Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Άννας Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Άκελος
19 Ακεψιμάς
20 Ακίνδυνος
21 Ακριβή
22 Αλέκα
23 Αλέκος
24 Αλεξάγγελος
25 Αλεξιώτισσα
26 Αλωνία
27 Αλώνιος
28 Αμαλιάννα
29 Αναγνώστης
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθηνίκη
42 Ανθίας
43 Ανθοδέσμη
44 Άνοιξη
45 Αντωνίκη
46 Αντωνίκος
47 Αντώνιος
48 Αποστολένα
49 Αποστολία
50 Απόστολος
52 Αρεστή
53 Άριστος
54 Αρκαδία
55 Αρσενία
56 Αρσένιος
57 Άρτα
58 Αρτάκης
59 Αρχοντία
60 Αρχοντίων
61 Ασημάκης
62 Ασημίνα
63 Ασπρούλα
64 Ασύγκριτη
65 Ασύγκριτος
66 Αυγερινή
67 Αυγερινός
68 Αυτονομία
69 Αφέντρα
70 Αφθονία
71 Αφθόνιος
73 Αφράτος
74 Αφροκόμη
75 Αφροξυλάνθη
76 Αφρούλα
77 Βαλσαμή
78 Βαλσάμων
79 Βαμβακία
80 Βάμβαξ
81 Βάνα
82 Βανίνα
83 Βαρυτίμη
84 Βαρύτιμος
85 Βασιανή
86 Βασιάνθη
87 Βασιλεία
88 Βασίλειος
89 Βασιλένια
90 Βασιλοπούλα
91 Βεβαία
92 Βηθλεεμίτισσα
93 Βηχιανή
94 Βηχιανός
97 Βιβέτα
98 Βίλμα
99 Βρετή
100 Βρετός
101 Βρέφος
102 Γαλατάς
103 Γαλάτειος
104 Γαλατερούσα
105 Γεάδης
106 Γεννάδιος
107 Γερασίμη
108 Γεράσιμος
109 Γεωργία
110 Γεωργιάννα
111 Γεωργιλιάνα
112 Γεώργιος
113 Γιολένα
114 Γραμματή
115 Γραμματική
116 Γρηγεντία
117 Γρηγέντιος
118 Γρηγορία
119 Γρηγόριος
120 Γρηγοροβία
121 Γρηγορόβιος
122 Δάδας
123 Δακρυρροούσα
124 Δάσιος
125 Δεναλία
126 Δεσμάρη
127 Δεσποιγιάννα
128 Δημητράσπα
129 Δήμιος
130 Δημοκρατία
131 Διάδοχος
132 Διαλεχτή
133 Διαλεχτός
134 Διγενής
135 Δικαία
136 Δούλη
137 Δωρίνα
138 Εβίνα
139 Εγκυμονούσα
140 Ειρηάννα
141 Ειρηλένα
142 Ειρηνάντη
143 Ειρηστέλλα
144 Εκδίκηση
145 Έλβη
146 Ελεάνα
147 Ελεάνθη
148 Ελεήστρια
149 Ελεντίνα
150 Ελιάνθη
151 Ελίνα
152 Ελιρόη
153 Ελισσαίος
154 Ελλάδιος
155 Ελπιδηφόρος
156 Εξακουστή
157 Εξακουστός
158 Επαινετός
159 Έρασμος
160 Έρις
161 Ερμηνεία
162 Ερωτοθέα
163 Ευαγγελία
164 Ευάρεστος
165 Ευήθιος
166 Ευλαβής
167 Ευλαβία
168 Ευλαμπία
170 Ευλάμπιος
171 Ευλογία
172 Ευλόγιος
173 Ευμορφία
174 Ευνούχος
175 Ευρετή
176 Εύρετος
177 Ευρωπαία
178 Ευστάθιος
179 Ευστοργία
180 Ευστόργιος
181 Ευστρατία
182 Ευστράτιος
183 Ευτέξιος
184 Ευτύχης
185 Ευφρασία
186 Ευφράσιος
187 Ευψυχία
188 Ευψύχιος
189 Έφη
190 Ζένια
191 Ζένιος
192 Ζέτα
193 Ζωή
194 Ζώης
195 Ζώσιμη
196 Ηλιογέννητη
197 Ηλιοστάλακτη
198 Ηλιοστάλακτος
199 Ηλιόφωτος
200 Ήρκος
201 Θαυμασία
202 Θαυμαστός
203 Θεΐων
204 Θεμελίνα
205 Θεογνωσία
206 Θεογνώσιος
207 Θεοδούλη
208 Θεόδουλος
210 Θεόειδος
211 Θεόκλεια
212 Θεόκλητη
213 Θεοκρήτη
214 Θεοκτίστη
215 Θεόκτιστος
216 Θεολήπτη
217 Θεόληπτος
218 Θεολογία
219 Θεολόγος
220 Θεόπεμπτος
222 Θεοπίστη
223 Θεόπιστος
224 Θεοσέβιος
225 Θεοσκέπαστη
226 Θεοστήρικτος
227 Θεοτόκης
228 Θεοτόκος
229 Θεοφύλακτη
230 Θεοφύλακτος
231 Θεοχάρης
232 Θεοχαρία
233 Θεραπεία
234 Θεράπων
235 Θέρμων
236 Θέσια
237 Θέσιος
238 Θεσπέσια
239 Θεσπέσιος
240 Θεσσαλονίκη
241 Θυμιούλλα
242 Ιέρεια
243 Ιλαρία
244 Ιλαρίων
245 Ίτα
246 Καλή
247 Καλήμορφη
248 Καληρόη
249 Καλιάνδη
250 Κάλλη
251 Καλληδόνης
252 Καλλής
253 Καλλιάδης
254 Καλλιάναξ
255 Καλλιάνασσα
256 Καλλιάνειρα
257 Καλλίβιος
258 Καλλιδίκη
259 Καλλίος
260 Καλόγερος
261 Καλοθετίνα
262 Καλόθετος
263 Καλομαρία
264 Καλός
265 Κατελίνα
266 Κερασία
267 Κεράσιος
268 Κλεόπατρος
269 Κλεοπία
270 Κονδυλία
271 Κοντή
272 Κοσμία
273 Κυπριανή
274 Κυπριανός
275 Κυράννα
276 Κυράννας
277 Κυράτσω
278 Κυραψηλή
279 Κυριαίνα
280 Κυριαίνος
281 Κύριλλος
282 Λαμπαδία
283 Λάμπρος
284 Λατομίτισσα
285 Λεοντεύς
287 Λιθαρή
288 Λυγερή
289 Λυγερός
290 Μακρής
291 Μαλαματένια
292 Μαναθώ
293 Μαργαρίτα
294 Μαργαρίτης
295 Μαριαδώρα
296 Μαριανέτα
297 Μαριάντζελα
298 Μαριβάνα
299 Μαρτυρία
300 Μαρτύριος
301 Ματρώνα
302 Μαυρικία
303 Μαυρίκιος
304 Μεδίμνη
305 Μέδιμνος
306 Μεδουσανθή
307 Μεθοδία
308 Μεθόδιος
309 Μεθυμάκης
310 Μελετία
311 Μελισσάνθη
312 Μελπίνα
313 Μερσίνα
314 Μεταξάς
315 Μεταξία
316 Μήλιος
317 Μηναία
318 Μηναίος
319 Μητροφάνης
320 Μίκαλλος
321 Μόσχω
322 Μπάτης
323 Μυράνθη
324 Μυριανθέας
325 Μυριάνθη
326 Μυροβλύτισσα
327 Μυροφόρα
328 Νεανίσκος
329 Νεονίλλη
330 Νεοφύτα
331 Νεόφυτος
332 Νέτζω
333 Νήφων
334 Νικοδιονυσία
335 Νικοδιονύσιος
336 Νικόχριστος
337 Νουνεχία
338 Ξανθείας
339 Ξαντικός
340 Οικουμένιος
341 Ομορφούλα
342 Ονησίφορος
343 Ορθοδοξία
344 Ορθόδοξος
345 Παγκοσμία
346 Παγκόσμιος
347 Παις
348 Παναγιώτα
349 Παναγιώτης
350 Πανσέμνη
351 Πανταζής
352 Παντάναξ
353 Παντάνασσα
354 Παντελεήμων
355 Παντελεούσα
356 Παντελιάς
357 Παπαδιά
358 Παράμονος
359 Παραμυθία
360 Παρασκευή
361 Παρθαγάπη
362 Παρίδης
363 Πάροδος
364 Πατήρ
365 Παυσίριος
366 Πελάγιος
367 Περιστέρης
368 Περνιακή
369 Περνιακός
370 Πέτρα
371 Πέτρος
377 Πηγή
378 Πίνδος
379 Πλουμιστή
380 Πλουσία
381 Πλούσιος
382 Πλουτοδώρα
383 Πλουτόδωρος
384 Ποιμενία
385 Πολυζώη
386 Πολυκαρπία
387 Πολύκαρπος
388 Πολυτέλεια
389 Πολυτέλειος
390 Πολυχρονία
392 Πολυχρόνιος
393 Πουλίος
394 Πουλουδία
395 Πουλουδιός
396 Προαναγγελλομένη
397 Προδρομία
398 Πρόδρομος
399 Προσδόκη
400 Προσδόκιος
401 Πρόχορος
402 Πύρινος
403 Σαραντία
404 Σαράντος
405 Σγούρος
406 Σεβαστή
407 Σεβαστός
410 Σιάτης
411 Σισώης
412 Σκιαδενή
413 Σκιαδενός
414 Σμάραγδος
416 Σοφία
417 Σπηλιοπαναγιώτης
418 Σπήλιος
419 Σπορά
420 Σπόρος
421 Σπυρίδων
422 Σπυριδώνα
423 Σπυρονικόλαος
424 Σταματία
425 Σταμάτιος
426 Σταύρη
427 Σταύρος
428 Στέλιος
429 Στεργία
430 Στεργιακούλης
431 Στέργιος
432 Στυλιανή
433 Στυλιανός
434 Συγκλητική
435 Συμέλα
436 Συνετή
437 Συράκος
438 Συρράκος
439 Ταξιάρχης 
440 Ταράχη
441 Τεκούσα
442 Τίτσα
443 Τριάνθη
444 Τριανταφυλλιά
445 Τριαντάφυλλος
446 Τρίαρος
447 Τριάς
450 Τροοδία
451 Τρυγώνα
452 Τρυφερή
453 Τρυφερός
454 Τυχική
455 Τυχικός
456 Υιός
457 Φαίη
458 Φανερωμένη
459 Φανή
460 Φανουρία
461 Φανούριος
462 Φιλαδέλφεια
463 Φιλάδελφος
464 Φιλήσυχη
465 Φιλήσυχος
466 Φιλογονία
467 Φιλογόνιος
468 Φιλόθεος
469 Φλόγα
470 Φυλακτός
471 Φωστηρία
472 Φωστήριος
473 Φωτεινή
474 Φωτεινός
475 Χάιδος
476 Χάιδω
477 Χαραλαμπία
478 Χαράλαμπος
479 Χαριτωμένη
480 Χαριτωμένος
481 Χαρτοφίλης
482 Χελώνα
483 Χήρα
484 Χήρος
485 Χρηστέλλα
486 Χρήστος
487 Χριστάλλα
490 Χρίστια
491 Χριστίνα
492 Χριστίνος
493 Χριστοδούλη
494 Χριστόδουλος
495 Χριστοθέα
496 Χριστός
501 Χρίστος
502 Χριστόφορος
503 Χριστώνυμη
504 Χριστώνυμος
505 Χρυσανδρέας
506 Χρυσάφιος
507 Χρυσαφίς
508 Χρυσηλία
509 Χρυσήλιος
510 Χρυσοπηγή
511 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία