Εορτές 17 Αυγούστου: Άγιος Στράτων Λεύκια Στράτουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Αγία Τερέζα Σουαρόν Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Δημήτριος ο Μοναχός Άγιος Ευτυχιανός Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Άγιος Κορωνάτος Άγιος Λεύκιος Άγιος Μύρων Άγιος Φίλιππος Αίγλων Μύρων Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος ο Σπηλαιώτης Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Χαλκάορ
2 Abra
3 Aισχύλα
4 Aλεξιμήδη
5 Aριμήδη
6 Etheldreda
7 Eύαρδις
8 Gwenagwy
9 Nαΐς
10 Wivina
11 Ααρδαῒς
12 Άβα
13 Άβαβα
14 Αβαδδώσσα
15 Αβάδνη
16 Αβαεοδώρα
17 Αβαζία ή Αβασγία
18 Αβαζίουσα
19 Αβάη
20 Αβαία
21 Αβαιοδόρα
22 Αβαιοδώρα
23 Αβαιοκρίτη
24 Αβαίστα
25 Αβάκαινα
26 Αβάκεια
27 Αβακένα
28 Αβακουμία
29 Άβακτη
30 Αβάμμουσα
31 Αβανθίς
32 Αβαντία καί Αμαντία
33 Αβαντιάδη
34 Αβαντιάς
35 Αβαντίδη
36 Αβαντίς
37 Αβαρβαρέη
38 Αβάρβαρη
39 Αβαρη
40 Αβαρίνη
41 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
42 Άβαρτη
43 Αβάσιτη
44 Αβασκάντη
45 Αβασκάντιλλα
46 Αββαία
47 Άβδηρα
48 Αβδιηλία
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Αβιάθα
54 Αβιανία
55 Αβιανία
56 Αβίαντη
57 Αβίατη
58 Άβιβα
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβρααμία
66 Αβρικία
67 Αβρονίκη
68 Αβρόντιον
69 Αβροσύνη
70 Αβροτέλεια
71 Αβρότονον
72 Αβρυλλίς
73 Αβρωνίς
74 Αβρώτη
75 Άβυδη
76 Αγάβη
77 Αγαθαγγέλα
78 Αγαθάγητη
79 Αγάθη
80 Αγαθημερίς
81 Αγαθίππη
82 Αγαθόβουλη
83 Αγαθοδαίμουσα
84 Αγαθοδώρα
85 Αγαθόκλεια
86 Αγαθονίκη
87 Αγαθοπόδη
88 Αγαθοσθένη
89 Αγάθυρνα
90 Αγαθύρση
91 Αγαθωνία
92 Αγαθωνύμη
93 Αγάκλεια
94 Αγαλλία
95 Αγαμεμνονίδη
96 Αγαμήδη
97 Αγαμηδίδα
98 Αγαμήθη
99 Αγανίκη
100 Αγανίππη
101 Αγάπη
102 Αγαπηνωρίς
103 Αγαπητή
104 Αγαπτολέμα
105 Αγαρίστη
106 Αγασίκλεια
107 Αγαύη
108 Αγγέλα
109 Αγγελαρία
110 Αγγελία
111 Αγγέλιδα
112 Αγγελική
113 Αγγελίνα
114 Αγγερούλα
115 Αγγλία
116 Αγελαϊς
117 Αγεμάχη
118 Αγέρωχη
119 Αγεστράτη
120 Αγεύουσα
121 Αγεχόρη
122 Αγηνωρίς
123 Αγησάνδρα
124 Αγησιλεία
125 Αγησιλοχίς
126 Αγησιμάχη
127 Αγησιστράτη
128 Αγησιχόρα
129 Αγιάσσου
130 Αγιάτις
131 Αγιδώς
132 Αγιοδεκτινή
133 Αγιοηλιώτισσα
134 Αγιολούσαινα
135 Αγιούλα
136 Αγιούπα
137 Αγκαία
138 Αγλαΐα
139 Αγλαονίκη
140 Αγλαόπη
142 Αγλαοφήμη
143 Άγλαυρος
144 Αἴγλη
145 Αγναγόρα
146 Αγνή
148 Αγνοδίκη
149 Αγνόκλεια
150 Αγορακρίτη
151 Αγοράστη
152 Αγορή
153 Αγορίτσα
154 Αγραία
155 Αγράμπελη
156 Αγράφω
157 Αγρεύουσα
158 Αγρία
159 Αγριδιώτισσα
160 Αγριλιώτισσα
161 Αγριόπη
162 Αγρίππα
163 Αγροιώ
164 Αγροτέρα
165 Αγρυπνία
166 Αγυάη
167 Αγχιάλη
168 Αγχιμάχη
169 Αγχινόη
170 Αγχιρόη
171 Αγχιρρόη
172 Αγχίση
173 Άγω
174 Αγωνίς
175 Άδα
176 Αδαία
177 Αδαλβέρτη
178 Αδαμαντία
180 Αδάματη
181 Αδάμη
182 Αδελαΐς
183 Αδελφή
184 Αδιάντη
185 Αδίστα
186 Αδίτη
187 Αδμήτη
188 Αδράστεια
189 Αδριανή
190 Αδύτη
191 Αδώνια
192 Αεθλία
193 Αειθάλα
194 Αειμακάριστος
195 Αειμεσιτεύουσα
196 Αειμνήστη
197 Αέλια
198 Αελλόπους
199 Αελλώ
200 Αερία
201 Αερόπη
202 Αετία
203 Αζαΐς
204 Αηδών
205 Αθανάδα
206 Αθανασία
207 Αθεόνα
208 Αἰθερία
209 Αθηνά
210 Αθηναγόρα
211 Αθήνη
212 Αθηνίς
213 Αθηνιώτισσα
214 Αθηνογένεια
215 Αθηνοδώρα
216 Αθηνώ
217 Αθορ
218 Αἴθρα
219 Αία
220 Αιάκη
221 Αιγαία
222 Αιγέα
223 Αίγειρος
224 Αιγέστη
225 Αίγη
226 Αιγιάλεια
227 Αιγίδα
228 Αίγινα
230 Αιγίσθη
231 Αίγλη
232 Αιγυπτία
233 Αϊδανή
234 Αιδεσία
235 Αιδός
236 Αιδώ
237 Αιήτη
238 Αιθερία
239 Αίθη
240 Αιθήρη
241 Αιθίλλα
242 Αιθούσα
243 Αίθρα
244 Αιθύλλα
245 Αικατερίνη
248 Αιλία
249 Αιματούσα
250 Αιμίαλου
251 Αιμιλένια
252 Αιμιλένια
253 Αιμιλία
254 Αιμιλίνα
255 Αίμουσα
256 Αιναρέτη
257 Αινεία
258 Αινία
259 Αινίππη
260 Αινιώνη
261 Άϊντα
262 Αιόλη
263 Αϊρένα
264 Αιρίν
265 Αιρκώτισσα
266 Αιρώ
267 Αίσαρα
268 Αισημίδα
269 Αίσηπα
270 Αίστυ
271 Αίστυ
272 Αισυήτη
273 Αισχίνη
274 Αισχρηίς
275 Αισχυλίς
276 Αισωπία
278 Άϊτα
279 Αίτνα
280 Αιτωλίς
281 Αιχμίουσα
282 Αιωπίς
283 Αιώρα
284 Ακαδημία
285 Ακαθή
286 Ακάθιστη
287 Ακακαλλίς
288 Ακακία
289 Ακαλανθίς
290 Ακαλλαρίς
291 Ακάμα
292 Ακανθίς
293 Ακάστη
294 Ακατάβλητη
295 Ακατάφλεκτη
296 Αἰκατερίνη
297 Ακελδαμά
298 Ακέλεια
299 Ακεσάνδρα
300 Άκεσις
301 Ακεψεή
302 Ακεψιμά
303 Ακήραση
304 Ακίνδυνη
305 Ακκαλίς
306 Ακκώ
307 Ακματίδα
308 Ακμή
309 Άκμουσα
310 Ακολουθία
311 Ακραία
312 Ακρίβη
313 Ακρίτα
314 Ακρωτηριανή
315 Ακταία
316 Ακτίς
317 Ακτορίς
318 Ακύλα
319 Αλαλά
320 Αλάνα
321 Αλανιώτισσα
322 Αλαξάνδρα
323 Αλάσια
324 Αλβανή
325 Αλβέρτα
326 Αλβίνα
327 Αλεγρία
328 Αλέκα
329 Αλεμίνα
330 Αλένα
331 Αλεξάνδρα
332 Αλεξία
333 Αλεξίβια
334 Αλεξίκακη
335 Αλεξιμάχη
336 Αλεξιρόη
337 Αλεξιώτισσα
338 Αλεπινή
339 Αλήθεια
340 Αληκτώ
341 Αλήτη
342 Αληυόνη
343 Αλθαία
344 Αλία
345 Αλίη
346 Αλιθέρση
347 Αλίκη
348 Αλιμήδη
349 Αλίντα
350 Αλίσα
351 Άλισον
352 Αλιφηραία
353 Αλκαθόη
354 Αλκαία
355 Αλκάνδρη
356 Αλκάντρα
357 Άλκη
358 Αλκήνωρ
359 Άλκηστις
360 Αλκιβία
361 Αλκιβιάδη
362 Αλκιδίκη
363 Αλκιθόη
364 Αλκιμάχη
365 Αλκιμέδη
366 Αλκιμήδη
367 Αλκινόη
368 Αλκίππη
370 Αλκίς
371 Αλκίφρουσα
372 Αλκμάονα
373 Αλκμήνη
374 Αλκυών
375 Αλλοιώτισσα
376 Άλμα
377 Αλμαρίνα
378 Αλμπάνα
379 Αλόη
380 Αλόπη
381 Αλόχη
382 Αλσηΐς
383 Αλταία
384 Αλτάνη
385 Άλτη
386 Άλτιμη
387 Αλτίνα
388 Αλύα
389 Αλυπία
390 Αλυσία
391 Αλφαία
392 Αλφειά
393 Αλφεσίβοια
394 Άλφια
395 Αλωνία
396 Αμαδρυάς
397 Αμαζών
398 Αμάθεια
399 Αμαθούσα
400 Αμάλθεια
401 Αμαλία
402 Αμαλιάννα
403 Αμανατία
404 Αμάνδα
405 Αμαρακίς
406 Αμαρίλντα
407 Αμαρυλλίς
409 Αμαστρίνη
410 Αματίτση
411 Αμβέρσα
412 Αμβροσία
413 Αμεθέα
414 Αμέλια
415 Άμεμπτη
416 Αμερίκη
417 Αμερίνη
418 Αμερίσσα
419 Αμέρσια
420 Αμήδη
421 Αμμία
422 Αμμιανή
423 Αμμωνά
424 Αμνησία
425 Αμοίνη
426 Αμολιανή
427 Αμομφαρέτη
428 Αμπελίς
429 Αμπελοκήπισσα
430 Αμπλία
431 Αμυγδαλέα
432 Αμύκλα
433 Αμυμώνη
434 Αμύντα
435 Αμύρα
436 Αμφιάλη
437 Αμφιαράη
438 Αμφιδάμα
439 Αμφιθέα
440 Αμφιθόη
441 Αμφίκλεια
442 Αμφικτυωνίς
443 Αμφιλοχία
444 Αμφιλύκη
445 Αμφιμάχη
446 Αμφιμέδα
447 Αμφιμήδη
448 Αμφινόμη
449 Αμφιρρόη
450 Αμφιρώ
451 Αμφιτρίτη
452 Αμφιώνη
453 Αμωμη
454 Ανάγκη
455 Αναία
456 Αναΐς
457 Αναϊτις
458 Αναλίζα
459 Ανανία
460 Αναξαγόρα
461 Αναξάνδρα
462 Αναξαρέτη
463 Ανάξαρχη
464 Αναξιβία
465 Αναξιμάνδρα
466 Αναξιμένη
467 Αναξιρρόη
468 Ανάργυρη
469 Άνασσα
470 Αναστασία
471 Αναστέλλα
472 Ανατολή
473 Αναφωνήτρια
474 Άνβη
475 Άνδρεα
476 Ανδριανή
477 Ανδριάννα
478 Ανδριγούλα
479 Ανδροδάιξα
480 Ανδρομάχη
481 Ανδρομέδα
482 Ανδρομήδη
483 Ανδρονίκη
484 Ανδροπελαγία
485 Ανδροφίλη
486 Ανεζίνα
487 Ανειτυλλιανή
488 Ανεκτή
489 Ανέλια
490 Άνελλα
491 Άνεμονη
492 Ανεμπόδιστη
493 Ανερίνα
494 Ανερίνα
495 Ανέστια
496 Ανησιδώρα
497 Άνθα
498 Ανθεμις
499 Ανθή
500 Ανθηδόνη
502 Ανθήκλεια
503 Ανθήλεια
504 Ανθήλια
505 Ανθηνίκη
506 Άνθιμη
507 Ανθίππη
508 Ανθοδέσμη
509 Ανθοζωή
510 Ανθονίκη
511 Ανθοσμία
512 Ανθρακία
513 Ανία
514 Ανίκητη
515 Ανιμαϊς
516 Ανίνα
517 Ανίππη
518 Ανίτα
519 Ανμαρί
520 Άνν Μαρί
521 Άννα
523 'Ανναγκρέϋς
524 Αννακαίτη
525 Ανναλίζα
526 Ανναμπέλα
527 Ανναρέα
528 Ανναστέλλα
529 Αννέζη
530 Αννίνη
531 Άνοιξη
532 Ανουσώ
533 Ανουτσιάτα
534 Άντα
535 Άντεια
536 Αντελίνα
537 Αντερώσα
538 Αντζελίνα
539 Αντηνώρη
540 Άντια
541 Αντιάνειρα
542 Αντιγόνη
543 Αντίκλεια
544 Αντιλοχίς
545 Αντιμάχη
546 Αντιμήδη
547 Αντινίτισσα
548 Αντινόη
549 Αντιόπη
550 Αντιοχίς
551 Αντίπα
552 Αντιπάτρα
553 Άντιφα
554 Αντιφάνη
555 Αντιφάτη
556 Αντιφόνη
557 Αντιφωνήτρια
558 Αντιφώσσα
559 Αντουανέτα
561 Άντρεα
562 Αντωνέττα
563 Αντωνία
564 Αντωνίκη
565 Αντωνίσκη
566 Ανυξιά
567 Ανυσία
568 Ανωμερίτισσα
569 Ανώνυμη
570 Άξα
571 Αξίερο
572 Αξίνη
573 Αξιοθέα
574 Αξιόκερσα
575 Αξιονίκη
576 Αξιούσα
577 Αοδεσία
578 Αοιδή
579 Αουρόρα
580 Απατουρία
581 Απελλή
582 Απελλίχα
583 Απήμια
584 Απλοδώρα
585 Απολλιναρία
586 Απολλωνία
587 Απολλωνίς
588 Αποστολένα
589 Αποστολία
590 Απυμοσύνη
591 Άπφια
592 Αραβέλλα
593 Αρακιώτισσα
594 Αραμπέλα
595 Αραξή
596 Αράπισσα
597 Αράχνη
598 Αρβανίτισσα
599 Άρβηλα
600 Αργά
601 Αργεία
602 Αργέλη
603 Αργεντινή
604 Αργήλη
605 Αργία
606 Αργίνη
607 Αργίνουσσα
608 Αργιόπη
609 Αργοναύτη
610 Αργυλεωνις
611 Αργυρά
612 Αργυφίη
613 Αργώ
614 Αρδαλίς
615 Αρεδία
616 Αρέθουσα
618 Αρεία
619 Αρείωνας
620 Αρεστή
621 Άρεστον
622 Αρετή
623 Αρηβοϊα
624 Αρηγονίς
625 Αρήνη
626 Αρήτη
627 Άρια
628 Αριάδνη
630 Αριάθνη
631 Αριάνα
632 Αριαρούλα
633 Αρίβοια
634 Αριγνωτη
635 Αριδάφνη
636 Αριέλ
637 Αριέτα
638 Αριλιά
639 Αριμνηστέα
640 Αρίννα
641 Αρίσα
642 Αρίσβη
643 Αρισταγγέλα
644 Αρισταγόρα
645 Αρισταινέτη
646 Αρισταρχίς
647 Αριστείδη
648 Αρίστη
649 Αριστιάνα
650 Αριστίνα
651 Αριστίππη
652 Αριστοβούλα
653 Αριστοδήμη
654 Αριστοδίκη
655 Αριστοθέα
656 Αριστόκλεια
657 Αριστοκρατία
658 Αριστοκύπρα
659 Αριστομάχη
660 Αριστομένη
661 Αριστομήδη
662 Αριστονίκη
663 Αριστοτέλεια
664 Αριστοτέχνη
665 Αριστωνομίδα
666 Αρίφρουσα
667 Αρκαδία
668 Αρκέα
669 Άρκη
670 Αρλέτα
671 Αρλίντα
672 Αρμαντίνα
673 Αρμενοκρατούσα
674 Αρμοδία
675 Αρμοθόη
676 Αρμονία
677 Άρνη
678 Αρόα
679 Αροδάφνη
680 Άρπινα
681 Αρριανή
682 Αρριδαία
683 Αρριέττα
684 Αρρύβα
685 Αρσάκη
686 Αρσενία
687 Αρσίνα
688 Αρσινόη
689 Αρσίππη
690 Άρτα
691 Αρτεμιδώρα
692 Άρτεμις
693 Αρτεμισία
694 Αρτυμήδη
695 Αρχαγάθη
696 Αρχαγγελιώτισσα
697 Αρχεάνασσα
698 Αρχεδίκη
699 Αρχελάη
700 Αρχεμάχη
701 Αρχεμήδη
702 Αρχία
703 Αρχιδαμια
704 Αρχιδίκη
705 Αρχιμήδη
706 Αρχίππη
707 Αρχισπορίτισσα
708 Αρχοντία
709 Αρχοντίνα
710 Ασάνω
711 Ασάφεια
712 Άση
713 Ασημίνα
714 Ασημώνη
715 Ασία
716 Ασίη
717 Ασινέθ
718 Ασκλά
719 Ασκληπιάς
720 Ασκληπιγένεια
721 Ασκληπιοδότη
722 Ασκληπιοδώρα
723 Άσκρη
724 Άσπα
725 Ασπασία
726 Ασπιδοχάρμη
727 Ασπραγγέλου
728 Ασπροβουνιώτισσα
729 Ασπροπαναγιά
730 Ασπρούλα
731 Αστάρτη
732 Ασταφις
733 Αστεία
734 Αστερία
735 Αστερόειδα
736 Αστερόζα
737 Αστερόπεια
738 Αστερόπη
739 Αστή
740 Αστηρόπη
741 Αστράδαινα
742 Αστραία
743 Αστρελένα
744 Άστρια
745 Αστρίς
746 Αστρίτη
747 Αστυάνασσα
748 Αστυβία
749 Αστυδάμεια
750 Αστυκράτεια
751 Αστυμάχη
752 Αστυμέδουσα
753 Αστυμηδίδη
754 Αστυμηδίδης
755 Αστυνόμη
756 Αστυόχεια
757 Αστυόχη
758 Ασύγκριτη
759 Ασυδία
760 Ασυνέθ
761 Ασυνούλα
762 Ασχολία
763 Ασωπίς
764 Αταλάντη
765 Ατάργατις
766 Ατζουλέτα
767 Ατθίς
768 Ατία
769 Άτις
770 Ατλάντεια
771 Άτροπος
772 Ατρύτη
773 Ατταλίς
774 Αττική
775 Αυγεία
776 Αυγερινή
777 Αυγή
778 Αυγούστα
779 Αυδάκτη
780 Αυδάτα
781 Αύκτα
782 Αυλίδα
783 Αυξεντία
784 Αυξιβία
785 Αυξιλιαρία
786 Αύρα
787 Αυρηλία
788 Αυσημήδη
789 Αυτομάτη
790 Αυτομέδουσα
791 Αυτομήδη
792 Αυτονόη
793 Αυτονομία
794 Αφαία
795 Αφένδρα
796 Αφεντία
797 Αφέντρα
798 Αφθονία
799 Αφραάτη
800 Αφρικάνα
801 Αφροδίτη
802 Αφροκόμη
803 Αφροξυλάνθη
804 Αφρούλα
805 Αχαία
806 Αχαιμένη
807 Αχίλλεια
808 Αχίμα
809 Άχραντη
810 Αψεύδη
811 Αψευδής
812 Αψιδιώτισσα
813 Αώα
814 Βαβέλυκα
815 Βαβύλα
816 Βάγια
817 Βάδιμη
818 Βαθύκλεια
819 Ἄβαι
820 Βάια
821 Βάκια
822 Βακίνα
823 Βακχίς
824 Βακχυλίς
825 Βαλάντα
826 Βαλασία
827 Βαλδερούδη
828 Βαλεντίνα
829 Βαλέρια
830 Βάλια
831 Βαλμπόνα
832 Βαλουκλιώτισσα
833 Βαλσαμή
834 Βάλτη
835 Βαμβακία
836 Βάνα
837 Βάνδα
838 Βανέσσα
840 Βανίνα
841 Βανιώτισσα
842 Βάννα
843 Βάντα
844 Βαουθά
845 Βαπτίς
846 Βαραγγιώτισσα
847 Βαραδάτη
848 Βαραχησία
849 Βαρβάρα
850 Βαρδιανιώτισσα
851 Βαρδιάννα
852 Βαρθολομαία
853 Βάρις
854 Βαρκέτις
855 Βαρκού
856 Βάρλα
857 Βαρνάβα
858 Βαρουχία
859 Βαρσαβία
860 Βαρσανουφία
861 Βαρσίνη
862 Βαρυτίμη
863 Βάσια
864 Βασιανή
865 Βασιάνθη
866 Βασιλεία
867 Βασιλειάνα
868 Βασιλένια
869 Βασιληγενέτειρα
870 Βασίλισσα
871 Βασιλοπούλα
872 Ἀβασκαντίς
873 Ἀβασκαντώ
874 Ἄβασκη
875 Βάσσα
876 Ἄβασσον
877 Ἀβάστακτη
878 Βαστράδα
879 Βάτεια
880 Βατίς
881 Βατοπεδινή
882 Βατούσαινα
883 Βαυβώ
884 Βαυκίς
885 Ἀβαύχα
886 Βαυώ
887 Βάχθιση
888 Ἄββα
889 Ἄβδα
890 Ἀβδαία
891 Ἀβδαίμουσα
892 Ἀβδαλωνύμη
893 Ἀβδαράκη
894 Ἀβδάρβα
895 Ἀβδαστράτη
896 Ἀβδελωνύμη
897 Ἀβδέμουσα
898 Ἀβδερίτις
899 Ἄβδη
900 Ἀβδήμουσα
901 Ἄβδηρα
902 Ἀβδηρίτη
903 Ἀβδηροδημοκρίτη
904 Ἀβδία
905 Ἀβδίμιλκη
906 Ἀβδολωνύμη
907 Ἀβδρανόθεμις
908 Ἀβδύβαλη
909 Ἀβδύμουσα
910 Ἄβδυρα
911 Ἀβεάκη
912 Βεάτα
913 Βεατρίκη
914 Βεβαία
915 Βεβρύκη
916 Βεδέα
917 Ἀβειρώσσα
918 Βελανιδιά
919 Βέλβινα
920 Βέλη
921 Βελίκα
922 Βελίνα
923 Βελισσαρία
924 Βελιστίχη
925 Βελούδω
926 Βενανδία
927 Βεναντία
928 Βενδιμιανή
929 Βενεδίκτη
930 Βενετία
931 Βενθεσικύμη
932 Βένια
933 Βενιζέλα
934 Βέννα
935 Βενούστα
936 Βεντούλα
937 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
938 Βέρα
939 Βερβούργα
940 Βεργούλα
941 Βεργουπουλιανή
942 Βερεγγάρια
943 Βερεκούνδα
944 Βερενίκη
945 Βέρθα
946 Βερνάρδη
947 Βερόη
948 Βερονίκη
950 Βερουλία
951 Βερσεβέ
952 Βερτράνδη
953 Βερώνη
954 Βεσέλα
955 Βεσσέλκα
956 Βέτα
957 Ἀβεύρια
958 Βέφα
959 Ἄβη
960 Ἀβηδάμεια
961 Βηθανία
962 Βηθεσδά
963 Βηθζαθά
964 Βηθλεέμ
965 Βηθλεεμίτισσα
966 Ἀβηϊχίς
967 Βήλη
968 Βηματάρισσα
969 Ἀβηοδώρα
970 Βηρία
971 Βήρυλλα
972 Βησσαρία
973 Ἀβηΐχα
974 Βηχιανή
975 Βία
976 Βιάγκα
977 Βιασεσλάβα
978 Βιβέτα
979 Βιβή
980 Βιβιανή
981 Ἀβίγα
982 Βιγλιώτισσα
983 Ἀβιδία
984 Ἀβιδιανή
985 Βιδιανή
986 Βιερα
987 Ἀβιηνή
988 Ἀβικέννα
989 Βικέντια
990 Βικτώρια
991 Βίκυ
992 Βιλελμίνη
993 Βιλιστίχη
994 Ἀβιλλία
995 Βίλμα
996 Βίλντα
997 Βιμποράδα
998 Βίνα
999 Ἀβίνδη
1000 Ἀβιογένη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία