Εορτές 29 Οκτωβρίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς Αγία Βάσσα Αγία Μελιτίνη Άγιος Νέστωρ ο Αμαθής Άγιος Σάββας ο στρατηλάτης Άγιος Τιμόθεος Ο Νέος Οσιομάρτυρας Νατάσα Οσία Άννα η μετονομασθείσα Eυφημιανός Όσιος Νέστωρ ο Χρονογράφος «ὃ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Άβας
2 Άγριος
3 Άγχιος
4 Αμύδας
5 Αμφίων
6 Ανφαχος
7 Αοβολος
8 Αργεύς
9 Αρηος
10 Άρητος
11 Αρκέας
12 Αρμαδίων
13 Αστύλος
14 Αφαρεύς
15 Αφείδας
16 Βηροκτόνος
17 Βιάνωρ
18 Βραβήνωρ
19 Βρόμιος
20 Γρυφαίος
21 Δάφνης
22 Δημολέων
23 Δίκτυς
24 Δόρπος
25 Δορύλαος
26 Δορύλας
27 Δούπων
28 Δρύαλος
29 Δυναίος
30 Έλατος
31 Έλιμος
32 Ελύμας
33 Εμμάχιας
34 Ενοπίων
35 Ερίγδουπος
36 Ετίφυλος
37 Ευρυέος
38 Ευρύνομος
39 Ευρυνσμός
40 Ευρυτίων
41 Θαύμας
42 Θηράμων
43 Θηρεύς
44 Θούριος
45 Ιμβρεύς
46 Ίππασος
47 Ιπποτίων
48 Ισοπλής
49 Ιφίνοος
50 Κενταύρα
51 Κένταυρος
52 Κλάνις
53 Κριέων
54 Κρότος
55 Κύλλαρας
56 Κυρηναίος
57 Λατρεύς
58 Λούπων
59 Λυκάβας
60 Λύκητος
61 Λυκίδας
62 Λυκόδας
63 Λύκος
64 Μάρης
65 Μέδων
66 Μελαγχαίτης
67 Μελανεύς
68 Μέρμερος
69 Μίμας
70 Μόνυχος
71 Νέσσος
72 Νεφέλη
73 Νύκεων
74 Ξόνιος
75 Οδιέης
76 Όϊκλος
77 Όμαδος
78 Όρειος
79 Ορνεύς
80 Παιάντωρ
81 Παλύνωρ
82 Πατραίος
83 Πεεραίος
84 Περιμπίδης
85 Πέτρος
86 Ποιοήνωρ
87 Πραξίων
88 Πυράκμων
89 Πύρηϊος
90 Ριφεύς
91 Ροίεος
92 Ρόικος
93 Ροίτος
94 Σρύαλος
95 Τηλεβόας
96 Υλαίος
97 Φαιοκόμης
98 Φόλος
99 Φρίξος
100 Φρύξος
101 Χθόνιος
102 Χρόμιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία