Εορτές 30 Οκτωβρίου: Απόστολος Τέρτιος Επίσκοπος Ικονίου Αγία Απολλωνία Αγία Ευτροπία Αγία Ζηνοβία Άγιος Δήμιος Άγιος Ζηνόβιος Άγιος Κλεόπας ο Απόστολος Άγιος Κρονίων Άγιος Ταλάκριαν Απόστολος Ιωσής ο αδελφόθεος Δημία Κλεόπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Νεονίλλη Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αρτεμάς Επίσκοπος Λύστρων Άγιος Αστέριος Άγιος Δομέτιος Άγιος Ιούστος Επίσκοπος Ελευθερούπολης Άγιος Ιωσὴφ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Κλαύδιος Άγιος Μαρκιανός ο Ιερομάρτυρας Αγιος Μάρκος ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Νέων Οσία Ελένη Όσιοι Στέφανος Μιλιούτιν Όσιος Θεόκτιστος Όσιος Θεράπων ο παρά τον Λυθροδόνταν ασκήσας
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακριβή
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθήλια
42 Ανθηνίκη
43 Ανθοδέσμη
44 Αννακαίτη
45 Ανναλίζα
46 Ανναρέα
47 Άνοιξη
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αντώνιος
51 Αποστολένα
52 Αποστολία
53 Απόστολος
55 Αρεστή
56 Άριστος
57 Αρσενία
58 Αρσένιος
59 Άρτα
60 Αρτάκης
61 Ασάφεια
62 Ασάφιος
63 Ασημάκης
64 Ασημίνα
65 Ασπρούλα
66 Ασύγκριτη
67 Ασύγκριτος
68 Ασχολία
69 Αυγερινή
70 Αυγερινός
71 Αυτονομία
72 Αφέντρα
73 Αφθονία
74 Αφθόνιος
76 Αφράτος
77 Αφροκόμη
78 Αφροξυλάνθη
79 Αφρούλα
80 Βαλσαμή
81 Βαλσάμων
82 Βαμβακία
83 Βάμβαξ
84 Βάνα
85 Βανίνα
86 Βάννα
87 Βαρυτίμη
88 Βαρύτιμος
89 Βασιανή
90 Βασιάνθη
91 Βασιλεία
92 Βασίλειος
93 Βασιλένια
94 Βασιλίσκος
95 Βασιλοπούλα
96 Βεβαία
97 Βηθλεεμίτισσα
98 Βηχιανή
99 Βηχιανός
102 Βιβέτα
103 Βίλμα
104 Βρετή
105 Βρετός
106 Βρέφος
107 Γαλακτοτροφούσα
108 Γαλάτα
109 Γαλατάς
110 Γαλάτειος
111 Γαλατερούσα
112 Γεάδη
113 Γεάδης
114 Γεννάδιος
115 Γερασίμη
116 Γεράσιμος
117 Γεωργία
118 Γεωργιάννα
119 Γεωργιλιάνα
120 Γεώργιος
121 Γιολένα
122 Γιωργιάννα
123 Γραμματή
124 Γραμματική
125 Γρηγεντία
126 Γρηγέντιος
127 Γρηγορία
128 Γρηγόριος
129 Γρηγοροβία
130 Γρηγορόβιος
131 Δάδας
132 Δακρυρροούσα
133 Δάσιος
134 Δεισδαιμόνα
135 Δεναλία
136 Δεσμάρη
137 Δεσποιγιάννα
138 Δημητράνα
139 Δημητράσπα
140 Δημία
141 Δήμιος
142 Δημοκρατία
143 Διάδοχος
144 Διαλεχτή
145 Διαλεχτός
146 Διγενής
147 Δικαία
148 Δούλη
149 Δωρίνα
150 Εβίνα
151 Εγκυμονούσα
152 Εθνεγερσία
153 Εθνεγέρσιος
154 Ειρηάννα
155 Ειρηλένα
156 Ειρηνάντη
157 Ειρηστέλλα
158 Εκατονταπυλιανή
159 Εκδίκηση
160 Έλβη
161 Ελεάνα
162 Ελεάνθη
163 Ελεήστρια
164 Ελεντίνα
165 Ελεντίνος
166 Ελιάνθη
167 Ελίνα
168 Ελιρόη
169 Ελισσαίος
170 Ελλάδιος
171 Ελπιδηφόρος
172 Έρασμος
173 Έρις
174 Έρμα
175 Ερμηνεία
176 Ερωτοθέα
177 Ευαγγελία
178 Ευάρεστος
179 Εύη
180 Ευήθιος
181 Ευλαβής
182 Ευλαβία
183 Ευλαμπία
185 Ευλάμπιος
186 Ευλογία
187 Ευλόγιος
188 Ευμορφία
189 Ευνούχος
190 Εύρετος
191 Ευρωπαία
192 Ευστάθιος
193 Ευστοργία
194 Ευστόργιος
195 Ευστρατία
196 Ευστράτιος
197 Ευταξία
198 Ευτέξιος
199 Ευτύχης
200 Ευψυχία
201 Ευψύχιος
202 Έφη
203 Ζένια
204 Ζένιος
205 Ζέτα
206 Ζωή
207 Ζώης
208 Ζώσιμη
209 Ηλιογέννητη
210 Ηλιοστάλακτη
211 Ηλιοστάλακτος
212 Ηλιόφωτος
213 Ήρκος
214 Θαυμαστός
215 Θεαγώνη
216 Θεαγώνης
217 Θεμελίνα
218 Θεογνωσία
219 Θεογνώσιος
220 Θεοδούλη
221 Θεόδουλος
223 Θεοείδη
224 Θεόειδος
225 Θεόκλεια
226 Θεόκλητη
227 Θεοκρίτη
228 Θεοκτίστη
229 Θεόκτιστος
230 Θεολήπτη
231 Θεόληπτος
232 Θεολογία
233 Θεολόγος
234 Θεόπεμπτος
235 Θεοπίστη
236 Θεόπιστος
237 Θεοσέβιος
238 Θεοσκέπαστη
239 Θεοστήρικτος
240 Θεοτόκης
241 Θεοτόκος
242 Θεοτόνια
243 Θεοφύλακτη
244 Θεοφύλακτος
245 Θεοχάρης
246 Θεοχαρία
247 Θεράπων
248 Θέρμων
249 Θέσια
250 Θέσιος
251 Θεσπέσια
252 Θεσσαλονίκη
253 Θυμιούλλα
254 Ιλαρία
255 Ιλαρίων
256 Ίτα
257 Καλή
258 Καλήμορφη
259 Καληρόη
260 Καλιάνδη
261 Κάλλη
262 Καλληδόνης
263 Καλλής
264 Καλλιάδης
265 Καλλιάναξ
266 Καλλιάνασσα
267 Καλλιάνειρα
268 Καλλίβιος
269 Καλλιδίκη
270 Καλλίος
271 Καλλιτροπία
272 Καλλίτροπος
273 Καλόγερος
274 Καλοθετίνα
275 Καλόθετος
276 Καλομαρία
277 Καλός
278 Κατελίνα
279 Κερασία
280 Κεράσιος
281 Κλεόπατρος
282 Κλεοπία
283 Κονδυλία
284 Κοντή
285 Κοσμία
286 Κυπριανή
287 Κυπριανός
288 Κυράννα
289 Κυράννας
290 Κυράτσω
291 Κυραψηλή
292 Κυριαίνα
293 Κυριαίνος
294 Κύριλλος
295 Λαμπροτρίτη
296 Λαμπροτρίτης
297 Λατομίτισσα
298 Λεβέντης
299 Λεβεντία
300 Λεοντεύς
302 Λιθαρή
303 Λυγερή
304 Λυγερός
305 Μακρής
306 Μάλαμας
307 Μαλαματένια
308 Μαναθώ
309 Μαργαρίτα
310 Μαργαρίτης
311 Μαριαδώρα
312 Μάριαν
313 Μαριανέτα
314 Μαριάννας
315 Μαριάντζελα
316 Μαριβάνα
317 Μαρίζα
318 Μαριλίλη
319 Μαρτυρία
320 Μαρτύριος
321 Μαύρα
322 Μαυρικία
323 Μαυρίκιος
324 Μαύρος
325 Μεδίμνη
326 Μέδιμνος
327 Μεδουσανθή
328 Μεθοδία
329 Μεθόδιος
330 Μεθυμάκης
331 Μελετία
332 Μελής
333 Μελιντίνος
334 Μελισσάνθη
335 Μελπίνα
336 Μερσίνα
337 Μεταξάς
338 Μεταξία
339 Μήλιος
340 Μηναία
341 Μηναίος
342 Μητροφάνης
343 Μίκαλλος
344 Μόσχω
345 Μπάτη
346 Μπάτης
347 Μυράνθη
348 Μυριανθέας
349 Μυριάνθη
350 Μυροβλύτισσα
351 Μυροφόρα
352 Νεονίλλη
353 Νεοφύτα
354 Νεόφυτος
355 Νερένια
356 Νέτζω
357 Νήφων
358 Νικοδιονυσία
359 Νικοδιονύσιος
360 Νικόχριστος
361 Νουνεχία
362 Ξαντικός
363 Οικουμένιος
364 Ομορφούλα
365 Ονησίφορος
366 Ορθοδοξία
367 Ορθόδοξος
368 Παγκοσμία
369 Παγκόσμιος
370 Παις
371 Παλάμουσα
372 Παλάμων
373 Παναγιώτα
374 Παναγιώτης
375 Πανταζής
376 Παντάναξ
377 Παντάνασσα
378 Παντελεήμων
379 Παντελεούσα
380 Παντελιάς
381 Παπαδιά
382 Παράμονος
383 Παραμυθία
384 Παραμύθιος
385 Παρασκευή
386 Παράσχη
387 Παράσχος
388 Παρηγόριος
389 Παρθαγάπη
390 Παρίδης
391 Πάροδος
392 Πατήρ
393 Παυσολύπιος
394 Πελάγιος
395 Περιστέρης
396 Περνιακή
397 Περνιακός
398 Πετράντα
399 Πετρώνιος
400 Πηγή
401 Πλουμιστή
402 Πλουσία
403 Πλούσιος
404 Πλουτοδώρα
405 Πλουτόδωρος
406 Ποιμενία
407 Πολυάννα
408 Πολυζώη
409 Πολυκαρπία
410 Πολύκαρπος
411 Πολυτέλεια
412 Πολυτέλειος
413 Πούλιος
414 Πουλουδία
415 Πουλουδιός
416 Προαναγγελλομένη
417 Προδρομία
418 Πρόδρομος
419 Προσδόκη
420 Προσδόκιος
421 Πρόχορη
422 Πρόχορος
423 Πύρινος
424 Ριάνα
425 Σαντορίνη
426 Σαραντία
427 Σαράντος
428 Σγούρος
429 Σεβαστή
430 Σεβαστός
433 Σιάτης
434 Σισώης
435 Σκιαδενή
436 Σκιαδενός
437 Σμαράγδα
438 Σμάραγδος
440 Σοφία
441 Σπηλιοπαναγιώτης
442 Σπήλιος
443 Σπορά
444 Σπόρος
445 Σπυρίδων
446 Σπυριδώνα
447 Σπυρονικόλαος
448 Σταματία
449 Σταμάτιος
450 Σταύρη
451 Σταύρος
452 Στέλιος
453 Στεργία
454 Στεργιακούλης
455 Στέργιος
456 Στυλιανή
457 Στυλιανός
458 Συμέλα
459 Συνετή
460 Συράκος
461 Συρράκος
462 Ταξιάρχης 
463 Ταράχη
464 Τεκούσα
465 Τίτσα
466 Τριάνθη
467 Τριανταφυλλιά
468 Τριαντάφυλλος
469 Τρίαρος
470 Τριάς
473 Τροοδία
474 Τρυγώνα
475 Τρυφερή
476 Τρυφερός
477 Τυφλός
478 Τυχική
479 Τυχικός
480 Φαίη
481 Φανερωμένη
482 Φανή
483 Φανουρία
484 Φανούριος
485 Φιλήσυχη
486 Φιλήσυχος
487 Φιλογονία
488 Φιλογόνιος
489 Φιλόθεος
490 Φλόγα
491 Φυλακτός
492 Φωστηρία
493 Φωστήριος
494 Φωτεινή
495 Φωτεινός
496 Χάιδος
497 Χάιδω
498 Χαραλαμπία
499 Χαράλαμπος
500 Χαριτωμένη
501 Χαριτωμένος
502 Χαρτοφίλης
503 Χελώνα
504 Χήρα
505 Χήρος
506 Χρηστέλλα
507 Χρήστος
508 Χριστάλλα
511 Χρίστια
512 Χριστίνα
513 Χριστίνος
514 Χριστοδούλα
515 Χριστόδουλος
516 Χριστοθέα
517 Χριστός
522 Χρίστος
523 Χριστοφόρα
524 Χριστόφορος
525 Χριστώνυμη
526 Χριστώνυμος
527 Χρόνιος
528 Χρυσανδρέας
529 Χρυσάφιος
530 Χρυσαφίς
531 Χρυσηλία
532 Χρυσήλιος
533 Χρυσοπηγή
534 Χρυσοπλόκη
535 Χρυσοπλόκος
536 Χρυσοτέλειος
537 Χρυστάλλα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία