Εορτές 22 Αυγούστου: Άγιος Αγαθόνικος Άγιος Θεοπρέπειος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αριάδνη η Βασίλισσα Άγιος Ειρηναίος Άγιος Ζωτικός Άγιος Νεόφυτος ο υπηρέτης της Οσίας Ανθούσας Άγιος Σεβηριανός Ανθούσα Οσία Ορόψις Χαρίσιμος
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αειθαλάς
5 Αερίας
6 Αθανάσιος
7 Αθεόνα
8 Αικατερίνη
11 Αικατερίνος
12 Ακάθιστη
13 Ακακία
14 Ακάκιος
16 Άκελος
17 Ακεψιμάς
18 Ακίνδυνος
19 Ακριβή
20 Αλέκα
21 Αλέκος
22 Αλεξιώτισσα
23 Αλωνία
24 Αλώνιος
25 Αναγνώστης
26 Ανάργυρη
27 Αναστασία
28 Αναστάσιος
29 Ανδροπελαγίας
30 Ανεκτή
31 Άνεκτος
32 Ανεμπόδιστος
34 Ανέστης
35 Ανθίας
36 Ανθοδέσμη
37 Άνοιξη
38 Αντώνιος
39 Αποστολένα
40 Αποστολία
41 Απόστολος
43 Αρεστή
44 Άριστος
45 Αρκαδία
46 Αρσενία
47 Αρσένιος
48 Άρτα
49 Αρτάκης
50 Αρχοντία
51 Αρχων
52 Ασημάκης
53 Ασημίνα
54 Ασπρούλα
55 Ασύγκριτη
56 Ασύγκριτος
57 Αυγερινή
58 Αυγερινός
59 Αυτονομία
60 Αφέντρα
61 Αφθονία
62 Αφράτος
63 Αφροκόμη
64 Αφροξυλάνθη
65 Αφρούλα
66 Βαλσαμή
67 Βάλσαμος
68 Βαμβακία
69 Βάμβαξ
70 Βαρυτίμη
71 Βαρύτιμος
72 Βασιανή
73 Βασιλεία
74 Βασίλειος
75 Βασιλοπούλα
76 Βεβαία
77 Βηθλεεμίτισσα
78 Βηχιανή
79 Βηχιανός
82 Βρετή
83 Βρετός
84 Γαλατάς
85 Γαλάτειος
86 Γαλατερούσα
87 Γεάδης
88 Γενεθλία
89 Γενέθλιος
90 Γεννάδιος
91 Γερασίμη
92 Γεράσιμος
93 Γεωργία
94 Γεώργιος
95 Γραμματή
96 Γραμματική
97 Γρηγεντία
98 Γρηγέντιος
99 Γρηγορία
100 Γρηγόριος
101 Γρηγοροβία
102 Γρηγορόβιος
103 Δάδας
104 Δακρυρροούσα
105 Δαμασκηνός
106 Δάσιος
107 Δεναλία
108 Δήμιος
109 Δημοκρατία
110 Διάδοχος
111 Διαλεχτή
112 Διαλεχτός
113 Διγενής
114 Δικαία
115 Δούλη
116 Εκδίκηση
117 Ελεήστρια
118 Ελισσαίος
119 Ελλάδιος
120 Ελπιδηφόρος
121 Εξακουστή
122 Έξακουστοδιανή
123 Έξακουστοδιανός
124 Εξακουστός
125 Επαινετός
126 Επίμαχος
127 Έρασμος
128 Έρις
129 Ερμηνεία
130 Ερωτοθέα
131 Ευαγγελία
132 Ευάρεστος
133 Ευήθιος
134 Ευλαβής
135 Ευλαβία
136 Ευλαμπία
137 Ευλάμπιος
138 Ευλογία
139 Ευλόγιος
140 Ευμορφία
141 Ευνούχος
142 Ευρετή
143 Εύρετος
144 Ευρωπαία
145 Ευστάθιος
146 Ευστρατία
147 Ευστράτιος
148 Ευτέξιος
149 Ευτύχης
150 Ευφρασία
151 Ευφράσιος
152 Ευψυχία
153 Ευψύχιος
154 Έφη
155 Ζένια
156 Ζένιος
157 Ζέτα
158 Ζωή
159 Ζώης
160 Ζώσιμη
161 Ηλιογέννητη
162 Ηλιοστάλακτη
163 Ηλιοστάλακτος
164 Ηλιόφωτος
165 Ήρκος
166 Θαυμασία
167 Θαυμαστός
168 Θεΐων
169 Θεμελίνα
170 Θεογνωσία
171 Θεογνώσιος
172 Θεοδούλη
173 Θεόδουλος
175 Θεόειδος
176 Θεόκλεια
177 Θεόκλητη
178 Θεοκρήτη
179 Θεοκτίστη
180 Θεόκτιστος
181 Θεολήπτη
182 Θεόληπτος
183 Θεολογία
184 Θεολόγος
185 Θεόπεμπτος
187 Θεόπιστος
188 Θεοσέβιος
189 Θεοσκέπαστη
190 Θεοστήρικτος
191 Θεότεκνος
192 Θεοτόκης
193 Θεοτόκος
194 Θεοφύλακτη
195 Θεοφύλακτος
196 Θεοχάρης
197 Θεοχαρία
198 Θεραπεία
199 Θεράπων
200 Θέρμων
201 Θέσια
202 Θέσιος
203 Θεσπέσια
204 Θεσπέσιος
205 Θεσσαλονίκη
206 Θυμιούλλα
207 Ιέρεια
208 Ιλαρία
209 Ιλαρίων
210 Ίτα
211 Καλή
212 Καλήμορφη
213 Καληρόη
214 Καλιάνδη
215 Κάλλη
216 Καλληδόνης
217 Καλλής
218 Καλλιάδης
219 Καλλιάναξ
220 Καλλιάνασσα
221 Καλλιάνειρα
222 Καλλίβιος
223 Καλλιδίκη
224 Καλλίος
225 Καλόγερος
226 Καλοδότη
227 Καλοθετίνα
228 Καλόθετος
229 Καλός
230 Κατελίνα
231 Κλεόπατρος
232 Κλεοπία
233 Κονδυλία
234 Κοσμία
235 Κυπριανή
236 Κυπριανός
237 Κυράννα
238 Κυράννας
239 Κυραψηλή
240 Κυριαίνα
241 Κυριαίνος
242 Κύριλλος
243 Λαμπαδία
244 Λάμπρος
245 Λατομίτισσα
246 Λεοντεύς
248 Λιθαρή
249 Μακρής
250 Μαλαματένια
251 Μαναθώ
252 Μαργαρίτα
253 Μαργαρίτης
254 Μαριαδώρα
255 Μαριανέτα
256 Μαριάντζελα
257 Μαρτυρία
258 Μαρτύριος
259 Ματρώνα
260 Μαύρα
261 Μαυρικία
262 Μαυρίκιος
263 Μεδουσανθή
264 Μεθοδία
265 Μεθόδιος
266 Μεθυμάκης
267 Μελετία
268 Μελισσάνθη
269 Μελπίνα
270 Μερσίνα
271 Μεταξάς
272 Μεταξία
273 Μήλιος
274 Μηναία
275 Μηναίος
276 Μητροφάνης
277 Μίκαλλος
278 Μόσχω
279 Μπάτης
280 Μυράνθη
281 Μυριανθέας
282 Μυριάνθη
283 Μυροβλύτισσα
284 Μυροφόρα
285 Νεανίσκος
286 Νεονίλλη
287 Νεοφύτα
288 Νεόφυτος
289 Νέτζω
290 Νήφων
291 Νικοδιονυσία
292 Νικοδιονύσιος
293 Νικόχριστος
294 Νουνεχία
295 Ξανθείας
296 Ξαντικός
297 Οικουμένιος
298 Ομορφούλα
299 Ονησίφορος
300 Ορθοδοξία
301 Ορθόδοξος
302 Παγκοσμία
303 Παγκόσμιος
304 Παις
305 Παναγιώτα
306 Παναγιώτης
307 Πανσέμνη
308 Πανταζής
309 Παντελεήμων
310 Παντελεούσα
311 Παντελιάς
312 Παπαδιά
313 Παράμονος
314 Παραμυθία
315 Παρασκευή
316 Παρίδης
317 Πάροδος
318 Πατήρ
319 Παυσίριος
320 Πελάγιος
321 Περιστέρης
322 Περνιακή
323 Περνιακός
324 Πέτρα
325 Πέτρος
331 Πηγή
332 Πίνδος
333 Πλουμιστή
334 Πλουσία
335 Πλούσιος
336 Πλουτοδώρα
337 Πλουτόδωρος
338 Ποιμενία
339 Πολυζώη
340 Πολυκαρπία
341 Πολύκαρπος
342 Πολυτέλειος
343 Πολυχρονία
345 Πολυχρόνιος
346 Πουλίος
347 Πουλουδία
348 Πουλουδιός
349 Προαναγγελλομένη
350 Προδρομία
351 Πρόδρομος
352 Προκοπία
353 Πρόχορος
354 Πύρινος
355 Σαραντία
356 Σαράντος
357 Σγούρος
358 Σεβαστή
359 Σεβαστός
362 Σιάτης
363 Σισώης
364 Σμαράγδος
366 Σοφία
367 Σπηλιοπαναγιώτης
368 Σπήλιος
369 Σπορά
370 Σπόρος
371 Σπυρίδων
372 Σπυριδώνα
373 Σπυρονικόλαος
374 Σταματία
375 Σταμάτιος
376 Σταύρη
377 Σταύρος
378 Στεργία
379 Στεργιακούλης
380 Στέργιος
381 Στυλιανή
382 Στυλιανός
383 Συγκλητική
384 Συμέλα
385 Συνετή
386 Συράκος
387 Συρράκος
388 Ταξιάρχης 
389 Τεκούσα
390 Τίτσα
391 Τριάνθη
392 Τριανταφυλλιά
393 Τριαντάφυλλος
394 Τρίαρος
395 Τριάς
398 Τροοδία
399 Τρυγώνα
400 Τρυφερή
401 Τρυφερός
402 Τυχική
403 Τυχικός
404 Υιός
405 Φαίη
406 Φανή
407 Φανουρία
408 Φανούριος
409 Φιλαδέλφεια
410 Φιλάδελφος
411 Φιλήσυχη
412 Φιλήσυχος
413 Φιλογονία
414 Φιλογόνιος
415 Φιλόθεος
416 Φλόγα
417 Φυλακτός
418 Φωστηρία
419 Φωστήριος
420 Φωτεινή
421 Φωτεινός
422 Χάιδος
423 Χάιδω
424 Χαραλαμπία
425 Χαράλαμπος
426 Χαριτίνη
427 Χαριτωμένη
428 Χαριτωμένος
429 Χαρτοφίλης
430 Χελώνα
431 Χρήστος
432 Χριστάλλα
435 Χρίστια
436 Χριστίνα
437 Χριστίνος
438 Χριστοδούλη
439 Χριστόδουλος
440 Χριστοθέα
441 Χριστός
445 Χρίστος
446 Χριστόφορος
447 Χρυσανδρέας
448 Χρυσάφιος
449 Χρυσαφίς
450 Χρυσηλία
451 Χρυσήλιος
452 Χρυσοπηγή
453 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία