα
913 Βρεχούσα
914 Βρησηίς
915 Βριζώ
916 Βριμώ
917 Βρισηίς
918 Βρόμιον
919 Βροντιανή
920 Βρόντου
921 Ἁβρονύχα
922 Βροχής
923 Βρυαίνη
925 Βρύκη
926 Βρύλλη
927 Ἁβρυλλίς
928 Βρύμη
929 Βρυμώ
930 Βρυσηίς
931 Βρυσιανή
932 Βρυτομάρτις
933 Βρυώ
934 Βρυώνη
935 Βρώμη
936 Βυβλίς
937 Βυζατινή
938 Ἀγώ
939 Γαβριηλία
940 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
941 Ἀγαθημερίς
942 Ἀγαθόκλεια
943 Γαία
944 Γαΐα
945 Γαϊανή
946 Γαλακτίνη
947 Γαλακτοτροφούσα
948 Γαλανή
949 Γαλανούσα
950 Γαλαξαύρα
951 Γαλαξαύρη
952 Γαλάτεια
953 Γαλατερούσα
954 Γαλατιανή
955 Γαλατούσα
956 Γαλατσια
957 Γαλαχτοτροφία
958 Γαλαχτοφορούσα
959 Γαλή
960 Γαλήνη
961 Γάλλα
962 Γαλουχιότισσα
963 Γαλυμήδη
964 Γανυμήδα
965 Γαραμαντίς
966 Γαργαφίη
967 Γαρυφαλλιά
968 Ἀγγέλω
969 Γέλως
970 Γεμίνα
971 Γενεβιέβη
972 Γενεθλία
973 Γενέση
974 Γενετυλλίς
975 Γενναδία
976 Γενναία
977 Γεντηλία
978 Γερακίνα
979 Γεραρδίνη
980 Γερασια
981 Γερασίμη
982 Γερβασία
983 Γερτρούδη
984 Γεσθημανή
985 Γεύση
986 Γευσιστράτη
987 Γεωργία
988 Γεωργιάννα
989 Γεωργιλιάνα
990 Γή
991 Γηνατού
992 Γηρομεριού
993 Ἀγάθυλλα
994 Γιαλούσα
995 Γιασεμή
996 Γιάτρισσα
997 Γιοβάννα
998 Γιόλα
999 Γιολάντα
1000 Γιολένα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία