Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Αθήνιππος
2 Αλκίππη
4 Άλκιππος
5 Ανάξιππος
6 Αριστίππη
7 Αρίστιππος
8 Αρσίππη
9 Αρχίππη
10 Άρχιππος
11 Γλαυκίππη
12 Γλαύκιππος
13 Γνήσιππος
14 Γύλιππος
15 Δαμάσιππος
16 Δάμνιππος
17 Δέξιππος
18 Διόξιππος
19 Ελασίππη
20 Ελάσιππος
21 Ερασίππη
22 Εράσιππος
23 Ερμίππη
24 Έρμιππος
25 Ευδάμιππος
26 Ζεύξιππος
27 Θρεψίππας
28 Ιππάλκιμος
29 Ιππαρέτη
30 Ιππαρίνος
31 Ιππαρχία
32 Ιππαρχίδης
33 Ίππαρχος
34 Ίππασος
35 Ιππάφεσις
36 Ιππεύς
37 Ιππη
38 Ιππίας
39 Ιππίτας
40 Ιππόβοτος
41 Ιπποδάμεια
42 Ιππόδαμος
43 Ιππόδρομος
44 Ιππόζυγος
45 Ιπποθόη
46 Ιππόθοος
47 Ιπποθόων
48 Ιπποκλέας
49 Ιπποκλείδης
50 Ιπποκλής
51 Ίπποκλος
52 Ιπποκορύστης
53 Ιπποκόων
54 Ιπποκράτης
55 Ιππολοχίδας
56 Ιππόλυτος
57 Ιππόμαχος
58 Ιππομέδουσα
59 Ιππομέδων
60 Ιππομένης
61 Ιππόνη
62 Ιππόνικος
63 Ιππονόη
64 Ιππονοϊδας
65 Ιππονόμη
66 Ιππόνους
67 Ίππος
68 Ιπποσθένης
69 Ιππόστρατος
70 Ιππότης
71 Ιπποτίων
72 Ιππουργός
73 Ιπποφορβάς
74 Ιπποφορβεύς
75 Ίππυλος
76 Ίππυς
77 Ιππφορβεύς
78 Ιππώ
79 Ίππων
80 Ιππώναξ
81 Ιππωτος
82 Καλλίπη
83 Κάλλιππος
84 Κράτιππος
85 Κρίνιππος
86 Κτήσιππος
87 Κυάνιππος
88 Λευκίππη
89 Λεύκιππος
90 Λυσίππη
91 Λύσιππος
92 Μελανίππη
93 Μελάνιππος
94 Μελησιππιδα
95 Μελήσιππος
96 Μενίππη
97 Μενιππίδης
98 Μένιππος
101 Μεσίππη
102 Μέσιππος
103 Μνάσιππος
104 Νικίππη
105 Ξανθίππη
106 Ομόλιππος
107 Ονησίππη
108 Ονήσιππος
109 Πεύσιππος
110 Ροδίππη
111 Ρόδιππος
112 Σάμιππος
113 Σπεύσιππος
114 Σώσιππος
115 Ταράξιππος
116 Υπερίππος
117 Φειδιππίδης
118 Φείδιππος
119 Φιλίππα
120 Φίλιππος
121 Χάριππος
122 Χάρμιππος
123 Χρυσίππη
124 Χρύσιππος
125 Χτήσιππος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία