Εορτές 25 Ιουνίου: Αγία Φεβρωνία Έρως Λιβύη Λίβυος Ορεντία Ορέντιος Φαρνάκη Φαρνάκιος Φεβρώνιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ερωτοκρίτα Ερωτόκριτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Φεβρωνία η θαυματουργή Άγιος Κυριάκος Άγιος Λογγίνος Άγιος Μεθόδιος ο εν Νυβρίτω Άγιος Πέτρος ο δούκας, Ρώσος Ευτροπία η Οσιομάρτυρας Λεωνίδα Όσιος Δομέτιος Όσιος Θεοδόσιος Όσιος Σίμων Φιρμίνος
1 Χαλκάορ
2 Αγαύη
3 Αγχιμάχη
4 Αελλώ
5 Αιγαία
6 Αίγη
7 Αίγλη
8 Αινία
9 Αινίππη
10 Άλκη
11 Αλκιβία
12 Αλκινόη
13 Αλκίππη
15 Αμαζόνιος
16 Αμαζών
17 Αμαστρίνη
18 Αναία
19 Άνδρεα
20 Ανδροδάιξα
21 Ανδρομάχη
22 Αντιάνειρα
23 Αντιμάχη
24 Αντιόπη
25 Αρετή
26 Αρμονία
27 Ασπιδοχάρμη
28 Αστερία
29 Αταλάντη
30 Βρεμούσα
31 Γρυνεία
32 Γωρυτόεσσα
33 Δηιάνειρα
34 Διωξίππη
35 Εγχεσίμαργη
36 Ερίβοια
37 Ευάνδρη
38 Ευρυάλη
39 Ευρυβία
40 Ευρυλόφη
41 Ευρυπύλη
42 Έφεσος
43 Θάληστρις
44 Θεμίσκυρα
45 Θίβα
46 Θωρήκη
47 Ιοδόκη
48 Ιοξεία
49 Ιπποθόη
50 Ιππολύτη
51 Ιππώ
52 Ισοκράτεια
53 Ιφινόμη
54 Ιφίτη
55 Κελαινώ
56 Κλείτη
57 Κλεοπτολέμη
58 Κλυμένη
59 Κνήμις
60 Κοία
61 Κοινία
62 Κύμη
63 Κύννα
64 Λαμπετώ
65 Λαοδόκη
66 Λατώρεια
67 Λεία
68 Λυσίππη
69 Μαρπησία
70 Μελανίππη
71 Μολπίς
72 Μύρινα
73 Μύρλεια
74 Μυτιλήνη
75 Οϊστροφή
76 Ορσηίς
77 Οτρήρη
78 Πάλλα
79 Πανταρίστη
80 Πενθεσίλεια
82 Πιτάνη
83 Πολέμουσα
84 Πριήνη
85 Προθόη
86 Σάμορνα
87 Σινώπη
88 Σισύρβη
89 Σμύρνα
90 Τέκμησσα
91 Τοξοάνασσα
92 Τοξοφόνη
93 Τράλλα
94 Φιλίππα
95 Φόβη
96 Ωρείθυια
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία