Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Edithac
6 Eύαρδις
7 Nαΐς
8 Theodichildis
9 Walburga
10 Winifred
12 Wivina
13 Ααρδαῒς
14 Άβα
15 Άβαβα
16 Αβαδδώσσα
17 Αβάδνη
18 Αβαεοδώρα
19 Αβαζία ή Αβασγία
20 Αβαζίουσα
21 Αβάη
22 Αβαία
23 Αβαιοδόρα
24 Αβαιοδώρα
25 Αβαιοκρίτη
26 Αβαίστα
27 Αβάκαινα
28 Αβάκεια
29 Αβακένα
30 Αβακουμία
31 Άβακτη
32 Αβάμμουσα
33 Αβανθίς
34 Αβαντία καί Αμαντία
35 Αβαντιάδη
36 Αβαντιάς
37 Αβαντίδη
38 Αβαντίς
39 Αβαρβαρέη
40 Αβάρβαρη
41 Αβαρη
42 Αβαρίνη
43 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
44 Άβαρτη
45 Αβάσιτη
46 Αβασκάντη
47 Αβασκάντιλλα
48 Άβδηρα
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Άβιβα
54 Αβινιόν
55 Αβλαβία
56 Άβληρα
57 Αβουναία
58 Αβραμία
59 Αβρονίκη
60 Αβρόντιον
61 Αβροσύνη
62 Αβρότονον
63 Αβρυλλίς
64 Αβρωνίς
65 Αβρώτη
66 Αβυδηνή
67 Αγάβη
68 Αγαθαγγέλα
69 Αγαθάγητη
70 Αγαθημερίς
71 Αγαθόβουλη
72 Αγαθόκλεια
73 Αγαθονίκη
74 Αγάθυρνα
75 Αγαθύρση
76 Αγαθωνία
77 Αγαθωνύμη
78 Αγαλλία
79 Αγαμεμνονίδη
80 Αγαμήδη
81 Αγαμηδίδα
82 Αγαμήθη
83 Αγανίκη
84 Αγανίππη
85 Αγάπη
86 Αγαπητή
87 Αγαρίστη
88 Αγαύη
89 Αγγαία
90 Αγγέλα
91 Αγγελία
92 Αγγέλιδα
93 Αγγελική
94 Αγγελίνα
95 Αγγελίνη
96 Αγγερούλα
97 Αγελάδας
98 Αγηνωρίς
99 Αγησιλεία
100 Αγησιστράτη
101 Αγησιχόρα
102 Αγιάσσου
103 Αγιάτις
104 Αγιδώς
105 Αγιοδεκτινή
106 Αγιοηλιώτισσα
107 Αγιολούσαινα
108 Αγιούλα
109 Αγιούπα
110 Αγλαΐα
111 Αγλαΐς
112 Αγλαονίκη
113 Αγλαόπη
115 Αγλαοφήμη
116 Άγλαυρος
117 Αἴγλη
118 Αγναγόρα
119 Αγνή
121 Αγνοδίκη
122 Αγνόκλεια
123 Αγνώ
124 Αγοράστη
125 Αγορή
126 Αγραία
127 Αγράμπελη
128 Αγρεύουσα
129 Αγρία
130 Αγριδιώτισσα
131 Αγριλιώτισσα
132 Αγριόπη
133 Αγριππίνα
134 Αγροιώ
135 Αγροτέρα
136 Αγυάη
137 Αγχιάλη
138 Αγχιμάχη
139 Αγχινόη
140 Αγχιρόη
141 Αγχιρρόη
142 Αγωνίς
143 Άδα
144 Αδαλβέρτη
145 Αδαμαντία
147 Αδάμη
148 Αδελαΐς
149 Αδελφά
150 Αδιάντη
151 Αδίτη
152 Αδμήτη
153 Αδράστεια
154 Αδριανή
155 Αδύτη
156 Αδώνια
157 Αειμακάριστος
158 Αειμεσιτεύουσα
159 Αείμνηστη
160 Αέλια
161 Αελλόπους
162 Αελλώ
163 Αερία
164 Αερόπη
165 Αζαρία
166 Αηδόνα
167 Αηδόνιον
168 Αθανασία
169 Αθεόνα
170 Αἰθερία
171 Αθηνά
172 Αθηναΐς
173 Αθήνη
174 Αθηνίς
175 Αθηνιώτισσα
176 Αθηνοδώρα
177 Αθηνώ
178 Αθορ
179 Αἴθρα
180 Αία
181 Αιάντεια
182 Αιγαία
183 Αίγειρος
184 Αίγη
185 Αιγιάλεια
186 Αίγινα
188 Αιγινώ
189 Αίγλη
190 Αιγληίς
191 Αιγυπτία
192 Αιδεσία
193 Αιδός
194 Αιδώ
195 Αιθερία
196 Αίθη
197 Αιθίλλα
198 Αιθούσα
199 Αίθρα
200 Αίθρη
201 Αικατερίνη
203 Αιματούσα
204 Αιμίαλου
205 Αιμιλένια
206 Αιμιλία
207 Αίμουσα
208 Αιναρέτη
209 Αινιώνη
210 Άϊντα
211 Αιόλη
212 Αιολία
213 Αϊρένα
214 Αιρίν
215 Αιρκώτισσα
216 Αιρώ
217 Αίσαρα
218 Αισημίδα
219 Αίστυ
220 Αισχρηίς
221 Αισχυλίς
222 Αισωπία
224 Άϊτα
225 Αίτνα
226 Αιτωλίς
227 Αιχμίουσα
228 Αιώρα
229 Ακαδημία
230 Ακαθή
231 Ακάθιστη
232 Ακακαλλίς
233 Ακακία
234 Ακαλανθίς
235 Ακαλλαρίς
236 Ακανθίς
237 Ακάστη
238 Ακατάβλητη
239 Ακατάφλεκτη
240 Αἰκατερίνη
241 Ακελδαμά
242 Ακεσώ
243 Ακήραση
244 Ακίνδυνη
245 Ακκώ
246 Ακμή
247 Ακραία
248 Ακρήτη
249 Ακριβή
250 Ακρωτηριανή
251 Ακταία
252 Ακταίη
253 Ακτίς
254 Ακτορίς
255 Ακυλίνα
256 Αλαλά
257 Αλανιώτισσα
258 Αλαξάνδρα
259 Αλάσια
260 Αλβέρτα
261 Αλβίνα
262 Αλέκα
263 Αλεμίνα
264 Αλένα
265 Αλεξάνδρα
266 Αλεξία
267 Αλεξίβια
268 Αλεξίκακη
269 Αλεξιρόη
270 Αλεξιώτισσα
271 Αλεπινή
272 Αλήθεια
273 Αληθινή
274 Αληκτώ
275 Αληυόνη
276 Αλθαία
277 Αλία
278 Αλίη
279 Αλίκη
280 Αλιμήδη
281 Αλίντα
282 Αλιξ
283 Αλίσα
284 Άλισον
285 Αλιφηραία
286 Αλκαθόη
287 Αλκάνδρη
288 Αλκάντρα
289 Άλκη
290 Αλκήνωρ
291 Άλκηστις
292 Αλκιβία
293 Αλκιβιάδη
294 Αλκιδίκη
295 Αλκιθόη
296 Αλκιμάχη
297 Αλκιμέδη
298 Αλκιμήδη
299 Αλκινόη
300 Αλκίππη
302 Αλκίς
303 Αλκμάονα
304 Αλκμήνη
305 Αλκυών
306 Αλλοιώτισσα
307 Άλμα
308 Αλμαρίνα
309 Αλμπάνα
310 Αλόη
311 Αλόπη
312 Αλόχη
313 Αλτάνη
314 Αλύα
315 Αλυπία
316 Αλφεσίβοια
317 Άλφια
318 Αλωνία
319 Αμαδρυάς
320 Αμαζών
321 Αμάθεια
322 Αμαθούσα
323 Αμαλθαία
324 Αμάλθεια
325 Αμαλία
326 Αμαλιάννα
327 Αμανατία
328 Αμάνδα
329 Αμαρακίς
330 Αμαρίλντα
331 Αμαρυλλίς
333 Αματίτση
334 Αμβέρσα
335 Αμβροσία
336 Αμεθέα
337 Αμέλια
338 Αμερίνη
339 Αμερίσσα
340 Αμέρσια
341 Αμήδη
342 Αμμία
343 Αμνησία
344 Αμοίνη
345 Αμολιανή
346 Αμπελίς
347 Αμπελοκήπισσα
348 Αμυγδαλιά
349 Αμύκλα
350 Αμυμώνη
351 Αμύντα
352 Αμφιθέα
353 Αμφιθόη
354 Αμφίκλεια
355 Αμφιλοχία
356 Αμφιλύκη
357 Αμφιμήδη
358 Αμφινόμη
359 Αμφιρρόη
360 Αμφιρώ
361 Αμφιτρίτη
362 Αμφιώνη
363 Αμωμη
364 Ανάγκη
365 Αναΐς
366 Αναϊτις
367 Ανανία
368 Αναξαρέτη
369 Αναξιβία
370 Αναξιρρόη
371 Ανάργυρη
372 Άνασσα
373 Αναστασία
374 Ανατολή
375 Αναφωνήτρια
376 Άνβη
377 Άνδρεα
378 Ανδριανή
379 Ανδριγούλα
380 Ανδρομάχη
381 Ανδρομέδα
382 Ανδρομήδη
383 Ανδρονίκη
384 Ανδροπελαγία
385 Ανεζίνα
386 Ανεκτή
387 Ανέλια
388 Άνελλα
389 Άνεμονη
390 Ανερίνα
391 Ανέστια
392 Ανησιδώρα
393 Ανθεμις
394 Ανθή
395 Ανθηδόνη
397 Ανθήκλεια
398 Ανθήλεια
399 Ανθηνίκη
400 Ανθιμία
401 Ανθίππη
402 Ανθοδέσμη
403 Ανθοζωή
404 Ανθρακία
405 Ανίκητη
406 Ανιμαϊς
407 Ανίνα
408 Ανίππη
409 Ανίτα
410 Ανμαρί
411 Άνν Μαρί
412 Άννα
414 Ανναμπέλα
415 Ανναστέλλα
416 Αννέζη
417 Αννίνη
418 Άνοιξη
419 Ανουσώ
420 Ανουτσιάτα
421 Άντα
422 Άντεια
423 Αντελίνα
424 Αντζελίνα
425 Άντια
426 Αντιάνειρ
427 Αντιγόνη
428 Αντίκλεια
429 Αντιμάχη
430 Αντιμήδη
431 Αντινίτισσα
432 Αντινόη
433 Αντιόπη
434 Αντιοχίδα
435 Άντιφα
436 Αντιφωνήτρια
437 Αντουανέτα
439 Άντρεα
440 Αντωνέττα
441 Αντωνία
442 Αντωνίσκη
443 Ανυξιά
444 Ανυσία
445 Ανωμερίτισσα
446 Αξίερο
447 Αξίνη
448 Αξιοθέα
449 Αξιόκερσα
450 Αξιονίκη
451 Αοδεσία
452 Αοιδή
453 Αουρόρα
454 Απελλή
455 Απελλίχα
456 Απλοδώρα
457 Απολλιναρία
458 Απολλινάριος
459 Απολλωνία
460 Αποστολένα
461 Αποστολία
462 Απυμοσύνη
463 Άπφια
464 Αραβέλλα
465 Αρακιώτισσα
466 Αραξή
467 Αράπισσα
468 Αράχνη
469 Αρβανίτισσα
470 Αργά
471 Αργεία
472 Αργέλη
473 Αργεντινή
474 Άργη
475 Αργία
476 Αργίνη
477 Αργίνουσσα
478 Αργιόπη
479 Αργυλεωνις
480 Αργυρά
481 Αργυφίη
482 Αργώ
483 Αρδαλίς
484 Αρέθουσα
485 Αρεία
486 Αρείωνας
487 Αρεστή
488 Άρεστον
489 Αρετή
490 Αρηβοϊα
491 Αρηγονίς
492 Αρήνη
493 Αρήτη
494 Άρια
495 Αριάδνη
497 Αριάθνη
498 Αριάνα
499 Αριαρούλα
500 Αρίβοια
501 Αριγνωτη
502 Αριδάφνη
503 Αριέλ
504 Αριέτα
505 Αριλιά
506 Αριμνηστέα
507 Αρίννα
508 Αρίσα
509 Αρίσβη
510 Αριστά
511 Αρισταγόρα
512 Αρισταρχίς
513 Αριστέα
514 Αρίστη
515 Αριστοβούλα
516 Αριστοδήμη
517 Αριστοθέα
518 Αριστόκλεια
519 Αριστομάχη
520 Αριστομένη
521 Αριστομήδη
522 Αριστονίκη
523 Αριστοτέλεια
524 Αρκαδία
525 Άρκη
526 Αρλέτα
527 Αρλίντα
528 Αρμαντίνα
529 Αρμενοκρατούσα
530 Αρμοθόη
531 Αρμονία
532 Άρνη
533 Αρόα
534 Άρπινα
535 Αρριέττα
536 Αρσενία
537 Αρσίνα
538 Αρσινόη
539 Αρσίππη
540 Άρτα
541 Αρτεμιδώρα
542 Άρτεμις
543 Αρτεμισία
544 Αρτυμήδη
545 Αρχαγάθη
546 Αρχαγγελιώτισσα
547 Αρχεάνασσα
548 Αρχεδίκη
549 Αρχεμάχη
550 Αρχία
551 Αρχιδαμια
552 Αρχιδίκη
553 Αρχίππη
554 Αρχισπορίτισσα
555 Αρχοντία
556 Ασάνω
557 Άση
558 Ασημίνα
559 Ασημώνη
560 Ασία
561 Ασίη
562 Ασινέθ
563 Ασκληπιάδα
564 Ασκληπιάς
565 Ασκληπιγένεια
566 Ασκληπιοδότη
567 Ασκληπιοδώρα
568 Άσκρη
569 Άσπα
570 Ασπασία
571 Ασπραγγέλου
572 Ασπροβουνιώτισσα
573 Ασπροπαναγιά
574 Ασπρούλα
575 Αστάρτη
576 Ασταφις
577 Αστερία
578 Αστερόειδα
579 Αστερόπεια
580 Αστερόπη
581 Αστή
582 Αστηρόπη
583 Αστράδαινα
584 Αστραία
585 Άστρια
586 Αστρίς
587 Αστρίτη
588 Αστυάνασσα
589 Αστυδάμεια
590 Αστυκράτεια
591 Αστυμέδουσα
592 Αστυνόμη
593 Αστυόχεια
594 Αστυόχη
595 Ασύγκριτη
596 Ασυδία
597 Ασυνέθ
598 Ασυνούλα
599 Ασωπίς
600 Αταλάντη
601 Ατάργατις
602 Ατζουλέτα
603 Ατθίς
604 Ατία
605 Άτις
606 Ατλάντεια
607 Ατλαντείη
608 Άτροπος
609 Ατταλίς
610 Αττική
611 Αυγεία
612 Αυγερινή
613 Αυγή
614 Αυγούστα
615 Αυγουστιανή
616 Αυγώνα
617 Αυδάτα
618 Αυλίδα
619 Αυξεντία
620 Αυξιλιαρία
621 Αύρα
622 Αύρη
623 Αυρηλία
624 Αυσημήδη
625 Αυτομάτη
626 Αυτομέδουσα
627 Αυτονόη
628 Αυτονομία
629 Αφένδρα
630 Αφεντία
631 Αφέντρα
632 Αφθονία
633 Αφροδίσια
634 Αφροδίτη
635 Αφροκόμη
636 Αφροξυλάνθη
637 Αφρούλα
638 Αχαία
639 Αχαΐα
640 Αχίλλεια
641 Αχίμα
642 Άχραντος
643 Αψεύδη
644 Αψευδής
645 Αψιδιώτισσα
646 Αώα
647 Βαβέλυκα
648 Βάγια
649 Ἄβαι
650 Βάια
651 Βάκια
652 Βακίνα
653 Βακχίς
654 Βαλάντα
655 Βαλασία
656 Βαλδερούδη
657 Βαλεντίνα
658 Βαλέρια
659 Βάλια
660 Βαλμπόνα
661 Βαλουκλιώτισσα
662 Βαλσαμή
663 Βάλτη
664 Βαμβακία
665 Βάνα
666 Βάνδα
667 Βανέσσα
669 Βανίνα
670 Βανιώτισσα
671 Βάντα
672 Βαουθά
673 Βαραγγιώτισσα
674 Βαρβάρα
675 Βαρδιανιώτισσα
676 Βαρδιάννα
677 Βαρέρια
678 Βάρις
679 Βαρκέτις
680 Βαρκού
681 Βάρλα
682 Βαρουχία
683 Βαρσίνη
684 Βαρυτίμη
685 Βάσια
686 Βασιανή
687 Βασιλεία
688 Βασιλειάνα
689 Βασιλένια
690 Βασιληγενέτειρα
691 Βασιλίδα
692 Βασίλισσα
693 Βασιλοπούλα
694 Ἀβασκαντίς
695 Ἀβασκαντώ
696 Ἄβασκη
697 Βάσσα
698 Βασσόη
699 Ἄβασσον
700 Ἀβάστακτη
701 Βάτεια
702 Βατίς
703 Βατοπεδινή
704 Βατούσαινα
705 Βαυβώ
706 Βαυκίς
707 Ἀβαύχα
708 Βαυώ
709 Ἄββα
710 Ἄβδα
711 Ἀβδαία
712 Ἀβδαίμουσα
713 Ἀβδαλωνύμη
714 Ἀβδαράκη
715 Ἀβδάρβα
716 Ἀβδαστράτη
717 Ἀβδελωνύμη
718 Ἀβδέμουσα
719 Ἀβδερίτις
720 Ἄβδη
721 Ἀβδήμουσα
722 Ἄβδηρα
723 Ἀβδηρίτη
724 Ἀβδηροδημοκρίτη
725 Ἀβδία
726 Ἀβδίμιλκη
727 Ἀβδολωνύμη
728 Ἀβδρανόθεμις
729 Ἀβδύβαλη
730 Ἀβδύμουσα
731 Ἄβδυρα
732 Ἀβεάκη
733 Βεάτα
734 Βεατρίκη
735 Βεβαία
736 Βεβρύκη
737 Ἀβειρώσσα
738 Βελανιδιά
739 Βέλβινα
740 Βέλη
741 Βελίκα
742 Βελίνα
743 Βελισσαρία
744 Βελιστίχη
745 Βελούδω
746 Βενεδίκτη
747 Βενετία
748 Βενετσάνα
749 Βενθεσικύμη
750 Βένια
751 Βενιζέλα
752 Βέννα
753 Βεντούλα
754 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
755 Βέρα
756 Βεργούλα
757 Βεργουπουλιανή
758 Βερεγγάρια
759 Βερενίκη
760 Βέρθα
761 Βερνίκη
762 Βερόη
763 Βερόνικα
764 Βερονίκη
766 Βερούλα
767 Βερσεβέ
768 Βερτράνδη
769 Βερώνη
770 Βεσέλα
771 Βεσσέλκα
772 Ἀβεύρια
773 Βέφα
774 Ἄβη
775 Ἀβηδάμεια
776 Βηθανία
777 Βηθζαθά
778 Βηθλεέμ
779 Βηθλεεμίτισσα
780 Ἀβηϊχίς
781 Βήλη
782 Βηματάρισσα
783 Ἀβηοδώρα
784 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
785 Βησσαρία
786 Ἀβηΐχα
787 Βηχιανή
788 Ἀβία
789 Βία
790 Ἀβιάθα
791 Ἀβιανή
792 Ἀβιανία
793 Ἀβίαντη
794 Ἀβίατη
795 Βιβέτα
796 Βιβή
797 Βιβιανή
798 Ἀβίγα
799 Βιγλιώτισσα
800 Ἀβιδία
801 Ἀβιδιανή
802 Βιδιανή
803 Βιερα
804 Ἀβιηνή
805 Ἀβικέννα
806 Βικεντία
807 Βικτώρια
808 Βίκυ
809 Βιλελμίνη
810 Βιλιστίχη
811 Ἀβιλλία
812 Βίλμα
813 Ἀβιμελίχα
814 Ἀβιμελιχίς
815 Βιμποράδα
816 Βίνα
817 Ἀβίνδη
818 Ἀβιογένη
819 Ἀβιοδότη
820 Ἀβιοδώρα
821 Ἀβιοκρίτη
822 Βιόλα
823 Βιολάνθη
824 Βιολέτα
825 Βιργενια
826 Βιργινία
827 Βιργιωμένη
828 Ἄβις
829 Ἀβισάρη
830 Βιστωνίς
831 Βίτα
832 Βιτάλη
833 Ἀβίτη
834 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
835 Ἀβλάβεια
836 Βλαδιμήρα
837 Βλακεία
838 Βλανδίνα
839 Βλασαρού
840 Βλασία
841 Βλασούλα
842 Βλάστα
843 Βλαχέρνα
844 Βλέπουσα
845 Ἀβλίουσα
846 Βλουτινα
847 Βλυχιόρικα
848 Ἀβλωνάκη
849 Ἄβναγη
850 Ἀβνάκη
851 Βόα
852 Βοήθεια
853 Βοία
854 Βοιώ
855 Βολίνα
856 Βομβύκη
857 Βορεινή
858 Βουβώ
859 Βουζιανα
860 Βούλα
861 Βούλιστα
862 Βουναρκώτισσα
863 Βουνογιάτρισσα
864 Βουνού
865 Βούρα
866 Βουρνιώτισσα
867 Βούσιρις
868 Ἁβρὼ
869 Ἀβραάμη
870 Βραισία
871 Βρασία
872 Βραυρώ
873 Βράχου
874 Βρένδα
875 Βρεσθενίτισσα
876 Βρετή
877 Βρετός
878 Βρεττανία
879 Βρεφοκομούσα
880 Βρεφοκρατούσα
881 Βρεφουργήσασα
882 Βρεχούσα
883 Βρησηίς
884 Βριζώ
885 Βριμώ
886 Βρισηίς
887 Βρόμιον
888 Βροντιανή
889 Βρόντου
890 Ἁβρονύχα
891 Βροχής
892 Βρυαίνη
893 Βρύκη
894 Βρύλλη
895 Ἁβρυλλίς
896 Βρύμη
897 Βρυμώ
898 Βρυσηίς
899 Βρυσιανή
900 Βρυτομάρτις
901 Βρυώ
902 Βρυώνη
903 Βρώμη
904 Βυβλίς
905 Ἀγώ
906 Γαβριηλία
907 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
908 Ἀγαθημερίς
909 Ἀγαθόκλεια
910 Γαία
911 Γαϊανή
912 Γαλακτίνη
913 Γαλακτοτροφούσα
914 Γαλανή
915 Γαλανούσα
916 Γαλαξαύρα
917 Γαλαξαύρη
918 Γαλάτεια
919 Γαλατερούσα
920 Γαλατιανή
921 Γαλατούσα
922 Γαλατσια
923 Γαλαχτοτροφία
924 Γαλαχτοφορούσα
925 Γαλή
926 Γαλήνη
927 Γάλλα
928 Γαλουχιότισσα
929 Γανυμήδα
930 Γαραμαντίς
931 Γαργαφίη
932 Γαρυφαλλιά
933 Ἀγγέλω
934 Γεθσημανή
935 Γέλως
936 Γενεβιέβη
937 Γενεθλία
938 Γενέση
939 Γενετυλλίς
940 Γενναδία
941 Γενναία
942 Γερακίνα
943 Γεραρδίνη
944 Γερασια
945 Γερασίμη
946 Γερτρούδη
947 Γεύση
948 Γευσιστράτη
949 Γεωργία
950 Γεωργιάννα
951 Γή
952 Γηνατού
953 Γηρομεριού
954 Ἀγάθυλλα
955 Γιαλούσα
956 Γιασεμή
957 Γιάτρισσα
958 Γιοβάννα
959 Γιόλα
960 Γιολάντα
961 Γιολένα
962 Γιονιντα
963 Γιούλα
964 Γιούλη
965 Γιουλσαμη
966 Γιουνονα
967 Γιούρι
968 Γιοχάνα
969 Ἀγιᾶτις
970 Γίτσα
971 Γιωργιλιάνα
972 Γιώρμαρη
973 Γιωτάννα
974 Γκαβή
975 Γκάλια
976 Γκαλίνα
977 Γκαμπριέλα
978 Γκέλυ
979 Γκέντι
980 Γκιζέλα
981 Γκιζιλκιζιώτισσα
982 Γκιούλα
983 Γκόγκα
984 Γκόλφω
985 Γκουβερνιώτισσα
986 Γκράτσια
987 Ἄγλαῒα
988 Γλαύκη
989 Γλαυκίππη
990 Γλαυκοθέα
991 Γλαυκοθόη
992 Γλαυκονόμη
993 Γλαυκώπις
994 Γλαφύρα
996 Γλυκέρα
997 Γλυκίνος
998 Γλυκιώτισσα
999 Γλυκοκυματούσα
1000 Γλυκομαχη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία