Εορτές 24 Σεπτεμβρίου: Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος Αγία Μυρτιά Παλιανής Αγία Πέρση Άγιος Βλαδισλάβος Άγιος Υσάρνος της Τουλούζης Βλαδισλάβα Κοπρέα Μύρτος Όσιος Κόπριος Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Υσάρνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σιλουανός ο αγιορείτης Άγιος Στέφανος, βασιλιάς των Σέρβων Παναγία η Μυρτιδιώτισσα
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγόραστος
6 Αερίας
7 Αθανασία
8 Αθανάσιος
9 Αθεόνα
10 Αικατερίνη
13 Αικατερίνος
14 Αιμιλένια
15 Αιμιλίνα
16 Αίστυ
17 Ακάθιστη
18 Ακακία
19 Ακάκιος
21 Ακεψιμάς
22 Ακίνδυνος
23 Ακρίβη
24 Αλέκα
25 Αλέκος
26 Αλεξάγγελος
27 Αλεξιώτισσα
28 Αλωνία
29 Αλώνιος
30 Αμαλιάννα
31 Αναγνώστης
32 Αναλίζα
33 Ανάργυρη
34 Αναστασία
35 Αναστάσιος
36 Ανδροπελαγίας
37 Ανεκτή
38 Άνεκτος
39 Ανεμπόδιστη
40 Ανεμπόδιστος
42 Ανερίνα
43 Ανέστης
44 Ανθήλια
45 Ανθηνίκη
46 Ανθοδέσμη
47 Ανθυποβάγγελος
48 Αννακαίτη
49 Ανναλίζα
50 Ανναρέα
51 Άνοιξη
52 Αντωνίκη
53 Αντωνίκος
54 Αντώνιος
55 Απλοδώρα
56 Απλόδωρος
57 Αποστολένα
58 Αποστολία
59 Απόστολος
61 Αρεστή
62 Αριάνθη
63 Άριστος
64 Αρσενία
65 Αρσένιος
66 Άρτα
67 Αρτάκης
68 Ασάφεια
69 Ασάφιος
70 Ασημάκης
71 Ασημίνα
72 Ασπρούλα
73 Αστή
74 Αστός
75 Ασύγκριτη
76 Ασύγκριτος
77 Ασχολία
78 Αυγερινή
79 Αυγερινός
80 Αυτονομία
81 Αφέντρα
82 Αφθονία
83 Αφθόνιος
85 Αφράτος
86 Αφροκόμη
87 Αφροξυλάνθη
88 Αφρούλα
89 Άχθος
90 Βαλσαμή
91 Βαλσάμων
92 Βαμβακία
93 Βάμβαξ
94 Βάνα
95 Βανίνα
96 Βάννα
97 Βαρυτίμη
98 Βαρύτιμος
99 Βασιανή
100 Βασιάνθη
101 Βασιλεία
102 Βασίλειος
103 Βασιλένια
104 Βασιλοπούλα
105 Βεβαία
106 Βηθλεεμίτισσα
107 Βηχιανή
108 Βηχιανός
111 Βιβέτα
112 Βίλμα
113 Βιολάνθη
114 Βιολάνθης
115 Βρετή
116 Βρετός
117 Βρέφος
118 Γαλακτοτροφούσα
119 Γαλάνθη
120 Γαλάτα
121 Γαλατάς
122 Γαλάτειος
123 Γαλατερούσα
124 Γεάδη
125 Γεάδης
126 Γεννάδιος
127 Γεράκης
128 Γερακίνα
129 Γερασίμη
130 Γεράσιμος
131 Γεωργία
132 Γεωργιάννα
133 Γεωργιλιάνα
134 Γεώργιος
135 Γιολένα
136 Γιούλα
137 Γιούλης
138 Γιωργιάννα
139 Γραμματή
140 Γραμματική
141 Γραμματικός
142 Γρηγεντία
143 Γρηγέντιος
144 Γρηγορία
145 Γρηγόριος
146 Γρηγοροβία
147 Γρηγορόβιος
148 Δάδας
149 Δακρυρροούσα
150 Δάσιος
151 Δεισδαιμόνα
152 Δεναλία
153 Δεσμάρη
154 Δεσποιγιάννα
155 Δημητράνα
156 Δημητράσπα
157 Δημία
158 Δήμιος
159 Δημοκρατία
160 Διάδοχος
161 Διαλεχτή
162 Διαλεχτός
163 Διγενής
164 Δικαία
165 Δούλη
166 Δωρίνα
167 Εβίνα
168 Εγκυμονούσα
169 Εζεκία
170 Εθνεγερσία
171 Εθνεγέρσιος
172 Ειρηάννα
173 Ειρηλένα
174 Ειρηνάντη
175 Ειρηστέλλα
176 Εκατονταπυλιανή
177 Εκδίκηση
178 Ελαιανθη
179 Έλβη
180 Ελεάνα
181 Ελεάνθη
182 Ελεήστρια
183 Ελεντίνα
184 Ελεντίνος
185 Ελιάνθη
186 Ελίνα
187 Ελιρόη
188 Ελισσαίος
189 Ελλάδιος
190 Ελπιδηφόρος
191 Έρασμος
192 Έρις
193 Έρμα
194 Ερμηνεία
195 Ερωτοθέα
196 Ευαγγελία
197 Ευάρεστος
198 Ευγενίκη
199 Ευγενίκος
200 Εύη
201 Ευήθιος
202 Ευλαβής
203 Ευλαβία
204 Ευλαμπία
206 Ευλάμπιος
207 Ευλογία
208 Ευλόγιος
209 Ευνούχος
210 Εύρετος
211 Ευρωπαία
212 Ευστάθιος
213 Ευστοργία
214 Ευστόργιος
215 Ευστρατία
216 Ευστράτιος
217 Ευταξία
218 Ευτέξιος
219 Ευτύχης
220 Ευψυχία
221 Ευψύχιος
222 Έφη
223 Ζένια
224 Ζένιος
225 Ζέτα
226 Ζωή
227 Ζώης
228 Ζωοδόχος
229 Ζώσιμη
230 Ηλιογέννητη
231 Ηλιοστάλακτη
232 Ηλιοστάλακτος
233 Ηλιόφωτος
234 Ήρκος
235 Θαυμαστός
236 Θεαγώνη
237 Θεαγώνης
238 Θεμέλη
239 Θεμελίνα
240 Θεογνωσία
241 Θεογνώσιος
242 Θεοδηγία
243 Θεοδούλη
244 Θεόδουλος
246 Θεοείδη
247 Θεόειδος
248 Θεόκλεια
249 Θεόκλητη
250 Θεοκρίτη
251 Θεοκτίστη
252 Θεόκτιστος
253 Θεολήπτη
254 Θεόληπτος
255 Θεολογία
256 Θεολόγος
257 Θεόπεμπτος
258 Θεοπίστη
259 Θεόπιστος
260 Θεοσέβιος
261 Θεοσκέπαστη
262 Θεοστήρικτος
263 Θεοτόκης
264 Θεοτόκος
265 Θεοτόνια
266 Θεοφύλακτη
267 Θεοφύλακτος
268 Θεοχάρης
269 Θεοχαρία
270 Θεράπων
271 Θέρμων
272 Θέσια
273 Θέσιος
274 Θεσπέσια
275 Θεσσαλονίκη
276 Θυμιούλλα
277 Ιλαρία
278 Ιλαρίων
279 Ίτα
280 Καλή
281 Καλήμορφη
282 Καληρόη
283 Καλιάνδη
284 Καλιάνθη
285 Καλίτσα
286 Κάλλη
287 Καλληδόνης
288 Καλλής
289 Καλλιάδης
290 Καλλιάναξ
291 Καλλιάνασσα
292 Καλλιάνειρα
293 Καλλίβιος
294 Καλλιδίκη
295 Καλλίος
296 Καλλιτροπία
297 Καλλίτροπος
298 Καλόγερος
299 Καλόγρια
300 Καλοθετίνα
301 Καλόθετος
302 Καλομαρία
303 Καλός
304 Καριοφύλλης
305 Καριοφυλλιά
306 Κατελίνα
307 Κεράνη
308 Κερασία
309 Κεράσιος
310 Κλεόπατρος
311 Κλεοπία
312 Κομάνθη
313 Κοντή
314 Κορίνα
315 Κοσμία
316 Κούλα
317 Κριλένια
318 Κυπριανή
319 Κυπριανός
320 Κυράννα
321 Κυράννας
322 Κυράτσω
323 Κυραψηλή
324 Κυριαίνα
325 Κυριαίνος
326 Κύριλλος
327 Λαμπροτρίτη
328 Λαμπροτρίτης
329 Λατομίτισσα
330 Λεάνθη
331 Λεβέντης
332 Λεβεντία
333 Λελούδα
334 Λεοντεύς
336 Λιθαρή
337 Λυγερή
338 Λυγερός
339 Μακρής
340 Μάλαμας
341 Μαλαματένια
342 Μαναθώ
343 Μαρανθία
344 Μαράνθιος
345 Μαργαρίτα
346 Μαργαρίτης
347 Μαριαδώρα
348 Μάριαν
349 Μαριανέτα
350 Μαριάννας
351 Μαριάντζελα
352 Μαριβάνα
353 Μαρίζα
354 Μαριλίλη
355 Μαρτυρία
356 Μαρτύριος
357 Μαρτυροκλέα
358 Μαρτυροκλής
359 Μαύρα
360 Μαυρικία
361 Μαυρίκιος
362 Μαύρος
363 Μεγάνδρη
364 Μέγανδρος
365 Μεδίμνη
366 Μέδιμνος
367 Μεδουσανθή
368 Μεθοδία
369 Μεθόδιος
370 Μεθυμάκης
371 Μελετία
372 Μελής
373 Μελιντίνος
374 Μελισσάνθη
375 Μελπίνα
376 Μερσίνα
377 Μεταξάς
378 Μεταξία
379 Μήλιος
380 Μηναία
381 Μηναίος
382 Μητροφάνης
383 Μίκαλλος
384 Μόσχω
385 Μπάτη
386 Μπάτης
387 Μυράνθη
388 Μυριανθέας
389 Μυριάνθη
390 Μυροβλύτισσα
391 Μυροφόρα
392 Ναπολεοντία
393 Νάσος
394 Νεονίλλη
395 Νεοφύτα
396 Νεόφυτος
397 Νερένια
398 Νέτζω
399 Νήφων
400 Νικοδιονυσία
401 Νικοδιονύσιος
402 Νικόχριστος
403 Νουνεχία
404 Οικουμένιος
405 Ομορφούλα
406 Ονησίφορος
407 Ορθοδοξία
408 Ορθόδοξος
409 Παγκοσμία
410 Παγκόσμιος
411 Παις
412 Παλάμουσα
413 Παναγιώτα
414 Παναγιώτης
415 Πανταζής
416 Παντάναξ
417 Παντάνασσα
418 Παντελεήμων
419 Παντελεούσα
420 Παντελιάς
421 Παπαδιά
422 Παράμονος
423 Παραμυθία
424 Παραμύθιος
425 Παρασκευή
426 Παράσχη
427 Παράσχος
428 Παρηγόριος
429 Παρθαγάπη
430 Παρίδης
431 Πάροδος
432 Πατήρ
433 Παυσολύπιος
434 Πελάγιος
435 Περιστέρης
436 Περμανθία
437 Περνιακή
438 Περνιακός
439 Πετράντα
440 Πετρώνιος
441 Πηγή
442 Πλουμιστή
443 Πλουσία
444 Πλούσιος
445 Πλουτοδώρα
446 Πλουτόδωρος
447 Ποιμενία
448 Πολυάννα
449 Πολυζώη
450 Πολυκαρπία
451 Πολύκαρπος
452 Πολυτέλεια
453 Πολυτέλειος
454 Πούλια
455 Πούλιος
456 Πουλουδία
457 Πουλουδιός
458 Προαναγγελλομένη
459 Προδρομία
460 Πρόδρομος
461 Προσδόκη
462 Προσδόκιος
463 Προχόρη
464 Πρόχορος
465 Πύρινος
466 Ριάνα
467 Ροζάνθη
468 Ροζάνθης
469 Ρούλα
470 Σαντορίνη
471 Σαραντία
472 Σαράντος
473 Σγούρος
474 Σεβαστή
475 Σεβαστός
478 Σιάτης
479 Σισώης
480 Σκιαδενή
481 Σκιαδενός
482 Σμαράγδα
483 Σμάραγδος
485 Σοφία
486 Σπηλιοπαναγιώτης
487 Σπήλιος
488 Σπορά
489 Σπόρος
490 Σπυρίδων
491 Σπυριδώνα
492 Σπυρονικόλαος
493 Σταματία
494 Σταματίνος
495 Σταμάτιος
496 Σταύρη
497 Σταύρος
498 Στέλιος
499 Στεργία
500 Στεργιακούλης
501 Στέργιος
502 Στυλιανή
503 Στυλιανός
504 Συμέλα
505 Συνετή
506 Συράκος
507 Συρράκος
508 Τάκης
509 Ταξιάρχης 
510 Ταράχη
511 Τεκούσα
512 Τίτσα
513 Τριάνθη
514 Τριανταφυλλιά
515 Τριαντάφυλλος
516 Τρίαρος
517 Τριάς
520 Τροοδία
521 Τροόδιος
522 Τρυγώνα
523 Τρυφερή
524 Τρυφερός
525 Τυφλός
526 Τυχική
527 Τυχικός
528 Φαίη
529 Φανερωμένη
530 Φανή
531 Φανουρία
532 Φανούριος
533 Φιλήσυχη
534 Φιλήσυχος
535 Φιλογονία
536 Φιλογόνιος
537 Φιλόθεος
538 Φλόγα
539 Φυλακτός
540 Φωστηρία
541 Φωστήριος
542 Φωτεινή
543 Φωτεινός
544 Χάιδος
545 Χάιδω
546 Χαραλαμπία
547 Χαράλαμπος
548 Χαριτωμένη
549 Χαριτωμένος
550 Χαρτοφίλης
551 Χελώνα
552 Χήρα
553 Χήρος
554 Χρηστέλλα
555 Χρήστος
556 Χριστάλλα
559 Χρίστια
560 Χριστιανή
561 Χριστιανός
562 Χριστίνα
563 Χριστίνος
564 Χριστοδούλα
565 Χριστόδουλος
566 Χριστοθέα
567 Χριστός
572 Χρίστος
573 Χριστοφόρα
574 Χριστόφορος
575 Χριστώνυμη
576 Χριστώνυμος
577 Χρόνιος
578 Χρυσανδρέας
579 Χρυσάφιος
580 Χρυσαφίς
581 Χρυσηλία
582 Χρυσήλιος
583 Χρυσοπηγή
584 Χρυσοπλόκη
585 Χρυσοπλόκος
586 Χρυσοστόμη
587 Χρυσόστομος
588 Χρυσοτέλειος
589 Χρυστάλλα
592 Ωραιάνθη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία