Εορτές 14 Ιουλίου: Άγιος Απόστολος Ακύλας Άγιος Ουλρίχος Νικοδήμη Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Ουλρίχα Σωσσίων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακύλας Άγιος Ηράκλειος Άγιος Ιούστος μάρτυρας Άγιος Ιωσὴφ ο Ομολογητής Άγιος Νικόδημος Άγιος Στέφανος ηγούμενος μονής Μαχριστσκ Όσιος Πέτρος μάρτυρας, ο Νέος Παπαδιά
1 Άβας
2 Άγριος
3 Άγχιος
4 Αμύδας
5 Αμφίων
6 Ανφαχος
7 Αοβολος
8 Αργεύς
9 Αρηος
10 Άρητος
11 Αρκέας
12 Αρμαδίων
13 Αστύλος
14 Αφαρεύς
15 Αφείδας
16 Βηροκτόνος
17 Βιάνωρ
18 Βραβήνωρ
19 Βρόμιος
20 Γρυφαίος
21 Δάφνης
22 Δημολέων
23 Δίκτυς
24 Δόρπος
25 Δορύλαος
26 Δορύλας
27 Δούπων
28 Δρύαλος
29 Δυναίος
30 Έλατος
31 Έλιμος
32 Εμμάχιας
33 Ενοπίων
34 Ερίγδουπος
35 Ετίφυλος
36 Ευρυέος
37 Ευρύνομος
38 Ευρυνσμός
39 Ευρυτίων
40 Θαύμας
41 Θηράμων
42 Θηρεύς
43 Θούριος
44 Ιμβρεύς
45 Ίππασος
46 Ιπποτίων
47 Ισοπλής
48 Ιφίνοος
49 Κενταύρα
50 Κένταυρος
51 Κλάνις
52 Κριέων
53 Κρότος
54 Κύλλαρας
55 Κυρηναίος
56 Λατρεύς
57 Λούπων
58 Λυκάβας
59 Λύκητος
60 Λυκίδας
61 Λυκόδας
62 Λύκος
63 Μάρης
64 Μέδων
65 Μελαγχαίτης
66 Μελανεύς
67 Μέρμερος
68 Μίμας
69 Μόνυχος
70 Νέσσος
71 Νεφέλη
72 Νύκεων
73 Ξόνιος
74 Οδιέης
75 Όϊκλος
76 Όμαδος
77 Όρειος
78 Ορνεύς
79 Παιάντωρ
80 Παλύνωρ
81 Πατραίος
82 Πεεραίος
83 Περιμπίδης
84 Πέτρος
85 Ποιοήνωρ
86 Πραξίων
87 Πυράκμων
88 Πύρηϊος
89 Ριφεύς
90 Ροίεος
91 Ρόικος
92 Ροίτος
93 Σρύαλος
94 Τηλεβόας
95 Υλαίος
96 Φαιοκόμης
97 Φόλος
98 Φρίξος
99 Φρύξος
100 Χθόνιος
101 Χρόμιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία