Εορτές 24 Φεβρουαρίου: Άγιος Εθελμπέρτος του Κεντ Άγιος Κουαρτοσίλλας Άγιος Κύμινος Κουαρτοσίλλα Κύμινη Όσιος Μποσγουέλ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Πρόδρομος
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Άκελος
19 Ακεψιμάς
20 Ακίνδυνος
21 Ακριβή
22 Αλέκα
23 Αλέκος
24 Αλεξάγγελος
25 Αλεξιώτισσα
26 Αλωνία
27 Αλώνιος
28 Αμαλιάννα
29 Αναγνώστης
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθηνίκη
42 Ανθίας
43 Ανθοδέσμη
44 Άνοιξη
45 Αντωνίκη
46 Αντωνίκος
47 Αντώνιος
48 Αποστολένα
49 Αποστολία
50 Απόστολος
52 Αρεστή
53 Άριστος
54 Αρσενία
55 Αρσένιος
56 Άρτα
57 Αρτάκης
58 Ασημάκης
59 Ασημίνα
60 Ασπρούλα
61 Ασύγκριτη
62 Ασύγκριτος
63 Ασχολία
64 Αυγερινή
65 Αυγερινός
66 Αυτονομία
67 Αφέντρα
68 Αφθονία
69 Αφθόνιος
71 Αφράτος
72 Αφροκόμη
73 Αφροξυλάνθη
74 Αφρούλα
75 Βαλσαμή
76 Βαλσάμων
77 Βαμβακία
78 Βάμβαξ
79 Βάνα
80 Βανίνα
81 Βαρυτίμη
82 Βαρύτιμος
83 Βασιανή
84 Βασιάνθη
85 Βασιλεία
86 Βασίλειος
87 Βασιλένια
88 Βασιλοπούλα
89 Βεβαία
90 Βηθλεεμίτισσα
91 Βηχιανή
92 Βηχιανός
95 Βιβέτα
96 Βίλμα
97 Βρετή
98 Βρετός
99 Βρέφος
100 Γαλακτοτροφούσα
101 Γαλατάς
102 Γαλάτειος
103 Γαλατερούσα
104 Γεάδης
105 Γεννάδιος
106 Γερασίμη
107 Γεράσιμος
108 Γεωργία
109 Γεωργιάννα
110 Γεωργιλιάνα
111 Γεώργιος
112 Γιολένα
113 Γραμματή
114 Γραμματική
115 Γρηγεντία
116 Γρηγέντιος
117 Γρηγορία
118 Γρηγόριος
119 Γρηγοροβία
120 Γρηγορόβιος
121 Δάδας
122 Δακρυρροούσα
123 Δάσιος
124 Δεισδαιμόνα
125 Δεναλία
126 Δεσμάρη
127 Δεσποιγιάννα
128 Δημητράσπα
129 Δήμιος
130 Δημοκρατία
131 Διάδοχος
132 Διαλεχτή
133 Διαλεχτός
134 Διγενής
135 Δικαία
136 Δούλη
137 Δωρίνα
138 Εβίνα
139 Εγκυμονούσα
140 Ειρηάννα
141 Ειρηλένα
142 Ειρηνάντη
143 Ειρηστέλλα
144 Εκδίκηση
145 Έλβη
146 Ελεάνα
147 Ελεάνθη
148 Ελεήστρια
149 Ελεντίνα
150 Ελιάνθη
151 Ελίνα
152 Ελιρόη
153 Ελισσαίος
154 Ελλάδιος
155 Ελπιδηφόρος
156 Εξακουστή
157 Εξακουστός
158 Έρασμος
159 Έρις
160 Ερμηνεία
161 Ερωτοθέα
162 Ευαγγελία
163 Ευάρεστος
164 Ευήθιος
165 Ευλαβής
166 Ευλαβία
167 Ευλαμπία
169 Ευλάμπιος
170 Ευλογία
171 Ευλόγιος
172 Ευμορφία
173 Ευνούχος
174 Ευρετή
175 Εύρετος
176 Ευρωπαία
177 Ευστάθιος
178 Ευστοργία
179 Ευστόργιος
180 Ευστρατία
181 Ευστράτιος
182 Ευτέξιος
183 Ευτύχης
184 Ευψυχία
185 Ευψύχιος
186 Έφη
187 Ζένια
188 Ζένιος
189 Ζέτα
190 Ζωή
191 Ζώης
192 Ζώσιμη
193 Ηλιογέννητη
194 Ηλιοστάλακτη
195 Ηλιοστάλακτος
196 Ηλιόφωτος
197 Ήρκος
198 Θαυμασία
199 Θαυμαστός
200 Θεμελίνα
201 Θεογνωσία
202 Θεογνώσιος
203 Θεοδούλη
204 Θεόδουλος
206 Θεοείδη
207 Θεόειδος
208 Θεόκλεια
209 Θεόκλητη
210 Θεοκρίτη
211 Θεοκτίστη
212 Θεόκτιστος
213 Θεολήπτη
214 Θεόληπτος
215 Θεολογία
216 Θεολόγος
217 Θεόπεμπτος
218 Θεοπίστη
219 Θεόπιστος
220 Θεοσέβιος
221 Θεοσκέπαστη
222 Θεοστήρικτος
223 Θεοτόκης
224 Θεοτόκος
225 Θεοτόνια
226 Θεοφύλακτη
227 Θεοφύλακτος
228 Θεοχάρης
229 Θεοχαρία
230 Θεραπεία
231 Θεράπων
232 Θέρμων
233 Θέσια
234 Θέσιος
235 Θεσπέσια
236 Θεσπέσιος
237 Θεσσαλονίκη
238 Θυμιούλλα
239 Ιέρεια
240 Ιλαρία
241 Ιλαρίων
242 Ίτα
243 Καλή
244 Καλήμορφη
245 Καληρόη
246 Καλιάνδη
247 Κάλλη
248 Καλληδόνης
249 Καλλής
250 Καλλιάδης
251 Καλλιάναξ
252 Καλλιάνασσα
253 Καλλιάνειρα
254 Καλλίβιος
255 Καλλιδίκη
256 Καλλίος
257 Καλόγερος
258 Καλοθετίνα
259 Καλόθετος
260 Καλομαρία
261 Καλός
262 Κατελίνα
263 Κερασία
264 Κεράσιος
265 Κλεόπατρος
266 Κλεοπία
267 Κονδυλία
268 Κοντή
269 Κοσμία
270 Κυπριανή
271 Κυπριανός
272 Κυράννα
273 Κυράννας
274 Κυράτσω
275 Κυραψηλή
276 Κυριαίνα
277 Κυριαίνος
278 Κύριλλος
279 Λατομίτισσα
280 Λεοντεύς
282 Λιθαρή
283 Λυγερή
284 Λυγερός
285 Μακρής
286 Μάλαμας
287 Μαλαματένια
288 Μαναθώ
289 Μαργαρίτα
290 Μαργαρίτης
291 Μαριαδώρα
292 Μαριανέτα
293 Μαριάντζελα
294 Μαριβάνα
295 Μαρτυρία
296 Μαρτύριος
297 Ματρώνα
298 Μαύρα
299 Μαυρικία
300 Μαυρίκιος
301 Μαύρος
302 Μεδίμνη
303 Μέδιμνος
304 Μεδουσανθή
305 Μεθοδία
306 Μεθόδιος
307 Μεθυμάκης
308 Μελετία
309 Μελισσάνθη
310 Μελπίνα
311 Μερσίνα
312 Μεταξάς
313 Μεταξία
314 Μήλιος
315 Μηναία
316 Μηναίος
317 Μητροφάνης
318 Μίκαλλος
319 Μόσχω
320 Μπάτης
321 Μυράνθη
322 Μυριανθέας
323 Μυριάνθη
324 Μυροβλύτισσα
325 Μυροφόρα
326 Νεανίσκος
327 Νεονίλλη
328 Νεοφύτα
329 Νεόφυτος
330 Νέτζω
331 Νήφων
332 Νικοδιονυσία
333 Νικοδιονύσιος
334 Νικόχριστος
335 Νουνεχία
336 Ξανθείας
337 Ξαντικός
338 Οικουμένιος
339 Ομορφούλα
340 Ονησίφορος
341 Ορθοδοξία
342 Ορθόδοξος
343 Παγκοσμία
344 Παγκόσμιος
345 Παις
346 Παναγιώτα
347 Παναγιώτης
348 Πανσέμνη
349 Πανταζής
350 Παντάναξ
351 Παντάνασσα
352 Παντελεήμων
353 Παντελεούσα
354 Παντελιάς
355 Παπαδιά
356 Παράμονος
357 Παραμυθία
358 Παραμύθιος
359 Παρασκευή
360 Παράσχη
361 Παράσχος
362 Παρηγόριος
363 Παρθαγάπη
364 Παρίδης
365 Πάροδος
366 Πατήρ
367 Πελάγιος
368 Περιστέρης
369 Περνιακή
370 Περνιακός
371 Πέτρα
372 Πέτρος
378 Πηγή
379 Πίνδος
380 Πλουμιστή
381 Πλουσία
382 Πλούσιος
383 Πλουτοδώρα
384 Πλουτόδωρος
385 Ποιμενία
386 Πολυζώη
387 Πολυκαρπία
388 Πολύκαρπος
389 Πολυτέλεια
390 Πολυτέλειος
391 Πολυχρονία
393 Πολυχρόνιος
394 Πουλίος
395 Πουλουδία
396 Πουλουδιός
397 Προαναγγελλομένη
398 Προδρομία
399 Πρόδρομος
400 Προσδόκη
401 Προσδόκιος
402 Πρόχορη
403 Πρόχορος
404 Πύρινος
405 Σαραντία
406 Σαράντος
407 Σγούρος
408 Σεβαστή
409 Σεβαστός
412 Σιάτης
413 Σισώης
414 Σκιαδενή
415 Σκιαδενός
416 Σμάραγδος
418 Σοφία
419 Σπηλιοπαναγιώτης
420 Σπήλιος
421 Σπορά
422 Σπόρος
423 Σπυρίδων
424 Σπυριδώνα
425 Σπυρονικόλαος
426 Σταματία
427 Σταμάτιος
428 Σταύρη
429 Σταύρος
430 Στέλιος
431 Στεργία
432 Στεργιακούλης
433 Στέργιος
434 Στυλιανή
435 Στυλιανός
436 Συμέλα
437 Συνετή
438 Συράκος
439 Συρράκος
440 Ταξιάρχης 
441 Ταράχη
442 Τεκούσα
443 Τίτσα
444 Τριάνθη
445 Τριανταφυλλιά
446 Τριαντάφυλλος
447 Τρίαρος
448 Τριάς
451 Τροοδία
452 Τρυγώνα
453 Τρυφερή
454 Τρυφερός
455 Τυχική
456 Τυχικός
457 Φαίη
458 Φανερωμένη
459 Φανή
460 Φανουρία
461 Φανούριος
462 Φιλήσυχη
463 Φιλήσυχος
464 Φιλογονία
465 Φιλογόνιος
466 Φιλόθεος
467 Φλόγα
468 Φυλακτός
469 Φωστηρία
470 Φωστήριος
471 Φωτεινή
472 Φωτεινός
473 Χάιδος
474 Χάιδω
475 Χαραλαμπία
476 Χαράλαμπος
477 Χαριτωμένη
478 Χαριτωμένος
479 Χαρτοφίλης
480 Χελώνα
481 Χήρα
482 Χήρος
483 Χρηστέλλα
484 Χρήστος
485 Χριστάλλα
488 Χρίστια
489 Χριστίνα
490 Χριστίνος
491 Χριστοδούλη
492 Χριστόδουλος
493 Χριστοθέα
494 Χριστός
499 Χρίστος
500 Χριστόφορος
501 Χριστώνυμη
502 Χριστώνυμος
503 Χρυσανδρέας
504 Χρυσάφιος
505 Χρυσαφίς
506 Χρυσηλία
507 Χρυσήλιος
508 Χρυσοπηγή
509 Χρυσοπλόκη
510 Χρυσοπλόκος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία