Εορτές 15 Ιανουαρίου: Αγία Ίτα Αγία Σεκουνδίνη Άγιος Κέολγουλφ Άγιος Πανσόφιος Πανσοφία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ελένη Άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς Άγιος Δάναξ Άγιος Ελπίδιος Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός επίσκοπος Μαϊουμά Όσιος Αλέξανδρος ο Ακοίμητος Όσιος Γαβριήλ του Λέσνοβο Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης Όσιος Παύλος ο Θηβαίος Όσιος Πρόχορος
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακρίβη
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθήλια
42 Ανθηνίκη
43 Ανθοδέσμη
44 Αννακαίτη
45 Ανναλίζα
46 Ανναρέα
47 Άνοιξη
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αντώνιος
51 Αποστολένα
52 Αποστολία
53 Απόστολος
55 Αρεστή
56 Αριάνθη
57 Άριστος
58 Αρσενία
59 Αρσένιος
60 Άρτα
61 Αρτάκης
62 Ασάφεια
63 Ασάφιος
64 Ασημάκης
65 Ασημίνα
66 Ασπρούλα
67 Αστή
68 Αστός
69 Ασύγκριτη
70 Ασύγκριτος
71 Ασχολία
72 Αυγερινή
73 Αυγερινός
74 Αυτονομία
75 Αφέντρα
76 Αφθονία
77 Αφθόνιος
79 Αφράτος
80 Αφροκόμη
81 Αφροξυλάνθη
82 Αφρούλα
83 Βαλσαμή
84 Βαλσάμων
85 Βαμβακία
86 Βάμβαξ
87 Βάνα
88 Βανίνα
89 Βάννα
90 Βαρυτίμη
91 Βαρύτιμος
92 Βασιανή
93 Βασιάνθη
94 Βασιλεία
95 Βασίλειος
96 Βασιλένια
97 Βασιλίσκος
98 Βασιλοπούλα
99 Βεβαία
100 Βηθλεεμίτισσα
101 Βηχιανή
102 Βηχιανός
105 Βιβέτα
106 Βίλμα
107 Βρετή
108 Βρετός
109 Βρέφος
110 Γαλακτοτροφούσα
111 Γαλάνθη
112 Γαλάτα
113 Γαλατάς
114 Γαλάτειος
115 Γαλατερούσα
116 Γεάδη
117 Γεάδης
118 Γεννάδιος
119 Γερασίμη
120 Γεράσιμος
121 Γεωργία
122 Γεωργιάννα
123 Γεωργιλιάνα
124 Γεώργιος
125 Γιολένα
126 Γιωργιάννα
127 Γραμματή
128 Γραμματική
129 Γρηγεντία
130 Γρηγέντιος
131 Γρηγορία
132 Γρηγόριος
133 Γρηγοροβία
134 Γρηγορόβιος
135 Δάδας
136 Δακρυρροούσα
137 Δάσιος
138 Δεισδαιμόνα
139 Δεναλία
140 Δεσμάρη
141 Δεσποιγιάννα
142 Δημητράνα
143 Δημητράσπα
144 Δημία
145 Δήμιος
146 Δημοκρατία
147 Διάδοχος
148 Διαλεχτή
149 Διαλεχτός
150 Διγενής
151 Δικαία
152 Δούλη
153 Δωρίνα
154 Εβίνα
155 Εγκυμονούσα
156 Εζεκία
157 Εθνεγερσία
158 Εθνεγέρσιος
159 Ειρηάννα
160 Ειρηλένα
161 Ειρηνάντη
162 Ειρηστέλλα
163 Εκατονταπυλιανή
164 Εκδίκηση
165 Ελαιανθη
166 Έλβη
167 Ελεάνα
168 Ελεάνθη
169 Ελεήστρια
170 Ελεντίνα
171 Ελεντίνος
172 Ελιάνθη
173 Ελίνα
174 Ελιρόη
175 Ελισσαίος
176 Ελλάδιος
177 Ελπιδηφόρος
178 Έρασμος
179 Έρις
180 Έρμα
181 Ερμηνεία
182 Ερωτοθέα
183 Ευαγγελία
184 Ευάρεστος
185 Ευγενίκη
186 Ευγενίκος
187 Εύη
188 Ευήθιος
189 Ευλαβής
190 Ευλαβία
191 Ευλαμπία
193 Ευλάμπιος
194 Ευλογία
195 Ευλόγιος
196 Ευμορφία
197 Ευνούχος
198 Εύρετος
199 Ευρωπαία
200 Ευστάθιος
201 Ευστοργία
202 Ευστόργιος
203 Ευστρατία
204 Ευστράτιος
205 Ευταξία
206 Ευτέξιος
207 Ευτύχης
208 Ευψυχία
209 Ευψύχιος
210 Έφη
211 Ζένια
212 Ζένιος
213 Ζέτα
214 Ζωή
215 Ζώης
216 Ζώσιμη
217 Ηλιογέννητη
218 Ηλιοστάλακτη
219 Ηλιοστάλακτος
220 Ηλιόφωτος
221 Ήρκος
222 Θαυμαστός
223 Θεαγώνη
224 Θεαγώνης
225 Θεμέλη
226 Θεμελίνα
227 Θεογνωσία
228 Θεογνώσιος
229 Θεοδούλη
230 Θεόδουλος
232 Θεοείδη
233 Θεόειδος
234 Θεόκλεια
235 Θεόκλητη
236 Θεοκρίτη
237 Θεοκτίστη
238 Θεόκτιστος
239 Θεολήπτη
240 Θεόληπτος
241 Θεολογία
242 Θεολόγος
243 Θεόπεμπτος
244 Θεοπίστη
245 Θεόπιστος
246 Θεοσέβιος
247 Θεοσκέπαστη
248 Θεοστήρικτος
249 Θεοτόκης
250 Θεοτόκος
251 Θεοτόνια
252 Θεοφύλακτη
253 Θεοφύλακτος
254 Θεοχάρης
255 Θεοχαρία
256 Θεράπων
257 Θέρμων
258 Θέσια
259 Θέσιος
260 Θεσπέσια
261 Θεσσαλονίκη
262 Θυμιούλλα
263 Ιλαρία
264 Ιλαρίων
265 Ίτα
266 Καλή
267 Καλήμορφη
268 Καληρόη
269 Καλιάνδη
270 Καλιάνθη
271 Κάλλη
272 Καλληδόνης
273 Καλλής
274 Καλλιάδης
275 Καλλιάναξ
276 Καλλιάνασσα
277 Καλλιάνειρα
278 Καλλίβιος
279 Καλλιδίκη
280 Καλλίος
281 Καλλιτροπία
282 Καλλίτροπος
283 Καλόγερος
284 Καλοθετίνα
285 Καλόθετος
286 Καλομαρία
287 Καλός
288 Κατελίνα
289 Κερασία
290 Κεράσιος
291 Κλεόπατρος
292 Κλεοπία
293 Κομάνθη
294 Κονδυλία
295 Κοντή
296 Κοσμία
297 Κυπριανή
298 Κυπριανός
299 Κυράννα
300 Κυράννας
301 Κυράτσω
302 Κυραψηλή
303 Κυριαίνα
304 Κυριαίνος
305 Κύριλλος
306 Λαμπροτρίτη
307 Λαμπροτρίτης
308 Λατομίτισσα
309 Λεάνθη
310 Λεβέντης
311 Λεβεντία
312 Λεοντεύς
314 Λιθαρή
315 Λυγερή
316 Λυγερός
317 Μακρής
318 Μάλαμας
319 Μαλαματένια
320 Μαναθώ
321 Μαργαρίτα
322 Μαργαρίτης
323 Μαριαδώρα
324 Μάριαν
325 Μαριανέτα
326 Μαριάννας
327 Μαριάντζελα
328 Μαριβάνα
329 Μαρίζα
330 Μαριλίλη
331 Μαρτυρία
332 Μαρτύριος
333 Μαύρα
334 Μαυρικία
335 Μαυρίκιος
336 Μαύρος
337 Μεγάνδρη
338 Μέγανδρος
339 Μεδίμνη
340 Μέδιμνος
341 Μεδουσανθή
342 Μεθοδία
343 Μεθόδιος
344 Μεθυμάκης
345 Μελετία
346 Μελής
347 Μελιντίνος
348 Μελισσάνθη
349 Μελπίνα
350 Μερσίνα
351 Μεταξάς
352 Μεταξία
353 Μήλιος
354 Μηναία
355 Μηναίος
356 Μητροφάνης
357 Μίκαλλος
358 Μόσχω
359 Μπάτη
360 Μπάτης
361 Μυράνθη
362 Μυριανθέας
363 Μυριάνθη
364 Μυροβλύτισσα
365 Μυροφόρα
366 Νεονίλλη
367 Νεοφύτα
368 Νεόφυτος
369 Νερένια
370 Νέτζω
371 Νήφων
372 Νικοδιονυσία
373 Νικοδιονύσιος
374 Νικόχριστος
375 Νουνεχία
376 Οικουμένιος
377 Ομορφούλα
378 Ονησίφορος
379 Ορθοδοξία
380 Ορθόδοξος
381 Παγκοσμία
382 Παγκόσμιος
383 Παις
384 Παλάμουσα
385 Παλάμων
386 Παναγιώτα
387 Παναγιώτης
388 Πανταζής
389 Παντάναξ
390 Παντάνασσα
391 Παντελεήμων
392 Παντελεούσα
393 Παντελιάς
394 Παπαδιά
395 Παράμονος
396 Παραμυθία
397 Παραμύθιος
398 Παρασκευή
399 Παράσχη
400 Παράσχος
401 Παρηγόριος
402 Παρθαγάπη
403 Παρίδης
404 Πάροδος
405 Πατήρ
406 Παυσολύπιος
407 Πελάγιος
408 Περιστέρης
409 Περμανθία
410 Περνιακή
411 Περνιακός
412 Πετράντα
413 Πετρώνιος
414 Πηγή
415 Πλουμιστή
416 Πλουσία
417 Πλούσιος
418 Πλουτοδώρα
419 Πλουτόδωρος
420 Ποιμενία
421 Πολυάννα
422 Πολυζώη
423 Πολυκαρπία
424 Πολύκαρπος
425 Πολυτέλεια
426 Πολυτέλειος
427 Πούλιος
428 Πουλουδία
429 Πουλουδιός
430 Προαναγγελλομένη
431 Προδρομία
432 Πρόδρομος
433 Προσδόκη
434 Προσδόκιος
435 Πρόχορη
436 Πρόχορος
437 Πύρινος
438 Ριάνα
439 Σαντορίνη
440 Σαραντία
441 Σαράντος
442 Σγούρος
443 Σεβαστή
444 Σεβαστός
447 Σιάτης
448 Σισώης
449 Σκιαδενή
450 Σκιαδενός
451 Σμαράγδα
452 Σμάραγδος
454 Σοφία
455 Σπηλιοπαναγιώτης
456 Σπήλιος
457 Σπορά
458 Σπόρος
459 Σπυρίδων
460 Σπυριδώνα
461 Σπυρονικόλαος
462 Σταματία
463 Σταμάτιος
464 Σταύρη
465 Σταύρος
466 Στέλιος
467 Στεργία
468 Στεργιακούλης
469 Στέργιος
470 Στυλιανή
471 Στυλιανός
472 Συμέλα
473 Συνετή
474 Συράκος
475 Συρράκος
476 Τάκης
477 Ταξιάρχης 
478 Ταράχη
479 Τεκούσα
480 Τίτσα
481 Τριάνθη
482 Τριανταφυλλιά
483 Τριαντάφυλλος
484 Τρίαρος
485 Τριάς
488 Τροοδία
489 Τρυγώνα
490 Τρυφερή
491 Τρυφερός
492 Τυφλός
493 Τυχική
494 Τυχικός
495 Φαίη
496 Φανερωμένη
497 Φανή
498 Φανουρία
499 Φανούριος
500 Φιλήσυχη
501 Φιλήσυχος
502 Φιλογονία
503 Φιλογόνιος
504 Φιλόθεος
505 Φλόγα
506 Φυλακτός
507 Φωστηρία
508 Φωστήριος
509 Φωτεινή
510 Φωτεινός
511 Χάιδος
512 Χάιδω
513 Χαραλαμπία
514 Χαράλαμπος
515 Χαριτωμένη
516 Χαριτωμένος
517 Χαρτοφίλης
518 Χελώνα
519 Χήρα
520 Χήρος
521 Χρηστέλλα
522 Χρήστος
523 Χριστάλλα
526 Χρίστια
527 Χριστίνα
528 Χριστίνος
529 Χριστοδούλα
530 Χριστόδουλος
531 Χριστοθέα
532 Χριστός
537 Χρίστος
538 Χριστοφόρα
539 Χριστόφορος
540 Χριστώνυμη
541 Χριστώνυμος
542 Χρόνιος
543 Χρυσανδρέας
544 Χρυσάφιος
545 Χρυσαφίς
546 Χρυσηλία
547 Χρυσήλιος
548 Χρυσοπηγή
549 Χρυσοπλόκη
550 Χρυσοπλόκος
551 Χρυσοστόμη
552 Χρυσόστομος
553 Χρυσοτέλειος
554 Χρυστάλλα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία