Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Χαλκάορ
2 Abra
3 Aισχύλα
4 Aλεξιμήδη
5 Aριμήδη
6 Etheldreda
7 Eύαρδις
8 Gwenagwy
9 Nαΐς
10 Trea
11 Wivina
12 Ααρδαῒς
13 Άβα
14 Άβαβα
15 Αβαδδώσσα
16 Αβάδνη
17 Αβαεοδώρα
18 Αβαζία ή Αβασγία
19 Αβαζίουσα
20 Αβάη
21 Αβαία
22 Αβαιοδόρα
23 Αβαιοδώρα
24 Αβαιοκρίτη
25 Αβαίστα
26 Αβάκαινα
27 Αβάκεια
28 Αβακένα
29 Αβακουμία
30 Άβακτη
31 Αβάμμουσα
32 Αβανθίς
33 Αβαντία καί Αμαντία
34 Αβαντιάδη
35 Αβαντιάς
36 Αβαντίδη
37 Αβαντίς
38 Αβαρβαρέη
39 Αβάρβαρη
40 Αβαρη
41 Αβαρίνη
42 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
43 Άβαρτη
44 Αβάσιτη
45 Αβασκάντη
46 Αβασκάντιλλα
47 Αββαία
48 Άβδηρα
49 Αβδιηλία
50 Αβερκία
51 Αβερρόη
52 Αβησσυνία
53 Αβία
54 Αβιάθα
55 Αβιανία
56 Αβιανία
57 Αβίαντη
58 Αβίατη
59 Άβιβα
60 Αβιμελιχίς
61 Αβινιόν
62 Αβλαβία
63 Άβληρα
64 Αβουδίμη
65 Αβουναία
66 Αβρααμία
67 Αβρικία
68 Αβρονίκη
69 Αβρόντιον
70 Αβροσύνη
71 Αβρότονον
72 Αβρυλλίς
73 Αβρωνίς
74 Αβρώτη
75 Αβυδηνή
76 Αγάβη
77 Αγαθαγγέλα
78 Αγαθάγητη
79 Αγάθη
80 Αγαθημερίς
81 Αγαθίππη
82 Αγαθόβουλη
83 Αγαθοδαίμουσα
84 Αγαθοδώρα
85 Αγαθόκλεια
86 Αγαθονίκη
87 Αγαθοπόδη
88 Αγαθοσθένη
89 Αγάθυρνα
90 Αγαθύρση
91 Αγαθωνία
92 Αγαθωνύμη
93 Αγάκλεια
94 Αγαλλία
95 Αγαμεμνονίδη
96 Αγαμήδη
97 Αγαμηδίδα
98 Αγαμήθη
99 Αγανίκη
100 Αγανίππη
101 Αγάπη
102 Αγαπηνωρίς
103 Αγαπητή
104 Αγαπτολέμα
105 Αγαρίστη
106 Αγαύη
107 Αγγέλα
108 Αγγελαρία
109 Αγγελία
110 Αγγέλιδα
111 Αγγελική
112 Αγγελίνα
113 Αγγερούλα
114 Αγγλία
115 Αγελαϊς
116 Αγεμάχη
117 Αγέρωχη
118 Αγεστράτη
119 Αγεύουσα
120 Αγεχόρη
121 Αγηνωρίς
122 Αγησάνδρα
123 Αγησιλεία
124 Αγησιλοχίς
125 Αγησιμάχη
126 Αγησιστράτη
127 Αγησιχόρα
128 Αγιάσσου
129 Αγιάτις
130 Αγιδώς
131 Αγιοδεκτινή
132 Αγιοηλιώτισσα
133 Αγιολούσαινα
134 Αγιούλα
135 Αγιούπα
136 Αγκαία
137 Αγλαΐα
138 Αγλαονίκη
139 Αγλαόπη
141 Αγλαοφήμη
142 Άγλαυρος
143 Αἴγλη
144 Αγναγόρα
145 Αγνή
147 Αγνοδίκη
148 Αγνόκλεια
149 Αγορακρίτη
150 Αγοράστη
151 Αγορή
152 Αγορίτσα
153 Αγραία
154 Αγράμπελη
155 Αγρεύουσα
156 Αγρία
157 Αγριδιώτισσα
158 Αγριλιώτισσα
159 Αγριόπη
160 Αγρίππα
161 Αγροιώ
162 Αγροτέρα
163 Αγυάη
164 Αγχιάλη
165 Αγχιμάχη
166 Αγχινόη
167 Αγχιρόη
168 Αγχιρρόη
169 Άγω
170 Αγωνίς
171 Άδα
172 Αδαία
173 Αδαλβέρτη
174 Αδαμαντία
176 Αδάμη
177 Αδελαΐς
178 Αδελφή
179 Αδιάντη
180 Αδίστα
181 Αδίτη
182 Αδμήτη
183 Αδράστεια
184 Αδριανή
185 Αδύτη
186 Αδώνια
187 Αεθλία
188 Αειθάλα
189 Αειμακάριστος
190 Αειμεσιτεύουσα
191 Αειμνήστη
192 Αέλια
193 Αελλόπους
194 Αελλώ
195 Αερία
196 Αερόπη
197 Αετία
198 Αζαΐς
199 Αζαρία
200 Αηδών
201 Αθανάδα
202 Αθανασία
203 Αθεόνα
204 Αἰθερία
205 Αθηνά
206 Αθηναγόρα
207 Αθήνη
208 Αθηνίς
209 Αθηνιώτισσα
210 Αθηνοδώρα
211 Αθηνώ
212 Αθορ
213 Αἴθρα
214 Αία
215 Αιάκη
216 Αιγαία
217 Αιγέα
218 Αίγειρος
219 Αιγέστη
220 Αίγη
221 Αιγιάλεια
222 Αιγίδα
223 Αίγινα
225 Αιγίσθη
226 Αίγλη
227 Αιγυπτία
228 Αϊδανή
229 Αιδεσία
230 Αιδός
231 Αιδώ
232 Αιήτη
233 Αιθερία
234 Αίθη
235 Αιθήρη
236 Αιθίλλα
237 Αιθούσα
238 Αίθρα
239 Αιθύλλα
240 Αικατερίνη
243 Αιλία
244 Αιματούσα
245 Αιμίαλου
246 Αιμιλένια
247 Αιμιλένια
248 Αιμιλία
249 Αιμιλίνα
250 Αίμουσα
251 Αιναρέτη
252 Αινεία
253 Αινία
254 Αινίππη
255 Αινιώνη
256 Άϊντα
257 Αιόλη
258 Αιολία
259 Αϊρένα
260 Αιρίν
261 Αιρκώτισσα
262 Αιρώ
263 Αίσαρα
264 Αισημίδα
265 Αίσηπα
266 Αίστυ
267 Αίστυ
268 Αισυήτη
269 Αισχίνη
270 Αισχρηίς
271 Αισχυλίς
272 Αισωπία
274 Άϊτα
275 Αίτνα
276 Αιτωλίς
277 Αιχμίουσα
278 Αιωπίς
279 Αιώρα
280 Ακαδημία
281 Ακαθή
282 Ακάθιστη
283 Ακακαλλίς
284 Ακακία
285 Ακαλανθίς
286 Ακαλλαρίς
287 Ακάμα
288 Ακανθίς
289 Ακάστη
290 Ακατάβλητη
291 Ακατάφλεκτη
292 Αἰκατερίνη
293 Ακελδαμά
294 Ακέλεια
295 Ακεσάνδρα
296 Άκεσις
297 Ακεψεή
298 Ακεψιμά
299 Ακήραση
300 Ακίνδυνη
301 Ακκαλίς
302 Ακκώ
303 Ακματίδα
304 Ακμή
305 Άκμουσα
306 Ακολουθία
307 Ακραία
308 Ακρήτη
309 Ακρίβη
310 Ακρωτηριανή
311 Ακταία
312 Ακτίς
313 Ακτορίς
314 Ακύλα
315 Αλαλά
316 Αλάνα
317 Αλανιώτισσα
318 Αλαξάνδρα
319 Αλάσια
320 Αλβανή
321 Αλβέρτα
322 Αλβίνα
323 Αλεγρία
324 Αλέκα
325 Αλεμίνα
326 Αλένα
327 Αλεξάνδρα
328 Αλεξία
329 Αλεξίβια
330 Αλεξίκακη
331 Αλεξιμάχη
332 Αλεξιρόη
333 Αλεξιώτισσα
334 Αλεπινή
335 Αλήθεια
336 Αληκτώ
337 Αλήτη
338 Αληυόνη
339 Αλθαία
340 Αλία
341 Αλίη
342 Αλιθέρση
343 Αλίκη
344 Αλιμήδη
345 Αλίντα
346 Αλίσα
347 Άλισον
348 Αλιφηραία
349 Αλκαθόη
350 Αλκαία
351 Αλκάνδρη
352 Αλκάντρα
353 Άλκη
354 Αλκήνωρ
355 Άλκηστις
356 Αλκιβία
357 Αλκιβιάδη
358 Αλκιδίκη
359 Αλκιθόη
360 Αλκιμάχη
361 Αλκιμέδη
362 Αλκιμήδη
363 Αλκινόη
364 Αλκίππη
366 Αλκίς
367 Αλκίφρουσα
368 Αλκμάονα
369 Αλκμήνη
370 Αλκυών
371 Αλλοιώτισσα
372 Άλμα
373 Αλμαρίνα
374 Αλμπάνα
375 Αλόη
376 Αλόπη
377 Αλόχη
378 Αλσηΐς
379 Αλτάνη
380 Άλτη
381 Άλτιμη
382 Αλτίνα
383 Αλύα
384 Αλυπία
385 Αλυσία
386 Αλφαία
387 Αλφειά
388 Αλφεσίβοια
389 Άλφια
390 Αλωνία
391 Αμαδρυάς
392 Αμαζών
393 Αμάθεια
394 Αμαθούσα
395 Αμάλθεια
396 Αμαλία
397 Αμαλιάννα
398 Αμανατία
399 Αμάνδα
400 Αμαρακίς
401 Αμαρίλντα
402 Αμαρυλλίς
404 Αμαστρίνη
405 Αματίτση
406 Αμβέρσα
407 Αμβροσία
408 Αμεθέα
409 Αμέλια
410 Άμεμπτη
411 Αμερίκη
412 Αμερίνη
413 Αμερίσσα
414 Αμέρσια
415 Αμήδη
416 Αμμία
417 Αμμιανή
418 Αμμωνά
419 Αμνησία
420 Αμοίνη
421 Αμολιανή
422 Αμομφαρέτη
423 Αμπελίς
424 Αμπελοκήπισσα
425 Αμπλία
426 Αμυγδαλέα
427 Αμύκλα
428 Αμυμώνη
429 Αμύντα
430 Αμφιάλη
431 Αμφιαράη
432 Αμφιδάμα
433 Αμφιθέα
434 Αμφιθόη
435 Αμφίκλεια
436 Αμφικτυωνίς
437 Αμφιλοχία
438 Αμφιλύκη
439 Αμφιμάχη
440 Αμφιμέδα
441 Αμφιμήδη
442 Αμφινόμη
443 Αμφιρρόη
444 Αμφιρώ
445 Αμφιτρίτη
446 Αμφιώνη
447 Αμωμη
448 Ανάγκη
449 Αναία
450 Αναΐς
451 Αναϊτις
452 Αναλίζα
453 Ανανία
454 Αναξαγόρα
455 Αναξάνδρα
456 Αναξαρέτη
457 Ανάξαρχη
458 Αναξιβία
459 Αναξιμάνδρα
460 Αναξιμένη
461 Αναξιρρόη
462 Ανάργυρη
463 Άνασσα
464 Αναστασία
465 Αναστέλλα
466 Ανατολή
467 Αναφωνήτρια
468 Άνβη
469 Άνδρεα
470 Ανδριανή
471 Ανδριάννα
472 Ανδριγούλα
473 Ανδροδάιξα
474 Ανδρομάχη
475 Ανδρομέδα
476 Ανδρομήδη
477 Ανδρονίκη
478 Ανδροπελαγία
479 Ανεζίνα
480 Ανειτυλλιανή
481 Ανεκτή
482 Ανέλια
483 Άνελλα
484 Άνεμονη
485 Ανεμπόδιστη
486 Ανερίνα
487 Ανερίνα
488 Ανέστια
489 Ανησιδώρα
490 Άνθα
491 Ανθεμις
492 Ανθή
493 Ανθηδόνη
495 Ανθήκλεια
496 Ανθήλεια
497 Ανθήλια
498 Ανθηνίκη
499 Άνθιμη
500 Ανθίππη
501 Ανθοδέσμη
502 Ανθοζωή
503 Ανθοσμία
504 Ανθρακία
505 Ανία
506 Ανίκητη
507 Ανιμαϊς
508 Ανίνα
509 Ανίππη
510 Ανίτα
511 Ανμαρί
512 Άνν Μαρί
513 Άννα
515 'Ανναγκρέϋς
516 Αννακαίτη
517 Ανναλίζα
518 Ανναμπέλα
519 Ανναρέα
520 Ανναστέλλα
521 Αννέζη
522 Αννίνη
523 Άνοιξη
524 Ανουσώ
525 Ανουτσιάτα
526 Άντα
527 Άντεια
528 Αντελίνα
529 Αντερώσα
530 Αντζελίνα
531 Αντηνώρη
532 Άντια
533 Αντιάνειρ
534 Αντιγόνη
535 Αντίκλεια
536 Αντιμάχη
537 Αντιμήδη
538 Αντινίτισσα
539 Αντινόη
540 Αντιόπη
541 Αντιοχίς
542 Αντίπα
543 Αντιπάτρα
544 Άντιφα
545 Αντιφάνη
546 Αντιφάτη
547 Αντιφόνη
548 Αντιφωνήτρια
549 Αντιφώσσα
550 Αντουανέτα
552 Άντρεα
553 Αντωνέττα
554 Αντωνία
555 Αντωνίκη
556 Αντωνίσκη
557 Ανυξιά
558 Ανυσία
559 Ανωμερίτισσα
560 Άξα
561 Αξίερο
562 Αξίνη
563 Αξιοθέα
564 Αξιόκερσα
565 Αξιονίκη
566 Αξιούσα
567 Αοδεσία
568 Αοιδή
569 Αουρόρα
570 Απελλή
571 Απελλίχα
572 Απήμαντη
573 Απλοδώρα
574 Απολλιναρία
575 Απολλωνία
576 Απολλωνίς
577 Αποστολένα
578 Αποστολία
579 Απυμοσύνη
580 Άπφια
581 Αραβέλλα
582 Αρακιώτισσα
583 Αραμπέλα
584 Αραξή
585 Αράπισσα
586 Αράχνη
587 Αρβανίτισσα
588 Άρβηλα
589 Αργά
590 Αργεία
591 Αργέλη
592 Αργεντινή
593 Αργήλη
594 Αργία
595 Αργίνη
596 Αργίνουσσα
597 Αργιόπη
598 Αργυλεωνις
599 Αργυρά
600 Αργυφίη
601 Αργώ
602 Αρδαλίς
603 Αρεδία
604 Αρέθουσα
605 Αρεία
606 Αρείωνας
607 Αρεστή
608 Άρεστον
609 Αρετή
610 Αρηβοϊα
611 Αρηγονίς
612 Αρήνη
613 Αρήτη
614 Άρια
615 Αριάδνη
617 Αριάθνη
618 Αριάνα
619 Αριαρούλα
620 Αρίβοια
621 Αριγνωτη
622 Αριδάφνη
623 Αριέλ
624 Αριέτα
625 Αριλιά
626 Αριμνηστέα
627 Αρίννα
628 Αρίσα
629 Αρίσβη
630 Αρισταγγέλα
631 Αρισταγόρα
632 Αρισταινέτη
633 Αρισταρχίς
634 Αριστείδη
635 Αρίστη
636 Αριστιάνα
637 Αριστίνα
638 Αριστίππη
639 Αριστοβούλα
640 Αριστοδήμη
641 Αριστοδίκη
642 Αριστοθέα
643 Αριστόκλεια
644 Αριστοκρατία
645 Αριστοκύπρα
646 Αριστομάχη
647 Αριστομένη
648 Αριστομήδη
649 Αριστονίκη
650 Αριστοτέλεια
651 Αριστοτέχνη
652 Αριστωνομίδα
653 Αρίφρουσα
654 Αρκαδία
655 Αρκέα
656 Άρκη
657 Αρλέτα
658 Αρλίντα
659 Αρμαντίνα
660 Αρμενοκρατούσα
661 Αρμοδία
662 Αρμοθόη
663 Αρμονία
664 Άρνη
665 Αρόα
666 Άρπινα
667 Αρριανή
668 Αρριδαία
669 Αρριέττα
670 Αρσάκη
671 Αρσενία
672 Αρσίνα
673 Αρσινόη
674 Αρσίππη
675 Άρτα
676 Αρτεμιδώρα
677 Άρτεμις
678 Αρτεμισία
679 Αρτυμήδη
680 Αρχαγάθη
681 Αρχαγγελιώτισσα
682 Αρχεάνασσα
683 Αρχεδίκη
684 Αρχελάη
685 Αρχεμάχη
686 Αρχεμήδη
687 Αρχία
688 Αρχιδαμια
689 Αρχιδίκη
690 Αρχιμήδη
691 Αρχίππη
692 Αρχισπορίτισσα
693 Αρχοντία
694 Αρχοντίνα
695 Ασάνω
696 Ασάφεια
697 Άση
698 Ασημίνα
699 Ασημώνη
700 Ασία
701 Ασίη
702 Ασινέθ
703 Ασκλά
704 Ασκληπιάς
705 Ασκληπιγένεια
706 Ασκληπιοδότη
707 Ασκληπιοδώρα
708 Άσκρη
709 Άσπα
710 Ασπασία
711 Ασπιδοχάρμη
712 Ασπραγγέλου
713 Ασπροβουνιώτισσα
714 Ασπροπαναγιά
715 Ασπρούλα
716 Αστάρτη
717 Ασταφις
718 Αστερία
719 Αστερόειδα
720 Αστερόζα
721 Αστερόπεια
722 Αστερόπη
723 Αστή
724 Αστηρόπη
725 Αστράδαινα
726 Αστραία
727 Αστρελένα
728 Άστρια
729 Αστρίς
730 Αστρίτη
731 Αστυάνασσα
732 Αστυβία
733 Αστυδάμεια
734 Αστυκράτεια
735 Αστυμάχη
736 Αστυμέδουσα
737 Αστυμηδίδη
738 Αστυμηδίδης
739 Αστυνόμη
740 Αστυόχεια
741 Αστυόχη
742 Ασύγκριτη
743 Ασυδία
744 Ασυνέθ
745 Ασυνούλα
746 Ασχολία
747 Ασωπίς
748 Αταλάντη
749 Ατάργατις
750 Ατζουλέτα
751 Ατθίς
752 Ατία
753 Άτις
754 Ατλάντεια
755 Άτροπος
756 Ατταλίς
757 Αττική
758 Αυγεία
759 Αυγερινή
760 Αυγή
761 Αυγούστα
762 Αυδάκτη
763 Αυδάτα
764 Αύκτα
765 Αυλίδα
766 Αυξεντία
767 Αυξιβία
768 Αυξιλιαρία
769 Αύρα
770 Αύρη
771 Αυρηλία
772 Αυσημήδη
773 Αυτομάτη
774 Αυτομέδουσα
775 Αυτομήδη
776 Αυτονόη
777 Αυτονομία
778 Αφένδρα
779 Αφεντία
780 Αφέντρα
781 Αφθονία
782 Αφραάτη
783 Αφρικάνα
784 Αφροδίτη
785 Αφροκόμη
786 Αφροξυλάνθη
787 Αφρούλα
788 Αχαία
789 Αχαΐα
790 Αχαιμένη
791 Αχίλλεια
792 Αχίμα
793 Άχραντος
794 Αψεύδη
795 Αψευδής
796 Αψιδιώτισσα
797 Αώα
798 Βαβέλυκα
799 Βαβύλα
800 Βάγια
801 Βάδιμη
802 Βαθύκλεια
803 Ἄβαι
804 Βάια
805 Βάκια
806 Βακίνα
807 Βακχίς
808 Βακχυλίς
809 Βαλάντα
810 Βαλασία
811 Βαλδερούδη
812 Βαλεντίνα
813 Βαλέρια
814 Βάλια
815 Βαλμπόνα
816 Βαλουκλιώτισσα
817 Βαλσαμή
818 Βάλτη
819 Βαμβακία
820 Βάνα
821 Βάνδα
822 Βανέσσα
824 Βανίνα
825 Βανιώτισσα
826 Βάννα
827 Βάντα
828 Βαουθά
829 Βαπτίς
830 Βαραγγιώτισσα
831 Βαραδάτη
832 Βαραχησία
833 Βαρβάρα
834 Βαρδιανιώτισσα
835 Βαρδιάννα
836 Βαρθολομαία
837 Βάρις
838 Βαρκέτις
839 Βαρκού
840 Βάρλα
841 Βαρνάβα
842 Βαρουχία
843 Βαρσαβία
844 Βαρσανουφία
845 Βαρσίνη
846 Βαρυτίμη
847 Βάσια
848 Βασιανή
849 Βασιάνθη
850 Βασιλεία
851 Βασιλειάνα
852 Βασιλένια
853 Βασιληγενέτειρα
854 Βασίλισσα
855 Βασιλοπούλα
856 Ἀβασκαντίς
857 Ἀβασκαντώ
858 Ἄβασκη
859 Βάσσα
860 Ἄβασσον
861 Ἀβάστακτη
862 Βαστράδα
863 Βάτεια
864 Βατίς
865 Βατοπεδινή
866 Βατούσαινα
867 Βαυβώ
868 Βαυκίς
869 Ἀβαύχα
870 Βαυώ
871 Βάχθιση
872 Ἄββα
873 Ἄβδα
874 Ἀβδαία
875 Ἀβδαίμουσα
876 Ἀβδαλωνύμη
877 Ἀβδαράκη
878 Ἀβδάρβα
879 Ἀβδαστράτη
880 Ἀβδελωνύμη
881 Ἀβδέμουσα
882 Ἀβδερίτις
883 Ἄβδη
884 Ἀβδήμουσα
885 Ἄβδηρα
886 Ἀβδηρίτη
887 Ἀβδηροδημοκρίτη
888 Ἀβδία
889 Ἀβδίμιλκη
890 Ἀβδολωνύμη
891 Ἀβδρανόθεμις
892 Ἀβδύβαλη
893 Ἀβδύμουσα
894 Ἄβδυρα
895 Ἀβεάκη
896 Βεάτα
897 Βεατρίκη
898 Βεβαία
899 Βεβρύκη
900 Ἀβειρώσσα
901 Βελανιδιά
902 Βέλβινα
903 Βέλη
904 Βελίκα
905 Βελίνα
906 Βελισσαρία
907 Βελιστίχη
908 Βελούδω
909 Βενανδία
910 Βεναντία
911 Βενεδίκτη
912 Βενετία
913 Βενθεσικύμη
914 Βένια
915 Βενιζέλα
916 Βέννα
917 Βενούστα
918 Βεντούλα
919 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
920 Βέρα
921 Βερβούργα
922 Βεργούλα
923 Βεργουπουλιανή
924 Βερεγγάρια
925 Βερεκούνδα
926 Βερενίκη
927 Βέρθα
928 Βερνάρδη
929 Βερόη
930 Βερόνικα
931 Βερονίκη
933 Βερουλία
934 Βερσεβέ
935 Βερτράνδη
936 Βερώνη
937 Βεσέλα
938 Βεσσέλκα
939 Βέτα
940 Ἀβεύρια
941 Βέφα
942 Ἄβη
943 Ἀβηδάμεια
944 Βηθανία
945 Βηθεσδά
946 Βηθζαθά
947 Βηθλεέμ
948 Βηθλεεμίτισσα
949 Ἀβηϊχίς
950 Βήλη
951 Βηματάρισσα
952 Ἀβηοδώρα
953 Βηρία
954 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
955 Βήρυλλα
956 Βησσαρία
957 Ἀβηΐχα
958 Βηχιανή
959 Βία
960 Βιάγκα
961 Βιασεσλάβα
962 Βιβέτα
963 Βιβή
964 Βιβιανή
965 Ἀβίγα
966 Βιγλιώτισσα
967 Ἀβιδία
968 Ἀβιδιανή
969 Βιδιανή
970 Βιερα
971 Ἀβιηνή
972 Ἀβικέννα
973 Βικέντια
974 Βικτώρια
975 Βίκυ
976 Βιλελμίνη
977 Βιλιστίχη
978 Ἀβιλλία
979 Βίλμα
980 Βίλντα
981 Βιμποράδα
982 Βίνα
983 Ἀβίνδη
984 Ἀβιογένη
985 Ἀβιοδότη
986 Ἀβιοδώρα
987 Ἀβιοκρίτη
988 Βιόλα
989 Βιολάνθη
990 Βιολέτα
991 Βιργενια
992 Βιργινία
993 Βιργιωμένη
994 Ἄβις
995 Ἀβισάρη
996 Βιστωνίς
997 Βίτα
998 Βιτάλη
999 Ἀβίτη
1000 Βιτιμία
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία