Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Ακάθιστη
12 Ακακία
13 Ακάκιος
15 Άκελος
16 Ακεψιμάς
17 Ακίνδυνος
18 Ακριβή
19 Αλέκα
20 Αλέκος
21 Αλεξιώτισσα
22 Αλωνία
23 Αλώνιος
24 Αναγνώστης
25 Ανάργυρη
26 Αναστασία
27 Αναστάσιος
28 Ανδροπελαγίας
29 Ανεκτή
30 Άνεκτος
31 Ανεμπόδιστος
33 Ανέστης
34 Ανθίας
35 Ανθοδέσμη
36 Άνοιξη
37 Αντώνιος
38 Αποστολένα
39 Αποστολία
40 Απόστολος
42 Αρεστή
43 Άριστος
44 Αρκαδία
45 Αρσενία
46 Αρσένιος
47 Άρτα
48 Αρτάκης
49 Αρχοντία
50 Αρχοντίων
51 Ασημάκης
52 Ασημίνα
53 Ασπρούλα
54 Ασύγκριτη
55 Ασύγκριτος
56 Αυγερινή
57 Αυγερινός
58 Αυτονομία
59 Αφέντρα
60 Αφθονία
61 Αφράτος
62 Αφροκόμη
63 Αφροξυλάνθη
64 Αφρούλα
65 Βαλσαμή
66 Βαλσάμων
67 Βαμβακία
68 Βάμβαξ
69 Βαρυτίμη
70 Βαρύτιμος
71 Βασιανή
72 Βασιλεία
73 Βασίλειος
74 Βασιλοπούλα
75 Βεβαία
76 Βηθλεεμίτισσα
77 Βηχιανή
78 Βηχιανός
81 Βρετή
82 Βρετός
83 Γαλατάς
84 Γαλάτειος
85 Γαλατερούσα
86 Γεάδης
87 Γεννάδιος
88 Γερασίμη
89 Γεράσιμος
90 Γεωργία
91 Γεώργιος
92 Γραμματή
93 Γραμματική
94 Γρηγεντία
95 Γρηγέντιος
96 Γρηγορία
97 Γρηγόριος
98 Γρηγοροβία
99 Γρηγορόβιος
100 Δάδας
101 Δακρυρροούσα
102 Δαμασκηνός
103 Δάσιος
104 Δεναλία
105 Δήμιος
106 Δημοκρατία
107 Διάδοχος
108 Διαλεχτή
109 Διαλεχτός
110 Διγενής
111 Δικαία
112 Δούλη
113 Εγκυμονούσα
114 Εκδίκηση
115 Ελεήστρια
116 Ελισσαίος
117 Ελλάδιος
118 Ελπιδηφόρος
119 Εξακουστή
120 Έξακουστοδιανή
121 Έξακουστοδιανός
122 Εξακουστός
123 Επαινετός
124 Επίμαχος
125 Έρασμος
126 Έρις
127 Ερμηνεία
128 Ερωτοθέα
129 Ευαγγελία
130 Ευάρεστος
131 Ευήθιος
132 Ευλαβής
133 Ευλαβία
134 Ευλαμπία
136 Ευλάμπιος
137 Ευλογία
138 Ευλόγιος
139 Ευμορφία
140 Ευνούχος
141 Ευρετή
142 Εύρετος
143 Ευρωπαία
144 Ευστάθιος
145 Ευστοργία
146 Ευστόργιος
147 Ευστρατία
148 Ευστράτιος
149 Ευτέξιος
150 Ευτύχης
151 Ευφρασία
152 Ευφράσιος
153 Ευψυχία
154 Ευψύχιος
155 Έφη
156 Ζένια
157 Ζένιος
158 Ζέτα
159 Ζωή
160 Ζώης
161 Ζώσιμη
162 Ηλιογέννητη
163 Ηλιοστάλακτη
164 Ηλιοστάλακτος
165 Ηλιόφωτος
166 Ήρκος
167 Θαυμασία
168 Θαυμαστός
169 Θεΐων
170 Θεμελίνα
171 Θεογνωσία
172 Θεογνώσιος
173 Θεοδούλη
174 Θεόδουλος
176 Θεόειδος
177 Θεόκλεια
178 Θεόκλητη
179 Θεοκρήτη
180 Θεοκτίστη
181 Θεόκτιστος
182 Θεολήπτη
183 Θεόληπτος
184 Θεολογία
185 Θεολόγος
186 Θεόπεμπτος
188 Θεοπίστη
189 Θεόπιστος
190 Θεοσέβιος
191 Θεοσκέπαστη
192 Θεοστήρικτος
193 Θεοτόκης
194 Θεοτόκος
195 Θεοφύλακτη
196 Θεοφύλακτος
197 Θεοχάρης
198 Θεοχαρία
199 Θεραπεία
200 Θεράπων
201 Θέρμων
202 Θέσια
203 Θέσιος
204 Θεσπέσια
205 Θεσπέσιος
206 Θεσσαλονίκη
207 Θυμιούλλα
208 Ιέρεια
209 Ιλαρία
210 Ιλαρίων
211 Ίτα
212 Καλή
213 Καλήμορφη
214 Καληρόη
215 Καλιάνδη
216 Κάλλη
217 Καλληδόνης
218 Καλλής
219 Καλλιάδης
220 Καλλιάναξ
221 Καλλιάνασσα
222 Καλλιάνειρα
223 Καλλίβιος
224 Καλλιδίκη
225 Καλλίος
226 Καλόγερος
227 Καλοθετίνα
228 Καλόθετος
229 Καλός
230 Κατελίνα
231 Κλεόπατρος
232 Κλεοπία
233 Κονδυλία
234 Κοντή
235 Κοσμία
236 Κυπριανή
237 Κυπριανός
238 Κυράννα
239 Κυράννας
240 Κυραψηλή
241 Κυριαίνα
242 Κυριαίνος
243 Κύριλλος
244 Λαμπαδία
245 Λάμπρος
246 Λατομίτισσα
247 Λεοντεύς
249 Λιθαρή
250 Λυγερή
251 Λυγερός
252 Μακρής
253 Μαλαματένια
254 Μαναθώ
255 Μαργαρίτα
256 Μαργαρίτης
257 Μαριαδώρα
258 Μαριανέτα
259 Μαριάντζελα
260 Μαρτυρία
261 Μαρτύριος
262 Ματρώνα
263 Μαύρα
264 Μαυρικία
265 Μαυρίκιος
266 Μεδίμνη
267 Μέδιμνος
268 Μεδουσανθή
269 Μεθοδία
270 Μεθόδιος
271 Μεθυμάκης
272 Μελετία
273 Μελισσάνθη
274 Μελπίνα
275 Μερσίνα
276 Μεταξάς
277 Μεταξία
278 Μήλιος
279 Μηναία
280 Μηναίος
281 Μητροφάνης
282 Μίκαλλος
283 Μόσχω
284 Μπάτης
285 Μυράνθη
286 Μυριανθέας
287 Μυριάνθη
288 Μυροβλύτισσα
289 Μυροφόρα
290 Νεανίσκος
291 Νεονίλλη
292 Νεοφύτα
293 Νεόφυτος
294 Νέτζω
295 Νήφων
296 Νικοδιονυσία
297 Νικοδιονύσιος
298 Νικόχριστος
299 Νουνεχία
300 Ξανθείας
301 Ξαντικός
302 Οικουμένιος
303 Ομορφούλα
304 Ονησίφορος
305 Ορθοδοξία
306 Ορθόδοξος
307 Παγκοσμία
308 Παγκόσμιος
309 Παις
310 Παναγιώτα
311 Παναγιώτης
312 Πανσέμνη
313 Πανταζής
314 Παντελεήμων
315 Παντελεούσα
316 Παντελιάς
317 Παπαδιά
318 Παράμονος
319 Παραμυθία
320 Παρασκευή
321 Παρθαγάπη
322 Παρίδης
323 Πάροδος
324 Πατήρ
325 Παυσίριος
326 Πελάγιος
327 Περιστέρης
328 Περνιακή
329 Περνιακός
330 Πέτρα
331 Πέτρος
337 Πηγή
338 Πίνδος
339 Πλουμιστή
340 Πλουσία
341 Πλούσιος
342 Πλουτοδώρα
343 Πλουτόδωρος
344 Ποιμενία
345 Πολυζώη
346 Πολυκαρπία
347 Πολύκαρπος
348 Πολυτέλεια
349 Πολυτέλειος
350 Πολυχρονία
352 Πολυχρόνιος
353 Πουλίος
354 Πουλουδία
355 Πουλουδιός
356 Προαναγγελλομένη
357 Προδρομία
358 Πρόδρομος
359 Προσδόκη
360 Προσδόκιος
361 Πρόχορος
362 Πύρινος
363 Σαραντία
364 Σαράντος
365 Σγούρος
366 Σεβαστή
367 Σεβαστός
370 Σιάτης
371 Σισώης
372 Σκιαδενή
373 Σκιαδενός
374 Σμαράγδος
376 Σοφία
377 Σπηλιοπαναγιώτης
378 Σπήλιος
379 Σπορά
380 Σπόρος
381 Σπυρίδων
382 Σπυριδώνα
383 Σπυρονικόλαος
384 Σταματία
385 Σταμάτιος
386 Σταύρη
387 Σταύρος
388 Στεργία
389 Στεργιακούλης
390 Στέργιος
391 Στυλιανή
392 Στυλιανός
393 Συγκλητική
394 Συμέλα
395 Συνετή
396 Συράκος
397 Συρράκος
398 Ταξιάρχης 
399 Ταράχη
400 Τεκούσα
401 Τίτσα
402 Τριάνθη
403 Τριανταφυλλιά
404 Τριαντάφυλλος
405 Τρίαρος
406 Τριάς
409 Τροοδία
410 Τρυγώνα
411 Τρυφερή
412 Τρυφερός
413 Τυχική
414 Τυχικός
415 Υιός
416 Φαίη
417 Φανή
418 Φανουρία
419 Φανούριος
420 Φιλαδέλφεια
421 Φιλάδελφος
422 Φιλήσυχη
423 Φιλήσυχος
424 Φιλογονία
425 Φιλογόνιος
426 Φιλόθεος
427 Φλόγα
428 Φυλακτός
429 Φωστηρία
430 Φωστήριος
431 Φωτεινή
432 Φωτεινός
433 Χάιδος
434 Χάιδω
435 Χαραλαμπία
436 Χαράλαμπος
437 Χαριτωμένη
438 Χαριτωμένος
439 Χαρτοφίλης
440 Χελώνα
441 Χήρα
442 Χήρος
443 Χρήστος
444 Χριστάλλα
447 Χρίστια
448 Χριστίνα
449 Χριστίνος
450 Χριστοδούλη
451 Χριστόδουλος
452 Χριστοθέα
453 Χριστός
457 Χρίστος
458 Χριστόφορος
459 Χριστώνυμη
460 Χριστώνυμος
461 Χρυσανδρέας
462 Χρυσάφιος
463 Χρυσαφίς
464 Χρυσηλία
465 Χρυσήλιος
466 Χρυσοπηγή
467 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία