Εορτές 27 Μαΐου: Άγιος Ευβίοτος Άγιος Μάρτυς Αλύπιος Όσιος Βεδέας ο Σεβάσμιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Άγιος Ελλάδιος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος Ευσεβιώτης Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακριβή
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθηνίκη
42 Ανθοδέσμη
43 Αννακαίτη
44 Ανναλίζα
45 Ανναρέα
46 Άνοιξη
47 Αντωνίκη
48 Αντωνίκος
49 Αντώνιος
50 Αποστολένα
51 Αποστολία
52 Απόστολος
54 Αρεστή
55 Άριστος
56 Αρσενία
57 Αρσένιος
58 Άρτα
59 Αρτάκης
60 Ασάφεια
61 Ασάφιος
62 Ασημάκης
63 Ασημίνα
64 Ασπρούλα
65 Ασύγκριτη
66 Ασύγκριτος
67 Ασχολία
68 Αυγερινή
69 Αυγερινός
70 Αυτονομία
71 Αφέντρα
72 Αφθονία
73 Αφθόνιος
75 Αφράτος
76 Αφροκόμη
77 Αφροξυλάνθη
78 Αφρούλα
79 Βαλσαμή
80 Βαλσάμων
81 Βαμβακία
82 Βάμβαξ
83 Βάνα
84 Βανίνα
85 Βάννα
86 Βαρυτίμη
87 Βαρύτιμος
88 Βασιανή
89 Βασιάνθη
90 Βασιλεία
91 Βασίλειος
92 Βασιλένια
93 Βασιλίσκος
94 Βασιλοπούλα
95 Βεβαία
96 Βηθλεεμίτισσα
97 Βηχιανή
98 Βηχιανός
101 Βιβέτα
102 Βίλμα
103 Βρετή
104 Βρετός
105 Βρέφος
106 Γαλακτοτροφούσα
107 Γαλάτα
108 Γαλατάς
109 Γαλάτειος
110 Γαλατερούσα
111 Γεάδη
112 Γεάδης
113 Γεννάδιος
114 Γερασίμη
115 Γεράσιμος
116 Γεωργία
117 Γεωργιάννα
118 Γεωργιλιάνα
119 Γεώργιος
120 Γιολένα
121 Γιωργιάννα
122 Γραμματή
123 Γραμματική
124 Γρηγεντία
125 Γρηγέντιος
126 Γρηγορία
127 Γρηγόριος
128 Γρηγοροβία
129 Γρηγορόβιος
130 Δάδας
131 Δακρυρροούσα
132 Δάσιος
133 Δεισδαιμόνα
134 Δεναλία
135 Δεσμάρη
136 Δεσποιγιάννα
137 Δημητράνα
138 Δημητράσπα
139 Δήμιος
140 Δημοκρατία
141 Διάδοχος
142 Διαλεχτή
143 Διαλεχτός
144 Διγενής
145 Δικαία
146 Δούλη
147 Δωρίνα
148 Εβίνα
149 Εγκυμονούσα
150 Εθνεγερσία
151 Εθνεγέρσιος
152 Ειρηάννα
153 Ειρηλένα
154 Ειρηνάντη
155 Ειρηστέλλα
156 Εκδίκηση
157 Έλβη
158 Ελεάνα
159 Ελεάνθη
160 Ελεήστρια
161 Ελεντίνα
162 Ελεντίνος
163 Ελιάνθη
164 Ελίνα
165 Ελιρόη
166 Ελισσαίος
167 Ελλάδιος
168 Ελπιδηφόρος
169 Εξακουστή
170 Εξακουστός
171 Έρασμος
172 Έρις
173 Ερμηνεία
174 Ερωτοθέα
175 Ευαγγελία
176 Ευάρεστος
177 Ευήθιος
178 Ευλαβής
179 Ευλαβία
180 Ευλαμπία
182 Ευλάμπιος
183 Ευλογία
184 Ευλόγιος
185 Ευμορφία
186 Ευνούχος
187 Ευρετή
188 Εύρετος
189 Ευρωπαία
190 Ευστάθιος
191 Ευστοργία
192 Ευστόργιος
193 Ευστρατία
194 Ευστράτιος
195 Ευταξία
196 Ευτέξιος
197 Ευτύχης
198 Ευψυχία
199 Ευψύχιος
200 Έφη
201 Ζένια
202 Ζένιος
203 Ζέτα
204 Ζωή
205 Ζώης
206 Ζώσιμη
207 Ηλιογέννητη
208 Ηλιοστάλακτη
209 Ηλιοστάλακτος
210 Ηλιόφωτος
211 Ήρκος
212 Θαυμαστός
213 Θεμελίνα
214 Θεογνωσία
215 Θεογνώσιος
216 Θεοδούλη
217 Θεόδουλος
219 Θεοείδη
220 Θεόειδος
221 Θεόκλεια
222 Θεόκλητη
223 Θεοκρίτη
224 Θεοκτίστη
225 Θεόκτιστος
226 Θεολήπτη
227 Θεόληπτος
228 Θεολογία
229 Θεολόγος
230 Θεόπεμπτος
231 Θεοπίστη
232 Θεόπιστος
233 Θεοσέβιος
234 Θεοσκέπαστη
235 Θεοστήρικτος
236 Θεοτόκης
237 Θεοτόκος
238 Θεοτόνια
239 Θεοφύλακτη
240 Θεοφύλακτος
241 Θεοχάρης
242 Θεοχαρία
243 Θεράπων
244 Θέρμων
245 Θέσια
246 Θέσιος
247 Θεσπέσια
248 Θεσπέσιος
249 Θεσσαλονίκη
250 Θυμιούλλα
251 Ιέρεια
252 Ιλαρία
253 Ιλαρίων
254 Ίτα
255 Καλή
256 Καλήμορφη
257 Καληρόη
258 Καλιάνδη
259 Κάλλη
260 Καλληδόνης
261 Καλλής
262 Καλλιάδης
263 Καλλιάναξ
264 Καλλιάνασσα
265 Καλλιάνειρα
266 Καλλίβιος
267 Καλλιδίκη
268 Καλλίος
269 Καλλιτροπία
270 Καλλίτροπος
271 Καλόγερος
272 Καλοθετίνα
273 Καλόθετος
274 Καλομαρία
275 Καλός
276 Κατελίνα
277 Κερασία
278 Κεράσιος
279 Κλεόπατρος
280 Κλεοπία
281 Κονδυλία
282 Κοντή
283 Κοσμία
284 Κυπριανή
285 Κυπριανός
286 Κυράννα
287 Κυράννας
288 Κυράτσω
289 Κυραψηλή
290 Κυριαίνα
291 Κυριαίνος
292 Κύριλλος
293 Λαμπροτρίτη
294 Λαμπροτρίτης
295 Λατομίτισσα
296 Λεβέντης
297 Λεβεντία
298 Λεοντεύς
300 Λιθαρή
301 Λυγερή
302 Λυγερός
303 Μακρής
304 Μάλαμας
305 Μαλαματένια
306 Μαναθώ
307 Μαργαρίτα
308 Μαργαρίτης
309 Μαριαδώρα
310 Μάριαν
311 Μαριανέτα
312 Μαριάννας
313 Μαριάντζελα
314 Μαριβάνα
315 Μαρίζα
316 Μαριλίλη
317 Μαρτυρία
318 Μαρτύριος
319 Μαύρα
320 Μαυρικία
321 Μαυρίκιος
322 Μαύρος
323 Μεδίμνη
324 Μέδιμνος
325 Μεδουσανθή
326 Μεθοδία
327 Μεθόδιος
328 Μεθυμάκης
329 Μελετία
330 Μελής
331 Μελισσάνθη
332 Μελπίνα
333 Μερσίνα
334 Μεταξάς
335 Μεταξία
336 Μήλιος
337 Μηναία
338 Μηναίος
339 Μητροφάνης
340 Μίκαλλος
341 Μόσχω
342 Μπάτης
343 Μυράνθη
344 Μυριανθέας
345 Μυριάνθη
346 Μυροβλύτισσα
347 Μυροφόρα
348 Νεανίσκος
349 Νεονίλλη
350 Νεοφύτα
351 Νεόφυτος
352 Νέτζω
353 Νήφων
354 Νικοδιονυσία
355 Νικοδιονύσιος
356 Νικόχριστος
357 Νουνεχία
358 Ξαντικός
359 Οικουμένιος
360 Ομορφούλα
361 Ονησίφορος
362 Ορθοδοξία
363 Ορθόδοξος
364 Παγκοσμία
365 Παγκόσμιος
366 Παις
367 Παναγιώτα
368 Παναγιώτης
369 Πανσέμνη
370 Πανταζής
371 Παντάναξ
372 Παντάνασσα
373 Παντελεήμων
374 Παντελεούσα
375 Παντελιάς
376 Παπαδιά
377 Παράμονος
378 Παραμυθία
379 Παραμύθιος
380 Παρασκευή
381 Παράσχη
382 Παράσχος
383 Παρηγόριος
384 Παρθαγάπη
385 Παρίδης
386 Πάροδος
387 Πατήρ
388 Παυσολύπιος
389 Πελάγιος
390 Περιστέρης
391 Περνιακή
392 Περνιακός
393 Πέτρα
394 Πέτρος
400 Πηγή
401 Πηγός
402 Πλουμιστή
403 Πλουσία
404 Πλούσιος
405 Πλουτοδώρα
406 Πλουτόδωρος
407 Ποιμένα
408 Πολυάννα
409 Πολυζώη
410 Πολυκαρπία
411 Πολύκαρπος
412 Πολυτέλεια
413 Πολυτέλειος
414 Πούλιος
415 Πουλουδία
416 Πουλουδιός
417 Προαναγγελλομένη
418 Προδρομία
419 Πρόδρομος
420 Προσδόκη
421 Προσδόκιος
422 Πρόχορη
423 Πρόχορος
424 Πύρινος
425 Ριάνα
426 Σαραντία
427 Σαράντος
428 Σγούρος
429 Σεβαστή
430 Σεβαστός
433 Σιάτης
434 Σισώης
435 Σκιαδενή
436 Σκιαδενός
437 Σμαράγδα
438 Σμάραγδος
440 Σοφία
441 Σπηλιοπαναγιώτης
442 Σπήλιος
443 Σπορά
444 Σπόρος
445 Σπυρίδων
446 Σπυριδώνα
447 Σπυρονικόλαος
448 Σταματία
449 Σταμάτιος
450 Σταύρη
451 Σταύρος
452 Στέλιος
453 Στεργία
454 Στεργιακούλης
455 Στέργιος
456 Στυλιανή
457 Στυλιανός
458 Συμέλα
459 Συνετή
460 Συράκος
461 Συρράκος
462 Ταξιάρχης 
463 Ταράχη
464 Τεκούσα
465 Τίτσα
466 Τριάνθη
467 Τριανταφυλλιά
468 Τριαντάφυλλος
469 Τρίαρος
470 Τριάς
473 Τροοδία
474 Τρυγώνα
475 Τρυφερή
476 Τρυφερός
477 Τυχική
478 Τυχικός
479 Φαίη
480 Φανερωμένη
481 Φανή
482 Φανουρία
483 Φανούριος
484 Φιλήσυχη
485 Φιλήσυχος
486 Φιλογονία
487 Φιλογόνιος
488 Φιλόθεος
489 Φλόγα
490 Φυλακτός
491 Φωστηρία
492 Φωστήριος
493 Φωτεινή
494 Φωτεινός
495 Χάιδος
496 Χάιδω
497 Χαραλαμπία
498 Χαράλαμπος
499 Χαριτωμένη
500 Χαριτωμένος
501 Χαρτοφίλης
502 Χελώνα
503 Χήρα
504 Χήρος
505 Χρηστέλλα
506 Χρήστος
507 Χριστάλλα
510 Χρίστια
511 Χριστίνα
512 Χριστίνος
513 Χριστοδούλα
514 Χριστόδουλος
515 Χριστοθέα
516 Χριστός
521 Χρίστος
522 Χριστοφόρα
523 Χριστόφορος
524 Χριστώνυμη
525 Χριστώνυμος
526 Χρόνιος
527 Χρυσανδρέας
528 Χρυσάφιος
529 Χρυσαφίς
530 Χρυσηλία
531 Χρυσήλιος
532 Χρυσοπηγή
533 Χρυσοπλόκη
534 Χρυσοπλόκος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία